Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG"

Transkript

1 215 Elster GmbH Edition 1.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H Driftsvejledning Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsafspærringsventil Indholdsfortegnelse....1 Sikkerhed...1 Kontrol af brugen...2 Typebetegnelse...2 Delenes betegnelse...2 Typeskilt...2 Indbygning...2 Tilslutning af impulsledningen...3 Tilslutning af åndeledningen...3 Tæthedstest...3 Kontrol af funktionen....4 Kontrol af udløsningstryk p do...4 Kontrol af tætheden ved ventiltallerknen....4 Indstillling af udløsningstrykket p do...4 Udskiftning af fjederen...4 Oplåsning...5 Udskiftning af måleværket...5 Udskiftning af ventiltallerknen...6 Vedligeholdelse...7 Tilbehør...7 Tekniske data...7 Levetid....8 Logistik...8 Certificering...8 Overensstemmelseserklæring...8 Den Eurasiske Toldunion...8 Kontakt...8 Sikkerhed Skal læses og opbevares Læs denne vejledning nøje igennem inden montage og ibrugtagning. Efter montagen overdrages vejledningen til ejeren. Denne enhed skal installeres og tages i brug efter de gældende forskrifter og standarder. Vejledningen findes også på Tegnforklaring,,,... = Rækkefølge = Henvisning Ansvar For skader, som skyldes manglende overholdelse af vejledningen eller er i modstrid med produktets anvendelse, fralægger vi os ethvert ansvar. Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsrelevante informationer er markeret på følgende måde i vejledningen: FARE Gør opmærksom på livsfarlige situationer. ADVARSEL Gør opmærksom på muligheden for livsfare og fare for kvæstelser. FORSIGTIG Gør opmærksom på muligheden for materielle skader. Installationer må kun udføres af autoriserede virksomheder. For såvel gas- som elarbejde må kun anvendes kvalificerede fagfolk. Ombygning, reservedele Enhver teknisk ændring er ikke tilladt. Benyt kun originale reservedele.ares tørt. Omgivelsestemperatur: se Tekniske data. Ændringer i forhold til udgave 1.14 Følgende kapitler er blevet ændret: Certificering Logistik DK DK-1

2 DK Kontrol af brugen Sikkerhedsafspærringsventil til at sikre efterfølgende armaturer mod et for højt gastryk. Funktionen sikres inden for de angivne grænser se side 7 (Tekniske data). Enhver anden brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. Typebetegnelse Kode Beskrivelse Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Nominel vidde T T-program F A Flange iht. ISO 75 ANSI-flange 5 Indgangstryk p u maks. = 5 bar (72,5 psig) /1 Øvre udløsningstryk p do - Uden målepunkt Delenes betegnelse Typeskilt Maks. indgangstryk, øvre udløsningstryk p do, omgivelsestemperatur: se typeskiltet. D-4918 Osnabrück, Germany Indbygning P u max: Wh o : p do : AGo: +/- 1% TS= FORSIGTIG Overhold følgende, for at ikke bliver beskadiget under monteringen: Tætningsmateriale, spåner og andre forureninger må ikke komme ind i huset. Vi anbefaler at indbygge et filter foran for at beskytte den mod forureninger fra ledningen. Indbygningsstedet skal være tørt. må ikke opbevares eller indbygges udendørs. indbygges spændingsfrit i rørledningen. Apparatet må ikke fastspændes i et skruestik eller bruges som vægtstang. Fare for udvendig lækage. Maks. indgangstryk p u maks. 5 bar (72,5 psig). Kan monteres vertikalt eller horisontalt, aldrig nedad (på hovedet). 1 Måleværk 2 Låseskrue med indstillingsindikator 3 Tilslutning for impulsledning (lukket med plastprop) 4 Indgang 5 Udgang 6 Strømningsretningspil 7 Oplåsning 8 Retningspil for oplåsning 9 Tilbagestillingsarm 1 Tilslutning for åndeledning (lukket med plastprop) 1 Huset må ikke berøre mure. Mindsteafstand 2 mm (,78"). Sørg for tilstrækkelig fri plads til montage og indstilling. 2 Indbyg pakning mellem rørledning og apparat. 3 Tag klæbefolien af ved s ind- og udgang. Vær opmærksom på flowretningen. Vi anbefaler at indbygge en kuglehane AKT 25 i ledningen til sikkerhedsafblæseventil VSBV 25, så den årlige funktionskontrol af sikkerhedsafspærringsventilen kan foretages uden afmontering. DK-2

3 For at forhindre, at VSBV spærres ved en fejltagelse, anbefaler vi at afmontere kuglehanens arm efter ibrugtagningen og fastgøre den på rørledningen. VSBV _> 5DN Tilslutning af impulsledningen Fjern plastproppen ved tilslutning Impulsledning og tilslut rørledning Rp ¼ (¼ NPT). Som rørledning anbefaler vi Ø 12 x 1,5 mm. 1 Impulsledningen installeres og tætnes med god- kendt tætningsmateriale. Sørg for tilstrækkelig rørlængde til impulsledningen. Tæthedstest ADVARSEL skal desuden kontrolleres for tæthed ved alle forbindelsessteder, som har været åbnet for vedligeholdelsesarbejder eller udskiftning af reservedele. Kontroller, at ventilsædet i er åbent, se side 5 (Oplåsning). 1 Afspær rørledningen i ind- og udgang. Overhold det maks. prøvetryk! Ind- og udgang på : maks. 6 bar (87 psig). Impulsledning: maks. 75 mbar (1,9 psig). 2 Tilfør prøvetrykket langsomt. p do DK Rp ¼ (¼ NPT) 3 p d N 2 = max. 7,5 bar (19 psig) Tilslutning af åndeledningen Fjern plastproppen ved tilslutning Åndeledning og tilslut rørledning Rp ¼ (¼ NPT). Som rørledning anbefaler vi Ø 12 x 1,5 mm. 1 Åndeledningen installeres og tætnes med godkendt tætningsmateriale. Åndeledningen skal føres i et sikkert område. Rp ¼ (¼ NPT) 4 N 2 = max. 75 mbar DK-3

4 DK Kontrol af funktionen Kontrol af udløsningstryk p do kontrolleres ved det ønskede udløsningstryk p do. 1 Udluft anlægget. Kontroller, at ventilsædet i er åbent, se side 5 (Oplåsning). 2 Luk alle kuglehaner i indgang, udgang og afblæseledning. FORSIGTIG Overhold følgende, for at regulatoren ikke bliver beskadiget under funktionskontrollen: Regulatorens maksimale udgangstryk p d må ikke overskrides. 3 Forøg udgangstrykket p d på regulatoren, indtil det ønskede udløsningstryk p do er nået. pdo Indstillling af udløsningstrykket p do 1 Vælg udløsningstrykket p do i overensstemmelse med trykregulatorens udgangstryk p d. pdo [mbar] VSBV p d [mbar] 2 Skru låseskruen af. Indstil udløsningstryk p do i overensstemmelse med tabellen p d lukker ved det indstillede udløsningstryk p do. Den røde markering SHUT kan ses. 4 klack 5 har lukket korrekt: For at tage anlægget i brug igen skal åbnes igen, se side 5 (Oplåsning). lukker ikke ved det ønskede udløsningstryk p do og skal efterjusteres, se side 4 (Indstillling af udløsningstrykket pdo). Kontrol af tætheden ved ventiltallerknen Forvis dig om, at og gasledningen på udgangssiden er lukket. 1 Udluft anlægget. 2 Åbn kuglehanen ved indgangen langsomt. 3 Udgangstrykket p d må ikke stige. Hvis er udløst, dvs. at markeringen SHUT kan ses, foretages et reset, se side 5 (Oplåsning). 6 Kontroller det ønskede udløsningstryk p do igen, se side 4 (Kontrol af funktionen). 7 Når er indstillet korrekt, foretages sammenbygningen i modsat rækkefølge. Udskiftning af fjederen Ved brug af forskellige fjedere kan der ved opnås forskellige udløsningstrykområder. 1 Vælg fjederen efter det ønskede udløsningstrykområde. Fjedertabel Udløsningstryk p do Mar- [mbar] [psig] kering Best.-nr. 35 7,51 1,2 lyseblå *,9 2,5 rødbrun ,74 3,2 purpurrød ,8 5, ,35 8 * Standardfjeder orange/ gul orange/ grøn DK-4

5 Indstil det ønskede udløsningstryk p do, se side 4 (Indstillling af udløsningstrykket pdo). 9 Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge. 1 Når fjederen er indsat, tages den tilsvarende mærkat ud af emballagen og klæbes under s typeskilt. 11 Notér den indstillede værdi for udløsningstrykket p do tydeligt på mærkaten. Oplåsning Kontroller, at impulsledningen er trykløs. FORSIGTIG Overhold følgende, for at ikke bliver beskadiget ved oplåsningen: Tilbagestillingsarmen må ikke drejes under anvendelse af kraft og ikke længere end angivet! 1 Tryk tilbagestillingsarmen og drej ca. 1, indtil der opstår modstand. Udskiftning af måleværket Måleværket udskiftes, hvis ikke længere åbner eller ikke kan låses op. Vi anbefaler at rengøre O-ringsæderne og indfedte O-ringene lidt med Klüber Nontrop ZB91 DIN inden indbygningen. 1 Gør anlægget trykløst. Måleværket leveres med 1 x O-ring og 4 x skruer. 2 Kontroller, at en er lukket. Den røde markering SHUT kan kunne ses. Er åbnet, tilføres tryk til impulsledningen for at lukke ventilen. 3 Impuls- og åndeledningen på tilsluttes Indsæt en ny O-ring i huset. 8 Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge. 9 Impuls- og åndeledningen på tilsluttes. 1 Kontroller for tæthed og funktion, se side 3 (Tæthedstest) og side 4 (Kontrol af funktionen). DK ~1 2 Hold tilbagestillingsarmen i denne position, indtil armen efter trykudligningen let lader sig dreje videre. 3 Tryk og drej tilbagestillingsarmen så længe, indtil ventiltallerknen åbner og går i indgreb, og markeringen SHUT ikke længere kan ses. Når ventiltallerknen er gået i indgreb, må den røde markering SHUT ikke længere kunne ses. er parat til brug. DK-5

6 DK Udskiftning af ventiltallerknen Ventiltallerknen udskiftes, hvis er utæt eller blevet beskadiget ved oplåsningen. Vi anbefaler at rengøre O-ringsæderne og indfedte O-ringene lidt med Klüber Nontrop ZB91 DIN inden indbygningen. 1 Gør anlægget trykløst. Ved udskiftning af ventiltallerknen anbefaler vi, at hele tætningssættet og foldebælgen ligeledes udskiftes. Tætningssættet med foldebælg kan leveres separat som reservedel. Kontroller, at en er lukket. Den røde markering SHUT kan kunne ses. Er åbnet, tilføres tryk til impulsledningen for at lukke ventilen. 2 Impuls- og åndeledningen på løsnes Tryk fjedertråden ind i pladeudskæringen Hold tilbagestillingsarmen nede og drej, indtil ventiltallerknen er oppe. ADVARSEL Fare for kvæstelser! Fjedertråden står under stærk spænding Indsæt nye 16 O-ringe fra tætningssættet. 17 Sammenbygningen med det nye ventilsæde og O-ringene fra tætningssættet foretages i omvendt rækkefølge. For at ventiltallerknen skal blive trykket på sædet af fjederen, skal fjedertråden være hægtet ud af pladeudskæringen og ligge på mod husets væg. 18 Impuls- og åndeledningen tilsluttes. 19 Kontroller for tæthed og funktion, se side 3 (Tæthedstest) og side 4 (Kontrol af funktionen). DK-6

7 Vedligeholdelse For at sikre en problemfri drift: Kontroller årligt s tæthed og funktion, ved drift med biogas halvårligt, se side 4 (Kontrol af funktionen) og side 3 (Tæthedstest). Hvis funktionen ikke er fejlfri, kontrolleres måleværk og ventiltallerken og udskiftes om nødvendigt. Valg af reservedele: se den gratis DVD PartDetective: Products DVD PartDetective (D/GB). Udskiftning af reservedele: se side 5 (Udskiftning af måleværket), se side 6 (Udskiftning af ventiltallerknen). Efter gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder eller udskiftning af reservedele kontrolleres for tæthed, se side 3 (Tæthedstest) og side 4 (Kontrol af funktionen). Tilbehør Positionskontakt til fjernforespørgsel Positionskontakten kan benyttes til den elektroniske kontrol af stillingen. Bestillingsnummer: Delenes betegnelse Positionskontakt 2 Aluminiumdrejedel 3 Kontramøtrik Af det medleverede er der ikke brug for to skiver og en kontramøtrik. 1 Kontroller, at en er åben. Den røde markering SHUT kan ikke ses Skru positionskontakten ind, indtil setpunkt er nået, og så en ekstra halv omdrejning. Vedr. målingen af setpunktet: se tegningen Kontakter i den vedlagte Monterings- og indstallationsvejledning/positionskontakt. 9 Positionskontakten forhindres i at rotere ved hjælp af den monterede kontramøtrik. 1 Installér positionskontakten. Vedr. den elektriske installation: se Kontakter i den vedlagte Monterings- og installationsvejledning/positionskontakt. 11 Efter installation kontrolleres funktion, se side 4 (Kontrol af funktionen). Tekniske data Gasart: Naturgas, bygas, flaskegas (gasformig), biogas (maks.,2 vol.-% H 2 S) eller luft. Gassen skal ved alle temperaturbetingelser være tør og må ikke kondensere. Maks. indgangstryk p u maks. 5 bar (72,5 psig). Maks. prøvetryk til test af : i kort tid < 15 min. 7,5 bar (19 psig). Maks. prøvetryk til test af impulsledningen: i kort tid < 15 min. 75 mbar (1,8 psig). Udløsningstryk p do, som er indstillet på fabrikken: 12 mbar (46,8 "WC). Indstillingsområde for udløsningstrykket p do, se side 4 (Udskiftning af fjederen), Fjedertabel. Kontaktgruppe: AG 1. Omgivelsestemperatur: -15 til +6 C (5 til 14 F). Opbevaringstemperatur: -15 til +4 C (5 til 14 F). Tilslutning til hus:..f: Flange iht. ISO 75...A: ANSI-flange. Tilslutning for impuls- og åndeledning: Rp ¼ (¼ NPT). Hus: GGG 4. Membran: NBR. Ventilsæde: Aluminium. Ventilspindel: Rustfrit stål. Ventiltallerken: Aluminium med påvulkaniseret NBR-pakning. DK DK-7

8 DK Levetid Angivelsen af levetiden er baseret på en brug af produktet i overensstemmelse med denne driftsvejledning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante produkter, når de har opnået deres levetid. Levetid (relaterer til datoen for fremstillingen) iht. DIN EN Sikkerhedsanordninger til gastrykreguleringsanlæg og -anordninger: 15 år. Yderligere forklaringer findes i de gældende regler og afecors internetportal ( Denne fremgangsmåde gælder for fyringsanlæg. For termoprocesanlæg skal de lokale forskrifter overholdes. Logistik Transport Apparatet skal beskyttes mod stød, slag, vibrationer. Kontroller leveringen ved modtagelsen af produktet, se side 2 (Delenes betegnelse). Transportskader skal straks meddeles. Opbevaring Produktet skal opbevares tørt og frit for smuds. Opbevaringstemperatur: se side 7 (Tekniske data). Opbevaringstid: 6 måneder inden første brug. Skulle opbevaringstiden være længere, nedsættes den totale levetid med denne værdi. Emballage Emballagematerialet skal bortskaffes iht. de lokale forskrifter. Bortskaffelse Delene skal bortskaffes separat i henhold til de lokale forskrifter. Certificering Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi som producent, at produkterne 5 1, kendetegnet med produkt-id-nr. CE-85AR246, opfylder kravene fra de angivne direktiver og standarder. Direktiver: Direktiv for gasapparater (29/142/EC) Direktiv om trykbærende udstyr (97/23/EC), klasse B, med øvre udløsningstryk Standarder: DIN EN (7/9) Det tilsvarende markerede produkt stemmer overens med den type, som er prøvet af den autoriserede institution 85. Produktionen er underkastet overvågningsprocessen iht. DIN EN ISO 91 efter direktiv 29/142/EC Annex II paragraph 3 og direktiv 97/23/EC Annex III Module D. Elster GmbH Scan af overensstemmelseserklæringen (D, GB), se Den Eurasiske Toldunion Produktet opfylder de tekniske krav fra den Eurasiske Toldunion. Kontakt Elster GmbH Hvis du har yderligere tekniske spørgsmål, bedes du Postfach 28 9, D-4918 Osnabrück kontakte det/den ansvarlige agentur/repræsentation. Strotheweg 1, D-4954 Lotte (Büren) Adressen fås på internet eller via Elster GmbH. T F Ret til tekniske ændringer forbeholdes. DK-8

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 214 Elster GmbH Edition 1.14 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsafspærringsventil

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 03.

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 03. 201 Elster GmbH Edition 0.1 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gastrykregulator VGBF Cert. version 07.09 Indholdsfortegnelse Gastrykregulator

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares 3...4 Edition 5. D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Magnetventil Oversættelse fra tysk 28 2 Elster GmbH Indholdsfortegnelse Magnetventil.... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09. 2 Elster GmbH Edition. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gas-magnetventil G / G Indholdsfortegnelse Gas-magnetventil G / G... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 1 50E FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 1 50E FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02. 05 Elster GmbH Edition 0.5 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lufttrykvagt DL 50E Cert. version 0. Indholdsfortegnelse Lufttrykvagt DL 50E....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.14

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.14 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gastrykvagt DG..C Cert. version 09. Indholdsfortegnelse Gastrykvagt DG..C... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.

Sikkerhed. Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01. 06 Elster GmbH Edition 07.6 Oversættelse fra tysk D GB F L I E S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lufttrykvagt DL..A, DL..K Cert. version 0.94 Indholdsfortegnelse Lufttrykvagt DL..A,

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.16

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.16 206 Elster GmbH Edition 04.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning UV-sonde UVS 5 Cert. version 04.6 Indholdsfortegnelse UV-sonde UVS 5... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..H, DG..N Gas-undertryksvagt DG..I FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Gastrykvagt DG..H, DG..N Gas-undertryksvagt DG..I FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 05 Elster GmbH Edition 05 Oversættelse fra tysk D GB F L I E S P GR TR CZ PL RUS H wwwdocuthekcom Driftsvejledning Gastrykvagt DGH, DG Gas-undertryksvagt DGI Cert version 09 Indholdsfortegnelse Gastrykvagt

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Bypass-/tændgasventil VBY 8 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Elster GmbH Edition 01.

Sikkerhed. Driftsvejledning Bypass-/tændgasventil VBY 8 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Elster GmbH Edition 01. Elster GmbH Edition. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Bypass-/tændgasventil VBY 8 Indholdsfortegnelse Bypass-/tændgasventil VBY 8... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 10 FARE ADVARSEL. Indholdsfortegnelse FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning UV-sonde UVS 10 FARE ADVARSEL. Indholdsfortegnelse FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares 8.. Edition 08.0 D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning UV-sonde UVS 0 Oversættelse fra tysk 008 009 Elster GmbH Indholdsfortegnelse UV-sonde UVS 0.......................

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Cirkulations- og afblæseregulator VAR FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02.

Sikkerhed. Driftsvejledning Cirkulations- og afblæseregulator VAR FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 02. 204 Elster GmbH Edition 0.4 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Cirkulations- og afblæseregulator Indholdstegnelse Cirkulations- og afblæseregulator....

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Tæthedskontrol TC 1, TC 2, TC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 12.

Sikkerhed. Driftsvejledning. Tæthedskontrol TC 1, TC 2, TC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 12. 203 Elster GmbH Edition 2.3 Oversættelse fra tysk D GB F L I E S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Tæthedskontrol TC,, TC 3 Indholdsfortegnelse Tæthedskontrol TC,, TC 3... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.15

Sikkerhed. Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 01.15 2016 Elster GmbH Edition 06.16 Oversættelse fra tysk 03251275 D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Betjeningsenhed OCU Indholdsfortegnelse Betjeningsenhed OCU...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Afspærringsventil med grafitpakning 1.0 Generelt om driftsvejledningen...9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger...9-2 2.1 Symbolernes betydning... 9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger... 9-2

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history:

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history: Customer Brugsanvisning HYTOR A/S Customer ref. 274103 HYTOR ref. no. 274103 Ref. dok.; 43-10-0030 Id. no 43-31-0022-R01 Revision history Rev. Issue date Description Created by Approved by 1 161213 AS

Læs mere

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1.

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1. RYGSKJOLD FOR TOILET (DK) Rev.1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...3 2. Produkt oversigt...4 3.

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

DIFFERENSTRYKREGULATORER

DIFFERENSTRYKREGULATORER Differenstrykregulatorer Generelt om differenstryk 4.01-4.02 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05-4.06 AVP til større anlæg 4.07-4.08 AFP til store anlæg 4.09-4.10

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING Tlf Saca ApS Tlf

MONTAGEVEJLEDNING Tlf Saca ApS Tlf PATENTERET NEM OG HURTIG MONTERING SEPARATIONSSYSTEM TIL KONDENS BREDT UDVALG AF TILBEHØR FLEXSIBELT SYSTEM MINIMALT TRYKFALD LYN FITTING TIL INSTALLATION AF RØRLEDNINGER 2 INSTALLATION Ø20 - Ø25 - Ø32

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Overstrømningsregulator

Overstrømningsregulator Generelt om differenstryk 4.01 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05 AVP til større anlæg 4.07 AFP til store anlæg 4.09 Overstrømningsregulator AVDO 4.11 4.00

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Bruse-fugter WM 13730 WM 13790 Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Inhoud 1. Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere