Aktivitetsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning 2014"

Transkript

1 Aktivitetsberetning 2014

2 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter

3 Indhold AKTIVITETSBERETNING PUBLIC SERVICE AKTIVITETER... 6 Besøg i DAC... 6 Besøg uden for DAC... 6 Digitale aktiviteter... 7 Kommunikation og markedsføring... 9 Presse Arrangementer Arrangementer (BUILD) Arrangementer (LIFE) Tours LEARNING (Undervisning og Fritid) Byguide 2015/ Chinese Delegation Media Architecture Biennale BYG netværk for byggeriets professionelle HANDLINGSPLANSAKTIVITETER Biennale Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub Bæredygtige byggematerialer Cykler i byen Fokus på tilgængelighed Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (NST) Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (KUM) Internationaliseringsaktiviteter Klimatilpasning Nationale aktiviteter Netværksdebat i byggebranchen Ny arkitekturpolitik Renovering - Tilbage til fremtiden KUNDEPROJEKTER Atelier Bow-Wow Byens Netværk CLOSE UP III: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Stenens hjerte

4 Copenhagen Solutions DK Åben innovation i byggeriet, erhvervs-ph.d Europan Google Earth udstilling Mind the Earth IFHP Centenary Activities IFHP Media IFHP Content Inspirationskatalog_Typologier Inspirationskatalog_præfabrikeret boligbyggeri Investing in Space, erhvervs-ph.d Jes Fomsgaard udstilling House in Motion - stregens arkitektur Kan det bære? tre udstillinger Makers i Byudvikling (Making the city) Nye indsatser under arkitekturpolitikken (ark.pol.) (Ark. pol.) Undervisningspakker til børn om arkitektur (Ark. pol.) Bæredygtige byer (Ark. pol.) Ungdomsuddannelser (Ark. pol.) Bevægelse og sundhed (Ark. pol.) Kommunal arkitekturpolitik og grøn omstilling (Ark. pol.) Ambassader (Ark. pol.) Sommerskole Nyt hospital Nordsjælland Nyt hospital Nordsjælland part Nærheden og Realdania By studietur til Holland Open Innovation - Innosite RENOVER prisen Reprogramming the City - nye muligheder for byens rum Ringkøbing K - naturstudietur Strategisk Byledelse Undervisning i bæredygtig byudvikling Undervisning om fællesskab i Minecraft PRÆDRIFT Indsatsområde 1: Det NYE DAC Udviklingsspor 1.1/Ny forretningsmodel

5 Udviklingsspor 1.2/Ny identitet og nye produkter Indsatsområde 2: DAC i Bryghusprojektet Udviklingsspor 2.1/Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub Udviklingsspor 2.2/Kulturnetværk Indsatsområde 3: DAC s fysiske og tekniske rammer Udviklingsspor 3.1/Byggeproces kvalificering og kvalitetssikring Udviklingsspor 3.2/Service design Udviklingsspor 3.3/Planlægning og gennemførelse af overgang til drift i Bryghusprojektet Indsatsområde 4: Kompetence-, organisations- og forretningsudvikling KOMMERCIELLE AKTIVITETER DAC& MEETING DAC& BOOKS/SHOP DAC& CAFÉ

6 AKTIVITETSBERETNING 2014 Et af de store fikspunkter for Dansk Arkitektur Center (DAC) i 2014 var vedtagelse og implementering af en ny forretningsstrategi. Strategien udstikker rammerne for den markante vækst i både omsætning og besøgstal, som DAC skal realisere frem mod indflytning i Bryghusprojektet i Strategien udmøntede sig i en organisationsændring, der blandt andet havde til formål at skærpe fokus på salg og programmering i DAC for at sikre en god pipeline af kommende opgaver. Effekten har vist sig ved, at det er lykkedes DAC at etablere en aktivitetsportefølje for 2015, der er 90% fyldt op allerede ved indgangen til året, mens en række opgaver til udførelse i 2016 også er solgt. Som en del af implementeringen af strategien blev arbejdet med at udvikle delstrategier for samtlige områder i produktionsapparatet igangsat i den sidste del af året. I delstrategierne indgår markedsstrategi (hvad skal DAC levere, til hvem og med hvilken effekt), fundingstrategi (fra hvilke kilder skal de økonomiske midler komme og hvordan skal DAC tilgå disse kilder med det, som DAC gerne vil levere) og produktionsstrategi (hvordan optimerer og udvikler DAC kapaciteten til det, der skal leveres, som markedet efterspørger). På flere andre områder tog DAC i 2014 væsentlige skridt frem mod Bryghusprojektet. I oktober etablerede DAC en fortrop i Fæstningens Materialgård i direkte tilknytning til byggepladsen for Bryghusprojektet. Her skal en gruppe af DAC s medarbejdere spille en aktiv rolle i etableringen af en innovations- og erhvervshub og derved samle erfaringer, som kan bæres videre ind i Bryghusprojektet. Det var også i 2014, at samarbejdet med Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og andre væsentlige institutioner omkring en kommende kulturrute på Slotsholmen blev formaliseret. På de indre linjer fortsatte DAC arbejdet med kompetenceløft og professionalisering i regi af en prædriftinvestering fra Realdania. Ved siden af de nævnte udviklingsprojekter udførte DAC som vanligt en række nationale og internationale projekter til gavn for sine mange samarbejdspartnere og målgrupper. Samlet steg DAC s omsætning i 2014 med 0,8% til i alt 83,7 mio. kr. 5

7 PUBLIC SERVICE AKTIVITETER Besøg i DAC I 2014 satte DAC igen besøgsrekord, omend væksten var lille i forhold til året før. I alt besøgte personer DAC s lokaler i Strandgade, og dermed blev det strategiske mål for 2014 om besøg, som er fastsat i DAC s forretningsstrategi, indfriet. Som illustreret fandt væksten sted inden for især café-besøg og øvrige aktiviteter, som dækker over eksempelvis ture, arrangementer, undervisningsaktiviteter, netværksmøder m.m. Til gengæld skete der et fald i udstillingsbesøg. Årets mest besøgte udstilling var Stenens Hjerte om Lundgaard & Tranberg Arkitekter kurateret af Tor Nørretranders. Den endte på besøg ( deltagere i arrangementer knyttet til udstillingen) svarende til 110 besøgende/deltagere pr. dag i udstillingsperioden. I 2013 havde DAC to udstillinger med besøgstal i den størrelsesorden og højere nemlig Havnen er din og Zaha Hadid Antal besøgende i DAC 25320, , , , , ,0 8747, , , , , , , , , , , , , , , Uds2llinger på DAC Øvrige ak2viteter på DAC Konferencegæster Cafegæster Besøg uden for DAC Der var i 2014 to visninger af udstillinger uden for DAC. Dels Biennale-udstillingen i Venedig, dels en visning af Grønland - sæt kurs mod verdens centrum i Utzon Center i Aalborg. Besøgstallet for Arkitekturbiennalen levede ikke op til forventningerne på trods af forlænget åbningsperiode, hvilket smittede af på besøgstallet i den danske pavillon, hvor resultatet blev i alt besøg mod i Dertil kommer lige over besøgende til visningen i Aalborg. 6

8 Antal besøgende uden for DAC Digitale aktiviteter Det samlede besøgstal for DAC web er ved slutningen af året opgjort til Dette er en stigning på 2% i forhold til sidste år, men er marginalt under det fastsatte vækstmål for 2014 på 2 mio. Det skyldes hovedsageligt, at DAC s største website arcspace.com i 2. halvår ikke opnåede den forventede vækst. Arcspace havde et omskifteligt år med budgethalvering i forhold til 2013 samt nedskæring i bemanding som konsekvens af personaletilpasning i 2. kvartal grundet faldende projektomsætning. Stort fokus på optimal ressourceudnyttelse gjorde det muligt at fastholde en positiv udvikling, som dog i 2. halvår kom under pres. Der er behov for at revurdere arcspace s strategiske betydning for DAC, og det vil ske i forbindelse med udviklingen af en digital strategi for DAC i På flere andre af DAC s websites ses stigninger, herunder på dac-bookshop.dk med en stigning på 12%, hvilket blandt andet skyldes øget trafik fra dac.dk, arcspace.com, andre websites, blogs og en annoncekampagne på Google (Adwords). Desuden blev der som noget nyt udsendt særlige DAC& BOOKS/SHOP nyhedsbreve i juni og november, og der blev implementeret systemer, som gør det muligt at måle købseffekten af disse nyhedsbreve. Nyhedsbrevet med julegaveinspiration satte ny rekord for antal besøg på en enkelt dag på dac-bookshop.dk. Siden juni 2014 har der i webshoppen været et samlet salg på kr., hvor man har kunnet måle den såkaldte konverteringsgrad. Således kommer 43% af omsætningen fra dac.dk og 6% fra DAC s nyhedsbreve, herunder de nye salgsnyhedsbreve. Dac.dk er steget 9%, hvilket er en markant højere vækst end de foregående år. Det skyldes en kombination af webredaktionens arbejde med søgemaskineoptimering (SEO), øget trafik fra flere udsendte nyhedsbreve, digitale invitationer og fra Facebook. Ser man på 4. kvartal isoleret set, er dac.dk steget med 22% sammenlignet med samme periode året før, hvilket ud over de ovennævnte faktorer skyldes et særligt gennembrud i den internationale presse, der har givet stor henvisningstrafik til udstillingen Mind the Earth. Udstillingen har haft sessioner og fået nye brugere ind på sitet. Andet populært indhold i perioden har bl.a. været Copenhagen X Galleriet, udstillingen Reprogramming the City, aktuelle arrangementer - især LEGO workshop i efterårsferien - og DAC& CAFÉ. I løbet af året har 445 personer sammensat deres egen guidede tur på deres eget online magasin i Copenhagen X Galleriet og Dansk Arkitekturguide. På DAC web-tv kanal Arkitektur-TV ses et fald på 46%, hvilket skyldes, at der i 2014 kun blev publiceret to videoer mod 32 i I 2. halvår af 2014 har DAC gennemført et forprojekt til en relancering af DAC s videokanal. Relanceringen har til formål at skabe større værdi for DAC og bidrage til øget krydssalg af DAC s øvrige tilbud og produkter. Projektet er gennemført således, at der ved indgangen til 2015 er en køreklar plan med en række anbefalinger og et budget, der skal træffes beslutning omkring. 7

9 Samlet besøgstal på DAC digital i Note: Byens Netværk er fra 2015 udtrådt af DAC og vil derfor fremover ikke indgå i afrapportering af DAC s aktiviteter. Nyhedsbreve DAC s hovednyhedsbrev er udsendt 19 gange i 2014, herunder særnyhedsbreve om Arkitekturbiennalen i Venedig, Building Green Messen og salgsnyhedsbreve for ture og DAC& BOOKS/SHOP. I løbet af 2014 er yderligere udsendt fem nyhedsbreve på engelsk til internationale brugere. Det samlede antal af abonnenter på DAC s forskellige nyhedsbreve er ved udgangen af 2014 på , der udover DAC s hovednyhedsbrev også tæller Innosite og arcspace. Dette er en samlet stigning på 25% sammenlignet med sidste år, eller 29%, hvis Byens Netværk ikke medregnes (se noten til diagrammet ovenfor) Antal abonnenter på nyhedsbreve DAC DAC Nyhedsbrev Newsmail Innosite arcspace Byens Netværk I alt 8

10 Sociale medier DAC er til stede på en række sociale medier, herunder Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram og YouTube. Samlet set har DAC ultimo fans eller følgere på alle de forskellige sociale profiler, dog antageligt med et betydeligt overlap af brugere, som følger flere af profilerne. Det er en stigning på 55% siden ultimo DAC s Facebook side har ultimo følgere, en vækst på 61%, mens DAC s Instagram-profil har , en vækst på 513% siden årsskiftet. Det sidste skyldes, at DAC i en periode var på Instagrams preferred users liste, hvilket gav mange nye følgere fra hele verden. DAC arbejder løbende med at skabe engagerende dialog og co-creation i de sociale medier. Eksempelvis gennem julekampagnen #minarkitektur, hvor brugerne blev opfordret til at dele deres ønsker til ture ude i byen og få mulighed for at vinde en tur efter deres ønske samt få indflydelse på årets tur-program. Derudover har DAC i samarbejde med Dansk Beton udviklet og gennemført kampagnen #jegelskerbeton på Instagram, hvor brugere delte over 900 billeder af alverdens betonbyggerier og anlæg. Ti vindere blev udvalgt og inviteret på en særlig Instawalk i Nordhavn samt fik deres billede trykt på en eksklusiv #jegelskerbeton-plakat og udstillet på skærme i Dansk Byggeris vinduer. Kampagnerne har skabt engagerende indhold til DAC s sociale kanaler og bidraget til den kontinuerlige relationsopbygning med nye brugergrupper Antal følgere på sociale medier Apps Der har i 2014 været downloads af DAC s to apps, Podruns og Podwalks. En redaktionel omtale af Podwalks i Politiken den 15. marts og på Politiken.dk har alene bidraget med 275 downloads. I oktober var der ligeledes medieopmærksomhed om Podruns, hvilket førte til 192 downloads. Det er dog et fald på 35% sammenlignet med 2013, hvilket dels hænger sammen med, at Podruns blev lanceret og markedsført i maj 2013 og i den forbindelse fik mere opmærksomhed, dels at der desværre har været en periode med tekniske problemer for Podruns-appen i efteråret. Den strategiske værdi af apps for DAC vil også blive genbesøgt i forbindelse med udviklingen af en digital strategi i Kommunikation og markedsføring DAC fortsatte i 2014 arbejdet med at skabe en mere strategisk markedsføringsindsats, der kan indfri både de enkelte projekters mål og DAC s strategiske målsætninger om vækst i kendskab og besøgstal. Målsætningen er at skabe øget effekt blandet andet gennem synergi og samtænkning på tværs af DAC s projekter og forretningsområder. Det betyder, at der nu også er fokus på områder, som tidligere har haft svært ved at markedsføre sig selv. I 2014 kunne det blandt andet mærkes i DAC s undervisning (LEARNING), der både retter sig mod skoler/undervisere, mod familier og mod fritidsaktiviteter for børn. Et nyt særnyhedsbrev fra 9

11 LEARNING gav gode resultater og som direkte effekt blev der solgt seks undervisningsforløb af typen Hvad er Arkitektur og seks forløb af Jagten på fællesskabet, der benytter computerspillet Minecraft. Der blev generelt arbejdet meget med digital markedsføring i 2014, i høj grad via Google og deres annonceformat Adwords. Det førte til salg af de første børnefødselsdage på DAC, et nyt produkt, som blev lanceret i løbet af året, og til at DAC s traditionelle Leg LEGO arkitekt-workshops i efterårsferien slog ny besøgsrekord med besøgende. Endvidere blev der arbejdet med in-house markedsføring via nye infoskærme på plan 1,2,3 og 4 i DAC. Det har givet mulighed for i højere grad at informere og engagere publikum i huset i alle DAC s tilbud. Også ude i byen blev der taget nye formater i brug, da DAC i forbindelse med udstillingen Reprogramming the City benyttede sig af såkaldt guerilla marketing og spredte puder rundt på byens bænke. Det gav god omtale på de sociale medier. Årets kendskabsundersøgelse viste, at det strategiske mål om at øge kendskabet til DAC går i den rigtige retning. På landsplan ligger kendskabet nu på 17%, en stigning fra 12% i Ikke overraskende er kendskabet højest i hovedstadsregionen og lavest i Nordjylland. Presse DAC har oplevet en markant nedgang i antal medieomtaler fra 623 i 2013 til 441 i Dermed er antallet tilbage på niveau med 2012, hvor der var 438 medieomtaler. Det høje tal i 2013 skyldtes primært arkitektur- og medieeventen Byg det op, og den omfattende medieomtale spillede givetvis en væsentlig rolle i det øgede kendskab til DAC. Samarbejdet med DR om Byg det op betød, at DAC mediemæssigt nåede bredt ud i hele landet med masser af omtaler i lokale og regionale dagblade samt gennem DR s flader. I 2014 har især projektet DK2050 skabt god og bred medieomtale både nationalt, regionalt og lokalt. Derudover gav Arkitekturbiennalen i Venedig, Folkemødet på Bornholm og udstillinger som Kan det bære?, Atelier Bow-Wow, Stenens Hjerte og Reprogramming the City en del medieomtaler ligesom undervisningsprojektet Jagten på Fælleskabet, der benytter computerspillet Minecraft som redskab til undervisning i demokrati og almene boliger, havde god gennemslagskraft. Den såkaldte annonceværdi af omtalerne var 12,8 mio. kr. som det ses nedenfor. Note: Skemaet rummer ikke internationale presseklip og regionale tv- og radioindslag, der ikke er opgjort. 10

12 Arrangementer Det har i 2014 fortsat været prioriteret at opretholde kontinuitet og momentum for et udviklingsorienteret arbejde med DAC s arrangementer således, at området fremadrettet kan skærpe tilrettelæggelsen af tilbud til publikummet på DAC s forskellige sendeflader LIFE, BUILD og CITIES. Arrangementer (BUILD) DAC BUILD arrangementer har i det forløbende år medvirket til at modne indsatsen for og frem mod lancering af BYG netværket, der blev lanceret i oktober. Endvidere har der været arbejdet målrettet for at sikre finansiering til drift og videreudvikling af Sprout-netværket. DAC BUILD arrangementer har i 2014 gennemført følgende arrangementer målrettet de professionelle aktører inden for byggeriet: Behind the Scenes Arrangements-serien Behind the Scenes fra 2013 understøtter BUILD arrangementers arbejde med at nå ud til målgruppen og skaber dermed synergi til DAC s BYG netværk. Rammen omkring arrangementet er en branche get-together, der inviterer til såvel faglig dialog, vidensudveksling som networking. De enkelte arrangementer aftales og udformes i tæt dialog med de medvirkende virksomheder. I 2014 er arrangementerne afholdt hos og udviklet i samarbejde med følgende af branchens virksomheder: BIG, Carlberg Christensen, Metroselskabet, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Bygningskulturens Hus, Henning Larsen Architects, Bryghusprojektet og COWI. I alt otte arrangementer blev afviklet i serien i Entré prisen til arrangementerne er 75 kr. pr. person. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: Samlet 560. Sendeflade: BUILD + CITIES. Serien fortsætter i 2015 med en forventning om min. fem arrangementer. Der er for nuværende bekræftet arrangement med Danske Ark & DI, Arup og Esbensen. STARCHITECT arrangement SNØHETTA I samarbejde med KADK, udstillingen Kan det bære? og Den Norske Ambassade blev der den 2. maj afholdt en Starchitect-forelæsning ved arkitekt Tine Hegli, Snøhetta. Fokus for forelæsningen var på bæredygtighed i nordisk arkitektur og byggeri. Forelæsningen blev dokumenteret og kan opleves på Arkitektur TV. Lokation: KADK, festsalen. Deltagere: 300. Sendeflade: BUILD. Copenhagen Architecture Film Festival (CAF) Copenhagen Architecture Film Festival blev afholdt over fire dage i marts. DAC medvirkede i festivalen som venue for filmvisninger og debatter, og som co-host ved festivalens åbningsfilms arrangement The Competition. DAC s aktiviteter blev realiseret i samarbejde med DAC LIFE arrangementer og CAF. I alt otte filmvisninger blev afviklet over fire dage. DAC medvirker i festivalen igen i Lokation: Som ovenfor. Deltagere: I alt 594. Sendeflade: LIFE + BUILD. Sprout 2014 er første hele år, hvor DAC har faciliteret en lang række netværksarrangementer rettet direkte mod byggeriets vækstlag spirende profiler inden for arkitektur, byudvikling, byggeri og design. Følgende Sprout aktiviteter har været afviklet i 2014: 11

13 Meet Der har været afholdt tre Meets; #2 Grøn udvikling, #3 Rumlighed, #4 Krydsfelter. Et Meet har altid et fagligt fokus og formatet rummer inspirationsoplæg, mini-workshops og networking. Meets er dokumenteret ved film. Filmene bruges dels som salgsmateriale, dels som rekrutteringsmateriale og dels til formidling på en række digitale platforme. Via filmene kan Sprouts brand, tone og stil formidles digitalt og derved nå længere ud i målgruppen, end blot til dem, der deltager på de enkelte events. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 330. Sendeflade: BUILD. Sprout instagram xmas calender DAC& BUILD Sprout instagram julekalender #sproutxmas2014 indgår i rækken af kommunikationsindsatser for at udvikle initiativer samt aktiviteter på de sociale medier, hvor DAC& BUILD Sprout bliver formildet, for derigennem at skabe mere trafik, opmærksomhed, nysgerrighed og kendskab om DAC& BUILD Sprout. Ikke mindst med det formål at engagere målgruppen i selv at udfolde og udvikle konceptet og indholdet. Julekalenderen var en fotokonkurrence, som hver advent kårede en vinder. De fire vindere blev præmieret med et eksklusivt instameet på Bryghusprojektets byggeplads med omvisning v. byggeleder Lars Thonke og den helt unikke mulighed for en tur op i pladsens tårnkran, hvorfra der blev taget fotos af byggepladsen og byen. Resultatet blev en lang række helt fantastiske fotos på instagram-profilen og en stigning i følgere på ca. 300 instagrammere /følgere på tre uger (en fordobling). Jule Pop up Et pre-view på, hvilke temaer der bliver sat på plakaten til Sprout Meets i 2015 (bl.a. klima, demokrati, globalisering, transformation, håndværk, big data). Lokation: Fæstningens Materialgård. Deltagere: 50. Sendeflade: BUILD. Ambassadør-workshop Der er udvalgt 12 Sprout-profiler til at være ambassadører for netværket. Disse blev samlet til en workshop for at give dem mulighed for at influere de fremtidige aktiviteter og derigennem skabe dedikation. Ambassadørerne har løbende medvirket i aktiviteterne, formidlet disse og givet feedback. Se endnu et eksempel på en Sprout-aktivitet (Making the City) under Kundeprojekter. Intro-til-DAC for uddannelsesinstitutioner i Danmark DAC har haft besøg af en række fagrelevante uddannelsesinstitutioner, som en del af disses intro-forløb. 26. august - Kunstakademiets Arkitektskole (180 deltagere) 8. september - KEA Københavns Erhvervsakademi (120 deltagere) 9. september RUC PBP (60 deltagere) 18. september - Aalborg Universitet (35 deltagere) DTU (Danmarks Tekniske Universitet) udsat til 2. kvartal september - Aalborg Universitet (29 deltagere) September - Landskabsarkitektur & Bydesign - Københavns Universitet (40 deltagere) Denne aktivitet er udviklet for at promovere DAC som et relevant møde- og videnssted for målgruppen. Endvidere for at generere samarbejde med institutionerne (sommerskole, workshops m.m.). Det forventes, at denne aktivitet bringer min. 300 nye studerende til DAC om året. Potentielt nye Sprout-profiler. Denne arrangements-aktivitet blev formaliseret i Arrangementerne koordineres og faciliteres i DAC Arrangementer. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 464. Sendeflade: BUILD + CITIES. 12

14 Arrangementer (LIFE) DAC LIFE arrangementer tilbyder vidensoplevelser, der relaterer sig til arkitektur, byggeri, byudvikling og design for et bredt kulturpublikum. Hovedparten af arrangementerne for denne målgruppe foregår i regi af LEARNING og Tours. To projekter skal imidlertid omtales her: Kulturnatten 2014 I relation til udstillingen Reprogramming the City blev pladsen foran DAC på Kulturnatten iscenesat som et midlertidigt levende byrum, hvor de besøgende var inviteret til aktivt at bygge med, så pladsen blev omprogrammeret til en plads med fællesskabet i fokus. Netværksorganisationen Orange Innovation medbragte innovative redskaber, materialer og metoder. Pladsen var desuden genstand for et lysprojekt under titlen Reprogramming the Buildings. Lys- og skyggevirkningerne på bygningen og udvalgte dele af pladsen skabte en transformation, der gav associationer til byens liv og byens fællesskab. Inden for i huset var der levende musik og løbende foredrag med Byhøst, der fortalte om de afgrøder, som kan høstes af os alle i byrummet. Sideløbende hermed afviklede DAC s LEARNING Fritid en LEGO-workshop, der foregik i Industriens Hus. Fokus var på at bygge en ny facade til bygningen. Lokation: DAC + Industriens Hus. Deltagere: I alt Sendeflade: LIFE. Tours DAC Tours (ture) fortsætter sine faste aktiviteter og udvider porteføljen, hvor der indtjeningsmæssigt er et udviklingspotentiale. Dette både i forhold til at nå et større publikum, og hvor der er god synergi i forhold til DAC s øvrige aktiviteter. Samlet har DAC Tours oplevet en omsætningsstigning på 53% i forhold til Stigningen i den samlede omsætning skal ses i lyset af dels et øget salg af billetter til de offentlige ture, idet sæsonen er blevet forlænget, dels et nyt produkt, Arkitekturrejsen, som i 2014 gik til Venedig. Under konceptet Tourbooking (ture til private grupper) mærkedes dog et svagt fald i antallet af solgte ture, hvilket fremadrettet søges imødegået gennem en målrettet indsats i forhold til individuelt salg. Tematisk har 2014 været præget af Københavns udnævnelse som European Green Capital. Søndagsturene har været specifikt grønne, udviklet i tæt dialog med Københavns Kommunes klimasekretariat og forsyningsselskabet HOFOR, ligesom DAC Tours producerede en række af grønne På-Stedet arrangementer. Desuden arbejder DAC Tours målrettet videre med altid at tilbyde forskellige turtilbud i relation til de skiftende udstillinger i DAC. Turene har i 2014 været opdelt i følgende kategorier: Offentlige ture med DAC s guider På-stedet arrangementer med arkitekt og/eller bygherre Særarrangementer i forbindelse med festivaler, konferencer o. lign. Mit Realdania Studieture Arkitekturrejse I alt har personer deltaget i en offentlig tur (mod i 2013) I alt har personer deltaget i en privat gruppetur (mod i 2013) 13

15 Tourbooking Faste ture for private grupper fra ind- og udland, solgt med udgangspunkt i turkatalog. Antal ture solgt: 140 Antal deltagere i alt: Særture for udenlandske grupper: Antal ture solgt: 29 Antal deltagere: 741 LEARNING (Undervisning og Fritid) Undervisning For at fremme læring om arkitektur og byer hos børn og unge og samtidig højne elevers kompetencer i en række fag i både grundskolen og på ungdomsuddannelser driver DAC LEARNING et permanent program af undervisningsaktiviteter og projekter. PSA-midlerne suppleres med Tips- og lottomidler (kundeprojekter) fra Kulturministeriet. I 2014 er der indgået en række strategiske samarbejder, som har bidraget til et stabilt, øget salg af undervisning. Herunder samarbejde med Åben Skole (udvalgte undervisningsforløb til 60 folkeskoler i København), filmfestival BUSTER (festival stiller gratis film og udstyr til rådighed i forbindelse med DAC s undervisningsforløb), Kulturrygsækken (rabat på forløb til københavnske daginstitutioner). Antal deltagende elever på undervisningsforløb i 2014: ca elever (mod i 2013). Antal deltagende lærere på lærerkurser og inspirationsaftener i 2014: ca. 400 (mod 300 i 2013). Nye indsatser under Arkitekturpolitikken (undervisningsrelateret) Se afsnittet under Kundeprojekter. Undervisning om fællesskab i Minecraft Se afsnittet under Kundeprojekter. Undervisning i bæredygtig byudvikling Se afsnittet under Kundeprojekter. Fritid DAC LEARNINGs fritidsprogram tilbyder børn, unge og voksne fritidsbaserede læringsoplevelser og - aktiviteter og bidrager derved til at formidle arkitektur, byggeri, byudvikling og design til det brede ikkefagfaglige publikum. Programmets aktiviteter tager emne- og indholdsmæssigt udgangspunkt i DAC s aktuelle udstillinger. I 2014 har der været følgende aktiviteter: Gå til arkitektur/gå til Minecraft Gå til arkitektur/gå til Minecraft er ugentlige fritidshold, hvor børn og unge undervises i arkitekturens redskaber og bygger egne studieprojekter. Som noget nyt blev der i 2014 oprettet et Gå til Minecraft hold, hvor der udelukkende arbejdes og bygges digitalt i spillet Minecraft. I 2014 blev der udbudt undervisning til to forskellige aldersgrupper: 9-12 årige og årige. Det koster kr. pr. elev for 10 undervisningsgange à to timers varighed. Det gælder både Gå til Arkitektur og Gå til Minecraft. Lokation: DAC. Deltagere: 72. Sendeflade: LIFE. 14

16 Søndagsworkshops Søndagsworkshops består af søndagsworkshops for børnefamilier, aktiviteter i ferier og børnefødselsdage. De faste søndagsworkshops i 2014 bestod bl.a. af Byg i grønt og Vildt zoo-design. To af de tre korte skoleferier (vinter- og efterårsferie) bød på LEGO Architecture workshops, mens påskeferien bød på workshoppen Kan man bo i et æg? I sommerferien var der en særlig børneaktivitet i forbindelse med udstillingen Stenens Hjerte, hvor Arkitekturlaboratoriet på plan 2 var omdannet til et mini-murstens laboratorium. Som noget helt nyt kan man nu også holde sin børnefødselsdag, inkl. byggeworkshop, i DAC. Siden efteråret har der været afholdt fire børnefødselsdage med en samlet omsætning på ca kr. Hver børnefødselsdag har plads til en skoleklasse og to voksne, så i alt kan der være op til 30 deltagere pr. fødselsdagsarrangement. Man kan vælge mellem tre forskellige fødselsdagsmodeller: Børnefødselsdagsworkshop uden forplejning Børnefødselsdagsworkshop med juice og slik Børnefødselsdagsworkshop med fuld forplejning Lokation: DAC. Deltagere: I alt Sendeflade: LIFE. Aktiviteter i forbindelse med udstillingerne Aktiviteter i forbindelse med udstillingerne på plan 1 bestod af på-egen-hånd aktiviteter i Arkitekturlaboratoriet som bl.a. Byg i mini-mursten og Skøre Skraldespande. I forbindelse med udstillingerne blev der tilrettelagt omvisninger på dansk og engelsk. Hver søndag i udstillingsperioderne har der været gratis offentlige omvisninger, som desuden har kunnet bestilles af private grupper. Lokation: DAC. Antal deltagere: Sendeflade: LIFE. Aktiviteter uden for DAC Aktiviteter uden for DAC bestod i 2014 blandt andet af det nye tiltag Babywalks, som er byvandring med barnevogne. Under Kulturnatten samarbejdede DAC LEARNING med Dansk Industri om en LEGO workshop i Industriens Hus og i forbindelse med Folkemødet 2014 afvikledes byggeworkshops for Generation Lokation: København og Bornholm. Antal deltagere: 550. Sendeflade: LIFE. Øvrige Byguide 2015/16 Byguiden Guide til ny arkitektur i Hovedstaden opdateres og genudgives i 2015 med nye, aktuelle projekter og nye vinkler på byudviklingen i Hovedstaden. Formålet med byguiden er at profilere ny dansk arkitektur og byplanlægning i Danmark og internationalt. Byguiden er en af de bedst sælgende publikationer i DAC s boghandel med solgte eksemplarer i En opdateret guide forventes klar til sommersæsonen Chinese Delegation I samarbejde med konsulatet i Shanghai arrangerede DAC den 17. juni et B2B møde mellem en række kinesiske og danske arkitekt og landskabsarkitektvirksomheder. Mødets formål var at danne platform for netværk og samarbejde mellem de to lande. Fra Kina deltog ni tegnestuer bl.a. Shanghai UM Studio, TONTSEN og FTA Group GmbH. Fra Danmark deltog i alt 10 virksomheder bl.a. Henning Larsen Architects, Schönherr, COWI og By & Havn. Mødets tema var samarbejde. Alle de kinesiske tegnestuer fortalte kort om deres virke. Fra Danmark talte Holger Dahl fra Schönherr og Rita Justesen fra By & Havn. Lokation: DAC. Deltagere: 22. Sendeflade: BUILD. 15

17 Media Architecture Biennale 14 Den 19. november afholdte DAC et pre-event for 50 internationale gæster i forbindelse med Media Architecture Biennale 14 (MAB14), der afholdtes i Aarhus de efterfølgende dage. Pre-eventen indebar en bustur med besøg ved to udsmykkede Metrohegn (Byens Hegn) og et besøg i By og Havns Nordhavnsudstilling i Nordhavn. Herefter var der talks ved Gehl Architects, Atelier Brückner og DAC i Fæstningens Materialgård. Lokation: Fæstningens Materialgård. Deltagere: 50. Sendeflade: BUILD + CITIES. BYG netværk for byggeriets professionelle DAC etablerede og lancerede i efteråret 2014 BYG-netværket som et tilbud til byggeriets praktikere og specialister; formålet er videndeling og debat om fremtidens byggeri på tværs af værdikæden med øget samarbejde, produktivitet og innovation for øje. BYG netværket blev konkret lanceret i oktober på Building Green Messen i Forum, som er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Lanceringen fandt sted i forbindelse med et netværksarrangement kaldet The power of network med deltagere. Den planlagte efterfølgende markedsføringskampagne blev skudt til januar 2015, da det blev vurderet, at en kortere, men mere fyldig, markedsføringskampagne ville være mere effektiv. Netværkets aktivitet starter ultimo februar 2015 med møder ca. hver anden måned et år frem for betalende deltagere. Der er tale om virksomhedsmedlemskaber. 16

18 HANDLINGSPLANSAKTIVITETER Biennale 2016 For at sikre tidlig fastlæggelse af tema og koncept for Kulturministeriets officielle danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i 2016 og som afsæt for at rejse den samlede finansiering er DAC gået i gang med at udvikle oplæg til koncept. Det indledende konceptarbejde blev igangsat i 4. kvartal. Dette forventes afsluttet i første kvartal Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub DAC gennemførte i foråret 2014 en forundersøgelse med henblik på at styrke vidensgrundlaget om hubdannelse. Forundersøgelsen skulle tegne en forståelsesramme og give nogle begrebsværktøjer til det videre arbejde med Bryghusprojektet som innovations- og erhvervshub. På baggrund af desktop research og en række ekspertinterviews beskrev DAC ti kendetegn ved Den værdiskabende hub samt otte kontinuums, hvori hubs som fænomen kan placere sig. Dette forprojekt udgjorde en forståelses- og begrebsramme for den internationale kortlægning af innovations- og erhvervshubs, som DAC gik i gang med i efteråret I efteråret gennemførte DAC en international kortlægning af syv innovations- og erhvervshubs. Formålet med kortlægningen var at identificere cases, som på den ene eller anden måde kan tjene som inspiration i arbejdet med at udvikle en innovations- og erhvervshub i Bryghusprojektet. Ambitionen med kortlægningen var at beskrive inspirerende elementer i en række cases, som tilsammen kan bruges som byggesten i det videre arbejde med at udvikle en innovations- og erhvervshub i Bryghusprojektet. Sideløbende med kortlægningen arrangerede DAC en studietur til London, hvor Realdania, Copenhagen Solutions Lab og DAC besøgte seks internationale hub- og innovationsmiljøer. Viden fra forprojektet, den internationale kortlægning og studieturen til London i 2014 danner tilsammen et videns- og erfaringsgrundlag for en række 2015-aktiviteter og initiativer i pilothubben bl.a. udvikling af strategi og plan for en aktivitetskalender og en studietur for Bryghusprojektets styregruppe og pilothubbens direktører. Bæredygtige byggematerialer Formålet med projektet er, med omdrejningspunkt i to netværks- og videndelingsarrangementer, at teste, udvikle og sluttelig konsolidere partnerskabsbaserede samarbejder med bæredygtige byggematerialer som tematisk omdrejningspunkt. Første materialedag blev afviklet i forbindelse med Building Green Messen i Forum i oktober i samarbejde med Leaderlab og med støtte fra Building Green, Rheinzink og Kebony. DAC s stand på Building Green Messen blev omdannet til en workshop, hvor udvalgte profiler debatterede de største udfordringer for branchen i udviklingen af bæredygtige byggematerialer og pegede på løsningsmodeller i et åbent innovationsformat skræddersyet til messen. Erfaringerne fra 1. materialedag samt mulighed for synergi med handlingsplanaktiviteterne for 2015 samles op i programmet for 2. materialedag, som afvikles i DAC i marts Lokation: Building Green Messen. Deltagere: 50 aktive/100 lyttende deltagere. Sendeflade: BUILD. Cykler i byen I et samarbejde med Naturstyrelsen og Realdania udgav DAC den 14. oktober via den digitale platform Issuu publikationen Den gode Cykelby. Publikationen beskriver hovedpointerne fra Naturstyrelsens akademiske rapport Bystruktur og cyklisme, interviews med eksperter inden for cyklisme og byudvikling samt konkrete eksempler fra bl.a. Roskilde, Trondhjem og Vauban. Publikationen er formidlet via artikel på DAC.dk, DAC s nyhedsbrev og gennem netværk inden for målgruppen (CITIES). Den gode Cykelby er blevet vist, dvs. kommet frem i søgninger, gange og læst, dvs. folk har åbnet publikationen, 207 gange. Sendeflade: CITIES. 17

19 Fokus på tilgængelighed Med Fokus på tilgængelighed satte DAC i samarbejde med Energistyrelsen og Realdania tilgængelighed på dagsordenen i byggebranchen via et seminar på DAC den 23. oktober. Formålet var at gentænke og formidle løsninger, der gør byer og bygninger mere tilgængelige i deres design. Ved seminaret blev det drøftet, hvordan lovgivningen bedst muligt kan understøtte løsninger af høj kvalitet, og hvad fordelene og ulemperne er ved mere generelle formuleringer i bygningsreglementet. 60 arkitekter, landskabsarkitekter og andre professionelle i branchen deltog i arrangementet og gav input til gentænkning af lovgivningen. DAC samlede op på seminaret i et notat til Energistyrelsen samt formidlede overordnede budskaber i en kort film på DAC s hjemmeside og i en nyhed. Lokation. DAC. Deltagere: 60. Sendeflade: BUILD. Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (NST) Via tre workshops i efteråret har byplanlæggere, konsulenter og akademikere diskuteret innovative koncepter for borgerinvolvering. Formålet var at give input til, og formidle, hvordan civilsamfundets involvering kan bruges for at opnå langsigtet og vedvarende bymæssig forandring. Den første ekspertworkshop (12 deltagere) identificerede mulighederne og især udfordringerne ved borgerinvolvering i dag. De to næste fokuserede på henholdsvis en mere åben planproces og kommunernes plankultur. Hver havde ca. 75 deltagere, der beskæftigede sig med borgerinvolvering professionelt. Budskaberne er formidlet i nyheder og i et idékatalog på DAC s hjemmeside, som også indeholder internationale best practise cases. Projektet blev gennemført i samarbejde med Miljøministeriet/Naturstyrelsen, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Lokation: DAC. Deltagere: I alt 162. Sendeflade: CITIES. Innovation i borgerinvolvering fra høring til involvering (KUM) Projektet satte fokus på innovation i borgerinvolvering via aktiviteter i tre kommuner. I Odense Kommune koblede DAC sig på en proces omkring inddragelse af unge i kvalificeringen af de temaer, der dannede grundlaget for den kommende planstrategi. Sammen med kulturproduktionskollektivet Indgreb har DAC været med til at rammesætte dagen således, at deltagerne indførtes i de syv temaer, der blev sat til debat. I Holbæk Kommune tog DAC afsæt i deres arbejde med Demokratieksperimentariet, som har fokus på at ændre forvaltningskulturen i kommunen. DAC engagerede konsulent- og analysevirksomheden 12byer til at samarbejde med kommunen om at gennemføre en byvandring og workshop med de unge om udvikling af konkrete byrum. Som den tredje case samarbejdede DAC med Lejerbo og organisationen GivRum om en inspirationstur for beboere i Mjølnerparken, som fungerede som referenceramme til udviklingen af en handelsgade i området. DAC har samlet op på de tre cases og den genererede viden i samme idékatalog som formidler aktiviteterne for Naturstyrelsen. Heri kondenseres også konkrete anbefalinger til kommunerne fra de tre cases. Derudover formidles budskaberne fra aktiviteterne i tre korte film, som forventes offentliggjort marts Projektet blev gennemført i samarbejde med Kulturministeriet/Kulturstyrelsen, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: -.Sendeflade: CITIES. Internationaliseringsaktiviteter DK2050 I 4. kvartal blev en studietur for DK2050-partnere eksekveret. I alt deltog 19 repræsentanter fra i alt fem af de ti kommuner, der var med i DK2050-projektet. Studieturen satte fokus på klimasikringsprojekter i Venedig og på den 14. internationale Arkitekturbiennale. 18

20 Deltagerne blev præsenteret for et af Venedigs mest prestigefyldte projekter, The MOSE Project, som er et klimasikringsprojekt, der skal forhindre Venedig i at blive oversvømmet af stigende havvand. DK2050- gruppen mødtes med repræsentanter fra Venedig kommune, som introducerede dem til projektet ude på lokationen. Udover klimasikringsprojektet besøgte gruppen Arkitekturbiennalen, hvor Kurator for den danske pavillon Stig Lennert Andersson introducerede dem til udstillingen i den danske pavillon og reflekterede over sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid i en byudvikling sammenhæng. Lokation: Venedig. Deltagere: 19. Sendeflade: BUILD + CITIES. Det International Kulturpanel (IKP) DAC har i IKP deltaget i arbejdsmøder for landegrupperne Brasilien og Mellemøsten i september. Særligt Brasilien-landegruppens fokus på kulturudveksling i forbindelse med OL i Brasilien i 2016 har DAC leveret input til. DAC har endvidere arrangeret og afholdt møde for landegruppen for Indien ultimo september og ultimo november, som DAC også var tovholder for. Ydermere, har DAC igangsat arbejdet med en Indienstrategi for IKP. Som afsæt for Indien-strategien, der skal færdiggøres i 2015, har DAC i december 2014 udarbejdet et baggrundnotat om erfaringerne fra dansk-indiske kulturudvekslinger i de seneste fem år. Klimatilpasning I november afholdte DAC sammen med Naturstyrelsen og Realdania to workshops og en konference med fokus på nogle af de udfordringer, som de danske kommuner har peget på i deres klimatilpasningsplaner. De to workshops løb af staben i henholdsvis Aarhus og Middelfart, mens konferencen blev afholdt på DAC. I hver workshop deltog omkring 40 personer, mens der var omkring 100 deltagere på konferencen. Arrangementerne ramte den ønskede målgruppe af professionelle og beslutningstagere i kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og andre professionelle miljøer, der har interesse i klimatilpasning. Dog kunne der ønskes flere deltagere fra forsyningsselskaber. Som opsamling på arrangementerne er der udarbejdet et 30 siders pdf-katalog, der indeholder de udfordringer og anbefalinger, der gjorde sig gældende under debatterne på arrangementerne. Opsamlingen er sendt til deltagerne på arrangementerne og ligger tilgængelig på DAC s hjemmeside. Lokation: Som ovenfor. Deltagere: Henholdsvis 36, 41 og 102. Sendeflade: CITIES. Nationale aktiviteter Oprindeligt kørte der i 2014 en dialog med Dansk Industri (DI) omkring udviklingen af et undervisningsforløb inden for innovation/iværksætteri. Denne dialog blev grundet strukturelle ændringer i DI udsat til Handlingsplansaktiviteten omfatter fortsat et undervisningsforløb inden for innovation/iværksætteri, men kører i stedet for samarbejdet med DI et parallelt løb med det af de arkitekturpolitiske initiativer (omtalt under DAC& LEARNING/Undervisning), der omhandler netop innovation målrettet ungdomsuddannelserne. Grønland - sæt kurs mod verdens centrum i Utzon Center Det officielle danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2012, Possible Greenland, er siden sin premiere i Venedig blevet vist i Nuuk og København. I februar 2014 viste Utzon Center i Aalborg udstillingen for egen økonomi. Udgifterne i forbindelse med koordinering af materiale, deltagelse i åbning og sparring med Utzon Center blev finansieret af public service midler. Lokation: Utzon Center, Aalborg. Deltagere: Sendeflade: LIFE. Netværksdebat i byggebranchen Der blev i efteråret 2014 afholdt to netværksarrangementer for målgruppen for henholdsvis BYG og SPROUTnetværkene med fokus på innovation og iværksætteri. Formålet med begge arrangementer var at sætte gang i en konstruktiv debat om innovation i byggeriet, hvor emnet blev belyst med nye vinkler og blev diskuteret på tværs af byggeriets parter. 19

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen, 5. november kl. 9.30-16.30 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken.

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. HVEM ER VI? Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores søsterselskab Media Movers producerer vi hvert år tilsammen over 10.000 artikler, layouter 500

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik.

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik. DESIGNUDDANNET PROJEKTLEDER MED OMFATTENDE FORMIDLINGSERFARING København, d. 04. november 2015 FORMIDLING AF NY VIDEN SKABER VÆKST Jeg kan igangsætte og lede projekter, som har til formål at indsamle og

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 6.6 MEGA TONS 24% CO2 UDLEDNING 3.0 mia. pers. Kina har brugt mere beton de sidste tre år end USA brugte i hele forrige århundrede Bygninger står for 40% af

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050 HVAD BETYDER DEN OMSTILLING FOR DANMARK I 2050? DK2050 Dansk Arkitektur Center i partnerskab med Realdania og Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere