Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen"

Transkript

1 PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne. Bogen indeholder en lang række praktiske anvisninger på, hvordan en alkoholpolitik kan se ud, og hvordan man afholder en samtale med en medarbejder, som har alkoholproblemer. Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen henvender sig især til ledere, som ønsker redskaber til at udarbejde en alkoholpolitik og skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere med alkoholproblemer møder de krav og får den støtte, de har behov for. Alko-politik_omslag.indd 1 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen 03/09/08 13:25:44

2 Fokus på alkohol alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen 1. udgave, 1. oplag 2008 Sundhedsstyrelsen 2008 Trykt ISBN Elektronisk ISBN Manuskript på baggrund af: Det eneste du ikke må gøre er ikke at gøre noget! af Sundhedsstyrelsen og MANUS På vej mod en sundere arbejdsplads af Sundhedsstyrelsen (tekstbearbejdning: Peter Haystrup) Fagredaktion: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, ved Kit Broholm Forlagsredaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Casper Tybjerg (s. 4) Image Library/Europa (side 6, 9, 10, 12, 16, 24, 25, 31, 37, 40) Image Library/Gold (forsiden, side 20, 23, 26, 27, 29, 32) Patrich Sheándell O Caroll/Photo Alto (side 13) Isabelle Rozenbaum/Photo Alto (side 15, 19, 28, 34) Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Printed in Denmark 2008 Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Telefon Fax Hjemmeside: Denne publikation kan også læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir. Nordisk Miljømærke

3 forord Forord Alkohol, medicin og andre stoffer er et af vores store samfundsmæssige problemer. Næsten alle kender en person med alkoholproblemer. Men det er stadig de færreste, som forsøger at tale om det. På arbejdspladserne er det dog blevet mere almindeligt at tage alkoholproblemer op til diskussion. For det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer. Og det koster dyrt både for den, der har problemet, og for kollegerne, virksomheden, familien og samfundet. Bogen her sætter fokus på alkohol. Dels fordi alkohol er det rusmiddel, som hyppigst giver problemer. Dels fordi problemstillingerne kan overføres på andre rusmidler. Har man først lært at se de tidlige signaler på alkoholproblemer, så kan man som regel også genkende andre former for rusproblemer. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at blandingsmisbrug er mere almindeligt, end man ofte gør sig klart. Når der i det følgende refereres til alkohol, vil det derfor også omfatte andre stoffer, så som medicin, hash og lignende. Bogens første del handler om alkoholpolitik på arbejdspladsen og bygger på erfaringer fra de mange arbejdspladser, der allerede har en alkoholpolitik og er glade for det. Den rummer gode råd og forslag til de arbejdspladser, der gerne vil indføre en alkoholpolitik eller som vil revidere den, de allerede har. Bogens anden del handler om alkoholproblemer på arbejdspladsen, og hvordan de kan tackles. Her gennemgås Samtalen om alkohol, som nøglepersonen skal tage med en medarbejder eller kollega, der har et alkoholproblem med henblik på at tilbyde hjælp. Ideerne i bogen henvender sig primært til offentlige og private arbejdspladser med flere end 25 ansatte, da det kræver visse personalemæssige ressourcer at føre tankerne ud i livet. Men også mindre virksomheder kan finde inspiration på de følgende sider. Ud over at give inspiration giver bogen også vejledning i, hvordan man gennemfører Samtalen om alkohol, (bilag 1), altså den nødvendige samtale med en medarbejder, der har så stort et alkoholforbrug, at 1

4 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN det påvirker hans/hendes arbejdsindsats. Bilag 2 er et eksempel på en alkoholpolitik og bilag 3 er et eksempel på en skriftlig aftale om at medarbejderen med ledelsens opbakning søger professionel hjælp til sit alkoholproblem. Arbejdet med at få etableret en alkoholpolitik på arbejdspladsen omfatter bl.a. afholdelse af kurser for virksomhedens nøglepersoner. Nøglepersoner er ledere og medarbejdere, der har fået tildelt ansvaret for at tilbyde hjælp og støtte til en ansat, som har problemer med at passe sit arbejde pga. et overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Her har især ledere et stort ansvar for at gribe ind og hjælpe, bl.a. ved positiv konfrontation. Formålet med bogen er at synliggøre problemstillingerne omkring arbejde og alkohol, at give virksomhederne et godt redskab til formulering af en alkoholpolitik, og at give nøglepersonerne nogle anvisninger på, hvordan alkoholproblemer kan tages op. Sundhedsstyrelsen,

5 indhold Når alkohol bliver et problem Hvor stort er problemet? 5 Alkoholpolitik Alkoholpolitik på arbejdspladsen 7 Alkoholpolitikken skal være aktiv og bevidst 9 Sæt alkohol på dagsordenen og bryd tabuet 10 Køreplan for indføring af alkoholpolitik 14 Alkoholproblemer Konkrete alkoholproblemer på arbejdspladsen 21 Faser på vej mod alkohol-afhængighed 24 Samtalen om alkohol 29 3 typer samtaler 35 Hjælp og behandling udefra 38 Find de lokale behandlingstilbud 39 Bilag Bilag 1. Hovedprincipperne i Samtalen om alkohol 41 Bilag 2. Eksempel på en alkoholpolitik 43 Bilag 3. Aftale om at indgå i et behandlingsforløb til afhjælpning af et alkoholproblem 47 3

6 Det går ud over andre, når man har et alkoholproblem 44 % af de børn, der anbringes uden for hjemmet, kommer fra familier med rusmiddelproblemer børn mellem 0 og 18 år har forældre, der har været indlagt på sygehus med alkoholrelaterede lidelser. 4

7 Når alkohol bliver et problem Hvor stort er problemet? Det er igennem de sidste år blevet mere almindeligt, at man ikke drikker alkohol på arbejdspladsen. Det skyldes bl.a. det stigende arbejdstempo og den større effektivitet, som er uforeneligt med et stort forbrug af alkohol. Derfor har mange arbejdspladser også en alkoholpolitik: På 60 % af arbejdspladserne er alkohol forbudt i arbejdstiden, undtagen ved særlige lejligheder. På 23 % af arbejdspladserne er der et totalforbud mod alkohol. På 9 % af arbejdspladserne er alkohol tilladt, men kun ved frokost eller aftensmad. På 1 % af arbejdspladserne tillades alkohol, men med en begrænsning på antal genstande. Kun 4 % har ingen alkoholrestriktioner, og de resterende arbejdspladser findes der ingen oplysninger om. (Sundhedsfremme på arbejdspladsen, 2007). Men på trods af denne udvikling har det samlede alkoholforbrug i de sidste 30 år blandt personer over 14 år ligget uændret på omkring 11 liter pr. person. Der er derfor ingen grund til at tro, at antallet af personer med alkoholproblemer er blevet mindre. Et minimumsskøn peger på, at mindst drikker over genstandsgrænserne herhjemme, og at ca er afhængige af alkohol. Med et sådant omfang af alkoholproblemer vil enhver større arbejdsplads have medarbejdere med et for stort forbrug af alkohol. Det store alkoholforbrug har mange omkostninger. Både for virksomheden i form af øget fravær, manglende kvalitet, arbejdsulykker og et dårligt image og for samfundet i form af store sundhedsudgifter, trafikuheld, vold, omsorgssvigt og familieproblemer. Men størst er omkostningerne for de mennesker, der har alkoholproblemer tæt inde på livet: de alkoholafhængige samt deres familier og kolleger. 5

8 6 Arbejdspladsen kan i særlig grad motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre en behandling.

9 Alkoholpolitik Alkoholpolitik på arbejdspladsen Mange kender en person, der får problemer med at passe sit arbejde pga. et for stort alkoholforbrug. Ofte har kollegerne igennem længere tid prøvet at hjælpe personen ved at dække over hans/hendes fejl uden held. Til sidst bliver tolerancen afløst af irritation, og kollegerne stiller krav om, at virksomhedens ledelse skrider ind. En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater: 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen. 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når fx skadestue eller sygehus har henvist til alkoholbehandlingen. Det ser således ud til, at arbejdspladserne i særlig grad kan motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre en behandling. For at arbejdspladsen kan gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at den har en velfungerende alkoholpolitik. En velfungerende alkoholpolitik er skabt på basis af en fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. Virksomhedens fordele ved alkoholpolitik Der er mange gode grunde til at indføre en alkoholpolitik på virksomheden: Kvalitet: En velfungerende medarbejderstab og ledelse er forudsætningen for at kunne indfri de stadig større krav, der stilles til virksomheden mht. effektivitet, arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel, kvalitet og indtjening. Tilstedeværelsen af alkoholproblemer er uforeneligt med disse krav. Besparelser: Et højt alkoholforbrug belaster arbejdspladsen i form af øget fravær, manglende kvalitet, flere arbejdsulykker og et dårligt image. Kontinuitet: Dygtige medarbejdere er en mangelvare, og et højt alkoholforbrug er ikke et ukendt fænomen blandt højtuddannede. De fleste virksomheder kan se en fordel i at støtte medarbejdere med begyndende alkoholproblemer, så de kan komme på ret køl igen, frem for at afskedige dem og gå glip af deres ekspertise. Damage control: En god alkoholpolitik kan sikre, at der bliver grebet hurtigt ind over for ansattes alkoholproblemer, således at problemerne ikke får lov at udvikle sig i det skjulte, fordi nogen af misforstået loyalitet 7

10 En alkoholpolitik skal være aktiv og bevidst for at være effektiv. Medarbejderne skal have præcis viden om: Hvorfor kan alkohol og arbejde ikke forenes? I dag er den generelle holdning i befolkningen, at alkohol og arbejde som hovedregel ikke hører sammen. Når arbejdspladsen skal formulere sin egen alkoholpolitik, er det dog vigtigt, at alle på arbejdspladsen får lejlighed til at diskutere deres holdninger og de undtagelser, der evt. skal indskrives i alkoholpolitikken. Det kan fx være i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage m.m. Hvilke hjælpeforanstaltninger kan virksomheden tilbyde sine ansatte? Hjælpeforanstaltningerne beskriver fx de behandlingstilbud, som virksomheden vil benytte sig af. Desuden fastlægger hjælpeforanstaltningerne også, hvorvidt virksomheden vil betale for behandling, samt i hvilket omfang den vil give frihed til behandling samt støtte i behandlingsforløbet og efter tilbagevenden til arbejdet. dækker over en kollegas alkoholproblem, indtil smertegrænsen er overskredet. Image: En synlig alkoholpolitik kan sammen med den øvrige sundhedspolitik være med til at profilere virksomheden som en arbejdsplads, der er villig til at løfte sit sociale og medmenneskelige ansvar. Det er ofte de bløde værdier, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft. Et vigtigt formål med alkoholpolitikken er, at alle føler et (med)ansvar for, at et alkoholproblem ikke får lov at udvikle sig i det skjulte. Jo tidligere man tager fat om et alkoholproblem, jo færre menneskelige og økonomiske omkostninger får det for både medarbejderen, familien, kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Derfor har alle en interesse i, at der bliver gjort noget ved problemet så tidligt som muligt. Hvilke krav stiller virksomheden til sine ansatte mht. ædruelighed og arbejdsindsats? Hvilket ansvar og hvilke pligter har nøglepersoner og kolleger i forhold til en medarbejder, der har et alkoholproblem? Nøglepersonernes pligter og opgaver er beskrevet side 17 og 19. Kollegernes forhold er beskrevet side 21 og 35. 8

11 Alkoholpolitik Alkoholpolitikken skal være aktiv og bevidst Alkoholforbud på arbejdspladsen bør være en selvfølge i dagligdagen. Men forbud kan ikke i sig selv forhindre, at arbejdspladsen kan opleve alkoholproblemer blandt de ansatte og i værste fald kan være nødt til at skride til fyringer. Den aktive og bevidste alkoholpolitik er kendetegnet ved, at virksomheden har et netværk af nøglepersoner, se side 17. Disse mennesker er udvalgt af virksomheden og har fået tildelt et ansvar for at tilbyde hjælp og støtte til kolleger, der har alkoholproblemer. Nøglepersonerne vælges både ud fra deres stilling og ansvar i virksomheden dvs. som ledere, eller fordi de i forvejen har et tillidshverv, som fx tillids- eller sikkerhedsrepræsentanter. Det kan også være en særlig vellidt kollega. Kun 28 % af virksomhederne har tilbud eller ordninger, der kan hjælpe ansatte med alkoholproblemer. Den mest udbredte ordning er procedurer til at tage alkoholproblemer op, hvilket 13 % af virksomhederne har. I gennemsnit går der år, før en person med alkoholproblemer kommer i behandling. I alle de år vokser problemet sig bare større og større. Begrænsning af medarbejdernes adgang til alkohol i dagligdagen er første skridt men langt fra nok. En aktiv og bevidst alkoholpolitik er altså andet og mere end at fastsætte regler om alkoholforbud og evt. undtagelser herfor. Gør alkoholindsats til en aktiv del af sundhedspolitikken Støtte til medarbejdere med alkoholproblemer bør være en integreret del af virksomhedens sundhedspolitik. Endnu lever de færreste virksomheder op til dette. 9

12 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Sæt alkohol på dagsordenen og bryd tabuet Alkoholproblemer er tabu, som vi nødigt snakker med hinanden om. Det kan hænge sammen med, at et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på mange områder: det sociale, faglige, fysiske, følelsesmæssige og familiemæssige. At påpege et alkoholproblem er det samme som at sige, at personen generelt fungerer dårligere bl.a. som medarbejder og kollega. Derfor er alkohol en følsom problemstilling, der gør det nødvendigt at skelne mellem mennesket og det alkoholproblem, der gør personen anderledes end tidligere. Men det er et paradoks, hvis man afstår fra at tale om problemet, fordi man ved, at det har omfattende negative konsekvenser for personens funktionsevne. Denne viden burde i stedet tilskynde til handling. Alkoholtabuet skal derfor brydes, og det sker lettere, hvis arbejdspladsen sætter alkohol på dagsorden, fx i forbindelse med formuleringen af en alkoholpolitik. Det vil føre til diskussioner af normer og kultur og konsekvenser af alkoholproblemer. Og det vil motivere til at tage fat på de alkoholproblemer, som man møder. Når det bliver almindeligt at tale om alkohol, bliver det et emne, som vi alle kan forholde os til. 10

13 Alkoholpolitik Formuleringen af en alkoholpolitik er en god lejlighed til at tage hul på de fordomme og tabuer, der ofte er om alkohol. Debatmøder Det er vigtigt at få skabt en debat om alle de forestillinger, som er indlejret i vores alkoholkultur, og som er styrende for vores automatiske reaktioner i forhold til alkohol og alkoholproblemer. Først når man har fået sat nyt lys på den måde, vi almindeligvis tænker om alkohol og har fået nogle fælles forestillinger baseret på viden, vil arbejdspladsen være rustet til at håndtere de alkoholproblemer, som kan opstå. Brug evt. eksterne konsulenter med specialviden inden for området til at sætte debatten i gang (få en oversigt hos kontaktpersonen i kommunen, se kommunens hjemmeside). Diskussionen kan foregå på fællesmøder som fx gå hjem-møder, personalemøder og fagklubmøder, og det er vigtigt, at den tager hul på fx disse og andre fordomme og tabuer, der ofte er om alkohol. Det er ofte en fordel, at der i debatten indgår et oplæg om, hvordan virksomheden ønsker at håndtere alkoholproblemer i fremtiden. På baggrund af dette kan man så arbejde videre med formulering af regler for alkoholforbud, undtagelser herfor, se side 15, m.v. 11

14 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Myter & fakta om alkohol Alle har et forhold til alkohol: Næsten alle danskere drikker alkohol ved festlige lejligheder, og de fleste kender nogen, der drikker så meget og så ofte, at det er et problem. Derfor har vi forestillinger og normer om alkohol. Mange normer er baseret på myter, som må op til en kritisk debat, for at virksomheden kan håndtere de alkoholproblemer, som uvægerligt vil komme på en hvilken som helst større arbejdsplads. Myte: Alkohol er sundt, hvis det drikkes med måde. Fakta: Nej, alkohol er et giftstof, som man ikke skal drikke for sin sundheds skyld. Kun ældre mennesker med høj risiko for hjertesygdom kan evt. have gavn af at drikke en enkelt genstand. Myte: Det værste, der kan ske for os, der drikker normalt, er, at vi får tømmermænd. Det er kun socialt svage og karakterløse personer, der bliver afhængige. Fakta: Uanset om man er stærk eller svag bidrager et for stort alkoholforbrug til udvikling af afhængighed samt 60 forskellige sygdomme. Et for stort alkoholforbrug er mest almindeligt blandt veluddannede og velstillede. Men det er sværere at bære et alkoholproblem, og det bliver hurtigere synligt, hvis man samtidig har sociale eller psykiske problemer. Myte: Det er en privat sag, hvor meget man drikker. Fakta: Nej, et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på alle måder. Det forstyrrer de følelsesmæssige relationer i familien samt de relationer, man har til andre, fx kolleger. Et for stort alkoholforbrug går således ud over børn, partner og kolleger. Derfor er alkoholforbruget ikke noget, der alene vedrører den, der drikker. Et for stort alkoholforbrug kan nedjusteres, hvis problemet opdages i tide. Myte: Rigtige mænd kan bære en brandert. Fakta: Hvis man bliver mindre påvirket af alkohol end andre, tyder det på, at man har udviklet alkoholtolerans og er på vej mod alkoholafhængighed. 12

15 Alkoholpolitik Myte: Mænd, der ikke drikker øl, er tøsedrenge. Fakta: Det kræver mere mod og karakter at modstå et drikkepres end at gøre som de andre. Myte: Man har først et alkoholproblem, hvis man er nødt til at drikke om morgenen. Fakta: Når man er nået dertil, har man brug for akut behandling. Alkoholproblemet er startet adskillige år tidligere. Myte: Hvis man kan passe sit arbejde, har man ikke noget alkoholproblem. Fakta: Når man er træt, ukoncentreret og glemsom på grund af et for stort alkoholforbrug, passer man ikke sit arbejde på en optimal måde. Man kan sagtens være på arbejdspladsen, selvom man har et alkoholproblem. Men ens funktionsevne er nedsat. Myte: Man kender først sine venner og kolleger, når man har drukket sig fuld sammen. Fakta: Nej, så ved du, hvordan de reagerer i bedøvet og forgiftet tilstand. Myte: Der er ingen, der bliver presset til at drikke. Det bestemmer de da selv. Fakta: Nej, når kun 7 % af befolkningen ikke drikker alkohol, kan man føle sig afvigende, hvis man afstår fra at drikke alkohol. Og da det for de fleste føles som et pres, vælger mange formentligt ubevidst af den grund at drikke som de andre. Myte: Al morskab uden alkohol er kunstig. Spørgsmål: Er vi virkelig så hæmmede, at vi er nødt til at være bedøvede for at kunne udfolde os og have det sjovt sammen? 13

16 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Køreplan for indføring af alkoholpolitik Når en virksomhed indfører en alkoholpolitik, bør en række forudsætninger være opfyldt: Alkoholpolitikken skal være et resultat af en fælles debat og fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdspladsen skal have klare og entydige regler for, om og i givet fald i hvilke situationer man må drikke på arbejdspladsen. Det skal være fuldt accepteret, at man både kan give og modtage et tilbud om hjælp til at komme ud af et alkoholproblem. Alle medarbejdere skal føle, de har et medansvar for, at alkoholproblemer ikke får lov til at udvikle sig i det skjulte. Ledelsen skal forpligte sig til at støtte alkoholpolitikken med både ressourcer og handling. Det er en god idé at dele forløbet op i 5 faser: 1 Forberedelse 2 Udformning af politikken 3 Formidling af information 4 Nøglepersoner 5 Opfølgning Indholdet af de 5 faser uddybes på de følgende sider. 1. Forberedelse Det bør være samarbejdsudvalget, der står for det praktiske arbejde med at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik på arbejdspladsen. Det kan også være en gruppe nedsat af samarbejdsudvalget. I det følgende vil den gruppe, der arbejder med alkoholpolitikken, blive kaldt arbejdsgruppen. Det er en god idé at undersøge: Hvilke holdninger har arbejdspladsen til, hvordan alkoholproblemer skal håndteres? Og hvilke holdninger ønsker man fremover? Hvad ved arbejdspladsen om alkoholproblemer og behandling af dem? Og hvilken viden er nødvendig? Er der forhold på arbejdspladsen, der (positivt eller negativt) fremmer en bestemt alkoholkultur? Hvilke ressourcer vil arbejdspladsen bruge på at indføre en alkoholpolitik og skal politikken samtidig omfatte misbrug af andre rusmidler som fx medicin og hash? Hvilke holdninger er der i dag til at drikke alkohol på arbejdet og hvilke holdninger ønsker man i fremtiden? 14

17 Alkoholpolitik 2. Udformning af politikken Det er vigtigt, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i arbejdspladsens forhold, kultur og traditioner. Kun på den måde kan alkoholpolitikken blive en naturlig del af virksomhedens fremtidige sundheds- eller personalepolitik og følge de regler, der i forvejen gælder for ansættelsen, fx regler for sygefravær eller for afvikling af ansættelsen. Ved udformningen af politikken skal følgende emner være præciseret: A. Rammer for alkohol på arbejdspladsen Formålet med alkoholpolitikken Afgrænsning af, om og i hvilke situationer det er i orden at drikke alkohol på arbejdspladsen Definition af arbejdsplads/arbejdssted Fastlæggelse af arbejdstid Præcisér hvem alkoholpolitikken gælder for. B. Hjælpeforanstaltninger Nøgleperson-systemet, se side 17 Forskellige tilbud om hjælp, som arbejdspladsen har besluttet at give medarbejderne Medarbejdernes stilling under og efter en evt. behandling Konsekvenserne ved at bryde regler og indgåede aftaler Administration af fortrolighed og tavshedspligt Præcis definition af, hvad der er ledelsesansvar og ledelseskompetence, samt hvilket ansvar, og hvilken kompetence de øvrige nøglepersoner har. Alkoholpolitikken skal være et resultat af en fælles debat og fælles beslutning. 15

18 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Tips til alkoholpolitikken Tag hul på alkoholdebatten og formuleringen af en alkoholpolitik allerede i fredstid dvs. når der ikke er konflikter på grund af alkoholproblemer. Det er lettere at tale om alkoholproblemer, når ingen føler sig personligt ramt. Dæk ikke over andres alkoholproblem. Hvis du undskylder eller dækker over en kollega, der ikke længere kan passe sit arbejde på grund af alkoholproblemer, gør du vedkommende en bjørnetjeneste. Jo længere tid et alkoholproblem holdes skjult, jo vanskeligere er det at rette op på. ledelsen Vær bevidst om signalværdien, når virksomheden uddeler gaver til ansatte eller samarbejdspartnere. Gaver bestående af vin eller spiritus understøttes af den våde danske alkoholkultur. Desuden kan vingaver være uvelkomne hos mennesker, der oplever alkoholproblemer personligt eller i familien. Der findes mange gode alternativer til vingaver. Tilsvarende vil vinklubber og vinsmagningsarrangementer understøtte forestillingen om vin som sundt og udtryk for en livsstil, der signalerer høj social status. 16

19 Alkoholpolitik 3. Formidling af information Når arbejdsgruppen har vedtaget alkoholpolitikken, skal samtlige medarbejdere informeres grundigt. Det gælder også det personale, der er ansat af en anden arbejdsgiver, fx underleverandører og rengørings- og kantinepersonale, der har deres daglige arbejde i virksomheden og derfor berøres af den nye politik. Ved nyansættelser skal nye medarbejdere naturligvis orienteres også vikarer, ferieafløsere, folk i jobtræning, elever, ferieafløsere, praktikanter osv. Alkoholpolitikken skal kommunikeres både mundtligt og skriftligt. Den mundtlige orientering kan ske på fællesmøder som fx gå hjem-møder og personalemøder evt. i samarbejde med en ekstern konsulent, der kan fokusere på, hvorfor det er vigtigt for alle medarbejdere at hjælpe en kollega, der har brug for hjælp jo før, jo bedre. De skriftlige informationer kan formidles i personaleblade, via foldere, på opslagstavler osv. Artikler, foldere, opslag m.v. formuleres i et præcist og letforståeligt sprog, og de skal indeholde oplysninger om, hvorfor virksomheden har fået en alkoholpolitik, og hvordan hjælpesystemet virker. Nøglepersonerne bør figurere med foto og oplysninger om deres kompetence samt om, hvor og hvordan de kan kontaktes. De forskellige behandlingstilbud skal beskrives med informationer om adresser, telefonnumre, åbningstider, etc. 4. Nøglepersoner Et effektivt hjælpesystem er et vigtigt led i alkoholpolitikken. Hjælpesystemet sikrer, at ansatte med problemer bliver hjulpet så tidligt og så godt som muligt. Systemet kan med fordel bygges op om et netværk af kontaktpersoner de såkaldte nøglepersoner, som både kan og tør gribe ind over for den medarbejder eller kollega, der har et alkoholproblem. En nøgleperson er den eller de personer, der har ansvaret for at tage den positive konfrontation, når en ansat har et alkoholproblem. Der er to typer nøglepersoner: Fødte nøglepersoner, dvs. ledere. De er pr. definition nøglepersoner af den enkle grund, at det hører med til en leders ansvarsområde at gøre noget ved en svigtende arbejdsindsats også når årsagen er et alkoholproblem. Desuden er det kun ledere, der kan sætte disciplinære foranstaltninger i værk. Frivillige nøglepersoner, fx tillids- og sikkerhedsrepræsentanter eller andre kolleger. For at netværket kan fungere optimalt, skal det forgrene sig ud i alle virksomhedens afdelinger, og hele nøgleperson-netværket bør være synligt på opslagstavler osv. rundt om i virksomheden. Netværket skal endvidere udstråle tillid og tryghed, og det sker bedst, hvis man som ansat er sikret fortro- 17

20 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen lighed og en vis grad af anonymitet og hvis man kan henvende sig til den nøgleperson, man har mest tillid til. Erfaringsmæssigt er det dog i de fleste tilfælde nøglepersonen, der tager initiativet til en samtale med den ansatte, der har et alkoholproblem. Visse krav skal være opfyldt, for at netværket kan udfylde sin funktion: Nøglepersonerne skal være godt uddannede til opgaven. De skal have kompetence til at tilbyde hjælp i henhold til alkoholpolitikken. De skal kunne tilbyde støtte i opfølgningsfasen, så længe handleplanen følges. Uddannelsen af nøglepersoner skal bl.a. sikre, at de kan se signalerne på et alkoholproblem og ved, hvordan problemet kan udvikle sig. De skal desuden uddannes i samtaleteknik, i deres egen rolle og ansvar som nøglepersoner og i offentlige og private behandlingstilbud. Nøglepersonerne skal ikke påtage sig behandling eller ansvar for behandling. Den opgave skal løses af det professionelle behandlingssystem. 5. Opfølgning på alkoholpolitikken Det anbefales, at der i forbindelse med alkoholpolitikken indføres en fast procedure for, hvornår arbejdsgruppen gennemgår politikken og kommer med forslag til justeringer. Det kan fx ske en gang om året. I den sammenhæng er det vigtigt på ny at sætte fokus på de myter, der understøtter forestillingen om alkohol som sundt, mandigt og socialt uundværligt, se side 12. Det kan ske fx i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne. En alkoholpolitik skal hele tiden kunne tilpasses arbejdspladsens udvikling. Det er også vigtigt, at nøglepersonerne bliver holdt ajour gennem efteruddannelse og møder, hvor de kan udveksle erfaringer. Som inspiration kan der evt. rekvireres materiale fra relevante hjemmesider, se side

21 Alkoholpolitik Nøglepersonernes kompetencer Nøglepersonerne skal være normsættende og gode til at bryde alkoholtabuet, se side 10. De skal kunne snakke om alkohol som en naturlig ting, når der snakkes om sundhed. Nøglepersonerne skal endvidere være gode til: At se signaler på, at en person har alkoholproblemer At hjælpe personen i behandling. At støtte personen i at blive på arbejdspladsen, såfremt indgåede aftaler overholdes. Nøglepersonerne har tavshedspligt, når det gælder personlige oplysninger om alkoholproblemer. 19

22 20

23 alkoholproblemer Alkoholproblemer på arbejdspladsen Du gør ondt værre ved at dække over en kollega Et alkoholproblem hos en ansat eller leder påvirker hele arbejdspladsen. Der opstår en dårlig stemning i arbejdsgruppen, og snakken går. Misstemningen breder sig, og irritation og uro gør, at man ikke kan koncentrere sig om arbejdet, og den, der har problemet, bliver mere og mere isoleret. Har virksomheden ikke på forhånd fået tingene diskuteret, fx i forbindelse med alkoholpolitikken, sker der ofte følgende: Der går en masse tid med, at kollegerne snakker om den person, der har problemet, men ikke med vedkommende. Nogle synes, det er synd, andre kan godt forstå, at vedkommende drikker, andre igen synes, at der må gøres noget nu. Alt imens overtager de det arbejde, der ikke bliver gjort, undskylder kollegaens høje fravær, de mange svinkeærinder og det skiftende humør. Lige indtil den dag, de har fået nok. Så går de til lederen: NU må der gøres noget! Lederen reagerer med overraskelse og skepsis: Jeg har ikke bemærket noget specielt Kan det nu også være så slemt, for arbejdet er jo blevet passet. Den gode og sjove kollega er blevet et irritationsmoment, som gruppen ikke længere kan acceptere, og risikoen for en fyring er høj. Det som kollegerne i første omgang gjorde for at hjælpe at dække over ham eller hende viser sig nu at have medvirket til at forstærke problemet. Det er altid lederen, der i sidste ende har ansvaret for at tage en samtale med den pågældende medarbejder. Men det er alles ansvar, at situationen ikke får lov til at udvikle sig. Stol på din intuition Du skal ikke omskoles til alkohol- eller rusmiddelekspert for at blive en god nøgleperson, se side 17. At lære at genkende de tidlige signaler på et alkoholproblem handler i virkeligheden mest om at lære at stole på sin intuition. Du har sikkert længe haft det på fornemmelsen, hvis nogen i dine omgivelser har problemer med alkohol. Oftest har du ret, og den største fejl, du kan begå i den forbindelse, er at holde mund. Det er forståeligt, at man helst vil undgå en samtale, som kan blive ubehagelig, i særdeleshed hvis man ikke er sikker i sin sag. Men formulerer man sig venligt og bekymret, er der ingen, der kan blive fortørnet over, at man tager emnet op. 21

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere