Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn"

Transkript

1 Region Syddanmark Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn Januar 2008 Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26. juni 2007 på Trinity hotel og konferencecenter, Gl. færgevej 30, Fredericia

2 Bidrag til sundhedsaftaler på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer Indhold Forord Samarbejdsaftale vedr. alkoholbehandling mellem Odense Kommune og Region Syddanmark Generelt Henvisning/akut modtagelse Udredning Visitering Ansvar Færdigbehandling/udskrivelse Periferiydelser Samarbejdsaftale vedr. rusmiddelbehandling mellem Odense Kommune og Region Syddanmark Generelt Henvisning/akut modtagelse Udredning Visitering Ansvar Færdigbehandling/udskrivelse Periferiydelser Samarbejdsaftale vedr. alkoholbehandling mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark Generelt Henvisning/akut modtagelse Udredning Visitering Ansvar Færdigbehandling/udskrivelse Periferiydelser Side 1 af 27

3 4. Samarbejdsaftale vedr. rusmiddelbehandling mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark Generelt Henvisning/akut modtagelse Udredning Visitering Ansvar Færdigbehandling/udskrivelse Periferiydelser Samarbejdsaftale vedr. misbrugsbehandling på børn- og ungeområdet mellem de fynske kommuner og Region Syddanmark Generelt Henvisning/akutmodtagelse Udredning/Visitation Ansvar Færdigbehandling/udskrivning Periferiydelser Behandling af alkoholmisbrug Side 2 af 27

4 Forord I henhold til Sundhedsaftalerne for 2007 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark er det besluttet, at Region Syddanmark skal tage initiativ til, at der på baggrund af den eksisterende praksis for samarbejdet mellem psykiatrien i Region Syddanmark, Alkoholbehandlingscentret i Svendborg, Behandlingscenter Svendborg, Alkoholbehandlingen i Odense og Rusmiddelcenter Odense skal udarbejdes en aftale. Denne aftale skal danne grundlag for regulering af samarbejdet mellem Region Syddanmark og de fynske kommuner om indsatsen for mennesker med samtidig sindslidelse og misbrug. Til formålet er nedsat en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for behandlingspsykiatrien i behandlingspsykiatrien på Fyn samt Odense og Svendborg kommuner, der i 2007 driver den kommunale alkohol- og stofmisbrugsbehandling på entreprenørbasis for samtlige kommuner på Fyn. Middelfart Kommune udtræder af den kommunale entreprenøraftale på misbrugsområdet fra og med 2008, hvorfor beskrivelse af samarbejdet mellem Region Syddanmark og Middelfart Kommune aftales i de lokale samarbejdsfora. Koordinationsgruppen har afholdt to møder i perioden maj-september Koordinationsgruppen har valgt at definere målgruppen som både sindslidende med misbrugsproblemer og misbrugere med behov for psykiatrisk behandling. Koordinationsgruppen har nedsat 3 arbejdsgrupper heraf en delt i to underarbejdsgrupper til at udarbejde de konkrete beskrivelser af eksisterende samarbejde omkring ovenstående målgruppe. Koordinationsgruppe vedr. misbrugsbehandling af sindslidende Claus Poulsen, psykiatrichef, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark (formand), Gunnar Jessen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afd. P Svendborg, PCØ, Region Syddanmark, Jan Jørgensen, ledende overlæge, DBUH, PCØ, Region Syddanmark, Kim Balsløv, overlæge, Psykiatrisk Afd. P Odense, PCØ, Region Syddanmark, Sigurd Benjaminsen, Psykiatrisk Afd. P Odense, Region, PCØ, Syddanmark, Søren Clemensen, Retspsykiatrisk Afsnit Middelfart, PCM, Region Syddanmark, Finn Boye, afdelingschef, Psykiatri og Handicap Afdelingen, Svendborg Kommune, Erandi Christensen, centerleder, Behandlingscenter Svendborg, Svendborg Kommune, Anne Marie Berntsen, centerleder, Alkoholbehandlingscenteret i Svendborg, Svendborg Kommune, Britt Toftgaard Jensen, sektorchef, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune, Inge Birkemose, overlæge, Rusmiddelcenter Odense/Behandlingscenter Svendborg, Odense Kommune og Svendborg Kommune, Else Bønding, kontorchef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune, Susanne Bergholt Buhl, overlæge, Børne- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, Lars Rahbek Nielsen, administrationschef, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark (sekretariat) og Niels Aagaard, specialkonsulent, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark (sekretariat). Arbejdsgruppe vedr. Voksen Odense Underarbejdsgruppe vedr. samarbejde mellem Alkoholbehandlingen i Odense og Psykiatrien Sigurd Benjaminsen, overlæge, Psykiatrisk Afdeling P1 (formand), Anne Marie Winther, afd. sygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling P1, Jette Frydendahl, stedfortræder for afd. sygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling P1, Anette Søgaard Nielsen, centerleder, Alkoholbehandlingen i Odense, Odense Kommune, Palle Petersen, overlæge, Alkoholbehandlingen, Odense Kommune, Elisabeth Jessen, afdelingsleder, Alkoholbehandlingen, Odense Kommune. Side 3 af 27

5 Underarbejdsgruppe vedr. samarbejde mellem Rusmiddelcenter Odense og Psykiatrien Kim Balsløv, overlæge, Psykiatrisk Afdeling P5 (formand), Sonja Rasmussen, overlæge, Psykiatrisk Afdeling/TIT, Søren Clemensen, overlæge, Retspsykiatrisk Afsnit P4, Middelfart, Birthe Voersum Hansen, centerleder, Rusmiddelcenter Odense, Odense Kommune, Inge Birkemose, overlæge, Rusmiddelcenter Odense, Odense Kommune, Erik Holm, socialfaglig leder, Vista Balboa, Odense Kommune, Lisa Stræde, Konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune. Arbejdsgruppe vedr. Voksen Svendborg Gunnar Jessen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling P Svendborg, Region Syddanmark (formand), Finn Boye, afdelingschef, Psykiatri og Handicap Afdelingen, Svendborg Kommune, Erandi Christensen, centerleder, Behandlingscenter Svendborg, Svendborg Kommune, Inge Birkemose, overlæge, Behandlingscenter Svendborg, Svendborg Kommune, Anne Marie Berntsen, centerleder, Alkoholbehandlingscenteret i Svendborg, Svendborg Kommune. Arbejdsgruppe vedr. Børne- og ungeområdet Jan Jørgensen, ledende overlæge, DBUH, Region Syddanmark (formand), Lis Sahl Andersen, afdelingslæge, DBUH, Region Syddanmark, Susanne Bergholt Buhl, overlæge, Børne- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, Inge Birkmose, overlæge, Rusmiddelcenter Odense, Odense Kommune/Behandlingscenter Svendborg, Svendborg Kommune, Ib Hansen, centerleder, Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen, Odense Kommune. Herudover har centerleder Marianne Bækbøl, Behandlingscenter Svendborg, Svendborg Kommune bidraget til arbejdet. Det er Koordinationsgruppens vurdering, at alle patientgrupper er dækket ind af nærværende samarbejdsaftaler. Region Syddanmark og de fynske kommuner er enige om, at der fortløbende sker en opfølgning/koordinering med henblik på at sikre, at ingen enkelt personer falder mellem to stole uanset type af sindslidelse og misbrugsproblem. Dem konkrete opfølgningsmetode aftales direkte mellem Region Syddanmark og hver kommune på sundhedsaftalemøderne og de lokale samarbejdsfora. Side 4 af 27

6 1. Samarbejdsaftale vedr. alkoholbehandling mellem Odense Kommune og Region Syddanmark Nærværende notat er en beskrivelse af den nuværende praksis for samarbejdet mellem Region Syddanmark ved Psykiatrisk Afdeling P Odense og Odense Kommune ved Alkoholbehandlingen i Odense. 1.1 Generelt - Behandling for alkoholmisbrug er en ambulant behandling, som finder sted i Alkoholbehandlingen. - Simpel afrusning skal i videst muligt omfang foregå ambulant. - Psykiatrisk Afdeling P skal til enhver tid kunne modtage alkoholmisbrugere med et akut psykiatrisk behandlingsbehov til vurdering og behandling. Alkoholbehandlingen, Odense Kommune En person, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, skal primært henvende sig til Alkoholbehandlingen. På Alkoholbehandlingen foretages simpel afrusning og behandling af lettere alkoholabstinenssymptomer. Denne patientkategori skal ikke henvises til sygehuspsykiatrien, herunder Psykiatrisk Skadestue. Målgruppen for Alkoholbehandlingen er voksne personer, der har et behandlingskrævende alkoholmisbrug. Diagnosekategorier, der kan henvises, vil overvejende være følgende: - Skadelig brug af alkohol. - Alkoholafhængighed. - Ovennævnte misbrugsdiagnoser plus residuale tilstande fremkaldt af alkohol, f.eks. angsttilstande og depression. - Ovennævnte misbrugsdiagnoser plus skadelig brug af hypnotika eller sedativa. Patienter med dobbeltdiagnoser, alkoholmisbrug plus én af følgende diagnoser, skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse eller anden alkoholuafhængig psykose skal primært henvises til Psykiatrisk Afdeling P med henblik på behandling af både alkoholmisbruget og psykosen. Hvorvidt der efter færdigbehandling af psykosen vil være behov for behandling af alkoholmisbruget i Alkoholbehandlingen, vurderes på psykiatrisk afdeling i samråd med alkoholbehandlingen og patienten. Patienter med alkoholmisbrug plus narkotikamisbrug henvises primært til Rusmiddelcenter Odense. Psykiatrisk Skadestue, Psykiatrisk Afdeling P i Odense Patienter med alkoholmisbrug, der kan henvises til Psykiatrisk Skadestue, vil overvejende være følgende diagnosekategorier: - Svære fysiske alkoholabstinenstilstande. - Alkoholabstinenskrampeanfald. - Prædelirium og delirium tremens. - Wernicke-Korsakoff`s encephalopati. - Akut selvmordsfare. - Indlæggelseskrævende psykiatrisk komorbiditet. - I enkelte tilfælde, hvor simpel afgiftning ikke kan gennemføres ambulant. - Beruselse i så svær grad, at det vil være uforsvarligt at sende patienten hjem. Side 5 af 27

7 1.2 Henvisning/akut modtagelse Henvisning fra Alkoholbehandlingen til Psykiatrisk Skadestue Sygeplejerske retter efter aftale med læge i alkoholbehandlingscentret telefonisk henvendelse til Psykiatrisk Skadestue og melder patienten. Efter behov kan der medsendes skriftlig henvisning eller notater fra alkoholbehandlingscentrets patientjournal. Henvisning fra Psykiatrisk Skadestue til Alkoholbehandlingen Generelt: Sygeplejerske eller læge på Psykiatrisk Afdeling henviser telefonisk patienten, og der sendes skadekort eller udskrivningsbrev til Alkoholbehandlingen. Patienter på Psykiatrisk Skadestue uden behov for indlæggelse: Patienten søges motiveret til at fremmøde i Alkoholbehandlingen i åbningstiden. Hvis der er givet ambulant medicin, f.eks. abstinensmedicin ved ambulant afrusning om aftenen eller i week-enden, skal plejepersonalet på Psykiatrisk Skadestue give telefonisk besked til Alkoholbehandlingen den førstkommende hverdag. Patienter indlagt på grund af alkoholmisbrug: Denne patientkategori vil overvejende være indlagt i Observationsafsnittet eller evt. i P3. Plejepersonalet orienterer Alkoholbehandlingen om behandlingen, herunder om der fortsat er behov for abstinensbehandling. Patienten får en mødetid, der videregives til patienten på et mødekort. Hvis mødetiden er i åbningstiden for selvhenviste, skrives der på kortet kl Efter behov medgives patienten medicinkort. Udskrivningsbrev sendes til Alkoholbehandlingen. Patienter indlagt med anden aktionsdiagnose end alkoholmisbrug: Hvis patienten er indlagt på grund af f.eks. selvmordsforsøg eller depression, og det under indlæggelsen konstateres, at patienten har behov for behandling af alkoholmisbrug, henvender plejepersonalet sig til Alkoholbehandlingen og får en tid til en samtale med henblik på udredning. Patienten medgives mødekort. Udskrivningsbrev sendes til Alkoholbehandlingen. 1.3 Udredning Der foretages akut diagnostisk og social udredning af patienter med alkoholmisbrug på såvel Psykiatrisk Afdeling P som i Alkoholbehandlingen. Akutte lidelser i forbindelse med alkoholmisbrug kan være svære og potentielt livstruende, hvorfor de bliver en hospitalsopgave. Lettere akutte lidelser forårsaget af alkoholmisbrug kan behandles ambulant, og denne behandling vil overvejende foregå i Alkoholbehandlingen. Behandlingen af selve alkoholafhængigheden eller det skadelige alkoholforbrug med det formål at opnå afholdenhed eller signifikant reduktion af alkoholforbruget foregår i Alkoholbehandlingen. Udredningen på henholdsvis Psykiatrisk skadestue/afdeling og Alkoholbehandlingen vil ikke være identiske, idet udredningen på Psykiatrisk Skadestue/Afdeling vil være rettet primært mod den akutte tilstand, medens udredningen på Alkoholbehandlingen foruden den akutte tilstand også vil omfatte en udredning med henblik på passende valg af langtidsbehandling for selve alkoholmisbruget. Udredning på Psykiatrisk Skadestue/Afdeling Udredningen omfatter dels den akutte tilstand, dels udredning for psykiatriske lidelser som følge af misbruget og dels udredning for komorbiditet. Den akutte diagnostiske udredning omfatter følgende: 1. Alkoholintoksikationens sværhedsgrad. 2. Intoksikation med andet psykoaktivt stof. 3. Sværhedsgraden af den fysiske alkoholabstinenstilstand. 4. Forekomst af misbrug af andet psykoaktivt stof. 5. Tegn på delirøs alkoholabstinenstilstand. 6. Tegn på Wernickes encefalopati. 7. Hovedtraumer og evt. tegn på subduralt hæmatom (evt. CT-skanning af cerebrum). 8. Tegn på CNS-infektion. 9. Tegn på traumer (fx costafrakturer). 10. Universelle krampeanfald og postiktal konfusion. Side 6 af 27

8 11. Tegn på leverpåvirkning, leverinsufficiens og hepatisk encefalopati. 12. Tegn på pankreatitis. 13. Tegn på gastrointestinal blødning. 14. Hypoglykæmi eller diabetisk ketoacidose. 15. Tegn på alkoholisk ketoacidose. Udredning for psykiatrisk lidelse som følge af misbruget kan være for alkoholisk paranoia, alkoholhallucinose, alkoholisk demens, personlighedsændringer fremkaldt af alkohol og alkoholinduceret vedvarende forringelse af kognitive funktioner. Endvidere for depression og angstlidelser som alkoholiske residualtilstande. Ved komorbiditet forstås samtidig forekomst af to uafhængige sygdomme. Fra 30% til 50% af patienter store psykiske sygdomme som skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse har alkoholisme som komorbiditet. Misbrug plus psykose bliver ofte betegnet som dobbelt diagnoser. Når det drejer sig om lettere psykiske lidelser, som f.eks. lettere/moderat depression og angsttilstande plus misbrug, anvendes oftest kun betegnelsen komorbiditet. Angst og depression forårsages hyppigt af alkoholmisbrug, og ofte er det kun forløbet, som kan afgøre, om der også findes f.eks. en alkoholuafhængig og primær depression. Da en indlæggelse sædvanligvis er kort, vil det ofte være overladt til Alkoholbehandlingscentret at følge patienten og vurdere, om depression og angst forsvinder spontant ved drikkeophør, eller om det drejer sig om en behandlingskrævende depression eller angstlidelse. Personlighedsforstyrrelse forekommer blandt ca. en tredjedel af alkoholmisbrugere. Udredning i Alkoholbehandlingen Udredning af den akutte tilstand: I forbindelse med udredning af den akutte tilstand, vurderes patientens fysiske og psykiske symptomer ligesom der foretages en udredning vedrørende komplikationer og følgetilstande af alkoholmisbruget. Udredning med henblik på længerevarende behandling: Til udredning/kortlægning før psykosocial behandling i Alkoholbehandlingen bruges Addiction Severity Index (ASI), som er et interviewinstrument, der er udviklet specielt til visitation, behandling og forskning/evaluering på misbrugsområdet. ASI er delt op i syv områder: Fysisk helbred, erhverv og økonomi, alkohol- og andet misbrug, kriminalitet, familie og socialt samt psykisk helbred. Kortlægningen omfatter desuden en vurdering af patientens tro på fremtiden/selvmordsrisiko, samt en vurdering af psykiatrisk komorbiditet, dvs. om patienten samtidigt med misbruget har anden psykisk lidelse. Kortlægningsinterviewet er grundigt og varer mellem 2-3 timer. En mindre delmængde af spørgsmålene fra kortlægningsinterviewet vil senere i behandlingsforløbet blive stillet igen hver tredje måned. Det drejer sig om de spørgsmål, der vedrører, hvordan patienten aktuelt har det på de enkelte områder. De oplysninger, man indsamler ved kortlægningen, giver et samlet overblik over patientens situation, og kortlægningen anvendes til at planlægge behandlingsindsatsen. Data fra ASI bruges også til at vurdere systematisk, om der senere sker fremskridt eller ej. Herudover anvendes data til at give den enkelte patient løbende feedback på, hvordan hans situation er og udvikler sig. Visitering internt i alkoholbehandlingen: Visitering og behandling bygger på Odense-modellen (Nielsen & Nielsen, 2001). Visiterings- og behandlingsmodellen er udviklet på baggrund af statistiske data over sammenhængen mellem prognose og patientprofil i forhold til behandlingsmetode. Kortlægningsundersøgelsen giver en patientprofil, der danner basis for visitering til netop den specifikke behandlingsmetode, som giver den bedste prognose ud fra den til enhver tid bedst kendte viden. Indgangsporten til behandling er således en systematisk, central udrednings- og visiteringsprocedure. Såfremt patienten har en ringe prognose i det ambulante behandlingssystem, og det vurderes, at døgnbehandling kunne have en effekt, går sagen videre til patientens bopælskommune, som så kan visitere til dette tilbud. Side 7 af 27

9 1.4 Visitering Simpel afrusning af alkoholmisbrugere skal i videst muligt omfang foregå ambulant. Patienter, der møder i Psykiatrisk Skadestue med ønske om simpel afrusning og behandling for alkoholmisbrug, kan omvisiteres til Alkoholbehandlingen. Uden for Alkoholbehandlingens åbningstider kan der på Psykiatrisk Skadestue i konkrete tilfælde tilbydes ambulant afrusning og abstinensbehandling, idet patienten hurtigst muligt overgår til behandling i Alkoholbehandlingen. I afsnittet Henvisning/akut modtagelse ovenfor er der beskrevet, hvilke patienter, som kan henvises til henholdsvis Psykiatrisk Skadestue og Alkoholbehandlingen. Angående visiteringsretten henvises der til det følgende afsnit, Myndighedsansvar. 1.5 Ansvar Den instans, som primært modtager og/eller behandler patienten med alkoholmisbrug, har behandlingsansvaret for patienten og visiteringsretten. Dette indebærer, at de to respektive instanser, Psykiatrisk Skadestue og Alkoholbehandlingen, skal modtage en henvist patient, men hvad der herefter skal foretages undersøgelses- og behandlingsmæssigt afgør den instans, som har modtaget patienten. I tilfælde, hvor den ene instans (Alkoholbehandlingen eller Psykiatrisk Skadestue) er uenig i den andens visitering, skal problemet forelægges den anden instans førstkommende hverdag gennem de respektive instanser ledelser (afdelingsledelserne for henholdsvis Alkoholbehandlingen og Psykiatrisk Skadestue). 1.6 Færdigbehandling/udskrivelse Patientforløbet begynder ved første kontakt, som sædvanligvis vil være med Alkoholbehandlingen, men også kan begynde med kontakt med Psykiatrisk Skadestue. På Psykiatrisk Skadestue/Afdeling er en patient med primært alkoholmisbrug færdigbehandlet, hvis tilstanden kan behandles ambulant i Alkoholbehandlingen, eller der ikke længere er akutte lægeligt behandlingskrævende følger af alkoholmisbruget. Patientforløbet for en patient med primær alkoholmisbrug på Psykiatrisk Afdeling P afsluttes sædvanligvis ved udskrivelsen. En færdigbehandlet patient i Alkoholbehandlingen er patient, der afsluttes planlagt. En udskrevet patient er en patient, der enten afsluttes planlagt eller udebliver fra behandlingen. 1.7 Periferiydelser Det er vigtigt for samarbejdet, at personalet har kendskab til hinandens arbejdsområde og vilkår. Derfor er det en naturlig del af samarbejdet, at nyansatte på henholdsvis Alkoholbehandlingen og Psykiatrisk Skadestue som en del af introduktionen opholder sig på hinandens afdeling i to dage. Alkoholbehandlingen i Odense har tre alkoholkonsulenter og to børne- og familiesagkyndige konsulenter ansat. Den ene alkoholkonsulent er aktiv i allianceprogrammet på afd. P og underviser/superviserer nøglepersoner i psykiatriske funktionsområder i Psykiatricenter Øst og Odense Kommune. Alkoholbehandlingen introducerer studerende og elever i Motivational Interviewing og tilbyder det fast personale undervisning i dette samt konsulentbistand i enkeltsager vedrørende alkoholproblemer. I notat af 11. januar 2000 om serviceydelser fra Odense Universitetsafdeling til alkoholbehandlingsområdet ved udskillelse af Alkoholbehandlingen fra Psykiatrisk Afdeling er aftalt, at psykologer ved Klinisk Psykologisk Afdeling (nu psykologer ved Afdeling P) yder to psykologisk test årligt. Testene skal være med henblik på diagnostisk afklaring. Side 8 af 27

10 2. Samarbejdsaftale vedr. rusmiddelbehandling mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2.1 Generelt Rusmiddelcenter Odense Voksen og Unge Behandling af patienter med dobbeltdiagnose foregår i behandlingspsykiatrien i et integreret samarbejde med Odense Kommunes tilbud til misbrugere. Indsatsen for gruppen af borgere med en dobbeltdiagnose sidestilles med andre grupper, hvor den kan drage nytte af behandlingspsykiatriens styrkede ambulante behandling, øgede tilgængelighed og tidlig indsats. Ikke-klientcentrerede ydelser som lejlighedsvis supervision, tilsyn, telefonisk rådgivning, samarbejdsmøder og undervisning i mindre omfang anses som omfattet af aftalen. Målgruppen er personer, der har et behandlingskrævende misbrug. Behandling for stofmisbrug, herunder afgiftning, er en ambulant behandling, som foregår i Rusmiddelcenteret. En person, der ønsker behandling for stofmisbrug, skal primært henvende sig til/henvises til Rusmiddelcenteret. Psykiatrisk Afdeling P Odense/Retspsykiatrisk Afsnit Middelfart Afdeling P skal til enhver tid kunne modtage stofmisbrugere med et akut psykiatrisk behandlingsbehov til vurdering og behandling. Patienter med behandlingsdomme skal primært indlægges på Retspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. I tilfælde af pladsmangel kan retspsykiatris overlæge eller vagthavende læge fra Psykiatrisk Afdeling i Middelfart indlægge patienten på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Retspsykiatrisk afsnit er ansvarlig for at kontakte Kriminalforsorgen med henblik på aktivering af dommen. Patienter med stofmisbrug kan henvises til psykiatrisk afdeling hovedsagelig ud fra følgende kriterier. - akut selvmordsfare - behandlingskrævende psykiatrisk komorbiditet - planlagt, tidsafgrænset indlæggelse til afgiftning - stofinduceret psykotisk tilstand Patienter fra Vista Balboa kan henvises til afdeling P hovedsagelig ud fra følgende kriterier. - akut selvmordsfare - behandling under indlæggelse af sindslidelse - behandling under indlæggelse af misbrug, når misbrug, evt. i kombination med de sociale forhold, forværrer eller truer med at forværre den psykiske lidelse - planlagt, tidsafgrænset indlæggelse til afgiftning. Patienter med behandlingsdom kan herudover indlægges ved recidiv af kriminalitet, eller ved truende recidiv af kriminalitet, eksempelvis i forbindelse med tiltagende misbrug eller recidiv af misbrug. For patienter med behandlingsdom påhviler det overordnede behandlingsansvar Retspsykiatrisk Afdeling. Den daglige behandling varetages almindeligvis af psykiatrisk speciallægekonsulent i Vista Balboa. Der afholdes regelmæssige behandlingsmøder mellem retspsykiatrien, kriminalforsorgen og Side 9 af 27

11 Vista Balboa, hvor alle sager gennemgås. Ansvaret for afgivelse af erklæringer til Statsadvokaten påhviler retspsykiatrien, udfærdigelse kan foregå i samarbejde med Vista Balboa. Derimod vil der almindeligvis ikke kunne være tale om samtidige ambulante tilbud i Vista Balboa og på afdeling P. Vista Balboa Behandling af patienter med dobbeltdiagnose foregår i behandlingspsykiatrien i et integreret samarbejde med Odense Kommunes tilbud til misbrugere. Indsatsen for gruppen af borgere med en dobbeltdiagnose sidestilles med andre grupper, hvor den kan drage nytte af behandlingspsykiatriens styrkede ambulante behandling, øgede tilgængelighed og tidlig indsats. Udredning, behandling og samarbejde tilrettelægges efter standarder i Allianceprogrammet. Målgruppen hos Vista Balboa er personer, der har et behandlingskrævende misbrug, har en væsentligt nedsat funktionsevne og som lider af skizofreni, bipolær affektiv psykose eller anden misbrugsuafhængig psykose, men som ikke er mentalt retarderede og ikke er svært demente. Indvisitering forudsætter, at andre sociale tilbud og behandlingstilbud har vist sig utilstrækkelige. Behandling, der består af samtidig og ligeværdig behandling af misbrug og sindslidelse, skal i videst muligt omfang foregå ambulant Socialpsykiatriske botilbud Målgruppen for de socialpsykiatriske botilbud er vanskeligt stillede sindslidende med nedsat og betydeligt nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer, der er begrundet i sindslidelsen, samt de mest socialt udsatte og isolerede psykisk syge, der ikke kan gøre brug af andre etablerede støttetilbud. I døgntilbuddene tilbydes psykiatrisk behandling ved tilknyttet konsulent, i støttecentrene benytter borgerne det almindelige ambulante behandlingssystem, hvor de i kraft af visitationskriterierne til botilbud dog må formodes at falde udenfor målgruppen til Akutteam og TiT. Beboere i døgntilbud (Servicelovens 107/108) forventes at få dækket behov for ambulant psykiatrisk behandling ved botilbuddets psykiatriske speciallægekonsulent. Beboere i støttecentre (Servicelovens 85) kan være indvisiteret til lægelig behandling i distriktspsykiatrien. Beboere med behandlingsdomme behandles ambulant via retspsykiatrisk ambulatorium. I døgntilbud kan den daglige behandling efter aftale varetages af tilbuddets psykiatriske speciallægekonsulent. I støttecentre kan den daglige behandling efter aftale varetages af distriktspsykiatrien. I døgntilbud forventes hjælp til administration af medicinsk behandling, herunder evt. antipsykotisk depotbehandling, at kunne gives af botilbuddets personale. I støttecentrene varetages en del sygeplejeopgaver (f. eks. sårbehandling, terminal pleje og medicingivning) af hjemmesygeplejen. Ved udskrivelse fra afdeling P/ retspsykiatrisk afsnit skal der således henvises/varsles til hjemmesygeplejen, hvis patienten er i behandling, der ikke kan varetages af støttecenterets personale. Side 10 af 27

12 2.2 Henvisning/akut modtagelse Henvisning fra Rusmidddelcenteret til Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit Akut indlæggelse: læge fra Rusmiddelcenteret retter direkte efter aftale med patienten telefonisk henvendelse til bagvagt på Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit. Patienten sendes til psykiatrisk skadestue, eller efter aftale direkte til stationært afsnit. Der medsendes henvisning eller andet relevant skriftligt materiale. Hvis muligt ledsages patienten af behandler fra Rusmiddelcenteret. Elektiv indlæggelse/ambulant behandling: læge fra Rusmiddelcenteret sender efter aftale med patienten henvisning til visiterende overlæge på afdeling P, der indkalder patienten til vurdering, indlæggelse eller ambulant behandling. Tilbagehenvisning til eksisterende behandlingstilbud: patienter i ambulant tilbud på Rusmiddelcenteret, der er henvist til vurdering på afdeling P, kan derfra tilbagesendes til Rusmiddelcenteret, hvis der efter vurdering ikke findes behov for psykiatrisk behandling. Ved opfordring til patienter om at opsøge psykiatrisk skadestue søges patientens tilladelse indhentet til at kontakte skadestuen og videregive relevante oplysninger om patienten. Henvisning fra Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit til Rusmiddelcenteret Læge fra afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit sender efter aftale med patienten henvisning til Rusmiddelcenteret. Patienten indkaldes til samtale eller anden vurdering i løbet af 14 dage efter første kontakt. Kontakt vil almindeligvis kunne etableres hurtigere ved samtidig telefonisk kontakt. Tilbagehenvisning til eksisterende behandlingstilbud: patienter i ambulant tilbud på afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit, der er henvist til vurdering på Rusmiddelcenteret, kan derfra tilbagesendes til afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit, hvis der efter vurdering ikke findes behov for misbrugsbehandling. Ved opfordring til patienter om at opsøge Rusmiddelcenteret søges patientens tilladelse indhentet til at fremsende skadekort eller anden henvisning. Henvisning fra Vista Balboa til Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit Akut indlæggelse: psykiatrisk speciallægekonsulent fra Vista Balboa retter efter aftale med patienten telefonisk henvendelse til bagvagt på Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit. Patienten sendes til psykiatrisk skadestue, eller efter aftale direkte til stationært afsnit. Der medsendes henvisning eller andet relevant skriftligt materiale. Hvis muligt ledsages patienten af behandler fra Vista Balboa. Elektiv indlæggelse/ambulant behandling: psykiatrisk speciallægekonsulent fra Vista Balboa sender efter aftale med patienten henvisning til visiterende overlæge på afdeling P, der indkalder patienten til vurdering, indlæggelse eller ambulant behandling. Tilbagehenvisning til eksisterende behandlingstilbud: patienter i ambulant tilbud på Vista Balboa, der derfra er henvist til vurdering på afdeling P, kan tilbagesendes til Vista Balboa, hvis der efter vurdering ikke findes grundlag for indlæggelse eller indvisitering i ambulant tilbud på afdeling P. Ved opfordring til patienter om at opsøge psykiatrisk skadestue søges patientens tilladelse indhentet til at kontakte skadestuen og videregive relevante oplysninger om patienten. Henvisning fra Psykiatrisk Afdeling / Retspsykiatrisk Afsnit til Vista Balboa Læge fra afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit sender efter aftale med patienten henvisning til Vista Balboa. Henvisning skal belyse områderne sindslidelse, misbrug og social situation. Henvisning forudgås oftest af behandlingsmøde eller afklarende telefonsamtale. Patienten indkaldes til samtale eller anden vurdering i henhold til resultat af det ugentlige visitationsmøde på Vista Balboa. Side 11 af 27

13 Tilbagehenvisning til eksisterende behandlingstilbud: patienter i ambulant tilbud på psykiatrisk afdeling, der derfra er henvist til vurdering på Vista Balboa, kan fra Vista Balboa tilbagesendes til psykiatrisk afdeling, hvis patienten efter vurdering ikke findes at høre under målgruppen. Henvisning fra socialpsykiatriske botilbud til Psykiatrisk Afdeling P Akut indlæggelse: egen læge eller vagtlæge, i døgntilbud eventuelt psykiatrisk speciallægekonsulent, retter efter aftale med patienten telefonisk henvendelse til bagvagt på Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit. Patienten sendes til psykiatrisk skadestue, eller efter aftale direkte til stationært afsnit. Der medsendes henvisning eller andet relevant skriftligt materiale. Hvis muligt ledsages patienten af kontaktperson fra botilbuddet. Elektiv indlæggelse/ambulant behandling: egen læge eller vagtlæge, i døgntilbud eventuelt psykiatrisk speciallægekonsulent, sender efter aftale med patienten henvisning til visiterende overlæge på afdeling P, der indkalder patienten til vurdering, indlæggelse eller ambulant behandling. Hvis patienten henvender sig i psykiatrisk skadestue uden at være ledsaget af personale fra botilbuddet, søges patientens tilladelse til at kontakte skadestuen og videregive relevante oplysninger om patienten. Samarbejde ved indlæggelse forventes at følge standarder i Allianceprogrammet for arbejdsdeling, kommunikation og samarbejde ved indlæggelse. Henvisning fra psykiatrisk afdeling til socialpsykiatrisk botilbud Afdeling P / Retspsykiatrisk Afsnit sender efter aftale med patienten henvisning til visitationsenheden i Handicap- og Psykiatriafdelingen i Odense Kommune. Henvisning skal belyse områderne sindslidelse, misbrug og social situation, herunder behov for støtte af et psykiatrisk uddannet personale i store dele af døgnet. Henvisning forudgås oftest af behandlingsmøde eller afklarende telefonsamtale. Der indkaldes til visitationsmøde, som oftest med deltagelse af patienten. 2.3 Udredning Udredning på Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit P4, Middelfart På afdeling P/ Retspsykiatrisk Afsnit foretages ambulant og under indlæggelse diagnostisk og social udredning af patienter med samtidigt tilstedeværende misbrug og anden behandlingskrævende psykisk lidelse. Udredning i Rusmiddelcenteret På Rusmiddelcenteret foretages ambulant udredning af misbrug samt somatisk, psykisk og social udredning. Udredning på Vista Balboa På Vista Balboa foretages ambulant diagnostisk og social udredning af patienter med samtidigt tilstedeværende misbrug, væsentligt nedsat funktionsevne og som lider af skizofreni, bipolær affektiv psykose eller anden misbrugsuafhængig psykose. Udredning på socialpsykiatrisk botilbud Der foregår på de socialpsykiatriske botilbud en løbende vurdering og evaluering af behandling og støtteforanstaltninger. Side 12 af 27

14 2.4 Visitering Afgiftning og misbrugsbehandling skal i videst muligt omfang foregå ambulant på Rusmiddelcenteret, Vista Balboa eller efter disses vurdering på egnet døgnbehandlingstilbud. En forudsætning for opiat substitutions behandling er, at der for den enkelte patient foreligger en delegations aftale mellem Vista Balboas lægekonsulent og overlægen ved Rusmiddelcenter Odense. Skønnes der at være behov for døgnbehandling henviser Rusmiddelcenteret til patientens bopælskommune. Når det drejer sig om behandlingsdømte konfereres der i det enkelte tilfælde med behandlingsansvarlige retspsykiater. Patienter, der møder i psykiatrisk skadestue med ønske om misbrugsbehandling kan omvisiteres til Rusmiddelcenteret med opfordring om at møde der i åbningstiden. Visitering til misbrugsbehandling for brugere af botilbud skal i videst muligt omfang foregå ambulant under brugerens fortsatte ophold på botilbuddet. 2.5 Ansvar Behandling på Rusmiddelcenteret foregår i henhold til såvel Serviceloven som Sundhedsloven, idet tilbuddet rummer både social og medicinsk behandling. Behandling på Vista Balboa foregår i henhold til såvel Serviceloven som Sundhedsloven, idet tilbuddet rummer både social og medicinsk behandling. Patienter kan ikke have samtidige behandlingsforløb i Vista Balboa og ambulant på afdeling P. Behandling på døgntilbud foregår i henhold til såvel Serviceloven som Sundhedsloven, idet tilbuddet rummer både social behandling og medicinsk behandling ved tilknyttet konsulent. Social behandling på støttecenter foregår i henhold til Serviceloven, medicinsk behandling ved distriktspsykiatri, egen læge eller lignende foregår i henhold til Sundhedsloven. Når personale medvirker til fastholdelse i og gennemførelse af behandling, sker dette i henhold til Sundhedsloven. Behandling på Psykiatrisk Afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit foregår i henhold til Sundhedsloven og Lov om Tvang i Psykiatrien. Derudover foregår frihedsberøvelse i forbindelse med behandling af behandlingsdømte iht. dommen. Den instans, der først kommer i kontakt med patienten, har ansvar for viderehenvisning til relevant behandlingsregi. Modtages fra tredje instans henvisning, hvor behandling og udredning med overvejende sandsynlighed mest relevant sker i andet regi, omvisiteres med henvisers tilladelse hertil. Patienter kan have samtidige behandlingsforløb i Rusmiddelcenteret og ambulant på afdeling P / Retspsykiatrisk Afsnit. Der skal i så fald være løbende kontakt mellem misbrugsbehandler og kontaktperson fra afdeling P / Retspsykiatrisk Afsnit, og lejlighedsvis kontakt mellem de behandlingsansvarlige læger. For patienter med behandlingsdom påhviler det overordnede behandlingsansvar Retspsykiatrisk Afdeling. Den daglige behandling beror i de konkrete tilfælde på gensidig aftale mellem den retspsykiatriske overlæge og Rusmiddelcentret. Ansvaret for afgivelse af erklæringer til Statsadvokaten påhviler retspsykiatrien. Metadonbehandling, eller anden substitutionsbehandling, kan kun ske i regi af Rusmiddelcenteret. Afvigelser herfra kan ske i forhold til behandlingsdømte personer, efter gensidig aftale i konkrete tilfælde, mellem den retspsykiatriske overlæge og Rusmiddelcentret. Side 13 af 27

15 Ved uenighed om visitering drøftes dette snarest direkte læge til læge. 2.6 Færdigbehandling/udskrivelse For patienter indvisiteret i både Rusmiddelcenteret og i ambulant tilbud på afdeling P / Retspsykiatrisk Afsnit forudsættes, at den anden instans orienteres ved planlagt afslutning eller hvis patienten afbryder behandling. Under indlæggelse opretholder Vista Balboa tæt kontakt til patienten og kontaktperson på afdeling P/ Retspsykiatrisk Afsnit. Udskrivelse besluttes af læge på afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit, men sker stort set altid efter aftale de to instanser imellem. Hvis en patient i Vista Balboa ikke længere opfylder krav til målgruppen, kan han henvises til distriktspsykiatrien med henblik på opretholdelse af den medicinske behandling. Under indlæggelse opretholder kontaktperson på socialpsykiatriske botilbud tæt kontakt til patienten og kontaktperson på afdeling P / Retspsykiatrisk Afsnit. Udskrivelse besluttes af læge på afdeling P/Retspsykiatrisk Afsnit, men sker stort set altid efter aftale de to instanser imellem. Samarbejde forventes at følge standarder i Allianceprogrammet for arbejdsdeling, kommunikation og samarbejde ved udskrivelse. 2.7 Periferiydelser Ikke-klientcentrerede ydelser som lejlighedsvis supervision, tilsyn, telefonisk rådgivning, samarbejdsmøder, undervisning i mindre omfang samt netværksarbejde i Allianceprogrammet anses som omfattet af aftalen. Side 14 af 27

16 3. Samarbejdsaftale vedr. alkoholbehandling mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark 3.1 Generelt Behandling for alkoholmisbrug er en ambulant behandling, som foregår i Alkoholbehandlingen i Svendborg Kommune. Målgruppen er voksne personer, der har et behandlingskrævende alkoholmisbrug. Desuden tilbydes rådgivning til pårørende. Simpel afrusning og behandling af lettere abstinenssymptomer foregår i videst muligt omfang ambulant i Alkoholbehandlingen. Psykiatrisk Afdeling modtager alkoholmisbrugere med et akut psykiatrisk behandlingsbehov til vurdering og behandling. Psykiatrisk Afdeling P Svendborg Patienter med alkoholmisbrug, der kan henvises til Psykiatrisk Afdeling, vil overvejende være følgende diagnosekategorier: - akut selvmordsfare - svære fysiske abstinenstilstande - alkoholabstinenskrampeanfald - prædelirium og delirium tremens - Wernicke-Korsakoffs encephalopati - indlæggelseskrævende psykiatrisk comorbiditet - svært berusede personer, som ikke kan tage vare på sig selv - personer, som ikke kan afruses ambulant Alkoholbehandlingen i Svendborg Målgruppen for Alkoholbehandlingen: Den primære målgruppe er alle med et problematisk og behandlingskrævende alkoholmisbrug, herunder alkoholmisbrugere med angstlidelser, depression og personlighedsforstyrrelser (over 50 % af alkoholafhængige). Personer som lider af skizofreni, bipolar affektiv psykose eller anden alkoholuafhængig psykose samt svært demente behandles primært i psykiatrien. Disse patientkategorier kan dog behandles for deres alkoholmisbrug i Alkoholbehandlingen i samarbejde med psykiatrien, når de er velbehandlet medicinsk og i en stabil fase. Stofmisbrugere henvises til behandling i Behandlingscentret i Svendborg. Personer, der er mentalt retarderet, behandles primært af fagpersoner inden for handicapområdet. Alkoholbehandlingens konsulentfunktion tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til samarbejdspartnere i social- og sundhedsvæsnet. 3.2 Henvisning/akut modtagelse Henvisning fra Alkoholbehandlingen til Psykiatrisk Afdeling Akut indlæggelse: En læge eller sygeplejerske fra Alkoholbehandlingen, retter efter aftale med patienten, telefonisk henvendelse til bagvagt eller relevant overlæge/dennes stedfortræder på Psykiatrisk Afdeling. Patienten sendes til Psykiatrisk Afdeling efter aftale. Efter behov sendes henvisning eller relevante journaloplysninger. Elektiv indlæggelse/ambulant behandling: En læge fra Alkoholbehandlingen sender efter aftale med patienten henvisning til visiterende overlæge på Psykiatrisk Afdeling. Patienten indkaldes til vurdering, indlæggelse eller ambulant behandling. Side 15 af 27

17 Psykiatrisk akutteam: Ved opfordring til en patient om at opsøge psykiatrisk akutteam, søges patientens tilladelse indhentet til at kontakte Psykiatrisk Afdeling og videregive relevante oplysninger om patienten. Henvisning fra Psykiatrisk afdeling til Alkoholbehandlingen En læge eller sygeplejerske fra Psykiatrisk Afdeling henviser efter aftale med patienten til Alkoholbehandlingen. Patienten kan få tid til en afklarende samtale med en behandler fra Alkoholbehandlingen, som har faste tider hver uge på Psykiatrisk afdeling, alternativt en tid til afklarende samtale i Alkoholbehandlingen inden for 1 uge. Patienter der under indlæggelse er påbegyndt afrusning og som ikke længere har behov for indlæggelse, kan henvises til at fortsætte afrusningen ambulant i Alkoholbehandlingen. Ofte foregår henvisningen ved telefonisk kontakt af hensyn til effektiviteten og altid med accept fra patienten og samtykke til at udlevere journaloplysninger, herunder oplysninger om patientens medicinske behandling. Efter behandling i Psykiatrisk afdeling henvises alle med alkoholmisbrug til fortsat behandling i Alkoholbehandlingscentret. 3.3 Udredning Der foretages akut diagnostisk og social udredning af patienter med alkoholmisbrug på såvel Psykiatrisk Afdeling som i Alkoholbehandlingen. Akutte lidelser i forbindelse med alkoholmisbrug kan være svære og potentielt livstruende, hvorfor det bliver en hospitalsopgave. Lettere akutte lidelser forårsaget af alkoholmisbrug kan behandles ambulant og vil overvejende foregå i Alkoholbehandlingen. Behandlingen af selve alkoholafhængigheden eller det skadelige forbrug med det formål at opnå afholdenhed eller signifikant reduktion af alkoholforbruget foregår i Alkoholbehandlingen. Udredningen på Psykiatrisk Afdeling vil primært være rettet mod den akutte tilstand, medens udredningen i Alkoholbehandlingen foruden den akutte tilstand også vil omfatte en udredning med henblik på passende valg af langtidsbehandling for selve alkoholmisbruget. Udredning og behandling på Psykiatrisk Afdeling Der udredes og behandles for abstinenser hos de patienter hvor indlæggelse er nødvendig i henhold til ovenstående. Der udredes og behandles for følgetilstande til misbrug. Ved somatiske følgetilstande henvises om fornødent til relevant afdeling. Der udredes og behandles selvfølgelig for psykiatriske lidelser. I forbindelse med behandlinger her motiveres patienten til kontakt med misbrugssystemet i det efterfølgende. Der lægges vægt på at den egentlige misbrugsbehandling foregår i det kommunale regi. Udredning i Alkoholbehandlingen Udredning af den akutte tilstand: I forbindelse med udredning af den akutte tilstand, vurderes patientens fysiske og psykiske symptomer ligesom der foretages en udredning vedrørende komplikationer og følgetilstande af alkoholmisbruget. Udredning med henblik på længerevarende behandling: Til udredning/kortlægning før psykosocial behandling i Alkoholbehandlingen bruges Addiction Severity Index (ASI), som er et interviewinstrument udviklet specielt til visitation, behandling og forskning/evaluering på misbrugsområdet. ASI er delt op i syv områder: Fysisk helbred, erhverv og økonomi, alkohol- og andet misbrug, kriminalitet, familie og socialt samt psykisk helbred. Side 16 af 27

18 Kortlægningen omfatter desuden en vurdering af patientens tro på fremtiden/selvmordsrisiko, samt en vurdering af psykisk comorbiditet. Kortlægningsinterviewet er grundigt og varer mellem 2-3 timer. En mindre delmængde af spørgsmålene fra kortlægningsinterviewet vil senere i behandlingsforløbet blive stillet igen hver tredje måned. Det drejer sig om de spørgsmål om, hvordan patienten aktuelt har det på de enkelte områder. De oplysninger, der indsamles ved kortlægningen, giver et samlet overblik over patientens situation, og kortlægningen anvendes til at planlægge behandlingsindsatsen. Data fra ASI bruges også til systematisk at vurdere, om der sker fremskridt eller ej. Herudover anvendes data til at give den enkelte feedback på, hvordan hans situation er og udvikler sig. Visitering internt i Alkoholbehandlingen: Visitering og behandling bygger på Odense-modellen (Nielsen & Nielsen, 2001). Visiterings- og behandlingsmodellen er udviklet på baggrund af statistiske data over sammenhængen mellem prognose og patientprofil i forhold til behandlingsmetode. Kortlægningen munder ud i en patientprofil, der danner basis for visitering til netop den specifikke behandlingsmetode, som giver den bedste prognose ud fra den til enhver tid bedst kendte viden. Indgangsporten til behandling er således en systematisk udrednings- og visiteringsprocedure. Såfremt patienten har en ringe prognose i det ambulante behandlingssystem, og det vurderes at døgnbehandling kunne have en effekt, sendes sagen videre til afgørelse i patientens bopælskommune. 3.4 Visitering Simpel afrusning af alkoholmisbrugere skal i videst muligt omfang foregå ambulant. I afsnittet om Henvisning/akut modtagelse ovenfor er der beskrevet, hvilke patienter, som kan henvises til henholdsvis Psykiatrisk Afdeling og Alkoholbehandlingen. Angående visiteringsretten henvises til nedenstående afsnit om Myndighedsansvar. 3.5 Ansvar Den instans, som primært modtager og behandler patienter med alkoholmisbrug, har behandlingsansvaret for patienten og visiteringsretten. Det indebærer, at de to respektive instanser Psykiatrisk Afdeling og Alkoholbehandlingen skal modtage en henvist patient, men hvad der herefter skal foretages undersøgelses- og behandlingsmæssigt afgør den instans, som har modtaget patienten. Den instans, der først kommer i kontakt med patienten, har ansvar for viderehenvisning til relevant behandlingsregi. Modtages fra tredje instans henvisning, hvor behandling og udredning med overvejende sandsynlighed mest relevant sker i andet regi, omvisiteres med henvisers tilladelse hertil. Ved uenighed om henvisning drøftes dette snarest direkte læge til læge. 3.6 Færdigbehandling/udskrivelse Patientforløbet begynder ved første kontakt, som sædvanligvis vil være med Alkoholbehandlingen, men kan også begyndes ved kontakt med Psykiatrisk Afdeling. På psykiatrisk Afdeling er en patient med primært alkoholmisbrug færdigbehandlet, hvis tilstanden kan behandles i Alkoholbehandlingen, eller der ikke længere er akutte indlæggelseskrævende følger af alkoholmisbruget. Patientforløbet for en patient med primær alkoholmisbrug på Psykiatrisk Afdeling afsluttes sædvanligvis ved udskrivelsen. Side 17 af 27

19 En færdigbehandlet patient i Alkoholbehandlingen er en patient, der afsluttes planlagt. En udskrevet patient er en patient, der enten afsluttes planlagt eller udebliver fra behandlingen. 3.7 Periferiydelser For at fremme samarbejdet og kendskabet til hinandens områder tilbyder Alkoholbehandlingen introduktion til nyansatte på Psykiatrisk Afdeling. Desuden tilbydes undervisning i Motivationsskabende samtaler og øvrig konsulentbistand ved Alkoholkonsulent ansat i Alkoholbehandlingen. Som udgangspunkt er der regelmæssig kontakt og dialog med det formål at imødegå de personalemæssige konflikter, der kan opstår i nogle af de vanskeligste sager. Som tidligere nævnt er en alkoholbehandler fast på Psykiatrisk Afdeling én gang ugentlig for at tage afklarende samtaler med indlagte alkoholmisbrugere inden de udskrives. Det letter overgangen fra indlæggelse til ambulant behandling og øger sandsynligheden for, at patienten får indledt behandling eller fortsætter behandling i Alkoholbehandlingen. I forbindelse med Alkoholbehandlingens udskillelse fra Psykiatrisk Afdeling i 2000 blev det aftalt og skrevet i et notat om serviceydelser fra Sygehus Fyn, at psykologer på Psykiatrisk Afdeling skulle yde to psykologtests årligt med henblik på diagnostisk afklaring. Side 18 af 27

20 4. Samarbejdsaftale vedr. rusmiddelbehandling mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark 4.1 Generelt Behandling af patienter med dobbeltdiagnose foregår i behandlingspsykiatrien i et integreret samarbejde med Svendborg Kommunes tilbud til misbrugere. Indsatsen for gruppen af borgere med en dobbeltdiagnose sidestilles med andre grupper, hvor den kan drage nytte af behandlingspsykiatriens styrkede ambulante behandling, øgede tilgængelighed og tidlig indsats. Behandlingscenter Svendborg Voksen og Unge Målgruppen er personer, der har et behandlingskrævende misbrug. Behandling for stofmisbrug, herunder afgiftning, er en ambulant behandling, som foregår i Behandlingscenteret. En person, der ønsker behandling for stofmisbrug, skal primært henvende sig til/henvises til Behandlingscenteret. Psykiatrisk Afdeling P Svendborg/Retspsykiatrisk Afsnit Middelfart Afdeling P skal til enhver tid kunne modtage stofmisbrugere med et akut psykiatrisk behandlingsbehov til vurdering og behandling. Patienter med behandlingsdomme konfereres med en retspsykiatrisk overlæge eller vagthavende læge fra Psykiatrisk Afsnit Middelfart, idet Kriminalforsorgen skal kontaktes med henblik på aktivering af dommen. Patienter med stofmisbrug kan henvises til psykiatrisk afdeling hovedsagelig ud fra følgende kriterier: - akut selvmordsfare - behandlingskrævende psykiatrisk komorbiditet - planlagt, tidsafgrænset indlæggelse til afgiftning - stofinduceret psykotisk tilstand. 4.2 Henvisning/akut modtagelse Henvisning fra Behandlingscenteret til Psykiatrisk Afdeling P Svendborg Akut indlæggelse: læge fra Behandlingscenteret retter direkte efter aftale med patienten telefonisk henvendelse til bagvagt Afdeling P. Patienten sendes til psykiatrisk afdeling. Der medsendes henvisning eller andet relevant skriftligt materiale. Hvis muligt ledsages patienten af behandler fra Behandlingscenteret. Elektiv indlæggelse/ambulant behandling: læge fra Behandlingscenteret sender efter aftale med patienten henvisning til afdeling P, der indkalder patienten til vurdering, indlæggelse eller ambulant behandling. Tilbagehenvisning til eksisterende behandlingstilbud: patienter i ambulant tilbud på Behandlingscenteret, der er henvist til vurdering på afdeling P, kan derfra tilbagesendes til Behandlingscenteret, hvis der efter vurdering ikke findes behov for psykiatrisk behandling. Side 19 af 27

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere