Vejledning Trio Grunddata Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Trio Grunddata Grønland"

Transkript

1 Vejledning Trio Grunddata Grønland

2

3 Indholdsfortegnelse Filer... 2 Databaseopsætning:... 2 Backup... 3 Dan backup...3 Indlæs backup...3 Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv Forstørrelse af et vindue... 6 Skjul/vis kolonner... 6 Grunddata... 8 Kap 1 Grunddata Institution... 9 Grunddata Institution Institution... 9 Normperiode Grunddata Institution Kalender Grunddata Institution Periode Grunddata Institution Ringetidssæt Grunddata Institution Aktivitetskategorier Grunddata Institution Status for timeforbrug Kap.2 Grunddata Personale Grunddata Personale Personale Grunddata Personale Historik Grunddata Personale Linjefag Grunddata Personale Grupper Grunddata Personale Stillinger...20 Kap.3 Grunddata Basiskartotek Grunddata Basiskartotek Lokaler Automatisk tildeling af lokaler Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold Grunddata Basiskartotek Fag Grunddata Basiskartotek Løn- og fraværskoder Grunddata Basiskartotek Aktivitetsbetegnelser Værktøj Timefordelings-/lektionsplan...26 Trio Grunddata Grønland Side 1

4 Velkommen til Trio! I det følgende vil vi beskrive de mest gængse arbejdsfunktioner i Trio, og du får mulighed for at afprøve disse gennem diverse øvelser. Filer Databaseopsætning: I denne menu skal du bestemme, hvor dine data skal placeres. Du får hjælp af en Wizard gennem forløbet. I denne menu skal du beslutte, hvor din database skal placeres. Når du har valgt, skal du følge Wizarden videre igennem menuen. Trio Grunddata Grønland Side 2

5 Backup Trio Vi opfordrer dig til at tage backup som en daglig rutine, og inden du påbegynder indtastninger/opgørelser i Trio, som du er usikker på. I Trio er der ingen fortryd-knap. Backuppen er derfor din eneste mulighed for at: Gendanne data, som du har mistet Genskabe oprindelige data, hvis du fortryder nogle indtastninger/handlinger i Trio. Dan backup Klik på Ikonet vindue:. Nu ser du dette Trio foreslår et filnavn. Ønsker du et andet navn, kan du ændre navnet, men lad dato og tid blive stående. Dermed ved du altid, hvornår du har taget backuppen, hvis du får brug for at indlæse den senere. Du kan selv udpege en anden backupmappe. Klik på Gem. Nu er din backup gemt. Trio foreslår at gemme backuppen i den mappe, der er angivet som backupmappe i menuen: Værktøj Opsætning Systemstier. Indlæs backup Backuppen kan indlæses igen ved at vælge menuen: Filer Backup Indlæs backup. Udpeg den backup, du vil indlæse og klik på knappen: Åbn. Du skal være opmærksom på, at du ved indlæsning af en ny backup, vil få overskrevet de aktuelle data i Trio. Trio Grunddata Grønland Side 3

6 Send backup til Tabulex Trio Du har mulighed for at sende en backup til Tabulex via denne menu. Når du vælger menuen Send backup til Tabulex, går du direkte i dit mailprogram, og der bliver automatisk vedhæftet en backup. Du har mulighed for at skrive en besked, før du sender din backup. For at kunne benytte dig af denne automatiske mail, skal du gå i menuen Værktøj Opsætning Mailserver. Opsætningen i mailserveren kan også bruges til at maile udskrifter til lærerne, fx deres aktivitetsplaner, som vi beskriver senere. Trio Grunddata Grønland Side 4

7 Genvejstaster mv. Funktion Funktionstaster/forklaring Skærmdump Opret aktivitet Insert eller Alt + o Gem aktivitet Return/Enter eller Alt + g Opret og gem aktivitet Insert og Slet aktivitet (hele linjen) Ctrl + delete eller Alt + s Slet indholdet i et felt (først markeres feltet) Backspace/ tilbage-knappen Annuller Esc eller Alt + a Vis Alt + v Afslut Alt + u Tilknyt klasser til hold Ctrl + return/enter Tilknyt personer til gruppe Ctrl + return/enter eller Alt + t Indsætte flueben Mellemrumstast Vis alle typer, betegnelser mv. Når du står i feltet fx 1. taste: Return/Enter. Nu ser du en pil i højre side af feltet 2. taste: Alt +, skal du Trio Grunddata Grønland Side 5

8 Skifte fra dato til dato i oversigtsskemaet Ctrl + Page up/page down Forstørrelse af et vindue Når du åbner et vindue i Trio, kan du forstørre det ved at trække i et af vinduets hjørner eller en af siderne. Hold musen over et hjørne eller en side indtil du ser en af disse pile:. Nu kan du hive i vinduet. Trio husker indstillingen, hvilket betyder, at vinduet åbner i samme størrelse, som da du lukkede. Skjul/vis kolonner I Trio er der mulighed for at skjule kolonner. Skjuler man en kolonne, er det kun visuelt. Beregningerne er fortsat aktive. Trio Grunddata Grønland Side 6

9 Højreklik på en af kolonnerne. Vælg Skjul/Vis kolonner. Nu ser du boksen: Customization. I boksen kan du gemme de kolonner, som du ikke ønsker at se. Venstreklik på den kolonneoverskrift, du vil skjule. Træk nu kolonnen over i gemme-boksen. Vil du igen vise en skjult kolonne, skal du venstreklikke på kolonneoverskriften i gemme-boksen, og trække den tilbage. De grønne pile viser stedet, hvor kolonnen vil blive placeret, når du slipper. Trio Grunddata Grønland Side 7

10 Grunddata Trio I menuen Grunddata oprettet du alle skolens grundoplysninger. De oplysninger og beregningsparametre, som du indtaster i Grunddata, er fundamentet for Trios automatiske beregninger af skolens ressourcer. Derfor er det vigtigt, at de er korrekt indberettet. Klik på ikonet til Grunddata. Nu ser du dette vindue: Grunddata er delt i 3 hovedgrupper med hver deres underfaneblade. Ved at klikke på de 3 hovedgrupper: Institution, Personale og Basiskartotek, kan du se alle underfanebladene. I fanebladet Grunddata Institution kan du indtaste oplysninger om: I fanebladet Grunddata Personale kan du indtaste oplysninger om: I fanebladet Grunddata Basiskartotek kan du indtaste oplysninger om: Trio Grunddata Grønland Side 8

11 Kap 1 Grunddata Institution På de næste sider vil fanebladene: Institution, Kalender, Perioder, Lønoplysninger, Ringetidssæt og Status for timeforbrug blive gennemgået. Grunddata Institution Institution Når du skriver/udpeger et postnummer og tabulerer videre til næste felt, vil Trio automatisk skrive bynavnet. Du kan også starte med at skrive/udpege byen, så finder Trio postnummeret. I registeret er de postnumre/byer, som du selv opretter, angivet med denne farve: Har du fx brug for at indtaste et tysk postnummer, kan du højreklikke på feltet Postnummer. Nu får du mulighed for selv at oprette et postnummer med tilhørende bynavn. Trio Grunddata Grønland Side 9

12 Normperiode (Værktøj Basisopsætning Normperiode) Når du gemmer, får du denne besked: Du skal oprette en normperiode i Trio på et år, før du kan fortsætte med indtastningerne i programmet. Sig derfor OK. Nu kommer du direkte i menuen: Værktøj Opsætning, hvor du kan oprette din normperiode. Vær omhyggelig med din indtastning, da du ikke på et senere tidspunkt kan ændre normperioden! Ønsker du en anden normperiode end skoleår eller kalenderår, skal du sætte prik i Institution, der har en selvvalgt normperiode. Nu kan du selv vælge startdatoen for normperioden, der altid vil være på et år. Trio Grunddata Grønland Side 10

13 Grunddata Institution Kalender Kalenderen for normperioden skal indtastes hvert år. Kalenderen er afgørende for den korrekte beregning af skoledage, lærerdage, feriedage mv. Gå frem/tilbage indenfor normperioden. Den blå ramme viser, hvilken dato du står på i kalenderen. Du bevæger dig rundt i kalenderen med piletasterne på tastaturet. Højreklik i kalenderen, hvis du fx ønsker en udskrift eller at få kalenderen overført til et regneark. Her vælger du dagstypen for datoen med blå ramme omkring. Taster du begyndelsesbogstavet fra en af dagstyperne fx e, bliver dagen i den blå ramme en Elevfri dag. Taster du f bliver det en Feriedag. Som standard er alle hverdage uden dagstypetekst = Normal skoledag. Dagstyper: Skoledage = Dage hvor eleverne er i skole. Elevfri dage= Dage uden elever, men lærerne kan kaldes på arbejde (fx møder, pædagogisk dag) Lærerdage= Lærerens individuelle dage dage hvor de ikke kan kaldes på arbejde. Arbejdsdage= Samtlige mandage fredage fratrukket ferie- og søgnehelligdage i skoleåret. Arbejdsdage = Skoledage + Elevfri dage + Lærerdage. Feriedage= Lærernes feriedage (normalt 25 dage). Søgnehelligdage=Helligdage, der ligger på hverdage. Undervisning i weekenden kan indberettes i kalenderen. Skal der fx undervises på en lørdag, markeres dagen som Normal skoledag. Tilsvarende kan en hverdag gøres skolefri ved at markere for Weekend. Du får dog en advarsel, som du klikker Ja til. Trio Grunddata Grønland Side 11

14 Grunddata Institution Periode Trio Normperioden er en kopi af skolens kalender. Normperioden dækker derfor hele skoleåret. Du kan selv oprette flere perioder. For at oprette en ny periode, skal du klikke på Opret-knappen i bunden af vinduet. Vil du oprette en ny periode, på baggrund af en eksisterende periode, kan du kopiere perioden ved at højreklikke. Du kan selv bestemme, om tiden skal beregnes ift. aktive og inaktive dage i perioden eller ift. aktive dage i perioden. Klik på for yderligere oplysninger. Trio Grunddata Grønland Side 12

15 Grunddata Institution Ringetidssæt Trio Vil du oprette et nyt ringetidssæt, skal du klikke på Wizarden og følge guiden. Har du oprettet flere ringetidssæt, kan du her udpege det ringetidssæt, du vil se. Sætter du flueben i Vis avanceret, har du mulighed for at lave et helt specielt ringetidssæt, fx til en bestemt ugedag. Du opretter lektioner ved at klikke på knappen Opret. Trio indsætter automatisk lekt.nr. Du skal skrive starttiden og klikke på return/enter-tasten eller knappen Gem. Trio indsætter selv sluttiden. Trio Grunddata Grønland Side 13

16 Grunddata Institution Aktivitetskategorier Har du ikke behov for specielle aktivitetstyper, springer du dette faneblad over. Klik på opret-knappen og skriv den betegnelse, du har brug for. Klik Gem. Trio Grunddata Grønland Side 14

17 Grunddata Institution Status for timeforbrug Trio Fanebladet Status for timeforbrug er en hjælp til dig, hvis du vil se, hvad du har fordelt af timer. Har du ikke behov for denne hjælp, kan du blot springe fanebladet over. Markerer du for: prognose, får du optalt både fordelte og ikke-fordelte aktiviteter Klikker du på ved en aktivitetskategori, skifter plusset til. Du får nu vist alle aktivitetstyper under den valgte kategori. kun fordelte, kan du udpege den eller de personalegrupper, som du ønsker at se det aktuelle forbrug for. Husk at klikke på hver gang du skifter fra en visning til en anden. Du kan udskrive Status for timeforbrug. Trio Grunddata Grønland Side 15

18 Kap.2 Grunddata Personale Trio Her kan du se de lærere, som du har oprettet. Du kan få flere kolonner frem, hvis du holder musen hen over sidelinjen, indtil du ser:. Venstreklik og træk nu med musen. Øverste halvdel af vinduet er personens grundoplysninger. Feltet Ansættelsesdato angiver, hvornår personen begyndte på skolen. Først når personen fratræder sin stilling, kan du udfylde feltet Fratrædelsesdato. En person, hvor feltet Fratrædelsesdato er udfyldt, bliver ikke fremskrevet til næste Nederste halvdel af vinduet drejer sig om personens ansættelsesforhold i indeværende normperiode. Start- og slutdato er altid i den aktuelle normperiode. Derfor er det ikke nødvendigt at angive årstallet. Stillingsbetegnelserne kommer fra registret i menuen Grunddata Personale Stillinger. Her har du mulighed for at oprette nye stillingsbetegnelser. Ekstra ciffer angiver antallet af ansættelsesforhold. Står der 0, har personen ét ansættelsesforhold. Er en lærer på orlov, har du mulighed for Trio Grunddata Grønland Side 16

19 normperiode. Klik på for at få mere hjælp om login og rettigheder. at skjule personen i oversigtsskemaet. Sætter du flueben, får du mulighed for at skrive et datointerval. I Wizarden har du følgende muligheder: Her har du mulighed for at opgøre en lærer. Du kan også ændre dato/ ansættelsesforhold. Du bliver guidet igennem vha. en Wizard. Grunddata Personale Historik I dette faneblad kan du oprette og gemme noter vedrørende læreren. Læreren kan ikke se noterne på opgaveoversigten eller i Trio web. Når du fremskriver til næste skoleår, har du mulighed for at få fremskrevet historikken. Trio Grunddata Grønland Side 17

20 Grunddata Personale Linjefag Trio Klik her, hvis du vil oprette et fag. Nu ser du i højre side af feltet Er der endnu ikke oprettet fag i Grunddata, vil du få denne meddelelse: Klik på pilen. Nu ser du en fagliste. Udpeg det fag, du ønsker. Klik Ja og OK til at du vil tilpasse dit fagregister. 1 2 Skriver du begyndelsen af det fag, du ønsker fx da., så får du faget: Dansk Vil du se en oversigt over alle dine fag, kan du klikke på feltet/linjen. 13 Har læreren tilsvarende kompetencer, markerer du dette ved at sætte et flueben. Trio Grunddata Grønland Side 18

21 Grunddata Personale Grupper Trio Opretter du en gruppe, afdeling eller team skal du skrive gruppebetegnelsen i dette felt. I denne kolonne ser du de grupper, som du har oprettet. Har du oprettet en gruppe, kan du tilknytte/fjerne gruppemedlemmer. Du kan udskrive lister over grupperne. De oprettede grupper benyttes udelukkende til sortering/visning. De har ingen indflydelse på beregningerne i programmet. Trio Grunddata Grønland Side 19

22 Grunddata Personale Stillinger Trio Programmet har fra starten nogle stillingsbetegnelser. Ønsker du flere, kan du selv oprette disse. Kategorien er lig med den aftale, der er knyttet til stillingen fx Lærer = læreraftalen og Leder=lederaftalen. Du må ikke fjerne kategorier eller omdøbe dem, da Trio bruger dem til beregninger af tjenestetiden. Gennemgå de forskellige parametre på alle de stillingsbetegnelser, du anvender. Står der ikke det tal, som passer til jeres aftaler, skal du ændre tallet. Under fanebladet skal du udfylde de grænser for overtid samt de grænser for undervisningstillæg, der er gældende for din skole: Opretter du en ny stillingsbetegnelse, skal du selv oprette betegnelsen. Du kan oprette en ny stillingsbetegnelse ved at højreklikke på den stilling, du vil kopiere. Den nye stillingsbetegnelse får Trio Grunddata Grønland Side 20

23 Kap.3 Grunddata Basiskartotek Grunddata Basiskartotek Lokaler Det er ikke nødvendigt at oprette lokaler af hensyn til tjenestetidsberegningen. Skal fagfordelingen overføres til et skemalægningsprogram, er det en fordel at oprette lokaler. Vil du oprette lokaler, er det kun nødvendigt at indsætte navnet/betegnelsen på lokalet. Det er frivilligt, om du vil lave en beskrivelse af lokalet. Automatisk tildeling af lokaler I de næste 2 faneblade Klasser/Hold og Fag, har du mulighed for at knytte stamlokale til en klasse og stamlokale til et fag. Eks.: 1.A s klasselokale er lokale: 36 Faget IDR er i lokale: Idr. Hvis du i fanebladet Klasser/Hold sætter 1.A s stamlokale til 36 og i fanebladet Fag markerer, at idræt har stamlokale idr, vil Trio automatisk sætte stamlokalerne på, når du senere i Tjenestetid Lektioner opretter 1.A s lektioner. 1.A DAN vil automatisk få tildelt lokalet 36, mens 1.A IDR vil få tildelt lokalet idr. Skal Trio automatisk tilføje stamlokaler, må du IKKE selv indtaste lokalet, når du opretter en lektion. Når du gemmer en oprettet lektion, ved at klikke Return/Enter eller på, bliver stamlokalet tilføjet. Har du selv tilføjet lokale 8 på en lektion i 1.A DAN, kan Trio IKKE tilføje et stamlokale. Ønsker du, at Trio automatisk skal tilføje lokale 36 (stamlokalet), er du nødt til først at slette lokale 8, som du selv har indsat. Nu er lokalefeltet tomt, hvilket giver Trio besked om, automatisk, at tilføje stamlokaler. Trio Grunddata Grønland Side 21

24 Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold Trio Det/de ringetidssæt, som du tidligere har oprettet, skal nu tilknyttes til dine klasser/hold. Har du hold på din skole, kan du tilknytte de klasser til holdet, som det er sammensat af. Når du gemmer, sætter Trio automatisk flueben i feltet Hold. Klassetilknytninger til et hold betyder, at skemalæggeren vil få en skemabrik, ikke bare som en holdbrik, men en skemabrik, hvor klasserne er tilknyttet. Når du opretter en klasse, skal du knytte et ringetidssæt til klassen. Vil du oprette et hold, fx 1ab, kan du tilknytte de klasser til holdet, som det er sammensat af. Venstreklik på feltet 2 gange. Nu ser du: Venstreklik på. Nu har du mulighed for at tilføje klasser til holdet. Markér de klasser, du vil tilføje i venstre side. Klik på den blå pil i midten. Nu flyttes de markerede klasser til højre side. Klik på OK-knappen. Nu er klasserne 1a og 1b blevet tilknyttet til holdet 1ab. Den valgte klassetype afgør, om Trio pr. automatik knytter tillæg til klassen. Trio Grunddata Grønland Side 22

25 Grunddata Basiskartotek Fag Trio kan tilpasse dit fagregister til UVM s standardfagliste. Du kan selv oprette fag. Hvis du ønsker det, kan du tilknytte en UVM-kategori. I de fag, hvor eleverne skal være i et faglokale i stedet for deres klasselokale, kan du indsætte stamlokalet. Trio tilknytter automatisk stamlokalet til lektioner med det pågældende fag. Trio Grunddata Grønland Side 23

26 Grunddata Basiskartotek Løn- og fraværskoder Trio er født med koder til undervisningstillæg, akkordtillæg mv. Først når der er valgt et lønsystem, kan du automatisk få koderne ved at klikke på knappen. Trio har fra start en del fraværskoder. Du kan selv oprette koder. Det er dit lønkontor, der kan fortælle dig, hvad koden skal være. Når du taler med lønkontoret, skal du vide, at de nok taler om en TF-kode(r). TF-kode er det samme som Lønkode i Trio. Trio Grunddata Grønland Side 24

27 Grunddata Basiskartotek Aktivitetsbetegnelser Trio Aktivitetsbetegnelser er et opsamlingskartotek, hvor alle de betegnelser, du har benyttet gemmer sig. Det betyder, at du fremover kan plukke fra dette register, når du har brug for samme betegnelse, som du én gang har benyttet. Trio Grunddata Grønland Side 25

28 Fra begyndelsen kan du oprette nogle betegnelser, som du ved, at I benytter på din skole men det er IKKE nødvendigt. Når du tildeler en person en aktivitet med en ny betegnelse, bliver betegnelsen automatisk registreret i dette faneblad. Man kan importere og eksportere listen over betegnelser til andre skoler. Det kan fx anvendes, hvis en kommune ønsker en ensretning af skolernes aktivitetsbetegnelser. Tryk på for yderligere oplysninger. Værktøj Timefordelings-/lektionsplan Trio Grunddata Grønland Side 26

29 For at få lektioner i Trio, skal du udfylde tabellen i menuen: Værktøj Timefordelings-/lektions-plan. Når du sætter prik i Lektioner pr. uge, udfylder tabellen med din skoles timefordelingsplan og efterfølgende klikker på knappen Opret lektioner, får du i menuen Tjenestetid Lektioner automatisk oprettet hele lektionsplanen for alle skolens klasser. På tilsvarende vis vil du, i forbindelse med fremskrivning til næste skoleår, hurtigt få oprettet alle dine klassers lektionsplaner i menuen Tjenestetid Lektioner når blot tabellen Timefordelings-/lektionsplan er udfyldt. Trio Grunddata Grønland Side 27

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO GRUNDDATA OK5 Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5

Læs mere

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Filer... Databaseopsætning:... Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO VEJLEDNING FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO Indholdsfortegnelse Fremskrivning af skoleåret... 2 Valgmulighed 1: Timefordelings-/lektionsplan... 4 Valgmulighed 2: Baseret på nuværende data... 8

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Kap.1 Tjenestetid Grundtid... 2 Beregning af arbejdstid i Trio... 2 Ændringer i grundtiden...3 Bruttotidsfradrag...3 Særlige aftaleforhold...3

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO TJENESTETID OK5 Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Tjenestetid Grundtid... 2 Brutto- og nettotid... 3 Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag... 4 Særlige aftaleforhold...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Login... 2 Forside... 2 Aktivitetsmødeplan... 4 Lektionsmødeplan... 6 Dine oplysninger... 7 Linjefag... 8 Hjælp... 9 Log ud... 9 Grunddata... 10 Fagfordeling

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data.

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Backup Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Start med at oprette en backup-mappe til dine Untis-filer vha. stifinder i Windows. I menuen

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer til Trio Opgørelse af lærer Hvornår skal en lærer opgøres? Du kan have brug for at skulle opgøre en lærer, hvis vedkommende: stopper går på barsel uden løn fra skolen ændrer beskæftigelsesgrad. Skal en

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Fase Forklaring Navigation/tast

Fase Forklaring Navigation/tast Afregning af løse vikarer Fase Forklaring Navigation/tast Løse vikarer, automatisk beregning Automatisk beregning vil sige, at beregner arbejdstiden ud fra personens start- og sluttidspunkt. Begynder første

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport Du kan trække data til brug for udarbejdelse af den kommunale kvalitetsrapport fra Trio. I Trio findes følgende specialforespørgsler i menupunktet Lister og forespørgsler Type: Kvalitetsrapport Paragrafnumrene

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere