Økonomiudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 820 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Forespørgsler Ingen Beslutninger A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond E Ændring af betegnelsen TUNU F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Sager til Kommunalbestyrelsen A Forslag til ferieplaner for skoleåret 2015/ B Standardvedtægt for kommunale daginstitutioner C Udlejning af lokaler og månedlig lukkedag i Pilutaq, Nuuk D Ældrerådets ønske om mødediæter og ret til årligt fysisk møde E Evaluering af Ressourcecenteret F Vedtægter og forretningsorden for lokaludvalg G Politisk mødekalender Lukkede punkter A Sermeq Fonden Eventuelt

3 Side Godkendelse af referat

4 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side Orienteringer 03A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget høringsmateriale angående ansøgning om tilladelser til småskalaefterforskning med eneret i umiddelbar nærhed af Qeqertarsuatsiaat med høringsfrist den 1. oktober. De tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse giver kun tilladelse til brug af håndholdte redskaber og formodes ikke at forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller sprængstoffer fordrer kommunen at blive hørt. Høringssvaret er udarbejdet administrativt, og der tages forbehold for politisk efterbehandling. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende høring af ansøgning om småskala efterforskningstilladelser med eneret nr. 2014/66. Målet for efterforskningerne er ifølge ansøger rubin, diamant, korund og smykke/ædelsten. Der ansøges om småskalatilladelse med eneret, der dermed udelukker andre fra at indsamle mineraler i området. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse, der kun giver tilladelse til brug af håndholdte redskaber, ikke vil forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller brug af sprængstoffer forventer kommunen at blive hørt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. Det videre forløb Forvaltningen følger op på, hvorvidt ansøgningerne om småskalatilladelse imødekommes.

6 Side 824 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, idet projektet ikke forventes at påvirke kommunen økonomisk. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar til ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala med eneret, licens numre 2014/66 fra Kommuneqarfik Sermersooq 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/66

7 Side B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk. Målet for efterforskning er guld. Der var ansøgningsfrist den 29. september Høringsmaterialet er blevet gennemgået og et svar er blevet udarbejdet og derefter godkendt af formanden for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og borgmesteren. Høringssvaret er blevet sendt til Råstofstyrelsen. Der er i høringssvaret taget forbehold for efterfølgende politisk behandling, idet det ikke har været muligt at udvalgsbehandle høringssvaret inden svarfristens udløb. Kommuneqarfik Sermersooq udtrykker i høringssvaret bekymring om, at høringen kun er udsendt internt i Selvstyret samt til Kommuneqarfik Sermersooq. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Intentionen med en høring bør være at have så bred og dækkende høringskreds som muligt. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Kommuneqarfik Sermersooq har viden om, at der findes en mindre bestand af rensdyr på Storø. Der er ikke viden om denne bestands kælvningsområder. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/1, på Storø ved Nuuk. Der var ansøgningsfrist den 29. september Målet for efterforskning er guld. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har følgende punkter, der behandles i høringssvaret: Kommuneqarfik Sermersooq vægter borgerinddragelse meget højt, og mener at høringskredsen skal være så bred og dækkende som muligt. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer

8 Side 826 fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Fremadrettet bør høringskredsen udvides. Der er ikke viden om rensdyrbestandens kælvningsområder på Storø. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat i Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Forstyrrelser i denne følsomme periode, herunder færdsel og støjende aktiviteter, bør begrænses mest muligt, idet forstyrrelser kan medføre abortering af fostre og at nyfødte kalve efterlades. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. - Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland Det videre forløb Forvaltningen vil følge op på, hvorvidt alle interessenter fremover høres i forbindelse med tilsvarende høringer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/11

9 Side Forespørgsler Ingen.

10 Side Beslutninger 05A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. Bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på i alt kr. til andre formål. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. som foreslået af bygdebestyrelsen Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Løsningsforslag faglig vurdering Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. De formål, som bygdebestyrelsen ønsker at tage midlerne fra, er følgende med de nævnte begrundelser: Konto/ projekt Afsat beløb/ rest beløb pr. Begrundelse for at flytte pengene Erhvervsfremme 16/ / Der er allerede afsat midler til erhvervsfremme i bygdepuljen, men efter bygdebestyrelsens opfattelse, er det meget vanskeligt at give støtte til erhvervsprojekter uden at komme i konflikt med den gældende lovgivning. Bygdebestyrelsen ønsker derfor at omdisponere midler til tiltag der er mere realistiske at gennemføre, og som i høj grad også er af betydning for bygdebeboerne.

11 Side 829 (ønskes omdisponeret kr.) I alt / (ønskes omdisponeret i alt kr.) Andre formål, som restbeløb ønskes anvendt til: Formål Beløb Begrundelse Reparation af hegn omkring kirkegården, Kuummiut Noget af hegnet er bøjet pga. snerydning om vinteren Reparation af fælles trapper, Kuummiut Fællestrapper er blevet gamle og er i dårligt stand som borgerne benytter til hverdagen. Tilskud til Foreninger Foreningen Qaamaneq fra Sermiligaaq arbejder med forebyggelse mod misbrug og har arrangementer i hele Øst Grønland I alt Der bliver således fremvist et restbeløb på de nævnte konti på kr., og bygdebestyrelsen ønsker at flytte et beløb på kr. Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Hvis godkender de nye formål kan de iværksættes. Muligheden for at iværksætte nye arbejder er dog vanskeligt så sent på året. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den nye anvendelse, som bygdebestyrelsen ønsker, bliver holdt indenfor de midler, der allerede er afsat. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Efter at har godkendt den nye disponering, vil beløbene blive budgetomplaceret til nye individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat skal bemærke, at den ansøgte overførsel af beløb kan omdisponeres inden for bevillingsrammen Det skal bemærkes, at der alene ansøges om overførsler af midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

12 Side B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Resume af sagen Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. til andre formål Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Løsningsforslag faglig vurdering Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Ovennævnte midler ønskes forbrugt til følgende formål: Formål Beløb Begrundelse Tilskud til kulturelle formål ,00 Tænkes forbrugt til kulturelle formål i løbet af året Tilskud til idrætsaktiviteter ,00 Tænkes til støtte til idrætsforeninger i de tre bygder Tilskud til tekniske formål ,00 Støtte til tekniske formål Tilskud til ,00 Tilskud til erhvervsprojekter i bygderne erhvervsprojekter Tilskud til sociale formål ,00 Støtte til gavn for borgeraktiviteter Tilskud til renovering af stormskadet fangsthytte ,00 Støtte til renovering af stormskadet fangsthytte ved Kulusuk Tilskud til 5.000,00 Tilskud til påsætning af fortøjningssteder i Kulusuk fortøjningssteder Ialt ,00

13 Side 831 Således ønsker Bygdebestyrelsen at overføre kr. til andre formål. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Bygdebestyrelsens ønske om omdisponering til andre formål vil være inden for rammerne for bygdepuljen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Ved s godkendelse vil beløbene blive budgetplaceret til andre individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Efter s godkendelse af omdisponeringen, kan opgaverne påbegyndes. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat bemærker, at det er, der alene har kompetencen til at godkende bygdebestyrelsernes disponering af deres dispositionspuljer, derfor også skal godkende eventuelle omdisponeringer, det bemærkes at der alene ansøges om omplacering af bevilgede midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

14 Side C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Hotel Hans Egede har ansøgt om fornyelse af syv alkoholbevillinger. De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at fornyer følgende alkoholbevillinger til Hotel Hans Egede ved administrerende direktør Jørgen Bay-Kastrup: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokaler - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 7. august 2014 modtaget ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til følgende steder på Hotel Hans Egede: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokale - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Løsningsforslag faglig vurdering Brandmyndighederne har besigtiget stederne og har ingen bemærkninger. Politiet har ikke modtaget klager eller bemærkninger på de nævnte steder. Borgmestersekretariatet vurderer derfor, at Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup lever op til kravene for fornyelse af alkoholbevilling. Borgmestersekretariatet udarbejder to gange om året en oversigt over samtlige bevillinger. Den seneste oversigt viste, at der var 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf de 66 er tildelt i Nuuk. Der er tale om en fornyelse af allerede eksisterende bevillinger, hvorfor en fornyelse ikke vil føre til en forøgelse af den samlede mængde bevillinger. Ved tildelingen af alkoholbevillinger i forbindelse med udskænkning har Kommunalbestyrelsen vide rammer, jævnfør orientering til Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2011:

15 Side 833 Lovens forarbejder beskriver, hvornår Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele afslag: - Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie - Medborgerhuse skal være alkoholfrie - Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge stærke drikke. Men Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke svage drikke Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Kommunalbestyrelsen på legal vis kan fravige den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning: - Kommunalbestyrelsen kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder - I områder med mange udskænkningssteder kan Kommunalbestyrelsen meddele afslag, hvis det for eksempel kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem bevillingshaverne og føre til hård udskænkning I andre situationer skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning på grundlag af sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme ædrueligheden: - Kommunalbestyrelsen kan for eksempel meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale om et udskænkningssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og lignende steder, som søges af unge mennesker Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikke - Bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger Det videre forløb Ved s godkendelse tildeles Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup alkoholbevillinger i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af alkoholbevillinger. Ved s afslag meddeler Borgmestersekretariatet den politiske beslutning til ansøger. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

16 Side D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond Til beslutning J.nr.: Borgmesterens sekretariat administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge Sagsresumé Den 26. September 2014 modtog Borgmestersekretariatet materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Borgmestersekretariatet har efterlyst anbefalinger fra samtlige fisker og fangerforeninger i kommunen. Borgmestersekretariatet modtog indstillinger fra Fisker og fangerforeninger i Nuuk, QAPP Qeqertarsuatsiaat bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat. Anbefalingerne er efterfølgende videresendt til til godkendelse og prioritering. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til : - at anbefalinger til Carl Egedes Fond godkendes - at beslutter prioritering af anbefalinger til Carl Egedes Fond Sagsfremstilling Den 26. September 2014 modtog Borgmesterens sekretariat materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Carl Egedes Fond giver priser til bl.a. efterladte efter omkomne fiskere og fangere, foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet, gamle fiskere og fangere, fiskere og fangere der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv, mindesmærker for afdøde foregangsmænd indenfor fisker- fangererhvet, i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter skøn fra fondens bestyrelse. Efterfølgende sendte Borgmestersekretariatet høringsskrivelse ud til samtlige fisker- og fangerforeninger og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq. Anbefalinger til Carl Egedes Fond: Fisker og Fangerforeningen NAPP anbefaler Apollo Egede, som er en foregangsmand inden for fiskeri og fangst. Apollo, der nu er 62 år, har frem til dato drevet erhverv i havet, siden han var i stand til det. Han begyndte med fiskeri og fangst fra en jolle, og med sit aktive arbejde har opnået at eje fiskefartøjer og desuden driver hvalfangst. I dag ejer han 2 fartøjer og driver fiskeri på højt niveau, som har stor positiv virkning på beskæftigelsen her i vores by. Apollo er eksemplarisk for sine efterkommere, børn og besætningsmedlemmer med sin drift af fartøjer, og selvfølgelig har N.A.P.P. lagt mærke til, det skal specielt bemærkes, desværre Apollo er ramt af Parkinsons sygdom, en sygdom med symptomer af legemlig rystelser, til trods for det, så fortsætter han med i fiskeriet med båden. Selv om han er ramt af sygdom, så er han ikke gået i stå og har nu taget et mål, der sigter på forberedelse af overdragelsen af hele ansvaret af driften til sine efterkommere, børn og fiskeripartnere, og det er vigtigt at betragte det som eksemplarisk handling.

17 Side 835 Hermed indstiller vi på vegne af N.A.P.P. s bestyrelse og medlemmer, at Apollo Egede hædres af Carl Egede Fonden. NA i Qeqertarsuatsiaat indstiller Nikolaj Boye til Carl Egede Fonden. Nikolaj Boye har i starten af år 2000 været ramt af sygdommen kræft og har under sygdomsperioden været stillestående. Efter at han blev rask er han påny aktiv igen. Han er helårs jollefisker og på den måde er han rørig og synlig overfor sine medborgere og efterkommere, fremfor at gå helt i stå og fisker til stadighed den dag i dag. Det at han gør det viser, at han er en god rollemodel, som Bygdebestyrelsen synes er ærefuldt. Borgmestersekretariatet anmoder om, at Økonomidudvalget prioriterer på baggrund af vedlagte indstillinger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen konsekvenser Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Høringsskrivelse fra direktoratet for Fiskeri, fangst og landbrug vedlagt. Det videre forløb Borgmestersekretariatet har spurgt Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug om forlængelse af tidsfristen, således at indstillingerne kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens møde d. 24. oktober Dette er accepteret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Fundats for Carl Egede s Fond 2. Høringsskrivelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug

18 Side E Ændring af betegnelsen TUNU Forslag om borgerhøring Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé godkendte på sit møde den 4. oktober 2013 Kommunikationsafdelingens indstilling til en plan omkring borgerinddragelse på baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU. I maj 2014 blev der afholdt borgerhøringer samtlige steder i Østgrønland med overskriften Hvorfor TUNU? Mener du, at betegnelsen skal ændres?. Ved borgermødet i Tasiilaq fremkom ønsket om en borgerafstemning omkring emnet. Ved borgermøderne i bygderne omkring Tasiilaq ønskede man at fastholde den nuværende betegnelse og ved borgermødet i Ittoqqortoormiit fremkom man med en helt ny betegnelse. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - At drøfte hvorvidt der skal være en borgerafstemning vedrørende ændring af betegnelsen TUNU - At godkende at der udarbejdes en folder til husttands omdeling om vedrørende den historiske baggrund for betegnelsen TUNU Sagsfremstilling På baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU gennemførte Kommuneqarfik Sermersooq i foråret 2014 borgerhøringer i byerne og bygderne på Østkysten. Til borgerhøringerne blev de fremmødte borgere bedt om at diskutere hvorvidt betegnelsen skulle ændres samt komme med forslag til en ny betegnelse. Nedenstående er de forslag, der har fået flest stemmer på de fleste steder. Forslagene er oplistet i den rækkefølge, hvor betegnelserne har fået flest stemmer. Tasiilaq er ikke medtaget, da resultatet fra det borgermøde var at de fremkom med et ønske om borgerafstemning. Ittoqqortoormiit: 1. Nunatta Kangia 2. Tsaaja (saava) 3. TUNU Kuummiut: 1. TUNU Sermiligaaq: 1. TUNU 2. Tammeqaa 3. Kialaa

19 Side 837 Tiilerilaaq: 1. TUNU 2. Kangia Isertoq: 1. TUNU 2. Kangiamiut 3. Tsaqqar Kulusuk: 1. TUNU Der kunne fremlægges tre forslag til ændring af betegnelsen. De indkomne forslag blev efterfølgende listet op og ved håndsoprækning blev det afgjort hvilke der havde fået flest stemmer. Ved borgerhøringen i Tasiilaq viste flertallet ved håndsoprækning at de ønskede en borgerafstemning til at afgøre om betegnelsen skulle ændres og udtrykte derudover ønske om videre debat omkring emnet. Derudover blev der udtrykt ønske om en mere historisk fremlæggelse af begrundelsen for betegnelsen TUNU. Der deltog ca.100 borgere ved borgerhøringen i Tasiilaq og samlet ca.80 borgere ved borgerhøringerne i Ittoqqortoormiit, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiilerilaaq, Isertoq samt Kulusuk. Kommunikationsafdeligen fremstillede forud for borgerhøringerne en pjece med overskriften Hvorfor TUNU? Mener Du, at betegnelsen skal ændres?. Derudover blev lavet TV-spots samt plakater til ophængning i samtlige byer og bygder. Under forløbet var der tæt samarbejde med Stednavnenævnet, samt to sprogkyndige i det østgrønlandske sprog, Adolf Kristiansen og Jonas Napâtoq. Bygdebestyrelsesmedlemmerne afholdt høringer i deres bygder i samarbejde med de lokale administrative medarbejdere det samme gjorde Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Ittoqqortoormiit. Else Jensen fra Kommunikationsafdelingen og Carl Christian Olsen fra Stednavnenævnet deltog ved borgerhøringen i Tasiilaq. Løsningsforslag faglig vurdering Da der var flere fremmødte ved borgermødet i Tasiilaq end ved borgermøderne sammenlagt i bygderne og Ittoqqortoormiit kan ønsket om en borgerafstemning anses som værende flertallet ønske. Kommunikationsafdelingen foreslår at der laves en grundig research omkring hvorfor betegnelsen for Østgrønland er TUNU og at denne viden laves til en folder på østgrønlandsk, der derefter husstand omdeles. Dernæst kan der så tages en beslutning om hvorvidt man ønsker at afholde en borgerafstemning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Hvis borgernes ønske skal følges og der skal afholdes borgerhøring skal der afsættes midler til at gennemføre høringen.

20 Side 838 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Forslag vedrørende ændring af betegnelsen TUNU. Det videre forløb Hvis der tages beslutning om udarbejdelse af en folder vedrørende det historiske grundlag for betegnelen TUNU vil dette arbejde blive påbegyndt med det samme. Alt efter drøftelserne omkring en borgerafstemning vil Kommunikationsafdelingen arbejde på et oplæg til fremgangsmåde og omkostninger ved en borgerafstemning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger Bilag Ingen.

21 Side F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Museumsgenstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum er blevet pakket ned og fragtet til Nuuk. Indstilling Fælles Service indstiller overfor økonomiudvalget: - at godkende omplaering af midler pålydende fra konto Udvalgsbestemte til konto Forundersøgelse vedrørende etablering af et lokalhistorisk museum - at godkende værftet som midlertidig opbevaring af museumsgenstande fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum Sagsfremstilling Genstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum(IMM) er blevet flyttet til Nuuk og står på nuværende tidspunkt opbevaret hos Usisaat. Dette er en meget dyr løsning og det ønskes derfor at flytte genstandene ned i Værftet hvor Fælles Service pt. har råderum over to store rum. Der er tidligere taget beslutning om at tildele midler til husleje for lokaler i værftet til at reservere lokaler til lokalhistorisk museum. Disse midler blev pga. en fejl tildelt fra konto Forundersøgelser vedrørende etablering af lokalhistorisk museum i Nuuk til trods for at der ikke er midler på kontoen. Løsningsforslag faglig vurdering Indtil der besluttes en permanent løsning for IMM vurderes det et den bedste og billigste måde at opbevare museumsgenstandene vil være at få dem opbevaret i værftet. Der kan reguleres i henhold til varme og alarmen kan tilsluttes så genstandene kan blive opbevaret sikkert. Arbejdet med er lokalhistorisk museum kan sagtens fortsætte selvom genstandene fra IMM opbevares i lagerlokalet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det koster kommunen 9.785,00kr om måneden at have genstandene opbevaret ved Usisaat. Den månedlige husleje for værftet kommer til at ligge på ,00kr inkl. Fælles udgifter. Men denne udgift vil omfatte opbevaring af IMMs museumsgenstande samt fastholde lokalet til et kommende lokalhistorisk museum. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr.6 af 30.oktober 1998 om museumsvæsen. Det videre forløb Såfremt det godkendes at der omflyttes midler til fortsat opbevaring i værftet vil der blive lavet aftale med Usisaat om at få flyttet genstandene ned til værftet. Derudover fortsætter arbejdet med en plan for begge museer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Tillægsdagsorden Mandag den 2. juni 2014 kl. 14.00 3. Orienteringer... 1 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Onsdag den 2. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq Tilskudsregler indenfor fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq Udarbejdet af: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq 1 Indhold Tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere