Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling"

Transkript

1 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Tlf Fax

2 Forord I denne tabelsamling offentliggøres tabeller og figurer for 2003 over forskning og udviklingsarbejde i den danske sundhedssektor, både i erhvervslivet og i det offentlige. Dansk Center for Forskningsanalyse publicerer i år ikke en kommenteret statistik over dansk sundhedsforskning på grund af manglende finansiering af sundhedsstatistikken. Resultaterne er baseret på oplysninger fra alle offentlige institutioner samt en stikprøve blandt virksomheder med forskning og udvikling inden for medicinalvarer samt medicinsk og kirurgisk udstyr. Undersøgelsen er gennemført efter OECD s retningslinjer for forskningsstatistik, beskrevet i Frascati Manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med OECD-landene. Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne benytte lejligheden til at takke institutioner og virksomheder for deres bidrag til tabellerne og figurerne. Karen Siune Centerleder, juni 2005

3 Tabeloversigt Tabel 1.a Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU, kr priser. Tabel 1.b Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU, kr. Løbende priser. Tabel 2.a Offentlige udgifter til sundhedsvidenskablig FoU fordelt på centre i 1000 kr., priser. Tabel 2.b Offentlige udgifter til sundhedsvidenskablig FoU fordelt på centre i 1000 kr., Løbende priser. Tabel 3.a Intern/ekstern finansiering af sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper, kr priser. Tabel 3.b Intern/ekstern finansiering af sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper, kr. Løbende priser. Tabel 4.a Finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter i 2003 i 1000 kr. Tabel 4.b Finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i kr. Tabel 5.a Eksterne finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter i 2003 i 1000 kr. Tabel 5.b Eksterne finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i kr. Tabel 6.a Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, kr priser. Tabel 6.b Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, kr. Løbende priser. Tabel 7.a Erhvervslivets udgifter til egen sundhedsvidenskabelig FoU, mio. kr priser. Tabel 7.b Erhvervslivets udgifter til egen sundhedsvidenskabelig FoU, mio. kr. Løbende priser. Tabel 7.c Kilder til finansiering af egen FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, mio. kr. Tabel 7.d Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, mio. kr. Tabel 7.e Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher , mio. kr., 2003-priser Tabel 7.f Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher , mio. kr. Løbende priser Tabel 8.a Antal personer beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter, Tabel 8.b Antal årsværk beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter, Tabel 9.a Antal personer beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU i de tre centre, Tabel 9.b Antal årsværk beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU i de tre centre, Tabel 9.c Antal FoU-årsværk per person i den offentlige sundhedssektor, Tabel 10.a Den offentlige sektors personale beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, Tabel 10.b Antal sundhedsvidenskabelig FoU-årsværk i den offentlige sektor fordelt på fag, Tabel 11.a FoU-personale i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher Tabel 11.b FoU-årsværk i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher

4 Tabel 12.a Antal sundhedsvidenskabelige FoU-årsværk fordelt på udvalgte strategiområder, institutionstyper og amter i Tabel 12.b Antal sundhedsvidenskabelige FoU-årsværk fordelt på udvalgte strategiområder og centre i Tabel 13.a Udvikling i antal professor/overlæger beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU, Tabel 13.b Udvikling i antal FoU-årsværk udført af professor/overlæger på centre, Tabel 14.a Antal FoU-personer på sygehusene fordelt på stillingskategorier, Tabel 14.b Antal sundhedsvidenskabelig FoU-årsværk på sygehusene fordelt på stillingskategorier, Tabel 15 Udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU på sygehusene fordelt på intern/ekstern finansiering og først anførte lægelige speciale i 2003 i1000 kr. Tabel 16 Personer og årsværk inden for sundhedsvidenskabelig FoU på sygehusene fordelt på første lægelige speciale i 2003 i1000 kr. Tabel 17 Ph.d.'ere inden for sundhedsvidenskabelig FoU på sygehusene fordelt på første lægelige speciale i Tabel 18 FoU-personale, FoU-årsværk og FoU-udgifter fordelt på institutioner med sundhedsvidenskabelig FoU i 2003, sorteret efter årsværk. Tabel 19 FoU-Personale, FoU-årsværk og FoU-udgifter inden for sundhedsvidenskab fordelt på amter i Tabel 20 FoU-udgifter i de sundhedsvidenskabelige brancher fordelt på forskningsområder i Udgifter i procent og antal virksomheder. Tabel 21.a FoU-udgifter fordelt på udvalgte produktgrupper i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, procent. Tabel 21.b Udgifter til FoU inden for udvalgte produktgrupper fordelt på fremstillingsindustriens sundhedsbrancher2003, procent Tabel 22 FoU-driftsudgifter fordelt på produkt- og procesorienteret FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher1) 2003, procent Tabel 23 FoU-driftsudgifter fordelt på forskningsart i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher1) 2003, procent. Tabel 24 Sundhedsvidenskabelig FoU-årsværk i den offentlige sektor fordelt på forskningsart, Procent Generelle bemærkninger Sundhedsforskning er afgrænset som værende de institutioner, der har sundhedsvidenskab som hovedområde og de virksomheder, der har angivet, at de primært forsker og udvikler indenfor brancherne i Nace-kode 2441,2442 og 331. Der foregår således forskning i sundhed, der ikke er medregnet. Et årsværk er én persons fulde arbejdsindsats i et år. Som følge af afrundninger, kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne Signaturforklaringer Oplysninger foreligger ikke og derfor ikke indgår i totalen.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn Tal kan efter sagens natur ikke kan forekomme 0 Mindre end ½ af den anvendte enhed - Angiver at værdien er nul + Tallet er inkluderet under et andet punkt * Foreløbigt eller anslået tal (superscript) Tal angivet med fremhævet font er aggregerede tal.

5 Figuroversigt Figur 1 FoU-udgifter i sundhedssektoren, Mio. kr priser Figur 2 Sundhedssektorernes andel af de totale FoU-udgifter, Procent Figur 3 FoU-udgifter i den offentlige sundhedssektor fordelt på institutionstyper, Mio. kr priser Figur 4 FoU-udgifter i den offentlige sundheds-sektor fordelt på institutionstyper, Mio. kr. Figur 5 FoU-udgifter i den offentlige sundhedssektor fordelt på centre, Mio. kr priser Figur 6 FoU-udgifter i den offentlige sundheds-sektor fordelt på centre, Mio. kr. Figur 7 Udgifter til egen FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher, , mio. kr., 2003-priser Figur 8 Udgifter til egen FoU fordelt på fremstillingsindustriens sundhedsbrancher, 2003, procent Figur 9 Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher, , mio. kr., 2003-priser Figur 10 Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på fremstillingsindustriens sundhedsbrancher, 2003, procent Figur 11 Finansieringskilder for offentlig sundhedsforskning, fordelt på sektorer, 2003, procent Figur 12 Andel ekstern finansiering af offentlig sundhedsforskning. Sektoropdelt, , procent. Figur 13 Kilder til finansiering af egen FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, mio. kr., 2003-priser Figur 14 Andel ekstern finansiering af egen FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, procent. Figur 15 Samlet FoU-personale fordelt på sektorer, Antal personer Figur 16 FoU-personale fordelt på stillingsart, køn og sektor, Procent og antal personer Figur 17 FoU-årsværk udført i den offentlige sundhedssektor fordelt på fag, Antal årsværk Figur 18 FoU-personale fordelt på sektorer og stillingsart, Procent og personer Figur 19 FoU-personale i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher, , antal personer Figur 20 Andelen af kvindeligt FoU-personale fordelt på fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, procent Figur 21 Fremstillingsindustriens FoU-årsværk fordelt på branchegrupper, Antal årsværk Figur 22 FoU-årsværk fordelt på VIP- og TAP-personale for fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, antal årsværk Figur 23 Antal sundhedsvidenskabelig FoU-årsværk udført i den offentlige sektor fordelt på fag, Antal årsværk. Figur 24 Antal sundhedsvidenskabelig FoU-årsværk udført i den offentlige sektor fordelt på udvalgte strategiområder, Antal årsværk. Figur 25 FoU-årsværk fordelt på centre og forskningsart, Procent og antal årsværk. Figur 26 Udgifter til egen FoU og andel virksomheder fordelt på forskningsområder, 2003, procent Figur 27 FoU-driftsudgifter fordelt på forskningsart i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 2003, procent

6 Tabel 1a. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstype i kr., priser Institution Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Sektorforskningsinstitutter Øvrige institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn for mindre sygehuse 1) I alt ) Fra og med 1997 er de mindre sygehuse placeret under amterne

7 Tabel 1b. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstype i kr., Løbende priser Institution Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn for mindre sygehuse 1) I alt ) Fra og med 1997 er de mindre sygehuse placeret under amterne

8 Tabel 2a. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i kr., priser Institution Center København 1) Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital 2) Amager Hospital 2) Postgraduate Medicinske Institut 3) Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centrer i alt Øvrige I alt ) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. Ændringerne er udført med tilbagevirkende kraft fra og med ) Er i 1995 placeret under Øvrige. 3) Er i 1995 placeret under Rigshospitalet.

9 Tabel 2b. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i kr., Løbende priser Institution Center København 1) Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital 2) Amager Hospital 2) Postgraduate Medicinske Institut 3) Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centre i alt Øvrige I alt ) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. Ændringerne er udført med tilbagevirkende kraft fra og med ) Er i 1995 placeret under Øvrige. 3) Er i 1995 placeret under Rigshospitalet.

10 Tabel 3a. Intern/ekstern finansiering af sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper i kr., priser Institution/Finansieringskilde Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn mindre sygehuse I alt

11 Tabel 3b. Intern/ekstern finansiering af sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper i kr., Løbende priser Institution/Finansieringskilde Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn mindre sygehuse I alt

12 Tabel 4a. Finansieringkilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter i 2003 i kr. Institution Andre statslige midler Forskningsråd (Amts)- kommuner 1) Øvrige offentlige midler Danske virksomheder Organisationer og Fonde Udenlandske virksomheder Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt EU Andre Udenlandske I alt I alt ) For sygehuse under H:S er statens medfinansiering af interne FoU-udgifter opgjort under (amts)kommuner.

13 Tabel 4b. Finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i 2003 i kr. Institution Andre statslige midler Forskningsråd (Amts)- kommuner 1) Øvrige offentlige midler Danske virksomheder Organisationer og Fonde Udenlandske virksomheder Center København 2) Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital Amager Hospital Postgraduate Medicinske Institut Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hosp Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centrer i alt Øvrige I alt ) For sygehuse under H:S er statens medfinansiering af interne FoU-udgifter opgjort under (amts)kommuner. 2) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. EU Andre Udenlandske I alt

14 Tabel 5a. Eksterne finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter i 2003 i kr. Institution Andre statslige midler Forskningsråd (Amts)- kommuner Øvrige off. midler Danske virksomheder Organisationer og Fonde Udenlandske virksomheder Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt EU Andre Udenlandske I alt I alt

15 Tabel 5b. Eksterne finansieringskilder til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på centre i 2003 i kr. Institution Andre statslige midler Forskningsråd (Amts)- kommuner Øvrige off. midler Danske virksomheder Organisationer og Fonde Udenlandske virksomheder Center København Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital Amager Hospital Postgraduate Medicinske Institut Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hosp Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centre i alt Øvrige I alt EU Andre Udenlandske I alt

16 Tabel 6a. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, i kr., priser Fag ) Biomedicin Klinisk sundhedsvidenskab Samfundsmedicin Odontologi Farmaci, farmakologi Øvrig sundhedsvidenskab Uden for ovennævnte fag I alt ) Opgørelsesmetoden for sygehusene er blevet ændret i 1997, således at opgørelserne for 1995 og 1997 ikke direkte kan sammenlignes. Ændring i opgørelsesmetode medfører desuden at summen af fordelingen på fag ikke giver totalen. Tabel 6b. Offentlige udgifter til sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, i kr., Løbende priser Fag ) Biomedicin Klinisk sundhedsvidenskab Samfundsmedicin Odontologi Farmaci, farmakologi Øvrig sundhedsvidenskab Uden for ovennævnte fag I alt ) Opgørelsesmetoden for sygehusene er blevet ændret i 1997, således at opgørelserne for 1995 og 1997 ikke direkte kan sammenlignes. Ændring i opgørelsesmetode medfører desuden at summen af fordelingen på fag ikke giver totalen. 1, ,

17 Tabel 7a. Erhvervslivets udgifter til egen sundhedsvidenskabelig FoU , mio. kr., 2003-priser Branche 1) ) Medicinalindustri Medicoindustri I alt Fremstilling i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt ) For er brancheinddelingen foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor. 2) Tallene for år 2000 er estimerede. Tabel 7b. Erhvervslivets udgifter til egen sundhedsvidenskabelig FoU , mio. kr., løbende priser Branche 1) ) Medicinalindustri Medicoindustri I alt Fremstilling i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt ) For er brancheinddelingen foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor. 2) Tallene for år 2000 er estimerede.

18 Tabel 7c. Kilder til finansiering af egen FoU i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 1) 2003, mio. kr., 2003-priser Finansieringskilder Medicinalindustri Medico-industri I alt sundhedsbrancher Fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt Virksomhedens egen finansiering Andre danske Finansieringskilder Private danske finansieringskilder Offentlige danske finansieringskilder Udenlandske finansieringskilder Private udenlandske finansieringskilder Offentlige udenlandske finansieringskilder Finansiering i alt ) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor.

19 Tabel 7d. Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher 1) 2003, mio. kr. Indkøbte FoU-tjenester Medico-industri I alt Medicinalindustri Fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt FoU købt i Danmark i 2003 fra: Virksomheder a. I samme koncern b. Andre virksomheder udenfor koncernen Offentlige danske forskningsinstitutioner 2) FoU købt i udlandet i 2003 fra: Virksomheder a. I samme koncern b. Andre virksomheder udenfor koncernen Offentlige forskningsinstitutioner I alt udgifter til indkøbte FoU-tjenester ) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor. 2) inkluderer "Andre danske kilder"

20 Tabel 7e. Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher , mio. kr., 2003-priser Branche 1) ) Medicinalindustri Medicoindustri I alt Fremstilling i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt ) For er brancheinddelingen foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor. 2) Tallene for år 2000 er estimerede. Tabel 7f. Udgifter til købte FoU-tjenester i fremstillingsindustriens sundhedsbrancher , mio. kr., løbende priser Branche 1) ) Medicinalindustri Medicoindustri I alt Fremstilling i øvrigt Fremstillingsvirksomhed i alt ) For er brancheinddelingen foretaget på baggrund af den branche, som virksomhederne primært forsker og udvikler indenfor. 2) Tallene for år 2000 er estimerede.

21 Tabel 8a. Personer beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter, Institution Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn for mindre sygehuse I alt ) ) Af tekniske årsager kan dette tal ikke sammenlignes med tallet i den offentlige statistik.

22 Tabel 8.b. Antal årsværk med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på institutionstyper og amter, Institution Universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Sektorforskningsinstitutter Øvrige Institutioner Sygehuse H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ribe Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Skøn for mindre sygehuse I alt ) ) Af tekniske årsager kan dette tal ikke sammenlignes med tallet i den offentlige statistik.

23 Tabel 9a. Antal personer beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU i de tre centre, Institution Center København 1) Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital 2) Amager Hospital 2) Postgraduate Medicinske Institut 3) Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centre i alt Øvrige I alt ) ) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. Ændringerne er udført med tilbagevirkende kraft fra og med ) Er i 1995 placeret under Øvrige. 3) Er i 1995 placeret under Rigshospitalet. 4) Af tekniske årsager kan dette tal ikke sammenlignes med tallet i den offentlige statistik.

24 Tabel 9b. Antal årsværk udført af personer beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU i de tre centre, Institution Center København 1) Det sundhedsvidenskabelige fakultet Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amtssygehuset i Herlev Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Skt. Hans Hospital 2) Amager Hospital 2) Postgraduate Medicinske Institut 3) Institut for Sygdomsforebyggelse Heraf sygehuse i alt Center Odense Det sundhedsvidenskabelige fakultet Odense Universitetshospital Heraf sygehuse i alt Center Århus Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU Århus Kommunehospital Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Psykiatrisk Hospital i Århus Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Heraf sygehuse i alt Centre i alt Øvrige I alt ) ) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. Ændringerne er udført med tilbagevirkende kraft fra og med ) Er i 1995 placeret under Øvrige. 3) Er i 1995 placeret under Rigshospitalet. 4) Af tekniske årsager kan dette tal ikke sammenlignes med tallet i den offentlige statistik.

25 Tabel 9c. Antal FoU årsværk per person i den offentlige sundhedssektor, Institution Center København 1) 0,38 0,50 0,46 0,53 0,53 0,56 0,53 Det sundhedsvidenskabelige fakultet 0,60 0,80 0,55 0,62 0,63 0,65 0,64 Rigshospitalet 0,34 0,49 0,47 0,48 0,53 0,55 0,46 Bispebjerg Hospital 0,37 0,58 0,57 0,58 0,58 0,54 0,49 Frederiksberg Hospital 0,18 0,54 0,66 0,67 0,61 0,54 0,67 Amtssygehuset i Herlev 0,30 0,31 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 Hvidovre Hospital 0,35 0,41 0,50 0,58 0,57 0,64 0,59 Amtssygehuset i Gentofte 0,17 0,22 0,22 0,28 0,15 0,33 0,42 Amtssygehuset i Glostrup 0,25 0,22 0,36 0,63 0,51 0,46 0,44 Skt. Hans Hospital 2) + 0,79 0,83 0,68 0,74 0,76 0,70 Amager Hospital 2) + 0,16 0,02 0,80 0,09 0,26 0,48 Postgraduate Medicinske Institut 3) + + 0,88 0,76 0,76 1,00 1,00 Københavns kommunehospital 0,86 0,75 0,56 0,81 0,81 0,61 0,80 Heraf sygehuse i alt 0,33 0,41 0,43 0,49 0,49 0,52 0,49 Center Odense 0,30 0,48 0,45 0,41 0,47 0,42 0,44 Det sundhedsvidenskabelige fakultet 0,63 0,58 0,56 0,49 0,60 0,36 0,53 Odense Universitetshospital 0,21 0,39 0,38 0,36 0,39 0,47 0,38 Heraf sygehuse i alt 0,21 0,39 0,38 0,36 0,39 0,47 0,38 Center Århus 0,50 0,55 0,51 0,52 0,48 0,55 0,54 Det sundhedsvidenskabelige fakultet 0,62 0,60 0,50 0,44 0,42 0,57 0,55 Institut for Sundhedsteknologi v/ AAU ,62 0,61 Århus Kommunehospital 0,52 0,59 0,53 0,54 0,52 0,55 0,59 Århus Amtssygehus 0,44 0,81 0,48 0,51 0,43 0,38 0,39 Skejby Sygehus 0,52 0,60 0,70 0,64 0,62 0,56 0,55 Psykiatrisk Hospital i Århus 0,25 0,29 0,33 0,66 0,66 0,64 0,59 Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital 0,80 0,40 0,43 0,42 0,43 0,73 Aalborg Sygehus ,40 Aalborg Psykiatriske Sygehus ,68 Heraf sygehuse i alt 0,44 0,53 0,51 0,57 0,54 0,53 0,53 Centre i alt 0,39 0,51 0,47 0,51 0,51 0,54 0,52 Øvrige 0,50 0,44 0,63 0,54 0,58 0,59 0,62 I alt 0,42 0,49 0,51 0,52 0,52 0,54 0,54 1) Antal enheder under Center København er fra og med 2002 ændret således, at de modsvarerer enhederne under Københavns Universitetshospital. Ændringerne er udført med tilbagevirkende kraft fra og med ) Er i 1995 placeret under Øvrige. 3) Er i 1995 placeret under Rigshospitalet.

26 Tabel 10a. Den offentlige sektors personale beskæftiget med sundhedsvidenskabelig FoU fordelt på fag, Forskningsfelt Biomedicin 1) Klinisk sundhedsvidenskab 2) Samfundsmedicin Odontologi Farmaci, farmakologi Øvrig sundhedsvidenskab Uden for ovennævnte fag I alt ) ) ) I 1999 blev navnet ændret fra "biomedicin, laboratoriefag" til "biomedicin". 2) I 1999 blev navnet ændret fra "klinisk lægevidenskab" til "klinisk sundhedsvidenskab". 3) Ændring i opgørelsesmetode medfører at summen af fordelingen på fag ikke giver totalen. Tabel 10b. Antal sundhedsvidenskabelige FoU-årsværk udført i den offentlige sektor fordelt på fag, Forskningsfelt Biomedicin 1) Klinisk sundhedsvidenskab 2) Samfundsmedicin Odontologi Farmaci, farmakologi Øvrig sundhedsvidenskab Uden for ovennævnte fag I alt ) ) ) I 1999 blev navnet ændret fra "biomedicin, laboratoriefag" til "biomedicin". 2) I 1999 blev navnet ændret fra "klinisk lægevidenskab" til "klinisk sundhedsvidenskab". 3) Ændring i opgørelsesmetode medfører at summen af fordelingen på fag ikke giver totalen.

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003 Danish University Colleges Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max Publication date: 2003 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 E-mail: afsk@afsk.au.dk Publikationen kan rekvireres hos Analyseinstitut for Forskning (pris

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik Metodebeskrivelse

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik Metodebeskrivelse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Metodebeskrivelse Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Bilag til Benchmarkrapport for sygefravær 2013

Bilag til Benchmarkrapport for sygefravær 2013 Bilag til Benchmarkrapport for sygefravær 2013 Indhold: Bilag 1: Institutionsinddeling Bilag 2: Tabeller det korte sygefravær (dagsværk), fra 2013 Bilag 3: Tabeller det lange sygefravær (dagsværk), fra

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere