Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Version nr. 05, VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 1. 2. Titel: Ansøger: Adresse: Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Guldborgsund/Vordingborg Vordingborg Kommune Center for Rusmidler - CFR Rådhustorvet 17, Vordingborg Navn på projektleder: Dorte Skov er projektleder for Vordingborgs andel i projektet - Projektejer er Center for Socialområdet i Guldborgsund, men projektet er bundet sammen i et partnerskab mellem Guldborgsund og Vordingborg. Stillingsbetegnelse: Centerleder CFR Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Pedro Michael Centerchef for Socialområdet Dorte Skov 2

3 Ansøgers personlige underskrift: Sted: Center for Rusmidler Underskrift:Underskrift vedhæftet i separat bilag Dato: _17_/09_ Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Center for Afhængighed (CFA) i Guldborgsund Kommune Familierådgivningen i Guldborgsund Kommune Center for Rusmidler (CFR) i Vordingborg Kommune Familieafdeling i Vordingborg Kommune Lars Stryhn-Petersen, gruppeleder CFA Dorte Skov, Centerleder CFR 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat, så snart puljemidler foreligger og afsluttet 31 / Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte sårbare grupper: Projekt Åben Snak i Tide Bevilliget beløb: kr

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 4

5 1. På CFR er i alt 5 ansatte beskæftiget med alkoholbehandling. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Disse er: 1 Leder Socialrådgiver, 1 års uddannelse i systemisk familieterapi, NADA, Mindfulness instruktør, Modul (diplom) i strategisk ledelse. 1 Alkoholbehandler/Faglig koordinator Socialrådgiver, uddannet organisk psykoterapeut herunder kursus i familiearbejde, uddannet i kognitiv alkoholbehandling, deltaget i flere metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med forældre og børn i alkoholfamilier, efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling af Birgit Trembacz, NADA m.m. Har arbejdet med alkoholbehandling siden Alkoholbehandler Ernærings- og husholdningsøkonom, NLP Master practitioner, Systemisk teori og behandling, eksamineret Systemisk Coach, Mindfulness misbrugsbehandling (MBRP). Kommunikation, motivationsarbejde, rygeafvænningsinstruktør. 1 Alkoholbehandler Pædagog, 2-årig diplomuddannelse i systemisk familieterapi, kursus i tidlig opsporing/skadevirkninger af gravide/børn i familier med alkoholproblemer, 1 års uddannelse i kognitiv terapi rettet mod misbrugsbehandling, deltaget i metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med familier, forældre og børn i familier med et alkoholproblem, 1 års efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling, 1 år uddannelse som mindfulness instruktør, NADA, kursus for alkoholbehandlere i voldsproblematikker i familier med og uden børn 1 Alkoholbehandler Den Sociale Kandidat Uddannelse: Kommunikation, Samfundsvidenskab og Humaniora, Amtsrådsforeningens Regionale Misbrugsuddannelse, Sundhedsstyrelsen Familieorienterede Kursus for familier med alkoholproblemer, 2-årig Kognitiv Psykoterapeut uddannelse, Mindfulness, NADA, Kognetiv terapi 1 Lægesekretær Uddannet lægesekretær Desuden er tilknyttet: 1 lægekonsulent 1 x ugentligt (både stof- og alkoholborgere). 5

6 2. CFR tilbyder individuelt terapeutisk behandling med mulighed for, at familie og partner kan deltage i enten hele eller dele af forløbet. CFR anvender som udgangspunkt en bred struktureret terapeutisk indgangsvinkel med udgangspunkt i det kognitive. Orienteringssamtale/Visitationssamtale Efter telefonisk eller personlig henvendelse fra borgeren eller borgerens pårørende indkaldes til en orienterende samtale med henblik på afklaring af borgerens behandlingsbehov. Indskrivning/kortlægning Borgeren indskrives (NAB). Dette sker også i forbindelse med orienteringssamtalen, hvis der er behov for dette især ved afrusning. Der laves en kortlægning (ASI udredning) af borgerens livsforløb, fysiske og psykiske sygdomme, opvækstforhold, baggrund, familie- og boligforhold, drikkemønster mm. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Målsætning På baggrund af ASI udredningen afklares behandlingsforløb og målsætninger, og der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Når der er behov for medicinsk afrusning, sættes dette i gang allerede ved den orienterende samtale. Dette koordineres i samarbejde med lægekonsulent/egen læge. Psykosocial behandling, Ambulant Den ambulante behandling består af forskellige tilbud og faser, som tilpasses den individuelle borger og behandlingsplan. Tidsplanen varierer afhængig af borgeren og dennes udvikling. CFR s ambulante behandling har fokus på afholdenhed eller kontrolleret forbrug af alkohol. Den ambulante behandling har inkorporeret efterbehandling. Indholdet i behandlingen kan blandt andet være: Tilbagefaldsforebyggelse med fokus på udbygning og genopbygning af strategier Samtaleforløb Antabus Afrusning Gruppetilbud Mindfulness NADA akupunktur, afslapning Fredagsgruppe / Til dem, der er stoppet med at drikke Motionshold Onsdagsgruppe/Motivationshold Psykoedukation om alkohol og dens skadevirke Psykologsamtaler Farmakologisk behandling Antabus Campral/Adepend/Selincro Risolid/klopoxid Tiamin og B-combin Døgnbehandling Der er mulighed for at borgeren i enkeltstående tilfælde kan tilbydes intensiv døgnbehandling væk fra nærmiljøet. 6

7 2. Lægekonsultation Borgeren har mulighed for at konsultere CFR s lægekonsulent i forbindelse med medicinsk behandling relateret til alkoholmisbrug herunder ambulant afrusning og afrusning til indlæggelse. Derudover vurderer lægekonsulenten, om der er behov for psykiatrisk behandling og henvisning til psykiatrien. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Råd og vejledning til pårørende Telefonisk kan alle pårørende rette henvendelse med henblik på råd og vejledning. Pårørende Støttende samtaleforløb til den pårørende alene. Der tilbydes desuden par eller gruppeforløb for den/de pårørende. CFR tilbyder familiesamtaler for hele familien, hvor der er fokus på alkoholproblemet. CFR tilbyder samtaleforløb uanset om det er partner, ægtefælle, voksent barn eller anden med tæt relation til borgeren. Tilbud til børn af personer med alkoholproblemer CFR tilbyder individuelle samtaler til børn af personer med alkoholproblemer. Forløbet er både med og uden familien. CFR har et særligt fokus på børn og unge af personer med alkoholproblemer. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforlø b i perioden Antal indskrivninger i perioden : 708 Afsluttet/færdigbehandlet: 255 personer Ca. antal pårørende involveret i behandlingsforløb ikke formelt indskrevet: 45 personer 7

8 4. CFR samarbejder på forskellig vis med en række samarbejdspartnere, blandt andet med henblik på at opspore borgere/familier med alkoholproblemer. Jobcenter Jobcentret opfordrer borgere til at henvende sig til CFR, hvis det vurderes at der er et alkoholproblem, som er medvirkende til ledighed. Undervejs i et kontanthjælpsforløb tilbydes rundbordssamtaler mellem alkoholbehandler, arbejdsmarkedskonsulent og borgeren, hvis denne har givet samtykke. Et behandlingsforløb i CFR kan være en del af en jobplan udarbejdet sammen med borgeren. Der er et aktuelt fælles projekt, Åben snak i tide, mellem CFR og Jobcentret, der skal sikre tidlig opsporing og henvisning. Ungeenhed og SSP, CFR har egen Ungeafdeling, der netop nu har fokus på forebyggelse blandt de unge både i folkeskolen og ungdomsuddannelsen. De har samarbejde med SSP og 24-07/Ungerådgivingen. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Næstved sygehus En alkoholbehandler er til stede på sygehuset, afdeling AMA, en gang om måneden med henblik på en opsøgende og rådgivende funktion. Socialpsykiatrien CFR har et tæt samarbejde med socialpsykiatrien om borgere, der er i behandling, og som har et særligt behov for hjælp og støtte til behandling. Familieafdelingen og Familliehuset Samarbejdet består ofte i, at der i relevante sager udarbejdes en underretning i de familier, hvor der er en særlig bekymring og risiko for børnenes udvikling. Praktiserende læger CFR har et tæt samarbejde med de praktiserende læger både angående nye henvisninger og samarbejde om eksisterende borgere i CFR. Psykiatrisk Hospital Oringe og Distriktpsykiatrien Der foreligger en samarbejdsaftale. KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) CFR har en samarbejdsaftale med KiF, hvor borgere med dom for spirituskørsel og vilkår for behandling bliver henvist hertil. Borgere med fodlænkeafsoning tilbydes behandling, såfremt de er motiveret for længerevarende behandlingsforløb. Sundhedsplejen Samarbejde i relevante situationer. 8

9 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 9

10 5. Ja, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner ønsker støtte til at kunne opstille og formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandling en? I den forbindelse ønskes ansat en proceskonsulent hvis stilling deles ligeligt mellem de to kommuner. Se endvidere pkt. 10. Proceskonsulentens første opgave bliver at opstille en udviklingsplan for kvalitetsudvikling af familieorienteret alkoholbehandling indenfor rammerne af følgende fire formulerede fokusområder: Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Målgruppen er familier med en (evt. begge) drikkende forældre, hvor alkohol er hovedårsagen til vanskeligheder i familien. Disse familier karakteriseres som forholdsvis ressourcestærke, da familien er intakt, forældre er i arbejde, børn i daginstitution og eller skole, mv.. I relation til disse familier er kommunens familieafdeling sjældent indover. Guldborgsund og Vordingborg kommuner udvikler i projektets regi et eller flere tilbud, som borgere fra begge kommuner kan benytte. Det formodes at målgruppen er mobil og måske endda bifalder en vis geografisk afstand for at sikre større anonymitet. I projektperioden kan fx afprøves etablering af familiekursus med karakter af et psykoedukativt tilbud, som skal ses som et supplement til den behandling der i øvrigt tilbydes. Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier Målgruppen er familier med en eller to drikkende forældre hvor alkohol kun er en del af flere andre problematikker, fx psykisk sygdom, vold, fattigdom mv. disse familier karakteriseres som dysfunktionelle med behov for skærpet indsats fra flere offentlige instanser. Guldborgsund og Vordingborg Kommune arbejder hver for sig med at etablere et formelt samarbejde mellem kommunernes egen alkoholbehandling og Børne- familieafdeling for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de mest udsatte familier. Der laves tværkommunal vidensdeling undervejs i denne arbejdsproces. Udvikling af Alkoholbehandlernes kompetencer Begge kommuner sender alkoholbehandlere på de af Sundhedsstyrelse udbudte kurser, som har relevans. Vordingborg Kommune har allerede to behandlere, der er uddannet i Familieorienteret alkoholbehandling. Der skal etableres muligheder for sparring, så eksisterende viden deles og udnyttes bedst muligt. De tværkommunale tilbud vil formodentlig kunne oprettes hurtigere ved hjælp af dette. 10

11 5. Udvikling af frontpersonalets opsporende funktion Guldborgsund har allerede udviklet kursusmateriale til undervisning af frontpersonaler i samtalen om alkohol. Ligesom kommunen har kontakt til erfarne oplægsholdere, som tidligere har afholdt kurser for frontpersonaler. Ved at lade de samme undervisere stå for kurser både i Guldborgsund og Vordingborg, spares der ressourcer på planlægning og materialeudvikling. Hensigten er også at alle frontpersonaler får samme grundviden, hvilket formodes at være en fordel i forhold til efterfølgende at afholde temadage, som også kan være tværkommunale. 6. Det er givet at projektet vil sætte forøget gang i opsøgende og opsporende indsatser, som alt andet lige vil tiltrække flere borgere til vores behandlingstilbud. I det lys må svaret være, at vores behandlingskapacitet vil blive presset. Samtidig vil den nyligt vedtagne behandlingsgaranti til børn af alkoholikere (B 98, 11. juni 2014) øge efterspørgslen, ikke kun på behandlingstilbud der centrerer sig om de voksnes problematikker, men også på tilbud, der kan inkludere børnenes perspektiver. Dette projekt vil forsøge at afhjælpe det forstærkede pres på behandlerkapaciteten v.h.a. følgende to fokusområder: Er der behov for øget behandlerkapacit et i alkoholbehandling en og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Udviklingen af sådanne tilbud igennem tværkommunal ressourcedeling forventes at være gevinstgivende både kvalitets- og kapacitetsmæssigt. Herunder også afprøvning af familiekursusforløb Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier. Et bedre og mere formaliseret samarbejde mellem kommunernes familieafdeling og alkoholbehandlingen, vil gøre det muligt at behandle flere problematikker samtidig. En sådan fælles indsats overfor familier på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet ser vi som en måde at forstærke behandlerkapaciteten. I det tværkommunale samarbejde skal der ligeledes afsøges muligheder for udviklingen af gruppetilbud, som f.eks. samtalegrupper for børn, flerfamilieforløb mv. Det skal undersøges og så vidt muligt afprøves, om sådanne tværkommunale tiltag kan afføde stordriftsfordele. 11

12 7. På tidspunktet for ansøgning er der afholdt indledende møder mellem Guldborgsund og Vordingborg Kommune, ansøgningens fire fokusområder er formuleret i fællesskab. Der er tilkendegivet interesse for samarbejde på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet i kommunerne. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandling stilbud - andet? Familiehuset under Familieafdelingen i Vordingborg Kommune har givet tilsagn om et tværfagligt samarbejde som skitseret i nærværende projekt. Projektets første fase skal afdække hvilket samarbejde der mest hensigtsmæssigt kan etableres mellem de to kommuner og internt i kommunerne mellem misbrugsbehandlingen og familiebehandlingen. Der tages udgangspunkt i de tidligere nævnte 4 fokusområder. Tværkommunalt samarbejde: Der ønskes, som nævnt, etableret et samarbejde mellem Guldborgsund og Vordingborg kommune. Samarbejdet kommunerne imellem tænkes organiseret som et partnerskab. I partnerskabsgruppen indgår repræsentanter med nødvendig beslutningskompetence. Når det er afdækket hvilke tiltag der skal iværksættes for at sikre et udbytterigt samarbejde på tværs af kommune grænserne, tages der i partnerskabsgruppen stilling til, hvordan samarbejdet skal formaliseres. Samarbejdet mellem alkoholbehandlingen og familiebehandlingen: I begge kommuner ønskes samarbejdet mellem den respektive alkoholbehandling og familiebehandling formaliseret i projektperioden. Der nedsættes en styregruppe som i hver enkelt kommune skal vurdere indhold og omfang af samarbejdet omkring familier med misbrugsproblemer. Styregruppen skal sikre iværksættelsen af fælles familiebehandlende tilbud. Netværksmøder og videndeling: Begge kommuner anser afholdelse af fælles netværksmøder som et fordelagtigt tiltag i samarbejdet. Netværksmøderne vil have til hensigt at styrke relationerne og videndeling parterne imellem og evt. bane vejen for at indlemme en endnu bredere vifte af samarbejdspartnere, eksempelvis daginstitutioner, folkeskoler, jobcenter mv. 12

13 8. Overvejende har alkoholbehandlerne de fornødne kompetencer jf. Punkt 1. Ønskes en kompetenceudvikl ing af alkoholbehandler ne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Dog ønskes der tilført yderligere viden og kompetencer på følgende områder: 4 alkoholbehandlere ønsker kursus i Dobbeltfokuseret alkoholbehandling. 1 alkoholbehandler ønsker alkohol grunduddannelsen. 2 familieterapeuter ønsker kursus i Familieorienteret alkoholbehandling. 1-2 medarbejdere kursus i kognitiv alkoholbehandling. I relation til projektet ønskes der tilbudt supervision af de involverede alkoholbehandlere, undervisere, konsulenter mm. 13

14 9. Guldborgsund kommune deltog i i satspuljeprojektet Børn i familier med alkoholproblemer og fik på daværende tidspunkt uddannet nøglepersoner, som derefter uddannede 92 frontpersonaler i Guldborgsund Kommune. Disse nøglepersoner er stadig ansatte i Guldborgssund, som alkoholbehandlere. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltninge n, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandling en? I relation til Sundhedslovens 141 den kommunale forpligtelse til at tilbyde alkoholbehandling er der ikke i de to kommuner afsat ressourcer til udgående og opsøgende funktioner på alkoholområdet. Personaleressourcerne på alkoholområdet er således bundne af behandlingsopgaven. Det er ønsket igennem herværende projekt at løskøbe de allerede uddannede nøglepersoner og sætte deres undervisningskompetencer i spil i både Guldborgsund og Vordingborg kommuner, således at de, i herværende projekt, kan forestå uddannelsen af frontpersonaler i daginstitutioner og folkeskoler. Det er erfaringen fra tidligere, at hvis uddannelse af frontpersonale skal have et reelt gennemslag i praksis (øget antal henvisninger til behandling), så skal opgaven have en høj prioritet. En prioritet der i sidste ende er et spørgsmål om personaleressourcer til at løse opgaven. Derfor ønskes der ansøgt midler til frikøb af medarbejdertimer til varetagelsen af opgaven. Frikøb, som giver Guldborgsund Kommune mulighed for samtidig at opretholde ydelserne i alkoholbehandlingen. Tidligere erfaringer med opkvalificering af frontpersonale taler for at der, udover kursusdage, tilbydes opfølgning på frontpersonalets konkrete arbejde med samtalen med forældre om alkohol og børns trivsel. Dette vurderes nødvendigt for at sikre at frontpersonalet faktisk tager opgaven på sig. Der ønskes derfor udviklet og tilbudt kursuspakker til daginstitutioner og skoler som omfatter: En - to kursusdag viden og cases En hel eller to halve opfølgningsdage sparring på arbejdet med konkrete familier Herudover bør der være mulighed for, i nogen udstrækning, at yde sparring/supervision til personalegrupper på det praktiske arbejde med familie-samtalerne. Netværksmøder - temadage: Udover kurser for frontpersonaler, ønsker Guldborgsund og Vordingborg Kommune også at ansøge om midler til at afholde Netværksmøder temadage for et bredere udsnit af frontpersonaler. Netværksmøderne skal tage udgangspunkt i et tema som en ekstern foredragsholder udfolder og derefter give mulighed for sparring og videndeling mellem de fremmødte deltagere. Møderne tænkes at være både tværkommunale og tværsektorielle dels for at skabe større netværk og dels for at tilstræbe at fokus på børn i alkoholfamilier breder sig som ringe i vandet i kommunerne gennem hele projektperioden. 14

15 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulento pgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandling senheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikl ing af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Vordingborg og Guldborgsund kommune ønsker støtte til at formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner og på tværs af de to kommuner. Proceskonsulent: Om der opnås støtte ønskes ansat en fuldtids proceskonsulent til deling mellem Vordingborg og Guldborgsund. Proceskonsulentens opgave, i første fase af projektet, er: Udformning af en udviklingsplan med konkrete tiltag, der tager udgangspunkt i de 4 fokusområder, som kommunerne har formuleret i fællesskab. Opbygning af projektorganisationen Herefter vil proceskonsulentens opgaver være: Tovholder (sekretær) i forhold til diverse mødevirksomhed i de lokale styregrupper og partnerskabsgruppen Tovholder og logistiker på kompetenceudvikling for projektets eget personale og frontpersonale Tovholder og facilitator på andre aktiviteter, der har til hensigt at realisere udviklingsplanen (og som først afklares i fase 1). Tovholder på den opgave de lokale projekter får i forhold til puljeprogrammets evaluering Ekstern konsulent: Guldborgsund og Vordingborg kommuner ønsker endvidere mulighed for at kunne inddrage ekstern konsulentbistand til projektudviklingen. Der søges således om midler til at inddrage ekstern konsulent til: Sparring for partnerskab/styregrupper og ikke mindstprojektkoordinator i forhold til projektudvikling og styring Deltagelse og støtte til projektets erfaringsopsamling og implementering af nye tværorganisatoriske og tværkommunale tilbud i forlængelse af projektperioden Faglige oplæg 15

16 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projektejerskabet er placeret hos Guldborgsund Kommune, som er initiativtager til projektet. Det indebærer, at Guldborgsund har projektledelsen, og er den juridisk ansvarlige for projektet. De midler, der ansøges til projektet se vedlagte budget vil blive administreret fra Guldborgsund Kommunes regnskabsafdeling. Budgettet er et fælles budget på tværs af Guldborgssund og Vordingborg kommuner, i den forstand at træk på budgettet beror på konkrete aftaler, som direkte udspringer af projektets udviklingsplan og jo i øvrigt afspejles i budgettets poster. Projektkonsulenten ansættes med tjenested i Guldborgsund, men vil skulle fordele sin arbejdstid ligeligt mellem de to kommuner. Der er i øvrigt behov for en organisering der kan sikre sammenhængen mellem: 1. Et ledelsesniveau i Vordingborg og Guldborgsund Kommune, der kan sikre et formaliseret og forpligtende samarbejde på tværs af de to kommuner. 2. Et ledelsesniveau og et fagligt niveau i de respektive kommuner, der kan sikre den interne sammenhæng i de respektive kommuner på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet, samt andre sociale og sundhedsmæssige opsporende enheder. 3. Et formaliseret samarbejde på tværs af de to kommuner om deling af en fuldtidsansat projektkoordinator/proceskonsulent. Ad. 1 Partnerskabet mellem Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Projektkoordinator er sekretær for partnerskabet. Ad. 2 Lokale styregrupper i henholdsvis Vordingborg og Guldborgsund bestående af alkoholbehandlingsenhederne og de respektive familieafdelinger. Projektkoordinator er sekretær for styregrupperne. Ad. 3 En partnerskabsaftale, hvor det præciseres hvordan projektkoordinators/procekonsulentens timer deles, samt aftale om konsulentens tjenestested. 16

17 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Det er aktuelt en betænkelig sag at beskæftige sig med fremskrivninger af nye aktiviteter i den kommunalpolitiske virkelighed. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at det, set fra ansøgernes synsvinkel, er perspektivrigt, at tænke alkoholbehandling (alle former for misbrugsbehandling for den sags skyld) i et familieperspektiv. Et længe ønsket perspektiv at kunne anlægge. KL s anbefalinger fra 2012, lægger da også stor vægt på netop familieperspektivet. Puljen ses som en rigtig god anledning til at samskabe indsatser på tværs af den kommunale alkoholbehandling og kommunens familiearbejde samt på tværs af Vordingborg og Guldborgsund Kommune. Vi tænker, at de praktiske, ledelsesmæssige og faglige erfaringer vi gør i et sådant tværorganisatorisk samarbejde vil smitte af langt ind i fremtiden. Frem for alt får vi sat hoveder på hinanden og i bogstaveligste forstand får vi mulighed for side om side at løse opgaver i forhold til borgerne. Det er, som nævnt, ønskeligt at udvikle tværkommunale tilbud, som i projektperioden kan afprøves og justeres i forhold til målgruppe, efterspørgsel og indhold. De største udfordringer formodes at være planlægning, opstart og etablering af samarbejdsrelationer. Ved projektets ophør forventes tilbuddene at være i drift, hvilket vil gøre det forholdsvist uproblematisk at forankre det/de mest succesfulde som permanent(e) tilbud. Tilbud som tænkes afprøvet med mulighed for forankring er eksempelvis de skitserede familiekurser eller andre gruppetilbud. 17

18 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Regnskabsansvarlig: Navn: Pedro Michael Tlf.nr.: Revisor: Kommunens revisor 3. År 2014 (beløb) 2015 (beløb) 2016 (beløb) 2017 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: - Løn til proceskonsulent, 37 timer om ugen Transport mellem kommunerne (proceskonsulent) 58 km retur, 3,5 gange om ugen, 47 uger/året, 3,80 kr/km - Løn til eksterne konsulenter, Processtøtte på projektudvikling, evalueringsbidrag, og faglige oplæg

19 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale: Guldborgsund - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 2 lokaler, 1 dag Vordingborg - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 1 dag Materialer, i alt pr. projektår (200 deltagere begge kommuner) Tværkommunalt - Netværksmøder med foredrag. 2 gange i hvert projektår. Udgifter til 2 foredragsholdere - Facilitator - Lokaleleje, foredragssal, 2 gange hvert projektår - Forplejning Familiekurser, lokaleleje

20 PR. ÅR ANSØGT BELØB I KR. I ALT: Eventuelle bemærkninger til ansøgningen: I forbindelse med kursusdagene vil der, til aflønning af frontpersonale, være en medfinansiering på kr. for hver kommune for alle fire projektår. 20

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. I det følgende beskrives kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat så snart bevilling gives. og afsluttet 31/

4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat så snart bevilling gives. og afsluttet 31/ 3. Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Projektet er et partnerskabsprojekt mellem Fredericia Kommune, Billund Kommune og Middelfart Kommune. Internt i de tre kommuner er projektindsatsen koordineret

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Tidlig indsats i Herning kommune

Tidlig indsats i Herning kommune Tidlig indsats i Herning kommune Kvalitet i alkoholbehandling, herunder familieorienteret alkoholbehandling Konference den 26. november 2014 Park Inn Copenhagen Airport Jette Hebsgaard Misbrugscenter Herning

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Ansøgningsskema for puljeprojekt:

Ansøgningsskema for puljeprojekt: Ansøgningsskema for puljeprojekt: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 29. november 2016 Skemaet sendes

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere