&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang"

Transkript

1 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen! s. 2 Adresser s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd..... s. 2 Kirkelige handlinger s. 3 Den usynlige røde Guds kappe s. 3 Billeder fra Gospelgudstjenesten s. 4 Nyt fra Klejtrup Kirke s. 7 Klejtrup Byfest starter med gudstjeneste.. s. 7 Årets konfirmander s. 8 Forskelligt s. 8 Grundlovsfest i Hersom Præstegårdshave.. s. 10 Gudstjenestesr i Guds Blomsterhave s. 10 Meddelelser s. 11 Afskedsreception s. 11 Indskrivning af konfirmander s. 11 Gudstjenesteliste s. 12 Gospelgudstjeneste Igen i år har de tre menighedsråd afholdt gospelgudstjeneste med medvirken af årets konfirmander samt Rune Hersholt med band. Det er en rigtig hyggelig gudstjeneste, hvor konfirmanderne får lov til at optræde samlet, men er der nogen, som har lyst til solooptræden, er man rigtig velkommen til dette, og det var der i år. Jeg vil lade billederne tale for oplevelsen. Du finder dem på side 4, 5 og 6...

2 2 Kære allesammen! Hvad sker der rundt omkring? Det, der sker, er det vejrets skyld, for det er da ikke ligefrem som mervejr, eller hvad sker der? Adresser: Lederen Adresser HERSOM KIRKE Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Jeg kan også træffes på Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil: Organist: Vakant. Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre - heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Mobil Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13, Hersom, 9500 Hobro. Tlf V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej 103, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds - vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsfører: Esther Nielsen (se Hersom). Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13, 9632 Møldrup. Tlf KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). Jeg håber og satser på, at bladet kommer ud inden Grundlovsdag, for menighedsrådene i pastoratet har satset lidt højt i år.»nåh, har de det«ja, det har de, da de har fået to kompetente personer til at deltage i Grundlovsmødet efter den traditionelle Grundlovsgudstjeneste. Grundlovstaleren bliver i år biskoppens teologiske rådgiver Henning Kjær Thomsen, og til underholdning har man fået Lotte Heise til at deltage med sin gode måde at underholde på. Hun skal underholde med sit syn på kvindernes valgret. Se omtalen et andet sted her i bladet. I sidste nummer orienterede jeg jer om organist-situationen i pastoratet, og det kan jeg gøre igen, da proceduren med indkaldelse af ansøgninger lige er afsluttet for tredje gang med få ansøgere. Vi skal nu have gennemlæst de indkommende ansøgninger, og så går processen i gang med ansættelsessamtaler og prøvespil. Jeg håber, at vi i næste nummer kan præsentere en ny organist. Hersom og Bjerregravs gravermedhjælper Johannes Danielsen har ønsket at fratræde sin stilling. Johannes var graver i Hersom, inden han ønskede at fratræde denne stilling, men han ville gerne fortsætte som gravermedhjælper i Hersom og Bjerregrav, hvor han afløste de faste medarbejdere i ferier og ved sygdom. Menighedsrådene siger Johannes tusind tak for hans veludførte arbejde og en stor tak for et godt samarbejde. Johannes stod altid klar til at hjælpe i nødens stund. De to menighedsråd afholder kirkefrokost efter gudstjenesten sidste søndag i juni, hvor der vil være mulighed for at tage afsked med Johannes (se annoncen her i bladet). Vi håber, at kunne præsentere hans afløser den dag. Alle tre menighedsråd ønsker at benytte den samme gravermedhjælper, som nu skal ansættes efter Johannes Da niel - sen, til afløsning i hovedferien, derfor har man samlet sat proceduren i gang og har næsten også haft nogle til samtale, men tingene skal lige være på plads, inden det kan offentliggøres, hvem gravermedhjælperen i pastoratet er. Medhjælperens arbejdsopgave bliver at afløse graverne i deres hovedferien på kirkegårdene, hvorimod det kirketjenestelige bliver varetaget af den graver, der er på arbejde, derfor kan I komme til at se en anden kirketjener i jeres kirke, end man før har set. Denne arbejdsgang sker efter aftale med de faste medarbejdere på kirkegårdene, som jo også er kirketjenere. I Hersom og Klejtrup kirker har det igennem længere tid kørt på den måde, at de to gravere har taget vagter i hinandens kirker, så derfor har I kunnet se en anden kirketjener, end man plejer, til gudstjenesten. Birgit i Hersom tager sig også af plæneklipningen i Klejtrup. De tre gravere udfører et rigtigt godt samarbejde, som de skal have en stor tak for. Jeg tror, jeg vil slutte her. Jeg kunne ellers blive ved med alt det, der sker i pastoratet, men der skal da også være noget til næste gang, hvor jeg håber at kunne præsentere en ny gravermedhjælper og en ny organist. Vi i redaktionen vil ønske vore læsere en god sommer. Jens Nielsen Ansvarshavende redaktør Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd Efter ønske er Tove Kristensen udtrådt af Hersom Sogns Menighedsråd. Vi vil gerne sige dig tak for det store stykke arbejde, du har udført i menighedsrådet. Tove Kristensens arbejde som kontaktperson overtages af Åse Myrthue med hjælp af de øvrige medlemmer, og medlem i kirke- og kirkegårdsudvalget overtages af Jens Ove Kristensen. Vi kan desværre ikke byde en nyt medlem velkommen, men efter biskoppens tilladelse fortsætter menighedsrådet sit arbejde med de fire valgte medlemmer. Hersom Sogns Menighedsråd Jens Nielsen

3 Kirkelige handlinger fra Døde i Vester Bjerregrav sogn: Nikoline Krestine Olsen Ellen Ane Thordahl Jespersen Jens Henning Jensen Laura Elma Christensen Døde i Klejtrup sogn: Carit Dahl Sørensen Arne Fisker Jensen Knud Provst Jensen Esben Thøger Fjelsted Rita Himmelman Olsen Evan Bugge Nielsen Døde i Hersom sogn: Jørgen Vindvad Dåb i Vester Bjerregrav kirke: Agnes Gundersen Dåb i Klejtrup kirke: William Haahr Madsen Eigil Magne Schmidt Jørgensen Jeppe Foms KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa senest om søndagen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis. TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: 2014 Bededag: Flg. søndag: 2016 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2017 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2018 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2019 Klejtrup Hersom/Bjerregrav Den usynlige røde Guds kappe Kære konfirmander, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre, onkler, tanter, ja, kære enhver, som er her i kirken i dag for at fejre jeres festdag. Tag festdragten på, dette er dagen, hvor alting begynder. Tænd lys og spil på fløjte for de flotte og meget søde konfirmander, som jeg har haft den store glæde at slå følge med i et lille års tid. Trofaste og forventningsfulde har I sat jer på kirkens bænk, og med begejstring har I taget del i dagens program. Jeg kommer til at savne jer, så har jeg vist ikke sagt for meget. De fleste af os sidder indimellem på en bænk. Måske i skolegården man lukker øjnene lidt og drømmer om festen, der begynder i dette øjeblik. Man læner sig tilbage og ser op mod Gud og Himlens lys. Mon verdens skaber kigger herned? Man sætter sig på en bænk, konfirmanden sætter sig på skolebænken og åbner sig for verden, alt det, man kan forstå med sin fornuft. En skoledreng, Jakob, lukker sit penalhus op, han finder en farveblyant og tegner en streg.»hvad tegner du?«spørger sidemanden Sofus.»Jeg ved det snart ikke,«svarer Jakob.»Måske, hvis jeg kan finde ud af det, vil jeg tegne supermand. Supermand på løbehjul og med cykelhjelm. Jeg ville så gerne være supermand og have alle hans kræfter.«man udsættes for lidt af hvert gennem livet. Selv konfirmander er gamle nok til at vide, at det ikke er altid, regnestykkerne går op. Man har ikke held med at tegne supermand. Cyklen er punkteret, man har glemt sin nøgle til huset, og der er ikke nogen hjemme. Man står udenfor og bliver våd i regnen, og Himlens stjerner sløres af tågebanker. Man slukker lyset, og det bliver mørkt, man tror, mørket varer evigt, men man tager fejl. Solen sender sine livgivende stråler til Danmarks lysegrønne bøg. En lærke letter, og det bliver forår igen. Man sætter sig måske på en gammel bænk midt i storbyen og venter. Nådens regn falder sagte på skoletasken, og skuldrene løsner sig. Man sætter sig på en bænk i parken, og der kommer en dreng forbi. Han løber på et blåt løbehjul, har en rødstribet trøje på og bærer ud over det hele en rød kappe. På hovedet har han en blå cykelhjelm. Han er en fornuftig dreng og passer på sit hoved. Et par skridt bag ham står hans lillesøster. Hun ser meget lille ud og ligner slet ikke én, der kan finde hjem selv. Drengen stopper op, peger på sin lillesøster og siger:»min lillesøster må ikke få supermandskappen på endnu. Hun må ikke få superkræfter. Hun er så lille, at jeg ikke kan lære hende, hvordan hun skal kontrollere superkræfterne, det ville gå helt galt, hvis hun fik supermandskræfter.«man sætter sig på en bænk, nogle gange med en softice i solen, andre gange på kirkens bænk med en salmebog. Det verdslige og det religiøse går hånd i hånd, kirken og de små familier er en del af det samme flow, ja,»hele verden er fuld af Bibel,«og»fuglene er verber i Guds sprog,«som Martin Luther sagde. På denne skønne festdag kan man godt fornemme, at nattergalens sang er glade udsagnsord i Guds sprog: jubler, kvidrer og tilgiver. Man lytter til orglet og ordene, der kommer ned fra Himlen som små lyskastere. Måske har drengen på det blå løbehjul fat i noget væsentligt. Superkræfter og et flot CV, det kunne de fleste af os vel godt tænke os. Men det med at administrere superkræfterne ansvarsfuldt til glæde og gavn for alle og én selv, det er nok ikke så let; det var godt tænkt af en dreng, der ikke engang er nået konfirmationsalderen. Hvad skal vi i grunden også med superkræfter? Gud har jo i dåben givet os sine superkræfter, hvad skal man da med Supermands kræfter. Gud har også i dåben sagt os, at han ikke spørger efter eksamensbevis og CV. Han er glad og tilfreds, hvis man gør sig grundig umage med sit liv, passer på sin lillesøster og ikke lokker hende på glatis. Alle I konfirmander er en del af Guds kæmpestore curriculum, og det er alt nok for Gud. Enhver af jer er indskrevet i hans livsbog sammen med drengen med det blå løbehjul, hans lillesøster, jeres familie, venner og naboer. Gud Herren gav jer den usynlige røde Guds kappe i dåbsgave, og den er langt mere værd end supermandskræfter. Skaberens røde kappe, Guds stærke hånd, hjælper til, når regnestykkerne ikke går op. Må I alle få en velsignet konfirmationsfest sammen med jeres kære. Må Gud drysse forbi jeres dør dag og nat og åbne jeres hjerter for jordens og livets herlighed. Rejs jer og tag del i livets fest, sig ja tak og smil til Guds verden. Kære konfirmander. Hele verden er fuld af Bibel, og lærkerne er verber i Guds sprog. Sæt jer på en kirkebænk i ny og næ, kom forbi og nyd gentagelsen, langsomheden, og vent med sindsro på mysteriet, der langsomt lukker sig op. Det har slet ingen hast for dem, som tror. Kirsten Krab Koed, sognepræst SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis, men øko nomisk støtte modtages gerne på konto-nr Uden sogns kan tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500 Ho bro. REDAKTIONEN består af Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Jens Nielsen. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi - kationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. september Sidste frist for indlevering af stof er 20. juli 2015 til: Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: 3

4 4 Gospel...

5 Gospel... 5

6 6 Gospel...

7 Nyt fra Klejtrup kirke Undrer du dig over, at det ikke længere kun er Leif, du møder som kirketjener i Klejtrup kirke, så er din oplevelse korrekt. Birgit, der er kirketjener i Hersom, og Leif har valgt at dele søndage og helligdage i mellem sig, så derfor vil du fremover møde dem begge to i Klejtrup kirke. Et stort velkommen til Birgit. Klejtrup menighedsråd har valgt at sætte højttalere op i kirken, idet nogle gudstjenester kan være livligere end andre, og ved stormvejr fra et bestemt verdenshjørne (skal ikke gøre mig klog på hvilket...) larmer det voldsomt i kirkens bageste del; så vi håber på bedre forhold for alle. Vi har efter en lille pause igen valgt at have indsamlinger i kirken. Vi har valgt at støtte Kirkens Korshær, Kofoeds skole, Danske Sømandskirker i udlandet samt Bibelselskabet. Det vil fremover blive annonceret på skrift i våbenhuset med en lille skrivelse, der fortæller, hvad den enkelte organisation står for. Lene Lange Klejtrup byfest starter med gudstjeneste ved søen Klejtrups byfest begynder den14. juni med gudstjeneste nede ved søen samme sted som for to år siden. I, der var til stede for to år siden, husker sikkert det fantastiske vejr, udsigten ud over søen, som gjorde gudstjenesten til en hel speciel oplevelse. Klejtrup menighedsråd håber på, at vejrguderne også er med os i år, fordi vi i år har valgt først at holde gudstjenesten, så bliver der delt kage ud til den medbragte kaffe og lignende, og derefter optræder»kulturrødderne«fra Rødding. Kulturrøddernes Kor er et blandet kor bestående af ca. 40 medlemmer. De har en god fordeling på de 4 korstemmer, som igen er delt op i første- og anden stemmer. Aldersfordelingen er bred og spænder fra de yngste midt i 20 erne til de ældste omkring 60 år. Deres repertoire er bredt og omfatter rytmisk musik, større korværker og årstidens sange. Koret bliver ledet af Grethe Kvistgård. Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at komme og være med. Er vejrguderne ikke med os bliver arrangementet flyttet til kirken. På gensyn! Lene Lange 7

8 Årets konfirmander Konfirmander i Vester Bjerregrav Kirke 2015 Fra venstre: Daniel Bergman Lunddorph, Thomas Majland, Emil Kristensen Vorre FORSKELLIGT FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en»omsorgs- og ansvarserklæring«til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten. DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen. Når barnet er døbt, er det optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens guds tjeneste. Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet. Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er aldrig for sent at blive døbt! NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten»navngivning«til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre. BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til døden skiller dem. Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem. Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden. DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn, skal du sende blanketten»navneændring«til sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr. Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger. SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en , hvis man har brug for en snak. Så finder I sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang. BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig. 8

9 Årets konfirmander Konfirmander i Klejtrup Kirke 2015 Øverst fra venstre: Simon Fogh Westergaard, Oliver Buus Sørensen, Christian Fruergaard, Magnus Bagger, Kristian Vestfal Blaabjerg. Midten fra venstre: Steven Erik Krupsdahl Thoft Andersen, Victor Lund Andersen, Mads Juhl Frandsen, Frank Sørensen, Andreas Skytte Jensen. Nederst fra venstre: Hilda Nawala Chrestensen, Christina Johansen, Marie Østerlev, Sara Færch Mikkelsen, Ninna Fjelsted, Mette Bjerregaard, Caroline B.S. Eriksen Konfirmander i Hersom Kirke 2015 Fra venstre: Amanda Bang Larsen, Nikolaj Nielsen, Frederik Nicolaj Ankjær, Mikkel Glerup Jensen, Rasmus Kolind Andersen, Rasmus Albertsen 9

10 Grundlovsfest i Hersom Præstegårdshave FREDAG den 5. juni kl. 14:00 Velkommen i Hersom Præstegårdshave til en glad og farverig grundlovsfest fredag den 5. juni kl. 14:00. Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup serverer eftermiddagskaffe med kage, the, øl og vand. Der er telt i haven, så du kan sidde i skygge for stærk sol og regndråber. Du skal alene medbringe en stol. Glæd dig til Lotte Heises fantastiske talkshow, som hun i en årrække har rejst det ganske land tyndt med. I anledning af 100-året for de danske kvinders valgret, underholder Lotte Heise os med et helt nyt, personligt show om sin oldemor, bedstemødre, hendes mor og hende selv. Mon ikke det bliver forrygende morsomt? Henning Kjær Thomsen, tidligere rektor for Pastoralseminariet i Århus og nu teologisk medarbejder i Viborg Stift, er årets grundlovstaler. Henning Kjær Thomsen er en af de stærke profiler i det danske folkekirkelige landskab, en lidenskabelig teolog og kendetegnet ved klare, præcise meninger om kirke, kristendom og samfund. PROGRAM: 14:00 - Gudstjeneste i præstegårdshaven 15:00 - Grundlovstale ved Henning Kjær Thomsen 15:30 - Lotte Heise. Heise s motto er:»foredrag, der gør en forskel«vel mødt! Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup menighedsråd Gudstjenester i Guds Blomsterhave... Lyse sommernætter venter os, og lysets Gud bor midt iblandt os. Englene lytter med, når pinsesolen danser, og gråligheden forvandles til farvestrålende regnbuer. Spring ud i det grønne og lad Helligånden finde dig når du plukker markblomster i vejgrøften. Kraften fra det høje suser i lunde, når du åbner porten og lader dig for - nøje. I Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne fejrer vi gudstjeneste under Guds blå himmel tre gange i løbet af sommeren. Hvor end du bor, er du meget velkommen til at deltage i friluftsgudstjenesterne. Gudstjenesterne fejres: Fredag den 5. juni kl.14:00 i præstegårdshaven i Hersom i forbindelse med grundlovsfesten. Se venligst program herover. Søndag den 14. juni kl. 19:00 ved Klejtrup Sø i forbindelse med Klejtrup Byfest. Menighedsrådet byder på kage. Søndag den 19. juli kl. 14:00 i den store skovhytte i Nordskoven i Vester Bjerregrav. Menighedsrådet byder på sandwich, øl og vand. Med ønsket om en velsignet sommer! Kirsten Krab Koed, sognepræst 10

11 Meddelelser... Menighedsrådsmøder Datoer for næste møder: Hersom: 3. september 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 3. november 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Møderne er i Præstegården Bjerregrav: 2. september 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 5. november 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14:00-16:30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Indre Mission i Klejtrup Juni: Onsdag d. 3.: Bibeltime Juli: FERIE Aug.: FERIE Sept.: Onsdag d. 2.: Bibeltime Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne. Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Klejtrup modtager med tak alt brugbart - og dødsboer afhentes. Åbent man.-fre. kl Tlf Tør du u give dig selv en udfordring, u sætte dig et mål og u har du det, der skal til? SPEJDERNE i KLEJTRUP ER KLAR IGEN PÅ TOFTEHØJ, VIBORGVEJ 39 KOM OG VÆR MED: Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl. 17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne ( kl.): Mødes tirsdag kl. 19:00-21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder. Du kan finde flere oplysninger om os på: Afskedsreception Efter ønske har tidligere graver ved Hersom kirkegård og nuværende gravermedhjælper ved Hersom og Bjerregrav kirker Johannes Danielsen fratrådt sin stilling. De to menighedsråd afholder derfor afskedsreception Søndag d. 28. juni 2015 kl. 11:00 i Hersom Kirke med efterfølgende frokost i konfirmandstuen, Hersom Præstegård Vi håber den dag at kunne præsentere hans afløser Hersom Sogns Menighedsråd Jens Nielsen V. Bjerregrav Sogns Menighedsråd Birte Bergman Se kirkernes hjemmesider - på: Indskrivning til konfirmationsforberedelse Onsdag d. 16. sept. kl. 19:00 inviterer jeg konfirmander og forældre fra Møldrup Skole til en kort velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Torsdag d. 17. sept. kl. 19:00 inviterer jeg ligeledes konfirmander og forældre fra Bjerregrav Friskole til en kort velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg glæder mig til at hilse på jer Kirsten Krab Koed Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf.: Mail: Indsamlinger i Hersom Kirke Juni/Juli: KFUM spejderne August: Bibelselskabet September: DSUK Indsamlinger i V. Bjerregrav Kirke Pinse: Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstj.: DSUK Juleaften: Børnesagens Fællesråd Nytårsdag: Det danske Bibelselskab Indsamlinger i Klejtrup Kirke Nytårsdag: Bibelselskabet Påskedag: Danske Sømandsog Udlandskirker Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole Juledag: Kirkens Korshær Planlagte gudstjenester på Kløvermarken og Blåbærhaven Torsdag den 4. juni Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Kløverbakken kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) Torsdag den 25. juni - BEMÆRK: Ændret rækkefølge! - Kløverbakken kl. 14:30 (kaffe før gudstjenesten) Søren Christensen Blåbærhaven kl. 16:00 (med efterfølgende kaffe) Søren Christensen Torsdag den 16. juli Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Kløverbakken kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) Torsdag den 6. august Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Pontoppidan Blåbærhaven kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) Pontoppidan Torsdag den 27. august Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Kløverbakken kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) Torsdag den 17. september Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Blåbærhaven kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) 11

12 Gudstjenesteliste Dato HERSOM. V. BJERREGRAV KLEJTRUP Søndagens navn JUNI juni 14:00 Havegudstjeneste Grundlovsdag med Grundlovsfest 7. juni KKK afløser i Hvam s. e. Trinitatis 14. juni 19:00 Aften- 2. s. e. Trinitatis gudstjeneste ved Klejtrup sø i forbindelse med byfest 21. juni 14:00 Laila Hansen 3. s. e. Trinitatis 28. juni s. e. Trinitatis JULI juli KKK afløser i Tostrup s. e. Trinitatis 12. juli 14:00 Søren Christensen 6. s. e. Trinitatis 19. juli 14:00 Nordskoven 7. s. e. Trinitatis 26. juli 14:00 Laila Hansen 8. s. e. Trinitatis AUGUST aug. 14:00 Laila Hansen 9. s. e. Trinitatis 9. aug. 14:00 Laila Hansen 10. s. e. Trinitatis 16. aug. 14:00 Søren Christensen 11. s. e. Trinitatis 23. aug s. e. Trinitatis 30. aug s. e. Trinitatis SEPTEMBER sept. 14:00 Søren Christensen 14. s. e. Trinitatis 13. sept KKK afløser 15. s. e. Trinitatis i Hvam og Roum 20. sept. 15:30 Søren Christensen 16. s. e. Trinitatis 27. sept. 09:30 Høst- 11:00 Høst- 14:30 Høst- 17. s. e. Trinitatis gudstjeneste gudstjeneste gudstjeneste Kaffe med brød med frokost med kaffebord Gudstjenester kl er som hovedregel med altergang! De tre menighedsråd har besluttet, at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl LSD-grafisk Mail:

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - Dec. 2015 / Jan.-Febr. 2016-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang. Læs historien på side 8

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang. Læs historien på side 8 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.... s. 2 Adresser..................... s. 2 Kirkelige handlinger........... s. 3

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

&KIRKE SOGN. Din sommerkirke? INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August årgang

&KIRKE SOGN. Din sommerkirke? INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

&KIRKE SOGN. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer!.............. s. 2 Kop og øre - mød et medmenneske......

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie. sognepræst Leif Bak, Gimsing. Tlf Tlf.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie. sognepræst Leif Bak, Gimsing. Tlf Tlf. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas SernerPedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2011 65. årgang nr. 3 Konfirmation maj 2011 Prædiken-tekst: Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Romerbrevet kap.8, vers 31. Kære

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

&KIRKE SOGN. Du kan se mange flere billeder fra Grundlovsmødet længere inde i bladet...

&KIRKE SOGN. Du kan se mange flere billeder fra Grundlovsmødet længere inde i bladet... SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2012-56. årgang INDHOLD Siden sidst Forskelligt (informationer) s. 2 Fyld Din Kirke - til høstgudstjeneste s. 2 Adresser Kære konfirmander

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

&KIRKE SOGN GOSPELGUDSTJENESTEN I KLEJTRUP KIRKE SKANDALE PÅ PRÆDIKE- STOLEN INDHOLD

&KIRKE SOGN GOSPELGUDSTJENESTEN I KLEJTRUP KIRKE SKANDALE PÅ PRÆDIKE- STOLEN INDHOLD SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2012-56. årgang INDHOLD Siden sidst Forskelligt (informationer) s. 2 Adresser Spejl dig i brevet fra Gud s. 3 Årets konfirmander s. 4 De

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Egypten fik nok at bestille... Dengang gav tudserne kaos og åd det korn, der var klar i dag - i Lemvig som i Laos - er»kvæk«en lyd, som er rar

Egypten fik nok at bestille... Dengang gav tudserne kaos og åd det korn, der var klar i dag - i Lemvig som i Laos - er»kvæk«en lyd, som er rar SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts 2014-58. årgang Egypten fik nok at bestille... INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer!.............. s.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst pr. 1/6-2016: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. Tlf. 97 99 30 45 Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Tove

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

&KIRKE SOGN. De brændende tornebuske

&KIRKE SOGN. De brændende tornebuske SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - Sept.-Okt.-Nov. 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!....... s. 2 Adresser......................... s. 2 Bliver det efterår i Paradis...........

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

&KIRKE SOGN. På en bænk i Malaga INDHOLD. - se artiklen af sognepræst Kirsten Krab Koed på side 3

&KIRKE SOGN. På en bænk i Malaga INDHOLD. - se artiklen af sognepræst Kirsten Krab Koed på side 3 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - Sept.-Okt.-Nov. 2017-61. årgang INDHOLD Adresser og Forskelligt................. s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 3 På en bænk

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere