PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PASSIVBOLIG 2. SEMESTER"

Transkript

1 PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014

2 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse 4 Valg af virksomhed 4 Hvad er et passivhus 5 Projektbeskrivelse 6 Problemformulering 6 Metode 7 Foranalyse 8 SWOT 8 TOWS 9 Markedsanalyse 10 Interviews 11 Kommunikation 12 Blue ocean 12 Den gyldne cirkel 13 Nuværende kommunikation 14 Målgruppe 16 Geografisk segmentering 16 Persona 17 Ny kommunikation 20 Nyt Logo 21 Udvikling af hjemmeside 23 Wordpress 23 Non- & Funktionelle krav 24 Shortcodes 27 Hjemmeside indhold 31 Beregnere 32 Hustyper 36 Konceptet 37 Søgeoptimering 38 Det skal vi lave frem til eksamen 40 Brugertest 40 Brochure 42 Reklamefilm 42 Rapport 42 Konklusion og refleksion 43 Billag WBS 1 Litteraturliste 2 Responsive framework 4 Gantt skema 6 Raporrtensomfang Antal tegn (med mellemrum) Antal tegn (uden mellemrum) Antal ord Antal Sider 43 Bilag 4 Casper Birch Buchberg CASPER BIRCH BUCHBERG FRANZISKA CHRISTENSEN JONATHAN ABEL MATIAS HALBEN SEBASTIAN NYHOLM Portfolio Direkte Portfolio Direkte Portfolio Direkte Portfolio Direkte Portfolio Direkte demo.promotiv.dk/portfolio-casper/ demo.promotiv.dk/portfolio-casper/#p8 skole.faniiz.com skole.faniiz.com/passivbolig jabel.dk jabel.dk/portfolio/passivbolig matiashalben.dk matiashalben.dk/passivbolig sebastiannyholm.dk Sektionen portfolio

3 4 Opgavebeskrivelse Vedvarende energi - miljøkrav i 2020 udstedt af EU Vi skal i projektet arbejde med en virksomhed eller en organisation. Vi skal formidle de tiltag de gør i forhold til 2020 miljøkravene udstedt af EU. Dette skal gøres ved at ændre deres kommunikation udadtil, så de fremhæver deres grønne profil. Vi skal vælge et firma eller en organisation, der gennem deres produkter eller ydelser, gør aktive tiltag for at gøre noget positivt for miljøet. Valg af virksomhed Vi har valgt passivbolig som firma, da de leverer et produkt, som i den grad lever op til de 2020 krav som er stillet udstedt af EU. Passivbolig er en virksomhed, som opfører huse efter passivhus byggestilen, hvor specifikationskravene for energiforbrug er meget stramme. De har et produkt, som vi sagtens kan se en fremtid for på det danske marked, hvilket er grunden til vores valg faldte på Passivbolig. Visionen hos Passivbolig er at give danskerne mulighed for at erhverve sig en bolig med meget lavt energiforbrug. Deres princip bygger på grønne bæredygtige værdier i et prisniveau der helt matcher almindelige husbyggerier. Samtidig ønsker Passivbolig at udbrede kendskabet til huse opført efter passivhus standarden, og dermed være med til at skåne vores miljø, så vi sikre os at der også er ressourcer til fremtidige generationer. Passivbolig levere et hus der er billigere i drift, i form af varme og strøm udgifter, hvor indeklimaet er i top og vedligeholdelsesudgifterne er helt i bund. Hvad er et passivhus? Konceptet tager udgangspunkt i en optimal udnyttelse af den passive varme i bygningen. Passivhuse holder på varmen og udnytter solens passive varme, som gør at der skal bruges mindre energi til at opretholde den ønskede temperatur i huset. En kompakt bygningskrop, velisolerede lufttætte konstruktioner, vinduer med optimal placering med ekstra lav U-værdi og et effektivt varmegenvindingsanlæg, som sikre et meget lavt varmetab fra bygningen. Opvarmning er så lav, at den passive solvarme fra det interne varmetilskud fra personer og apparater i boligen er tilstrækkeligt til at opretholde den ønskede indetemperatur det meste af året. Selv på årets koldeste dage vil den ekstra varme, der er behov for, kunne tilvejebringes med en forholdsvis simpel installation. 1 Energikrav til passivhuse Rumopvarmning 15 kwh/m 2 Øvrige total energi forbrug 120 kwh/m 2 Isolering - Gulv 400 mm Isolering - Vægge 400 mm Isolering - Loft/Tag 500 mm U-Værdi 0,8 + Max 22 Vinduer og døre m 2 vinduer pr. 100 m 2 Opvarmning og ventilation i én kompakt enhed, evt. suppleret med solvarme. Et mindre opvarmnings- og ventilationsanlæg placeres centralt i bygningen. Andre krav De fleste vinduer vender mod syd. Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind. Huset er typisk opført kompakt og i 1½ eller 2 plan. Huset er meget tæt, og Blower Door test udføres. *Data indsamlet energitjenesten 2 1

4 6 7 Projektbeskrivelse Metode Passivbolig designer og bygger passivhuse, og sælger dem til private. Prisen for et passivhus er ikke højere end andre konventionelle huse af tilsvarende størrelse. Da det stadigt er en ny byggestil som er ukendt for de fleste, skal målgruppen til et passivhus have et skub for at komme videre fra det sædvanlige parcelhus, og samtidigt nødvendigheden med et passivhus. Vores mål er derfor at formidle denne information, så passivhuse bliver attraktive og tilvalgt af de mennesker, som denne form for byggerier henvender sig til. Der skal derfor udvikles en ny strategi, som vil tage udgangspunkt i den følgende problemformulering. For at løse vores problemformulering bedst muligt, vil vi benytte en række værktøjer, som vi finder relevante i forhold til Passivbolig A/S. Vi vil interviewe ejendomsmæglere, for at udnytte deres kompetencer indenfor grundog hussalg, erfaringer med nybyg og kunders generelle ønsker. Vi vil også researche internettet for informationer omkring kvm priser i de forskellige byer rundt omkring i Danmark, for at finde frem til hvilke områder har valgt SWOT fordi den kan give et godt indblik i, hvilke fordele og ulemper de har på nuværende tidspunkt samt, hvilke muligheder og trusler der kan komme i fremtiden og TOWS fordi den kan hjælpe med at finde de mulige fremtidsscenarier og vise hvilke områder Passivbolig A/S bør fokuserer på. For at kommunikere bedre ud til den fundne målgruppe vil vi bruge strategierne Blue Ocean og Den Gyldne Cirkel. Vi har valgt Blue Ocean, fordi forretningsområde kunne forstå idéen, formålet og det vil være relevant at bygge passivhuse og stadig er relativt nyt og Den Gyldne Cirkel, på den måde fastlægge vores målgruppe. fordi den kommunikere mere til følelserne og derfor passer godt til et passivhus. For at analysere Passivbolig A/S mest Problemformulering effektivt, vil vi bruge SWOT og TOWS. Vi Hvordan kan vi udvikle en visuel identitet i online/offline medier, så flere vælger at investere i huse fra Passivbolig? Hvilken målgruppe henvender passivhuse sig til, og hvilke kommunikationsmidler henvender sig bedst til målgruppen? Hvordan fremhæver vi det faktum at passivhuse har fordele, bæredygtige værdier og lavere omkostninger end et normalt boligbyggeri? Hvilke tiltag kan Passivbolig anvende for at have en innovativ og nyskabende identitet udadtil?

5 8 9 SWOT ANALYSE STYRKER SVAGHEDER - Viden omkring passivhuse - Uinspirerende kommunikation - Innovative - Manglende positionering og - Lave m 2 priser markedsføring - De leverer et unikt produkt - Manglende rådgivning - Operer i et nyt marked - Man skal have en byggegrund planen for at opføre et passivhus - Fungerende koncept - Svært at overholde i forhold til - Gode samarbejdspartnere diverse lokalplaner TRUSLER MULIGHEDER - Globale ændringer i forhold til - Strammere lovkrav i 2020 CO 2 Lovkrav - Større kundekreds i fremtiden - Huskompaniget lancere - Befolkningens behov for miljørigtige produkter passivboliger - Konkurrenters innovation - Eksisterende kunder er - Tilbageholdenhed ang. nybyggeri ambassadører for virksomheden. Styrker Passivbolig har den store styrke, at de leverer et produkt som innovativt følger den tid vi lever i. De har taget skridtet fuldt ud mht. miljørigtige byggerier. Ikke nok med at de leverer et produkt der er moderne og fremtidssikret, de leverer også et produkt der ikke koster køberen mere end andre huse på det danske marked. Ser man på 2020 planen i EU, har de et stærk udgangspunkt. Svagheder Passivbolig lider under at deres kommunikation er for dårlig, de får ikke formidlet alle de gode budskaber i et passivhus. De har en masse kompetencer og viden indenfor passivhus byggestilen, men mangler evnen til at formidle dette så folk med mindre teknisk viden, eller uden kendskab til byggestilen, kan forstå deres kommunikation. En anden stor ting der kæmper imod dem, er det faktum at man skal stå med en byggegrund, og være klar til at opføre et nyt hus, for at et passivhus kan blive en attraktiv løsning. Det er svært at oplyse folk omkring husstilen, det gode ved miljøet mm. når det kun er nybyggere de henvender sig til. Det er en stor beslutning at opføre nyt hus især i en byggestil som ikke mange kender til. Mange vil måske fortsat bygge i traditionel byggestil, da det er noget man kender til og nemt kan få rådgivning omkring. Trusler En trussel kan være ændringer i miljøloven, indenfor CO2 udledning og energiforbrug. Når det er sagt, ligger passivbolig så langt over de skrappeste krav, at truslen må siges at være minimal, men dog stadig til stede. Hvis man ser på markedet, og det produkt de leverer, er det en meget stor trussel at andre kan begynde at opføre huse i passivhus stilen, og måske med større succes end dem selv. De befinder sig i en niche hvor innovation er et hovedelement, hvor man skal følge med tiden for ikke at blive overhalet indenom af en anden konkurrent. Som før nævnt skal man som køber jo selv stå med en byggegrund, hvor man er klar til at opføre sit hus, dette er en stor trussel, da men jo ikke bare begynder at rive huse ned i de danske byer for at opføre pasivhuse. Så raten af nybygerier sætter grænsen, for hvor stort markedet kan blive for passivhuse. Muligheder Nu har vi jo allerede beskrevet lovgivningen inden for miljø og CO 2 som en trussel for passivbolig, men samtidigt må dette siges at være en kæmpe mulighed. Det er en stor mulighed da de har et produkt der er så godt set med miljørigtige øjne. Yderligere stramninger på området, kan tvinge andre konkurrenter ud af markedet, som måske ikke har været innovative nok, eller har holdt sig til en byggestil som ikke længere ses som holdbar. Oplysningen omkring miljøet, og hvordan vi belaster det på snart alle tænkelige områder, er begyndt at stedfæste hos forbrugere. Dette kan måske give en større kundekreds i fremtiden, i takt med at folk blive mere bevidste omkring miljøet og hvordan de påvirker det. Ser man på hvor mange penge man kan spare, med nogle af løsningerne fra passivbolig fx. på ens strøm og varme regning, kan det også være med til at trække nye kunder til. Konklusion på SWOT Passivbolig har en stor styrke indenfor deres viden og kompetencer når det gælder opførelsen af energi lave byggerier. Deres største svaghed er deres kommunikation af deres visioner og ideer. Truslerne for konkurrenter bliver forstærket af deres dårlige Eksterne forhold TOWS kommunikation, og de kan risikere at blive overhalet indenom af en producent der leverer et tilsvarende produkt, men kommunikere bedre til forbrugerne. Vi lever i en tid hvor folk er blevet bevidste omkring deres økonomi og måske holder sig tilbage med at kaste sig ud i et stort projekt som nybyggeri kan være. Man må også erkende at de har store muligheder for at sælge deres produkt i en tid hvor miljø, penge og tid bliver en vigtig faktor for flere og flere mennesker. Interne forhold STYRKER (S) SVAGHEDER (W) 1. Viden omkring passivhuse 1. Uinspirerende kommunikation 2. Innovative 2. Manglende positionering og 3. Lave m 2 priser markedsføring 4. De leverer et unikt produkt 3. Manglende rådgivning 5. Operer i et nyt marked 4. Man skal have en byggegrund for at planen opføre et passivhus 7. Fungerende koncept 5. Svært at overholde i forhold til diverse 8. Gode samarbejdspartnere lokalplaner. MULIGHEDER (O) MAXI-MAXI MINI-MAXI 1. Strammere lovkrav i Større kundekreds i fremtiden 3. Befolkningens behov for miljørigtige produkter 4. Eksiterende kunder er ambassadører for virksomheden. TRUSLER (T) Sammensætte en kommunikation der fortæller om fordelene i fremtiden ved passivhuse. (s2,s5,o1,o2,o3) MAXI-MINI Få positioneret passivhuse som de førende leverandørere på markedet (w1,w2,o2) MINI-MINI 1. Globale ændringer i forhold til CO 2 Lovkrav 2. Huskompaniget lancere passiveboliger 3. Konkurrenters innovation 4. Tilbageholdenhed ang. nybyggeri Fokuserer på det innovative, ligge vægt på vigtigheden af nytænkning internt i firmaet (s1,s5,t1,t3) Fokuserer på kunderådgivning, og hjælpe folk i beslutningssituationer (w3,w4,t3,t4)

6 10 11 Markedsanalyse Passivhuse Home - ejendomsmælgere Nuværende og kommende boligejere siger det nu helt klart: Energirigtige huse vil stå højt på deres ønskeliste, når de skal flytte i nyt, viser en ny undersøgelse fra home. Besvarelserne der ligger til grund for analysen stammer fra homes boligpanel, hvor 716 deltagere har deltaget i spørgeundersøgelsen. Cirka 85 % er nuværende boligejere. 3 Man kan her se m2 salgsprisen for alle solgte huse på m2 tilhørende tre forskellige energimærker. Det er huse på m2, hvor grøn er energimærke A til en pris på ca kr., blå er energimærke D til en pris på ca kr. og rød er energimærke G til en pris på ca kr. Energihjem - Byggetilbud I modsætning til for få år siden går huskøberne i dag efter boliger med lavenergivinduer, en god isolering og solceller. Den generelle opfattelse angående miljørigtig bebyggelse, er at det er vejen frem, og at man skal tænke i de baner når man køber hus, eller bygger nyt. Det forlyder fra ejendomsmæglerbranchen, at efterspørgslen på energirigtige huse er stigende, så tiden for passive huse er nu! 4 Det sagde ejendomsmæglerne Vi gik fra alle vores interviews med visitkort på ejendomsmæglerne, der alle ville have os til at vende tilbage når vi var færdige med opgaven. Da det havde vækket stor interesse hos dem. Interviews Vi har lavet en række personlige interviews med en bred vifte af ejendomsmæglere, dette kan vi nu bruge til at forstå markedet for passivhuse. For at få den bedste markedsforståelse, har vi interviewet ejendomsmæglere der arbejder både landsdækkende og lokalt, for at maksimere vores udbytte. Svarene på vores interviews viser klart at folk går efter en hustype, som beviseligt er billig i faste udgifter. Over de sidste 10 år er der sket en forøgelse i efterspørgslen af huse med en god energimærkning. Det afspejler sig tydeligt i liggetiden 5 for huse hos ejendomsmægleren, hvor huse med lav energimærkning nu generelt er længere på markedet, samtidigt med at prisen i langt de fleste tilfælde bliver nedjusteret under til salgs perioden. Vi spurgte hvor grænsen går mellem god og dårlig energimærkning set fra forbrugerens øjne, og her viser det sig at huse under energiklasse C, ses som huse med dårlig mærkning. Vi gav vores interviewpersoner en kort briefing i hvad et hus af typen passivhus er, og overraskende kendte ingen af de spurgte ejendomsmæglere til den præcise betydningen af begrebet, dog havde flere en bred viden om generelle grønne byggetiltag. Vi spurgte ind til værdien af at have huse af passivhusstilen til salg i deres ejendomsmæglervirksomhed. Her var alle meget klare i deres udtalelser, at huse med så god energimærkning, og principper som i et passivhus, var meget eftertragtede at sælge for ejendomsmæglere! Det er aldrig svært at finde købere, når vi har huse på vores hylder man kan sammenligne med hvad i kommer med her! Vi ledte nu vores spørgsmål hen på hvordan man bedst Interviewet ejendomsmælgere Tobias Vadstrup Thomsen Alexander Renard Josephine Hollesen Jan Blomsterberg kunne sælge disse passivhuse, hvilket salgsmateriale der ville være stærkest for dem at benytte i hverdagen, i deres kunderådgivning. Alle efterspurgte en hjemmeside hvor de kunne lede folk hen, for at blive oplyst. Samtidigt var alle interesseret i at have materiale liggende i deres lokaler, som de kunne give folk med hjem, eller benytte til at rådgive folk. Vi fandt desværre ud af at folk ikke har meget kendskab til byggerier af denne slags, det er nyt, og folk har stadigt ikke fået deres øjne op for byggerier af den slags. Når vi skal sælge noget der er så nyt, og som ikke mange folk kender til, stiller det store krav til markedsføringen af husene. Vi spurgte om det var en ide at have et modelhus med tilhørende salgsmateriale stående i deres lokaler. Her mente de at det kunne være en rigtig god måde at gøre folk nysgerrige på, for selv at få folk til at spørge hvad er det?. Svaret kan de så få med det samme, i form af en brochure der ligger sammen med udstillingen. Da passivbolig opføre nye huse i stilen passivhus, var der flere af interviewpersonerne der gjorde os opmærksomme på, at folk der bygger nyt, får meget information fra det byggemarked de køber deres materialer hos. Så det ville også være et andet ideelt sted at have materiale stående, såsom hos Silvan eller XL-byg Tiden hsom huset er til salg før det bliver solgt

7 12 Den gyldne cirkel 7 Sådan er passivboligs kommunikation udadtil. Lad os for sjov se på en anden leverandør af CO 2 venlige byggerier. Klimahuse - Blue ocean strategi symbolisere unikke markedspositioner, hvor konkurrencen er minimal. 6 En blue ocean strategi, går ud på at finde en strategi der gør en virksomhed unik på et givent marked. I stedet for at fokusere sin markedsføring og kommunikation imod tiltag som er vante på markedet, gælder det om at skabe en unik markedsføring og kommunikation. Dette er med til at hjælpe en virksomhed til at skille sig ud fra mængden. Passivbolig befinder sig i den grad på midten af det største blå ocean i symbolikkens verden. De står med et produkt, der er helt i top og som fremtiden kommer til at hungre efter. Så passivbolig skal nytænke hele deres markedsførings og kommunikationsstrategi, for at blive de markedsdominerende i et felt hvor alfahannen stadig ikke har skilt sig fra flokken. For at vi kan vende strategien til noget unikt vil vi introducere - Den Gyldne Cirkel. Hvordan kan vi komme med en markedsføringsstrategi som kan være med til at placere passivbolig på toppen af markedet? Hvordan kan vi tænke innovativt, ud af boksen, og få en strategi der adskiller sig fra konkurrenterne på markedet! Hvad er den gyldne cirkel? Hvis man ser på et tværsnit af hjernen, er der to lag der kan sammenlignes med den gyldne cirkel. Den yderste cirkel repræsenterer vores nye hjerne, homosapien hjernen, som styrer det rationelle og vores sprogcenter. De to inderste dele af cirklen repræsenterer vores limbiske hjerne, der styrer vores loyalitet, tillid og vores følelser, og ikke mindst vores beslutninger! Lad os udfylde den gyldne cirkel, på den måde som de nu kommunikerer i virksomheden passivbolig. Passivbolig kommunikerer udefra og ind imod midten. Hvad - vi bygger lavenergi typehuse tegnet af arkitekt maa Frits Hansen. Hvordan - vi bygger huse efter princippet, passivhus stilen, som stammer fra Tyskland Hvorfor - En passivbolig skåner miljøet og tænker på fremtiden Hvad - vi er specialister i at tegne og bygge CO 2 neutrale og selvforsynende lavenergihuse. Hvordan - Vi lægger vægt på, at de høje miljøkrav går hånd i hånd med den enkelte købers individuelle behov når vi bygger hus Hvorfor - For miljøet og fremtiden Kan du se en lighed? vi kunne blive ved med at trække konkurrenter ind i den gyldne cirkel, men vi ville få det samme resultat hver gang! Vi bygger de her huse, det gør vi sådan her, og vi tænker på miljøet. Men har vi ikke lige læst i Blue Ocean, at den mest effektive måde at sætte sig på et marked, er ved at kommunikerer anderledes end konkurrenterne? Hvorfor ikke kommunikere på en måde der gør at man husker passivbolig, ikke alle de andre som siger det samme. Hvordan kan passivbolig skille sig ud fra mængden. Hvad nu hvis vi tager og vender kommunikationen om? lad os sige vi kommunikere fra midten og ud. Hvorfor - Vi tror på at skåne miljøet for fremtidens generationer! Hvordan - Det gør vi ved at bygge nye huse i stilen passivhus. Hvad - Vores huse er tegnet af arkitekten maa Frits Hansen. Her siger vi det samme, som vi gjorde da vi kommunikerede fra yderst til inderst, men idet vi har vendt kommunikationen, og nu først lægger vægt på hvorfor, altså den inderste del, taler vi nu til folks limbiske hjerne. Vi tror på at skåne miljøet for fremtidens generationer!, her starter vi med et stærkt budskab, som folk kan forholde sig til. På denne måde siger vi at vi tror på at skåne miljøet., vi fortæller ikke at du skal købe for at skåne miljøet... Konklusion på den gyldne cirkel Vi vil forsøge at tiltale folk igennem følelser og tillid i vores marketings materiale, for at gøre det anderledes, og forhåbentligt også blive husket for det! På passivboligs nuværende hjemmeside sælger de et hus, vi vil på den nye hjemmeside sælge en livsstil, den kommer bare tilfældigvis med et hus oven i pakken. 6 da.wikipedia.org/wiki/blue_ocean_strategy 7

8 14 15 Passivbolig Nuværende kommunikation For at blive klogere på den nuværende kommunikation, tager vi udgangspunkt i deres hjemmeside, facebookside og deres brochure, som man kan bestille over deres hjemmeside. Hjemmeside Hvis man besøger deres hjemmeside er det første man lægger mærke til en meget lang brødtekst på forsiden. Man får ikke nogen klar indsigt i hvad en passivbolig er ved første øjekast. Brochure I deres brochure støder man igen på samme problem som på deres hjemmeside. De har her opsat hvert typehus på hver sin side, igen er der ingen billeder af husene, men stadig arkitekt grundtegninger, samt arkitekt tegninger af husene set fra alle 4 sider udefra. Ved alle hustyperne er der en lille grøn faktaboks, ved de første 3 hustyper indeholder fakta boksen arealer på rummene i huset, og ved de resterende er man gået væk fra det, og har i stedet brugt faktaboksen til at fortælle om maks energiforbruget for det enkelt hus. Hvorfor de har ændret indhold i faktaboksen vides ikke. Konklusion på Passivboligs nuværende kommunikationen Facebooksiden Bruger de til at reklamere for nye tiltag, præsenterer billeder af de igangværende projekter og her har folk mulighed for at stille spørgsmål ang. passivhuse. Her har man også mulighed for at finde masser af billeder der viser det indvendige af nogle af deres huse, dog er der stadigt ikke billeder af færdige huse set udefra. man bliver stadig ikke oplyst om hvilke typehuse der er på billederne, så de er svære at kæde sammen med udvalget af huse på deres hjemmeside. Facebook siden bliver opdateret jævnligt, dvs ca. en gang i ugen kommer der et nyt opslag. ca. 400 mennesker følger siden. Ved at tykke sig igennem teksten på forsiden, som tager ikke mindre end 2 min og 40 sekunder at læse, får man dog en grundforståelse for hvad et passivhus er. Dog rejser der sig nu flere spørgsmål, da meget af teksten på forsiden er meget teknisk, og den eneste mulighed for fuldt ud at forstå den, kræver at man kender bygningsreglementet, samt kender til betydningen af fx PHPP-beregning? Efter en hurtig søgning på PHPP finder vi, Når man ønsker at bygge eller renovere til passivhus skal alle værdier dokumenteres i beregningsprogrammet PHPP, som er Passivhusinstituttets svar på det danske Be10. Det blev vi ikke klogere af. Hvis vi læser videre på forsiden kommer vi til endnu et afsnit kun bestående af brødtekst, som omhandler de seneste nyheder fra passivbolig. Generelt for hele hjemmesiden er, at der mangler billeder. Når man ser deres hustyper, er de eneste grafiske forklaringer man får arkitekttegninger, inde- og udefra af huset. Dog kan man i menuen under punktet referencer se en masse billeder der følger 3 uafhængige byggerier, fra start til indflytning, uden af blive oplyst om hvilke af deres typehuse de bygger. Under mange af deres menupunkter, priser, tilvalg og andre, er alt indholdet opstillet i endeløse tabeller, der bare bliver ved og ved. Hvis vi tager siden med priser som eksempel (http://www.passivbolig.dk/priser/), her ser man at alle hustyperne, priserne, finasiering mm, er opstillet i en lang tabel. Der er ikke nogen klar adskillelse, der fortæller hvornår man springer til et andet hus i tabellen, som det tydeligt ses her på billedet. Screenshotet er fra deres prisside, (under 10% af den samlede højde af siden), indgår der 3 forskellige huse, samt informationen om dem. Det ses tydeligt er der ikke er nogen klar opdeling af hustyperne. Hjemmesiden Kommunikationen er for tung, når man besøger hjemmesiden, man skal i stedet blive oplyst om alle de gode ting ved et passivthus. Det skal være let og enkelt og kommunikationen må gerne blive fremvist med billeder og små tilhørende tekster, så man får et mere visuelt indtryk af alle de positive ting ved deres hustyper. Det største problem er at folk ikke læser ting på nettet på samme måde, som de gør i en artikel, eller et andet trykt medie. Samtidigt er teksten for teknisk, og mange vil måske være tilbageholdende da de ikke forstår hvad der menes i mange af passagerne i forsideteksten. Når man ser på deres undersider, fx prissiden, skal der arbejdes med opstillingen af informationen, de meget lange tabeller med tal og fakta, er meget dominerende, og det skal kunne sættes op på en mere spiselig måde! Når man køber et passivhus, sparer man mange penge, samtidigt med at man gør noget godt for miljøet og de fremtidige generationer, hvor på siden er det tydeligt kommunikeret? Flotte og lækre billeder af deres huse, er ingen steder at finde på siden, hvilket kunne være med til at sælge deres produkter. Brochure I stedet for at bruge brochuren til at sælge hele ideen bag et passivhus, er det i stedet endt med at blive et langt faktablad, hvor man kun ser arkitekttegninger, samt en masse tekniske data på de forskellige hustyper man kan vælge. Hvis det er meningen at man ved at se i brochuren skal blive forført at hele passivhus ideen, er dette ikke lykkedes for dem. Her savner vi også billeder af husene, og ikke kun tegninger. Det handler om huse, og folk skal kunne se sig selv med familien bo og leve i huset. Det er svært ud fra tekniske tegninger. Det er ikke en brochure med henblik på salg, men et langt faktablad. Der er ikke noget i vejen med at have en faktablad over sine produkter, så længe man så har noget flot spiseligt salgsmateriale ved siden af. Facebooksiden De sørger for at lægge en masse billeder op, dog burde de skrive fra hvilke hustyper billederne stammer fra. De er gode til at dele artikler der omhandler grønne byggetiltag, samt anden generel information omkring nedskæring af CO 2 udledningen i hverdagen. Man kan også få svar på spørgsmål omkring passivbolig, og hvad de står for, samt svar på spørgsmål til alle deres produkter.

9 16 17 Geografisk segmentering Hvor finder vi flest købere til et passivt hus? Persona Morten og Ingun Folk der skal have et passivhus, skal flytte fra deres gamle adresse, til en nyopført bolig et andet sted. Hvis man bor på Frederikshavn, arbejder og har sin omgangskreds der, betyder det at man får svært ved at overtale en køber til at flytte til et sted, hvor der er en byggegrund til et passivhuse, for man kan være sikker på, at man er nødt til at flytte fra frederikshavn for at realiserer en sådan drøm. Man skal i stedet finde den køber der ønsker at flytte fra byen, uden at flytte til den anden ende af landet, de har mulighed for at finde en grund i en forstad eller oplandet omkring den by hvor de arbejder og har deres daglige gang. De ville være mere tilbøjelige til at realiserer deres drøm, om at opføre et nyt hus. Et andet problem med opførelsen af passivhuse, kan være geografisk betingede huspriser. En familie fra slagelse ville måske være villige til at investerer de millioner det koster at opføre huset i kanten eller udenfor byen. Hvorfor skulle sønderjyden investerer millioner i et nybygget hus, hvis de kan købe et nøgleklart hus i en lille landsby, for under ? Hvis de kan købe et hus der er så markant billigere, forsvinder noget af ideen med lavere månedlige omkostninger, da det ville tage meget længere tid at tjene pengene ind igen. Vi har taget 18 kommuner fordelt over hele danmark, og set på den gennemsnitlige m 2 pris i udkanten, eller lige uden for byen (m 2 prisen i centrum af de forskellige byer er ikke med, da man ikke opføre et passivhus i midten af fx Aarhus). Kommunerne er opdelt med de dyreste kvm priser i toppen. Prisen er fundet udfra gennemsnittet af den dyreste og billigste kvm pris i de enkelte kommuner. m 2 prisen for en gennemsnitlig bolig 7-8 KØBENHAVN HØRSHOLM AARHUS HELSINGØR ROSKILDE HORSENS KOLDING AALBORG SILKEBORG SVENDBORG ODENSE ESBJERG HOLBÆK HERNING NÆSTVED RANDERS SKIVE LOLLAND Udfra det kan vi se hvor det bedst ville kunne betale sig at opføre et passivhus. Tallene viser at man i udkanten af de større byer i Danmark, med fordel kan opstarte projekt passivhus. Morten og Ingun (32 og 31år), drømmer om at blive husejere. De bor og arbejder i Holbæk kommune, samlevende på 6 år, ugifte, ingen børn, dog er børn en del af deres 5 års plan. Morten og Ingun (32 og 31år), drømmer om at blive husejere. De bor og arbejder i Holbæk kommune, samlevende på 6 år, ugifte, ingen børn, dog er børn en del af deres 5 års plan. De har begge for nyligt tilbagebetalt deres studiegæld, og står nu i en økonomisk situation, der gør det muligt for dem at købe et hus. Morten er uddannet ingeniør og arbejder fuldtid i en lille virksomhed, der er placeret stærkt på markedet. Ingun er uddannet skolelærer og arbejder på den lokale folkeskole. Dette gør at de kigger på huse lokalt, da de begge er glade for deres arbejde, og ikke ønsker at flytte væk og få en længere transporttid til og fra arbejde. De går begge meget op i miljøet, de sorterer deres affald, køber energirigtige produkter, og kører i en bil med høj energiklasse. De betaler ofte en smule mere, for at få produkter der i det lange løb giver dem besparelser! De har for nyligt snakket med deres bankrådgiver, med deres nuværende økonomi vil de være i stand til at låne 2.7 millioner til et eventuelt huskøb. De tager kontakt til home, for at se hvad de har af hustyper der matcher deres krav. Krav Vil gerne blive i komumunen Huset skal have en høj energiklasse Huset skal have min 3 værelser Huset skal mindst være på 140 kvm 7-8

10 Passivbolig Som markedet er, har Home ejendomsmægler 10 huse på markedet i Holbæk kommune, der matcher deres krav. Morten og Ingun tager hjem med salgspapirene på de 10 boliger, som Home har udvalgt til dem. Prisen pr. kvm for de udvalgte huse, ligger fra kr pr. kvm til kr pr. kvm. Over de næste par uger tager de ud og ser på 3 af husene, som de finder interessante, dog uden at falde for nogle af dem. Dagene går, og Morten snakker med en kollega omkring Ingun og hans husdrømme. De snakker lidt løst og fast omkring priser, placering, stand af huset mm. Mortens kollega fortæller at han for nyligt har læst en artikel om passivhuse, altså huse der selv producerer den energi, som det forbruger. Da Morten kommer hjem fortæller han Ingun, hvad kollegaen har fortalt ham på arbejdet, og de sidder nu sammen og søger information på nettet omkring passivhuse, hvad er det? hvad koster det? hvilke fordele er der? De finder frem til firmaer der opfører disse huse, enten færdigt tegnede huse, eller huse man selv kan være med til at sætte sit præg på. Ideen med et passivt hus passer rigtigt godt ind i deres egne tanker og ideer, og de bliver lune på ideen om et hus der kan producere den energi som de forbruger! De finder forskellige priser på nettet ved forskellige leverandører og kommer frem til at de skal ofre mellem 1,6 og 1,8 millioner på et passivt hus der opfylder deres krav om størrelse og funktion! De finder oplysningerne på hjemmesiden passivbolig. dk, de ser hurtigt de mange fordele ved et passivhus projekt, på forsiden af hjemmesiden. Der står meget klart hvad de kan forvente at spare i strøm, varmeudgifter, og hvordan noget så simpelt som en vandopsamler kan være med til at skære deres rentvands forbrug ned med over 50% De informative grafik på hjemmesiden, gør at de hurtigt ser de gode sider, og føler sig godt oplyst herom De tager nu tilbage til banken, og fortæller om deres nye ide med at opføre et nyt passivhus, viser hjemmesiden frem, hvor bankrådgiveren også hurtigt kan se de mange besparelser, og ideen bag et passivhus. Det viser sig at de nu kan låne 2,9 millioner, da de månedlige udgifter ved et passivhus er lavere, end ved et konventionelt hus. Samtidigt får de af vide at hvis de en dag vil sælge huset, står de også med et produkt som holder prisen, samtidigt med at eventuelle fremtidige ændringer i miljømærkningen af huse ikke vil have nogen indvirken, da energiklassen på et passivt hus altid vil ligge i toppen. Da banken nu kunne tilbyde et højere lånebeløb, begynder Ingun og Lars nu at se efter et lidt større byggegrund til opførelsen af huset. De finder nu i samarbejde med Home den helt rigtige byggegrund i Holbæk, til kr. De tager kontakt til passivbolig.dk, og fortæller om deres planer og ideer. Passivbolig kommer med gode ideer og løsningsforlsag, og de finder hurtigt frem til den helt rette bolig til netop dem. Passivbolig er igennem hele forløbet eminente til at give professionel rådgivning, og dette i alle faserne af byggeriet, alt fra ansøgning om opførelsen af nyt hus, til huset står indflytningsklart. 6 mdr senere står Morten og Ingun i deres nye hus med flyttekasserne omkring dem. På køkkenbordet ligger en velkomstmappe fra passivbolig, heri står alle oplysningerne omkring deres nye hus, og samtidigt har de muligheden for at registrere sig som indehavere af en passivbolig på deres hjemmeside, og dele deres erfaringer, og mulige spørgsmål med andre indehavere af passive boliger fra passivbolig.dk Og de levede lykkeligt i deres passivebolig til deres dages ende... the end

11 20 21 Ny kommunikation Online & Offline Vi har været ude hos flere forskellige ejendomsmæglere for at stille indgående spørgsmål omkring markedet for huse opført i passivhus stilen. Med alle de informationer vi har indsamlet, kan vi nu klarlægge den fremtidige kommunikationsplan for firmaet passivbolig, hvad kan vi gøre for at de kommer til at stå stærkere i fremtiden og måske blive markedsførende indenfor området. Da vi har været ude i flere forskellige ejendomsmæglere for at stille indgående spørgsmål omkring markedet for huse opført i passivhus stilen, og til salgsmateriale til boliger af denne type. Med alle de informationer vi har opsamlet, skal vi nu klarlægge den fremtidige kommunikation for firmaet passivbolig, hvad kan vi gøre for at de kan komme til at stå endnu stærkere på markedet, og måske blive markedsførende indenfor opførelsen af hustypen passivhuse. Nyt Logo Udgangspunktet for logoet var at det skulle reprænsentere virksomheden i en grøn troværdig profil. Første udkast blev det klassike grønne pictogram af et hus. Problemet var det ikke havde nogen kendetegn for den type boliger passivbolig opfører. Under optegningen af en af en boligtegning stod det klart, deres vinkel på deres tag var det unikke med netop deres boliger. Udgangspunktet for det nye logo blev hældningen, da det er den samme hældning på alle deres boliger der gør det muligt at opføre en passivbolig. Vi arbejde med nogle forskellige skrifttyper med og uden fødder og arbejdede os frem til nogle udkast. Det endelige resultat blev dette: Vi har udvalgt nogle medier vi mener kan positionere dem stærkere på markedet, samt være med til at sende det klare budskab, Vi tror på at skåne miljøet, og derfor opfører vi huse i passivhus stilen. Hjemmesiden Ny hjemmeside, hvor vi vil lægge vægt på at den besøgende med det samme skal kunne se alle de positive ting i et passivhus, gode illustrationer, prisudregnere der sort på hvidt viser hvad man sparer i el, varme, vand osv. På hjemmesiden vil vi også få fremstillet tilvalgene mere klart, dette gør vi sammen med en drømmebolig sammensætter, hvor man har mulighed for at vælge tilvalg til ens bolig på en nem og overskuelig måde. Brochure Den brochure man nu kan bestille over deres hjemmeside, bliver i stedet lavet til et faktablad, og ved siden af laver vi så en god brochure, ment som salgsmateriale Reklamefilm Vi vil lave en reklamefilm for passivbolig, dette gør vi ved at tage ud til nogle af deres demohuse. Denne film vil vi kunne bruge på hjemmesiden og på facebooksiden. En god reklamefilm taget i deres huse, kan være med til at højne folks nysgerrighed, frem for de utallige arkitekttegninger som man nu kan se på hjemmesiden. Modelhus Som andet salgsmateriale opfører vi et passivhus i størrelsesforhold 1:20, som også er ment som blikfang, der kunne placeres i byggemarkeder, samt ejendomsmæglere. Skrifttyper DIN ALTERNATE (BOLD) EXO 2 (Regular) Lato (Regular) Hjemmesidens skrifttype Lato er en googlewebfont som fungere godt på både mac og windows. Skriften er designet af fontguruen Łukasz Dziedzic som er kendt for at give skrifter en harmoni og en elegance som får til at fremstå meget troværdig. For at fremhæve den grønne profil valgte vi at give stregen en grøn farve.

12 Passivbolig Udvikling af hjemmesiden Wordpress tema skrevet fra bunden. I dette afsnit vil vi komme ind på hvordan vi har udviklet hjemmesiden. Hvilke funktioner vi har valgt at lave, og hvordan vi vil fremstille indholdet. Vi har analyseret deres nuværende hjemmeside, og set på de punkter der trænger til forbedring. Under afsnittet - den nye kommunikation, har vi redegjort for hvad der er vigtigt at få kommunikeret igennem deres hjemmeside, og hvilke elementer vi vil lægge vægt på. Hvorfor wordpress? Vi har valgt at bruge wordpress pga. mange ting. De har en solid og brugervenlig backend, som er blevet gennemtjekket utallige gange og er næsten fejlfri. De har prioteret sikkerheden højt, hvilket godt kan være en svær og dyr opgave, hvis man skal lave det selv. Det er open source, hvilket betyder at mange udvikler videre på det i form af plugins. Disse kan man både finde gratis og til en tilbøjelig pris, alt efter indholdet og størrelsen af dem. Med plugins kan man derved spare utallige udviklertimer og spare en større sum penge. Wordpress er derfor et CMS som er velegnet til udvikling af hjemmesider på et højt niveau Man kan komme langt med wordpress blot ved at finde et tema og installere det, men er man mere målbevidst og har specielle ønsker, bør man lave sit eget. Vi har valgt at lave vores eget, da vi gerne vil gøre Passivbolig.dk unik og enestående. Man bør kunne: Forstå og skrive HTML Forstå og skrive CSS Forstå basic PHP Kunne bruge FTP For at videreudvikle Skrive PHP Forstå og skrive jquery (Javascript) Forstå og skrive MySQL Guide til begyndere: Installer wordpress på serveren eller uploader det til ftp en. Find et tomt wordpress tema Upload dit nyt tema til theme mappen. root -> wp-content -> theme -> dit tema

13 24 25 Nu er wordpress temaet installeret og aktiveret, det begynder dog med at være helt tomt for styles, opsætning mm, og har kun grundelementerne, som wordpress bruger som standard. Inde i tema mappen kan man finde de filer der bruges og man kan her tilføje nye skabeloner, styles og funktioner mm. Skabelonerne er den vigtigste del, da de repræsentere siderne man kan vælge i mellem inde i wordpress backend, når man opretter en ny side. For at lave en ny skabelon i wordpress skal man oprette en php fil og tilføje følgende i toppen: <?php /* Template Name: Ny skabelon */?> Denne udkommenterede php tekst fortæller wordpress, at dette er en skabelon ved navn - Ny skabelon. Man skal også inkludere hoved og fod på hjemmesiden: <?php get_header();?> Skabelonens udformning sker her <?php get_footer();?> Når dette er gjort, er man klar til at opsætte sin skabelon. Dette er grundstenen i at lave sit eget tema og er sådan passivboligs tema er blevet sat op. Funktionelle & non-funktionelle krav Passivbolig indeholder nogle funktionelle krav Den skal være optimeret til diverse skærmstørrelser Den skal være optimeret til forskellige browserer på forskellige operationssystemer En formular, som kan udregne dine evt. besparelser En formular, som kan udregne priser for de forskellige hustyper, inkl. tilvalgsmuligheder Der er dermed også nogle non-funktionelle krav Validering af inputsfelter i kontaktform og nyhedsbrev, så man kan se, hvilke fejl der er De Funktionelle krav Responsive optimering For at lave hjemmesiden responsive har vi valgt at arbejde med et grid system. Vi har valgt at bruge 12 kolonner, da det kan deles op i fornuftige størrelser, som 1/3, 1/4 og 1/6 mm. Dette grid system har nogle faste bredder og en fast margen, som gør, at indholdet følger netlinjer på hjemmesiden. Dette grid system er dog mest til udviklerne bag wordpress temaet, da det er svært at arbejde i disse kolonner, når det skal være brugervenligt for selve brugeren af temaet i selve wordpress backend. Et meget stringent grid system kræver at man sætter alle html elementer op på den rigtige måde med tilhørende classes, som er en html attritbute. Vi har derfor også udviklet et responsivt grid system i procenter, som er sat op i shortcodes, som giver brugeren mulighed for at arbejde i kolonner af størrelsesforholdene 1/2-1/3-1/4-1/5 1/6-2/3-2/5-3/4-3/5-4/5-5/6 af forældre elementet. 12 kolonne systemet har vi derfor brugt til de sider, hvor brugeren ikke selv ville kunne sætte det op, som forsiden og husberegnerne, hvor det skal være designet flot og stå meget skarpt. De sider hvor der bare er tekst og billeder, som brugeren selv kan sætte ind, er lavet i procent grid systemet. De forskellige sider som er opbygget i 12 kolonner systemet kræver dog også lidt ekstra arbejde, når det skal være responsive, da der bruges mange forskellige html elementer. Nedenfor kan man se vores forskellige responsive rammer med tilhørende bredder på vores side. Bredderne er lavet så der er 10px luft i hver side af hjemmesiden, på skærme der lige akkurat passer til målene, så det ikke bliver klemt. Responsive udpluk Se bilag for begge vores grid systemer med alt css inkl.

14 Offictas sitatinimi, consed eium diassim debit, cor res etur aut elibuscia a dolupti qui doluptatus et adi sitis qui Optimering til forskellige browserer Når man optimere til forskellige browserer, skal man nogle gange ændre ens html struktur og andre gange tilføje eller ændre nogle få styles. Nyere styles, som ikke er kompatibel med alle browserer, har ofte nogle prdefineret ord, som skal indsættes, for at en bestemt browser forstår den. Det kan f.eks. være disse: Opera: -o- Internet Explore: -ms- Firefox: -moz- Chrome & Safari: -webkit- Optimering til browserer kan derfor være indviklet og tage lang tid, men i dag fungere de nyeste browserer heldigvis godt og forstår de fleste styles på samme måde. Hvis man derimod skal optimerer til internet explore 8 eller tidligere, kan det kræve nogle helt andre styles, da disse ikke er opdateret til de nyeste. Vi vil nøjes med at optimere hjemmesiden til de nyeste versioner af browserne i første omgang. Besparelses Formularen Disse formularer er beskrevet senere i emnet under Hjemmesidens indhold -> Beregnere. Se side 32 Huspris formularen Disse formularer er beskrevet senere i emnet undet Hjemmesidens indhold -> Fremstilling af hustyper på hjemmesiden. Se side 36 De non-funktionelle krav Beregnernes automatiske opdatering Beskrevet senere i emnet under Hjemmesidens indhold -> Beregnere -> Forklaring af beregnerkoden. Se side 33 Validering af inputsfelter i kontaktformen er der blevet lavet, så man kan se hvilke fejl der er, når man prøver at afsende formen. Hvis der er en fejl, kan den ikke afsendes. Hvis der er indtastet en forkert mail i nyhedsbrevet, fortæller den, at en skal være ægte. Shortcodes Hvad er en shortcode? En shortcode er en form for kode, man kan indsætte i wordpress editor (TinyMCE). Denne shortcode referere til et script og kan indeholde forskellige parametre og fungere ligesom en funktion i PHP. Grunden til at man bruger en shortcode, er at man ikke kan skrive PHP i WordPress editoren. En shortcode er derfor beregnet til wordpress brugere, som ikke er så stærke til selv at udvikle. Det er derfor udvikleren der står for at programmere disse shortcodes så de virker efter hensigten. I det følgende afsnit vil nogle shortcodes blive vist, i brugerens perspektiv: En simpel shortcode kan se ud som følgende: [shortcodename] Denne shortcode har ingen parametre så den udfører det samme hver gang. Hvis man skal have en mere praktisk shortcode, som kan indeholde forskelligt data, vil det se ud som følgende: [shortcodename parameter1= argument1 parameter2= argument2 ] Her vil shortcoden gøre nogle forskellige ting, alt efter hvilket argument man indsætter (valgmulighederne plejer generelt at være defineret på forhånd). Den mest advanceret shortcode type, er hvis den skal indeholde tekst samt de tidligere parametre. Her vil shortcoden se ud som følgende: [shortcodename parameter1= argument1 parameter2= argument2 ] Tekst kan skrives i mellem her [/shortcodename] Her vil teksten så blive vist inde i shortcoden. Dette eksempel bruges oftest, hvis udvikleren har prædefineret nogle html elementer, hvor man gerne vil give brugeren mulighed for at indsætte noget data.

15 28 29 I det følgende afsnit vil vi gennemgå shortcodes fra udviklerens perspektiv: At skrive en shortcode er relativt simpelt, når man forstår lidt php. En shortcode er en funktion, opskrevet på en lidt anderledes måde end normalt. Her er et eksempel på den simpleste form Brugeren kan med denne shortcode tilføje en boks til siden, med en valgfri farve som baggrund og med eget data i, ved at skrive følgende: [Box backgroundcolor= green ] Brugerens egen tekst [/Box] Output Shortcodes i vores projekt I vores projekt har vi udbygget et shortcode system, som gør det muligt at sætte ens hjemmeside op i kolonner på en simpel måde, uden at skulle bruge html. Brugeren kan her skrive [divider] for at kalde den. Det andet eksempel for brugeren havde nogle parametre. For at lave sådan en, skal der være tilknyttet nogle parametre i selve funktionen, et eksempel vil derfor se sådan ud: Et eksempel vil se ud som følgende: [column width= one-third ] Data i 1/3 kolonne [/column] [column width= two-third position= last ] Data i 2/3 kolonne [/column] Output Denne shortcode vil passe til alle skærmstørrelser, da vi har udbygget shortcoden styles i procenter og givet specielle styles til det responsive mode. Brugeren kan her skrive [divider backgroundcolor= blue ], som i det tilfælde vil lave en vandret blå streg. Koden til denne shortcode kan ses i det følgende med forklarende tekst: I det sidste eksempel, skal brugeren kunne skrive noget inde i et element, udvikleren skal derfor gøre dette muligt. En shortcode som kan det, vil se ud som følgende: Stylesne til denne shortcode kan ses på næste side med forklarende tekst.

16 30 31 Hjemmesidens indhold Menustruktur Vi har lavet en kortsorting på menu strukturen for at sørge for at vi har en simpel navigation til at finde det indhold man søger. Beregnere Vi har på vores forside placeret 3 beregnere, samt en fjerde fane der viser den totale besparelse. Tanken bag dette, er at folk hurtigt og nemt skal kunne se en masse fordele ved passivhus byggestilen. Her kan man sammenligne sine nuværende udgifter, med de udgifter man ville have, hvis man i stedet for boede i et passivhus. De udgifter du kan regne på er. Energi/strøm (hvor mange kwh man bruger om året) Varme (hvor meget man bruger på opvarmning af sit hus) Besparelse på vandregningen, ved at installere en vandopsamler fra passivbolig Ideen med at have disse beregnere på forsiden, er at skabe en nysgerrighed hos den besøgende. Vi kunne have brugt pladsen til en masse forklarende tekst, der kunne fortælle den besøgende en massa fakta, tal og fordele ved henholdsvis solceller, vandforbrug og varme. I stedet får brugeren nu et resultat der udelukkende fortæller hvor meget netop han/hun kan spare, altså et mere præcist resultat. Samtidigt er informationen blevet nem at forstå, ved hjælp af korte og forklarende tekster, samt en række informative piktogramme. Elementerne i beregneren er sat op så man ikke mister overblik eller får en nedsat oplevelse, hvis man besøger siden på en anden platform, såsom tablet eller en telefon. Beregner funktionerne er 100% responsive.

17 32 33 Design af beregneren I designet har vi lagt meget vægt på brugervenligheden. Det er ikke meningen at man skal bruge tid på at sætte sig ind i den, eller have svært ved at afkode de resultater man får ved at indtaste sine oplysninger. Forklaring af beregnerkoden Beregnerne er blevet opsat i en html form, med select og text felter, som vist herunder: Til højre har vi reserveret plads til et højt billede, dette skaber ro, og er med til at give den samlede beregner et æstetisk flot udseende. Indholdet på billedet stemmer overens med den valgte beregners funktion. Man skifter mellem de 3 beregnere og total besparelsen i den lokale fane-navigation, her har vi brugt forklarende piktogrammer, sammen med en fanebladstekst. Der er ikke tilføjet nogen submit knap i formen, fordi det ikke er meningen at man skal kunne indesende denne data til nogen, det er nemlig kun for ens egen oplysnings skyld. For at lave udregneren live, er der blevet brugt jquery, som er en del af det kodesprog, som hedder javascript. Selve udregneren består af en funktion, som håndterer de forskellige inputs, som vist herunder, sammen med forklarende kommentarer: Resultat piktogrammer Der er lagt tid og energi i piktogrammerne, så de fremstår tydelige og informative. Farverne signalerer det samme som piktogrammet placeret ovenpå. Rød = Forbrug / Udgift Gul = Formindsket forbrug / Udgift Grøn = Besparelse Mørkeblå = Troværdighed / Investering Lyseblå = Ro / Harmoni Vi har designet beregnerne så de er nemme at håndtere, æstatiske at se på, og med gode forklarende piktogrammer.

18 34 35 Som nævnt er det en funktion og denne funktion bliver aktiveret hver gang der bliver lavet en ændring i formen, som vist og kommenteret herunder: Varmebesparelse Varmeberegneren viser helt præcist hvor mange penge man kan forvente at spare ved at flytte i et hus bygget efter passivhus princippet. Det er ligegyldigt hvilken form for opvarmning man anvender i sit nuværende hjem, da man bare skal indtaste sit samlede forbrug i kroner og øre. Passivhus stilen er underlagt nogle strenge krav til hvor meget energi der må bruges på opvarmning. Vi ved derfor at et passivhus kun må bruge 15kWh pr kvm2 til opvarmning. Efter man har indtastet sit forbrug, skal man vælge en af de hustyper som passivbolig leverer. Ud fra de 2 oplysninger kan vi nu beregne følgende. Dit nuværende varmeforbrug (i kroner) Varmeforbrug med den valgte hustype (i kroner) Den årlige besparelse (i kroner) Hvor mange kilo CO2 man sparer om året Resultaterne bliver præsenteret på en nem og forståelig måde. Energibesparelse Energiberegneren er en nem måde at vise folk hvor mange penge man sparer ved at have solceller på sit hus. Ved at indtaste 3 oplysninger i beregneren, får man en bred vifte af data ud igen. Man indtaster hvor mange kwh ens nuværende årlige forbrug er, og derefter indtastes den totale pris man betaler pr. kwh fra sit nuværende energiselskab. Til sidste skal man så vælge en solcellepakke, her har man mulighed for at vælge imellem de pakker som passivbolig sælger. Ud fra de 3 oplysninger kan vi nu beregne følgende. 9 Dit nuværende energiforbrug (i kroner) Energiforbruget med solceller (i kroner) Den årlige besparelse (i kroner) Hvornår er dine solceller tjent hjem (antal år) Hvor mange kilo CO2 man sparer om året Resultaterne bliver præsenteret på en nem og forståelig måde. Vandbesparelse I beregneren vandopsamler, kan man få overblik over hvor meget vand man kan spare. Vandet man samler sammen i en vandopsamler, kan erstatte det vand man nu bruger på toiletskyl, og tøjvask. Man har her 4 felter man skal udfylde, antal personer i husstanden, prisen pr. m 3 vand (her har vi forudfyldt en gennemsnitlig pris), hustype (da tagstørrelsen har indvirken på hvor meget vand man kan opsamle), og til sidst skal man vælge størrelsen på en vandopsamler. Ud fra de 4 oplysninger kan vi nu beregne følgende. Dit nuværende vandforbrug (til toiletskyl og tøjvask i kroner) Vandforbruget med vandopsamler Den årlige besparelse (i kroner) Hvornår er din vandopsamler tjent hjem (antal år) Hvor mange kilo CO2 man sparer om året Resultaterne bliver præsenteret på en nem og forståelig måde. 9 Prisen inkl, afgifter, altså den totale pris du skal betale pr. kwh 10 Samlet pris, inkl. afledningsafgift

19 36 37 Hustyper Sammensæt din drømmebolig På vores side til fremvisning af hustyper, vælger man husstørrelse i toppen (antal m 2 ), og huset vil så blive vist ude til højre, i stedet for at man sidder og ser på hustyper ser man nu på Din drømmebolig sammensætter. Resten af siden vil nu være spækket med alle de fede tilvalg man har til det standard hus man kan vælge i toppen af siden. Hver gang man tilvælger et produkt, vil produktet blive tilføjet i oversigtsbokse. Boksen følger selvfølgeligt med på siden når man begynder at scrolle igennem alle tilvalg. På den måde har man hele tiden et godt overblik over ens drømmehus, hvor mange værelser er der i den valgte husstørrelse, antal badeværelser samlet m 2 og samlet pris med tilvalg, Kodning af Din drømmebolig sammensætter Denne beregner er lavet med de samme principper, som de tidligere beregnerer. En funktion som gennemgår algoritmen og bliver aktiveret hver gang der sker en ændring i et felt. Nuværende hjemmeside Har de opsat alle hustyperne i en lang tabel efter hinanden, man vælger så sit typehus i listen, kommer ind på en side hvor huset er beskrevet med en kort tekst, samt nogle arkitekttegninger. Der er brugt meget plads på at vise alle typehusene på deres nuværende side, alle 14 huse er vist. Af de 14 produkter, har mange de samme tegninger, og forskellen på mange er minimal. Vi vil gerne væk fra den måde at vælge i deres produkter på, og i stedet for præsentere husene sammen med alle de ekstra tilvalg de udbyder til deres huse. Det er tilvalgene der gør at man kan sammensætte et unikt produkt, og ikke bare ende med det samme som alle andre købere. De lægger ikke særlige meget vægt på deres tilvalgs muligheder, og dem er der mange af! Alt lige fra overdækket udhus, til hvilken slags tagrender man vil have på sit hus. Til den nye hustype fremvisning, har vi kun brugt en tiendel af pladsen til at præsenterer hustyperne, og i stedet lægger vi vægt på, at man ved en masse tilvalgsmuligheder selv er med til at sammensætte sit personlige hus.. Konceptet Forklaring om hvad det går ud på. Under menupunktet koncept, har vi beskrevet de 3 vigtigste ting når man bygger huse i passivbolig stilen. Her fortæller vi hvorfor passivbolig har valgt at bygge efter denne stil, det gode man gør ved miljøet, og fremtiden for byggeri af denne slags. Igen kommunikere vi enkelt og ligetil, man skal hurtigt kunne skimte siden igennem, og forstå alt det gode ved konceptet passivhus. Informationen er sat op så der er et forklarende piktogram til hvert afsnit. Siden har vi holdt luftig og imødekommende.

20 38 39 Søgeoptimering Fordi man også skal findes på google. I vores tid er søgeoptimering et nødvendigt redskab, da næsten alle på internettet finder ukendte hjemmesider gennem det. Vi har derfor også vægtet dette højt, da vi gerne vil frem med passivbolig og præsentere dem for Danmark. Vi har testet nogle forskellige søgeord som er relevante indenfor nybyggeri af passivhuse på googles.dk/trends. Vores ord: Nybyggeri Passivhuse CO2 neutrale huse Husbyggeri Som man kan se på nedenstående graf er det eneste ord, som egentlig bliver brugt nybyggeri og vi har derfor valgt at bruge det somvores nøgleord. Fordele: Det er et ofte søgt ord, så det kan give gode resultater, hvis man komme højt op på ranglisten. Ulemper: Da det er et godt søgeord, vil mange bruge dette, hvilket vil sige, at der er konkurrenter der lægger langt bedre på ranglisten. Det vil derfor tage tid for passivbolig.dk at komme op på en brugbar plads. Et søgeord skal også være unikt, hvilket betyder, at man ikke skal bruge samme søgeord på alle siderne. For at få mest muligt ud af Nybyggeri har vi derfor valgt at lave en underside, som bliver opbygget efter søgeordet. Dette er gjort, grundet stor konkurrence for topplaceringen, som nævnt under ulemper og det er derfor vigtigt vi udnytter alle ressourcer. Vores Data URL adresse demo.promotiv.dk/passivbolig/nybyggeri Titel: Nybyggeri som lever op til fremtiden Passivbolig Meta beskrivelse: Vi laver nybyggeri og bygger efter konceptet passivhuse. Det er 2020 sikret og vi hjælper gerne med at assistere dig i dit nybyggeri. Sidens header: Nybyggeri Indhold: Ordet er nævnt flere gange i indholdet. Wordpress søgeoptimering Wordpress tilbyder ikke kun et godt CMS, men også en velskrevet kode som er optimeret til SEO. Udover det, findes der også plugins som giver yderligere muligheder for nemt at sætte meta data ind for de forskellige sider, så man ikke selv behøver at gå ind i koderne og tilføje meta tagsne. Dette gør det både brugervenligt for dem man laver hjemmesiden til, men også hurtigere for en selv. Vi har valgt at bruge pluginnet Wordpress SEO by Yoast, da det også analysere ens data og fortæller hvor godt søgeordet er i forhold til indholdet på siden, samt hvordan man kan forbedre søgeoptimering yderligere. Der findes også en række andre forbedringer man kan lave, som vi selvfølgelig har overholdt, her er nogle eksempler: Titlen skal indeholde over. 40 tegn - Billeder skal have attributen alt med søgeordet - Siden skal indeholde minimum 300 tegn De resterende sider vil blive optimeret til passivbolig, konceptet passivhuse, besparelser i passivhuse mm. Wordpress SEO by Yoast For at et søgeord er godt, er der nogle regler man bør følge: Der er både fordele og ulemper ved brug af dette søgeord. Det skal indgå i URL adressen Det skal være i sidetitlen Det skal være med i headeren på siden Sidens indhold skal indeholde ordet, gerne flere gange. Meta beskrivelsen skal indeholde ordet, gerne flere gange. Som man kan se på de to billeder er SEO en optimeret for siden, så nu er det kun eksterne ting som kan optimere det yderligere, såsom eksterne links, som fører til siden.

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens:

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens: Webshop At købe sine cowboybukser, bestille billetter til koncerten, booke sit besøg hos frisøren eller ændre adresse hos kommunen online bliver mere almindeligt år for år. Forbrugeren forventer efterhånden

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere