Hovedopgave Byggematerialebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave Byggematerialebranchen"

Transkript

1 Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers [Skriv faxnummeret]

2 Contents 1. Excutive summary Indledning Opgavens formål Problemformulering Målsætning Afgrænsning Betragtningsniveau og synsvinkel Metode Model- og teorivalg Kildeanvendelse og kildekritik Opgavens struktur og disposition Metodekritik Intern analyse Trækompagniet historie og forretningsgrundlag Organisation Forsyningskæde De økonomiske forhold Dækningsgraden Egenkapitalens forrentning Overskudsgrad Omsætningshastighed Soliditetsgrad Sammenfatning af de økonomiske forhold De seks p er Product Promotion Price Place Presentation Personnel

3 3.5.7 Sammenfatning på de 6 P er Trækompagniets målgruppe Kunder Markedsdefinition SW-analyse Ekstern Analyse Makroanalyse PESTEL-analyse Economic Social Techonological Political, environmental and legal Mesoanalyse - Markedsbeskrivelse Byggekonjunkturer i Danmark Trends i boligen Konkurrencesituation Hørning Parket Dinesen Efterspørgslen Behov Livsstil Købsadfærd Sociale købsmotiver Forbrugeradfærd Beslutningsprocessen Opsummering på ekstern analyse muligheder og trusler Delkonklusion på intern og ekstern analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Strategivalg

4 6.1 Porters generiske strategier Argumentation for valg af strategi Generering af handlingsalternativer på baggrund af Ansoffs vækstmatrice Vækst på eksisterende markeder Produktudvikling Markedsudvikling Diversifikation Handlingsalternativer Alternativ 1: Bedre kommunikation i alle led i købsprocessen Problemerkendelse Informationssøgning og vurdering af alternativer Købsbeslutning Efterkøbsadfærd Sammenfatning Cost/benefit for handlingsalternativ Risikoanalyse Målopfyldelse og sandsynlighed Alternativ 2: Salg via samarbejdspartnere Sammenfatning Cost/benefit Risikoanalyse Målopfyldelse og sandsynlighed Diskussion Konklusion Litteraturliste Excutive summary The economic crisis in Denmark has left its traces in the construction industry, rubbing off on the building material industry, which Trækompagniet is part of. Therefore, the issue of this paper is to 4

5 identify ways for Trækompagniet to make economical growth within this reality, using their limited economic and organisational resources. The paper consists of three main sections. Part one describes the company s internal situation, and the subsequent part analyses the external conditions, summarized by a SWOT analysis that clarifies the company s strengths and weaknesses and identifies opportunities and threats. Part three is my suggestion for a strategy and action alternatives in order to generate the desired growth. Trækompagniet is a small company with six employees selling exclusive wooden floors from their two showrooms in Denmark. The company came out with a very modest profit last year and has no particular equity or much cash, making them unable to invest in major projects. The company focuses on its two main products, solid wooden floors and parquet floors. The floors are top quality and the most expensive on the market. However, the two showrooms are not reflecting this. My analysis of the external framework is dominated by the economic crisis that has now last for two years, affecting all businesses in some way. The Danish consumers are under pressure, too. They are concerned about the future and do not spend nearly as much money as earlier on. Construction projects and renovations have decreased with an obvious negative influence on the floor industry, which economically speaking has been set back to the (low) 2004 level. The prospects for the current year, 2010, do not seem any brighter. There is a general, considerable focus on nature nowadays. Consumers wish to decorate their homes using natural raw materials, which are at the same time sustainable and environmental friendly. Thus, the demand for FSC labelled wooden products has grown. Moreover, the modern consumers want experiences along with their purchases. Firstly, Trækompagniet needs to get the communication right at all stages of the buying process. This applies from the showrooms to the website. Communication should include all information important to the consumer, while the entire process must be a special and positive experience for the customer. My second action alternative suggests that Trækompagniet initiates a collaboration with Hanstholm Kitchen (an exclusive Danish kitchen company), who could display Trækompagniet s floors in their showrooms on Sealand in Denmark. In that way, Trækompagniet would be visible to more consumers with the opportunity of increasing sales. 5

6 2. Indledning Denne opgave handler om Trækompagniet, en mindre dansk virksomhed med seks medarbejdere, som blev grundlagt i Virksomheden har kontor og forretning i Bagsværd samt en forretning i Århus, og dens to kerneprodukter er parketgulve og plankegulve af høj kvalitet. Trækompagniet henvender sig både til private og erhvervskunder. Vilkårene for Trækompagniet på det danske marked har ændret sig løbet af de seneste år. Salget af eksklusive trægulve er faldet drastisk. Trækompagniet har forsøgt at blive mere konkurrencedygtig i forhold til priser og produkter og har ligeledes prøvet at skære i omkostningerne, hvor det kunne lade sig gøre. Men disse tiltag har ikke været tilstrækkelige, og virksomheden er inde i en negativ spiral. Nedgangen i salget af eksklusive trægulve hænger i stor stil sammen med makrofaktorer. Den økonomiske krise har ramt hårdt, og færre har råd til Trækompagniets produkter end tidligere. Tendensen ses i hele bygge- og byggematerialebranchen. Der igangsættes ikke nær så mange byggeprojekter, som der gjorde for par år siden, og forbrugerne venter med at foretage hovedreparationer på huset. Det ser desværre ud til, at denne negative udvikling vil fortsætte et par år frem i tiden. Også mesofaktorer spiller i høj grad ind. Konkurrencesituationen er hård, der er mange spillere på markedet, og efterspørgslen er ikke nær så stor, som den har været. De fleste konkurrerende virksomheder er meget store og har været på markedet i flere år, og de har således nogle flere muligheder for at redde sig ud af denne økonomiske krise. Der er udpræget fokus på bæredygtighed og illegalt træ i øjeblikket. Det er en svær problemstilling for alle de virksomheder, der befinder sig i træbranchen eller er direkte påvirket af den. Trækompagniet går op i bæredygtighed og stræber derfor efter, at alt træ, de forhandler, er lovligt og certificeret. Dette gør det sværere at konkurrere på prisen, da illegalt træ og træ uden certifikat er billigere end lovligt træ med certifikat. Forbrugerne, der gerne vil give en højere pris for bæredygtigt træ, er der heldigvis en del af. Men de har svært ved at gennemskue, hvordan man sikrer sig, at træet er lovligt og bæredygtigt. Og de har svært ved at finde Trækompagniet, som kun har to butikker og en ikke overvældende brugervenlig hjemmeside. Det er min vurdering, at Trækompagniet går nogle svære år i møde og derfor har brug for en ny strategi. Det er vanskeligt at skabe vækst baseret på luksusprodukter, sådan som markedet ser ud i 6

7 øjeblikket, men vækst skal der til for at rette op på virksomhedens uholdbare økonomiske situation. En forudsætning for vækst er også, at kunderne kender virksomheden eller kan finde den. Så Trækompagniet står over for nogle udfordringer både af ekstern og intern karakter, som jeg håber at kunne hjælpe dem med at tackle gennem denne opgave. 2.2 Opgavens formål Formålet med denne opgave er at belyse Trækompagniets muligheder for vækst på det danske marked. Virksomheden tror på deres to kerneprodukter, så dem vil de stadig gerne holde i fokus. Virksomheden ønsker øget vækst på det private marked indenfor deres nuværende kerneprodukter; nemlig plankegulv og parketgulv. Her skal der både tages hensyn til situationen på markedet og til virksomhedens interne forhold. Opgaven munder ud i et forslag til strategi og nogle handlingsalternativer, der imødekommer virksomhedens ønsker. 2.3 Problemformulering Som stort set alle andre virksomheder, der er tilknyttet byggebranchen, har Trækompagniet mærket den økonomiske nedgang. Deres omsætning har været faldende, og det har afkastningsgraden og soliditeten også. Denne negative udvikling vil ledelsen gerne have vendt. Deres nuværende markedsføringsstrategi passer ikke til omverdenen, som den ser ud nu. Det er gået godt en del år med at have to forretninger og markedsføre produkterne til en mindre målgruppe, men det er desværre ikke tilstrækkeligt længere. Der er ikke nok forbrugere, der møder Trækompagniets produkter, og derfor får de heller ikke kendskab til dem. Virksomheden ville gerne åbne flere forretninger, så de kunne henvende sig til det meste af Danmark, men det er økonomien ikke til på nuværende tidspunkt. Der skal derfor findes nogle løsninger, der passer til deres økonomi. På denne baggrund er jeg kommet frem til den nedenstående problemformulering, der består i et hovedspørgsmål og en række underspørgsmål, der skal bidrage til at besvare hovedspørgsmålet. "Trækompagniet ønsker økonomisk vækst. Hvordan gøres dette optimalt ud fra de givne økonomiske og organisatoriske ressourcer?" Hvordan er Trækompagniet gearet til vækst? 7

8 Hvordan har den nuværende samfundsøkonomiske situation påvirket markedet for byggematerialer, herunder trægulve? Hvordan ser gulvbranchen ud i Danmark? Og hvilke tendenser vil have en betydning i fremtiden? Hvordan er efterspørgselssiden? Og hvilke ønsker har forbrugerne i forhold til at købe trægulv? Hvordan kan Trækompagniets marketingmix ændres til at imødekomme deres ønske om vækst? 2.4 Målsætning Tidshorisonten for denne opgave er tre år. Inden for denne periode, skulle Trækompagniets udvikling gerne vende på baggrund af handlingsalternativerne, jeg kommer frem til. Handlingsalternativerne kan implementeres hurtigere, men da vi har at gøre med en mindre virksomhed med begrænsede økonomiske og organisatoriske ressourcer, skal de have tid til at kunne få det hele til at hænge sammen. Målsætningen går på at skabe vækst. Jeg har fra min position ikke mulighed for at komme med et konkret bud på, hvor meget vækst mine handlingsalternativer skal medføre. Dertil er byggematerialebranchen for usikker i øjeblikket; der har været negativ vækst gennem hele 2009, og det tegner ikke til at blive meget bedre i Denne udvikling afspejles også i Trækompagniets årsresultat for 2008/2009. Da markedet, virksomheden befinder sig på, ikke er i vækst, antager jeg, at hvis der bliver en positiv udvikling at spore i Trækompagniets omsætning, må det være de foreslåede handlingsalternativer, der medfører et større salg. Og hvis dækningsgraden forbliver på samme niveau, uden at omkostningerne stiger, vil det medføre et bedre resultat på bundlinjen. Og så er målet med denne opgave nået. 2.5 Afgrænsning I denne opgave vil jeg beskrive og analysere konsumentmarkedet for eksklusive trægulve. Jeg har valgt at koncentrere mig om konsumentmarkedet, da Trækompagniet fra begyndelsen har haft fokus på dette marked. Virksomheden sælger dog i stigende grad til virksomheder efter at være blevet sammenlagt med BOEN Danmark, en virksomhed, som solgte gulve fra en norsk baseret leverandør til erhvervskunder her i landet. Da disse to segmenter slet ikke ligner hinanden, vil det være forvirrende og ikke dybdegående nok at analyse dem begge i opgaven. Der vil være steder i opgaven, hvor jeg 8

9 nævner BTB-markedet for forståelsens og den overordnede analyses skyld, men det er ikke noget, jeg vil gå i dybden med. Jeg vil derfor også koncentrere analysen omkring efterspørgslen omkring forbrugerne på BTC-markedet. Geografisk set vil jeg koncentrere mig om det danske marked. Trækompagniet har et datterselskab i Norge, men dette har ikke nogen tilknytning til driften i Danmark; det køres helt separat. Jeg har bygget opgaven op omkring Trækompagniet i Danmark, og da de kun sælger inden for landets grænser, vil analysen også tage sit udgangspunkt her. 2.6 Betragtningsniveau og synsvinkel Problemets omfang afhænger af øjet, der ser. Derfor er det vigtigt fra start at få fastlagt betragtningsniveauet, og det vil i denne opgave være det strategiske og taktiske niveau. Perspektivet er Trækompagniets: Virksomheden har et problem, som den gerne vil løse den udgør ikke et problem, som andre gerne vil have løst. Imidlertid er jeg ikke en del af virksomheden til daglig og besidder ikke den fulde viden om den, så jeg kommer til at agere ekstern konsulent og vil derfor trods alt se på problemerne med udefra kommende øjne. Men det, at jeg ikke personligt er involveret i virksomheden, kan forhåbentlig sætte mig i stand til at give en mere objektiv vurdering, således at jeg bedre kan råde dem. 2.7 Metode Denne opgave er løst med udgangspunkt i analyse-syntese-metoden, da problemstillingen efter min mening passer bedst til en partiel behandling, hvor de enkelte dele analyseres hver for sig, hvorefter de bliver summeret op til en SWOT. Denne model udgør et solidt fundament for et sikkert strategivalg og deraf følgende valg af handlingsalternativer. I forhold til skoletilgang er det the positioning school, der danner rammen om opgaven. Opgaven ender med en handlingsplan, der er produceret ud fra en analytisk proces, hvor hårde data har en stor betydning. Baseret på omverdensanalysen og brancheanalysen samt virksomhedens ressourcer har jeg fundet frem til, hvilken en strategi, der er mest hensigtsmæssig at følge i fremtiden. Dette munder ud i en anbefaling af, hvor virksomheden vil opnå den største konkurrencemæssige fordel. 9

10 Denne måde at skrive en opgave på er meget militaristisk, og har tendens til at glemme, at mennesket er en uforklarlig størrelse, der til tider vil være utilregnelig, fordi vores følelser spiller en stor rolle. Nu består en sådan analyse af markedskræfterne jo af forskellige faktorer, som på mere eller mindre mekanisk vis påvirker hinanden. Men det er vigtigt også at holde sig for øje, at konsumenterne, kunderne, forbrugerne er mennesker, som man ikke altid kan regne med agerer som i modellerne, fordi deres følelser og andre menneskelige faktorer spiller ind. Jeg har søgt at komme denne usikkerhed til livs ved at tilføje opgaven et afsnit omhandlende efterspørgselssiden, hvor der bliver taget højde for forbrugernes behov og adfærd. Ligeledes har jeg prøvet at tage højde for personerne, der skal implementere handlingsalternativerne, ikke er marketingmennesker. Handlingsalternativerne er derfor lavet på sådan vis, at de kan benyttes af ejerne af Trækompagniet. Beslutningsdelen bærer også præg af, at det er mine personlige forslag til en løsning (selvom de selvfølgelig er skabt på baggrund af en analyse) og således er opgaven ikke kun teoretisk-analytisk og baseret på hårde fakta men også løst ud fra mine egne kreative ideer. Jeg mener, at enhver løsning har brug for den menneskelige kreativitet og ikke kun anvendelse af mekaniske løsningsmodeller især hvis man vil konkurrere på andet end pris. Innovation og nye ideer kommer oftest fra menneskets kreative side og har aldrig været så vigtigt i det danske samfund, som det er i dag. 2.8 Model- og teorivalg Denne opgave tager udgangspunkt i i Kotlers Business Strategic-Planning Process, som består af 8 faser se figur 1. Denne model er valgt, fordi den indleder med en grundig analyse, som bevidstgør virksomheden om egne styrker/svagheder samt om muligheder/trusler i omverdenen og branchen. Denne viden er vigtig at kende, da den skal bruges som fundament for strategiplanlægningen. Figure 1Kotlers Buisness Strategic-Planning Process Mission Ekstern analyse Muligheder & trusler SWOT analyse Målsætning Strategi Handlingsplan Implementering Kontrol Intern analyse Styrker & svagheder 10

11 I den interne analyse har jeg brugt 4 p er. Det er mere en systematik end en decideret model. Men selvom metoden er simpel, mener jeg, at det er en fornuftig måde at opdele Trækompagniets marketingmix på. De 4 p er tager udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi, hvor fortjenesten er et succeskriterium. Man kan påvirke en virksomheds fortjeneste ved at ændre på de 4 p er, og i denne opgave er problemstillingen netop at opnå vækst. Denne teori er opbygget omkring virksomheder med masseproducerede produkter. Her hører Trækompagniet ikke under, da produktet er produceret efter ordre, og det derfor tilpasses kundens ønsker. Der er også tilkoblet service i form af rådgivning. Jeg har derfor valgt at udvide de 4 per og bruge de 6 p er, der er velegnet til detailhandel 1. På den måde kommer analysen også rundt om kundeservice og personligt salg under Personnel samt layout og atmosfære under Presentation. De punkter har efter min vurdering lige så stor betydning for Trækompagniet som de andre P er. I den eksterne analyse har jeg taget udgangspunkt i PESTEL modellen, idet jeg har brugt den til at beskrive de vigtigste makroforhold. Jeg har valgt modellen, fordi den på overskuelig vis illustrerer, hvordan forhold i makroomverdenen påvirker Trækompagniet. Alternativt kunne interessentmodellen have været anvendt, men jeg valgte PESTEL, fordi den kun koncentrerer sig om makroforholdene og ikke meso. Jeg finder det mere overskueligt, når de to forhold er adskilt. Til mesoanalysen har jeg ikke valgt at bruge den komplette Porters 5 forces, da jeg ikke mener, at alle faktorerne er lige relevante i forhold til min problemstilling. Jeg har således valgt at koncentrere mig om markedsforholdene, konkurrenterne og forbrugerne. I analysen af efterspørgselssiden anvender jeg Kotlers 2 model for at anskueliggøre faktorer, der påvirker købsadfærden, samt Maslows behovspyramide. SWOT-analysen er valgt som model til at opsummere den interne og den eksterne analyse, til at klarlægge virksomhedens styrker/svagheder samt til at identificere hvilke muligheder og trusler, der findes i markedet. I strategidelen anvendes Porters generiske strategier samt Ansoffs vækststrategier til at anskueliggøre Trækompagniets strategiovervejelser og valg samt til at forklare, hvordan virksomheden skal agerer fremover. 1 Essentials of Marketing af Charles W. Lamb, fourth Edition, South-Western, Marketing Management af Phillip Kotler, Prentice Hall, eleventh edition 11

12 2.9 Kildeanvendelse og kildekritik Til løsning af nærværende opgave har jeg anvendt en kombination af primære og sekundære kilder samt egne skøn, almindelig observation og kommunikation. Udarbejdelse af opgaven foregår på basis af den viden, jeg har erhvervet mig under min uddannelse, primært pensumlitteratur fra HD 2. del/afsætning. Derudover har jeg søgt uddybende information i artikler, på internettet og i andre bøger end pensumlitteraturen. Informationerne i denne opgave er i høj grad baseret på analyser foretaget af diverse brancheorganisationer som dansk byggeri. Tal og analyser fra disse er typisk baseret på makrooplysninger fra Danmarks Statistik eller mesooplysninger fra et stort antal respondenter i branchen. Jeg anser derfor analyserne og tallene for at være repræsentative. Desuden har jeg også selv anvendt oplysninger fra Danmarks Statistik, som jeg anser som en valid kilde i forhold til det formål jeg skal bruge informationerne til, da de ikke har nogen interesse, der er i konflikt med den her foretagne analyse. Jeg har udelukkende brugt Danmarks Statistik til at hente tal omkring, demografiske faktorer, som indkomst fordelt på byer og boligform fordelt på kommuner, og der ser jeg ingen grund til, at tallene ikke skulle være korrekte. Endvidere har jeg modtaget råd, oplysninger og vejledning fra personer i branchen. Jeg har været i nær kontakt med ejerne Jacob Lyseen, ejer af Trækompagniet og salgschef Martin Goosmann. Jeg ser ingen grund til, at disse personer skulle give mig urigtige oplysninger, da det på ingen måde ville gavne dem. For disse informanters vedkommende kan der være en fejlkilde i subjektive vurderinger og holdningsbaserede udtalelser Opgavens struktur og disposition For at give den mest overskuelige og mest hensigtsmæssige analysetilgang er rapporten opdelt i tre dele efter Aakers model om strategisk markedsanalyse 3, se figur 2, som består af en ekstern analyse, en intern analyse og en strategidel, og som afsluttes med det endelige strategivalg. Opgavens opbygning afviger fra Aakers model, da der bevidst er byttet om på rækkefølgen af de to analyser, således at der indledes med den interne analyse. Dette er valgt, fordi jeg finder det mest naturligt at beskrive virksomhedens interne forhold først, således at læseren fra start bliver bekendt med virksomhedens 3 Strategic Market Management side 19, David A Aaker, sixth edition. 12

13 situation og problemstillinger, inden den eksterne analyse tager fat på beskrivelsen af virksomhedens omverden. I den interne analyse beskrives og vurderes opdragsgivers forudsætninger. Dette samles skematisk i en Figure 2 Aakers model om strategisk markedsanalyse SW-analyse. Herefter følger den eksterne analyse, der omfatter markedsforholdene på makro- og mesoniveau. Dette sammenfattes skematisk i en OT-analyse. De to analysedele sammenfattes i en samlet SWOT-analyse, hvor trådene samles og uddybes. Læseren får herved et godt overblik over, hvilke muligheder og trusler Trækompagniet realistisk kan imødekomme med sine styrker, samt hvilke muligheder de ikke bør indlade sig grundet deres svagheder. Til slut følger beslutningsdelen, hvor analysen fungerer som fundament. På baggrund af analysen munder beslutningsdelen ud i en række strategiske alternativer. Strategierne bruges igen til at komme frem til nogle handlingsalternativer. Handlingsalternativerne vurderes blandt andet på baggrund af cost/benefit-analyser og stilles op mod hinanden for at identificere det/de alternativer, der forventes at give den bedst mulige målopfyldelse. Herefter kan der udarbejdes en markedsføringsplan samt et budget. Til sidst i opgaven konkluderes der, med baggrund i den opstillede problemformulering, på analysen og på strategidelen Metodekritik Fordelen ved denne metode og grunden til, at jeg har valgt den, er, at den gerne skulle sikre en rimelig konsistent analyse. Problemet ved metoden er til gengæld, at jeg enten ikke får identificeret alle væsentlige faktorer, eller at faktorernes påvirkningsgrader eller usikkerheder fejlvurderes. Men det er en ulempe, der efter min mening er svær at komme uden om, og som vil forekomme i forbindelse med alle analyser, hvor der indgår menneskelig vurdering. 13

14 3. Intern analyse Den interne analyse er en beskrivelse af opdragsgiverens situation og forudsætninger, og den vil munde ud i en analyse af virksomhedens styrker og svagheder. En virksomheds forudsætninger eller en virksomheds forretningsgrundlag danner basis for virksomhedens eksistens. Det er de forudsætninger, man som virksomhed har valgt at arbejde ud fra 4. Det er vigtigt at kende sine forudsætninger som virksomhed og som i mit tilfælde ekstern konsulent, da man ellers kan komme til at overvurdere eller undervurdere egne evner og muligheder. Der vil altid være tidligere beslutninger, man som virksomhed er bundet af, imens andre kan ændres og nye beslutninger skal tages. Derfor vil den interne analyses første afsnit omhandle Trækompagniets forudsætninger. Den vil indeholde en profil af, hvordan virksomheden så ud til at starte med, og hvordan den ser ud den dag i dag. 3.1 Trækompagniet historie og forretningsgrundlag Trækompagniet har været på markedet siden Virksomheden antog dog først sin nuværende form, da den overtog BOEN Danmark fra januar BOEN Danmark var eneforhandler af parketgulve fra det norske firma BOEN. De havde eksisteret siden 2001 og havde forretninger i Roskilde og Århus. Oprindeligt var den fulde stab på seks personer. BOEN Danmarks kerneprodukt var parketgulve 5, som primært blev solgt til virksomheder, da parketgulve er meget brugt dér, men BOEN producerer dog også plankegulve. BOEN Danmark lukkede ned den , og Trækompagniet overtog såvel eneforhandlingen af BOENs produkter i Danmark som alle medarbejderne 6. Trækompagniet havde inden overtagelsen mange af de samme forhandlere, som de har i dag. Det var en mindre virksomhed med tre ansatte, og de havde en forretning i Bagsværd. Trækompagniet solgte primært til private, da deres kernekompetencer var at sælge plankegulve, der er mest egnet til private hjem 7. Jeg synes ikke, forretningerne og deres markedsføring bærer præg af, at de nu også vil fokusere på erhvervsmarkedet. Et eksempel er deres hjemmeside, de lægger meget op til, at de sælger til private. 4 En introduktion til BOS af Gilling, Finn, Kompendium fra Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 7 Martin Goosmann, salgschef I Trækompagniet 14

15 Der er ikke særlig meget fokus på, at de også har løsninger til erhvervskunder. Med andre ord ser hjemmesiden ikke ud til at være blevet opdateret efter overtagelsen af BOEN. Trækompagniet har indtil nu haft hovedkontor i Vallensbæk beliggende i et stort showroom, hvor mange virksomheder er repræsenteret. De har stadig forretning i Bagsværd, og BOEN Danmarks gamle forretning i Århus åbnede under navnet Trækompagniet i sommeren BOEN Danmarks forretning i Roskilde lukkede. Trækompagniet er lige flyttet fra kontoret i Vallensbæk på grund af uoverensstemmelser med udlejeren. Derfor har de i øjeblikket kontor over deres forretning i Bagsværd, indtil de finder nogle nye lokaler. De er i dag en stab på seks personer, der både er fra det tidligere BOEN og Trækompagniet Organisation Trækompagniet er en lille virksomhed med en stab på seks mennesker. Øverst sidder de to partnere, der begge deltager i daglig drift både ved salget og det administrative. Til salget har de ansat en salgschef, der primært tager sig af salget til de private kunder. Til at udøve kundeservice mm.. har de en kunderådgiver siddende ved telefonen fra kl alle hverdage. Hun tager sig af alle spørgsmål omhandlende levering, betaling o. lign. Hvis der er spørgsmål vedrørende produktet, bliver de viderestillet til salgschefen eller ejerne. På kontoret sidder bogholderen ligeledes. Til daglig hjælp vedrørende spørgsmål har de en parketsnedker ansat. Snedkeren reparerer ligeledes gulve, der er solgt af Trækompagniet. Han assisterer også ved sager omkring reklamationer over Trækompagniets gulve og står altid til rådighed, hvis der opstår spørgsmål omkring lægning af gulv. 3.3 Forsyningskæde Trækompagniet har flere forhandlere, der forsyner dem med forskellige former for trægulve. Som det ses på figur 3 nedenfor, bliver gulvproducenterne forsynet med råstofferne fra en råstofproducent. Trækompagniet, som står som byggematerialeforhandler i den forenklede værdikæde, får leveret trægulvene færdige fra producenterne. Gulvene bliver alle produceret efter ordre, så der er intet lager. Gulvet kan dog opbevares hos fragtmændene mod betaling, hvis kunden behøver dette 9. Figur 3 Trækompagniets forenklede vertikale værdikæde 8 Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 9 Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 15

16 Råstofproducent Byggematerialeproducent Byggematerialeforhandler Salg (Service) Slutbruger Trækompagniets vigtigste producent i øjeblikket er den østrigske producent STIA. Trækompagniet har fået eksklusivforhandlingen i Danmark af deres Admonter plankegulve. De har selvfølgelig også eksklusivforhandling på BOENs gulve. Ydermere er der flere stærke producenter fra Europa. Her kan nævnes, som nogle af deres mest benyttede, Steirer fra Østrig, Slovpol fra Polen, Adler fra Tyskland og Fendt fra Tyskland. Fælles for alle leverandører er, at de er bæredygtige. I disse økonomiske krisetider, hvor konkurser og andre usikkerheder er mere end almindelige, er det positivt, at Trækompagniet ikke har en eller få leverandører. Da virksomheden ikke producerer selv, ville den stå uden produkter, hvis dens leverandører gik ned. Derfor er det smart at have flere muligheder, så risikoen reduceres. Det er som regel en fordel at fokusere på det, man er bedst til, og det er i dette tilfælde kunderådgivning og salg af trægulve. Der er til gengæld også klare ulemper ved ikke at producere selv. Den største er, at Trækompagniet ind imellem har problemer med at overholde, hvad de lover kunderne. Da gulvene produceres efter ordre og bliver leveret direkte fra producent til forbruger, har virksomheden intet lager og dermed ingen lageromkostninger, hvilket økonomisk set er positivt. Virksomheden er til gengæld afhængig af, at dens leverandører leverer varen i den ønskede kvalitet og på det ønskede tidspunkt De økonomiske forhold I det følgende afsnit ses der på, hvordan Trækompagniet klarer sig rent økonomisk. Der tages udgangspunkt i årsregnskaberne 11 for Trækompagniet ApS for 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009. Jeg har desværre ikke kunne få oplyst omsætningen for virksomheden, så jeg har på baggrund af oplysninger fra Martin Goosmanns, salgschef hos Trækompagniet, og SKAT regnet en omsætning ud. Det er gjort så nøjagtigt, som det var muligt, men der vil muligvis være en vis afvigelse fra de faktuelle tal. I de seneste regnskabsår har dækningsgraden været på ca. 25 % ifølge Trækompagniets salgschef. På SKATs hjemmeside har jeg fundet oplysninger om dækningsgraden i gulvbranchen, og den lyder på Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 11 Regnskaberne for 2007, 2008 og 2009 er fundet på via 16

17 % 12. Dette tal er dog fra 2006 og dermed før, den økonomiske krise satte ind. Man må forvente, at Trækompagniet har konkurreret mere på prisen, end de har gjort tidligere, på grund af lavkonjunkturen 13, så jeg forudsætter, at deres dækningsgrad har ligget højere tidligere. Jeg har undersøgt, hvordan krisen har påvirket byggebranchen og gulvbranchen (se afsnit 4.2) og konkluderet, at krisen først for alvor satte ind i byggebranchen i starten af Derfor har jeg regnet med 35 % i dækningsgrad det første regnskabsår, 30 % i de andet regnskabsår og 25 % i det sidste regnskabsår. Nedenfor ses resultatopgørelsen på de tre regnskabsår. Tabel 1 Resultatopgørelse for Trækompagniet 14 Resultatopgørelse 1.oktober-30. September 2006/2007 (i DDK) 2007/2008 (i DDK) 2008/2009 (i DDK) Omsætning Variable omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Efter Trækompagniets overtagelse af BOEN Danmark den er der sket en del forandringer i årsrapporten. Da Trækompagniet overtog BOEN Danmarks produkter og kunder, har det selvsagt haft en betydning for mange af posterne i regnskabet. Det er dog først det næste årsregnskab, 2009/2010, der bliver helt reelt, da BOEN Danmarks regnskabsår fulgte kalenderåret, hvorimod Trækompagniets regnskabsår kører fra oktober til september. Der er altså en forskydning på tre måneder. Bruttofortjenesten er eksempelvis steget fra kr. til kr.. det er en stigning på 29 %. Så hvis man ser på den isoleret, er det en pæn stigning. Overtagelsen har til gengæld også medført en del omkostninger. Den største negative post på resultatopgørelsen er personaleomkostningerne. Da Trækompagniet overtog tre af BOEN Danmarks medarbejdere, steg personaleomkostningerne fra kr. til kr. Det er en stigning på 108 %. Det er en væsentlig større stigning end Martin Goosmann, salgschef for Trækompagniet 14 Omsætningen og de variable omkostninger er et underbygget skøn og ikke direkte fra Trækompagniets resultatopgørelse 17

18 bruttofortjenesten. Det skal dog siges, at der efter det sidste regnskabsår er blevet fritstillet en medarbejder som følge af den økonomiske krise, så personaleomkostningerne burde være blevet formindsket siden 15. For at få indblik i Trækompagniets økonomi er det nødvendigt at foretage en nøgletalsberegning på basis af resultatopgørelsen og balancen. Nøgletallene danner basis for en vurdering af virksomhedens likviditet, kapitalsammensætning, indtjeningsevne og omkostninger. Nøgletalsberegninger skal dog tages med forbehold, for dels kan aktivernes værdi være opgjort enten for højt eller for lavt, og dels er omsætningen som nævnt baseret på et kvalificeret skøn. Som basis for analysen af økonomien er beregnet følgende nøgletal, kommenteret nedenfor: Tabel 2 Trækompagniets nøgletal tilknyttet de sidste tre regnskabsår Nøgletal 2006/ / /2009 Dækningsgrad 35 % 30 % 25 % (Dækningsbidrag / omsætning x 100) Egenkap. Forrentning 53,3 % 60,1 % 8,5 % (årets resultat / egenkapitalen x 100) Afkastningsgrad 9,9 % 24,7 % 2,2 % (årets resultat før finansielle poster/samlede aktiver x 100) Overskudsgrad 8,2 % 11,6 % 1,2 % (årets resultat før finansielle poster / omsætning x 100) Omsætningshastighed 1,2 2,0 1,9 (Omsætning / totale aktiver) Soliditetsgrad 10,6 % 24,5 % 16,9 % (Egenkapital / samlede aktiver x 100) Quick ratio (Likvider / kortfristet gæld) Current ratio (Omsætning / kortfristet gæld) 1,4 2,9 2, Dækningsgraden Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en procentvis del af Trækompagniets omsætning, der udgøres af dækningsbidraget. Da Trækompagniet ikke producerer selv, er de variable omkostninger høje, og det bevirker, at dækningsgraden ikke er højere, end den er. Dækningsgraden var det første 15 Martin Goosmann, salgschef i Trækompagniet 18

19 regnskabsår på 35 %, hvilket er et fornuftigt niveau i forhold til branchen. Det er dog dalende indtil det sidste regnskabsår 2008/2009, hvor det er helt nede på 25 %. Det skyldes, at konkurrencen har været hårdere i branchen på grund af den faldende efterspørgsel og den økonomiske afmatning. Trækompagniet har derfor måtte give flere rabatter for at få flere handler i hus. Det har været langt sværere at sælge eksklusive produkter, fordi de danske forbrugere simpelthen ikke har råd til dem. Dette vil blive behandlet nærmere i omverdensanalysen og brancheanalysen Egenkapitalens forrentning Når virksomheden eller kreditorer skal vurdere, om deres indskudte penge giver et fornuftigt afkast, er det egenkapitalforrentningen, der bliver kigget på. Egenkapitalen er forskellen mellem aktiver og passiver. Egenkapitalens forrentning hos Trækompagniet ligger på et meget flot højt niveau henover de to første regnskabsperioder. Denne høje forrentning kan hænge sammen med, at en stor del af Trækompagniets aktiver er finansieret af fremmedkapital. Egenkapitalen er så lav, at selv et mindre overskud vil give en relativt pæn egenkapitalsforrentning. At aktiverne primært er finansieret ved lånt kapital gør, at Trækompagniet har en højere risikoprofil og vil være mere følsom overfor kapitalmarkedet. Egenkapitalens forretning falder fra 60,1 % til 8,5 % i den sidste regnskabsperiode. Den kommer ned på et relativt lavt niveau. Egenkapitalen stiger en anelse fra kr. til , mens årets resultat falder fra kr. til kr. Så dette fald i egenkapitalens forretning skyldes hovedsagligt faldet i overskuddet Afkastningsgrad Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor godt kapitalen forrentes og genererer afkast. For at det kan betale sig for Trækompagniet at drive forretning, skal virksomheden i grove træk opnå en afkastningsgrad, der er højere end markedsrenten. Markedsrenten er i dag på ca. 4,7 % 16, så hvis afkastningsgraden ligger under denne, ville det bedre kunne betale sig at forrente kapitalen andetsteds. Som det ses af skemaet, tabel 2, er afkastningsgraden stigende fra regnskabsår 2006/2007 til 2007/2008, hvor den går fra 9,9 % og op til et særdeles tilfredsstillende niveau på 24,7 %. I det sidste regnskabsår falder afkastningsgraden ned til 2,2 %. Den når et niveau, hvor det bedre kunne havde betalt sig at have pengene investeret andetsteds til markedsrenten. Dette fald har igen noget at gøre med den faldende omsætning og de stigende variable omkostninger, som giver det lave resultatet før

20 finansielle poster. Aktiverne har ligeledes meget at skulle have sagt, da de er steget fra kr. til kr. dette er en stigning på kr.. Den største post under aktiver er tilgodehavender, som udgør kr. Under tilgodehavender fylder tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser kr., hvor den kun var på kr. perioden før. Det er en kraftig stigning på kr. De materielle anlægsaktiver er steget fra kr. i 2007/2008 til kr., dette er en stigning på kr. Selvom afkastningsgraden i det sidste regnskabsår er faldet drastisk og er på et meget utilfredsstillende niveau under markedsrenten, er det ikke det samme som, at Trækompagniet er en dårlig forretning. Afkastningsgraden var flot året før, så det skal ses i forhold til det marked, virksomheden befinder sig på, og om de materielle anlægsaktiver er nogle, der bærer frugt perioden efter. Det ser dog ikke ud til, at der er nogle salgsfremmende omkostninger imellem. Men det er foruroligende, at Trækompagniet har så mange tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Stigningen på næsten 50 % ville være mere naturlig, hvis omsætningen ligeledes var steget, og de stigende tilgodehavender var en konsekvens af den stigende omsætning, men det er den langt fra. Denne udvikling kan have sine rødder i den byggekrise, som finanskrisen har medført. Entreprenører kan have svært ved at betale regningerne og får mere eller mindre ufrivillige lange betalingsbetingelser. Dette kan også være tilfældet for den private bygherre, hvis f.eks. et familiemedlem har mistet sit job efter bestillingen på gulvet. Hellere vente lidt længere med at få pengene end slet ikke at få nogen. Dog lyser advarselslamperne. For kommer pengene ikke i kassen, vil Trækompagniet være nødt til at nedskrive sine tab. Og dette bliver en nedskrivning for lånte penge, hvor egenkapitalen ikke rækker fuldt ud Overskudsgrad Overskudsgraden giver et billede af, hvor stor en del af Trækompagniets aktivitet, der bliver til overskud, og hvor god rentabiliteten er. Fald i overskudgrad kan være forårsaget af investeringer, der giver afkast på længere sigt, forkert produktsammensætning, for høje faste omkostninger eller et dårligt udnyttet produktionsapparat. I det to første regnskabsår ligger overskudsgraden stabilt på henholdsvis 8,2 % og 11,6 %. Det kunne være meget mere tilfredsstillende men må betragtes som værende acceptabelt for en relativt ny virksomhed, der arbejder sig op. Den positive udvikling stopper dog brat i 2008/2009, hvor overskudsgraden ligger på 1,2 %, som må siges at være et meget uacceptabelt niveau. Dette skyldes primært de høje faste omkostninger, herunder personaleomkostningerne, der er steget 20

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Intern regnskabsrapportering april 2012

Intern regnskabsrapportering april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern regnskabsrapportering april 2012 Gruppearbejde Gruppe A: Ledelsens spørgsmål til regnskabschefen Gennemgå perioderegnskabet med henblik på at identificere

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske vognmænd for de seneste 5 år, for at se hvorledes de har

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere