2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt"

Transkript

1 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1

2 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/BANNER.HTML LINK TIL APPLIKATION: CHRISTIANDEVRIES.DK/APPS/NOVO/INDEX.HTML KLASSE: MULA 3. SEM 2013/2014 GRUPPENUMMER: 1 VEJLEDERE: FDTA, THA, JHI, TUJE, IRF, TBN, IWP OMFANG (MED MELLEMRUM): ANSLAG INKL. BILAG GRUPPEMEDLEMMER: NAVN: SKOL /VALGFAG: UNDERSKRIFT: ALEXANDER KOFOD THISISALEX.COM HANDHELD DEVICES CHRISTIAN LUND CHRISTIANDEVRIES.DK HANDHELD DEVICES MARK HALDING HALDINGWEB.DK HANDHELD DEVICES 2

3 INDHOLD CSR 4 INDLEDNING Kort indledning. 4 PROBLEMBESKRIVELSE Beskrivelse af problemet. 4 PROBLEMFORMULERING Problemformuleringen. 4 AFGRÆNSNING Kort afgrænsning. 6 PROJEKTPLAN Beskrivelse af projektplan. 7 METODE & TEORI Beskrivelse af metode og teori 8 ANALYSER Analyse af Novos site, målgruppe og virksomhedens CSR 9 CSR-STRATEGI Beskrivelse af Novo Nordisk CSR-strategi 11 KOMMUNIKATIONSPLAN Beskrivelse af kommunikationsplanen 12 TEKNIKKER & NAVIGATION Beskrivelse af teknikker og henvisning til navigationsdiagram 13 SEO SEO dokumentation 14 USE CASE Use-Case beskrivelse 14 USE CASE MODEL En enkel Use-Case Model. 16 DESIGN BRIEF & DESIGN Overvejelser omkring designet. 18 ER-MODEL Kort forklaring på ER-modellen. 19 INTERESSENTER Beskrivelser af kampagnens interessenter. 21 RISIKOANALYSE Hvad kan gå galt i arbejdsprocessen?. 22 SUPLERENDE MATERIALE Dokumentation af bannerannoncer og applikation. 25 FURPS FURPS punktliste. 26 USABILITY TEST Forklaring på fremgangsmåden til brugertest. 27 WEBSITE UDVIKLING Websitets udviklingsfase 28 KODEFORKLARING Kodeforklaring af website og app. 29 KONKLUSION Projektets konklusion 29 REFLEKSION Projektets refleksion 30 LITTERATURLISTE Kildeoversigt. 31 BILAG Beskrivelse af bilag som henvises fra rapporten. 3

4 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDLEDNING I en moderne verden er der fokus på hvordan virksomheder agerer i forhold til vigtige emner som klima, miljø, arbejdsmæssige forhold, menneske rettigheder, sociale vilkår mm. Virksomheder har ikke længere råd til at ignorere deres ansvar for de ovenstående emner, så man taler om CSR eller Corporate Social Responsability, CSR dækker over de forskellige tiltag man som virksomhed tager for at sikre sig. Manglende CSR kan skade en virksomhed alvorligt økonomisk og direkte være en trussel for dens fortsatte eksistens. Dårlig/manglende CSR kan føre til dårlig PR, faldende aktier og blive en stor trussel for virksomheden. Til dette projekt har vi valgt Novo nordisk, en spændende multinational dansk virksomhed. Novo Nordisk udvikler, producerer og forhandler forskellige former for medicinske præparater, blandt andre insulin og væksthormoner. PROBLEMBESKRIVELSE Novo Nordisk har som bekendt en bred målgruppe og det kan være et problem er at ramme alle med den samme kampagne. Det er vigtigt der er en tydelig kommunikation, med et enkelt budskab ellers rammer budskabet ikke de rette. CSR er meget vigtigt for mange virksomheder i vore dage, men det er noget relativt nyt, så ikke alle virksomheder ved hvordan de får det kommunikeret ud. Dette kan være et stort problem, da Novo Nordisk gerne vil have et godt image og fremstå som en ansvarlig og grøn virksomhed. PROBLEMFORMULERING» Hvordan får man på websitet bedst kommunikeret virksomhedens CSR og hvilke virkemidler kan tages i brug for at promovere virksomhedens image? Og hvilke segmenter dækker de potentielle besøgende over? AFGRÆNSNING & KONSEKVENSER De digitale produkter er fungerende prototyper. Usability tests bliver ikke udført på nuværende tidspunkt, men vi beskriver dem vi vil lave og udfører dem efter afleveringen og inden eksamen. Resultaterne vil blive fremlagt til eksamen. Mangel på kommunikation af Novo Nordisk s CSR kan få negative følger i form af faldende aktier og dårlig omtale. Dette kan være et stort problem, da Novo Nordisk gerne vil have et godt image og fremstå som en ansvarlig og grøn virksomhed. 4

5 PROJEKTPLAN Dette er et længerevarende projekt og vi har derfor delt sprintet og i to sprints:» Et planlægnings/analyse sprint (Bilag 1: Sprint 1) og et» Produktions sprint (Bilag 1: Sprint 2). Som man kan se overlapper de to sprints en smule, men det har passet fint for os i dette projekt. Planning sheet, product backlog og burndown chart kan ses i bilagsmappen i ZIP-filen. METODE & TEORI Vores mål er at kommunikere Novo Nordisk s CSR. Det vil vi gøre via et website, banner reklamer og en application. For at ramme den rette målgruppe vil vi gennemføre forskellige analyser, en Interessentanalyse, en målgruppeanalyse og en kommunikationsanalyse. Vi vil også udføre en risiko analyse for at belyse de risici der kan være ved projektet. Ud fra analyse arbejdet vil vi fastlægge et design brief som grundlag for det færdige design. Brugervenlighed er også meget vigtigt, derfor vil vi udføre user tests (se andetsteds i rapporten). Der vil blive udarbejdet en projektplan som vi vil arbejde efter (se længere nede i rapporten). Ud fra vores analyser vil vi drage konklusioner i forhold til vores problem formulering. UDVIKLINGSMETODE Vi har valgt at bruge Scrum metoden i vores udviklingsarbejde. Scrum er en såkaldt agil udviklingsmetode, dette betyder den er meget fleksibel og gør det nemt at lave ændringer undervejs, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Scrum er velegnet til små udviklings teams og giver et godt overblik over opgaver og hvor langt man er med et givent projekt. Scrum tillader meget fleksible tidsplaner og derfor er det vigtigt at man er god til at estimere hvor meget tid de forskellige opgaver tager. Vi har valgt scrum pga. den store fleksibilitet metoden giver og pga. det fantastiske overblik product backlog systemet giver

6 6 ANALYSE AF NOVO NORDISK NUVÆRENDE SITE Hjemmesiden har en forholdsvis normal struktur, bestående af et logo og et banner over selve navigationsmenuen. Selve hjemmesidens content er til gengæld meget rodet på siden. Der er ikke en traditionel wrapper med indhold fra forsiden, men derimod bare en masse knapper og links som forvirrer øjnene. Al information og links er placeret inde i små grå bokse med afrundede hjørner. Farverne blå og grå går igen på sitet - det er de samme blå nuancer som ses i logoet. På undersiderne kommer en ny menu-kategori til syne, som oven i købet er en dropdown - det betyder at der er en menu inde i meuen med dropdown. Det gør navigationen meget rodet og giver brugeren et problem med at finde det relevante info på siden. Til gengæld har de placeret en search-bar i headeren, så man på den måde kan søge efter det materiale man leder efter. Når man navigerer rundt på hjemmesiden opdager man hurtigt at der er mange grå content-bokse som ikke er i brug - dvs. der ikke er noget tekst, men der er gjort plads til det. I bunden af sitet ses en footer som fylder hele vinduet - dvs. hvis der ikke er noget content på siden, fylder footeren bare det hele. (se eksempel på billedet) Man kan klikke på et + og et - symbol fra headeren og derved tilpasse skrifttypen - det vidner om at Novo Nordisk må have en meget bred målgruppe. Vælger man en stor skrifttype må det betyde at man er svagtseende. Den populære minimalistiske sætning less is more betyder at man skal nøjes med det absolut mest nødvendige - fx på et website. Dvs. sitet skal fremstå så enkelt som overhovedet muligt. Det har Novo Nordisk ikke benyttet sig af på deres danske website. Vi har forsøgt må vores redesign at holde det langt enklere og dermed mere minimalistisk. Det giver brugeren en mere overskuelig gennemgang af de enkelte muligheder. Alt unødvendig info er sparet væk i vores løsning. Dette kan også være med til at forvirre brugerens oplevelse af sitet. 6

7 MÅLGRUPPE ANALYSE Novo Nordisk s målgruppe må siges at være meget bred, rigtigt mange mennesker har en interesse i denne store virksomhed og hvad den foretager sig. Den almindelige befolkning, regeringer, aktionærer, læge og plejepersonale, patienter og patient foreninger og andre potentielle kunder. Novo Nordisk er selvfølgelig interesseret i at fremstå som en ansvarlig organisation, dette er generelt vigtigt for en virksomhed, men især for en virksomhed som udvikler, producere og sælger medicinal varer. Novo laver insulin, vækst hormon, fedme præparater mm. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Novo Nordisk s kunder. Novo s kunder er i den offentlige sundhedsektor og private forbrugere. Sundhedssektoren er læger og forskellige former for plejepersonale. Private forbrugere af novo s produkter er fra alle segmenter i samfundet. Fælles for begge grupper er at de har interesse for medicin og behandling. Da målgruppen er meget bred skal vores design være så simpelt og stilrent som muligt. Designet skal afspejle at Novo Nordisk er en tillidsvækkende og en ansvarlig virksomhed. 2 7

8 8 ANALYSE OG DISKUSSION AF VIRKSOMHEDENS CSR Klimaforandringer er et globalt problem og fylder meget i den samlede medie dækning. Det er vores tids vigtigste spørgsmål der skal løses i globalt sammenarbejde. Konsekvenserne af klimaforandringerne kan man begynde at se rundt om i verden f.eks arktis hvor isen smelter, i afrika hvor tørke fører til hungersnød og uroligheder og i asien hvor stormfloder og tyfoner slår alle rekorder. At afværge konsekvenserne af klimaforanringerne kræver en global indsats og et skift i forholdet til forssile brændsler. Corporate Social Responsability (CSR) eller virksomheden samfundsansvar, er en måde hvorpå en virksomhed kan planlægge en strategi for at vise kundere og interessenter at de tager ansvar. Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed og har et enormt produktions apperat. Derfor har vi valgt at fokusere på de miljømæssige udfordringer som virksomhed står overfor i forhold til udledning af drivhusgasser, energiforbrug og brug af farlige kemikalier. Vi i gruppen diskuterede hvorvidt det ville være muligt for Novo Nordisk at opretholde deres produktionskapacitet samtidig med at de overhovedet ikke forurener. Vi mente at selvom det ville være her at miljøbelastningen kunne reduceres mest muligt ville det ikke skabe yderligere værdi for virksomheden eller dens interessenter. Ved at belyse de bæredygtige tiltag i hele værdikæden frem for at fokusere på én bestemt del af den kan man illustrere at det samlede resultat er positivt. Derfor valgte vi at anvende livscyklustilgangen og bruge miljøministeriet til kvalitetssikring. 8

9 VORES CSR-STRATEGI 1 3 Novo Nordisk arbejder med at integrere miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter, ved at fokusere på bæredygtighed igennem et produkts liv viser at vi tager ansvar og prøver at løse nogle af de miljømmæssige udfordringer vi står over for. Nedenfor på siden kan du se hvordan vi arbejder med at mindske vores miljømæssige fodspor over hele produktets livscyklus. Livscyklusvurderingen følger principperne i forhold til ISO serien, og vurderingen er kvalitetssikret af miljøstyrelsen, som er Novo Nordisk (vores) aktør. Forskning og udvikling Vi har bæredygtighed øverst på listen allerede fra de tidligste stadier af vores forskning og udvikling. Vi undersøger de materialer og processer, som vi bruger til at fremstille vores produkter, samt hvordan disse pakkes til videre distribution. Grøn kemi er centralt i vores tilgang til miljøet. Vi fokuserer på:» at reducere mængden af miljø belastende materiale» at øge de samlede materialers effektivitet» at finde og udvikle kemiske alternativer Vores tilgang til bæredygtig produktion gør at vi har startet et sammenarbejde med en ekstern virksomhed, der er specialiseret i at måle, analysere og vurdere vores effekt på miljøet. Sammenarbejdet giver os mulighed for, at identificere potentielle problemer i fremstillingsprocessen og forbedre den. Materialer og naturressourcer Globalt set er der i stigende grad fokus på hvilke materialer og kemikalier et produkt indeholder. I Novo nordisk bestræber vi os på at bruge mindre farlig kemi og at mindske forbruget af miljøbeslastende materialer og naturressourcer. Vi anser bæredygtighed for at være den vigtigste udfordring i vores tid og gør en stor indsats for at mindske forbruget af vand og at bruge bæredygtige energi-alternativer til fossilebrændser. Patient sikkerheden er vores første prioritet og må aldrig sættes over styr, derfor bruger vi kun de bedste materialer der sikre den højeste kvalitet af produkter der injiceres af patienten. Vi undersøger hele tiden mulighed for at bruge bæredygtige materialer, når disse giver samme ydelse og sikkerhed. Produktion I Novo Nordisk er målsætningen om at være en bæredygtige virksomhed vigtig, især i vores massive produktions apparart. Her forsøger vi at mindske vores energiforbrug, vandforbrug og udledning af drivhusgasser. Vi overholder alle danske og eu regler og regulationer for luftemissioner i fremstillingen af vores produkter. Vi har startet et sammenarbejde med en ekstern virksomhed, der er specialiseret i at måle, analysere og vurdere vores effekt på miljøet. Sammenarbejdet giver os mulighed for, at identificere potentielle problemer i fremstillingsprocessen og forbedre den. 9

10 10 VORES CSR-STRATEGI 1 3 Salg og Marketing Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed med mange filialer rundt om i verden. Vores målsætning om bæredygtighed afspejles i hele koncernen og vi arbejder konstant på at forbedre vores tilgang til vores arbejde. Vi arbejder på at reducerer det samlede brædstofsforbrug af vores salgsflåde med 12% på verdensplan i Novo Nordisk er en verdensomspændende virksomhed med filialer i hele verden. Vi har etableret projekter for at reducere energiforbruget på kontorer og samtidig øget medarbejdernes miljøbevidsthed med kurser i nettop dette. Distribution (og embalage) Pakning Vi har store krav til vores emballage der skal opfylde mange funktioner så som, at beskyttelse produktet under transport og lagring, give oplysninger om produktets indholdet og kunne modstå forfalskning. Emballage er i sin natur er en kilde til spild og omkostninger. Vi forsøger heletiden at udvikle innovative og bæredygtige emballageløsninger, som genandvendelse af materialer og reducering af miljøbelastende kemi. Vores produkter transporteres og distribueres globalt. I Novo Nordisk sammenarbejder vi med vores distributionsleverandører om at møde vores målsætning for bæredygtighed ved at mindske deres miljøbelastning. Brug af produktet Novo Nordisk er forpligtet til at forstå de potentielle virkninger af vores produkter i miljøet såvel som i mennesker. 10

11 KOMMUNIKATIONSPLAN 1 4 Digital Media Mangement, 2010 Vi har benyttet den ovenstående kommunikationsmodel til at analysere kommunikationen, den er baseret på Laswell s teori. Dette er en udvidet udgave hvor formål, støj, medie og effekt er tilføjet til den grundlæggende kommunikationsmodel med blot afsender, budskab og modtager. Denne model har gjort det nemt at visualisere elementerne i hele processen. Formål At kommunikere Novo Nordisk s CSR ud og få skabt interesse omkring dette. Afsender Virksomheden, Novo Nordisk der gerne vil kommunikere at de har et aktivt CSR program. Novo Nordisk er en stor multinational virksomhed der producerer forskellige former for medicin. Budskab Budskabet er at Novo Nordisk er en ansvarlig virksomhed der tager vare på verden. Støj» CSR kampagner fra andre virksomheder.» Negativ PR Medier» Facebook og twitter grupper.» Informations videor på youtube.com» En dedikeret CSR underside på Novo Nordiskøs homepage.» En application til smart phones og tablets, så man kan får information om CSR på farten.» Banner adds så man bliver gjort opmærksom på Novo s CSR på andre sites. Modtagere Befolkningen, regeringer, aktionærer, læge og plejepersonale, patienter og patient foreninger og potentielle kunder. Effekt Den forventede effekt er af budskabet trænger igennem til målgruppen og at der kommer fokus på Novo Nordisk s CSR. 11

12 12 TEKNIKKER Vi har udført dette projekt med følgende programmer og udstyr: Computerudstyr:» Asus (laptop)» Samsung (laptop)» Acer (laptop)» Custom PC Hjemmesideudvikling:» Photoshop CS6» Illustrator CS6» Fireworks CS6» Dreamweaver CS6» Notepad++ Rapport:» Adobe InDesign CS6» Microsoft Word 07» PDF Creator Banner:» Flash CS6 Diagrammer, modeller, tidsplan o.a.:» Microsoft Excel 07 NAVIGATIONSDIAGRAM» Se bilag 2 12

13 SEO meta name= description : Meta description er den korte beskrivelse der vises når man søger på google - det er det målgruppen læser inden de klikker sig ind på selve siden. Her nævner vi vores keywords, som er de mest relevante ord for projektet. Det ser sådan ud:» CSR er betegnelsen på Novo Nordisk virksomhedsinitiativer, hvor vi tager hensyn til alle mål gruppernes interesser og dermed sikrer det sociale asnvar. Initiativerne er kendetegnet ved, at vi går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov - klik ind og se vores CSRstrategi. Som det ses i beskrivelsen nævner vi CSR og sociale ansvar flere gange, da det er vores keywords og netop det vi gerne vil findes på ved en google-søgning. Særligt Novo s kunder kunne vælge at søge eksempelvis Novo Nordisk CSR og så får de denne beskrivelse op. meta name= keywords : Keywords bliver som bekendt ikke brugt at google længere, men er en god idé at have, for selv hele tiden at være opmærksom på hvilke ord vi vil find es på, på google. Vi har følgende keywords:» CSR, Novo Nordisk CSR, Corporate Social Responsibility, CSR strategi, Socialt Ansvar, Novo Nordisk Og som det ses i beskrivelsen går mange af disse keywords igen og det er vigtigt at være være opmærksom på sine keywords, når man skriver artikler o.lign på websitet. Alle keywords forsøger vi at gentage i 2 % af alt indhold på hjemmesiden - er det under 2 % kan man ikke kalde det et keyword. Webtracking kode (Google Analytics): En webtracking kode giver en statistik over antal besøgende på websitet og man kan her samtidig følge med i hvilke søgninger og overvejelser brugerne har gjort. Et super værktøj til at optimere indholdet ud fra brugerens adfærd på sitet. Samtidig laver Google en segmenteringsoversigt (målgruppe for besøgende). På denne måde sikrer vi også at vi kommunikerer til det rette segment. Title-tag Title-tagget hedder» Novo Nordisk - CSR på alle sider, men viser samtidig hvilket side man befinder sig på. - fx:» Novo Nordisk - CSR Om Os. Dette gør at vi har endnu en grund til at gentage Novo Nordisk og CSR som begge er vigtige keywords. 13

14 14 USE-CASE Tilmeld til nyhedsbrev. Identifier UC1 Description Brugeren skal have mulighed for at tilmelde sin til nyhedsbrev på hjemmesiden. Goal Målet er at bruger kan tilmelde sin . Preconditions Brugeren skal have en aktiv internet forbindelse. Frequency Ca. 100 gange pr. dag. Basic course Brugeren indtaster valide data. Alternate course A Brugeren indtaster non valide data og kan derfor ikke oprettes i systemet. Postconditions Brugeren har succes med at tilmelde sin til websitet. Brugeren indtaster non valide data og bliver derfor ikke oprettet i systemet. Actors Bruger System administrator 14

15 15 USE-CASE MODEL

16 16 DESIGN BRIEF Projekt opsumering Opgaven lyder at kommunikere virksomhedens (Novo Nordisk) CSR bedst muligt fra websitet. Websitet skal fremstå fuld funktionel og skal udover et overskueligt design også indeholde en detaljeret forklaring af deres præcise CSR-strategi. Hjemmesiden laves helt fra bunden og udvikles med HTML, CSS og jquery, men billederne bruger vi enten fra deres egen eksisterende hjemmeside, eller fra andre websites. Konkurrencedygtig positionering Novo Nordisk s hjemmeside skal simplificeres i form af bedre navigation og mindre information på samme side. Derudover skal CSR-strategien tydeligt fremtræde fra hjemmesidens forside, så modtageren ikke er i tvivl om at Novo har et socialt ansvar. Designstilen på redesignet må gerne minde om Novo s internationale side - samme farvesammensætning, men altså bare optimeret i enkeltheden. 16 Modtagerprofil Hjemmesiden hendvender sig særligt til Novo Nordisk kunder, som typisk er andre store virksomheder. Med en velovervejet CSR-strategi fra Novo s side, får kunderne højst sandsynligt større respekt og tillid til firmaet. Af andre profiler er selvfølgelig selve befolkningen. Det er vigtigt at vi med vores redesign rammer disse modtagergrupper og får præsenteret CSRstrategien, så det er det første man ser på sitet. Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed og har noget at leve op til, det er derfor vigtigt at holde et enkelt og præsentabelt design, som dækker alle målgruppers behov. Indtryk af websitet Novo Nordisk har både et dansk site og et internationalt site - deres danske hjemmeside ser ved første øjekast forholdsvis rodet ud og man kan slet ikke se deres CSR-strategi (ikke engang ved en søgning). Den internationale side er meget bedre sat op og er ikke lige så uoverskuelig som den danske. Dog er det også her svært at finde noget som helst info omkring deres CSR - ved en søgning bliver det dog muligt at finde noget. Vi sørger for at deres CSR-strategi bliver nem og overskuelig at tilgå direkte fra forsiden. Kommunikations strategi Både på det danske og det internationale site kommunikerer Novo en meget neutral tone - de har begge blå som hovedfarve - både i logoet, men også som hovedfarve på hjemmesiden. Hjemmesidens største problem er, som tidligere nævnt den rodede navigation og oplevelse. Modtageren for alt for mange navigationsmuligheder og informationer smidt i hovedet på en gang. Dette gælder begge hjemmesiderne med mest for den danske.

17 DESIGN INFORMATIONSDESIGN Selve redesignet af Novo s hjemmeside er tilpasset efter computer. Derudover har vi produceret en app, som gør brugerfladen endnu bedre når man benytter mobil eller tablet - dette giver en bedre oplevelse i forhold til selve sitet. Vi har lagt stor vægt på at informere om Novo s CSR-strategi, så man med det samme fra forsiden kan se, at Novo har et socialt internationalt ansvar. Derudover har vi lagt stor vægt på billeder på sitet - dette gør at modtageren føler sig mere velkommen og det kommer ikke til at se så tungt ud. Målet er at modtageren allerførst ser slideshowet i toppen og dernæst får øje på informationerne under slider-billedet - nemlig info om Novo s CSR-strategi. Vi har holdt websitet i en neutral stil og undladt al unødvendig info - det giver brugeren en roligere og bedre oplevelse. Den blå farve på hjemmesiden er inspireret af Novo Nordisk logoet - dette skaber en vis genkendelighed på sitet. Den mørke blå farve (#28326c) i Novo Nordisk logoet går igen i både menu og overskifter, imens den lyse Novo farve (#00b5e9) ses som den dominerende farve i footeren. NAVIGATIONSDESIGN Computer og tabletversionerne er ens og brugeren kan her navigere i en menu der er placeret øverst til højre - ved siden af Novo logoet. Når brugeren holder musen over menuen skaber det en hovereffekt - den mørke blå farve skifter over i den lyse Novo-farve. Stilen er den samme og de to farver går igen på hele sitet. Når brugeren klikker på et menupunkt forbliver det i den lyse blå farve, så man ikke er i tvivl om hvor på sitet man befinder sig. Samtidig ses en brødkrummesti lige under slideshowet - dette gør at brugeren umuligt kan være i tvivl om hvor man befinder sig - man kan kalde det en slags dobbelt sikring. PRÆSENTATIONSDESIGN Det er vigtigt at Novo Nordisk s hjemmeside kan blive vist præsentabelt på både computer tablet og smartphone, da mange bruger alle disse platforme i dagligdagen. Hjemmesiden bliver derfor optimeret til computer og så har man derudover mulighed for at downloade en gratis app til tablet og smartphone. Da Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed har de i den grad noget at leve op til - vi bestræber os efter at holde designet så enkelt som muligt, men samtidig kommunikere al nødvendig information ud. Den blå farve fra logoet går igen på hele websitet og vi prøver at skabe en så stort genkendelighed som overhovedet muligt. Det skal være nemt og logisk at navigere rundt på alle platformene og derfor er vores navigation meget brugervenlig - der er udelukkende én menu og alt herfra kan tilgås ved et enkelt eller max 2 klik. Indledende artikler skal være korte og kontante, men da målgruppen højst sandsynligt kan være interesseret i en længere og mere detaljeret/ sigende artikel skal det stadig være muligt at klikke sig ind og læse artikler i deres fulde længde. INTERAKTIONSDESIGN I computerdesignet kan hjemmesiden selvfølgelig betjenes enten med mus eller touchpad. Man kan tilgå alle nyttige info ved hjælp af maksimum 2 klik på hele sitet igennem. App en til tablet og smartphone er designet så brugeren nemt kan navigere i menuen kun ved hjælp af en enkelt finger - det gør det mere brugervenligt. Menunen i computerversionen er placeret i øverste højre hjørne i samme niveau som logoet - på app en til smartphone er menuerne placeret under hinanden, så man nemmere kan tilgå det relevante info. 17

18 18 3. NORMALFORM ER-MODEL Entity Attributes Datatype PK/NN/AI subscribe ID INT PK/AI fname VARCHAR (45) NN lname VARCHAR (45) NN VARCHAR (45) NN ER model/atributter Dette er ER modellen til vores nyhedsbrev tilmelding, et relativt simpelt system, men passende til den løsning vi har valgt. Attribut tabellen viser de attributter som entiteten subscribe indeholder. ID er en integer (hel tal) variabel. ID er som man kan se primary key og er sat til auto-increment, således at hver post får et unikt id (1,2,3,4 osv.). De resterende variable er varchar (variable character), de er alle sat til 45 tegn, men kan indeholde færre. 18

19 INTERESSENTER» Hvem bliver berørt af projektforløbet?» Hvem bliver berørt af projektresultatet? 1 Vi har taget udgangspunkt i at forbedre miljøet og klimaet. Der findes flere interessenter i forbindelse med nye CSR-tiltag. Den første interessent vil være Novo Nordisk selv, da det er dem der får promoveret de nye tiltag og dermed er med til at skabe en bedre arbejdsplads og et bredere netværk. Ansatte i Novo Nordisk vil få bedre arbejdsvilkår på arbejdspladsen og dermed være den vigtigste interessent i forløbet. Novo Nordisk kunder får et godt indtryk af virksomheden, når de oplever gode CSR-strategier - dette skaber et stærkere netværk for hele virksomheden. Interessenter i forhold til kampagnen: Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/posion Håndtering af interessenten Novo Nordisk Promovering Manglende reklame Skaber gode rammer på arbejdspladsen Ansa!e i Novo Bedre arbejdsvilkår Ingen Interesse i gode forhold på arbejdspladsen Novo s kunder Miljøfordele Ingen Lokalsamfundet Miljøfordele Ingen 5 Digital Media Management,

20 20 INTERESSENTER Interessenter i forhold l projektet: Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/posion Håndtering af interessenten Undervisere Promovering Manglende reklame Opgaveformulering og guidemer Fremmøde l guide Aflevering l den Virksomheder Se vores færdigheder Ingen Ingen Online lgængeligt projekt Os selv Udvikler vores færdigheder Ingen Tid, informaonssøgning, guidemer Projektplan, guide- mer Nye/andre studerende Inspiraon l egne projekter Ingen Ingen Ingen 20

21 RISIKOANALYSE 1 6 Digital Media Management At lave en risikoanalyse er med l at hjælpe gruppen l at få overblik over uforudsete problemer og være med l at forebygge dem. Alle tal er baseret på en skala fra 1-5, risikoværdien er værdien af sandsynligheden * konsekvensen. Hvad kan gå galt? Sandsynlighed Konsekvens Risikoværdi Hvordan forebygges dee? Hvis det sker Et gruppemedlem deltager ikke akvt (sygdom eller andet) Gruppen forsøger at forebygge de!e selv og arbejde lidt på trods af eventuelle problemer. Må resten af gruppe arbejde videre på projektet. Manglende guidemer undervejs Ved at planlægge guide- merne internt i gruppen. Må gruppen få feedback på anden vis. Problemer med webudviklingen Sørge for løbende at validere siden og få flere øjne på kodningen. Gruppen arbejder sammen på at løse problemet Manglende forståelse for projektbeskrivelsen / fejl i rapporten Gruppen skal sørge for at læse opgavebeskrivelsen l punkt og prikke og o#e spørge lærerne l råds Booke en guideme Tekniske fejl Daglig back-up af filer (filer gemmes både på intern computer og dropbox) Har gruppen taget backup 21

22 22 SUPLERENDE MATERIALE Vi har produceret to suplerende materialer - en app og en række bannerannoncer. BANNERANNONCE: Der er i alt lavet 3 bannerannoncer. Alle bannere er udviklet i Adobe FLASH CS6 og vi har valgt at lave to korte bannerpræsentationer, samt én der viser hele deres CSR-strategi. Alle bannerne har et eller flere dominerende billeder, som giver den rette stemning for målgruppen. Meningen er at bannerne vises som reklamer på andre websites, så man ikke skal besøge Novo s site for at finde dem. Det kan give flere mennesker en idé om at Novo Nordisk har et social engagement. Se bannerne her:» Bannerannonce 1: Viser kort og godt at de benytter sig at Corporate Social Responsibility og slutter af med Novo Nordisk logo. Baggrunden viser jordkloden set fra rummet, da Novo ikke blot er med til at hjælpe mennesker, men også den store forandring der sker på hele jordkloden globalt set. Teksten består af samme farve som Novo-logoet for at skabe genkendelighed og der er på dette banner ikke ret meget info og selve Novo s CSR-strategi vises ikke her. Bannerannonce 2: Viser modsat den anden annonce en masse info og 6 punkter med Novo Nordisk CSR-strategi, præsenteret enkeltvis. Baggrundsbillede er taget fra Novo Nordisk nuværende hjemmeside og er et eksempel på en mand der ville have glæde af Novo s sociale ansvar. I den blå tekstboks ses et billede af en jordklode der holdes i en hånd - dette giver indtryk af at Novo har verdenen i deres hule hånd og har styr på det de laver. 22 Bannerannonce 3: Viser ligesom bannerannonce 1 kort at Novo har en CSRstrategi. Her afsluttes Corporate Social Responsibility med at fremhæve alle startbogstaverne, hvis modtagerne bedre kender den korte betegnelse - nemlig CSR. Den række billeder modtageren bliver præsenteret for er fra Novo Nordisk egen internationale hjemmeside og giver et indtryk af at de virkelig har et stort social ansvar.

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk Website projekt 3, 2. semester. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad http://cph54.webkn.dk/ Anders Rein www.andersrein.dk Responsive design Projekt: www.andersrein.dk/projekter/hjemmesider/responsiv

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2013 - jun. 2013 Rapport udarbejdet af Alexander Kofoed & Christian Lund, MUL A, Gruppe 5 Vejledere: Ditlev Skanderby og Frederik Tang Alexander Kofoed Christian lund Website

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Michelle

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport Projekt 1 2. sem. feb. 2014 1. Indledning I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet.

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Gruppe 6. MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU. Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail.

Gruppe 6. MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU. Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail. CSR Arla Foods 1 Gruppe 6 MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail.com Mathilde Helslev Rasmussen www.simonesnedker.dk/mathilde/home.html

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 CFunding-IT http://crowdfunder.jakobplenge.dk/index.php Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 Andreas Simonsen Jakob Plenge Line la Fontaine Line Mehr Hansen Christian Knudsen Tobias Sonne 1

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www. http://ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk Grafisk workflow Se siden her: www.cormas.dk Dokumentation 4 Procesbeskrivelse 5 Inspirationssøgning 6 Skitser 8 Layout i Photoshop 9 Farver 10 Font 11 Flowchart 12 Wireframe 13 Storyboard 14 kontakt.html

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet. Sitet skal informere om en adventure sport

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Rapport Studiemad Fase 2

Rapport Studiemad Fase 2 Rapport Studiemad Fase 2 Gruppe 6 Morten Møller Nielsen Mikael Lund Kristensen Ian Mika Sahlertz Indholdsfortegnelse........ Problemformulering.... s. 1 Afgrænsning... s. 1 Indledning.... s. 1 Projektplan....

Læs mere