Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen"

Transkript

1 PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne. Bogen indeholder en lang række praktiske anvisninger på, hvordan en alkoholpolitik kan se ud, og hvordan man afholder en samtale med en medarbejder, som har alkoholproblemer. Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen henvender sig især til ledere, som ønsker redskaber til at udarbejde en alkoholpolitik og skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere med alkoholproblemer møder de krav og får den støtte, de har behov for. Alko-politik_omslag.indd 1 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen 03/09/08 13:25:44

2 Fokus på alkohol alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen 1. udgave, 1. oplag 2008 Sundhedsstyrelsen 2008 Trykt ISBN Elektronisk ISBN Manuskript på baggrund af: Det eneste du ikke må gøre er ikke at gøre noget! af Sundhedsstyrelsen og MANUS På vej mod en sundere arbejdsplads af Sundhedsstyrelsen (tekstbearbejdning: Peter Haystrup) Fagredaktion: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, ved Kit Broholm Forlagsredaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Casper Tybjerg (s. 4) Image Library/Europa (side 6, 9, 10, 12, 16, 24, 25, 31, 37, 40) Image Library/Gold (forsiden, side 20, 23, 26, 27, 29, 32) Patrich Sheándell O Caroll/Photo Alto (side 13) Isabelle Rozenbaum/Photo Alto (side 15, 19, 28, 34) Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Printed in Denmark 2008 Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Telefon Fax Hjemmeside: Denne publikation kan også læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir. Nordisk Miljømærke

3 forord Forord Alkohol, medicin og andre stoffer er et af vores store samfundsmæssige problemer. Næsten alle kender en person med alkoholproblemer. Men det er stadig de færreste, som forsøger at tale om det. På arbejdspladserne er det dog blevet mere almindeligt at tage alkoholproblemer op til diskussion. For det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer. Og det koster dyrt både for den, der har problemet, og for kollegerne, virksomheden, familien og samfundet. Bogen her sætter fokus på alkohol. Dels fordi alkohol er det rusmiddel, som hyppigst giver problemer. Dels fordi problemstillingerne kan overføres på andre rusmidler. Har man først lært at se de tidlige signaler på alkoholproblemer, så kan man som regel også genkende andre former for rusproblemer. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at blandingsmisbrug er mere almindeligt, end man ofte gør sig klart. Når der i det følgende refereres til alkohol, vil det derfor også omfatte andre stoffer, så som medicin, hash og lignende. Bogens første del handler om alkoholpolitik på arbejdspladsen og bygger på erfaringer fra de mange arbejdspladser, der allerede har en alkoholpolitik og er glade for det. Den rummer gode råd og forslag til de arbejdspladser, der gerne vil indføre en alkoholpolitik eller som vil revidere den, de allerede har. Bogens anden del handler om alkoholproblemer på arbejdspladsen, og hvordan de kan tackles. Her gennemgås Samtalen om alkohol, som nøglepersonen skal tage med en medarbejder eller kollega, der har et alkoholproblem med henblik på at tilbyde hjælp. Ideerne i bogen henvender sig primært til offentlige og private arbejdspladser med flere end 25 ansatte, da det kræver visse personalemæssige ressourcer at føre tankerne ud i livet. Men også mindre virksomheder kan finde inspiration på de følgende sider. Ud over at give inspiration giver bogen også vejledning i, hvordan man gennemfører Samtalen om alkohol, (bilag 1), altså den nødvendige samtale med en medarbejder, der har så stort et alkoholforbrug, at 1

4 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN det påvirker hans/hendes arbejdsindsats. Bilag 2 er et eksempel på en alkoholpolitik og bilag 3 er et eksempel på en skriftlig aftale om at medarbejderen med ledelsens opbakning søger professionel hjælp til sit alkoholproblem. Arbejdet med at få etableret en alkoholpolitik på arbejdspladsen omfatter bl.a. afholdelse af kurser for virksomhedens nøglepersoner. Nøglepersoner er ledere og medarbejdere, der har fået tildelt ansvaret for at tilbyde hjælp og støtte til en ansat, som har problemer med at passe sit arbejde pga. et overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Her har især ledere et stort ansvar for at gribe ind og hjælpe, bl.a. ved positiv konfrontation. Formålet med bogen er at synliggøre problemstillingerne omkring arbejde og alkohol, at give virksomhederne et godt redskab til formulering af en alkoholpolitik, og at give nøglepersonerne nogle anvisninger på, hvordan alkoholproblemer kan tages op. Sundhedsstyrelsen,

5 indhold Når alkohol bliver et problem Hvor stort er problemet? 5 Alkoholpolitik Alkoholpolitik på arbejdspladsen 7 Alkoholpolitikken skal være aktiv og bevidst 9 Sæt alkohol på dagsordenen og bryd tabuet 10 Køreplan for indføring af alkoholpolitik 14 Alkoholproblemer Konkrete alkoholproblemer på arbejdspladsen 21 Faser på vej mod alkohol-afhængighed 24 Samtalen om alkohol 29 3 typer samtaler 35 Hjælp og behandling udefra 38 Find de lokale behandlingstilbud 39 Bilag Bilag 1. Hovedprincipperne i Samtalen om alkohol 41 Bilag 2. Eksempel på en alkoholpolitik 43 Bilag 3. Aftale om at indgå i et behandlingsforløb til afhjælpning af et alkoholproblem 47 3

6 Det går ud over andre, når man har et alkoholproblem 44 % af de børn, der anbringes uden for hjemmet, kommer fra familier med rusmiddelproblemer børn mellem 0 og 18 år har forældre, der har været indlagt på sygehus med alkoholrelaterede lidelser. 4

7 Når alkohol bliver et problem Hvor stort er problemet? Det er igennem de sidste år blevet mere almindeligt, at man ikke drikker alkohol på arbejdspladsen. Det skyldes bl.a. det stigende arbejdstempo og den større effektivitet, som er uforeneligt med et stort forbrug af alkohol. Derfor har mange arbejdspladser også en alkoholpolitik: På 60 % af arbejdspladserne er alkohol forbudt i arbejdstiden, undtagen ved særlige lejligheder. På 23 % af arbejdspladserne er der et totalforbud mod alkohol. På 9 % af arbejdspladserne er alkohol tilladt, men kun ved frokost eller aftensmad. På 1 % af arbejdspladserne tillades alkohol, men med en begrænsning på antal genstande. Kun 4 % har ingen alkoholrestriktioner, og de resterende arbejdspladser findes der ingen oplysninger om. (Sundhedsfremme på arbejdspladsen, 2007). Men på trods af denne udvikling har det samlede alkoholforbrug i de sidste 30 år blandt personer over 14 år ligget uændret på omkring 11 liter pr. person. Der er derfor ingen grund til at tro, at antallet af personer med alkoholproblemer er blevet mindre. Et minimumsskøn peger på, at mindst drikker over genstandsgrænserne herhjemme, og at ca er afhængige af alkohol. Med et sådant omfang af alkoholproblemer vil enhver større arbejdsplads have medarbejdere med et for stort forbrug af alkohol. Det store alkoholforbrug har mange omkostninger. Både for virksomheden i form af øget fravær, manglende kvalitet, arbejdsulykker og et dårligt image og for samfundet i form af store sundhedsudgifter, trafikuheld, vold, omsorgssvigt og familieproblemer. Men størst er omkostningerne for de mennesker, der har alkoholproblemer tæt inde på livet: de alkoholafhængige samt deres familier og kolleger. 5

8 6 Arbejdspladsen kan i særlig grad motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre en behandling.

9 Alkoholpolitik Alkoholpolitik på arbejdspladsen Mange kender en person, der får problemer med at passe sit arbejde pga. et for stort alkoholforbrug. Ofte har kollegerne igennem længere tid prøvet at hjælpe personen ved at dække over hans/hendes fejl uden held. Til sidst bliver tolerancen afløst af irritation, og kollegerne stiller krav om, at virksomhedens ledelse skrider ind. En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater: 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen. 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når fx skadestue eller sygehus har henvist til alkoholbehandlingen. Det ser således ud til, at arbejdspladserne i særlig grad kan motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre en behandling. For at arbejdspladsen kan gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at den har en velfungerende alkoholpolitik. En velfungerende alkoholpolitik er skabt på basis af en fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. Virksomhedens fordele ved alkoholpolitik Der er mange gode grunde til at indføre en alkoholpolitik på virksomheden: Kvalitet: En velfungerende medarbejderstab og ledelse er forudsætningen for at kunne indfri de stadig større krav, der stilles til virksomheden mht. effektivitet, arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel, kvalitet og indtjening. Tilstedeværelsen af alkoholproblemer er uforeneligt med disse krav. Besparelser: Et højt alkoholforbrug belaster arbejdspladsen i form af øget fravær, manglende kvalitet, flere arbejdsulykker og et dårligt image. Kontinuitet: Dygtige medarbejdere er en mangelvare, og et højt alkoholforbrug er ikke et ukendt fænomen blandt højtuddannede. De fleste virksomheder kan se en fordel i at støtte medarbejdere med begyndende alkoholproblemer, så de kan komme på ret køl igen, frem for at afskedige dem og gå glip af deres ekspertise. Damage control: En god alkoholpolitik kan sikre, at der bliver grebet hurtigt ind over for ansattes alkoholproblemer, således at problemerne ikke får lov at udvikle sig i det skjulte, fordi nogen af misforstået loyalitet 7

10 En alkoholpolitik skal være aktiv og bevidst for at være effektiv. Medarbejderne skal have præcis viden om: Hvorfor kan alkohol og arbejde ikke forenes? I dag er den generelle holdning i befolkningen, at alkohol og arbejde som hovedregel ikke hører sammen. Når arbejdspladsen skal formulere sin egen alkoholpolitik, er det dog vigtigt, at alle på arbejdspladsen får lejlighed til at diskutere deres holdninger og de undtagelser, der evt. skal indskrives i alkoholpolitikken. Det kan fx være i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage m.m. Hvilke hjælpeforanstaltninger kan virksomheden tilbyde sine ansatte? Hjælpeforanstaltningerne beskriver fx de behandlingstilbud, som virksomheden vil benytte sig af. Desuden fastlægger hjælpeforanstaltningerne også, hvorvidt virksomheden vil betale for behandling, samt i hvilket omfang den vil give frihed til behandling samt støtte i behandlingsforløbet og efter tilbagevenden til arbejdet. dækker over en kollegas alkoholproblem, indtil smertegrænsen er overskredet. Image: En synlig alkoholpolitik kan sammen med den øvrige sundhedspolitik være med til at profilere virksomheden som en arbejdsplads, der er villig til at løfte sit sociale og medmenneskelige ansvar. Det er ofte de bløde værdier, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft. Et vigtigt formål med alkoholpolitikken er, at alle føler et (med)ansvar for, at et alkoholproblem ikke får lov at udvikle sig i det skjulte. Jo tidligere man tager fat om et alkoholproblem, jo færre menneskelige og økonomiske omkostninger får det for både medarbejderen, familien, kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Derfor har alle en interesse i, at der bliver gjort noget ved problemet så tidligt som muligt. Hvilke krav stiller virksomheden til sine ansatte mht. ædruelighed og arbejdsindsats? Hvilket ansvar og hvilke pligter har nøglepersoner og kolleger i forhold til en medarbejder, der har et alkoholproblem? Nøglepersonernes pligter og opgaver er beskrevet side 17 og 19. Kollegernes forhold er beskrevet side 21 og 35. 8

11 Alkoholpolitik Alkoholpolitikken skal være aktiv og bevidst Alkoholforbud på arbejdspladsen bør være en selvfølge i dagligdagen. Men forbud kan ikke i sig selv forhindre, at arbejdspladsen kan opleve alkoholproblemer blandt de ansatte og i værste fald kan være nødt til at skride til fyringer. Den aktive og bevidste alkoholpolitik er kendetegnet ved, at virksomheden har et netværk af nøglepersoner, se side 17. Disse mennesker er udvalgt af virksomheden og har fået tildelt et ansvar for at tilbyde hjælp og støtte til kolleger, der har alkoholproblemer. Nøglepersonerne vælges både ud fra deres stilling og ansvar i virksomheden dvs. som ledere, eller fordi de i forvejen har et tillidshverv, som fx tillids- eller sikkerhedsrepræsentanter. Det kan også være en særlig vellidt kollega. Kun 28 % af virksomhederne har tilbud eller ordninger, der kan hjælpe ansatte med alkoholproblemer. Den mest udbredte ordning er procedurer til at tage alkoholproblemer op, hvilket 13 % af virksomhederne har. I gennemsnit går der år, før en person med alkoholproblemer kommer i behandling. I alle de år vokser problemet sig bare større og større. Begrænsning af medarbejdernes adgang til alkohol i dagligdagen er første skridt men langt fra nok. En aktiv og bevidst alkoholpolitik er altså andet og mere end at fastsætte regler om alkoholforbud og evt. undtagelser herfor. Gør alkoholindsats til en aktiv del af sundhedspolitikken Støtte til medarbejdere med alkoholproblemer bør være en integreret del af virksomhedens sundhedspolitik. Endnu lever de færreste virksomheder op til dette. 9

12 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Sæt alkohol på dagsordenen og bryd tabuet Alkoholproblemer er tabu, som vi nødigt snakker med hinanden om. Det kan hænge sammen med, at et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på mange områder: det sociale, faglige, fysiske, følelsesmæssige og familiemæssige. At påpege et alkoholproblem er det samme som at sige, at personen generelt fungerer dårligere bl.a. som medarbejder og kollega. Derfor er alkohol en følsom problemstilling, der gør det nødvendigt at skelne mellem mennesket og det alkoholproblem, der gør personen anderledes end tidligere. Men det er et paradoks, hvis man afstår fra at tale om problemet, fordi man ved, at det har omfattende negative konsekvenser for personens funktionsevne. Denne viden burde i stedet tilskynde til handling. Alkoholtabuet skal derfor brydes, og det sker lettere, hvis arbejdspladsen sætter alkohol på dagsorden, fx i forbindelse med formuleringen af en alkoholpolitik. Det vil føre til diskussioner af normer og kultur og konsekvenser af alkoholproblemer. Og det vil motivere til at tage fat på de alkoholproblemer, som man møder. Når det bliver almindeligt at tale om alkohol, bliver det et emne, som vi alle kan forholde os til. 10

13 Alkoholpolitik Formuleringen af en alkoholpolitik er en god lejlighed til at tage hul på de fordomme og tabuer, der ofte er om alkohol. Debatmøder Det er vigtigt at få skabt en debat om alle de forestillinger, som er indlejret i vores alkoholkultur, og som er styrende for vores automatiske reaktioner i forhold til alkohol og alkoholproblemer. Først når man har fået sat nyt lys på den måde, vi almindeligvis tænker om alkohol og har fået nogle fælles forestillinger baseret på viden, vil arbejdspladsen være rustet til at håndtere de alkoholproblemer, som kan opstå. Brug evt. eksterne konsulenter med specialviden inden for området til at sætte debatten i gang (få en oversigt hos kontaktpersonen i kommunen, se kommunens hjemmeside). Diskussionen kan foregå på fællesmøder som fx gå hjem-møder, personalemøder og fagklubmøder, og det er vigtigt, at den tager hul på fx disse og andre fordomme og tabuer, der ofte er om alkohol. Det er ofte en fordel, at der i debatten indgår et oplæg om, hvordan virksomheden ønsker at håndtere alkoholproblemer i fremtiden. På baggrund af dette kan man så arbejde videre med formulering af regler for alkoholforbud, undtagelser herfor, se side 15, m.v. 11

14 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Myter & fakta om alkohol Alle har et forhold til alkohol: Næsten alle danskere drikker alkohol ved festlige lejligheder, og de fleste kender nogen, der drikker så meget og så ofte, at det er et problem. Derfor har vi forestillinger og normer om alkohol. Mange normer er baseret på myter, som må op til en kritisk debat, for at virksomheden kan håndtere de alkoholproblemer, som uvægerligt vil komme på en hvilken som helst større arbejdsplads. Myte: Alkohol er sundt, hvis det drikkes med måde. Fakta: Nej, alkohol er et giftstof, som man ikke skal drikke for sin sundheds skyld. Kun ældre mennesker med høj risiko for hjertesygdom kan evt. have gavn af at drikke en enkelt genstand. Myte: Det værste, der kan ske for os, der drikker normalt, er, at vi får tømmermænd. Det er kun socialt svage og karakterløse personer, der bliver afhængige. Fakta: Uanset om man er stærk eller svag bidrager et for stort alkoholforbrug til udvikling af afhængighed samt 60 forskellige sygdomme. Et for stort alkoholforbrug er mest almindeligt blandt veluddannede og velstillede. Men det er sværere at bære et alkoholproblem, og det bliver hurtigere synligt, hvis man samtidig har sociale eller psykiske problemer. Myte: Det er en privat sag, hvor meget man drikker. Fakta: Nej, et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på alle måder. Det forstyrrer de følelsesmæssige relationer i familien samt de relationer, man har til andre, fx kolleger. Et for stort alkoholforbrug går således ud over børn, partner og kolleger. Derfor er alkoholforbruget ikke noget, der alene vedrører den, der drikker. Et for stort alkoholforbrug kan nedjusteres, hvis problemet opdages i tide. Myte: Rigtige mænd kan bære en brandert. Fakta: Hvis man bliver mindre påvirket af alkohol end andre, tyder det på, at man har udviklet alkoholtolerans og er på vej mod alkoholafhængighed. 12

15 Alkoholpolitik Myte: Mænd, der ikke drikker øl, er tøsedrenge. Fakta: Det kræver mere mod og karakter at modstå et drikkepres end at gøre som de andre. Myte: Man har først et alkoholproblem, hvis man er nødt til at drikke om morgenen. Fakta: Når man er nået dertil, har man brug for akut behandling. Alkoholproblemet er startet adskillige år tidligere. Myte: Hvis man kan passe sit arbejde, har man ikke noget alkoholproblem. Fakta: Når man er træt, ukoncentreret og glemsom på grund af et for stort alkoholforbrug, passer man ikke sit arbejde på en optimal måde. Man kan sagtens være på arbejdspladsen, selvom man har et alkoholproblem. Men ens funktionsevne er nedsat. Myte: Man kender først sine venner og kolleger, når man har drukket sig fuld sammen. Fakta: Nej, så ved du, hvordan de reagerer i bedøvet og forgiftet tilstand. Myte: Der er ingen, der bliver presset til at drikke. Det bestemmer de da selv. Fakta: Nej, når kun 7 % af befolkningen ikke drikker alkohol, kan man føle sig afvigende, hvis man afstår fra at drikke alkohol. Og da det for de fleste føles som et pres, vælger mange formentligt ubevidst af den grund at drikke som de andre. Myte: Al morskab uden alkohol er kunstig. Spørgsmål: Er vi virkelig så hæmmede, at vi er nødt til at være bedøvede for at kunne udfolde os og have det sjovt sammen? 13

16 ALKOHOLPOLITIK OG ALKOHOLPROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSEN Køreplan for indføring af alkoholpolitik Når en virksomhed indfører en alkoholpolitik, bør en række forudsætninger være opfyldt: Alkoholpolitikken skal være et resultat af en fælles debat og fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdspladsen skal have klare og entydige regler for, om og i givet fald i hvilke situationer man må drikke på arbejdspladsen. Det skal være fuldt accepteret, at man både kan give og modtage et tilbud om hjælp til at komme ud af et alkoholproblem. Alle medarbejdere skal føle, de har et medansvar for, at alkoholproblemer ikke får lov til at udvikle sig i det skjulte. Ledelsen skal forpligte sig til at støtte alkoholpolitikken med både ressourcer og handling. Det er en god idé at dele forløbet op i 5 faser: 1 Forberedelse 2 Udformning af politikken 3 Formidling af information 4 Nøglepersoner 5 Opfølgning Indholdet af de 5 faser uddybes på de følgende sider. 1. Forberedelse Det bør være samarbejdsudvalget, der står for det praktiske arbejde med at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik på arbejdspladsen. Det kan også være en gruppe nedsat af samarbejdsudvalget. I det følgende vil den gruppe, der arbejder med alkoholpolitikken, blive kaldt arbejdsgruppen. Det er en god idé at undersøge: Hvilke holdninger har arbejdspladsen til, hvordan alkoholproblemer skal håndteres? Og hvilke holdninger ønsker man fremover? Hvad ved arbejdspladsen om alkoholproblemer og behandling af dem? Og hvilken viden er nødvendig? Er der forhold på arbejdspladsen, der (positivt eller negativt) fremmer en bestemt alkoholkultur? Hvilke ressourcer vil arbejdspladsen bruge på at indføre en alkoholpolitik og skal politikken samtidig omfatte misbrug af andre rusmidler som fx medicin og hash? Hvilke holdninger er der i dag til at drikke alkohol på arbejdet og hvilke holdninger ønsker man i fremtiden? 14

17 Alkoholpolitik 2. Udformning af politikken Det er vigtigt, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i arbejdspladsens forhold, kultur og traditioner. Kun på den måde kan alkoholpolitikken blive en naturlig del af virksomhedens fremtidige sundheds- eller personalepolitik og følge de regler, der i forvejen gælder for ansættelsen, fx regler for sygefravær eller for afvikling af ansættelsen. Ved udformningen af politikken skal følgende emner være præciseret: A. Rammer for alkohol på arbejdspladsen Formålet med alkoholpolitikken Afgrænsning af, om og i hvilke situationer det er i orden at drikke alkohol på arbejdspladsen Definition af arbejdsplads/arbejdssted Fastlæggelse af arbejdstid Præcisér hvem alkoholpolitikken gælder for. B. Hjælpeforanstaltninger Nøgleperson-systemet, se side 17 Forskellige tilbud om hjælp, som arbejdspladsen har besluttet at give medarbejderne Medarbejdernes stilling under og efter en evt. behandling Konsekvenserne ved at bryde regler og indgåede aftaler Administration af fortrolighed og tavshedspligt Præcis definition af, hvad der er ledelsesansvar og ledelseskompetence, samt hvilket ansvar, og hvilken kompetence de øvrige nøglepersoner har. Alkoholpolitikken skal være et resultat af en fælles debat og fælles beslutning. 15

18 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Tips til alkoholpolitikken Tag hul på alkoholdebatten og formuleringen af en alkoholpolitik allerede i fredstid dvs. når der ikke er konflikter på grund af alkoholproblemer. Det er lettere at tale om alkoholproblemer, når ingen føler sig personligt ramt. Dæk ikke over andres alkoholproblem. Hvis du undskylder eller dækker over en kollega, der ikke længere kan passe sit arbejde på grund af alkoholproblemer, gør du vedkommende en bjørnetjeneste. Jo længere tid et alkoholproblem holdes skjult, jo vanskeligere er det at rette op på. ledelsen Vær bevidst om signalværdien, når virksomheden uddeler gaver til ansatte eller samarbejdspartnere. Gaver bestående af vin eller spiritus understøttes af den våde danske alkoholkultur. Desuden kan vingaver være uvelkomne hos mennesker, der oplever alkoholproblemer personligt eller i familien. Der findes mange gode alternativer til vingaver. Tilsvarende vil vinklubber og vinsmagningsarrangementer understøtte forestillingen om vin som sundt og udtryk for en livsstil, der signalerer høj social status. 16

19 Alkoholpolitik 3. Formidling af information Når arbejdsgruppen har vedtaget alkoholpolitikken, skal samtlige medarbejdere informeres grundigt. Det gælder også det personale, der er ansat af en anden arbejdsgiver, fx underleverandører og rengørings- og kantinepersonale, der har deres daglige arbejde i virksomheden og derfor berøres af den nye politik. Ved nyansættelser skal nye medarbejdere naturligvis orienteres også vikarer, ferieafløsere, folk i jobtræning, elever, ferieafløsere, praktikanter osv. Alkoholpolitikken skal kommunikeres både mundtligt og skriftligt. Den mundtlige orientering kan ske på fællesmøder som fx gå hjem-møder og personalemøder evt. i samarbejde med en ekstern konsulent, der kan fokusere på, hvorfor det er vigtigt for alle medarbejdere at hjælpe en kollega, der har brug for hjælp jo før, jo bedre. De skriftlige informationer kan formidles i personaleblade, via foldere, på opslagstavler osv. Artikler, foldere, opslag m.v. formuleres i et præcist og letforståeligt sprog, og de skal indeholde oplysninger om, hvorfor virksomheden har fået en alkoholpolitik, og hvordan hjælpesystemet virker. Nøglepersonerne bør figurere med foto og oplysninger om deres kompetence samt om, hvor og hvordan de kan kontaktes. De forskellige behandlingstilbud skal beskrives med informationer om adresser, telefonnumre, åbningstider, etc. 4. Nøglepersoner Et effektivt hjælpesystem er et vigtigt led i alkoholpolitikken. Hjælpesystemet sikrer, at ansatte med problemer bliver hjulpet så tidligt og så godt som muligt. Systemet kan med fordel bygges op om et netværk af kontaktpersoner de såkaldte nøglepersoner, som både kan og tør gribe ind over for den medarbejder eller kollega, der har et alkoholproblem. En nøgleperson er den eller de personer, der har ansvaret for at tage den positive konfrontation, når en ansat har et alkoholproblem. Der er to typer nøglepersoner: Fødte nøglepersoner, dvs. ledere. De er pr. definition nøglepersoner af den enkle grund, at det hører med til en leders ansvarsområde at gøre noget ved en svigtende arbejdsindsats også når årsagen er et alkoholproblem. Desuden er det kun ledere, der kan sætte disciplinære foranstaltninger i værk. Frivillige nøglepersoner, fx tillids- og sikkerhedsrepræsentanter eller andre kolleger. For at netværket kan fungere optimalt, skal det forgrene sig ud i alle virksomhedens afdelinger, og hele nøgleperson-netværket bør være synligt på opslagstavler osv. rundt om i virksomheden. Netværket skal endvidere udstråle tillid og tryghed, og det sker bedst, hvis man som ansat er sikret fortro- 17

20 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen lighed og en vis grad af anonymitet og hvis man kan henvende sig til den nøgleperson, man har mest tillid til. Erfaringsmæssigt er det dog i de fleste tilfælde nøglepersonen, der tager initiativet til en samtale med den ansatte, der har et alkoholproblem. Visse krav skal være opfyldt, for at netværket kan udfylde sin funktion: Nøglepersonerne skal være godt uddannede til opgaven. De skal have kompetence til at tilbyde hjælp i henhold til alkoholpolitikken. De skal kunne tilbyde støtte i opfølgningsfasen, så længe handleplanen følges. Uddannelsen af nøglepersoner skal bl.a. sikre, at de kan se signalerne på et alkoholproblem og ved, hvordan problemet kan udvikle sig. De skal desuden uddannes i samtaleteknik, i deres egen rolle og ansvar som nøglepersoner og i offentlige og private behandlingstilbud. Nøglepersonerne skal ikke påtage sig behandling eller ansvar for behandling. Den opgave skal løses af det professionelle behandlingssystem. 5. Opfølgning på alkoholpolitikken Det anbefales, at der i forbindelse med alkoholpolitikken indføres en fast procedure for, hvornår arbejdsgruppen gennemgår politikken og kommer med forslag til justeringer. Det kan fx ske en gang om året. I den sammenhæng er det vigtigt på ny at sætte fokus på de myter, der understøtter forestillingen om alkohol som sundt, mandigt og socialt uundværligt, se side 12. Det kan ske fx i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne. En alkoholpolitik skal hele tiden kunne tilpasses arbejdspladsens udvikling. Det er også vigtigt, at nøglepersonerne bliver holdt ajour gennem efteruddannelse og møder, hvor de kan udveksle erfaringer. Som inspiration kan der evt. rekvireres materiale fra relevante hjemmesider, se side

21 Alkoholpolitik Nøglepersonernes kompetencer Nøglepersonerne skal være normsættende og gode til at bryde alkoholtabuet, se side 10. De skal kunne snakke om alkohol som en naturlig ting, når der snakkes om sundhed. Nøglepersonerne skal endvidere være gode til: At se signaler på, at en person har alkoholproblemer At hjælpe personen i behandling. At støtte personen i at blive på arbejdspladsen, såfremt indgåede aftaler overholdes. Nøglepersonerne har tavshedspligt, når det gælder personlige oplysninger om alkoholproblemer. 19

22 20

23 alkoholproblemer Alkoholproblemer på arbejdspladsen Du gør ondt værre ved at dække over en kollega Et alkoholproblem hos en ansat eller leder påvirker hele arbejdspladsen. Der opstår en dårlig stemning i arbejdsgruppen, og snakken går. Misstemningen breder sig, og irritation og uro gør, at man ikke kan koncentrere sig om arbejdet, og den, der har problemet, bliver mere og mere isoleret. Har virksomheden ikke på forhånd fået tingene diskuteret, fx i forbindelse med alkoholpolitikken, sker der ofte følgende: Der går en masse tid med, at kollegerne snakker om den person, der har problemet, men ikke med vedkommende. Nogle synes, det er synd, andre kan godt forstå, at vedkommende drikker, andre igen synes, at der må gøres noget nu. Alt imens overtager de det arbejde, der ikke bliver gjort, undskylder kollegaens høje fravær, de mange svinkeærinder og det skiftende humør. Lige indtil den dag, de har fået nok. Så går de til lederen: NU må der gøres noget! Lederen reagerer med overraskelse og skepsis: Jeg har ikke bemærket noget specielt Kan det nu også være så slemt, for arbejdet er jo blevet passet. Den gode og sjove kollega er blevet et irritationsmoment, som gruppen ikke længere kan acceptere, og risikoen for en fyring er høj. Det som kollegerne i første omgang gjorde for at hjælpe at dække over ham eller hende viser sig nu at have medvirket til at forstærke problemet. Det er altid lederen, der i sidste ende har ansvaret for at tage en samtale med den pågældende medarbejder. Men det er alles ansvar, at situationen ikke får lov til at udvikle sig. Stol på din intuition Du skal ikke omskoles til alkohol- eller rusmiddelekspert for at blive en god nøgleperson, se side 17. At lære at genkende de tidlige signaler på et alkoholproblem handler i virkeligheden mest om at lære at stole på sin intuition. Du har sikkert længe haft det på fornemmelsen, hvis nogen i dine omgivelser har problemer med alkohol. Oftest har du ret, og den største fejl, du kan begå i den forbindelse, er at holde mund. Det er forståeligt, at man helst vil undgå en samtale, som kan blive ubehagelig, i særdeleshed hvis man ikke er sikker i sin sag. Men formulerer man sig venligt og bekymret, er der ingen, der kan blive fortørnet over, at man tager emnet op. 21

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her.

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Uddraget indeholder: Alkoholproblemer på arbejdspladsen

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Misbrugspolitik for University College Lillebælt

Misbrugspolitik for University College Lillebælt Vejledning til Misbrugspolitik for University College Lillebælt Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer Vejledningens formål Denne

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN Alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer kan gribe forstyrrende ind i vores liv. Ved at indføre en misbrugspolitik tager virksomheder et stort skridt i forhold til

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole.

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. Alkoholpolitik på Dronninggårdskolen Mål Dronninggårdskolens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. være medvirkende til at

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

til forældre snifning og unge

til forældre snifning og unge til forældre snifning og unge Snifning Rus gennem næsen Snifning betyder, at man for at opnå en rus indånder giftige dampe fra kemiske væsker og organiske opløsningsmidler. Rusen varer under en time Under

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Risikospilleren Problemspilleren

Risikospilleren Problemspilleren 1 Ludomani har alvorlige konsekvenser både for den der spiller og for den pårørende. Ludomani er et stigende problem, men mange ved faktisk ikke ret meget om emnet. Derfor er det vigtigt at sætte fokus

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Effektive omsorgssamtaler Workshop

Effektive omsorgssamtaler Workshop Effektive omsorgssamtaler Workshop Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Mobil: 40385474 Mail: ah@cabiweb.dk Anette Hansen Seniorkonsulent Bl.a.: - Analyse af de langtidsfraværende i virksomheden Region

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere