Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22)."

Transkript

1 7 Vejen til tro TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Ugens vers Introduktion Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). Brevduer har længe været kendt for deres evne til at flyve hundredevis af kilometer per dag og ankomme til deres bestemmelsessted med stor nøjagtighed. Men selv de bedste brevduer kan til tider blive desorienterede og aldrig vende tilbage til deres udgangspunkt. Det værste tilfælde skete i England, da ca. femoghalvtreds tusind fugle til en værdi af over fire millioner kroner aldrig vendte tilbage til deres dueslag. Som de fleste af os på en eller anden måde har oplevet, er det ikke rart at være desorienteret eller faret vild. Det fylder os med frygt og ængstelse, og det kan også føre til øjeblikke med panik. Det samme er tilfældet med hensyn til vores åndelige liv. Selv efter at vi har taget imod Kristus, kan vi fare vild eller blive forvirret i en sådan grad, at vi aldrig vender tilbage til Gud. Den gode nyhed er, at Gud ikke har overladt os til os selv. Han har kortlagt vejen til tro, som vi finder det åbenbaret i evangeliet, og den vej indbefatter loven. Mange forsøger at adskille loven fra evangeliet; nogle ser dem til og med som modsætninger. Det er ikke alene forkert, det kan også få tragiske konsekvenser. Uden loven ville vi ikke have et evangelium. Det er i virkeligheden svært at forstå evangeliet uden loven. Ugens tekster Gal 3, Mos 18,5 Rom 3, Kor 9,20 Rom 3,1-2; 8,1-4 68

2 SØNDAG 6. AUGUST 2017 Loven og løftet Er loven da imod Guds løfter? (Gal 3,21). Idet Paulus forudser, at hans udtalelser kan få hans modstandere til at drage den slutning, at han havde et nedsættende syn på loven, eller at hans kommentar om Guds løfter kun var et let skjult angreb på Moses og Toraen, stiller han det spørgsmål, de tænkte: Siger du, at loven modsiger Guds løfter? Paulus svar er et kraftigt Nej! En sådan slutning er umulig; for Gud er ikke imod sig selv. Gud gav både løftet og loven. Loven er ikke i strid med løftet. De to har blot forskellige roller og funktion i Guds overordnede frelsesplan. Gal 3,21 3 Mos 18,5 5 Mos 6,24 Til at tænke over Hvilken forkert opfattelse havde Paulus modstandere med hensyn til lovens rolle? Sammenlign de tre tekster. Disse mennesker troede, at loven var i stand til at give dem åndeligt liv. Deres synspunkt opstod sandsynligvis på grund af en forkert fortolkning af gammeltestamentlige afsnit som fx 3 Mos 18,5 og 5 Mos 6,24, hvor loven informerer om, hvordan livet skulle leves af dem, der var en del af Guds pagt. Loven regulerede deres liv inden for pagten; men de drog den slutning, at loven var kilden til en persons forhold til Gud. Bibelen gør det klart, at evnen til at gøre levende kun er en kraft, Gud og Helligånden har (2 Kong 5,7; Neh 9,6; Joh 5,21; Rom 4,17). Loven kan ikke åndeligt levendegøre nogen. Men det betyder ikke, at loven står i modsætning til Guds løfte. Idet Paulus forsøger at bevise lovens manglende evne til at give liv, skriver han i Gal 3,22: Men Skriften har indesluttet alt under synd. I Rom 3,9-19 gør Paulus brug af en lang række vers fra Det Gamle Testamente for at vise, hvor slemt det står til med os. De forskellige afsnit er ikke bare kædet sammen på en tilfældig måde. Han begynder med syndsproblemets kerne den selviske holdning, der plager menneskenes hjerter og går videre til vers, der beskriver syndens dominans og til sidst dens universelle omfang. Hvad er hans pointe? På grund af syndens omfang og lovens begrænsning kan løftet om evigt liv kun komme til os gennem Kristi trofasthed på vores vegne. Igen ser vi den store sandhed, der satte gang i Reformationen. Hvilke store fordele er der for os i at holde loven, selv om den ikke kan frelse os? Hvilke positive ting har du rent praktisk erfaret i dit eget liv ved at være lydig mod Guds lov? 69

3 MANDAG 7. AUGUST 2017 Bevogtet under loven I Gal 3,23 skriver Paulus, at før troen kom, blev vi bevogtet under loven. Med ordet vi henviser Paulus til de jødekristne i menighederne i Galatien. De kendte loven godt, og Paulus har talt specielt til dem siden Gal 2,15. Det kan ses i modsætningen mellem vi i Gal 3,23 og I i Gal 3,26. Gal 3,23 siger: Før troen kom. Da Paulus opstiller en kontrast mellem lovens betydning før og efter Kristus (Gal 3,24), er troen mest sandsynlig en henvisning til vores tro og ikke en omtale af den kristne tro generelt. Gal 3,22-23 Paulus siger, at jøderne blev bevogtet under loven før Kristus kom. Hvad mener han med udtrykket under loven? Sml. med Rom 6,14-15; 1 Kor 9,20; Gal 4, ; 5,18. Tolv gange bruger Paulus udtrykket under loven i sine breve. 1. Under loven betyder under lovens magt eller straf (Gal 4,21). Modstanderne i Galatien forsøgte at opnå livgivende retfærdighed ved lydighed. Men som Paulus allerede har gjort det klart, er dette umuligt (Gal 3,21-22), for uden Kristus er vi ikke i stand til at adlyde loven. Paulus vil senere til og med påpege, at galaterne i virkelighed fornægtede Kristus ved at ønske at være under loven (Gal 5,2-4). 2. Under loven indbefatter, at man er under dens fordømmelse (Rom 6,14-15). Fordi loven ikke kan sone for vores synd, vil overtrædelsen af dens krav til sidst føre til fordømmelse. Det er den tilstand, alle mennesker befinder sig i. Loven fungerer som en fangevogter, som indespærrer alle, der har overtrådt den, og nedkaldt dødsstraf over sig selv. Som vi vil se i bibelstudiet for i morgen, antyder brugen af ordet bevogtet (Gal 3,23), at det er, hvad Paulus i dette afsnit mener med under loven. Et beslægtet græsk ord, ennomos, som normalt oversættes med under loven, betyder bogstaveligt inden for loven og henviser til at leve inden for lovens krav gennem en forening med Kristus (1 Kor 9,21). Det er umuligt at blive retfærdiggjort ved lovgerninger, det vil sige at forsøge at holde loven adskilt fra Kristus, for kun de, som er retfærdige af tro, skal leve (Gal 3,11). Denne sandhed fjerner ikke loven; den viser kun, at loven ikke kan give os evigt liv. Det er allerede for sent. 70

4 TIRSDAG 8. AUGUST 2017 Loven som vores vogter Paulus giver to grundlæggende konklusioner mht. loven: (1) loven annullerer eller afskaffer ikke Guds løfte til Abraham (Gal 3,15-20); (2) loven står ikke i modsætning til løftet (Gal 3,21-22). Hvilken rolle spiller så egentlig loven? Paulus skriver, at den blev tilføjet for overtrædelsernes skyld (Gal 3,19), og udvider denne tanke ved at benytte tre forskellige ord eller udtryk i forbindelse med loven: bevogtet (v. 23), spærret inde (v. 23) og opdrager (v. 24). Gal 3,19-24 Læs disse vers grundigt og under bøn. Hvad siger Paulus om loven? De fleste moderne oversættelser fortolker Paulus udtalelser om loven i Gal 3,19 på en negativ måde. Den originale græske tekst er ikke så ensidig. Det græske ord, der oversættes med bevogtet, har betydningen at passe på. Selv om det kan bruges i en negativ sammenhæng som at holde bevogtet (2 Kor 11,32), har det generelt i Det Nye Testamente en mere positiv betydning som at beskytte eller bevare (Fil 4,7; 1 Pet 1,5). Det samme er tilfældet med det ord, der oversættes med spærret inde. Det kan også oversættes med lukket (1 Mos 20,18; Jos 6,1; Jer 13,19), at indeslutte (Rom 11,32). Som disse eksempler viser, kan ordet have både positive og negative betydninger, afhængigt af sammenhængen. Rom 3,1-2 5 Mos 7, Mos 18,20-30 Til at tænke over Hvilke fordele gav loven (både moralloven og ceremoniloven) Israels børn? Paulus kan tale om loven i negative vendinger (Rom 7,6; Gal 2,19); men han har også mange positive ting at sige om den (se Rom 7,12. 14; 8,3-4; 13,8). Loven var ikke en forbandelse, som Gud lagde på Israel; tvært imod var den ment som en velsignelse. Selv om offersystemet ikke kunne fjerne synd, pegede det frem mod den lovede Messias, og dets love var en vejledning for menneskers opførsel og beskyttede Israel mod meget af den ondskab, som plagede andre af oldtidens civilisationer. I lyset af Paulus positive udtalelser om loven andre steder, ville det være en fejl at opfatte hans udtalelser her udelukkende på en negativ måde. Gode ting kan til tider blive misbrugt. Fx kan helbredende medicin, misbruges som rusmiddel. Kender du eksempler fra dit eget liv? Hvordan kan vi bruge denne sammenligning til bedre at forstå, hvad Paulus taler om i Galaterbrevet? 71

5 ONSDAG 9. AUGUST 2017 Loven som opdrager Gal 3,23 Her beskriver Paulus loven som en beskyttende og vogtende kraft. Hvad sammenligner han den med i vers 24, og hvad betyder det? Det ord, der oversættes med opdrager, kommer fra det græske ord paidagogos. Nogle bibeloversættelser bruger ordet tugtemester, vejleder eller til og med vogter, men intet enkelt ord kan helt indeholde hele betydningen. En paidagogos var i det romersk-hellenistiske samfund en slave, som havde fået en myndighedsstilling over sin herres sønner, fra de fyldte seks eller syv år, og indtil de blev voksne. I tillæg til at sørge for deres fysiske behov, så som at forberede deres bad, sørge for mad og tøj til dem og beskytte dem fra enhver fare, havde paidagogos også ansvar for, at hans herres sønner gik i skole og læste deres lektier. I tillæg forventede man, at han ikke alene kunne undervise i og praktisere moralske dyder, men også at han sørgede for, at drengene lærte og selv praktiserede disse dyder. Selv om nogle af disse pædagoger helt sikkert har været venlige og elsket af deres elever, beskrives de oftest i oldtidens litteratur som strenge tugtemestre. De sørgede for lydighed ikke alene ved barske trusler og irettesættelser, men også ved hjælp af piske- og stokkeslag. Paulus beskrivelse af loven som en pædagog gør hans opfattelse af lovens rolle endnu tydeligere. Loven blev føjet til for at udpege synd og give oplæring. Selve denne opgaves natur betyder, at loven også har en negativ side, og det skyldes, at den irettesætter og fordømmer os som syndere. Men Gud bruger selv denne negative side til vores fordel; for den fordømmelse, som loven bringer, er netop det, der bringer os til Kristus. Loven og evangeliet er derfor ikke i modstrid med hinanden. Gud bestemte dem til at arbejde sammen for vores frelse. I dette afsnit af Skriften [Gal 3,24] taler Helligånden gennem apostlen specielt om moralloven. Loven åbenbarer synden for os og får os til at føle vores behov for Kristus og at flygte hen til ham for at finde tilgivelse og få fred ved at udvise anger over for Gud og tro på vores Herre Jesus Kristus. (Ellen White, Selected Messages, 1. bind, s. 234). 72 Til at tænke over Hvornår har du sidst sammenlignet dine handlinger, ord og tanker med loven? Foretag en sammenligning ikke kun med lovens bogstav, men også med lovens ånd (Matt 5,28; Rom 7,6). Hvad fortæller dit resultat, om Paulus pointe i dette brev?

6 TORSDAG 10. AUGUST 2017 Loven og den troende Gal 3,25 Rom 8,1-3 Mange har fortolket Paulus udtalelse i Gal 3,25 som en total afvisning af loven. Men det giver ikke mening i lyset af hans positive udtalelser om loven andre steder i Bibelen. Så hvad mener han egentlig? For det første er vi ikke længere under lovens fordømmelse (Rom 8,3). Som troende tilhører vi Kristus og nyder det privilegium at være under nåde (Rom 6,14-15). Det giver os frihed og giver Kristus mulighed for at arbejde med os. Dette er, hvad sand frihed i evangeliet betyder. Det er noget helt andet end ikke længere at skulle adlyde loven som er, hvad nogle mener, at frihed i Kristus betyder. Men ulydighed mod loven er i stedet synd og synd er alt andet end frihed (Joh 8,34). Hvad betyder det ikke længere at være fordømt af loven? Hvilken indflydelse har denne fantastiske sandhed på, hvordan vi lever? Som en følge af at være tilgivet i Kristus er vores forhold til loven helt anderledes. Vi er nu kaldet til at leve et liv, der er Gud til behag (1 Thess 4,1); Paulus beskriver dette som at drives af Ånden (Gal 5,18). Det betyder ikke, at moralloven ikke længere gælder det var aldrig problemet. Hvordan kunne det være det, når vi så tydeligt har set, at det er moralloven, der definerer, hvad synd er, og at det er moralloven, der er skrevet i vores hjerter? Fordi loven er et udtryk for Guds karakter, genspejler vi hans karakter ved at adlyde loven. Men vi følger ikke kun et sæt regler, men selve Jesu eksempel. Han gør for os, hvad loven i sig selv aldrig kunne gøre: han skriver loven i vores hjerter (Hebr 8,10) og gør det muligt for lovens retfærdige krav at blive opfyldt i os (Rom 8,4). Gennem vores forhold til Jesus får vi kraft til at adlyde loven som aldrig før. Til at tænke over Læs Rom 8,4. Hvad siger Paulus i dette vers? Hvordan har du set dette løfte gå i opfyldelse i dit eget liv? Hvorfor må frelsen altid være baseret på, hvad Kristus har gjort for os og intet andet, selv om vi oplever positive forandringer i vores liv? 73

7 FREDAG 11. AUGUST 2017 Til videre studium Jeg bliver spurgt med hensyn til loven i Galaterbrevet. Hvilken lov er den opdrager, som bringer os til Kristus? Jeg svarer: Både ceremoniloven og morallovens ti bud. Kristus var grundvolden for hele den jødiske husholdning. Abels død var en følge af, at Kain nægtede at godtage Guds plan i lydighedens skole for at blive frelst ved Jesu Kristi blod. Kain nægtede at udgyde blod, som symboliserede Kristi blod, som skulle udgydes for verden. Hele denne ceremoni var indstiftet af Gud, og Kristus blev grundvolden i hele dette system. Dette er begyndelsen på dens opgave som opdrager for at bringe syndige mennesker til en overvejelse af Kristus, som er hele den jødiske husholdnings grundvold. Alle, der gjorde tjeneste i forbindelse med helligdommen, blev konstant undervist om Kristi indgriben på menneskenes vegne. Denne tjeneste var tilrettelagt for at skabe en kærlighed til Guds lov i hvert eneste hjerte, en kærlighed til Guds riges lov... Tibudsloven skal ikke ses så meget fra dens forbudsside som fra dens nådige side. Dens forbud er den sikre garanti for glæde i lydighed. Når vi modtager den i Kristus, udvirker den i vore liv en renhed i karakter, der vil give os glæde i al evighed. For den, der er lydig, er den en beskyttende mur. (Ellen White, Selected Messages, 1. bind, s. 233; 235). Spørgsmål til drøftelse 1. Vi kæmper ofte med spørgsmålet om, hvordan vi kan sejre over synd i vores liv. Hvilke løfter har vi i Bibelen om sejr over synd? Hvad kan vi gøre for, at disse løfter kan blive til virkelighed i vores liv? Hvorfor er det vigtigt, at vi samtidigt sikrer os, at vi sætter vores håb om frelse til Kristi sejr for os, ikke til de sejre, vi vinder? 2. Ofte hører vi kristne påstå, at loven er blevet afskaffet. Disse samme kristne vil samtidigt tale imod synd, hvilket selvfølgelig betyder, at de egentlig ikke mener, at loven er blevet afskaffet. Hvad mener de egentlig med deres påstand? (Et hint: I forbindelse med hvilket bud bliver denne påstand oftest fremsat?) 74 Resume Loven blev givet for at vise syndere deres behov for Kristus. Som vogter giver den os instruktion om Gud og beskyttelse mod det onde. Men som en opdrager viser den os også vores synd og bringer fordømmelse. Kristus befrier os fra lovens fordømmelse og skriver sin lov i vores hjerter.

8 DIALOG TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Aktiviteter og dialog Uddybende spørgsmål Tænk over og tal om betydningen af tibudsloven i lyset af, hvad lektien siger om Guds hensigt med loven. - Tag fx det sidste bud om ikke at begære. Hvad viser det os om, hvad synd er? Siger det os noget om frelse? Om, at jeg ikke kan frelse mig selv? Hvordan kan mennesker forsøge at holde dette bud, så det bliver en lovgerning og evangeliet glemmes? - Tænk dernæst på sabbatsbudet: Hvordan virker sabbatten som en del af Guds lov? Hvordan viser den synd? Hvordan viser den frelse? Hvordan viser den, at jeg ikke kan frelse mig selv? Hvordan kan den overholdes, så evangeliet glemmes? Eller huskes? Opsummer nogle af de gode træk ved tibudsloven. - Hvordan ville et menneskeligt samfund være at leve i, hvis disse bud blev holdt? - Kan et sådant samfund opnås uden de første fire bud om forholdet til Gud? - Hvad kan vi i dag lære af de sociale love? - Skal vi tilstræbe, at Danmarks love følger de ti bud? Også den første del? De sociale love givet til Israel var underlagt tid og sted og tiltænkt et teokratisk samfund. - Kan du finde principper i disse love for, hvordan vi i dag bør behandle andre? Eller er disse bud så fremmede for vores kultur, og vores uvidenhed om forholdene så stor, at der intet er at hente for os i dag? Hvorfor blev de mange ceremonier i sin tid givet til Israel? - Hvad kan vi som kristne lære af dem i dag? Mødet med dagligdagen Prøv i ugens løb at finde klip fra medierne, hvor de Ti Bud illustreres, altså, hvor mennesker har fulgt eller brudt dem der er nok mest omtale af lovovertrædelser! 75

9 DIALOG TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Hvilke positive eksempler kan du evt. finde fra medierne eller fra historien om mennesker, der kan fremhæves for specielt at have respekteret et af budene? Personligt kristenliv Forstå det bedre Lovens sidste bud om begær når langt dybere end til handlinger, vi udfører. Brug tid i dit andagtsliv til at betragte Jesus på korset, se den afgrundsdybe forskel mellem hans kærlighed og dine egne holdninger og bed ham om hjælp til dag for dag at sige nej til selviskhed og begær! I sin lille katekismus giver Martin Luther en enkel forklaring for børn på budenes indhold og betydning. Selv om vi som adventister har en anden inddeling af budene, er der stadig meget visdom at hente i Luthers ord. Bed evt. et af klassens medlemmer om at finde centrale beskrivelser af de Ti Bud fra Ellen Whites skrifter, som kan deles med klassen. NOTER 76

10 NOTER TIL SABBATTEN 12. AUGUST

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

Hvem er mennesket i Rom 7?

Hvem er mennesket i Rom 7? 8 TIL SABBATTEN 25. NOVEMBER 2017 Hvem er mennesket i Rom 7? Ugens vers Introduktion Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i

Læs mere

Abrahams tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende (Rom 3,31). Ugens vers. Introduktion

Abrahams tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende (Rom 3,31). Ugens vers. Introduktion 5 Abrahams tro TIL SABBATTEN 4. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Ugens tekster Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende (Rom 3,31). Romerbrevets 4. kapitel behandler

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro alene

Retfærdiggørelse af tro alene 4 Retfærdiggørelse af tro alene TIL SABBATTEN 22. JULI 2017 Ugens vers Introduktion Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede

Læs mere

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion 9 Vær, den du er TIL SABBATTEN 27. MAJ 2017 Ugens vers Introduktion Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro

Retfærdiggørelse af tro 4 TIL SABBATTEN 28. OKTOBER 2017 Retfærdiggørelse af tro Ugens vers Introduktion For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. (Rom 3,28). I denne uges studium kommer vi til

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14).

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). 7 Sejr over synd TIL SABBATTEN 18. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). Hvis gerninger ikke kan frelse os,

Læs mere

En uforgængelig arv. Ugens vers. Introduktion

En uforgængelig arv. Ugens vers. Introduktion 2 TIL SABBATTEN 8. APRIL 2017 En uforgængelig arv Ugens vers Introduktion I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Striden. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus (Joh 1,17). Ugens vers. Introduktion

Striden. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus (Joh 1,17). Ugens vers. Introduktion 2 Striden TIL SABBATTEN 14. OKTOBER 2017 Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus (Joh 1,17). Den tidlige kristne kirke bestod for det meste af jøder,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Tro i Det Gamle Testamente

Tro i Det Gamle Testamente 5 Tro i Det Gamle Testamente TIL SABBATTEN 29. JULI 2017 Ugens vers Introduktion Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld der står jo skrevet: Forbandet

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Frihed i Kristus. Ugens vers

Frihed i Kristus. Ugens vers 11 Frihed i Kristus TIL SABBATTEN 9. SEPTEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed (Gal 5,13).

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

At leve i Ånden. Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst (Gal 5,16). Ugens vers. Introduktion

At leve i Ånden. Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst (Gal 5,16). Ugens vers. Introduktion 12 At leve i Ånden TIL SABBATTEN 16. SEPTEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst (Gal 5,16). En af de mest elskede salmer i den engelsktalende

Læs mere

Det evige evangelium. Ugens vers

Det evige evangelium. Ugens vers 13 TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 Det evige evangelium Ugens vers Introduktion I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. (Jer

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

Paulus pastorale appel

Paulus pastorale appel 9 TIL SABBATTEN 26. AUGUST 2017 Paulus pastorale appel Ugens vers Introduktion Vær som jeg, brødre, for jeg er, som I er det beder jeg jer om (Gal 4,12). Som vi har set indtil nu, lagde Paulus ikke fingrene

Læs mere

Paulus myndighed og evangelium

Paulus myndighed og evangelium 2 TIL SABBATTEN 8. JULI 2017 Paulus myndighed og evangelium Ugens vers Introduktion Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Apostlen Paulus i Rom

Apostlen Paulus i Rom 1 TIL SABBATTEN 7. OKTOBER 2017 Apostlen Paulus i Rom Ugens vers Introduktion Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro (Rom 1,8).

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Menneskenes tilstand

Menneskenes tilstand 3 TIL SABBATTEN 21. OKTOBER 2017 Menneskenes tilstand Ugens vers Introduktion For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud (Rom 3,23). Meget tidligt i Romerbrevet ønsker Paulus at fastslå en afgørende

Læs mere

Frelsen og de sidste tider

Frelsen og de sidste tider 4 TIL SABBATTEN 28. APRIL 2018 Frelsen og de sidste tider Ugens vers Introduktion Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Tale i Engesvang d. 15/4-10

Tale i Engesvang d. 15/4-10 Tale i Engesvang d. 15/4-10 ved Daniel Præstholm (Voldsomt): Hvorfor lever I imod Guds ord? I handler efter jeres egen vilje og ikke efter vor Faders! Hvis I ikke begynder at fokusere på Kristus, som den,

Læs mere

Helligånden og kirken

Helligånden og kirken 9 TIL SABBATTEN 4. MARTS 2017 Helligånden og kirken Ugens vers Introduktion Og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Helligånden og Åndens frugt

Helligånden og Åndens frugt 7 Helligånden og Åndens frugt TIL SABBATTEN 18. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Læs mere

En forvalters varemærke

En forvalters varemærke 6 TIL SABBATTEN 10. FEBRUAR 2018 En forvalters varemærke Ugens vers Introduktion Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere