2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere"

Transkript

1 LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15

2 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger under pres Ovenstående opsummerer hovedpointerne i årets LØNmagasin. For de KS ere, som har siddet i deres job i et stykke tid, giver deres indsats, resultater og kvalifikationer sig udslag i lønstigninger, som for de privatansatte er højere end sidste år og distancerer KS erne fra den generelle lønudvikling. Det er godt gået og endnu et bevis på, at KS erne bidrager til bundlinjen. Samtidig fortsætter vi med at have en historisk lav inflation, som i skrivende stund går mod 0 %. Ser vi KS ernes lønstigninger i sammenhæng med inflationen, er der altså grund til at være tilfreds med, at for langt de fleste er reallønnen steget. Men begyndelseslønningerne ser ud til at være under pres. For rigtig mange grupper af nyuddannede er lønnen i første job på niveau med, eller ligefrem under, sidste års niveau, og det påvirker gennemsnitslønningerne. Det er naturligvis noget, som vækker bekymring. Men det er også tegn på noget godt: Det er et tegn på, at et stigende antal unge, nyuddannede KS ere er med i lønstatistikken, og på at KS erne er kreative og ikke hæmmet af vaner, når det kommer til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og hvad betyder ovenstående så for dig, som sidder med dette LØNmagasin i hånden? Det betyder i hvert fald, at det nytter at insistere på løbende lønforhandlinger, at du ikke skal lade dig spise af med argumenter om, at der ikke er noget at forhandle om, eller at lønstigningerne bare ligger på et lavt niveau. Og det betyder, at du skal kigge nøje i de forskellige tabeller for at finde de tal, som ruster lige nøjagtig dig, i dit job og med din anciennitet, bedst til lønforhandlingen. Bemærk i den forbindelse, at vi har en ny tabel med i år: Løntal for en række forskellige brancher. Løntallene kan du bruge til at få et billede af, hvordan lønningerne i lige netop din branche ligger i forholdet til det samlede gennemsnit. Jeg håber, at du kan og vil bruge LØNmagasinet flittigt. Husk, at det indeholder oplysninger om meget andet end løn: Ferie, fridage, fryns, arbejdstid og så videre. Emner som også kan være gode at have med til lønforhandlingen. Brug også de andre tilbud, KS har til dig i forbindelse med din lønforhandling: Information og værktøjer på hjemmesiden, telefonisk rådgivning og vejledning, lønforhandlingskurser med videre. Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der lyde et stort TAK til alle jer, som afså tid til at besvare det spørgeskema, som ligger til grund for LØNmagasinet. Uden jer var det ikke udkommet! Venlig hilsen Per Lindegaard Hjorth Formand Den fremtidige lønudvikling Oplysningerne i dette LØNmagasin er baseret på KS ernes lønninger i september Men når du skal forhandle løn, er det vigtigt også at vide, hvad lønudviklingen siden da har været og forventes at være fremover. Ellers risikerer du at sakke bagud. Det er også vigtigt at vide, hvad priserne er steget med og forventes at stige med (inflationen). Ellers risikerer du at miste købekraft din realløn falder. Nedenfor ser du generelle løn- og prisstigninger, jævnfør den seneste prognose fra Det Økonomiske Råd (DØR) (oktober 2014). Disse stigninger skal du altså tillægge oplysningerne i dette LØNmagasin (og din egen faktiske løn), hvis du skal følge med udviklingen i de generelle lønninger og bevare din realløn. Lønstigninger Prisstigninger Prognoseår DØR 1,5 % 1,9 % 2,7 % 0,7 % 1,3 % 1,7 % Prognoserne for lønstigninger gælder det samlede, private arbejdsmarked. Den faktiske lønudvikling er dog i praksis forskellig fra branche til branche. Det er generelt også således, at lønstigningerne for højtuddannede er højere end for lavere uddannede eller personer uden uddannelse. Derfor er ovenstående tal kun et udgangspunkt, som bør nuanceres inden din lønforhandling. Få konkret råd og vejledning ved at kontakte os. Du kan altid finde de seneste prognoser fra DØR på KS hjemmeside eller få dem oplyst ved at ringe til os. Indhold 3 Oversigt over lønstigninger 4 Sådan læser du lønstatistikken 5 Løn og lønforhandling i det private 6-13 Løntabeller for privatansatte 13 Løntal 14 Vejledende startløn og timeløn for konsulentarbejde Øvrige oplysninger for privatansatte 16 Hvis din arbejdsgiver ikke tror på lønstatistikken 17 Løn og lønforhandling i det offentlige 18 Tillægsstørrelser for offentligt ansatte Skalaer og tillæg for offentligt ansatte 22 Øvrige oplysninger for offentligt ansatte 23 Studenterlønninger LØNmagasinet er udgivet af Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, København K. Ansvarshavende: Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth Redaktion: Lise Skou, Jacob Suhr og Anne Nimb Forsideillustration: Colourbox Grafisk design: Falk og musen grafisk design Tryk: PR Offset 2

3 Privatansat LØNUDVIKLINGEN I KOMMUNIKATION OG SPROG. ALLE PRIVATANSATTE * Har besvaret lønspørgeskema både i 2013 og 2014 Delt i uddannelsesgrupper September 2014 September Gennem- Anciennitet Antal Gennem- Anciennitet Antal Beregnet Reel Antal snitsløn i alt gennemsnit medlemmer snitsløn i alt gennemsnit medlemmer lønstigning lønstigning* medlemmer* Hele landet ,3 % 2,9 % 1125 Kandidat ,2 % 4,4 % 551 BA/EA/ED ,4 % 2,2 % 225 Korrespondent ,7 % 1,0 % 349 Hovedstad ,7 % 3,3 % 661 Kandidat ,4 % 4,7 % 347 BA/EA/ED ,2 % 2,5 % 127 Korrespondent ,6 % 1,3 % ,8 % 2,3 % 464 Kandidat ,2 % 3,9 % 204 BA/EA/ED ,1 % 1,8 % 98 Korrespondent ,3 % 0,8 % 162 Lønnen i tabellen er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre. Offentligt ansat LØNSTIGNING I FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG. OFFENTLIGT ANSATTE * Har besvaret lønspørgeskema både i 2013 og 2014 Ansatte på KS-overenskomst delt i uddannelsesgrupper 600 Næsten medlemmer får lønvejledning i KS hvert år September 2014 September Antal Anciennitet Antal Anciennitet medlemmer gennemsnit medlemmer gennemsnit Reel lønstigning* Antal medlemmer* Hele landet ,9 % 252 Kandidat ,1 % 144 BA/EA/ED ,8 % 65 Korrespondent ,3 % 43 Hovedstad ,6 % 109 Kandidat ,5 % 71 BA/EA/ED ,6 % 22 Korrespondent ,0 % ,2 % 143 Kandidat ,7 % 73 BA/EA/ED ,1 % 43 Korrespondent ,1 % 27 3

4 Sådan læser du lønstatistikken Hvad betyder løn? I lønoplysningerne for det private indgår selve lønnen, inklusiv pensionsindbetaling, ferietillæg og bonus. I oplysningerne for offentligt ansatte er lønnen angivet eksklusiv pensionsindbetaling og ferietillæg. Forskellen skyldes, at mens pension og ferietillæg er fastlagt en gang for alle i det offentlige, er der i det private store variationer i, hvor stor pensionen er, og ferietillægget (ud over den ene procent, som følger af ferieloven) kan være et alternativ til løn(stigning). Husk også, at løn er meget mere end kroner og ører. Når løn skal vurderes, er det vigtigt også at inddrage de andre vilkår - ferie, løn under barsel for både mænd og kvinder, overarbejdsbetaling med videre. Hvad der er mest almindeligt blandt KS erne, for så vidt angår disse vilkår, finder du også oplysninger om i dette LØNmagasin. Hvor meget er fuld tid? Her er det 37 timers effektiv arbejdstid. Hvis du har betalt frokost i en 37-timers uge, har du kun 34,5 timers effektiv arbejdstid. Så kan du finde din løn for 37 timers effektiv arbejdstid ved at dividere din månedsløn med 34,5 og gange med 37. Hvad betyder og? omfatter dem, der bor i Region Hovedstaden eksklusive Bornholm, mens resten af landet i forhold til lønstatistikken er provinsen. Baggrunden for opdelingen er, at der i praksis ofte er forskel på lønningerne i de to områder. Det skal dog også nævnes, at der er en tendens til, at i og omkring de store byer i provinsen Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantsområdet med videre er det generelle lønniveau højere end i resten af provinsen, men lavere end i Hovedstaden. Hvad betyder gennemsnit, median og fraktiler? Gennemsnittet er summen af alles løn divideret med alle. Fraktiler er et begreb, der ser på alle tallene i rækkefølge. Hvis der er 100 løntal i en række, er løn nr. 50 = 50 %-fraktilen, løn nr. 90 = 90 %-fraktilen og så videre. Medianen er det samme som 50 %-fraktilen. Hvis der er enkelte, der har meget høje lønninger, vil det trække gennemsnittet op, mens fraktilerne er upåvirkede heraf. Tallene er fremkommet på baggrund af en statistisk beregning kaldet en regressionsanalyse som gør, at statistikken bliver lige troværdig for store og små grupper. Hvilke tabeller skal du kigge på? Du kan vælge at bruge en tabel, der passer til dit job, og du kan supplere med en tabel, der er delt op efter uddannelse og dimittendår. Inden du bruger lønstatistikken i lønforhandlingen, bør du samle tal fra alle de tabeller, der er relevante for dig, og så vælge, hvilke oplysninger, der giver dig de bedste argumenter. Hvilket tal skal du bruge? Det er almindeligt accepteret, at et rimeligt lønniveau ligger et sted mellem medianen og gennemsnittet. Men det er kun et udgangspunkt. Der kan være personlige forhold hos dig, der gør, at et fokus på gennemsnit og/ eller median prissætter dig for lavt. Det kan for eksempel være, hvis du har særligt tunge ansvarsområder, har en meget specifik erfaring i forhold til dit aktuelle jobindhold, eller hvis du har anden erfaring og/eller uddannelse, som er relevant for dit job. Sådanne faktorer bør - alt andet lige - trække op i dit lønudspil og -niveau. Læs mere om dette i de indledende afsnit til tabellerne for henholdsvis det private og det offentlige. Husk også, at tallene i dette LØNmagasin bygger på lønninger fra september Du skal derfor huske at fremskrive tallene med den forventede pris- og/eller lønstigning. Først i dette LØNmagasin er skønnene for pris- og lønudviklingen for fra Det Økonomiske Råd (DØR) angivet. Husk også, at lønstigningerne for akademikere - herunder ikke mindst KS erne - typisk ligger over de generelle lønstigninger, og at der inden for de forskellige brancher kan være betydelige forskelle i lønstigningerne. Kontakt KS for at få mere præcis information, inden du spiller ud til lønforhandlingen! Vejledende startløn Dette er den løn, KS anbefaler, at du får i dit første job. 4

5 Løn og lønforhandling i det private Hvornår lønforhandles der? Det er der to slags svar på: Formelt set forhandles der altid i forbindelse med ansættelse og de fleste steder en gang om året. Hvis der skal være en egentlig ret til en lønforhandling, skal det følge af din kontrakt, en eventuel overenskomst eller personalehåndbog, -politik eller lignende. Reelt set kan man imidlertid sige, at der forhandles hele året. Baggrunden er, at det er i perioden mellem lønforhandlingerne, at du lægger grunden til selve forhandlingen. Du står altid bedre i forhandlingen, når din chef, allerede inden I mødes ved forhandlingsbordet, er opmærksom på dine resultater, indsats og kvalifikationer. Derfor er det en god idé selv løbende at være opmærksom på resultater, udvikling i din stilling og så videre, og sikre, at din chef er opmærksom på dette. Hvad forhandles der om? Normalt forhandler man bare om løn. Men lønnen er kun en del af den pakke, som dine løn- og ansættelsesvilkår udgør. Gode regler for overarbejdsbetaling, løn under barsel for både mænd og kvinder, ferie, pension med videre kan være lige så meget værd som løn eller mere. Du finder i dette LØNmagasin også oplysninger om, hvad der er normalt på flere af disse områder. Du kan inddrage disse og flere forhold i lønforhandlingen. Når du inddrager mere end løn i din lønforhandling, udvider du forhandlingsrummet, og det gør det ofte lettere at nå en løsning. fingerpeg om, hvor du bør ligge i forhold til gennemsnittet eller medianen: Hvis du for eksempel er højt specialiseret i forhold til jobindholdet, har et stort ansvar eller har dokumenteret særlige resultater, skal du måske kigge på 75- eller 90 %-fraktilen og ikke gennemsnittet eller medianen. Husk også at inddrage løntal, som siger noget om forskelle i lønniveauer mellem de forskellige brancher. Den rigtige løn afhænger også af dine øvrige vilkår løn under barsel, ferie med videre. Vi sidder i KS klar til at rådgive og sparre med dig om den rigtige løn! Hvordan forbereder du dig bedst muligt? Groft sagt er der fire emner, du skal forberede inden forhandlingen: Baggrundsoplysninger/argumenter Resultater, kvalifikationer, kompetencer, erfaringer med videre. Husk, at der er forskel mellem, om du er på vej ind i et job, eller det er den årlige lønforhandling Lønstatistik Hvad er vigtigt for din chef/virksomheden? Strategi, indsatsområder, værdier, mål og så videre. Alt andet lige, er det godt at hægte dine argumenter op på disse faktorer, for du argumenterer dermed på virksomhedens banehalvdel Dine krav Udspil, hvad du vil være glad for og din smertegrænse. Husk også at have andet end bare lønkrav med til forhandlingen. Spil ambitiøst, men realistisk ud Pejlemærker for din lønforhandling oplysninger om forventet pris- og lønudvikling og dermed blandt andet også, hvad du skal have i lønstigning for at sikre din realløn Interaktiv lønstatistik flere muligheder for at finde lønoplysninger, som er relevante for netop dig og dit job Vejledende startløn KS anbefaling af mindstelønnen hvis du er nyuddannet Værktøjer du kan bruge i din forberedelse Du kan læse om, og booke tid til, en løncoaching en tættere og mere personlig sparring, inden du skal lønforhandle Gratis arrangementer om lønforhandling: Vi udbyder løbende, og rundt omkring i landet, arrangementer om lønforhandling. Følg med under Kalender, eller tilmeld dig nyhedsbrevene om arrangementer. Og meget mere.! Hvad er den rigtige løn? Der er praktisk talt aldrig en facitliste for din rigtige løn. Det er netop op til forhandling. Du kan bruge lønstatistikken til inspiration og til at finde de almindelige lønniveauer. Men det er vigtigt at huske, at lønstatistikken kun er et udgangspunkt. Du skal finde argumenterne i dine egne resultater, kvalifikationer og kompetencer, erfaring og uddannelse. Dette skal du sammenholde med de funktioner og ansvarsområder, der ligger i dit (nye) job. Dette giver dig også alt andet lige et Læs og lær mere på Vejledningen Når du skal forhandle løn gode råd og hjælp til lønforhandlingen og dens faser forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Vejledningen Når du får nyt job et overblik over, hvad du skal være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under KS Standardkontrakt - kontrakten omfatter også en vejledning, som guider dig igennem de forskellige vilkår og angiver, hvad der er bedst/anbefales 5

6 Privatansatte 1.1 LØN FOR KANDIDATUDDANNEDE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle LØN FOR BA/ED/EA-UDDANNEDE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre.

7 1.3 LØN FOR KORRESPONDENTUDDANNEDE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle % af de privatansatte KS ere har forhandlet løn inden for det seneste år 2/3 af KS erne oplever, at der bliver taget hånd om arbejdsmiljømæssige problemstillinger på deres arbejdsplads 14,5 % af de privatansatte KS ere har fået nyt job inden for det seneste år Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre. 7

8 2.1 LØN FOR KANDIDATUDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI Alder snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal år år år år år år år år år Alle år år år år år år år år år år Alle LØN FOR BA/ED/EA-UDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI Alder snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal år år år år år år år år år år Alle år år år år år år år år år Alle LØN FOR KORRESPONDENTUDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI Alder snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal år år år år Alle Alder snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal år år år år Alle Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre.

9 3.1 KOMMUNIKATION / INFORMATIK / JOURNALISTIK FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle SALGS- OG MARKETINGMEDARBEJDER FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre. 9

10 3.3 KORRESPONDENT / SEKRETÆR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle DIREKTIONS- / CHEFSEKRETÆR / PA FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle KS har over followers på facebook i Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre.

11 3.5 OVERSÆTTER OG TRANSLATØR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle LEDER MED PERSONALEANSVAR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle % af alle privatansatte KS ere har ekstra ferie Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre. 11

12 3.7 LEDER UDEN PERSONALEANSVAR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle PERSONALEADMINISTRATION / HR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal Alle Alle Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre.

13 3.9 SAGSBEHANDLERGRUPPE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Dimittendår snit -fraktil Median -fraktil -fraktil Antal LØNTAL Tallene i denne tabel giver et billede af, hvordan lønniveauerne er i forskellige brancher, sammenholdt med det generelle lønniveau. For eksempel er lønniveauet for de KS ere, som arbejder i PR- og kommunikationsbranchen, generelt 4,6 % højere end det generelle lønniveau for alle KS ere, mens det for dem, som arbejder i arkitekt- og ingeniørvirksomheder, generelt er 3,2 % lavere. Sådan bruger du tallene Løntallene skal ses i sammenhæng med tallene opgjort på baggrund af jobfunktion (tabel ). Det relevante tal fra tabel skal du så tillægge eller fratrække det procenttal (altså løntallet), som du finder i denne tabel. Dermed får du et billede af, hvad lønniveauet er for din jobfunktion i den branche, du arbejder. Det er ikke et eksakt tal, men derimod et fingerpeg, du kan bruge, når du skal forberede din lønforhandling. Det er ikke alle brancher, du kan finde i tabellen. Baggrunden er, at vi kun har taget de brancher med, hvor der arbejder tilstrækkeligt mange KS ere til, at vi kan lave et løntal Alle Branche Afvigelse PR og kommunikation 4,6 % Kemisk industri 4,3 % Medicinalindustri 4,1 % Fødevareindustri 3,7 % Reklame og markedsanalyse 2,4 % Informationsteknologi 2,2 % Organisation og foreninger 1,7 % Maskinindustri 1,0 % Finans 0,9 % Elektronisk industri 0,7 % Engroshandel -0,5 % Juridisk bistand, bogføring og revision -0,8 % Oversættelse og tolkning -1,7 % Arkitekt- og ingeniørvirksomhed -3,2 % Alle Sagsbehandlergruppen består af: It-medarbejdere, sagsbehandlere og administrationsmedarbejdere. Lønnen i tabellerne er for 37 timer, inklusive pensionsbidrag og 1/12 af ferietillæg, bonus med videre. 13

14 Vejledende mindste timeløn for konsulentarbejde Når du arbejder freelance som konsulent, er der ikke nogen facitliste for, hvilken pris du skal tage. Alligevel kan det være godt at have et udgangspunkt, når du skal fastsætte din timepris. KS anbefaler en mindste timeløn for konsulentarbejde på kr. 550/ time for Satsen er fremkommet ved at se på gennemsnitslønnen for KS erne i fast beskæftigelse og så lægge 100 % oveni. Den er derfor også påvirket af, at relativt mange nyuddannede indgår i statistikken. Den takst, du tager, skal derfor også ses i lyset af oparbejdet erfaring og arbejdets karakter og derfor kan/bør være højere i lyset heraf. Baggrunden for, at der er lagt 100 % oveni, er, at du som freelancer ikke har en række af de goder, som fastansatte har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du, som altovervejende hovedregel, ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal afholde udgifter til strøm, PC og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver. Du kan finde mere information for freelancere herunder input til prisfastsættelsen, udkast til kontrakter og andre tilbud til freelancere og selvstændige på hjemmesiden. Du finder materialet ved at klikke på Freelancer på forsiden. Vejledende startløn FRYNS OG ANDRE GODER FOR PRIVATANSATTE Som per- Modregnes Som per- Modregnes Frynsegoder sonalegode i løn sonalegode i løn Sundhedsforsikring 43 % 27 % 42 % 26 % Fri (mobil)telefon helt/delvist 32 % 15 % 31 % 14 % Internetforbindelse/ ADSL 29 % 6 % 29 % 6 % Firmabetalt hjemme-pc 19 % 3 % 18 % 4 % Abonnement på aviser/tidsskrifter 5 % 3 % 5 % 2 % Fri tog- og buskort 1 % 5 % 0 % 4 % Frokostordning 17 % 35 % 17 % 36 % Fitness/massage /wellness mv. 21 % 10 % 20 % 9 % Betalt uddannelse, løn, frihed mv. 16 % 1 % 15 % 1 % Fri parkering 21 % 2 % 18 % 2 % Feriehus 3 % 8 % 3 % 8 % Kontingenter til brancheforeninger 4 % 1 % 5 % 1 % Personalelån 2 % 1 % 2 % 1 % Højere ferietillæg 11 % - 9 % - Andre personalegoder 9 % 3 % 9 % 2 % Får ingen af disse frynsegoder eller arbejdsredskaber 10 % 11 % KS har fastsat en vejledende startløn for ansatte i den private sektor. Det er altså den anbefalede mindsteløn i dit første job. VEJLEDENDE STARTLØN Månedsløn brutto Hovedstaden Kr Kr Den vejledende mindsteløn er fastsat på baggrund af de faktiske begyndelseslønninger for KS erne i form af et beregnet gennemsnit for medlemmer, der sluttede deres uddannelse i 2013 og 2014, tillagt den forventede lønstigning for Tallet er inklusive eventuel pensionsordning. Der er to satser, fordi lønningerne i praksis er højere i Hovedstaden end i resten af landet. Omkring de store byer i provinsen Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantsområdet med videre er lønningerne dog generelt højere end i resten af provinsen, men lavere end i Hovedstaden. Den vejledende mindsteløn bør være dit udgangspunkt for lønnen i dit første job, men skal naturligvis sammenholdes med de andre vilkår i ansættelsen (ferie, løn under barsel med videre). Vær også opmærksom på, at der kan være forskelle fra branche til branche. Du får et billede af dette i tabellen med løntal på side 13. Mere end 400 KS ere får tjekket deres kontrakt hos KS jurister hvert år 14

15 PRIVATANSATTES FRIDAGE MED LØN UD OVER FERIE 2014 Juleaftensdag (24.12.) 93 % Nytårsaftensdag (31.12.) 78 % Hele Grundlovsdag 59 % Halv Grundlovsdag 18 % Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 19 % 1. maj 7 % Halv 1. maj 6 % STØRRELSEN PÅ RESULTATLØN OG BONUS FOR PRIVATANSATTE 2014 PR. ÅR Gennemsnit Kr %-fraktil Kr Median Kr %-fraktil Kr %-fraktil Kr Medlemmer, der har mulighed for at få resultatløn = 37% PRIVATANSATTES FERIE MED LØN UD OVER FEM UGERS FERIE OG FRIDAGE MED LØN 2014 Ingen 17 % 1-4 dage 6 % 5 dage 68 % 6-10 dage 8 % Over 10 dage 1 % Gennemsnit 5,3 dage 70 % af de privatansatte KS ere er dækket af en sundhedsordning Hver femte privatansatte KS er får fitness, wellness, massage med videre betalt af deres arbejdsgiver SÅDAN KOMPENSERES PRIVATANSATTES OVERARBEJDE 2014 Afspadseres 51 % Udbetales særskilt 2 % Blanding af afspadsering og særskilt udbetaling 10 % Hverken afspadsering eller særskilt udbetaling 37 % Medlemmer, der arbejder over = 61% Gennemsnitlige overarbejdstimer pr. uge for alle med aftalt arbejdstid = 2,0 Gennemsnitlige overarbejdstimer pr. uge for alle, der har overarbejdstimer = 3,3 SÅ MEGET ARBEJDER KS ERNE 2014 (ANSAT PÅ FULDTID) Antal timer pr. uge 37-37,9 22,2 % 38-38,9 2,6 % 39-39,9 62,7 % >= 40 12,5 % 15

16 HVORNÅR ER LØNNEN SIDST BLEVET FORHANDLET? Indenfor 1 år 63 % 60 % For 1 til 2 år siden 13 % 15 % For over 2 år siden 11 % 11 % Min løn er aldrig blevet forhandlet 14 % 15 % Tallene er eksklusive nyansatte Det kan du svare, hvis din arbejdsgiver ikke vil tro på lønstatistikken Vi hører af og til, at arbejdsgiverne afviser at bruge KS lønstatistik til noget. De siger for eksempel, at de ikke tror på tallene og/eller, at de hellere vil bruge en anden statistik. EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 2014 Timer i alt 0-9,9 68,6 % 10-19,9 12,4 % 20-29,9 7,3 % 30-39,9 4,9 % 40-49,9 2,9 % 50-59,9 1,9 % 60 eller derover 2,1 % Løn og barsel HVOR MANGE HAR SÆRSKILT AFTALE OM LØN UNDER BARSEL? ANTAL UGER MED LØN UNDER BARSEL Kvinde: Hvor mange uger har du ret til fuld løn før fødsel? Kvinde: Hvor mange uger har du ret til delvis løn før fødsel? Kvinde: Hvor mange uger har du ret til fuld løn efter fødsel? Kvinde: Hvor mange uger har du ret til delvis løn efter fødsel? Mand: Hvor mange uger har du ret til fuld løn efter fødsel? Kvinde Kvinde: Ingen særskilt aftale om barselsvilkår (er kun omfattet af funktionærloven med ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødsel for mor) 39 % Kvinde: Jeg har særskilt aftale om barselsvilkår (overenskomst, kontrakt, personalepolitik mv.) 52 % Kvinde: Ved ikke 9 % Mand: Hvor mange uger har du ret til delvis løn efter fødsel? Mand Mand: Ingen særskilt aftale om barselsvilkår (er kun omfattet af funktionærloven med ingen ret til løn under barsel for far) 44 % Mand: Jeg har særskilt aftale om barselsvilkår (overenskomst, kontrakt, personalepolitik mv.) 48 % Mand: Ved ikke 8 % Omfatter kun dem, som har særskilt aftale om løn under barsel. 4,1 uger 0,5 uger 21,6 uger 6,4 uger 8,3 uger 2,8 uger Her er nogle af de udsagn, vi hører fra arbejdsgivere, og hvad du kan sige i den forbindelse: Tallene er pustet kunstigt op Tallene bygger på de lønninger, som medlemmerne har indberettet. Det er altså de faktisk udbetalte lønninger, som ligger til grund. Tallene inkluderer dog både løn, pension, ferietillæg og bonus. Sammenligning af din løn med lønstatistikken skal derfor også tage højde for, om du får pension, og i givet fald hvor meget, hvilken bonus du kan forvente, og om du har et ferietillæg, som er højere end den ene procent, ferieloven foreskriver. Antallet af besvarelser er for lavt til, at tallene er troværdige/når jeg ikke kan se antallet af besvarelser, tror jeg ikke på tallene Kun de tabeller, vi kan stå på mål for, er med. Tabellerne er udarbejdet ved brug af regressionsanalyse. Det er en statistisk metode, som ser på sammenhænge mellem tal. Og er der for få tal til, at der kan laves en regressionsanalyse, så laver vi ikke tabellen. Det er også grunden til, at der er nogle tabeller, som ikke er med hvert år. Lønstatistikken er ikke repræsentativ Kommunikation og Sprog er en specialiseret fagforening og fokuserer på ansatte og studerende inden for kommunikation, marketing og sprog. Statistikken koncentrerer sig om disse områder og ansatte med relevante, videregående uddannelser bag sig. Statistikken er derfor netop repræsentativ på et specialiseret område, mens den ikke påberåber sig at være det for eksempel for akademikere som sådan. Derfor er statistikken også det bedste sammenligningsgrundlag, når der skal foretages en konkret sammenligning. Arbejdsgiver vil hellere bruge andre statistikker Det kan være helt fint også at bruge andre statistikker. I må hellere få klarhed over det, I hver især vil henvise til og så have en debat om, hvad statistikkerne respektivt kan bruges til. Typisk vil arbejdsgiver tage udgangspunkt i statistikker fra en arbejdsgiverorganisation (for eksempel DI eller Dansk Erhverv) eller Danmarks Statistik. Sig ja til at inddrage disse statistikker, men insister på også at bruge KS statistik. Og husk, at arbejdsgiverorganisationernes statistikker ofte siger noget om lønniveauer og udvikling på det private arbejdsmarked som sådan og dermed ikke noget om, hvilken lønudvikling der er i en bestemt branche, isoleret set for højtuddannede eller inden for specifikke jobtyper. Og det er i forbindelse med sidstnævnte, at KS lønstatistik kommer ind. Har du brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med brugen eller forståelsen af lønstatistikker KS egen eller andre er du altid velkommen til at kontakte os! 16

17 Løn og lønforhandling i det offentlige Hvornår lønforhandles der? Der forhandles altid i forbindelse med ansættelse, og der er pligt til at forhandle løn for alle én gang om året, hvis der bliver anmodet om det. Hvem forhandler? Det er tillidsrepræsentanten eller KS sekretariat, som forhandler løn for dig. Kontakt os for at få oplyst, om der er en tillidsrepræsentant på din (eventuelt kommende) arbejdsplads. Men du har selvfølgelig afgørende indflydelse på både forhandlingen og resultatet i form af mandatgivning, argumenter og baggrund med videre. Også derfor er det vigtigt, at du kontakter tillidsrepræsentanten eller KS så tidligt som muligt. Er du special- eller chefkonsulent eller chef, er det dog som udgangspunkt dig selv, der forhandler løn. Om hvad forhandles der? Der forhandles om kvalifikations- og funktionstillæg samt eventuelt engangsvederlag. Andre løndele følger direkte af overenskomsten, jævnfør nedenfor, og skal altså ikke forhandles. Det samme gælder pensionen. Der er ikke nogen facitliste for størrelsen på funktions- og kvalifikationstillæg de afhænger i praksis af stillingens indhold, din erfaring, kompetencer og så videre. Du kan finde gennemsnitstal for tillæg i dette LØNmagasin og få mere konkret rådgivning ved at kontakte tillidsrepræsentanten eller KS. Er der overhovedet penge at forhandle om for tiden? Ja, det er der som udgangspunkt. Mange steder i det offentlige er økonomien godt nok presset, og flere ledelser melder ud, at der ikke er afsat penge til de årlige lønforhandlinger. Og det kan godt være, at der på nogle enkelte arbejdspladser i et givent år ikke er økonomisk råderum til mærkbare lønstigninger. Men generelt er der penge at forhandle om i den offentlige sektor. Det kan vi se på de aftaler, vi indgår og på den generelle lønudvikling i den offentlige sektor. Hertil kommer, at det står i overenskomsterne, at der skal forhandles en gang om året, hvis der anmodes om det. Der står også, at det er en ledelsesopgave at sikre, at der er penge at forhandle om. Hvad er den rigtige løn? En stor del af lønnen er umiddelbart givet nemlig basis-/grundlønnen og eventuelt tillæg jævnfør overenskomsten. Den rigtige løn er sammensat af: Basisløn (i regionerne kaldet grundløn) Basislønnen afhænger af den overenskomst, du er omfattet af. Kandidater og bachelorer, som er ansat på AC-overenskomsten, har et anciennitetsforløb, hvor lønnen stiger afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat efter afsluttet uddannelse. For korrespondenter i staten, der siden overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013, har været omfattet af AC-overenskomstens protokollat 10, gælder én basisløn, som ikke er afhængig af anciennitet. Er du ansat som special- eller chefkonsulent eller chef, er der en basisløn, som ikke er afhængig af ancienntet. Eventuelle tillæg efter overenskomsten Tillæg afhænger af, hvilken stilling du er ansat i (for eksempel rådighedstillæg, hvis du er ansat som administrativ generalist eller et lektortillæg, hvis du er ansat som lektor). Lokalt forhandlet løn, nemlig funktions-/kvalifikationstillæg Eventuelt engangsvederlag eller resultatløn. Du kan bruge lønstatistikken til inspiration til at finde de almindelige lønniveauer. Men det er vigtigt at huske, at lønstatistikken kun er et udgangspunkt. Du skal finde argumenterne i dine egne resultater, kvalifikationer og kompetencer, erfaring og uddannelse. Dette skal du sammenholde med de funktioner og ansvarsområder, der ligger i dit (nye) job. Dette giver dig også alt andet lige et fingerpeg om, hvor du bør ligge i forhold til gennemsnittet eller medianen: Hvis du for eksempel er højt specialiseret i forhold til jobindholdet, har et stort ansvar eller har dokumenteret særlige resultater, skal du måske kigge på 75- eller 90 %-fraktilen og ikke gennemsnittet eller medianen. Vi sidder i KS klar til at rådgive og sparre med dig om den rigtige løn! Hvordan forbereder du bedst muligt lønforhandlingen? Groft sagt er der fire emner, du skal forberede inden forhandlingen: Baggrundsoplysninger/argumenter Resultater, kvalifikationer, kompetencer, erfaringer med videre. Husk, at der er forskel på, om du er på vej ind i et job, eller det er den årlige lønforhandling Lønstatistik Ud over KS egen lønstatistik er følgende meget brugbare: Ansatte i staten: Ansatte i kommuner og regioner: Hvad er vigtigt for din chef/din arbejdsplads? Strategi, indsatsområder, værdier, mål og så videre. Alt andet lige, er det godt at hægte argumenter op på disse faktorer, for så argumenteres der på arbejdsgivers banehalvdel Dine krav Udspil, hvad du vil være glad for og din smertegrænse Læs og lær mere på Gennemgang af det offentlige lønsystem og de forskellige lønelementer Aktuelle satser for basis-/grundløn og pension i stat, kommuner og regioner Vejledningen Når du skal forhandle løn gode råd og hjælp til lønforhandlingen og dens faser, forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Interaktiv lønstatistik et sammenligningsgrundlag med lønninger for ansatte med samme uddannelse, anciennitet og jobindhold i den private sektor Gratis arrangementer om lønforhandling: Vi udbyder løbende og rundt omkring i landet arrangementer om lønforhandling. Følg med i Kalender, eller tilmeld dig nyhedsbrevene om arrangementer Og meget mere.! 17

18 Offentligt ansat Tillægsstørrelser for offentligt ansatte KS ere OFFENTLIGT ANSATTES TILLÆG OG ENGANGSVEDERLAG, KRONER / MÅNED 2014 Baseret på besvarelser fra alle (uanset om de får tillæg eller ej) KS-overenskomster KS-overenskomst Alle andre for kandidat og for korrespondenter overenskomster bachelor i staten (herunder HK) Gennemsnit kr. / måned kr. / måned kr. / måned 25 %-fraktil kr. / måned kr. / måned 750 kr. / måned Median kr. / måned kr. / måned kr. / måned 75 %-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 90 %-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned Tillæggene er for 37 timer, eksklusive pension og ferietillæg. OFFENTLIGT ANSATTES TILLÆG OG ENGANGSVEDERLAG, KRONER / MÅNED 2014 Baseret udelukkende på dem, som rent faktisk får tillæg 83 % af de offentligt ansatte KS ere afspadserer deres overarbejde KS-overenskomster KS-overenskomst Alle andre for kandidat og for korrespondenter overenskomster bachelor i staten (herunder HK) Gennemsnit kr. / måned kr. / måned kr. / måned 25 %-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned Median kr. / måned kr. / måned kr. / måned 75 %-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 90 %-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned Tillæggene er for 37 timer, eksklusive pension og ferietillæg. OFFENTLIGT ANSATTE MED LØNTILLÆG ANGIVET I PROCENT AF BESVAREDE 2014 Korrespon Korrespon- Kandidat og denter Kandidat og denter Tillæg bachelor i staten bachelor i staten Kvalifi kationstillæg 65 % 96 % 65 % 97 % Funktionstillæg 19 % 32 % 18 % 32 % Rådighedstillæg 46 % 2 % 47 % 2 % Andre tillæg inkl. udligningstillæg 9 % 22 % 7 % 25 % Engangsvederlag 11 % 21 % 16 % 20 % 28 % Kun af de offentligt ansatte KS ere har fået forhandlet deres løn inden for det seneste år. Men det har alle ret til Ingen tillæg 11 % 1 % 12 % 0 % KS-overenskomst stat, kommuner, regioner. 18

19 Staten skala og tillæg Alle beløb er pr. måned og gældende indtil 31. marts 2015 Aktuelle satser kan altid ses på KS hjemmeside KANDIDATER OG BACHELORER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2014 Samlet pensions- Løn, inkl. samlet Løntrin Nettoløn bidrag 17,10 % pensionsbidrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Indplacering sker efter uddannelse og anciennitet Alle trin er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt - det vil sige man rykker automatisk op, indtil man når sluttrin. Anciennitet beregnes efter beskæftigelse på baggrund af ens uddannelse efter afsluttet eksamen. Kandidater indplaceres som hovedregel i forløbet 4-6,8. Cand.interpret er indplaceres i forløbet 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Bachelorer indplaceres i forløbet 1-5. SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2014 Nettoløn Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet (interval) bidrag 17,10 % pensionsbidrag Special konsulenter Chef konsulenter Stillingerne som special- og chefkonsulent rummer typisk større tværgående og koordinerende funktioner. Der er dog ikke nogen facitliste for, hvilke stillinger der er hhv. specialog chefkonsulentstillinger. Basislønindplacering i intervallerne sker efter konkret aftale. Indgås der ingen aftale, sker indplacering på minimum i intervallet. Kontakt KS for rådgivning om stillingernes oprettelse, indplacering, indhold og aflønning. KORRESPONDENTER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2014 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Nettoløn bidrag 17,10 % pensionsbidrag Basisløn , , ,42 KANDIDATER OG BACHELORER: RÅDIGHEDSTILLÆG PR. 1. APRIL 2014 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Anciennitet Tillæg netto bidrag 9,00 % pensionsbidrag år 3.110,82 279, , år 3.551,59 319, , år 4.111,03 369, ,02 9. og følgende år 4.831,52 434, ,36 Rådighedstillæg ydes til ansatte i administrative generaliststillinger og for at påtage sig en forpligtelse på indtil 20 timers merarbejde pr. kvartal. I praksis kan der opstå tvivl om, hvorvidt du har ret til rådighedstillæg eller ej. Kontakt forbundet for at få vejledning om dette. Pension Pensionsbidraget er på 17,10 % (rådighedstillæg dog 9,0 %), hvor arbejdsgiver indbetaler det fulde pensionsbeløb. Du bliver altså ikke trukket for pension i lønnen. Du kan dog vælge at få den del af pensionen, som ligger ud over 16,8 % (og hele pensionen af et evt. rådighedstillæg), udbetalt som løn i stedet. De fleste KS ere får pension indbetalt til PFA Pension. Læs mere om pensionsordningen og dens indhold på KS hjemmesides del om offentlig ansættelse. 19

20 Kommuner skala og tillæg Alle beløb er pr. måned og gældende indtil 31. marts 2015 Aktuelle satser kan altid ses på KS hjemmeside KANDIDATER OG BACHELORER: BASISLØN PR. 1. OKTOBER 2014 Samlet pensions- Løn, inkl. samlet Løntrin Nettoløn bidrag 17,82 % pensionsbidrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Indplacering sker efter uddannelse og anciennitet Alle trin er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt - det vil sige man rykker automatisk op, indtil man når sluttrin. Anciennitet beregnes efter beskæftigelse på baggrund af ens uddannelse efter afsluttet eksamen. Kandidater indplaceres som hovedregel i forløbet 4-6,8. Cand.negot er med en fireårig uddannelse indplaceres dog i forløbet 1-7, og cand.interpret er indplaceres i forløbet 2, 4, 5, 6 og 8. Bachelorer indplaceres i forløbet 1-5. KANDIDATER OG BACHELORER: RÅDIGHEDSTILLÆG PR. 1. OKTOBER 2014 BASISLØN FOR SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER PR. 1. OKTOBER 2014 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Nettoløn bidrag 17,82 % pensionsbidrag Specialkonsulenter , , ,00 Chefkonsulenter , , ,58 Stillingerne som special- og chefkonsulent rummer typisk større tværgående og koordinerende funktioner. Der er dog ikke nogen facitliste for, hvilke stillinger der er hhv. specialog chefkonsulentstillinger. Det er ledelsen som beslutter, om stillingen skal oprettes. Kontakt KS for rådgivning om stillingernes oprettelse, indhold og aflønning. Pension Pensionsbidraget er på 17,82 %, hvor arbejdsgiver indbetaler det fulde pensionsbeløb. Du bliver altså ikke trukket for pension i lønnen. Du kan dog vælge at få den del af pensionen, som ligger ud over 16,4 %, udbetalt som løn i stedet. De fleste KS ere får pension indbetalt til PFA Pension. Læs mere om pensionsordningen og dens indhold på KS hjemmesides del om offentlig ansættelse. Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Anciennitet Tillæg netto bidrag 17,82 % pensionsbidrag 1. år 2.833,73 504, , år 3.253,94 579, , år 3.728,02 664, , år 4.255,98 758, ,39 8. og følgende år 5.333,44 950, ,86 Rådighedstillæg ydes til ansatte i administrative generaliststillinger og for at påtage sig en forpligtelse på indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal. I praksis kan der opstå tvivl om, hvorvidt du har ret til rådighedstillæg eller ej. Kontakt forbundet for at få vejledning om dette. Alle offentligt ansatte har ret til en årlig lønforhandling. Men der forhandles kun, hvis det kræves. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller KS 20

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet

Læs mere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere LØNMAGASINET 2011 / 12 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2011 3,6% lønstigning for privatansatte KS ere 2,1% lønstigning for offentligt ansatte KS ere Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet

Læs mere

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3%

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3% L Ø NmAGASINET 2010 / 11 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2010 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Når du skal forhandle løn. Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen

Når du skal forhandle løn. Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Når du skal forhandle løn Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Indhold 1. Indledning:... 4 2. Hvornår lønforhandles der?:... 4 3. Hvad står der i loven?:... 5 4. Lønforhandling

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn 27 tip til din lønforhandling - vejen til en højere løn Indhold Forord... 4 Hvornår lønforhandles der og hvordan?... 4 Hvad siger loven?... 5 Før forhandlingen... 7 1 Lønforhandling også uden for mødelokalet...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

tips til din lønforhandling

tips til din lønforhandling 27 tips til din lønforhandling KR. FORORD Det betaler sig at forhandle løn. KS ernes kvalifikationer og kompetencer er i høj kurs. KS ernes lønstigninger viser, at KS erne leverer resultater til gavn for

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre?

Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre? Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre? Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2017 Hvad består lønstatistikken af? Lønstatistikken viser dig timelønnen i forhold til en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

Lønstatistik 2014 FAAF

Lønstatistik 2014 FAAF Lønstatistik 214 FAAF 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen 211-214... 3 Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering...

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere