KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal København Ø, Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio."

Transkript

1 KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ]

2 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal København Ø CVR nr (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr. / CVR. nr. Adresse Postnr. og by Tlf: Konto Nr.: Samtlige yder. nr. og navne på behandlere: (i det følgende benævnt Samarbejdspartneren) som i det følgende benævnes Parterne, indgås dags dato følgende samarbejdsaftale.

3 2. BAGGRUND 2.1 Virksomheden er en sundhedsvirksomhed. 2.2 Virksomheden ønsker at udvide antallet af klinikker i kliniknetværket og ønsker i den forbindelse at tilknytte yderligere samarbejdsklinikker. 3. FORMÅL 3.1 Virksomheden og Samarbejdspartneren indgår nærværende aftale med henblik på at etablere et samarbejdsforhold. 3.2 Formålet med aftalen er at beskrive samarbejdets rammer og vilkår. Derudover suppleres aftalen af parternes løbende aftaler af ikke-juridisk og ikke-økonomisk karakter om retningslinier for det daglige arbejde. 3.3 Virksomheden og Samarbejdspartneren er begge selvstændige erhvervsdrivende. Virksomheden har dermed ingen ledelses- eller instruktionsbeføjelse over Samarbejdspartneren. 3.4 Der vil i forbindelse med indgåelse af nærværende aftale ikke blive etableret et ansættelsesforhold mellem Virksomheden og Samarbejdspartneren. 3.5 CF og DKF har drøftet kontrakten og er enige om, at den kan benyttes som udgangspunkt ved indgåelse af samarbejde. DKF påpeger dog, at indskrænkningen i brug af ydelser inden for sygesikringssystemet udfordrer kiropraktorernes behandlingsplanlægning og dialog med patienterne. CF og DKF er enige om, at indskrænkningen ikke betyder, at den enkelte patient ikke kan vælge at blive behandlet for egen regning, hvis det vil være mest hensigtsmæssigt for patienten. 4. SAMARBEJDSFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT 4.1 Samarbejdsforholdet påbegyndes den [..] 2013.

4 5. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE 5.1 Aftalen kan af Samarbejdspartneren opsiges med en måneds varsel til udløb den sidste dag i den efterfølgende måned. 5.2 Aftalen kan fra Virksomhedens side opsiges med en måneds varsel til udløb den sidste dag i den efterfølgende måned. 5.3 Ved en evt. opsigelse ophører visitationen af nye patienter. 6. SAMARBEJDSPARTNERENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 6.1 Det af Samarbejdspartneren udførte arbejde skal udføres på højeste faglige niveau, og Samarbejdspartneren er over for Virksomheden ansvarlig for det arbejde, der udføres for patienterne. 6.2 Samarbejdspartneren er forpligtet til - at benytte Virksomhedens online registreringsportal eller at sende e-faktura fra eget system på samtlige behandlede patienter. - at tilstræbe bedst mulige resultater på færrest mulige konsultationer, dvs. kvalitet frem for kvantitet. - at føre journaler i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger om journalføring for Samarbejdspartners fagområde. - at sikre overlevering af mål / plan for behandlingsforløbet til patienten. - at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for udøvelse af kiropraktisk virksomhed. - at sikre behørig ansvarsforsikrings. 7. Virksomhedens forpligtigelser 7.1 Nærværende samarbejdsaftale er en ren henvisningsaftale, hvorved Virksomheden henviser patienter til Samarbejdspartneren. 8. PATIENTER

5 8.1 Forsikringen dækker behandling indtil symptomfrihed. 8.2 Efter endt forløb kan pt. overgå til vedligeholdende behandling i Samarbejdspartners regi. Dette er alene et forhold mellem Samarbejdspartner og patient. 8.3 Såfremt der sælges ydelser til patienten, der ikke er dækket af prisaftalen er dette alene et forhold mellem Samarbejdspartner og patient. 8.4 Patienterne kontakter selv Samarbejdspartner efter visitation fra Virksomhedens hotline. Virksomheden informerer Samarbejdspartner om pågældende patient. Samarbejdspartner booker patienten i eget booking system, det skal tilstræbes at der kan gives tilbud om tid indenfor 48 timer.

6 9. AFREGNING OG HONORERING 9.1 Kiropraktisk behandling afgrænses i henhold til ydelsesbeskrivelse i sygesikringsoverenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Afregningen sker i henhold til de til enhver tid gældende takster, således at Virksomheden betaler for patientens andel. Kiropraktik afregnes jf. ydelserne, 1010, 1011, 1012, 1020, 1021, 1022, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 2013, 2014, 2015 og Forebyggende forsikringer dækker ikke altid 2013, 2014, 2015 og Ved indgåelse af samarbejde tilsendes oversigtsmateriale der uddyber forsikringsprodukttyperne. Se visitationsmail for nærmere specifikationer. Det forventes at ydelserne anvendes som tiltænkt jf. landsoverenskomsten for kiropraktik. 9.2 Status for yderligere behandling: Såfremt der skal bruges flere behandlinger end allerede bevilliget, da skal patienten kontakte Virksomheden for bevilling af yderligere behandlinger i forløbet. Såfremt patienten modtager flere behandlinger eller andre ydelsesform end der er godkendt af dennes forsikring, Virksomheden eller ved anden aftale, er dette alene et forhold mellem Samarbejdspartneren og patienten. 9.3 Ved afbud eller udeblivelse, afregnes jf. klinikkens regler om afbud direkte med patienten, dette forhold er mellem Samarbejdspartner og patient. 9.4 Der kan udelukkende afregnes for afsluttede behandlingsforløb. Samarbejdspartneren må ikke ved afregning for et afsluttet behandlingsforløb, fortage udligning af eventuelle udeståender med virksomheden for andre patientforløb. 9.5 Betaling af faktura, til den sidste dag i måneden +10 dage brutto, fra modtagelse af korrekt registrering / e-faktura. 9.6 Såfremt Virksomheden ikke har modtaget korrekt faktura for et behandlingsforløb, senest 12 måneder efter at dette er afsluttet, da har Virksomheden ret til at afvise den for sent indsendte faktura.

7 10. FORSIKRINGSFORHOLD 10.1 Samarbejdspartneren hæfter personligt for enhver forpligtelse pådraget i forbindelse med udøvelsen af Samarbejdspartnerens egen virksomhed Samarbejdspartneren er forpligtet til at etablere og vedligeholde behørig forsikring til udøvelsen af sit erhverv. 11. PARTERNES GENSIDIGE LOYALITETSFORPLIGTELSE 11.1 Samarbejdspartneren forpligtiger sig til optræde loyalt over for virksomheden i enhver henseende Særligt betones det, at Samarbejdspartneren på ingen måde må udtale sig negativt om Virksomheden til forsikringsselskaber og andre, som udgør Virksomhedens kunder I det tilfælde det sker, vil dette anses som væsentlig misligholdelse se pkt Virksomheden forpligter sig til at optræde loyalt over for klinikkerne i netværket og prioritere patientens præferencer. 12. TAVSHEDSPLIGT 12.1 Samarbejdspartneren har fuldstændig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som Samarbejdspartneren kommer i besiddelse af under arbejdets udførelse og i forbindelse med samarbejdet med Virksomheden I pågældende samarbejde er det i særdeleshed vigtigt at oplysninger om Virksomheden og / eller samarbejdsforhold, på intet tidspunkt videregives til 3. part Ved anmodning forpligtes Samarbejdspartneren til tillige straks at tilbagelevere alt materiale udleveret fra virksomheden Brud på tavshedspligten vil anses som væsentlig misligholdelse se pkt. 13.

8 13. OPHÆVELSE OG MISLIGHOLDELSE 13.1 Såfremt Virksomheden eller Samarbejdspartneren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine pligter efter denne aftale eller de relevante forudsætninger, hvorunder den er indgået, kan den anden part ophæve samarbejdsaftalen uden varsel eller opsige den til et vilkårligt fastsat tidspunkt.

9 UNDERSKRIFTER..., den 2013 For Virksomheden: CopenFysio ApS Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende kontrakt, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er bekendt med og er indforstået med de anførte vilkår...., den 2013 For Samarbejdspartneren:

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere