Hva vi vet om familier med rus-problemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best muligt. v. Helle Lindgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hva vi vet om familier med rus-problemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best muligt. v. Helle Lindgaard"

Transkript

1 Familie-orienteret rus-behandling Hva vi vet om familier med rus-problemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best muligt v. Helle Lindgaard

2 Præsentation Helle Lindgaard, cand.psych., ph.d. Egen psykologvirksomhed (før Århus Universitet/Center for Rusmiddelforskning) Forskning, formidling/undervisning, supervision/terapi Rus, især familier/barn, siden 1995 Nationale Kliniske Retningslinjer for alkoholbehandling

3 Oplæggets formål:.. at vi sammen kan skabe forståelse og utvikling!

4 Program Hva vi vet om familier med rusproblemer og deres barn forskning og evidens: Hva er problemet og hva som trengs? Hva vi vet om konsekvenser for familier og barn Hvordan vi kan hjelpe best muligt - forskning og evidens Hva som fungerer J effektive komponenter og nonspecifikke/generelle faktorer Forutsetning for å lykkes med god behandling

5 Program Lindgaard, H. (2012). Familier med alkoholproblemer: Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling. Kbh, Sundhedsstyrelsen. (gjentaget i , men ikke noe nyt!)

6 Dansk Norsk! Bilder, mye tekst - spør!

7 Håper det går bra Men! Slik pakker jeg kofferten

8 Håper det går bra Men! Slik pakker jeg kofferten og presentasjoner!

9 Scenen settes Hva er problemet og hva som trengs

10 Det er et problem. At problemet ofte defineres af rus-bruker og at det kan tage år At innsatser til familien ofte er avhængig af rusbrukers erkjennelse og behov At rus-problemet og familie/barn er splittet sektorielt

11 Det er et problem. barn specifikt at oppdage barn (i tide).. Og når vi gør, risiko for symptom-behandling. eller vi handler ikke på det, vi ser

12 Så hva trengs? -overordnet Vi trenger bedre rus-behandling -flere i behandling og tidligere -og det skal fungere, også på lang sigt! Vi har ganske mange familier/barn, som sliter og skades som følge af en fars/mors/partners rus-bruk -som vi trenger at identificere -og gi den rette hjelp, også forebyggende

13 Og det kan vi! Med familieorienteret rusbehandling ( og så bare noe mere J)

14 Familien med rusproblemer Felles definition og forståelse

15 Når er det et problem? og for hvem? Når er det et problem og hvem har retten til at definere det? Det er et problem, når noen eller noe påvirkes! ALLE kan definere og be om hjelp!

16 Hva er problemet? Komplekst og multi-faktorielt

17 Komplekst, multi-faktorielt felt Familierne er forskjellige/komplekse Rusproblemerne er forskjellige/komplekse Genetisk, biologisk disposition Sykdom der ikke kan kureres Personligheds-forstyrrelse Tillært coping-strategi Selv-medicinering af en dybereliggende psykisk lidelse Løsnings-metoderne er forskjellige/komplekse

18 Komplekst, multi-faktorielt felt den totale belastningen/kapasitet

19 Hva er familie-orienteret rusbehandling? -Og hva er det ikke?

20 Hva er familie-orienteret rusbehandling Paraply med mye under Pårørende/nære relationer Rus-bruker Par-indsats Foreldre-indsats Familie-indsats Alene/sammen/parallell Direkte/in-direkte Det er ikke barn alene, ikke bare familie-terapi

21 Hvad kan familie-orienteret rusbehandling Forebygge Iværksætte/motivere til forandring Behandle Efter-behandle: vedlikeholde forandring/udvikling Helle Lindgaard

22 Relationen er det avgjørende - Hender at holde i at gå sammen og i samme retning!

23 Hvorfor er familieorienteret rusbehandling god rusbehandling?

24 Familieorienteret rusbehandling (alkohol) Ifølge evidensen, noget af det mest effektive rusbehandling, og bedre end individuel rusbehandling ift: Reduceret forbruk/ophør Effekt over lengere tid Reduceret vold/kriminalitet, sykdom

25 Hvis familieorienteret rusbehandling er god rusbehandling hva med familien?

26 hva med familien? Blir de bare brukt i rusbehandlingen? Familien egne problemer Familien en del af forandrings-processen Familien motiverede for forandring/tidligere/uavhængigt af rus-bruker Men ansvaret for rusproblemet altid rusbrukers!

27 Familieorienteret rusbehandling fungerer for hele familien! Familieorienteret rusbehandling har mere positiv effekt på familien end individuel rusbehandling!

28 Win-win J Bedre hjelp til familien Bedre hjelp til rusbruker

29 Hvorfor er det slik?

30 Relationen er det avgjørende - Hender at holde i at gå sammen og i samme retning!

31 I stedet for å gi en stokk så gi hender at holde i

32 I stedet for å gi en stokk så gi hender at holde i Ny familie-struktur, brudd med gamle mønstre, nyt liv, nye værdier, nyt indhold Gøres ikke af rus-bruker el. familien alene, det er en fælles oppgave

33 Hvorfor og hvordan påvirkes barn?

34 Barn påvirkes fordi deres familie påvirkes!

35 Hvad vet vi om familien med rusproblemer? Konsekvenser for familien

36 Rusen definerer og styrer familien Centrering Rusen definerer og styrer familiens måde at være familie på (ikke familiens værdier/behov, ikke barnets beste/behov)

37 Implikasjoner for praksis Rusen definerer og styrer familien Rusen har en central rolle i behandlingen Familien har en central rolle i behandlingen Helle Lindgaard

38 Centrering Hele familien påvirkes -centrale problemstillinger Uforutsigbarhet kaos og minst to versjoner af sine forældre Forstyrret familiestruktur, voksenansvar Forhøjet stress- og konfliktniveau Eksplosiv vrede/ulidelig tavshed Overgreb: vold, psykiske, seksuelle Ringe coping/rollemodeller at forsøke løse det som ikke løses kan Isolation ingen venner = ingen hjælp/ensomhed Benægtelse løgn, fortielser, hemmeligheder

39 Implikasjoner for praksis Rusen påvirker hele familien og barn Hele familien trenger hjelp Familien er en del af forandringsprocessen Familien er vigtig for motivation til/fastholde forandring Familien bør inddrages i behandlingen Helt eller delvist, direkte eller indirekte Helle Lindgaard

40 Rus-bruker

41 Rus-bruker Hjerneforandringer Som over tid også ses, når der ikke er aktivt rusbruk Men som kan heles.. over tid!

42 Hjernens skader og forandringer -med tiden også når man ikke ruser sig! Opmærksomhed og hukommelse Selvindsigt, benægtelse Indlæring og problemløsning/coping Mental fleksibilitet Ansvarlighed Beslutningsevne Impulsivitet Relationelle evner/empati Belønningssystemet: Tilvænning og trang

43 Hjernen kan fixes Hjernen kan ved avholdenhed over tid (måneder til år) og i forskellig grad heles skabe nye spor Heling/neural vækst/nye spor skabes bl.a. gennem: Afholdenhed Tryg relation/tillid, støtte og respekt Ro, nedsat stress Psykoedukation: Viden/Omsætning af viden til praksis/erfaring (øvelser) (Terapi, heling af gamle skader/traumer)

44 Implikasjoner for praksis Rus-bruger har brug for hjælp til erkendelse/start i behandling en familie-orienteret tilgang afgørende Forandring/heling kræver ro, sikkerhet og støtte en familie-orienteret tilgang afgørende Forandring/heling kræver tid vigtigt at samarbejde med familien

45 Implikasjoner for praksis Der er særlige indsatser, når der er barn: Hjerne-forandringernes karakter/utstrekning og det faktum, at forandringerne over tid også vil være tilstede, når der ikke er aktivt rus-bruk!.. betyr hjelp til forældreopgaven.. her kan en familie- og relationsorienteret tilgang være avgjørende

46 Det er ikke bare rus-bruker, der har et problem!

47 Den ikke-rusbrukende forælder Ofte mindst like belastet som rus-bruker noen gange mere! Højere brugsrate af sundhedssystemet (op til 4x mere end almen-befolkning ) Forhøjet forbrug af nerve-sove medicin Flere (langtids-) sygemeldinger Jobb, økonomi, sociale relationer/venner

48 Den ikke-rusbrukende forælder Depression, angst, selvmordsadfærd Koncentrations- og hukommelsesbesvær Psykosomatik, hyppige smerter i væsentlig grad (hoved-, mavepine, muskelsmerter) Kontrol-tab og vredesudbrud Utryghed og selvusikkerhed ift andre msk er Lavt selvværd, uduelige, mislykkede Eget rusbrug Skyld

49 Implikasjoner for praksis Den ikke-rusbrukende forælder bør kunne få hjælp til egne problemer! Også uavhengigt af rus-brukers erkjennelse og deltakelse!

50 Forældrenes relation påvirkes

51 Forældrenes relation påvirkes Mere utilfredshed, ustabilitet, konflikt Vold, psykiske og seksuelle overgreb (5-7 x mere) Mindre effektive kommunikations- og copingstrategier Løgn, bedrag og svigt Flere skilsmisser og brud

52 Forældre/omsorgs-funksjon påvirkes

53 Forældre/omsorgs-funksjon påvirkes Manglende overskud, overblik, nærvær, empati, rummelighed: Uforudsigelig, utilstrækkelig, omvendt Omsorgssvigt/forsømmelse (følelsesmæssigt/fysisk) Overgreb (voldelige/psykiske/seksuelle)

54 Implikasjoner for praksis Begge forældre, deres relation og omsorgsfunksjon påvirkes Passerer ikke nødvendigvis med rus-ophør Par-relations kvalitet påvirker behandlingen Der må arbejdes med såvel par-relation som forældre-funksjon/omsorg

55 Implikasjoner for praksis Tidlig indsats er vigtig! Det kan blive nødvendigt at inddrage alternative ressource/omsorgspersoner i en periode ift barns beste

56 Konsekvenser for barn

57 Det er ikke sjovt (gøy) at være barn i en knust familie, det er ikke sjovt (gøy) at ha et medlem i familien som drikker, for det ødelægger alt! og til sidst orker man ikke at kæmpe for, at sin hverdag skal hænge sammen på en god måde for du har ingen håb tilbage (gutt, 11 år)

58 Barns udvikling kan ikke vente I gennemsnit år før rusbruker erkender sit problem og går i behandling (35-40 år) Barn går ikke i stykker på diagnosen, de går i stykker på vejen derhen, mens de venter.. Forringede udviklingsbetingelser Risiko for udviklingsforstyrrelser

59 Barns utviklingsbetingelser alkohol-børn kontrolgr sui/foæ død/foæ vold/fa fys-afst sex-ovg skilt anb.

60 Barns problemfelt -risiko for utviklingsforstyrrelser Psykisk funktionsniveau/psykopatologi Sociale-/adfærdsforstyrrelser Kognitiv udvikling/skolegang Fysiske/psykosomatiske problemer Medfødte alkoholskader/fas Tidlige skader i tilknytning mentalisering

61 Tilknytning Tryg tilknytning: sikker base, god spejling Grundvilkår for barns udvikling

62 Konsekvenser Tilknytning Usikker identitet, selvfornemmelse Manglende handlekraft/vilje Ringe følelses- og selvregulering (mærke og håndtere) Social intelligens (grænser, behov, læse og forstå andre) Tryghed og tillid til verden Forsvars-strategier

63 Tilknytning Konsekvenser: Relationelle problemer Mærke/udtrykke egne følelser/behov Mærke/spejle barns følelser/behov Læse andre mennesker Mentalisere Kærlighedspartner, barn, venskaber, job, etc.

64 Problemfeltet barn/unge Tilknytning: Identitet, empati, følelsesregulering Generelt lavt selvværd Depression, angst, selvmord, ADHD, OCD, PTSD Spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd Hyperaktivitet, impulsstyret, koncentrasjonsbesvær Søvnproblemer, mareridt Psykosomatik (smerter, hodepine etc.) Livs- og problem-mestring Misbrugsproblemer Isolation og ensomhed ift. venner/fritidsaktiviteter Afvigende adfærd Kriminalitet, vold, bander og lign. Problemer skole/utdanning Tidlig voksenadfærd (parforhold, forældreskab, etc.)

65 Skader som kan følge barn resten av livet!

66 Barn som voksne psyk misb selvm spise vold skilt Voksne børn kontrolgr.

67 Problemfeltet voksne barn Identitet, empati, følelsesregulering Generelt tillært hjælpeløshed/ringe problemløsning Generelt lavt selvværd Depression, angst, selvmord, ADHD, OCD, PTSD Spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd Koncentration, impulsstyring Psykosomatik Misbruk/rusproblemer Søvnproblemer Isolation og ensomhed ift. venner/familie/job Afvigende adfærd Kriminalitet, vold, bander og lign. Problemer skole/utdanning Parforhold, forældreevner, job Etc.

68 Og også til næste generasjon!

69 Forældre-rollen Det er svært at give sit barn den nødvendige indlevelse og beskyttelse, når man ikke er blevet forstået eller beskyttet selv.! (voksen kvinde)

70 Skader som kunne have været forebygget! Mestring og modstandsdygtighed

71 Modstandsdygtighed/resiliens den sociale arv kan brydes Mindst halvdelen får på et eller andet tidspunkt problemer Resten får (kanske!) ingen/få problemer og kan betegnes modstandsdygtige/mælkebøtte-barn Der findes mellemliggende beskyttelses-faktorer, der kan forebygge problem-udvikling

72 Forebyggelse - barn Familien udgør vigtigste medierende og modererende faktor Forældreevner: spejle, støtte, lytte, beskytte Kommunikasjon: mellem forældre og barn også om misbruk Forutsigbarhet: roller, rutiner/ritualer, traditioner Coping: mestring, handlekraft, optimisme Social støtte (extern): positive aktiviteter og interaktioner, positive voksne rollemodeller for problemløsning og interpersonel adfærd, positiv spejling

73 Obs på den ikke-drikkende forælder som en ressource Buffer Beskytte barn symptom arbejde Katalysator Igangsætte udvikling årsags arbejde

74 Forældre er barns vigtigste kort Barn i familier med alkoholproblemer trenger å bli sett og taget i hånden -men allerhelst af deres forældre!

75 Forældre og barn er hverandres vigtigste kort -gjensidig motivation til utvikling

76 Forældre og barn er hverandres vigtigste kort -gensidig motivation til udvikling Barn trives og vokser, når deres forældre trives og vokser Forældre trives og vokser, når deres barn trives og vokser

77 Forældre og barn er hverandres vigtigste kort -barnet = døren til noget nyt!

78 Men noen gange er døren stengt og hånden borte!

79 Men noen gange er døren stengt og hånden borte! Åpne andre døre og tilby andre hænder

80 Forældre er barns vigtigste kort Rusproblem og familie Den bedste måde at hjælpe barn på, er å hjælpe deres forældre å være gode forældre Tid og evner/ressourcer Ressourcer i miljøet Barn direkte

81 Implikasjoner for praksis Barn påvirkes direkte og indirekte, også ind i voksenalder Der bør jobbes med barns trivsel Indirekte via forældrene Evt. direkte via barn Evt. ekstra voksne Forebyggelse såvel som behandling

82 Hvad trenger barn? -åbli sett!!!

83 Det trenger barn: Å bli sett og få hjelp før de tar alvorlig skade A bli sett og få hjelp - Når de har problemer

84 Hva trenger barn? Tryghed, en sikker base (frihet til at være barn, beskyttelse) via foreldre/ekstern støtte Spejling og romslighet rom til deres følelser/tanker Jeg-fokus, følelser, behov, grenser Bearbeidning af følelser (sorg, sinne, angst, skyld, skam..) Bearbejdning af tanker (om sig selv, den drikkende..) Verktøy mestring, kommunikation, relationer Kunnskab

85 Metoder til barn/unge i familier med rusproblemer Div. skolebaserede forebyggelses-programmer Div. Behandlings-orienterede gruppeforløb -parallell med foreldrenes behandling Div. Foreldre-moduler kombineret med foreldrenes rusbehandling Familieorienteret rusbehandling

86 Metoder til børn/unge i familier med alkoholproblemer Gruppe/individuelt Psykoedukation Kognitive, atferds-terapeutiske metoder Narrative/jeg-fortellinger Spejling i andre barn Eksternalisering Coping-strategier Følelses-regulering Kommunikation Sosial støtte/ferdigheder Leke-terapi (Tegne/sandkasseterapi, dukke/rollespil)

87 Hva trenger unge? Hænder som støtter, griber og gir slipp

88 Hva trenger unge? - jeg-fokus Distancering fra foreldre Nye relationer, støtte, sikkerhet Narrative: Nye historier, mening og forståelse Selv-omsorg, selv-værdi Coping Følelses-regulering Behov og grænser Etc..

89 Vær obs på. Rus-problemets ophør løser ikke alt. Ikke altid aktivt rusbruk, der er værst men tiden imellem Barns problemer går ikke nødvendigvis over selvom rus-problemet gjør det

90 Konklusion Der er altså al mulig grund til, at hele familien inddrages! -Ikke mindst ift barn, hvor der er et forebyggelsesperspektiv

91 Hvorfor er det vigtigt at arbejde familieorienteret?

92 Fordi det giver mening

93 Fordi det giver mening og fordi det virker!

94 Evidens, forskning og praksis viser, at familieorienteret alkoholbehandling virker og er noget af det mest effektive for alle parter

95 Fordi det gir hender at holde i og en vej frem sammen..!

96 Hvad er god behandling? Hvad vet vi om god behandling i familier med rusproblemer?

97 Evidensen..

98 Litteraturstudie 2006 Evidensen Lindgaard, H. (2006). Familieorienteret alkoholbehandling et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter. Litteraturstudie 2012 Lindgaard, H. (2012). Familier med alkoholproblemer et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling. Nationale kliniske retningslinjer/guideline 2015

99 Den nationale kliniske retningslinje om familieorienteret alkoholbehandling?

100 NKR - alkoholbehandling Tilbyd rådgivning til pårørende Tilbyd adfærdsterapeutisk familieorienteret alkoholbehandling

101 NKR - alkoholbehandling Tilbyd rådgivning til pårørende CRAFT Tilbyd adfærdsterapeutisk familieorienteret alkoholbehandling Adfærdsterapeutisk parterapi

102 CRAFT Community Reinforcement and Family Training Pårørende lærer via fokus på seg selv og MIteknikker, at: skape erkjennelse hos rus-bruker, avdække årsager/ambivalens motivere til behandling/atferdsændring bidrage til den gode behandling/forandring støtte edru/ny atferd

103 Effekt på: Rusbruk Relasjon Vold Barn APT Adfærdsterapeutisk par-terapi Psykisk lidelse (co-mobiditet)

104 APT Adfærdsterapeutisk par-terapi Parret sammen i behandling, ugentligt, 12-20x Rus-fokus Relasjons-fokus Rett/nyttig omsorg? Kommunikation, anerkjennelse Coping Fælles mål/fremtid, fælles sunde aktiviterer, fælles tilbagefalds-strategier Evt. Forældre-modul

105 Hvad ved vi ellers om god behandling til familier med rusproblemer?

106 Andre familie/relasjonsmetoder -Veldokumenteret, men ikke høj-evidens Div. Forandrings-proces metoder (ex. Family recovery project ) Div. Integrative tilgange (ex. Strengthening Families, Systemic Reflective Practice ) Div. Nettverks-terapier Helle Lindgaard

107 Familie-metoder fra psykiatrien (veldokumenterede) Family talk intervention / Let s talk about the children (Solantaus/Beardslee, familier med depressive forældre) Keeping families strong (Riley/Beardslee, familier med depressive forældre) Triple P ( positive parenting program, dysfunktionelle familier) McFarlanes multi-familiegrupper (unge med skizofreni)

108 Metoder til barn/unge i familier med rusproblemer Div. Innsatser til barn (ex. Betty Fords Childrens program ) ofte parallelt med forældrenes behandling! Div. skolebaserede forebyggelsesprogrammer (ex. SMAAP, STAR, generelt/risiko-børn) Helle Lindgaard

109 Familie-orienterede metoder til unge med rusproblemer -med evidens Multi-dimensional Family Therapy Brief Strategic Family Therapy M.v. Helle Lindgaard

110 Hvad vet vi ellers..? -utvikling i nye retninger

111 Utvikling i nye retninger Integration af flere metoder effektive komponenter i nye metoder Forandringsteori hva gir varig forandring Non-specifikke, almene/generelle faktorer

112 Familieorienteret alkoholbehandling Aktive/effektive elementer fælles for de effektive/evidensbaserede familieorienterede rusbehandlingsmetoder

113 Familieorienteret rusbehandling -aktive/effektive elementer Motiverende samtale (motivation/ambivalens) Psyko-edukation (undervisning og øvelser) Anerkjennende innsats: Gjenkende og belønne ønsket atferd Reflekterende innsats: likeverd og respekt, familien ekspert på seg sjelv Narrative teknikker (re-framing, eksternalisering) Arbejdet med tanker (også identitet og selvbilde) og atferd (coping, affektregulering, forsvarsstrategier rus/liv)

114 Familieorienteret rusbehandling aktive/effektive elementer (Re-)etablering af familie-ritualer og rutiner, roller og alliancer Kommunikasjon Multi-par behandling (gjenkjenne og spejle) Ikke-rus aktiviteter Sosial støtte og nettverk Fokus på nåtid, mindre fortid/fremtid Tillbakefall-forebygging, sammen Efter-behandling og støtte, også par/familier

115 Implikasjoner for praksis Man forsøger integration af ulike metoder på grunnlag av aktive, effektive elementer, og med fokus på varig forandring Der er plads til fortsat udvikling J

116 Udvikling i nye retninger Integration af flere metoder effektive komponenter i nye metoder Forandringsteori hva gir varig forandring Non-specifikke, almene/generelle faktorer

117 Forandringsprocesser -hva vet vi om at skape og opprettholde forandring over tid?!

118 Forandringsprocesser Forandring i dybden -Rusproblemernes præmis Forandring i bredden -Familie- og relasjonsorienteret behandlings-indsats Forandring over tid -Efterbehandling/opfølgning

119 Implikasjoner for praksis Fokus på varig forandring for alle 2. grads forandring, ikke alene ændring af atferden i sig selv, men også premisset for rus Involvere nære relasjoner/familien Utredning og motivation Tverrfaglig innsats Forandring tar tid

120 Utvikling i nye retninger Integration af flere metoder effektive komponenter i nye metoder Forandringsteori hva gir varig forandring Non-specifikke, almene/generelle faktorer

121 Evidens er vigtigt men kan ikke stå alene De generelle faktorer -ikke bare metode og teknikker.

122 God behandling/håndverk er mere end bare verktøy, mere end evidens og metode

123 God behandling er også at kunne anvende sit verktøy rett i kontekst og have hjerte med

124 De generelle faktorer -ikke bare et spørgsmål om metode og teknikker.

125 Not everything that can be counted, counts, and not everything that counts, can be counted Einstein

126 De generelle faktorer Metode kan* forklare 8-15% af effekten, resten tænkes at være non-specifikke eller almene faktorer Metode-anvendelsen Klient-klientens miljø Behandler Relasjon/terapeutisk alliance Placebo-effekt, tro/håp *kanskje?

127 De generelle faktorer Metode-anvendelse Rigtig bruk (manual/supervision, engagement) Fleksibelt bruk, tilpasset kontekst

128 De generelle faktorer Klient-faktorer Køn, alder, etnicitet, rus-type, co-morbiditet Personlighed, jeg-styrke, selvværd Motivation, engagement, tro/håp Individuel lærings-stil Livshændelser, traumer Evne til alliance

129 De generelle faktorer Behandler-faktorer Personlighed, værdier, behandlingsforståelse Køn Uddannelse, erfaring Kreativitet ift problemløsning Personligt velintegreret/balance Bekender sig til metoden Engagement, håb, troen på positivt udfald Evne til alliance (empati, respekt, mentalisering: læse/imødekomme klientens forventninger, ønsker, behov) NB: Særligt udfordrende ved fam.beh., flere sameksisterende alliancer

130 De generelle faktorer Relasjonen om klienten har hender åholde i : Partners rus-bruk, vold i relasjonen Par-forpligtelse: om parret vil hverandre Oplevet støtte fra partner til avholdenhed Familie-samhold og funksjon Samme ændringsteori/årsags-forklaring i familien Øvrig social støtte, netverk, tro/håp

131 De generelle faktorer Relasjonen - Terapeutisk alliance: å gi klienten hender Særligt udfordrende ved familiebehandling, flere sameksisterende alliancer Ændringsteori/årsagsforklaring overensstemmelse med behandler Placebo-effekt, Tro og håb

132 Implikasjoner for praksis Evidens/metode er ikke alt En række generelle faktorer udover metoden Klient Behandler Relasjonen

133 Konklusion God behandling er mere end evidens og metode!

134 God behandling Evidens og generelle faktorer Ikke enten-eller Men både-og

135 Og så bare noe mere!

136 God behandling Effektive, evidensbaserede metoder Aktive elementer integreret i nye metoder Forandringsprocesser Generelle faktorer Helhedsorienteret indsats; tverrfagligt/tverrsektorielt samarbejde

137 Helhedsorienteret og samarbejde Min mor hadde én, der hjalp henne Min far hadde en anden De fik hjelp i hver sin retning og jeg fik ingen! (Jente, 12 år)

138 Helhedsorienteret og samarbejde At avdække, beskytte, forebygge, skape erkjennelse, motivere, oprettholde Jordmor + helsesøster Familieorienteret rusbehandling Arbejdsplads barnehage Skole helsevesen + lege Socialtjenesten Familie+jobb

139 Tverrfagligt og tverrsektorielt samarbejde -at man samler kompetencer og ressourcer i fælles synergi!

140 Samhandling Jo flere vi er, jo mere tett net under familier/barn, jo flere kan vi se og gribe/fange

141 God behandling Effektive, evidensbaserede metoder Aktive elementer Forandringsprocesser Generelle faktorer Helhedsorienteret indsats; Det hele menneske/hele familien og tværfagligt/tværsektorielt samhandling Kundskap og kompetencer, volumen Og i øvrigt åpenhet og generalisering, mindre tabu og skam!

142 Konklusion Det er viktig at jobbe familieorienteret med rusproblemer!

143 Sammenfatning Hele familien påvirkes af rusproblemer og er en del af forandringsprocessen Alle bør have retten til at definere problemet og få hjelp, også uavhængigt af rusbruker og dennes erkjendelse Familieorienteret rusbehandling er en paraply/overordnet betegnelse for en række forskjellige indsatser

144 Sammenfatning CRAFT og Adfærdsterapeutisk parterapi er evidensbaseret familieorienteret rus(alkohol)behandling MEN, evidens er ikke alt: Effektive elementer, generelle faktorer Ikke evidens-baserede metoder, inspiration Helhedsorienteret indsat, tværfagligt/tværsektorielt samarbejde Relasjonen er en viktig forandrings-faktor

145 Vi må med ny kunnskap se verden gjennem nye briller

146 og ha mot til at anvende det vi ser gjerne innovativt!

147 Slik at vi sammen skaper forståelse og fortsat utvikling!

148 Slik familierne får hender at holde i og en fremtid sammen!

149 Tak J

150 Lindgaard, H. (2012). Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling, SST. Lindgaard, H. (2012). Familier med alkoholproblemer Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene, SST. Lindgaard, H. (2008, 2009, 2011). Afhængighed og relationer (pårørende, afhængige, behandling), Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning. Litteratur

Blodets Bånd Hvad er problemet?

Blodets Bånd Hvad er problemet? Blodets Bånd Hvad er problemet? I den seneste tid har vi set en omfattende mediedækning af dokumentarfilmen Blodets Bånd. Dokumentaren giver et smertefuldt indblik i livet i en familie med misbrug og de

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE NÅR BØRN ER PÅRØRENDE REHABILITERINGSKONFERENCE NYBORG STRAND 30. OKTOBER 2013 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Afhængighed og relationer. Behandlingsperspektiver

Afhængighed og relationer. Behandlingsperspektiver Afhængighed og relationer Behandlingsperspektiver Afhængighed og relationer Behandlingsperspektiver Helle Lindgaard Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 forfatteren og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! PROBLEMETS OMFANG Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 122.000 børn skønnes at vokse op i en familie med et alkoholproblem Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv

Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Miljøterapi rammer samarbejde bruger perspektiv Hjælp Terapi kaos Miljø udvikling Ressourcer Lidt om mig: J Kirsten Kallesøe, 46 år, gift J 1980-2002: bruger af psykiatrien (15-36 år) anoreksi, bulimi,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen både

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2 Uddelingskopier www.capopus.dk Kognitiv baseret træning af sociale færdigheder Allan Fohlmann Cand. psyk. aut. Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Din guide til konkrete terapeutiske metoder Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere