Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker - Forslag til plan for den politiske proces 5 "Alkoholbehandling i kommunerne" Lægeforeningens rapport 8 Bilagsoversigt 9 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Hørsholm Kommune og Psykiatrifonden afholder d. 10. oktober 2012 arrangement i Trommen under overskriften Du er på, men er du ok?. Arrangementet meldes udsolgt. Som afslutning på det tværkommunale alkoholinitiativ afholdes der CUT-film-festival i Humlebæk Bio d. 10. oktober Diabetesforeningen afholdt d. 27. september 2012 diabetes-arrangement på Louiselund. Budgetforliget er vedtaget og Sundhedsudvalgets forslag er godkendt. D. 26. november 2012 afholdes der alkoholkonference i Fællessalen på Christiansborg. Hørsholm Kommune har indgået et samarbejdsprojekt med Fredensborg Kommune vedrørende drift af forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes. Sundhedsudvalget vil blive orienteret om erfaringerne primo Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/16866 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Interesseforum på Louiselund Resume I dette punkt præsenterer administrationen vedtægter for interesseforum på Louiselund. Vedtægterne blev godkendt på Social og Seniorudvalgets møde i juni Administrationen indstiller at Sundhedsudvalget drøfter og godkender vedtægterne. Forslag Administrationen foreslår at Sundhedsudvalget drøfter og godkender vedtægterne for interesseforum på Louiselund. Sagsfremstilling Administrationen har i forbindelse med ibrugtagelsen af Louiselund udarbejdet vedtægter til etablering af et interesseforum. Formålet med at etablere et interesseforum på Louiselund er at skabe et dynamisk forum for dialog på tværs af medarbejdere, ledelse og eksterne interessenter. Politikere fra Sundhedsudvalget og Social og Seniorudvalget vil kunne deltage ad hoc. Administrationen vil inden Louiselunds officielle indvielse i december planlægge og afholde et konstituerende møde for aktuelle interessenter i november. Vedtægterne blev d. 18. juni 2012 godkendt af Social og Seniorudvalget og er vedlagt som bilag. Sagens tidligere behandling Sundhedsudvalget blev på mødet 25. maj 2012 orienteret om etablering af interesseforum på Louiselund samt præsenteret for et første udkast af vedtægterne (12/8375) Bilag - Bilag 1 - Vedtægter for interesseforum på Louiselund Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget drøftede og godkendte forslaget. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/15356 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker - Forslag til plan for den politiske proces Resume Sundhedsstyrelsen har publiceret forebyggelsespakker indenfor områderne tobak, alkohol, mental sundhed, seksuel sundhed og fysisk aktivitet. Der bliver publiceret yderligere forebyggelsespakker i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 for områderne hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, overvægt, sol, samt stoffer. Med dette punkt skitserer administrationen en procesplan for den politiske proces i forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår at Sundhedsudvalget Godkender udkast til procesplan Udpeger foreløbige fokusområder til den videre proces Drøfter ambitionsniveauet for implementeringen Sagsfremstilling Sundhedsudvalget blev på mødet d. 31. august præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indenfor områderne tobak, alkohol, mental sundhed, seksuel sundhed og fysisk aktivitet. Der bliver publiceret yderligere forebyggelsespakker i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 for områderne hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, overvægt, sol, samt stoffer. I dette punkt skitserer administrationen en procesplan for hvorledes implementeringen af forebyggelsespakkerne kan igangsættes. Implementeringen af forebyggelsespakkerne i Hørsholm Kommune består dels af en politisk og en administrativ proces. Sundhedsudvalget skal forholde sig til den politiske proces, men til orientering er dele af den administrative proces også beskrevet i procesplanen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Den politiske proces skal sikre involvering og politisk prioritering af sundhedsmæssige fokusområder i samtlige politiske fagudvalg. De prioriterede fokusområder fra samtlige udvalg viderebringes til en workshop for udvalgsformænd og interessenter på tværs af organisationen, hvor målet er at udvikle en strategi og handleplan for den fremadrettede implementering af forebyggelsespakkerne Her ser vi sundheden i Hørsholm. Forslag til procesplan Handling Mål September 2012 Forslag til procesplan udarbejdes og fremlægges til godkendelse i Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget udpeger foreløbige fokusområder og drøfter ambitionsniveau. Procesplan godkendt Foreløbige fokusområder udpeget Ambitionsniveau drøftet Oktober 2012 Der afholdes en workshop med politikere og relevante interne og eksterne interessenter. Workshoppen tager udgangspunkt i forebyggelsespakkerne og de foreløbige fokusområder, som Sundhedsudvalget har udpeget. Workshop afholdt November 2012 På baggrund af workshoppen fastlægger og godkender Sundhedsudvalget de endelige fokusområder samt drøfter forslag til konkrete indsatser på oplæg fra administrationen. Endelige fokusområder godkendt. December 2012 Drøftelse i øvrige fagudvalg der tager udgangspunkt i de endelige fokusområder samt forslag til konkrete indsatser for hvert fagudvalg. De øvrige fagudvalg drøfter forslag til indsatser samt evt. andre ideer til initiativer indenfor hver deres fagområde. Fagudvalgenes tilbagemeldinger Januar 2013 Med udgangspunkt i fagudvalgenes tilbagemeldinger udarbejder administrationen et udkast til mål og handleplan for implementeringen af konkrete initiativer under forebyggelsespakkerne. Sundhedsudvalget godkender udsendelse af udkast til mål- og handleplan i høring. Mål og handleplan er sendt i høring. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 Mål og handleplan sendes i høring. Februar/marts 2013 Høringsperiode Vedtagelse af mål og handleplan. Mål og handleplan træder i kraft Kommunikation Kommunikationen er indtænkt i den administrative proces, som kører parallelt med den politiske proces. Sagens tidligere behandling Sundhedsudvalget blev på mødet d. 31. august 2012 præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indenfor områderne tobak, alkohol, mental sundhed, seksuel sundhed og fysisk aktivitet. Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget drøftede ambitionsniveauet for implementeringen af forebyggelsespakkerne og godkendte administrationens udkast til procesplan og de foreslåede fokusområder indenfor fysisk aktivitet, alkohol og misbrug med følgende bemærkninger: Udmøntningen skal ske i forlængelse af budgetforliget og de fokusområder, som er beskrevet heri vedrørende samarbejde med idrætsforeninger, fysisk aktivitet i skolerne, hverdagsrehabilitering og styrket sygeplejefaglig indsats. Workshoppen planlægges i forlængelse af Sundhedsudvalgets møde d. 1. november Her vil udvalgsformændene fra de øvrige fagudvalg blive inviteret sammen med centercheferne til en drøftelse af samarbejdsprojekter indenfor: 1) Samarbejde med idrætsforeninger 2) Fysisk aktivitet i skolen 3) SATSpuljeprojekt vedr. sundhedstilbud i beskæftigelsesindsatsen 4) Fortsat fokus på hverdagsrehabilitering og styrket sygeplejefaglig indsats indenfor alkohol og psykiatri. Sundhedsudvalget ønsker på næste møde at høre om erfaringerne med projektet Skoler i bevægelse. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/18236 Journalnr.: I02 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan "Alkoholbehandling i kommunerne" Lægeforeningens rapport Resume Lægeforeningen har udarbejdet rapporten Alkoholbehandling i kommunerne fra september Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter Lægeforeningens rapport. Sagsfremstilling KL har kommenteret på Lægeforeningens rapport Alkoholbehandling i kommunerne fra september Sundhedsudvalget får forelagt rapporten til orientering og drøftelse. Bilag - Lægeforeningens rapport "Alkoholbehandling i kommunerne" - KLs kommentarer Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget drøftede rapportens indhold og efterspurgte en status på alkoholbehandlingen i Hørsholm Kommune jf. den Smiley-ordning, som beskrives i rapportens bilag 3. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 - Vedtægter for interesseforum på Louiselund Åben Lægeforeningens rapport "Alkoholbehandling i kommunerne" Åben KLs kommentarer Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 10

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere