Økonomiudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 820 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Forespørgsler Ingen Beslutninger A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond E Ændring af betegnelsen TUNU F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Sager til Kommunalbestyrelsen A Forslag til ferieplaner for skoleåret 2015/ B Standardvedtægt for kommunale daginstitutioner C Udlejning af lokaler og månedlig lukkedag i Pilutaq, Nuuk D Ældrerådets ønske om mødediæter og ret til årligt fysisk møde E Evaluering af Ressourcecenteret F Vedtægter og forretningsorden for lokaludvalg G Politisk mødekalender Lukkede punkter A Sermeq Fonden Eventuelt

3 Side Godkendelse af referat

4 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side Orienteringer 03A Høringssvar vedrørende ansøgning om småskalatilladelser med eneret ved Qeqertarsuatsiaat Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget høringsmateriale angående ansøgning om tilladelser til småskalaefterforskning med eneret i umiddelbar nærhed af Qeqertarsuatsiaat med høringsfrist den 1. oktober. De tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse giver kun tilladelse til brug af håndholdte redskaber og formodes ikke at forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller sprængstoffer fordrer kommunen at blive hørt. Høringssvaret er udarbejdet administrativt, og der tages forbehold for politisk efterbehandling. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende høring af ansøgning om småskala efterforskningstilladelser med eneret nr. 2014/66. Målet for efterforskningerne er ifølge ansøger rubin, diamant, korund og smykke/ædelsten. Der ansøges om småskalatilladelse med eneret, der dermed udelukker andre fra at indsamle mineraler i området. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de tilladte aktiviteter indeholdt i en småskalatilladelse, der kun giver tilladelse til brug af håndholdte redskaber, ikke vil forstyrre rekreative aktiviteter eller naturen i området. Hvis der ansøges om brug af motoriserede transportmidler og redskaber eller brug af sprængstoffer forventer kommunen at blive hørt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. Det videre forløb Forvaltningen følger op på, hvorvidt ansøgningerne om småskalatilladelse imødekommes.

6 Side 824 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, idet projektet ikke forventes at påvirke kommunen økonomisk. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar til ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala med eneret, licens numre 2014/66 fra Kommuneqarfik Sermersooq 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/66

7 Side B Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse på Storø Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk. Målet for efterforskning er guld. Der var ansøgningsfrist den 29. september Høringsmaterialet er blevet gennemgået og et svar er blevet udarbejdet og derefter godkendt af formanden for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og borgmesteren. Høringssvaret er blevet sendt til Råstofstyrelsen. Der er i høringssvaret taget forbehold for efterfølgende politisk behandling, idet det ikke har været muligt at udvalgsbehandle høringssvaret inden svarfristens udløb. Kommuneqarfik Sermersooq udtrykker i høringssvaret bekymring om, at høringen kun er udsendt internt i Selvstyret samt til Kommuneqarfik Sermersooq. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Intentionen med en høring bør være at have så bred og dækkende høringskreds som muligt. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Kommuneqarfik Sermersooq har viden om, at der findes en mindre bestand af rensdyr på Storø. Der er ikke viden om denne bestands kælvningsområder. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv behandlede sagen den 4. november Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller til : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget anmodning om høringssvar fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om småskala til efterforskningstilladelse nr. 2014/1, på Storø ved Nuuk. Der var ansøgningsfrist den 29. september Målet for efterforskning er guld. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har følgende punkter, der behandles i høringssvaret: Kommuneqarfik Sermersooq vægter borgerinddragelse meget højt, og mener at høringskredsen skal være så bred og dækkende som muligt. Listen over høringsparter indeholder ikke KNAPK, TPAK eller andre organisationer med interesser i området, herunder Nuuk Fjords Venner, Timiaq og Avataq. Desuden bør sådanne høringer også lægges på høringsportalen. Disse kommentarer

8 Side 826 fandtes også i kommunens høringssvar af 6. januar 2014 til området, der grænser op til det nu ansøgte område. Fremadrettet bør høringskredsen udvides. Der er ikke viden om rensdyrbestandens kælvningsområder på Storø. Ud fra et forsigtighedsprincip bør større forstyrrelser foregå udenfor kælvningsperioden, som er fastsat i Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland til perioden fra den 20. maj til den 20. juni. Forstyrrelser i denne følsomme periode, herunder færdsel og støjende aktiviteter, bør begrænses mest muligt, idet forstyrrelser kan medføre abortering af fostre og at nyfødte kalve efterlades. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland. - Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland Det videre forløb Forvaltningen vil følge op på, hvorvidt alle interessenter fremover høres i forbindelse med tilsvarende høringer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 4. november 2014: Udvalget tager orienteringspunkt til efterretning samt at sagen videresendes til til orientering. Bilag 1. Høringssvar vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse nr. 2014/11 på Storø ved Nuuk 2. Høringsskrivelse vedrørende ansøgning om efterforskningstilladelse 2014/11

9 Side Forespørgsler Ingen.

10 Side Beslutninger 05A Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kuummiut og Sermiligaaq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. Bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på i alt kr. til andre formål. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. som foreslået af bygdebestyrelsen Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kuummiut og Sermiligaaq har på deres ordinære møde 15. oktober 2014 behandlet spørgsmålet om at omdisponere midler i bygdepuljen fra erhvervsfremmende projekt til andre formål. Løsningsforslag faglig vurdering Den samlede bevilling til bygdepulje på konto for Kuummiut og Sermiligaaq udgør kr., og indtil den 16. oktober 2014 er der bogført et forbrug på i alt kr. Der er således pr. 16. oktober 2014 et uforbrugt beløb på i alt kr. De formål, som bygdebestyrelsen ønsker at tage midlerne fra, er følgende med de nævnte begrundelser: Konto/ projekt Afsat beløb/ rest beløb pr. Begrundelse for at flytte pengene Erhvervsfremme 16/ / Der er allerede afsat midler til erhvervsfremme i bygdepuljen, men efter bygdebestyrelsens opfattelse, er det meget vanskeligt at give støtte til erhvervsprojekter uden at komme i konflikt med den gældende lovgivning. Bygdebestyrelsen ønsker derfor at omdisponere midler til tiltag der er mere realistiske at gennemføre, og som i høj grad også er af betydning for bygdebeboerne.

11 Side 829 (ønskes omdisponeret kr.) I alt / (ønskes omdisponeret i alt kr.) Andre formål, som restbeløb ønskes anvendt til: Formål Beløb Begrundelse Reparation af hegn omkring kirkegården, Kuummiut Noget af hegnet er bøjet pga. snerydning om vinteren Reparation af fælles trapper, Kuummiut Fællestrapper er blevet gamle og er i dårligt stand som borgerne benytter til hverdagen. Tilskud til Foreninger Foreningen Qaamaneq fra Sermiligaaq arbejder med forebyggelse mod misbrug og har arrangementer i hele Øst Grønland I alt Der bliver således fremvist et restbeløb på de nævnte konti på kr., og bygdebestyrelsen ønsker at flytte et beløb på kr. Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Hvis godkender de nye formål kan de iværksættes. Muligheden for at iværksætte nye arbejder er dog vanskeligt så sent på året. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den nye anvendelse, som bygdebestyrelsen ønsker, bliver holdt indenfor de midler, der allerede er afsat. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Efter at har godkendt den nye disponering, vil beløbene blive budgetomplaceret til nye individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat skal bemærke, at den ansøgte overførsel af beløb kan omdisponeres inden for bevillingsrammen Det skal bemærkes, at der alene ansøges om overførsler af midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

12 Side B Omdisponering af bygdepulje 2014 for bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Resume af sagen Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende omdisponering af kr. til andre formål Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq har ved et ordinært møde den 15. maj 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt midlerne fra bygdepuljen kan omdisponeres til andre formål, idet midlerne i forvejen er på kommunens anlægsbudget. Midlerne for Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq på konto til udfyldning af sumpen ved Kulusuk skole er på i alt kr., og bygdebestyrelsen ønsker at omdisponere et beløb på kr. til andre formål ud fra det samlede beløb. Løsningsforslag faglig vurdering Efter den kommunale styrelseslov 54 må bygdepuljerne anvendes til følgende formål: - Kultur og folkeoplysning - Idrætsaktiviteter - Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed - Lokale erhvervsprojekter i bygden - Sociale aktiviteter Ovennævnte midler ønskes forbrugt til følgende formål: Formål Beløb Begrundelse Tilskud til kulturelle formål ,00 Tænkes forbrugt til kulturelle formål i løbet af året Tilskud til idrætsaktiviteter ,00 Tænkes til støtte til idrætsforeninger i de tre bygder Tilskud til tekniske formål ,00 Støtte til tekniske formål Tilskud til ,00 Tilskud til erhvervsprojekter i bygderne erhvervsprojekter Tilskud til sociale formål ,00 Støtte til gavn for borgeraktiviteter Tilskud til renovering af stormskadet fangsthytte ,00 Støtte til renovering af stormskadet fangsthytte ved Kulusuk Tilskud til 5.000,00 Tilskud til påsætning af fortøjningssteder i Kulusuk fortøjningssteder Ialt ,00

13 Side 831 Således ønsker Bygdebestyrelsen at overføre kr. til andre formål. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Bygdebestyrelsens ønske om omdisponering til andre formål vil være inden for rammerne for bygdepuljen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisattutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) - Intern vejledning budgetlægning og bygdedispositionspulje (februar 2012) Det videre forløb Ved s godkendelse vil beløbene blive budgetplaceret til andre individuelle konti. Dette sker i Økonomiafdelingen. Efter s godkendelse af omdisponeringen, kan opgaverne påbegyndes. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat bemærker, at det er, der alene har kompetencen til at godkende bygdebestyrelsernes disponering af deres dispositionspuljer, derfor også skal godkende eventuelle omdisponeringer, det bemærkes at der alene ansøges om omplacering af bevilgede midler og alene projekt for projekt. Bilag Ingen.

14 Side C Fornyelse og ejerskifte af alkoholbevilling til Hotel Hans Egede Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Hotel Hans Egede har ansøgt om fornyelse af syv alkoholbevillinger. De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at fornyer følgende alkoholbevillinger til Hotel Hans Egede ved administrerende direktør Jørgen Bay-Kastrup: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokaler - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 7. august 2014 modtaget ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til følgende steder på Hotel Hans Egede: - Type B-bevilling til kursus-, konference- og selskabslokale - Type B-bevilling til Sky Line Bar - Type B-bevilling til Gertrud Rask Spisehus - Type B-bevilling til Diner Transportable - Type B-bevilling til A Hereford Beefstouw - Type B-bevilling til Sarfalik - Type E-bevilling til B2652 & B2388 De nuværende bevillinger, som udløber den 31. december 2014, er udstedt til Helge Tang. Bevillingerne ønskes ved fornyelse udstedt til Jørgen Bay-Kastrup. Løsningsforslag faglig vurdering Brandmyndighederne har besigtiget stederne og har ingen bemærkninger. Politiet har ikke modtaget klager eller bemærkninger på de nævnte steder. Borgmestersekretariatet vurderer derfor, at Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup lever op til kravene for fornyelse af alkoholbevilling. Borgmestersekretariatet udarbejder to gange om året en oversigt over samtlige bevillinger. Den seneste oversigt viste, at der var 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf de 66 er tildelt i Nuuk. Der er tale om en fornyelse af allerede eksisterende bevillinger, hvorfor en fornyelse ikke vil føre til en forøgelse af den samlede mængde bevillinger. Ved tildelingen af alkoholbevillinger i forbindelse med udskænkning har Kommunalbestyrelsen vide rammer, jævnfør orientering til Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2011:

15 Side 833 Lovens forarbejder beskriver, hvornår Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele afslag: - Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie - Medborgerhuse skal være alkoholfrie - Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge stærke drikke. Men Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke svage drikke Lovens forarbejder beskriver også, hvornår Kommunalbestyrelsen på legal vis kan fravige den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning: - Kommunalbestyrelsen kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder - I områder med mange udskænkningssteder kan Kommunalbestyrelsen meddele afslag, hvis det for eksempel kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem bevillingshaverne og føre til hård udskænkning I andre situationer skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning på grundlag af sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme ædrueligheden: - Kommunalbestyrelsen kan for eksempel meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale om et udskænkningssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og lignende steder, som søges af unge mennesker Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikke - Bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger Det videre forløb Ved s godkendelse tildeles Hotel Hans Egede og Jørgen Bay-Kastrup alkoholbevillinger i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af alkoholbevillinger. Ved s afslag meddeler Borgmestersekretariatet den politiske beslutning til ansøger. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

16 Side D Anbefalinger til modtagelse af priser fra Carl Egedes Fond Til beslutning J.nr.: Borgmesterens sekretariat administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge Sagsresumé Den 26. September 2014 modtog Borgmestersekretariatet materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Borgmestersekretariatet har efterlyst anbefalinger fra samtlige fisker og fangerforeninger i kommunen. Borgmestersekretariatet modtog indstillinger fra Fisker og fangerforeninger i Nuuk, QAPP Qeqertarsuatsiaat bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat. Anbefalingerne er efterfølgende videresendt til til godkendelse og prioritering. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til : - at anbefalinger til Carl Egedes Fond godkendes - at beslutter prioritering af anbefalinger til Carl Egedes Fond Sagsfremstilling Den 26. September 2014 modtog Borgmesterens sekretariat materialer fra Grønlands Selvstyre, til høring vedrørende anbefalinger til modtagere af Carl Egedes Fond. Fristen for anmeldelse af anbefalinger er den 20. November Carl Egedes Fond giver priser til bl.a. efterladte efter omkomne fiskere og fangere, foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet, gamle fiskere og fangere, fiskere og fangere der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv, mindesmærker for afdøde foregangsmænd indenfor fisker- fangererhvet, i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter skøn fra fondens bestyrelse. Efterfølgende sendte Borgmestersekretariatet høringsskrivelse ud til samtlige fisker- og fangerforeninger og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq. Anbefalinger til Carl Egedes Fond: Fisker og Fangerforeningen NAPP anbefaler Apollo Egede, som er en foregangsmand inden for fiskeri og fangst. Apollo, der nu er 62 år, har frem til dato drevet erhverv i havet, siden han var i stand til det. Han begyndte med fiskeri og fangst fra en jolle, og med sit aktive arbejde har opnået at eje fiskefartøjer og desuden driver hvalfangst. I dag ejer han 2 fartøjer og driver fiskeri på højt niveau, som har stor positiv virkning på beskæftigelsen her i vores by. Apollo er eksemplarisk for sine efterkommere, børn og besætningsmedlemmer med sin drift af fartøjer, og selvfølgelig har N.A.P.P. lagt mærke til, det skal specielt bemærkes, desværre Apollo er ramt af Parkinsons sygdom, en sygdom med symptomer af legemlig rystelser, til trods for det, så fortsætter han med i fiskeriet med båden. Selv om han er ramt af sygdom, så er han ikke gået i stå og har nu taget et mål, der sigter på forberedelse af overdragelsen af hele ansvaret af driften til sine efterkommere, børn og fiskeripartnere, og det er vigtigt at betragte det som eksemplarisk handling.

17 Side 835 Hermed indstiller vi på vegne af N.A.P.P. s bestyrelse og medlemmer, at Apollo Egede hædres af Carl Egede Fonden. NA i Qeqertarsuatsiaat indstiller Nikolaj Boye til Carl Egede Fonden. Nikolaj Boye har i starten af år 2000 været ramt af sygdommen kræft og har under sygdomsperioden været stillestående. Efter at han blev rask er han påny aktiv igen. Han er helårs jollefisker og på den måde er han rørig og synlig overfor sine medborgere og efterkommere, fremfor at gå helt i stå og fisker til stadighed den dag i dag. Det at han gør det viser, at han er en god rollemodel, som Bygdebestyrelsen synes er ærefuldt. Borgmestersekretariatet anmoder om, at Økonomidudvalget prioriterer på baggrund af vedlagte indstillinger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen konsekvenser Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Høringsskrivelse fra direktoratet for Fiskeri, fangst og landbrug vedlagt. Det videre forløb Borgmestersekretariatet har spurgt Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug om forlængelse af tidsfristen, således at indstillingerne kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens møde d. 24. oktober Dette er accepteret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Fundats for Carl Egede s Fond 2. Høringsskrivelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug

18 Side E Ændring af betegnelsen TUNU Forslag om borgerhøring Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé godkendte på sit møde den 4. oktober 2013 Kommunikationsafdelingens indstilling til en plan omkring borgerinddragelse på baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU. I maj 2014 blev der afholdt borgerhøringer samtlige steder i Østgrønland med overskriften Hvorfor TUNU? Mener du, at betegnelsen skal ændres?. Ved borgermødet i Tasiilaq fremkom ønsket om en borgerafstemning omkring emnet. Ved borgermøderne i bygderne omkring Tasiilaq ønskede man at fastholde den nuværende betegnelse og ved borgermødet i Ittoqqortoormiit fremkom man med en helt ny betegnelse. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - At drøfte hvorvidt der skal være en borgerafstemning vedrørende ændring af betegnelsen TUNU - At godkende at der udarbejdes en folder til husttands omdeling om vedrørende den historiske baggrund for betegnelsen TUNU Sagsfremstilling På baggrund af Justus Hansens forslag om ændring af betegnelsen TUNU gennemførte Kommuneqarfik Sermersooq i foråret 2014 borgerhøringer i byerne og bygderne på Østkysten. Til borgerhøringerne blev de fremmødte borgere bedt om at diskutere hvorvidt betegnelsen skulle ændres samt komme med forslag til en ny betegnelse. Nedenstående er de forslag, der har fået flest stemmer på de fleste steder. Forslagene er oplistet i den rækkefølge, hvor betegnelserne har fået flest stemmer. Tasiilaq er ikke medtaget, da resultatet fra det borgermøde var at de fremkom med et ønske om borgerafstemning. Ittoqqortoormiit: 1. Nunatta Kangia 2. Tsaaja (saava) 3. TUNU Kuummiut: 1. TUNU Sermiligaaq: 1. TUNU 2. Tammeqaa 3. Kialaa

19 Side 837 Tiilerilaaq: 1. TUNU 2. Kangia Isertoq: 1. TUNU 2. Kangiamiut 3. Tsaqqar Kulusuk: 1. TUNU Der kunne fremlægges tre forslag til ændring af betegnelsen. De indkomne forslag blev efterfølgende listet op og ved håndsoprækning blev det afgjort hvilke der havde fået flest stemmer. Ved borgerhøringen i Tasiilaq viste flertallet ved håndsoprækning at de ønskede en borgerafstemning til at afgøre om betegnelsen skulle ændres og udtrykte derudover ønske om videre debat omkring emnet. Derudover blev der udtrykt ønske om en mere historisk fremlæggelse af begrundelsen for betegnelsen TUNU. Der deltog ca.100 borgere ved borgerhøringen i Tasiilaq og samlet ca.80 borgere ved borgerhøringerne i Ittoqqortoormiit, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiilerilaaq, Isertoq samt Kulusuk. Kommunikationsafdeligen fremstillede forud for borgerhøringerne en pjece med overskriften Hvorfor TUNU? Mener Du, at betegnelsen skal ændres?. Derudover blev lavet TV-spots samt plakater til ophængning i samtlige byer og bygder. Under forløbet var der tæt samarbejde med Stednavnenævnet, samt to sprogkyndige i det østgrønlandske sprog, Adolf Kristiansen og Jonas Napâtoq. Bygdebestyrelsesmedlemmerne afholdt høringer i deres bygder i samarbejde med de lokale administrative medarbejdere det samme gjorde Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Ittoqqortoormiit. Else Jensen fra Kommunikationsafdelingen og Carl Christian Olsen fra Stednavnenævnet deltog ved borgerhøringen i Tasiilaq. Løsningsforslag faglig vurdering Da der var flere fremmødte ved borgermødet i Tasiilaq end ved borgermøderne sammenlagt i bygderne og Ittoqqortoormiit kan ønsket om en borgerafstemning anses som værende flertallet ønske. Kommunikationsafdelingen foreslår at der laves en grundig research omkring hvorfor betegnelsen for Østgrønland er TUNU og at denne viden laves til en folder på østgrønlandsk, der derefter husstand omdeles. Dernæst kan der så tages en beslutning om hvorvidt man ønsker at afholde en borgerafstemning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Hvis borgernes ønske skal følges og der skal afholdes borgerhøring skal der afsættes midler til at gennemføre høringen.

20 Side 838 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Forslag vedrørende ændring af betegnelsen TUNU. Det videre forløb Hvis der tages beslutning om udarbejdelse af en folder vedrørende det historiske grundlag for betegnelen TUNU vil dette arbejde blive påbegyndt med det samme. Alt efter drøftelserne omkring en borgerafstemning vil Kommunikationsafdelingen arbejde på et oplæg til fremgangsmåde og omkostninger ved en borgerafstemning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger Bilag Ingen.

21 Side F Opbevaring af museumsgenstande på værftet Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Museumsgenstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum er blevet pakket ned og fragtet til Nuuk. Indstilling Fælles Service indstiller overfor økonomiudvalget: - at godkende omplaering af midler pålydende fra konto Udvalgsbestemte til konto Forundersøgelse vedrørende etablering af et lokalhistorisk museum - at godkende værftet som midlertidig opbevaring af museumsgenstande fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum Sagsfremstilling Genstandene fra Ivittuut Mine- og Mineralmuseum(IMM) er blevet flyttet til Nuuk og står på nuværende tidspunkt opbevaret hos Usisaat. Dette er en meget dyr løsning og det ønskes derfor at flytte genstandene ned i Værftet hvor Fælles Service pt. har råderum over to store rum. Der er tidligere taget beslutning om at tildele midler til husleje for lokaler i værftet til at reservere lokaler til lokalhistorisk museum. Disse midler blev pga. en fejl tildelt fra konto Forundersøgelser vedrørende etablering af lokalhistorisk museum i Nuuk til trods for at der ikke er midler på kontoen. Løsningsforslag faglig vurdering Indtil der besluttes en permanent løsning for IMM vurderes det et den bedste og billigste måde at opbevare museumsgenstandene vil være at få dem opbevaret i værftet. Der kan reguleres i henhold til varme og alarmen kan tilsluttes så genstandene kan blive opbevaret sikkert. Arbejdet med er lokalhistorisk museum kan sagtens fortsætte selvom genstandene fra IMM opbevares i lagerlokalet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det koster kommunen 9.785,00kr om måneden at have genstandene opbevaret ved Usisaat. Den månedlige husleje for værftet kommer til at ligge på ,00kr inkl. Fælles udgifter. Men denne udgift vil omfatte opbevaring af IMMs museumsgenstande samt fastholde lokalet til et kommende lokalhistorisk museum. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr.6 af 30.oktober 1998 om museumsvæsen. Det videre forløb Såfremt det godkendes at der omflyttes midler til fortsat opbevaring i værftet vil der blive lavet aftale med Usisaat om at få flyttet genstandene ned til værftet. Derudover fortsætter arbejdet med en plan for begge museer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere