Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom."

Transkript

1

2 Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset. Ny tekst 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset. 5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller Den Grønne Gruppe, eller til korpset, der opbevarer indmeldelsen under forsvarlige forhold, som beskrevet i korpsets bestemmelser herom. 5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller Den Grønne Gruppe, eller til korpset, der opbevarer indmeldelsen under forsvarlige forhold, som beskrevet i korpsets bestemmelser herom. 30 Den Grønne Gruppe 1. Korpsets voksne medlemmer, som ikke er medlemmer af en anden enhed i korpset, kan samles i Den Grønne Gruppe. 1. Korpsets voksne medlemmer, som ikke er medlemmer af en anden enhed i korpset, kan samles i Den Grønne Gruppe. 37 Korpset 5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet. Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme. Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet samt medlemmer af Hovedbestyrelsen. Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf. 5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet. Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme. Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet samt medlemmer af Hovedbestyrelsen. Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf.

3 Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 2 af 2 Endvidere er de af distrikterne valgte repræsentanter for de over 15-årige medlemmer af distrikterne, der ikke er ledere, stemmeberettigede på landsmødet. Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år. Endvidere er de af distrikterne valgte repræsentanter for de over 15-årige medlemmer af distrikterne, der ikke er ledere, stemmeberettigede på landsmødet. Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

4 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 1 af 9 Forslag 1: Gruppemødet og -rådet Ændringsforslag 9. Oprettelse og nedlæggelse. 10. Gruppemødet 1. Ordinært gruppemøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Gruppemødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede. 2. Stemmeberettigede ved gruppemødet er: a. Alle gruppens medlemmer, der er fyldt 15 år. b. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år. c. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b. 3. Gruppemødets dagsorden er: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Godkendelse af regnskab Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer om vækst. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter Valg af medlemmer til grupperådet Ny tekst 9. Oprettelse og nedlæggelse. 10. Gruppemødet 1. Ordinært gruppemøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Gruppemødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede. 2. Stemmeberettigede ved gruppemødet er: a. Alle gruppens medlemmer, der er fyldt 15 år. b. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år. c. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b. 3. Gruppemødets dagsorden er: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Godkendelse af regnskab Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer om vækst. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter Valg af medlemmer til grupperådet

5 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 2 af 9 Valg af to revisorer Eventuelt 4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter. De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette. 5. Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 3 valggrupper: a. De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5 repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen. Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på valg. b. De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 1-2 repræsentanter til grupperådet. for 1 år ad gangen. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er ledere. c. Gruppelederen er også valgt til grupperådet. Herudover vælger de tilstedeværende ledere i gruppen 1-4 lederrepræsentanter til grupperådet. vælger i lige år gruppeleder og gruppeassistenter for 2 år ad gangen Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette. Valg af to revisorer Eventuelt 4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter. De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette. 5. Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 3 valggrupper: a. De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5 repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen. b. De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 1-2 repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er ledere. c. Gruppelederen er også valgt til grupperådet. Herudover vælger de tilstedeværende ledere i gruppen 1-4 lederrepræsentanter til grupperådet. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette. 6. Alle medlemmerne vælges for 1 år ad gangen.

6 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 3 af 9 6. Alle medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. 7. Gruppelederen, grupperådsformanden og kassereren skal være myndige. De to revisorer skal begge være myndige. 8. Ekstraordinært gruppemøde kan med mindst 14 dages varsel indkaldes, når grupperådet ønsker det, eller når mindst 10% af gruppemødets stemmeberettigede forlanger det, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. 11. Grupperådet 1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige. 2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. 10 stk 5. Enhedsledere og - assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret. Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. Man kan kun være forældrerepræsentant, så længe ens barn er medlem af gruppen. 3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer vælges mellem de medlemmer, der ikke er ledere eller rovere. 7. Gruppelederen, grupperådsformanden og kassereren skal være myndige. De to revisorer skal begge være myndige. 8. Ekstraordinært gruppemøde kan med mindst 14 dages varsel indkaldes, når grupperådet ønsker det, eller når mindst 10% af gruppemødets stemmeberettigede forlanger det, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. 11. Grupperådet 1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige. 2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. 10 stk 5. Enhedsledere og - assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret. Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. 3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden vælges blandt forældrerepræsentanterne. 4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og - assistent se dog 16, stk. 4 og 29, stk. 2 og stk. 3.

7 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 4 af 9 Formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne. 4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og - assistent se dog 16, stk. 4 og 29, stk. 2 og stk Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde. 5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde. 6. Grupperådsformanden indkalder til grupperådsmøde mindst 3 gange årligt og leder disse møder. Grupperådsmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert af grupperådets medlemmer. 6. Grupperådsformanden indkalder til grupperådsmøde mindst 3 gange årligt og leder disse møder. Grupperådsmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert af grupperådets medlemmer.

8 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 5 af 9 Forslag 2: Ledere Ændringsforslag 12. Ledere Udnævnelse: 1. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af grupperådet og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen. Afskedigelse: 2. En leder i en gruppe kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom i mellem grupperådet og distriktschefen, der foretager afskedigelsen. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afgørelsen skal begrundes. 13. Økonomi 14. Enheder Ny tekst 12. Ledere Udnævnelse: 1. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af grupperådet og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen. Afskedigelse: 2. En leder i en gruppe kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom i grupperådet, der foretager afskedigelsen. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afgørelsen skal begrundes. 13. Økonomi 14. Enheder

9 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 6 af 9 Forslag 3: Gruppelederen og -assistenter Ændringsforslag 15. Gruppelederen og gruppeassistenter 1. Gruppelederen har ansvar for at lede gruppens arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder at: Ny tekst 15. Gruppelederen og gruppeassistenter 1. Gruppelederen har ansvar for at lede gruppens arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder at: Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse. Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne. Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet og sikre at flest mulige børn og unge får tilbud om at blive spejdere. Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres, og udvikles Varetage de daglige forretninger, herunder modtage henvendelser fra korps og distrikt og reagere på disse. Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen og øvrige spejderkorps. Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbreves indhold Sikre ledernes uddannelse. Søge fællesskabet styrket mellem lederne ved forskellige former for samvær som bibelkreds, møder, ture, lejre og andet. Virke for forståelse af sammenhængen mellem enhederne og ved besøg i disse lære medlemmerne og arbejdsproblemerne at kende. Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde forhandles. Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse. Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne. Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet og sikre at flest mulige børn og unge får tilbud om at blive spejdere. Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres, og udvikles Varetage de daglige forretninger, herunder modtage henvendelser fra korps og distrikt og reagere på disse. Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen og øvrige spejderkorps. Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbreves indhold Gruppelederen udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet. 2. I samarbejde med gruppelederen skal de(n) valgte gruppeassistent(er) være med til at løse opgaverne som anført i stk. 1.

10 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 7 af 9 Støtte og hjælpe de enkelte ledere til bedre arbejde ved påskønnelse, opmuntring og vejledning. Arrangere fællesforetagender for hele gruppen ved særlige lejligheder. Virke for et godt samarbejde med lokale enheder fra andre korps og med det stedlige menighedsarbejde. at varetage de daglige forretninger, herunder: Modtage og videresende sager fra og til korpset og evt. distriktets ledelse. Foranledige at ledere indstilles af grupperådet til udnævnelse af distriktschefen. Gruppelederen udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet. 2. En gruppeleder bør være fyldt 21 år. 2. I samarbejde med gruppelederen skal de(n) valgte gruppeassistent(er) være med til at løse opgaverne som anført i stk. 1.

11 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 8 af 9 Forslag 4: Vækst på dagsordenen Ændringsforslag 32. Distriktsmødet 1. Ordinært distriktsmøde afholdes i første tredjedel af marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og grupperådsformænd i distriktets grupper. 2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt grupperådsformænd og kasserere i distriktets grupper, uanset om de er medlemmer eller ej. Udelukket fra at udøve stemmeret på distriktsmødet er: Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der skylder kontingent fra det foregående eller tidligere år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver deltager kan personligt kun afgive en stemme. 3. Distriktsmødets dagsorden er: Valg af dirigent. Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge). Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år til godkendelse. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag og planer for vækst. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år. Valg af distriktschef og distriktsassistenter Ny tekst Distriktsmødet 1. Ordinært distriktsmøde afholdes i første tredjedel af marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og grupperådsformænd i distriktets grupper. 2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt grupperådsformænd og kasserere i distriktets grupper, uanset om de er medlemmer eller ej. Udelukket fra at udøve stemmeret på distriktsmødet er: Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der skylder kontingent fra det foregående eller tidligere år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver deltager kan personligt kun afgive en stemme. 3. Distriktsmødets dagsorden er: Valg af dirigent. Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge). Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år til godkendelse. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag og planer for vækst. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år. Valg af distriktschef og distriktsassistenter

12 Lovforslag om gruppen, gruppemødet og ansvar for vækst Side 9 af 9 herunder distriktsuddannelsesleder. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab. Eventuelt. herunder distriktsuddannelsesleder. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab. Eventuelt. [] 37. Landsmødet 1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed. 2. Landsmødet afholdes hvert andet år. 3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse. Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst. Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love. Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse. Eventuelt. [] 37. Landsmødet 1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed. 2. Landsmødet afholdes hvert andet år. 3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse. Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst. Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love. Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse. Eventuelt.

13 Lovforslag om længden af landsmøde-, Hovedbestyrelses- og distriktsperioder Side 1 af 4 Kap. XII Distriktet Kap. XII Distriktet 32. Distriktsmødet 1. Ordinært distriktsmøde afholdes i første tredjedel af marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og 32. Distriktsmødet 1. Ordinært distriktsmøde afholdes i første tredjedel af marts måned. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og grupperådsformænd i distriktets grupper. grupperådsformænd i distriktets grupper. 3. Distriktsmødets dagsorden er: 3. Distriktsmødets dagsorden er: Valg af dirigent. Valg af dirigent. Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge). tilsagn skal foreligge). Aflæggelse af beretning for perioden siden sidste Aflæggelse af beretning for perioden siden sidste ordinære distriktsmøde ordinære distriktsmøde Forelæggelse af regnskab for perioden siden Forelæggelse af regnskab for perioden siden sidste ordinære distriktsmøde sidste ordinære distriktsmøde Forhandling om distriktets arbejde i den Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag, kommende periode, herunder indkomne forslag, og planer for vækst. og planer for vækst. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for den kommende distriktskontingent for den kommende distriktsmødeperiode. distriktsmødeperiode. Valg af distriktschef og distriktsassistenter Valg af distriktschef og distriktsassistenter herunder distriktsuddannelsesleder. herunder distriktsuddannelsesleder. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab. regnskab. Eventuelt. Eventuelt. 33. Distriktsrådet 33. Distriktsrådet

14 Lovforslag om længden af landsmøde-, Hovedbestyrelses- og distriktsperioder Side 2 af 4 2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for en distriktsmødeperiode ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet. 34. Ledelse 2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal distriktsassistenter, som vælges for en distriktsmødeperiode ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt. En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder og indgår i korpsets uddannelsesråd. Kap. XIV Korpset 37. Landsmødet 2. Landsmødet afholdes hvert andet tredje år. 3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år den seneste landsmødeperiode til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår den seneste landsmødeperiodes 2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for en distriktsmødeperiode ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet. 34. Ledelse 2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal distriktsassistenter, som vælges for en distriktsmødeperiode ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt. En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder og indgår i korpsets uddannelsesråd. Kap. XIV Korpset 37. Landsmødet 2. Landsmødet afholdes hvert tredje år. 3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling. Aflæggelse af beretning for den seneste landsmødeperiode til godkendelse. Forelæggelse af regnskab for den seneste landsmødeperiodes afsluttede regnskabsår til

15 Lovforslag om længden af landsmøde-, Hovedbestyrelses- og distriktsperioder Side 3 af 4 afsluttede regnskabsår til godkendelse. Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst. Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love. Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år den kommende landsmødeperiode, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse. Eventuelt. godkendelse. Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst. Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love. Drøftelse af budgetter for den kommende landsmødeperiode, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse. Eventuelt. 4. Til Hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter. Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. Landsmødets dirigenter skal tilrettelægge valghandlingen på en måde, der sikrer, at Hovedbestyrelsen til hver en tid kan leve op til tegningsreglerne jf. 39, stk. 4. Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære landsmøde. Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 med højest stemmetal som suppleanter. Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere korpsets regnskaber. Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, der skal være myndige, til at følge Hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets drøftelser og vedtagelser. Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 1 revisorsuppleant. 4. Til Hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter. Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. Landsmødets dirigenter skal tilrettelægge valghandlingen på en måde, der sikrer, at Hovedbestyrelsen til hver en tid kan leve op til tegningsreglerne jf. 39, stk. 4. Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære landsmøde. Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 med højest stemmetal som suppleanter. Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere korpsets regnskaber. Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, der skal være myndige, til at følge Hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets drøftelser og vedtagelser. Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 1 revisorsuppleant.

16 Lovforslag om længden af landsmøde-, Hovedbestyrelses- og distriktsperioder Side 4 af 4 8. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til Hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse og skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jvf. 11 og 33) af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmødestemmer. Indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen, regnskab for de 2 foregående år den forudgående landsmødeperiode og budgetter for de kommende 2 år den kommende landsmødeperiode senest 6 uger før landsmødets afholdelse. 8. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til Hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse og skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jvf. 11 og 33) af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmødestemmer. Indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen, regnskab for den forudgående landsmødeperiode og budgetter for den kommende landsmødeperiode senest 6 uger før landsmødets afholdelse.

17 Lovforslag om indmeldelse og udmeldelse - herunder fastlæggelse af korpsafgift Side 1 af 1 7 Stk. 7. En familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder eller seniorspejder under 15 år er udmeldt, såfremt det af barnets forælder eller værge skriftligt er tilkendegivet den pågældende leder. En seniorspejder over 15 år, rover eller leder er udmeldt, såfremt denne skriftligt tilkendegiver det. Udmeldelse sker altid med virkning fra udgangen af et kalenderår, jf. korpsets bestemmelser. 35 Stk. 1. Distriktets regnskab, som føres af distriktskassereren, revideres af de af distriktsmødet valgte revisorer. Stk. 2. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets medlemmer betales kvartalsvis forud Kontingenter, der fastsættes af det pågældende grupperåd, skal betales præcist. Grupperådet er forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets bestemmelse herom. Stk. 4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets medlemmer betales kvartalsvis forud. Stk. 7. En familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder eller seniorspejder under 15 år er udmeldt, såfremt det af barnets forælder eller værge skriftligt er tilkendegivet den pågældende leder. En seniorspejder over 15 år, rover eller leder er udmeldt, såfremt denne skriftligt tilkendegiver det. Udmeldelse sker altid med virkning fra udgangen af et kalenderår, jf. korpsets bestemmelser. Stk. 1. Distriktets regnskab, som føres af distriktskassereren, revideres af de af distriktsmødet valgte revisorer. Stk. 2. Regnskabet følger kalenderåret. 3. Kontingenter, der fastsættes af det pågældende grupperåd, skal betales præcist. Grupperådet er forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets bestemmelse herom. Stk. 4. Regnskabet følger kalenderåret.

18 Bestemmelse om fastsættelse af korpsafgift Side 1 af 1 Ny tekst til bestemmelse nr. 5 Korpsafgift for 2013 og 2014 Korpsafgiften opkræves 4 gange årligt på grundlag af gruppens medlemstal pr. 31. december i det foregående kalenderår. Korpsafgiften opkræves med udgangen af et kvartal og forfalder således bag ud. Korpsafgiften fastsættes på grundlag af det samlede medlemstal for korpset, der er opgjort med udgangen af det foregående kalenderår. Sammen med det af landsmødet godkendte provenu for korpsafgift for henholdsvis 2013 og 2014 offentliggøres korpsafgiften ultimo januar ved at dividere det af landmødet godkendte provenu med medlemstallet. I landsmødeperioden fastsættes det samlede provenu til kr./år. Korpsafgiften i 2013 pr. medlem bliver: kr./antal medlemmer pr Korpsafgiften i 2014 pr. medlem bliver: kr./antal medlemmer pr Den aktuelle korpsafgift for de to år offentliggøres i januar 2013 og januar Ny tekst til bestemmelse nr. 5 Korpsafgift for 2013 og 2014 Korpsafgiften opkræves 4 gange årligt på grundlag af gruppens medlemstal pr. 31. december i det foregående kalenderår. Korpsafgiften opkræves med udgangen af et kvartal og forfalder således bag ud. Korpsafgiften fastsættes på grundlag af det samlede medlemstal for korpset, der er opgjort med udgangen af det foregående kalenderår. Sammen med det af landsmødet godkendte provenu for korpsafgift for henholdsvis 2013 og 2014 offentliggøres korpsafgiften ultimo januar ved at dividere det af landmødet godkendte provenu med medlemstallet. I landsmødeperioden fastsættes det samlede provenu til kr./år. Korpsafgiften i 2013 pr. medlem bliver: kr./antal medlemmer pr Korpsafgiften i 2014 pr. medlem bliver: kr./antal medlemmer pr Den aktuelle korpsafgift for de to år offentliggøres i januar 2013 og januar 2014.

19 Bestemmelse om ind- og udmeldelse Side 1 af 2 9 Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: "Indmeldelse og udmeldelse kan, jf. Love for KFUM- Spejderne i Danmark, 7, stk. 5, 6 & 7, kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets/korpsets ansvar at tilrettelægge deres arbejde så dokumentationsgrundlaget er i overensstemmelse med denne bestemmelse. Ved indmeldelse anbefales det at anvende en af korpset anviste standardløsninger: Indmeldelsesblanket der udleveres af gruppen(kan bestilles hos 55Nord) eller udskrives fra korpsets hjemmeside Indmeldelse via hjemmeside. Anvendes denne løsning eller andre blanketter, skal de som minimum indeholde information om navn, adresse og fødselsår, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketter skal være forsynet med dato og underskrift af enten medlemmet eller dennes forældre/værge. Såfremt indmeldelse sker via formular på hjemmeside skal det sikres, at det pågældende medlem får lejlighed til at bekræfte sit medlemskab Gruppen skal sikre at datagrundlag for indmeldelse Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: "Indmeldelse og udmeldelse kan, jf. Love for KFUM- Spejderne i Danmark, 7, stk. 5, 6 & 7, kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets/korpsets ansvar at tilrettelægge deres arbejde så dokumentationsgrundlaget er i overensstemmelse med denne bestemmelse. Ved indmeldelse anbefales det at anvende en af korpset anviste standardløsninger: Indmeldelsesblanket der udleveres af gruppen(kan bestilles hos 55Nord) eller udskrives fra korpsets hjemmeside Indmeldelse via hjemmeside. Anvendes denne løsning eller andre blanketter, skal de som minimum indeholde information om navn, adresse og fødselsår, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketter skal være forsynet med dato og underskrift af enten medlemmet eller dennes forældre/værge. Såfremt indmeldelse sker via formular på hjemmeside skal det sikres, at det pågældende medlem får lejlighed til at bekræfte sit medlemskab. Gruppen skal sikre at datagrundlag for indmeldelse registreres i korpsets medlemssystem, herunder at dato

20 Bestemmelse om ind- og udmeldelse Side 2 af 2 registreres i korpsets medlemssystem, herunder at dato for indmeldelse, fødselsdato og enhed er registreret. Udmeldelse sker skriftligt, men der er ikke særlige formkrav. Udmeldelse har virkning med udgangen af et kalenderår. I fravær af en skriftlig udmeldelse, skal gruppen/distriktet ved brev/mail gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som udmeldt af gruppen/distriktet fra udgangen af det pågældende kalenderår, der således anvendes som udmeldelsesdato. Kopi af brevet/mail opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse. Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed. for indmeldelse, fødselsdato og enhed er registreret. Udmeldelse sker skriftligt, men der er ikke særlige formkrav. Udmeldelse har virkning med udgangen af et kalenderår.i fravær af en skriftlig udmeldelse, skal gruppen/distriktet ved brev/mail gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som udmeldt af gruppen/distriktet fra udgangen af det pågældende kalenderår, der således anvendes som udmeldelsesdato. Kopi af brevet/mail opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse. Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed.

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Love for KFUM-Spejderne i Danmark Love for KFUM-Spejderne i Danmark Side 1 Indhold I. KORPSETS NAVN OG FORMÅL... 4 1. Navn... 4 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen... 4 3. Formål... 4 4. Arbejdsform... 4 5. Lov, løfte og valgsprog...

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere