KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Dansk Håndbold Forbund Brøndby Stadion Brøndby Danmark v/ advokat Karina Lind Bertelsen Indklagede: Indklagede 1 (registranten): Initiat v/ Christen Stenild Rosenvangs Allé Højbjerg Danmark Indklagede 2: Initiate v/ Christen Stenild Rosenvangs Allé Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet haandbold.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse/afvisning. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. marts 2017 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 27. marts 2017 uden bilag og replik af 20. april 2017 med et bilag (bilag 4). Registreringsdato: Domænenavnet haandbold.dk er registreret den 31. januar

2 Sagsfremstilling: Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret under navnet Dansk Håndbold Forbund med startdato den 22. maj 1964 (CVR-nummer ). Foreningen er desuden i CVR registreret under branchekode Sportsklubber, jf. i den forbindelse også sagens bilag 1. Dansk Håndbold Forbund har i klageskriftet anført blandt andet, at forbundet blev stiftet den 2. juni Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at Dansk Håndbold Forbund er registrant af domænenavnet dhf.dk og at domænenavnet benyttes i forbindelse med markedsføringen af forbundets aktiviteter, jf. nærmere herom klageskriftet. Ved opslag den 31. maj 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet dhf.dk er registreret den 28. november 1996, og at Dansk Håndbold Forbund er anført som registranten. Ved opslag den 31. maj 2017 på dhf.dk har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: DHF er et specialforbund, som varetager organiseringen af håndboldsporten i Danmark, og er herunder ansvarlig for udvikling af sporten, afvikling af turneringer for børn og voksne, etablering og drift af landshold, deltagelse i internationale håndboldsammenhænge m.v. DHF er organiseret i foreningsform. CVR-udskrift fremlægges som bilag 1. 2

3 DHF er stiftet den 2. juni 1935 og følgende fremgår af DHF s vedtægter 1 ( Love for Dansk Håndbold Forbund ), jf. bilag 2: DHF s formål er beskrevet i 3: DHF s formål er at virke for håndboldspillets fremme. DHF træffer bestemmelse om afholdelse af bl.a. landskampe og udskrivning af danmarksmesterskaber samt udfærdigelse af rets- og voldgiftsreglement, turneringsreglement og andre nødvendige regler og bestemmelser. DHF s medlemmer anerkender DHF s eneret til som medlem af IHF/EHF at arrangere landskampe og udskrive danmarksmesterskaber. DHF træffer afgørelse om, hvilke turneringer DHF agter at udskrive, ligesom DHF træffer bestemmelse om, hvorledes og under hvilke former de pågældende turneringer afholdes. DHF er forpligtet til at udgive de af IHF vedtagne spilleregler. DHF er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af håndboldspillets interessenter, herunder bl.a. instruktører, trænere, dommeraspiranter og dommere. DHF skal virke for samarbejde mellem distriktsforbundene og regionen, samt repræsentere disse og de tilsluttede foreninger overfor DHF, SkHF, EHF samt IHF. DHF benytter i dag domænenavnet dhf.dk i forbindelse med forbundets virksomhed. Hjemmesiden fungerer som en præsentation af forbundet og landshold m.v., ligesom den indeholder love, regler, oversigter og kontraktforeninger, nyheder, billetsalg m.v. DHF ønsker at etablere en ny hjemmeside med et mere relevant domæne i forhold til forbundets interessenter, som består af såvel landets håndboldforeninger, spillere i klubber og på landshold, journalister, internationale forbund og ikke mindst befolkningen med interesse for håndbold. I den forbindelse er håndbold det naturlige domænenavn. I relation til befolkningen skal det fremhæves, at DHF har berøring med flere millioner danskere, bl.a. i forbindelse med landskampe, hvor der ofte er flere millioner seere. DHF har de senere år afviklet flere internationale slutrunder i Danmark, hvilket også skal ske de kommende år, og her er hjemmesiden et vigtigt redskab for DHF i kommunikationen med hele Håndbold Danmark og alle de internationale interessenter til sådanne slutrunder. DHF har registreret domænet håndbold.dk i juni 2004, men har ikke taget domænet i brug, da det indeholdte å har skabt udfordringer ift. DHF s udenlandske interessenter. Til sammenligning kan det nævnes, at domænenavne svoemning.dk og svømning.dk ex begge er registreret af Danske Svømmeunion, som har samme rolle indenfor svømmesporten, som DHF har indenfor håndboldsporten. 3

4 Indklagede er en personligt drevet virksomhed, jf. CVR-udskrift vedlagt som bilag 3. Indklagede er registreret indenfor branchekoden: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. Indklagede har registreret domænet haandbold.dk i Domænenavnet er ikke aktivt og domænet har klager bekendt ikke tidligere været taget i brug. Indklagede ses ikke at have nogen interesse i domænenavnet haandbold.dk. DHF har de seneste år forgæves forsøgt at kontakte indklagede via mail og telefon omkring overførsel af domænenavnet haandbold.dk til DHF, men det har ikke været muligt at etablere kontakt, hvorfor nærværende klage er nødvendiggjort. DHF gør til støtte for den nedlagte påstand gældende, at DHF er beskyttet af reglerne om god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25 og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. DHF gør i den forbindelse gældende, at blandt de hensyn, der tillægges vægt er den aktuelle brug af domænenavnet og værdien af domænenavnet for sagens parter. Domænenavnet haandbold.dk er som nævnt ikke aktuelt i brug, og domænenavnet er dermed ikke egnet til at afspejle eller beskrive et aktuelt indhold på en hjemmeside tilhørende klager. DHF har en reel og væsentlig interesse i at få domænenavnet haandbold.dk overført til sig, da DHF er forbund for håndboldsporten, og dén part, som må anses at have en reel interesse i domænet. DHF ønsker at gøre reel brug af domænet i forbindelse med den omtalte hjemmeside, som retter sig mod flere millioner interessenter. DHF har således en større anerkendelsesværdig interesse i domænet end indklagede. Som bilag 1 har Dansk Håndbold Forbund fremlagt en udskrift af 3. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilag 2 er kopi af Love for Dansk Håndbold Forbund, der blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde den 11. juni Bilag 3 er en udskrift af 3. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Initiate v/ Christen Stenild. Af udskriften fremgår det blandt andet, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed med startdato den 23. april 1998 (CVR-nummer ). Virksomheden er registreret under branchekode Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Niels Christen Hjorth Stenild. 4

5 Ved sekretariatets opslag den 9. marts 2017 og fornyet opslag den 31. maj 2017 på haandbold.dk fremkom der ingen hjemmeside. I svarskriftet har Initiate v/ Christen Stenild blandt andet anført følgende: Jeg opstartede i 2002 håndboldportalen (BILAG A) som hurtigt blev den absolut største danske sportsportal for håndboldnyheder, hvor en lang række skribenter dagligt skrev nyheder om håndboldsporten, alt fra resultater, kampreferater, klubskifter, gossip, optakter etc. Herunder fakta om håndboldspillet, håndbold på TV, stillinger i håndboldligaerne, et meget stort håndboldforum, oversigt over håndbolduddannelser og efterskoleophold kort sag alt, hvad der vedrørte håndboldsporten i Danmark, men også udlandet. Haandbold.com blev i 2008 fusioneret med den brede sportsportal Kunsport.dk i selskabet Sportstar Media ApS ejet delvist af Tipsbladet A/S (BILAG B), hvor jeg var ansat som direktør i godt 6 måneder, indtil selskabet blev overtaget 100 % af Tipsbladet A/S i november oktober 2008 efter uenighed om strategien for Sportsstar Media ApS. Ved den lejlighed blev der indgået en gentlemen agreement, som betød, at jeg ikke måtte beskæftige mig med sportsportaler på nettet i en periode på 10 år efter Tipsbladets overtagelse. Jeg havde i foråret 2008 købt domænet haandbold.dk efter at have fået det tilbudt i en budrunde fra Telenor/Cybercity, som i led med en omlægning af Telenors forretning, solgte en lang række domæner fra. Jeg er således ikke den oprindelige registrator af domænet. Håndbold har altid haft en stor personlig og forretningsmæssig interesse for mig, og jeg ser et stort forretningsmæssigt potentiale i et nyt haandbold.com HAANDBOLD.DK! Jeg skrev i min tid med haandbold.com over nyheder om håndboldsporten. Jeg har siden jeg forlod håndboldsporten, fortsat beskæftiget mig med medie- og nyhedsproduktion og drev i 5 år fagbladet Fiske Avisen og den dertil hørende online nyhedsportal for lystfiskere fiskeavisen.dk (BILAG C) den udviklede jeg ligeledes fra bunden, og den blev på få år det absolut største online nyhedssite for lystfiskere i Danmark. Jeg har dermed vedligeholdt og udbygget min viden om drift og udvikling af IT-baserede nyheds- og interesseportaler. Jeg glæder mig derfor også til at iværksætte et nyt stort online nyhedssite for håndboldinteresserede i Danmark, når min aftale med Tipsbladet udløber i Domænet ligger registreret i mit personligt ejede selskab Initiate (CVR ). Jeg kan af gode grunde ikke aktivere domænet og lægge indhold på domænet, før min aftale med Tipsbladet udløber i At selskabet er registreret som detailhandel med brød, konditori og sukkervarer skyldes, at det i sin tid blev registreret som en isforretning, som jeg drev i min studietid. Det bliver selvfølgelig rettet, når det nye site officielt går i luften. Domænet har erhvervsmæssig betydning en portals domænenavn har enorm betydning for at søgemaskineoptimere siden, og dermed læsernes mulighed for at finde sitet dvs. en væsentlig konkurrencemæssig faktor for at skabe trafik til sitet. Haandbold.dk er formentlig det stærkeste domæne en dansk håndboldportal overhovedet kan have og dermed af enorm stor strategisk betydning for mit projekt. Jeg tøvede derfor heller ikke med at købe domænet, da jeg det tilbudt 5

6 i en budrunde fra Telenor. Jeg blev dengang gjort opmærksom på, at det også var blevet tilbudt DHF og andre sportsmedier. Samtidig vil der stadig være stor genkendelighed tilbage til haandbold.com, der som tidligere nævnt i en lang årrække var Danmarks største håndboldportal. Der foreligger en fuld og meget gennemarbejdet kommerciel forretningsplan for den nye håndboldportal, sitemap for portalen samt forhåndsaftale med et IT-firma, som skal levere CMS en delen til sitet. Der er planlagt at går i november 2018, ligesom jeg også har været i sporadisk kontakt med tidligere skribenter. Sitet vil være uafhængigt og dække ALLE danske interesser inden for håndbold og ikke kun de interesser, som varetages af forbundet. Der vil meget have en bredere og mere neutral formidling af håndboldsporten end et kommunikationsorgan fra et specialforbund. Der vil dog være rig mulighed for DHF for at promovere og oplyse om forbundet på den nye portal, som også gerne skulle øge interessen og tilgængeligheden for håndboldsporten i Danmark det er den klare målsætning. Jeg er på intet tidspunkt blevet kontaktet af DHF ang. domænet I min tid på haandbold.com var jeg jævnligt i kontakt med forbundets pressetjeneste og gjorde efter aftale brug af logoer og billeder fra DHF s landshold. Jeg anser ikke mit køb af haandbold.dk som værende i strid med domænelovens 25. Jeg har en klar hensigt og plan om at skabe en bred håndboldportal for alle danske håndboldinteresserede og håndboldinteresser herunder både håndboldspillere, amatører som professionelle, Håndbold spiller foreningen, håndboldpublikum, DHF og Divisionsforeningen Håndbold. At domænet ikke pt. er aktivt, skyldes en konkurrenceklausul, som udløber i Jeg har på intet tidspunkt forsøgt at videresælge domænet eller leje det ud. Jeg anerkender DHF s interesse for domænet, samme interesse kunne Divisionsforeningen for håndbold, der repræsenterer håndboldklubberne hævde at have eller Håndbold Spiller Foreningen, der repræsenterer håndboldspillerne. DBU har eksempelvis heller ikke domænet fodbold.dk som er et uafhængigt nyhedssite for fodbold (uden nogen sammenligning med forretningsplanen for haandbold.dk i øvrigt), men DBU, som repræsenterer Danmarks største sportsgren formår alligevel at kommunikere stærkt og bredt via DBU.dk. DHF s brand og kendskab vurdere jeg som lige så stærkt som DBU s brand, og for den almindelige håndboldinteresserede dansker vurder jeg, at det vil være mere naturligt at søge på DHF eller Dansk håndbold forbund end på det bredere søgeord håndbold. 6

7 Min påtænkte brug af domænenavnet haandbold.dk vil udgøre en udnyttelse af domænenavnets naturlige værdi og udnytte det endnu bredere end DHF. DHF kan ALDRIG repræsentere hele håndboldsporten i Danmark, der er mange potentielle konflikter i forhold til klubberne (Divisionsforeningen Håndbold), de professionelle spillere på landsholdet (Håndbold Spiller Foreningen) og salg af rettigheder og sponsorater til kommercielle partnere og medier. Et haandbold.dk drevet af DHF vil derfor i bedste tilfælde altid være et partsindlæg i værste fald en censureret og ensporet udgave af håndboldsporten i Danmark, med andre ord en falsk varedeklaration af hvad håndboldsporten er i Danmark det kan en uafhængig håndboldportal derimod. DHF har dermed ikke større anerkendelsesværdig interesse end undertegnede. Og haandbold.dk bør derfor ikke overføres til klager/dhf. I replikken har Dansk Håndbold Forbund blandt andet anført følgende: Indklagede oplyser i svarskemaet, at domænenavnet haandbold.dk blev erhvervet i foråret 2008 i forbindelse med en budrunde hos Telenor/Cybercity. Indklagede oplyser endvidere, at domænenavnet endnu ikke er taget i brug på grund af en konkurrenceklausul med en tidligere arbejdsgiver. Aftalen blev indgået i 2008 og løber frem til Indklagede har i svarskemaet ikke fremlagt dokumentation for disse forhold, herunder at konkurrenceklausulen er gældende fra 2008 og frem til Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ikke var vedlagt bilag til svarskemaet. Indklagede oplyser derudover, at DHF aldrig har kontaktet ham med henblik på overdragelse af domænenavnet. Dette bestrides med henvisning til bilag 4, som er to af henholdsvis den 17. november 2015 og den 5. januar 2016, hvor DHF forsøgte at kontakte indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet. DHF har adskillige gange forsøgt at kontakte indklagede, dog uden at indklagede har reageret på henvendelserne, hvorfor nærværende klagesag er nødvendiggjort. Indklagede henviser i svarskemaet i øvrigt til, at domænenavnet, fodbold.dk, ikke bruges af DBU. Det skal i den forbindelse nævnes, at domænenavnene tennis.dk, badminton.dk og curling.dk alle er administreret af de respektive sportsgrenes forbund. Der er således tale om et særtilfælde, at fodbold.dk ikke er administreret af et forbund. Forbundene har de samme roller inden for deres respektive sportsgrene, som DHF har for håndbold. Indklagede oplyser i svarskemaet, at DHF i 2008 blev tilbudt domænenavnet i en budrunde, men at DHF afslog at købe domænenavnet. 7

8 Dette bestrides, idet DHF aldrig er blevet tilbudt domænenavnet i en budrunde. Indklagede har oplyst, at domænenavnet blev opkøbt i 2008, men at det ikke har været muligt at anvende domænenavnet på grund af en aftale med indklagedes tidligere arbejdsgiver. Indklagede beskriver i svarskemaet på side 1 aftalen som en gentleman agreement, mens aftalen på side 2 beskrives som en konkurrenceklausul. Det er ikke dokumenteret, at der foreligger en bindende konkurrenceklausul mellem indklagede og indklagedes tidligere arbejdsgiver, som forhindrer indklagede i at anvende domænenavnet. Det må derfor lægges til grund, at indklagedes opretholdelse af domænenavnet uden at anvende det udgør en overtrædelse af domænelovens 25 om god domænenavnsskik. Som bilag 4 har Dansk Håndbold Forbund fremlagt kopi af to s fra henholdsvis den 17. november 2015 og den 5. januar 2017, der ifølge klagerens oplysninger er sendt til Initiate v/ Christen Stenild. Det fremgår af den første , at Dansk Håndbold Forbund ønsker domænenavnet haandbold.dk overdraget, idet domænenavnet ikke ser ud til at være i brug. Af den anden fremgår, at Dansk Håndbold Forbund gerne modtager et svar på anmodningen, uanset om indklagede er indstillet på en overdragelse af domænenavnet. Ved opslag den 31. maj 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at Initiat v/ Christen Stenild er registrant af domænenavnet haandbold.dk. Endvidere har sekretariatet i samme anledning konstateret, at Initiat v/ Christen Stenild under samme bruger-id (I6541-DK) er anført som registrant af yderligere fire domænenavne under internetdomænet.dk. Det drejer sig om domænenavnene fiskekanalen.dk, jagtjournalen.dk, jagtkanalen.dk og kystplads.dk. Ingen af disse domænenavne indeholdt aktive hjemmesider. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 31. maj 2017 på haandbold blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken Dansk Håndbold Forbund eller indklagede 1 og 2. Samtlige søgeresultater vedrørte forskellige (lokale) håndboldklubber og anden omtale af ordet håndbold i sin generiske betydning. Sekretariatet har ved af 2. juni 2017 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet haandbold.dk. DK Hostmaster har i anledning af sekretariatets henvendelse oplyst, at domænenavnet haandbold.dk den 27. april 2009 blev overdraget til Initiate, Rosenvangs Allé 250, 8270 Højbjerg, der var tilknyttet registreringen med CVR-nummer Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er et specialforbund, der under navnet Dansk Håndbold Forbund varetager organiseringen af håndboldsporten i Danmark, at Dansk Håndbold Forbund er ansvarlig for blandt andet udviklingen af håndboldsporten, afvikling af turneringer for børn og vokse samt landshold, at Dansk Håndbold Forbund, som er organiseret i foreningsform, blev stiftet den 2. juni 1935, 8

9 at Dansk Håndbold Forbund i dag benytter domænenavnet dhf.dk i forbindelse med forbundets virksomhed, at hjemmesiden blandt andet indeholder en præsentation af forbundet og landsholdet, reglementer, nyheder, billetsalg mv., at Dansk Håndbold Forbund imidlertid har et ønske om at etablere en ny hjemmeside under et mere relevant domænenavn i forhold til forbundets interessenter, at Dansk Håndbold Forbund i den forbindelse anser domænenavnet haandbold.dk som det naturlige domænenavn til en ny hjemmeside, at Dansk Håndbold Forbund siden juni 2004 har været registrant af domænenavnet håndbold.dk, at dette domænenavn ikke er taget i anvendelse, da det indeholdte å har skabt udfordringer for Dansk Håndbold Forbundets udenlandske interessenter, at Initiate v/ Christen Stenild har været registrant af domænenavnet haandbold.dk siden 1997, men at domænenavnet ikke benyttes aktivt, at domænenavnet haandbold.dk efter Dansk Håndbold Forbundets oplysninger heller ikke tidligere har været taget i brug af Initiate v/ Christen Stenild, at Initiate v/ Christen Stenild derfor ikke ses at have nogen interesse i registreringen af domænenavnet haandbold.dk, at Initiate v/ Christen Stenild ikke har fremlagt dokumentation for, at indklagede erhvervede domænenavnet i foråret 2008 i forbindelse med en budrunde hos Telenor/Cybercity, at Initiate v/ Christen Stenild heller ikke har fremlagt dokumentation for, at domænenavnet ikke er taget i brug på grund af en konkurrenceklausul med en tidligere arbejdsgiver, at Dansk Håndbold Forbund gennem de seneste år har forsøgt at kontakte Initiate v/ Christen Stenild med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet haandbold.dk, at det desværre ikke har været muligt at etablere kontakt til Initiate v/ Christen Stenild, hvorfor nærværende klage har været nødvendiggjort, at Dansk Håndbold Forbund har en reel og væsentlig interesse i at kunne benytte domænenavnet haandbold.dk i foreningsregi, at Dansk Håndbold Forbund påtænker at gøre brug af domænenavnet i forbindelse med en hjemmeside, der retter sig mod flere millioner interessenter, at Dansk Håndbold Forbunds påtænkte brug af domænenavnet således vil udgøre en udnyttelse af dets naturlige signalværdi, at domænenavnene tennis.dk, golf.dk, badminton.dk og svømning.dk alle er registreret af de respektive sportsgrenes forbund, at Dansk Håndbold Forbund har en større anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet haandbold.dk end Initiate v/ Christen Stenild, at Initiate v/ Christen Stenilds registrering af domænenavnet haandbold.dk udgør en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1, at der desuden foreligger en overtrædelse af god markedsføringsskik i forbindelse med registreringen, jf. markedsføringslovens 1, og at domænenavnet haandbold.dk på den baggrund bør overdrages til Dansk Håndbold Forbund. Indklagede 2 har gjort gældende, at Christen Stenild i 2002 startede som hurtigt blev den absolut største danske sportsportal for håndboldnyheder, at håndboldportalen i 2008 blev fusioneret med sportsportalen kunsport.dk i selskabet Sportstar Media ApS, 9

10 at Christen Stenild var ansat som direktør i dette selskab i godt 6 måneder, indtil selskabet blev 100 pct. overtaget af Tipsbladet A/S, at der i den forbindelse med indgået en aftale (konkurrenceklausul) om, at Christen Stenild ikke måtte beskæftige sig med sportsportaler på internettet i en periode på 10 år, at Initiate v/ Christen Stenild erhvervede domænenavnet haandbold.dk i foråret 2008 efter at have fået det tilbudt i en budrunde fra Telenor/Cybercity, at Initiate v/ Christen Stenild af samme grund heller ikke er den oprindelige registrant af domænenavnet haandbold.dk, at Christen Stenild siden han forlod håndboldsporten fortsat har været beskæftiget med medie- og nyhedsproduktion, at Christen Stenild således i fem år drev fagbladet Fiske Avisen og den dertil hørende online nyhedsportal for lystfiskere fiskeavisen.dk, at Christen Stenild i 2018 atter må beskæftige sig med sportsportaler på internettet, jf. den med Tipsbladet A/S indgåede konkurrenceklausul, at Christen Stenild herefter påtænker at iværksætte et nyt stort online nyhedssite for håndboldinteresserede under domænenavnet haandbold.dk, at den påtænkte brug af domænenavnet haandbold.dk vil udgøre en udnyttelse af domænenavnets naturlige signalværdi, at der på nuværende tidspunkt foreligger en gennemarbejdet kommerciel forretningsplan for den nye håndboldportal, sitemap for portalen mv., at den nye håndboldportal under domænenavnet haandbold.dk er planlagt til at gå i luften i november 2018, at domænenavnet haandbold.dk dermed har en betydelig erhvervsmæssig betydning for Initiate v/ Christen Stenild, at Initiate v/ Christen Stenild i modsætning til Dansk Håndbold Forbund vil benytte domænenavnet haandbold.dk til en neutral formidling af håndboldsporten, at mange andre end netop Dansk Håndbold Forbund også kunne have en interesse i domænenavnet haandbold.dk, at fx DBU ikke er indehaver af domænenavnet fodbold.dk, hvorfor det ikke er givet at Dansk Håndbold Forbund skal være indehaver af domænenavnet haandbold.dk, at Dansk Håndbold Forbund ikke har en større anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet haandbold.dk end Initiate v/ Christen Stenild, at Initiate v/ Christen Stenild ikke med registreringen af domænenavnet haandbold.dk har overtrådt domænelovens 25, at Initiate v/ Christen Stenild i den forbindelse gør opmærksom på, at man på intet tidspunkt har forsøgt at videresælge eller udleje domænenavnet haandbold.dk, og at domænenavnet haandbold.dk på den baggrund ikke bør overdrages til Dansk Håndbold Forbund. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af DK Hostmasters WHOIS-database, at Initiat v/ Christen Stenild er registrant af domænenavnet haandbold.dk. På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet imidlertid til grund, at den reelle registrant af domænenavnet haandbold.dk er Initiate v/ Christen Stenild, der ifølge CVR har samme adresse som registranten, og som også har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. 10

11 Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om Initiate v/ Christen Stenilds registrering og opretholdelse af domænenavnet haandbold.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et specialforbund, som under navnet Dansk Håndbold Forbund varetager organiseringen af håndboldsporten i Danmark. Dansk Håndbold Forbund er i den forbindelse ansvarlig for blandt andet udvikling af sporten, afvikling af turneringer for børn og voksne, etablering og drift af landshold, deltagelse i internationale håndboldsammenslutninger mv. Dansk Håndbold Forbund blev ifølge klagerens oplysninger stiftet i

12 Dansk Håndbold Forbund benytter på nuværende tidspunkt domænenavnet dhf.dk i forbindelse med markedsføringen af forbundets aktiviteter, men ønsker fremover at gøre brug af domænenavnet haandbold.dk i forbindelse med etableringen af en ny hjemmeside med et mere relevant indhold i forhold til forbundets mange forskellige interessenter. Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, at Dansk Håndbold Forbund har en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet haandbold.dk. Dansk Håndbold Forbunds interesse i domænenavnet skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder Initiate v/ Christen Stenilds interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet består af et almindeligt dansk ord, der er beskrivende for Dansk Håndbold Forbunds aktiviteter. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet haandbold.dk blev ifølge DK Hostmasters WHOIS-database registreret den 31. januar 1997, men Initiate v/ Christen Stenild har over for klagenævnet oplyst, at indklagede erhvervede domænenavnet i foråret 2008 efter at have fået det tilbudt i en budrunde. Oplysninger indhentet af sekretariatet fra DK Hostmaster viser, at domænenavnet haandbold.dk blev overdraget den 27. april 2009 til Initiate med et CVR-nummer identisk med det, som Initiate v/ Christen Stenild ses at være registreret under. Initiate v/ Christen Stenild har anført, at indklagede i 2002 etablerede håndboldportalen haandbold.com, men at denne portal i 2008 blev fusioneret med den bredere sportsportal kunsport.dk i et selskab, der senere samme år blev overtaget 100 pct. af Tipsbladet A/S. I forbindelse med at Christen Stenild fratrådte stillingen som direktør i det overtagne selskab blev der indgået en konkurrenceklausul, som betød at Christen Stenild ikke måtte beskæftige sig med sportsportaler i en periode på 10 år. Endvidere har Initiate v/ Christen Stenild anført, at indklagede så snart konkurrenceklausulen udløber i november 2018 påtænker at etablere en ny håndboldportal under domænenavnet haandbold.dk, og at domænenavnet har en stor forretningsmæssig betydning for indklagede, idet der vil være stor genkendelighed tilbage til haandbold.com. Indklagede har desuden efter det oplyste allerede påbegyndt planlægningen med lanceringen af den nye håndboldportal gennem blandt andet udarbejdelse af en forretningsplan. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Initiate v/ Christen Stenild ikke benytter domænenavnet haandbold.dk på en aktiv måde. Initiate v/ Christen Stenild har imidlertid anført, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet, uanset at indklagede ikke nærmere har dokumenteret eksistensen af den omtalte konkurrenceklausul. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at Dansk Håndbold Forbunds interesse i domænenavnet haandbold.dk overstiger Initiate v/ Christen Stenilds interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at Initiate v/ Christen Stenilds fastholdelse af registreringen af 12

13 domænenavnet haandbold.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Dansk Håndbold Forbund, medhold. Dato: 26. juli 2017 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 13

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0135 Klager: Mathias Rekling Jakobsen Herninggade 9, 3. th. 2100 København Ø Indklagede: HORNVAREFABRIKKEN ApS Storbjergvej 2 7650 Bøvlingbjerg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0107 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Snak Media Peter Fabers Vej 47 8210 Aarhus V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0049 Klager: JP Food ApS Udbyhøjvej 85 8930 Randers NØ Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kagemand.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0137 Klager: Sugardaters ApS Viborggade 159a 8210 Aarhus V Indklagede: Ricky Center AB Heimdalsgatan 56 261 62 Glumslöv Sverige Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0092 og 2017-0093 Klager: Lead Supply ApS P. Hiort-Lorenzens Vej 2A, 1. 8000 Aarhus C Indklagede: A Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0102 Klager: CM Network A/S Ved Stranden 22, 4. th. 9000 Aalborg v/advokat Lars Kühnel Indklagede: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway CA 94043 Mountain View USA

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0075 Klager: SMS.dk ApS Birkemosevej 11 a 6000 Kolding Indklagede: OKS Service A/S Naverland 2 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0197 Klager: Midtsjællands Mini Racing Klub Industrivej 12 4340 Tølløse Indklagede: Tølløse Auto Service Vestergade 29 4340 Tølløse Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere