Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018"

Transkript

1 Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi Februar 2014 Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Målsætninger:... 3 Olieefterforskning:... 4 Administration:... 8 Borgerinddragelse og høringer:... 9 Andet:

3 Målsætninger: Umiddelbart stiller Greenpeace sig kritisk over for en række af de forudsætninger og målsætninger, som er opstillet i udkast til Grønlands olie- og mineralstrategi Det skrives på side 6, at målsætningen er på et hvilket som helst givent tidspunkt, at have 5-10 aktive miner og hvert andet år 1-2 boreprojekter efter olie. På hvilket grundlag bygger Naalakkersuisut denne fremskrivning, og hvornår forudser man, at man vil have opnået dette aktivitetsniveau? Hverken i 2012, 2013 og 2014 har der været eller vil der være efterforskningsboringer, så i øjeblikket ligger man meget langt fra de opstillede målsætninger. Det nævnes desuden på side 12, at man forudser, at der i 2019 vil være 5-6 miner i produktion og at der allerede i 2020 påbegyndes etablering af en lille boreplatform. Dette virker igen særdeles urealistisk. Man har realistisk set maksimalt kun to-tre miner 1, som kan påbegynde en decideret produktion inden for de næste fem år. Med den kraftigt faldende interesse for arktisk olie og for olieefterforskning i Grønland er der heller ingen evidens for at gøre sig realistiske forventninger om etablering af en boreplatform vil være påbegyndt i Greenpeace anmoder om, at departementerne klargør, hvorledes der er en målsætning om 3-5 miner, som blandt andet nævnes i forordet, eller de 5-6 miner, som der nævnes på side 12. På side 15 i udkastet til strategien nævnes de amerikanske geologiske undersøgelser (USGS) estimat af mængden af olie/gas i Nordøstgrønland på 31 mia. tønder olie/gas. Departementet undlader desværre at nævne, at det i selvsamme rapport fra USGS understreges, at den kommercielle mængde er signifikant mindre. Selv ved en oliepris på 300 USD, hvilket er markant højere end i dag, estimerer USGS, at der kun er 5,3 mia. tønder olie/gas (middelestimat), som vil være kommercielt rentable at udvinde. Det er dybt problematisk, når Naalakkersuisut opstiller urealistiske scenarier for potentialet for udvinding af råstoffer i Grønland i den nærmeste fremtid. En sådan vildledning kan medføre, at Selvstyrets prioriteringer og langsigtede beslutninger sker på et forkert grundlag, og dette kan 1 London Minings projekt ved Isukasia, Tanbreez projekt ved Kringlerne og True North Gems projekt ved Fiskenæsset 3

4 potentielt have effekter, der rækker langt ud over råstofsektoren blandt andet ved en skævvridning af sektor-fokus, der underminerer udbygning af andre sektorer. Der står i strategien, at når vi taler om et Grønland, hvor efterforskning og udnyttelse af råstoffer driver den samfundsmæssige udvikling ( ) (s. 81). Der er ingen tvivl om, at en bæredygtig udnyttelse af Grønlands råstoffer kan have en positiv effekt på udviklingen i Grønland. Men det er mere tvivlsomt, om råstofferne decideret kan drive denne udvikling. I rapporten Til Gavn for Grønland understreges det, at råstofudviklingen vil tage længere tid end hidtil estimeret, og at medmindre man skal udhule Grønlands naturrigdomme, kræver det, at Selvstyret udelukkende bruger renterne fra Råstoffonden. Greenpeace vil understrege, at man derudover kan vælge at bruge en mindre procentdel af indtægterne til en opbygning af det grønlandske samfund. Det bør dog udelukkende være investeringer, som også kan komme fremtidige generationer til gode. Her tænkes blandt andet på en opkvalificering af uddannelser og administration. Olieefterforskning: Det er tydeligt, at Naalakkersuisut har et stærkt ønske om kommerciel udvinding af olie i havet ud for Grønland. Greenpeace vil benytte lejligheden til endnu en gang at understrege det ekstremt risikable ved olieudvinding i Arktis og særligt i isfyldte vande. Risikoen for et katastrofalt olieudslip fra olieboringer i Arktis er store, og et olieudslip vil have meget store konsekvenser ikke bare for Grønlands miljø, men også for essentielle erhvervssektorer såsom fiskeri og turisme, der ved et større udslip formentlig vil forsvinde helt i en lang, efterfølgende periode. Greenpeace vil anbefale medlemmer af Inatsisartut at studere Cairn Energys modeller for et udslip fra en olieboring 2. Denne model viser oliens spredning i tilfælde af et såkaldt blow-out over en periode på 37 dage. I dette tilfælde vil olien potentielt dække et område fra omkring Upernavik og ned syd for Nuuk. Og det er vel at mærke efter en modellering af et olieudslip; som er kritiseret for at underestimere mængden af spildt olie og kun på en periode på 37 dage. Da BP i 2010 mistede 2 Eksempelvis fig. G.2 s. G-15/281 i Cairn/Capricorn Environmental Impact Assessment, Exploration Drilling Programme for Eqqua, Offshore West Greenland (March 2011). 4

5 kontrollen over Macondo-brønden i den Mexicanske Golf, varede det 87 dage, inden man genvandt kontrollen med boringen. De eventuelle konsekvenser for Grønland i tilfælde af et olieudslip behandles ikke i olie- og mineralstrategien på trods af, at dette bør være en definerende diskussion i forhold til spørgsmålet om olieefterforskning, og særligt strategien for denne olieefterforskning. Det skal samtidig tages med i overvejelserne, at en potentiel olieudvinding i Grønland har særdeles lange udsigter. Ifølge rapporten Til Gavn for Grønland vil der gå mellem 20 og 50 år før en olieudvinding kan påbegyndes. Samtidig betyder skiferolien i USA, de generelt høje udgifter ved efterforskningen og de dårlige erfaringer i Grønland (i relation til fund) og USA (sikkerheds- og miljøproblemer), at interessen er kraftigt faldende. I forbindelse med den seneste udbudsrunde i Nordøstgrønland, har Selvstyrelsen kun uddelt 4 ud af 11 udbudte licenser, og markante olieselskaber såsom Total, Exxon Mobil, Statoil og Mærsk har enten udelukket arktiske olieboringer (Total) eller er ved at reducere eller helt afvikle deres engagement i Grønland (Exxon og Statoil). Dette er direkte i strid med det skønmaleri, som opstilles i strategien, og bør, sammen med de konstant tilstedeværende risici forbundet med efterforskningen og subsekvent udvinding, medføre en genovervejelse af strategien. Licensområder: Greenpeace er som udgangspunkt modstander af offshore olieudvinding i det arktiske område, men såfremt den grønlandske regering vil fortsætte med olieefterforskningen, vil Greenpeace kraftigt opfordre til, at man genovervejer strategien for efterforskningen. Råstofdirektoratet og sidenhen Råstofstyrelsen har ofte henvist til, at man følger de norske retningslinjer, da disse er de strengeste på området. Greenpeace vil gerne henlede til to forhold, som gør sig gældende i Norge: 5

6 1. Den norske regering har inkorporeret i sit regeringsgrundlag, at man ikke vil tillade olieboringer i isfyldte områder 3 2. Da Norge påbegyndte olieudvindingen, valgte man helt bevidst kun at åbne for olieefterforskning og udvinding i et begrænset område. Det gjorde man primært for at sikre udvikling af infrastrukturen i området, for at begrænse efterforskningen til det mindst komplicerede område og for at give den norske administration mulighed for at opkvalificere sig. Greenpeace opfordrer på det kraftigste til, at man i Grønland følger den norske model for udvikling af oliesektoren, der er en direkte modsætning til den nuværende all-in model, som Selvstyret pt. følger. Greenpeace opfordrer til, at man fokuserer på udvikling af de sydlige licenser, hvor et olieudslip stadig vil have meget store konsekvenser for miljøet, men hvor sandsynligheden for at man kan inddæmme og håndtere udslippet trods alt er lidt større. Samtidig opfordrer Greenpeace til, at man indfører et forbud mod dybhavsboringer og meget dybe boringer. Begge disse typer boringer er væsentligt sværere at kontrollere og risikoen for et udslip fra et af disse er signifikant større, end fra såkaldte lav-risiko boringer. Foruden de sikkerheds- og miljømæssige aspekter vil en fokusering af olieudvindingen til et afgrænset geografisk område med meget stor sandsynlighed forøge de afledte effekter til det grønlandske samfund gennem øget udbygning af infrastruktur, øget mængde grønlandske arbejdspladser og subsekvent uddannelse. Et øget udbud af licensområder er heller ingen garanti for en øget aktivitet fra olieselskaberne. Tværtimod har vi i Nordvestgrønland set, hvordan tilstedeværelsen af en cluster af licenser medfører, at olieselskaberne går sammen om at få udført undersøgelser. En sådan cluster-tilgang er fornuftig, men her bør Selvstyret igen fokusere på de mest sikre områder først. Som minimum bør man lukke for olieoperationer i Ecological and Biological Significant Areas (EBSA), som anbefalet af hovedforfatterne af rapporten Arctic Biodiversity Assessment, og i særligt 3 Avtale mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, s. 3, pkt. 4.c ( og Politisk platform for en regering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, s. 63. ( 6

7 grad de såkaldte super-ebsa er, som identificeret af en arbejdsgruppe under OSPAR 4. Selvstyret har gentagne gange tilladt operationer i særligt følsomme områder, hvilket Greenpeace på det kraftigste må fraråde. Man bør ligeledes tage hensyn til den seneste forskning, som påviser, at endog meget små olieudslip kan have særdeles negative konsekvenser for det grønlandske havmiljø og fiskeri (Nørregaard et al: Evaluating pyrene toxicity on Arctic key copepod species Calanus hyperboreus (Ecotoxicology, DOI /s z)). På side 29 i strategien varsles nye strategiske miljøundersøgelser på en række områder. Greenpeace bifalder dette, men det undrer, at så essentielle undersøgelser ikke er blevet udført inden olieoperationer tillades. Greenpeace forventer, at resultatet af disse undersøgelser vil blive inkluderet i en vurdering af hvilke områder, der skal være tilgængelige for olieselskaberne. Greenpeace har ligeledes med beklagelse noteret sig, at naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og arbejdsmarked, Jens Erik Kirkegaard, siden sin udnævnelse gentagne gange har ændret holdning ift. åbning af nye licensområder. Sikkerhed og beredskab: Greenpeace anbefaler, at de på side 17 nævnte udvælgelseskriterier specificeres yderligere, samt at der foretages en vægtning imellem de tre områder. Sikkerhed i forbindelse med boringerne bør altid vægtes højest, da et blow-out potentielt vil være altødelæggende for det arktiske miljø samt Grønlands fiskeri og økonomi. Samtidig er det tydeligt, at man ved flere udbudsrunder har tildelt licenser til selskaber uden den fornødne ekspertise, økonomiske formåen og miljøhistorik. Listen af eksempler er meget lang, men til en start kan nævnes Cairn Energys manglende økonomiske formåen i tilfælde af et olieudslip: BP, der ifm. olieulykken i den Mexicanske Golf er blevet idømt store bøder for deres rolle i uheldet; og Shell, hvis erfaringer med olieboringer i 2012 i den amerikanske del af Arktis, viste, at selskabet ikke er kapable til at operere i arktiske forhold. I praksis er Statoil den eneste af licenshaverne, som har positive erfaringer med olieefterforskning, men Statoils hovedaktionær, den norske stat, har alligevel indført et de facto-forbud mod olieboringer i isfyldte farvande. 4 OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic Intersessional Correspondence Group on Marine Protected Areas (ICG-MPA) Hyéres, France: 5-7 September 2011: Workshop Report IUCN-NRDC Workshop to Identify Areas of Ecological and Biological Significance or Vulnerability in the Marine Arctic Environment (November ) submitted by Germany, as convenor of ICG-MPA 7

8 Det påstås på side 19 i strategien, at klimaforandringer vil gøre den fremtidige råstofefterforskning lettere. Dette er korrekt i nogle tilfælde særlig de landbaserede men når det kommer til sikkerheden ved offshore olieboringer, er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Tværtimod vil klimaforandringerne i en periode medføre en større strøm af isbjerge, der medfører øget risiko for kollision og efterfølgende olieudslip. Klimaforandringer medfører også mere ekstremt vejr med flere storme. Samtidig er isforholdene i eksempelvis de nyåbnede områder i Nordøstgrønland stadig så ringe, at der for flere af licensområderne ifølge DMI er et antal minimum isfrie dage på nul. På side 20 skrives det, at beredskabet følger bedste internationale standarder. Dette har hidtil ikke været tilfælde. En lang række internationale eksperter, ICC, Avataq og Greenpeace kritiserede samstemmende Cairns beredskabsplan. Greenpeace opfordrer til, at man fremover inkluderer beredskabsplaner i høringer, og at man stiller krav om, at selskaberne reelt set skal være i stand til at rydde op i tilfælde af et olieudslip. Det er sidenhen også blevet tydeliggjort, at hverken Grønland eller Danmark har udstyr til at håndtere et større olieudslip i Arktis. Rigsrevisionen kritiserede sidste sommer i skarpe vendinger forsvarets beredskab i Arktis, og det er på ingen måde anskueliggjort, hvordan licenshaver eller myndigheder vil være i stand til at håndtere bare et kategori-2 udslip. Greenpeace opfordrer til et øget samarbejde mellem de danske og grønlandske myndigheder på dette område. Greenpeace vil anmode om, at det i strategien på side 21 præciseres, at en aflastningsbrønd skal bores i samme sæson. Dette er i den nuværende formulering uklart, at og det vil være særdeles problematisk, hvis man potentielt åbner op for, at et olieudslip kan vare henover vinteren. Administration: Greenpeace støtter, at Selvstyret på lang sigt opbygger en national pendant til GEUS. Greenpeace vil dog opfordre til, at man på den korte bane fokuserer på opkvalificering af de allerede hjemtagne områder i stedet for at hjemtage nye områder. Her tænkes der i særlig grad på Miljøstyrelsen for råstofområdet, der bør opprioriteres og udvides fra de nuværende to stillinger 8

9 Greenpeace støtter, at miljødelen på råstofområdet håndteres særskilt, og mener, at man bør øge indsatsen for vandtætte skodder mellem de to administrationer. Det er samtidig uklart, hvor kompetencen angående sikkerhed ifm. offshore aktiviteter ligger. DCE og Grønlands Naturinsitutkan ikke som sådan anskues som uafhængige rådgivere for Selvstyret, da der eksisterer et økonomisk afhængighedsforhold. Det er en af grundene til, at Greenpeace støtter oprettelsen af en råstoffond og et decideret råstofråd. Borgerinddragelse og høringer: I lyset af erfaringer med den hidtidige borgerinddragelse, er det tydeligt, at der er brug for en fokuseret indsats på området. Der er efter Greenpeace opfattelse en endog særdeles kraftig utilfredshed med inddragelsen af borgere og organisationer ifm. råstofprojekter. Der er en række muligheder for at forbedre disse processer. Greenpeace vil igen gerne fremhæve det hensigtsmæssige i at oprette en råstoffond og et uafhængigt råstofråd. Derudover bør det overvejes, om det ikke er hensigstmæssigt at offentliggøre DCE og GN s kommentarer til VVMredegørelsen ifm. høringen. Dette vil give et mere kvalificeret fundament for borgere, som er interesserede i det specifikke projekt. Man bør samtidig blive væsentligt bedre til at beskrive alternative løsninger til særlige problemstillinger i VVM-materialet. Det er ekstremt sjældent, at andre løsninger end den ønskede samt et nul-scenarie er beskrevet i høringsmaterialet. Der er ligeledes flere eksempler på, at vigtige rapporter ikke er blevet sendt med i høring. Baggrundsrapporter, beredskabsplaner etc. bør lægges frem ifm. høringer, da de ofte indeholder vigtige oplysninger. Et eksempel på dette var høringsprocessen omkring Tanbreez projekt ved Kringlerne, hvor adskillige essentielle oplysninger var udeladt fra selve VVM en, og man samtidig ikke offentliggjorde baggrundsrapporter før meget sent i processen. Den samme opfattelse får man ifm. høringsprocesser for efterforskningsboringer. Her har det været kutyme, at der udarbejdes praktisk taget enslydende VVM er for hver efterforskningsboring under det samme boreprogram. Det betød eksempelvis, at borgere ifm. Cairns boreprogram i 2011 var nødsaget til at læse 5 gange 500 sider igennem for at finde forskelle mellem projekterne. Det kan og 9

10 bør gøres på en måde, hvor interesserede borgere nemmere kan identificere forskelle mellem boringerne. Samlet har det skabt opfattelsen af en meget lukket proces, hvor Selvstyret ikke reelt er interesserede i at inddrage befolkningen i de vigtige beslutninger. Denne opfattelse bliver desværre understreget af formuleringer, som den på side 82: Ved udviklingen af råstofprojekter er det af afgørende betydning, at dialog og konsultationer mellem berørte begynder tidlig i et projekts udviklingsfase, da det vil understøtte opbygningen af samarbejdsrelationer og opbygning af goodwill til råstofselskabet. Greenpeace støtter utvetydigt en tidlig inddragelse i projekter, men det skal ikke være for at sikre råstofselskabet goodwill. Greenpeace opfordrer på det kraftigste til at denne formulering fjernes fra den endelige strategi, da det er et meget uheldigt signal at sende. Formålet med borgerinddragelse må være, at sikre en sund, kritisk debat i befolkningen og at eventuelle miljø- og samfundsmæssige udfordringer, problemer og dilemmaer knyttet til projekterne bliver belyst på bedst tænkelig måde. Derfor glæder det Greenpeace, at der lægges op til en revision af VVM-guidelines, og vi ser frem til en åben proces om, hvordan de kan forbedres. Det undrer dog Greenpeace, hvorfor en revision af VVM-guidelines kun vil være gældende for mineområdet, da der i samme grad er brug for en revision på olieområdet. VVM en er, som også beskrevet i strategien side 35, det første som skal godkendes, før man kan gå videre med øvrige godkendelser og tilladelser. Under høringsprocesser for VVM er virker det som om, at Råstofstyrelsen og Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked stadig spiller meget store roller. Greenpeace vil anbefale, at Råstofstyrelsen og Department for Erhverv, Råstoffer og Arbejdes rolle reduceres ved VVM-godkendelser, og at denne kompetence både formelt og uformelt ensidigt skal ligge hos Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Det er eksempelvis et uhensigtsmæssigt signal, at naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer og Arbejde, Jens Erik Kirkegaard, samt repræsentanter for Department for Erhverv, Råstoffer og Arbejde, deltager i borgermøder om VVM på lige fod med naalakkersuisoq for Miljø, Kim Kielsen. Kompetencen for vurdering af VVM er bør udelukkende ligge hos Miljøstyrelsen for Råstoffer under Department for Miljø. 10

11 Greenpeace støtter, at den konkrete høringsprocedure efter en gennemgribende revision bliver stadfæstet i loven, som beskrevet på side 83. Greenpeace vil dog anbefale, at det klargøres, hvornår i løbet af den 8 uger lange høringsproces, at borgermøderne skal ligge. De bør ligge sent nok i processen til, at man kan nå at læse relevant materiale men ikke senere end at fremkomne oplysninger og indsigelser kan inkorporeres i høringssvar. Greenpeace anbefaler, at det stadfæstes i loven, at de lægges mellem 3-5 uger inde i processen. Det undrer Greenpeace, at DCE og GN både agerer som konsulenter for Selvstyret og indsender høringssvar. Der har flere gange i disse høringssvar været konkrete ændringsforslag og kritikpunkter fra DCE og GN. Hvis de er Selvstyrets uafhængige fageksperter, bør deres vurderinger integreres i VVM inden den sendes i høring. Greenpeace støtter pkt Andet: Uran: Uran er potentielt ekstremt miljøskadeligt, og bør som udgangspunkt blive i jorden også grundet dets anvendelsesformer. Hvis man alligevel vil udvinde det hvilket Greenpeace fraråder bør der som minimum laves et fuldstændig separat sæt regler, love og kontrolinstanser. På side 33 understreges det, at fastsættelse af regler, etablering af nødvendige administrative systemer og procedurer vil være på plads primo GME har annonceret at selskabet vil indsende en ansøgning allerede 2014/2015. Greenpeace vil gerne høre, hvordan man vil vurdere ansøgningen, hvis reglerne ikke er på plads. Klima: I stedet for en territorialundtagelse fra Kyoto Protokollen, bør der sigtes efter en fælles opfyldelse af Rigsfællesskabets målsætning. Dette kan evt. opnås med en større reduktion af udledningerne i Danmark Vandkraft: 11

12 På trods af at mineselskaber er forpligtiget til at undersøge muligheden for at etablere vandkraft, viser fig. 6 på side 66 tydeligt, at Selvstyret ikke i tilstrækkelig grad forfølger denne mulighed, da det kun er ved Kvanefjeldsprojektet af undersøgelser stadig pågår, mens man for de resterende mineprojekter har opgivet muligheden. Reservationen af Imarsuaq søen til Alcoa er problematisk, da dette projekt simpelthen ikke er langt nok til at blokere for andre. Alternativt kan man lave en aftale om, at Selvstyret etablerer vandkraftværket, som så leverer energi til jernmalmminen. Hvis Alcoas projekt efterfølgende realiseres, kan energien sælges dertil i stedet. I den situation kan man så vurdere, hvorvidt London Mining skal bygge eget vandkraftværk eller om de skal have lov til at etablere de foreslåede dieselgeneratorerer. Impact Benefit Agreements (IBA): Kap 6.8: IBA erne bør ikke fastsætte hvilke niveauer, der skal tilstræbes. De bør fastsætte hvilke niveauer, der skal nås i de forskellige faser. Hvis selskabet ikke når disse mål, bør der være en på forhånd fastsat økonomisk kompensation til Selvstyret, der gradueres efter hvor langt selskabet er fra at nå de fastsætte mål. På side 84 står der: Disse to aftaler (IBA er indgået med Cairn) gav værdifulde erfaringer, som vil kunne bruges i fremtidige IBA-aftaler. Greenpeace vil gerne forespørge om, hvilke erfaringer dette mere specifikt er, og hvordan man vil inkorporere dem i fremtidige IBA-forhandlinger. 12

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret Ref Kommentar Svar fra Capricorn Råstofdirektoratet s kommentarer til Greenpeace s høringssvar

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland

1 5. juni 2011. Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland 1 5. juni 2011 Ombudsmanden for Inatsisartut Postboks 1606 3900 Nuuk Grønland Klage over Råstofdirektoratets afslag på aktindsigt i en række dokumenter med relation til olieefterforskning i Vestgrønland,

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord December 2015 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

= Havmiljøberedskab i Grønland =

= Havmiljøberedskab i Grønland = Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 36 Offentligt = Havmiljøberedskab i Grønland = anno 2010 -? Orkan over isfyldt polar farvand (foto: Bjarne Rasmussen/www.iceguide.dk) Indledning. I 2000 var

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Dias 1 Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Opgaven stillet af Ilisimatusarfik og KU [ ] hvad parter i Grønland og Danmark i fællesskab kan gøre for at sikre en samfundsgavnlig

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Greenpeace høringssvar til

Greenpeace høringssvar til Greenpeace høringssvar til Forslag til strategi for godkendelse, anvendelse og borekemikalier i forbindelse med olieog gasaktiviteter i grønlandske farvande November 2013 Skrevet af: Jon Burgwald Email:

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland.

Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland. Side 1 af 5 KRONIKEN 7. MAJ. 2014 KL. 00.01 Grønlands fremtid er et fælles ansvar Bæredygtig økonomisk aktivitet med investeringer udefra er nødvendig for Grønland. 2 RÅSTOFFER. Rapporten 'Til gavn for

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Januar Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

Januar Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Impact Benefit Agreement (IBA)

Impact Benefit Agreement (IBA) Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel v/ole Fjordgaard Kjær Impact Benefit Agreement (IBA) Grønlandske erfaringer med IBA`ere på råstofområdet Præsentationens temaer Hvad er en IBA og hvem

Læs mere

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ref. Kommentar Svar Ændringer af VVM eller VSB, hvor dette måtte være relevant 15.1 Hermed høringssvar fra Fangstafdelingen

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Til : Råstofdirektoratet

Til : Råstofdirektoratet Til : Råstofdirektoratet Box 1068 3900 Nuuk Grønland Telefon: (+299) 327257 Telefax: (+299) 327257 Homepage: www.venture.gl Nuuk den 21. april 2010 Vedr.: Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17.

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. december 2015 1 Fremtidsscenarier for Grønland Antagelse: Råstofudvinding indgår

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision Fra: Maja Sofie Burgaard Sendt: 26. juni 2013 11:50 Til: jon.burgwald@greenpeace.org Emne: Råstofstyrelsens svar på begæring om aktindsigt Til Jon Burgwald, Greenpeace De har ved e-mail af 6. juni 2013

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø

Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø? Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø Torsdag 4. dec. 2014 Oplæg af Sine Beuse Fauerby. Energi

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Greenpeace kommentar til høring

Greenpeace kommentar til høring Greenpeace kommentar til høring Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc. ansøgning om tilladelse til at gennemføre fire efterforskningsboringer i 2011 April 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

NAALAKKER5UI5UT. Fru Naja Nathanielsen, her. Svar på 37 spørgsmål nr 051 Olie- og mineralstrategien

NAALAKKER5UI5UT. Fru Naja Nathanielsen, her. Svar på 37 spørgsmål nr 051 Olie- og mineralstrategien Inuussutissarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKER5UI5UT GOVERNMENT OF GREEN land Fru Naja Nathanielsen, her Svar på 37 spørgsmål

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1 [XXX] Total E&P Denmark B.V. Energistyrelsen, j.nr. 2014-777 Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Ved Rune Langhoff Juli 2013 Delrapport # 2 Råstofaktiviteter i Grønland: Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017 FUTURE GREENLAND Nuuk, 9.- 10. Maj, 2017 Råstofindustriens møde med Grønland er vi konkurrencedygtige? Kuupik V. Kleist Kuupik Vandersee Kleist Tidligere medlem af Inatsisartut, Naalakkersuisut & Folketinget

Læs mere

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen)

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen) Råstoffer i Arktis Lidt om olie i Arktis Hvad mineralske råstoffer og hvorfor interesserer vi os for dem? Hvad er potentialet og udfordringerne i Grønland for mineraler? Realistiske forventningerne til

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Råstofdirektoratet att. Najaaraq Demant

DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Råstofdirektoratet att. Najaaraq Demant NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET Råstofdirektoratet att. Najaaraq Demant Angående kommentarer til høringssvar ang. Strategisk Miljøvurdering (SMV) for Sydgrønland DCE har modtaget

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Frederikshavn Kommunalbestyrelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 DK- 9900 Frederikshavn Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Kære Byråd i Frederikshavn

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND

VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Sammenfatning Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Udgivelsestidspunkt Maj 2014 INDHOLD

Læs mere

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 4. februar 2016 Spørgsmål fra salen Christian Lynge

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Hindsgavl 29.-30. september 2014

Hindsgavl 29.-30. september 2014 Hindsgavl 29.-30. september 2014 Interdisciplinære problemstillinger, eksisterende arktiske forskningsmiljøer og aktuelle forskningsprogrammer Kurt Nielsen, prodekan AU Morten Pejrup, prodekan KU Udfordringer

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Høringsvar til VVM redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Bly forekomsten ved Citronen Fjord

Høringsvar til VVM redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Bly forekomsten ved Citronen Fjord WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Høringsvar til VVM redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Bly forekomsten ved Citronen

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere