Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation og samtale om adfærdsændringer"

Transkript

1 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet. De passer til forskellige situationer, og vi skifter intuitivt imellem dem. Den»gode læge-stil«handler ikke så meget om at være flink eller venlig. Det er snarere evnen til på passende vis at skifte mellem kommunikationsstile og evnen til at forstå, hvilken kommunikationsstil patienten behøver. Samtalen om ændring af adfærd, det vi kalder den motiverende samtale, er ikke en måde at narre patienten til at gøre noget, hun ikke vil. Der er snarere tale om en faglig, klinisk metode til at uddrage patientens egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå et bedre helbred. BIOGRAFI: Forfatteren er cand.phil., ph.d. og centerleder i Alkoholbehandlingen i Odense samt seniorforsker på deltid på Statens Institut for Folkesundhed. Hun skrev ph.d. om bl.a. mødet mellem patient og behandler og de gensides forventninger, de har til hinanden. FORFATTERS ADRESSE: Alkoholbehandlingen, Bjergegade 15 C, 5000 Odense C. Min gamle mor skranter. Denne gæve, nordjyske kone fra landet klager sig nødigt, men ikke desto mindre skranter hun. Og vi hendes mere end voksne børn bekymrer os. Så forleden, da jeg kunne se, at hun havde ondt, bad jeg hende om at gå til sin læge og blive ordentligt undersøgt.»nej«, sagde min mor bestemt.»under ingen omstændigheder«. Og så fortsatte hun:»jeg ved, at han vil sige, at jeg skal spise anderledes, end jeg gør og at jeg skal opereres. Og det vil jeg ikke«. Siden denne samtale udspandt sig i min mors køkken, har jeg funderet meget over den. Samtalen illustrerer nemlig to meget kraftfulde, essentielle aspekter af den menneskelige kommunikation og samspillet mellem mennesker, nemlig: 1) Vi vil selv bestemme over vores liv, og 2) vi handler ofte på baggrund af det, vi tror andre mennesker forventer. Kombinationen af at vi selv vil bestemme over vores liv, og at vi ofte i højere grad reagerer på det, vi tror, at den anden forventer, snarere end på det, der rent faktisk siges, gør kommunikation til en svær størrelse. Vi har formentlig alle oplevet samtaler, hvor vi hvad enten vi har været den talende part eller den lyttende føler os misforstået, skudt noget i skoene eller oplever, at vi taler helt forbi hinanden. Spørgsmålet er, hvordan vi øger sandsynligheden for, at dette ikke sker i hvert fald ikke sker, når vi er på arbejde?

2 F OREBYGGELSE 1333 Forskellige kommunikationsstile Der har været skrevet mange bøger om kommunikation og flere gode af slagsen. Rollnick et al udgav således i 2008 Motivational interviewing in health care siden oversat til dansk: (1). Ud over at være atter en bog om motivational interviewing det, vi på dansk kalder den motiverende samtale og ud over at bogen på bedste vis beskriver, hvordan motiverende samtaler kan bygges op og gennemføres, tager netop denne bog yderligere et skridt. Den placerer nemlig den motiverende samtale i det kommunikationsmæssige landskab i sundhedssektoren, nemlig i feltet afgrænset af en styrende, en følgende og en vejledende kommunikationsstil. Hvorfor giver dette mening? Jo, det giver mening, fordi vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet. Det er med andre ord kommunikationsstile, vi kender til og opfatter som velkendte og logiske. Lad os kort kaste et blik på dem hver især. DEN STYRENDE KOMMUNIKATIONSSTIL Den stil, hvor man som den talende tager førertrøjen på. Den styrende kommunikationsstil indikerer, at der er tale om et»skævt«forhold til den anden i den forstand, at den talende har mere autoritet end den lyttende. Det er den talende, der fortæller, hvad den lyttende skal gøre, samtidig med at han måske eller måske ikke beskriver rationalet bag denne besked, ordre eller anmodning. Den styrende kommunikationsstil er naturligt knyttet til ledelse i den forstand, at en arbejdsleder forventes at være den, der ved, hvad der skal gøres, og samtidig forventes at formidle dette til de ansatte. I sundhedssektoren vil mange genkende den styrende kommunikationsstil som den, de har lært gennem deres uddannelse. Den styrende kommunikationsstil virker passende i mange af de situationer, hvor en patient er afhængig af sundhedspersonalets råd, anvisninger eller handlinger. Det er den, mange sundhedsprofessionelle mestrer, og det er ofte også den styrende kommunikationsstil, som patienterne forventer at blive mødt med (2). Det var det, min mor gav udtryk for i eksemplet først i artiklen, selvom hun samtidig gav udtryk for, at hun ikke ønskede at gøre, hvad lægen forventer. DEN FØLGENDE KOMMUNIKATIONSSTIL Denne stil er derimod udtryk for, at man støtter patienten snarere end styrer hende i en bestemt retning. Den følgende kommunikationsstil er den, man intuitivt bruger, når man har overbragt svære informationer, og patienten eller den pårørende brister i gråd. Den følgende kommunikationsstil kan karakteriseres som følgende snarere end ledende; vi signalerer, at vi går ved siden af patienten, snarere end at vi afstikker ruten, som patienten skal følge. DEN VEJLEDENDE KOMMUNIKATIONSSTIL Den vejledende kommunikationsstil befinder sig et sted midtimellem. En guide hjælper med at finde vej, men bestemmer ikke, hvor turen går hen. Det er patienten, der afgør målet med turen, mens guiden giver forslag til, hvordan ruten kan lægges og beskriver, hvilke muligheder der er. Den vejledende kommunikationsstil indebærer således en dialog om,

3 1334 FOREBYGGELSE hvad der er muligt, og hvad patienten ønsker, kombineret med den viden og indsigt, som den professionelle har. Det ligger implicit i den vejledende kommunikationsstil, at det er patienten, der træffer de endelige beslutninger, men på et informeret grundlag. SKIFT MELLEM KOMMUNIKATIONSSTILE Alle tre kommunikationsstile den styrende, den følgende og den vejledende bruges løbende i hverdagslivet. De passer til forskellige situationer, og vi skifter intuitivt imellem dem. Indimellem går det galt, og så skaber det problemer. Vi kender alle situationen, hvor forældre står sammen med et lille, skrigende barn og på vejledende vis forsøger at forhandle med barnet om, at det ikke må få det slik, som står på hylden ved kassen i supermarkedet, og hvor alle de øvrige kunder i butikken i deres stille sind beder om, at forældrene skifter til en styrende, autoritær kommunikation, hvor de signalerer over for barnet, at det er dem, der bestemmer. Ligesom vi kender situationen, hvor vi kommer til at anvende en styrende kommunikationsstil over for en medarbejder eller en patient, som bliver fornærmet og trækker sig tilbage, fordi medarbejderen eller patienten ikke mener, at vi er i en position, der berettiger os til at forsøge at angive, hvad han eller hun burde gøre. I løbet af alle de situationer, man som praktiserende læge står i i løbet af en dag, er der nogle, hvor en enkelt kommunikationsstil er passende, og situationer, hvor den ene kommunikationsstil naturligt afløse den anden. Den gode praktiker er i stand til på passende vis at skifte fleksibelt mellem måderne at kommunikere på, alt efter hvad der er passende i forhold til patienten eller i forhold til situationen. Det, vi forstår som»den gode læge-stil«handler med andre ord ikke så meget om at være flink eller venlig. Det er snarere evnen til på passende vis at skifte mellem kommunikationsstile, og evnen til at forstå, hvilken kommunikationsstil, patienten behøver (1). Når lægen skal motivere I sundhedsvæsenet i det hele taget og i almen praksis i særdeleshed fremhæves rådgivning om ændring af patienternes adfærd mere og mere. Både fra politisk hold, fra sundhedsmyndighederne og fra patienterne er der en forventning om, at sundhedspersonalet rådgiver og motiverer patienterne til en livsstil og dermed adfærd, der er hensigtsmæssig for deres helbred. Når jeg er rundt på møder i 12-mandsforeninger og taler med praktiserende læger, hører jeg imidlertid ofte læger sige, at det er håbløst at forsøge at motivere patienter til at ændre adfærd.»patienten gør alligevel, som hun selv vil«, eller»hun siger godt nok, at hun vil tabe sig/holde op med at ryge/motionere/tage sin medicin, men tre måneder efter er der ikke sket en tøddel«. Optimismen blandt de læger, jeg møder, er således svær at få øje på. Når man ser på eksemplet med min mor først i artiklen, peger det i samme retning: på den umotiverede patient. Men findes den umotiverede patient i virkeligheden? Min gamle mor har godt nok et klart billede af noget, hun ikke tør og derfor ikke vil. Men det er ikke det samme, som at hun ikke vil noget som helst eller noget andet. Motivation er ikke statisk, og motivation er påvirkelig.

4 1335 Fig. 1. Vi har formentlig alle oplevet samtaler, hvor vi hvad enten vi har været den talende part eller den lyttende føler os misforstået, skudt noget i skoene eller oplever, at vi taler helt forbi hinanden. Spørgsmålet er, hvordan vi øger sandsynligheden for, at dette ikke sker i hvert fald ikke sker, når vi er på arbejde. Foto: Thyra Hilden. I min mors tilfælde vil indgydelse af tryghed og indsigt i supplerende muligheder påvirke hendes motivation betragteligt. I andre patienters tilfælde vil der være andre veje ind til den dialog, der kan få deres motivation til at øges. Motivation er med andre ord noget, der skabes i relationer med andre mennesker, og noget, der er påvirkeligt af den kontekst, hvori dialogen sker (3). Samtalen om adfærdsændringer den motiverende samtale Hvordan taler man så med en patient om hendes adfærd - en adfærd, hun bør ændre? Skal man forklare hende, hvad hun kan gøre for at passe på sit helbred? Skal man give hende gode råd og overtale hende til at følge dem? Skal man advare hende om, hvad der kan ske, hvis hun ikke ændrer adfærd? Skal man rådgive hende om, hvordan hun skal bære sig ad med ændre sin adfærd? Skal man henvise hende til en specialist? Skal man bruge den ene eller anden eller tredje kommunikationsstil? Den vejledende kommunikationsstil omfatter flere former for samtaleteknikker, heriblandt den motiverende samtale. Den motiverende samtale er velegnet til at hjælpe mennesker med at tage stilling til adfærdsændringer. Den motiverende samtale er ikke en metode til at narre patienten til at gøre noget, hun ikke vil. Der er snarere tale om en faglig, klinisk metode til at uddrage patientens egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå et bedre helbred. Den gennemgående samtalestil er af Rollnick et al (1) blevet beskrevet som samarbejdende, stimule-

5 1336 FOREBYGGELSE rende og med respekt for patientens autonomi. Lad os se et øjeblik på, hvad det betyder. SAMARBEJDENDE Samarbejdende betyder i denne sammenhæng, at den motiverende samtale ikke foregår mellem en»ekspert«og en»uvidende«, men på lige fod mellem to eksperter. Lægen eller sundhedspersonen er ekspert på færdigheder, muligheder og konsekvenser af adfærd i relation til sygdomsbilleder. Patienten er ekspert på sig selv og sit eget liv og ved, hvad det er muligt at gennemføre, hvad der er vigtigt for øjeblikket, og hvad der giver mening i familielivet derhjemme. Samtalen om adfærdsændringer i relation til sundhed og helbred sker derfor på lige fod og leder i bedste fald frem til beslutninger truffet i fællesskab. RESPEKT FOR PATIENTENS AUTONOMI Dette betyder her, at lægen eller sundhedspersonen må arbejde med en vis afstand til det forventede udbytte af samtalen. Lægen må med andre ord respektere de valg, patienten træffer, også selvom det ikke altid er de valg, som lægen havde foretrukket, at hun traf. Accepten af, at patienten er et voksent menneske, der kan og skal træffe valg for sit eget liv, er et centralt element, når det handler om at stimulere adfærdsændringer. Som i eksemplet med min mor først i artiklen, ligger det dybt i den menneskelige natur, at vi selv vil bestemme over vores eget liv. Vi reagerer derfor instinktivt og intuitivt imod noget, der lugter af forsøg på overtalelse eller tvang. Det kan derfor ironisk være anerkendelsen af patientens ret til at træffe egne beslutninger og egne valg, der gør forandring mulig. STIMULERENDE Stimulerende betyder i denne sammenhæng, at den motiverende samtale har som mål at få patientens egen, indre motivation til at vokse. I denne henseende er den motiverende samtale anderledes end traditionel rådgivning på sundhedsområdet, idet rådgivning netop handler om at give råd og give information, dvs. tilføre patienten noget mere, noget hun ikke har. Den motiverende samtale tager i modsætning hertil udgangspunkt i patientens perspektiv, i de ting, aspekter og værdier, der er vigtige for hende, og forsøger at binde dette sammen med ændringer på sundhedsområdet. Dette kan kun gøres gennem at forstå patientens perspektiv og gennem at uddrage og stimulere patienternes egne, gode grunde og argumenter for forandringer. Disse tre aspekter karakteriserer den samtalestil, som danner klangbunden i den type guidning, som kaldes den motiverende samtale (1). Principperne i den motiverende samtale I forlængelse af disse aspekter er der mindst fire principper, som karakteriserer den motiverende samtale (1, 4). Principperne omfatter, at man: 1) forstår og udforsker patientens perspektiv, 2) undgår ordne-refleksen, 3) gøder patientens tro og optimisme og 4) lytter empatisk til patienten. På dansk kan akronymet FUGL bruges til at huske principperne: Forstå, Undgå, Gød og Lyt. Nedenfor knyttes nogle ord til hvert enkelt princip.

6 F OREBYGGELSE 1337 FORSTÅ Det er patientens egne gode grunde til at gennemføre en adfærdsændring, der medfører, at hun gør det ikke de grunde, lægen kan komme med. Det kan fx godt være, at lægen har fokus på de helbredsmæssige aspekter af rygning, men hvis det genererer patienten mere, at hun lugter grimt, når hun ryger, er det måske dette aspekt, der skal trækkes lidt mere frem i lyset. Og det behøver ikke nødvendigvis at tage lang tid at tale med patienten om dette. Hvis lægen kun har begrænset tid til sin rådighed, kan det blot være mere hensigtsmæssigt at bruge den tid på at spørge patienten om hendes egne, mulige grunde til at forandring, snarere end at bruge tiden på at fortælle hende om lægens. Og det kan samtidig være nyttigt at forstå, at patienten også er optaget af de gevinster, hun har ved rygning, fx at hun oplever rygning som en måde at skabe sig små pauser i dagligdagen og dermed tackle stress på. UNDGÅ Når man arbejder professionelt med at hjælpe andre mennesker som læge, som sygeplejerske eller som socialrådgiver eller lignende har man ofte et dybfølt ønske om at forebygge skader og stimulere det gode liv. Når nogen er på vej i den gale retning, kan det derfor være svært at modstå en næsten dragende refleks til at forsøge at stoppe personen, forsøge at korrigere hende og forsøge at få hende til at trække ind på den rette vej i stedet. At lade være med at gøre det kan opleves som om, man slet ikke gør sit arbejde godt nok. Men som nævnt ovenfor har vi alle sammen en iboende tendens til at forsøge at undgå overtalelse. Hvis den professionelle derfor kan kontrollere sin ordnerefleks, kan det forunderligt nok øge sandsynligheden for at komme i dialog med patienten om de muligheder, hun har for at ændre adfærd. Hvis patienten føler sig tryg i den forstand, at hun oplever, at hun kan beskrive både sine svagheder og de risikomomenter, som hun oplever, uden at dette medfører, at hun bliver mødt med en stribe gode råd, hun ikke kan overskue eller følge, vil hun have meget nemmere ved at lytte til de råd, hun selv beder om, når hun er parat til det. Det gælder især, hvis hun er ambivalent over for det, hun måske og måske ikke skal eller vil ændre. Hvis lægen argumenterer for en ændring, som patienten er ambivalent over for, vil det derimod uvægerligt ende med, at patienten argumenterer imod. Og dette vil igen uvægerligt ende med, at patienten hører sig selv sige alt det, der taler imod en ændring og det vil bestyrke hende i, at ændringen ikke er mulig. Lægen kan altså hensigtsmæssigt stræbe efter det modsatte: At det er patienten, der argumenterer for en ændring. Det kan indebære, at lægen skal»sidde på hænderne«og kontrollere sin ordnerefleks. Måske skal han endog helt uden ironi i stemmen sige til patienten:»du vil vist aldrig holde op med at ryge«. For så svarer patienten måske:»åh, aldrig er så stort et ord. En dag holder jeg nok op, tror jeg«. Og så kan læge spørge:»hvad kunne få dig til det, tror du?«selvom man som sundhedsprofessionel forsøger at kontrollere sin instinktive trang til at rette på patienten, er der med andre ord meget man kan gøre i stedet.

7 1338 FOREBYGGELSE GØD I den internationale litteratur dukker begrebet empowerment op igen og igen. Det er i stigende grad tydeligt, at det har betydning, at patienten tager aktivt vare på eget helbred. Det er derfor et centralt princip i den motiverende samtale at gøde og styrke patientens egne kompetencer i forhold til at yde egenomsorg og gennemføre relevante adfærdsændringer. Igen er det af vital betydning, at lægen hjælper patienten til at finde de muligheder, som giver mening for patienten selv, og som hun oplever som gennemførlige i det liv, hun lever. Det er med andre ord patienten, der er eksperten her. Lægen er alene ekspert i forhold til at styre samtalen i den rette retning og ikke ekspert i selve metoderne. I stedet for at fortælle patienten, at der er rig mulighed for at motionere i løbet af dagen, er det fx mere hensigtsmæssigt at bede patienten om at beskrive sin dag og dernæst bede patienten om at pege på de tidspunkter og situationer, hvor det vil være muligt at lægge motion ind. LYT Essensen i hele samtalen er, at lægen eller sundhedspersonen lytter til sin patient. Rundt omkring i sundhedsvæsenet møder man ofte den opfattelse, at det er sundhedspersonalet, der sidder inde med en viden, der skal gives til patienterne. Men i den motiverende samtale er det mindst lige så vigtigt at lytte til patienten, som at dele ud af sin indsigt. Mange læger indvender på dette tidspunkt, at der ikke er tid i dagligdagen til at man sidder sammen med patienten og lytter til hendes fortælling. Ikke med alt det, man skal nå nu om dage, og slet ikke når man samtidig gerne vil være sikker på, at patienten dog har fået den information med sig, som man som læge synes, hun bør have. Indvendingen er helt reel. Et forslag kan derfor være, at lægen gør det til en vane at lægge ud med at spørge patienten før han informerer hvad hun allerede ved:»hvad ved du om sammenhængen mellem kost og diabetes?«,»hvad ved du om betydningen af rygning, når det gælder KOL?«,»Hvad ved du om betydningen af motion, når det gælder lidelser som din?«. Patienten vil så typisk fortælle lægen det samme, som han havde intentioner om at fortælle hende, og han kan i stedet fortsætte samtalen med:»er du interesseret i, hvad jeg kan supplere med?«, eller»hvad tænker du på den baggrund, at du kan gøre?«, eller»hvad kan jeg hjælpe med i den forbindelse?«den motiverende samtale og de tre kommunikationsstile Vi nævnte i starten af artiklen, at man overordnet set kan tale om tre kommunikationsstile, som vi løbende anvender, bruger og mikser i løbet af vores dagligdag. Den motiverende samtale kan betragtes som en variant af guidning og er velegnet til at hjælpe mennesker med at tage stilling til adfærdsændringer. Rollnick et al (1) fremhæver, at den sundhedsprofessionelle kan gennemføre den motiverende samtale i en vejledende stil ved at have særlig opmærksomhed på, hvordan patienten kan hjælpes til at træffe egne beslutninger om adfærdsændringer. Men ikke al guidning er motiverende samtaler. I modsætning til generel guidning er den motiverende samtale karakteriseret af:

8 F OREBYGGELSE 1339 Målrettethed: Den sundhedsprofessionelle har ofte en bestemt adfærdsændring i tankerne og leder blidt patienten i retning af overvejelser om, hvorvidt og hvordan hun kan arbejde mod dette. Fokus på særlig aspekter af det, patienten siger: Den sundhedsprofessionelle vil forsøge at uddrage og tydeliggøre patientens egne argumenter for adfærdsændringer. Særlige kliniske kommunikationsfærdigheder: Den motiverende samtale indebærer kommunikationsfærdigheder, der er velbeskrevne og som kan trænes (1). Alle tre kommunikationsfærdigheder den følgende, den ledende og den vejledende bruges i dagliglivet og i det professionelle arbejde. I alle tre kommunikationsstile anvendes tre basale, men væsentlige færdigheder, nemlig: spørgsmål, informationsgivning og lytning. SPØRGSMÅL Spørgsmål anvendes, fordi der er noget, som lægen gerne vil vide, og derfor beder patienten beskrive eller svare på. LYTTEN Lytten anvendes som er en aktiv proces. Lytten indebærer, at man sender signaler om, at man er interesseret i det, patienten fortæller, og at man forsøger at forstå det. Lytten er formentlig den allermest centrale færdighed, når det gælder guidning. INFORMATIONSGIVNING Informationsgivning er essentiel, når det handler om at formidle viden til en patient om hendes lidelse og behandlingen af den. Læger informerer i almindelighed om mængder af ting, diagnoser og anbefalinger. ANVENDELSE AF DE TRE FÆRDIGHEDER Disse tre færdigheder anvendes som sagt i alle kommunikationsstile, men i forskellige mængder. Hvor den ledende kommunikationsstil primært er præget af en høj grad af informationsgivning, er den følgende karakteriseret af en høj grad af lytten, og den vejledende er præget af såvel spørgsmål, informationsgivning som lytten. De tre kommunikationsstile anvendes ikke blot i forskellige typer samtaler, men ofte skiftevis i løbet af den enkelte samtale. Overvej følgende eksempel: Min gamle mor går endelig til læge med sine bekymringer over smerter i venstre side af kroppen. Hun har tidligere fået en bypassoperation og døjede i lang tid med eftervirkninger af den. Hun frygter, at lægen vil sige, at hun skal have en ny. Lægen bruger de første 3 4 minutter med en følgende kommunikationsstil, hvor han giver hende mulighed for at fortælle om sine bekymringer. Han sænker bevidst tempoet i samtalen og indgyder hende dermed tryghed. Han bekræfter med mellemrum, at han forstår det, hun fortæller ham, ved kort at referere det, hun har sagt, fx ved at sige:»jeg kan høre, at du spekulerer på, om du skal have en ny operation«(lytten) eller ved at sige:»fortæl mig mere om, hvad du er bange for«. Efter nogle minutter skifter han stil og bliver mere styrende. Han viser sit skift ved at give en kort opsummering af det, min mor har fortalt ham:»du har altså døjet med flere og flere smerter i venstre

9 1340 FOREBYGGELSE side, og de minder dig om de smerter, du havde for nogle år siden, som endte med, at du blev opereret. Nu er du bange for, at der er nye årer, der er kalket til, og at du derfor skal have en ny operation. Og det vil du nødig, for du synes, det var næsten umuligt at komme dig over operationen«. Min mor føler sig forstået, og lægen kan derefter gå videre:»jeg vil gerne skifte retning nu og stille dig nogle spørgsmål om de smerter, du har. Er det i orden?«lægen stiller herefter de nødvendige spørgsmål for at få afklaret hendes symptombillede, og han informerer, hvor det er relevant. Spørgsmålene er klare og informationen tydelig. Lægen foreslår yderligere undersøgelser på et sygehus og informerer om, hvad der skal ske. Herefter skifter lægen til en vejledende stil, fordi han ønsker min mors samarbejde i forhold til de nye undersøgelser og i forhold til den medicin, hun samtidig tager. Han spørger:»hvad kan du forestille dig, at du kan gøre for at huske din medicin?«og»hvad bekymrer dig mest lige nu?«han tager sig igen tid til at vise min mor, at han hører hendes svar og det gør han ved kort at gengive essensen af dem, før han svarer hende:»du spekulerer stadig på, om det vil ende med, at hospitalet vil anbefale en operation, og du har ret i, at det kan vi ikke vide. Du tænker samtidig, at det måske vil være en hjælp, hvis du får et af dine børn til at tage med dig på sygehuset. Vi har målt dit kolesteroltal, og det får vi svar på om nogle dage. I mellemtiden vil du se på din kost og dine muligheder for at røre dig mere i dagligdagen«. Herefter fortsætter han:»hvad kan du forestille dig, at du kan gøre for at få mere motion i hverdagen?«efter nogle minutter afsluttes samtalen med aftale om en ny tid. Lægen har fået et billede af, hvad min mor døjer med, og min mor forlader lægen med oplevelsen af, at de to kan samarbejde om at finde en løsning, som min mor kan bære at se sig selv som en del af. Den motiverende samtale behøver med andre ord ikke at tage ret meget længere tid end de konsultationer, lægen plejer at have. Ovenfor er nævnt simple og basale elementer i samtalen, som selvfølgelig kan udbygges, og som både skal udvikles og trænes, ligesom det meste andet her i livet. Den interesserede læge kan læse mere i (1), som netop er udkommet på dansk, eller deltage i relevante kurser rundt omkring i landet. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR 1. Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motivationssamtalen i sundhedssektoren. København: Hans Reitzels Forlag, Nielsen AS. Mødet mellem to verdener. Om patienter og behandlere i alkoholbehandlingen. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Miller WR, Rollnick S. Motivationssamtalen. København: Hans Reitzels Forlag, Barth T, Børveit T, Prescott P. Endringsfokusert rådgivning. København: Gyldendal Akademisk, 2001.

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Motivationssamtaler om rygestop

Motivationssamtaler om rygestop Motivationssamtaler om rygestop Et E-learningprogram til konsultationssygeplejersker Forandringsspiralen Forandringsspiralen, eller forandringshjulet, er en teori om hvordan vi mennesker beslutter os for

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Patienten i centrum. DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017

Patienten i centrum. DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017 Patienten i centrum DSDK årsmøde Hindsgavl den 8. April 2017 Jette Ammentorp, professor og forskningsleder Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet 1 Patienten i centrum? DSDK årsmøde Hindsgavl den

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Den Motiverende Samtale 13. November 2012 V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Motivationsprocesser Motivationssamtalen Modstand og ambivalens Samtalens opbygning Tænk tilbage

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af 106 B Ø RN I PRAKSIS Hvad børn ikke ved... har de ondt af Karen Glistrup I denne artikel redegør en familie- og psykoterapeut for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårørende til patienter

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, MI-træner, medlem af MINT 1 Motivation Kært barn har mange navne

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Marianne Peter, marpe@odense.dk Helene Kjeldsen, hekj@odense.dk 1 Tre kommunikative stile At følge At vejlede At styre At trøste : Her spiller lytning hovedrollen.

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Kort samtale - om vin, øl, spiritus og lignende Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Kort samtale Er forskellig og varierende både i forhold til længde, indhold og metode

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI) REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Kombineret ungdomsuddannelse November 2017 Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MINT Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d.

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Indvandrermedicinsk klinik Kompliceret og sammensat syge patienter af anden etnisk oprindelse Tværfaglig og tværsektoriel indsats Læge,

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 1 Program 8.15-11.30

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

trivsels metode BARNETS NAVN:

trivsels metode BARNETS NAVN: trivsels metode BARNETS NAVN: metode til afklaring af bekymring for et barns sociale og emotionelle trivsel Barnets navn: konkret observation nr: Antal observationer i alt: Kort konkret beskrivelse af

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486

Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486 -- Motiverende samtale Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486 Program Ændring som proces Stages of Change Motiverende samtale Samtaleteknikker Litteratur

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere