MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen"

Transkript

1 MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen

2 MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes udvikling og styrke. Uden anvendelse er viden uden reel værd viden skal bringes i spil. Kernen i MADE er ni forskningstemaer, som tager udgangspunkt i de udfordringer, som danske produktionsvirksomheder har. De løsningerne, der forskes i udspringer af Danmarks styrker, kompetencer og viden. Der er en stærk kobling mellem virksomhedernes behov og forskningen. Derfor deles viden også på tværs af temaerne og igennem en række MADE aktiviteter, så alle får gavn af den nyeste forskning inden for produktion. Hvert forskningstema, også kaldet arbejdspakke, ledes af en professor fra et af de fem universiteter i MADE. Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet De ni arbejdspakkeledere er fagligt ansvarlige for MADE-forskningen, hvor flere end 25 MADE ph.d.er samarbejder med større og mindre virksomheder på tværs af brancher. Hver arbejdspakke understøttes af repræsentanter fra de to GTS institutter FORCE Technology og Teknologisk Institut. Der er valgt tre fokusområder i Hurtig produkt- og produktionsudvikling Modelbaseret produktion Kompleksitetsledelse I hvert område bliver der forsket på tre niveauer: Værdikæde & forretningssystemer Integrerede produktionssystemer Teknologier På de følgende sider introduceres de ni temaer med fokus på udfordringerne, forskningen og fremtiden. For nærmere information, kontakt

3 Udvikle processer til produktudvikling ved anvendelse af modulære principper til produktdesign og brugen af støttende ITværktøjer for dermed at opnå hurtig udvikling og introduktion af nye produkter Arbejdspakke 1 Hurtig produktudvikling Det er afgørende for danske virksomheder, at de kan reducere tiden fra produktudvikling, til produktet er hos kunden. Hvis en virksomhed kan mindske tiden fra udvikling til indtjening kan de øge produktionen, men udfordringen er at gøre dette i en kompleks og konstant skiftende verden. Produktudvikling er dyr, og ofte kan det være svært at forudsige, hvor lang tid selve produktionen tager. En lille ændring et sted i produktet kan føre til en række andre ændringer i hele produktionen. I dag er det komplekse produktprogrammer, som udregner hvor et produkt skal placeres i forretningsmodelen, og det er begrænset, hvor meget virksomheden kan genbruge fra tidligere projekter. MADE forskningen inden for dette tema arbejder på at finde en række løsninger, som reducerer tiden fra ide til kunden. Dermed bliver det muligt at udvikle flere produkter med færre ressourcer og lavere risiko fx ved at genbruge moduler i produktionen. I MADE Arbejdspakke 1 bliver der forsket i nuværende produkter og modulære processer, som en række virksomheder kan tage i brug for at optimere deres produktion. Der bliver blandt andet fokuseret på, hvordan man kan udvikle visuelle beskrivelser af alle faser af produktionen, selv når produktet stadig er på et højt abstrakt niveau. Dermed hjælper man både de ingeniører, der sidder med udviklingen, og samtidigt forbedre prissættelsen af et fremtidigt produkt. I fremtiden vil virksomheder kunne reducere deres tid og ressourceforbrug ved hjælp af enkle modeller. Med MADE software vil en virksomhed hurtigt kunne træffe de rette valg i produktudviklingen og genbruge løsninger fra andre projekter. Dette ville øge kvaliteten af produkterne, fjerne rutineopgaver, gøre salgsafdelingen stærkere på det globale markedet og gøre det lettere at overvåge og vedligeholde produkter. Denne Arbejdspakke er placeret under Værdikæde og Forretningssystemer - med et fokus på Hurtig produktog produktionsudvikling. Forskningen her faciliterer de opgaver, der arbejdes på i Arbejdspakke 2.

4 Udvikle fleksible produktionssystemer, der hurtigt kan omstilles så hurtig ramp-up af produktionen og rentabel produktion af små serier muliggøres Arbejdspakke 2 Modulær produktionsplatform til hurtig etablering af produktion I dag efterspørger kunderne flere varianter, mere kundespecifikke produkter og en kort introduktion af disse nye produkter, hvilket er udfordringen. Hvis der pludselig kommer en hurtig stigning i efterspørgsel, skal virksomhederne hurtigt kunne omstille sig og skalere op. Der er dog store usikkerheder forbundet med dette, og det indebærer en økonomisk risiko. I dag er produktionssystemet ofte ikke fleksibelt og omstillingsparat, hvorfor de nyeste teknologier ikke bliver udnyttet fuldt ud. Indføringen af nye varianter i produktionen er omkostningsfyldt. Udfordringen er at have en produktionslinje, hvor produkterne deler produktionsudstyr. Ved at reducere produktspecifikt udstyr kan der produceres forskellige produkter med samme udstyr. Dette skal gøres økonomisk og med hensyn til miljøet, så produktionssystemet hurtigt skal kunne ændres til at afspejle et konstant skiftende markedet. I MADE Arbejdspakke 2 fokuseres der på en række områder, blandt andet hvordan hver del af produktionssystemet kan opdeles i en række moduler. I dag er modulbegrebet tydeligst i produktområdet, og det er den erfaring, som MADE Arbejdspakke 2 vil arbejde på at overføre til produktionssystemet. Hvis en virksomhed kan identificere et moduls specifikke funktioner og tilkoblingsmuligheder, bliver hastigheden i produktionen øget, og flere varianter kan laves. Et andet område som MADE Arbejdspakke 2 vil fokusere på, er koblingen ind i udviklingsprocessen. Hvor man udnytter den data, der er om produkter i virksomheden. Det kan være strukturen af de forskellige komponenter. Hvis man analyserer de begrænsninger og muligheder, der er i hvert modul, så kan man estimere og simulere en række vigtige dele af produktion. Det kunne fx være opstillingstider eller spild. I fremtiden vil produktionsetablering og -omstilling ske hurtigere, så med samme udstyr kan man lave flere varianter og skifte fra lav til høj volumen. Samtidigt vil udviklingen og produktionen blive tættere, så moduler lettere kan genbruges i andre sammenhænge i produktionssystemet. Denne arbejdspakke er placeret under Integrerede Produktionssystemer - med et fokus på Hurtig produkt- og produktionsudvikling. Forskningen her ville kunne facilitere de opgaver, der arbejdes på i Arbejdspakke 1.

5 Udvikle teknikker og teknologier som muliggør hurtig ramp-up af produktionen og rentable små serier ved hjælp af 3D-print, sammenføjningsprocesser og sprøjtestøbningsteknologi Arbejdspakke 3 3D print og nye produktionsprocesser Med krav om en konstant udvikling af design og materialer bliver virksomhederne nødt til at sikre, at tiden fra produktion til kunden er kort. Kendskab til nye produktionsteknologier er vigtig i designfasen, så der kan gøres brug af den viden, der er om formgivning, sammenføjning og efterbehandling. Alle disse procestrin som et produkt gennemgår, før det bliver samlet til en endelig konstruktion, er kernen i MADE Arbejdspakke 3. Hvis danske virksomheder skal være førende inden for nye produktionsprocesser, er det vigtig, at de kan udvikle nye prototyper hurtigt, billigt og præcist. Nye teknologier giver nye muligheder. I MADE arbejdspakke 3 fokuserer forskningen på en række af de løsninger, som gør, at danske virksomheder hurtigt kan introducere nye produkter i produktionen. Der bliver overordnet fokuseret på tre teknologier, som alle hver især og i sammenhæng understøtter hurtig produktog produktionsudvikling. Avancerede sprøjtestøbeteknologier til bl.a. sammenføjning af forskellige materialer, replikering af mikrostrukturerede overflader etc. Et eksempel er produktionen af komponenter med ID-koder, så man har sporbarhed igennem produktionen. Metoder der vil optimere sammenføjningen af forskellige materialer fx med laser. 3D print metoder og kvalitetssikring af disse, så man kan printe prototyper og små serier hurtigt, præcist og billigere end i dag. I fremtiden vil nye teknologier facilitere hurtigere introduktion af nye produkter. Denne arbejdspakke er placeret under Teknologier - med fokus på Hurtig produkt- og produktionsudvikling.

6 Udvikle og afprøve modeller for effektive globale forsyningskæder og identificere hvordan man maksimerer fordelene ved at bevare hovedkvarter og udviklingskapacitet centraliseret Arbejdspakke 4 Modelbaseret udvikling af forsyningskæder Danske virksomheder opererer på en række forskellige markeder og ofte med helt unikke produkter. Med øget globalisering har danske virksomheder en udfordring i at vedligeholde den ledende rolle i udviklingen af nye produkter, samtidigt med at de inddrager de internationale samarbejdspartnere og outsourcer produktionen. Dette gør det svært, at udvikle forsyningskæden så den bliver mest effektiv. Ændringer i forsyningskæden medfører markant højere omkostninger, da virksomhedsmodellen er baseret på langvarige relationer, hvor kompleks viden bliver delt. I MADE Arbejdspakke 4 forskes der i hvordan danske virksomheder kan bruge deres fulde potentiale i deres globale operationer. De vil finde ud af, hvordan man kan maksimere fordelene ved at bevare hovedkvarteret og udviklingskapaciteten centraliseret. Der bliver blandt andet forsket i hvordan man ved hjælp af modelbaseret tænkning, kan forbedre den nationale koordinering og udvikling. I Arbejdspakken bliver der udviklet en række modeller og metoder, som tager udgangspunkt i de nationale styrker, der kan understøtte de danske hovedkontorer i fremtiden, så de dermed vil kunne bevare den styrende og udviklende rolle i forsyningskæden ved at skabe et stærkt center. Disse styrker er bl.a. et højt uddannelsesniveau, samarbejdsdygtige og fleksible medarbejdere. Samtidigt bliver der forsket i, hvordan virksomheder kan optimere deres forsyningskæde inden for de vilkår, som det lokale miljø stiller. Virksomhederne vil i fremtiden have en række konkrette modeller, så de kan se, hvordan de bedst muligt koordinerer viden og udvikling lokalt i en global forsyningskæde. Dermed vil det være muligt for danske virksomheder, at fastholde kontrol- og udviklingskapacitet i Danmark. Denne Arbejdspakke er placeret under Værdikæde og Forretningssystemer - med et fokus på Modelbaseret produktion.

7 Udvikle anvendelsen af digitalisering af forsyningskæden i produktionen og dermed give større forudsigelighed, tilpasningsevne og ressourceeffektivitet Arbejdspakke 5 Digitalisering af forsyningskæder I dag er kun dele af forsyningskæden digitaliseret, men mange virksomheder er langt med Industri 4.0, hvor software fabrikken og den fysiske fabrik arbejder tæt sammen. Udfordringen er at skabe en virtuel model af produkter, produktionen og forsyningskæden, så der kan laves decentraliserede beslutninger baseret på virkelige data og hændelser. Med øget digitalisering vil man løbende kunne udvikle og styre forsyningskæden alt efter behov, og grænseflader mellem de enkelte fabrikker vil forsvinde. Udfordringen er også at kunne modellere, simulere og emulere fremtidige ændringer, og udnytte disse, til at optimere produktionen, mest muligt. I MADE Arbejdspakke 5 udfordres den måde, hvorpå virksomhederne arbejder med digitalisering på. Forskningen vil fokusere på, hvordan der kan skabes en tæt integration mellem data fra forsyningskæden og fremtidens produktionssystem. Arbejdspakkens område bygger blandt andet på konceptet Industri 4.0, hvor produktionen bliver smart og kommer ud fra fabrikken, ved hjælp af informationsspredning via internettet. En del af forskningen fokuserer på, hvordan danske virksomheder kan agere hurtigt i et globalt miljø, hvor politiske beslutninger kan vende op og ned på markedet. Med bare dags varsel skal en virksomhed kunne reagere på ændringer i deres forsyningskæde. Samtidigt er der også ændringer inde i fabrikken, hvor mere data giver øget forudsigelighed, ved at produktion og processer taler sammen. Det gør produktionen mere agil og lettere at optimere. I fremtiden vil der være en større kobling mellem kunden, produkter og produktionen. Med øget digitalisering vil virksomheder hurtigt kunne omstille sig og lave ændringer i realtid. Med applikationen af Internet of Things og Big Data vil forretningsprocesser hurtigt kunne optimeres, så forsyningskæden hurtigt kan omstilles til nye krav. Denne Arbejdspakke er placeret under Integrerede Produktionssystemer - med et fokus på Modelbaseret produktion.

8 Udvikle digitale økosystemer og augmented reality teknologier, som forbinder produktionssystemer, produkter og brugere, som dermed muliggør hurtig softwareopdatering, færre fysiske varianter, effektiv produktion og nye kundeservices Arbejdspakke 6 Livslang produkttilpasning Informations- og kommunikationsteknologier, IKT, er i en rivende udvikling, specielt inden for netværkskommunikation. Dette bliver dog ikke brugt til fulde i produktionen. Virksomhederne producerer i dag mange fysiske varianter, men i fremtiden vil der være mulighed for at producere færre varianter, som så løbende kan ændres ved brug af software. Hvis produkterne indgår i et åben økosystem, vil 3. parts brugere og producenter løbende kunne udvikle og forbedre et produkt, også efter at det har forladt fabrikken. Udfordringen er, hvordan man skaber en forbindelse mellem den fysiske fabrik og software fabrikken, så de arbejder mere integreret sammen. Dermed vil der skabes en livslang læring af IT services. Augmented Technology giver en lang række muligheder, som ikke bliver brug til fulde i dag, udfordringen er at skabe en brugervenlig måde at udnytte teknologien på, fx til manualer og når et produkt skal repareres eller installeres. MADE Arbejdspakke 6 vil forske i, hvordan man effektiv integrerer IKT i produktionsprocessen. Samtidigt bliver der forsket i, hvordan man kan bruge al data fra produkterne til at videreudvikle det i fremtiden. Forskningen vil tage den nuværende viden fra software økosystemer, som er åbne for smartphones, og se hvordan industriprodukter kan forbedres. Noget af det som MADE Arbejdspakke 6 vil arbejde med, er konkrette modeller og ideer til infrastrukturer, som virksomhederne kan benytte. Der vil også blive forsket i brugen af Augmented Technology i produktionen samt hvordan man udnytter den viden, som mere data fra produkterne giver. Virksomheder vil i fremtiden kunne tilpasse og udvide et produkt, selv efter det har forladt fabrikken. Grænsefladerne mellem forskellige industriprodukter vil være så tæt, at de kan tale sammen. Der vil være en række modeller, som gør at virksomheder let kan tage stilling til, om det kan betale sig at implementere digitalisering i virksomheden. Med livslang tilpasning af industriprodukter vil der i fremtiden være efter-leverandører, som vil forlænge værdikæden ved hjælp af open source. Denne Arbejdspakke er placeret under Teknologier - med et fokus på Modelbaseret produktion.

9 Udforske flere forskellige løsningsmodeller for produktionssystemer, som er internationalt konkurrencedygtige, og som passer til danske virksomheders kompetencer og rammevilkår, fx produktionssystemerne Co-lokalisering, Ramp-up eller Agility Arbejdspakke 7 Fremtidens produktionsparadigme Udfordringen er, at vi ikke får den fulde effekt af udvikling og produktion i Danmark, da der intet klart overblik er over hvilket fordele og ulemper, der er ved forskellige typer organisering og ledelsesmetoder i produktionen. Hvis vi skal undgå flaskehalse i produktionen, må vi udnytte og udvikle de unikke forhold, der er på det danske arbejdsmarked, såsom de flade hierarkier med uafhængige og opfindsomme medarbejdere. Disse medarbejdere skal være klar til at standardisere, samtidigt med at de bevarer deres høje fleksibilitet. Udfordringen er, hvordan vi bibeholder og udbygger produktion, uden at gå på kompromis med effektiviteten, kravene fra kunderne, lønningerne og fleksibiliteten? MADE Forskningen: I MADE Arbejdspakke 7 vil forskningen fokusere på fremtidens produktionsparadigme, og der vil konkret blive udforsket tre forskellige løsningsmodeller til de danske produktionsvirksomheder. Disse modeller er: En Ramp-up model; hvor udviklingen og den tidlige produktion er i Danmark, hvorefter den bliver flyttet til andre dele af verden, når volumen skal øges. En Agility model; hvor virksomhederne arbejder i små serier og med kundetilpasset produktion. Denne model vil fx kunne bruges i små og mellemstore virksomheder. En Co-lokalisering model; her udnytter man interaktionen mellem produktion og udvikling samt alle andre afdelinger ved at samle den på ét sted. Det er ikke nødvendigvis den samme løsning til hver virksomhed, og MADE-Forskningen vil finde de fordele og ulemper, der er ved de forskellige modeller, og hvordan de kan implementeres i danske virksomheder. I fremtiden vil danske produktionsvirksomheder til fulde udnytte og udvikle de unikke forhold på det danske arbejdsmarked for at skabe øget produktion. Denne Arbejdspakke er placeret under Værdikæde og Forretningssystemer - med et fokus på Kompleksitetsledelse.

10 Udvikle fleksible brugervenlige robotløsninger, der muliggør hurtig automatisering med lave omkostninger i små serie produktion Arbejdspakke 8 Hyperfleksibel automation I dag er den mest effektive produktion store styktal og lav fleksibilitet, men det kan øget fleksibel automatisering ændre på. De eksisterende automatiske løsninger med robotter er for dyre og ikke fleksible nok til virksomhedernes skiftende behov og produktion af små serier. Virksomhederne efterspørger billige automatiseringsløsninger, som er fleksible nok, til at kunne klare en hyppig introduktion af nye produkter, der let kan omstilles af medarbejderne, så produktionen nemt tilpasses. Udfordringen, som MADE Arbejdspakke 8 fokuserer på, er at udvikle hyperfleksible robotter, som hurtigt og billigt kan integreres ind i produktionen. I MADE Arbejdspakke 8 vil forskningen fokusere på udviklingen af nye teknologier, som gør det muligt for en robot, at blive flyttet rundt i virksomheden og løse forskellige opgaver. En flaskehals der især fokuseres på: Hvorledes man med nye metoder nemt og fleksibelt kan bringe objekter frem til robotten uden den store forberedelse. En anden problemstilling, som Arbejdspakken undersøger, er hvordan en robot, genkender og håndterer et produkt, som ikke altid har samme form, og/eller hvor denne form kan ændre sig under håndteringen. I fremtiden vil forskningsresultaterne, gøre virksomheder i stand til hurtigt og billigt at kunne sætte hyperfleksible robotter op til nye anvendelser og imellem eksisterende anvendelser. Automation bliver så næsten lige så nem som at flytte mennesker rundt, idet en robot hurtigt kan introduceres til et job og så hurtigt gå i gang med at arbejde. Denne Arbejdspakke er placeret under Integrerede Produktionssystemer - med et fokus på Kompleksitetsledelse. Arbejdspakke 8 er tæt knyttet til Arbejdspakke 9, som arbejder med sensorer og kvalitetskontrol.

11 Udvikle avancerede sensorer, bedre kvalitetskontrol og udnytte applikationen af Big Data for at optimere og effektivisere produktionen Arbejdspakke 9 Sensorer og kvalitetskontrol En adræt og innovativ produktion med korte omstillingstider og høj produktivitet, der leverer produkter med en ensartet høj kvalitet og et minimalt spild, stiller nye krav til kontrolsystemerne. Udfordringen i MADE Arbejdspakke 9 er, hvordan man kan udvikle sensorer og kvalitetssystemer, som selv kan omstille sig til nye produkter eller hurtigt og intuitiv omstilles af driftspersonalet. En anden udfordring er applikationen af Big Data i produktionen, for dermed at kunne optimere produktionen. I MADE Arbejdspakke 9 bliver der både forsket i den nyeste viden inden for sensorteknologi og metoder til kvalitetskontrol. Disse sensorer skal sikre bedste mulig kvalitet helt ned på submillimeter niveau. Derudover bliver der også forsket i, hvordan interaktionen med driftspersonalet og de nye teknologier kan gøres lettere. Der vil blive forsket i brugen af Big Data, hvor en række parametre skal kunne analyseres og bruges til at optimere produktionen. I fremtiden vil man ved hjælp af MADE teknologi kunne udvikle produkter af ensartede høj kvalitet, minimalt tabt og lavt resurseforbrug. Ved hjælp af MADE teknologi vil ikke-eksperter kunne opsætte og træne robotter på en let måde, undervise en robot eller kontrolsystem i den korrekte identifikation af gribepunkter eller søge efter defekter. Denne arbejdspakke er placeret under Teknologier - med et fokus på Kompleksitetsledelse. Arbejdspakke 9 arbejder tæt sammen med Arbejdspakke 3 hvor fokus er på 3D print, og med Arbejdspakke 8 hvor fokus er på fleksible robotter.

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION MADE styrker økosystemet omkring dansk produktion MADE skaber og deler viden baseret på industriel forskning MADE tilbyder et åbent netværk af små

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Øget produktivitet og kompleksitet

Øget produktivitet og kompleksitet Øget produktivitet og kompleksitet Intelligente netværk af mennesker, maskiner og produkter Kompleksitet, Produktivitet Dampen skaber industrielt samfund Elektriciteten og samlebånd skaber masseproduktion

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2017-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 6 Vision og mål 7 Investeringsområder 7 Investeringskriterier

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Networking - Get knowledge of automation and become a member of a business network Dagens

Læs mere

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 16/40716 Dato: 29. januar 2017 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E-mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752 Notat

Læs mere

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen MADE Manufacturing Academy of Denmark Danmark har et potentiale som fremtidens produktionsland. Det kræver blot viljen til at prioritere og satse på de områder, hvor Danmark kan spille med i den globale

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Indsigt fra en større dansk undersøgelse Erik Skov Madsen Lektor, ph.d. Center for Engineering Operations Management Institut for Teknologi og Innovation Syddansk

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH

Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH Fremtidsforsker Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

3D-printpotentiale i danske virksomheder

3D-printpotentiale i danske virksomheder Rapid prototyping og produktion i små serier 3D-printpotentiale i danske virksomheder Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser massivt potentiale for 3D-print i dansk fremstilling Blot 4 procent

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Herning 22. September Vejen til vækst gennem industriel udvikling

Herning 22. September Vejen til vækst gennem industriel udvikling Herning 22. September 2016 Vejen til vækst gennem industriel udvikling Hvem er jeg? Henrik Skou Pedersen, årgang 1963 Bopæl i Stavtrup ved Århus Chefkonsulent med ansvar for Teknologi, Strategi og Innovation

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Sporbarhed gennem serialisering

Sporbarhed gennem serialisering Sporbarhed gennem serialisering At styrke forbrugernes sporingsmuligheder bidrager til kampen mod forfalskninger Af Per Pilegaard I takt med at presset stiger i levnedsmiddel-, kosmetik- og medicinalindustrien

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI ØKONOMISK ANALYSE For få små- og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologi Ny teknologi vil revolutionere

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Digitalisering og fremtidens arbejdsmarked. Offentligt Ansattes Organisationer

Digitalisering og fremtidens arbejdsmarked. Offentligt Ansattes Organisationer Digitalisering og fremtidens arbejdsmarked Offentligt Ansattes Organisationer 1 Digitalisering og automatisering Digitale løsninger og avanceret teknologi, som kommer til at ændre måden vi arbejder på,

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 1 22 FORSLAG FORDELT PÅ 7 VÆKSTDRIVERE En blanding af regionale*, nationale og internationale vækstdrivere. 2 TRE MYTER #1: VÆ VÆKSTVIRKSOMHEDER ER UNGE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Workshop om svejserobotter, 3D print, droner & robotter og servicemodeller

Workshop om svejserobotter, 3D print, droner & robotter og servicemodeller Workshop om svejserobotter, 3D print, droner & robotter og servicemodeller Workshop om nye teknologier Torsdag d. 20. april kl. 13.00 Fyns Maritime Klynge har hermed fornøjelsen af at invitere dig og din

Læs mere

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ØKONOMISK ANALYSE Robotter baner vejen for hjemtagning af produktion Fire ud af fem af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage

Læs mere

Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed

Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed BUSINESS SUITE Vælg datasikkerhed på den nemme måde Det kan være vanskeligt at vælge den rette it-sikkerhed for virksomheder med alle de endeløse muligheder, der

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME

i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch FÅ MERE UD AF SAMARBEJDET MED INTERAKTIVE TOUCHSKÆRME i3touch LCD touchløsning leverer knivskarpe, højtopløselige billeder. Touchteknologien

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige 195 TILBAGEBETALINGSTID DAGE GENNEMSNITLIG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter-1.aspx Robotter endelig indenfor din rækkevidde

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

C-serien af kontrolvægte C-serien

C-serien af kontrolvægte C-serien Checkvægte C-serien af kontrolvægte Globale løsninger Tilpasser sig dine behov Fremtidssikret investering C-serien Ny højtydende checkvejningsløsning Checkvægte C-serien af kontrolvægte Din virksomhed

Læs mere

Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner

Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner En stigning i optaget på ingeniøruddannelserne med 11 % vækker glæde. De seneste år er optaget på ingeniøruddannelserne steget, og årets optag er ingen

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere