Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms."

Transkript

1 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. "Chart Corrections" contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source. Kort & Matrikelstyrelsen 0 Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Havneplaner mærket " Kort & Matrikelstyrelsen" må ikke gengives eller reproduceres medmindre der foreligger skriftlig tilladelse hertil. Reproduction is permitted with clear source indication. Port plans labelled " Kort & Matrikelstyrelsen" must not be reproduced or duplicated unless there is written consent. Kort & Matrikelstyrelsen, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, Tlf: , National Survey and Cadastre, Hydrographic Office, Rentemestervej 8, 400 Copenhagen NV, Denmark, Tel: , Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

2 HAVNEOPLYSNINGER Ejerslev Havn Anmærkning tilføjet. Kong Frederik IXs bro Anmærkning udtaget. (3/57 0) (3/49 0) Rømø Havn Anmærkning udtaget. (3/6 0) UDGIVELSER / PUBLICATIONS Ny udgave udkommer / New edition to be published Kort / Chart Titel og bemærkninger / Title and remarks Udgave Edition Skala / Scale 64 Karrebæk Fjord Kortet forventes udgivet primo marts 0. Med udgivelsen vil tidligere udgave af kortet blive annulleret. 7 :6 000 The chart is scheduled for publication at the beginning of March 0. On publication the former edition of the chart will be cancelled.

3 3 Diverse meddelelser / Miscellaneous information NY DISTRIBUTØR / NEW DISTRIBUTOR Den danske Havnelods, Erhvervshavne Ref. Søkortrettelser Side Erstat tidligere rettelse med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e-post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplys-ninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Er-hvervshavne. På findes ajourførte informa-tioner om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nød-vendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er veder-lagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (epost) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post KMS søkort og nautiske publikationer er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

4 4 Den grønlandske Lods I, Vestgrønland, Tillæg Den grønlandske Lods I, Vestgrønland, Tillæg Ref. Søkortrettelser Side 45. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e- post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Erhvervshavne. På findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

5 5 Den grønlandske Lods. del, Østgrønland Den grønlandske Lods,. del, Østgrønland Ref. Søkortrettelser Side 5 6. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e-post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Erhvervshavne. På findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

6 6 Den grønlandske Havnelods Den grønlandske Havnelods, Tillæg Ref. Søkortrettelser Side 0. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e- post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Erhvervshavne. På findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

7 7 Den færøske Lods, Tillæg 3 Den Færøske Lods, Tillæg 3 Ref. Søkortrettelser Side 3 4. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e-post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Erhvervshavne. På findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

8 8 Havneoplysninger for Færøerne Havneoplysninger for Færøerne, Tillæg Ref. Søkortrettelser Side 5. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser. Søkort og publikationer og vedligeholdelse af disse. Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 0, 60 Albertslund, telefon , e-post KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over søkortene, Kort INT med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om søkortet som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Lods II med farvandsbeskrivelser, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods, Den grønlandske Havnelods og Den danske Havnelods, Erhvervshavne. På findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer. Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i SKR. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til bøgerne kun henviser til seneste udgave. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af brugeren selv. KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af gældende søkort og publikationer. SKR findes på EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. EfS findes på Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS hjemmeside. De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV, e-post Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV. (KMS, 6. januar 0)

9 9 Kort INT Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections Side 3 og 4: Erstat med medfølgende tekst / Page 3 and 4: Replace the text with the below text. Indledning Kort (INT ) Kort (INT ) indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale kort udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS). Symboler og forkortelser vist i elektroniske navigationssystemer som anvender elektroniske søkort (ENC) kan undertiden afvige fra de i denne publikation viste symboler og forkortelser. Denne udgave af Kort (INT ) bygger på Chart Specifications of the IHO (International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den. Internationale Hydrografiske Konference i 98 i Monaco. Information om kort Oversigt over de af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) udgivne søkort fremgår af Produktkatalog. Oplysning om gældende udgave af søkortene og seneste optryk af disse bringes på Meddelelser om udgivelse af søkort (nye udgaver, ajourførte optryk eller nye kort) bringes i Søkortrettelser. Det anbefales altid at anvende de mest hensigtsmæssige og detaljerede søkort og løbende at holde disse opdaterede. Supplerende information Søkort udgivet af KMS er udarbejdet således at de kan anvendes sammen med de ugentlige Søkortrettelser og Efterretninger for Søfarende, Bag om søkortet (opmåling, pålidelighed, anvendelse), Den danske Lods - Generelle oplysninger, Den danske Havnelods, Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods og Den grønlandske Havnelods, foruden Dansk Fyrliste, Afmærkning af danske farvande, Tidevandstabeller (Danmark, Færøerne og Grønland) og Navigation through Danish Waters. Gratis publikation på Gratis publikation på af kort KMS udgiver ugentligt Søkortrettelser, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af de gældende søkort. Søkortrettelser findes også på Efterretninger for Søfarende (EfS) bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. EfS kan ses på Pejlinger Pejlinger angives retvisende set fra søen. Dybder Dybder mellem 0, og 0,9 angives i meter og decimeter og fra til 3 på halve meter. Større dybder angives i hele meter. (nedrundet) Den geografiske position af lodskuddet er i midten af dybdetallet. Fri gennemsejlingshøjde Fri gennemsejlingshøjde angives normalt til højvandsniveau. Fra 0, til 0,0 angives gennemsejlingshøjden i meter og decimeter, derover i hele meter. Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 400 København NV.

10 0 Introduction INT INT contains symbols, abbreviations and terms used on international as well as national charts, published by Kort & Matrikelstyrelsen (KMS). Symbols and abbreviations shown on electronic navigational display systems using electronic navigational charts (ENC) may sometimes differ from those described in this document. This edition af INT is based on the Chart Specifications of the IHO (International Hydrographic Organization), which came into force at the th International Hydrographic Conference 98 in Monaco. Information concerning charts Details of charts issued by KMS are given in index Danske søkort (Danish Charts) and index Grønlandske og færøske søkort (Greenlandic and Faroese Charts). Information on current editions of the charts and latest print of these are given in Danish Chart Corrections on Publication of charts (new editions, updated reprints and new charts) are announced in Danish Chart Corrections. It is recommended always to use the most suitable and detailed charts and to keep the charts continuously updated. Supplementary information Nautical charts published by KMS are designed to be used in conjunction with weekly Danish Chart Corrections and Notices to Mariners, Behind the Nautical Chart (surveying, reliability, use) and in sailing directions printed in Danish only, besides Danish List of Lights, Tide Tables (Denmark, Faroe Islands and Greenland) and Navigation through Danish Waters. Free publication on Free publication on Updating of charts KMS publishes weekly Danish Chart Corrections which in Danish and English describes the corrections necessary for maintenance of current charts. Danish Chart Corrections can be accessed on Efterretninger for Søfarende (Danish Notices to Mariners) (EfS) brings information of significance to navigation, including information of preliminary and temporary character. Can be accessed on Bearings Bearings are given from seaward and refer to the true compass. Soundings Depths are given from 0. to 0.9 in metres and decimetres, and from to 3 in half metres. Greater depths are rounded down to the nearest metre. The geographical position of a sounding is the centre of the depth figure. Vertical clearance Vertical clearance is normally referred to the high water level. From 0. to 0.0 in metres and decimetres, otherwise in whole metres. Copyright The charts and nautical publications published by KMS are protected according to law on copyright. Reproduction of these in analogue or digital form is not allowed without the permission from KMS. Application about this is to be submitted to KMS, Hydrographic Office, Rentemestervej 8, 400 Copenhagen NV, Denmark. (KMS, 6. januar 0)

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 16. december 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 469-486 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 28. september 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 324-333 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 334-339

Rettelse nr. / Correction no. 334-339 5. oktober 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 334-339 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 4. november 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 416-426 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 416

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 15. april 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 14 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 141-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 26. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 33 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 319-327 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 13. august 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 227-235 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101 (INT 1301)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 29. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 20-30 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 11. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 11. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 389-406 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 5. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 294-298 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 110 294,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 22. Rettelse nr. / Correction no. 150-159. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 22. Rettelse nr. / Correction no. 150-159. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 11. juni 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 150-159 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 142 (INT 1368)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 22. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 57-67 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 22. februar 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 7 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 46-72 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 392-402 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. november 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 339-341 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 42 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 468-488 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 9. december 01 8. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 01 Rettelse nr. / Correction no. 5-5 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT 18)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. juni 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 229-259 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 293-298 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 463-472

Rettelse nr. / Correction no. 463-472 10. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 463-472 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. januar 2018 30. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no. 1-8 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 422-429

Rettelse nr. / Correction no. 422-429 14. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 422-429 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 15-24 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 36 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 481-491 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 7. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 404-421 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. juli 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 297-315 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 46. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 46. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 26. november 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 399-409 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 399 133

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 4. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 71-95 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. september 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 36 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 406-410 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 1. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 273-289 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 28 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 305-314 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 10. november 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 357-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 2. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 8 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 93-98 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. december 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 554-569 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 130 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 26 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 260-280 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82 260,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 181-199 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 11-12

SØKORTRETTELSER 11-12 1. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 11-12 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 139-149 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370)

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370) 6. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 9 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 102-143 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 531-548 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. august 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 353-374 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 45 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 483-493 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 4. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 472-475 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 434-457 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-25

Rettelse nr. / Correction no. 1-25 16. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 1-25 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 1-19 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2004 15. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 344-347 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14-15

SØKORTRETTELSER 14-15 21. april 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 14-15 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 135-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere