TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken Århus N. København den 6. marts Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september 2006 indgivet en klage til Radio- og tv-nævnet med påstand om visning af skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØSTJYLLAND samme dato kl Kirsten Sparre anfører følgende anbringender: På TV 2 ØSTJYLLAND blev nyhedsudsendelsen kl afbrudt før vejrudsigten af en længere reklameblok, der på skærmen blev identificeret som guide.dk. Blokken bestod af indslag om forskellige kommercielle tilbud i virksomheder i lokalområdet (luksusgenbrug, billig mad osv.) og foromtale af en række arrangementer. Indslaget blev ikke markeret som reklame. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Beskrivelse TV 2 ØSTJYLLAND har med sit høringssvar af 9. oktober 2006 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med det påklagede program sendt den 14. september 2006 kl på TV 2 ØSTJYLLAND. Først vises nyhederne, som afsluttes med en oplysning fra værten om, at seerne efterfølgende kan se programmet guide.dk samt angivelse af endcredits. Herefter udtaler en speak: TV 2 Østjylland og Gl. Skanderborg forsikring præsenterer Guide.dk. J.nr.:

2 - 2 - Programmet Guide.dk varer ca. 8 minutter og indledes med en introduktion om, hvad aftenens program handler om. I løbet af programmet vises ca. 5 gange teksten Guide.dk på skærmen med store bogstaver. Herudover står samme tekst gennem hele programmet med mindre skrift i skærmens øverste højre hjørne. Endvidere angives guide.dk, hver gang en medvirkende krediteres. Programmet handler om, hvordan det er muligt at finde dyre fornøjelser billigt. I den forbindelse vises diverse indslag fra fx en frisørskole, en café, fra hekse og troldedag i Randers mv. Programmet afsluttes med en angivelse af produktionsselskabet, Skandinavisk Film Kompagni A/S, og med angivelse af, at programmet et produceret med støtte fra Morgenavisen Jyllands-posten. Endelige udtaler en speak: TV 2 Østjylland og Gl. Skanderborg forsikring præsenterede Guide.dk. Høringssvar TV 2/Østjylland v/direktør Peter Kramer har i høringssvar af 9. oktober 2006 anført følgende kommentarer: Programmet Guide.dk sendes hver torsdag i TV 2 ØSTJYLLANDs udsendelsesflade kl Programmer produceres af Skandinavisk Film Kompagni A/S for TV 2 ØSTJYLLAND. Klageren skriver: På TV 2 ØSTJYLLAND blev nyhedsudsendelsen kl afbrudt før vejrudsigten af en længere reklameblok, der på skærmen blev identificeret som Guide.dk. Som det fremgår af vedlagte DVD er dette ikke korrekt. Nyhedsudsendelsen torsdag bliver afsluttet med resume, crawltekster og slutjingle. Derefter åbner en ny udsendelse Guide.dk tydelig markeret med selvstændig start- og slutjingle og med tydelig angivelse af produktionsselskab m.m.

3 - 3 - Guide.dk er ikke en reklameblok, men et journalistisk program, hvis redaktionelle styring udgøres af TV 2 ØSTJYLLANDs redaktionelle ledelse. Klageren skriver: Blokken bestod af indslag om forskellige kommercielle tilbud i virksomheden i lokalområdet (luksusgenbrug, billig mad osv.) og foromtale af en række arrangementer. Indslaget blev ikke markeret som reklame. Dette er ikke korrekt. Guide.dk er et program med tips til weekenden i Østjylland. Jeg har vedlagt manuskriptet til programmet. I den pågældende uge havde vi især fokus på studiestart og derfor giver vi bl.a. tre tips til hvordan man kan finde gode fornøjelser billigt, f.eks. billigt mærkevaretøj i genbrug, ny frisure på Frisørskolen og billig gourmetmad, hvor stjernekokke for deres egen fornøjelses skyld arrangerer luksusmiddage på en studentercafe. Derudover omtaler vi en række arrangementer, bl.a. Indie-musikfestival i Studenterhuset i Århus, plantemarked på Clausholm Slot, arrangeret af Det jyske Haveselskab, udstilling af afgangsprojekter fra Arkitektskolen, og hekse- og troldedag, arrangeret af Randeres Naturskole. Musikeren Poul Krebs giver sine tips til en god weekend, som borgmester Nikolaj Wammen, biskop Keld Holm m.fl. har gjort før ham. Guide.dk er således et journalistisk subbrand med fokus på oplevelser. Vi hæfter os i denne del af vores sendeflade på positive, fremadrettede aktiviteter og glæder os over, at der heldigvis er mange af slagsen. Programmer har intet at gøre med reklame vi har det fulde ansvar for al omtale i programmet, hvad enten det er indslag som ovenstående, eller hvis det er om nye bøger på en litteraturfestival, Århus Festuge, balletbesøg, sommeropera, kirkekoncerter, nye film etc. Programmet er sponsoreret, som det tydeligt fremgår af in- og outro. Der er yderligere og udbygget omtale af den kommende uges begivenheder i Østjylland på internet-sitet men, som det fremgår, i øvrigt ingen sammenhæng. Heller ikke økonomisk.

4 produceres af Portal Danmark A/S, der ejes af JP-Politiken og TV 2 ØSTJYLLAND i fællesskab. Jeg håber, at der er svaret fyldestgørende på alle spørgsmål, ellers står jeg meget gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 1 og 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006 på sit møde den 27. februar 2007 behandlet sagen og skal udtale: Kirsten Sparre har ved mail af 14. september 2006 indgivet en klage til Radio- og tv-nævnet med påstand om visning af skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØSTJYLLAND samme dato kl Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer jf. 72 i lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006 om radio- og fjernsynsvirksomhed og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne, jf. reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, 1. pkt. og radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, 1. pkt. Tv-reklamer, der udsendes i strid med reglerne, er såkaldt skjult reklame. Ifølge direktiv 89/552 EØF, artikel 1 d, der definitionen på skjult reklame: mundtlig eller visuel fremhævelse af varer eller tjenesteydelser eller af en vareproducents eller en tjenesteydelsesleverandørs navn, varemærke eller aktiviteter i programmer, når fremhævelsen er tilsigtet fra tvradiospredningsorganets side i reklame-øjemed og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. En fremhævelse anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller lignende betaling. Der er altså tre kumulative betingelser, der skal være opfyldt: Fremhævelsen skal være tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side, den skal være i

5 - 5 - reklame-øjemed og den vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. Da skjult reklame er tilsigtet, kan det i praksis være ret vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v. Kommissionen har derfor i sin fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om Fjernsyn uden grænser i forbindelse med tv-reklamer (2004/c 102/02), bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse af varer eller en virksomheds varemærke eller navn m.v. Det urimelige kan bl.a. ligge i, at den pågældende vare fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare fx fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, tyder det på, at der foreligger skjult reklame. TV 2 ØSTJYLLAND oplyser, at Guide.dk ikke er en reklameblok, men derimod et program, som hver torsdag sendes på kanalen, og at programmet er produceret for TV 2 ØSTJYLLAND af Skandinavisk Film Kompagni A/S. Videre oplyses det, at TV 2 ØSTJYLLAND har det fulde ansvar for al omtale i programmet. Det er Nævnets opfattelse, at programmet er udtryk for almindelig forbrugerinformation, og at samtlige indslag er udformet på neutral og saglig vis. Nævnet finder derfor, at indslagene ikke indeholder skjult reklame for de medvirkende virksomheder og arrangementer. Der er således ikke tale om en overtrædelse af 72 i radio- og fjernsynsloven. Guide.dk er navnet på en hjemmeside, som er ejet i fællesskab af TV 2 ØSTJYLLAND og JP-Politiken, som tillige er sponsor for programmet. På baggrund heraf finder Nævnet det nødvendigt, at vurdere TV 2/ØSTJYLLANDS brug af Guide.dk i programtitlen og i selve programmet, hvor Guide.dk gennem hele programmet står skrevet med tekst på skærmen. I henhold til 27, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen skal sponsorerede programmer klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet.

6 - 6 - Hjemmesiden Guide.dk er JP-Politikens produkt, og da angivelser af sponsors produkt i selve programmet ikke er tilladt, er angivelsen i strid med 27, stk. 1, 2. pkt. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Programmet Guide.dk er ikke i strid med 72 i radio- og fjernsynsloven, men er derimod i strid med reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, 2. pkt. Christian Scherfig Formand /Christina Sigvardt Nævnssekretær

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere