Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Hvert demonstrationsprojekt har gennemført aftalte fælles initiativer i handlingsplan og der er implementeret nye værktøjer og metoder hos partnerne. Status for fælles milepæle Naturturisme I/S (demo 1) har via værktøjskassemøder arbejdet med at få implementeret nye metoder og værktøjer hos virksomhederne. Det være sig forståelse af den nye digitale virkelighed, moderne branding, forretningsudvikling, prissætning, SEO m.v. Ringkøbing-Skjern kommune (demo 2) har arbejdet med forretningsudvikling, finansieringsmuligheder og metoder samt med betydningen af byernes indretning for turismeerhvervet. VisitNordjylland (demo 3) har gennemført alle aftalte fælles initiativer i handlingsplanen. Implementering af nye værktøjer og metoder hos partnerne er en individuel opgave, der ikke leveres af projektet, men af den tilskyndelse som partneren opnår via processens tilførsel af viden, kompetencer og erkendelse (incitament). Midtjysk Turisme (demo 4) har gennemført initiativer for konceptudvikling m.m., og der arbejdes nu med opsamling af erfaringer, evaluering og fremtidig forankring. Østdansk Turisme (demo 5) har i regi af vækstgruppeforløbene implementeret nye værktøjer og metoder hos partnerne. Et eksempel er værktøj til identifikation af målgrupper via personaer. Hvert demonstrationsprojekt har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan Naturturisme I/S (demo 1) har udarbejdet en handlingsplan for et Sælg-hinanden-forløb, som vi har kaldt det, der er baseret på 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier

2 virksomhedernes værditilvækst kan styrkes værditilvækst og nytænkning af mind-set omkring værdikæde-samarbejde. I dette forløb har virksomhederne arbejdet målrettet med at koble deres egen værditilvækst til området Det Sydfynske Øhav imagemæssigt. Ved at se sig selv som et led i en større værdikæde, kan varig vækst nemmere opnås. Vækst bliver dermed ikke kun lig med flere annoncekroner. Ringkøbing-Skjern (Demo 2) har gennemført et vækstgruppeforløb, hvor virksomhederne er blevet præsenteret for forretningsmodeller og værktøjer til at sikre værditilvækst. Det gennemgående og overordnende tema har været netværkssamarbejde. Et af forløben fokuserede på Bussines Canvas modellen for SMV er i turistindustrien. Et andet om muligheder for ekstern projektfinansiering, og et tredje om serviceudvikling. CKT s analyser er blevet gennemgået på vækstgrupperne, og deltagerne har taget resultaterne til sig. Desuden har partnerne i forløbet aktivt bidraget til indsamling af data. Igennem hele forløbet har Erhvervscenter Ringkøbing Fjord været repræsenteret og har derigennem fået et tæt indblik i turisterhvervets muligheder og udfordringer, som kan benyttes ved centerets fremadrettede tilbud til erhvervet. Drøftelserne af og planerne for byernes fysiske indretning har styrket deltagernes blik på betydningen af at byerne er indbydende og let tilgængeligeog at de nødvendige servicefaciliteter så som toiletter, skiltning og renholdelse er helt i top. VisitNordjylland (demo 3): Handlingsplanen for hvordan virksomhedernes værditilvækst kan styrkes, er i to destinationer udtrykt i det kompetenceudviklingsprogram, der er planlagt med udgangspunkt i diagnosen for servicekvaliteten og det forudgående udviklingsforløb. Kompetenceudviklingen er målrettet de behov, som virksomhederne selv har erkendt gennem udviklingsforløbet omkring det at skabe vækst gennem indpakning af særlige naturoplevelser i et unikt servicekoncept. I den tredje destination, Nationalpark Vadehavet, er handlingsplanen integreret i en tovholderaftale, der definerer at forprojektet skal analysere og evaluere erhvervsfremme- og kompetenceløftstiltags effekter ift. virksomheders servicekvalitets ydelser, indtjening og gæstetilfredshed. Målet er her at skabe den forudsatte værditilvækst via en målrettet erhvervsservice for de virksomheder, der vil basere dele af deres indtjening på nationalparkrelaterede produkter. Midtjysk Turisme (demo 4) har gennemført og udviklet koncepterne, hvori der har været fokus på de økonomiske aspekter, jf. handlingsplanens

3 mål om fokus på økonomisk vækst i såvel fødevare som turismebranchen. Der henvises i øvrigt til Hvidbogen og Videncenteret. Østdansk turisme (demo 5) har som led i hvert vækstgruppeforløb udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af virksomhedernes værditilvækst, se detail-aktiviteter nedenfor. Hvert demonstrationsprojekt har indgået yderligere 15 samarbejdsaftaler med offentlige og private parter om udvikling af turismen inden for deres respektive tema. Naturturisme I/S (demo 1) har indgået i alt 91 partnerskaber i hele perioden. Heraf er de 10 fra Middelfart. Ringkøbing-Skjern (demo 2) har indgået i alt 41 partnerskaber i projektet. VisitNordjylland (demo 3) har indgået aftaler med 47 partnere i delprojektet. Midtjysk Turisme (demo 4) har ved forrige afrapportering indsendt 22 underskrevne samarbejdsaftaler. Der fremsendes hermed 11 yderligere og der er dermed samlet indsendt 33 aftaler. Østdansk Turisme (demo 5): Per juni er der 26 aktiv deltagende partnervirksomheder (med partnerskabsaftale) med i projektet. Der er afholdt yderligere én landsdækkende konference om lokal udvikling af kystturismen CKT afviklede den april et inspirationsseminar åbent for alle interesserede. Seminaret præsenterede modeller for lokal udvikling af kystturismen og blev afviklet i Hvide Sande, Blåvand og Henne Strand. Der var 58 deltagere fra hele landet. CKT Kvalitetsanalyse af kystdestinationers arbejde med visuel identitet og planlægning er sat i udbud Status for øvrige aktiviteter og milepæle Arbejdet med visuel identitet og planlægning indgår i flere af de iværksatte potentialeplaner (Lønstrup, Møn, Fanø mfl.). På Rømø er iværksat en særskilt kvalitetsanalyse af visuel identitet og planlægning. CKT har færdiggjort og formidlet forretningsmodeller, samarbejdsmodeller, modeller for at arbejde med loyalitet, planlægning, fysisk miljø og værktøjer til styrket brug af erhvervsservice på baggrund CKT har udarbejdet og formidlet to større analyser: 13 forretningsmodeller i kystturismen og Erhvervsøkonomiske nøgletal i kystturismen, som giver indsigt i forretningsmodeller, samarbejdsmodeller og værktøjer til styrkelsen af forretningsskabelsen i kystturismen.

4 af to analyser Endvidere er iværksat udarbejdelse af hvidbog, hvor alle modeller, udviklet i projektet, stilles til rådighed for andre. CKT har gennemført opfølgende tilfredshedsmålinger på feriesteder CKT har pr. ultimo august gennemført opfølgende tilfredshedsmålinger på de 20 feriesteder bestående af interview og mysteryshopping. Der er pr. ultimo august gennemført godt interview, yderligere onlineinterview samt 1120 mysterybesøg på de 20 feriesteder. CKT har gennemført opfølgende salgsanalyser i udvalgte 15 feriesteder og færdigudviklet koncept for salgsanalyser på lokalt niveau På baggrund af erfaringerne med test af værktøj tre steder i landet, jf. forrige statusrapport, har CKT valgt ikke at udvide modellen til andre dele af landet. Der er indkøbt særkørsel af lokale turistdata fra VisitDenmarks turismeregnskab og tages stilling til evt. udvikling af alternativ metode for salgsanalyser i næste periode. Delvis CKT har udarbejdet planer for turismeudviklingen i mindst 10 yderligere feriesteder og udviklet koncept for lokal turismeplanlægning CKT har pr. ultimo august iværksat potentiale- eller udviklingsplaner i 12 feriesteder. Heraf er planerne i Sønderborg, Svendborg og Møn. Koncept for lokal turismeplanlægning formidles i hvidbogen for projektet, som er under udarbejdelse. CKT har gennemført analyse og udviklet værktøjer målrettet øget kompetenceudvikling for arbejdskraft til virksomheder inden for kystturisme CKT har iværksat udarbejdelsen af værktøjer for øget kompetenceudvikling. Opgaven løses af Meng og Co.i et samarbejde med Shoptimizer som led i mysteryshopping. Rapporteringen sker i næste periode. Delvis CKT har udviklet værktøjer og metoder til at bringe produkterne frem til det internationale marked Aktiviteten er under planlægning til gennemførelse næste periode. Ikke CKT har kommunikeret vækstpotentiale i kystturismen i forhold til tiltrækning af private investorer på baggrund af analyse Der er gennemført en analyse af muligheder for at tiltrække private investorer til naturprojekter i Rømø, Blåvand og Henne Strand. Analysen udbygges i næste periode med øvrige feriesteder, hvorefter investeringspotentialet formidles. Delvis Der er gennemført dybdegående gæsteanalyser (fokusgrupper) blandt potentielle turister på nærmarkeder CKT har iværksat dybdegående gæsteanalyser blandt potentielle kystturister i hhv. Tyskland, Danmark og Sverige. Opgaven er løst efter udbud og markedsafsøgning af hhv. TNS, Epinion og Exometric.

5 Rådgivning fra Advisory Board Der er afholdt 2. og afsluttende møde i Advisory Board for hele projektet Indhentelse af data til effektmåling CKT har tilvejebragt datagrundlag i form af oplysninger om overnatninger, døgnforbrug og omsætning til brug for effektmålingen. Demo 1. Naturturisme I/S Oplevelseskoncept maritime historier udviklet og køreklar Naturturisme I/S har udviklet to oplevelseskoncepter: et for strandsafari med naturvejlederne og et vandrekoncept udviklet sammen med bl.a. Øhavsmuseet og Trente Mølle. Sidstnævnte koncept indeholder bl.a. tematiserede vandreoplevelser; køreklar til at blive brugt af guider. Der arbejdes pt. på at få begge oplevelseskoncepter finjusteret og optimeret jf. første erfaringer. Via Visit Middelfart er der igangsat et oplevelseskoncept om Hvalsafari, der pt. er i den sidste udviklingsfase. 10 Oplevelsesprodukter med maritime oplevelser udviklet og salgbare til sæsonen Naturturisme I/S har i den samlede fase frem til været med i udviklingen af 66 oplevelsesprodukter dokumenteret og samlet i en E-bladreguide Produktguide Mobilapp er implementeret Naturturisme I/S har implementeret Outdoor Guide, Det Sydfynske Øhav lavet i samarbejde med virksomheden Combine. Er i fasen med de sidste tilrettelser og korrektioner. Delvis 20 salgbare oplevelsespakker med maritime oplevelser udarbejdet Naturturisme I/S har været med til at udvikle flere salgbare oplevelsespakker og turforslag til maritime oplevelser, og er derved oppe på 20 pakker. Pakkerne har pga. loven om Rejsegaranti differentieret udseende og form og kan ofte ikke købes som færdige charterpakker netop pga. kravene om at kunne stille rejsegaranti ved salg af denne slags pakker. Dette er generelt en ugennemtænkt udfordring i at få virksomheder til at udvikle og sælge pakker. Vi har derfor valgt at definere en pakke bredere dvs. at den indeholder et sammensat program/turforslag, der kombinere to virksomheders produkter, men på en måde, der gør, at pakken ikke kommer ind under loven om rejsegaranti: De nyudviklede pakker er: - camping med oplevelser med undervandsjagt (Bøsøre Strand Feriepark) - sælsafari-weekend (Æblegaarden og Smakke centret) - yoga ved vandet fra campingplads/hotel - fotosafari (Æblegaarden og fotograf) - klatrepark med segways (Gorilla Park og Segway Langeland) Explore Sydfyn igangsat Naturturisme I/S har i august igangsat og testet Explore Sydfyn under navnet Faaborg

6 Outdoor Event. Eventen har, trods dårligt vejr, haft en stor opbakning, og deltagerne er kommet fra et meget stort og tværnationalt geografisk område. Nye sportsgrene er prøvet af og både de heavy users og light users behov er blevet mødt i programmet. Demo 2. Destination Ringkøbing Fjord SWOT 2. runde er gennemført Anden runde SWOT analyse er gennemført som dialog med restauranter samt informationsmøde om værktøjer til at gennemføre en 360 graders gennemgang af tilbuddet og servicen til turisterne. Fysisk plan og plan for Visuel Identitet er færdigudviklet Potentialeplanen er klar til at gå i trykken primo september. Planen indeholder forslag til fysisk plan og visuel identitet. Udkast til handleplan foreligger På basis af de muligheder der er afdækket i potentialeplanen er der udarbejdet et skitseforslag for gangbroer over sluserne, et forslag til et Lystfiskerparadis/havnepark og et forslag til udvikling af Dækmolevej med cafe, sauna, havnebad og aktivitetsområde. Overskuelig folder foreligger i udkast Folderen er udarbejdet og er klar til tryk. Demo 3. VisitNordjylland Kompetenceudviklingsforløb er igangsat i de tre områder med vægt på styrkelse af serviceleverancens værdikæde Kompetenceforløbene og konceptudviklingen er i fuld drift og afsluttes inden udgangen af november. Thy har til dato gennemført 6 ud af 8 workshops Nationalpark Mols Bjerge har til dato gennemført 6 ud af 9 workshops. Nationalpark Vadehavet/Tønder Kommune Her er med bistand af konsulentfirmaet Manto gennemført en grundig interessentanalyse og en række interviews med interessenterne om forventninger/behov til den erhvervsservice og kompetencetilførsel, der kan skabe innovation i det erhvervsliv, som vil basere et produktudbud på nationalparkens muligheder. Koncept og business cases forventes at foreligge oktober og derefter blive behandlet med henblik på integrering i kommunale og regionale udviklingsplaner. Demo 4. Midtjysk Turisme Der er gennemført tre testprojekter under temaet fisk Midtjysk Turisme har seks testprojekter i gang under temaet fisk og skaldyr. To testprojekter var gennemført ved sidste afrapportering det gælder Restaurant Oyster Week og Pop-uprestauranter. De resterende fire testprojekter Børn og muslinger samt tre forskellige

7 og skalddyr pakkerejsetestprojekter, som er forankret i Thyborøn, er blevet testet gennem sommeren. Børn og muslinger er blevet gennemført hver onsdag og fredag i hele sommer perioden, og endelig på Sansefestival den 23. august. Pakkerejseprojekterne er blevet testet i den forstand, at de er blevet markedsført og forsøgt solgt, desværre uden nok aftagere til at de kunne gennemføres. Der er efterfølgende sat en analyse i gang omkring årsagerne til det manglende salg. Udbud og valg af konsulent vedhæftet. Opfølgning Eventmanualen er færdigudviklet Midtjysk Turisme har i samarbejde med Food færdigudviklet Eventboost. Bogen er i tryk og bliver offentliggjort ved Food Festival Test af redskaber og koncepter gennemføres og afsluttes og endelig inspirationsmateriale udarbejdes. Midtjysk Turisme har gennemført test af redskaber og koncepter i tolv koncepter med henholdsvis fokus på værdikæderne fra jord til bord og hav til mav. Koncepterne er samlet i en best case samling som bliver offentliggjort på Food Festival den 5. september Opsamling af afdækningsmateriale og udarbejdelse af præsentationsmateriale Midtjysk Turisme har i samarbejde med CKT valgt leverandør til en analyse, som afdækker de tyske turisters præferencer i forhold til Smagsoplevelser. Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet var vedhæftet sidste afrapportering. Analysen har til formål at udvide og nuancere vores viden om efterspørgslen på smagsoplevelser hos vores største målgrupper med henblik på fremtidigt salg og mersalg på smagsoplevelsesområdet. Analysen er færdig og rapporten Smagsoplevelser for tyske turister i Region Midtjylland er udarbejdet af Anette Therkelsen, Aalborg Universitet. Midtjysk Turisme har udbredt den færdige rapport fra Aalborg universitet,i eget nyhedsbrev,i CKTs nyhedsbrev og ved konference den 5. september. I indeværende projekt har vi ligeledes opsamlet materiale i forhold til storytelling for aktører af smagsoplevelser og udarbejdet et værktøj, der offentliggøres på Food Festival den 5. september. Endeligt har Midtjysk Turisme via koncepterne haft fokus på at samle erfaringer til vækst, hvilke også er samlet og bliver offentliggjort i en best case samling. Evaluering og opsamling i endelig eventmanual Midtjysk Turisme og Food har gennemført testforløb i forbindelse med udvikling af eventmanualen. Erfaringerne her fra er samlet i endelig Eventboost, som bliver offentliggjort til september. Evaluering af eventberedskabet og Midtjysk Turisme og Food har testet redskaberne i Eventboost og lancherer bogen ved erfamødet på Food Festival.

8 organisering. Demo 5. Østdansk Turisme Gruppe 2 har udviklet et bæredygtigt koncept med produkter/ værdikædesamarbejde til Sæson I Destinationsgruppen har man fulgt strategien og potentialeplanen op med et handlingsplanseminar for alle interesserede og en dertil prioritering af tiltag for sæsonerne, hvormed værdikædesamarbejde i destinationen er styrket. Tilmed er der afholdt 2 ud af 3 planlagte workshops i værtskab for et bredt udvalg af turismeaktører. Det sidste forventes afholdt i oktober. RUC har gennemført sidste undervisningsgang I april afholdte man sidste læringsforløb i Vækstprogrammet med fokus på virksomhedernes handlingsplaner og tiltag for sæsonen. Det er blevet besluttet, at der afholdes et ekstra læringsmøde den 25. september. Formålet er at evaluere på og sikre forankring af de tiltag, som de enkelte virksomheder har gennemført og målt på i sommerens løb (se næste punkt) samt at inspirere til, at virksomhederne fortsætter med den udvikling, Vækstprogrammet har igangsat. Delvis Udviklingsgrupperne har deres vækstforløb og de nye produkter implementeres De enkelte virksomheder har udvalgte et produkt*), som de har afprøvet i sommerens løb, og som de har effektmålt på. Forretningsplaner for gruppernes projekter evalueres Forretningsplanerne har ligget til grund for ovennævnte tiltag. Der vil ifm læringsmødet den 25. september blive gennemført en proces, der har til formål at sikre forædlingen og videreførelsen af de implementerede tiltag. b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. Budgetændringer fremgår af budgetændringsforslag i PRV værktøjet. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. CKT har i perioden udsendt seks nyhedsbreve om aktiviteter og resultater i projektet. Endvidere har CKT deltaget med videnoplæg på ni større, offentlige seminarer og workshops*, foruden CKT s eget seminar 29/30. april. Rappporter mv. er løbende blevet formidlet på samt Endelig har CKT bidraget med interview og videnbidrag i forbindelse med presseomtale af kvaliteten ved kysten. * Deltagelse med oplæg på ni seminarer: 24/3 Videnoplæg på borgermøde i Lønstrup, 26/3 Videnoplæg på workshop om nationalparker, 2-3/4

9 Oplæg på Landdistriktkonferencen, 8/4 Oplæg på workshop om Ringkøbing-Skjern, 14/4 Workshop med Tønder kommune, (Vadehavet), 24/4 Videnoplæg på FB s årsmøde, 28/4 Videnoplæg på regionalt camping-årsmøde,14/5 - Oplæg på Borgermøde Skagen, 2/6 Videnoplæg på Midtjysk Turismes seminar for turistchefer. Demo1, Naturturisme I/S Der har været budt ind med Pressemeddelelser, interviews og nyhedsbreve med fokus på maritime oplevelser også i den sidste del af forløbet. Der er løbende blevet budt ind med informations- og pr.-input til Destination Fyn, der varetager den samlede fynske markedsføring. Eksempelvis har Naturturisme I/S deltaget i visningsture for udenlandske turister med fokus på formidling af maritime oplevelser. Demo 2, Destination Ringkøbing Fjord - Asker Geyti holdt oplæg om turismeprojektet for Vestjysk Lederforum den Midtjysk Turisme omtaler i deres nyhedsbrev den 13. august projekt Højere kvalitet i restauranter og cafeer i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet er afviklet som et samarbejde mellem demonstrationsprojekt 2 og Midtjysk Turismes Demonstrationsprojekt 4 Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser. Omtalen er vedlagt. Demo 3, VisitNordjylland Der har i projektet løbende været sendt nyhedsbreve til samarbejdspartnere samt tovholder. Herunder blandt andet den samlede projektrapportering pr. mdr. Erhvervet er blevet opdateret løbende med nyheder og aktiviteter på de gennemførte workshops. Nationalpark Thy I marts 2013 inviterede VisitNordjylland 34 mulige samarbejdspartnere til et kick-off, der blev afholdt den 2. maj Første møde i forløbet blev afholdt den 1. oktober Efterfølgende er der til hver workshop/kursusdag udsendt nyhedsmail/infomail til erhvervet. Mols Bjerge I maj 2013 inviterede Nationalpark Mols Bjerge 25 mulige samarbejdspartnere til Erhvervsmøde den 27. august Første opstartsmøde i kompetenceforløbet blev afholdt den 25. februar. Efterfølgende er der til hver workshop/kursusdag udsendt nyhedsmail/infomail til erhvervet. Demo 4, Midtjysk Turisme Artikler i nyhedsbreve og hjemmeside: Kokkeskoler i Thyborøn, Midtjysk Turismes nyhedsbrev+hjemmeside Oplevelsestur i Skjern Enge, Midtjysk Turismes nyhedsbrev +hjemmeside Vejen til lokale smagsoplevelser, Djursland, Midtjysk Turismes nyhedsbrev +hjemmeside Kartoffelfestival Samsø, Midtjysk Turismes nyhedsbrev + invitation til erfamøde +hjemmeside Bedre kvalitet højere servcice, + invitation til erfamøde, Midtjysk Turismes nyhedsbrev ++hjemmeside 19.8-Rapport fraaalborg universitet, Center for kystturismes nyhedsbrev++hjemmeside 19.8-invitation til erfamøde, Center for kystturismes nyhedsbrev++hjemmeside 20.8-invitation til erfamøde, Visit Nordsjællands nyhedsbrev++hjemmeside Diverse: Oplevelsestur Skjern Enge, Ringkøbing Skjern Dagblad Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Stiften+ amtsavisen Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Berlingskemedia Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Hotelnyt Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Lokalavisen Djursland Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Djursland posten Vejen til lokale smagsoplevelser Djursland, Adresseavisen Syddjurs Børn og muslinger, Sansefestivals facebookside Børn og muslinger, Sansefestivals facebookside Muslinger og børn, Morsø Folkeblad

10 Demo 5, Østdansk Turisme Projektet har været omtalt i Østdansk Turismes nyhedsbrev + gange. Nyhedsbrevet når ud til 402 abonnenter, som er fra attraktioner, overnatningssteder, turismeorganisationer, kommunale folk, regionale folk, medier og uddannelsesinstitutioner. Det er i gennemsnittet ++ % der åbner nyhedsbrevet. Aktiviteterne i sommerens løb har blandt andet givet presseomtale til Liza s Gallery på Møn (bilag) samt stor bevågenhed omkring Sommerland Sjælland på sitet Børn i byen, som besøges af den kernemålgruppe, som virksomheden har rettet sine aktiviteter imod. Sommerland Sjælland vandt prisen for Bedste oplevelse (bilag). De nominerede var Tivoli, Den blå planet, Zoo, Eventyrteatret og Sommerland Sjælland. Ca forbrugere stemte på de nominerede Sommerland Sjælland fik 46,1% af stemmerne i deres kategori. Destinationsudviklingsprocessen i Karrebæksminde har givet projektet omtale i lokalpressen (både Næstved og Karrebæksminde) både ifm Stormødet og Handlingsplanseminaret, men også ifm workshops i værtskab afholdt i maj og juni. d) Udbudsregler, sund finansforvaltning og markedsafsøgning - Der redegøres for, om tilbudsloven/eu s udbudsregler er overholdt i projektet samt for projektets overholdelse af principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed. Desuden redegøres der for, hvordan projektet har foretaget markedsafsøgning, dvs. hvordan har projektet valgt sine eksterne leverandører og sikret, at afregning sker til markedspris? Tilbudsloven og EU s udbudsregler er overholdt og projektet har fulgt principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed. Projektet følger nedenstående retningslinjer for varetagelse af sparsommelighedshensyn og udbudsregler, herunder markedsafsøgning i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser i projektet: Ydelser mellem kr.: Her sammenlignes med kendte timepriser for tilsvarende opgaver eller der redegøres for, at leverandøren er den eneste relevante ift. opgavens karakter. Alternativt indhentes 2 3 tilbud uden annoncering for at kunne dokumentere markedspris og udvist sparsommelighed. Ydelser mellem og kr.: Her sker der offentliggørelse af opgaver på egen hjemmeside for at sikre gennemsigtighed også i forhold til entrepriser, der ikke overstiger Tilbudslovens grænse på kr eller er undtaget for annonceringspligt iht. udbudsdirektivets bilag II B. Tildelingskriterier og procedure er normalt nærmere beskrevet i den konkrete tilbudsanmodning. I alle tilfælde følges de grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, ikke-diskrimination, gennemsigtighed, fri bevægelighed og proportionalitet. Ydelser over kr. og op til EU's tærskelværdier for udbud: Her følges lovens regler for procedurer om annonceringspligt for bilag II A tjenesteydelser samt for de bilag II B tjenesteydelser, der måtte have grænseoverskridende interesse. I få tilfælde har projektet af tidsmæssige årsager indgået aftale om ydelser for beløb under kr. uden annoncering. Dog har været gennemført markedsafsøgning i form af indhentelse af konkurrerende tilbud og/eller sammenlignet timepriser for tilsvarende opgaver, jf. proceduren for mindre ydelser under kr. e) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige.

11 Indsendes via PRV-værktøjet f) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. Vedr. statsstøtte: Der er indhentet relevante erklæringer fra partnere i forhold til de minimis regelsættet som en integreret del af proceduren ved indgåelse af samarbejdsaftaler og partnerskabsaftaler. I den forbindelse er partneren orienteret om det forventede støttebeløb og vedkommendes overholdelse af støtteloftet er kontrolleret. Når et delprojekt afsluttes foretages en foreløbig beregning af statsstøtten pr. virksomhed og denne orienteres om den udløste støtte såfremt, der er afvigelser fra det forventede. Ved projektafslutning udarbejdes det samlede statsstøtteregnskab og forelægges for PWC, ligesom støttemodtagende partnere orienteres om den endelige støttesum. g) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. - Den afsluttende rapport bør som minimum besvare følgende: I hvilket omfang er alle hovedaktiviteter gennemført? I hvilket omfang er alle milepæle nået? Hvilke konkrete resultater har projektet opnået, og hvordan står disse i forhold til projektets opstillede resultatmål? Hvordan er projektets resultater målt? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at sikre projektets forankring (erfaringer og resultater)? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at informere om projektet i offentligheden? Hvordan har gennemførelsen af projektet gjort en forskel? Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. Ikke aktuel for 4. halvårsrapport h) Forslag til forbedringer/ erfaringer med administration af projektet - Her skrives eventuelle forbedringsforslag, gode råd eller erfaringer, som du har gjort dig ved gennemførelse af projektet, og som du ønsker at videregive. 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Bliv bjergtaget i Mols Bjerge... Kom til kystbykonference i Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere