ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Becker, Ulrik ; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Becker, Ulrik ; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann"

Transkript

1 Syddansk Universitet ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Becker, Ulrik ; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation for pulished version (APA): Becker, U., Hansen, A. B. G., Kloster, S., & Tolstrup, J. S. (2012). ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE. København. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 18. aug

2 ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne Schurmann Tolstrup

3 Alkoholbehandling i kommunerne Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Stine Kloster, Janne Schurmann Tolstrup Copyright Statens Institut for Folkesundhed, København 2012 Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse det skal herunder fremgå, at rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1353 København K E-ISBN: Rapporten kan downloades på og 2

4 Lægeforeningen ønsker at takke Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis Legat, som har ydet økonomisk støtte til dette projekts gennemførelse. 3

5 Indhold Sammenfatning Baggrund Alkoholbehandlingsindsatsen en sundhedsfaglig opgave Ønske om overblik over udvikling siden Danskernes alkoholforbrug Lovgivning Metode Resultater Organisering af den kommunale alkoholbehandling Behandlingen Personale og uddannelse Økonomi Rangordning af den kommunale alkoholbehandling Samarbejde med almen praksis Farmakologisk behandling i almen praksis Brug af vejledningen Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling af alkoholproblemer i almen praksis Diskussion Organisering Behandling Personale og uddannelse Økonomi Rangordning af den kommunale alkoholbehandling Samarbejde med almen praksis Konklusion Referencer Bilag 1: Spørgeskema brugt til kommunerne Bilag 2: Spørgeskema til alment praktiserende læger om alkoholbehandling Bilag 3: Spørgsmål brugt til smiley-ordning

6 Sammenfatning Alkoholafhængighed er en kompleks lidelse. Ofte indeholder den psykiske komponenter, medfører somatiske eller psykiatriske følgetilstande, og sygdommen er en stor social belastning for omgivelserne. Det er tidligere vist, at kvaliteten af alkoholbehandlingen varierer meget mellem kommunerne, både hvad angår ressourcer, fagsammensætning af personale og behandlingsmetoder. På trods af at der på alkoholbehandlingsområdet er betydelig viden om, hvad der virker i forbindelse med behandling af alkoholafhængighed, er der store forskelle på, i hvilket omfang alkoholbehandlingsinstitutionerne anvender den eksisterende viden om effektiv alkoholbehandling. På alkoholområdet er der 14 dages behandlingsgaranti, og det er derfor relevant at vide, hvad det er for en behandling, der er garanti for at modtage. Lægeforeningen har ønsket at vurdere udviklingen i kommunernes alkoholbehandlingstilbud ved at gentage undersøgelsen Alkoholbehandling i kommunerne 2009 for at få et overblik over udviklingen siden 2009 samt for at vurdere, om kommunernes alkoholbehandling er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Nærværende undersøgelse er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og bygger på spørgeskemaer udsendt i maj/juni 2012 til alle landets 98 kommuner og til alle landets praktiserende læger, hvis adresse var registreret i Lægeforeningen. Spørgeskemaet til kommunerne afdækkede alkoholbehandlingens organisering, anvendte behandlingsmetoder, personalesammensætning, økonomi og samarbejde med almen praksis. Spørgsmålene havde til formål at vurdere overensstemmelsen med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Spørgeskemaet til de praktiserende læger omhandlede bl.a. de praktiserende lægers vurdering af udbud og kvalitet ved henvisning af patienter til forskellige alkoholbehandlingstilbud. I alt 94 ud af 98 kommuner besvarede spørgeskemaet, og ud af praktiserende læger besvarede spørgeskemaet. Hovedresultaterne af undersøgelsen er følgende: Resultater: ORGANISERING Landets kommuner har primært organiseret alkoholbehandlingen i fælleskommunalt drevne ambulatorier (25 %) eller har eget kommunaldrevet ambulatorium (56 %). Siden 2009 er der betydelig færre kommuner, der benytter en regional udbyder, mens antallet af kommuner med egen institution er mere end fordoblet. 5

7 I tråd med undersøgelsen fra 2009 har de fleste kommuner organiseret alkoholbehandlingen under socialforvaltningen. 92 % af kommunerne har alkohol- og stofbehandling i samme organisation, og 70 % har placeret det geografisk samme sted. I forhold til 2009 er der nu signifikant flere, der har alkohol- og stofbehandling geografisk samme sted (51 % i 2009). I dag har 59 % af kommunerne en alkoholpolitisk handleplan, der inkluderer behandlingsindsatsen, mens det i 2009 blot var 39 %, hvilket er en positiv udvikling. BEHANDLING Antallet af behandlede patienter pr indbyggere varierer fra 0,08-8,37, men der er ingen sammenhæng mellem størrelsen af kommunerne og antallet af behandlede patienter, ligesom der ikke er sammenhæng mellem den måde, kommunens alkoholbehandling er organiseret på, og antallet af behandlede patienter. Dette er uændret i forhold til En tredjedel af kommunerne varetager ikke selv abstinensbehandling. Hos de to tredjedele der selv varetager abstinensbehandlingen, er det det evidensbaserede klordiazepoxid, der er det hyppigst anvendte stof til abstinensbehandling (87 %), mens 13 % bruger barbiturat, hvor evidensen for virkningen er dårlig, og næsten halvdelen (43 %) anvender NADA-akupunktur, som er uden evidens for effekt. I forhold til 2009 er der ingen signifikant forskel i brugen af præparater til afrusning og abstinensbehandling. Til den egentlige behandling af alkoholafhængighed anvender en stor andel (82 %) disulfiram (antabus), hvor evidensen for effekt af disulfiram ikke er særlig stærk, mens blot 51 % og 26 % bruger henholdsvis acamprosat og naltrexon (anticravingmidler, der nedsætter trangen til alkohol), stoffer som har særdeles god evidens for effekt til behandling af alkoholafhængighed. I forhold til 2009 er der ingen signifikant forskel i brugen af præparater til behandling af alkoholafhængighed. Kun 40 % af kommunerne screener for psykiatrisk komorbiditet på trods af viden om, at ca. 50 % af patienter med afhængighed har en samtidig psykiatrisk lidelse (her kan ikke sammenlignes med 2009, da spørgsmålet dengang ikke blev stillet). PERSONALE OG UDDANNELSE Flere af kommunerne har mere socialfagligt (84 %) end sundhedsfagligt personale (61 %) med mellemlang videregående uddannelse ansat. Dette gælder både for kommuner, der har organiseret 6

8 alkoholbehandlingen fælleskommunalt, regionalt, hos privat udbyder og hos kommuner med egen behandlingsinstitution. I forhold til 2009 er dette mønster stort set uændret. Sammenlignet med 2009 er der flere kommuner med egen institution, som nu har ansat sundhedsfagligt personale (62 % mod 26 % i 2009). For personale med lang videregående sundhedsfaglig uddannelse har kun 23 % ansat fast læge, og kun 15 % har ansat fast psykiater, en fordeling der er uforandret i forhold til ØKONOMI Der er store variationer i, hvor meget kommunerne budgetterer med. Der bliver gennemsnitligt brugt 57 kr. pr. indbygger på alkoholbehandling i danske kommuner. Kommuner, der bruger privat udbyder, bruger gennemsnitligt 30 kr. mere pr. indbygger sammenlignet med kommuner, der har eget kommunalt drevet ambulatorium eller indgår i fælleskommunalt samarbejde. I forhold til 2009 er dette uforandret. RANGORDNING AF DEN KOMMUNALE ALKOHOLBEHANDLING (SMILEY-ORDNING) Elleve spørgsmål fra spørgeskemaet til kommunerne blev udvalgt som grundlag for en indikator for kvalitet i alkoholbehandlingen. På baggrund af en scoring af disse variabler har 36 % af kommunerne fået tildelt en glad smiley, mens 53 % har fået en neutral, og 11 % har fået en sur smiley. Hvis den kommunale alkoholbehandling sidestilles med fødevarevirksomheder, ville det kun være en tredjedel af institutionerne, der kunne hænge en glad smiley op i butikken. SAMARBEJDE To tredjedele af kommunerne orienterer egen læge om behandlingen. Der er ingen signifikant forskel i forhold til Orienteringen sker primært ved opstart og kun få orienterer undervejs i behandlingsforløbet. Kommunerne synes generelt, at samarbejdet med egen læge er rigtig godt eller nogenlunde, mens 62 % af lægerne vurderer udbud og kvalitet som utilstrækkeligt eller nogenlunde med mangler, når de henviser til alkoholbehandling i regionalt regi. De tilsvarende tal er 58 %, når lægerne henviser til alkoholbehandling i kommunalt regi, og 38 % når de henviser til alkoholbehandling i privat regi. 7

9 Over halvdelen af lægerne synes udbud og kvalitet er utilstrækkeligt, når de henviser til psykiatrisk afdeling, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra Næsten alle læger (99 %) har ordineret disulfiram inden for det seneste år, mens ca. en tredjedel har ordineret acamprosat eller naltrexon, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra Udvikling fra ORGANISERING I dag benytter færre kommuner sig af regionale tilbud, mens andelen af kommuner med egen institution er mere end fordoblet (56 %). Ligesom i 2009 har de fleste kommuner organiseret alkoholbehandlingen under socialforvaltningen (47 %). Andel af kommuner, der organiserer alkohol- og stofbehandling samme geografiske sted, er steget fra 51 % til 70 %. BEHANLDING Mange kommuner bruger stadig ikke evidensbaserede metoder til abstinensbehandling (barbiturat og NADA-akupunktur). Til behandlingen af afhængighed bruger højst halvdelen de evidensbaserede præparater acamprosat og naltrexon (hhv. 51 % og 26 %). Der er ikke sket nogen udvikling siden PERSONALE Kommunerne har mere socialfagligt end sundhedsfagligt personale ansat. I forhold til 2009 er dette mønster stort set uændret. ØKONOMI Kommunernes budgetter for alkoholbehandling varierer stadig meget. Der bliver gennemsnitligt brugt 57 kr. pr. indbygger på alkoholbehandling. I forhold til 2009 er dette uforandret. SAMARBEJDE En stor andel af lægerne synes udbud og kvalitet er utilstrækkeligt, når de henviser til behandling i både regionalt, kommunalt og privat regi. Der er ikke sket nogen udvikling siden

10 1. Baggrund 1.1. Alkoholbehandlingsindsatsen en sundhedsfaglig opgave Det er tidligere blevet dokumenteret, at alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark har været præget af stor variation i behandlingstilbuddene både kvantitativt og kvalitativt og med en mangelfuld dokumentation og kvalitetssikring (Pedersen et al., 2004). I samme periode som kommunerne har overtaget ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne, er der sket en betydelig faglig udvikling på alkoholbehandlingsområdet, som blandt andet er udmøntet af Sundhedsstyrelsen med publikation af MTV-rapporten om alkoholbehandling i 2006 (Nielsen et al., 2006) og rådgivningsmaterialet Kvalitet i alkoholbehandling til kommunerne i 2008 (Becker et al., 2009). Dette rådgivningsmateriale giver sammen med Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder kommunerne et fagligt grundlag for at vurdere, om de private og kommunale alkoholbehandlingssteder lever op til den kvalitet, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet (Sundhedsstyrelsen, 2011). Der er en meget betydelig viden om, hvad god alkoholbehandling er, og såvel MTV-rapporten som rådgivningsmaterialet til kommunerne peger blandt andet på betydningen af tilstrækkelig sundhedsfaglig ekspertise, udredning af psykiatrisk og somatisk komorbiditet, abstinensbehandling, psykiatrisk vurdering og behandling samt farmakologisk alkoholbehandling Ønske om overblik over udvikling siden 2009 Lægeforeningen har ønsket at vurdere udviklingen i kommunernes alkoholbehandlingstilbud ved at gentage undersøgelsen Alkoholbehandling i kommunerne 2009 for at få et overblik over udviklingen siden 2009 (Becker and Barfod, 2009) samt for at vurdere, om kommunernes alkoholbehandling er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området (Becker et al., 2009; Nielsen et al., 2006). Derfor udsendte Statens Institut for Folkesundhed i maj/juni 2012 et spørgeskema til alle landets 98 kommuner og et spørgeskema til alle landets praktiserende læger, hvis adresse var registreret i Lægeforeningen Danskernes alkoholforbrug Danskernes alkoholforbrug er årsag til cirka dødsfald årligt, svarende til 5,2 % af det samlede antal dødsfald. Af disse dødsfald udgør de klassiske alkoholskader (cirrose, alkoholisme, pankreatitis og forgiftning) ca. halvdelen, mens den anden halvdel udgøres af en lang række sygdomme, hvor alkohol er 9

11 medvirkende årsag. Herudover er alkohol årsag til et meget betydeligt antal skadestuebesøg, ambulante besøg, hospitalsindlæggelser, sygedage og til ekstra kontakter i almen praksis pr. år (Juel K et al., 2006). I Danmark er det en lille del af befolkningen, der ikke drikker alkohol i løbet af et år. I Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen (SUSY) fra 2010 anførte henholdsvis 7,9 % af mændene og 15,6 % af kvinderne, at de ikke havde drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder. (Christensen et al., 2012). Ifølge salgsstatistikkerne var alkoholforbruget i Danmark stigende i 1960 erne og 1970 erne fra godt fire liter ren alkohol i gennemsnit pr. år for alle danskere over 14 år til ca. 12 liter ren alkohol i gennemsnit i 1990 erne. I 2010 var forbruget af alkohol 11,3 liter ren alkohol pr. indbygger over 14 år svarende til 14 genstande om ugen, hvor én genstand er indholdet af en almindelig pilsnerøl (12 g alkohol) (Danmarks Statistik, 2011). Det er et forbrug, der er højt i forhold til de andre nordiske lande, men tæt på EU-gennemsnittet (11 liter ren alkohol pr. indbygger over 15 år) (WHO, 2011). Man regner med, at ca voksne danskere drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser (defineret som højrisikogrænsen på 14 genstande pr. uge for kvinder og 21 for mænd) (Gottlieb Hansen et al., 2011). De senere år er der lavet flere landsdækkende og regionale befolkningsundersøgelser, som også har undersøgt danskernes alkoholvaner. Den seneste SUSY-undersøgelse fra 2010 viser, at 13,3 % af danske mænd og 8,0 % af de adspurgte danske kvinder drikker over genstandsgrænserne. For både mænd og kvinder er det de årige, der drikker mest. Andelen, der drikker over genstandsgrænserne, er også stor blandt mænd i aldersgrupperne år og år. I SUSY 2010 ses der overordnet ingen tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen, der overskrider genstandsgrænserne. Dog er der i aldersgruppen 65 år, blandt både mænd og kvinder, en større andel af dem med en mellemlang videregående uddannelse, der overskrider genstandsgrænserne, i forhold til dem med kortere uddannelse. Forekomsten af personer, der overskrider genstandsgrænserne, er også højere blandt arbejdsløse (14,5 %) og førtidspensionister (12,6 %) end blandt beskæftigede (8,6 %) (Christensen et al., 2012). Der er ikke foretaget egentlige danske undersøgelser af hverken incidens eller prævalens af skadeligt forbrug og alkoholafhængighed i Danmark. De bedste estimater, baseret på tal fra SUSY 2005, tyder på, at der i Danmark er ca , der har et skadeligt forbrug, og ca der er alkoholafhængige (Gottlieb Hansen et al., 2011). En mindre del af disse ca udgøres af dem, der er socialt udstødte og borgere med svære psykiske sygdomme og samtidigt alkoholmisbrug. Det er denne gruppe, der i den almindelige opfattelse er indbegrebet af en alkoholiker manden på bænken dem der er hjemløse, uden arbejde, uden socialt netværk og med meget ringe socialt funktionsniveau. Hjemløseundersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet 2011 (Hesselberg Lauritzen et al., 2011) viste, at der er ca hjemløse i 10

12 Danmark. Fyrre % af disse har et alkoholmisbrug, men de udgør altså en meget lille del af det totale antal alkoholafhængige. En undersøgelse af socialt udsatte viste, at 25,4 % var alkoholmisbrugere 1 (Pedersen et al., 2008). Langt de fleste alkoholafhængige, som er den væsentligste målgruppe for den kommunale alkoholbehandling, udgøres af et bredt udsnit af befolkningen. De alkoholafhængige, der søger eller henvises til behandling, består overvejende af mænd (75 %), med en gennemsnitsalder på ca. 45 år (spredning fra 20 til 80 år), op mod halvdelen er tilknyttet arbejdsmarkedet, og omkring halvdelen har familien/netværket intakt. Misbruget har stået på i gennemsnitligt ti år, og alkoholforbruget er ved henvendelse til behandlingsinstitutionen gennemsnitligt 20 genstande dagligt (Becker, 2004) Lovgivning Efter Kommunalreformen i 2008 overgik alkoholbehandling fra tidligere at have været et amtsligt ansvarsområde til at være kommunernes ansvar. Det gælder både ambulant og døgnbehandling. Ifølge sundhedslovens 141 skal kommunalbestyrelsen inden 14 dage tilbyde behandling til alkoholmisbrugere. Kommunalbestyrelsen kan etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Behandlingen skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det, og behandlingen er vederlagsfri og uafhængig af patientens bopæl. Lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere er reguleret i sundhedslovens 142, mens anden behandling af stofmisbrug er reguleret i serviceloven. 252 i sundhedsloven fastslår, at bopælskommunen afholder udgifterne til alkoholbehandling. Der er ikke noget krav om visitation til ambulant behandling. Først i det øjeblik der skønnes at være behov for døgnbehandling, kræves visitation via kommunen. Der er ikke noget entydigt overblik over, hvor mange patienter der er i behandling. Alle, der behandler patienter for offentlige midler, skal efter 1. januar 2006 indberette til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) i Sundhedsstyrelsen. Registeret er ikke fuldstændigt endnu, men tal fra 2009 og 2010 viser, at modtager alkoholbehandling 2 (Kjellberg et al., 2012; Sundhedsstyrelsen, 2012). Heraf ved vi, at der i 2011 var godt patienter i disulfiram-behandling, formentligt overvejende i almen praksis et tal der har været svagt faldende (Statens Serum Institut, 2012). Fordelingen mellem døgnbehandling og ambulant behandling skønnes at være sådan, at 2-4 % behandles i døgnregi og resten ambulant (Hvidtfeldt et al., 2008). Disse tal viser, at kun en meget lille del af de ca alkoholafhængige danskere modtager behandling, og at anvendelsen af døgnbehandling er lille. I Sverige behandles ca. 12 % af dem, der kommer 1 Defineret som personer, der angav at de drak alkohol hver dag eller næsten hver dag, og samtidig angav, at de sidste gang, de drak, drak mere end 5 genstande. 2 Alkoholbehandling defineres her som havende været i enten offentligt betalt alkoholbehandling ved alkoholbehandlingscenter og/eller i medicinsk behandling med Antabus eller Campral. (Kjellberg et al. 2012). 11

13 i behandling, i døgnregi (Pedersen et al., 2004). Langt størstedelen af ambulant alkoholbehandling er offentligt finansieret. For den offentligt finansierede døgnbehandlings vedkommende er der i øjeblikket årspladser pr indbyggere, svarende til i alt ca. 100 og 200 årspladser eller døgnforløb pr. år. Varigheden af et typisk døgnforløb er 8-12 uger i nogle tilfælde kortere i andre tilfælde længere. Herudover er der et betydeligt antal egenfinansierede døgnbehandlingstilbud, men ingen har overblik over omfanget heraf endsige indhold og kvalitet. Der eksisterer ikke nogen autorisationsordning for alkoholbehandlere, men der er etableret en godkendelsesordning for offentligt finansierede alkoholbehandlingsinstitutioner både ambulante og døgnbehandlingsinstitutioner. Det er kommunerne, som varetager godkendelsen også af egne institutioner i henhold til en vejledning udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Hvorvidt denne ordning har medført en højnelse af kvaliteten er ikke evalueret endnu. For at en kommune må anvende et givet alkoholbehandlingstilbud, skal institutionen være opført på Tilbudsportalen. Dette indebærer dog ikke indholdskrav, men alene økonomiske og administrative krav (Sundhedsstyrelsen, 2011). 12

14 2. Metode Dataindsamling kommunerne Spørgeskemaet til kommunerne bestod af 40 spørgsmål fordelt på følgende områder: - Organisering af den ambulante alkoholbehandling. - Antallet af patienter i ambulant alkoholbehandling samt brugte behandlingsmetoder. - Ressourcer afsat til ambulant alkoholbehandling. - Samarbejdsaftaler og brug af døgnbehandling (se bilag 1 for spørgeskema). En invitationsmail indeholdende et link til et web-baseret spørgeskema (Survey Exact) blev sendt til kommunaldirektøren eller den person, der havde det overordnede organisatoriske/administrative ansvar for kommunens alkoholbehandling i landets 98 kommuner, ligesom der også blev oplyst om muligheden for at få tilsendt et papirspørgeskema. I invitationsmailen blev det anført, at formålet med undersøgelsen var at tilvejebringe et overblik over organisationen af den offentligt finansierede ambulante alkoholbehandling i Danmark, samt at undersøgelsen var en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra Desuden blev der gjort opmærksom på, at ved publikation af undersøgelsens resultater ville alle data være anonymiserede, således at kommunens navn ikke ville fremgå, da formålet alene var at skabe overblik over den kommunale indsats. De fleste kommuner har bedt fagpersoner inden for alkoholbehandlingen om at besvare spørgsmålene, mens et mindretal har besvaret spørgsmålene på forvaltningsniveau. Dataindsamlingen indebar en skriftlig og en telefonisk rykkerprocedure. Dataindsamling praktiserende læger Spørgeskemaet til de praktiserende læger bestod af 13 spørgsmål, der omhandlede de praktiserende lægers vurdering af udbud og kvalitet ved henvisning af patienter til forskellige alkoholbehandlingstilbud (se bilag 2 for spørgeskema). I ledsag en blev det anført, at formålet med undersøgelsen var at tilvejebringe et overblik over kvaliteten af alkoholbehandling i Danmark, samt at undersøgelsen var en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra Data blev udelukkende indsamlet via et web-baseret spørgeskema (Survey Exact) og alle landets praktiserende læger, hvis adresse var registreret i Lægeforeningen (n=3.360), blev tilbudt at deltage. Rykkerproceduren indebar én påmindelse via . For begge spørgeskemaer gjaldt, at spørgsmål og svarkategorier var sammenlignelige med undersøgelsen fra I 2012 blev der til kommunerne bl.a. tilføjet spørgsmål om systematisk screening for psykiatrisk komorbiditet, og om der er nedskrevne retningslinjer for behandlingen i kommunens alkoholbehandling. I 2012 blev der i spørgeskemaet til de praktiserende læger ydermere spurgt til, hvorvidt den enkelte 13

15 benytter sig af vejledningen Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling af alkoholproblemer (Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 2010). I relation til kommuneundersøgelsen vurderes frafaldet ved besvarelse af spørgeskemaerne (4 %) ikke at udgøre noget problem. I relation til undersøgelsen af de praktiserende læger er det store frafald (51 %) et grundvilkår, idet de praktiserende læger pga. travlhed, ofte ikke besvarer spørgeskemaer. Et relativt stort antal læger (1.644) indgik dog, hvilket taler for undersøgelsens validitet, men det kan ikke udelukkes fuldstændigt, at den lave svarprocent kan have en indflydelse på resultaterne. Databehandling og analyser Databehandling og statistiske test blev foretaget i statistikprogrammet Stata version 12.1 (StataCorp, USA). I forbindelse med signifikanstest bliver en p-værdi < 0,05 betragtet som statistisk signifikant. Ved kategoriske variable er chi 2 -, og Fisher's exact test anvendt, og ved kontinuerlige normalfordelte data er ANOVA anvendt, mens Kruskal-Wallis test er anvendt ved ikke normalfordelte variable. Ved håndteringen af besvarelser fra kommuner, som indgik i fælles kommunale behandlingsenheder, blev data fra den kommune, som havde det overordnede administrative og behandlingsmæssige ansvar, brugt som besvarelse for de kommuner, der ikke havde udfyldt spørgsmål relateret til den behandling, der varetages af det fælleskommunale tilbud. Litteratursøgning Til brug for baggrundsafsnittet blev der søgt litteratur i databasen PubMed Medline. Rapporter blev søgt via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, samt andre relevante institutioners hjemmesider. Smiley-ordning Til brug for en vurdering af kvaliteten i danske kommuners alkoholbehandling blev en såkaldt smileyordning udviklet. Elleve spørgsmål fra spørgeskemaet til kommunerne blev udvalgt som grundlag for en indikator for kvalitet i alkoholbehandlingen. De 11 spørgsmål, der indgår i kvalitetsvurderingen er variabler, der scores med 1 point, hvis svaret på det pågældende spørgsmål vurderes at indikere god kvalitet og med 0 point, hvis svaret på spørgsmålet vurderes at indikere ringe kvalitet i alkoholbehandlingen. Fordelingen mellem hhv. sur smiley, neutral smiley og glad smiley, udregnes således: 0-3 point = sur smiley, 4-7 point = neutral smiley, 8-11 point = glad smiley (se bilag 3 for spørgsmål). 14

16 3. Resultater I det følgende gennemgås resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne m.h.t. organisering, behandling, personale og uddannelse, økonomi og samarbejde. Endelig gennemgås de praktiserende lægers vurdering af alkoholbehandlingen. I alt 94 af 98 kommuner besvarede spørgeskemaet (96 %). Én kommune afviste at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet til de praktiserende læger blev besvaret af personer (49 %). Gennemgående i kapitlet er at resultaterne holdes op imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger på alkoholbehandlingsområdet (Nielsen et al., 2006; Becker et al., 2009) og resultaterne fra undersøgelsen i 2009 Alkoholbehandling i kommunerne, 2009 (Becker and Barfod, 2009) Organisering af den kommunale alkoholbehandling Ifølge Sundhedsstyrelsen (MTV-rapporten) anbefales det, at der i en alkoholbehandlingsorganisation tages hensyn til, at patienter med svære abstinenssymptomer og svær alkoholforgiftning kan indlægges til observation og behandling. Organisationen bør også kunne håndtere udredning, kortlægning og diagnostik af patienter med alkoholproblemer, inklusive en afdækning af samtidigt tilstedeværende psykiatriske og somatiske sygdomme. Dette er nødvendig for at iværksætte den rette visitation og behandling. En alkoholbehandlingsorganisation skal således sikre en faglighed, der muliggør såvel evidensbaseret psykosocial behandling som evidensbaseret farmakologisk behandling (Nielsen et al., 2006). Ud af 94 kommuner indgik 23 kommuner (25 %) i fælleskommunalt drevne ambulante behandlingsenheder eller enheder, hvor kommuner købte ydelser fra en anden kommunes alkoholambulatorium. I alt 4 kommuner (4 %) købte ambulant alkoholbehandling hos regional udbyder. Blandt disse forekom der også køb af ydelser fra privat udbyder. I alt 14 kommuner (15 %) købte ambulant alkoholbehandling af privat udbyder, og de resterende 53 kommuner (56 %) havde et kommunalt drevet eget ambulatorium (tabel 1). Siden 2009 er der altså betydelig færre kommuner, der anvender regional udbyder (p<0,01), mens antallet af kommuner med egen institution er mere end fordoblet fra 2009 til 2012 (p<0,001). 15

17 Tabel 1. Fordeling af hvordan kommunerne har organiseret alkoholbehandlingen (n=80 (82 %) i 2009; n=94 (96 %) i 2012) Fælleskommunal Regional* Privat udbyder Egen institution* n % 25 % 19 % 4 % 21 % 15 % 28 % 56 % *indikerer signifikante forskelle mellem 2009 og 2012 I tabel 2 ses sammenhængen mellem befolkningstallet og den kommunale organisering af alkoholbehandlingen. Der er ikke nogen sammenhæng mellem organiseringsform og befolkningstal (p=0,38). Hvis man sammenligner med de tilsvarende tal fra 2009 kan man se, at kommuner med egen institution er blevet mindre, idet halvdelen af kommunerne i 2009 havde et indbyggertal over ( ), mens halvdelen af kommunerne i 2012 havde et indbyggertal over ( ), men forskellen er dog ikke signifikant (p=0,24). Tabel 2. Indbyggertal vs. organisering Fælleskommunal Regional Privat udbyder Egen institution 2012 (n=23) (n=4) (n=14) (n=53) Indbyggertal (median) Min. maks (n=25) (n=15) (n=16) (n=24) Indbyggertal (median) Min. maks I de fleste kommuner var ansvaret for alkoholbehandlingen placeret i socialforvaltningen (47 %), mens 15 % af kommunerne havde placeret ansvaret for alkoholbehandlingen i sundhedsforvaltningen, og 2 % havde placeret ansvaret i arbejdsmarkedsforvaltningen. I 36 % af kommunerne var ansvaret placeret i andre forvaltninger, blandt andet fordi mange kommuner er organiseret i forvaltninger med anden sammensætning (f.eks. social- og sundhedsforvaltningen eller social, sundheds- og 16

18 arbejdsmarkedsforvaltningen), eller hører under området voksne/psykiatri (tabel 3). Disse tal er stort set uændrede fra Tabel 3. Fordelingen af hvilken forvaltning ansvaret for alkoholbehandlingen er placeret i (n=94) Socialforvaltning Sundhedsforvaltning Arbejdsmarkedsforvaltning Andet* n % 15 % 2 % 36 % * Ni kommuner (10 %) angiver, at social- og sundhedsforvaltningen hører under ét, og at alkoholbehandlingen er placeret her. Tre kommuner (3 %) angiver at social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningen hører under ét, og at alkoholbehandlingen er placeret her. Elleve kommuner angiver at alkoholbehandlingen hører under området handicap/psykiatri (12 %) Af tabel 4 fremgår det, at 36 % af kommunerne svarede, at forebyggelse og alkoholbehandling lå i forskellige forvaltninger. Langt de fleste kommuner havde organiseret alkohol- og stofbehandling i samme forvaltning (92 %), og 70 % havde valgt at have alkohol- og stofbehandling geografisk samme sted, hvilket er betydeligt mere end ved undersøgelsen i 2009 (p=0,02). Der var en signifikant større andel, der havde alkohol- og stofbehandling i samme geografi blandt kommuner, der havde egen ambulant behandling (p=0,04, data ikke vist). De fleste kommuner havde organiseret alkoholbehandlingen med en selvstændig ledelse med både personale- og budgetansvar. Seksten % af de adspurgte kommuner svarede ja til spørgsmålet, om journalføringen i den ambulante alkoholbehandling indgår i et fælles journalsystem, således at der potentielt er fri tilgængelighed for informationer inden for hele den kommunale forvaltning. Det anbefales, at kommunerne udarbejder alkoholpolitiske handleplaner, som skal fastlægge en overordnet forebyggelses- og behandlingspolitik i kommunen samt indeholde konkrete bud på, hvordan alkoholpolitikken kan realiseres (SST, 2002). Af tabel 4 fremgår det, at flertallet (59 %) af kommunerne havde udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan. Hvilket er en signifikant stigning i forhold til 2009, hvor kun 39 % af de adspurgte havde en sådan plan (p=0,01) (tabel 4). 17

19 Tabel 4. Fakta om den kommunale alkoholbehandling (n=75 i 2009; n=93 i 2012) Ja Nej Ja Nej Forebyggelse i samme forvaltning 67 % 33 % 57 % 36 % Alkohol og narko i samme organisation 88 % 12 % 92 % 8 % Alkohol og narko geografisk samme sted* 51 % 49 % 70 % 30 % Selvstændig ledelse m. budgetansvar 72 % 28 % 76 % 24 % Selvstændig ledelse m. fagligt ansvar # 85 % 15 % 81 % 19 % Indgår journalføringen i fælles system 20 % 80 % 16 % 84 % Alkoholpolitisk handleplan der inkluderer behandlingsindsatsen* 39 % 61 % 59 % 41 % * Indikerer signifikant forskel mellem 2009 og n=92 for 2012 # n=89 for Behandlingen Ved opgørelse af antal behandlinger ses der på antallet af behandlinger pr indbyggere. Dette gøres for at muliggøre sammenligning på tværs af kommunestørrelse Antal behandlinger Kommunerne blev spurgt om antallet af behandlede patienter og antallet af afsluttede behandlingsforløb i Antallet af patienter pr indbyggere varierede fra 0,08 til 8,37. Medianen var 3,08 pr indbyggere, hvilket er lidt mere end i 2009 (2,5 pr indbyggere), men ikke signifikant forskelligt (p=0,69). Figur 1 viser antallet af behandlede patienter pr indbyggere fordelt på kommunestørrelse, og forskellene mellem store og små kommuner var ikke signifikant forskellige (p=0,72). Der var ingen variation i antallet af behandlede patienter pr indbyggere sammenholdt med den måde, alkoholbehandlingen var organiseret på i kommunen (p=0,67, data ikke vist). 18

20 Figur 1. Antallet af behandlede patienter pr indbyggere i 2011, fordelt på kommunestørrelse (n=83). Median, min.-maks., 1. og 3. kvartil Abstinensbehandling Abstinensbehandling er af betydning for fastholdelse i behandling og behandlingsresultat. For at foretage en vurdering af den sundhedsfaglige kvalitet havde vi i 2009 udvalgt nogle spørgsmål, der handlede om anvendelsen af evidensbaserede farmakologiske behandlinger (klordiazepoxid), barbiturat (Fenemal), som må anses som forældet behandling (som førstevalgspræparat) (Nielsen et al., 2006), og NADA-akupunktur, hvor der ikke er nogen evidens for effekt 3 (Cho and Whang, 2009). Af tabel 5a fremgår det, at ca. en tredjedel af kommunerne svarede, at de ikke selv varetog abstinensbehandling. Det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, at man slet ikke abstinensbehandler; nogle henviser til indlæggelse på en døgnbehandlingsinstitution, hospital eller egen læge. Der var ikke signifikant forskel på sammenhængen mellem organiseringsform, og om den ambulante alkoholbehandling selvstændigt varetog afrusning og abstinensbehandling (p=0,65; data ikke vist). Klordiazepoxid var det hyppigst anvendte stof til abstinensbehandling (87 %) (tabel 5a). Tretten % af kommunerne anvendte 3 NADA (National Acupuncture Detoxification Assosiation) er et standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter, oftest anvendt i samspil med anden behandling (URL: 19

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne Becker, Ulrik; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann

Alkoholbehandling i kommunerne Becker, Ulrik; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann Danish University Colleges Alkoholbehandling i kommunerne Becker, Ulrik; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Kloster, Stine; Tolstrup, Janne Schurmann Publication date: 2012 Document Version Artiklen som den

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere