Hovedopgave Byggematerialebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave Byggematerialebranchen"

Transkript

1 Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers [Skriv faxnummeret]

2 Contents 1. Excutive summary Indledning Opgavens formål Problemformulering Målsætning Afgrænsning Betragtningsniveau og synsvinkel Metode Model- og teorivalg Kildeanvendelse og kildekritik Opgavens struktur og disposition Metodekritik Intern analyse Trækompagniet historie og forretningsgrundlag Organisation Forsyningskæde De økonomiske forhold Dækningsgraden Egenkapitalens forrentning Overskudsgrad Omsætningshastighed Soliditetsgrad Sammenfatning af de økonomiske forhold De seks p er Product Promotion Price Place Presentation Personnel

3 3.5.7 Sammenfatning på de 6 P er Trækompagniets målgruppe Kunder Markedsdefinition SW-analyse Ekstern Analyse Makroanalyse PESTEL-analyse Economic Social Techonological Political, environmental and legal Mesoanalyse - Markedsbeskrivelse Byggekonjunkturer i Danmark Trends i boligen Konkurrencesituation Hørning Parket Dinesen Efterspørgslen Behov Livsstil Købsadfærd Sociale købsmotiver Forbrugeradfærd Beslutningsprocessen Opsummering på ekstern analyse muligheder og trusler Delkonklusion på intern og ekstern analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Strategivalg

4 6.1 Porters generiske strategier Argumentation for valg af strategi Generering af handlingsalternativer på baggrund af Ansoffs vækstmatrice Vækst på eksisterende markeder Produktudvikling Markedsudvikling Diversifikation Handlingsalternativer Alternativ 1: Bedre kommunikation i alle led i købsprocessen Problemerkendelse Informationssøgning og vurdering af alternativer Købsbeslutning Efterkøbsadfærd Sammenfatning Cost/benefit for handlingsalternativ Risikoanalyse Målopfyldelse og sandsynlighed Alternativ 2: Salg via samarbejdspartnere Sammenfatning Cost/benefit Risikoanalyse Målopfyldelse og sandsynlighed Diskussion Konklusion Litteraturliste Excutive summary The economic crisis in Denmark has left its traces in the construction industry, rubbing off on the building material industry, which Trækompagniet is part of. Therefore, the issue of this paper is to 4

5 identify ways for Trækompagniet to make economical growth within this reality, using their limited economic and organisational resources. The paper consists of three main sections. Part one describes the company s internal situation, and the subsequent part analyses the external conditions, summarized by a SWOT analysis that clarifies the company s strengths and weaknesses and identifies opportunities and threats. Part three is my suggestion for a strategy and action alternatives in order to generate the desired growth. Trækompagniet is a small company with six employees selling exclusive wooden floors from their two showrooms in Denmark. The company came out with a very modest profit last year and has no particular equity or much cash, making them unable to invest in major projects. The company focuses on its two main products, solid wooden floors and parquet floors. The floors are top quality and the most expensive on the market. However, the two showrooms are not reflecting this. My analysis of the external framework is dominated by the economic crisis that has now last for two years, affecting all businesses in some way. The Danish consumers are under pressure, too. They are concerned about the future and do not spend nearly as much money as earlier on. Construction projects and renovations have decreased with an obvious negative influence on the floor industry, which economically speaking has been set back to the (low) 2004 level. The prospects for the current year, 2010, do not seem any brighter. There is a general, considerable focus on nature nowadays. Consumers wish to decorate their homes using natural raw materials, which are at the same time sustainable and environmental friendly. Thus, the demand for FSC labelled wooden products has grown. Moreover, the modern consumers want experiences along with their purchases. Firstly, Trækompagniet needs to get the communication right at all stages of the buying process. This applies from the showrooms to the website. Communication should include all information important to the consumer, while the entire process must be a special and positive experience for the customer. My second action alternative suggests that Trækompagniet initiates a collaboration with Hanstholm Kitchen (an exclusive Danish kitchen company), who could display Trækompagniet s floors in their showrooms on Sealand in Denmark. In that way, Trækompagniet would be visible to more consumers with the opportunity of increasing sales. 5

6 2. Indledning Denne opgave handler om Trækompagniet, en mindre dansk virksomhed med seks medarbejdere, som blev grundlagt i Virksomheden har kontor og forretning i Bagsværd samt en forretning i Århus, og dens to kerneprodukter er parketgulve og plankegulve af høj kvalitet. Trækompagniet henvender sig både til private og erhvervskunder. Vilkårene for Trækompagniet på det danske marked har ændret sig løbet af de seneste år. Salget af eksklusive trægulve er faldet drastisk. Trækompagniet har forsøgt at blive mere konkurrencedygtig i forhold til priser og produkter og har ligeledes prøvet at skære i omkostningerne, hvor det kunne lade sig gøre. Men disse tiltag har ikke været tilstrækkelige, og virksomheden er inde i en negativ spiral. Nedgangen i salget af eksklusive trægulve hænger i stor stil sammen med makrofaktorer. Den økonomiske krise har ramt hårdt, og færre har råd til Trækompagniets produkter end tidligere. Tendensen ses i hele bygge- og byggematerialebranchen. Der igangsættes ikke nær så mange byggeprojekter, som der gjorde for par år siden, og forbrugerne venter med at foretage hovedreparationer på huset. Det ser desværre ud til, at denne negative udvikling vil fortsætte et par år frem i tiden. Også mesofaktorer spiller i høj grad ind. Konkurrencesituationen er hård, der er mange spillere på markedet, og efterspørgslen er ikke nær så stor, som den har været. De fleste konkurrerende virksomheder er meget store og har været på markedet i flere år, og de har således nogle flere muligheder for at redde sig ud af denne økonomiske krise. Der er udpræget fokus på bæredygtighed og illegalt træ i øjeblikket. Det er en svær problemstilling for alle de virksomheder, der befinder sig i træbranchen eller er direkte påvirket af den. Trækompagniet går op i bæredygtighed og stræber derfor efter, at alt træ, de forhandler, er lovligt og certificeret. Dette gør det sværere at konkurrere på prisen, da illegalt træ og træ uden certifikat er billigere end lovligt træ med certifikat. Forbrugerne, der gerne vil give en højere pris for bæredygtigt træ, er der heldigvis en del af. Men de har svært ved at gennemskue, hvordan man sikrer sig, at træet er lovligt og bæredygtigt. Og de har svært ved at finde Trækompagniet, som kun har to butikker og en ikke overvældende brugervenlig hjemmeside. Det er min vurdering, at Trækompagniet går nogle svære år i møde og derfor har brug for en ny strategi. Det er vanskeligt at skabe vækst baseret på luksusprodukter, sådan som markedet ser ud i 6

7 øjeblikket, men vækst skal der til for at rette op på virksomhedens uholdbare økonomiske situation. En forudsætning for vækst er også, at kunderne kender virksomheden eller kan finde den. Så Trækompagniet står over for nogle udfordringer både af ekstern og intern karakter, som jeg håber at kunne hjælpe dem med at tackle gennem denne opgave. 2.2 Opgavens formål Formålet med denne opgave er at belyse Trækompagniets muligheder for vækst på det danske marked. Virksomheden tror på deres to kerneprodukter, så dem vil de stadig gerne holde i fokus. Virksomheden ønsker øget vækst på det private marked indenfor deres nuværende kerneprodukter; nemlig plankegulv og parketgulv. Her skal der både tages hensyn til situationen på markedet og til virksomhedens interne forhold. Opgaven munder ud i et forslag til strategi og nogle handlingsalternativer, der imødekommer virksomhedens ønsker. 2.3 Problemformulering Som stort set alle andre virksomheder, der er tilknyttet byggebranchen, har Trækompagniet mærket den økonomiske nedgang. Deres omsætning har været faldende, og det har afkastningsgraden og soliditeten også. Denne negative udvikling vil ledelsen gerne have vendt. Deres nuværende markedsføringsstrategi passer ikke til omverdenen, som den ser ud nu. Det er gået godt en del år med at have to forretninger og markedsføre produkterne til en mindre målgruppe, men det er desværre ikke tilstrækkeligt længere. Der er ikke nok forbrugere, der møder Trækompagniets produkter, og derfor får de heller ikke kendskab til dem. Virksomheden ville gerne åbne flere forretninger, så de kunne henvende sig til det meste af Danmark, men det er økonomien ikke til på nuværende tidspunkt. Der skal derfor findes nogle løsninger, der passer til deres økonomi. På denne baggrund er jeg kommet frem til den nedenstående problemformulering, der består i et hovedspørgsmål og en række underspørgsmål, der skal bidrage til at besvare hovedspørgsmålet. "Trækompagniet ønsker økonomisk vækst. Hvordan gøres dette optimalt ud fra de givne økonomiske og organisatoriske ressourcer?" Hvordan er Trækompagniet gearet til vækst? 7

8 Hvordan har den nuværende samfundsøkonomiske situation påvirket markedet for byggematerialer, herunder trægulve? Hvordan ser gulvbranchen ud i Danmark? Og hvilke tendenser vil have en betydning i fremtiden? Hvordan er efterspørgselssiden? Og hvilke ønsker har forbrugerne i forhold til at købe trægulv? Hvordan kan Trækompagniets marketingmix ændres til at imødekomme deres ønske om vækst? 2.4 Målsætning Tidshorisonten for denne opgave er tre år. Inden for denne periode, skulle Trækompagniets udvikling gerne vende på baggrund af handlingsalternativerne, jeg kommer frem til. Handlingsalternativerne kan implementeres hurtigere, men da vi har at gøre med en mindre virksomhed med begrænsede økonomiske og organisatoriske ressourcer, skal de have tid til at kunne få det hele til at hænge sammen. Målsætningen går på at skabe vækst. Jeg har fra min position ikke mulighed for at komme med et konkret bud på, hvor meget vækst mine handlingsalternativer skal medføre. Dertil er byggematerialebranchen for usikker i øjeblikket; der har været negativ vækst gennem hele 2009, og det tegner ikke til at blive meget bedre i Denne udvikling afspejles også i Trækompagniets årsresultat for 2008/2009. Da markedet, virksomheden befinder sig på, ikke er i vækst, antager jeg, at hvis der bliver en positiv udvikling at spore i Trækompagniets omsætning, må det være de foreslåede handlingsalternativer, der medfører et større salg. Og hvis dækningsgraden forbliver på samme niveau, uden at omkostningerne stiger, vil det medføre et bedre resultat på bundlinjen. Og så er målet med denne opgave nået. 2.5 Afgrænsning I denne opgave vil jeg beskrive og analysere konsumentmarkedet for eksklusive trægulve. Jeg har valgt at koncentrere mig om konsumentmarkedet, da Trækompagniet fra begyndelsen har haft fokus på dette marked. Virksomheden sælger dog i stigende grad til virksomheder efter at være blevet sammenlagt med BOEN Danmark, en virksomhed, som solgte gulve fra en norsk baseret leverandør til erhvervskunder her i landet. Da disse to segmenter slet ikke ligner hinanden, vil det være forvirrende og ikke dybdegående nok at analyse dem begge i opgaven. Der vil være steder i opgaven, hvor jeg 8

9 nævner BTB-markedet for forståelsens og den overordnede analyses skyld, men det er ikke noget, jeg vil gå i dybden med. Jeg vil derfor også koncentrere analysen omkring efterspørgslen omkring forbrugerne på BTC-markedet. Geografisk set vil jeg koncentrere mig om det danske marked. Trækompagniet har et datterselskab i Norge, men dette har ikke nogen tilknytning til driften i Danmark; det køres helt separat. Jeg har bygget opgaven op omkring Trækompagniet i Danmark, og da de kun sælger inden for landets grænser, vil analysen også tage sit udgangspunkt her. 2.6 Betragtningsniveau og synsvinkel Problemets omfang afhænger af øjet, der ser. Derfor er det vigtigt fra start at få fastlagt betragtningsniveauet, og det vil i denne opgave være det strategiske og taktiske niveau. Perspektivet er Trækompagniets: Virksomheden har et problem, som den gerne vil løse den udgør ikke et problem, som andre gerne vil have løst. Imidlertid er jeg ikke en del af virksomheden til daglig og besidder ikke den fulde viden om den, så jeg kommer til at agere ekstern konsulent og vil derfor trods alt se på problemerne med udefra kommende øjne. Men det, at jeg ikke personligt er involveret i virksomheden, kan forhåbentlig sætte mig i stand til at give en mere objektiv vurdering, således at jeg bedre kan råde dem. 2.7 Metode Denne opgave er løst med udgangspunkt i analyse-syntese-metoden, da problemstillingen efter min mening passer bedst til en partiel behandling, hvor de enkelte dele analyseres hver for sig, hvorefter de bliver summeret op til en SWOT. Denne model udgør et solidt fundament for et sikkert strategivalg og deraf følgende valg af handlingsalternativer. I forhold til skoletilgang er det the positioning school, der danner rammen om opgaven. Opgaven ender med en handlingsplan, der er produceret ud fra en analytisk proces, hvor hårde data har en stor betydning. Baseret på omverdensanalysen og brancheanalysen samt virksomhedens ressourcer har jeg fundet frem til, hvilken en strategi, der er mest hensigtsmæssig at følge i fremtiden. Dette munder ud i en anbefaling af, hvor virksomheden vil opnå den største konkurrencemæssige fordel. 9

10 Denne måde at skrive en opgave på er meget militaristisk, og har tendens til at glemme, at mennesket er en uforklarlig størrelse, der til tider vil være utilregnelig, fordi vores følelser spiller en stor rolle. Nu består en sådan analyse af markedskræfterne jo af forskellige faktorer, som på mere eller mindre mekanisk vis påvirker hinanden. Men det er vigtigt også at holde sig for øje, at konsumenterne, kunderne, forbrugerne er mennesker, som man ikke altid kan regne med agerer som i modellerne, fordi deres følelser og andre menneskelige faktorer spiller ind. Jeg har søgt at komme denne usikkerhed til livs ved at tilføje opgaven et afsnit omhandlende efterspørgselssiden, hvor der bliver taget højde for forbrugernes behov og adfærd. Ligeledes har jeg prøvet at tage højde for personerne, der skal implementere handlingsalternativerne, ikke er marketingmennesker. Handlingsalternativerne er derfor lavet på sådan vis, at de kan benyttes af ejerne af Trækompagniet. Beslutningsdelen bærer også præg af, at det er mine personlige forslag til en løsning (selvom de selvfølgelig er skabt på baggrund af en analyse) og således er opgaven ikke kun teoretisk-analytisk og baseret på hårde fakta men også løst ud fra mine egne kreative ideer. Jeg mener, at enhver løsning har brug for den menneskelige kreativitet og ikke kun anvendelse af mekaniske løsningsmodeller især hvis man vil konkurrere på andet end pris. Innovation og nye ideer kommer oftest fra menneskets kreative side og har aldrig været så vigtigt i det danske samfund, som det er i dag. 2.8 Model- og teorivalg Denne opgave tager udgangspunkt i i Kotlers Business Strategic-Planning Process, som består af 8 faser se figur 1. Denne model er valgt, fordi den indleder med en grundig analyse, som bevidstgør virksomheden om egne styrker/svagheder samt om muligheder/trusler i omverdenen og branchen. Denne viden er vigtig at kende, da den skal bruges som fundament for strategiplanlægningen. Figure 1Kotlers Buisness Strategic-Planning Process Mission Ekstern analyse Muligheder & trusler SWOT analyse Målsætning Strategi Handlingsplan Implementering Kontrol Intern analyse Styrker & svagheder 10

11 I den interne analyse har jeg brugt 4 p er. Det er mere en systematik end en decideret model. Men selvom metoden er simpel, mener jeg, at det er en fornuftig måde at opdele Trækompagniets marketingmix på. De 4 p er tager udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi, hvor fortjenesten er et succeskriterium. Man kan påvirke en virksomheds fortjeneste ved at ændre på de 4 p er, og i denne opgave er problemstillingen netop at opnå vækst. Denne teori er opbygget omkring virksomheder med masseproducerede produkter. Her hører Trækompagniet ikke under, da produktet er produceret efter ordre, og det derfor tilpasses kundens ønsker. Der er også tilkoblet service i form af rådgivning. Jeg har derfor valgt at udvide de 4 per og bruge de 6 p er, der er velegnet til detailhandel 1. På den måde kommer analysen også rundt om kundeservice og personligt salg under Personnel samt layout og atmosfære under Presentation. De punkter har efter min vurdering lige så stor betydning for Trækompagniet som de andre P er. I den eksterne analyse har jeg taget udgangspunkt i PESTEL modellen, idet jeg har brugt den til at beskrive de vigtigste makroforhold. Jeg har valgt modellen, fordi den på overskuelig vis illustrerer, hvordan forhold i makroomverdenen påvirker Trækompagniet. Alternativt kunne interessentmodellen have været anvendt, men jeg valgte PESTEL, fordi den kun koncentrerer sig om makroforholdene og ikke meso. Jeg finder det mere overskueligt, når de to forhold er adskilt. Til mesoanalysen har jeg ikke valgt at bruge den komplette Porters 5 forces, da jeg ikke mener, at alle faktorerne er lige relevante i forhold til min problemstilling. Jeg har således valgt at koncentrere mig om markedsforholdene, konkurrenterne og forbrugerne. I analysen af efterspørgselssiden anvender jeg Kotlers 2 model for at anskueliggøre faktorer, der påvirker købsadfærden, samt Maslows behovspyramide. SWOT-analysen er valgt som model til at opsummere den interne og den eksterne analyse, til at klarlægge virksomhedens styrker/svagheder samt til at identificere hvilke muligheder og trusler, der findes i markedet. I strategidelen anvendes Porters generiske strategier samt Ansoffs vækststrategier til at anskueliggøre Trækompagniets strategiovervejelser og valg samt til at forklare, hvordan virksomheden skal agerer fremover. 1 Essentials of Marketing af Charles W. Lamb, fourth Edition, South-Western, Marketing Management af Phillip Kotler, Prentice Hall, eleventh edition 11

12 2.9 Kildeanvendelse og kildekritik Til løsning af nærværende opgave har jeg anvendt en kombination af primære og sekundære kilder samt egne skøn, almindelig observation og kommunikation. Udarbejdelse af opgaven foregår på basis af den viden, jeg har erhvervet mig under min uddannelse, primært pensumlitteratur fra HD 2. del/afsætning. Derudover har jeg søgt uddybende information i artikler, på internettet og i andre bøger end pensumlitteraturen. Informationerne i denne opgave er i høj grad baseret på analyser foretaget af diverse brancheorganisationer som dansk byggeri. Tal og analyser fra disse er typisk baseret på makrooplysninger fra Danmarks Statistik eller mesooplysninger fra et stort antal respondenter i branchen. Jeg anser derfor analyserne og tallene for at være repræsentative. Desuden har jeg også selv anvendt oplysninger fra Danmarks Statistik, som jeg anser som en valid kilde i forhold til det formål jeg skal bruge informationerne til, da de ikke har nogen interesse, der er i konflikt med den her foretagne analyse. Jeg har udelukkende brugt Danmarks Statistik til at hente tal omkring, demografiske faktorer, som indkomst fordelt på byer og boligform fordelt på kommuner, og der ser jeg ingen grund til, at tallene ikke skulle være korrekte. Endvidere har jeg modtaget råd, oplysninger og vejledning fra personer i branchen. Jeg har været i nær kontakt med ejerne Jacob Lyseen, ejer af Trækompagniet og salgschef Martin Goosmann. Jeg ser ingen grund til, at disse personer skulle give mig urigtige oplysninger, da det på ingen måde ville gavne dem. For disse informanters vedkommende kan der være en fejlkilde i subjektive vurderinger og holdningsbaserede udtalelser Opgavens struktur og disposition For at give den mest overskuelige og mest hensigtsmæssige analysetilgang er rapporten opdelt i tre dele efter Aakers model om strategisk markedsanalyse 3, se figur 2, som består af en ekstern analyse, en intern analyse og en strategidel, og som afsluttes med det endelige strategivalg. Opgavens opbygning afviger fra Aakers model, da der bevidst er byttet om på rækkefølgen af de to analyser, således at der indledes med den interne analyse. Dette er valgt, fordi jeg finder det mest naturligt at beskrive virksomhedens interne forhold først, således at læseren fra start bliver bekendt med virksomhedens 3 Strategic Market Management side 19, David A Aaker, sixth edition. 12

13 situation og problemstillinger, inden den eksterne analyse tager fat på beskrivelsen af virksomhedens omverden. I den interne analyse beskrives og vurderes opdragsgivers forudsætninger. Dette samles skematisk i en Figure 2 Aakers model om strategisk markedsanalyse SW-analyse. Herefter følger den eksterne analyse, der omfatter markedsforholdene på makro- og mesoniveau. Dette sammenfattes skematisk i en OT-analyse. De to analysedele sammenfattes i en samlet SWOT-analyse, hvor trådene samles og uddybes. Læseren får herved et godt overblik over, hvilke muligheder og trusler Trækompagniet realistisk kan imødekomme med sine styrker, samt hvilke muligheder de ikke bør indlade sig grundet deres svagheder. Til slut følger beslutningsdelen, hvor analysen fungerer som fundament. På baggrund af analysen munder beslutningsdelen ud i en række strategiske alternativer. Strategierne bruges igen til at komme frem til nogle handlingsalternativer. Handlingsalternativerne vurderes blandt andet på baggrund af cost/benefit-analyser og stilles op mod hinanden for at identificere det/de alternativer, der forventes at give den bedst mulige målopfyldelse. Herefter kan der udarbejdes en markedsføringsplan samt et budget. Til sidst i opgaven konkluderes der, med baggrund i den opstillede problemformulering, på analysen og på strategidelen Metodekritik Fordelen ved denne metode og grunden til, at jeg har valgt den, er, at den gerne skulle sikre en rimelig konsistent analyse. Problemet ved metoden er til gengæld, at jeg enten ikke får identificeret alle væsentlige faktorer, eller at faktorernes påvirkningsgrader eller usikkerheder fejlvurderes. Men det er en ulempe, der efter min mening er svær at komme uden om, og som vil forekomme i forbindelse med alle analyser, hvor der indgår menneskelig vurdering. 13

14 3. Intern analyse Den interne analyse er en beskrivelse af opdragsgiverens situation og forudsætninger, og den vil munde ud i en analyse af virksomhedens styrker og svagheder. En virksomheds forudsætninger eller en virksomheds forretningsgrundlag danner basis for virksomhedens eksistens. Det er de forudsætninger, man som virksomhed har valgt at arbejde ud fra 4. Det er vigtigt at kende sine forudsætninger som virksomhed og som i mit tilfælde ekstern konsulent, da man ellers kan komme til at overvurdere eller undervurdere egne evner og muligheder. Der vil altid være tidligere beslutninger, man som virksomhed er bundet af, imens andre kan ændres og nye beslutninger skal tages. Derfor vil den interne analyses første afsnit omhandle Trækompagniets forudsætninger. Den vil indeholde en profil af, hvordan virksomheden så ud til at starte med, og hvordan den ser ud den dag i dag. 3.1 Trækompagniet historie og forretningsgrundlag Trækompagniet har været på markedet siden Virksomheden antog dog først sin nuværende form, da den overtog BOEN Danmark fra januar BOEN Danmark var eneforhandler af parketgulve fra det norske firma BOEN. De havde eksisteret siden 2001 og havde forretninger i Roskilde og Århus. Oprindeligt var den fulde stab på seks personer. BOEN Danmarks kerneprodukt var parketgulve 5, som primært blev solgt til virksomheder, da parketgulve er meget brugt dér, men BOEN producerer dog også plankegulve. BOEN Danmark lukkede ned den , og Trækompagniet overtog såvel eneforhandlingen af BOENs produkter i Danmark som alle medarbejderne 6. Trækompagniet havde inden overtagelsen mange af de samme forhandlere, som de har i dag. Det var en mindre virksomhed med tre ansatte, og de havde en forretning i Bagsværd. Trækompagniet solgte primært til private, da deres kernekompetencer var at sælge plankegulve, der er mest egnet til private hjem 7. Jeg synes ikke, forretningerne og deres markedsføring bærer præg af, at de nu også vil fokusere på erhvervsmarkedet. Et eksempel er deres hjemmeside, de lægger meget op til, at de sælger til private. 4 En introduktion til BOS af Gilling, Finn, Kompendium fra Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 7 Martin Goosmann, salgschef I Trækompagniet 14

15 Der er ikke særlig meget fokus på, at de også har løsninger til erhvervskunder. Med andre ord ser hjemmesiden ikke ud til at være blevet opdateret efter overtagelsen af BOEN. Trækompagniet har indtil nu haft hovedkontor i Vallensbæk beliggende i et stort showroom, hvor mange virksomheder er repræsenteret. De har stadig forretning i Bagsværd, og BOEN Danmarks gamle forretning i Århus åbnede under navnet Trækompagniet i sommeren BOEN Danmarks forretning i Roskilde lukkede. Trækompagniet er lige flyttet fra kontoret i Vallensbæk på grund af uoverensstemmelser med udlejeren. Derfor har de i øjeblikket kontor over deres forretning i Bagsværd, indtil de finder nogle nye lokaler. De er i dag en stab på seks personer, der både er fra det tidligere BOEN og Trækompagniet Organisation Trækompagniet er en lille virksomhed med en stab på seks mennesker. Øverst sidder de to partnere, der begge deltager i daglig drift både ved salget og det administrative. Til salget har de ansat en salgschef, der primært tager sig af salget til de private kunder. Til at udøve kundeservice mm.. har de en kunderådgiver siddende ved telefonen fra kl alle hverdage. Hun tager sig af alle spørgsmål omhandlende levering, betaling o. lign. Hvis der er spørgsmål vedrørende produktet, bliver de viderestillet til salgschefen eller ejerne. På kontoret sidder bogholderen ligeledes. Til daglig hjælp vedrørende spørgsmål har de en parketsnedker ansat. Snedkeren reparerer ligeledes gulve, der er solgt af Trækompagniet. Han assisterer også ved sager omkring reklamationer over Trækompagniets gulve og står altid til rådighed, hvis der opstår spørgsmål omkring lægning af gulv. 3.3 Forsyningskæde Trækompagniet har flere forhandlere, der forsyner dem med forskellige former for trægulve. Som det ses på figur 3 nedenfor, bliver gulvproducenterne forsynet med råstofferne fra en råstofproducent. Trækompagniet, som står som byggematerialeforhandler i den forenklede værdikæde, får leveret trægulvene færdige fra producenterne. Gulvene bliver alle produceret efter ordre, så der er intet lager. Gulvet kan dog opbevares hos fragtmændene mod betaling, hvis kunden behøver dette 9. Figur 3 Trækompagniets forenklede vertikale værdikæde 8 Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 9 Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 15

16 Råstofproducent Byggematerialeproducent Byggematerialeforhandler Salg (Service) Slutbruger Trækompagniets vigtigste producent i øjeblikket er den østrigske producent STIA. Trækompagniet har fået eksklusivforhandlingen i Danmark af deres Admonter plankegulve. De har selvfølgelig også eksklusivforhandling på BOENs gulve. Ydermere er der flere stærke producenter fra Europa. Her kan nævnes, som nogle af deres mest benyttede, Steirer fra Østrig, Slovpol fra Polen, Adler fra Tyskland og Fendt fra Tyskland. Fælles for alle leverandører er, at de er bæredygtige. I disse økonomiske krisetider, hvor konkurser og andre usikkerheder er mere end almindelige, er det positivt, at Trækompagniet ikke har en eller få leverandører. Da virksomheden ikke producerer selv, ville den stå uden produkter, hvis dens leverandører gik ned. Derfor er det smart at have flere muligheder, så risikoen reduceres. Det er som regel en fordel at fokusere på det, man er bedst til, og det er i dette tilfælde kunderådgivning og salg af trægulve. Der er til gengæld også klare ulemper ved ikke at producere selv. Den største er, at Trækompagniet ind imellem har problemer med at overholde, hvad de lover kunderne. Da gulvene produceres efter ordre og bliver leveret direkte fra producent til forbruger, har virksomheden intet lager og dermed ingen lageromkostninger, hvilket økonomisk set er positivt. Virksomheden er til gengæld afhængig af, at dens leverandører leverer varen i den ønskede kvalitet og på det ønskede tidspunkt De økonomiske forhold I det følgende afsnit ses der på, hvordan Trækompagniet klarer sig rent økonomisk. Der tages udgangspunkt i årsregnskaberne 11 for Trækompagniet ApS for 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009. Jeg har desværre ikke kunne få oplyst omsætningen for virksomheden, så jeg har på baggrund af oplysninger fra Martin Goosmanns, salgschef hos Trækompagniet, og SKAT regnet en omsætning ud. Det er gjort så nøjagtigt, som det var muligt, men der vil muligvis være en vis afvigelse fra de faktuelle tal. I de seneste regnskabsår har dækningsgraden været på ca. 25 % ifølge Trækompagniets salgschef. På SKATs hjemmeside har jeg fundet oplysninger om dækningsgraden i gulvbranchen, og den lyder på Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 11 Regnskaberne for 2007, 2008 og 2009 er fundet på via 16

17 % 12. Dette tal er dog fra 2006 og dermed før, den økonomiske krise satte ind. Man må forvente, at Trækompagniet har konkurreret mere på prisen, end de har gjort tidligere, på grund af lavkonjunkturen 13, så jeg forudsætter, at deres dækningsgrad har ligget højere tidligere. Jeg har undersøgt, hvordan krisen har påvirket byggebranchen og gulvbranchen (se afsnit 4.2) og konkluderet, at krisen først for alvor satte ind i byggebranchen i starten af Derfor har jeg regnet med 35 % i dækningsgrad det første regnskabsår, 30 % i de andet regnskabsår og 25 % i det sidste regnskabsår. Nedenfor ses resultatopgørelsen på de tre regnskabsår. Tabel 1 Resultatopgørelse for Trækompagniet 14 Resultatopgørelse 1.oktober-30. September 2006/2007 (i DDK) 2007/2008 (i DDK) 2008/2009 (i DDK) Omsætning Variable omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Efter Trækompagniets overtagelse af BOEN Danmark den er der sket en del forandringer i årsrapporten. Da Trækompagniet overtog BOEN Danmarks produkter og kunder, har det selvsagt haft en betydning for mange af posterne i regnskabet. Det er dog først det næste årsregnskab, 2009/2010, der bliver helt reelt, da BOEN Danmarks regnskabsår fulgte kalenderåret, hvorimod Trækompagniets regnskabsår kører fra oktober til september. Der er altså en forskydning på tre måneder. Bruttofortjenesten er eksempelvis steget fra kr. til kr.. det er en stigning på 29 %. Så hvis man ser på den isoleret, er det en pæn stigning. Overtagelsen har til gengæld også medført en del omkostninger. Den største negative post på resultatopgørelsen er personaleomkostningerne. Da Trækompagniet overtog tre af BOEN Danmarks medarbejdere, steg personaleomkostningerne fra kr. til kr. Det er en stigning på 108 %. Det er en væsentlig større stigning end Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 14 Omsætningen og de variable omkostninger er et underbygget skøn og ikke direkte fra Trækompagniets resultatopgørelse 17

18 bruttofortjenesten. Det skal dog siges, at der efter det sidste regnskabsår er blevet fritstillet en medarbejder som følge af den økonomiske krise, så personaleomkostningerne burde være blevet formindsket siden 15. For at få indblik i Trækompagniets økonomi er det nødvendigt at foretage en nøgletalsberegning på basis af resultatopgørelsen og balancen. Nøgletallene danner basis for en vurdering af virksomhedens likviditet, kapitalsammensætning, indtjeningsevne og omkostninger. Nøgletalsberegninger skal dog tages med forbehold, for dels kan aktivernes værdi være opgjort enten for højt eller for lavt, og dels er omsætningen som nævnt baseret på et kvalificeret skøn. Som basis for analysen af økonomien er beregnet følgende nøgletal, kommenteret nedenfor: Tabel 2 Trækompagniets nøgletal tilknyttet de sidste tre regnskabsår Nøgletal 2006/ / /2009 Dækningsgrad 35 % 30 % 25 % (Dækningsbidrag / omsætning x 100) Egenkap. Forrentning 53,3 % 60,1 % 8,5 % (årets resultat / egenkapitalen x 100) Afkastningsgrad 9,9 % 24,7 % 2,2 % (årets resultat før finansielle poster/samlede aktiver x 100) Overskudsgrad 8,2 % 11,6 % 1,2 % (årets resultat før finansielle poster / omsætning x 100) Omsætningshastighed 1,2 2,0 1,9 (Omsætning / totale aktiver) Soliditetsgrad 10,6 % 24,5 % 16,9 % (Egenkapital / samlede aktiver x 100) Quick ratio (Likvider / kortfristet gæld) Current ratio (Omsætning / kortfristet gæld) 1,4 2,9 2, Dækningsgraden Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en procentvis del af Trækompagniets omsætning, der udgøres af dækningsbidraget. Da Trækompagniet ikke producerer selv, er de variable omkostninger høje, og det bevirker, at dækningsgraden ikke er højere, end den er. Dækningsgraden var det første 15 Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 18

19 regnskabsår på 35 %, hvilket er et fornuftigt niveau i forhold til branchen. Det er dog dalende indtil det sidste regnskabsår 2008/2009, hvor det er helt nede på 25 %. Det skyldes, at konkurrencen har været hårdere i branchen på grund af den faldende efterspørgsel og den økonomiske afmatning. Trækompagniet har derfor måtte give flere rabatter for at få flere handler i hus. Det har været langt sværere at sælge eksklusive produkter, fordi de danske forbrugere simpelthen ikke har råd til dem. Dette vil blive behandlet nærmere i omverdensanalysen og brancheanalysen Egenkapitalens forrentning Når virksomheden eller kreditorer skal vurdere, om deres indskudte penge giver et fornuftigt afkast, er det egenkapitalforrentningen, der bliver kigget på. Egenkapitalen er forskellen mellem aktiver og passiver. Egenkapitalens forrentning hos Trækompagniet ligger på et meget flot højt niveau henover de to første regnskabsperioder. Denne høje forrentning kan hænge sammen med, at en stor del af Trækompagniets aktiver er finansieret af fremmedkapital. Egenkapitalen er så lav, at selv et mindre overskud vil give en relativt pæn egenkapitalsforrentning. At aktiverne primært er finansieret ved lånt kapital gør, at Trækompagniet har en højere risikoprofil og vil være mere følsom overfor kapitalmarkedet. Egenkapitalens forretning falder fra 60,1 % til 8,5 % i den sidste regnskabsperiode. Den kommer ned på et relativt lavt niveau. Egenkapitalen stiger en anelse fra kr. til , mens årets resultat falder fra kr. til kr. Så dette fald i egenkapitalens forretning skyldes hovedsagligt faldet i overskuddet Afkastningsgrad Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor godt kapitalen forrentes og genererer afkast. For at det kan betale sig for Trækompagniet at drive forretning, skal virksomheden i grove træk opnå en afkastningsgrad, der er højere end markedsrenten. Markedsrenten er i dag på ca. 4,7 % 16, så hvis afkastningsgraden ligger under denne, ville det bedre kunne betale sig at forrente kapitalen andetsteds. Som det ses af skemaet, tabel 2, er afkastningsgraden stigende fra regnskabsår 2006/2007 til 2007/2008, hvor den går fra 9,9 % og op til et særdeles tilfredsstillende niveau på 24,7 %. I det sidste regnskabsår falder afkastningsgraden ned til 2,2 %. Den når et niveau, hvor det bedre kunne havde betalt sig at have pengene investeret andetsteds til markedsrenten. Dette fald har igen noget at gøre med den faldende omsætning og de stigende variable omkostninger, som giver det lave resultatet før

20 finansielle poster. Aktiverne har ligeledes meget at skulle have sagt, da de er steget fra kr. til kr. dette er en stigning på kr.. Den største post under aktiver er tilgodehavender, som udgør kr. Under tilgodehavender fylder tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser kr., hvor den kun var på kr. perioden før. Det er en kraftig stigning på kr. De materielle anlægsaktiver er steget fra kr. i 2007/2008 til kr., dette er en stigning på kr. Selvom afkastningsgraden i det sidste regnskabsår er faldet drastisk og er på et meget utilfredsstillende niveau under markedsrenten, er det ikke det samme som, at Trækompagniet er en dårlig forretning. Afkastningsgraden var flot året før, så det skal ses i forhold til det marked, virksomheden befinder sig på, og om de materielle anlægsaktiver er nogle, der bærer frugt perioden efter. Det ser dog ikke ud til, at der er nogle salgsfremmende omkostninger imellem. Men det er foruroligende, at Trækompagniet har så mange tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Stigningen på næsten 50 % ville være mere naturlig, hvis omsætningen ligeledes var steget, og de stigende tilgodehavender var en konsekvens af den stigende omsætning, men det er den langt fra. Denne udvikling kan have sine rødder i den byggekrise, som finanskrisen har medført. Entreprenører kan have svært ved at betale regningerne og får mere eller mindre ufrivillige lange betalingsbetingelser. Dette kan også være tilfældet for den private bygherre, hvis f.eks. et familiemedlem har mistet sit job efter bestillingen på gulvet. Hellere vente lidt længere med at få pengene end slet ikke at få nogen. Dog lyser advarselslamperne. For kommer pengene ikke i kassen, vil Trækompagniet være nødt til at nedskrive sine tab. Og dette bliver en nedskrivning for lånte penge, hvor egenkapitalen ikke rækker fuldt ud Overskudsgrad Overskudsgraden giver et billede af, hvor stor en del af Trækompagniets aktivitet, der bliver til overskud, og hvor god rentabiliteten er. Fald i overskudgrad kan være forårsaget af investeringer, der giver afkast på længere sigt, forkert produktsammensætning, for høje faste omkostninger eller et dårligt udnyttet produktionsapparat. I det to første regnskabsår ligger overskudsgraden stabilt på henholdsvis 8,2 % og 11,6 %. Det kunne være meget mere tilfredsstillende men må betragtes som værende acceptabelt for en relativt ny virksomhed, der arbejder sig op. Den positive udvikling stopper dog brat i 2008/2009, hvor overskudsgraden ligger på 1,2 %, som må siges at være et meget uacceptabelt niveau. Dette skyldes primært de høje faste omkostninger, herunder personaleomkostningerne, der er steget 20

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere