Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud"

Transkript

1 version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse, behandling og opfølgende behandling på alkoholområdet kommunalt. Det fremgår af Sundhedslovens 141, at det er kommunernes pligt at stille et gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for kommunens borgere. Kommunen kan løse opgaven ved at etablere egne tilbud og/eller indgå aftaler med andre kommuner, regioner eller private udbydere af alkoholbehandling. Det er afgørende at sikre, at behandlingen på private alkoholbehandlingssteder er høj. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder for at give kommunerne et fagligt grundlag til at fastsætte rammer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Frederikssund Kommune har besluttet, at anvende Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved behandling af ansøgninger om nye alkoholbehandlingstilbud og har herudover fastsat konkrete minimumskrav til faglige kompetencer i tilbuddene. Ansøgning Ved ansøgning om godkendelse af nyt privat alkoholbehandlingssted skal anvendes Ansøgningsskema til brug for kommunal godkendelse af private alkoholbehandlingssteder som kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

2 Ansøgningen vedlægges Straffeattest på lederen Bekræftelse på samarbejdet fra den virksomhedsansvarlige læge Godkendelsesprocedure Når der foreligger en skriftlig ansøgning til Frederikssund Kommune, Tilsynsenheden om godkendelse af privat alkoholbehandlingssted, indledes sagsbehandlingen med en vurdering af ansøgningen. Ansøger vil blive inviteret til dialog med Tilsynsenheden med det formål: at orientere ansøger om godkendelsesprocessen at gennemgå de af Sundhedsstyrelsens anbefalede kriterier med ansøger at informere ansøger om, hvilke dokumenter der skal fremskaffes Godkendelsesprocessen vil ligeledes omhandle en vurdering af ansøgers budgetforslag og besigtigelse af de fysiske rammer. Alle ansøgninger der opfylder betingelserne, skal imødekommes med godkendelse. Frederikssund Kommune skal ikke forholde sig til, om der er behov for det pågældende tilbud. Det er Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune som godkender private alkoholbehandlingssteder, beliggende i kommunen. Behandlingsstedets organisatoriske forhold og dets fysiske rammer Behandlingsstedet skal oplyse om: Målgruppe Juridisk grundlag Navn og adresse Ejerform Vedtægter el. lign. Etableringsår De fysiske rammer skal beskrives således, at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. Behandlingsstedet tilsender Frederikssund Kommune tegninger over tilbuddets fysiske rammer. Behandlingsstedet oplyser om behandlingsstedets åbningstider. Ambulante tilbud skal have åbningstider, der giver mulighed for, at også personer i beskæftigelse har adgang til behandlingsstedet. Private tilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed skal have en vedtægt. I forbindelse med godkendelse af vedtægter og sammensætning af bestyrelse følger Frederikssund Kommune de principper der er formuleret i Lov om Socialtilsyn (tidligere formuleret i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen). 2/5

3 Ledelse Frederikssund kommune lægger vægt på kompetent ledelse. Det forudsættes derfor at: Lederen har tilstrækkelig viden om/erfaring med udøvelse af strategisk ledelse og personaleledelse Ledelsen har tilstrækkelig faglig viden i forhold til behandling og metoder Ledelsen har tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring Faglige kompetencer Frederikssund Kommune lægger vægt på høje faglige kompetencer. De behandlende medarbejdere skal have en lægelig, sundhedsfaglig, socialfaglig, psykologfaglig eller pædagogfaglig grunduddannelse (længerevarende eller mellemlang videregående uddannelse) De behandlende medarbejdere skal have en formel og relevant alkoholfaglig efteruddannelse Det skal sikres, at medarbejderne får kontinuerlig supervision på behandlingsindsatsen Det skal sikres, at medarbejderne får den nødvendige udvikling og vedligeholdelse af deres kvalifikationer Det forudsættes, at tilbuddet henviser borgere eller formidler kontakt til relevante afdelinger i Frederikssund Kommune, hvis der observeres problemer I øvrigt stilles der i forhold til medarbejderne, krav om: At medarbejderne hverken ved eller under ansættelsen må have anmærkninger i deres straffeattest, der gør dem uegnet til at varetage deres erhverv At medarbejderne ikke må have misbrugsproblemer At medarbejderne har tavshedspligt Ydelser i tilbuddet Frederikssund Kommune lægger vægt på høj faglighed i ydelserne. Tilbuddene skal beskrive: Hvilke ydelser der tilbydes De anvendte behandlingsmetoder i forhold til den/de specifikke målgrupper Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen, herunder den sundhedsfaglige behandling Behandlingens varighed, intensitets og organisering Hvordan der sikres en kontinuerlig journalisering, herunder dokumentation af indsatsen Hvordan der sikres evaluering af indsatsen mhp kvalitetssikring Hvordan der etableres et samarbejde mellem de forskellige samarbejdspartnere og alkoholbehandling 3/5

4 Tilbudsportalen Som led i ansøgningen om at blive godkendt skal ansøger indberette til Tilbudsportalen. Tilsynsmyndigheden har ansvaret for at indberetningerne til Tilbudsportalen er korrekte, retvisende og i overensstemmelse med systematikken i indberetningen. Opgaven med at udfylde indberetningen ligger hos ansøger. Tilsynsmyndigheden skal herefter kontrollere og kvalitetssikre indberetningerne. Tilsynsmyndigheden kan afvise indberetninger som ikke er ok. Er oplysningerne ok godkender myndigheden oplysningerne. Budget og årsregnskab Forslag til budget og budgettets hovedposter vurderes for godkendelse. Eventuel huslejekontrakt vurderes konkret. Med baggrund i et godkendt budget fastsættes takster. Budgettet skal bestå af følgende hovedelementer: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I forhold til ejendomsudgifter, skal det pointeres at Frederikssund Kommune, i tilfælde hvor udlejer står i nært forhold til lejer, stiller krav om en uvildig mæglervurdering af markedsprisen på huslejen. Tilsyn Frederikssund Kommune fører det generelle driftsorienterede tilsyn med personale, fysiske rammer og økonomi. Tilsynet omfatter også en vurdering af, om grundlaget for afgørelsen om optagelse af det private tilbud på Tilbudsportalen fortsat er til stede. Frederikssund Kommune fastsætter en takst for tilsyn med det private tilbud, som opkræves 1 gang årligt ved budgetårets begyndelse. Afregning Al afregning foregår elektronisk jfr. Lov om offentlige betalinger, hvorfor tilbuddet skal fremsende elektroniske regninger. Afregning fremsendes 1 gang månedlig. Krav til faktura Fakturaen skal indeholde oplysninger om: Borgerens navn og cpr.nr. Ved ydelser til anonyme borgere skal sagens id-nummer oplyses Leveret ydelse Periode fakturaen dækker Grundlag for fastsættelse af herværende retningslinje Sundhedsloven, 141 4/5

5 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, Sundhedsstyrelsen, 2011 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, nr af Juli /5

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere