Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Hvert demonstrationsprojekt har gennemført aftalte fælles initiativer i handlingsplan og der er implementeret nye værktøjer og metoder hos partnerne. Status for fælles milepæle Naturturisme I/S (demo 1) har via værktøjskassemøder arbejdet med at få implementeret nye metoder og værktøjer hos virksomhederne. Det være sig forståelse af den nye digitale virkelighed, moderne branding, forretningsudvikling, prissætning, SEO m.v. Ringkøbing-Skjern kommune (demo 2) har arbejdet med forretningsudvikling, finansieringsmuligheder og metoder samt med betydningen af byernes indretning for turismeerhvervet. VisitNordjylland (demo 3) har gennemført alle aftalte fælles initiativer i handlingsplanen. Implementering af nye værktøjer og metoder hos partnerne er en individuel opgave, der ikke leveres af projektet, men af den tilskyndelse som partneren opnår via processens tilførsel af viden, kompetencer og erkendelse (incitament). Midtjysk Turisme (demo 4) har gennemført initiativer for konceptudvikling m.m., og der arbejdes nu med opsamling af erfaringer, evaluering og fremtidig forankring. Østdansk Turisme (demo 5) har i regi af vækstgruppeforløbene implementeret nye værktøjer og metoder hos partnerne. Et eksempel er værktøj til identifikation af målgrupper via personaer. Hvert demonstrationsprojekt har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan Naturturisme I/S (demo 1) har udarbejdet en handlingsplan for et Sælg-hinanden-forløb, som vi har kaldt det, der er baseret på 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier

2 virksomhedernes værditilvækst kan styrkes værditilvækst og nytænkning af mind-set omkring værdikæde-samarbejde. I dette forløb har virksomhederne arbejdet målrettet med at koble deres egen værditilvækst til området Det Sydfynske Øhav imagemæssigt. Ved at se sig selv som et led i en større værdikæde, kan varig vækst nemmere opnås. Vækst bliver dermed ikke kun lig med flere annoncekroner. Ringkøbing-Skjern (Demo 2) har gennemført et vækstgruppeforløb, hvor virksomhederne er blevet præsenteret for forretningsmodeller og værktøjer til at sikre værditilvækst. Det gennemgående og overordnende tema har været netværkssamarbejde. Et af forløben fokuserede på Bussines Canvas modellen for SMV er i turistindustrien. Et andet om muligheder for ekstern projektfinansiering, og et tredje om serviceudvikling. CKT s analyser er blevet gennemgået på vækstgrupperne, og deltagerne har taget resultaterne til sig. Desuden har partnerne i forløbet aktivt bidraget til indsamling af data. Igennem hele forløbet har Erhvervscenter Ringkøbing Fjord været repræsenteret og har derigennem fået et tæt indblik i turisterhvervets muligheder og udfordringer, som kan benyttes ved centerets fremadrettede tilbud til erhvervet. Drøftelserne af og planerne for byernes fysiske indretning har styrket deltagernes blik på betydningen af at byerne er indbydende og let tilgængeligeog at de nødvendige servicefaciliteter så som toiletter, skiltning og renholdelse er helt i top. VisitNordjylland (demo 3): Handlingsplanen for hvordan virksomhedernes værditilvækst kan styrkes, er i to destinationer udtrykt i det kompetenceudviklingsprogram, der er planlagt med udgangspunkt i diagnosen for servicekvaliteten og det forudgående udviklingsforløb. Kompetenceudviklingen er målrettet de behov, som virksomhederne selv har erkendt gennem udviklingsforløbet omkring det at skabe vækst gennem indpakning af særlige naturoplevelser i et unikt servicekoncept. I den tredje destination, Nationalpark Vadehavet, er handlingsplanen integreret i en tovholderaftale, der definerer at forprojektet skal analysere og evaluere erhvervsfremme- og kompetenceløftstiltags effekter ift. virksomheders servicekvalitets ydelser, indtjening og gæstetilfredshed. Målet er her at skabe den forudsatte værditilvækst via en målrettet erhvervsservice for de virksomheder, der vil basere dele af deres indtjening på nationalparkrelaterede produkter. Midtjysk Turisme (demo 4) har gennemført og udviklet koncepterne, hvori der har været fokus på de økonomiske aspekter, jf. handlingsplanens

3 mål om fokus på økonomisk vækst i såvel fødevare som turismebranchen. Der henvises i øvrigt til Hvidbogen og Videncenteret. Østdansk turisme (demo 5) har som led i hvert vækstgruppeforløb udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af virksomhedernes værditilvækst, se detail-aktiviteter nedenfor. Hvert demonstrationsprojekt har indgået yderligere 15 samarbejdsaftaler med offentlige og private parter om udvikling af turismen inden for deres respektive tema. Naturturisme I/S (demo 1) har indgået i alt 91 partnerskaber i hele perioden. Heraf er de 10 fra Middelfart. Ringkøbing-Skjern (demo 2) har indgået i alt 41 partnerskaber i projektet. VisitNordjylland (demo 3) har indgået aftaler med 47 partnere i delprojektet. Midtjysk Turisme (demo 4) har ved forrige afrapportering indsendt 22 underskrevne samarbejdsaftaler. Der fremsendes hermed 11 yderligere og der er dermed samlet indsendt 33 aftaler. Østdansk Turisme (demo 5): Per juni er der 26 aktiv deltagende partnervirksomheder (med partnerskabsaftale) med i projektet. Der er afholdt yderligere én landsdækkende konference om lokal udvikling af kystturismen CKT afviklede den april et inspirationsseminar åbent for alle interesserede. Seminaret præsenterede modeller for lokal udvikling af kystturismen og blev afviklet i Hvide Sande, Blåvand og Henne Strand. Der var 58 deltagere fra hele landet. CKT Kvalitetsanalyse af kystdestinationers arbejde med visuel identitet og planlægning er sat i udbud Status for øvrige aktiviteter og milepæle Arbejdet med visuel identitet og planlægning indgår i flere af de iværksatte potentialeplaner (Lønstrup, Møn, Fanø mfl.). På Rømø er iværksat en særskilt kvalitetsanalyse af visuel identitet og planlægning. CKT har færdiggjort og formidlet forretningsmodeller, samarbejdsmodeller, modeller for at arbejde med loyalitet, planlægning, fysisk miljø og værktøjer til styrket brug af erhvervsservice på baggrund CKT har udarbejdet og formidlet to større analyser: 13 forretningsmodeller i kystturismen og Erhvervsøkonomiske nøgletal i kystturismen, som giver indsigt i forretningsmodeller, samarbejdsmodeller og værktøjer til styrkelsen af forretningsskabelsen i kystturismen.

4 af to analyser Endvidere er iværksat udarbejdelse af hvidbog, hvor alle modeller, udviklet i projektet, stilles til rådighed for andre. CKT har gennemført opfølgende tilfredshedsmålinger på feriesteder CKT har pr. ultimo august gennemført opfølgende tilfredshedsmålinger på de 20 feriesteder bestående af interview og mysteryshopping. Der er pr. ultimo august gennemført godt interview, yderligere onlineinterview samt 1120 mysterybesøg på de 20 feriesteder. CKT har gennemført opfølgende salgsanalyser i udvalgte 15 feriesteder og færdigudviklet koncept for salgsanalyser på lokalt niveau På baggrund af erfaringerne med test af værktøj tre steder i landet, jf. forrige statusrapport, har CKT valgt ikke at udvide modellen til andre dele af landet. Der er indkøbt særkørsel af lokale turistdata fra VisitDenmarks turismeregnskab og tages stilling til evt. udvikling af alternativ metode for salgsanalyser i næste periode. Delvis CKT har udarbejdet planer for turismeudviklingen i mindst 10 yderligere feriesteder og udviklet koncept for lokal turismeplanlægning CKT har pr. ultimo august iværksat potentiale- eller udviklingsplaner i 12 feriesteder. Heraf er planerne i Sønderborg, Svendborg og Møn. Koncept for lokal turismeplanlægning formidles i hvidbogen for projektet, som er under udarbejdelse. CKT har gennemført analyse og udviklet værktøjer målrettet øget kompetenceudvikling for arbejdskraft til virksomheder inden for kystturisme CKT har iværksat udarbejdelsen af værktøjer for øget kompetenceudvikling. Opgaven løses af Meng og Co.i et samarbejde med Shoptimizer som led i mysteryshopping. Rapporteringen sker i næste periode. Delvis CKT har udviklet værktøjer og metoder til at bringe produkterne frem til det internationale marked Aktiviteten er under planlægning til gennemførelse næste periode. Ikke CKT har kommunikeret vækstpotentiale i kystturismen i forhold til tiltrækning af private investorer på baggrund af analyse Der er gennemført en analyse af muligheder for at tiltrække private investorer til naturprojekter i Rømø, Blåvand og Henne Strand. Analysen udbygges i næste periode med øvrige feriesteder, hvorefter investeringspotentialet formidles. Delvis Der er gennemført dybdegående gæsteanalyser (fokusgrupper) blandt potentielle turister på nærmarkeder CKT har iværksat dybdegående gæsteanalyser blandt potentielle kystturister i hhv. Tyskland, Danmark og Sverige. Opgaven er løst efter udbud og markedsafsøgning af hhv. TNS, Epinion og Exometric.

5 Rådgivning fra Advisory Board Der er afholdt 2. og afsluttende møde i Advisory Board for hele projektet Indhentelse af data til effektmåling CKT har tilvejebragt datagrundlag i form af oplysninger om overnatninger, døgnforbrug og omsætning til brug for effektmålingen. Demo 1. Naturturisme I/S Oplevelseskoncept maritime historier udviklet og køreklar Naturturisme I/S har udviklet to oplevelseskoncepter: et for strandsafari med naturvejlederne og et vandrekoncept udviklet sammen med bl.a. Øhavsmuseet og Trente Mølle. Sidstnævnte koncept indeholder bl.a. tematiserede vandreoplevelser; køreklar til at blive brugt af guider. Der arbejdes pt. på at få begge oplevelseskoncepter finjusteret og optimeret jf. første erfaringer. Via Visit Middelfart er der igangsat et oplevelseskoncept om Hvalsafari, der pt. er i den sidste udviklingsfase. 10 Oplevelsesprodukter med maritime oplevelser udviklet og salgbare til sæsonen Naturturisme I/S har i den samlede fase frem til været med i udviklingen af 66 oplevelsesprodukter dokumenteret og samlet i en E-bladreguide Produktguide Mobilapp er implementeret Naturturisme I/S har implementeret Outdoor Guide, Det Sydfynske Øhav lavet i samarbejde med virksomheden Combine. Er i fasen med de sidste tilrettelser og korrektioner. Delvis 20 salgbare oplevelsespakker med maritime oplevelser udarbejdet Naturturisme I/S har været med til at udvikle flere salgbare oplevelsespakker og turforslag til maritime oplevelser, og er derved oppe på 20 pakker. Pakkerne har pga. loven om Rejsegaranti differentieret udseende og form og kan ofte ikke købes som færdige charterpakker netop pga. kravene om at kunne stille rejsegaranti ved salg af denne slags pakker. Dette er generelt en ugennemtænkt udfordring i at få virksomheder til at udvikle og sælge pakker. Vi har derfor valgt at definere en pakke bredere dvs. at den indeholder et sammensat program/turforslag, der kombinere to virksomheders produkter, men på en måde, der gør, at pakken ikke kommer ind under loven om rejsegaranti: De nyudviklede pakker er: - camping med oplevelser med undervandsjagt (Bøsøre Strand Feriepark) - sælsafari-weekend (Æblegaarden og Smakke centret) - yoga ved vandet fra campingplads/hotel - fotosafari (Æblegaarden og fotograf) - klatrepark med segways (Gorilla Park og Segway Langeland) Explore Sydfyn igangsat Naturturisme I/S har i august igangsat og testet Explore Sydfyn under navnet Faaborg

6 Outdoor Event. Eventen har, trods dårligt vejr, haft en stor opbakning, og deltagerne er kommet fra et meget stort og tværnationalt geografisk område. Nye sportsgrene er prøvet af og både de heavy users og light users behov er blevet mødt i programmet. Demo 2. Destination Ringkøbing Fjord SWOT 2. runde er gennemført Anden runde SWOT analyse er gennemført som dialog med restauranter samt informationsmøde om værktøjer til at gennemføre en 360 graders gennemgang af tilbuddet og servicen til turisterne. Fysisk plan og plan for Visuel Identitet er færdigudviklet Potentialeplanen er klar til at gå i trykken primo september. Planen indeholder forslag til fysisk plan og visuel identitet. Udkast til handleplan foreligger På basis af de muligheder der er afdækket i potentialeplanen er der udarbejdet et skitseforslag for gangbroer over sluserne, et forslag til et Lystfiskerparadis/havnepark og et forslag til udvikling af Dækmolevej med cafe, sauna, havnebad og aktivitetsområde. Overskuelig folder foreligger i udkast Folderen er udarbejdet og er klar til tryk. Demo 3. VisitNordjylland Kompetenceudviklingsforløb er igangsat i de tre områder med vægt på styrkelse af serviceleverancens værdikæde Kompetenceforløbene og konceptudviklingen er i fuld drift og afsluttes inden udgangen af november. Thy har til dato gennemført 6 ud af 8 workshops Nationalpark Mols Bjerge har til dato gennemført 6 ud af 9 workshops. Nationalpark Vadehavet/Tønder Kommune Her er med bistand af konsulentfirmaet Manto gennemført en grundig interessentanalyse og en række interviews med interessenterne om forventninger/behov til den erhvervsservice og kompetencetilførsel, der kan skabe innovation i det erhvervsliv, som vil basere et produktudbud på nationalparkens muligheder. Koncept og business cases forventes at foreligge oktober og derefter blive behandlet med henblik på integrering i kommunale og regionale udviklingsplaner. Demo 4. Midtjysk Turisme Der er gennemført tre testprojekter under temaet fisk Midtjysk Turisme har seks testprojekter i gang under temaet fisk og skaldyr. To testprojekter var gennemført ved sidste afrapportering det gælder Restaurant Oyster Week og Pop-uprestauranter. De resterende fire testprojekter Børn og muslinger samt tre forskellige

7 og skalddyr pakkerejsetestprojekter, som er forankret i Thyborøn, er blevet testet gennem sommeren. Børn og muslinger er blevet gennemført hver onsdag og fredag i hele sommer perioden, og endelig på Sansefestival den 23. august. Pakkerejseprojekterne er blevet testet i den forstand, at de er blevet markedsført og forsøgt solgt, desværre uden nok aftagere til at de kunne gennemføres. Der er efterfølgende sat en analyse i gang omkring årsagerne til det manglende salg. Udbud og valg af konsulent vedhæftet. Opfølgning Eventmanualen er færdigudviklet Midtjysk Turisme har i samarbejde med Food færdigudviklet Eventboost. Bogen er i tryk og bliver offentliggjort ved Food Festival Test af redskaber og koncepter gennemføres og afsluttes og endelig inspirationsmateriale udarbejdes. Midtjysk Turisme har gennemført test af redskaber og koncepter i tolv koncepter med henholdsvis fokus på værdikæderne fra jord til bord og hav til mav. Koncepterne er samlet i en best case samling som bliver offentliggjort på Food Festival den 5. september Opsamling af afdækningsmateriale og udarbejdelse af præsentationsmateriale Midtjysk Turisme har i samarbejde med CKT valgt leverandør til en analyse, som afdækker de tyske turisters præferencer i forhold til Smagsoplevelser. Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet var vedhæftet sidste afrapportering. Analysen har til formål at udvide og nuancere vores viden om efterspørgslen på smagsoplevelser hos vores største målgrupper med henblik på fremtidigt salg og mersalg på smagsoplevelsesområdet. Analysen er færdig og rapporten Smagsoplevelser for tyske turister i Region Midtjylland er udarbejdet af Anette Therkelsen, Aalborg Universitet. Midtjysk Turisme har udbredt den færdige rapport fra Aalborg universitet,i eget nyhedsbrev,i CKTs nyhedsbrev og ved konference den 5. september. I indeværende projekt har vi ligeledes opsamlet materiale i forhold til storytelling for aktører af smagsoplevelser og udarbejdet et værktøj, der offentliggøres på Food Festival den 5. september. Endeligt har Midtjysk Turisme via koncepterne haft fokus på at samle erfaringer til vækst, hvilke også er samlet og bliver offentliggjort i en best case samling. Evaluering og opsamling i endelig eventmanual Midtjysk Turisme og Food har gennemført testforløb i forbindelse med udvikling af eventmanualen. Erfaringerne her fra er samlet i endelig Eventboost, som bliver offentliggjort til september. Evaluering af eventberedskabet og Midtjysk Turisme og Food har testet redskaberne i Eventboost og lancherer bogen ved erfamødet på Food Festival.

8 organisering. Demo 5. Østdansk Turisme Gruppe 2 har udviklet et bæredygtigt koncept med produkter/ værdikædesamarbejde til Sæson I Destinationsgruppen har man fulgt strategien og potentialeplanen op med et handlingsplanseminar for alle interesserede og en dertil prioritering af tiltag for sæsonerne, hvormed værdikædesamarbejde i destinationen er styrket. Tilmed er der afholdt 2 ud af 3 planlagte workshops i værtskab for et bredt udvalg af turismeaktører. Det sidste forventes afholdt i oktober. RUC har gennemført sidste undervisningsgang I april afholdte man sidste læringsforløb i Vækstprogrammet med fokus på virksomhedernes handlingsplaner og tiltag for sæsonen. Det er blevet besluttet, at der afholdes et ekstra læringsmøde den 25. september. Formålet er at evaluere på og sikre forankring af de tiltag, som de enkelte virksomheder har gennemført og målt på i sommerens løb (se næste punkt) samt at inspirere til, at virksomhederne fortsætter med den udvikling, Vækstprogrammet har igangsat. Delvis Udviklingsgrupperne har deres vækstforløb og de nye produkter implementeres De enkelte virksomheder har udvalgte et produkt*), som de har afprøvet i sommerens løb, og som de har effektmålt på. Forretningsplaner for gruppernes projekter evalueres Forretningsplanerne har ligget til grund for ovennævnte tiltag. Der vil ifm læringsmødet den 25. september blive gennemført en proces, der har til formål at sikre forædlingen og videreførelsen af de implementerede tiltag. b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. Budgetændringer fremgår af budgetændringsforslag i PRV værktøjet. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. CKT har i perioden udsendt seks nyhedsbreve om aktiviteter og resultater i projektet. Endvidere har CKT deltaget med videnoplæg på ni større, offentlige seminarer og workshops*, foruden CKT s eget seminar 29/30. april. Rappporter mv. er løbende blevet formidlet på samt Endelig har CKT bidraget med interview og videnbidrag i forbindelse med presseomtale af kvaliteten ved kysten. * Deltagelse med oplæg på ni seminarer: 24/3 Videnoplæg på borgermøde i Lønstrup, 26/3 Videnoplæg på workshop om nationalparker, 2-3/4

9 Oplæg på Landdistriktkonferencen, 8/4 Oplæg på workshop om Ringkøbing-Skjern, 14/4 Workshop med Tønder kommune, (Vadehavet), 24/4 Videnoplæg på FB s årsmøde, 28/4 Videnoplæg på regionalt camping-årsmøde,14/5 - Oplæg på Borgermøde Skagen, 2/6 Videnoplæg på Midtjysk Turismes seminar for turistchefer. Demo1, Naturturisme I/S Der har været budt ind med Pressemeddelelser, interviews og nyhedsbreve med fokus på maritime oplevelser også i den sidste del af forløbet. Der er løbende blevet budt ind med informations- og pr.-input til Destination Fyn, der varetager den samlede fynske markedsføring. Eksempelvis har Naturturisme I/S deltaget i visningsture for udenlandske turister med fokus på formidling af maritime oplevelser. Demo 2, Destination Ringkøbing Fjord - Asker Geyti holdt oplæg om turismeprojektet for Vestjysk Lederforum den Midtjysk Turisme omtaler i deres nyhedsbrev den 13. august projekt Højere kvalitet i restauranter og cafeer i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet er afviklet som et samarbejde mellem demonstrationsprojekt 2 og Midtjysk Turismes Demonstrationsprojekt 4 Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser. Omtalen er vedlagt. Demo 3, VisitNordjylland Der har i projektet løbende været sendt nyhedsbreve til samarbejdspartnere samt tovholder. Herunder blandt andet den samlede projektrapportering pr. mdr. Erhvervet er blevet opdateret løbende med nyheder og aktiviteter på de gennemførte workshops. Nationalpark Thy I marts 2013 inviterede VisitNordjylland 34 mulige samarbejdspartnere til et kick-off, der blev afholdt den 2. maj Første møde i forløbet blev afholdt den 1. oktober Efterfølgende er der til hver workshop/kursusdag udsendt nyhedsmail/infomail til erhvervet. Mols Bjerge I maj 2013 inviterede Nationalpark Mols Bjerge 25 mulige samarbejdspartnere til Erhvervsmøde den 27. august Første opstartsmøde i kompetenceforløbet blev afholdt den 25. februar. Efterfølgende er der til hver workshop/kursusdag udsendt nyhedsmail/infomail til erhvervet. Demo 4, Midtjysk Turisme Artikler i nyhedsbreve og hjemmeside: Kokkeskoler i Thyborøn, Midtjysk Turismes nyhedsbrev+hjemmeside Oplevelsestur i Skjern Enge, Midtjysk Turismes nyhedsbrev +hjemmeside Vejen til lokale smagsoplevelser, Djursland, Midtjysk Turismes nyhedsbrev +hjemmeside Kartoffelfestival Samsø, Midtjysk Turismes nyhedsbrev + invitation til erfamøde +hjemmeside Bedre kvalitet højere servcice, + invitation til erfamøde, Midtjysk Turismes nyhedsbrev ++hjemmeside 19.8-Rapport fraaalborg universitet, Center for kystturismes nyhedsbrev++hjemmeside 19.8-invitation til erfamøde, Center for kystturismes nyhedsbrev++hjemmeside 20.8-invitation til erfamøde, Visit Nordsjællands nyhedsbrev++hjemmeside Diverse: Oplevelsestur Skjern Enge, Ringkøbing Skjern Dagblad Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Stiften+ amtsavisen Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Berlingskemedia Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Hotelnyt Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Lokalavisen Djursland Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Djursland posten Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Adresseavisen Syddjurs Børn og muslinger, Sansefestivals facebookside Børn og muslinger, Sansefestivals facebookside Muslinger og børn, Morsø Folkeblad

10 Demo 5, Østdansk Turisme Projektet har været omtalt i Østdansk Turismes nyhedsbrev + gange. Nyhedsbrevet når ud til 402 abonnenter, som er fra attraktioner, overnatningssteder, turismeorganisationer, kommunale folk, regionale folk, medier og uddannelsesinstitutioner. Det er i gennemsnittet ++ % der åbner nyhedsbrevet. Aktiviteterne i sommerens løb har blandt andet givet presseomtale til Liza s Gallery på Møn (bilag) samt stor bevågenhed omkring Sommerland Sjælland på sitet Børn i byen, som besøges af den kernemålgruppe, som virksomheden har rettet sine aktiviteter imod. Sommerland Sjælland vandt prisen for Bedste oplevelse (bilag). De nominerede var Tivoli, Den blå planet, Zoo, Eventyrteatret og Sommerland Sjælland. Ca forbrugere stemte på de nominerede Sommerland Sjælland fik 46,1% af stemmerne i deres kategori. Destinationsudviklingsprocessen i Karrebæksminde har givet projektet omtale i lokalpressen (både Næstved og Karrebæksminde) både ifm Stormødet og Handlingsplanseminaret, men også ifm workshops i værtskab afholdt i maj og juni. d) Udbudsregler, sund finansforvaltning og markedsafsøgning - Der redegøres for, om tilbudsloven/eu s udbudsregler er overholdt i projektet samt for projektets overholdelse af principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed. Desuden redegøres der for, hvordan projektet har foretaget markedsafsøgning, dvs. hvordan har projektet valgt sine eksterne leverandører og sikret, at afregning sker til markedspris? Tilbudsloven og EU s udbudsregler er overholdt og projektet har fulgt principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed. Projektet følger nedenstående retningslinjer for varetagelse af sparsommelighedshensyn og udbudsregler, herunder markedsafsøgning i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser i projektet: Ydelser mellem kr.: Her sammenlignes med kendte timepriser for tilsvarende opgaver eller der redegøres for, at leverandøren er den eneste relevante ift. opgavens karakter. Alternativt indhentes 2 3 tilbud uden annoncering for at kunne dokumentere markedspris og udvist sparsommelighed. Ydelser mellem og kr.: Her sker der offentliggørelse af opgaver på egen hjemmeside for at sikre gennemsigtighed også i forhold til entrepriser, der ikke overstiger Tilbudslovens grænse på kr eller er undtaget for annonceringspligt iht. udbudsdirektivets bilag II B. Tildelingskriterier og procedure er normalt nærmere beskrevet i den konkrete tilbudsanmodning. I alle tilfælde følges de grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, ikke-diskrimination, gennemsigtighed, fri bevægelighed og proportionalitet. Ydelser over kr. og op til EU's tærskelværdier for udbud: Her følges lovens regler for procedurer om annonceringspligt for bilag II A tjenesteydelser samt for de bilag II B tjenesteydelser, der måtte have grænseoverskridende interesse. I få tilfælde har projektet af tidsmæssige årsager indgået aftale om ydelser for beløb under kr. uden annoncering. Dog har været gennemført markedsafsøgning i form af indhentelse af konkurrerende tilbud og/eller sammenlignet timepriser for tilsvarende opgaver, jf. proceduren for mindre ydelser under kr. e) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige.

11 Indsendes via PRV-værktøjet f) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. Vedr. statsstøtte: Der er indhentet relevante erklæringer fra partnere i forhold til de minimis regelsættet som en integreret del af proceduren ved indgåelse af samarbejdsaftaler og partnerskabsaftaler. I den forbindelse er partneren orienteret om det forventede støttebeløb og vedkommendes overholdelse af støtteloftet er kontrolleret. Når et delprojekt afsluttes foretages en foreløbig beregning af statsstøtten pr. virksomhed og denne orienteres om den udløste støtte såfremt, der er afvigelser fra det forventede. Ved projektafslutning udarbejdes det samlede statsstøtteregnskab og forelægges for PWC, ligesom støttemodtagende partnere orienteres om den endelige støttesum. g) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. - Den afsluttende rapport bør som minimum besvare følgende: I hvilket omfang er alle hovedaktiviteter gennemført? I hvilket omfang er alle milepæle nået? Hvilke konkrete resultater har projektet opnået, og hvordan står disse i forhold til projektets opstillede resultatmål? Hvordan er projektets resultater målt? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at sikre projektets forankring (erfaringer og resultater)? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at informere om projektet i offentligheden? Hvordan har gennemførelsen af projektet gjort en forskel? Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. Ikke aktuel for 4. halvårsrapport h) Forslag til forbedringer/ erfaringer med administration af projektet - Her skrives eventuelle forbedringsforslag, gode råd eller erfaringer, som du har gjort dig ved gennemførelse af projektet, og som du ønsker at videregive. 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere