Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: kl Torsdag den 26. maj 2016 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: kl Torsdag den 26. maj 2016 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet"

Transkript

1 Samfundsfag A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2. del: kl stx161-SAMn/A Torsdag den 26. maj 2016 kl

2 Valg Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver. Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares. Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse. Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget. Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3. 2

3 VALG Fællesdel Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord. 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre omkring vælgervandringer fra folketingsvalget 2011 til folketingsvalget 2015, der fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse. Partivalg 2011 Tabel 1. Vælgervandringer. Partivalg 2011 og partivalg Procent. Partivalg 2015 Enhedslisten Alternativet Venstre Det Socialistisk Socialdemokraterne Radikale Venstre Kristendemokraterne Konservative Liberal Alliance Dansk Enhedslisten 3,9 0,3 0,8 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 7,1 Socialistisk 2,0 2,8 1,0 2,9 0,3 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 10,1 Socialdemokraterne 1,2 0,6 1,1 19,0 0,3 0,0 0,7 0,1 0,4 2,3 25,7 Radikale Venstre 0,2 0,3 1,1 1,4 2,9 0,0 0,6 0,1 0,5 0,2 7,3 Kristendemokraterne 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 Venstre 0,1 0,0 0,3 1,3 0,5 0,0 16,2 0,7 1,9 4,5 25,5 Det Konservative 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 1,1 2,0 0,7 0,6 5,2 Liberal Alliance 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,1 2,7 0,5 4,3 Dansk 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6 0,1 0,3 12,5 14,3 I alt 7,5 4,0 4,4 26,8 4,5 0,5 20,1 3,3 7,0 21,9 100,0 Kilde: YouGov. Valgundersøgelsen Kun vælgere, der stemte ved begge valg. Antal respondenter: I alt 3

4 1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og CO 2 udledning pr. indbygger? Du skal anvende viden om bæredygtig udvikling. Figur 1. BNP pr. indbygger i US dollars og CO 2 udledning pr. indbygger i tons CO 2 udledning i tons pr. indbygger Kina Rusland Syd Afrika Malaysia Den arabiske verden Argentina Tyrkiet Mexico Brasilien Indien Nigeria New Zealand Australien Canada Japan USA Tyskland Danmark Storbritannien Sverige y = 0,0001x + 3,90 R = 0,36 Norge 0 Ghana Kilde: Worldbank.org. Udviklingsindikatorer BNP pr. indbygger i US dollars 4

5 Delopgave A: Valg og klima 2. Undersøg, hvad der karakteriserer danskernes klimaadfærd og danskernes holdning til klimaproblematikken, som den kommer til udtryk i bilag A1 (tabel 1, figur 1, tabel 2, figur 2 og tabel 3) og supplerende materiale. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. 3. Diskutér, hvorvidt der er en modsætning mellem økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om økonomiske mål og styringsmidler. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale. BILAG A1 Tabel 1 og figur 1: Klimabarometer. Concito Tabel 2: Statistikbanken Figur 2: Verdens naturfonden. Danskernes holdninger til klimaforandringerne Tabel 3: Surveybank Tabel 1. Partivalg og klimaforandringer Procent. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I alt Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Socialistisk Liberal Alliance Dansk Venstre Enhedslisten I alt Note: 1966 respondenter er blevet spurgt om følgende: I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at bremse klimaforandringerne betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg (2015)? 5

6 BILAG A1 (fortsat) Figur 1. Holdning til effektiv regulering af klimaadfærd Procent. Økonomiske incitamenter 34% 41% Mere information Lovgivning 17% 26% 28% 30% Ved ikke 12% 12% Note: 1966 respondenter er blevet spurgt om følgende: Hvilket af de tre følgende virkemidler, mener du er mest effektivt i forhold til at få dig til at agere mere klimavenligt? 1) Økonomiske incitamenter i form af skatter, afgifter og tilskud. 2) Mere information og flere oplysningskampagner. 3) Lovgivning om fx effektivitetskrav for biler og bygninger samt forbud mod oliefyr. Tabel 2. Antal solgte biler efter antal kilometer de kan køre pr. liter benzin Absolutte tal. Km pr. liter Under 7, ,7-10, ,5-14, ,3-19, Mere end 19, I alt Figur 2. Ansvar for at stoppe klimaforandringerne Procent. Borgerne/ forbrugerne 28% 58% Politikerne 14% 49% Virksomhederne 12% 47% Kina 0% 33% USA 1% 33% FN (f.eks. via de årlige klimatopmøder som det i Danmark i 2009) 16% 29% EU 9% 25% NGO'erne (f.eks. ved at holde emnet på dagsordenen) Andre 6% 4% 11% 27% Hvem har ansvaret Hvem gør faktisk noget Ved ikke 6% 30% Note: 1031 respondenter er blevet spurgt om følgende: Hvem synes du har ansvaret for, og hvem tager faktisk det største ansvar for at stoppe klimaforandringerne? 6

7 BILAG A1 (fortsat) Tabel 3. Uddannelsesniveau og syn på fossile brændstoffer og klimaforandringer Procent. Uden tvivl/ sandsynligvis sandt Uden tvivl/ sandsynligvis ikke sandt Ved ikke Grundskole 78,8 7,6 13,6 100 Gymnasiale uddannelser 88,0 8,0 4,0 100 Erhvervsuddannelser 74,8 12,2 13,0 100 Kort videregående uddannelse 80,8 7,9 11,3 100 Mellemlang videregående/bachelor 86,1 6,4 7,5 100 Lang videregående uddannelse 90,4 4,6 5,0 100 Chi 2 -test: p = 0,002 Note: 1230 respondenter er blevet spurgt om følgende: Hver gang vi bruger kul, olie eller gas, bidrager vi til klimaforandringer? I alt Miljøforum Fyn. TV2Fyn BILAG A2 7

8 Delopgave B: Valget Undersøg, hvorvidt de påstande vedrørende udfaldet af folketingsvalget 2015, der fremkommer i bilag B1, kan understøttes af materialet i bilag B2 (figur 1, figur 2, tabel 1 og tabel 2) og supplerende materiale. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. 3. Diskutér, hvilke muligheder og problemer Folketingets sammensætning efter valget 2015 giver regeringen Lars Løkke Rasmussen. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3 og bilag B4, og du skal anvende viden om parlamentarisme og partiadfærd. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale. BILAG B1 Bent Winther: Protestvalg med et nej til reformer, København og EU. Berlingske Tidende Uddrag. Fire ud af ti vælgere skiftede parti ved valget. Aldrig før er der sket så store forskydninger mellem køn, landsdele, alder og uddannelse. Et bastant nej til midterpartierne kalder valgforskere det. Protest, jordskred, dyb polarisering. Jo mere valgforskerne graver sig ned i detaljerne om, hvordan danskerne stemte ved valget i torsdags, des mere står det klart, at der er tale om et vælgerskred, som ikke bare er historisk, men som i sin dybde indikerer nogle forandringer, ingen havde opfanget.»der er ved dette valg tale om de største forskydninger, vi nogen sinde har set i danmarkshistorien. Uanset om vi ser på alder, køn, uddannelse eller geografi. Eller i hvert fald siden vi begyndte at måle den slags i 1971,«siger Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab. Det vil sige, at de unge stemmer mere til venstre, det samme gør kvinderne, og der er blevet større forskel mellem land og by og højt- og lavtuddannede.»der er en polariserende tendens, som er symboliseret i forskellen mellem land og by. Det er fravalg af det etablerede. Et antiestablishment kryds mod EU, mod Christiansborg, mod København,«siger Kasper Møller Hansen. Fire ud af ti vælgere har skiftet parti, normalt gælder det hver tredje eller færre. De gamle»statsministerpartier«har fået en begmand, mens de vindende partier er dem, der aldrig har været i regering: Dansk, Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Eftersom det er partierne uden for magtens centrum og de bonede gulve, der har vundet, er det derfor svært at opfatte valgresultatet som andet end en protest mod eliten og dens måde at opfatte og formulere politik på. Den lille socialdemokratiske fremgang er ikke sket i traditionelle arbejderbyer. Forfatter og debattør Lars Olsen, som har skrevet flere bøger om det delte Danmark, hæfter sig ved, at der under overfladen er sket en dramatisk udskiftning af Socialdemokraternes vælgere. Partiets fremgang ved valget var særlig massiv i Gentofte, på Østerbro og Frederiksberg, hvor man tog vælgere fra de Radikale, mens partiet gik tilbage i jyske arbejderbyer som Fredericia, Esbjerg, Randers og Frederikshavn, hvor DF stormede frem. 8

9 BILAG B2 Figur 1 og 2: Mandag Morgen nr. 27. September Tabel 1: Danmarks Statistik. Resultatet af folketingsvalget Tabel 2: Samfundsstatistik Figur 1. Mandattal for Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative ved valgene i 2011 og Figur 2. Samlet andel marginalvælgere ved folketingsvalg Procent

10 BILAG B2 (fortsat) Tabel 1. Stemmetal i udvalgte opstillingskredse ved folketingsvalget 2011 og Absolutte tal Gentofte Østerbro Randers Nord Esbjerg By Frederikshavn Hele landet Stemmer i alt Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Socialistisk Liberal Alliance Kristendemokraterne Dansk Venstre Enhedslisten Alternativet Partiet opstillede ikke 2015 Gentofte Østerbro Randers Nord Esbjerg By Frederikshavn Hele landet Stemmer i alt Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Socialistisk Liberal Alliance Kristendemokraterne Dansk Venstre Enhedslisten Alternativet Note: Summen af partiernes stemmetal er ikke identisk med Stemmer i alt, da stemmer på opstillede udenfor partierne ikke er vist i tabellen. 10

11 Tabel 2. Køn, alder og partivalg ved folketingsvalget Procent. BILAG B2 (fortsat) Enhedslisten Socialistisk Alternativet Social- Radikale demo- kraterne Venstre Dansk Venstre Det Konservative Liberal Alliance Alle vælgere 7,8 4,2 4,8 26,3 4,6 21,1 19,5 3,4 7,5 99,2 Køn Kvinder 8,3 4,6 5,4 27,8 5,4 19,9 19,1 3,3 5,5 99,3 Mænd 7,3 3,8 4,2 24,8 3,8 22,3 19,8 3,4 9,5 98,9 Alder ,4 5,2 8,2 19,2 8,9 13,5 15,3 3,6 13,1 97, ,6 4,4 7,1 20,4 6,6 19,1 18,7 2,8 11,9 99, ,4 3,4 3,9 24,2 4,0 24,6 22,8 3,6 6,3 99, ,6 4,4 3,6 31,6 1,8 26,3 17,4 2,9 3,0 99, ,4 4,7 1,6 34,9 2,5 23,4 19,0 2,3 3,7 99,5 66 år og derover 4,5 3,0 2,2 34,0 1,6 21,4 24,3 4,6 4,2 99,8 Chi 2 -test: p < 0,01 for køn og partivalg og p < 0,01 for alder og partivalg. Note: Data er baseret på en stikprøve på 4822 vælgere indsamlet af YouGov i forbindelse med valget I alt summerer ikke til 100%, da Kristendemokraterne og opstillede uden for partierne ikke er medtaget. I alt BILAG B3 Astrid Søndberg: Søren Espersen truer med at vælte Lars Løkke. TV

12 BILAG B4 Christine Cordsen: For Løkkes regering er Folketinget Gud. Jyllands-Posten Uddrag. Statsminister Lars Løkke Rasmusen (V) skal med bare 34 mandater skaffe mindst 56 mandater i folketinget, hver gang han skal have et lovforslag vedtaget. Det giver nye muligheder for partierne i det folketing, der åbner i dag. Både sammen med V-regeringen og med flertal udenom regeringen. 12

13 Delopgave C: Valg og flygtninge- og migrantstrømme 2. Sammenlign de synspunkter på årsager til og håndteringen af flygtninge- og migrantstrømmen til Europa, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik. 3. Du er politisk rådgiver for formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk. Skriv et notat, der sætter Donald Tusk i stand til at argumentere for, at flygtninge- og migrantstrømme skal håndteres af EU. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende viden om integration i EU. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale. BILAG C1 Pia Olsen Dyhr: Både den svenske og den danske tilgang bærer præg af, at man lukker øjnene og håber, at problemet forsvinder. Ræson Uddrag. Pia Olsen Dyhr er formand for Socialistisk. Mens der nærmest på daglig basis bliver sat ild til et asylcentre i Sverige, og Pegida vokser i Tyskland, så barsler Venstre med at sløjfe sommerferie for flygtninge og truer med at fjerne deres opholdstilladelse, hvis de har kontakt med deres hjemland. Både den svenske og den danske tilgang bærer præg af, at man lukker øjnene og håber, at problemet forsvinder. Flygtningekrisen er for alvor kommet til alle de europæiske lande. Den er en bunden opgave, som vi ikke undgår at forholde os til uanset om den skaber forsider eller ej. Vi har ikke tid til at diskutere symbolpolitik, som Venstre ynder at gøre eller lade vores idealisme og lyst til at hjælpe gøre os blinde for, at vreden blandt dele af befolkningen risikerer at eksplodere til fare for alle og ikke mindst flygtningene selv. Lige nu ser vi, at flygtninge dør i havet, mens grænse- og asylsystem bryder sammen i det ene EU-land efter det andet, fordi ingen havde forberedt sig på krisens omfang og længde. Da flygtningekrisen fyldte mest i medierne, kaldte Dansk Flygtningehjælp situationen for et potentielt ragnarok. Det er en reel bekymring, som jeg stadig savner svar på. Jeg har ikke nogle færdige bud eller de skråsikre svar, men måske kunne vi begynde med tre ting: 1) Lad os blive enige om, at vi ikke skal skære i hjælpen til verdens fattigste, herunder til krigs- og klimaflygtninge. Derfor skal regeringens voldsomme ulandsbesparelser rulles tilbage. Hvis vi skal vende flygtningestrømmene på lang sigt, så kræver det, at de mennesker, der flygter, kan se et perspektiv i at blive i deres hjemland og sikre udvikling i de lande, der er ramt af konflikt og hungersnød. Det kræver betydeligt mere, end hvad EU-landene for nyligt blev enige om. Og lad os blive enige om at bruge de nødvendige ressourcer til at hjælpe landene i nærområdet til Syrien. Jordan og Libanon er ved at bukke under for de millioner af flygtninge, der skal huses i deres allerede skrøbelige lande. Hvis vi ikke kan finde ud af at tage vores lille del, og samtidig skærer i hjælpen til de nærområder, som tager mod millioner af flygtninge år efter år, så skaber vi først problemer for os selv og grobund for rigtig store flygtningestrømme. 13

14 BILAG C1 (fortsat) 2) Lad os skabe bedre handelsbetingelser for udviklingslandene, så de kan afsætte deres varer på vores marked og ikke rammes af høje toldmure. Det er jo grotesk, at vi holder appelsiner og tomater fra Nordafrika ude, mens vi gladeligt køber selvsamme produkter dyrket af illegale migranter, der udnyttes af skruppelløse arbejdsgivere i Spanien. Vi må stoppe kapitalflugt og urimelige skatteaftaler, hvor skatteindtægter bliver trukket ud af udviklingslandene. 3) Lad os erkende, at flygtningekrisen kun kan løses i fællesskab med de andre europæiske lande. Der er en lang række lande, som ikke tager imod flygtninge, der har krav på asyl. Samtidig står et fåtal af lande, herunder Tyskland og Sverige, for at tage imod størstedelen af flygtningene. Det er ikke godt nok. Derfor skal vi have en mere fair fordeling etableret, og der skal lægges pres på, at alle EU-lande tager ansvar. Sammen med de andre lande skal vi sørge for en ordentlig og human modtagelse og registrering af flygtninge samt hurtig behandling af sager, så de, der ikke har krav på asyl, sendes tilbage. Danmark skal selvfølgelig være med i det fælles samarbejde i Europa omkring flygtninge og asyl, så vi kan lave langtidsholdbare løsninger. Det er bedst for Danmark. Det er bedst for Europa. Og det er den bedste måde, vi både kan forebygge, at folk flygter og samtidig hjælpe dem, som banker på vores dør og beder om hjælp. BILAG C2 Simon Kærup: Kasper Støvring: Hvis folkevandringen fortsætter, vil den destruere humanismen. Ræson Uddrag. Artiklen er et interview med den borgerlige debattør Kasper Støvring. RÆSON: Vi står midt i den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Hvordan ser du på den igangværende flygtningekrise? Kasper Støvring: Det handler om en enorm flygtningekrise, som skyldes konflikten i Syrien. Vi ved, at flygtningene udgør langt under halvdelen af alle de vandrende det viser Eurostats analyser blandt andet. Der findes mange andre folkeslag, som vandrer mod Europa end flygtninge. Alle de mennesker er på jagt efter et bedre liv. RÆSON: Så hvordan skal Danmark gøre sig ansvarlig? Kasper Støvring: Vi skal hjælpe i nærområderne og gerne med en storstilet indsats. Både politisk, økonomisk og i visse tilfælde militært. På den måde kan man skabe sikre zoner. Det bør være vores primære indsats. Samtidig skal vi ikke lade folk vandre ind i Europa. Og slet ikke i det uhørt store antal, som sker for tiden. Det kan vi ikke være tjent med. For deres og vores egen skyld skal vi hjælpe i nærområderne. Den massive folkevandring truer hele Europas stabilitet. RÆSON: Men hvad er hjælpen i nærområder værd? Folk flygter jo netop fra flygtningelejrene, som de er blevet trætte af. Disse folk vil have mere ud af deres liv end flygtningelejrenes kummerlige forhold. Kasper Støvring: Det er et meget godt spørgsmål. Analyser viser faktisk, at jo bedre levevil- 14

15 BILAG C2 (fortsat) kår man giver mennesker i nød, jo flere ressourcer vil de have til at udvandre. Derfor kan man faktisk frygte, at hjælpen i nærområderne blot vil forstærke den store folkevandring. Derfor skal hjælpen i nærområderne suppleres med en sikring af Europas ydre grænser. Den grænsesikring er nødvendig, fordi folkevandringen bliver ved også når krigshandlingerne er overstået, og nærområderne er sikret. Sikringen af Europas ydre grænser er helt afgørende. Ellers løber folkevandringen helt løbsk. RÆSON: Du har i mange år påstået, at netop EU underminerer Europas nationalstater. Lige nu skal de europæiske nationalstater finde en fælles løsning på flygtningekrisen. Hvordan vil EU lykkes med det? Kasper Støvring: EU er afmægtigt. EU er svagt og kan ikke træffe nogle brugbare beslutninger. Unionen prøver at trække nogle fælles løsninger ned over nationalstaterne, men nationalstaterne vil ikke være med. Løsningerne bliver afvist. Vi ser altså en udvikling, hvor EU er afmægtigt, samtidig med at nationalstaterne træder i karakter. Nationalstaterne gør det mest fundamentale i denne situation: De beskytter deres grænser. Flere steder sker det med hegn, pigtråd og militær grænsebevogtning. Det handler først og fremmest om at sikre EU s ydre grænser. Hvis EU som institution ikke lykkes med det, må nationalstaterne tage over. Sikringen af de ydre grænser vil altså redde EU. Og der vil komme en sikring omkring EU s grænser. Det kunne godt være pigtråd. Kontrol er nemlig helt afgørende. BILAG C3 Lars Løkke Rasmussen: Et lille land i en stor verden. Jyllands-Posten Uddrag. Lars Løkke Rasmussen er formand for Venstre og statsminister. Flygtninge fra den tragiske borgerkrig i Syrien. En folkevandring af emigranter fra fattige lande. Presset på Europas grænser udfordrer det internationale samarbejde og Danmarks velfærd i et hidtil uset omfang. Det er en udfordring, som Danmark ikke står alene med, og som vi heller ikke kan løse alene. Var det ikke klart før, så bør det stå lysende klart for alle nu. Vi skal bruge udenrigs- og sikkerhedspolitikken til at værne om Danmark. Danskerne skal være trygge, også når verdens konflikter rykker tættere på. Danmark skal også fremover være et rigt samfund med en stærk sammenhængskraft. Det er derfor, vi fortsat og målrettet skal engagere os internationalt både politisk, økonomisk og militært. Den ulykkelige flygtningestrøm, der har rod i Mellemøstens dybt komplicerede konflikter, viser meget tydeligt, at verden er rykket helt tæt på. Danmark skal tage vores del af flygtningene fra borgerkrigen i Syrien. Det gør vi også. Vi tager mere end vores del. Men vi skal også, så vidt det overhovedet er muligt, sætte ind ved problemernes rod. En kombination af svage stater, fattigdom og ustabilitet har kastet Mellemøsten og Nordafrika ud i kaos og skabt grobund for ekstremisme. Terrorbevægelsen IS er et klart eksempel på en trussel, som vi skal bekæmpe aktivt. Som vi gør det i Irak. Også selv om det kan trække ud i mange år. Udover krigsflygtninge søger millioner af emigranter også mod vores del af verden, drevet af det forståelige ønske om et bedre liv. Men Europa kan ikke rumme verdens fattige. Danmark kan ikke rumme verdens fattige. Løsningen må igen findes i landene selv. 15

16 BILAG C3 (fortsat) Men på længere sigt skal vi især målrette udviklingsbistanden til at skabe muligheder især i Afrika for at fjerne årsagen til, at så mange søger mod Europa. Udviklingsbistanden skal spille endnu bedre sammen med dansk erhvervsliv, som kan levere de investeringer og den viden, som landene i stigende grad efterspørger. Vi skal give hjælp til selvhjælp med danske interesser for øje. Verden rummer nye konflikter og udfordringer, men også nye muligheder. Dem skal vi gribe. I nogle situationer vil vi naturligt samarbejde i EU, NATO eller FN. I andre situationer må vi agere mere selvstændigt, for eksempel når vi varetager vores økonomiske interesser. BILAG C4 Interview med professor i statskundskab Marlene Wind. Deadline

17

18

19

20 AGYM B

Valg. Fællesdel: 1 DF støvsuger arbejder-vælgerne Altinget

Valg. Fællesdel: 1 DF støvsuger arbejder-vælgerne Altinget Valg Fællesdel: 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre omkring vælgervandringer fra folketingsvalget 2011 til folketingsvalget 2015, der fremgår af tabel 1. Hypotese 1: Dansk Folkeparti

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl Samfundsfag A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 CENTER - PERIFERI frs112-samn/a-18082011 Torsdag den 18. august 2011 kl. 9.00-15.00 Fællesdel og

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg 2013/1 BSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2013 af Morten Marinus (DF), Mikkel Dencker (DF), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver Med denne blækregning afrunder vi mini AT forløbet om kommunalvalg 2009 som blev afholdt tirsdag den 24. november. Øvelse 1 Redegør KORT for Største Brøks og d Hondts metode til mandatfordeling med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID. Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt.

VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID. Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt. VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt. 1 ET STÆRKERE OG TILLIDSFULDT EUROPA Vi skal holde fast i visionen om Europa. Med mere sund fornuft.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere