Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen"

Transkript

1 Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen

2 Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie økonomisk hvis en medarbejder; Dør en medarbejder, ønsker virksomheden at give de efterladte en økonomisk sikring. Derfor er medarbejderen omfattet af en obligatorisk livsforsikring. Bliver medarbejderen syg og ikke længere er i stand til at arbejde, ønsker virksomheden ud fra en individuel vurdering - at fastholde medarbejderen i ansættelsen længst muligt. Hvis medarbejderen bliver længerevarende syg og samtidig ikke kan fortsætte i virksomheden, er medarbejderen sikret en fornuftig løn inkl. offentlige ydelser. Får medarbejderen konstateret en kritisk sygdom, ønsker virksomheden at give medarbejderen et økonomisk tilskud til f.eks. alternativ sygehusbehandling, ekstra rekreation, en ægtefælles frihed fra arbejdsmarkedet eller lignende. Alle medarbejdere er derfor omfattet af en forsikring, der giver en udbetaling Har brug for lægelig behandling, ønsker virksomheden at medarbejderen har adgang til en hurtig behandling uafhængig af evt. ventetider i det offentlige behandlingssystem. Går på Pension, ønsker virksomheden at der kan udbetales en pensionsopsparing Som supplement til folkepensionen. Det er virksomhedens holdning, at medarbejderen selv skal have indflydelse på, hvordan opsparingen løbende investeres, og at medarbejderen har adgang til kvalificeret rådgivning herom. Medarbejderne er omfattet af denne politik efter eksempelvis 3 måneders ansættelse. 2

3 Ved dødsfald Ved en medarbejders død sker det ofte, at vedkommende efterlader en familie, der ikke vil være i stand til at klare sig økonomisk på grund af den manglende indkomst. Der er ingen kompensation af lønnen fra det offentlige. Det er Virksomhedens holdning, at den efterladte familie skal have en økonomisk erstatning i form af udbetaling fra en livsforsikring. Virksomheden ønsker, at medarbejderens efterladte skal have adgang til professionel rådgivning om økonomiske og sociale spørgsmål som ydes af Jysk Pension. Det er Virksomhedens mål, at de efterladte skal kunne bevare levestandarden i en periode, så der er tid til at foretage de nødvendige dispositioner. Derfor er der etableret en livsforsikring der svarer til minimum den ansattes årsløn og denne udbetaling sker skattefri. 3

4 Ved sygdom Hvis en af vore medarbejdere bliver uarbejdsdygtig: Virksomheden vil efter 30 dage modtage sygedagpenge, når en medarbejder bliver sygemeldt. Dette er naturligvis ikke nok til at kompensere for den lønudgift Virksomheden har. I en situation, hvor medarbejderen ikke længere kan tjene penge ved egen arbejdsindsats, enten som følge af en ulykke eller på grund af sygdom, vil medarbejderen typisk modtage en ydelse fra det offentlige. Den offentlige ydelse dækker sjældent den ønskede levestandard Virksomhedens holdning er at fastholde medarbejderne i virksomheden så længe som muligt. Der bør være mulighed for at erstatte den syge medarbejder med vikarhjælp. Det er Virksomhedens holdning, at en medarbejder skal kunne opretholde en acceptabel levestandard ved sygdom/ulykke. Dette mål opfyldes, ved at Virksomhedens pensionsordning indeholder en basisdækning, der sammen med de offentlige ydelser og eventuelt yderligere individuelle dækninger sikrer medarbejderen en acceptabel løbende indkomst. Det er Virksomhedens holdning, at medarbejderen skal have adgang til professionel rådgivning om økonomiske og sociale spørgsmål. Denne rådgivning ydes af Jysk Pension. 4

5 - kort sigt Det er Virksomhedens mål, at medarbejderen skal kunne opretholde fuld indkomst i sygeperioden. Virksomheden vil udbetale fuld løn i videst muligt omfang mod refusion af sygedagpenge og udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikring i Skandia Pension. Tab af erhvervsevne forsikringen er et forsikringselement i pensionsordningen og udgør fra % af medarbejderens faste grundløn. - længere sigt Hvis medarbejderen på grund af varig nedsat erhvervsevne må afslutte sit ansættelsesforhold hos Virksomheden er det målet, at medarbejderen som minimum skal kunne opretholde en acceptabel disponibel indkomst i form af udbetaling på minimum % af den faste gage fra tab af erhvervsevneforsikringen og en invaliditets ydelse fra det offentlige. Ved visse kritiske sygdomme: I en situation, hvor medarbejderen rammes af en livstruende sygdom, vil der typisk ikke være økonomisk hjælp fra det offentlige. Får en medarbejder stillet en diagnose på en livstruende sygdom, er det Virksomhedens holdning at hjælpe medarbejderen i form af samtaler og samtidig sikre at medarbejdernes netværk fungerer optimalt. Hvis dette ikke er tilfældet vil Virksomheden tage ansvar og medvirke til at finde løsninger i den pågældende situation. Det er Virksomhedens mål, at medarbejderen skal kunne komme igennem en svær periode uden større økonomiske problemer og Virksomheden vil derfor støtte medarbejderen med vores løsninger i sygeperioden. 5

6 Der er derfor etableret en dækning ved Kritisk Sygdom gennem firmaets pensionsordning og denne giver ved visse livstruende diagnoser - en skattefri udbetaling på minimum kr. den enkelte medarbejder fastsætter selv størrelsen ud fra ønsker og behov. Privathospitals forsikring Ved behov for forundersøgelse, behandling, operation eller speciallæge: Det hænder, at en medarbejder bliver ramt af en sygdom eller ulykke, som kræver en behandling, men hvor ventetiden ved det offentlige hospitalsvæsen er for lang. Det er Virksomhedens holdning, at en syg medarbejder skal kunne sikre sig sygdomsbehandling alternativ og uafhængigt af det offentlige behandlingssystem. Virksomheden ønsker, at sygefraværet bliver så kort som muligt, så man undgår at skulle undvære en kvalificeret medarbejder. Virksomheden har etableret en privathospitalsforsikring under pensionsordningen, som giver mulighed for at blive undersøgt, behandlet, modtage genoptræning og medicin i forbindelse med behandlingen m.v. 6

7 Ved Misbrugsproblemer Medarbejdere med misbrugsproblemer er mindre effektive end andre medarbejdere. Kvaliteten i arbejdsindsatsen kan være reduceret og alkoholisme giver ofte anledning til lange og hyppige fraværsperioder. Misbrug betragtes af Virksomheden som en sygdom. Det er Virksomhedens holdning, at medarbejdere med misbrugsproblemer skal have mulighed for at gennemføre en afvænningsbehandling som betales af medarbejderen. Efter endt behandling skal medarbejderen være ude af sit misbrug for at kunne beholde sit job. Det er Virksomhedens mål, at medarbejderen efter endt behandling skal kunne beholde sit job, så Virksomheden undgår at skulle ny ansætte en kvalificeret medarbejder. Hospitalsforsikringen giver mulighed for misbrugsafvænning. Ved alderspensionering De offentlige ydelser ved pensionering er langt fra tilstrækkelige til at opretholde den levestandard, man har haft gennem de erhvervsaktive år. Virksomhedens pensionsalder følger gældende lovgivning og regler for efterløn Virksomheden ønsker at sikre sine medarbejdere en god og tryg tilværelse som pensionist. Det er Virksomhedens holdning, at medarbejderen skal kunne opretholde en acceptabel levestandard. 7

8 Dette søges opfyldt ved Virksomhedens bidrag til medarbejderens pensionsordning. Hvis pensionsniveauet ikke kan opnås, kan medarbejderen ved egne bidrag sikre sig, at det ønskede pensionsniveau fastholdes. Alderspensionen skal kunne sammensættes, så der tages optimalt hensyn til gældende skatteregler og medarbejderens ønske om udbetalingsmåde. Det er Virksomhedens mål, at medarbejderen skal kunne overskue de økonomiske muligheder som pensionist, så medarbejderen og Virksomheden i god tid kan planlægge overgangen til den 3. alder. Planlægningen starter ved medarbejderens 50. år, hvor man inviteres til en samtale med pensionsrådgiveren. Når medarbejderen fylder 55 år, vil medarbejderen fremover blive tilbudt deltagelse i seniorseminarer afholdt af Jysk Pension. Seniorseminaret giver meget information om de økonomiske, psykiske og fysiske ændringer der sker med alderen. Derved får medarbejderen et overblik over sin situation før denne indgår i sin 3. alder. 8

9 De indgåede aftaler For at opfylde Virksomhedens pensionspolitik er der indgået aftaler om økonomisk sikring og rådgivning af medarbejdere af Jysk Pension. Pensionsordning Virksomheden har oprettet en pensionsaftale med Skandia Pension og med Jysk Pension som rådgiver. Det er vigtigt for Virksomheden at den enkelte medarbejder selv har indflydelse på at ændre på pensionsordning udover de løsninger som er beskrevet i denne politik. Dette kan ske ved henvendelse til Jysk Pension der vil rådgive medarbejderen. Pensionsordningen omfatter: Dækning ved dødsfald Dækning ved tab af erhvervsevne Dækning ved visse kritiske sygdomme Privathospitalsforsikring Pensionsopsparing Pensionsbidrag: Pensionsbidraget udgør en procentsats af den faste løn. Virksomheden følger den på området gældende overenskomst. Medarbejderen kan individuelt øge sin indbetaling efter eget behov og rådgivning. 9

10 Ved indmeldelse: Medarbejdere indtræder i sundheds- og pensionsordningen efter eksempelvis 3 måneders ansættelse. Alle medarbejdere, der er tiltrådt og opfylder betingelserne, herunder helbredsoplysninger, har en pensionsordning i Skandia Pension og er dermed dækket af alle de nævnte løsninger. Virksomheden anbefaler Denne pensions- og sundhedspolitik dækker de behov som Virksomheden ønsker at sikre sine medarbejdere med. Virksomheden anbefaler at medarbejderne løbende holder sig ajour med egne behov. 10

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere