Fortællinger om alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortællinger om alkohol"

Transkript

1 Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen

2 Familiefortællinger om alkohol - erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Udgivet af Socialforvaltningen i Århus Kommune, Alkoholbehandlingen, Forsorg og Misbrug. Tekst: Inger Anneberg Redaktion: Tine Horn og Lise Wraa Foto: Kåre Viemose Layout: Lise Wraa Marts 2009 Oplag 2000 Trykkeri: CS Grafisk A/S ISBN: Billederne er taget i Alkoholbehandlingen og viser behandlingssituationer i familieorienteret alkoholbehandling. Alle fotos er modelfotos, og modellerne er medarbejdere og deres familier. Alle navne i artiklerne er opdigtet på grund af deltagernes anonymitet. Deres navne er kendte af behandlerne i Alkoholbehandlingen. Kontakt Alkoholbehandlingen for yderligere eksemplarer og information: alkoholbehandlingen.info

3 FORORD Jeg er glad for at kunne præsentere dette temahæfte med artikler om familieorienteret alkoholbehandling set fra flere vinkler. Århus Kommunes Alkoholbehandling har igennem de seneste 4 år arbejdet med at udvikle et behandlingstilbud, hvor hele familien inddrages i behandlingsforløbet. At arbejde med hele familien på en gang giver gode resultater både for den forælder, der har misbrugsproblemet og for familiemedlemmerne. Måden at arbejde på inddrager på en ligeværdig måde alle familiemedlemmerne i behandlingen sammen og i grupper for sig. For de med særlig interesse for metoden bliver der samtidig med dette temahæfte udgivet en metodebeskrivelse Familien i alkoholbehandling metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune. Metodebeskrivelsen går i detaljer med metoden for den familieorienterede alkoholbehandling i Århus Kommune og er målrettet fagpersoner. Jeg håber, at disse udgivelser kan bidrage til at understøtte og videreudvikle metoderne på området om udsatte børn i familier med alkoholproblemer. Rigtig god læselyst! Gert Bjerregaard Socialrådmand

4

5 INDHOLD Alkoholproblemet påvirker hele familien... 6 Det vi ikke snakker om... 8 Det er ikke kun os der er ramt...10 Vi er blevet en anden og gladere familie...14 Familier i forandring...18 Stædighed og ny viden har fået mig igennem...22 Mette undgik sin mor...24 Her er der ingen der er forkerte...26 At spejle sig i hinandens historier...30 Alle kan få brug for hjælp...34 Alkoholbehandlingen

6 Alkoholproblemet påvirker hele familien Når en person i en familie udvikler et alkoholmisbrug, er det ikke bare den person, der lider. Alle andre familiemedlemmer påvirkes også, for alkoholmisbruget påvirker hele den måde, familien kommunikerer på, og den måde familien er sammen på. Det kan udvikle nogle mønstre i familien, som ikke er hensigtsmæssige. Mønstrene bliver fastlåste og holder hvert enkelt familiemedlem i en rolle, de ikke kan komme ud af. Det går ud over udviklingen og trivslen i familien og får ofte konsekvenser i form af dysfunktionelle relationer og fysiske, psykiske og sociale symptomer hos den enkelte. Disse mønstre kan der arbejdes mest effektivt med, når hele familien er samlet i behandling. Det er udgangspunktet for den familieorienterede alkoholbehandling på Alkoholbehandlingen i Århus Kommune. Målgruppen er familier med alkoholproblemer, hvor der er børn i aldersgruppen 0-18 år, og hvor den misbrugende forælder er i behandling. Hvorfor inddrage familien? Alkoholproblemer er tabu i vores samfund, og således også i familierne. Derfor er det vigtigt at få tabuet brudt både indadtil i familien og udadtil, i forhold til arbejdsplads, skole, institution, vennekreds, naboer mv. Tabuet skal brydes, for med tabuer følger både skyld og skam. Det er ikke bare den der drikker, der rammes af skyld og skam, men også de øvrige familiemedlemmer. De, der står omkring familien eller familiens egne medlemmer har ingen chancer for at komme til at hjælpe eller støtte, så længe alkoholproblemet forbliver en hemmelighed. Hvis problemet er hemmeligt, skaber det en følelse af isolation. Hvordan har børnene det? Hvis der ikke sættes fokus på hele familien, når en af forældrene har et alkoholproblem, sker der ofte det, at børnene reagerer med forskellige symptomer, og pludselig er det barnet, der skal undersøges og behandles frem for den, der drikker. Mange børn i familier, hvor den voksne har et misbrug, kommer i kontakt med fx skolepsykolog, talepædagog, psykiatrien mv. Barnets mistrivsel kommer ofte i fokus uden at hjælpesystemet får kendskab til alkoholproblemet i familien, og barnet får ikke den hjælp, det har brug for. Derfor er det vigtigt at tilbyde hele familien et samlet behandlingsforløb. På denne måde kan man holde fokus på, at konsekvenserne af alkoholproblemet påvirker alle i familien, og at det kan vise sig på forskellige måder. Min fars alkoholproblem fylder det hele. Jeg ville så gerne kunne sørge over min farmors død, men alkohol kommer hele tiden foran årig pige Ved at have hele familien i et forløb bliver det tydeligt, hvordan familiemedlemmerne fungerer sammen som familie, og der bliver lettere adgang til at arbejde med familiemedlemmernes aktuelle reaktioner og sociale færdigheder. Kommunikations- og relationsmønstre fra det daglige liv viser sig, når familien ses som en samlet enhed i forløbet. Det er for længst dokumenteret, at det at have hele familien i behandling og fokusere på afhængigheden giver en god behandlingsmæssig effekt. Derfor er det vigtigt for Århus Kommunes Alkoholbehandling at have et tilbud til børnefamilier med fokus på afhængigheden. Dette understøttes af nye erfaringer fra udlandet, som bekræfter, at når hele familien gennemgår et behandlingsforløb, modvirker det blandt andet risikoen for tilbagefald hos den drikkende. 6 Alkoholbehandlingen

7 Så mange børn er ramt Sundhedsstyrelsen anslår, at der er mindst børn, der vokser op i en familie med alkoholproblemer. Dette tal medtager kun de børn mellem 0 og 18 år, hvor far eller mor har været indlagt på hospital med en alkoholrelateret lidelse. Sundhedsstyrelsen antager, at endnu flere børn er i berøring med et alkoholproblem under opvæksten. Sundhedsstyrelsens skøn lyder på mere end børn. Valget af metode Den familieorienterede alkoholbehandling er baseret på den såkaldte McFarlane-model, som oprindeligt blev udviklet i forbindelse med psykiatrisk behandling af unge skizofrene og deres familier. Metoden er i Århus blevet oversat til alkoholbehandling og indeholder de aspekter, som alkoholafhængighed fører med sig. Derudover arbejdes ud fra psykodynamiske, kognitive og systemiske tilgange. Formål med familieorienteret alkoholbehandling Formålet med at inddrage hele familien i behandlingen er at give familien et samlet behandlings-tilbud og derved mulighed for at indgå i en fælles forandringsproces. Herudover er der følgende behandlingsformål at: Ændre alkoholvaner og reducere risikoen for og konsekvenserne af tilbagefald. Bryde tabuet om alkohol i familien. Give familien viden, støtte og råd. Styrke familiens relationsmønstre. Træne kommunikationen inden for familien og familierne imellem. Give familien mulighed for at arbejde med en struktureret problemløsningsmodel i forhold til konkrete dagligdags problemstillinger. Arbejde med en forebyggende indsats. Træne mestring af samlivet med en drikkende eller tidligere drikkende i dagligdagen og i vanskelige situationer. Forebygge næste generations risiko for alkoholproblemer. Hjælpe, støtte, rumme, tage ansvar og give håb. Øge hver enkelt familiemedlems livskvalitet. Alkoholbehandlingen 7

8 At drikke alkohol er helt almindeligt i det danske samfund og samtidig er der tabuer forbundet med at have alkoholproblemer. Tabuerne berører både voksne og børn Det er ikke ualmindeligt, at der kan gå mellem 10 og 15 år med alkoholproblemer i en familie, før nogen i familien henvender sig for at få hjælp. - Det er der mange forklaringer på. Den drikkende kan have svært ved at se situationen i øjnene. Familien hvirvles ind i et spind af forklaringer og har svært ved at tale om det der sker i familien, forklarer Tine Horn, der er afdelingsleder ved Alkoholbehandlingen i Århus. - Skyld, skam, hemmeligheder og tavshed. Det er nogle af de kendetegn, som rammer familier, hvor alkoholen er blevet et problem, supplerer Grete Hedegaard, der er socialpædagog samme sted. - Alkohol er noget, vi næsten alle sammen bruger. Det er en del af det sociale samvær i de fleste menneskers liv. Mange mennesker har i deres omgangskreds eller i familien en eller måske flere, der drikker på en uhensigtsmæssig måde eller som har et alkoholproblem. Men det er svært at kommentere, svært at spørge til, og i det hele taget svært at tale om. At erkende, at man selv eller andre i ens nærmeste familie har et problem, kan være rigtig svært, og det er med til at gøre det til et tabu. Alkoholproblemer rammer bredt hermed også almindelige mennesker med arbejde, familie, hus og bil, forklarer Tine Horn. Din egen skyld Det er vanskeligt at forstå afhængighedens natur, at alkohol tager magten fra en, så man ikke længere kan styre, hvor meget man drikker. Omverdenen kan være fordømmende og mene, at det er et spørgsmål om at kunne tage sig sammen. Holdningen er, at får man problemer med alkohol, så er det nok ens egen skyld. Det må være fordi man er for slap, eller fordi man er en svag person. Den dominerende holdning er, at vi ser ned på den, der ikke kan styre sit alkoholforbrug, men mange mennesker har slet ikke kendskab til eller viden om, hvad det vil sige at være afhængig, siger Grete Hedegaard. Men hvordan slår tabuet igennem og berører de familier, hvor alkohol er blevet et problem? Det kan for eksempel vise sig ved, at ens arbejdspladskolleger ikke tager fat i emnet, men blot ignorerer det, og det kan vise sig ved, at lærerne på en skole ikke tør forholde sig til de børn, som har en forælder med et alkoholproblem. - Mange skoler har sorgplaner, fx planer for, hvordan de griber det an, hvis en forælder får kræft. Her får mange børn efterhånden den helt rigtige omsorg fra de voksnes side. De bliver ikke overset, men børn af forældre med alkoholproblemer bliver slet ikke mødt med den samme omsorg, og jeg har hørt flere af dem give udtryk for, at de ikke kan forstå, at de ikke bliver set, fortæller Grete Hedegaard. Børnenes hemmelighed Tabuet rammer ofte børnene på den måde, at ingen kontakter dem eller spørger til dem, heller ikke dér, hvor det er åbenlyst, at de er forsømte. De har måske ikke madpakker med, de sørger selv for deres tøj og de kommer ofte for sent. - En pige fortalte, at hun tit kom grædende i skole, men ingen voksne spurgte hende, hvorfor hun græd. Jeg tror, at en del lærere ikke tør spørge direkte til det, fordi de rammer ind i, at vi faktisk hver især har et alkoholforbrug, fortæller Tine Horn. 8 Alkoholbehandlingen

9 For børnene er det særligt hårdt, at alkoholproblemer er så tabubelagte. De kommer nemlig meget ofte til alene at bære rundt på familiens hemmelighed. - Mange børn er dygtige til at skjule det. I det ydre sørger de måske for, at alt er i orden, og de hjælper til med at holde orden derhjemme, for ingen må opdage det. Selv om det buldrer løs indeni, så har de en klar fornemmelse af, at de ikke må snakke om det. Nogle har også fået direkte besked på, at de ikke skal sige noget. Hvis det så alligevel sker, så kan de være tynget af skyldfølelse i lang tid bagefter, fortsætter hun. Børns loyalitet over for forældrene er med til at gøre dem tavse. De oplever skænderierne derhjemme, og de mærker, at der er noget helt galt. Ofte ender de med at tro, at det er dem selv, der er forkerte. Samtidig frygter de, at deres forældre bliver stemplede, hvis det bliver kendt, at ens mor eller far har et alkoholproblem. At bryde tavsheden Internt i en familie rammer tabuet meget hårdt. Det kan have været et forbudt samtaleområde i mange år, før familien søger hjælp. Familien er ofte vævet ind i et spind af forklaringer på, hvorfor de ikke selv handler i forhold til problemet. - Mange bruger år på at benægte, hvad der sker. Det hænger til dels sammen med tabuet i omverdenen, og når det har ligget som en fælles hemmelighed i en familie i årevis, så påvirker det i høj grad familiens forhold til hinanden. Alle er berørt af misbruget, både børn og voksne, og det præger i høj grad den måde, familien er sammen på, slutter Grete Hedegaard. Når familien samlet kommer i behandling, bliver der slået hul på tavsheden, og de mønstre, der har udviklet sig, bliver synlige. Det er en utrolig stor lettelse. WHO s definition på alkoholafhængighed Du skal have tre af følgende seks symptomer for at være afhængig: Craving (trang til alkohol) Tolerans (stigende forbrug) Abstinenser (uro, rastløshed, hjertebanken, sved, mv.) Drikker videre trods bedre viden om de negative konsekvenser Mindre interesse i den sociale verden grundet alkohol Kontroltab (fortsætter med at drikke trods beslutninger om at stoppe) Alkoholbehandlingen 9

10 Det er ikke kun os der er ramt 10 Alkoholbehandlingen

11 Hver gang Vagn og Gitte har truffet andre familier med samme problem som deres, har det været et spark fremad. Familien har fået brudt den onde cirkel, ikke mindst fordi børnene er blevet inddraget og har fået lov at tale med Vagn har egentlig altid drukket, helt tilbage fra dengang han var ung lærling. Som håndværker var det en del af kulturen, at man kunne drikke en øl eller to efter fyraften, men ikke i arbejdstiden. I mange år anså han det ikke for noget problem, og han tænkte slet ikke over, at det gradvis voksede til fire-fem øl om dagen efter arbejde og så igen øl eller vin, når han kom hjem. - Det eskalerede voldsomt for cirka fem år siden, da jeg kom i konflikt med chefen på min arbejdsplads. Jeg blev mere og mere stresset og kunne ikke holde ud at være der. Fra da af gik det i den gale retning, fortæller Vagn. Vagns måde at drikke på var aldrig skjult for hans kone, Gitte. Både hun og børnene vidste det, for han drak aldrig i hemmelighed. - Men det begyndte gradvist at ændre hans personlighed, forklarer Gitte. Han blev opfarende, hidsig og sløv. Sov meget, og når han så lige var vågnet, måtte han ikke forstyrres, for så fik vi det glatte lag, både børnene og mig. Han mistede let tålmodigheden og blev vred over bagateller. Vagn supplerer: - Jeg følte det helt klart ikke så slemt, som familien gjorde, men bagefter kan jeg godt se, at det var sådan. Forsøgte selv at stoppe Gitte forsøgte flere gange at få Vagn til at drikke mindre. Med et hjemmelavet skema prøvede hun at holde styr på, hvor meget han drak, og Vagn havde jævnligt planer om at trappe ned. Gitte husker også, at hun ringede til en telefonrådgivning for at få råd om, hvad hun skulle gøre. Svaret var klart nok uden Vagns samarbejde kunne hun ikke gøre noget som helst. - De foreslog også, at jeg tog børnene og gik min vej, for hvis han ikke ville ud af det, så kunne jeg ikke komme ret langt. Men vi har fem børn, tre som stadig bor hjemme, og vi har været sammen i så mange år. Jeg ønskede ikke at gå min vej. Omvendt, så har jeg siden beskrevet det som, at jeg var enlig mor til seks. Det var et utroligt pres. Bagefter kan jeg også se, at jeg næsten ikke havde noget overskud tilbage. Jeg brugte al min energi på at være stødpude mellem Vagn og ungerne. Hvordan børnene havde det, var jeg ikke god til at sætte mig ind i. Jeg var den udglattende, og jeg stod helt alene med det, fortæller Gitte. Omvendt, så har jeg siden beskrevet det som om, at jeg var enlig mor til seks På arbejdspladsen førte konflikten med chefen og Vagns alkoholforbrug til en fyring, og efterfølgende viste det sig næsten umuligt at få nyt job. Arbejdsgiverne kunne mærke, han havde drukket, og Vagn kunne selv se, at hans håndværkerevner var blevet dårligere, så når han endelig fik et job, holdt det ikke ret længe. Tavsheden omkring familien At familien var ramt af tabuet omkring alkohol viste sig på mange måder. Vagns problem med alkohol blev aldrig taget direkte op over for ham eller hans kone, hverken af kolleger, venner eller omgangskreds, selv om alle vidste, det var galt. Kun de to ældste børn, som var flyttet hjemmefra, tog af og til fat i deres far og bad ham gøre noget ved problemet, men de blev konsekvent afvist. - Jeg sagde, at det var mit problem, ikke deres! Jeg var helt afvisende. Men nu bagefter kan jeg godt se, at jeg nogle gange har forsøgt at få hjælp, hvor omgivelserne faktisk ikke rigtigt har reageret. Fx har jeg flere gange taget det op hos min læge, men uden noget resultat. Jo, forslag om antabus, men det ville jeg ikke, jeg var bange for at holde op med at drikke fra den ene dag til den anden. At min krop ikke kunne holde til det, og at det ville være farligt efter så mange år, forklarer Vagn. En pludselig hospitalsindlæggelse på grund af mavesmerter førte heller ikke til forslag om hjælp til familien, selv om det var åbenlyst for personalet, at Vagns fysik var ved at bukke under, fordi han drak alt for meget. - En meget sød sygeplejerske foreslog forsigtigt, om jeg ikke skulle på antabus, men de sagde aldrig direkte til mig, at jeg havde et problem, fortsætter han. Heller ikke fra børnenes skole er der nogensinde taget kontakt til familien og spurgt til, om der var problemer med alkohol hos deres far. Ved nældens rod For godt et år siden så Gitte en annonce fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune i den lokale ugeavis. Alkoholbehandlingen 11

12 Vagn husker, at han på det tidspunkt var klar over, at det var for svært selv at trappe ned, og han fik ringet til Alkoholbehandlingen, hvor han fik en tid. Aftalen blev, at han først skulle lade sig indlægge på psykiatrisk skadestue til afrusning under kontrollerede forhold. Gitte husker, at de fik besked om, at de næste dage kunne blive svære for Vagn. - Alle kan jo have en dårlig dag, hvor man tænker, at det ville være nemmest for alle, hvis jeg ikke var her. Men jeg har alligevel aldrig været i nærheden af at ville tage mit liv. Det er for fejt, synes jeg, siger Vagn. Den planlagte afrusning virkede, og efter den begyndte familien at komme til samtaler i Alkoholbehandlingen. - I begyndelsen tog jeg selv til samtaler, senere sammen med Gitte. Vi var enige om, at jeg først skulle have det fysisk bedre, før børnene blev inddraget. Jeg havde et stort behov for at komme oven på fysisk, og i begyndelsen var jeg stærkt deprimeret, husker Vagn. Børnene var alle med til en familiesamtale, før familien blev introduceret til gruppeforløbet, og det blev et vendepunkt for familien. Gitte husker det som, at man endelig greb fat om nældens rod, netop ved at inddrage børnene. - Det føltes helt rigtigt, at de også skulle med. At høre deres tanker og høre om alt det, vi ikke selv havde haft overskud til at sætte os ind i, var det helt rigtige. At være i samme båd Introduktionen til at komme i grupper skete på to lørdage, hvor Vagn og Gitte samt deres børn deltog sammen med fem andre familier. Her modtog både børn og voksne undervisning, var i gruppe sammen, hyggede sig sammen, legede og spiste fælles frokost (se artiklen side 18). - Den følelse, at man gennem flere år har stået helt alene om det, kunne jeg med det samme se, at de andre pårørende også havde haft. Flere nikkede, når jeg fortalte om det. Det var dejligt at finde ud af, at vi ikke var de eneste i verden, der stod med det her problem. Vi var i samme båd, husker Gitte. Børnenes deltagelse i de to lørdage var en befrielse for familien. - Jeg tror også, de fik gavn af at se, at de ikke er alene, de fik løsnet op for meget allerede på de to dage, siger Gitte. Men Vagn husker også dagene som hårde. - Der var jo en del fokus på, også fra børnene, hvor dårlige vi var, os der drak. Det var hårdt at høre på, hårdt at få kritik, fortæller han. Efter introduktionslørdagene kom Vagn og Gitte med i en gruppe for voksne, hvor både den, der drikker, og ægtefællen er med. Vagn har oplevet, at hvert møde i voksengruppen har været et spark til at komme videre til at holde ved. - Det har været rigtig rart at være med til. Og det handler også om at se og opleve, at nogen faktisk har det ligesom eller værre end mig. Vi er så mange forskellige typer, og det har jeg meget gavn af at opleve og tænke over: Hvem vil klare det hvem vil ikke? Desuden kan vi mærke hver eneste gang, at behandlerne vil os det bedste, og de øvrige familier interesserer sig for hinanden og for os, de vil gerne, at det skal gå godt. Vi skiftes til at øse af vores erfaringer. For nogle er det jo ikke første gang, de forsøger at holde op med at drikke. De har haft flere forsøg, og tilbagefaldet er vi vel alle bange for i en eller anden grad, eller vi har en drøm om at kunne styre det. Jeg vil ikke fortælle mine kammerater, at min far har et alkoholproblem, for så vil de bare tro, at han er sådan en alkoholiker, der drikker hele tiden og ikke har styr på noget årig dreng Omvendt, så er det meget menneskeligt, at man kan komme i den situation, at man får et tilbagefald, men denne gang ved vi i hvert fald, hvad vi skal gøre, hvis det sker, siger Vagn, som foreløbig ikke har haft trang 12 Alkoholbehandlingen

13 med til at gøre det ganske vanskeligt for par at stole på hinanden bagefter. - Der kan opstå en masse løgn i familier på den måde, og hvis man har levet på en løgn i mange år, hvordan skal man så få tillid til hinanden igen, spørger Gitte. til at drikke og stadig er på antabus. At børnene har været med i hele forløbet, ser Vagn meget positivt på. - Det har føltes helt rigtigt. Det ville ikke have givet det samme uden børnene. Når de to store er på besøg hjemme, ved de også 100 procent, hvad det drejer sig om. Og når vi har været af sted i gruppe, så er der ikke noget hemmelighedskræmmeri over det. En ny mand At Vagn har ændret sig fuldstændig ved at holde op med at drikke er en stor glæde, som både Gitte og børnene taler åbenlyst om. - Han er blevet nærværende igen. Et eksempel er, når ungerne kommer og spørger, om han lige vil finde noget i værkstedet til dem. Før ville han bare have vrisset af dem. Nu går han selv med ud og kigger. Det er den slags ting, som har ændret sig. Og så hans udseende, han ser meget sundere ud, siger Gitte. Vagn tilføjer, at han kan mærke, at hans fysik er blevet stærkere. Den er måske ikke 100 procent endnu, og han er stadig sygemeldt, men ved at arbejde meget i haven holder han sig i gang og får det hele tiden bedre. Drømmen om at prøve igen Mens vi taler, tager Vagn sig en alkoholfri øl, for den kan han godt lide smagen af. Tanken om at kunne få et normalt forhold til alkohol er noget, han og Gitte jævnligt taler om. - Det er nærmest som at bidrage til vores kultur, at man kan drikke. Det hører næsten med til at blive et normalt menneske igen, synes jeg. Jeg siger sommetider, at hvis jeg ikke får prøvet, så kan jeg ikke dø i fred, men det er der mange i gruppen, som har svært ved at forstå, de er meget kritiske over for den tanke og sætter spørgsmålstegn ved muligheden, siger Vagn. Gitte tilføjer: - Jeg tænker da over, at Vagn kan blive nødt til at prøve det og drage nogle erfaringer. Elles bliver det et spøgelse, som er der hele tiden. Men jeg tror ikke på, at vi kommer så langt ud, som vi har været sidste gang. Det vil jeg ikke kunne holde til igen. Vagn og Gitte er enige om, at de gerne må drøfte muligheden åbent, for de har tillid til hinanden og sådan har det generelt været, også mens Vagn drak. - Han har aldrig drukket i hemmelighed, aldrig skjult, hvad han har drukket. Det er ellers ret almindeligt, og det skaber jo en masse indbyrdes mistillid i et forhold, at man skjuler sin vodkaflaske under bilsæderne, siger Gitte. Hun mener, at al hemmelighedskræmmeriet kan være Alkoholbehandlingen 13

14 ladere Vi blevet en anden og familie 14 Alkoholbehandlingen

15 Måske bliver livet ikke perfekt, men for børnene i Vagn og Gittes familie er hverdagen alligevel blevet en helt anden efter, at deres far er holdt op med at drikke Engang var det let at få lov til alting, når man plagede sin far. For når Vagn var fuld, var han også ligeglad, og når børnene plagede sig til spise toast i sofaen og se tv, så var svaret bare: ja, så gør det da!. Nu er den tid slut. Vagn og hans kone er igen enige om børneopdragelsen, og Vagn glider ikke bare af og siger ja. - Han lytter mere til mor nu. Tidligere gav han lov til alt, nu skal aftalerne om at lave lektier efter skoletid overholdes, siger Søren på 14 år, som et eksempel på den forandrede far. De fire af familiens fem børn er samlet om spisebordet for at snakke om, hvordan det har været at være dem mens deres far drak for meget. Og hvordan det er nu, hvor han er ædru hele tiden, og hvor to af børnene har prøvet at være med i en gruppe med andre unge, der også har forældre med alkoholproblemer. - Da han drak, blev han sur over ingenting. Han sov altid og var irriteret på os, når han lige var vågnet. Og så var der altid færre penge. Jeg kan huske, at jeg ikke kunne få penge til at tage på fisketur, siger Niels på 16 år. Med så stor en børneflok vil der tit være larm og skænderier. Det fik Vagn til at fare op og skælde ud. Børnene vænnede sig til, at sådan var det bare. Som Søren udtrykker det: - Sådan var han jo. Jeg troede, det var normalt, jeg kan ikke huske, at han ikke har drukket. Da Vagn blev arbejdsløs, var der endnu færre penge, og endnu mere tid til at drikke i, husker Stig, den ældste af sønnerne, der for længst flyttet hjemmefra. - Det gav ham klart dårligt selvværd, han sov bare mere og mere, og hvis han ikke sov, så drak han, fortæller han. Det hemmelige liv Selv om det aldrig har været holdt hemmeligt for børnene, at deres far drak, så har det været en hemmelighed udadtil. Søren har fx aldrig talt med kammerater i klassen om, at hans far har et alkoholproblem, heller ikke med sine lærere. - Jeg synes ikke, at de skal vide noget. Det skaber bare sladder. De vil bare tro, at han er sådan en total dranker, der tyller en liter vodka i sig om dagen, fortæller Søren. Hans to år ældre bror er ikke så bekymret for rygterne om deres far. Han har en kammerat, hvis far også har haft problemer med alkohol, og ham taler han med. Det er blevet nemmere efter, at jeg har gået i børnegruppe. Sjovt at møde andre, der kender tild et samme problem. Før følte jeg, at jeg ligesom var lukket inde i en kasse, sådan er det ikke mere. Jeg ved, at når min far lyder mærkelig hæs i stemmen, så er det fordi, han lige har sovet, og at det går over igen efter måske en time. Det er ikke fordi, han har drukket - jeg stoler på min far årig dreng - Fra ham kender jeg til, at det kan være en hemmelighed, og derfor kan vi tale om det. I min klasse ved de også godt, at jeg har gået til møder med andre unge, hvis forældre har alkoholproblemer, det har jeg sagt lige ud, men vi har også et helt vildt godt sammenhold i den klasse, det betyder alt. Jeg skammer mig ikke over min fars problem. Det er dumt, hvad han har gjort, men han prøver at gøre det godt igen. Jeg er rigtig stolt over, at han faktisk prøver. Og så er det vildt godt, at vi er med i det her, det hjælper ham faktisk, at han ved, det ikke bare er hans egen opgave. Vi hjælper ved at sige, hvad vi mener, forklarer Niels, og Søren tilføjer: - Hvis han nu tog til behandling eller møder, og vi ingenting vidste og ikke var indblandet, så ville det slet ikke være det samme. Nu ved vi, hvad der sker, når han og mor går til møder, og ingen i familien går rundt med hemmeligheder. Jeg tror, det hjælper ham meget, at familien er der for ham. Drømme om fremtiden Søren og Niels har begge deltaget i en gruppe for unge, som Alkoholbehandlingen har tilbudt dem samtidig med, at deres forældre gik ind i en voksengruppe. Alkoholbehandlingen 15

16 - Det har været skægt at være med i gruppen. Jeg har været med alle gangene, og det er en god måde at være sammen på, fortæller Søren. Hans storebror indrømmer, at han har pjækket et par gange og måske mest følt det som en pligt for forældrenes skyld, men for begge sønner har det været et sted med åbenhed, et sted, hvor man har haft lov til at tale om alt. - Vi har fx skullet vælge mellem nogle postkort, og så, ud fra tre af dem, sige noget om, hvordan vores fremtid så ud. Vi har også tegnet og snakket om tegningerne. De voksne i gruppen er gode til os unge. De lytter til os, og de er ikke ligeglade. De har ikke sådan en holdning, om at det her er jo bare vores arbejde. Det er noget, de gerne vil, fortæller Søren. Det er helheden, der tæller Stig, den ældste af sønnerne, understreger, at kun ved at se på hele familien, kan man gribe hjælpen rigtigt an. - Det er den holistiske tilgang til problemet, som er vigtig. Sådan er det vel i alle livets aspekter, at skal man helbredes for en sygdom, så er det ikke nok bare at se på symptomerne, så er man nødt til at se på hele mennesket. Faktisk tænker jeg, at sådan en familiebehandling ville være endnu bedre, hvis den ikke bare omfattede familien, men også den øvrige omgangskreds, venner, kollegaer. Jo flere vinkler man ser et problem fra, jo bedre. Men det er nok et spørgsmål om ressourcer. Hvad vil samfundet ofre på det? Bekymringen for fremtiden Det alle børnene bekymrer sig om er, hvis deres far begynder at drikke igen, og hvis følgerne bliver, at forældrene ikke kan blive sammen. Derfor er tanken om, at Vagn måske vil prøve alkohol igen ikke noget, de er så vilde med. - Det ville være fint, hvis han kunne drikke til en fest af og til, men det er ikke i orden at begynde hver dag. Et glas vin en lørdag, det lyder jo mere normalt, siger Søren. Og Stig tilføjer: - Men det vigtigste ville nok være, hvis han fik et arbejde igen. Han burde stadig kunne få nogle år på arbejdsmarkedet. Søren forklarer, at faderen allerede, som det er nu, laver meget mere end han gjorde tidligere. Han udfører reparationer på huset og rydder op, hvor det hele før lignede en bunke skidt. Alle er enige om, at Vagn er blevet en langt gladere mand nu, hvor han ikke drikker. - Et liv bliver jo aldrig perfekt. Det duer ikke at stræbe efter, at det hele skal være perfekt, men vores liv er blevet lettere, siger Stig og peger på et paradoks, som kendetegner det danske samfunds forhold til alkohol: - Han skal betale langt mere for at få en alkoholfri øl, fordi den ikke findes som discountøl. Prisen er meget højere, og du kan ikke hente det ved at køre over grænsen. Det er da absurd og et meget underligt problem. For den pris han betaler for to alkoholfrie øl, kunne han have fået 10 discountøl, slutter Stig. 16 Alkoholbehandlingen

17 Alkoholbehandlingen 17

18 Familier i forandring 18 Alkoholbehandlingen Først er genertheden næsten til at tage og føle på, for ingen, hverken voksne eller børn, har mødt hinanden før. Behandlerne fra Alkoholbehandlingen giver hånd og siger velkommen til hvert eneste familiemedlem, store som små, næsten 30 i alt, og langsomt forsvinder den akavede stemning.

19 En usynlig elefant, der ikke må trædes på halen En usynlig elefant, der ikke må trædes på halen. Sådan skildrede en af familierne alkoholproblemet, da de mødtes med seks andre familier en lørdag på Alkoholbehandlingen i Århus Et morgenbord er flot dækket og ser indbydende ud. De mindste børn forsvinder ind i rummet ved siden af, leger og spiller bold. En pige sætter sig væk fra de andre på en stol, der vender ind mod væggen. Hun kigger intenst på sit Nintendospil, mens teenagerne står lidt hver for sig med hænderne i lommen. Et andet barn sætter sig straks ved bordet og giver sig til at tegne uden at se op. En far ankommer med hustru og tre børn. Han kigger stolt på børnene og ser på sit ur: - Se selv, vi kom til tiden, det kan vi nemlig godt, siger han. Da alle har sat sig, er det tydeligt, at hver familie vælger at sidde for sig, sammen med deres egne. Når familierne mødes igen om to uger, vil det allerede have ændret sig. Børnene vil blande sig, og det samme vil de voksne, men det ved de ikke endnu. Det er noget behandlerne ved af erfaring, og lige nu får alle lov at vælge dem, de kender bedst. Nu bydes der velkommen, og familierne får at vide, at de deltager i lørdagen på de vilkår, at man ikke fortæller om hinanden bagefter, for det skaber mest tryghed. I velkomsten får familierne også at vide, de har meget til fælles: De er her som familier med både børn og voksne. De har alle alkohol inde på livet. De vil gerne være med til at skabe en forandring for deres familie. Præsentation og forandringsprocesser Bagefter får alle familier mulighed for at præsentere sig selv, også børn og unge. I hver familie bliver der sat navn på, hvem der har problemet med alkohol, noget der også giver anledning til en vis munterhed, som fx når en far siger: - Det er mig, der er problemet, men ellers er vi helt normale. Derefter holder en behandler et oplæg om de processer, der finder sted, når man skal lave en forandring i sit liv. Familierne skal vide, at den, der har alkoholproblemet, kan svinge i sin motivation for forandring og kan opleve tilbagefald. Det kan være en del af forandringsprocessen og noget, der bliver taget hånd om i behandlingsforløbet. Behandleren beskriver de forskellige faser, som alle indgår i en adfærdsforandring og hvordan faserne griber ind i hele familiens liv. Men forskellen fra tidligere og til denne lørdag er, at nu skal familien igennem forandringerne sammen. Alkoholen som familiens fælles problem er tvunget ud af mørket. Hvorfor hele familien? Efter oplægget er det tid til noget helt andet. Alle mødes i hallen, både voksne og børn, og nu skal der leges. Slik-memory tester hukommelse, og dem, der har den bedste evne til at finde slik, som er ens, scorer en del søde sager, som ender i en fælles uddeling ved bordet senere. Gradvis begynder børnene at tø op, de tænker ikke helt så meget på, hvem deres egen familie er, men kontakter hinanden mere frit. Bagefter er der igen fælles oplæg for alle, denne gang om, hvorfor Alkoholbehandlingen ønsker at inddrage hele familien i behandlingen. Familierne kom- Alkoholbehandlingen 19

20 mer på banen og ender med at have en række forslag til, hvorfor de skal være sammen om behandlingen: Vi får talt sammen om betydningen. Vi får sat ord på problemerne. Vi er ikke alene - hverken børn eller voksne. Når vi er sammen og møder de andre, giver det håb. Når problemet er synligt, kan der tages hul på det. Løsningen ligger i familien. Der bliver fokus på problemet ikke på personen. Ved at møde de andre familier kan man spejle sig i hinanden og få håb i sin egen familie. 20 Alkoholbehandlingen Elefanter og øde øer Efter oplægget får familierne udleveret karton og ugeblade. De går i grupperum sammen, og nu hedder opgaven at lave en collage, som viser, hvilken betydning alkohol har haft i lige præcis deres familie. Bagefter samles alle igen, og hver familie går på skift op og fortæller om collagen, som er hængt op, så alle kan se den. Hos en af familierne er der klippet

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Mange angste ender som alkoholikere

Mange angste ender som alkoholikere 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mange angste ender som alkoholikere Op mod hver femte alkoholmisbruger er endt i sit misbrug i et forsøg på at selvmedicinere sig ud af en uopdaget angstlidelse. En tragedie,

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere