METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI"

Transkript

1 METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST

2 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen kort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Projektorganisationens udvikling... 5 Forretnings idéer... 6 Konklusion omkring forretningsidéer... 8 Udsatsens Forretningsplan Gadens Stemmer Grundlæggerne Salg og markedsføring Organisering Synlighed Redskaber og partnere, der har lettet driften i projektperioden Projektleders Socialøkonomiske Overvejelser Gadens Stemmer Grundlæggerne Brugerressourcer i sociale virksomheder Anbefaling kommunal afknopning Status September 2013 Gadens Stemmer A.M.B.A Bilag: Bilag 1 Eksempler på markedsføring og medieomtale Bilag 2 Kombinationsforløb

3 FORORD I dette metode- og inspirationskatalog beskrives det, hvordan projekt Udsatsen i perioden november 2009 juni 2013 arbejdede med udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Udarbejdelsen er opfyldelsen af projektets aktivitetsmål: Vidensdeling - der er udarbejdet et metode- og inspirationskatalog, der viser andre, hvordan tværsektorielle socialøkonomiske partnerskaber kan indgås. Udsatsen har været finansieret af satspuljen for Aktivitetstilbud på væresteder mv Puljens formål er at støtte den enkelte borger til at opbygge personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament for forandring i hverdagen. Med udgangspunkt i egne ressourcer, motiveres og fastholdes deltageren i forløb med henblik på at skabe en mere stabil, sund og tryg tilværelse, herunder etablere sociale relationer, samt deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Udsatsens tilgang har været at afsøge mulighederne for at opnå øget social og økonomisk bæredygtighed ved at afprøve forskellige virksomhedsaktiviteter, der vil kunne drives som socialøkonomiske virksomheder i selvstændigt regi. Projektperioden er nu afsluttet og indsatsen beskrevet og evalueret særskilt, mens herværende dokument behandler projektets erfaringer med at udvikle socialøkonomiske virksomhedsaktiviteter. Overvejelse og betragtninger er projektleders egne og udtrykker ikke nødvendigvis socialforvaltningens eller Københavns Kommunes holdning. God læselyst, Maria Fonseca Nielsen Projektleder 3

4 INDLEDNING Udsatsen, der ved projektets start hed Gadeplansvirksomhed, blev initieret i efteråret 2009 med det formål at udvikle alternative beskæftigelsesmuligheder for Københavns kommunes mest socialt udsatte voksne, der bedømmes som værende langt fra det ordinære arbejdsmarked. Da området er præget af nedskæringer, skulle de udviklede beskæftigelsestilbud sikre bæredygtighed via socialøkonomisk virksomhedsetablering. Mandag Morgen var netop på trapperne med Velfærdens Iværksættere der udråber socialøkonomi som den nye løsning på den gordiske velfærdsknude og Københavns Kommune havde nedsat en styregruppe, der skulle udarbejde en tværforvaltningsmæssig strategi for socialt iværksætteri. Målet var således alternativ beskæftigelse for socialt udsatte mennesker, midlet var socialøkonomiske virksomheder. Men hvordan etablerer man en socialøkonomisk virksomhed? Og hvad er det i det hele taget? Ifølge bl.a. Center for Socialøkonomi og andre væsentlige aktører på området, var et af de bærende principper i socialøkonomisk virksomhed, kommunal uafhængighed. Denne tilgang var i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, der kun beskriver videreførelse af de projektaktiviteter, der kan videreføres via selvstændig bæredygtig socialøkonomisk virksomhedsdrift. I praksis viste udviklingsarbejdet i kommunalt regi sig imidlertid at være mere kompliceret end som så. Projektleder deltog i styregruppen, der udarbejdede den føromtalte Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2010, og her gav projektets kommunale forankring anledning til store hovedbrud. For kunne der opnås enighed om, at Københavns Kommune skulle gå imod gængse og videnskabelige beskrivelser af socialøkonomiske virksomheder og argumentere for, at socialøkonomiske virksomheder, tilsvarende andre virksomhedsformer, kan være helt eller delvist kommunale? Nej, det politiske ønske, og dermed styregruppens kommissorium, var at udvikle et socialøkonomisk marked for velfærdsydelser, hvorfor projektet blev beskrevet særskilt og undtagelsesvist som et pilotprojekt, der skulle udvikles mhp. at iværksætte en egentlig socialøkonomisk virksomhed. (se Københavns Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder, punkt 8; https://subsite.kk.dk/nyheder/2010/juni/~/media/d75136d a6c643b6a53a25d1.ashx). Den kommunale forankring gav i projektperioden visse fordele, ligesom den gav andre, klare ulemper. Blandt sidstnævnte er bl.a. begrænset mulighed for at deltage i diverse socialøkonomiske fora. Da området imidlertid er præget af konceptuel og organisatorisk uklarhed, og nye aktører, der gang på gang spørger ind til, hvad en socialøkonomisk virksomhed egentlig er, har vi dog alligevel i mange tilfælde - undtagelsesvist - fået lov at være med. I disse tilfælde har det betydet meget, at målet har været etablering af en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, og vores insisteren på deltagelse har været tolket som et tegn på, at Københavns Kommune begynder at tage socialt iværksætteri alvorligt. Samtidig med, at vi har fået lov at deltage og i en vis grad kalde os en socialøkonomisk virksomhed, har vi været afslået fra at søge midler og puljer rettet mod socialøkonomiske virksomheder. I et forslag til socialudvalget den omhandlende forvaltningens videre arbejde med social beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder og indkøb af varer og tjenesteydelser hos socialøkonomisk virksomheder, vedgås indstillingen med afgørende bemærkning om, at indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at armlængdeprincippet skal videreføres i budgetforhandlingerne. Kommunalt forankrede projekter og virksomheder kan således ikke komme i betragtning som socialøkonomisk virksomhed. 4

5 Den kommunale forankring har også afskåret os fra at udvikle en frivillig forening til at varetage den daglige drift og udvikling, der således vedbliver at være et uudnyttet potentiale som især Mandags Morgens analyse 1 lægger stor vægt på. I tråd hermed er Roskilde Universitets Center for Socialt entreprenørskab rettet specifikt mod aktører i den tredje/frivillige sektor. I tråd med europæiske og internationale tilgange, understreger denne forskningsinstitution, at bæredygtigheden og udviklingspotentialet skal findes i netop det forhold, at det socialøkonomiske marked for velfærdsydelser og -innovation fungerer uafhængigt af det offentlige. Dog meget gerne i samarbejde med og helt sikkert som leverandør til det offentlige. Den kommunale forankring havde desuden praktisk betydning for driften på et utal af områder, bl.a.: - Økonomien skal hvert år ved årsskiftet gå i nul og man kan ikke regne med hverken kalkuleret underskud (investering) eller overskud (henlagt til investering) - Regnskaber følger de kommunale konti, der ikke er indrettet mhp. virksomhedsdrift - Det er svært at opnå legitimitet omkring at anvende kr. på fx en markedsføringskampagne, selvom det investeringsmæssigt er en meningsfuld satsning i branding med øget omsætning, indtjening og beskæftigelse af målgruppen til følge - Medarbejderne skal bruge tid på opgaveløsning der normalt ikke indgår i driften af et kommunalt tilbud (opdatering af facebook, hjemmeside, opsøgende salg, booking, netværk) - Opbygning og vedligeholdelse af netværk, der gør opmærksom på virksomheden er afgørende og koinciderer ikke altid med promovering af institutionen eller forvaltningen. Slet ikke hvis den legitimerende historie omhandler, at der arbejdes på fremtidig socialøkonomisk etablering - En meget klar struktur omkring kommunikation med presse og medier medvirker, at vi kun har været opsøgende ved specifikke tiltag og aktiviteter som fx juletræssalg, mens vi derudover har ladet medierne komme til os og sørge for at underrette leder og pressechef 2 - Det er i kommunalt regi kun muligt at samarbejde med danske borgere, hvilket medførte store udfordringer. Både fordi Gadens Stemmer i regi af Projekt UDENFOR havde en udlænding tilknyttet, og det indenfor EU borgerskabet kan argumenteres, at også europæiske hjemløses historier kan have relevans for kunderne til Gadens Stemmer Hver af disse ulemper har tilsvarende fordele, fx at en stabsfunktion har varetaget de overordnede regnskaber samt administration af løn, ferie og pension. Ligeledes har vi i stor udstrækning kunnet koncentrere os om vores kerneydelse, fordi vi kunne støtte os til personale og aktiviteter i samme organisation. Således varetog Aktivitetscentret den daglige fælles morgenmad, der sikrer at alle deltagere får en god start på dagen og føler sig velkomne og deltagende, spisebillet og frokost, samt årlig feriekoloni sommerfest og andre sociale aktiviteter. Projektorganisationens udvikling I oktober 2009 blev projektleder udvalgt med opgaven at undersøge, hvad socialøkonomiske virksomheder egentlig kan tilbyde og indebære. Projektleder lagde ud med litteratursøgning og interviews, og blev opmærksom på Master i socialt entreprenørskab på RUC. Studiet og det netværk det 1 Velfærdens iværksættere en dansk strategi for socialt iværksætteri. Mandag Morgen, Presseafdelingen har været yderst professionel og behjælpelig. Alligevel fungerer det dæmpende at vi i presseregi er del af, og derfor kan ses som repræsenterende, en af Danmarks største forvaltninger, frem for vores lille virksomhed. 5

6 medførte gav hurtigt idéer til konkret virksomhedsudvikling, og i marts 2010 var projektet placeret på Aktivitetscentret Sundholm, der kunne tilbyde værkstedsfaciliteter og direkte kontakt med projektets målgruppe. Samtidig blev projektets anden medarbejder ansat en socialarbejder med årelang erfaring fra Sundholm og konkret kendskab til en stor del af den aktuelle brugergruppe. Projektarbejderne havde mange idéer, men kom hurtigt til kort, når det handlede om udarbejdelse og analyse af egentlige forretningsplaner. Derfor samarbejdede projektet en periode med en social iværksætter, der havde erfaringer med socialøkonomiske virksomheder fra England, tidligere var ansat i Center for Socialøkonomi og nu var i gang med forabejdet til Foreningen Bybi. I oktober 2010 ansatte vi en økonom med erfaring fra det private erhvervsliv og egen virksomhedsdrift. I juni 2011 ansatte vi en erfaren håndværker til at stå i spidsen for Grundlæggerne og i juni 2012 endnu én. Fra maj 2011 dec deltog endvidere koordinatoren af Poverty Walks, der flyttede fra Projekt UDENFOR til Udsatsen mhp. videre udvikling til bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. Her blev projektet omdøbt til Gadens Stemmer. Som projektleder er jeg overbevist om, at det netop var det faglige spænd i projektgruppen og hver eneste deltagers unikke bidrag, der har medført, at det er lykkedes os at designe to bæredygtige socialøkonomiske virksomhedsmodeller. Følgegruppe På sidelinjen har følgegruppen bestående af nedenstående medlemmer spillet en afgørende rolle i den løbende kvalificering af virksomhedsudviklingen: TV Glad Fonden v. adm. dir. Mikkel Holmbäck SAND De hjemløses landsorganisation v. sekretariatsleder Ask Svejstrup Vitrex Medical v. adm. dir. Vagn Andersen Center for Socialt Entreprenørskab, RUC, v. professor, ph.d. Lars Hulgård Projekt UDENFOR v. Jane Laustsen Center for Socialøkonomi v. jurist Anne Sandbeck Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen m. varierende repræsentanter Socialforvaltningen v. leder Bo Møller Nielsen og institutionsleder June Baasch-Larsen Rådgivning Kooperationen (den kooperative arbejdsgiver- og interesseorganisation) har spillet en vigtig rolle som sparringspartner omkring hvordan man udover at definere virksomhedsaktiviteter som socialøkonomiske (et område præget af varierende definitioner), kan tænke virksomhedsdrift i mere socialt inkluderende og lighedsfremmende form. Københavns Erhvervscenter, der har fungeret som tovholder på Københavns Kommunes strategi for socialt iværksætteri (2010), styregruppe og senest kommissorium, har fungeret som intern kommunal sparringspartner ift. hvilke juridiske og forretningsmæssige spørgsmål, man bør forholde sig til. Forretnings idéer Gadeplansvirksomhed Den oprindelige projektidé - cykelreparationer og salg fra cykler på gadeplan - var på mange måder god, men viste sig, efterhånden som vi blev mere kvalificerede omkring forretningsudvikling, at have bl.a. følgende udfordringer: 6

7 - En cykel er ikke blot en cykel, så cykelreparatøren skal være bekendt med mærke og model for at kunne reparere den. I modsat fald, kan man let forårsage mere skade end gavn - Cykelværkstedets erfarne leder bedømte, at personer fra målgruppen uden noget kendskab til cykelreparationer ville kræve et uforholdsmæssigt langt træningsforløb for at magte opgaven - Cykelværkstedet oplever ikke den store søgning fra personer i målgruppen, netop fordi træningsforløbet er langt og krævende - Konflikter omkring reparationer og salg af div. til morgentravle københavnere kunne hurtigt ende i skærmydsler som det krævede større sociale kompetencer at håndtere - Erfaringer viser, at der er risiko forbundet med at udlevere ting af værdi til mennesker fra målgruppen. Ved svind kan det være svært at bedømme om der er tale om tyveri (og hvem der har begået det, mod hvem) ligesom det ofte hænder at en person der har valgt at låne noget, har svært ved at komme tilbage. Enten af skam eller for at undgå gæld - Det bør overvejes om selve gadesalgsdelen risikerer at udvikle en uformel sektor af andenrangs borgere som man ser det i lande uden socialt sikkerhedsnet. For kunne man ikke også forestille sig at nogen kunne tjene penge på at pudse bilruder i lyskrydsene og samtidig sælge div. fornødenheder? Det kulørte Vaskeri I forbindelse med et metodeudviklingsprojekt finansieret af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen var der etableret et lille industrivaskeri på Sundholm. Da det ikke var lykkedes at gøre vaskeriet bæredygtigt indenfor den etårige bevilling, forsøgte Udsatsen at gøre det bæredygtigt via et offentligtprivat partnerskab med en af markedets store vaskerileverandører. Modellen ville give brugere mulighed for at starte i Det kulørte Vaskeri og gradvist prøve kræfter med opgaverne i det rigtige vaskeri, ligesom den daglige drift på Sundholm for størstedelen ville varetages af det private vaskeri, der øjnede rekrutteringsmuligheder og var initiativtager til samarbejdet. Der var tilsyneladende lagt op til et for brugere, vaskeri og kommune, gunstigt samarbejde. Desværre fandt vi i kommunen ikke de juridiske kompetencer, der skulle bistå i beskrivelsen og blåstemplingen af samarbejdet, før den private part havde mistet interessen og trukket sig fra samarbejdet. Mobilt folkekøkken En markedsføringskampagne ønskede at etablere partnerskab omkring etablering af et mobilt folkekøkken, der i forbindelse med det Europæiske fattigdomsår (2010) skulle sætte fattigdom på dagsordenen ved at tilbyde mad som kunderne selv skulle prissætte. Det ville således være muligt at få et gratis måltid, ligesom det ville være muligt at betale efter samvittighed eller betale mere for at finansiere andres måltid. Aktiviteten skulle drives af hjemløse og således skabe eftertanke og debat. Vi inviterede SydhavnsCompagniet til at deltage, men efter en længere udviklingsperiode, viste det sig, at markedsføringskampagnen ikke som udmeldt havde adgang til køkken, madvogn, ingredienser, osv., hvilket lod Udsatsen og SydhavnsCompagniet tilbage med alle udgifter, undtagen selve markedsføringen. Vi trak os derfor fra partnerskabet. Galleributik Sammen med Aktivitetscentrets kreative værksted, ansøgte vi Områdeløft om støtte til at åbne en galleributik på Sundholm. Det socialøkonomiske skulle findes i oprettelsen af en brugerforening, der efterfølgende skulle drive stedet. Galleributikken blev indviet ved bl.a. socialborgmester Mikkel Warmings deltagelse, mens opgaven med at etablere en brugerforening viste sig meget vanskeligt. Efterfølgende er opgaven placeret hos en medarbejder i Herbergscentret, der arbejder på at oprette en større og stærkere brugerforening. Den etablerede butik indgår i Aktivitetscentrets sociale 7

8 beskæftigelsespalet, men har svært ved at lokke kunder ind på området, hvilket demotiverer ellers interesserede brugere fra at være i butikken. Derudover er bl.a. nogle maleriproduktioner meget veludførte og kan sælges for anselige beløb, mens den enkelte kunstner pga. modregningsreglerne ikke har mulighed for at tjene på salg og derfor foretrækker at beholde de bedste værker selv. Fisketure Et par år inden projektet startede, var der for brugergenererede indtægter indkøbt en fiskekutter, der var sat i stand og indviet. Den pågældende projektaktivitet havde imidlertid ikke opnået fortsat støtte, hvorfor kutteren lå fortøjet i Nyhavn uden at finde anvendelse. Forretningsidéen er, at en gruppe socialt udsatte mennesker vedligeholder og driver en kutter, der afholder private fisketure. Som Gadens Stemmer tilbyder private grupper på op til 20 personer en guidet tur, tilbyder kutterens personale guidede fisketure til betalende gæster. Undervejs fortæller guiderne gode historier (bl.a. har en del grønlændere erfaringer fra sejlads og fiskeri og drømmer om igen at fungere på søen), udlåner fiskegrej og vejleder om fiskemetoder. Frokost, drikkevarer og kage er medbragt hjemmefra og sælges/nydes på turen. 3 Som i Gadens Stemmer er det brugerne, der er ejere og eksperter, så der skabes en positiv kontakt mellem mennesker fra forskellige samfundslag. Beklageligvis viste det sig, at kutterens fysiske stand ikke var vedligeholdt og dens papirer ikke var opdateret i tide, så den vigtige passagerbevilling var udløbet og ikke kunne gentildeles. Da det ikke lykkedes os at finde en kutter med passagerbevilling, som enten kunne købes billigt eller indgå samarbejde, måtte virksomheden opgives. Vi er imidlertid fortsat overbevist om idéens potentiale, der lever videre og blot venter på de rette omstændigheder. Konklusion omkring forretningsidéer Udsatsen erfaringer minder om andre iværksætteres, hvor mange idéer skal udtænkes og i varierende grad afprøves før man oplever at have et koncept, der kan holde til videre udvikling. Når så idéen er fundet, kræver det to-tre års fokuseret udvikling at efterprøve om man i realiteten formår at opnå bæredygtighed. I iværksætterlitteraturen regner man normalt med tre års underskudsgivende udvikling før en virksomhed kan begynde at give overskud. Denne viden var sammen med vores tidligste erfaring afgørende for valget af Gadens Stemmer og Grundlæggerne, der begge havde to indlysende fordele: - Grundlæggerne havde fungeret som forsøgsprojekt til udvikling af social aktivering i inden det blev udbredt at tænke beskæftigelse til målgruppen af socialt udsatte mennesker med komplekse sociale problemer. Projektet var beskrevet i en meget veludført kvalitativ evaluering, der var klar i sin kritik og sine anbefalinger. Da Grundlæggerne endda havde haft til huse på Sundholm, hvor værkstedet stod stort set ubenyttet hen, var det oplagt at genoplive og videreudvikle initiativet til en professionel socialøkonomisk virksomhed. - Gadens Stemmer var i forbindelse med det europæiske fattigdomsår i 2010 udviklet af Projekt UDENFOR, hvor det havde opnået positiv medieomtale og beskæftigelse fem guider. Her ønskede man imidlertid ikke at drifte og søgte derfor at placere projektet et sted, hvor det via socialøkonomisk virksomhedsdrift kunne sikres langsigtet bæredygtighed. I den første tid havde Udsatsen mulighed for at ansætte og trække på den oprindelige projektkoordinators erfaringer og således sikre at initiativet blev videreført bedst muligt i den nye organisation. 3 Fx via et samarbejde med Allehånde Køkken eller Glad Mad (TV Glad), der fungerer som socialøkonomiske virksomheder for hhv. døve og handicappede mennesker. 8

9 Det er fælles for de to virksomhedsspor, vi i Udsatsen valgte at udvikle og professionalisere mhp. selvstændig socialøkonomisk etablering, at vi er startet et godt stykke fra nul og derfor har skullet bruge mindre tid og færre ressourcer, end hvis det modsatte havde været tilfældet. I det følgende kapitel, præsenteres Udsatsens forretningsplan for Gadens Stemmer og Grundlæggerne. 9

10 UDSATSENS FORRETNINGSPLAN Forord Udsatsens forretningsplan blev udarbejdet i udgangen af 2012 og projekterer perioden fra 1. juli 2013 til 30. december Planen skulle effektueres, når den selvstændige socialøkonomiske virksomhed blev etableret i forlængelse af projektperiodens ophør den 30. juni Herværende plan er således ikke effektueret, men et eksempel på, hvordan man som social iværksætter kan projektere sin virksomhedsidé og dennes sociale og økonomiske bæredygtighed. Forretningsplanen er derfor markeret med grå kanter. Indledning Rigsrevisionen konkluderer i en rapport fra oktober 2010 at der er brugt ca. 9 mia. kr. de forudgående tre-fire år på en beskæftigelsesindsats, der ikke har formået at skabe de forventede resultater. Det er derfor nødvendigt at tænke og tilrettelægge beskæftigelsesinitiativer målrettet samfundets ressourcesvageste medborgere på nye måder. Herværende socialøkonomiske virksomhed har derfor som hovedformål at skabe og sælge ydelser og produkter, der på den ene hånd gør beskæftigelsen lærerig, meningsgivende og socialt integrerende for deltagerne, og på den anden hånd (del-)finansierer udgifterne forbundet med beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden er en direkte videreførelse af metodeudviklingsprojektet Udsatsen ( ), hvor beskæftigelsen og forretningsgrundlaget nedenfor blev kvalificeret. Projektet var forankret i Københavns Kommune og virksomheden er den første som vi kender til af sin art, hvor et offentligt forankret projekt afknoppes som selvstændig virksomhed. Målgruppe Virksomhedens målgruppe er ikke-arbejdsmarkedsparate personer med komplekse sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, lavt uddannelsesniveau etc., som grundet deres foranderlige og uforudsigelige dagsform ikke kan rummes på det aktuelle arbejdsmarkeds ordinære arbejdspladser. Socialøkonomi Virksomheden er socialøkonomisk, hvilket betyder at den arbejder for et socialt formål og anvender sine midler indenfor dette sociale formål. Dvs. at evt. overskud reinvesteres i virksomheden. Som kunde eller samarbejdspartner er man således med til at løfte et socialt ansvar. Forretningsgrundlag Virksomheden arbejder for at skabe konkrete forbindelser mellem normalsamfundet og dem, der pga. sociale problemer, står udenfor. Hvor målgruppen netop er langt fra at kunne træde ind på det ordinære arbejdsmarked, tilfører virksomheden faglighed og kvalitet til ydelser fra socialt udsatte, sådan at ydelserne bliver konkurrencedygtige og kommercielt bæredygtige. Men, mindst lige så vigtigt, tilbyder virksomheden sine ansatte den rummelighed, fleksibilitet og løbende forventningsafstemning, som den enkelte deltager og fællesskabet behøver for at trives og udvikles. Virksomheden har to forretningsområder: Gadens Stemmer og Grundlæggerne. Gadens Stemmer bygger på det helt unikke som gadens folk har at tilbyde, nemlig historien om et liv på gaden. Herved tilkendes ellers udsatte medborgere ekspertstatus, ligesom selve byvandringskonceptet vendes på hovedet og anskues fra andre, for de fleste, ukendte perspektiver. 10

11 Grundlæggerne udfører en bred vifte af håndværksopgaver og andet manuelt arbejde for virksomheder, institutioner mv. Den produktive beskæftigelse, muligheden for anerkendelse fra en kunde og det at man dagligt kommer ud i normalsamfundet gør beskæftigelsen efterspurgt. Som kunder søger vi ikke filantroper, men mennesker og organisationer, der vil købe en unik og konkurrencedygtig ydelse. Som bonus udtrykker kunden social interesse og er ansvarlig på en konkret, håndgribelig og synlig måde. Motiver og visioner Virksomheden udspringer af metodeudviklingsprojektet Udsatsen, der i projektperioden er finansieret af satspuljemidler fra socialministeriet og forankret i Københavns kommunes socialforvaltning på Aktivitetscentret Sundholm; hvor mange udsatte kommer og er. Projektet Udsatsen har arbejdet på at udvikle alternative beskæftigelsesmetoder, som er tilpassede til og effektfulde overfor de mest udsatte borgere i Københavns Kommune. Metoder der skal udnytte den merværdi en socialøkonomisk indsats kan skabe i samspillet mellem offentlige instanser og det omkringliggende samfund. De to forretningsområder - Gadens Stemmer og Grundlæggerne - har med udgangen af 2012 været i drift i 1½ år. I denne periode er de blevet vurderet nøje ligesom ydelser, priser, social støtte mv. er blevet justeret. Konklusionen er, at de hver især både hænger sammen socialt og økonomisk. Og så er der umiddelbart kommerciel synergi imellem dem, hvorfor det giver mening at placere dem i samme virksomhed. På sigt bedømmes aktiviteterne at kunne udbredes i København og resten af landet, og vi nyder vigtig opbakning fra den nærmeste ledelse samt følgegruppen, der består bl.a. af TV Glad Fonden, Center for socialøkonomi, Kooperationen, SAND, Center for socialt entreprenørskab på RUC, samt Projekt UDENFOR. Vision ) Erhvervsaktiviteterne er selvfinansierende og solidt forankret i andelsselskabet Gadens Stemmer A.M.B.A. Se mere om valg af selskabsform nedenfor. 2) Virksomheden er bredt kendt og har et solidt kundegrundlag. Virksomhedens effektive rammer for drift af erhvervsrettede socialøkonomiske aktiviteter for og med udsatte er efterspurgt blandt mange aktører på området. 3) Virksomheden har 35 udsatte borgere i beskæftigelse og er nu klar til at udvide geografisk til andre byer end København og samtidig tage flere socialøkonomiske forretningsområder for gadens folk under dens vinger. Årsagen til at vi vælger at stifte et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) er bl.a. at det kan stiftes uden kapitalkrav af mindst to personer, der deltager aktivt i virksomhedens drift. Virksomheden skal godkendes og registreres af Erhvervsstyrelsen efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4 Men det vigtigste var, at selskabsformen i vores optik, vard den, der bedste sikrede at virksomheden på længere sigt sikrede og kunne dokumentere sit socialøkonomiske fundament og sigte. Det følger nemlig direkte af loven, at deltagernes forvaltningsmæssige, demokratiske, og økonomiske rettigheder ikke må være baseret på kapitalandele, at evt. indskudskapital højst må opnå normal forrentning, 5 og at overskud enten fordeles blandt medlemmerne efter deres bidrag til omsætningen eller forbliver i 4 Jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 3 og 4 5 I praksis højst svarende til Nationalbankens diskonto + 1 % 11

12 virksomheden. 6 Videregående krav til opfyldelse af socialøkonomiske og kooperative principper, herunder om anvendelse af overskud og formue ved opløsning, løn- og ansættelsesvilkår, offentliggørelse af vedtægter og årsregnskaber m.v. kan reguleres bindende i vedtægterne ved bestemmelser, som efter deres indhold ikke kan ændres eller kun kan ændres med kommunens godkendelse. Derudover åbner selskabsformen, som den enste, mulighed for at brugerne kan få status som medejere idet virksomheden kan ejes af medarbejderne og ledes af en bestyrelse, som ud over medarbejdervalgte medlemmer også kan repræsentere andre interessenter og kombineres med et eller flere demokratiske fora for samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og brugere. Både fysiske og juridiske personer kan være andelshavere. Da der er tale om en virksomheden med begrænset ansvar kan offentlige myndigheder også deltage ledelsesmæssigt og finansielt, ligesom organisationsformen er velegnet som ramme om samarbejde mellem selvstændige virksomheder, herunder som alternativ til koncern- eller konsortiedannelse. Der vil altså være rig mulighed for at indgå udvidede partnerskaber om virkosmhedens drift og udvikling. 7 Gadens Stemmer I forretningsområdet Gadens Stemmer kommer den udsatte til orde. Alle ydelser i dette forretningsområde bygger på det unikke denne udsatte gruppe kan tilbyde historien om et liv på kanten. Ordet gives til ellers overhørte mennesker og bidrager til at gøre op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte i dagens Danmark. Gadens Stemmer er vigtige fordi de synliggør det usynlige og støtter de udsatte til utraditionel og fleksibel beskæftigelse, hvor de kan bidrage med deres ressourcer til glæde for sig selv og til gavn for samfundet. Baggrund Projektet Poverty Walks blev initieret af den selvejende institution Projekt UDENFOR i forbindelse med det europæiske fattigdomsår i I maj 2011 overdragedes projektet til Udsatsen mhp. etablering som bæredygtig social virksomhed. Udsatsen omdøbte initiativet til Gadens Stemmer. De fem guider der startede tilbage i 2010 er stadig i slutningen af 2012 guider i Gadens Stemmer, og der er kommet nye til. I 2011 introduceredes en kanalrundfart på 1½ time, som er velegnet til større grupper og turister. Byvandringerne udgør dog fortsat det største beskæftigelsesområde. Gadens Stemmer har fra starten været populært blandt kunderne. I 2012 forventes der omtrent 310 byvandringer med i alt ca deltagere. Byvandringerne har været udbudt både til individuelle personer og til grupper. Efterspørgslen har primært været fra grupper. Kunderne har altovervejende været folkeskoleklasser, gymnasier, personalegrupper og andre offentlige institutioner og uddannelsessteder, hvor ydelsen har haft en faglig vinkel. Ca. 15% af kunderne har været private virksomheder hvor ydelsen har haft almen interesse i lighed med andre oplevelser. Ydelser og udviklingsperspektiver 1. Gadens Stemmer - til fods. Byvandringer i Københavns forskellige bydele. Der kan deltage op til 20 personer på en byvandring og udvalgte ture kan fås på engelsk. Status: fungerer. 2. Gadens Stemmer - til søs. Kanalrundfarter, der opereres med privat samarbejdspart fra Københavns Havn, hvor der oftest sejles ud fra Nyhavn. Guiderne fortæller om livet omkring 6 Selskabsbeskatningen ligger som udgangspunkt på 25 %. 7 Denne beskrivelse er baseret på Kooperationens oversigt udarbejdet af Uffe Beck. 12

13 havnen som hjemløs i historisk og aktuelt perspektiv. Der kan deltage ca. 100 personer på en kanalrundfart. Status: fungerer. 3. Gadens Stemmer - på hjul. Cykelture, hvor man kommer lidt længere omkring, fx fra Vesterbro til Sydhavnen/Kgs. Enghave. Der kan deltage op til 15 personer på en tur. Status: brugte cykler er indkøbt, men den trænede guide faldt fra. Afventer ny interesseret cykelguide. 4. Gadens Stemmer - til bords. Foredrag, der kan afholdes på Sundholm eller hos kunden. Der kan deltage op til 50 personer. Status: fungerer 5. Gadens Stemmer - hele dagen. Heldagsarrangementer som efterspørges af især uddannelsesinstitutioner. Status: afprøvet og har stort udviklings potentiale. Typer og længder Alle ruter tilbydes både som åbne ture, hvor man kan tilmelde sig individuelt, og som gruppeture, der bookes som et privat arrangement. I dag varer alle ture 1½ time, men bør fra 2014 findes i kortere og længere udgaver, ligesom de i fysisk længde kan variere af hensyn til kunder og guider. Samtidig vil der i 2015 være to-tre forskellige guider, der starter og slutter samme sted, så de kan træde til for hinanden og sikre et minimum af aflysninger. Differentiering Det er en unik oplevelse, der ikke troværdigt kan leveres af andre end dem, der har erfaring med et liv på gaden. Der appelleres til nysgerrigheden til at opleve ukendte sider af København, og til at se de mennesker, vi kalder socialt udsatte i øjnene, hvor de er på hjemmebane og besidder ekspertviden. Det skal ske på en tryg måde uden at politisere og med en værdighed, der undgår at sætte den hjemløse i en offerrolle. For gruppen af personer, der søger oplevelser med kolleger eller venner før en middag i København passer ydelserne godt, da de foregår over det meste af byen, på næsten alle ønskede tidspunkter og alle kan være med. Og for de mere fagligt interesserede (skoleklasser, uddannelsesinstitutioner, politikere mv.) skabes en vigtig jordnær viden som supplement til den mere teoretiske. Baseret på kunders feedback, er det unikke i oplevelsen blevet bekræftet fra starten. For langt størstedelen af kunderne lever oplevelsen op til eller overstiger forventningerne og de anbefaler beredvilligt Gadens Stemmer til andre. Prisniveauet (nedenfor) er generelt oplevet som rimeligt eller lavt (private virksomheder). Kvalitet og levering Inden guiderne starter gennemgår de et uddannelsesforløb over en måned, hvor de undervises af erfarne byvandrere og historikere, hvorefter turene planlægges i detaljer. Til sidst testes de et par gange før de første rigtige kunder deltager. Turene forbedres løbende bl.a. på baggrund af kundefeedback. Der er endnu ingen af de færdiguddannede guider fra 2010 der er faldet fra, men der har været perioder hvor de ikke har været deltagende grundet sygdom, misbrug, boligproblemer, mv. 8 Guiderne har generelt udvist overraskende stort stabilitet i fremmødet, men der har alligevel været for mange aflysninger og situationer med manglende fremmøde (no shows). Kunderne tager forsinkelser og påvirkede guider som en del af oplevelsen, mens aflysninger og især no shows giver meget skuffede kunder og virkelig dårlig omtale. Det er ikke nok at få beløbet retur, hvis man har samlet hele personaleforeningen eller er kommet fra Randers. At undgå no shows er derfor vores allervigtigste 8 Pr. juli 2013 er to erfarne guider desværre faldet fra pga. hhv. dødsfald og flytning til anden kommune. Som det fremgår af evalueringen (se har vi til gengæld oplevet stor søgning fra potentielle guider i projektperiodens sidste tid. 13

14 udfordring, og vores praksis med telefoniske påmindelser op til to timer før turene, er desværre ikke altid tilstrækkelig forebyggelse. Fra 2013 vil nye ruter derfor blive tilrettelagt så vi i 2015 har otte-ti startsteder i København, hvorfra der udgår tre ruter. Det giver den nødvendige mulighed for opbakning i tilfælde af manglende fremmøde og forebygger således i højere grad aflysninger og no shows. Stederne hvorfra ruterne starter vil alle være indenfor få minutters gang fra en station, så de er let tilgængelige for kunder, der kommer med offentlig transport. Kundesegmenter og målgrupper Gadens Stemmer har vist sig at have bredt kundepotentiale. Unge og gamle, under uddannelse og i arbejde, fra private virksomheder og offentlige institutioner, har deltaget i byvandringer. Og byvandringerne er blevet valgt af både faglig og almen interesse. Fremover vil målgrupperne være uddannelsesinstitutioner og private virksomheder i Storkøbenhavn. Forstået på den måde, at salgs- og marketingindsatser vil blive målrettet disse grupper, mens alle kunder naturligvis er velkomne hos Gadens Stemmer. Uddannelsesinstitutioner har hidtil udgjort ca. 30% af kunderne. Indenfor dette segment har klasser fra social- og sundhedsuddannelserne fyldt mest og de er kommet fra hele landet. Gymnasie- og hf-klasser er i vækst og på det seneste også klasser fra folkeskoler i hele landet. Gadens Stemmer er således allerede relativt populær blandt uddannelsesinstitutioner, og området tegner for potentiel stor volumen. Det er prisfølsomt, men kompenserer ved at ønske autentiske, kolde og våde ture i vinterhalvåret, hvor efterspørgslen ellers er lav. Vi vil derfor arbejde på at blive en fast del af undervisningsudbuddet i fx social- og sundhedsuddannelsen, hvor optaget i 2012 var på i alt elever, herunder ca alene på de to største uddannelsesinstitutioner i København. Private virksomheder er et attraktivt kundeområde, da det ligeledes tegner for potentiel stor volumen og er mindst prisfølsomt. Der er betydelig konkurrence, men ydelsen falder godt sammen med virksomhedernes stigende ønske om at være socialt ansvarlige og vise det for medarbejdere/kunder. Vi sigter mere præcist på de mellemstore og store virksomheder med mere end 50 ansatte som har social ansvarlighed på dagsordenen. Dem er der 975 af i Storkøbenhavn. Priser I 2012 har vi haft nedenstående listepriser. Priser inkl. moms 1½ time til fods til søs Grupper på lukkede ture kr kr. Pr. person på åben tur 120 kr. 125 kr. På ovenstående priser for grupper opnår uddannelsesinstitutioner 25 % rabat. Vi har således haft en gennemsnitspris/time på kr. eks. moms i Baseret på kundefeedback steg prisen for en kanalrundfart i 2013 med 10 %, men derudover forventer vi ikke at kunne hæve prisniveauet yderligere udover pristallet frem til udgangen af Det gennemsnitlige prisniveau forventer vi stiger med 10 % om året i perioden , til trods for at andelen af uddannelsesinstitutioner stiger i den periode. Det skyldes, at vi forventer en større andel kanalrundfarter der sælges som læserarrangementer for dagbladslæsere, hvor 100 personer køber en billet til 125 kr. inkl. moms. I alt kr. Herudover vil ture af 45 minutters varighed prissættes med 14

15 en højere timepris. Vi planlægger således at ture til fods á 45 minutter for grupper skal koste kr. i Kalkulationer Guidernes kompensation i 2012 er kr. for en lukket tur, mens de får 100 kr. pr. deltager på åbne ture. Det udgør ca. 70% af indtægterne og i gennemsnit optjener guiderne kr./måned for ca. 8 timers guidede ture. Fremover er det planen at nedsætte andelen af indtægter som guiderne får i takt med at omfanget af guidede ture stiger, sådan at den enkelte guide i 2015 optjener kr./måned i gennemsnit for ca. 15 timers guidede ture. Jvf. tabellen nedenfor. Forudsætninger / år Antal guider Kompensation guider af total 70% 60% 50% 50% Gnst. timer/måned/guide Gnst. Kompensation/guide/måned Kr Kr Kr Kr Fratrukket booking, kundeservice, social støtte mv. vil dette forretningsområde i 2015 bidrage med 25% af indtægterne til virksomheden. Kompensation og selvforsørgelse Guiderne er både førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Kompensation af førtidspensionister er uproblematisk, da de må tjene ca kr./år udover deres pension. Hvervet som guide fungerer således fint som et økonomisk supplement til pensionen. For kontanthjælpsmodtagere er det vanskeligere, da indtægt over timefradraget på ca kr./brutto modregnes i kontanthjælpen. Det økonomiske incitament for deltagelse er derfor ringe. Da arbejdet er sæsonbetonet og den enkeltes optjening i et vist omfang kan puljes, har to guider på kontanthjælp været afmeldt kontanthjælp i mellem to og fire måneder årligt i to år. Arbejdet som guide har vist sig at kunne fastholde guiderne i beskæftigelse i mere end to år. Samtidig betyder den høje timepris, at selv om deres arbejdsevne kun vurderes til i gennemsnit omtrent 15 timer/måned, kan de tjene kr./måned. En vigtig pointe ift. fastholdelse i så lang tid er, at den enkelte har kunnet holde pauser - dvs. undlade at dukket op - og stadig været velkommen, når han/hun valgte at genoptage hvervet. Der har således været plads til store nedture og livsbekræftende opture, med noget der for den enkelte var værd at vende tilbage til. Planen er derfor at lave fleksjobstillinger til guiderne på kontanthjælp, hvor op til 2/3 af deres løn dækkes af tilskud. Vi forestiller os, at en guide i 2015 får kr. i løn/måned og har 15 timers guidede ture/måned. Halvdelen af lønnen tjener guiden selv og den anden halvdel er tilskud. Hvad angår fastholdelse, er der delte meninger om, hvorvidt det er en succes at fastholde guider i perioder helt op til to år og længere. Vores tilgang er enkel: så længe der ikke er andre tilsvarende eller bedre tilbud til målgruppen, er fastholdende beskæftigelse, der samtidig bidrager positivt til den enkeltes livsførelse og livskvalitet, godt for den enkelte og godt for samfundet. 15

16 Markedsbetragtninger Markedet for byvandringer i København er kendetegnet ved mange små spillere, typisk enkeltpersoner, med priser på ca. 100 kr./person/time og kr./gruppe (15-20 pers)/time i Indtil for få år siden var turene typisk målrettet udenlandske turister, dvs. på engelsk, om sommeren og oftest med et historisk fokus. De seneste år er der imidlertid kommet flere danske kunder i form af medarbejdergrupper, fagforeninger, seniorklubber, indenlandske turister o.a. I takt med denne efterspørgsel er ønsket om alternative byvandringer steget markant. (Paul Hartvigsen, turistføreruddannelsen RUC). Så til trods for at der ikke er tilgængelige markedsdata, er efterspørgslen efter byvandringer på dansk stigende og potentialet for de mere alternative ture er stort. Ser man på de store udbydere af byvandringer i New York og London, er det tydeligt, at en betydelig del af deres ture er alternative. Vækstmål I perioden medio 2013 til udgangen af 2015 forventer vi en årlig vækstrate på ca. 100% i omsætningen, som skyldes en gennemsnitlig prisstigning på 10% og en årlig vækstrate i antallet af ture på ca. 85%. Nedenfor er vores forventede antal af ture og deltagere de kommende år. Antal ture Byvandringer Havnerundfarter Cykelture Foredrag Ture i alt Deltagere i alt Planen er altså at gå fra omtrent en til fem ture dagligt. Det ambitiøse væksttal skyldes, at der har været en særdeles positiv respons blandt adspurgte kunder, og der fortsat er et ret lavt kendskab til aktiviteten. Samtidig har alle, der kort har fået beskrevet initiativet, været meget begejstrede. I målgrupperne uddannelsesinstitutioner og private virksomheder udmønter vækstmålene sig som følger: I 2012 havde vi ca. 30 uddannelsessteder som kunder, der hver i sær køber for ca kr./år. I 2015 er målet at have 100 uddannelsessteder, der hver især køber for ca kr./år. Hvor private virksomheder i dag udgør ca. 11% af kunderne, er målet, at de i 2015 udgør 25%. Planen er at have 150 virksomheder som kunder, der hver især køber for kr./år. Det svarer til ca. 15% af de mellemstore og store private virksomheder i Storkøbenhavn. Grundlæggerne I Grundlæggerne får hjemløse og andre socialt udsatte mulighed for et meningsfyldt arbejde på en rummelig arbejdsplads, der løser håndværksopgaver på et snedkeri og hos kunder ude i byen. Der er fokus på opgaverne ude hos kunderne, mens snedkeriet samler de deltagere som ikke vil eller er klar til at køre med ud på opgaver. 16

17 Den produktive beskæftigelse, muligheden for anerkendelse fra en kunde, og det at komme fysisk væk fra miljøet/ det dårlige selskab for at blive del af et socialt arbejdsfællesskab, er lige præcis forhold der tiltaler deltagerne i Grundlæggerne (herefter refereres der til deltagerne som grundlæggere). Kunden køber ydelserne til priser, der bygger på faglærte håndværkeres vurdering af, hvad en given opgave ville koste at få udført af faglærte håndvækere. Dette er så prisen, upåagtet at det tager Grundlæggerne meget længere tid at løse den. Det kunden derved opnår, er ikke en økonomisk besparelse, men en social gevinst, idet kunden bidrager til at skabe meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte medborgere. Dette vil kunden muligvis kunne bruge i en CSR profileringskontekst og ellers bare fordi det giver mening. Baggrund Forsøgsprojektet Grundlæggerne blev afholdt på Sundholm. Et hold udsatte med en ansat socialarbejder fungerede som et håndværkerteam og udførte lettere håndværksarbejde, flytninger mv. for institutioner og virksomheder. Beskæftigelsen var beskyttet/frivillig, med en arbejdsdusør på 14 kr./time og frokost, arbejdstøj mv. som supplement til kontanthjælpen. Forsøgsprojektet er evalueret i rapporten Grundlæggerne, en arbejdsplads i Danmark hvor man ikke kan komme for sent eller gå for tidligt. Erfaringer og resultater med et aktiveringsprojekt for de mest socialt udsatte voksne i København 9. Efter en flot evaluering med klare anbefalinger blev projektet videreført til juni 2010, hvorefter der ikke kunne rejses flere midler. I juni 2011 besluttede Udsatsen at genoplive Grundlæggerne som en socialøkonomisk aktivitet med potentiale som selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Hvor forsøgsprojektets ansatte var socialarbejdere, fungerer Grundlæggerne nu med erfarne håndværkere med socialfaglige evner og løbende efteruddannelse. Det har medført større kvalitet i opgaverne, ligesom kunderne køber mindre filantropi og mere produkt. Som resultat af en vigtig professionalisering, har Grundlæggerne vist at kunne bære socialt og økonomisk. Der er pt. otte indskrevne deltagere i beskæftigelsen som stadig er frivillig, hvorfor det økonomiske incitament er begrænset. Deltagerne er i gennemsnit i Grundlæggerne i tre måneder, men med store udsving. Således har nogen deltaget i halvandet år og ønsker at fortsætte, mens andre kun deltager i få uger. Der er stigende interesse for tilbuddet blandt socialt udsatte mennesker. Senest har der også været en dagpengemodtager med misbrugs- og helbredsproblemer i virksomhedspraktik. I Grundlæggerne fik han hurtigt den basale tryghed og selvtillid tilbage, hvilket resulterede i en løntilskudsansættelse i en privat virksomhed, der samarbejder med Grundlæggerne. I juli 2012 er der ansat yderligere en faglært håndværker og den månedlige omsætning har løftet sig fra kr./måned i starten af året til ca kr./måned oktober Samtidig er det nu kvalificeret, at aktiviteten kan give et dækningsbidrag på 25%. Navnet Grundlæggerne Forretningsområdet tager sit afsæt i de erfaringer der blev gjort i forsøgsprojekt Grundlæggerne. Navnet har vi valgt at arbejde videre med, da det giver de rette associationer: virksomheden udfører grundlæggende arbejde for kunden, og hos deltagerne lægger beskæftigelsen grunden til et bedre liv. 9 Malene Lind, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, (http://www.acsu.dk/grundlaggerne_rapport.pdf) 17

18 Ydelser 1. Grundlæggerne - håndværk udfører opgaver vedr. renovering, vedligeholdelses og istandsættelse af lokaler og flytninger. Der er fokus på ikke-komplekse opgaver i og omkring ejendomme. 2. Grundlæggerne - værksted udfører snedker og håndværksopgaver på bestilling i eget værksted. 3. Hjemløse juletræer leverer juletræer til institutioner og virksomheder i november og december. Aktiviteten sker i samarbejde med Aktivitetscentret, der sælger juletræer fra Byhaven på Sundholm. 4. Grundlæggerne - grønt team udfører udendørs opgaver omkring bygninger, såsom pasning af haver, bede, pladser mv. Lanceres i 2015, hvor relevant faglært ansættes. Differentiering At bruge Grundlæggerne som leverandør er en ny version af forretningsorienteret samfundsansvar. Kunden får løst en håndværksopgave, der alligevel skulle laves, til en pris, der svarer til den leverede kvalitet. Dvs. at den sociale gevinst, kunden kan bruge i sin CSR-profil er gratis. Samtidig er den sociale gevinst synlig for kunden, da arbejdet udføres der, så der er oftest kontakt mellem grundlæggerne og kundens ansatte. Samarbejdet bringer værdi til kundens kommunikation og etiske regnskab i form af dokumenteret social ansvarlighed. Grundlæggerne er pålidelige, fordi vores sociale formål gør os afhængige af langvarige kunderelationer. Vi overholder altid aftaler og afsætter hellere for meget tid end for lidt. Kvalitet og levering En evaluering af forsøgsprojektet og perioden umiddelbart efter ( ) viste, at ydelse og differentiering var rigtig, men at kvalitet og leverance svingede for meget. Det handlede primært om basale forretningsmæssige problemstillinger såsom overholdelse af aftaler, ordentligt afsluttede opgaver, manglende faglighed i visse leverancer, fakturering og opfølgning, mv. Dette er løst ved en organisering af arbejdet i teams, hvor der altid er en erfaren håndværker med på opgaverne. Samtidig styres alle processer med kunden (tilbud, ordre, klarmelding, fakturering) af en erfaren byggeleder. Denne har været ansat siden juni 2011 og alle udførte opgaver er siden blevet modtaget positivt af kunden og fører mere arbejde med sig. Priser Grundlæggerne sælger ydelser til markedspriser. Prisen til kunden er 350 kr./time i På materialer fakturerer vi listepriser fra byggemarkeder. Timeprisen baseres på normtimer /faglærte timer. En opgave vi giver tilbud på, hvor der indgår 40 normtimer, tager os længere tid og flere timer at udfører. Beskæftigelsen Beskæftigelsen af grundlæggerne sker hovedsagligt efter serviceloven ( 103) og tilbuddet er socialt set opbygget som et tilbud jvf. serviceloven. Arbejdsdusøren er 14 kr./time plus frokost, indtil et maksimum på 32 timer/uge. Dvs. deltagerne kan pr uge opnå 448 kr. brutto (ca. 250 kr. netto) samt morgenmad og frokost hver dag. Dette sker uden modregning i kontanthjælpen. Det er frivillig beskæftigelse og deltagerne kan komme som de vil og får dusør for de timer, de deltager. Der ligger derfor en betydelig indsats ift. social støtte, motivation og ledelse. Hvis de slet ikke kommer eller ringer i en 14 dages periode udskrives de, og pladsen gives til en anden. 18

19 Medio 2013 vil vi have 14 deltagere og i slutningen af 2015 vil der kunne være 21 deltagere. Den rummelighed, sociale støtte og opmærksomhed, der er i Grundlæggerne, har vist sig også at være efterspurgt af den enkelte ledige og jobcentre som beskæftigelsesforløb. Det er umiddelbart ikke relevant for Grundlæggerne at tilbyde ordinær beskæftigelse til tidligere grundlæggere, da en vigtig del af arbejdet omhandler den sociale indsats, som forhenværende deltagere ikke bør tage del i. Grundlæggerne vil i stedet arbejde på, at motiverede og stabile grundlæggere kan tilbydes beskæftigelse i samarbejdende håndværksfirmaer. Men Grundlæggerne kan godt beskæftige tidligere grundlæggere i udelukkende håndværksfaglig beskæftigelse i form af løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob. Arbejdsdagen og produktivitet Vi arbejder i teams af syv deltagere plus en faglært. Deltagerne møder til morgenmad kl. 8 og vi er hos kunden ca. kl. 9. Vi spiser frokost hos kunden og er tilbage på Sundholm ca. kl. 14. Der arbejdes således ca. fire timer dagligt. Baseret på de erfaringer der er gjort, kan et team udføre 200 effektive timers arbejde pr. måned. Baggrunden for udregningen ses nedenfor. Produktivitet pr. team 2012 Antal timer hos kunden/dag 4 Antal brugere tilknyttet 7 Antal brugere fremmødte i gnsnit./dag 5 Produktivitet blandt alle 60% Samlet produktivitet pr dag i timer 14 Bruttokapacitet/måned i timer 312 Fravær grundet ferier og møder 20% Netto kapacitet/måned i timer 250 Timer til fakturering (80% af netto) 200 Med en timepris på 350 kr. kan der i timer omsættes for kr./måned. Erfaringsmæssigt ved vi at materialer, kørsel mv. udgør 50% af omsætningen, hvorfor vi i 2012 med ét team potentielt kan omsætte for ca. 1,7 mio. kr./år. Kalkulation På en gennemsnitopgave der tager en uge (fem arbejdsdage) at udføre er der en dækningsgrad på 25%. Kalkulationen ser ud på følgende vis. Kalkulation - 1 uges opgave 2012 Timeomsætning Kr Materialer & kørsel omsætning Kr Omsætning i alt Kr Faglært løn Kr Udsatte - dusører og forplejning Kr Materialer & kørsel* kr

20 Variable omkostninger i alt Kr Dækningsbidrag 10 Kr Dækningsgrad 25% * Vi opnår 30% rabat på listepriser, hvorfor omkostningerne er 70% af omsætningen Marked og konkurrenter Ejendomsservice er et stort og konjunkturfølsomt marked kendetegnet ved intens konkurrence. Der er mange spillere på markedet med hver deres faglige område. Markedsprisen for faglærte kr. ekskl. moms/time. Der er flere virksomheder i branchen, der arbejder målrettet med strategisk CSR. Der er dog ingen, der gør det direkte synligt i ydelserne for kunden. Logik og Co. er den eneste i branchen, som vi har kendskab til, der bygger på et socialøkonomisk fundament. 11 Konkurrence og priser Bl.a. pga. konkurrence fra billig østeuropæisk arbejdskraft er både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger meget opmærksomme på, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Vi har talt med både 3F og Dansk Håndværk omkring aktiviteten, og begge er positivt indstillet. Det vigtige er, at vi ikke underbyder markedspriserne og at aktiviteten ikke æder faglærte arbejdspladser. Vi er åbne med vores priser og har i det hele taget åbne bøger (se organisering), så det er tydeligt, at vi ikke underbyder markedet. Et team ledes af en faglært håndværker. De syv deltagerne i teamet er ikke faglærte, men udfører samlet hvad der svarer til ca. en kvart faglært mands arbejde. Vi regner med at have tre fuldt beskæftigede teams ledet af tre faglærte håndværkere ved udgangen af Dvs. 21 udsatte borgere i beskæftigelse svarende til under en faglært mands arbejde. Segmenter og målgruppe I perioden har kunderne hovedsageligt været offentlige og velgørende institutioner, mens der har været få private virksomhedskunder. Det er dog virksomhedskunderne vi vil sigte efter. Det er både ud fra et beskæftigelsesmæssigt og økonomisk synspunkt dette segment der giver bedst mening. Det er her, der potentielt kan skabes ordinær beskæftigelse, så Grundlæggerne kan fungere som den trygge sluse for både virksomhed og de socialt udsatte ledige. Kunder Hvor private virksomheder i 2012 udgør ca. 20% af kundegrundlaget skal 80% af kundegrundlaget i 2015 være i private virksomheder. Det er målet at omsætningen pr. kunde stiger til kr./år i 2015 og antallet af kunder er 53 i Kunder Private virksomheder Dækningsbidraget det bidrag, som en afdeling, en periode, eller vare kan give til dækning af firmaets faste omkostninger (eller kapacitetsomkostningerne). Dækningsbidraget beregnes på følgende måde: Dækningsbidrag = Omsætning Variable omkostninger (eller stykomkostninger). Ved at sætte det beregnede dækningsbidrag i forhold til omsætningen, får man en procentværdi, som kaldes dækningsgraden. 11 Logik og Co. afstår fra at betegne sig selv som en socialøkonomisk virksomhed, blot som socialt orienterede. 20

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING OG EVALUERING AF:

ERFARINGSOPSAMLING OG EVALUERING AF: ERFARINGSOPSAMLING OG EVALUERING AF: EVALUERINGEN ER UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN AKTIVITETSCENTRET SUNDHOLM, SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2013 Indhold Indledning...

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør, håndlavet i hjertet af Cph Opkvalificerer

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Oplæg: Esben Hulgård Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde Program om socialt entreprenørskab og innovation Esben Hulgård 1 Disposition

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen]

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen] Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende [Vælg datoen] 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftalens formål... 3 Baggrund for rammeaftalen... 3 Rammeaftalens parter...

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgningsskema: Det Fælles Ansvar II Ansøgningsfrist 1. marts Generelle oplysninger

Ansøgningsskema: Det Fælles Ansvar II Ansøgningsfrist 1. marts Generelle oplysninger Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsskema: Det Fælles Ansvar II Ansøgningsfrist 1. marts 2007 Generelle oplysninger 1. Projektets / aktivitetens titel:

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere