Aktivitetsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning 2014"

Transkript

1 Aktivitetsberetning 2014

2 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter

3 Indhold AKTIVITETSBERETNING PUBLIC SERVICE AKTIVITETER... 6 Besøg i DAC... 6 Besøg uden for DAC... 6 Digitale aktiviteter... 7 Kommunikation og markedsføring... 9 Presse Arrangementer Arrangementer (BUILD) Arrangementer (LIFE) Tours LEARNING (Undervisning og Fritid) Byguide 2015/ Chinese Delegation Media Architecture Biennale BYG netværk for byggeriets professionelle HANDLINGSPLANSAKTIVITETER Biennale Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub Bæredygtige byggematerialer Cykler i byen Fokus på tilgængelighed Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (NST) Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (KUM) Internationaliseringsaktiviteter Klimatilpasning Nationale aktiviteter Netværksdebat i byggebranchen Ny arkitekturpolitik Renovering - Tilbage til fremtiden KUNDEPROJEKTER Atelier Bow-Wow Byens Netværk CLOSE UP III: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Stenens hjerte

4 Copenhagen Solutions DK Åben innovation i byggeriet, erhvervs-ph.d Europan Google Earth udstilling Mind the Earth IFHP Centenary Activities IFHP Media IFHP Content Inspirationskatalog_Typologier Inspirationskatalog_præfabrikeret boligbyggeri Investing in Space, erhvervs-ph.d Jes Fomsgaard udstilling House in Motion - stregens arkitektur Kan det bære? tre udstillinger Makers i Byudvikling (Making the city) Nye indsatser under arkitekturpolitikken (ark.pol.) (Ark. pol.) Undervisningspakker til børn om arkitektur (Ark. pol.) Bæredygtige byer (Ark. pol.) Ungdomsuddannelser (Ark. pol.) Bevægelse og sundhed (Ark. pol.) Kommunal arkitekturpolitik og grøn omstilling (Ark. pol.) Ambassader (Ark. pol.) Sommerskole Nyt hospital Nordsjælland Nyt hospital Nordsjælland part Nærheden og Realdania By studietur til Holland Open Innovation - Innosite RENOVER prisen Reprogramming the City - nye muligheder for byens rum Ringkøbing K - naturstudietur Strategisk Byledelse Undervisning i bæredygtig byudvikling Undervisning om fællesskab i Minecraft PRÆDRIFT Indsatsområde 1: Det NYE DAC Udviklingsspor 1.1/Ny forretningsmodel

5 Udviklingsspor 1.2/Ny identitet og nye produkter Indsatsområde 2: DAC i Bryghusprojektet Udviklingsspor 2.1/Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub Udviklingsspor 2.2/Kulturnetværk Indsatsområde 3: DAC s fysiske og tekniske rammer Udviklingsspor 3.1/Byggeproces kvalificering og kvalitetssikring Udviklingsspor 3.2/Service design Udviklingsspor 3.3/Planlægning og gennemførelse af overgang til drift i Bryghusprojektet Indsatsområde 4: Kompetence-, organisations- og forretningsudvikling KOMMERCIELLE AKTIVITETER DAC& MEETING DAC& BOOKS/SHOP DAC& CAFÉ

6 AKTIVITETSBERETNING 2014 Et af de store fikspunkter for Dansk Arkitektur Center (DAC) i 2014 var vedtagelse og implementering af en ny forretningsstrategi. Strategien udstikker rammerne for den markante vækst i både omsætning og besøgstal, som DAC skal realisere frem mod indflytning i Bryghusprojektet i Strategien udmøntede sig i en organisationsændring, der blandt andet havde til formål at skærpe fokus på salg og programmering i DAC for at sikre en god pipeline af kommende opgaver. Effekten har vist sig ved, at det er lykkedes DAC at etablere en aktivitetsportefølje for 2015, der er 90% fyldt op allerede ved indgangen til året, mens en række opgaver til udførelse i 2016 også er solgt. Som en del af implementeringen af strategien blev arbejdet med at udvikle delstrategier for samtlige områder i produktionsapparatet igangsat i den sidste del af året. I delstrategierne indgår markedsstrategi (hvad skal DAC levere, til hvem og med hvilken effekt), fundingstrategi (fra hvilke kilder skal de økonomiske midler komme og hvordan skal DAC tilgå disse kilder med det, som DAC gerne vil levere) og produktionsstrategi (hvordan optimerer og udvikler DAC kapaciteten til det, der skal leveres, som markedet efterspørger). På flere andre områder tog DAC i 2014 væsentlige skridt frem mod Bryghusprojektet. I oktober etablerede DAC en fortrop i Fæstningens Materialgård i direkte tilknytning til byggepladsen for Bryghusprojektet. Her skal en gruppe af DAC s medarbejdere spille en aktiv rolle i etableringen af en innovations- og erhvervshub og derved samle erfaringer, som kan bæres videre ind i Bryghusprojektet. Det var også i 2014, at samarbejdet med Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og andre væsentlige institutioner omkring en kommende kulturrute på Slotsholmen blev formaliseret. På de indre linjer fortsatte DAC arbejdet med kompetenceløft og professionalisering i regi af en prædriftinvestering fra Realdania. Ved siden af de nævnte udviklingsprojekter udførte DAC som vanligt en række nationale og internationale projekter til gavn for sine mange samarbejdspartnere og målgrupper. Samlet steg DAC s omsætning i 2014 med 0,8% til i alt 83,7 mio. kr. 5

7 PUBLIC SERVICE AKTIVITETER Besøg i DAC I 2014 satte DAC igen besøgsrekord, omend væksten var lille i forhold til året før. I alt besøgte personer DAC s lokaler i Strandgade, og dermed blev det strategiske mål for 2014 om besøg, som er fastsat i DAC s forretningsstrategi, indfriet. Som illustreret fandt væksten sted inden for især café-besøg og øvrige aktiviteter, som dækker over eksempelvis ture, arrangementer, undervisningsaktiviteter, netværksmøder m.m. Til gengæld skete der et fald i udstillingsbesøg. Årets mest besøgte udstilling var Stenens Hjerte om Lundgaard & Tranberg Arkitekter kurateret af Tor Nørretranders. Den endte på besøg ( deltagere i arrangementer knyttet til udstillingen) svarende til 110 besøgende/deltagere pr. dag i udstillingsperioden. I 2013 havde DAC to udstillinger med besøgstal i den størrelsesorden og højere nemlig Havnen er din og Zaha Hadid Antal besøgende i DAC 25320, , , , , ,0 8747, , , , , , , , , , , , , , , Uds2llinger på DAC Øvrige ak2viteter på DAC Konferencegæster Cafegæster Besøg uden for DAC Der var i 2014 to visninger af udstillinger uden for DAC. Dels Biennale-udstillingen i Venedig, dels en visning af Grønland - sæt kurs mod verdens centrum i Utzon Center i Aalborg. Besøgstallet for Arkitekturbiennalen levede ikke op til forventningerne på trods af forlænget åbningsperiode, hvilket smittede af på besøgstallet i den danske pavillon, hvor resultatet blev i alt besøg mod i Dertil kommer lige over besøgende til visningen i Aalborg. 6

8 Antal besøgende uden for DAC Digitale aktiviteter Det samlede besøgstal for DAC web er ved slutningen af året opgjort til Dette er en stigning på 2% i forhold til sidste år, men er marginalt under det fastsatte vækstmål for 2014 på 2 mio. Det skyldes hovedsageligt, at DAC s største website arcspace.com i 2. halvår ikke opnåede den forventede vækst. Arcspace havde et omskifteligt år med budgethalvering i forhold til 2013 samt nedskæring i bemanding som konsekvens af personaletilpasning i 2. kvartal grundet faldende projektomsætning. Stort fokus på optimal ressourceudnyttelse gjorde det muligt at fastholde en positiv udvikling, som dog i 2. halvår kom under pres. Der er behov for at revurdere arcspace s strategiske betydning for DAC, og det vil ske i forbindelse med udviklingen af en digital strategi for DAC i På flere andre af DAC s websites ses stigninger, herunder på dac-bookshop.dk med en stigning på 12%, hvilket blandt andet skyldes øget trafik fra dac.dk, arcspace.com, andre websites, blogs og en annoncekampagne på Google (Adwords). Desuden blev der som noget nyt udsendt særlige DAC& BOOKS/SHOP nyhedsbreve i juni og november, og der blev implementeret systemer, som gør det muligt at måle købseffekten af disse nyhedsbreve. Nyhedsbrevet med julegaveinspiration satte ny rekord for antal besøg på en enkelt dag på dac-bookshop.dk. Siden juni 2014 har der i webshoppen været et samlet salg på kr., hvor man har kunnet måle den såkaldte konverteringsgrad. Således kommer 43% af omsætningen fra dac.dk og 6% fra DAC s nyhedsbreve, herunder de nye salgsnyhedsbreve. Dac.dk er steget 9%, hvilket er en markant højere vækst end de foregående år. Det skyldes en kombination af webredaktionens arbejde med søgemaskineoptimering (SEO), øget trafik fra flere udsendte nyhedsbreve, digitale invitationer og fra Facebook. Ser man på 4. kvartal isoleret set, er dac.dk steget med 22% sammenlignet med samme periode året før, hvilket ud over de ovennævnte faktorer skyldes et særligt gennembrud i den internationale presse, der har givet stor henvisningstrafik til udstillingen Mind the Earth. Udstillingen har haft sessioner og fået nye brugere ind på sitet. Andet populært indhold i perioden har bl.a. været Copenhagen X Galleriet, udstillingen Reprogramming the City, aktuelle arrangementer - især LEGO workshop i efterårsferien - og DAC& CAFÉ. I løbet af året har 445 personer sammensat deres egen guidede tur på deres eget online magasin i Copenhagen X Galleriet og Dansk Arkitekturguide. På DAC web-tv kanal Arkitektur-TV ses et fald på 46%, hvilket skyldes, at der i 2014 kun blev publiceret to videoer mod 32 i I 2. halvår af 2014 har DAC gennemført et forprojekt til en relancering af DAC s videokanal. Relanceringen har til formål at skabe større værdi for DAC og bidrage til øget krydssalg af DAC s øvrige tilbud og produkter. Projektet er gennemført således, at der ved indgangen til 2015 er en køreklar plan med en række anbefalinger og et budget, der skal træffes beslutning omkring. 7

9 Samlet besøgstal på DAC digital i Note: Byens Netværk er fra 2015 udtrådt af DAC og vil derfor fremover ikke indgå i afrapportering af DAC s aktiviteter. Nyhedsbreve DAC s hovednyhedsbrev er udsendt 19 gange i 2014, herunder særnyhedsbreve om Arkitekturbiennalen i Venedig, Building Green Messen og salgsnyhedsbreve for ture og DAC& BOOKS/SHOP. I løbet af 2014 er yderligere udsendt fem nyhedsbreve på engelsk til internationale brugere. Det samlede antal af abonnenter på DAC s forskellige nyhedsbreve er ved udgangen af 2014 på , der udover DAC s hovednyhedsbrev også tæller Innosite og arcspace. Dette er en samlet stigning på 25% sammenlignet med sidste år, eller 29%, hvis Byens Netværk ikke medregnes (se noten til diagrammet ovenfor) Antal abonnenter på nyhedsbreve DAC DAC Nyhedsbrev Newsmail Innosite arcspace Byens Netværk I alt 8

10 Sociale medier DAC er til stede på en række sociale medier, herunder Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram og YouTube. Samlet set har DAC ultimo fans eller følgere på alle de forskellige sociale profiler, dog antageligt med et betydeligt overlap af brugere, som følger flere af profilerne. Det er en stigning på 55% siden ultimo DAC s Facebook side har ultimo følgere, en vækst på 61%, mens DAC s Instagram-profil har , en vækst på 513% siden årsskiftet. Det sidste skyldes, at DAC i en periode var på Instagrams preferred users liste, hvilket gav mange nye følgere fra hele verden. DAC arbejder løbende med at skabe engagerende dialog og co-creation i de sociale medier. Eksempelvis gennem julekampagnen #minarkitektur, hvor brugerne blev opfordret til at dele deres ønsker til ture ude i byen og få mulighed for at vinde en tur efter deres ønske samt få indflydelse på årets tur-program. Derudover har DAC i samarbejde med Dansk Beton udviklet og gennemført kampagnen #jegelskerbeton på Instagram, hvor brugere delte over 900 billeder af alverdens betonbyggerier og anlæg. Ti vindere blev udvalgt og inviteret på en særlig Instawalk i Nordhavn samt fik deres billede trykt på en eksklusiv #jegelskerbeton-plakat og udstillet på skærme i Dansk Byggeris vinduer. Kampagnerne har skabt engagerende indhold til DAC s sociale kanaler og bidraget til den kontinuerlige relationsopbygning med nye brugergrupper Antal følgere på sociale medier Apps Der har i 2014 været downloads af DAC s to apps, Podruns og Podwalks. En redaktionel omtale af Podwalks i Politiken den 15. marts og på Politiken.dk har alene bidraget med 275 downloads. I oktober var der ligeledes medieopmærksomhed om Podruns, hvilket førte til 192 downloads. Det er dog et fald på 35% sammenlignet med 2013, hvilket dels hænger sammen med, at Podruns blev lanceret og markedsført i maj 2013 og i den forbindelse fik mere opmærksomhed, dels at der desværre har været en periode med tekniske problemer for Podruns-appen i efteråret. Den strategiske værdi af apps for DAC vil også blive genbesøgt i forbindelse med udviklingen af en digital strategi i Kommunikation og markedsføring DAC fortsatte i 2014 arbejdet med at skabe en mere strategisk markedsføringsindsats, der kan indfri både de enkelte projekters mål og DAC s strategiske målsætninger om vækst i kendskab og besøgstal. Målsætningen er at skabe øget effekt blandet andet gennem synergi og samtænkning på tværs af DAC s projekter og forretningsområder. Det betyder, at der nu også er fokus på områder, som tidligere har haft svært ved at markedsføre sig selv. I 2014 kunne det blandt andet mærkes i DAC s undervisning (LEARNING), der både retter sig mod skoler/undervisere, mod familier og mod fritidsaktiviteter for børn. Et nyt særnyhedsbrev fra 9

11 LEARNING gav gode resultater og som direkte effekt blev der solgt seks undervisningsforløb af typen Hvad er Arkitektur og seks forløb af Jagten på fællesskabet, der benytter computerspillet Minecraft. Der blev generelt arbejdet meget med digital markedsføring i 2014, i høj grad via Google og deres annonceformat Adwords. Det førte til salg af de første børnefødselsdage på DAC, et nyt produkt, som blev lanceret i løbet af året, og til at DAC s traditionelle Leg LEGO arkitekt-workshops i efterårsferien slog ny besøgsrekord med besøgende. Endvidere blev der arbejdet med in-house markedsføring via nye infoskærme på plan 1,2,3 og 4 i DAC. Det har givet mulighed for i højere grad at informere og engagere publikum i huset i alle DAC s tilbud. Også ude i byen blev der taget nye formater i brug, da DAC i forbindelse med udstillingen Reprogramming the City benyttede sig af såkaldt guerilla marketing og spredte puder rundt på byens bænke. Det gav god omtale på de sociale medier. Årets kendskabsundersøgelse viste, at det strategiske mål om at øge kendskabet til DAC går i den rigtige retning. På landsplan ligger kendskabet nu på 17%, en stigning fra 12% i Ikke overraskende er kendskabet højest i hovedstadsregionen og lavest i Nordjylland. Presse DAC har oplevet en markant nedgang i antal medieomtaler fra 623 i 2013 til 441 i Dermed er antallet tilbage på niveau med 2012, hvor der var 438 medieomtaler. Det høje tal i 2013 skyldtes primært arkitektur- og medieeventen Byg det op, og den omfattende medieomtale spillede givetvis en væsentlig rolle i det øgede kendskab til DAC. Samarbejdet med DR om Byg det op betød, at DAC mediemæssigt nåede bredt ud i hele landet med masser af omtaler i lokale og regionale dagblade samt gennem DR s flader. I 2014 har især projektet DK2050 skabt god og bred medieomtale både nationalt, regionalt og lokalt. Derudover gav Arkitekturbiennalen i Venedig, Folkemødet på Bornholm og udstillinger som Kan det bære?, Atelier Bow-Wow, Stenens Hjerte og Reprogramming the City en del medieomtaler ligesom undervisningsprojektet Jagten på Fælleskabet, der benytter computerspillet Minecraft som redskab til undervisning i demokrati og almene boliger, havde god gennemslagskraft. Den såkaldte annonceværdi af omtalerne var 12,8 mio. kr. som det ses nedenfor. Note: Skemaet rummer ikke internationale presseklip og regionale tv- og radioindslag, der ikke er opgjort. 10

12 Arrangementer Det har i 2014 fortsat været prioriteret at opretholde kontinuitet og momentum for et udviklingsorienteret arbejde med DAC s arrangementer således, at området fremadrettet kan skærpe tilrettelæggelsen af tilbud til publikummet på DAC s forskellige sendeflader LIFE, BUILD og CITIES. Arrangementer (BUILD) DAC BUILD arrangementer har i det forløbende år medvirket til at modne indsatsen for og frem mod lancering af BYG netværket, der blev lanceret i oktober. Endvidere har der været arbejdet målrettet for at sikre finansiering til drift og videreudvikling af Sprout-netværket. DAC BUILD arrangementer har i 2014 gennemført følgende arrangementer målrettet de professionelle aktører inden for byggeriet: Behind the Scenes Arrangements-serien Behind the Scenes fra 2013 understøtter BUILD arrangementers arbejde med at nå ud til målgruppen og skaber dermed synergi til DAC s BYG netværk. Rammen omkring arrangementet er en branche get-together, der inviterer til såvel faglig dialog, vidensudveksling som networking. De enkelte arrangementer aftales og udformes i tæt dialog med de medvirkende virksomheder. I 2014 er arrangementerne afholdt hos og udviklet i samarbejde med følgende af branchens virksomheder: BIG, Carlberg Christensen, Metroselskabet, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Bygningskulturens Hus, Henning Larsen Architects, Bryghusprojektet og COWI. I alt otte arrangementer blev afviklet i serien i Entré prisen til arrangementerne er 75 kr. pr. person. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: Samlet 560. Sendeflade: BUILD + CITIES. Serien fortsætter i 2015 med en forventning om min. fem arrangementer. Der er for nuværende bekræftet arrangement med Danske Ark & DI, Arup og Esbensen. STARCHITECT arrangement SNØHETTA I samarbejde med KADK, udstillingen Kan det bære? og Den Norske Ambassade blev der den 2. maj afholdt en Starchitect-forelæsning ved arkitekt Tine Hegli, Snøhetta. Fokus for forelæsningen var på bæredygtighed i nordisk arkitektur og byggeri. Forelæsningen blev dokumenteret og kan opleves på Arkitektur TV. Lokation: KADK, festsalen. Deltagere: 300. Sendeflade: BUILD. Copenhagen Architecture Film Festival (CAF) Copenhagen Architecture Film Festival blev afholdt over fire dage i marts. DAC medvirkede i festivalen som venue for filmvisninger og debatter, og som co-host ved festivalens åbningsfilms arrangement The Competition. DAC s aktiviteter blev realiseret i samarbejde med DAC LIFE arrangementer og CAF. I alt otte filmvisninger blev afviklet over fire dage. DAC medvirker i festivalen igen i Lokation: Som ovenfor. Deltagere: I alt 594. Sendeflade: LIFE + BUILD. Sprout 2014 er første hele år, hvor DAC har faciliteret en lang række netværksarrangementer rettet direkte mod byggeriets vækstlag spirende profiler inden for arkitektur, byudvikling, byggeri og design. Følgende Sprout aktiviteter har været afviklet i 2014: 11

13 Meet Der har været afholdt tre Meets; #2 Grøn udvikling, #3 Rumlighed, #4 Krydsfelter. Et Meet har altid et fagligt fokus og formatet rummer inspirationsoplæg, mini-workshops og networking. Meets er dokumenteret ved film. Filmene bruges dels som salgsmateriale, dels som rekrutteringsmateriale og dels til formidling på en række digitale platforme. Via filmene kan Sprouts brand, tone og stil formidles digitalt og derved nå længere ud i målgruppen, end blot til dem, der deltager på de enkelte events. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 330. Sendeflade: BUILD. Sprout instagram xmas calender DAC& BUILD Sprout instagram julekalender #sproutxmas2014 indgår i rækken af kommunikationsindsatser for at udvikle initiativer samt aktiviteter på de sociale medier, hvor DAC& BUILD Sprout bliver formildet, for derigennem at skabe mere trafik, opmærksomhed, nysgerrighed og kendskab om DAC& BUILD Sprout. Ikke mindst med det formål at engagere målgruppen i selv at udfolde og udvikle konceptet og indholdet. Julekalenderen var en fotokonkurrence, som hver advent kårede en vinder. De fire vindere blev præmieret med et eksklusivt instameet på Bryghusprojektets byggeplads med omvisning v. byggeleder Lars Thonke og den helt unikke mulighed for en tur op i pladsens tårnkran, hvorfra der blev taget fotos af byggepladsen og byen. Resultatet blev en lang række helt fantastiske fotos på instagram-profilen og en stigning i følgere på ca. 300 instagrammere /følgere på tre uger (en fordobling). Jule Pop up Et pre-view på, hvilke temaer der bliver sat på plakaten til Sprout Meets i 2015 (bl.a. klima, demokrati, globalisering, transformation, håndværk, big data). Lokation: Fæstningens Materialgård. Deltagere: 50. Sendeflade: BUILD. Ambassadør-workshop Der er udvalgt 12 Sprout-profiler til at være ambassadører for netværket. Disse blev samlet til en workshop for at give dem mulighed for at influere de fremtidige aktiviteter og derigennem skabe dedikation. Ambassadørerne har løbende medvirket i aktiviteterne, formidlet disse og givet feedback. Se endnu et eksempel på en Sprout-aktivitet (Making the City) under Kundeprojekter. Intro-til-DAC for uddannelsesinstitutioner i Danmark DAC har haft besøg af en række fagrelevante uddannelsesinstitutioner, som en del af disses intro-forløb. 26. august - Kunstakademiets Arkitektskole (180 deltagere) 8. september - KEA Københavns Erhvervsakademi (120 deltagere) 9. september RUC PBP (60 deltagere) 18. september - Aalborg Universitet (35 deltagere) DTU (Danmarks Tekniske Universitet) udsat til 2. kvartal september - Aalborg Universitet (29 deltagere) September - Landskabsarkitektur & Bydesign - Københavns Universitet (40 deltagere) Denne aktivitet er udviklet for at promovere DAC som et relevant møde- og videnssted for målgruppen. Endvidere for at generere samarbejde med institutionerne (sommerskole, workshops m.m.). Det forventes, at denne aktivitet bringer min. 300 nye studerende til DAC om året. Potentielt nye Sprout-profiler. Denne arrangements-aktivitet blev formaliseret i Arrangementerne koordineres og faciliteres i DAC Arrangementer. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 464. Sendeflade: BUILD + CITIES. 12

14 Arrangementer (LIFE) DAC LIFE arrangementer tilbyder vidensoplevelser, der relaterer sig til arkitektur, byggeri, byudvikling og design for et bredt kulturpublikum. Hovedparten af arrangementerne for denne målgruppe foregår i regi af LEARNING og Tours. To projekter skal imidlertid omtales her: Kulturnatten 2014 I relation til udstillingen Reprogramming the City blev pladsen foran DAC på Kulturnatten iscenesat som et midlertidigt levende byrum, hvor de besøgende var inviteret til aktivt at bygge med, så pladsen blev omprogrammeret til en plads med fællesskabet i fokus. Netværksorganisationen Orange Innovation medbragte innovative redskaber, materialer og metoder. Pladsen var desuden genstand for et lysprojekt under titlen Reprogramming the Buildings. Lys- og skyggevirkningerne på bygningen og udvalgte dele af pladsen skabte en transformation, der gav associationer til byens liv og byens fællesskab. Inden for i huset var der levende musik og løbende foredrag med Byhøst, der fortalte om de afgrøder, som kan høstes af os alle i byrummet. Sideløbende hermed afviklede DAC s LEARNING Fritid en LEGO-workshop, der foregik i Industriens Hus. Fokus var på at bygge en ny facade til bygningen. Lokation: DAC + Industriens Hus. Deltagere: I alt Sendeflade: LIFE. Tours DAC Tours (ture) fortsætter sine faste aktiviteter og udvider porteføljen, hvor der indtjeningsmæssigt er et udviklingspotentiale. Dette både i forhold til at nå et større publikum, og hvor der er god synergi i forhold til DAC s øvrige aktiviteter. Samlet har DAC Tours oplevet en omsætningsstigning på 53% i forhold til Stigningen i den samlede omsætning skal ses i lyset af dels et øget salg af billetter til de offentlige ture, idet sæsonen er blevet forlænget, dels et nyt produkt, Arkitekturrejsen, som i 2014 gik til Venedig. Under konceptet Tourbooking (ture til private grupper) mærkedes dog et svagt fald i antallet af solgte ture, hvilket fremadrettet søges imødegået gennem en målrettet indsats i forhold til individuelt salg. Tematisk har 2014 været præget af Københavns udnævnelse som European Green Capital. Søndagsturene har været specifikt grønne, udviklet i tæt dialog med Københavns Kommunes klimasekretariat og forsyningsselskabet HOFOR, ligesom DAC Tours producerede en række af grønne På-Stedet arrangementer. Desuden arbejder DAC Tours målrettet videre med altid at tilbyde forskellige turtilbud i relation til de skiftende udstillinger i DAC. Turene har i 2014 været opdelt i følgende kategorier: Offentlige ture med DAC s guider På-stedet arrangementer med arkitekt og/eller bygherre Særarrangementer i forbindelse med festivaler, konferencer o. lign. Mit Realdania Studieture Arkitekturrejse I alt har personer deltaget i en offentlig tur (mod i 2013) I alt har personer deltaget i en privat gruppetur (mod i 2013) 13

15 Tourbooking Faste ture for private grupper fra ind- og udland, solgt med udgangspunkt i turkatalog. Antal ture solgt: 140 Antal deltagere i alt: Særture for udenlandske grupper: Antal ture solgt: 29 Antal deltagere: 741 LEARNING (Undervisning og Fritid) Undervisning For at fremme læring om arkitektur og byer hos børn og unge og samtidig højne elevers kompetencer i en række fag i både grundskolen og på ungdomsuddannelser driver DAC LEARNING et permanent program af undervisningsaktiviteter og projekter. PSA-midlerne suppleres med Tips- og lottomidler (kundeprojekter) fra Kulturministeriet. I 2014 er der indgået en række strategiske samarbejder, som har bidraget til et stabilt, øget salg af undervisning. Herunder samarbejde med Åben Skole (udvalgte undervisningsforløb til 60 folkeskoler i København), filmfestival BUSTER (festival stiller gratis film og udstyr til rådighed i forbindelse med DAC s undervisningsforløb), Kulturrygsækken (rabat på forløb til københavnske daginstitutioner). Antal deltagende elever på undervisningsforløb i 2014: ca elever (mod i 2013). Antal deltagende lærere på lærerkurser og inspirationsaftener i 2014: ca. 400 (mod 300 i 2013). Nye indsatser under Arkitekturpolitikken (undervisningsrelateret) Se afsnittet under Kundeprojekter. Undervisning om fællesskab i Minecraft Se afsnittet under Kundeprojekter. Undervisning i bæredygtig byudvikling Se afsnittet under Kundeprojekter. Fritid DAC LEARNINGs fritidsprogram tilbyder børn, unge og voksne fritidsbaserede læringsoplevelser og - aktiviteter og bidrager derved til at formidle arkitektur, byggeri, byudvikling og design til det brede ikkefagfaglige publikum. Programmets aktiviteter tager emne- og indholdsmæssigt udgangspunkt i DAC s aktuelle udstillinger. I 2014 har der været følgende aktiviteter: Gå til arkitektur/gå til Minecraft Gå til arkitektur/gå til Minecraft er ugentlige fritidshold, hvor børn og unge undervises i arkitekturens redskaber og bygger egne studieprojekter. Som noget nyt blev der i 2014 oprettet et Gå til Minecraft hold, hvor der udelukkende arbejdes og bygges digitalt i spillet Minecraft. I 2014 blev der udbudt undervisning til to forskellige aldersgrupper: 9-12 årige og årige. Det koster kr. pr. elev for 10 undervisningsgange à to timers varighed. Det gælder både Gå til Arkitektur og Gå til Minecraft. Lokation: DAC. Deltagere: 72. Sendeflade: LIFE. 14

16 Søndagsworkshops Søndagsworkshops består af søndagsworkshops for børnefamilier, aktiviteter i ferier og børnefødselsdage. De faste søndagsworkshops i 2014 bestod bl.a. af Byg i grønt og Vildt zoo-design. To af de tre korte skoleferier (vinter- og efterårsferie) bød på LEGO Architecture workshops, mens påskeferien bød på workshoppen Kan man bo i et æg? I sommerferien var der en særlig børneaktivitet i forbindelse med udstillingen Stenens Hjerte, hvor Arkitekturlaboratoriet på plan 2 var omdannet til et mini-murstens laboratorium. Som noget helt nyt kan man nu også holde sin børnefødselsdag, inkl. byggeworkshop, i DAC. Siden efteråret har der været afholdt fire børnefødselsdage med en samlet omsætning på ca kr. Hver børnefødselsdag har plads til en skoleklasse og to voksne, så i alt kan der være op til 30 deltagere pr. fødselsdagsarrangement. Man kan vælge mellem tre forskellige fødselsdagsmodeller: Børnefødselsdagsworkshop uden forplejning Børnefødselsdagsworkshop med juice og slik Børnefødselsdagsworkshop med fuld forplejning Lokation: DAC. Deltagere: I alt Sendeflade: LIFE. Aktiviteter i forbindelse med udstillingerne Aktiviteter i forbindelse med udstillingerne på plan 1 bestod af på-egen-hånd aktiviteter i Arkitekturlaboratoriet som bl.a. Byg i mini-mursten og Skøre Skraldespande. I forbindelse med udstillingerne blev der tilrettelagt omvisninger på dansk og engelsk. Hver søndag i udstillingsperioderne har der været gratis offentlige omvisninger, som desuden har kunnet bestilles af private grupper. Lokation: DAC. Antal deltagere: Sendeflade: LIFE. Aktiviteter uden for DAC Aktiviteter uden for DAC bestod i 2014 blandt andet af det nye tiltag Babywalks, som er byvandring med barnevogne. Under Kulturnatten samarbejdede DAC LEARNING med Dansk Industri om en LEGO workshop i Industriens Hus og i forbindelse med Folkemødet 2014 afvikledes byggeworkshops for Generation Lokation: København og Bornholm. Antal deltagere: 550. Sendeflade: LIFE. Øvrige Byguide 2015/16 Byguiden Guide til ny arkitektur i Hovedstaden opdateres og genudgives i 2015 med nye, aktuelle projekter og nye vinkler på byudviklingen i Hovedstaden. Formålet med byguiden er at profilere ny dansk arkitektur og byplanlægning i Danmark og internationalt. Byguiden er en af de bedst sælgende publikationer i DAC s boghandel med solgte eksemplarer i En opdateret guide forventes klar til sommersæsonen Chinese Delegation I samarbejde med konsulatet i Shanghai arrangerede DAC den 17. juni et B2B møde mellem en række kinesiske og danske arkitekt og landskabsarkitektvirksomheder. Mødets formål var at danne platform for netværk og samarbejde mellem de to lande. Fra Kina deltog ni tegnestuer bl.a. Shanghai UM Studio, TONTSEN og FTA Group GmbH. Fra Danmark deltog i alt 10 virksomheder bl.a. Henning Larsen Architects, Schönherr, COWI og By & Havn. Mødets tema var samarbejde. Alle de kinesiske tegnestuer fortalte kort om deres virke. Fra Danmark talte Holger Dahl fra Schönherr og Rita Justesen fra By & Havn. Lokation: DAC. Deltagere: 22. Sendeflade: BUILD. 15

17 Media Architecture Biennale 14 Den 19. november afholdte DAC et pre-event for 50 internationale gæster i forbindelse med Media Architecture Biennale 14 (MAB14), der afholdtes i Aarhus de efterfølgende dage. Pre-eventen indebar en bustur med besøg ved to udsmykkede Metrohegn (Byens Hegn) og et besøg i By og Havns Nordhavnsudstilling i Nordhavn. Herefter var der talks ved Gehl Architects, Atelier Brückner og DAC i Fæstningens Materialgård. Lokation: Fæstningens Materialgård. Deltagere: 50. Sendeflade: BUILD + CITIES. BYG netværk for byggeriets professionelle DAC etablerede og lancerede i efteråret 2014 BYG-netværket som et tilbud til byggeriets praktikere og specialister; formålet er videndeling og debat om fremtidens byggeri på tværs af værdikæden med øget samarbejde, produktivitet og innovation for øje. BYG netværket blev konkret lanceret i oktober på Building Green Messen i Forum, som er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Lanceringen fandt sted i forbindelse med et netværksarrangement kaldet The power of network med deltagere. Den planlagte efterfølgende markedsføringskampagne blev skudt til januar 2015, da det blev vurderet, at en kortere, men mere fyldig, markedsføringskampagne ville være mere effektiv. Netværkets aktivitet starter ultimo februar 2015 med møder ca. hver anden måned et år frem for betalende deltagere. Der er tale om virksomhedsmedlemskaber. 16

18 HANDLINGSPLANSAKTIVITETER Biennale 2016 For at sikre tidlig fastlæggelse af tema og koncept for Kulturministeriets officielle danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i 2016 og som afsæt for at rejse den samlede finansiering er DAC gået i gang med at udvikle oplæg til koncept. Det indledende konceptarbejde blev igangsat i 4. kvartal. Dette forventes afsluttet i første kvartal Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub DAC gennemførte i foråret 2014 en forundersøgelse med henblik på at styrke vidensgrundlaget om hubdannelse. Forundersøgelsen skulle tegne en forståelsesramme og give nogle begrebsværktøjer til det videre arbejde med Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub. På baggrund af desktop research og en række ekspertinterviews beskrev DAC ti kendetegn ved Den værdiskabende hub samt otte kontinuums, hvori hubs som fænomen kan placere sig. Dette forprojekt udgjorde en forståelses- og begrebsramme for den internationale kortlægning af innovations- og erhvervshubs, som DAC gik i gang med i efteråret I efteråret gennemførte DAC en international kortlægning af syv innovations- og erhvervshubs. Formålet med kortlægningen var at identificere cases, som på den ene eller anden måde kan tjene som inspiration i arbejdet med at udvikle en innovations- og erhvervshub i Bryghusprojektet. Ambitionen med kortlægningen var at beskrive inspirerende elementer i en række cases, som tilsammen kan bruges som byggesten i det videre arbejde med at udvikle en innovations- og erhvervshub i Bryghusprojektet. Sideløbende med kortlægningen arrangerede DAC en studietur til London, hvor Realdania, Copenhagen Solutions Lab og DAC besøgte seks internationale hub- og innovationsmiljøer. Viden fra forprojektet, den internationale kortlægning og studieturen til London i 2014 danner tilsammen et videns- og erfaringsgrundlag for en række 2015-aktiviteter og initiativer i pilothubben bl.a. udvikling af strategi og plan for en aktivitetskalender og en studietur for Bryghusprojektets styregruppe og pilothubbens direktører. Bæredygtige byggematerialer Formålet med projektet er, med omdrejningspunkt i to netværks- og videndelingsarrangementer, at teste, udvikle og sluttelig konsolidere partnerskabsbaserede samarbejder med bæredygtige byggematerialer som tematisk omdrejningspunkt. Første materialedag blev afviklet i forbindelse med Building Green Messen i Forum i oktober i samarbejde med Leaderlab og med støtte fra Building Green, Rheinzink og Kebony. DAC s stand på Building Green Messen blev omdannet til en workshop, hvor udvalgte profiler debatterede de største udfordringer for branchen i udviklingen af bæredygtige byggematerialer og pegede på løsningsmodeller i et åbent innovationsformat skræddersyet til messen. Erfaringerne fra 1. materialedag samt mulighed for synergi med handlingsplanaktiviteterne for 2015 samles op i programmet for 2. materialedag, som afvikles i DAC i marts Lokation: Building Green Messen. Deltagere: 50 aktive/100 lyttende deltagere. Sendeflade: BUILD. Cykler i byen I et samarbejde med Naturstyrelsen og Realdania udgav DAC den 14. oktober via den digitale platform Issuu publikationen Den gode Cykelby. Publikationen beskriver hovedpointerne fra Naturstyrelsens akademiske rapport Bystruktur og cyklisme, interviews med eksperter inden for cyklisme og byudvikling samt konkrete eksempler fra bl.a. Roskilde, Trondhjem og Vauban. Publikationen er formidlet via artikel på DAC.dk, DAC s nyhedsbrev og gennem netværk inden for målgruppen (CITIES). Den gode Cykelby er blevet vist, dvs. kommet frem i søgninger, gange og læst, dvs. folk har åbnet publikationen, 207 gange. Sendeflade: CITIES. 17

19 Fokus på tilgængelighed Med Fokus på tilgængelighed satte DAC i samarbejde med Energistyrelsen og Realdania tilgængelighed på dagsordenen i byggebranchen via et seminar på DAC den 23. oktober. Formålet var at gentænke og formidle løsninger, der gør byer og bygninger mere tilgængelige i deres design. Ved seminaret blev det drøftet, hvordan lovgivningen bedst muligt kan understøtte løsninger af høj kvalitet, og hvad fordelene og ulemperne er ved mere generelle formuleringer i bygningsreglementet. 60 arkitekter, landskabsarkitekter og andre professionelle i branchen deltog i arrangementet og gav input til gentænkning af lovgivningen. DAC samlede op på seminaret i et notat til Energistyrelsen samt formidlede overordnede budskaber i en kort film på DAC s hjemmeside og i en nyhed. Lokation. DAC. Deltagere: 60. Sendeflade: BUILD. Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (NST) Via tre workshops i efteråret har byplanlæggere, konsulenter og akademikere diskuteret innovative koncepter for borgerinvolvering. Formålet var at give input til, og formidle, hvordan civilsamfundets involvering kan bruges for at opnå langsigtet og vedvarende bymæssig forandring. Den første ekspertworkshop (12 deltagere) identificerede mulighederne og især udfordringerne ved borgerinvolvering i dag. De to næste fokuserede på henholdsvis en mere åben planproces og kommunernes plankultur. Hver havde ca. 75 deltagere, der beskæftigede sig med borgerinvolvering professionelt. Budskaberne er formidlet i nyheder og i et idékatalog på DAC s hjemmeside, som også indeholder internationale best practise cases. Projektet blev gennemført i samarbejde med Miljøministeriet/Naturstyrelsen, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 162. Sendeflade: CITIES. Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (KUM) Projektet satte fokus på innovation i borgerinvolvering via aktiviteter i tre kommuner. I Odense Kommune koblede DAC sig på en proces omkring inddragelse af unge i kvalificeringen af de temaer, der dannede grundlaget for den kommende planstrategi. Sammen med kulturproduktionskollektivet Indgreb har DAC været med til at rammesætte dagen således, at deltagerne indførtes i de syv temaer, der blev sat til debat. I Holbæk Kommune tog DAC afsæt i deres arbejde med Demokratieksperimentariet, som har fokus på at ændre forvaltningskulturen i kommunen. DAC engagerede konsulent- og analysevirksomheden 12byer til at samarbejde med kommunen om at gennemføre en byvandring og workshop med de unge om udvikling af konkrete byrum. Som den tredje case samarbejdede DAC med Lejerbo og organisationen GivRum om en inspirationstur for beboere i Mjølnerparken, som fungerede som referenceramme til udviklingen af en handelsgade i området. DAC har samlet op på de tre cases og den genererede viden i samme idékatalog som formidler aktiviteterne for Naturstyrelsen. Heri kondenseres også konkrete anbefalinger til kommunerne fra de tre cases. Derudover formidles budskaberne fra aktiviteterne i tre korte film, som forventes offentliggjort marts Projektet blev gennemført i samarbejde med Kulturministeriet/Kulturstyrelsen, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: -.Sendeflade: CITIES. Internationaliseringsaktiviteter DK2050 I 4. kvartal blev en studietur for DK2050-partnere eksekveret. I alt deltog 19 repræsentanter fra i alt fem af de ti kommuner, der var med i DK2050-projektet. Studieturen satte fokus på klimasikringsprojekter i Venedig og på den 14. internationale Arkitekturbiennale. 18

20 Deltagerne blev præsenteret for et af Venedigs mest prestigefyldte projekter, The MOSE Project, som er et klimasikringsprojekt, der skal forhindre Venedig i at blive oversvømmet af stigende havvand. DK2050- gruppen mødtes med repræsentanter fra Venedig kommune, som introducerede dem til projektet ude på lokationen. Udover klimasikringsprojektet besøgte gruppen Arkitekturbiennalen, hvor Kurator for den danske pavillon Stig Lennert Andersson introducerede dem til udstillingen i den danske pavillon og reflekterede over sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid i en byudvikling sammenhæng. Lokation: Venedig. Deltagere: 19. Sendeflade: BUILD + CITIES. Det International Kulturpanel (IKP) DAC har i IKP deltaget i arbejdsmøder for landegrupperne Brasilien og Mellemøsten i september. Særligt Brasilien-landegruppens fokus på kulturudveksling i forbindelse med OL i Brasilien i 2016 har DAC leveret input til. DAC har endvidere arrangeret og afholdt møde for landegruppen for Indien ultimo september og ultimo november, som DAC også var tovholder for. Ydermere, har DAC igangsat arbejdet med en Indienstrategi for IKP. Som afsæt for Indien-strategien, der skal færdiggøres i 2015, har DAC i december 2014 udarbejdet et baggrundnotat om erfaringerne fra dansk-indiske kulturudvekslinger i de seneste fem år. Klimatilpasning I november afholdte DAC sammen med Naturstyrelsen og Realdania to workshops og en konference med fokus på nogle af de udfordringer, som de danske kommuner har peget på i deres klimatilpasningsplaner. De to workshops løb af staben i henholdsvis Aarhus og Middelfart, mens konferencen blev afholdt på DAC. I hver workshop deltog omkring 40 personer, mens der var omkring 100 deltagere på konferencen. Arrangementerne ramte den ønskede målgruppe af professionelle og beslutningstagere i kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og andre professionelle miljøer, der har interesse i klimatilpasning. Dog kunne der ønskes flere deltagere fra forsyningsselskaber. Som opsamling på arrangementerne er der udarbejdet et 30 siders pdf-katalog, der indeholder de udfordringer og anbefalinger, der gjorde sig gældende under debatterne på arrangementerne. Opsamlingen er sendt til deltagerne på arrangementerne og ligger tilgængelig på DAC s hjemmeside. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: Henholdsvis 36, 41 og 102. Sendeflade: CITIES. Nationale aktiviteter Oprindeligt kørte der i 2014 en dialog med Dansk Industri (DI) omkring udviklingen af et undervisningsforløb inden for innovation/iværksætteri. Denne dialog blev grundet strukturelle ændringer i DI udsat til Handlingsplansaktiviteten omfatter fortsat et undervisningsforløb inden for innovation/iværksætteri, men kører i stedet for samarbejdet med DI et parallelt løb med det af de arkitekturpolitiske initiativer (omtalt under DAC& LEARNING/Undervisning), der omhandler netop innovation målrettet ungdomsuddannelserne. Grønland - sæt kurs mod verdens centrum i Utzon Center Det officielle danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2012, Possible Greenland, er siden sin premiere i Venedig blevet vist i Nuuk og København. I februar 2014 viste Utzon Center i Aalborg udstillingen for egen økonomi. Udgifterne i forbindelse med koordinering af materiale, deltagelse i åbning og sparring med Utzon Center blev finansieret af public service midler. Lokation: Utzon Center, Aalborg. Deltagere: Sendeflade: LIFE. Netværksdebat i byggebranchen Der blev i efteråret 2014 afholdt to netværksarrangementer for målgruppen for henholdsvis BYG og SPROUTnetværkene med fokus på innovation og iværksætteri. Formålet med begge arrangementer var at sætte gang i en konstruktiv debat om innovation i byggeriet, hvor emnet blev belyst med nye vinkler og blev diskuteret på tværs af byggeriets parter. 19

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere