Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurocard. ID-tyveriforsikring."

Transkript

1 ID-tyveriforsikring.

2 IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr , gældende fra den 1. november Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Telefon (+45) Forsikringstager: Eurocard (herefter Eurocard) Park Allé 292 Postboks 240 DK-2605 Brøndby Telefon (+45) Forsikrede er personer bosiddende i Danmark*, der er indehavere af et aktivt Eurocard Firmakort hvortil der af virksomheden er tegnet en ID-tyveriforsikring. * Færøerne og Grønland inklusiv, samt personer der bor i Tyskland og Sverige, men som arbejder i Danmark. 3. Forsikringen dækker tilfælde, hvor kortholder i forsikringstiden får stjålet sit ID, og det stjålne ID anvendes uberettiget 3.1. til online betalingstransaktioner (kort transaktioner, netbank og phishing) eller til betaling med forfalskede hæve- eller betalingskort i forbindelse med betaling med check eller betalingskort til opnåelse af kredit i form af f.eks. optagelse af lån, opnåelse af kredit eller åbning af konto med kreditfacilitet. Ved kortholders ID forstås enhver legitimation, som i almindelighed anvendes til at identifi cere kortholder, f.eks. pas, online log-in koder, digital signatur, kørekort, pinkoder, CPR-numre mv., herunder betalingsinstrumenter/betalingssystemer jf. lov om betalingstjenester.

3 4. Foreligger der et dækningsberettiget tyveri af sikredes ID, jf. pkt. 2, dækker forsikringen kortholder som nedenfor beskrevet. Forsikringen dækker kun tab, som kortholder lider i privat regi eventuelle tab, som sikrede i erhvervsmæssigt regi måtte lide som følge af ID tyveriet, er således ikke omfattet. Som tab i privat regi anses også tab som kortholder lider i forbindelse med de i punkt anførte dækningsområder, selv om kortholder skattemæssigt benytter sig af virksomhedsordningen, såfremt dette skyldes at kortholder ejer et udlejnings sommerhus, har lavet forældrekøb af lejlighed til eget barn (børn) eller er med i op til maksimalt 3 K/S projekter, men ikke driver anden erhvervsmæssig virksomhed. Følgende dækkes: 4.1. Advokatomkostninger i anledning af ID tyveriet (indenfor et maksimum jf. pkt. 5) Tabt arbejdsfortjeneste som følge af at kortholder har været nødsaget til at tage fri fra arbejde til at håndtere praktiske forhold i anledning af ID tyveriet (indenfor et maksimum, jf. pkt. 5) Udgifter til udstedelse af ny(e) betalingskort og/eller andre ID papirer/dokumenter i forbindelse med reetablering af det stjålne ID, samt udgifter til ansøgninger (gebyrer), rejseudgifter og porto (altsammen indenfor et maksimum jf. pkt. 5). 5. Dækning: Forsikringssum: Der kan maksimalt udbetales i alt DKK inkl. moms pr. år pr. ID tyveri. Beløbet fordeles med maksimalt DKK inkl. moms til dækning af advokatomkostninger (jf. pkt. 4.1.), maksimalt DKK inkl. moms til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (jf. pkt. 4.2) og maksimalt DKK inkl. moms til dækning af udgifterne nævnt i pkt. 4.3., pr. år og pr. ID tyveri. Ethvert tab, der udspringer af enten én isoleret eller løbende handling eller fl ere gentagne eller forbundne handlinger er at betragte som ét ID tyveri.

4 Forsikringssummen er pr. Eurocard kort og pr. sikrede, udstedt af Eurocard. Der er ingen selvrisiko. 6. Forsikringen dækker ikke: 6.1 enhver brug af kortholders ID, som sker med kortholders eller dennes ægtefælle/samlever eller egne- eller samlevers/ægtefælles børns viden, eller som foretages af en person, som kortholder har bemyndiget hertil, 6.2 tab, der kan henføres til kortholders udøvelse af erhvervsvirksomhed (se dog pkt. 4, 3. afsnit) 6.3 andre tab end de, der fremgår af pkt ID Tyveri der opstod før forsikringsdækningen var trådt i kraft. 7. Anmeldelse af skade: Kortholder skal hurtigst muligt anmelde krav rejst mod denne som følge af et ID tyveri eller i øvrigt konstateret ID tyveri til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon , hverdage mellem kl Skadeanmeldelse. Du kan fi nde skadeanmeldelsesblanketten påeurocard.dk Krav der rejses mod kortholder i indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, og som vedrører et ID tyveri begået i forsikringstiden før forsikringens ophør, er omfattet af forsikringen, hvis kravet anmeldes til Chartis hurtigst muligt efter, at kravet er rejst overfor kortholder. 8. I tilfælde af et ID tyveri skal kortholder: - straks underrette betalingskortudsteder, banker, myndigheder, udsteder af digitalsignatur (DanID) og andre, der er konkret relevante at underrette ved det pågældende ID tyveri, når den sikrede får kendskab til ID tyveriet - indgive politianmeldelse snarest muligt efter at sikrede har fået kendskab til ID tyveriet - udfylde en skadeanmeldelsesblanket (fi ndes på: eurocard.dk) og sende til Chartis Europe S.A.

5 - sende dokumentation for eventuel tabt arbejdsfortjeneste - sende al dokumentation mv., som kravstiller har sendt til kortholder til støtte for sit krav, - foretage ethvert skridt, der er egnet til at forhindre yderligere misbrug af kortholders stjålne ID, - sende enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for, at Chartis kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning. 9. Præmiebetaling. Præmien betales forud for et år af gangen. Præmien opkræves via Eurocard kortet. Med mindre virksomheden opsiger forsikringsaftalen via Eurocard, jf. pkt. 11, forlænges forsikringen automatisk hvert år. Ved manglende betaling vil Eurocard sende en rykker og såfremt der fortsat ikke betales, ophører dækningen, jævnfør forsikringsaftalelovens betingelser. 10. Andre årsager til forsikringens ophør. Forsikringen ophører såfremt - kortholders Eurocard opsiges eller ikke fornyes - hvis kortudsteder ophører med at udstede Eurocard i Danmark - forsikringsaftalen mellem Chartis og kortudsteder ophører. 11. Opsigelse af forsikringen. Eurocards virksomhedskunde kan til enhver tid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Præmien for den resterende forsikringsperiode refunderes ikke. 12. Dobbeltforsikring Hvis den interesse, der er omfattet af denne forsikring, også dækkes af en eller fl ere andre forsikringer, som indeholder bestemmelse om, at dette eller disse forsikringsselskaber er fri for ansvar, hvis der foreligger dobbeltforsikring, gælder dette forbehold også denne forsikring. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller fl e- re policer. Kortholder er dog ikke berettiget til en højere erstatning, end kortholder ville have opnået, hvis der kun havde været en forsikring.

6 13. Hvis der opstår uenighed mellem kortholder og Chartis om Chartis afgørelse, og hvis fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan kortholder klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK-1572 København V Telefon (+45) , hverdage mellem kl Klager til nævnet skal ske på et særligt skema, og der skal betales et gebyr. Klageskema og giro-indbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos - Chartis - Ankenævnet for Forsikring, eller - Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1 DK-2900 Hellerup Telefon (+45) , hverdage mellem kl Lovvalg Forsikringen er underlagt dansk ret. 15. Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft når Eurocard har modtaget og godkendt virksomhedskundens ansøgning om at inkludere ID tyveri forsikring på sine Corporate Eurocards (ansøgningsskema fi ndes på eurocard.dk). Der er 14 dages fortrydelsesret jf. Forsikringsaftaleloven.

7

8 EC_IDBET_1110_V01 eurocard.dk

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere