PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM. SF Ungdom Eksterne prioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM. SF Ungdom Eksterne prioriteringer"

Transkript

1 PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM SF Ungdom Dette er Socialistisk Folkepartis Ungdoms Perspektiv- og Handlingsprogram for perioden april 2009 til marts Papiret beskriver de tiltag, landsmødet i perioden pålægger landsledelsen at prioritere særlig højt hvad angår både økonomi og arbejdskraft, men er ikke et komplet aktivitetskatalog over alt, organisationen skal lave i det kommende år. På kort tid er verden gået ind i en økonomisk krise, der har konsekvenser for langt flere end de grådige spekulanter i finanssektoren og deres allierede på højrefløjen: Den stigende arbejdsløshed og faldende privatforbrug rammer flertallet af borgere. Ikke mindst ungdommen rammes, når man mister arbejdet, ikke kan gennemføre uddannelsen eller når familien kommer i sociale og økonomiske problemer. Krisen er ikke blot en politisk enkelsag, men har konsekvenser for den politiske kamp generelt: Uanset hvilket politisk område man diskuterer, så må vi forholde os til den økonomiske nedtur. I denne situation er der brug for aktive socialister, der forholder sig til den nye situation, organiserer kampen for bedre forhold og fremlægger solidariske løsninger. SFU står overfor en benhård klassekamp og har en afgørende rolle at spille. Vores politiske prioriteringer må derfor nødvendigvis ses i sammenhæng med den økonomiske krise og de skærpede politiske konflikter vi møder i den kommende tid. SFU går ind i et travlt år. Vi skal vinde to valgkampe og derefter en hel verdens opmærksomhed på klimadagsordenen. Samtidig skal vi fortsat presse den borgerlige regering på alle mulige måder og blive ved med at gøde jorden for en centrum-venstre-magtovertagelse (Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og de Radikale) med SF i regering ved næstkommende folketingsvalg. Det betyder, at vi ikke har råd til at sidde på hænderne. Vi skal derimod ud over stepperne og ud over rampen, og det kan ikke gå hurtigt nok. Dette papir skitserer de vigtigste indsatsområder. Dem vil vi knokle for i det kommende år! Eksterne prioriteringer Europaparlamentsvalg Dagens EU er langt fra det europæiske samarbejde, vi unge socialister drømmer om. Men det betyder ikke, at vi giver op, når fremtidens EU skal defineres tværtimod! EU er en afgørende politisk platform, når der skal findes en vej ud af den økonomiske krise, når social retfærdighed og arbejdstageres rettigheder skal sikres, og når en ambitiøs klima- og energipolitik skal i hus. Vi ved, at valget på europæisk plan ligesom på nationalt står mellem henholdsvis en nyliberalistisk og en solidarisk og demokratisk kurs, og vi er ikke i tvivl om, hvad vi foretrækker! SFU s udgangspunkt for valgkampagnen er at sikre stemmemaksimering for SF i ungdommen og at føre personvalgkamp for SFU s afgående formand og prioriterede kandidat Emilie Turunen, der er placeret som en af SF s spidskandidater ved valget. Ved EP-valget står vi med én stor valgkreds og Perspektiv- og Handlingsprogram side 1 af 7 SF Ungdom

2 dermed en kandidat, som hele SFU-land kan være fælles om. Det skal vi udnytte til at køre en fokuseret og gennemtænkt kampagne, hvor vi opnår mest muligt synergi mellem SF og SFU s kampagneindsatser. Sammen kan vi potentielt blive den stærkeste kampagnemaskine i dansk politik i 2009! Som konsekvens af den tætte koordinering med SF og opbakningen til Emilie Turunen vil SFU i forhold til de politiske mærkesager lægge sig tæt op af SF s mærkesager: Sikring af arbejdstagerrettigheder, en ambitiøs klimaindsats og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet udgør således det politiske fokus. SFU skal på disse områder også præsentere visionære ideer om et mere solidarisk og demokratisk EU. Ud fra de tre mærkesager vil vi føre en aktiv kampagne med blandt andet koncerter, paneldebatter og aktioner som omdrejningspunkt. Kampagnen skal give SF pladsen som det logiske valg for alle unge med hjertet til venstre, der vil et mere nærværende, solidarisk og bæredygtigt EU. Skolestartskampagne Som optakt til det danske kommunalvalg i november bliver det allerede i sensommeren både vigtigt og politisk relevant at markere SF som et reelt og troværdigt alternativ til den nuværende regering og dens kommunale nedskæringspolitik. I august og september starter tusindvis af unge mennesker på deres uddannelse efter sommerferien. Dette er en oplagt mulighed for at føre en politisk kampagne med udgangspunkt i vores krav og løfter ved den forestående valgkamp. Kampagnen skal ud på flest mulige uddannelsesinstitutioner landet over, og det er et vigtigt delmål for kampagnen at nå forskellige typer unge: Vi skal ramme alle lige fra folkeskoleelever til sygeplejestuderende. SFU skal gå foran også lokalt. Vi skal være de hurtigste til at spotte lokale problematikker og aktivere de mennesker, som bliver berørt gennem aktiviteter, som er både dagsordensættende og mobiliserende. Vores skolestartskampagne 2009 skal være lokalt forankret og styrke samarbejdet på lokalt plan med vigtige samarbejdspartnere, først og fremmest SF. Kampagnens formål er derudover at opstarte og styrke de lokale og regionale led af SFU, samt hverve nye medlemmer, der skal aktiveres straks eller senere på efteråret i forbindelse med kommunalvalget. Kommunalvalg I november måned er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark. Kommuner og regioner er en af nøglerne til sikringen af det danske velfærdssamfund, og valgkampen er derfor en vigtig prioritering for SFU. SF har siden sidste folketingsvalg fået etableret sig selv som et af de betydningsfulde partier på Christiansborg, men denne udvikling mangler i høj grad ude i kommunerne. SFU er en vigtig del af SF s kamp for at få markant flere byrådsmedlemmer og borgmestre! Det altoverskyggende mål for SFU ved denne kommunalvalgkamp er stemmemaksimering for SF. SFU skal derfor være en aktiv og aktivistisk del af de lokale SF-kampagner, og vores politiske fokusområder vil ligeledes spille kraftigt op ad SF s. Dette kræver et tæt samarbejde mellem de lokale SF- og SFUafdelinger et samarbejde, der skal fortsættes også efter valgkampen. Perspektiv- og Handlingsprogram side 2 af 7 SF Ungdom

3 SFU skal med aktivisme og gejst få bredt SF s lokale kampagner ud til ungdommen, hvor SF ligesom på landsplan skal blive blandt de allerstørste partier. Det er et mål for os, at de lokale kampagner skal være andet og mere end blot den sædvanlige paneldebat i forsamlingshuset og nogle plakater i lygtepælene. Vi skal tænke i kreative kommunikationsformer og aktivt arbejde med at kommunikere målrettet til alle unge også den store gruppe, der ikke går synderligt op i lokalpolitik. Udover SF er de lokale fagforeninger en oplagt samarbejdspartner, som vi lokalt med fordel kan søge alliancer med op til valget. I de tilfælde, hvor det giver mening, skal SFU arbejde for at få valgt unge kandidater ind i byråd og regionsråd. Klimatopmøde i København I december 2009 er København vært for det stort anlagte FN-topmøde om klima. Klimakrisen er en af vor tids vigtigste udfordringer, og SFU skal derfor frem til topmødet sætte fokus på problematikken, blandt andet ved at bevare klimahjemmesiden og tilbyde afdelingerne oplæg. Det gælder såvel internt i organisationen hvor der blandt andet skal afholdes en kursusweekend med klimafokus som op til og under topmødet i offentligheden. SFU s fokus i klimadebatten skal være på de kollektive løsninger. Vi må som socialister aldrig forfalde til som VK-regeringen at skyde ansvaret over på individet, men skal tværtimod holde fast i, at klimaændringerne er et fælles problem, der kræver fælles løsninger. For at muliggøre en progressiv dagsorden i den offentlige debat skal SFU frem mod klimatopmødet arbejde på at få stablet en bred og progressiv klimabevægelse på benene. Vi skal afsøge mulighederne for bredere samarbejder, også udenfor de traditionelle miljøorganisationer. Dette inkluderer blandt andet fagbevægelsen og eventuelt relevante internationale samarbejdspartnere samt græsrodsbevægelser. Desuden skal vi undersøge mulighederne for et samarbejde med SF, og under alle omstændigheder trække på deres grønne brand, der er Danmarks stærkeste. Målet med SFU s klimaindsats er aktivistiske folkelige markeringer i perioden omkring topmødet. Budskabet skal være, at ungdommen og den danske befolkning i almindelighed kræver, at verdens ledere tager ansvar for alles fremtid ved hjælp af en ambitiøs og handlekraftig klimaaftale. Private overenskomstforhandlinger 2010 I foråret 2010 er der overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Her skal SFU også spille en aktiv rolle. Vi skal støtte de faglige organisationers kamp for bedre løn- og arbejdsforhold og særligt sætte fokus på en højere lærlingeløn igennem kreative aktiviteter og politiske udmeldinger. Men det er mindst lige så vigtigt at vi bakker op om de faglige ungdomsorganisationers initiativer. Her skal vi særligt arbejde for at alle SFU ere, som har et job eller fritidsjob inden for det private arbejdsmarked, bliver organiseret og aktive i deres fagforening. Ligelønskampagne I foråret 2010 fremlægger lønkommissionen sine resultater, som er analyser af lønsituationen i det offentlige. Derfor er det af største vigtighed, at vi formår at lægge et folkeligt pres på kommissionen. Resultaterne skal nemlig bane vejen for ligeløn mellem typiske mandefag og kvindefag ved de offentlige overenskomstforhandlinger i Perspektiv- og Handlingsprogram side 3 af 7 SF Ungdom

4 Interne prioriteringer Faglig indsats SFU arbejder for almindelige lønmodtageres interesser. Derfor skal SFU også afspejle de mennesker, som vi laver politik for. Dette er langt fra tilfældet i øjeblikket, hvor vores organisation har en klar overvægt af gymnasieelever og universitetsstuderende. SFU s strategi for at få rettet op på denne situation er i første omgang at få organiseret de unge med erhvervsfaglig baggrund, som allerede sympatiserer med os eller generelt identificerer sig selv som venstreorienterede. De har nemlig lettere ved at få deres kolleger meldt ind. Det kræver, at afdelingerne fortsat besøger tekniske skoler under SFU s kampagner, laver aktioner, som er vedkommende for disse unges hverdag, tager ud på unges arbejdspladser og støtter op om de faglige unges kampe. Vi skal naturligvis også fastholde og aktivere eksisterende SFU-medlemmer med erhvervsfaglig baggrund. Det kræver, at afdelingsmøder, kampagner og kurser gøres så virkelighedsnære som muligt, og præges af, at der ikke er langt fra ord til handling. SFU skal oprette netværk indenfor de forskellige faglige brancher, hvor man kan blive aktiv sammen med sine kolleger, og finde faglige ambassadører, der har lyst til at være igangsættende kræfter omkring netværkene. Udviklingen går dog ikke kun én vej. Den faglige indsats skal også fokusere på, at flere SFU ere skal melde sig ind i deres fagforening eller elev- og studenterorganisation og blive fagligt aktive. På den måde møder lokale SFU ere de fagligt aktive unge, og kan være med til at politisere og skabe flere aktiviteter. Samtidig viser vi på den måde fagbevægelsen, at det er os, der er de seje. Derfor skal SFU igangsætte en intern dobbeltorganiseringskampagne blandt andet med fokus på fritidsjobbere samt skoling af allerede dobbeltorganiserede SFU ere. Vi skal derfor hvert halvår afholde en endagskonference for uddannelsesaktive SFU ere. På konferencerne kan der udveksles erfaringer og debatteres politik - meget gerne i samarbejde med relevante SF-ordførere. Desuden skal vi lave en særlig indsats for at få mange SFU ere lokalt til at deltage i LO Ungdoms projekt Jobpatruljen hen over sommeren Endelig skal vi styrke samarbejdet med fagbevægelsen på centralt og lokalt plan. Det betyder, at SFU centralt prioriterer Genstart Danmark-samarbejdet og arbejder for at skabe brede velfærdsalliancer. SFU skal være mere opsøgende overfor de projekter, aktiviteter og kurser, som fagbevægelsen har, og tilbyde hjælp, hvor det er muligt, for at vise, at det er SFU, som skaber aktiviteter. Afdelingerne skal arbejde for at lave lokale alliancer med fagforeninger for at sætte større magt bag SFU s ord, men også for at styrke relationerne imellem SFU og unge med erhvervsfaglig baggrund lokalt. Da fagbevægelsen mangler aktive unge, er det vigtigt, at SFU s afdelinger er opsøgende og viser, at vi kan skabe aktiviteter i samarbejdet. Afdelingerne skal konkret arbejde for at skabe lokale arrangementer i Genstart Danmarks navn 1. maj. Som et led i den faglige indsats skal Landsledelsen udvikle ny arbejdsmarkedspolitik. Landsledelsen skal inddrage relevante fagligt aktive SFU ere i politikudviklingen. En stærkere organisation kortere fra ord til handling Den markante medlemsfremgang, SFU har opnået i de seneste år, rummer et enormt potentiale for organisationen. Jo flere vi er, jo mere aktivitet kan vi skabe, og jo større indflydelse får vi derigennem. Men en stærk organisation kommer ikke af sig selv, og et højt medlemstal er ikke garanti for høj Perspektiv- og Handlingsprogram side 4 af 7 SF Ungdom

5 aktivitet. For at sikre en slagkraftig organisation, der formår at rykke i fælles retning, må vi derfor arbejde med aktivt at udvikle og forstærke vores organisation, og her kan de lokale led ikke overvurderes. Særligt i år bliver styrken af vores regioner og afdelinger helt afgørende i kommunalvalgkampen, der i lighed med alt andet ikke kan løftes nationalt alene. Det er altså nødvendigt at skabe et net af dygtige tillidsfolk og stærke afdelinger, som kan fungere som aktivitetsdynamoer og ambassadører for SFU. I det kommende år skal den lokale kampagneplanlægning foregå i fora bestående af kontaktpersoner, regionssekretærer, organisationskonsulenter samt relevante ledelsesmedlemmer, som forpligtes på at mødes minimum kvartalsvist for at sikre den bedst mulige koordinering forud for og under vores aktiviteter. Troværdighed, tillid og opbakning til vores projekt får vi ved at skabe forandringer. Vil vi vinde befolkningens opbakning, er det ikke nok blot at have de rigtige holdninger, der skal handling til - folk tror på dem, der skaber resultater. Og netop konkrete resultater skal derfor altid være målet med SFU s kampagner. Det stiller krav om, at vores aktiviteter er aktuelle, og at det centrale i vores kampagnearbejde bliver gennemførelsen af lokalt forankrede kampagneforløb. Disse skal koordineres og bringes op nationalt, for på flere niveauer at blive brugt dagsordensættende. Samtidig er det vigtigt, at SFU fortsat bakker op om større politiske initiativer, der gør mange unge aktive. For eksempel store demonstrationer og kampagner. Skal SFU blive ungdommens talerør, må vi gå i dialog med ungdommen og løbende være synlige på landets uddannelsessteder. Vores medlemmer skal bringe SFU s kampagne ud til deres kammerater, og omvendt skal de bringe historier og problemer blandt disse med tilbage til SFU. For at sikre, at afdelingerne har redskaberne til at føre handlingsorienterede kampagner, der samler mange mennesker og rykker ved dagsordenen lokalt eller i et nationalt samspil, skal der afholdes kickoff-træf i hver større national kampagne med fokus på, hvordan kampagnen føres lokalt. Herudover skal der også holdes handlingsorienterede oplæg rundt i landet. Skoling i SFU på træf eller i afdelinger skal skabe bevidsthed om vores politiske ståsted og strategi samtidig med, at det skal udstyre medlemmerne til at føre kampagne, hvor de er. Det er vigtigt, at vi i det kommende år og fremover generelt bliver bedre til at følge oplæg i afdelingerne op med aktiviteter og fortsat kontakt mellem oplægsholder og afdeling. SFU har brug for så mange aktive kræfter som muligt. Det gør det nødvendigt, at aktivere flere af vores medlemmer i den politiske kamp. Derfor skal der igangsættes en prioriteret indsats med kammeratordninger for nye medlemmer, personlige samtaler ved indmeldelse og en mere systematisk og professionel velkomst af nye medlemmer. Det er SFU s lokale ledere, der skal gå forrest når der lokalt skal igangsættes aktiviteter, der skaber resultater. Vi skal derfor i det kommende år styrke vores kursussektor med det formål at fastholde, udvikle og ikke mindst motivere netop disse lokale ledere. Det skal blive endnu mere attraktivt at være lokalaktiv og besidde en tillidspost i SFU, hvilket vores nationale kurser i høj grad skal medvirke til ved at lave særskilte tiltag for lokale ledere. Målsætningen for SFU er at udvikle en landsdækkende og centralt koordineret lederuddannelse, der på sigt vil blive anerkendt for dens kvaliteter også uden for organisationen selv. For at optimere deltagerantallet på vores skolende arrangementer skal SFU arbejde på at styrke opreklameringen af kurserne samt muligheden for kommunestøtte til disse. Perspektiv- og Handlingsprogram side 5 af 7 SF Ungdom

6 En anden måde at få flere SFU ere til at gennemgå skolingsforløb er ved at afholde flere endagsseminarer. Det være sig geografisk bestemt, interessebestemt, bestemt af uddannelse, beskæftigelse eller alder. Vi skal bruge endagsseminarerne til at skabe opmærksomhed i og uden for SFU omkring vores politiske visioner og arbejde for den socialistiske sag. Endelig er det også nødvendigt at sætte fokus på SFU s kommunikation. Kommunikationen fra landsorganisationen til de lokalaktive skal skærpes og målrettes i langt højere grad. Det skal blandt andet ske igennem Aktivisten, der skal udkomme kvartalvis. Elektroniske nyhedsbreve skal fremover sammensættes ud fra medlemmets interesser, alder og uddannelse så man fremover kun modtager oplysninger som er relevante for ens medlemskab. SFUnet skal forsat fungere som vidensbase for de lokalaktive. Sitet skal udbygges og systematiseres så det gøres lettere at finde det man leder efter. Internationalt arbejde SFU har igennem årene været engageret i mange forskellige former for internationalt arbejde. Erfaringerne har vist os, at ikke alt er lige givtigt for organisationen. Derfor vil SFU i det kommende år prioritere samarbejdet med nord- og vesteuropæiske samarbejdsorganisationer højest, da de konkrete erfaringer herfra er mest brugbare for os. Vægten skal især lægges på organisatorisk og valgkampsrelateret erfaringsudveksling. Hvad angår udlandsrejser vil SFU prioritere muligheden for at høste konkrete erfaringer højere end hidtil, og samtidig styrkes indsatsen for at få videreformidlet erfaringerne bredt i organisationen. SFU s struktur og landsmødet 2010 SFU skal naturligvis også næste år afholde landsmøde. Landsmødet er det sted, hvor SFU s medlemmer fastlægger kursen for det kommende års arbejde, men også et forum, der skal skabe gejst, sammenhold og skole deltagerne. Landsledelsen skal til næste landsmøde fremlægge et temapolitisk papir. Emnets indhold skal vælges på baggrund af den aktuelle politiske situation i Vores aktiviteter skal være funderet, der hvor unge mennesker har deres hverdag; på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. SFU skal have en ambition om at have organiserede enheder disse steder, og vores struktur skal understøtte vores aktivitetsmæssige ambitioner. SFU skal derfor frem mod næste landsmøde udvikle et nyt bud på vores struktur, hvor de lokale led får øget indflydelse samt øget ejerskab for organisationen, eventuelt gennem direkte sæde i en ny form for national ledelse. Det anbefales, at man i 2009/2010 som en del af dette forarbejde opstarter forsøg med nye lokale strukturer. SFU s landsledelse skal i starten af ledelsessåret tage en diskussion samt beslutning omkring, hvorvidt der skal oprettes nye officielle sekretariater i SFU regi, som tilføres økonomiske midler og opgaver fra centralt hold. Til kamp for socialismen SFU står stærkt. Vi er det klart største ungdomsparti herhjemme og har godt fat i den danske ungdom. Men vi skal bevare og udbygge denne position, og det sker ikke af sig selv. Perspektiv- og Handlingsprogram side 6 af 7 SF Ungdom

7 I det kommende år skal og vil SFU ved hjælp af dette programs pejlemærker komme et skridt nærmere vores kortsigtede mål om at vælte Anders Fogh og hans borgerlige regering til gengæld for en centrumvenstre-koalition med SF i regering. Og vi vil komme et skridt nærmere vores langsigtede mål: At skabe et socialistisk samfund baseret på demokrati, solidaritet og bæredygtighed. Perspektiv- og Handlingsprogram side 7 af 7 SF Ungdom

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

FOR SF UNGDOM 2010-2011

FOR SF UNGDOM 2010-2011 5 10 15 20 25 30 35 LANDSLEDELSENS UDKAST TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM FOR SF UNGDOM 2010-2011 Perspektiv- og Handlingsprogrammet (PHP) udstikker politiske og organisatoriske retningslinjer for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE: SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE: SIDE 5 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en organisation, der i stigende grad bliver dagsordensættende for det uddannelsespolitiske område og ungdommen i Danmark. Gennem en

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

DGS s Historie. Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen

DGS s Historie. Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen DGS s Historie Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen Begyndelsen Traditionel interesseorganisation Lavt aktivitetsniveau Få medlemmer Tiden indhentede - 1968 Starten 1970 erne Ungdomsoprøret ungdommen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag 1 FORSLAG - A HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden Almindeligt forslag Vision om et fagligt fællesskab drevet af relationer HK Service

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København Bestyrelsens arbejdsplan for 2017-18 Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København 2017-2018 Indledning 2017 er valgår med kommunalvalg og regionsrådsvalg d. 21. november. Arbejdsplanen for Enhedslisten

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Mange DSU ere har fået deres bedste venner gennem DSU, og nogle har endda fundet kærligheden.

Mange DSU ere har fået deres bedste venner gennem DSU, og nogle har endda fundet kærligheden. Som medlem af DSU får du et fantastisk indblik i den politiske verden. Du får mulighed for at påvirke de beslutninger som træffes i kommunen, regionen, Folketinget og EU. Samtidigt bliver du en del af

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kandidathæfte til valg af Spidskandidat. Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af Spidskandidat. Nordsjælland Kandidathæfte til valg af Spidskandidat Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk. Det kræver dannelse og uddannelse

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vi glæder os til at se dig!

Vi glæder os til at se dig! 1 Kursusoversigt Bliv bedre til at kommunikere 8 Er alt politik? 12 Eventmanager-uddannelsen 20 Fremtidens erhvervsuddannelser 4 Fritidsjob 19 Hvor skal arbejdspladserne komme fra? 8 Kom med i afdelingens

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

ARBEJDSPLAN FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD 2012

ARBEJDSPLAN FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD 2012 ARBEJDSPLAN FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD 2012 VEDTAGET AF POLITIKKONFERENCEN, EFTERÅRET 2011 INDLEDNING Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har i de senere år udviklet sig til en organisation, som hverken

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere