2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt"

Transkript

1 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1

2 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/BANNER.HTML LINK TIL APPLIKATION: CHRISTIANDEVRIES.DK/APPS/NOVO/INDEX.HTML KLASSE: MULA 3. SEM 2013/2014 GRUPPENUMMER: 1 VEJLEDERE: FDTA, THA, JHI, TUJE, IRF, TBN, IWP OMFANG (MED MELLEMRUM): ANSLAG INKL. BILAG GRUPPEMEDLEMMER: NAVN: SKOL /VALGFAG: UNDERSKRIFT: ALEXANDER KOFOD THISISALEX.COM HANDHELD DEVICES CHRISTIAN LUND CHRISTIANDEVRIES.DK HANDHELD DEVICES MARK HALDING HALDINGWEB.DK HANDHELD DEVICES 2

3 INDHOLD CSR 4 INDLEDNING Kort indledning. 4 PROBLEMBESKRIVELSE Beskrivelse af problemet. 4 PROBLEMFORMULERING Problemformuleringen. 4 AFGRÆNSNING Kort afgrænsning. 6 PROJEKTPLAN Beskrivelse af projektplan. 7 METODE & TEORI Beskrivelse af metode og teori 8 ANALYSER Analyse af Novos site, målgruppe og virksomhedens CSR 9 CSR-STRATEGI Beskrivelse af Novo Nordisk CSR-strategi 11 KOMMUNIKATIONSPLAN Beskrivelse af kommunikationsplanen 12 TEKNIKKER & NAVIGATION Beskrivelse af teknikker og henvisning til navigationsdiagram 13 SEO SEO dokumentation 14 USE CASE Use-Case beskrivelse 14 USE CASE MODEL En enkel Use-Case Model. 16 DESIGN BRIEF & DESIGN Overvejelser omkring designet. 18 ER-MODEL Kort forklaring på ER-modellen. 19 INTERESSENTER Beskrivelser af kampagnens interessenter. 21 RISIKOANALYSE Hvad kan gå galt i arbejdsprocessen?. 22 SUPLERENDE MATERIALE Dokumentation af bannerannoncer og applikation. 25 FURPS FURPS punktliste. 26 USABILITY TEST Forklaring på fremgangsmåden til brugertest. 27 WEBSITE UDVIKLING Websitets udviklingsfase 28 KODEFORKLARING Kodeforklaring af website og app. 29 KONKLUSION Projektets konklusion 29 REFLEKSION Projektets refleksion 30 LITTERATURLISTE Kildeoversigt. 31 BILAG Beskrivelse af bilag som henvises fra rapporten. 3

4 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDLEDNING I en moderne verden er der fokus på hvordan virksomheder agerer i forhold til vigtige emner som klima, miljø, arbejdsmæssige forhold, menneske rettigheder, sociale vilkår mm. Virksomheder har ikke længere råd til at ignorere deres ansvar for de ovenstående emner, så man taler om CSR eller Corporate Social Responsability, CSR dækker over de forskellige tiltag man som virksomhed tager for at sikre sig. Manglende CSR kan skade en virksomhed alvorligt økonomisk og direkte være en trussel for dens fortsatte eksistens. Dårlig/manglende CSR kan føre til dårlig PR, faldende aktier og blive en stor trussel for virksomheden. Til dette projekt har vi valgt Novo nordisk, en spændende multinational dansk virksomhed. Novo Nordisk udvikler, producerer og forhandler forskellige former for medicinske præparater, blandt andre insulin og væksthormoner. PROBLEMBESKRIVELSE Novo Nordisk har som bekendt en bred målgruppe og det kan være et problem er at ramme alle med den samme kampagne. Det er vigtigt der er en tydelig kommunikation, med et enkelt budskab ellers rammer budskabet ikke de rette. CSR er meget vigtigt for mange virksomheder i vore dage, men det er noget relativt nyt, så ikke alle virksomheder ved hvordan de får det kommunikeret ud. Dette kan være et stort problem, da Novo Nordisk gerne vil have et godt image og fremstå som en ansvarlig og grøn virksomhed. PROBLEMFORMULERING» Hvordan får man på websitet bedst kommunikeret virksomhedens CSR og hvilke virkemidler kan tages i brug for at promovere virksomhedens image? Og hvilke segmenter dækker de potentielle besøgende over? AFGRÆNSNING & KONSEKVENSER De digitale produkter er fungerende prototyper. Usability tests bliver ikke udført på nuværende tidspunkt, men vi beskriver dem vi vil lave og udfører dem efter afleveringen og inden eksamen. Resultaterne vil blive fremlagt til eksamen. Mangel på kommunikation af Novo Nordisk s CSR kan få negative følger i form af faldende aktier og dårlig omtale. Dette kan være et stort problem, da Novo Nordisk gerne vil have et godt image og fremstå som en ansvarlig og grøn virksomhed. 4

5 PROJEKTPLAN Dette er et længerevarende projekt og vi har derfor delt sprintet og i to sprints:» Et planlægnings/analyse sprint (Bilag 1: Sprint 1) og et» Produktions sprint (Bilag 1: Sprint 2). Som man kan se overlapper de to sprints en smule, men det har passet fint for os i dette projekt. Planning sheet, product backlog og burndown chart kan ses i bilagsmappen i ZIP-filen. METODE & TEORI Vores mål er at kommunikere Novo Nordisk s CSR. Det vil vi gøre via et website, banner reklamer og en application. For at ramme den rette målgruppe vil vi gennemføre forskellige analyser, en Interessentanalyse, en målgruppeanalyse og en kommunikationsanalyse. Vi vil også udføre en risiko analyse for at belyse de risici der kan være ved projektet. Ud fra analyse arbejdet vil vi fastlægge et design brief som grundlag for det færdige design. Brugervenlighed er også meget vigtigt, derfor vil vi udføre user tests (se andetsteds i rapporten). Der vil blive udarbejdet en projektplan som vi vil arbejde efter (se længere nede i rapporten). Ud fra vores analyser vil vi drage konklusioner i forhold til vores problem formulering. UDVIKLINGSMETODE Vi har valgt at bruge Scrum metoden i vores udviklingsarbejde. Scrum er en såkaldt agil udviklingsmetode, dette betyder den er meget fleksibel og gør det nemt at lave ændringer undervejs, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Scrum er velegnet til små udviklings teams og giver et godt overblik over opgaver og hvor langt man er med et givent projekt. Scrum tillader meget fleksible tidsplaner og derfor er det vigtigt at man er god til at estimere hvor meget tid de forskellige opgaver tager. Vi har valgt scrum pga. den store fleksibilitet metoden giver og pga. det fantastiske overblik product backlog systemet giver

6 6 ANALYSE AF NOVO NORDISK NUVÆRENDE SITE Hjemmesiden har en forholdsvis normal struktur, bestående af et logo og et banner over selve navigationsmenuen. Selve hjemmesidens content er til gengæld meget rodet på siden. Der er ikke en traditionel wrapper med indhold fra forsiden, men derimod bare en masse knapper og links som forvirrer øjnene. Al information og links er placeret inde i små grå bokse med afrundede hjørner. Farverne blå og grå går igen på sitet - det er de samme blå nuancer som ses i logoet. På undersiderne kommer en ny menu-kategori til syne, som oven i købet er en dropdown - det betyder at der er en menu inde i meuen med dropdown. Det gør navigationen meget rodet og giver brugeren et problem med at finde det relevante info på siden. Til gengæld har de placeret en search-bar i headeren, så man på den måde kan søge efter det materiale man leder efter. Når man navigerer rundt på hjemmesiden opdager man hurtigt at der er mange grå content-bokse som ikke er i brug - dvs. der ikke er noget tekst, men der er gjort plads til det. I bunden af sitet ses en footer som fylder hele vinduet - dvs. hvis der ikke er noget content på siden, fylder footeren bare det hele. (se eksempel på billedet) Man kan klikke på et + og et - symbol fra headeren og derved tilpasse skrifttypen - det vidner om at Novo Nordisk må have en meget bred målgruppe. Vælger man en stor skrifttype må det betyde at man er svagtseende. Den populære minimalistiske sætning less is more betyder at man skal nøjes med det absolut mest nødvendige - fx på et website. Dvs. sitet skal fremstå så enkelt som overhovedet muligt. Det har Novo Nordisk ikke benyttet sig af på deres danske website. Vi har forsøgt må vores redesign at holde det langt enklere og dermed mere minimalistisk. Det giver brugeren en mere overskuelig gennemgang af de enkelte muligheder. Alt unødvendig info er sparet væk i vores løsning. Dette kan også være med til at forvirre brugerens oplevelse af sitet. 6

7 MÅLGRUPPE ANALYSE Novo Nordisk s målgruppe må siges at være meget bred, rigtigt mange mennesker har en interesse i denne store virksomhed og hvad den foretager sig. Den almindelige befolkning, regeringer, aktionærer, læge og plejepersonale, patienter og patient foreninger og andre potentielle kunder. Novo Nordisk er selvfølgelig interesseret i at fremstå som en ansvarlig organisation, dette er generelt vigtigt for en virksomhed, men især for en virksomhed som udvikler, producere og sælger medicinal varer. Novo laver insulin, vækst hormon, fedme præparater mm. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Novo Nordisk s kunder. Novo s kunder er i den offentlige sundhedsektor og private forbrugere. Sundhedssektoren er læger og forskellige former for plejepersonale. Private forbrugere af novo s produkter er fra alle segmenter i samfundet. Fælles for begge grupper er at de har interesse for medicin og behandling. Da målgruppen er meget bred skal vores design være så simpelt og stilrent som muligt. Designet skal afspejle at Novo Nordisk er en tillidsvækkende og en ansvarlig virksomhed. 2 7

8 8 ANALYSE OG DISKUSSION AF VIRKSOMHEDENS CSR Klimaforandringer er et globalt problem og fylder meget i den samlede medie dækning. Det er vores tids vigtigste spørgsmål der skal løses i globalt sammenarbejde. Konsekvenserne af klimaforandringerne kan man begynde at se rundt om i verden f.eks arktis hvor isen smelter, i afrika hvor tørke fører til hungersnød og uroligheder og i asien hvor stormfloder og tyfoner slår alle rekorder. At afværge konsekvenserne af klimaforanringerne kræver en global indsats og et skift i forholdet til forssile brændsler. Corporate Social Responsability (CSR) eller virksomheden samfundsansvar, er en måde hvorpå en virksomhed kan planlægge en strategi for at vise kundere og interessenter at de tager ansvar. Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed og har et enormt produktions apperat. Derfor har vi valgt at fokusere på de miljømæssige udfordringer som virksomhed står overfor i forhold til udledning af drivhusgasser, energiforbrug og brug af farlige kemikalier. Vi i gruppen diskuterede hvorvidt det ville være muligt for Novo Nordisk at opretholde deres produktionskapacitet samtidig med at de overhovedet ikke forurener. Vi mente at selvom det ville være her at miljøbelastningen kunne reduceres mest muligt ville det ikke skabe yderligere værdi for virksomheden eller dens interessenter. Ved at belyse de bæredygtige tiltag i hele værdikæden frem for at fokusere på én bestemt del af den kan man illustrere at det samlede resultat er positivt. Derfor valgte vi at anvende livscyklustilgangen og bruge miljøministeriet til kvalitetssikring. 8

9 VORES CSR-STRATEGI 1 3 Novo Nordisk arbejder med at integrere miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter, ved at fokusere på bæredygtighed igennem et produkts liv viser at vi tager ansvar og prøver at løse nogle af de miljømmæssige udfordringer vi står over for. Nedenfor på siden kan du se hvordan vi arbejder med at mindske vores miljømæssige fodspor over hele produktets livscyklus. Livscyklusvurderingen følger principperne i forhold til ISO serien, og vurderingen er kvalitetssikret af miljøstyrelsen, som er Novo Nordisk (vores) aktør. Forskning og udvikling Vi har bæredygtighed øverst på listen allerede fra de tidligste stadier af vores forskning og udvikling. Vi undersøger de materialer og processer, som vi bruger til at fremstille vores produkter, samt hvordan disse pakkes til videre distribution. Grøn kemi er centralt i vores tilgang til miljøet. Vi fokuserer på:» at reducere mængden af miljø belastende materiale» at øge de samlede materialers effektivitet» at finde og udvikle kemiske alternativer Vores tilgang til bæredygtig produktion gør at vi har startet et sammenarbejde med en ekstern virksomhed, der er specialiseret i at måle, analysere og vurdere vores effekt på miljøet. Sammenarbejdet giver os mulighed for, at identificere potentielle problemer i fremstillingsprocessen og forbedre den. Materialer og naturressourcer Globalt set er der i stigende grad fokus på hvilke materialer og kemikalier et produkt indeholder. I Novo nordisk bestræber vi os på at bruge mindre farlig kemi og at mindske forbruget af miljøbeslastende materialer og naturressourcer. Vi anser bæredygtighed for at være den vigtigste udfordring i vores tid og gør en stor indsats for at mindske forbruget af vand og at bruge bæredygtige energi-alternativer til fossilebrændser. Patient sikkerheden er vores første prioritet og må aldrig sættes over styr, derfor bruger vi kun de bedste materialer der sikre den højeste kvalitet af produkter der injiceres af patienten. Vi undersøger hele tiden mulighed for at bruge bæredygtige materialer, når disse giver samme ydelse og sikkerhed. Produktion I Novo Nordisk er målsætningen om at være en bæredygtige virksomhed vigtig, især i vores massive produktions apparart. Her forsøger vi at mindske vores energiforbrug, vandforbrug og udledning af drivhusgasser. Vi overholder alle danske og eu regler og regulationer for luftemissioner i fremstillingen af vores produkter. Vi har startet et sammenarbejde med en ekstern virksomhed, der er specialiseret i at måle, analysere og vurdere vores effekt på miljøet. Sammenarbejdet giver os mulighed for, at identificere potentielle problemer i fremstillingsprocessen og forbedre den. 9

10 10 VORES CSR-STRATEGI 1 3 Salg og Marketing Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed med mange filialer rundt om i verden. Vores målsætning om bæredygtighed afspejles i hele koncernen og vi arbejder konstant på at forbedre vores tilgang til vores arbejde. Vi arbejder på at reducerer det samlede brædstofsforbrug af vores salgsflåde med 12% på verdensplan i Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed med filialer i hele verden. Vi har etableret projekter for at reducere energiforbruget på kontorer og samtidig øget medarbejdernes miljøbevidsthed med kurser i nettop dette. Distribution (og embalage) Pakning Vi har store krav til vores emballage der skal opfylde mange funktioner så som, at beskyttelse produktet under transport og lagring, give oplysninger om produktets indholdet og kunne modstå forfalskning. Emballage er i sin natur er en kilde til spild og omkostninger. Vi forsøger heletiden at udvikle innovative og bæredygtige emballageløsninger, som genandvendelse af materialer og reducering af miljøbelastende kemi. Vores produkter transporteres og distribueres globalt. I Novo Nordisk sammenarbejder vi med vores distributionsleverandører om at møde vores målsætning for bæredygtighed ved at mindske deres miljøbelastning. Brug af produktet Novo Nordisk er forpligtet til at forstå de potentielle virkninger af vores produkter i miljøet såvel som i mennesker. 10

11 KOMMUNIKATIONSPLAN 1 4 Digital Media Mangement, 2010 Vi har benyttet den ovenstående kommunikationsmodel til at analysere kommunikationen, den er baseret på Laswell s teori. Dette er en udvidet udgave hvor formål, støj, medie og effekt er tilføjet til den grundlæggende kommunikationsmodel med blot afsender, budskab og modtager. Denne model har gjort det nemt at visualisere elementerne i hele processen. Formål At kommunikere Novo Nordisk s CSR ud og få skabt interesse omkring dette. Afsender Virksomheden, Novo Nordisk der gerne vil kommunikere at de har et aktivt CSR program. Novo Nordisk er en stor multinational virksomhed der producerer forskellige former for medicin. Budskab Budskabet er at Novo Nordisk er en ansvarlig virksomhed der tager vare på verden. Støj» CSR kampagner fra andre virksomheder.» Negativ PR Medier» Facebook og twitter grupper.» Informations videor på youtube.com» En dedikeret CSR underside på Novo Nordiskøs homepage.» En application til smart phones og tablets, så man kan får information om CSR på farten.» Banner adds så man bliver gjort opmærksom på Novo s CSR på andre sites. Modtagere Befolkningen, regeringer, aktionærer, læge og plejepersonale, patienter og patient foreninger og potentielle kunder. Effekt Den forventede effekt er af budskabet trænger igennem til målgruppen og at der kommer fokus på Novo Nordisk s CSR. 11

12 12 TEKNIKKER Vi har udført dette projekt med følgende programmer og udstyr: Computerudstyr:» Asus (laptop)» Samsung (laptop)» Acer (laptop)» Custom PC Hjemmesideudvikling:» Photoshop CS6» Illustrator CS6» Fireworks CS6» Dreamweaver CS6» Notepad++ Rapport:» Adobe InDesign CS6» Microsoft Word 07» PDF Creator Banner:» Flash CS6 Diagrammer, modeller, tidsplan o.a.:» Microsoft Excel 07 NAVIGATIONSDIAGRAM» Se bilag 2 12

13 SEO meta name= description : Meta description er den korte beskrivelse der vises når man søger på google - det er det målgruppen læser inden de klikker sig ind på selve siden. Her nævner vi vores keywords, som er de mest relevante ord for projektet. Det ser sådan ud:» CSR er betegnelsen på Novo Nordisk virksomhedsinitiativer, hvor vi tager hensyn til alle mål gruppernes interesser og dermed sikrer det sociale asnvar. Initiativerne er kendetegnet ved, at vi går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov - klik ind og se vores CSRstrategi. Som det ses i beskrivelsen nævner vi CSR og sociale ansvar flere gange, da det er vores keywords og netop det vi gerne vil findes på ved en google-søgning. Særligt Novo s kunder kunne vælge at søge eksempelvis Novo Nordisk CSR og så får de denne beskrivelse op. meta name= keywords : Keywords bliver som bekendt ikke brugt at google længere, men er en god idé at have, for selv hele tiden at være opmærksom på hvilke ord vi vil find es på, på google. Vi har følgende keywords:» CSR, Novo Nordisk CSR, Corporate Social Responsibility, CSR strategi, Socialt Ansvar, Novo Nordisk Og som det ses i beskrivelsen går mange af disse keywords igen og det er vigtigt at være være opmærksom på sine keywords, når man skriver artikler o.lign på websitet. Alle keywords forsøger vi at gentage i 2 % af alt indhold på hjemmesiden - er det under 2 % kan man ikke kalde det et keyword. Webtracking kode (Google Analytics): En webtracking kode giver en statistik over antal besøgende på websitet og man kan her samtidig følge med i hvilke søgninger og overvejelser brugerne har gjort. Et super værktøj til at optimere indholdet ud fra brugerens adfærd på sitet. Samtidig laver Google en segmenteringsoversigt (målgruppe for besøgende). På denne måde sikrer vi også at vi kommunikerer til det rette segment. Title-tag Title-tagget hedder» Novo Nordisk - CSR på alle sider, men viser samtidig hvilket side man befinder sig på. - fx:» Novo Nordisk - CSR Om Os. Dette gør at vi har endnu en grund til at gentage Novo Nordisk og CSR som begge er vigtige keywords. 13

14 14 USE-CASE Tilmeld til nyhedsbrev. Identifier UC1 Description Brugeren skal have mulighed for at tilmelde sin til nyhedsbrev på hjemmesiden. Goal Målet er at bruger kan tilmelde sin . Preconditions Brugeren skal have en aktiv internet forbindelse. Frequency Ca. 100 gange pr. dag. Basic course Brugeren indtaster valide data. Alternate course A Brugeren indtaster non valide data og kan derfor ikke oprettes i systemet. Postconditions Brugeren har succes med at tilmelde sin til websitet. Brugeren indtaster non valide data og bliver derfor ikke oprettet i systemet. Actors Bruger System administrator 14

15 15 USE-CASE MODEL

16 16 DESIGN BRIEF Projekt opsumering Opgaven lyder at kommunikere virksomhedens (Novo Nordisk) CSR bedst muligt fra websitet. Websitet skal fremstå fuld funktionel og skal udover et overskueligt design også indeholde en detaljeret forklaring af deres præcise CSR-strategi. Hjemmesiden laves helt fra bunden og udvikles med HTML, CSS og jquery, men billederne bruger vi enten fra deres egen eksisterende hjemmeside, eller fra andre websites. Konkurrencedygtig positionering Novo Nordisk s hjemmeside skal simplificeres i form af bedre navigation og mindre information på samme side. Derudover skal CSR-strategien tydeligt fremtræde fra hjemmesidens forside, så modtageren ikke er i tvivl om at Novo har et socialt ansvar. Designstilen på redesignet må gerne minde om Novo s internationale side - samme farvesammensætning, men altså bare optimeret i enkeltheden. 16 Modtagerprofil Hjemmesiden hendvender sig særligt til Novo Nordisk kunder, som typisk er andre store virksomheder. Med en velovervejet CSR-strategi fra Novo s side, får kunderne højst sandsynligt større respekt og tillid til firmaet. Af andre profiler er selvfølgelig selve befolkningen. Det er vigtigt at vi med vores redesign rammer disse modtagergrupper og får præsenteret CSRstrategien, så det er det første man ser på sitet. Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed og har noget at leve op til, det er derfor vigtigt at holde et enkelt og præsentabelt design, som dækker alle målgruppers behov. Indtryk af websitet Novo Nordisk har både et dansk site og et internationalt site - deres danske hjemmeside ser ved første øjekast forholdsvis rodet ud og man kan slet ikke se deres CSR-strategi (ikke engang ved en søgning). Den internationale side er meget bedre sat op og er ikke lige så uoverskuelig som den danske. Dog er det også her svært at finde noget som helst info omkring deres CSR - ved en søgning bliver det dog muligt at finde noget. Vi sørger for at deres CSR-strategi bliver nem og overskuelig at tilgå direkte fra forsiden. Kommunikations strategi Både på det danske og det internationale site kommunikerer Novo en meget neutral tone - de har begge blå som hovedfarve - både i logoet, men også som hovedfarve på hjemmesiden. Hjemmesidens største problem er, som tidligere nævnt den rodede navigation og oplevelse. Modtageren for alt for mange navigationsmuligheder og informationer smidt i hovedet på en gang. Dette gælder begge hjemmesiderne med mest for den danske.

17 DESIGN INFORMATIONSDESIGN Selve redesignet af Novo s hjemmeside er tilpasset efter computer. Derudover har vi produceret en app, som gør brugerfladen endnu bedre når man benytter mobil eller tablet - dette giver en bedre oplevelse i forhold til selve sitet. Vi har lagt stor vægt på at informere om Novo s CSR-strategi, så man med det samme fra forsiden kan se, at Novo har et socialt internationalt ansvar. Derudover har vi lagt stor vægt på billeder på sitet - dette gør at modtageren føler sig mere velkommen og det kommer ikke til at se så tungt ud. Målet er at modtageren allerførst ser slideshowet i toppen og dernæst får øje på informationerne under slider-billedet - nemlig info om Novo s CSR-strategi. Vi har holdt websitet i en neutral stil og undladt al unødvendig info - det giver brugeren en roligere og bedre oplevelse. Den blå farve på hjemmesiden er inspireret af Novo Nordisk logoet - dette skaber en vis genkendelighed på sitet. Den mørke blå farve (#28326c) i Novo Nordisk logoet går igen i både menu og overskifter, imens den lyse Novo farve (#00b5e9) ses som den dominerende farve i footeren. NAVIGATIONSDESIGN Computer og tabletversionerne er ens og brugeren kan her navigere i en menu der er placeret øverst til højre - ved siden af Novo logoet. Når brugeren holder musen over menuen skaber det en hovereffekt - den mørke blå farve skifter over i den lyse Novo-farve. Stilen er den samme og de to farver går igen på hele sitet. Når brugeren klikker på et menupunkt forbliver det i den lyse blå farve, så man ikke er i tvivl om hvor på sitet man befinder sig. Samtidig ses en brødkrummesti lige under slideshowet - dette gør at brugeren umuligt kan være i tvivl om hvor man befinder sig - man kan kalde det en slags dobbelt sikring. PRÆSENTATIONSDESIGN Det er vigtigt at Novo Nordisk s hjemmeside kan blive vist præsentabelt på både computer tablet og smartphone, da mange bruger alle disse platforme i dagligdagen. Hjemmesiden bliver derfor optimeret til computer og så har man derudover mulighed for at downloade en gratis app til tablet og smartphone. Da Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed har de i den grad noget at leve op til - vi bestræber os efter at holde designet så enkelt som muligt, men samtidig kommunikere al nødvendig information ud. Den blå farve fra logoet går igen på hele websitet og vi prøver at skabe en så stort genkendelighed som overhovedet muligt. Det skal være nemt og logisk at navigere rundt på alle platformene og derfor er vores navigation meget brugervenlig - der er udelukkende én menu og alt herfra kan tilgås ved et enkelt eller max 2 klik. Indledende artikler skal være korte og kontante, men da målgruppen højst sandsynligt kan være interesseret i en længere og mere detaljeret/ sigende artikel skal det stadig være muligt at klikke sig ind og læse artikler i deres fulde længde. INTERAKTIONSDESIGN I computerdesignet kan hjemmesiden selvfølgelig betjenes enten med mus eller touchpad. Man kan tilgå alle nyttige info ved hjælp af maksimum 2 klik på hele sitet igennem. App en til tablet og smartphone er designet så brugeren nemt kan navigere i menuen kun ved hjælp af en enkelt finger - det gør det mere brugervenligt. Menunen i computerversionen er placeret i øverste højre hjørne i samme niveau som logoet - på app en til smartphone er menuerne placeret under hinanden, så man nemmere kan tilgå det relevante info. 17

18 18 3. NORMALFORM ER-MODEL Entity Attributes Datatype PK/NN/AI subscribe ID INT PK/AI fname VARCHAR (45) NN lname VARCHAR (45) NN VARCHAR (45) NN ER model/atributter Dette er ER modellen til vores nyhedsbrev tilmelding, et relativt simpelt system, men passende til den løsning vi har valgt. Attribut tabellen viser de attributter som entiteten subscribe indeholder. ID er en integer (hel tal) variabel. ID er som man kan se primary key og er sat til auto-increment, således at hver post får et unikt id (1,2,3,4 osv.). De resterende variable er varchar (variable character), de er alle sat til 45 tegn, men kan indeholde færre. 18

19 INTERESSENTER» Hvem bliver berørt af projektforløbet?» Hvem bliver berørt af projektresultatet? 1 Vi har taget udgangspunkt i at forbedre miljøet og klimaet. Der findes flere interessenter i forbindelse med nye CSR-tiltag. Den første interessent vil være Novo Nordisk selv, da det er dem der får promoveret de nye tiltag og dermed er med til at skabe en bedre arbejdsplads og et bredere netværk. Ansatte i Novo Nordisk vil få bedre arbejdsvilkår på arbejdspladsen og dermed være den vigtigste interessent i forløbet. Novo Nordisk kunder får et godt indtryk af virksomheden, når de oplever gode CSR-strategier - dette skaber et stærkere netværk for hele virksomheden. Interessenter i forhold til kampagnen: Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/posion Håndtering af interessenten Novo Nordisk Promovering Manglende reklame Skaber gode rammer på arbejdspladsen Ansa!e i Novo Bedre arbejdsvilkår Ingen Interesse i gode forhold på arbejdspladsen Novo s kunder Miljøfordele Ingen Lokalsamfundet Miljøfordele Ingen 5 Digital Media Management,

20 20 INTERESSENTER Interessenter i forhold l projektet: Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/posion Håndtering af interessenten Undervisere Promovering Manglende reklame Opgaveformulering og guidemer Fremmøde l guide Aflevering l den Virksomheder Se vores færdigheder Ingen Ingen Online lgængeligt projekt Os selv Udvikler vores færdigheder Ingen Tid, informaonssøgning, guidemer Projektplan, guide- mer Nye/andre studerende Inspiraon l egne projekter Ingen Ingen Ingen 20

21 RISIKOANALYSE 1 6 Digital Media Management At lave en risikoanalyse er med l at hjælpe gruppen l at få overblik over uforudsete problemer og være med l at forebygge dem. Alle tal er baseret på en skala fra 1-5, risikoværdien er værdien af sandsynligheden * konsekvensen. Hvad kan gå galt? Sandsynlighed Konsekvens Risikoværdi Hvordan forebygges dee? Hvis det sker Et gruppemedlem deltager ikke akvt (sygdom eller andet) Gruppen forsøger at forebygge de!e selv og arbejde lidt på trods af eventuelle problemer. Må resten af gruppe arbejde videre på projektet. Manglende guidemer undervejs Ved at planlægge guide- merne internt i gruppen. Må gruppen få feedback på anden vis. Problemer med webudviklingen Sørge for løbende at validere siden og få flere øjne på kodningen. Gruppen arbejder sammen på at løse problemet Manglende forståelse for projektbeskrivelsen / fejl i rapporten Gruppen skal sørge for at læse opgavebeskrivelsen l punkt og prikke og o#e spørge lærerne l råds Booke en guideme Tekniske fejl Daglig back-up af filer (filer gemmes både på intern computer og dropbox) Har gruppen taget backup 21

22 22 SUPLERENDE MATERIALE Vi har produceret to suplerende materialer - en app og en række bannerannoncer. BANNERANNONCE: Der er i alt lavet 3 bannerannoncer. Alle bannere er udviklet i Adobe FLASH CS6 og vi har valgt at lave to korte bannerpræsentationer, samt én der viser hele deres CSR-strategi. Alle bannerne har et eller flere dominerende billeder, som giver den rette stemning for målgruppen. Meningen er at bannerne vises som reklamer på andre websites, så man ikke skal besøge Novo s site for at finde dem. Det kan give flere mennesker en idé om at Novo Nordisk har et social engagement. Se bannerne her:» Bannerannonce 1: Viser kort og godt at de benytter sig at Corporate Social Responsibility og slutter af med Novo Nordisk logo. Baggrunden viser jordkloden set fra rummet, da Novo ikke blot er med til at hjælpe mennesker, men også den store forandring der sker på hele jordkloden globalt set. Teksten består af samme farve som Novo-logoet for at skabe genkendelighed og der er på dette banner ikke ret meget info og selve Novo s CSR-strategi vises ikke her. Bannerannonce 2: Viser modsat den anden annonce en masse info og 6 punkter med Novo Nordisk CSR-strategi, præsenteret enkeltvis. Baggrundsbillede er taget fra Novo Nordisk nuværende hjemmeside og er et eksempel på en mand der ville have glæde af Novo s sociale ansvar. I den blå tekstboks ses et billede af en jordklode der holdes i en hånd - dette giver indtryk af at Novo har verdenen i deres hule hånd og har styr på det de laver. 22 Bannerannonce 3: Viser ligesom bannerannonce 1 kort at Novo har en CSRstrategi. Her afsluttes Corporate Social Responsibility med at fremhæve alle startbogstaverne, hvis modtagerne bedre kender den korte betegnelse - nemlig CSR. Den række billeder modtageren bliver præsenteret for er fra Novo Nordisk egen internationale hjemmeside og giver et indtryk af at de virkelig har et stort social ansvar.

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Indholdsfortegnelse 2 Projektformulering 3-5 Problemformulering

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B

Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B Timandra Brunne Cæcilie Overgaard Pernille Ærsøe Nielsen Viktoria Tuyet Christensen Susanne Birch Munk Hindberg 1 Indholdsfortegnelse Udvikling

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere