Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 820 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Forespørgsler Ingen Beslutninger A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond E Ændring af betegnelsen TUNU F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Sager til Kommunalbestyrelsen A Forslag til ferieplaner for skoleåret 2015/ B Standardvedtægt for kommunale daginstitutioner C Udlejning af lokaler og månedlig lukkedag i Pilutaq, Nuuk D Ældrerådets ønske om mødediæter og ret til årligt fysisk møde E Evaluering af Ressourcecenteret F Vedtægter og forretningsorden for lokaludvalg G Politisk mødekalender Lukkede punkter A Sermeq Fonden Eventuelt

3 Side Godkendelse af referat

4 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side Orienteringer 03A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget høringsmateriale angående ansøgning om tilladelser til småskalaefterforskning med eneret i umiddelbar nærhed af Qeqertarsuatsiaat med høringsfrist den 1. oktober. De tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse giver kun tilladelse til brug af håndholdte redskaber og formodes ikke at forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller sprængstoffer fordrer kommunen at blive hørt. Høringssvaret er udarbejdet administrativt, og der tages forbehold for politisk efterbehandling. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende høring af ansøgning om småskala efterforskningstilladelser med eneret nr. 2014/66. Målet for efterforskningerne er ifølge ansøger rubin, diamant, korund og smykke/ædelsten. Der ansøges om småskalatilladelse med eneret, der dermed udelukker andre fra at indsamle mineraler i området. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse, der kun giver tilladelse til brug af håndholdte redskaber, ikke vil forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller brug af sprængstoffer forventer kommunen at blive hørt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. Det videre forløb Forvaltningen følger op på, hvorvidt ansøgningerne om småskalatilladelse imødekommes.

6 Side 824 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, idet projektet ikke forventes at påvirke kommunen økonomisk. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar til ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala med eneret, licens numre 2014/66 fra Kommuneqarfik Sermersooq 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/66

7 Side B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk. Målet for efterforskning er guld. Der var ansøgningsfrist den 29. september Høringsmaterialet er blevet gennemgået og et svar er blevet udarbejdet og derefter godkendt af formanden for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og borgmesteren. Høringssvaret er blevet sendt til Råstofstyrelsen. Der er i høringssvaret taget forbehold for efterfølgende politisk behandling, idet det ikke har været muligt at udvalgsbehandle høringssvaret inden svarfristens udløb. Kommuneqarfik Sermersooq udtrykker i høringssvaret bekymring om, at høringen kun er udsendt internt i Selvstyret samt til Kommuneqarfik Sermersooq. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Intentionen med en høring bør være at have så bred og dækkende høringskreds som muligt. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Kommuneqarfik Sermersooq har viden om, at der findes en mindre bestand af rensdyr på Storø. Der er ikke viden om denne bestands kælvningsområder. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/1, på Storø ved Nuuk. Der var ansøgningsfrist den 29. september Målet for efterforskning er guld. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har følgende punkter, der behandles i høringssvaret: Kommuneqarfik Sermersooq vægter borgerinddragelse meget højt, og mener at høringskredsen skal være så bred og dækkende som muligt. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer

8 Side 826 fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Fremadrettet bør høringskredsen udvides. Der er ikke viden om rensdyrbestandens kælvningsområder på Storø. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat i Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Forstyrrelser i denne følsomme periode, herunder færdsel og støjende aktiviteter, bør begrænses mest muligt, idet forstyrrelser kan medføre abortering af fostre og at nyfødte kalve efterlades. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. - Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland Det videre forløb Forvaltningen vil følge op på, hvorvidt alle interessenter fremover høres i forbindelse med tilsvarende høringer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/11

9 Side Forespørgsler Ingen.

10 Side Beslutninger 05A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. Bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på i alt kr. til andre formål. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. som foreslået af bygdebestyrelsen Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Løsningsforslag faglig vurdering Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. De formål, som bygdebestyrelsen ønsker at tage midlerne fra, er følgende med de nævnte begrundelser: Konto/ projekt Afsat beløb/ rest beløb pr. Begrundelse for at flytte pengene Erhvervsfremme 16/ / Der er allerede afsat midler til erhvervsfremme i bygdepuljen, men efter bygdebestyrelsens opfattelse, er det meget vanskeligt at give støtte til erhvervsprojekter uden at komme i konflikt med den gældende lovgivning. Bygdebestyrelsen ønsker derfor at omdisponere midler til tiltag der er mere realistiske at gennemføre, og som i høj grad også er af betydning for bygdebeboerne.

11 Side 829 (ønskes omdisponeret kr.) I alt / (ønskes omdisponeret i alt kr.) Andre formål, som restbeløb ønskes anvendt til: Formål Beløb Begrundelse Reparation af hegn omkring kirkegården, Kuummiut Noget af hegnet er bøjet pga. snerydning om vinteren Reparation af fælles trapper, Kuummiut Fællestrapper er blevet gamle og er i dårligt stand som borgerne benytter til hverdagen. Tilskud til Foreninger Foreningen Qaamaneq fra Sermiligaaq arbejder med forebyggelse mod misbrug og har arrangementer i hele Øst Grønland I alt Der bliver således fremvist et restbeløb på de nævnte konti på kr., og bygdebestyrelsen ønsker at flytte et beløb på kr. Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Hvis godkender de nye formål kan de iværksættes. Muligheden for at iværksætte nye arbejder er dog vanskeligt så sent på året. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den nye anvendelse, som bygdebestyrelsen ønsker, bliver holdt indenfor de midler, der allerede er afsat. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Efter at har godkendt den nye disponering, vil beløbene blive budgetomplaceret til nye individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat skal bemærke, at den ansøgte overførsel af beløb kan omdisponeres inden for bevillingsrammen Det skal bemærkes, at der alene ansøges om overførsler af midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

12 Side B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Resume af sagen Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. til andre formål Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Løsningsforslag faglig vurdering Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Ovennævnte midler ønskes forbrugt til følgende formål: Formål Beløb Begrundelse Tilskud til kulturelle formål ,00 Tænkes forbrugt til kulturelle formål i løbet af året Tilskud til idrætsaktiviteter ,00 Tænkes til støtte til idrætsforeninger i de tre bygder Tilskud til tekniske formål ,00 Støtte til tekniske formål Tilskud til ,00 Tilskud til erhvervsprojekter i bygderne erhvervsprojekter Tilskud til sociale formål ,00 Støtte til gavn for borgeraktiviteter Tilskud til renovering af stormskadet fangsthytte ,00 Støtte til renovering af stormskadet fangsthytte ved Kulusuk Tilskud til 5.000,00 Tilskud til påsætning af fortøjningssteder i Kulusuk fortøjningssteder Ialt ,00

13 Side 831 Således ønsker Bygdebestyrelsen at overføre kr. til andre formål. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Bygdebestyrelsens ønske om omdisponering til andre formål vil være inden for rammerne for bygdepuljen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Ved s godkendelse vil beløbene blive budgetplaceret til andre individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Efter s godkendelse af omdisponeringen, kan opgaverne påbegyndes. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat bemærker, at det er, der alene har kompetencen til at godkende bygdebestyrelsernes disponering af deres dispositionspuljer, derfor også skal godkende eventuelle omdisponeringer, det bemærkes at der alene ansøges om omplacering af bevilgede midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

14 Side C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Hotel Hans Egede har ansøgt om fornyelse af syv alkoholbevillinger. De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at fornyer følgende alkoholbevillinger til Hotel Hans Egede ved administrerende direktør Jørgen Bay-Kastrup: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokaler - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 7. august 2014 modtaget ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til følgende steder på Hotel Hans Egede: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokale - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Løsningsforslag faglig vurdering Brandmyndighederne har besigtiget stederne og har ingen bemærkninger. Politiet har ikke modtaget klager eller bemærkninger på de nævnte steder. Borgmestersekretariatet vurderer derfor, at Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup lever op til kravene for fornyelse af alkoholbevilling. Borgmestersekretariatet udarbejder to gange om året en oversigt over samtlige bevillinger. Den seneste oversigt viste, at der var 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf de 66 er tildelt i Nuuk. Der er tale om en fornyelse af allerede eksisterende bevillinger, hvorfor en fornyelse ikke vil føre til en forøgelse af den samlede mængde bevillinger. Ved tildelingen af alkoholbevillinger i forbindelse med udskænkning har Kommunalbestyrelsen vide rammer, jævnfør orientering til Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2011:

15 Side 833 Lovens forarbejder beskriver, hvornår Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele afslag: - Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie - Medborgerhuse skal være alkoholfrie - Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge stærke drikke. Men Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke svage drikke Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Kommunalbestyrelsen på legal vis kan fravige den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning: - Kommunalbestyrelsen kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder - I områder med mange udskænkningssteder kan Kommunalbestyrelsen meddele afslag, hvis det for eksempel kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem bevillingshaverne og føre til hård udskænkning I andre situationer skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning på grundlag af sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme ædrueligheden: - Kommunalbestyrelsen kan for eksempel meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale om et udskænkningssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og lignende steder, som søges af unge mennesker Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikke - Bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger Det videre forløb Ved s godkendelse tildeles Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup alkoholbevillinger i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af alkoholbevillinger. Ved s afslag meddeler Borgmestersekretariatet den politiske beslutning til ansøger. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

16 Side D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond Til beslutning J.nr.: Borgmesterens sekretariat administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge Sagsresumé Den 26. September 2014 modtog Borgmestersekretariatet materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Borgmestersekretariatet har efterlyst anbefalinger fra samtlige fisker og fangerforeninger i kommunen. Borgmestersekretariatet modtog indstillinger fra Fisker og fangerforeninger i Nuuk, QAPP Qeqertarsuatsiaat bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat. Anbefalingerne er efterfølgende videresendt til til godkendelse og prioritering. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til : - at anbefalinger til Carl Egedes Fond godkendes - at beslutter prioritering af anbefalinger til Carl Egedes Fond Sagsfremstilling Den 26. September 2014 modtog Borgmesterens sekretariat materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Carl Egedes Fond giver priser til bl.a. efterladte efter omkomne fiskere og fangere, foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet, gamle fiskere og fangere, fiskere og fangere der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv, mindesmærker for afdøde foregangsmænd indenfor fisker- fangererhvet, i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter skøn fra fondens bestyrelse. Efterfølgende sendte Borgmestersekretariatet høringsskrivelse ud til samtlige fisker- og fangerforeninger og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq. Anbefalinger til Carl Egedes Fond: Fisker og Fangerforeningen NAPP anbefaler Apollo Egede, som er en foregangsmand inden for fiskeri og fangst. Apollo, der nu er 62 år, har frem til dato drevet erhverv i havet, siden han var i stand til det. Han begyndte med fiskeri og fangst fra en jolle, og med sit aktive arbejde har opnået at eje fiskefartøjer og desuden driver hvalfangst. I dag ejer han 2 fartøjer og driver fiskeri på højt niveau, som har stor positiv virkning på beskæftigelsen her i vores by. Apollo er eksemplarisk for sine efterkommere, børn og besætningsmedlemmer med sin drift af fartøjer, og selvfølgelig har N.A.P.P. lagt mærke til, det skal specielt bemærkes, desværre Apollo er ramt af Parkinsons sygdom, en sygdom med symptomer af legemlig rystelser, til trods for det, så fortsætter han med i fiskeriet med båden. Selv om han er ramt af sygdom, så er han ikke gået i stå og har nu taget et mål, der sigter på forberedelse af overdragelsen af hele ansvaret af driften til sine efterkommere, børn og fiskeripartnere, og det er vigtigt at betragte det som eksemplarisk handling.

17 Side 835 Hermed indstiller vi på vegne af N.A.P.P. s bestyrelse og medlemmer, at Apollo Egede hædres af Carl Egede Fonden. NA i Qeqertarsuatsiaat indstiller Nikolaj Boye til Carl Egede Fonden. Nikolaj Boye har i starten af år 2000 været ramt af sygdommen kræft og har under sygdomsperioden været stillestående. Efter at han blev rask er han påny aktiv igen. Han er helårs jollefisker og på den måde er han rørig og synlig overfor sine medborgere og efterkommere, fremfor at gå helt i stå og fisker til stadighed den dag i dag. Det at han gør det viser, at han er en god rollemodel, som Bygdebestyrelsen synes er ærefuldt. Borgmestersekretariatet anmoder om, at Økonomidudvalget prioriterer på baggrund af vedlagte indstillinger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen konsekvenser Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Høringsskrivelse fra direktoratet for Fiskeri, fangst og landbrug vedlagt. Det videre forløb Borgmestersekretariatet har spurgt Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug om forlængelse af tidsfristen, således at indstillingerne kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens møde d. 24. oktober Dette er accepteret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Fundats for Carl Egede s Fond 2. Høringsskrivelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug

18 Side E Ændring af betegnelsen TUNU Forslag om borgerhøring Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé godkendte på sit møde den 4. oktober 2013 Kommunikationsafdelingens indstilling til en plan omkring borgerinddragelse på baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU. I maj 2014 blev der afholdt borgerhøringer samtlige steder i Østgrønland med overskriften Hvorfor TUNU? Mener du, at betegnelsen skal ændres?. Ved borgermødet i Tasiilaq fremkom ønsket om en borgerafstemning omkring emnet. Ved borgermøderne i bygderne omkring Tasiilaq ønskede man at fastholde den nuværende betegnelse og ved borgermødet i Ittoqqortoormiit fremkom man med en helt ny betegnelse. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - At drøfte hvorvidt der skal være en borgerafstemning vedrørende ændring af betegnelsen TUNU - At godkende at der udarbejdes en folder til husttands omdeling om vedrørende den historiske baggrund for betegnelsen TUNU Sagsfremstilling På baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU gennemførte Kommuneqarfik Sermersooq i foråret 2014 borgerhøringer i byerne og bygderne på Østkysten. Til borgerhøringerne blev de fremmødte borgere bedt om at diskutere hvorvidt betegnelsen skulle ændres samt komme med forslag til en ny betegnelse. Nedenstående er de forslag, der har fået flest stemmer på de fleste steder. Forslagene er oplistet i den rækkefølge, hvor betegnelserne har fået flest stemmer. Tasiilaq er ikke medtaget, da resultatet fra det borgermøde var at de fremkom med et ønske om borgerafstemning. Ittoqqortoormiit: 1. Nunatta Kangia 2. Tsaaja (saava) 3. TUNU Kuummiut: 1. TUNU Sermiligaaq: 1. TUNU 2. Tammeqaa 3. Kialaa

19 Side 837 Tiilerilaaq: 1. TUNU 2. Kangia Isertoq: 1. TUNU 2. Kangiamiut 3. Tsaqqar Kulusuk: 1. TUNU Der kunne fremlægges tre forslag til ændring af betegnelsen. De indkomne forslag blev efterfølgende listet op og ved håndsoprækning blev det afgjort hvilke der havde fået flest stemmer. Ved borgerhøringen i Tasiilaq viste flertallet ved håndsoprækning at de ønskede en borgerafstemning til at afgøre om betegnelsen skulle ændres og udtrykte derudover ønske om videre debat omkring emnet. Derudover blev der udtrykt ønske om en mere historisk fremlæggelse af begrundelsen for betegnelsen TUNU. Der deltog ca.100 borgere ved borgerhøringen i Tasiilaq og samlet ca.80 borgere ved borgerhøringerne i Ittoqqortoormiit, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiilerilaaq, Isertoq samt Kulusuk. Kommunikationsafdeligen fremstillede forud for borgerhøringerne en pjece med overskriften Hvorfor TUNU? Mener Du, at betegnelsen skal ændres?. Derudover blev lavet TV-spots samt plakater til ophængning i samtlige byer og bygder. Under forløbet var der tæt samarbejde med Stednavnenævnet, samt to sprogkyndige i det østgrønlandske sprog, Adolf Kristiansen og Jonas Napâtoq. Bygdebestyrelsesmedlemmerne afholdt høringer i deres bygder i samarbejde med de lokale administrative medarbejdere det samme gjorde Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Ittoqqortoormiit. Else Jensen fra Kommunikationsafdelingen og Carl Christian Olsen fra Stednavnenævnet deltog ved borgerhøringen i Tasiilaq. Løsningsforslag faglig vurdering Da der var flere fremmødte ved borgermødet i Tasiilaq end ved borgermøderne sammenlagt i bygderne og Ittoqqortoormiit kan ønsket om en borgerafstemning anses som værende flertallet ønske. Kommunikationsafdelingen foreslår at der laves en grundig research omkring hvorfor betegnelsen for Østgrønland er TUNU og at denne viden laves til en folder på østgrønlandsk, der derefter husstand omdeles. Dernæst kan der så tages en beslutning om hvorvidt man ønsker at afholde en borgerafstemning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Hvis borgernes ønske skal følges og der skal afholdes borgerhøring skal der afsættes midler til at gennemføre høringen.

20 Side 838 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Forslag vedrørende ændring af betegnelsen TUNU. Det videre forløb Hvis der tages beslutning om udarbejdelse af en folder vedrørende det historiske grundlag for betegnelen TUNU vil dette arbejde blive påbegyndt med det samme. Alt efter drøftelserne omkring en borgerafstemning vil Kommunikationsafdelingen arbejde på et oplæg til fremgangsmåde og omkostninger ved en borgerafstemning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger Bilag Ingen.

21 Side F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Museumsgenstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum er blevet pakket ned og fragtet til Nuuk. Indstilling Fælles Service indstiller overfor økonomiudvalget: - at godkende omplaering af midler pålydende fra konto Udvalgsbestemte til konto Forundersøgelse vedrørende etablering af et lokalhistorisk museum - at godkende værftet som midlertidig opbevaring af museumsgenstande fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum Sagsfremstilling Genstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum(IMM) er blevet flyttet til Nuuk og står på nuværende tidspunkt opbevaret hos Usisaat. Dette er en meget dyr løsning og det ønskes derfor at flytte genstandene ned i Værftet hvor Fælles Service pt. har råderum over to store rum. Der er tidligere taget beslutning om at tildele midler til husleje for lokaler i værftet til at reservere lokaler til lokalhistorisk museum. Disse midler blev pga. en fejl tildelt fra konto Forundersøgelser vedrørende etablering af lokalhistorisk museum i Nuuk til trods for at der ikke er midler på kontoen. Løsningsforslag faglig vurdering Indtil der besluttes en permanent løsning for IMM vurderes det et den bedste og billigste måde at opbevare museumsgenstandene vil være at få dem opbevaret i værftet. Der kan reguleres i henhold til varme og alarmen kan tilsluttes så genstandene kan blive opbevaret sikkert. Arbejdet med er lokalhistorisk museum kan sagtens fortsætte selvom genstandene fra IMM opbevares i lagerlokalet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det koster kommunen 9.785,00kr om måneden at have genstandene opbevaret ved Usisaat. Den månedlige husleje for værftet kommer til at ligge på ,00kr inkl. Fælles udgifter. Men denne udgift vil omfatte opbevaring af IMMs museumsgenstande samt fastholde lokalet til et kommende lokalhistorisk museum. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr.6 af 30.oktober 1998 om museumsvæsen. Det videre forløb Såfremt det godkendes at der omflyttes midler til fortsat opbevaring i værftet vil der blive lavet aftale med Usisaat om at få flyttet genstandene ned til værftet. Derudover fortsætter arbejdet med en plan for begge museer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Dato: 13. november Forside Referat Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00)

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Forside referat Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Medlemmer Else Lea Olsen (Formand) Laannguaq Lynge (Næst formand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo Larsen (Tasiilaq) Jørgen Sanimuinaq

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Erling Madsen (S) supplant Per

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 27. februar 2017 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Nicolaj Heinrich (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 18. maj 2015, kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Dato: 17. sept. 2015 Forside Dagsorden Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Side 1 Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Dagsorden Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand James B. Ignatiussen (S) Næstformand Peter Jonathansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Forside et Referat Mandag den 26. august 2014, klokken 12.00 (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Medlemmer Else Lea Olsen (formand) Laannguaq Lynge (næstformand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 200 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 6. juni 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 21. august 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere