Projekt URL:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt URL: www.linkmeup.dk"

Transkript

1 Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL:

2 1. Indledning. s.1 2 Opgavebeskrivelse 2. Den hele lærer. s.2 3. Teoretisk grundlag Ideen bag for virksomheden italienskundervisningen i gymnasiet. Kommunikation og annonce s Hvordan læres Problemformulering italiensk? s.4 AIDA modellen Læring og intelligens. s Fremmedsprogsindlæring og fremmedsprogsdidaktik. s.6 Metode Designbrief 3.2. Fagets mål. s.9 Projektudviklingsmetode Budskab 3.3. Opsummering og teoretisk stillingtagen. s.10 PBS 4. Den praktiske WBS planlægning af et introduktionsforløb i italiensk. Moodboard s Overordnet præsentation af forløbet. s Målovervejelser for forløbet. s.14 Virksomheden Designprincipper 4.3. Forløbets undervisnings- og arbejdsformer. s.15 Elevator pitch 4.4. Evaluering under og efter forløbet. s.18 Investor pitch 5. Introduktionsforløbets SWOT analyse konsekvenser for lærersamarbejde og skolens organisation. s.19 TOWS analyse 6. Afrunding. s.20 Interessent- og risikoanalyse 7. Litteraturliste. s.22 Markedsanalyse Driftbudget 2017 Grafisk stil Designmanual og visuel indentitet Dokumentation af udviklingsprocessen E/R diagram & Usecase 27 SEO 28 Branche Brugertest 28 Konkurenter Konklusion 29 Målgruppe Bilag 31 Gruppemedlemmer Mul-B Årgang 2014 Eksamensprojekt, 2. semester Christoffer Møller Jarolics Portfolio: Mikkel Thomsen Portfolio: Mikki Houmand Olsen Portfolio: Forretningsplanen Betalingsmodellen Request for quotation Økonomi Etableringsbudget Driftbudget 2016 Anslag : 59,453

3 3 Opgavebeskrivelse Vi er en gruppe multimediedesign studerende, der har besluttet at starte vores egen virksomhed. Opgavebeskrivelsen giver os muligheden for frit at kunne vælge, hvilken type virksomhed der skal være tale om og hvilke slags produkter vi ønsker at tilbyde potentielle kunder. Dog skal følgende to krav som et minimum opfyldes: 1. Det skal være en kommerciel virksomhed, hvor kerneforretningen baseres på jeres kompetencer indenfor multimedieområdet (det kunne eksempelvis være en webshop, et konsulent/webbureau, et online community, en streamingtjeneste, en e-publicering eller noget helt andet ) Problemformulering Hvordan kan vi udvikle en visuel identitet for et website som har til formål og forenkle processen mellem kunden og virksomheden? Hvilket nichemarked henvender virksomheden sig til, og hvilke model kan bedst egne sig til at udføre opgaven? Hvordan skaber vi behovet overfor partnere og kunder, som gør virksomheden til en langsigtet succes? 2. I skal målrette jeres forretning mod et nichemarked. Ideen bag virksomheden Iværksættere og nye virksomheder har ofte ideen til at skabe noget interessant, men kan ofte mangle noget af det vigtigste til at publicere deres produkt. Branding af virksomhed og en landingsplatform er med til at bære et produkt frem på markedet i aller højeste grad. Men det kan være svært og finde den rigtige til at udføre jobbet for dig, i en jungle af virksomheder og freelancers. Der samtidig har vidt forskellige prisklasser og kompetencer. Derfor skal der udvikles en portal hvor virksomheder kan finde kunder, og kunder kan finde de bedste tilbud indenfor multimediemarkedet. Hvor virksomhedens kompetencer matcher opgaven og prisklassen ligeså. Denne platform skal udvikles udfra følgende problemformulering. Opsumering på målet - Forenkle processen mellem kunde og virksomhed - Definerer den perfekte forretningsmodel udfra virksomhedens planer - At skabe et behov på markedet Indtroduktion

4 4 Metode For at løse de problemstillinger der er stillet i vores problemformulering har vi anvendt forskellige metoder til at se hvorvidt det er muligt. Til analyse af vores opstart og evt. fremtidsplaner har vi udarbejdet en SWOT og TOWS. Ydermere har vi brugt Blue Ocean Strategy til vores markedsføring og kommunikationsdel. Vi har anvendt Blue Ocean Strategy til markedsføring af vores virksomhed. Ideen bag anvendelsen af Blue Ocean Strategy er, at indtage markedet med en ny ide. I vores tilfælde af det dog en smule anderledes eftersom vi ikke har opfundet den dybe tallerken, da virksomheder i udlandet allerede har lignede idegrundlag, vi etablere det blot på det danske markedet. Det der lægger til grund for vores virksomhed anvender Blue Ocean Strategy er at der ingen direkte konkurrenter er, at finde på det danske markedet og vores idé er derfor nyskabende og revolutionerende Ideen kan afspejles i Justeat.dk der samlede alle madsteder i landet under én webside og kom med en banebrydende ide på det danske restaurant-marked. Ligeledes vil Linkmeup.dk komme som en nytænkende ide på et marked der ikke er indtaget endnu, hvor andre multimediedesignere og deres firmaer der har speciale indenfor f.eks. logodesign, kan indgå et samarbejde med vores videreformidlings virksomhed. Når virksomheder er blevet vores samarbejdspartner vil de blive introduceret til klippekortsmetoden der i sin enkelthed går ud på at man køber sig i ind på markedet via et klippekort og til gengæld bidrager vi med en potentiel fast kundebase, som kan udnyttes alt efter behov. Ved at finde en ny indgangsvinkel til, at forbinde kunder med virksomheder skaber vi grundlag for noget nytænkende og en ny form for markedsføring af virksomheder i dette specifikke fagområde. Som sagt er det ikke en nytænkende strategi, men det er en strategi der ikke er set udført indenfor multimedie verdenen på et nationalt plan. Vi anvender Blue Ocean frem for Red Ocean idet vi vurdere, at andre danske firmaer kun forekommer som indirekte trusler frem for direkte trusler idet, der er mulighed for at indgå et samarbejde og vores produkt ikke konkurrer direkte imod deres da vi ikke har en decideret konkurrent på det danske markedet der udbyder samme service. Metode Projektudviklingsmetode Til vores projekt har vi brugt projektudviklingsmetoden, prototyping igennem hele projektet. Det vil sige, at til vores digitale elementer i projektet har vi anvendt software prototyping og til projektets resterende delopgaver har vi anvendt normal prototyping som i grove træk går ud på, at hver gang der bliver foretaget en ændring i webside eller andre delopgaver i projektet vil det blive taget op til diskussion og vurdering imellem virksomedens-/gruppens medlemmer. Der vil derfor kunne opstå ændringen i vores produkt løbende og muligvis efter afleveringsdatoen da en prototype er en konstant proces der arbejder sig hen mod et endeligt slut mål, der for vores vedkommende vil være efter redigeringen fra brugertesten resultater og derefter afslutningen af eksamen. Begrundelsen for, at vi har valgt at arbejde med projektudviklingsmetoden prototyping er fordi at det giver udviklerne det bedste overblik over projektet eftersom vi har lavet wbs, pbs og gantt kort der alle skal hjælpe med at opnå projektets mange delopgaver og skabe overblik over det store projekt. Ydermere tillader prototyping, at vi kan forbedre vores webside med udgangspunkt fra svarende vi vil modtage fra brugertesten, ligeledes som vi kan ændre måden vi udbyder vores produkt på - alt efter hvilken feedback og oplevelser vi har med det. Prototype metoden kan yderligere inddele vores projekt i forskellige faser, Alpha og Beta. Alpha er projektets første fase og er der hvorved udvikler prototypen som skal anvendes til brugertesten. Brugertestens resulterer på vores Alpha-prototype giver den mængde respons som danner grundlag for Beta-prototypen. Beta-fasen af vores projekt træder i kræft idet vi inkludere eksterne testpersoner der giver feedback. Denne form for prototyping bliver hyppigt brugt af store spilvirksomheder.

5 5 Projektstrukturering PBS - project breakdown structure Ved opstart af projektet har vi anvendt produktnedbrydningsstruktur til, at danne et overblik over projektets helhed og dertil hjælpe os med at definere projektets mange delopgaver og sammenhængen mellem dem. På denne måde har vi fået komponeret en struktur for vores produkt, der skal være med til at give et optimeret færdigt resultat. WBS - work breakdown structure Dertil har vi udarbejdet en detaljeret arbejdsnedbrydningsstruktur for at give et simplificeret overblik af den proces der lægger til grunde for planlægningen og dermed hjælpe os til, at opnå vores egne målsætninger. Linkmeup.dk WBS Linkmeup.dk PBS 1. Projektopstart (3 dage) 2. Analyse (3 dage) 3. Produkter (20 dage) 1. Projektopstart 2. Projektstyring 3. Analyse 4. Visuel identitet 5. Website 6. Annonce/Video 7. Rapport 1.1 Problemformulering (4 timer) 2.1 Interessentanalyse (4 timer) 3.1 Brainstorm (4 timer) 3.2 Webside (12 dage) 3.3 Visuel identitet (3dage) 3.4 Reklamevideo (2 dage) 3.5 Rapport ( 3 dage) 1.1 Problemformulering 1.2 Virksomhedsbeskrivelse 2.1 PBS 2.2 WBS 2.3 Gantt skema 2.4 Design brief 3.1 Interessentanalyse 3.2 Risikoanalyse 3.3 Målgruppeanalyse 4.1 Brainstorm 4.2 Designvalg 4.3 Designprincipper 4.4 Logo 5.1 Brainstorm 5.2 sitemaps/ muckups 5.3 Wireframs 5.4 Designvalg 5.5 Grafiske elementer 6.1 Brainstorm 6.2 Designvalg 6.3 klipning/ redigering 6.4 Brugertest 6.5 Scope og estimater 7.1 Forside Projektbeskrivelse og problemformulering 7.4. Metode 7.5 Teori 7.10 designets udviklingsproces 7.11 Designmanual 7.12 Annoncen 7.13 E/R diagram 7.14 brugertest af website 1.2 Virksomhedsbeskrivelse (3 timer) 1.3 PBS (2 timer) 1.4 WBS (2 timer) 1.5 Gantt kort (2 timer) 2.2 Målgruppeanalyse (6 timer) 2.3 Risikoanalyse (6 timer ) Wireframs ( 1 dag) Designvalg ( 2 dage) Programmering (6 dage) Grafiske elementer ( 3 dage) Designvalg ( 6 timer) Designprincipper ( 6 timer ) Logo ( 6 timer ) Designvalg ( 4 timer ) Designprincipper ( 4 timer ) Klipning/ redigering (6 timer) Brugertest (2*2 timer) Opsætning ( 3 timer ) Dokumentation ( 6 timer ) Argumentation ( 6 timer ) forside ( 2 timer ) 5.6 Brugertest 7.6 Projektplan 7.15 Konklusion og refleksion Tilpasning (2 timer) Konklusion ( 2 timer ) 7.7 Virksomheden 7.8 virksomhedens kommunikation 7.16 Referencer 7.17 Bilag Gantt kort Formalia ( 4 timer ) 7.9 Design brief For at give et bedre indblik i projektets tidsplan er der blevet lavet et specifikt Gantt kort der opdeler projektet, og som opdeler projektets struktur ned til kategorier og giver et samlet overblik over projektets forløb, og hvad der er blevet lavet hvornår. Gantkortet kan findes i sektionen Bilag Projektets strukturering

6 6 Virksomheden Elevator pitch Det første afsnit af elevatortalen er den reele tekst, men vi mener ikke at så få linjer kan dække over måden firmaet opererer på og hvilke model vi arbejder udfra, da der er meget rigtig mange faktorer der spiller ind imellem produktet kunden leder efter og det endelige resultat. Derfor er næste afsnit en tilføjelse til elevatortalen. Link Me Up henvender sig til den ny udklækkede iværksætter, som den garvede erhvervsmand der mangler det sidste medie til at kunne lancere sit produkt for offentligheden. Vi bestræber os på at være kontaktpersonen mellem din virksomhed og dem der skal stå for at udføre din opgave i form af website, annoncer, logoer og andre medier der kan være med til at fuldende dit projekt. Udvidet elevatortale Investor pitch Det er din mulighed for at fuldende dit drømmeprojekt eller virksomhed og opnå en professionel visuel identiet udadtil! Vi sørger for at du, i samarbejde med os, får de 3 mest kompetente tilbud inden for multimedie verdenen - der giver dig de bedste muligheder for at promovere din virksomhed eller dit produkt online som fysisk. Vores service er gratis og uden binding, det vi gør er at sørge for din opgave bliver til et salgsobjekt hvor andre virksomheder skal kæmpe for at få lov og realisere netop dit projekt. Dette gør at du kan være sikker på at de levere et tilbud til os hvor kvaliteten er i top og prisen er i bund. Vi sørger for at du får de 3 bedste tilbud af alle der har budt ind, hvilket vores kvalificerede medarbejdere sørger for at udvælge. Du står nu med 3 gratis tilbud fra virksomheder der er ivrige efter og udføre netop det arbejde du skal have lavet, og hvis ikke du mener de matcher jeres krav, tilbyder vi i samarbejde med jer og udarbejde en ny opgave der matcher jeres krav. I sidste ende er kunden altid fuldt berettiget til at springe fra uden økonomisk tab. Vi er blot bindeledet mellem dig og dit færdige mål. Når du bliver partner hos Link Me Up, er alle opgaver du modtager fra os kvalitetssikret. Vi foretager en screening af alle opgaver, og sørger derefter for at sortere alle irrelevante opgaver fra der skulle have en snært af useriøsitet, eller ikke er detaljeret nok til at udføre en kontrakt på. Med vores abonnement er du sikret uendelige muligheder for at erhverve nye kunder til din kundekreds i fremtiden, og du kan vælge og vrage opgaverne som du har lyst til. Du er ikke bundet til en minimumsaktivitet hvor du skal byde ind på et hvis antal opgaver, du har derimod mulighed for at sikre din virksomhed opgaver alt efter hvilket behov i har i visse perioder. Du vælger selv hvordan du vil udnytte din tilknytning til Link Me Up, og på hvilke tidspunkter du vil udnytte dem. Lige så snart din virksomhed er tilknyttet, sikre vi os at alle opgaver du modtager matcher dine kriterier, på den måde spare du tid og penge på kun at få opgaver din virksomhed kan og vil løse. Virksomheden

7 7 SWOT analyse Styrker Link Me Up, har et konkurrencedygtigt produkt der går ind og tilbyder en økonomisk og hurtig løsning, hvor kunden altid har 3 tilbud og vælge imellem. 3-tilbudsvirksomheder har markeret sig kraftigt på arbejdsmarkedet inden for de sidste år, hvilket tyder på det er et fungerende koncept der vil blive der. Link Me Up har samtidig ekspertise indenfor multimedieverdenen og som den eneste danske 3-tilbuds virksomhed der beskæftiger sig med multimediedesign har Link Me Up mulighed for monopol på en stor kundebase der benytter sig af disse tilbud. Svagheder I en hvilken som helst anden virksomhed kan der forekommer svingninger i omsætningen, vi vurderer dog at dette marked kan være ekstra præget af det grundet målgruppen som kan give udsving i efterspørgslen, alt efter hvordan økonomien er på det danske marked. Produktet afhænger ligeså af flere parter, hvilket kan gå hen og blive en svaghed, da et hvert dårligt resultat fra vores partnere også delvist lander hos os. Research på forskellige design/reklamebureauer viser at vandene kan være splittede omkring selve forretningsmodellen der kun belønner vinderen af opgaven, dette kan give etiske spørgsmål. Trusler Virksomheden model bygger på at flere parter skal levere et arbejde alle kan stille sig tilfreds med, hvilket er nævnt i svagheder. Det kan gå hen og blive en konkret trussel for Link Me Up hvis partnerne ikke levere gode og acceptable løsninger til kunderne, da dette vil skabe dårlig omtale og mistillid til virksomheden der formidler ressourcen. Med tiden vil kendskabet til de tilknyttede freelancers og design/reklamebureauer fjerne det behov man tidligere havde skabt over for førstegangskunder der benytter sig af servicen, hvilket kan blive en reel trussel når kunderne får direkte kendskab til ressourcerne. Muligheder Der er relativt mange muligheder for en virksomhed som Link Me Up. Første step var at lancere det på et nationalt plan, dernæst er muligheden der for at udvide markedet til skandinaviske lande som har flere af de samme træk som Danmark, og der kan skabes et behov på samme plan som herhjemme for hurtige og økonomisk venlige løsninger. I en evt. fremtid vil brandet Link Me Up kunne bruges til at bevæge sig udover nichemarkedet, og løbende implementere flere forskelle slags ressourcer der bevæger sig udover standard ting indenfor multimediedesign, og på den måde kan man løbende åbne op for helt nye markeder under samme brand. Virksomheden

8 8 TOWS analyse Konklusion på SWOT/TOWS analyse Link Me Up har en fantastisk styrke i deres 3-tilbuds model, da den er første multimedie virksomhed der går ind på det marked og tilbyder økonomisk, hurtige og kvalitetssikre tilbud. Deres ekspertise indenfor området giver virksomheden den tillid en kunde skal bruge for at træffe sit valg. Link Me Up bliver dog nødt til at sørge for at varetage deres brand og kunder med bravour for at fastholde kunderne, da succes også skaber konkurrence og en modreaktion fra det marked man prøver at overtage. Hvis det lykkedes er mulighederne mange - med udvidelse af produkt og lande kan der sikres sig et godt fundament for udvikling og samtidig stedfæste sit indtog i multimedieverdenen. En af de største trusler for Link Me Up er økonomien. I en tid hvor folk passer på deres penge, og ikke spendere som førhen, kan det være med til at påvirke det marked man har valgt at satse på trods en forbedret økonomi over de seneste år. Grundet den billige drift af virksomheden, som kan operer fra ét sted af til flere områder og lande er man forholdsvis sikret uforudsete udgifter da det ikke er et marked hvor man på samme måde risikere og brænde inde med et produkt. Produktet vil aldrig blive forældet på samme måde som fysiske produkter har mulighed for. Vi har valgt og viderudvikle vores SWOT til en TOWS, med det formål og give os selv nogle redskaber til og strukturerer en fremadrettet strategi til at vedtage nye markedstiltag. Dette kan være med til at forbedre virksomheden fremadrettet og komme problemer til livs, der evt. kunne være ved hele projektet. Man sikre altså at der hele tiden bliver tænkt i løsninger og forbedringer, ved at sætte styrker og svagheder overfor hinanden og udvikle løsningen derfra. Vigtigst af alt skal vi være klar på at blive ved med at arbejde målrettet på at gøre vores kundesupport og brugervenlighed helt unik. Eftersom det er en af de forcer der kan være med til at få et possitivt udbytte af svaghed og trusler. Vi skal nemlig skabe noget unikt ved at være en dansk virksomhed, for ikke at blive udrydet af den internationale konkurence. Dette vil vi gøre for at komme problemerne til livs og udvikle os fremadrettet - Kontinuerlig udvikling af kundesupport - Geografisk udvidelse med tiden / konkurrerer internationalt - Kontinuerlig udvikling af virksomhedens brugervenlighed Virksomheden

9 9 Interessentanalyse Vi har udarbejdet en interessentanalyse med formålet, at danne et overblik og dertil vurdere de forskellige interessenter som kan påvirke vores projekt. Risikoanalyse Formålet med vores risikoanalyse er, at definere mulige risici. Dernæst kategorier vi de risici i katastrofe niveau for,at kunne minimere forretningsmæssige konsekvenser Virksomheden

10 10 Markedsanalyse af branche og konkurenter Designbranchen består overordnet af tre typer virksomheder, der arbejder inden for følgende kategorier: indretning af bygninger og rum formgivning og industrielt design kommunikationsdesign og grafisk design Vores virksomhed tager udgangspunkt i det sidstnævnte punkt, kommunikationsdesign med fokus på salg af servicedesign inden for området af hvad vores samarbejdspartner kan leverer af løsningsforslag til kunderne, som har til formål og dække alle aspekter. Budskabet er derfor relativt simpelt, kunden har et ønske/efterspørgsels, vores virksomhed har en masse samarbejdspartner som vil, hvis deres virksomhed og kompetencer indenfor området passer jobbeskrivelsen blive informeret om den mulige kunde, dernæst forbinder vores hjemmeside kundens ønske med tre løsningsforslag fra vores samarbejdspartner, der skal udgøre de 3 bedste tilbud hvor det bliver målt på faktorerne kvantitet, kvalitet og det økonomiske aspekt. Dette kan illustreres med en simpel model således: Som det kan ses ud fra figur1. udgør serviceydelser af digitalt design kun 2% af omsætningen fordelt på serviceydelser. Dette lægger til grunde for budskabet med vores virksomhed idet, at efterspørgslen på digitale design i fremtiden forsat vil være stigende. Ideen bag vores virksomhed kan afspejles i lignende virksomheder på andre fagområder. Grafen er fundet via. følgende kilde: Nyt/2009/NR453.pdf ( besøgt) Her refereres til og https://www.autobutler.dk som alle tager udgangspunkt i samme service ydelse og forretningsmodel, nemlig request for quotation (RFQ) som fungerer som mellemled mellem kunde og virksomhed. Konkurenter På det internationaleniveau er der markant flere konkurrenter end det danske marked idet, at de internationale spillere har været på markedet i betydeligt længere tid og derfor allerede har opbygget faste samarbejdspartnerne og en fast kundebase. Her refereres der til firmaer som og lignede virksomheder, der tilbyder samme løsning med en prisgaranti og udvalgte design. Det er netop på baggrund af disse internationalefirmaer at linkmeup.dk har valgt, at fokusere på det danske marked idet der ikke er en direkte konkurrent på et nationalt plan, og derfor har vi vurderet at med fokus på dansk kundesupport og nærheden mellem kunde og udbyder, kan tilføje noget som internationale virksomheder ikke kan. Der er altså ikke er en lignede dansk hjemmeside der tilbyder samme service som 99designs (RFQ), Vi vil være det eneste firma på markedet med dansk kundesupport og virksomhed placeret i Danmark. Dette vægtes højt af nogle kundegrupper, og det er dem vi satser på vil vælge os frem for et af de internationale firmaer. Virksomheden

11 11 Dog er der firmaer inden for design branchen som arbejder med f.eks. ren logodesign, der refereres her til danske virksomheder som dk/. Disse danske virksomheder kan dog have to betydninger for linkmeup.dk idet, at de kan indgå et samarbejde med os og dermed blive en vigtige samarbejdspartner eller at de kan fravælge et evt. samarbejde og dermed blive en indirekte konkurrent, idet at de tager mulige kunder fra Linkmeup.dk s samarbejdspartnere. Dermed kan vi ikke skabe samme arbejdsgrundlag for de virksomheder vi samarbejder med. i de virksomheder der ikke har en grafisk afdeling eller færdighederne selv til, at udarbejde produktet og derfor søger de mod for at få den nødvendige guidance. Vi søger altså ikke store virksomheder med egne grafiske afdelinger, men derimod det lille marked af privatpersoner, små virksomheder og iværksættere. Dog kan Linkmeup.dk s samarbejdspartner også fremstå som indirekte konkurrenter når de udfører arbejde for kunder uden - da man må være indforstået med at man risikere og fjerne behovet for andengangsbrugere, hvis de allerede har fået kendskab til en virksomhed der succesfuldt løste opgaven via os. Eftersom vi dog bestræber os på privatpersoners projekter, eller nyopstartede virksomheder er førstegangs brugere dog vores primære mål, og vi bestræber os også på at være et vigtigt bindeled ved at stille nogle garantier kunden kan regne med, ved at benytte sig af os. Målgruppe For at vores virksomhed kan opnå det ønskede resultat, som er at blive en succesfuld virksomhed der får markeret sit indtogt på det danske marked. Succeskriterierne er at have en stabil kundebase, derfor har vi udviklet en målgruppeanalyse der vil hjælpe os med at definere den. Med udgangspunkt i tal fra Danmark Statistik har vi fundet frem til, at Branchens største kundegruppe er virksomheder, som tegner sig for 87 pct. af omsætningen. Organisationer og privatpersoner står for 8 pct. af omsætningen, og den offentlige sektor tegner sig for de resterende 5 pct. af omsætningen. På baggrund af tallene kan vi vurdere, at virksomheder er den absolutte største målgruppe. Men eftersom virksomheder er vidt begreb, tager vi udgangspunkt Grafen er fundet via. følgende kilde: Geografiske kriterier Vi har valgt med udgangspunkt i at der ingen direkte konkurrenter er i Danmark, at der skabes grundlag for opstart i Danmark og dermed er vores målgruppe geografiske placering indsnævret til Danmark med mulighed for udvidelse. Den geografiske placering af målgruppe gør at vores virksomhed i Danmark har mulighed for monopol på dette serviceområde. Dertil er vores kundesupport og hjemmeside kun udarbejdet på dansk. En mere detaljeret geografisk placering fandtes ikke nødvendig udfra det vi skal yde fra arbejdspladsen, nemlig en teknisk ydelse og ikke fysisk. Det kan dog nævnes at virksomhedens placering finder sted i indre København. Virksomheden & målgruppe

12 12 Primære målgruppen Virksomheder(87%) Kriterier indenfor virksomheder - lavt færdighedsniveau inden for multimediefaget. Som iværksættere og andre mindre/nyopstartede virksomheder. - (mulig) lav indkomst niveau - Virksomhed der primært eftertragter dansk service Sekundære målgruppe Organisationer/privatpersoner (8%) - lavt færdighedsniveau inden for multimediefaget - Højt indkomstniveau (kan medfører, at de outsourcer og derved anvender linkmeup.dk) - Virksomhed der primært eftertragter dansk service Forretningsplanen Betalingsmodellen Link Me Up er en virksomhed der har succes højest på dagsorden og for, at opnå succes i dagens Danmark er det en nødvendighed, at have en velstruktureret og realistisk forretningsplan som formindsker risikoen for fatale fejltagelser der kan medfører til økonomiske problemer eller i værste tilfælde ende i en konkurs notering Vores virksomhed er stærkt afhængig af vores partner kan levere stabile løsningsforslag til vores målgruppe. Dog har vores virksomhed et ømt punkt, eftersom andengangs bruger allerede er bekendt med virksomheder der kan levere løsninger. Derfor er det vigtigt at vi etablere en solid kundeservice så vi kan fastholde kundekontakten og dermed påvirke kunderne til forsat at benytte linkmeup.dk. Derfor har vi valgt at ansætte et par ekstra hænder til vedligeholdes af den nære kundekontakt, lige så snart vi har vurderet at virksomheden kører så stabilt at der bliver brug for det. Der skal medtages at trods det store fokus på danske virksomheder, som kan gavne af vores kundesupport på dansk og nærheden ved at anvende os. Stadig findes plads til virksomheder der ikke har brug for dette behov. Vores fokus ligger dog på og kunne tiltrække lige netop dem der har et behov for at anvende en dansk ressource med lettere kommunikationsmidler. Ligeledes er vi afhængige af virksomhederne ikke udfører arbejde bag om ryggen på Linkmeup.dk. Vi har derfor udarbejdet en metode der delvist binder virksomhederne til et periodebestemt samarbejde. Link Me Up benytter sig af en betalingsmetode som vi har valgt at kalde for klippekortsmodellen. En strategi der er med til, at forstærke vores unikke rolle på markedet. Målgruppe og forretningsplan

13 13 Klippekortene er det eneste produkt vi sælger. Vi har derfor valgt, at udvikle 4 typer klippekort så vi rammer maksimalt antal af vores mulige målgruppe. Bronze pakken. 10 klip til værdi af kr. (500 kr. pr klip, tiltænkt mindre virksomheder eller selvstændige) Sølv pakken - 10 klip til værdi af (1.000 kr. pr klip, tiltænkt vores primære målgruppe, de mellemstore firmaer med økonomi til at betale for servicen, men hvor deres kundetilgang svinger meget, og kan nyde godt af en fast kundebase) Guld pakken - 10 klip til værdi af (2.000 kr. pr klip, tiltænkt store firmaer) Platin pakken - 22 klip til værdi af (1000 kr. pr klip, til tænkt vores primære målgruppe der ønsker at samarbejde over længere tid, dette bliver selvfølgelig værdsat med 2 gratis klip.) Klippekortet fungere således, at virksomheder kan anvende deres klip til, at købe sig adgang til en kundes opgave. Link Me Up prissætter kundernes opgaver og dernæst kan virksomheder anvende deres klip. En kundens opgave der f.eks. er vurderet til at koste kr. kan derfor købes ved 4 klip af bronze kortet, 2 klip fra Sølv- og 1 klip på Guld kortet. Dette betyder at de betaler 20% af opgavens estimerede pris i antal klip for at få leveret en screenet kunde. Dette åbner markedet op for vores samarbejdspartner og dermed bliver der yderligere konkurrence om opgaverne. På den måde kan partnere selv vurdere hvilket opgaver der er værd for dem at tage, ud fra hvad de kan profitere på det. Dog er der begrænsning på 3 virksomheder per. Kunde bestilling. Dette kan beskrives på en simpel måde, der afspejler en hverdags situation. En kunde har brug for sodavand, virksomhederne tager ned i supermarkedet for, at købe sodavanden men der er kun tre sodavander på hylden hvilket betyder, at når virksomhed 1,2 og 3 har købt er der udsolgt og yderligere virksomheder kan ikke byde på opgaven om sodavand. Dernæst præsentere Linkmeup.dk kunden for de 3 forskellige slags sodavand, hvor efter kunden vælger hvilken sodavand som passer til hans/hendes smagsløg og udbyderen er så fundet, Link Me Up s rolle er nu overstået. Konsekvenserne for de sidste to udbydere Hvad med de 2 andre udbydere tænker du så nu? De 2 firmaer hvis ide ikke er blevet valgt af kunden vil ikke få deres klip tilbage med begrundelsen, at de blevet stillet i en situation som er unikt for markedet. Kunden er allerede blevet screenet, og de 3 virksomheder står nu kun selv for at lukke aftalen, da alt forarbejdet er gjort for dem. Hvilket i bund og grund er det de betaler for, at forarbejde er udført. Det kan hurtigt virke uretfærdigt at betale for en opgave du ikke for lov at udføre, hvilket var til stor diskussion internt hvordan vi skulle gribe denne situation an. Med begrundelsen af virksomheder som bruger en næsten identisk model overfor deres partnere, og har haft stor succes med det. Mener vi at arbejdsmarkedet er klart til at tage i mod en sådan model inde på multimediemarkedet, da eneste forskel er produktet. Modellen der anvendes - Request for Quotation Vi har allerede beskrevet processen der foregår, når vi sælger en varer til vores samarbejdspartnere og gør servicen gratis for vores kunder. Den faglige betegnelse for forretnings processen hedder Request for quotation. Som navnet antyder anmoder man om et tilbud, og man invitere de suplerende virksomheder ind til en budrundte på specifikke opgaver, som gælder om at være så specifikt beskrevet som muligt. Dette øger nemlig chancen for at tilbudene bliver så præcise som muligt og derved kan leverandøren af produktet også være sikker på der ikke kommer uventede opgaver efter et tilbud er givet. Der er rigtig mange forskellige bud på hvordan man kan udnytte modellen. Men for at korte det helt ned, kører vi med den simple model, beskrevet i afsnittet før, hvor der kun er 3 der får lov og give et tilbud, og hvor der ligeledes kun foregår én budrunde. Da vi mener vores screening af opgaven allerede i første omgang sørger for at det kun er de mest kompetente virksomheder til lige præcis den opgave der byder ind med 3 tilbud.

14 14 Virksomhedens økonomi Som en ny virksomhed skulle vi have oprettet en base vi kunne opererer ud fra, vi har vurderet af det klart vil være en fordel for vores virksomhed, at have en central placering i landet og derfor valgt hovedkontorets placering på Bredegade 36 E stuen, 1260 København K Detaljerne for vores kontorlokale kan ses her: Mediaguide2015Agency/ Ansatte Vores virksomhed har 3 fuldtidsansatte og dertil 2 studerende ansat over en forventet hektisk periode grundet voksende kendskab til virksomheden. Vi har antaget, at vores fuldtidsansatte vil have en månedsløn på kr og studerende på kr. Branding udgifter Kilde : kobenhavn-k/bredgade Vi har dernæst på bagrund af ovenstående omkostning udarbejdet et etableringsbudget til angivelse af lånet vi må tage for at opstarte virksomheden. Her er der taget forbehold for vi selv kan smide kr. ind i projektet, men alligevel har valgt og låne hele beløbet for at have en bufferzone. Der forekommer fiktive tal i beregningerne, men med en forventet realitet. Vi vil vurdere, at vi ca. skal låne kr. af banken udfra vores tabeler som kan analyseres på næste side. Her er der medregnet uforudsigelige omkostninger. Detaljerne for vores lån ser således ud: Vores 2 digitale bannerannoncer vil koste os 1000kr om måneden pr. banner. samlet udgift på 2000kr. månedligt. Dertil har vi lavet en startkampagne på bus skiltene i hovedstadsområdet der har til formål at skabe øget opmærksomhed i fødslen af virksomhed. Detaljerne for busskilte-kampagnen kan ses her: https://www.flexfunding.com/da/la

15 Etableringsbudget 15 UDGIFTER Kr. Lokaler: ,00 Husleje 8.775,00 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0,00 Depositum ved leje (min. 3 mdr husleje) ,00 Goodwill 0,00 Indretning og istandsættelse 5.000,00 Produktionsudstyr: 0,00 Maskiner Værktøj Andet: Butiksinventar: 8.500,00 Kasseapparat 0,00 Disk 3.000,00 Betalingskort (terminal og tilslutningsaftale) 5.000,00 Andet: 500,00 Kontorinventar: ,00 Møbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.) ,00 IT (computer, printer, netværk mv.) ,00 Telefon 500,00 Kopimaskine 900,00 Andet: Mobiltelefon m.m. 0,00 Vareindkøb: 5.500,00 Råvarer/halvfabrikata 500,00 Færdigvarer (lager) 0,00 Kontorartikler 5.000,00 Andet: 0,00 Bil: 0,00 Udbetaling til bil 0,00 Andre anskaffelsesomkostninger 0,00 Rådgivere: 3.000,00 Advokat 3.000,00 Revisor 0,00 Andet: 0,00 Markedsføring: ,79 Brevpapir, Visitkort mv. 0,00 Brochurer 0,00 Annoncer 6.180,00 Skilte ,79 Reception ved åbning 6.000,00 Hjemmeside 3.000,00 Webshop 0,00 Andet: 0,00 Andre udgifter: 0,00 Patentanmelselse/mønsterbeskyttelse 0,00 Andet: 0,00 Regnskabsarket er udarbejdet via https://startvaekst.virk.dk/ opstart/budgetter offentlig tilgængelige regneark Udgifter i alt: ,79 Download fra

16 16 Vi tager udgangspunkt i, at vores virksomhed har opstart fra d. 1 januar 2016 hvilket vores 2 driftsbudgetter illustrerer. Som det kan aflæses af vores driftsbudget, mener vi at vores virksomhed er økonomisk realistisk.

17 17 Diskussion af virksomhedens kommunikation Annoncen og den valgte løsning Vores virksomhed operer med salg af service inden for multimediebranchen og vil derfor primært være knyttet til den digitale kommunikationskultur i form af vores hjemmeside som vil fungere som primære kommunikationscentral for vores budskab. Yderligere anvender vi os også af digital kommunikationskultur til vores online bannerreklamer. Dertil kommer vores sekundære kommunikationskultur, den trykte kultur, som anvendes af vores virksomhed i forbindelse med vores busskilt reklame. Ydermere kan det diskuteres hvorvidt virksomheden har interessere i udvidelse af dens kommunikationskulturer, med begrundelsen, at det ville være minimal tilføjelse af målgruppe som kunne rammes gennem resterende kommunikationskulturer som i forvejen ikke var nået af de to tidligere nævnte. I så fald vil den audiovisuelle kultur kunne fungere som talerør til den del af vores målgruppe som bevæger sig rundt på videoer på nettet med mulighed for udvikling af en reklame add i videoformat. For at simplificerer virksomhedens kommunikationsmetode har vi anvendt Laswells s formel kanyleteori. Som har til formål, at skabe et overblik af hvad der sker fra afsender til modtager. Vi har valgt og designe 3 forskellige annoncer, hvor 2 af dem henvender sig til at være bannerannoncer på websites og den sidste til at være trykt print til busskilte. Begge slags reklamer dækker nogle af de ting vi selv udbyder til kunderne, i form af reklame design og weboptimeret designs. Bannerannonce: Grunden til der er lavet to forskellige designs til bannerannoncer, munder sig ud i at vi vil prøve og ramme bredt i forhold til målgruppen og hvilken landingsplatform annoncerne befinder sig på. Derfor er der lavet et simpelt banner der følger princippet om enkelthed, her finder du ikke særlig meget tekst og kun informationer nok til at fange interesse og forstå budskabet. Dette gøres via de 3 steps forretningen operer ud fra, med logo til at identificere virksomheden og budskabet om at vi skaber noget et visuelt design hvis du står og mangler det. Dette banner er specificeret til netaviser der muligvis ikke har den samme seriøsitet som andre aviser som Politiken, Berlingske osv. Dette kunne være en netavis som Ekstrabladet der lever meget af overskrifter og de hurtige informationer til brugeren. Det andet banner er derimod lidt mere detaljeret, da vi har fjernet de 3 logoer som indikere hvordan virksomheden opererer og udskiftet det med forklarende tekst i stedet.

18 18 Dette henvender sig til den potentielle kunde der rent faktisk bruger tid på at læse hvad de går ind på, og som ikke er lige så sensationspræget som andre. Altså brugeren der gerne vil have lidt flere oplysninger før annoncen fanger dem, og de tager klikket videre. AIDA modellen På baggrund af busskilt kampagne er superret vores dyreste udgift kontra muligt tab, har vi valgt, at udfører en AIDA model for, at maksimere sandsynligheden for succes. Attention: Det er helt bevidst, at firmalogoet er placeret centralt i midten, eftersom vi har givet reklamen gradient mod midten der lader øjnene automatisk falde mod Link Me Up. Vi har vurderet at firmanavnet er hvad vi ønsker skal trække mest opmærksomhed fra busskiltsreklamen og derfor vi har valgt det som blikfanger. Busskilte: Reklamen på busskilte sørger for 24 timers branding af din virksomhed, og samtidig henvender den sig til de unge og dem der tør gribe ideen ved at være placeret i hovedstadsområdet. Informationen opfanges både på farten og når man venter, hvilket gør det optimalt i hovedstadsområdet hvor der konstant er fart på og mange forbipasserende. Derfor står reklamen også i sin enkelthed med logoet i fokus og websitet skiller sig ud ved at være større og mere tydeligt end resten af teksten. Logoet er noget der går igen på alle vores reklamer, da det er en af vores klare linjer til at få brandet virksomheden. Det samme gælder sig med farvevalg, da det afspejler de to farver vi har valgt og bruge igennem hele forløbet - på den måde er der en klar linje mellem website/produktet og reklamerne. Det gør det let genkendeligt. Interest: For at fastholde læseren af busskiltsreklamen har vi en smule utraditionelt placeret vores ah fornemmelse hvor der normalt vil være attention nemlig i den øverste halvdel af reklamen. Formålet med dette er at fastholde læseret så meget som muligt og dermed skabe interesse omkring reklamen. Desire: Når interessen er skabt, danner vi et budskab om hvor god vores ide er ved en simpel illustration der forklarer vores virksomheds koncept i 3 simple steps. Action: Læseren er nu gjort opmærksom på Link Me Up og vores service og skal nu guides hen til vores produkt. Dette løses ved, at placere information i bunden af reklamen der henviser til vores hjemmeside linkmeup.dk.

19 19 Designbrief Introduktion For at styrke Link Me Up chancer for blive en førende spiller på markedet inden for service af digital design er der udarbejdet en hjemmeside og dertil to bannerreklamer der skal forbinde kunder til hjemmesiden vi operer ud fra, yderligere er der en periodebestemt busskilt kampagne der har til formål og skabe øget fokus på virksomheden i hovedstadsområdet. Mål Målet med projektet er, at udvikle en prototype af en webside der skal fungere som samlingsportal for hele landets multimediefirmaer så fremtidige kunder på markedet fremadrettet vil kunne forbindes med løsningsforslag lettere. Målet med linkmeup. dk er, at vi arbejder med Request For Quotation som er en standard business proces, hvis formål er at invitere leverandører til en udbudsproces for at byde på bestemte produkter eller tjenesteydelser, som skaber arbejde for deres virksomhed. Budskab Hovedbudskabet er, at Linkmeup.dk skal operer som samlingspunkt for alt fremtidigt multimedieproduktudvikling på det danske markedet. Dertil kommer budskabet til kunderne om, at Linkmeup.dk prioriterer den lave pris fra de 3 løsningstilbud, så længe kvaliteten matcher deres efterspørgsel, så det altid er til kundens fordel. Sekundært er budskabet med projektet, at skabe opmærksomhed om Linkmeup. dk s mange muligheder inden for markedet efter som det er et relativt nystartet virksomhed. Ydermere er det vigtigt at få lagt fokus på den danske kundesupport som lignende internationalefirmaer ikke kan levere, på et ligeså brugervenlig niveau som en dansk virksomhed vil kunne levere gennem forståelse og kendskab til markedet. Grafisk stil Den grafisk stil bærer præg af virksomhedens produkt og ønsket budskab. Farvenuancerne af blå skal forstærke Linkmeup.dk s ønske om, at fremstå som en troværdig og pålidelig samlingspunkt for multimediemarkedet i Danmark. Dette har vi valgt og gøre ved brug af to forskellige nuancer af blå for at få noget spil og kontrast til hinanden, samtidig med man bevare den blå tillidsfulde farve uden at forvirre med for mange indtryk. Dertil kommer informationsopbygningen der placeret i grupper for, at skabe overblik og strukturering af indholdet. Linkmeup.dk er opbygget med fokus på så lidt muligt støj på siden for, at undgå tabet af mulige kunder. Fokuspunkter Nemt og hurtigt Billigt og overskueligt Troværdigt og pålideligt Stilrent og simpelt

20 Moodboard 20 Med moodboardet har vi lavet en opsamling af billeder, som med deres udtryk skal fungere som inspiration når projektets delopgaver skal designes.

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN http://education30.wix.com/bruun-larsen Udført af: Sebastian Damm Cpr nr: 250786-3003 Underviser: Gerd Madsen Antal anslag: 17.747 Afleveringsdato: 11/12-2014

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere