Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling"

Transkript

1 Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling 1

2 Projektleder: Alkoholbehandler, ergoterapeut Klaus Weltzer Resume: Som alkoholbehandler på Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium, Taastrup (BKT) ønskede jeg at undersøge, hvilken gunstig effekt øreakupunktur har på drikketrang, indre uro, søvnforstyrrelse og initiativløshed for klienter med et alkoholmisbrug. Forsøgsprojektet blev afviklet i forlængelse af den daglige behandlingstid og omfattede døgnindlagte klienter, der ønskede at deltage. Forsøgsprojektet påbegyndtes i juni måned 1999 og afsluttedes i april måned 2000 og omfattede i alt 24 personer. Det forløb i alt over 3 perioder á 6 uger - i juni/juli 1999, januar/februar 2000 og marts/april og var opdelt i to faser Fase 1 og Fase 2, hver af tre ugers varighed. I Fase 1 fik projektdeltagerne øreakupunktur 3 x ugentlig og i Fase 2 fik de det 1 x ugentlig. Deltagerne besvarede anonymt samme spørgeskema tre gange (spørgeskema I, II, III) henholdsvis ved projektets begyndelse, efter Fase I og Fase 2. Deltagerne gav i besvarelserne generelt udtryk for, at de havde profiteret af øreakupunkturen og specifikt, at det gav dem mere ro og hjalp dem til at slappe af og undgå drikketrang. Øreakupunktur har vist sig at være velegnet til abstinensbehandling ved afhængighed af alkohol, euforiserende stoffer og medicin. Bullock, M. L. m. fl. (1) har i The Lancet 1989 med en kontrolleret undersøgelse med scam-akupunktur påvist, at øreakupunktur er velegnet til alkoholbehandling. Verdens sundhedsorganisationen WHO (3) har udgivet en liste over sygdomme, der med effekt kan behandles med akupunktur. På baggrund af Hong Kong-lægen H.L. Wens arbejde, udviklede Dr. Yoshiaki Omura og Dr. Michel O. Smith fra Lincoln Hospital, South Bronx, New York City (9) i 1974 en øreakupunktur-metode, der skulle vise sig at være særdeles effektiv i behandlingen af heroinmisbrugere. Metoden, der nu kaldes Acudetox (Acpuncture detoxtification), omfatter 5 øreakupunkturpunkter, viste sig også effektiv ved behandling af alkohol- og medicinmisbrugere. Dr. Michael Smith grundlagde siden the National Acupuncture Detoxification Association (NADA) med det formål at videregive en standardiseret akupunktur-metode til abstinensbehandling ved afhængighed af alkohol, euforiserende stoffer og medicin. Acudetox anvendes på klinikker, hospitaler, behandlingshjem og fængsler rundt om i verden og siden 1989 også i de fleste europæiske lande. I Sverige anvendes Acudetox på flere psykiatriske afdelinger og adskillige forsknings- og evalueringsprojekter er iværksat med den svenske Socialstyrelses støtte. Acudetox, der er beskrevet i Sygeplejesken 37/98, anvendes nu også i Danmark på flere hospitaler og behandlingssteder ved behandling af såvel medicin- som alkohol- og narkomisbrug. Undersøgelser af effekten ved Acudetox øreakupunktur i alkoholbehandling har vist sig meget positive, og er blandt andet beskrevet af Bullock m. fl. 2

3 Projektet Efter at have gennemgået uddannelse i Acudetoxmetoden og læst en del undersøgelser og litteratur om abstinensbehandling med øreakupunktur, ønskede jeg at afprøve den på BKTs klienter og undersøge metodens effekt. Forsøgsprojektet omfattede i første omgang døgnindlagte klienter og blev afviklet i forlængelse af den obligatoriske behandling. Lægekonsulent, overlæge Nicolas Hasle, speciallæge i psykiatri, var lægelig ansvarlig for forsøgsprojektet. Formål Ved at afprøve Acudetoxmetoden som supplement til de allerede eksisterende behandlingstilbud på BKT, ønskede jeg at få viden om og erfaring med metoden samt undersøge, hvilken effekt den har på projektdeltagernes - drikketrang - indre uro - søvnforstyrrelser - initiativløshed. Tid Projektet strakte sig over en periode på 6 uger og foregik i 2 faser, hver af 3 ugers varighed. Fase 1, med 3 x øreakupunktur ugentligt, Fase 2, med 1 x øreakupunktur ugentligt. Bullock m. fl. påpeger, at intensiv behandling med øreakupunktur op til 5 gange ugentligt, der gradvis aftrappes, giver størst effekt. Det var imidlertid ikke praktisk muligt ved dette forsøgsprojekt, der blev afviklet i forlængelse af det eksisterende behandlingsprogram for ikke måtte gribe forstyrrende ind i dette. Sted Deltagerne sad uforstyrret i samme lokale, og de måtte ikke drikke kaffe eller ryge, mens de sad med akupunkturnålene. Ifølge Traditionel Kinesisk Medicin betragtes sygdomme som ubalance i meridiansystemet, og behandlingen, der går ud på at genoprette balancen, bør ikke forstyrres af andre stimulanser. Metode Deltagerne desinficerede ørerne med sterile vådservietter, fik isat akupunkturnålene, og sad med dem i ca minutter. Der anvendtes sterile engangsnåle af 13 mm x 0,20. Med et deltagerantal på 6 10 personer, tog det ca. en time. Der benyttes 5 akupunktur-punkter i hvert øre: Sympaticus, Shen men, Lever, Lunge og Nyre. Deltagerne 24 personer deltog vederlagsfrit og frivilligt i forsøgsprojektet med 6 i juni/juli 1999, 10 i januar/februar 2000 og 8 i marts/april De blev informeret såvel skriftligt som mundtligt om projektet. Alle deltagere var ved projektets begyndelse døgnklienter og fulgte sideløbende det obligatoriske behandlingsprogram. De 24 deltagere fordelte sig med 10 kvinder og 14 mænd i alderen fra år og - 10 mænd og 1 kvinde havde haft et alkoholmisbrug i mere end 20 år - 3 mænd og 5 kvinder havde haft et alkoholmisbrug mellem år - 4 kvinder havde haft et alkoholmisbrug mellem 5-10 år - 1 mand havde haft et alkoholmisbrug mellem 1-5 år. 3

4 Spørgeskema Projektdeltagerne besvarede det samme spørgeskema tre gange. Spørgeskema I inden projektets begyndelse, spørgeskema II ved afslutningen af Fase 1 og spørgeskema III ved afslutningen af Fase 2. Alle besvarelser var anonyme. Resultat af spørgeskemaer Besvarelserne af spørgeskemaerne kan ses i Figur 1 5. Tallene i rubrikkerne Før, Fase 1 og Fase 2 viser, hvordan svarene fordelte sig i henholdsvis spørgeskema I, II og III. 3 projektdeltagere ophørte før projektets afslutning: - 1 på ferie, - 1 påbegyndt arbejde - 1 ønskede ikke at deltage længere Da besvarelserne viser en generel forbedring på samtlige parametre efter Fase 1 og Fase 2, fokuseres udelukkende på besvarelserne mellem 8-10, der betragtes som værende meget tilfredsstillende. I hvilken grad føler du: A Drikketrang Tænker kun på alkohol, medicin eller stoffer Slet ingen trang til alkohol, medicin eller stoffer Drikketrang FØR FASE FASE Figur 1 Til spørgsmål A om drikketrang svarede 10 ud af 24 deltagere ved projektets begyndelse mellem Allerede efter Fase 1 svarede 18 deltagere mellem Efter Fase 2 svarede 20 mellem 8-10, hvilket er en fordobling og svarer til, at 83% af samtlige deltagere ved projektets afslutning ingen drikketrang har mod 41,5% ved dets begyndelse. B Uro Kraftig uro Helt rolig Uro FØR FASE FASE

5 Figur 2 Til spørgsmål B om uro svarede 6 ud af 24 deltagere mellem 8-10 ved projektets begyndelse. Efter Fase 1 svarede 13 mellem 8-10 på skalaen, mens der var 17 efter Fase 2. Dette svarer til, at ca. 70% af deltagerne ved projektets afslutning følte sig roligere og mere afslappede efter at have modtaget øreakupunktur, mod 25% ved dets begyndelse. C Søvn Sover meget dårligt Sover godt Søvn FØR FASE FASE Figur 3 Til spørgsmål C om søvnen svarede 8 deltagere mellem 8-10 ved projektets begyndelse. Efter Fase 1 svarede 18 mellem 8-10, mens 17 svarede mellem 8-10 efter Fase 2. Dette svarer til, at 70% af deltagerne sov godt ved projektets afslutning, mod 33% ved det begyndelse. D Initiativ Gennemfører ikke hvad jeg beslutter Gennemfører hvad jeg beslutter Initiativ FØR FASE FASE Figur 4. Til spørgsmål D om initiativ svarede 9 deltagere mellem 8-10 ved projektets begyndelse. Efter Fase 2 svarede 18 mellem Dette viser, at dobbelt så mange, nemlig 75% af samtlige deltagere var blevet mere initiativrige og gennemførte, hvad de besluttede, mod 37,5% ved projektets begyndelse. I hvilken grad synes du øreakupunktur har hjulpet dig? (gælder kun for Fase 1 og Fase 2) E Slet ikke hjulpet Hjulpet meget Gavn FASE FASE Figur 5 5

6 Til spørgsmål E om øreakupunktur har hjulpet svarede 8 deltagere mellem 8-10 efter Fase 1. Efter Fase 2 svarede 16 deltagere mellem Det svarer til, at 76% af de der gennemførte, eller 66% af samtlige deltagerne, syntes at øreakupunktur gavnede og hjalp dem meget. Som nævnt defineres besvarelser mellem 8-10 på skalaen som værende meget tilfredsstillende. Og som det kan ses, har mellem 70% (C) og 83% (A) af projektdeltagerne efter Fase 2 svaret mellem 8-10 på skalaen til samtlige spørgsmål, hvilket er en fordobling eller mere i forhold til projektets begyndelse. Betragter man besvarelserne i sin helhed, tegner der sig en opadgående bevægelse på skalaen, hvor alle - på nær 1 angiver en forbedring indenfor samtlige parametre, hvilket viser, at stort set alle projektdeltagere har oplevet en positiv effekt under øreakupunkturbehandlingen. Deltagernes spontane bemærkninger Evalueringen bygger udelukkende på spørgeskemaer. Men projektdeltagernes kommentarer under forløbet om behandlingen supplerer besvarelserne, hvorfor der er medtaget et lille udpluk - I nat sov jeg 2 timer i træk i stedet for 1 time - Jeg bliver helt rolig indeni, når jeg får nålene - Jeg havde ondt i højre side i 10 min. (sagt af en med fedtlever) - Jeg fik pludselig en ny fornemmelse i hjertet - Bliver døsig - slapper af - Jeg har ikke sovet så godt i mange år - Sovet hele natten - Ryger mindre - cigaretten smagte af metal - Hovedpine forsvandt - Slapper af - Er rastløs - Jeg føler især, at det har hjulpet mig med min vejrtrækning, jeg har tidligere brugt Bricanyl, Spirocort og Servent. Nu er det kun sjældent, jeg bruger Bricanyl. - Sover fantastisk godt. Det har jeg ikke gjort i over 20 år. - Har savnet nålene - roen - Har glædet mig til at sidde i fred og ro - Drømmer fantastisk - Jeg er meget træt - Spiser som en hest - Det løsner i lungerne hoster slim op - Sved og urin lugter surt - Kan mærke nyrerne om aftenen - Inkontinens er ophørt - Føler varme og ro - Har ikke sovet så godt i mange år siden Drikketrang aftager mærker mere ro og varme i brystet 6

7 Konklusion 21 ud af de 24 projektdeltagere gennemførte hele akupunkturbehandlingen. De, der gennemførte oplyste, de havde profiteret godt af øreakupunkturen. Eftersom der ikke var nogen kontrolgruppe, kan man ikke entydigt konkludere, at de positive besvarelser alene skyldes øreakupunktur, idet deltagerne under projektforløbet samtidigt fulgte BKTs vanlige behandlingsprogram. Deltagernes besvarelser og kommentarer i projektperioden viser, at de generelt mente at have profiteret af øreakupunkturen og mere specifikt oplevede, at den hjalp dem til at slappe af og dæmpe trangen til såvel alkohol som urodæmpende medicin samt til at blive mere initiativrige. Ligeledes anså deltagerne øreakupunktur for at være et velegnet supplement til den allerede eksisterende behandling, hvilket er i tråd med resultater fra lignende undersøgelser. Denne undersøgelse har kun omfattet døgnindlagte klienter. Et næste skridt kunne være en undersøgelse, hvor en kontrolgruppe indgår og på længere sigt at undersøge metodens effekt på de af ambulatoriets klienter, der modtager antabusbehandling to gange om ugen. En undersøgelse over længere tid ville endvidere kunne vise om klienter, der bliver behandlet med øreakupunktur i højere grad forbliver total afholdende i forhold til de øvrige af BKTs klienter. Blå Kors Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium, Taastrup (BKT), der ejes af Blå Kors Danmark, har driftsoverenskomst med Københavns Amt og er amtets intensive behandlingstilbud til dets borgere med alkoholproblemer. BKT tilbyder differentieret behandling, og har 4 forskellige intensive behandlingstilbud af varieret indlæggelsestid og forskelligt psykoterapeutisk fokus, dog med et fælles element med motion, mental- og social træning og undervisning. Derudover er der tilbud om ambulant behandling i form af antabus og samtaler - ambulatoriet har åbent 2 x ugentligt for udlevering af antabus. Behandlingen evalueres fortløbende, og nye elementer og behandlingsmetoder afprøves. Litteratur 1. Bullock, M. L. m. fl.: Acupuncture Treatment of Alcoholic Recidism: A Pilot Study, Alcoholism: Clinical and Experimental Reseach vol. 11, no. 3 may/june Bullock, M.L. m.fl.: Controlled trial of acupuncture for severe recidivist alcoholism, The lancet june 24, Frydenlund, J. & Wiinblad, l.: Øreakupunktur ved abstinensbehandling, Sygeplejersken 37/98 4. Frydenlund, J. & Wiinblad, l.: Øreakupunktur vinder frem i Europa, Sygeplejersken 37/98 5. Landgren, K.: Akupunkturkonferens i Milano, Svensk Tidsskrift för Medicinsk Akupunktur 2/98 6. Landgren, K.: NADA-seminarier Iuppsala och Stockholm, Svensk tidsskrift for Medicinsk Akupunktur 2/98 7. Singer, J.: An Analysis of Acupuncture Therapy for the Chemical Dependency and it s Struggle for Legitimacy, The State University of New York at Stony Brook, spring Smith, M. m. fl.: Akupunktur vid behandling av beroendetillstånd, oversat af Wahlström, S., NADA/Sverige

8 9. Gurevich, M.I., m. fl.: Is Acupuncture Beneficial in the Inpatient Treatment of Substance-Abusing Patients? Apilot Study, Journal af Substance Abuse Treatment, vol. 13, no. 2, pp Klaus Weltzer Projektleder og alkoholbehandler December,

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - ILLUSTRATION: MIKKEL JUUL Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Kronisk hepatitis C, hvordan opleves sygdommen og behandlingen?

Kronisk hepatitis C, hvordan opleves sygdommen og behandlingen? Kronisk hepatitis C, hvordan opleves sygdommen og behandlingen? En analyse af 16 kvalitative interviews. Af: Irene Mills Master of Public Health afhandling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik.

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Oplæg på temadagen i Århus den 10. november 2008 Birthe Drejergaard: Et medicinpædagogisk afsæt Lene Fantassi: Alternativer

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere

Evaluering af 12 timers vagter

Evaluering af 12 timers vagter Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere