OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014"

Transkript

1 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014

2 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

3 Om projekt og undersøgelser

4 OM PROJEKTET Undervisningsministeriet ønsker at sikre, at den digitale formidling på Ministeriets sites er i top og har igangsat en undersøgelse, hvor formidlingen evalueres. Fokus er at identificere potentialer for at forbedre brugeroplevelsen. Målet er altså at identificere forbedringspotentialer, og dette gøres gennem udarbejdelsen af et idékatalog med konkrete forslag til justeringer. Mål At identificere forbedringspotentiale r Format Idékatalog med forslag til ændringer Metode Ekspertgennemgang, statistiklæsning, fokusgrupper, survey mv.

5 FREMGANGSMÅDE 1. Deskresearch Afrapporteringer fra tidligere fokusgrupper Statistik Ekspertevalueringer Webstrategi 2. Vores undersøgelser Fokusgruppe med Administration Fokusgruppe med lærere Online Survey

6 FOKUSGRUPPE MED ADMINISTRATIVT PERSONALE

7 FOKUSGRUPPE MED ADMINISTRATIVT PERSONALE Stig Miranda Maria Hanne Jeppe - Skole og Forældre - Danske Skoleelever - Folkeskolen.dk - Skolesekretær - Afdelingsleder

8 FOKUSGRUPPE MED LÆRERE

9 SURVEY Periode Antal besvarelser Teknik 10/10/14 27/10/ besvarelser -(D 27/10/14, Kl. 15:30) (1354 besvarelser (28/10/14, kl. 08:54) Spørgeskema afvikledes med SurveyMonkey Validitet: Med 1340 besvarelser og sessions på UVM.dk i perioden, ligger vi et godt stykke inden for det tilladte interval, og resultater er således med over 95% sandsynlighed repræsentative for de besøgende på uvm.dk

10 SURVEY Den typiske bruger på UVM.dker en kvindelig folkeskolelærer på 45 år. Hun har besøgt sitet mange gange og kommer for at orientere sig i nye eksamensregler og de nye fælles mål. Hun er overordnet godt tilfreds med det indhold, der stilles til rådighed, men har ofte svært ved at finde det, hun søger. Hun ser gerne, at indholdet formidles kort og præcist, men ønsker mulighed for at hente printvenlige pdf er

11 KØN Der er mange kvinder

12 HVOR GAMMEL ER DU? Der er flest mellem år

13 HVOR I LANDET BOR DU? Naturlig spredning i forhold til landsdele

14 HVEM ER DE BESØGENDE Der er flest undervisere og dernæst Ledere og Administrative medarbejdere

15 HVILKET UNDERVISNINGSNIVEAU Af Underviserne hører klart de fleste til Grundskolen

16 HVILKET UNDERVISNINGSNIVEAU Og dem der er Under uddannelse er typisk i gang med en videregående uddannelse

17 HVOR OFTE HAR DU BESØGT UVM.DK? De besøgende burde kende sitet godt

18 HVILKET INDHOLD ER DU MEST INTERESSERET I? Love og regler er særdeles efterspurgte. Dernæst følger Test og prøver, Fælles mål og Nyheder

19 HVORDAN VIL DU HELST HAVE INDHOLDET PRÆSENTERET PÅ UVM.DK? Tekster må gerne være korte og faktuelle. Og der skal være Printvenlige PDF er

20 FANDT DU DET, DU LEDTE EFTER VIA SØGEFELTET? For mange besøgende finder ikke frem til relevante søgeresultater

21 HJEMMESIDEN GIVER UMIDDELBART ET POSITIVT HELHEDSINDTRYK Mange besøgende er tilfredse med sitet

22 KVALITETEN AF HJEMMESIDENS INDHOLD ER HØJT Og indholdet er tilfredsstillende

23 DET ER NEMT AT FINDE RUNDT PÅ HJEMMESIDEN Mange oplever, at sitet er svært at finde rundt på

24 TEKSTERNE PÅ HJEMMESIDEN ER SKREVET I ET KLART OG LETFORSTÅELIGT SPROG Sproget er umiddelbart til at forstå

25 HJEMMESIDEN INDEHOLDER DET, JEG HAR BEHOV FOR Mængden af indhold virker passende

26 SURVEY GODE RÅD Formidling Det er mit indtryk at teksterne i fx. Fælles Mål er skrevet af embedsfolk/kommunikationsmedarbejdere og ikke af reelle videnshavere, nemlig lærere. Det undrer mig hvorfor. Det ville være en fordel at involvere reelle videnshavere i tekstarbejdet. Tænk i universer Lav en side til grundskolen hvor folkeskolelærere har alle de informationer, de har brug for. Vi er dybt afhængige af at informationerne er let tilgængelige. Vi skal ofte hurtigt finde dem. Gør designet mindre kedeligt Så synes jeg også jeres layout er kedeligt og skal være forskelligt alt afhængigt af hvilken underviser man er.

27 SURVEY GODE RÅD Gør søgemaskinen bedre Siden mangler en langt bedre søgefunktion, jeg finder stort set aldrig det jeg søger. Det er bedre at googlenogle ord og dermed finde det. Så er man bare i tvivl om det fortsat er gældende, derfor kunne det være rart man kunne finde på det UVM's hjemmeside Gør det mere enkelt Det ville være fint men bedre overskuelighed på forsiden så man (slet) ikke er i tvivl om hvor man skal gå hen. Lige nu har tekst og grafisk indhold næsten samme udtryk, så det kan være svært at orientere sig. Det er en forvirrende hjemmeside, og man skal søge længe for at finde det, man skal bruge. Det er som om, der er for mange lag ned til det aktuelle. Det er en af de mest forvirrende hjemmesider fra offentlige myndigheder efter min mening.

28 Ændringsforsla g

29 ÆNDRINGSFORSLAG OVERSIGT Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Formidling Gør det klart, hvem I formidler til Benyt den formidling, der passer til målgruppen Skriv kort, men giv mulighed for fordybelse Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Sideopbygning Ryd op på forsiden Byg navigationssider der guider brugeren Giv plads til indholdet

30 ÆNDRINGSFORSLAG OVERSIGT Navigation og struktur Gør topnavigationen relevant Begræns antallet af niveauer Skab konsistent navigation Søgning Gør søgeresultater mere relevante Design Skab et mere tidssvarende design Misc Mobilvisninger, Ikoner og labels, Links, Sitemap, SEO, web-tv, mv.

31 01 PORTALSTRATEGI 01/09

32 SKAB OPTIMALE BETINGELSER FOR FAGLIGE UNIVERSER PÅ UVM.DK Problem: Rammerne på det nuværende uvm.dk gør det svært at skabe lokale universer, der er målrettet de forskellige uddannelser. Uddannelsesområder ligger flere niveauer nede i strukturen, og siderne fremstår navigationstunge og uoverskuelige. Løsning: Præsenter først indhold og funktioner, når brugerne har fortalt nok om deres ærinde til, at der kan præsenteres indhold og funktioner, der fremstår relevante for dem. Tænk i universer, hvor indhold og navigation understøtter brugernes informationssøgning. Ryd op på siderne, så det bliver nemmere at overskue informationssøgningen

33 SKAB OPTIMALE BETINGELSER FOR FAGLIGE UNIVERSER PÅ UVM.DK Sitenavigation fylder store dele af siden og tager plads fra indhold områdets navigation Siden indeholder så mange indgange, at brugerne har svært ved at finde vej Først på 4. niveau findes områdets navigation Kilder:

34 SKAB OPTIMALE BETINGELSER FOR FAGLIGE UNIVERSER PÅ UVM.DK Sitets rammer og navigation fremstår enkel er lige til Der tilbydes klare veje videre i informationssøgninge n Der skabes universer omkring hvert stofområde Kilder:

35 GØR UVM.DK TIL KNUDEPUNKTET, DER FORBINDER ALLE SITES Problem: UVM.dk har et højt kendskab blandt de primære målgrupper, og det er her, de fleste besøg startes. På sitet er der ikke en konsistent måde at lede brugerne til andre relevante sites, og derfor er det svært at finde rundt mellem de sites, der vedligeholdes af UVM. Løsning: Drag fordel af at kendskabet til UVM.dk er stort, og gør portalen til det sted, hvor informationssøgningen starter. Tag brugerne i hånden, når de ankommer til sitet, og skab konsistente måder at lede dem til områder på sitet, der indeholder svar på deres spørgsmål, eller som linker dem videre til steder, hvor de kan fortsætte deres søgning.

36 GØR UVM.DK TIL KNUDEPUNKTET, DER FORBINDER ALLE SITES Undervisere Administrative medarbejdere Forældre Vejledere UVM.dk Journalister Ledere Under uddannelse Jobsøgende

37 GØR UVM.DK TIL KNUDEPUNKTET, DER FORBINDER ALLE SITES Børns-læring.dk Ktst.dk Klagenaevnet.d k Dcum.dk UVM som knudepunkt for undervisere Eva.dk Veu-center.dk SU-raadet.dk Stil.dk

38 FORMULÉR EN STRATEGI FOR, HVORNÅR DER ANVENDES SUBSITES Problem: Der kan være flere årsager til at benytte subsites, og ved UVM benyttes subsites til initiativer, der har særlige kommunikationsbehov og måske kræver en unik identitet og et særskilt design. De mange subsites gør det dog svært for brugerne at finde rundt, og når promovering fra forsiden af UVM.dk forsvinder, er sites svære at finde. Løsning: Benyt også subsites fremadrettet til de initiativer, der kræver et unikt design eller hvis særlige målgrupper skal nås. Men sørg samtidig for at formulere en strategi for, hvornår sitet igen skal nedlægges, og noget af indholdet måske skal indlemmes på UVM.dk. Oprettelse af ethvert subsite skal altså involvere: Motivering: Hvorfor bør indholdet ikke ligge på UVM.dk Udrulningsplan: Hvordan bindes sitet sammen med UVM.dk og andre UVM-sites Drift: Sitet er live, og der følges op på trafiktal Indrulning: Sitets indhold integreres på UVM.dk, hvis dette er nødvendigt

39 02 FORMIDLING 01/09

40 GØR DET KLART, HVEM I FORMIDLER TIL Problem: Brugerne udtrykker, at de ofte er tvivl om, hvem en given artikel er henvendt til. De primære målgruppers behov er så forskellige, at det ikke er muligt at fange alle på en gang. Eksempelvis frustreres lærere over, at niveauet i kommunikationen er for lavt og måske egentligt er tiltænkt forældre til elever. Løsning: Lad brugeren fortælle os, hvem hun er og hvad hun søger. Og gør det muligt at filtrere indhold fra, så blot indhold der er relevant for brugerens besøg vises.

41 GØR DET KLART, HVEM I FORMIDLER TIL Alt indhold på naturerhverv.dk er tagget, så det er muligt for brugeren at fjerne alt det indhold, der ikke er relevant for hende

42 GØR DET KLART, HVEM I FORMIDLER TIL På alle sider markeres det tydeligt, hvem der kommunikeres med

43 BENYT DEN FORMIDLING, DER PASSER TIL MÅLGRUPPEN Problem: Lærere udtrykker, at de irriteres over, at UVM i kommunikationen omkring reformen ikke anerkender problemstillinger og blot fokuserer på positive udlægninger. Kommunikationen fremstår utroværdig, og lærerne søger mod andre kilder for at få stillet deres informationsbehov. Løsning: Forsøg ikke at ramme både lærere og forældre i samme artikel, men meld hellere ud, hvis der endnu ikke er udarbejdet materiale til en særlig målgruppe. Forsøg ikke at sælge initiativer til professionelle brugere, men tag udgangspunkt i praksisnære udfordringer, og beskriv hvordan andre har arbejdet med problemstillinger.

44 GØR DET KLART, HVEM I FORMIDLER TIL Siden fremstår umiddelbart målrettet målgruppen, men artikler bruges på tværs og får omfattende kritik af lærerne

45 SKRIV KORT, MEN GIV MULIGHED FOR FORDYBELSE Problem: De fleste brugere er godt tilfredse med formidlingen af indhold på UVM.dk! De ønsker korte og præcise artikler og muligheder for at hente printvenlige pdf-filer, hvor indholdet kan udfoldes. Video kan være fint, men er ikke afgørende for formidlingen. Løsning: De fleste brugere er godt tilfredse med mængden af information og med formidlingsformen. Altså er det ikke afgørende for det nye site, at der tænkes i nye formidlingsformer.

46 NYHEDER SKAL PUSHES I ANDRE MEDIER END UVM.DK Problem: For mange brugere er nyheder ikke særligt interessante, når de ankommer til UVM.dk. De kommer med et særligt ærinde og er typisk ikke motiverede for at stoppe op for at orientere sig i nyhederne. Nyheder kan være relevante, men timingen er forkert, og nyhedsflows virker irrelevante Løsning: Nyheder er relevante for flere målgrupper, men kun hvis indholdet segmenteres og præsenteres på et tidspunkt, hvor brugeren er motiveret. Nyhedsbreve: Nyhedsbreve fremhæves som en kanal, brugerne vil benytte sig af, hvis disse kunne segmenteres i tilstrækkelig grad Social Media: Der vises interesse for at følge eksempelvis facebookgrupper, hvis indholdet er tilpas snævert og relevant for en målgruppe. UVMs Facebookprofil virker umiddelbart for bred til, at denne fremstår relevant for eksempelvis lærere

47 NYHEDER SKAL PUSHES I ANDRE MEDIER END UVM.DK Brugerne er typisk ikke motiverede for at læse nyheder eller Facebookfeeds med et bredt stofområde.

48 03 SIDEOPBYGNING 01/09

49 RYD OP PÅ FORSIDEN Problem: Forsiden fremstår navigationstung, uprioriteret og uoverskuelig. Brugerne kommenterer, at forsiden ikke guider dem ordentligt videre, og at prioriteringen på siden burde gentænkes. Løsning: Forsiden skal gøres mere enkel, og det skal respekteres, at et af de fornemste formål er at guide brugerne videre. Ændringsforslag: Der udarbejdes en mere enkel header med få og sigende indgange Primære indgange til uddannelser samt eksempelvis Love og regler opprioriteres Der skæres i antallet af genveje Der skæres i antallet af nyheder Facebookfeed fjernes Footer forsimples

50 RYD OP PÅ FORSIDEN Toppen burde gøres smal og have færre indgange Der er alt for mange genveje, og disse er spredt flere steder på siden Nyheder og feeds bør først præsenteres, når vi ved nok om brugerens interesser

51 RYD OP PÅ FORSIDEN DSB havde før deres redesign også en indholdstung og rodet forside

52 RYD OP PÅ FORSIDEN Efter redesignet er DSB.dk stadig et stort site, men man har formået at ramme et enkelt og brugervenligt udtryk

53 RYD OP PÅ FORSIDEN Simplificering af forsiden vil også gøre siden mindre kompleks på mobile devices

54 BYG NAVIGATIONSSIDER DER GUIDER BRUGEREN Problem: Navigationssider i hovednavigationen fremstår komplekse, inkonsistente og ofte som et unødvendigt trin på vej mod indholdet. Løsning: Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. Og faktisk bør en del navigationssider kunne undværes, hvis eksempelvis uddannelser prioriteres bedre på siden.

55 BYG NAVIGATIONSSIDER DER GUIDER BRUGEREN Siden tilfører ikke værdi for brugerne, og antallet af links på siden virker overvældende

56 BYG NAVIGATIONSSIDER DER GUIDER BRUGEREN Denne navigationsside fremstår mere indbydende, men den tunge venstrenavigation skaber kompleksitet

57 BYG NAVIGATIONSSIDER DER GUIDER BRUGEREN Navigationssider bør prioritere de væsentligste indgange og være konsistente på tværs af sitet

58 GIV PLADS TIL INDHOLDET Problem: Indholdssider fremstår komplekse, da der præsenteres navigation i toppen, til venstre og til højre. Konsekvensen er, at indholdet presses sammen i en smal kolonne i midten Løsning: Respekter at brugeren har fundet frem til netop denne indholdsartikel og præsentér blot relevante krydslinks, der kan bringe brugeren videre.

59 GIV PLADS TIL INDHOLDET Venstrenavigationen tilbyder muligheder for at navigere på tværs, men omkostningen er et komplekst udtryk

60 GIV PLADS TIL INDHOLDET På Manchester.gov.uk pakkes navigationen væk, og der gives plads til indholdet

61 04 STRUKTUR 01/09

62 GØR TOPNAVIGATIONEN RELEVANT Problem: Brugere har svært ved at finde rundt på sitet, og topnavigationen indeholder ikke de områder, de efterspørger. Løsning: Redesign topnavigationen så sektioner med få besøgende fjernes, og så der kommer mere fokus på uddannelser og på Love og regler.

63 GØR TOPNAVIGATIONEN RELEVANT Topnavigationen guider ikke i tilstrækkelig grad brugerne videre. Fokus bør være på højfrekvente områder

64 GØR TOPNAVIGATIONEN RELEVANT De faglige områder kunne eksempelvis være omdrejningspunktet i en ny navigation, og overblikket kunne understøttes via ikoner

65 BEGRÆNS ANTALLET AF NIVEAUER Problem: Vejen mod et fagligt område indebærer ofte mange klik, og brugerne kommenterer, at de ofte farer vild. Løsning: Gør sitet mindre dybt ved at fjerne unødvendige navigationssider. På denne måde bliver også mobilnavigationen mere tilgængelig.

66 BEGRÆNS ANTALLET AF NIVEAUER Fjernes? Forside Uddannelser Folkeskolen Folkeskolens prøver Fjernes? Eksempel på vejen ned gennem sitet Tilrettelæggelse af prøver Valg af prøveform

67 SKAB KONSISTENT NAVIGATION Problem: På en brugers vej gennem sitet præsenteres en række forskellige navigationssider. Nogle gange foregår navigationen således via venstrenavigationen, mens den på andre sider sker i maven (midten) af sitet. Derfor tvinges brugere til at stoppe op for hvert nyt niveau for at afkode hver ny side. Løsning: Skab en konsistent måde at udarbejde navigationssider på, og benyt sidetypen overalt på sitet. På denne måde kan brugerne bruge kortest mulig tid på navigation frem mod indholdet.

68 SKAB KONSISTENT NAVIGATION På Gov.uk er navigationen fuldstændigt konsekvent overalt, og brugerne lærer hurtigt princippet

69 SKAB KONSISTENT NAVIGATION Og når indholdet nås, pakkes navigationen væk

70 05 SØGNING 01/09

71 GØR SØGERESULTATER MERE RELEVANTE Problem: Søgning er meget efterspurgt på sitet, men brugerne har ikke gode erfaringer med at finde frem til indholdet. Det kommenteres, at der efterhånden er så mange dårlige erfaringer, at de er begyndt at bruge Google i stedet Løsning: Der skal arbejdes intensivt med at forbedre søgeresultater. Således skal søgelogs gennemgås jævnligt, og der skal justeres, hvis top-100 søgeord ikke præsenterer fornuftige resultater. Brug gerne synonymer og stil filtre og sorteringsmuligheder til rådighed for brugeren. UVM er allerede godt i gang med at forbedre søgefunktionen, og flere deltagere på fokusgruppen kommenterede, funktionen fungerer bedre end tidligere.

72 06 DESIGN 01/09

73 SKAB ET MERE TIDSSVARENDE DESIGN Problem: UVM.dk s design er enkelt, og grundidentiteten er velfungerende. Dog kommenterer brugerne, at sitet virker trist og kønsløst, og udtrykket forstyrres af manglende muligheder for at prioritere elementer. Løsning: UVM har allerede taget de første skridt mod en opstramning af den nuværende designlinje, og således fremstår UVM.dk/den-nye-folkeskole mere enkelt og elegant end resten af UVM.dk. Designudtrykket kunne strammes mere op ved at arbejde med: At fastlægge designprincipper og redaktørers råderum. Principper dokumenteres i en designmanual At give bedre muligheder for at prioritere elementerne, sådan at der skabes et naturligt hierarki på siden Afkodningen af siderne kunne lettes, hvis siderne inddeles i sektioner med hver deres layout At stille større frihed til rådighed for redaktører, så layout kunne understøtte det indhold, der præsenteres

74 SKAB ET MERE TIDSSVARENDE DESIGN Designmæssigt er Den-nye-folkeskole et første skridt i den rigtige retning

75 07 MISC. 01/09

76 MISC. Ikoner og labels Ikoner skal helst understøttes af en label, dette gælder især Menu-ikonet på mobil/tablet. Indfør dette. Links til PDF Skab en konsistent måde at linke til PDF er Eksterne og besøgte links Der er ikke markering af links på eksterne sider og de sider, der er besøgt. Overvej at indføre visuelle markeringer af dette. Delvist sitemap i forbindelse med footer Der bliver vist strukturen af udvalgte dele af sitet i footeren. Overvej om dette er nødvendigt. Problemer med mobil- og tabletvisning Manglende navigationspunkter under Aktuelt, statistik og publikationer Problemer med at vise web-tv komponenten (liste over videoer) Filtre bliver skjult på Aktuelt-siden Spaltebredden på indholdssider forekommer smal på mindre tablets

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere