Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager"

Transkript

1 Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier, der er gældende for short range produkter, hvad DELTA kan tilbyde af test, og hvordan problemet kan blive mindsket. Problemet med interferens og short range systemer I typiske trådløse systemer såsom Tv, radio, mobiltelefoni og satellitkommunikation er der strenge regulatoriske krav til, hvem der må sende, og hvilke frekvenser man må sende på. Dette er den mest effektive måde at begrænse interferens på, idet man derved kan styre, hvem der sender hvornår og undgå at flere sender samtidigt på den samme frekvens. På den måde er det stort set kun baggrundsstøj fra kosmisk stråling og termisk støj fra komponenterne, der bestemmer, hvor langt vi kan række - altså hvor langt vi kan sende og stadig detektere signalet i forhold til støjen. I de fleste short range systemer opererer man i de såkaldte ISM (Industrial, Scientific and Medical) bånd. Disse bånd er licensfrie, og derfor kan alle, der overholder de regulatoriske krav sende i disse bånd. Det kan være trådløse telefoner, dørklokker, keyboards, WiFi netværk, musik- og videosystemer. Alle disse prøver at sende noget samtidigt og kan derfor forstyrre hinanden. Dette scenarie bliver typisk kaldt cocktail party problemet, fordi det kan sammenlignes med en fest, hvor alle prøver at snakke med hinanden samtidigt. Her ved vi alle, hvor svært det kan være at føre en samtale, hvor flere forskellige stemmer med forskellige budskaber bliver blandet med hinanden. Målet er derfor, at vi ønsker at finde afstanden til det interfererende system (d interferer ) ved en given afstand (d) mellem vores sender- og modtagersystem, se Fig.1. Hos DELTA kan vi tilbyde et testscenarie, der kan afdække dette. Afstand (d) mellem sender og modtager Afstand (d interferer ) til det interfererende System Fig. 1. Scenariet med to enheder der skal kommunikere med hinanden og en interfererende enhed, der forstyrrer denne kommunikation. Hvad er så forskellen på disse to problemstillinger? I tilfældet med den termiske støj er denne konstant i amplitude og er hvid, det vil sige har samme amplitude ved alle frekvenser. I tilfældet med interferens er støjen ikke længere konstant i amplitude, da der er variationer i dæmpningen mellem interferenskilden og modtageren. Dette kan fx opstå, hvis der er en person, som går mellem de to enheder. Ydermere vil langt de færreste systemer sende hele tiden. Oftest vil disse have en bestemt duty cycle, som er et mål for, hvor ofte et apparat sender i forhold til, hvor ofte det ikke sender. Den anden forskel er, at der ikke længere er tale om hvid støj, fordi det interfererende system selvfølgelig ikke kan sende med lige stor styrke på alle frekvenser. Det er meget vigtigt at forstå, at denne forskel i støjens frekvensfordeling også påvirker de

2 forskellige systemer forskelligt. Dette skyldes, at teknologierne ofte er udviklet til de klassiske trådløse systemer, hvor den vigtigste støj er den hvide termiske støj. Ved termisk støj bliver de forskellige systemer også påvirket forskelligt, men dette er der teoretiske beregninger på. For interferensen er dette yderst sjældent udregnet, og derfor må vi tage mere praktiske metoder som eksperimenter eller simuleringer i brug. Hvor udbredte er interferenskilderne? Når vi skal lave en undersøgelse, vil vi selvfølgelig gerne vide noget om, hvorvidt det er besværet værd. Her må vi lave en risikovurdering. Fx er trådløse dørklokker en teknologi, der har eksisteret i meget lang tid og er ganske udbredt, men til gengæld er trådløse dørklokker meget sjældent i brug og kan derfor betragtes som en mindre væsentlig interferenskilde. På den anden side har vi audio/video distributionssystemerne, der sender lyd og billeder rundt i hjemmet. Disse er meget datatunge og sender ofte. Til gengæld er de ikke særlig udbredte. De vil dog ganske givet blive en stor interferenskilde i fremtiden. Derfor har vi på DELTA valgt at fokusere på tre teknologier: WiFi, ZigBee og Bluetooth. Alle tre teknologier er rimelig udbredte og har mulighed for høj duty cycle. Fx estimeres det (ud fra fundne netværk), at der i dag er ca WiFi hotspots i København 1. Derfor må de betragtes som værende tilstede i stort antal i større byer, og derfor er det så vigtigt at undersøge resistensen over for disse. Se eksempel på dette i Fig. 2. Fig. 2. Her ses to WiFi systemer i 2,4 GHz båndet. Disse kommunikerer på to forskellige kanaler og har derfor ingen indbyrdes interferens. Det fremgår imidlertid, at det markerede WiFi system midt i båndet er forstyrret af flere systemer, som dog har lavere amplitude. Undersøgelser af interferenskilders karakteristik Når vi skal karakterisere en interferenskilde, er der flere parameter, vi bliver nødt til at karakterisere. Dette kan gøres ud fra målinger og/eller nærlæsning af standarder for de respektive teknologier. Det første er duty cycle, hvor vi karakteriserer, hvor ofte der bliver sendt fra det interfererende system. Dette er sjældent en statisk størrelse, da det afhænger af belastningen af systemet. For WiFi har vi fx lavet nogle typiske use cases, som bl.a. inkluderer streaming af audio, video og overførsel af data. Det andet er den spektrale densitet af systemet. Denne beskriver, hvordan effekten som funktion af frekvensen ser ud. Det vil sige en avanceret måde at betragte båndbredden på. Dette er især vigtigt, hvis det interfererende system ikke har præcist den samme bærebølgefrekvens, som det system vi tester. 1

3 Den tredje parameter er sendestyrke. Denne kan både være teknologibegrænset, men også begrænset af de regulatoriske krav, som varierer for de forskellige frekvensbånd, men også hvilket land vi befinder os i. Dette er især vigtigt, hvis vi gerne vil kunne estimere en minimumsafstand for, at systemet, vi tester, kan operere i henhold til specifikationen. Test af resistens over for interferens Som tidligere beskrevet er det ganske besværligt at lave en teoretisk beregning på fejlraten som funktion af styrken af det interfererende signal. Derfor har vi i stedet valgt at lave et test setup, hvor vi kan lave repeterbare målinger af interferensens indflydelse. Da der som tidligere beskrevet er stor variation af dæmpningen i en trådløs kanal, er det første vi skal gøre at undersøge, hvad vi kan forvente af dæmpning mellem to enheder. Dette afhænger af, om man er udendørs på en åben plads, i en tomt kontormiljø eller i et villahus med små rum og er derfor noget, som afhænger af produktets type. Derved kan vi lave et estimat af, hvor stor en afstand en givet dæmpning svarer til. Ved at benytte kabler, attenuatorer og en signalgenerator kan vi kontrollere denne dæmpning, så vi efterligner en bestemt teknologi på givet afstand. Hele opstillingen kan ses på Fig. 3, hvor signalgeneratoren efterligner det signal, som interfererer med vores kommunikation. Her regulerer stepattenuatoren afstanden mellem de to enheder, vi tester, og signalstyrken på generatoren regulerer afstanden til interferenskilden. Det vil sige, at hvis kunden ønsker at garantere en rækkevidde på 10 meter i et indendørs miljø, kan vi finde den minimumsafstand til fx et WiFi hotspot, uden for hvilken systemet vil fungere. EUT TX (fx Zig-Bee) Step Atten Combiner 20dB Atten EUT RX (fx Zig-Bee) Signal generator fx WiFi signal Fig. 3. Testopstillingen i DELTA s interferenstest. I mere avancerede produkter, hvor man kan indstille sendefrekvensen, kan installatøren undersøge de frekvenser, der bliver benyttet af andre systemer og indstille sendefrekvensen til en anden end de allerede benyttede (eller i det mindste den frekvens med mindst interferens). Nogle teknologier er dog mere følsomme over for denne interferens end andre. Her er det vigtigt at kunne definere denne minimumsafstand i frekvens, for at installatøren har noget at rette sig efter. Ved at variere frekvensen af testsystemet kan vi finde, hvilken fysisk afstand der skal være til interferenskilden. Derved kan der laves en kurve, som installatøren, der skal opsætte systemet, kan bruge som retningslinje. En sådan graf kan ses på Fig. 4, hvor C/I står for carrier over interferer, altså hvor stor signalstyrke der skal være hos receiveren for at opnå en given fejlrate. Fx kan vi have et g WiFi netværk på 2441 MHz og lave en graf, der fortæller den krævede signalstyrke som funktion af kommunikationens centerfrekvens.

4 WiFi g interferens 10 0 C/I (db) Afstand mellem center frekvenser (MHz) Høj data rate Mellem data rate Lav data rate Fig. 4. Et eksempel på hvordan det krævede C/I niveau er i forhold til afstanden til et g netværk. De tre datarater er for forskellig aktivitet på det interfererende WiFi. Læg især mærke til, at der er ca. 9 db forskel, når aktiviteten går fra høj til mellem. Hvorvidt man kan acceptere, at kommunikationen fejler, når dette indtræffer afhænger selvfølgelig af, hvor ofte det indtræffer. Derved kan installatøren se, at der skal være en afstand på minimum 7 MHz mellem centerfrekvenserne på de to systemer, for at den nye kommunikation skal fungere. Dette er vel at mærke, hvis vi er sikre på, at det interfererende signal maximalt er 3 db stærkere end vores ønskede signal. Hvis de to systemer ligger med samme frekvens har vi C/I > = 5 db C dbm > = 5 db + I dbm. Det vil sige, at nyttesignalet skal være 5 db større end det forstyrrende signal ±7 MHz om centerfrekvensen. Omregnet til afstand mellem sender og modtager på 10 meter (d = 10 m) skal det forstyrrende signal være mindst 14 meter væk (dinterfer = 14 m), når vi benytter strækningsdæmpningsformlen med N = 3.3. Hvad gør vi, hvis systemet fejler i testen? Hvis et apparat fejler under uacceptable forhold, kan der gøres en del for at rette op på disse fejl. Hvad der skal gøres afhænger dog af, under hvilke forhold fejlen opstod. Nogle systemer klarer sig dog dårligt i alle test. I disse tilfælde kan der være tale om et generelt dårligt indgangstrin på modtageren, hvor ydelsen af systemet generelt er dårligere end forventet i alle test cases. Her kan man se på at forbedre indgangen med en lavstøjsforstærker (LNA) med stor linearitet og automatisk gain kontrol (AGC) eller at benytte flere antenner for at modvirke multi path effekterne. Hvis der findes problemer, når interferenskildens duty cycle er lav, men sendestyrken er høj, kan det tyde på, at der er en fejl i den del af softwaren, som håndterer retransmissioner - altså hvor softwaren checker, om beskeden er kommet korrekt igennem. Hvis dette ikke er tilfældet, gensender samme besked efter bestemte regler. Det kan også være, at man bør revurdere, om man sender for meget ikke kritisk information, som kan fjernes fra beskederne og derved forkorte transmissionstiden, hvilket giver mindre risiko for kollision. Visse systemer har også automatisk gain kontrol, som kan reagere for langsomt og derfor sætter høj attenuation, når det interfererende signal modtages, men ikke sætter denne attenuation ned igen, så snart det interfererende signal slukkes. Derved bliver det ønskede signal attenueret kraftigt og derfor ikke modtaget korrekt.

5 Et andet tilfælde er, hvis systemet kun er dårligere end forventet, når systemet bliver forstyrret af kommunikation, der ligger tæt på, men ikke ved samme frekvens som det system, vi tester. I dette tilfælde kan problemet måske afhjælpes med et filter på indgangen, så man bortfiltrerer det interfererende signal. Konklusion Alt i alt er interferens noget, som vi ikke kan komme udenom. Næsten alle steder er der i dag interferens i ISM-båndene, som vi benytter til short range systemer. Samtidigt kan det være svært at finde analytiske udtryk, som giver et estimat af, hvor meget et system bliver påvirket af denne interferens. En test kan derfor benyttes til at klarlægge eventuelle forbedringer eller fejl, hvor systemet udsættes for interferensmønstre, der ligner dem, som et system vil blive udsat for, når det kommer ud i den virkelige verden.

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoinform Indledning til Optiske Fibre Signaldistribution af TV sker typisk gennem kobberkabler; det har det gjort siden fjernsynets

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere