ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering"

Transkript

1 ANNONCERING AF SINAS Annoncering af agil udvikling, levering og vedligeholdelse af et it-system til håndtering af information og sundhedsløsninger på sundhedsområdet i Silkeborg Kommune SINAS (Silkeborg Information og Nem Adgang til Sundhed) Tidsplan 9. september 2013 Udsendelse af annonceringsmateriale 18. september 2013, kl. 10 Spørgemøde 24. september 2013 Frist for afgivelse af spørgsmål 27. september 2013 Offentliggørelse af spørgsmål og svar / tilrettet annonceringsmateriale 7.oktober 2013, kl. 12 Frist for afgivelse af tilbud oktober 2013 Tilbudsgivernes præsentationer 5. november 2013 Meddelelse om tildeling af Kontrakt oktober 2013 Evt. teknisk afklaringsmøde Uge 45/46 Kontraktafklaring. Uge 45/46 Underskrivning af Kontrakt Q Overtagelsesdag Heidi Duus Mail: Dir. Tlf Sagsnr.: 13/28755 Økonomi- og IT-staben Digitaliseringsenheden Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Annonceringsmateriale Baggrundsoplysninger Baggrund for SINAS-projektet Oplysning om brugere Økonomisk loft, driftsmodel, optioner og kontraktlængde Økonomisk loft Driftsmodel Optioner Kontraktlængde Krav til Agil Metode Annonceringsprocessen Spørgemøde Spørgsmål og svar Tilretning af annonceringsmaterialet Udarbejdelse af tilbud Aflevering af tilbud Præsentation af tilbuddet og SINAS-løsningen Meddelelse om tildeling af Kontrakt Kontraktindgåelse Offentliggørelse Vurdering af tilbud Teknisk afklaring og forhandling Konditionsmæssighed Tildelingskriterier Silkeborg Kommunes forbehold Vejledning til Tilbudsgiverne om annonceringsmaterialet Bilag og tilbudsgivers besvarelser Grundlag for evaluering

3 1. Indledning Silkeborg Kommune har igangsat en annoncering af SINAS (Silkeborg Information og Nem Adgang til Sundhed), der skal sikre en nem og tilgængelig indgang og adgang til it-systemer og informationer i Sundhed og Omsorg. Brugerne/målgrupperne af it-systemet vil være medarbejdere som borgere. Der er overordnet set tale om følgende leverancer: - Agil udvikling og levering af SINAS-løsningen - Dokumentation - Uddannelse - Vedligeholdelse og support Annonceringen gennemføres efter tilbudslovens kapitel 6A 1. Der er gennemført en prækvalifikationsfase. Der henvises til prækvalifikationsmateriale af 7. juni De prækvalificerede Tilbudsgivere er: (nævnt i alfabetisk rækkefølge): CGI Danmark A/S KMD A/S Konsortium af Mediaworkers ApS og CZOO ApS Pentia A/S Silkeborg Data A/S med Wizart Inc A/S som underleverandør Dette annonceringsmateriale er sendt direkte til de prækvalificerede Tilbudsgivere. Det er desuden offentliggjort på Kommunens hjemmeside på Ordregiver er: Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej Silkeborg Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til følgende kontaktperson: Heidi Duus Projektleder Henvendelser bedes sendt elektronisk og bedes mærket SINAS. 1 Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter 3

4 2. Annonceringsmateriale Annonceringsmaterialet består af: 1) Disse annonceringsbetingelser med evt. tilrettelser 2) Bilag til disse annonceringsbetingelser med evt. tilrettelser Bilag A - Oplysninger om Tilbudsgiver og tilbuddet generelt Bilag B Kontraktudkast Bilag 1 Tids- og aktivitetsplan Bilag 2 It-miljøer Bilag 3 - Leverancebeskrivelse Underbilag 3.1 Behovsopgørelse og Kravliste Bilag 4 Dokumentation Bilag 5 Ændringshåndtering Bilag 6 Test og Prøver Bilag 7 Den Agile Metode og samarbejdsorganisation Bilag 8 - Leverandørs projektorganisation og indsigt Bilag 9 - Kommunens projektorganisation og indsigt Bilag 10 Vedligeholdelsesordning Bilag 11 Servicemål Bilag 12 Forpligtelser ved ophør Bilag 13 Vederlag og betaling Underbilag Specificering af vederlag Bilag 14 - Licensbetingelser Bilag C - Kvittering for modtagelse 3) Eventuelle spørgsmål og svar 3. Baggrundsoplysninger 3.1. Baggrund for SINAS-projektet Der er stor fokus på borgerens egen mestring af hverdagslivet, på det nære sundhedsvæsen herunder virtuel behandling i eget hjem samt høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Med udgangspunkt i borgere, beboere, besøgende, pårørende og medarbejdere skal der sikres forbedringer på kort og længere sigt i forhold til: Øget tilgængelighed til informationer (målrettet medarbejdere og borgere, herunder pårørende) Øget tilgængelighed til dokumentation (målrettet medarbejdere) Fremme af borgernes egen mestring af hverdagslivet gennem virtuel interaktion, træning og sundhedsløsninger (målrettet borgere og medarbejdere) Med henblik på at understøtte initiativer og mål i Kommunens Sundheds- og Ældrepolitik, jf. bilag A i prækvalifikationsmaterialet af 7. juni 2013, vil mange nye it-systemer komme til, og allerede i dag benytter Sundheds- og Omsorgsafdelingen en lang række it-systemer, som alle har en funktion i relation til driften af funktionsområdet. Disse underliggende systemer kræver hver især unikke login for de ansatte. Det opleves ikke som særligt smidigt og effektivt. Borgerne har desuden behov for en let adgang til information om Sundhed og Omsorgs ydelser på området og til fremtidige virtuelle trænings- og behandlingsforløb med henblik på at fremme og understøtte behandlingen i eget hjem. Disse behandlingsprogrammer skal borgeren kunne tilgå på en enkelt men stadig sikker måde, uden 4

5 at skulle logge ind og ud af flere systemer med forskellige brugernavne og passwords, med henblik på at gøre det så nemt og så brugervenligt som muligt. Sundheds- og Omsorgsafdelingen ønsker derfor at skabe en brugergrænseflade/platform, der giver adgang til: it-systemer, herunder 3. parts systemer informationer (hvoraf nogle hentes fra andre fagsystemer) der måtte være relevante, og som løser de forskellige behov for borgere såvel som for medarbejdere. Det er essentielt, at løsningen helt overordnet set bidrager til smidige og effektive arbejdsprocesser samt en højere grad af tilgængelighed og mobilitet. Det er essentielt, at løsningen er baseret single-sign-on (nemid for borgere og et dr-nummer for medarbejdere), jf. prækvalifikationsmaterialet, s. 6, og det er essentielt, at integrationer til øvrige fagsystemer håndteres så fleksibelt som muligt, blandt andet ved brug af fællesoffentlige standarder, således at udskiftning af og udvidelse med nye systemer kan ske forholdsvis enkelt, fleksibelt og så omkostningseffektivt som muligt. Den samlede leverance dækker over informationsskærme på plejecentre i kommunen, til et behandlingsværktøj for borgere i eget hjem, til et arbejdsredskab for de sundhedsfaglige medarbejdere. Løsningen skal være platformsuafhængig samt kunne fungere på mobiler og tablets (skalerer til anvendte platform). De fleste skærme vil være touch-baseret, men systemet skal også kunne bruges på en Windows-PC uden touch skærm. Der ønskes et gennemgående grafisk design, der skaber visuelt sammenhæng på tværs af de forskellige målgrupper, hvor brugervenlighed er en afgørende parameter Oplysning om brugere SINAS-løsningen vil på medarbejdersiden skulle understøtte det sundhedsfaglige personale, hvor løsningen skal understøtte den sundhedsfaglige funktion. Der er i dag på ca medarbejdere. Denne målgruppe har overvejende funktion inden for de tre ældreområder og rehabiliteringssektionen, jf. pkt.2.1 prækvalifikation af 7. juni. På borgersiden forventes SINAS-løsningen at skulle understøtte ca borgere i eget hjem. 4. Økonomisk loft, driftsmodel, optioner og kontraktlængde 4.1. Økonomisk loft Konkurrenceudsættelse af SINAS sker som en annoncering, og den samlede kontraktværdi for tilbud må derfor ikke overstige kr. i de første 48 måneder af Kontraktens løbetid. Det resterende beløb på kr. op til udbudstærsklen er en buffer til brug for uforudsete udgifter. I beregningen af kontraktværdien indgår samtlige forventelige betalinger til den vindende Tilbudsgiver, som f.eks. etableringsomkostninger og løbende vederlag, herunder også for frivillige optioner som nævnt nedenfor. Desuden indgår Kommunens omkostninger til etablering af Drifts- og Testmiljø samt Produktionsmiljø Driftsmodel Da Silkeborg Kommune har valgt kommunal driftsafvikling indgår driftsafvikling af SINAS IKKE i nærværende annoncering. 5

6 4.3. Optioner Annonceringen omfatter ikke obligatoriske optioner. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på Single Sign On (SSO) et alternativ til nemid på mobile enheder, jf. Underbilag 3.1, pkt. 3, nr. VI. Tilbudsgiver er dog ikke forpligtet hertil. Et tilbud, som omfatter denne frivillige option, skal holdes under det økonomiske loft, som er beskrevet i pkt Kontraktlængde Kontrakt ønskes indgået for en periode på 4 år med option på forlængelse i år. Kontrakten er gældende 4 år fra Kontraktens underskrivelse. 5. Krav til Agil Metode SINAS-løsningen skal understøtte en række forretningsmæssige mål og behov, som udmøntes i en kravliste, jf. Bilag 3 og Underbilag 3.1. Det er af stor betydning for Kommunen, at SINAS-løsningen udvikles gennem en agil udviklingsproces, og Kontrakten samt kontraktbilag følger i vid udstrækning indholdet af K03. Tilbudsgiver skal derfor beskrive valg af Agil Metode, projektmodel samt samarbejde, jf. Bilag 7. Uddannelse af Kommunens projektleder samt øvrige relevante medarbejdere i den valgte Agile Metode skal ligeledes finde sted, jf. Bilag 9. Tilbudsgiver skal af samme grund for projektlederen samt hver nøglemedarbejder beskrive kompetencer, kvalifikationer og erfaring, herunder skal CV vedlægges, jf. Bilag Annonceringsprocessen 6.1. Spørgemøde Der afholdes spørgemøde den 18. september 2013, kl. 10. Spørgemødet afholdes på Søvej 1, 8600 Silkeborg, lokale C335. Af praktiske hensyn bedes deltagere i spørgemødet tilmelde sig hos kontaktpersonen, jf. pkt. 1, senest den 16. september Svar på spørgsmål, som bliver stillet i forbindelse med spørgemødet, vil blive udsendt til alle prækvalificerede ansøgere. Alle spørgsmål og svar anonymiseres Spørgsmål og svar Spørgsmål til annonceringsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles skriftligt på dansk via til kontaktpersonen, jf. pkt. 1. Mundtlige spørgsmål besvares ikke. Eventuelle spørgsmål bedes være kontaktpersonen i hænde senest den 24. september

7 Spørgsmål, som modtages senere, vil som klart udgangspunkt kun blive besvaret, hvis Kommunen har mulighed for at besvare dem inden den 27. september Alle spørgsmål og svar vil blive udsendt direkte til de prækvalificerede ansøgere. Alle spørgsmål og svar anonymiseres. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i annonceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i spørgsmål-svar-fasen, således at misforståelser, forbehold og angivelse af forudsætninger i videst muligt omfang undgås. Derudover har Tilbudsgiver mulighed for at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger i spørgsmål-svar-fasen i forhold til optioner og de forskellige kravtyper angivet i Kravlisten Tilretning af annonceringsmaterialet I tilfælde af at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne i annonceringsmaterialet, vil dette ske i form af genfremsendelse af de relevante dele af materialet med tydelige rettelser. Det tilrettede materiale vil blive udsendt direkte til de prækvalificerede ansøgere. Dette vil evt. kunne have indflydelse på tidsplanen, hvis der er tale om væsentlige tilrettelser. Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt tilrettet materiale efter den 27. september Udarbejdelse af tilbud Sprog og tilbudspriser Tilbuddet inklusiv bilag skal afgives skriftligt på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Prisen skal omfatte samtlige de i annonceringsmaterialet angivne ydelser m.v. inkl. alle nødvendige biydelser. Identifikation af Tilbudsgiver mv. I tilbuddet skal fremgå Tilbudsgivers kontaktoplysninger og CVR-nummer, jf. Bilag A. Desuden skal oplysninger om eventuelle underleverandører eller konsortiedeltagere anføres i Bilag A. Bilag Ved afgivelse af tilbuddet skal benyttes de bilag, som fremgår af disse annonceringsbetingelser. Tilbuddet skal herudover vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet, i det omfang disse oplysninger ikke fremgår af bilagene. I afsnit 9 fremgår en oversigt over det fulde materiale, samt hvor Tilbudsgiver skal angive besvarelse. Forbehold og forudsætninger Forbehold over for annonceringsmaterialet skal angives særskilt under overskriften "Forbehold" i Bilag A. Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete steder i annonceringsmaterialet. Forbehold i forhold til Kravlisten skal også fremgå af Underbilag

8 Kommunen er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet. Der kan herunder ikke tages forbehold i forhold til Kontraktudkastet (Bilag R) samt de krav i bilagene, som er benævnt A-MK eller MK (MK-1, MK-2 osv.). Hvis Tilbudsgiver tager sådanne forbehold, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Hvis Tilbudsgiver tager forbehold over for ikke-grundlæggende elementer, f.eks. K-kravene i bilagene (K-1, K-2 osv.), vil Kommunen søge at kapitalisere disse, hvorefter værdien af forbeholdet vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Økonomi. Værdien vil ligeledes indgå i beregningen af kontraktværdien, jf. pkt. 4.1 ovenfor, med risiko for, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, hvis det økonomiske loft overskrides. Forbehold, som ikke med en vis sikkerhed kan kapitaliseres, vil indgå i tilbudsevalueringen af Tilbudsgivers besvarelse i konkrete bilag, som forbeholdene vedrører. Hvis Tilbudsgiver tager et stort antal forbehold over for ikke-grundlæggende elementer, er kommunen desuden berettiget til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver skal i Bilag A, pkt. 2 angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet, herunder hvis der er punkter i annonceringsmaterialet, der forekommer uklare for Tilbudsgiveren. Som nævnt under pkt. 6.2 opfordres Tilbudsgiverne til at benytte spørgsmål-svar-fasen, så behovet for angivelse af forbehold og forudsætninger mindskes mest muligt. Der accepteres ikke alternative tilbud. Tilbudsgiverens omkostninger Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med annonceringen er Silkeborg Kommune uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af Silkeborg Kommune. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i annonceringen. Fortrolighed og ejendomsret Tilbudsgiver, herunder Tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til Tilbudsgivers kundskab i forbindelse med annonceringen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Tilbuddene er omfattet af offentlighedslovens regler om offentlighedens aktindsigt. Silkeborg Kommune vil ikke besvare anmodninger om aktindsigt, før Tilbudsgiveren har fået mulighed for at oplyse, hvorvidt der er oplysninger i tilbuddet, som kan være undtaget fra aktindsigt (f.eks. forretningshemmeligheder). Det offentliggjorte annonceringsmateriale og de heri indeholdte informationer er Silkeborg Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge uden Silkeborg Kommunes forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til Tilbudsgiveren. Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristen. 8

9 6.5. Aflevering af tilbud Silkeborg Kommune skal have modtaget tilbuddet senest den 7. oktober 2013, kl. 12. Tilbuddet skal sendes som post til adressen angivet under pkt. 1. Tilbuddet kan alternativt afleveres personligt på følgende adresse: Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg, ring til kontaktperson Heidi Duus, tlf Tilbuddet skal sendes / afleveres i en lukket kuvert eller pakke i fem eksemplarer (herunder ét originalt, underskrevet eksemplar) samt på USB-stik. Kuverten eller pakken skal være mærket: Må kun åbnes af Heidi Duus SINAS-annoncering. Tilbud sendt/afleveret som fysisk post skal være modtaget rettidigt. Tilbudsgiver har ret til en kvittering ved personlig aflevering. Ansøger kan f.eks. medbringe kvitteringen i bilag S. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Præsentation af tilbuddet og SINAS-løsningen Kommunen vil anmode Tilbudsgiverne om at præsentere Tilbudsgivernes tanker om SINASprojektet. Herunder: - Overordnet præsentation af Tilbudsgivers bud på håndteringen af SINAS-løsningen og Tilbudsgivers bud på at imødekomme de forretningsmæssige mål og behov understøttet af Kravlisten, samt Tilbudsgivers overordnede løsningsbeskrivelse, jf. Underbilag Overordnet præsentation af Tilbudsgivers valg af Agil Metode samt projektmodel samt overordnet beskrivelse af hvorledes SINAS-projektet håndteres proces- og samarbejdsmæssigt, jf. Bilag 7. - Præsentation af Tilbudsgivers udarbejdede forslag til overordnet tids- og aktivitetsplan / projektplan, herunder en redegørelse for den foreslåede opdeling i Delleverancer samt en redegørelse for forskellene til Kommunens oplæg til samme, jf. Bilag 1, pkt. 2 og 3 - Præsentation af leveranceplaner for afklarings- og planlægningsfasen samt for den eller de delleverancer vedrørende informations- og gruppeskærme i Område Syd, jf. Bilag 1, pkt Redegørelse for de vederlag, som indgår i tilbuddet, herunder for den anslåede fordeling på de enkelte delleverancer, jf. Underbilag 13.1 Ved præsentation af tilbud opfordres Tilbudsgiver til at møde med de nøglepersoner, som er tiltænkt at arbejde på opgaven. Tilbudsgivers præsentation vil indgå i den samlede evaluering under kriteriet Kvalitet og Proces, jf. pkt Præsentationerne vil finde sted oktober 2013, Søvej 1, 8600 Silkeborg, lokale C335. Hver Tilbudsgiver får 2-3 timer til præsentationen. Rækkefølgen og tidspunkt vil blive fastsat i dialog med Tilbudsgiverne. 9

10 6.7. Meddelelse om tildeling af Kontrakt Samtlige Tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om resultatet af annonceringen. Orienteringen vil ske pr. . Meddelelse til den vindende Tilbudsgiver om, at Tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå Kontrakt med Tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før Kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter Kontraktindgåelse Kommunen forventer, at den endelige udformning af Kontrakten vil blive afklaret i løbet af uge 45/ Offentliggørelse Meddelelse om resultatet af annonceringen vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside. 7. Vurdering af tilbud 7.1. Teknisk afklaring og forhandling Hvis Kommunen er i tvivl om forståelsen af Tilbudsgivers tilbud, vil Kommunen rette henvendelse og stille teknisk afklarende spørgsmål. Dette kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i evalueringsfasen. Det vil primært ske pr. , men Kommunen kan evt. også indkalde til et møde med Tilbudsgiver. I givet fald vil dette ske den oktober Kommunen kan ligeledes i begrænset omfang forhandle med Tilbudsgiverne. Dette vil i så fald ske således, at Tilbudsgiverne stilles lige / gives samme muligheder for at forhandle Konditionsmæssighed Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddet er modtaget rettidigt, og om tilbuddet holder sig inden for kontraktværdien, jf. pkt Er dette ikke tilfældet er tilbuddet som udgangspunkt ukonditionsmæssigt og vil i så fald ikke blive taget i betragtning. Endvidere vil det blive konstateret, om tilbuddet af andre grunde er ukonditionsmæssigt, f.eks. på grund af manglende oplysninger / bilag eller p.g.a. forbehold Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende delkriterier: 1) Kvalitet: % 2) Proces: % 3) Service: % 10

11 4) Økonomi: 5-10 % Følgende elementer indgår i den samlede vurdering af de fire tildelingskriterier: Delkriterium Underkriterier Kvalitet Tilbudsgivers besvarelse i: Underbilag 3.1 Behovsopgørelse og Kravliste Bilag 4 - Dokumentation Tilbudsgivers ikke-kapitaliserbare forbehold i K.kravene i bilagene Præsentationen, jf. pkt. 6.6 ovenfor vedrørende Underbilag 3.1 Delkriterium Underkriterier Proces Tilbudsgivers besvarelse i: Bilag 1 - Tids- og aktivitetsplan Bilag 5 - Ændringshåndtering Bilag 7 Den Agile Metode og samarbejdsorganisation Bilag 8 Leverandørens projektorganisation og indsigt Bilag 9 - Kommunens projektorganisation og indsigt Tilbudsgivers ikke-kapitaliserbare forbehold i forhold til K- kravene i bilagene Tilbudsgivers præsentation, jf. pkt. 6.6 vedrørende Bilag 1 og 7 Delkriterium Underkriterier Service Tilbudsgivers besvarelse i: Bilag 10 Vedligeholdelsdesordning Bilag 11 Servicemål Tilbudsgivers ikke-kapitaliserbare forbehold i forhold til K- kravene i bilagene 11

12 Delkriterium Økonomi Underkriterier Vederlag Tilbudsgivers besvarelse i: Bilag 13. Vederlag, betalingsplan samt øvrige priser Underbilag 13.1 Specificering af Vederlag Der vil blive lagt vægt på de samlede udgifter i en 4-årig periode Forbehold Prissætning af eventuelle forbehold, jf. pkt. 6.4, ovenfor Krav til it-miljø Omkostninger som følge af Tilbudsgivers krav til Kommunens itmiljø, jf. Bilag 2. Omkostninger som følge af Tilbudsgivers krav til Testmiljø, jf. Bilag 2. Omkostninger som følge af Tilbudsgivers krav til Produktionsmiljø, jf. Bilag 2. Anskaffelse af yderligere licenser Omkostninger til forventelige yderligere anskaffelser af licenser, f.eks. som følge af en kvantitativ begrænsning i forhold til licenser, jf. Bilag 14. Frivillige optioner Tilbud, som omfatter en frivillig option på SSO på mobile enheder, vil blive evalueret uden optionen på SSO på mobile enheder. Prisen på denne option vil således ikke indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Økonomi. (Men prisen indgår uanset dette i beregningen af, om kontraktværdien overstiger det økonomiske loft, jf. pkt. 4.1 ovenfor.) Gennemførelsen af tilbudsevalueringen Tilbudsevalueringen forventes at blive foretaget af projektgruppen bag denne annoncering. Projektgruppen består af: digitaliseringsmedarbejder fra Kommunens digitaliseringsenhed, Økonomi og IT chefkonsulent inden for velfærdsteknologi fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen souschef fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen projektleder for annonceringsprocessen fra Kommunens digitaliseringsenhed, Økonomi og IT projektleder for udviklings- og implementeringsprocessen fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen Endvidere vil projektet være tilknyttet en jurist i forbindelse med tilbudsevalueringen. Resultatet vil endvidere blive godkendt af styregruppen for projektet. 12

13 8. Silkeborg Kommunes forbehold Silkeborg Kommune tager forbehold for politiske og administrative beslutninger, som kan ændre grundlaget for annonceringen væsentligt. Der vil i så fald kunne ske hel eller delvis annullering af annonceringen. 9. Vejledning til Tilbudsgiverne om annonceringsmaterialet Annonceringsmaterialet består af nærværende annonceringsbetingelser og derudover en række bilag hørende til annonceringsbetingelserne, jf. afsnit Bilag og tilbudsgivers besvarelser Bilagene supplerer Kontraktudkastet og derudover er det i bilagene Tilbudsgiveres besvarelser skal udarbejdes. Der er dog flere steder, hvor det er angivet at være valgfrit for Tilbudsgiver, hvorvidt besvarelsen sker i skemaer i de udarbejdede bilag eller om Tilbudsgiver vælger at supplere med egne bilag er det sidste tilfældet skal bilagene navngives som anvist fra Kommunen. De steder, hvor Tilbudsgiver skal udfylde skemaer i bilagene, er der reserveret felter med hvid baggrundsfarve, og det står udtrykkeligt med kursiv, at felterne skal udfyldes af Tilbudsgiver eller evt., hvilke oplysninger, der skal gives. Felter, som Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at udfylde, men som kan udfyldes, har en grøn baggrundsfarve. De fleste bilag i annonceringsmaterialet vil efterfølgende blive overført som bilag til Kontrakten. I Kontraktudkastet og bilagene er der indsat henvisninger i overensstemmelse med den Kontraktbilagsnummerering (1 14), som vil komme til at indgå i den endelige Kontrakt. I bilagene er vejledningstekst angivet med kursiv denne vejledningstekst fjernes i forbindelse med den endelige Kontrakt samt endelige kontraktbilag. 9.2 Grundlag for evaluering Nærværende annonceringsbetingelser beskriver delkriterier og underkriterier, som tilbudsgiveres besvarelser vurderes ud fra, jf. afsnit 7.3. Derudover indeholder en række af bilagene supplerende oplysninger om, hvilke momenter ved besvarelserne, som vil have positiv indflydelse i evalueringen. Disse fremgår i en grå boks. Oversigt over dokumenter og besvarelse Dokumenter Udfyldes af tilbudsgiver / skal indgå i tilbuddet Annonceringsbetingelser Nej 13

14 Bilag A Oplysninger om tilbudsgiver/tilbuddet generelt Bilag B Kontraktudkast Bilag 1 Tids- og aktivitetsplan Bilag 2 It-miljøer Bilag 3 - Leverancen Underbilag 3.1 Behovsopgørelse og Kravliste Bilag 4 Dokumentation Bilag 5 Ændringshåndtering Bilag 6 Test og prøver Bilag 7 Den Agile Metode og samarbejdsorganisation Bilag 8 Leverandørens projektorganisation og indsigt Bilag 9 Kommunens projektorganisation og indsigt Bilag 10 Vedligeholdelsesordning Bilag 11 Servicemål Bilag 12 Forpligtelser ved ophør Bilag 13 Vederlag og betaling Underbilag 13.1 Specificering af vederlag Bilag 14 Licensbetingelser Bilag C Kvittering for modtagelse NEJ NEJ NEJ, udfyldes ifm kontraktindgåelse eller ifm afklaringsog planlægningsfasen NEJ, udfyldes ifm kontraktindgåelse NEJ 14

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud. Elektronisk omsorgsjournalssystem (EOJ-system) og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud. Elektronisk omsorgsjournalssystem (EOJ-system) og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune 17. juni 2013 Udbudsbetingelser Udbud af Elektronisk omsorgsjournalssystem (EOJ-system) og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Tidsplan 17. juni 2013 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 6. august

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning

Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning Annonceringsmateriale Side 1 af 7 Annoncering af LED belysning Morsø kommunes adm. bygning [ Annonceringsmateriale - Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning Tidsplan 25.8.2014

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSFASE

PRÆKVALIFIKATIONSFASE 7. juni 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL UDVIKLING, LEVERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF ET IT-SYSTEM TIL HÅNDTERING AF INFORMATION OG SUNDHEDSLØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE SINAS (Silkeborg Information

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser Indledning Roskilde Universitet inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på konsulentydelse i forbindelse med gennemførelse af STAR-projekt. Baggrund og formål

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere