februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande"

Transkript

1 februar april til alle Årgang 40, nr husstande

2 SALME EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; Du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg ygte hen fra dit ansigt? stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger, og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér. din højre hånd holder mig fast. Siger jeg: Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Hosstående salme kan man nde i bibelen, i salmernes bog. Salmen er en bøn til Gud om, at den bedende aldrig skal komme udenfor Guds rækkevidde. Faktisk er det en bøn om, at der ikke skal ndes et sted, en situation eller en tid, hvor den bedende ikke er hos Gud. Altså en bøn om at Gud altid vil være hos den, der beder, også der, hvor det ikke opleves, som om Gud er der. Salme 139 er en velformuleret bøn, som vi alle hver især kan bede, når vi har brug for det. Når man beder bønnen, kan man tænke sig selv og sit eget liv ind i bønnen og forstå den sådan, at ordene handler om mig personligt. Men hvad er en kristen bøn egentlig? Bøn kan være mange ting. Det kan være fast formulerede bønner som Salme 139, som vi så spejle os selv og vores tilværelse i. Bøn er også de såkaldte liturgiske bønner, som bruges i kirken til gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Til hver gudstjeneste er der formuleret bønner, som passer til søndagens emne. Ligesom der til dåb, nadver, vielse, kon rmation og begravelse er formuleret faste bønner, som passer til situationen. En bøn kan også være frit formuleret af den enkelte. En personlig bøn, som kan siges højt. Eller som den bedende måske blot formulerer i sit eget hoved. Bag i salmebogen ndes et afsnit om bønner, hvor der dels er faste morgen- og aftenbønner, som man kan bruge til den personlige andagt. Og hvor der dels er bønner, som passer til bestemte situationer i livet, f.eks. når man vil takke for tilværelsen, når man er bange, når man er gammel og ensom, når man skal dø osv, osv. Bønner kan også være som små, faste ritualer, f.eks. morgen og aften. Martin Luther har formuleret en morgen- og en aftenbøn, som kan bruges hver dag. Han foreslår, at man, når man står op, slår korsets tegn for sig og siger I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Derefter siger man trosbekendelsen og fadervor højt, hvorefter man beder en fast formuleret morgenbøn. Når man har sagt amen, tilføjer Martin Luther: Gå derpå glad til din gerning. Det samme gentager sig om

3 aftenen, før man skal sove. Når man har sagt sit amen, så skal man if. Martin Luther lægge sig stille og roligt til at sove. Martin Luthers morgen- og aftenbøn kan også ndes bag i salmebogen. Bøn kan også være simple råb om hjælp. Som når man oplever noget, som er så chokerende, at man ikke i situationen kan formulere andet end et råb til Gud om hjælp. Men bøn kan faktisk også være stilhed. F.eks. har Søren Kierkegaard den tanke, at bøn skal bringe den bedende til tavshed, så Gud kan komme til at tale. En bøn skal så at sige lede den bedende hen til den tavshed, som er nødvendig, for at man kan høre Gud tale. Så en sand bøn ender i tavshed if. Søren Kierkegaard. Man kan også sige det sådan, at en bøn er en slags overgivelse til Gud. Når man først er bragt til tavshed, så kan man derefter overgive sig selv og sit liv i hans hånd og sige: Din vilje ske. Og måske netop Søren Kierkegaards måde at se bøn på, kan være godt og gavnligt for det moderne menneske. Fordi tilværelsen af mange moderne mennesker opleves som meget kompleks, uoverskuelig, fuld af muligheder, ydende, uden struktur og udenfor vores kontrol, ja, så kan netop stilheden og overgivelsen til Gud give ro til at være til stede i nu et. At overgive sig selv og sit liv til Gud er nemlig dybest set at give efter for livets strøm og acceptere nu et, som det er. At overgive sig til Gud giver os mulighed for at leve med større opmærksomhed i forhold til det, der sker omkring os og i forhold til de mennesker, som omgiver os. Og netop når vi bringes til tavshed og nder ind i stilheden og overgiver os selv til Gud, så får vi måske noget at vide, som vi ikke havde regnet med. Noget, som er mere, end vi havde forestillet os. Det sker, når Gud begynder at tale. Som i Salme 139, hvor der bedes om, at Gud vil være til stede, uanset hvor den bedende måtte be nde sig. Bønnen indeholder nemlig den tanke, at den bedende rummer en hemmelighed, som kun Gud kender. Og som ingen andre kender til. Så hvem jeg er som menneske også alt det hemmelige og usynlige ved mig som mennesker, det kender Gud. Min identitet som menneske er langt mere end det, som andre tænker om mig. Og det er langt mere, end jeg tænker om mig selv. Overraskelsen er, at en del af min identitet også er, hvad Gud tænker om mig. Og Gud bærer mig og kender mig og siger til mig, at det mørke, som er i og omkring mig, ikke er et mørke. Men er som lyset. Det er Guds tale til mig, som modsiger og trodser alt det, jeg selv tænker og oplever. Gud tilføjer således til den bedendes identitet, at han eller hun tilhører ham, og at intet mørke skal opsluge eller dække den bedende. Karen Nedergaard

4 KIRKELIGE MØDER OG AKTIVITETER Minikon rmander Efterårets minikon rmander 2008, 4. klasse fra Søhus Skole og Lumby Skole, sluttede med familiegudstjeneste i Lumby Kirke den 7. december. Vi var en lille sluttet ok, der hver tirsdag samledes om kirkelige emner, lege og små aktiviteter. Vi sluttede forløbet med en festlig familiegudstjeneste hvor minierne var aktører. De havde til søndagens evangelium lavet illustrationer der sammen med Werners prædiken gjorde netop denne 2. søndag i advent til en ganske særlig oplevelse. Plancherne vil vi nedfotografere og lægge på hjemmesiden. Lisbeth og Karen Høg Madsen Forårets minikon rmander kommer fra Stige Skole og Stige Friskole. Undervisningen køres som et samarbejde mellem sognet tre præster samt Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen. Vi mødes tirsdage kl i Stige Sognehus! - forløbet sluttes af med Familiegudstjenesten søndag d. 5. april Bibelmaraton BIBELMARATON Lumby Sognegård H. C. Lumbyesvej 40B Hver anden tirsdag kl Slutspurten indledes! Vi begynder nu at kunne skimte målet i det fjerne, og vores løb gennem bibelen nærmer sig sin ende. Vi mødes endnu et par gange; nemlig tirsdagene: d. 24. februar, d. 10. marts, d. 24. marts og d. 14. april, alle dage kl i Lumby sognegård. Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard.

5 Eftermiddagsmøder Eftermiddagsmøder i Søhus Præstegård, Bispeengen 11. Den første mandag i hver måned kl Emnet er: Mennesker vi møder i det nye testamente. De næste gange er mandag d. 2. marts, d. 6. april og d. 4. maj. Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård. Æbleparken kl og Munkemaen ved postkassen kl Ved bestilling af kirkebil tlf kan man blive kørt til og fra bopælen. Sognepræst Werner Elof Sørensen FORÅRSFESTEN Forårsfest for sognets ældre Fredag d. 27. marts kl i Stige Sognehus. Også i år indbyder Lumby og Stige menighedsråd til forårsfest. Der vil være underholdning og fortælling v. bedemanden fra Kerteminde, Niels-Peter Holm samt musikalsk underholdning, fællessang og kaffe med boller og lagkage. Pris; 40 kr. Opkræves på dagen. Tilmelding senest tirsdag d. 24. marts til kirkekontoret: tlf , eller mail: Ved tilmelding bedes man oplyse, om man hører med bussen, eller om man selv sørger for transport. Bussen kører efter køreplan på næste side:

6 BUS til forårsfesten Kl : Gadekæret i - Lumby Tårup Kl : Lumby Præstegård Kl : Brittavej Kl : H. C. Lumbyes vej - ved børnehaven Kl : Lobovænget v. Enrum Kl : Æbleparken - v. Søhuscentret Kl : Blomsterhaven Kl : Hedelundsparken - v. butikscentret Kl : Stige kirke Kl : Stigehaven Kl : Stige sognehus Vel mødt! Lumby og Stige Menighedsråd Filmaften i Lumby sognegård Onsdag d.1. april 2009 kl Vi skal se Bruce den almægtige. En amerikansk komedie lm, der handler om Bruce Nolan, som er en populær tv-journalist og kæreste med denne skønne Grace. Alligevel er han godt og grundig utilfreds med stort set alt i sit liv. Under lmen serveres der kaffe og kage. Efter lmen er der debat om lmen og emnet. Tilmeldning til Kirkekontoret senest d. 30. marts tlf , eller mail: Sognepræst Mette Louise Gabelgaard Familiegudstjeneste Palmesøndag d. 5. april kl. 14 i Stige kirke Minikon rmanderne vil medvirke ved denne lidt anderledes Gudstjeneste.

7 Koncert med Stige Gospel Torsdag d. 30. april kl i Stige kirke debut-kirkekoncert. Stige Gospels første koncert bliver en gospel/jazzkoncert under ledelse af dirigent og organist Dennis Dingfeld. Efter koncerten er der en forfriskning i Stige Sognehus og hyggeligt samvær. Organist Dennis Dingfeld Kirkegårdsvandring i Stige Kirkegården i Stige Tirsdag d. 5. Maj kl. 19 Lokalhistoriker Johannes Wendt- Larsen Johannes Wendt-Larsen vil fortælle om Stiges historie og nogle af de mennesker, som ligger på kirkegården. Efter vandringen er der en forfriskning i kirken, hvor vi også vil synge nogle salmer og høre lidt mere lokalhistorie. Alle er velkomne Lumby sogns aktivitetsudvalg

8 Pensionistud ugt 2009 Årets sommerud ugt for sognets ældre Mandag d. 15. juni. Program følger i næste kirkeblad Kirkekoret Interesserede elever fra 4. til 7. Klasse kan henvende sig til sognets organist, hvis de vil være med i kirkekoret. Der øves hver onsdag kl i Stige Sognehus. Dennis Dingfeld. Tlf Stige Gospel STIGE GOSPEL vi har stadig plads til ere sangere og MEGET GERNE MÆND. Vi øver torsdage i Sognehuset kl Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Jan Svenstrup. Tlf

9 AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE Familie og Samfund Februar Onsdag den 25. eftermiddagstur Besøg hos kunstnere Helle Baslund, maler og Jens Bohr, gra ker, Gabet 14, Midskov, 5370 Mesinge. Der er tilmelding. April Tirsdag den 28. kl Besøg af smykkedesigner Ann Nordbeck, Kolding. Ann designer og laver smykker af halv-ædelsten og ferskvandsperler. Lumby Skole. Der er tilmelding. Maj Ø-tur til Stige Ø. Dag og dato følger. Tilmelding til arrangementerne, for medlemmer se sedler, øvrige, ring til formand Anna-Marie Rasmussen tlf Lumby Mølle Aktiviteter i 2009 Maj Marked, søndag d. 10.maj, kl : Stort blomstermarked, tombola, spillemandsmusik, udstilling, børnekræmmermarked, demonstration af gammelt håndværk og m.m. Dansk Mølledag, Søndag d. 21. juni, kl : Spillemandstræf, Samlernes Dag, demonstration af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m.

10 Sct. Hans mandag d. 23. juni, kl : Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. Bål og båltale i parken bag møllen. Vingesus, onsdag d. 8. Juli, kl : Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben. Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok. Vingesus, onsdag d. 15. juli, kl : Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben. Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok. Vingesus, onsdag d. 22. juli, kl : Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben. Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok. Vingesus, onsdag d. 29. juli, kl : Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben. Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok. Vingesus, onsdag d. 5. august, kl : Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben. Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok. Møllemarked, søndag d. 23. august, kl : Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, demonstration af gammelt håndværk og m.m. Børnedyrskue, søndag d. 13. september, kl : Børn udstiller deres dyr i møllehaven - mange ne præmier. Mølle-nisse jul, søndag, d.22. november kl.10-16: Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet. Vel mødt på Lumby Mølle! Bestyrelsen Søren Hansen tlf:

11 Lumby- og Omegns Borgerforening Forår 2009 Generalforsamling. Torsdag d. 26. februar 2009 kl i skolens aula. Her er din mulighed for at blive hørt og få ind ydelse Mød talrigt op og støt det lokalsamfundet. Bestyrelsen. Formand: Hanne Schultz Sørensen (på valg) Kasserer: Verner Pedersen Sekretær: Anita Gilsing Dennis Hansen (på valg) Inge Christoffersen (på valg) Lars Martinussen Gaby Jeppesen Kontingent: Husstand: kr pr. år. - Enlige: 40.- pr. år. Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i Her er mulighed for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling. Årets arrangementer: Fællesspisning i skolens aula: Tirsdag d. 10. februar kl Onsdag d. 18 marts kl Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden. Sankt Hans aften på Lumby mølle. Der startes kl med fællesspisning i møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at benytte de optændte grill. Kl tændes bålet. Børnedyrskue søndag d. 13. september kl ved Lumby Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding. Støt lokalsamfundet bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening!

12 Lokalhistorisk Arkiv Lokalhistorisk Arkiv er stedet, hvor du kan nde historiske oplysninger om egnen til at fordybe dig i. Vi kan hjælpe dig med at nde de rette oplysninger. Samtidig tager vi gerne imod bevaringsværdigt materiale - billeder, tegninger, fotogra er, offentlige og private papirer m.m. fra jeres private gemmer... Arkivleder: Niels Th. Nielsen Cortlandvænget 17, 5270 Odense N. tlf eller NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD Ferie Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie fra tirsdag d. 3. marts til søndag d. 8. marts, begge dage medregnet. Konstituering af menighedsrådene Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Næstformand: Knud Fischer Kasserer: Arne Andersen Sekretær: Christa Heegaard Kirkeværge: Knud Fischer Kontaktperson: Inge-Lise Hansen Bygningssagkyndig: Finn Jensen Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Næstformand: Børge Kirkegaard Kasserer: Børge Kirkegaard Sekretær: Anni Jensen Kirkeværge: Kirsten Schmidt Kontaktperson: Lisbeth Høg Madsen Bygnings -sagkyndig: Finn Jensen Alle menighedsrådsmøder er åbne! Se mere om disse og om de to råds øvrige konstituering på opslag ved Lumby Kirke og Stige Sognehus.

13 Konstituering af fællesudvalg Lumby Sogns fælles Aktivitetsudvalg: Kirsten Schmidt, Heidi Jæger, Lisbeth Høg Madsen, Ellen Larsen, Jan Svenstrup, Annelise Bæk Hansen, Minna Jensen, Lillian Madsen, Susanne Knudsen, Stig Nørgaard, Poul Hansen Karen Nedergaard, Werner Sørensen og Mette Gabelgaard Lumby Sogns fælles Medieudvalg: Børge Kirkegaard, Heidi Jæger, Ellen Larsen, Jan Svenstrup, Annelise Bæk Hansen, Susanne Knudsen, Erik Knudsen Karen Nedergaard, Werner Sørensen og Mette Gabelgaard Se mere om konstitueringen af de øvrige fællesudvalg på opslag ved Lumby Kirke og Stige Sognehus. Lumby Menighedsråd ved deres første møde: Stående fra venstre: Minna Jensen, Annelise B. Hansen, Poul Hansen, Erik Knudsen, Alf Kjær, Christa Heegaard, Ejner Andersen, Arne Andersen, Knud Fischer, Werner Sørensen. Siddende fra venstre: Mette Gabelgaard, Susanne Knudsen, Inge-Lise Hansen, Lillian Madsen. Fraværende: Karen Nedergaard,Kirsten Rasmussen,Stig Nørgaard. Billede af Stige Menighedsråd kommer i næste kirkeblad.

14 Kyndelmisse, Kertel Messe, Missa Candelarum - Messen på den dag, da man i gammel kristen tid smed de gamle lysrester ud, indviede nye lys, satte nye lys på alteret og fejrede Mariæ Renselse og Jesu fremstilling i templet. Jeppe Aakjær omtaler dagen i slutningen af digtet Sne okke kommer vrimlende fra 1916:... og nu kom Kjørmes-Knud. GUDSTJENESTER Video og fotografering: Stige kirke: Fotografering og videooptagelser under Gudstjenesten ikke tilladt! Lumby kirke: Fotografering under gudstjenesten kun tilladt nede i kirken, hvis man bliver på sin plads! Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video og fotografering tilladt i begge kirker, hvis man bliver på sin plads! Stige- og Lumby Menighedsråd.

15 FEBRUAR Søndag d. 22. februar (Fastelavn) Lumby kl : Sørensen, bil Stige kl. 9.30: Sørensen MARTS Søndag d. 1. marts (1. søndag i fasten) Lumby kl. 9.30: Gabelgaard Stige kl : Gabelgaard, bil Søndag d. 8. marts (2. søndag i fasten) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl : Nedergaard, bil Søndag d. 15. marts (3. søndag i fasten) Lumby kl : Sørensen, bil Stige kl. 9.30: Sørensen Søndag d. 22. marts (Midfaste) Lumby kl : Nedergaard, bil Stige kl. 9.30: Nedergaard Søndag d. 29. marts (Mariæ bebudelse) Lumby kl. 9.30: Sørensen Stige kl : Sørensen, bil APRIL Søndag d. 5. april (Palmesøndag) Lumby kl : Sørensen, bil Stige kl : Sørensen Torsdag d. 9. april (Skærtorsdag) Lumby kl : Nedergaard, bil Stige kl : Nedergaard Fredag d. 10. april (Langfredag) Lumby kl : Sørensen Stige kl : Nedergaard, bil Søndag d. 12. april (Påskedag) Lumby kl : Gabelgaard, bil Stige kl : Sørensen Mandag d. 13. april (2. påskedag) Lumby kl : Gabelgaard Stige kl : Gabelgaard, bil Søndag d. 19. april (1. søndag efter påske) Lumby kl. 9.30: Nedergaard Stige kl : Nedergaard, bil Søndag d. 26. april (2. søndag efter påske) Lumby kl : Sørensen, bil Stige kl. 9.30: Sørensen MAJ Søndag d. 3. maj (3. søndag efter påske) Lumby kl. 9.00: Kon rmation, Søhusskolen A Lumby kl : Kon rmation, Søhusskolen B Stige kl : Sørensen, bil Fredag d. 8. maj (St. Bededag) Lumby kl : Kon rmation, Søhusskolen Stige kl : Kon rmation, Stige Friskole Søndag d. 10. Maj (4. Søndag efter påske) Lumby kl : Gabelgaard, bil Stige kl : Kon rmation, Stige skole Søg også på Lumby Sogns hjemmeside: - nd gudstjenester, prædikener m.m. Ny hjemmeside udarbejdes i løbet af foråret

16 Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til én af sognets to præster. Ved fødsel, navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor. Sognepræst Werner Elof Sørensen Søhus Præstegård Bispeengen Odense N. tlf Træffes bedst mellem kl , undtagen fredag, eller efter aftale Sognepræst, kbf. Karen Nedergaard Lumby Præstegård H. C. Lumbyes vej 40A 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl undtagen mandag, eller efter aftale. Sognepræst Mette Louise Gabelgaard Pileurten 41, 5450 Otterup Kontor: Bispeengen 11. Tlf: Har ingen bestemt træffetid Lumby Sogns Kirkekontor Karen van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N. tlf: Åben: mandag-torsdag kl. 9-12, torsdag også 16-18, fredag kl Organist ved Lumby og Stige kirker: Dennis Dingfeld Refsvindinge byvej 35 Refsvindinge, 5853 Ørbæk tlf: Lumby Menighedsråd Formand: Inge-Lise Hansen Lumby-Tårupvej 59 tlf: Lumby Kirke Kirkeværge: Knud Fisher Kanefarten 30 tlf: Lumby Sognegård: Vært: Ingrid Hansen H. C. Lumbyes vej 40B tlf: , priv: Graver ved Lumby Kirke: Kurt Henriksen Telefontid kl tlf: ; Privat: Nøddehaven 11, Bullerup 5320 Agedrup, tlf: Stige Menighedsråd Formand: Torben Hedelund Skippervej 58, 5270 Odense N. tlf: Stige Kirke Kirkeværge: Kirsten Schmidt Ædelgranvænget Odense N. tlf: Stige Sognehus Stigevej 253,5270 Odense N. tlf: Vært: Kirsten Hedelund Skippervej 58; tlf: Graver ved Stige Kirke Carl Emanuel Povlsen Strandholtvej 10, Stige 5270 Odense N. tlf: Træffes bedst kl , mandag-torsdag. tlf.(privat): Lokalhistorisk Arkiv: Lokalhistorisk Arkiv, H. C. Lumbyesvej 9,5270 Od. N. holder åbent 2. mandag i måneden kl og 4. mandag i måneden kl Skt. Nicolai Tjenesten Fyn tlf: Hverdage kl Helligdage kl Menighedsrådsmøder: Alle menighedsrådsmøder og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og Stemmeret. Lumby Menighedsråd Holder altid sine møder i Lumby Sognegård. Mødetid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke. Stige Menighedsråd holder altid sine møder i Stige Sognehus. Mødetid og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus. Kirkebil: Kirkebilen kører alle søn- og Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl og Munkemae kl Ved henvendelse på tlf: kan man blive afhentet på bopælen. Én gang om måneden kan man komme med liftbus ved at ringe tlf: fredag inden kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus er gratis. Se i øvrigt Gudstjenetelisten. Fotografering og videooptagelse: Se forrige side under Gudstjenester. Lumby Sogns hjemmeside: - nd gudstjenester, prædikener m.m. Dette kirkeblad uddeles i uge 7. Fra mandag d. 9. januar til søndag 15. januar. Kontakt os, hvis du ikke har fået et! Næste kirkeblad udkommer ultimo april.

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

Lumby Sogns KIRKEBLAD

Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Sogns KIRKEBLAD Nr. 1 37. årgang Februar - April 2006 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 39, nr. 4 2008 husstande LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN Egentlig burde emnet interessere os alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det i øjnene.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 4 2009 husstande DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG STATEN Med sagen om de afviste asylansøgere i Brorsonskirken er forholdet mellem staten og kirken

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Årgang 43, nr

Årgang 43, nr KIRKEBLAD november 2012 - februar 2013 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 3 2012 husstande JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd 2 Hvor

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lumby Sogns. august. april KIRKEBLAD

Lumby Sogns. august. april KIRKEBLAD april Lumby Sogns KIRKEBLAD august til alle Årgang 40, nr. 2 2009 husstande DÅBEN, ET GUDDOMMELIGT KARNEVAL Vi har haft både fastelavn, faste og påske og er godt på vej mod pinse, hvor der mange steder

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Årgang 42, nr. 3 2011

Årgang 42, nr. 3 2011 KIRKEBLAD november - februar Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 3 2011 husstande HVORFOR LIGGER ESBJERG DER, HVOR DEN LIGGER? Det korte svar er: Fordi gårdmand Mads Andersen i Stige på Fyn blev

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING

MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING Leve livet i Guds kærlighed. Jeg tror alle mennesker gerne vil leve i kærlighed med Gud og mennesker. Det viser min erfaring mig. Jeg tror aldrig jeg

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007

Lumby Sogns Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 2 38. årgang Maj August 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets to præster.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Allesø Husflid Bogensevej 395, Næsbyhovedbroby, 5270 Odense N Allesø Husflid EFTERÅR 2017 udbydes følgende kurser i Husflidsskolen, Bogensevej 395 i Næsbyhovedbroby -ret til ændringer forbeholdes *Tilskud

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLAD. Årgang 42, nr. 1 2011. februar - august Lumby og Stige Sogne. til alle. husstande

KIRKEBLAD. Årgang 42, nr. 1 2011. februar - august Lumby og Stige Sogne. til alle. husstande KIRKEBLAD februar - august Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 1 2011 husstande OM ÆGTESKABET Hvad er et ægteskab? Det forsøger jeg i det følgende at gøre rede for ud fra et luthersk-evangelisk

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Allesø Husflid Bogensevej 395, Næsbyhovedbroby, 5270 Odense N Allesø Husflid EFTERÅR 2016 udbydes følgende kurser i Husflidsskolen, Bogensevej 395 i Næsbyhovedbroby -ret til ændringer forbeholdes *Tilskud

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande marts Lumby Sogns KIRKEBLAD august Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 til alle Årgang 41, nr. 1 2010 husstande KIRKEN OG SAMFUNDET I min yndlingsfilm Forrest Gump findes en kostelig scene,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Årgang 43, nr. 1 2012

Årgang 43, nr. 1 2012 KIRKEBLAD februar - august Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 1 2012 husstande KUNSTEN AT SLÆKKE PÅ KEDSOMMELIGHEDSKRAVET Overskriften på dette indlæg stammer egentlig fra Jan Lindhardt, tidligere

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

- positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Allesø Husflid Bogensevej 395, Næsbyhovedbroby, 5270 Odense N Allesø Husflid FORÅR 2016 udbydes følgende kurser i Husflidsskolen, Bogensevej 395 i Næsbyhovedbroby -ret til ændringer forbeholdes *Tilskud

Læs mere

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 1. Velkommen. Visuel forklaring af solhverv 2. Præludium 3. Indledende bøn / proklamation Leder: Kom skaber af lyset Gennemtræng mørket og oplys jorden; Oplys bjerge

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning

Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning Februar 2016 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning Hvem finder jeg hvor? Der blev plads til alle juleaften! Men det tager sin tid til at

Læs mere