fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n"

Transkript

1 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar sammenlignet iaar sammenlignet med de to fore med ifjor: gaaende aar saaledes: maal maal SKREFSKERERNE gav ogsaa i sidste uke et ringe utbytte og. t t'l b d. d Total mill. stk..: Total nogen u t Slg l nogen e nng er er Hængt Herav garnsild heller ikke for tiden. Det ser ut til Saltet notsild at skreifiskerierne iaar vil bli helt Damptran hl Fisket i S. distrikt mislykket, da den bedste fisketid nu Lever Do. i N. Bergenhus er inde og partiet kun vil bli halv Rogn... l Total saltning parten av det daarlige aar ifjor, da partiet var betydelig mindre end i noget tidligere aar var der til samme tid opfisket maal, hvorav saltet For Finmarken foreligger endnu mangelfulde opgaver om vinterfisket indtil utgangen av januar. Tromsø amt er der yderst smaat fiske, kun stk. mot ifjor stk. Lofoten var det noget bedre, men ukefangsten blev kun 1.4 mill. stk. mot 1.9 ifjor og 2.2 i alt er i Lofoten opfisket 3.2 mill. stk. mot 5.6 ifjor, 9.3 i 1916 og 13.8 mill. i For Yttersiden er partiet kun stk. mot ifjor og i 1916, for Helgeland stk. mot ifjor og i 1916, for Vikten mot i 1917 og i 1916, i Fosen stk. mot Prisen var i Lofoten for fisken 2027 øre pr. kg., for leveren øre og for rognen 2060 øre pr. liter. For sløiet fisk betaltes og for usløiet kr. pr. 100 stk. Der deltar nu i Lofotfisket 5571 baater mot 5853 ifjor og liter dampmedicintran g i Der er iaar ifjor og i Romsdals amt er hittil kun opfisket Sildefisket paa Vestkysten faldt 1917, i 1916 og i saltet maal mot i stk. mot ifjor, i bra ogsaa i sidste uke i søndre distrikt, , i 1915 og men garnfisket ansees nu nærmest for Værdien av storsildfisket er beregnet til ca kr. mot ca. i Nordre Bergenhus amt er avsluttet. sidste uke blev der opfisket i Søndre Bergenh us maal kr. i 1917 og ca opfisket stk. mot ifjor, i 1916 og garnsild og maal notsild (og i i Som det av disse tal vil sees desuten stk. sei). Stavanger amt blev opfisket maal 0stlandsfisket hadde en ukefangst av 1291 maal sild og ialt er er det daarlig fiske iaar i alle distrikter. søndre vaarsilddistrikt er iaar garn og maal notsild. iaar opfisket maal til en antagen værdi av ca kr.. opfisket stk. torsk mot Nordre Bergenhus amt blev kun opfisket i uken 2150 maal sild og dette ifjor og i fiske her er slut, da fiskerne er gaat Den samlede ukefangst blev 3.1 Veiret. Meteorologiske observato., over til torskefisket. mill. stk. mot 4.5 ifjor, 6.9 i 1916, rium beretter: 5.9 i 1915 og 9.9 i1914, i tilsvarende Lægges fangsterne i søndre og Sydkysten hadde den første hal~ uker. nordre distrikt sammen utgjør det part av uken for det meste østlige maal, i 1915 opfisket og saltet , i 1914 opfisket og saltet og i 1913 opfisket og saltet maal. i Av belægget er 1238 garnbaater og 1397 doryer fra 12 seil V ærdien av aarets sildefiske i skøiter og 1378 molorbaater. Vest ~egge vaarsilddistrikter er beregnet lofoten er stationert 2799 baater (ifjor hl ca kroner mot ifjor 1693) og 104 (ifj or 98) kjøpefaftøier kr. og i av de iaar fremmøtte 169 (ifjor 288). kroner. Værøy og Røst er stationert 374 Storsildfisket paaromsdalskybaater og 10 kjøpefartøier. 100 stk. sten er nu avsluttet og hadde i sidste sløiet fisk veiet fra kg. og' uke en fangst av 4700 maal og den der gik fra stk. lever l hl. samlede fangst er til 23 mars og 100 liter lever ga i Lofoten fra maal mot ifjor, i il

2 l. 84 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NoRSK FSKERlBEDRiFT FRA FSKERDREKtØREN 21 mars 1918 svake vinde, senere vestlige, tildels friske vinde. Vestkysten har for det meste hat vinde fra sydkanten, laber eller frisk bris, men ofte vindstille. Nordlandskysten har gjennem~ gaael1de hat sydlige til østlige svake vinde, undtagen fredag og lørdag, da der var meget sterk kuling av SV i begyndelsen, senere NV, og tilsidst N, frisk eller laber. Hyppig vindstille i Lofoten. Finmarkskysten hadde søndag og mandag friske vinde fra vestkanten, senere, indtil torsdag, fra nordkanten ; resten av uken vekslende vinde. alt: Fisk mot 14 mars og 15 rn,ars , rogn 122, dampmedicintran 43 hl. Lever: alt tilovers til anden tran 92 hl. Leverholdighet Tranprocent 40. dag storm av vest, regn (ruskeveir). Storsildfisket. td~grammtr. Opslag 21. Opsynets reltstation 19/3: Endel posenotfiske hist og her likefra Karmsundets søndre del. til Brandesund og endel nye. landstæng BømmelhukBrandesund. Garnfisket avtagende, Haugesundspris idag Bemerk: Vigholmen (Skudenes), Akrehavn, Marøen, Veavaag, Hanseskjær, Marholmen,Selø (Brandesund), Stolmesund, Rosmundholmen, Glesvær, Tellevaag, Hisø, Haverø, Turøen, Greipingen, Onøknappen, Gjeitingen, Hvalvik, Nautnes, Svellingen, Hennøen og Marøen fyrlamper slukkes iovermorgen. Buvik. Opslag /3 : Storsildfisket. Til Kristiansund siden lørdag indbragt 150 maal, Opslag 21. Haugesund 20/3: Litt sildeoris 3537, hovedsagelig anvendt til agn. fiske endnu BoknKopervik samt like utenom Til Romsdalsværene igaar fra Onahavet 22 Haugesund og paa strækningen Espeværmotorbaater 01021/2 maal, pris 25. Til Brandesund tiltagende fiske deallersidste Søndre Søndmør igaar 50 baater 080'28 dage, størrelse , Haugesundspris 13, maal landsætsild, pris 913. endel fisk faaes ogsaa, mest sei. Buvik. Opslag /3: Storsildfisket. Til Aale Opslag 21. Opsynets feltstation 22/3: sund til midten av uken kun 12 motorbaater, Fremdeles baade sildefiske Kvitingsøernemiddelfangst 80 maal, pris 13, senere ingen Brandesund og seifiske (litet torsk), godveir. nævneværdig fangst. Til Søndre Søndmør Opsynet. onsdag 40 baater fra Goksøviken 0508 maal, og fra Riste Sandø 6 baater Opslag 22. Fosnavaag 19/3: God for 6~r~tnintr~r. maal landsætsild, pris 12:15, igaar 30 baater nemmeise paa Ruleviken ved Nerlandsø. H frariste 0~35~ 15 maallandsætsild, pris 12: Opsynet. Storsildfisket. Til Romsdalsværene onsdag 3 motorbaater Opslag 22. Moldøen 20/3: Fra Selje: maal, pris 15. gaarnat og in at ca. 30 motorbaater natsæt Lensmanden i Bjugn beretter 15/3 1918: Opslag /3: Storsildfisket ansees paa Aarvikssanden 220 maal, størrelse Sildefiskeberetning fra Bjugns lensmands nu avsluttet. Ukefangst 4700 maal. Total , pris Opsynschefen. distrikt for uken fra 916 mars. denne fangst maal, hvorav saltet uke ingeri nye notstæng, i uken opfisket 180 maal mot ifjor maal, hvorav Opslag22. Aalesund 20/3: De to sidste maal notsild, deravantages solgt hermetik saltet. dage godt sildefiske paa natsætgarn Goksørfabrik 50 maal, saltet handelsvare 200 tønder. vikkvalsvikryste og nordsiden av Sandsø Sildens kvalitet er 68, pris 12. Med tid maal, pris kroner ligere opfiskede kvantum skulde for inde maalet, litt snurpenotsild forrige dag. værende fiske være opfisket ialt maal,.ostlandsfisket. l Opsynschefen. derav iset 615 maal, solgt sildoljefabrik 5290 maal, hermetikfabrik 9020 maal, saltet handels Opslag /3: Østlandsfisket. Til Opslag 22. Batalden 22/3: Bulandet igaar vare tønder, resten hjemmeforbruk. Kragerø igaar indbragt 10 maal, pris 30. og idag nogen faa skøiter, fra Haasteinsgrun Tilstede ved ukens slutning 11 notbruk med Kristiansand daarlig veir og smaat fiske, dene fornemmelse optil 13 maal paa indtil 200 mand, 2 kjøpefartøier. idag 5 baater med 3 maal, pris garn, pris 1618, størrelse , Opslag /3: 0stlandsfisket. Lyngør f~em.deles smaa utsigter, ingen.torsk, flere Lensmanden 'i Bjarnar beretter 14 mars tirsdag og onsdag kun 4 baater med ialt 9 tlresende notlag og saltere avrest. Sildefiskeberetning for Bjørnør distrikt for maal, pris 33. Farsund mandag og tirsdag Opsynet. tiden 9 februar til 14 mars. kun 8 maal, fisket slut. Til Kragerø to sid Opslag 22. Sandshavn 22/3: Godt silde Siden sidste indberetning, 9 f. m., antages ste dage 56 rna al, pris Til Fredriks fiske, landsæt nordsiden av Ryste 25 il 30 storsildpartiet forøket med 160 maal (ind værn onsdag 15 sættegarnsbaater 052 baater, 1540 maal, gjennemsnitsfangst 25 befattet i telegrafisk opgave idag). Det saltede maal, pris 30, tilstede 15 fiskebaater, 4 land maal, dagspris 12 kr., fornemmelse sydsiden kvantum sild siden fiskets begyndelse er kjøpere, 50 mand, igaar indkommet 15 baa av Ryste. Opsynet tønder. ter med 0801 maal, størrelse 600, pris 30. Til Kristiansand igaar 10 baatlag ialt 20 maal, Politimesteren i Namsos beretter 24/3 1918: pris 40, bedre fiske, idag 6 baatlag, totalfangst Om sildefisket i Nærøy sidste uke meldes 25 maal, pris 25 kroner. Godt veir. optat 600 maal notsild, pris 1516, herav Skreifisket. saltet handelsvare 400 tønder, 46 streks, til Opslag /3: 0stlandfisket. Ukefangst Opslag 24. Aalesund 20/3: Almindelig agn 100 maal, indestængt ca maal maal, hvorav til Fredriksværn 540, Arendal 390, Farsund 110, Kragerø 117, Kristian deltagelse i torskefisket, godt veir. Nordmøre garn , line Romsdalen garn sand 97 og Lyngør 37 maal. Totalfangst til 20250, Søndmøre garn , line mars 7666 maal, hvorav 5000 saltet og Skreifisket Antal baater, Søndmøre 17 ds. 997, resten hjemmeforbruk mand. Opsynschefen: Lensmanden i Bjarnar beretter 14 milrs Beretning om skreifisket i Bjørnør. Deltagende i samme er 134 store og 25 mindre garnbaater, 20 line og snørebaater med 880 mand. Siden fiskets begyndelse antages opfisket stk. skrei, utvurtdet damptran 95 hektoliter, lever til andre transorter 10 h1., rogn 110 hektoliter. Leverpris 85 øre pr. liter. Opsynsbetjenten i Halten beretter for uken 815 mars Tilstede 67 garnbaater med 291 mand, 2 linebaater med il mand, 3 snørebaater med 6 mand, tilsammen 72 baater med 308 mand, 9 kjøpefartøier, 2. logifartøier,. 1landkjøper. 3 hele 'og '2 delvise sjøveirsdage. Ukens parti: Fisk 15000, rogn 28 h1., lever 37. Av leverpartielanvendt til dampning av medicintran 16 hl., hvorav utvundet 6 h1., tilovers til anden tran 21 hl. Priser: Fisk pr. 100, rund kroner, sløiet kr..0.40, pr. kg., rogn 2030 kr. pr. h1., lever 70 kr. pr. hl, hoder 2 kr. pr Vesfkystfi sket. Opslag 19. Moldøen 23/3: Fra Selj e: Denne uke opfisket 360 maal garnsild. Fra Askevold meldes at i uken avsluttet 1/3 er optat 1410 maaj notsild, alt saltet. Bulandet: Denne uke opfisket 180 maal garnsild. Alle stæng Siflen nu optat. denne uke har intet sildefiske foregaat, fraregnet de 360 maal i Selje. Sildefisket ansees nu slut. Totalkvantum amtet: maal sild hvorav drivgarnssild, maalnotsild, 3450 maal medgaat til hjemmeforbruk, 2667 maal iset, 800 maal til hermetikfabrikkerne, maal forseilet, resten saltet. Opsynschefen. Opslag 19. Haugesund 25/3: forløpne uke optat i Søndre Bergenhus maal garn og maal notsild samt sei, i Stavanger maal garn maal notsild, torsk og sei. Av silden regnes saltet 65 og iset 25%, av torsken 60 og av seien 40% saltet, resten til hjemmeforbruk. Buvik. Opslag 24. Aalesund 23/3: Fiskepartiet i Romsdals amt l stk. skrei. Rogn 2686, tilmedicintran 1764 hl. lever, ogsaa til andre trans orter 146 liter.. Hvorav opfisket paa Nordmør stk. skrei, rogn 511, medicintran 257 hl. Romsdal 40000, rogn 65, medicintran 44. Søndmør , rogn 2110, medicintran Antal skrei pr. hl. lever garnfisk 400, linefisk 500, vegt av 100 sløiet garnfisk 300, linefisk 280. Tranproeenten 46. Rundfiskpris , leverpris Fangsterne fremdeles mer end almindelig. ugjevne. Mest smaa. Daarligst for Romsdalsværene og for Nordmør, hvor fangsterne denne uke mest har været paa g'!rn 20400, line 20100, for Søndmør allikevel noget bedre med fangster paagarri , enkeltvis for dampskibe optil De to sidste dage uveir, tildels landligge. Deltagelsen i Borgundfjordfiske mindre de sidste dage. Fangstene gjennemgaaende smaa, fra 250, paa Listadbogta er endnu ikke noget nævneværdig fiske, hvorfor ansamlingen av fremmede fiskere der er forholdsvis liten. e Opsynschefen.

3 ~~,~; 27 mars 1918 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 85 Opslag 25. Moldøen 20/3: Fra Vaagsvaag: Garnbaater mandag tirsdag paa Bremangerhavet , KvalheimsvikenHesten Smaagarnsbaater: Torskangerpoll Garnfisket paa Botnevingene igaar og idag gjennemgaaende smaat. Rognholdighet , leverholdighet ,tranprocent 4550, fiskevegt Pris: Rundfisk , lever 90, rogn Vanlig deltagelse. Raudeberg: Paa Flister og ved Skongsnæs lørdag 50400, mandag garnbaater , tirsdag torsk. Rognholdighet 800, leverholdighet 350, fettprocent 45, fiskevegt Leverpris 90. Vanlig belæg. Selje: Leganger og Honningsvaag , Drage og Selje idag Rognfiske i Skaarfjorden 430. Rognholdighet , leverholdighet , fettprocent 4345, fiskevegt 320. Priser: Rundfisk 120, lever 8095, 10 kjøpere, deltagelse ellers uforandret. Bremangerpollen : Mandag motorbaater Bremangerhavet 2 og 3 nætters garn , tirsdag Smaagarnsbaater: Bremangerpollen tirsdag og idag henholdsvis og Leverholdighet , fettprocent 4650, rognholdighet optil 1000, meget gyt, fiskevegt Priser: Rundfisk 120, flækket f\sk 35 øre pr. kg. Vanlig deltagelse. Kalvaag: Garnbaater mandag og tirsdag Frøysjøen, frøyagrundene 60300, 30250, Bremangerhavet og Rykkbaater frøysjøen 540, fiskevegt , leverholdighet , fettprocent 4448, Tognhodighet , rundfiskpris , leverpris Deltagelse uforandret. Kinn: Lørdag paa garn 40600, mandag 2 nætters fangst 38400, tirsdag Feltet Batalden, vest LillebataldenKinn samt Rekstagrunden. Leverholdighet , rognholdighet , fiskevegt Rundfiskpris : Torsk , sei 6070, lever og rognpris ukjendt. Tilstede 60 motorfarkoster 30 ro og seilbaater, 11landkjøpere, 2 trandamperier, ialt 426 mand. Opsynschefen. Opslag 25. Moldøen 23/3: Fra Vaagsvaag: Havfisket hindret av ruskeveir torsdag og fredag. Garnbaater samme dage: Kvalheimsviken og ut for Hesten , Torskangerpoll 30100, BotneVingene , idag mindre. Ukekvantum torsk, hvorav hjemmeforbruk 2000, til hermetik Totalkvantum torsk, hvorav til hjemmeforbruk 16200, til hermetik 2 200, resten tilvirket klipfisk, 908 hl. rogn, hvorav 40 hl. til hermetik, resten saltet, 688 hl. damptran. Priser denne uke: Rundfisk , lever 90, rogn 810. Raudeberg: Onsdag garnbaater 25150, fredag Ukekvantum torsk. Totalkvantum torsk tilvirket klipfisk, 191 hl. rogn, 202 hl. damptran. Selje: Ukekvantum Leganger,Honningsvaag torsk, Drage 4800, Skaarafjorden i Selje Totalkvantum torsk, 337 hl. damptran, 284 hl. rogn, fisk og rogn saltet. Bremangerpollen torsdag og fredag kun delvis trækning Bremangerhavet grundet storm, motorbaater optil 100. Bremangerpoll torsdag 30100, fredag 20150, idag Bremangerpoll optil 100. Havfisket idag ukjendt. Ukekvantum torsk. Totalkvantum torsk, 354 hl. damptran, 401 hl. rogn. Av fisken er saltet for torvhandel og hjemmeforbruk. Kalvaag: Onsdag FrøysjøenFrøyagrund 35,300, Bremangerhavet , rykkbaater Frøysjøen optil 60, torsdag landligge, fredag delvis trækning, Frøysjøen 2 nætters garn ukekvantum torsk,hvorav hjemmeforbruk 2000, totalkvantum torsk, 200 sei, 291 hl. rogn, /2 hl. damptran. Av fisken er 4500 torsk hjemmeforbruk, resten saltet til klipfisk. Kinn: Garnbaater onsdag , torsdag 80600, fredag delvis trækning 2 nætters garn Fiskefelt Bataldbaaen vest Storbatalden, Kinn og Rekstagrundene. Ukekvantum torsk, 9839 sei. Totalkvantum torsk, sei, hl. lever, 35 hl. rogn. Av fisken er 1200 torsk hjemmeforbrukt, resten saltet. Priser denne uke torsk , sei Totalkvantum for amtet: torsk, hvorav til hjemmeforbruk til hermetik 2200, resten tilvirket klipfisk, 2] 10 hl. rogn, hvorav 40 hl. tilhermetik, hl. damptran, 95 1 /2 hl. lever, sei saltet. Opsynschefen. Opslag 27. Trondhjem 23/3: Amtets samlede fiskeparti , dampmedicintran 219, lever 239, rogn 387. Priser: Fisk 30 40, lever 7085, rogn Stiftamtmanden. Opslag 28. Sørgjæslingerne 24/3: Viktenfisket 24 mars 1918: fiskepartiet hvorav ubetydelig hængt, damptran 120, rognpartiet 218, kilopris 25, leverpris 100, rognpris 25. ytterværene : Garn, liner nderværene smaat. Sklinnafisket 22 mars 1918: fiskepartiet hvorav hængt 19000, iset 12000, damptran 100, rognpartiet 177, kilopris 28.:.29, leverpris 80, rognpris 30, garnfiske Hals. Opslag 29. Bodø 23/3: Yttersiden opfisket stk. skrei, hvorav hængt ~900, saltet 9800, iset , damptran 138, lever 92, rogn 131 hl. Salten partiet uforandret. Helgeland opfisket , hvorav hængt , saltet 57900, iset , hermetikvare 3000, resten hjemmeforbruk, damptran 663, lever 23, rogn 235 hl, av det tidligere opgivne rognparti er 205 hl. iset. Amtmanden. Oslag 30. Sørvaagen 20/3: Lørdag gjennemsnitlig garn: Brettesnes 30, Kabelvaag 60, Henningsvær 90, Stamsund 100, Ure 250, Balstad 150. Linebaater: Brettesnes 50, Kabelvaag 130, Hopen 200, Henningsvær 140, Stamsund 100, Ure 150, Balstad 50. Lineskøiter: Brettesnes 300, Hopen 450, Henningsvær 130, StamsundUre 300, Balstad 950, vestenfor yderst smaat. Mandag, garn: Kabelvaag 200, Hopen 130, Henningsvær 120, Stamsund 140, Ure 180, Balstad 350, Nufsfjord 410, Sund 22, Reine 270, Sørvaagen 80, Værøy 150, Røst 240. Linebaater: Kabelvaag 110, HopenHenningsvær 80, Stamsund 100, Ure 200, Balstad 260, Nufsfjord 60, Sund 30, Sørvaagen 90, Værøy 60. Lineskøiter: Hopen 400, Henningsvær 300, StamsundBalstad 800, Ure 350, Værøy 70, Røst 40. Tirsdag garn: Brettesnes 100, Skroven 80, Kabelvaag 40, HopenUre 60, Stamsund 80, Balstad 130, Nufsfjord 70, Sund Reine 200, Sørvaagen 300, Værøy 100, Røst 180. Linebaater: Brettesnes 20, Skroven 40, Kabelvaag 90, Hopen 30, Henningsvær 120, StamsundUre 70, Balstad 270, Nufsfjord 60, Sund 250, Sørvaagen 30, Værøy 70, Røst 260. Lineskøiter: Brettesnes 130, Skroven 180, Kabelvaag 280, Hopen 550, Henningsvær 350, StamsundUre 200, Balstad 150, Værøy 70. fiskepris usløiet , kilopris Leverpris 80'105. Rognpris dag godveir. Utvalgsformand. Opslag 30. Svolvær 23/3: fiskepartiet 3.2 mill. hvorav 0.9 mill. hængt. Leverpartiet 349, dampmedicintran 3103, rognpartiet 5369 hektoliter, leverholdighet , tranpro cent Fiskevegt , fiskepris sløiet 8595, usløiet , kilovis 2027, leverpris 80115, rognpris Baatantal 5571, hvorav 1238 garnbaater, 1397 doryer fra 12 seilskøiter, 1378 motorbaater. Henningsvær 364, Vestlofoten 2799, V ærøy Røst 374. Kjøpefartøier 169, hvorav 6 Henningsvær, 104 Vestlofoten, 1 Værøy og Røst. Onsdag gjennemsnitlig garn: Brettesnes Nufsfjord 80, Kabelvaag 60, Hopen 200, Ure 60, Balstad 150, Sund 250, Reine 180, Sørvaagen 40, Røst 280. Linebaater: Brettesnes 110, Kabelvaag 70, Hopen 90, Henningsvær 80, Ure 60, Balstad 130, Nufsfjord 70, Sund 120, Reine 100, Sørvaagen 30, Værøy. 20. Lineskøiter: Brettesnes 50,. Kabelvaag 140, Hopen 260, HenningsværBa1stad 300, Ure 180, Sund 250, Røst 60. Torsdag garn: BrettesnesUre 50, Skroven 120, Kabelvaag 180, Hopen 150, HenningsværSørvaagen 40, Stamsund 90, BalstadVærøy 80, Nufsfjord 370, Sund 130, Reine 140. Linebaater: BrettesnesKabelvaagUre 60, Skroven 20, Hopen 90, HenningsværReine 100, Balstad Nufsfjord 80, Sund 120, Sørvaagen 30, Værøy 50. Lineskøiter: Brettesnes 350, Skroven 280, Kabelvaag 180, Hopen 400, Henningsvær 250, Ure 170, Balstad 300, Sund 400. Torsdag garn: RisværHopen 80, Kabelvaag 90, Sund 300, Reine 180, Sørvaagen 50, Værøy 90, Røst 210. Linebaater: Risvær 90, Brettesnes 30, KabelvaagHopen Sørvaagen 60, Henningsvær 100, Balstad 70, Sund 150, Reine 80, Værøy 50. Lineskøiter: Brettesnes 150, Kabelvaag 250, Hopen 280, Henningsvær 200, Balstad 270, Sund 400, Værøy 80, Røst 40. dag nordlig, svak, overskyet. Utvalgsformand. Opslag,jL Tromsø 23/3: Hillesøy: Ukepartiet 7000 kg. hvorav saltet 3000, iset 4000 kg., damptran 3 h1., lever 1 h1., pris fisk 0/30, lever 50/70, fiskevegt 280. Torsken: Ukepartiet kg., derav saltet 14,597 kg., iset kg., hængt 7000 kg., damptran 9 h1., rogn 14 h1., lever 3 h1., fiskepris 25/ 30, lever 0/60, rogn 20/25. Amtsparti : kg. hvorav saltet kg., iset , hængt70go kg., damptran 65 hl, lever 22, rogn 44, brosme og hyse som før. Stiftamtmanden. Opslag 36. Breistrand 23/3: 0ksnæs: Opfisket kg., lik 8900 stk torsk, hvorav 2000 kg. lik 600. tal hængt, resten iset, kg. kveite, kg. hyse og brosme, 99 hl. rogn, iset 90. hl. damptran, 92 h1. udampet lever. Priser: Torsk 3045, lever smaafisk 3538, rogn 2025 kveite , denne uke 4 hele sjøveirsdage en delvis, garn , liner yderst smaat, Ytterbakken optil 4000 kg. mest hyse, agn og oljemangel hindrer bedriften. Lensmanden. Opslag 36. Dverberg 23/3: denne uke 4 sjøveirsdage med fangst optil 2000 kg., det opfiskede kvantum er nu 4100 stk. torsk, hvorav 3000 saltet, 1100 hængt, kg. hyse iset, 9600 kg. brosme hængt, uer iset, l<g. kveite iset, 2000 kg. flyndre iset, 58 h1. lever, hvorav dampet 20 hl. medicintran, 16 hl. rogn, priser bejæg uforandret. Lensmanden. Opslag 8. 25/3: Landets skreifis.ke til 23 mars 8,2 millioner stykker, hvorav 1,1 hængt, 6,1 saltet, 8638 hl. dampmedicintran, h1. lever, hl. rogn mot i , f Ut~nlanClsk~ Uken 1723 mars. fisk~rl~r. Det svenske sildefiske for Bohuslen faldt godt i sidste uke. Priserne var meget varierende, i begyn~ desen av uken betaltes for den bedste storsild 2022 kr. og for blandet sild 10 og ned til 5 kr. pr. hl. Gøteborg var prisen kr. 13 pr. hl. Ukefangsten blev hl. og totalfangsten er iaar hl, hvorav saltet hl. mot ifjor hl., hvorav saltet hl. il

4 \ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKFRDREKT0REN 27 mars 1918 _._, td~grammtr Døt svenske sildefiske. Opslag 4. 25/3: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av hl. sild, pris 13 kr. Totalfangst hl., hvorav saltet hl. mot i 1917 henholdsvis , og , hl. mark~asb~r~tnlng~r m. O. Uken 1723 mars. ttl~gramm~r. Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 22/3: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: mport 3220 nyfundlandsk, salg 600 norsk, 400 nyfundlandsk, beholdning 3700 norsk, 5010 nyfundlandsk. Pris norsk, nyfundlandsk. Santander ing~n beholdning. Paris London Distrikt Finmarkens amt... 1 Tromsø amt.:... l Nordlands amt... Namdalen... S. Trondhjems amt... Romsdals amt... N. Bergenhus amt... Tilsammen Mot i 1916/ i 1915/ i 1914fHH5,. ~'... ~... ;. i 1913/ i 1912/ i 1911/ i 1910/ :. fetsildfisket , til 23 mars. alt optat maal set maal \ , Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. ' 18 februar 1918: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 1117 februar 1918 alt pr. kvintala 50 kilo, an Vestkystfisket drog til: Total tilsvarende uker Bilbao: Salg 1500 norsk. Behold Uken som endte Ukefangst Totalning pr. 17 februar norsk. maal fc;:;~:[ Prisen for ste sort opgaves notert til maal maal l maal l maal l maal Derav Solgt Solgt sildolje~ hermetik Saltet fabrik fabrik tdr. maal maal \ kke opgit ' \ ~ : , ptas for norsk. ~+~'~ Santander : ngen beholdning. 26 j au ar Paa Madrids børs notertes 16 febr.: 2 februar Ptas pr.' 100 fres. a/v 11 Paris pr. 1 ~ a/v 11 London Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vkekonsulaterne følgende:, Vigo: Daarlig, der ilandbragtes 1671 kurver. Santander : ntet. Rogn beholdningerne Vigo var uforandret. drog til: Bilbao: mport nyfundlandsk Salg norsk, 400 nyfundlandsk. Beholdning pr. 24 februar norsk og 2890 nyfundlandsk. Prisen for l ste sort opgaves notert til ptas for norsk og ptas for nyfundlandsk. Santander: ngen beholdning. Paa Madrids børs notertes 25 febr.: Ptas pl 100 fres. alv 1/ Paris pr. 1 ~ a/v 11 London mars ;f;,h2e kor~ulaterne indberetter føl der 16 ds. anslaat til 40S0ts. engelsk Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. gende angaaende sardinfisket i 25 februar 1918:<mport og omsætning løpne uke. for vare, priserne notertes for storfalden fisk omkring esc og for mindre av klipfisk i uken fra 1824 februar Vigo, meget daarlig, der ilandbragtes vare fra ese~ pr. kvt. 1918, alt pr. kvintal a 50 kilo, an 527 kurver. fortoldet. Santander, intet. RognbehcHdningen i Vigo var uforandret. Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. 19 februar 1918: Beholdningerne i Lissabon utgjør idag omkring 48 ts. engelsk og 72 ts. portugisisk fisk, hvorfor noteres henholdsvis esc ':48.00 og36.00~ pr. kvt. Oporto blev beholdningerne un, ndberetning fra legationen i Havana, dat. 30 januar 1918: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28 desember'8 januar meddeles følgende: ndførselen androg til 1245 kasser og 290 tab aler. Beholdningen pr. 11 januar var anslaat til: 6200 kasser fisk ialt, hvorav 1400 alaska og 4800 kanadisk, samt 300 tabaler.

5 27 mars 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 87 Priserne var ifølge Revista Oficial for kanadisk og alaska $ ; der noteres for kanadisk og alaska $ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr.æ. Paris 3 div $ ~ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 1/16 a ls % p; ndberetning fra legationen i Havana, dat. 31 januar 1918: Angaaende klipfiskmarkedet i Havapa i tidsrummet 818 januar meddeles følgende: ndførselen androg til 4182 kasser og 458 tabaler. Beholdningen pr. 18 januar var a:ti.~åat; 1:il : 8200 ;'kasset,ifisk\ ~alt~:: hvorav 1700 kasser alaska og 6500 kanadisk, ~samt 500 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial for kanadisk og Alaska $ ; der noteres for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr. æ. Paris 3 div $ ': pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 1h6 a ls /0 p. ndberetning fra legationen i Havana, dat. 31 jariuar 1918: Angaaende klipfiskmarkedet i Havan a i tidsrummet 18~28 januar meddeles følgende: ndførselen androg til 4323 kasser og 335 tabaler. Beholdningen pr. 1 februar var anslaat til: kasser fisk ialt, hvorav 2300 kasser alaska og 8000 kanadisk, samt' 330 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial for kanadisk og alaska $ ' 18.00; der noteres for kanadisk og al~ska $ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr.æ. Paris 3 div $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 116 a ls /0 p. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. Januar 1918 Januar 1917 \ f: Cwts. l ~ For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling; Makre Torsk... o Lange... o o o o Sei 0 o o o o o o, o o o Hyse o. o o o. o o o Flyndre o o o o o o o o o Kveite. o o o o o o De irske fiskerier.,,,, (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. Januar 1918 Januar 1917 ;S Cwts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild... o o o o Brisling... : o o o o o o o o 22 8 Makre... o o Torsk. o o Lange o o o Sei o. o o o o o o Hyse Flyndre.. o o Kveite o De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Januar 1918 Januar 1917 Cwts. :S Cwts. ;S For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild o o ; Brisling.. o o o. o Makre. ',0 o o ~ o Sei.. o o ~ Torsk... o o Lange Hyse. o, 0'' Flyndre Kveite... o o o ~ '~ '

6 88~ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 mars 1918 Torskefisket i Kanada. Efter Norges Utenrikshandel. Fungerende konsul Arne Jørstad, , værdsat til $ Montreal~ har indber~tter at det i Eksporten av kanadisk klipfisk (torsk Kanada 1 budgetaaret:1 april 1916 m. v. dry salted) i samme tidsrum 30 mars 1917 fiskedekvantum torsk' fremgaar av følgende opgave, utara,v vedkommende autoriteter er anslaat beidet paagrundlag avofficielle med Ul O l O ewt., til en værdi a v deleiser : $ , mot ewt. i Cwt. Værdi i $ CwL Værdi i $ Til Storbritannien Bermuda Britisk Guyana Britisk Vestindien Brasilien Kuba..., Hollandsk Guyana Fransk Vestindien talien Panama Porto Rico Portugal De Forenede Stater Andre land Som det vil sees, er utførselen til bl. a. England, Brasilien og De Forenede Stater avtat endel i det sidste aar, hvorimot den har. tiltat i betydelig grad til Kuba... (forbindelse' m'ed ovenstaaendekan meddeles, at det netop avsluttede høstbankfiske i de østlige provinser ifølge nu mottagne oplysninger har Tilsamme'n $ $ git meget gode resultater. Det samlede utbytte av bankfisket fra Lunent)urg, hvorfra Nova Seotias bet ydeligste torskefiskeri er drives, utgjorde saaledes høsten kvintaler, mot 218'060 kvintaler ved de tilsvarende fiskerier i 1916, tiltro ds for _at Lunenburgs fiskerflaate i 1917 kun bestod av' 95 fartøier, medens den i 1916 omfattet 1 06 baater. Over 12 pet. av det i 1916 i Kanada opfiskede totalkvantum torsk skrev sig fra høstbankfisket fra Lunenburg. Byens samlede andel i torskefiskeri erne i 1917 er naturligvis langt større. Fra Provianteringsdepartementet. Provianteringsdepartementet telegraferer 19 ds.: Den tidligere garanterte pris 50 kr. pr. tønde a 110 kg. vaarsild betales, saafremt det av vedkommende fiskerog tilvirkererklæringer fremgaar at silden er fanget før kl. 12 middag den 17 mars. tvilstilfælde vil fiskererklæringens rigtige datering bli kontrollert, eventuelt ved efterforskning. Notsild stængt før kl. 12 middag den 17 mars, men optat senere, hvorfor fiskererklæring følgelig vil være av senere datering, vil bli betalt med maksimalprisen 50 kr. pr. tønde a 110 kg., saafremt vedkommende fiskererklæring paaføres attestation fra lensmand eller opsynsbetjent om at silden er optat av notstæng som er sat før 12 middag 17 mars. Herom bedes fornøden meddelelse git de interesserte gjennem opslagstelegram til fiskeridistrikterne. Fortegnelse over slukkede fyrlamper i tiden 26 februar24 mars Middagsnes fyrlampe nr. 365 og Gletta fyrlampe nr. 367 slukket 7 mars. Glaapen fyrlampe nr. 368, Torgernes nr. 369, Dørø nr. 456, Espevær nr. 457 og Hisken fyrlampe nr. 459 slukket 16 mars. Vigholmen fyrlampe nr. 357, Akrehavn nr. 358, Marøen nr. 360, Ve a vaag nr. 361, Hanseskjær nr. 366, Selø nr. 409, Sto1mesund nr. 411, Rosmund1folmen nr. 416,Marholmen nr. 455, Glesvær nr. 460, Tellevaag nr. _ 461, Hisø nr. 462, Haverø nr. 463, Turøen nr. 464, Greipingen nr. 466, Onøknappen nr. 468, Gjeitingen nr. 469, Hvalvik nr. 470, Nødenes nr. 471/2, Svellingen nr. 473, Henøen nr. 475, Maaøen nr. 476, er slukket fra 21 mars. Haugsnes fyrlamp.e nr. 550 og Minnet nr. 551 er slukket fra 24 mars.

7 ~ 27 mars 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 89 Raortnr. $oms:krtifisk~t stk. Derav sløiet torsk Lever tilvegt i kg. Damp overs til Priser for Tilstede 1918 Torsk i leverhol medicin andre Rogn JOOstk. lever til 23 mars,1000 stk. hængt saltet i hl. pr. hl. kjøpe baater dighet stk. tran i hl. transorter sløiet 1000 stk stk. far lever i hl. torsk rogn l :tøier i 1 hl. 4 fiskere ) pr. hl. Fnmarkens Vinterfiske til 81h \ ) Tromsø amt ) Lofotens' opsynsdistrikt \ øre pr. kg øre pr. kg. _ ) 80.: ) Yttersiden HelgelandSalten BDOO N. Trondhj. amtvikten ) øre pr. kg. 25: S. Trondhj. amtfosen Nordmøre fogderi { Romsdals fogderi } } rund Søndmøre fogderi N. Bergenhus amt \ Søndenfor Tilsammen l Mot i 1917 til 24/ i / i / i / :l i / i / Lofoten i 1917 til 24/ i / ! , ) øre pr:kg : øre pr. kg øre ' pr.1<g. ' 3~6:~ i / i / i / ',øre.1lJ pr. Kg ~ øre ,200 i 1912 '13/ ' :..5 Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag ) Opgaverne er meget ufuldstændige. Fangstens anvendelse og biprodukterne er her beregnet efter skjøn. 2) kg. fisk omgjort til stk. efter 270 kg. = 100 stk. 3) Priserne a~ført kun for Vikten og Sklinna. Av partiet falder stk. paa Vikten, paa Sklinna og paa Flatanger. 4) 100 liter lever gav i Lofoten 4752 og i Romsdals amt 46 liter dampmedicintran. 5) Prisen i Lofoten for sløiet 8595 og for usløiet fisk kr. pr. 100 stk. 6) Herav 1238 garnbaater, 1397 doryer fra 12 seilskøher og 1378 motorbaater. Vestlofoten er stationert 2799 baater og 104 kjøpefartøier og i Værøy og Røst 374 baater og 10 kjøpefartøier. 1 ' 1

8 90 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 mars 1918 Petroleum. Kundgjørelsel fra Provianteringsdepartementet av 15 mars havn, Honningsvaag og Sandviksværn. (Sak 61). medhold av lov av 18 august 1914 med tillægslove, jfr. lov av 6 juli 1917, fastsættes herved følgende maksimalpriser for petroleum: 1. Ved salg fra petroleumsselskaperne: a. For Standard White kr pr. kg. b. For Water White kr pr. kg. frit levertved selskapernes cisterneanlæg. eller deres nærmeste omegn efter de hittil sedvansmæssige. regler og saaledes at der for De Norsk~Engelske Mineraloljeaktieselskaper, som hittil kan beregnes et tillæg av 2 øre pr. kg. naar oljen leveres fra selskapernes distribueringstanker i Sandshavn, Rinderø, Værøy, Balstad, Melbo, Skagen, Harstad, Andenes, Skjærvøy, Vardø, Me 2. Ved salg i detalj: a. For Standard White kr pr. liter. b. For Water White kr pr. liter. Om tillæg for fragt m. v. til disse detaljpriser gjælder hvad der er bestemt ved Provianteringsdepartementets kundgjørelse av 21 februar 1918*). Ovenstaaende bestemmelser trær i kraft fra og med torsdag den 21 mars Samtidig' ophæves de under 19 november 1917, 12 januar 1918 og 18 januar 1918 fastsatte priser for petroleum. Overtrædeise av foranstaaende bestemmelser straffes med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder. *) ndtat i Norsk Pristidende nr. 8. MARKEDSPRSER. Bergen, 25 mars Torskefiskerierne har yderst liten fremgang. Det samlede utbytte dreier sig omkring 7.5 millioner skrei mot ifjor ca millioner og i 1916 ca millioner. Sildefiskerierne lider mot sin avslutning. Der blev i forløpne uke tilført byen endel fersksild, som fandt avsætning til vigende priser, fra omkring 20 til omkring 15 kroner maalet. TidHgsaltet storsild har været omsat til omkring 41 kroner, mens der ingen handel kjendes endda i saltet vaarsild. Eksportmarkedet er forøvrig uten noteringer. Salt. Der ventes et par laster engelsk salt, hvorav utby des til de fastsatte maksimalpriser. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next weekj A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerienle (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal å 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l )... tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal å 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l ).... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkømmet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dørgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ).. tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 23/ / O O O O O O 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed freshis not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All maekerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). ~ Ved eftertryk av disse meddelelser m aa øfiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

9 e.~ '0_ Rog norql~s unørs~1 a fj~k~ørodukt~r fra 1 januar fn 23 mars 191$ og j uk~n som ~nat~ 23 mars Toldsteder.,,~... Fe'tsild,,~,,0'~'~~onls19~ 1~~~i~landQ_~~;i fisk WPfi;~'~ R t Vaarsild log skaal'et Storsnd. '~ Brisling i v sild Cl P ' islandsk Rundfisk k'?'. '! l v, li,nors( t k S Jæl tdr. S ( tell. tdr., l' c. g. ' tdl. tdr. kg. 1 0 td 1., ', risti'1.1ia l S ll1defjord..' '! ~ K ri~tiansand. ' F ekkefjord.., S avanger ~ ',,' 1< opervik..., H augesnnd , B ~rgen F arø A alesuld ,~ 2739 K ristiansund T condhjem ) B J(iø S (olvær.... N arvik.... T r011lsø H arnmerfest V ardø..... \ adsø.... A ndre_~.~._. ' ~~, 6_0~~._~._ alt !~~! 13i ~~ uken ~ Sei kg. ~yse, rund kg ) 3390 Anden tarfisk n, kg. tdr... ~._ ~ ~, ~ D.m. tran tdr. R.m. tran tdr. 30,,, Haa kjærr. tdr. Blank Brun Brun blank tdr. tdr. tdr..~ ) 587 0_ ~,1. ~ 699 ~470 ~~ _3~ _2~ _7~ 23~ _ ,1) 32 i F' k,, Hænl~t ~vai i Sæl Bottle Sildetran Sild fersk Sild,! Makrei, Mak.rel, laks, Levende Anden, Hummer s~~t~t Fisk, li Sildemel Fiske sæls,kind Hermetik loldsteder hvalolje ran. iran nosetran 'rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk i farta i saltet guano idr. tell telr. tell'. tell ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. stk. k i tdr. kg. kg. kg. kg. ~'_..,, g. Kristiallia. Sandefjord. Krislia nsand. flekkefjord. Stavanger Kopervik. Haugesund. Bergen 8 Florø Aalesund Kristiansund. Trondhjem. Bodø Svolvær. Narvik. Tromsø Hammerfest l Vardø Vadsø Andre _. alt,.26.e uken l) Herav i uken 10 tdr. pressetran og 48 tdr. surtran. 2) Efter berigtigelse overført fra rundfisk _ _' 1~ ~_~ iS6401. s40 ',o_= ~

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere