METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI"

Transkript

1 METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST

2 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen kort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Projektorganisationens udvikling... 5 Forretnings idéer... 6 Konklusion omkring forretningsidéer... 8 Udsatsens Forretningsplan Gadens Stemmer Grundlæggerne Salg og markedsføring Organisering Synlighed Redskaber og partnere, der har lettet driften i projektperioden Projektleders Socialøkonomiske Overvejelser Gadens Stemmer Grundlæggerne Brugerressourcer i sociale virksomheder Anbefaling kommunal afknopning Status September 2013 Gadens Stemmer A.M.B.A Bilag: Bilag 1 Eksempler på markedsføring og medieomtale Bilag 2 Kombinationsforløb

3 FORORD I dette metode- og inspirationskatalog beskrives det, hvordan projekt Udsatsen i perioden november 2009 juni 2013 arbejdede med udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Udarbejdelsen er opfyldelsen af projektets aktivitetsmål: Vidensdeling - der er udarbejdet et metode- og inspirationskatalog, der viser andre, hvordan tværsektorielle socialøkonomiske partnerskaber kan indgås. Udsatsen har været finansieret af satspuljen for Aktivitetstilbud på væresteder mv Puljens formål er at støtte den enkelte borger til at opbygge personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament for forandring i hverdagen. Med udgangspunkt i egne ressourcer, motiveres og fastholdes deltageren i forløb med henblik på at skabe en mere stabil, sund og tryg tilværelse, herunder etablere sociale relationer, samt deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Udsatsens tilgang har været at afsøge mulighederne for at opnå øget social og økonomisk bæredygtighed ved at afprøve forskellige virksomhedsaktiviteter, der vil kunne drives som socialøkonomiske virksomheder i selvstændigt regi. Projektperioden er nu afsluttet og indsatsen beskrevet og evalueret særskilt, mens herværende dokument behandler projektets erfaringer med at udvikle socialøkonomiske virksomhedsaktiviteter. Overvejelse og betragtninger er projektleders egne og udtrykker ikke nødvendigvis socialforvaltningens eller Københavns Kommunes holdning. God læselyst, Maria Fonseca Nielsen Projektleder 3

4 INDLEDNING Udsatsen, der ved projektets start hed Gadeplansvirksomhed, blev initieret i efteråret 2009 med det formål at udvikle alternative beskæftigelsesmuligheder for Københavns kommunes mest socialt udsatte voksne, der bedømmes som værende langt fra det ordinære arbejdsmarked. Da området er præget af nedskæringer, skulle de udviklede beskæftigelsestilbud sikre bæredygtighed via socialøkonomisk virksomhedsetablering. Mandag Morgen var netop på trapperne med Velfærdens Iværksættere der udråber socialøkonomi som den nye løsning på den gordiske velfærdsknude og Københavns Kommune havde nedsat en styregruppe, der skulle udarbejde en tværforvaltningsmæssig strategi for socialt iværksætteri. Målet var således alternativ beskæftigelse for socialt udsatte mennesker, midlet var socialøkonomiske virksomheder. Men hvordan etablerer man en socialøkonomisk virksomhed? Og hvad er det i det hele taget? Ifølge bl.a. Center for Socialøkonomi og andre væsentlige aktører på området, var et af de bærende principper i socialøkonomisk virksomhed, kommunal uafhængighed. Denne tilgang var i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, der kun beskriver videreførelse af de projektaktiviteter, der kan videreføres via selvstændig bæredygtig socialøkonomisk virksomhedsdrift. I praksis viste udviklingsarbejdet i kommunalt regi sig imidlertid at være mere kompliceret end som så. Projektleder deltog i styregruppen, der udarbejdede den føromtalte Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2010, og her gav projektets kommunale forankring anledning til store hovedbrud. For kunne der opnås enighed om, at Københavns Kommune skulle gå imod gængse og videnskabelige beskrivelser af socialøkonomiske virksomheder og argumentere for, at socialøkonomiske virksomheder, tilsvarende andre virksomhedsformer, kan være helt eller delvist kommunale? Nej, det politiske ønske, og dermed styregruppens kommissorium, var at udvikle et socialøkonomisk marked for velfærdsydelser, hvorfor projektet blev beskrevet særskilt og undtagelsesvist som et pilotprojekt, der skulle udvikles mhp. at iværksætte en egentlig socialøkonomisk virksomhed. (se Københavns Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder, punkt 8; https://subsite.kk.dk/nyheder/2010/juni/~/media/d75136d a6c643b6a53a25d1.ashx). Den kommunale forankring gav i projektperioden visse fordele, ligesom den gav andre, klare ulemper. Blandt sidstnævnte er bl.a. begrænset mulighed for at deltage i diverse socialøkonomiske fora. Da området imidlertid er præget af konceptuel og organisatorisk uklarhed, og nye aktører, der gang på gang spørger ind til, hvad en socialøkonomisk virksomhed egentlig er, har vi dog alligevel i mange tilfælde - undtagelsesvist - fået lov at være med. I disse tilfælde har det betydet meget, at målet har været etablering af en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, og vores insisteren på deltagelse har været tolket som et tegn på, at Københavns Kommune begynder at tage socialt iværksætteri alvorligt. Samtidig med, at vi har fået lov at deltage og i en vis grad kalde os en socialøkonomisk virksomhed, har vi været afslået fra at søge midler og puljer rettet mod socialøkonomiske virksomheder. I et forslag til socialudvalget den omhandlende forvaltningens videre arbejde med social beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder og indkøb af varer og tjenesteydelser hos socialøkonomisk virksomheder, vedgås indstillingen med afgørende bemærkning om, at indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at armlængdeprincippet skal videreføres i budgetforhandlingerne. Kommunalt forankrede projekter og virksomheder kan således ikke komme i betragtning som socialøkonomisk virksomhed. 4

5 Den kommunale forankring har også afskåret os fra at udvikle en frivillig forening til at varetage den daglige drift og udvikling, der således vedbliver at være et uudnyttet potentiale som især Mandags Morgens analyse 1 lægger stor vægt på. I tråd hermed er Roskilde Universitets Center for Socialt entreprenørskab rettet specifikt mod aktører i den tredje/frivillige sektor. I tråd med europæiske og internationale tilgange, understreger denne forskningsinstitution, at bæredygtigheden og udviklingspotentialet skal findes i netop det forhold, at det socialøkonomiske marked for velfærdsydelser og -innovation fungerer uafhængigt af det offentlige. Dog meget gerne i samarbejde med og helt sikkert som leverandør til det offentlige. Den kommunale forankring havde desuden praktisk betydning for driften på et utal af områder, bl.a.: - Økonomien skal hvert år ved årsskiftet gå i nul og man kan ikke regne med hverken kalkuleret underskud (investering) eller overskud (henlagt til investering) - Regnskaber følger de kommunale konti, der ikke er indrettet mhp. virksomhedsdrift - Det er svært at opnå legitimitet omkring at anvende kr. på fx en markedsføringskampagne, selvom det investeringsmæssigt er en meningsfuld satsning i branding med øget omsætning, indtjening og beskæftigelse af målgruppen til følge - Medarbejderne skal bruge tid på opgaveløsning der normalt ikke indgår i driften af et kommunalt tilbud (opdatering af facebook, hjemmeside, opsøgende salg, booking, netværk) - Opbygning og vedligeholdelse af netværk, der gør opmærksom på virksomheden er afgørende og koinciderer ikke altid med promovering af institutionen eller forvaltningen. Slet ikke hvis den legitimerende historie omhandler, at der arbejdes på fremtidig socialøkonomisk etablering - En meget klar struktur omkring kommunikation med presse og medier medvirker, at vi kun har været opsøgende ved specifikke tiltag og aktiviteter som fx juletræssalg, mens vi derudover har ladet medierne komme til os og sørge for at underrette leder og pressechef 2 - Det er i kommunalt regi kun muligt at samarbejde med danske borgere, hvilket medførte store udfordringer. Både fordi Gadens Stemmer i regi af Projekt UDENFOR havde en udlænding tilknyttet, og det indenfor EU borgerskabet kan argumenteres, at også europæiske hjemløses historier kan have relevans for kunderne til Gadens Stemmer Hver af disse ulemper har tilsvarende fordele, fx at en stabsfunktion har varetaget de overordnede regnskaber samt administration af løn, ferie og pension. Ligeledes har vi i stor udstrækning kunnet koncentrere os om vores kerneydelse, fordi vi kunne støtte os til personale og aktiviteter i samme organisation. Således varetog Aktivitetscentret den daglige fælles morgenmad, der sikrer at alle deltagere får en god start på dagen og føler sig velkomne og deltagende, spisebillet og frokost, samt årlig feriekoloni sommerfest og andre sociale aktiviteter. Projektorganisationens udvikling I oktober 2009 blev projektleder udvalgt med opgaven at undersøge, hvad socialøkonomiske virksomheder egentlig kan tilbyde og indebære. Projektleder lagde ud med litteratursøgning og interviews, og blev opmærksom på Master i socialt entreprenørskab på RUC. Studiet og det netværk det 1 Velfærdens iværksættere en dansk strategi for socialt iværksætteri. Mandag Morgen, Presseafdelingen har været yderst professionel og behjælpelig. Alligevel fungerer det dæmpende at vi i presseregi er del af, og derfor kan ses som repræsenterende, en af Danmarks største forvaltninger, frem for vores lille virksomhed. 5

6 medførte gav hurtigt idéer til konkret virksomhedsudvikling, og i marts 2010 var projektet placeret på Aktivitetscentret Sundholm, der kunne tilbyde værkstedsfaciliteter og direkte kontakt med projektets målgruppe. Samtidig blev projektets anden medarbejder ansat en socialarbejder med årelang erfaring fra Sundholm og konkret kendskab til en stor del af den aktuelle brugergruppe. Projektarbejderne havde mange idéer, men kom hurtigt til kort, når det handlede om udarbejdelse og analyse af egentlige forretningsplaner. Derfor samarbejdede projektet en periode med en social iværksætter, der havde erfaringer med socialøkonomiske virksomheder fra England, tidligere var ansat i Center for Socialøkonomi og nu var i gang med forabejdet til Foreningen Bybi. I oktober 2010 ansatte vi en økonom med erfaring fra det private erhvervsliv og egen virksomhedsdrift. I juni 2011 ansatte vi en erfaren håndværker til at stå i spidsen for Grundlæggerne og i juni 2012 endnu én. Fra maj 2011 dec deltog endvidere koordinatoren af Poverty Walks, der flyttede fra Projekt UDENFOR til Udsatsen mhp. videre udvikling til bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. Her blev projektet omdøbt til Gadens Stemmer. Som projektleder er jeg overbevist om, at det netop var det faglige spænd i projektgruppen og hver eneste deltagers unikke bidrag, der har medført, at det er lykkedes os at designe to bæredygtige socialøkonomiske virksomhedsmodeller. Følgegruppe På sidelinjen har følgegruppen bestående af nedenstående medlemmer spillet en afgørende rolle i den løbende kvalificering af virksomhedsudviklingen: TV Glad Fonden v. adm. dir. Mikkel Holmbäck SAND De hjemløses landsorganisation v. sekretariatsleder Ask Svejstrup Vitrex Medical v. adm. dir. Vagn Andersen Center for Socialt Entreprenørskab, RUC, v. professor, ph.d. Lars Hulgård Projekt UDENFOR v. Jane Laustsen Center for Socialøkonomi v. jurist Anne Sandbeck Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen m. varierende repræsentanter Socialforvaltningen v. leder Bo Møller Nielsen og institutionsleder June Baasch-Larsen Rådgivning Kooperationen (den kooperative arbejdsgiver- og interesseorganisation) har spillet en vigtig rolle som sparringspartner omkring hvordan man udover at definere virksomhedsaktiviteter som socialøkonomiske (et område præget af varierende definitioner), kan tænke virksomhedsdrift i mere socialt inkluderende og lighedsfremmende form. Københavns Erhvervscenter, der har fungeret som tovholder på Københavns Kommunes strategi for socialt iværksætteri (2010), styregruppe og senest kommissorium, har fungeret som intern kommunal sparringspartner ift. hvilke juridiske og forretningsmæssige spørgsmål, man bør forholde sig til. Forretnings idéer Gadeplansvirksomhed Den oprindelige projektidé - cykelreparationer og salg fra cykler på gadeplan - var på mange måder god, men viste sig, efterhånden som vi blev mere kvalificerede omkring forretningsudvikling, at have bl.a. følgende udfordringer: 6

7 - En cykel er ikke blot en cykel, så cykelreparatøren skal være bekendt med mærke og model for at kunne reparere den. I modsat fald, kan man let forårsage mere skade end gavn - Cykelværkstedets erfarne leder bedømte, at personer fra målgruppen uden noget kendskab til cykelreparationer ville kræve et uforholdsmæssigt langt træningsforløb for at magte opgaven - Cykelværkstedet oplever ikke den store søgning fra personer i målgruppen, netop fordi træningsforløbet er langt og krævende - Konflikter omkring reparationer og salg af div. til morgentravle københavnere kunne hurtigt ende i skærmydsler som det krævede større sociale kompetencer at håndtere - Erfaringer viser, at der er risiko forbundet med at udlevere ting af værdi til mennesker fra målgruppen. Ved svind kan det være svært at bedømme om der er tale om tyveri (og hvem der har begået det, mod hvem) ligesom det ofte hænder at en person der har valgt at låne noget, har svært ved at komme tilbage. Enten af skam eller for at undgå gæld - Det bør overvejes om selve gadesalgsdelen risikerer at udvikle en uformel sektor af andenrangs borgere som man ser det i lande uden socialt sikkerhedsnet. For kunne man ikke også forestille sig at nogen kunne tjene penge på at pudse bilruder i lyskrydsene og samtidig sælge div. fornødenheder? Det kulørte Vaskeri I forbindelse med et metodeudviklingsprojekt finansieret af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen var der etableret et lille industrivaskeri på Sundholm. Da det ikke var lykkedes at gøre vaskeriet bæredygtigt indenfor den etårige bevilling, forsøgte Udsatsen at gøre det bæredygtigt via et offentligtprivat partnerskab med en af markedets store vaskerileverandører. Modellen ville give brugere mulighed for at starte i Det kulørte Vaskeri og gradvist prøve kræfter med opgaverne i det rigtige vaskeri, ligesom den daglige drift på Sundholm for størstedelen ville varetages af det private vaskeri, der øjnede rekrutteringsmuligheder og var initiativtager til samarbejdet. Der var tilsyneladende lagt op til et for brugere, vaskeri og kommune, gunstigt samarbejde. Desværre fandt vi i kommunen ikke de juridiske kompetencer, der skulle bistå i beskrivelsen og blåstemplingen af samarbejdet, før den private part havde mistet interessen og trukket sig fra samarbejdet. Mobilt folkekøkken En markedsføringskampagne ønskede at etablere partnerskab omkring etablering af et mobilt folkekøkken, der i forbindelse med det Europæiske fattigdomsår (2010) skulle sætte fattigdom på dagsordenen ved at tilbyde mad som kunderne selv skulle prissætte. Det ville således være muligt at få et gratis måltid, ligesom det ville være muligt at betale efter samvittighed eller betale mere for at finansiere andres måltid. Aktiviteten skulle drives af hjemløse og således skabe eftertanke og debat. Vi inviterede SydhavnsCompagniet til at deltage, men efter en længere udviklingsperiode, viste det sig, at markedsføringskampagnen ikke som udmeldt havde adgang til køkken, madvogn, ingredienser, osv., hvilket lod Udsatsen og SydhavnsCompagniet tilbage med alle udgifter, undtagen selve markedsføringen. Vi trak os derfor fra partnerskabet. Galleributik Sammen med Aktivitetscentrets kreative værksted, ansøgte vi Områdeløft om støtte til at åbne en galleributik på Sundholm. Det socialøkonomiske skulle findes i oprettelsen af en brugerforening, der efterfølgende skulle drive stedet. Galleributikken blev indviet ved bl.a. socialborgmester Mikkel Warmings deltagelse, mens opgaven med at etablere en brugerforening viste sig meget vanskeligt. Efterfølgende er opgaven placeret hos en medarbejder i Herbergscentret, der arbejder på at oprette en større og stærkere brugerforening. Den etablerede butik indgår i Aktivitetscentrets sociale 7

8 beskæftigelsespalet, men har svært ved at lokke kunder ind på området, hvilket demotiverer ellers interesserede brugere fra at være i butikken. Derudover er bl.a. nogle maleriproduktioner meget veludførte og kan sælges for anselige beløb, mens den enkelte kunstner pga. modregningsreglerne ikke har mulighed for at tjene på salg og derfor foretrækker at beholde de bedste værker selv. Fisketure Et par år inden projektet startede, var der for brugergenererede indtægter indkøbt en fiskekutter, der var sat i stand og indviet. Den pågældende projektaktivitet havde imidlertid ikke opnået fortsat støtte, hvorfor kutteren lå fortøjet i Nyhavn uden at finde anvendelse. Forretningsidéen er, at en gruppe socialt udsatte mennesker vedligeholder og driver en kutter, der afholder private fisketure. Som Gadens Stemmer tilbyder private grupper på op til 20 personer en guidet tur, tilbyder kutterens personale guidede fisketure til betalende gæster. Undervejs fortæller guiderne gode historier (bl.a. har en del grønlændere erfaringer fra sejlads og fiskeri og drømmer om igen at fungere på søen), udlåner fiskegrej og vejleder om fiskemetoder. Frokost, drikkevarer og kage er medbragt hjemmefra og sælges/nydes på turen. 3 Som i Gadens Stemmer er det brugerne, der er ejere og eksperter, så der skabes en positiv kontakt mellem mennesker fra forskellige samfundslag. Beklageligvis viste det sig, at kutterens fysiske stand ikke var vedligeholdt og dens papirer ikke var opdateret i tide, så den vigtige passagerbevilling var udløbet og ikke kunne gentildeles. Da det ikke lykkedes os at finde en kutter med passagerbevilling, som enten kunne købes billigt eller indgå samarbejde, måtte virksomheden opgives. Vi er imidlertid fortsat overbevist om idéens potentiale, der lever videre og blot venter på de rette omstændigheder. Konklusion omkring forretningsidéer Udsatsen erfaringer minder om andre iværksætteres, hvor mange idéer skal udtænkes og i varierende grad afprøves før man oplever at have et koncept, der kan holde til videre udvikling. Når så idéen er fundet, kræver det to-tre års fokuseret udvikling at efterprøve om man i realiteten formår at opnå bæredygtighed. I iværksætterlitteraturen regner man normalt med tre års underskudsgivende udvikling før en virksomhed kan begynde at give overskud. Denne viden var sammen med vores tidligste erfaring afgørende for valget af Gadens Stemmer og Grundlæggerne, der begge havde to indlysende fordele: - Grundlæggerne havde fungeret som forsøgsprojekt til udvikling af social aktivering i inden det blev udbredt at tænke beskæftigelse til målgruppen af socialt udsatte mennesker med komplekse sociale problemer. Projektet var beskrevet i en meget veludført kvalitativ evaluering, der var klar i sin kritik og sine anbefalinger. Da Grundlæggerne endda havde haft til huse på Sundholm, hvor værkstedet stod stort set ubenyttet hen, var det oplagt at genoplive og videreudvikle initiativet til en professionel socialøkonomisk virksomhed. - Gadens Stemmer var i forbindelse med det europæiske fattigdomsår i 2010 udviklet af Projekt UDENFOR, hvor det havde opnået positiv medieomtale og beskæftigelse fem guider. Her ønskede man imidlertid ikke at drifte og søgte derfor at placere projektet et sted, hvor det via socialøkonomisk virksomhedsdrift kunne sikres langsigtet bæredygtighed. I den første tid havde Udsatsen mulighed for at ansætte og trække på den oprindelige projektkoordinators erfaringer og således sikre at initiativet blev videreført bedst muligt i den nye organisation. 3 Fx via et samarbejde med Allehånde Køkken eller Glad Mad (TV Glad), der fungerer som socialøkonomiske virksomheder for hhv. døve og handicappede mennesker. 8

9 Det er fælles for de to virksomhedsspor, vi i Udsatsen valgte at udvikle og professionalisere mhp. selvstændig socialøkonomisk etablering, at vi er startet et godt stykke fra nul og derfor har skullet bruge mindre tid og færre ressourcer, end hvis det modsatte havde været tilfældet. I det følgende kapitel, præsenteres Udsatsens forretningsplan for Gadens Stemmer og Grundlæggerne. 9

10 UDSATSENS FORRETNINGSPLAN Forord Udsatsens forretningsplan blev udarbejdet i udgangen af 2012 og projekterer perioden fra 1. juli 2013 til 30. december Planen skulle effektueres, når den selvstændige socialøkonomiske virksomhed blev etableret i forlængelse af projektperiodens ophør den 30. juni Herværende plan er således ikke effektueret, men et eksempel på, hvordan man som social iværksætter kan projektere sin virksomhedsidé og dennes sociale og økonomiske bæredygtighed. Forretningsplanen er derfor markeret med grå kanter. Indledning Rigsrevisionen konkluderer i en rapport fra oktober 2010 at der er brugt ca. 9 mia. kr. de forudgående tre-fire år på en beskæftigelsesindsats, der ikke har formået at skabe de forventede resultater. Det er derfor nødvendigt at tænke og tilrettelægge beskæftigelsesinitiativer målrettet samfundets ressourcesvageste medborgere på nye måder. Herværende socialøkonomiske virksomhed har derfor som hovedformål at skabe og sælge ydelser og produkter, der på den ene hånd gør beskæftigelsen lærerig, meningsgivende og socialt integrerende for deltagerne, og på den anden hånd (del-)finansierer udgifterne forbundet med beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden er en direkte videreførelse af metodeudviklingsprojektet Udsatsen ( ), hvor beskæftigelsen og forretningsgrundlaget nedenfor blev kvalificeret. Projektet var forankret i Københavns Kommune og virksomheden er den første som vi kender til af sin art, hvor et offentligt forankret projekt afknoppes som selvstændig virksomhed. Målgruppe Virksomhedens målgruppe er ikke-arbejdsmarkedsparate personer med komplekse sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, lavt uddannelsesniveau etc., som grundet deres foranderlige og uforudsigelige dagsform ikke kan rummes på det aktuelle arbejdsmarkeds ordinære arbejdspladser. Socialøkonomi Virksomheden er socialøkonomisk, hvilket betyder at den arbejder for et socialt formål og anvender sine midler indenfor dette sociale formål. Dvs. at evt. overskud reinvesteres i virksomheden. Som kunde eller samarbejdspartner er man således med til at løfte et socialt ansvar. Forretningsgrundlag Virksomheden arbejder for at skabe konkrete forbindelser mellem normalsamfundet og dem, der pga. sociale problemer, står udenfor. Hvor målgruppen netop er langt fra at kunne træde ind på det ordinære arbejdsmarked, tilfører virksomheden faglighed og kvalitet til ydelser fra socialt udsatte, sådan at ydelserne bliver konkurrencedygtige og kommercielt bæredygtige. Men, mindst lige så vigtigt, tilbyder virksomheden sine ansatte den rummelighed, fleksibilitet og løbende forventningsafstemning, som den enkelte deltager og fællesskabet behøver for at trives og udvikles. Virksomheden har to forretningsområder: Gadens Stemmer og Grundlæggerne. Gadens Stemmer bygger på det helt unikke som gadens folk har at tilbyde, nemlig historien om et liv på gaden. Herved tilkendes ellers udsatte medborgere ekspertstatus, ligesom selve byvandringskonceptet vendes på hovedet og anskues fra andre, for de fleste, ukendte perspektiver. 10

11 Grundlæggerne udfører en bred vifte af håndværksopgaver og andet manuelt arbejde for virksomheder, institutioner mv. Den produktive beskæftigelse, muligheden for anerkendelse fra en kunde og det at man dagligt kommer ud i normalsamfundet gør beskæftigelsen efterspurgt. Som kunder søger vi ikke filantroper, men mennesker og organisationer, der vil købe en unik og konkurrencedygtig ydelse. Som bonus udtrykker kunden social interesse og er ansvarlig på en konkret, håndgribelig og synlig måde. Motiver og visioner Virksomheden udspringer af metodeudviklingsprojektet Udsatsen, der i projektperioden er finansieret af satspuljemidler fra socialministeriet og forankret i Københavns kommunes socialforvaltning på Aktivitetscentret Sundholm; hvor mange udsatte kommer og er. Projektet Udsatsen har arbejdet på at udvikle alternative beskæftigelsesmetoder, som er tilpassede til og effektfulde overfor de mest udsatte borgere i Københavns Kommune. Metoder der skal udnytte den merværdi en socialøkonomisk indsats kan skabe i samspillet mellem offentlige instanser og det omkringliggende samfund. De to forretningsområder - Gadens Stemmer og Grundlæggerne - har med udgangen af 2012 været i drift i 1½ år. I denne periode er de blevet vurderet nøje ligesom ydelser, priser, social støtte mv. er blevet justeret. Konklusionen er, at de hver især både hænger sammen socialt og økonomisk. Og så er der umiddelbart kommerciel synergi imellem dem, hvorfor det giver mening at placere dem i samme virksomhed. På sigt bedømmes aktiviteterne at kunne udbredes i København og resten af landet, og vi nyder vigtig opbakning fra den nærmeste ledelse samt følgegruppen, der består bl.a. af TV Glad Fonden, Center for socialøkonomi, Kooperationen, SAND, Center for socialt entreprenørskab på RUC, samt Projekt UDENFOR. Vision ) Erhvervsaktiviteterne er selvfinansierende og solidt forankret i andelsselskabet Gadens Stemmer A.M.B.A. Se mere om valg af selskabsform nedenfor. 2) Virksomheden er bredt kendt og har et solidt kundegrundlag. Virksomhedens effektive rammer for drift af erhvervsrettede socialøkonomiske aktiviteter for og med udsatte er efterspurgt blandt mange aktører på området. 3) Virksomheden har 35 udsatte borgere i beskæftigelse og er nu klar til at udvide geografisk til andre byer end København og samtidig tage flere socialøkonomiske forretningsområder for gadens folk under dens vinger. Årsagen til at vi vælger at stifte et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) er bl.a. at det kan stiftes uden kapitalkrav af mindst to personer, der deltager aktivt i virksomhedens drift. Virksomheden skal godkendes og registreres af Erhvervsstyrelsen efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4 Men det vigtigste var, at selskabsformen i vores optik, vard den, der bedste sikrede at virksomheden på længere sigt sikrede og kunne dokumentere sit socialøkonomiske fundament og sigte. Det følger nemlig direkte af loven, at deltagernes forvaltningsmæssige, demokratiske, og økonomiske rettigheder ikke må være baseret på kapitalandele, at evt. indskudskapital højst må opnå normal forrentning, 5 og at overskud enten fordeles blandt medlemmerne efter deres bidrag til omsætningen eller forbliver i 4 Jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 3 og 4 5 I praksis højst svarende til Nationalbankens diskonto + 1 % 11

12 virksomheden. 6 Videregående krav til opfyldelse af socialøkonomiske og kooperative principper, herunder om anvendelse af overskud og formue ved opløsning, løn- og ansættelsesvilkår, offentliggørelse af vedtægter og årsregnskaber m.v. kan reguleres bindende i vedtægterne ved bestemmelser, som efter deres indhold ikke kan ændres eller kun kan ændres med kommunens godkendelse. Derudover åbner selskabsformen, som den enste, mulighed for at brugerne kan få status som medejere idet virksomheden kan ejes af medarbejderne og ledes af en bestyrelse, som ud over medarbejdervalgte medlemmer også kan repræsentere andre interessenter og kombineres med et eller flere demokratiske fora for samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og brugere. Både fysiske og juridiske personer kan være andelshavere. Da der er tale om en virksomheden med begrænset ansvar kan offentlige myndigheder også deltage ledelsesmæssigt og finansielt, ligesom organisationsformen er velegnet som ramme om samarbejde mellem selvstændige virksomheder, herunder som alternativ til koncern- eller konsortiedannelse. Der vil altså være rig mulighed for at indgå udvidede partnerskaber om virkosmhedens drift og udvikling. 7 Gadens Stemmer I forretningsområdet Gadens Stemmer kommer den udsatte til orde. Alle ydelser i dette forretningsområde bygger på det unikke denne udsatte gruppe kan tilbyde historien om et liv på kanten. Ordet gives til ellers overhørte mennesker og bidrager til at gøre op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte i dagens Danmark. Gadens Stemmer er vigtige fordi de synliggør det usynlige og støtter de udsatte til utraditionel og fleksibel beskæftigelse, hvor de kan bidrage med deres ressourcer til glæde for sig selv og til gavn for samfundet. Baggrund Projektet Poverty Walks blev initieret af den selvejende institution Projekt UDENFOR i forbindelse med det europæiske fattigdomsår i I maj 2011 overdragedes projektet til Udsatsen mhp. etablering som bæredygtig social virksomhed. Udsatsen omdøbte initiativet til Gadens Stemmer. De fem guider der startede tilbage i 2010 er stadig i slutningen af 2012 guider i Gadens Stemmer, og der er kommet nye til. I 2011 introduceredes en kanalrundfart på 1½ time, som er velegnet til større grupper og turister. Byvandringerne udgør dog fortsat det største beskæftigelsesområde. Gadens Stemmer har fra starten været populært blandt kunderne. I 2012 forventes der omtrent 310 byvandringer med i alt ca deltagere. Byvandringerne har været udbudt både til individuelle personer og til grupper. Efterspørgslen har primært været fra grupper. Kunderne har altovervejende været folkeskoleklasser, gymnasier, personalegrupper og andre offentlige institutioner og uddannelsessteder, hvor ydelsen har haft en faglig vinkel. Ca. 15% af kunderne har været private virksomheder hvor ydelsen har haft almen interesse i lighed med andre oplevelser. Ydelser og udviklingsperspektiver 1. Gadens Stemmer - til fods. Byvandringer i Københavns forskellige bydele. Der kan deltage op til 20 personer på en byvandring og udvalgte ture kan fås på engelsk. Status: fungerer. 2. Gadens Stemmer - til søs. Kanalrundfarter, der opereres med privat samarbejdspart fra Københavns Havn, hvor der oftest sejles ud fra Nyhavn. Guiderne fortæller om livet omkring 6 Selskabsbeskatningen ligger som udgangspunkt på 25 %. 7 Denne beskrivelse er baseret på Kooperationens oversigt udarbejdet af Uffe Beck. 12

13 havnen som hjemløs i historisk og aktuelt perspektiv. Der kan deltage ca. 100 personer på en kanalrundfart. Status: fungerer. 3. Gadens Stemmer - på hjul. Cykelture, hvor man kommer lidt længere omkring, fx fra Vesterbro til Sydhavnen/Kgs. Enghave. Der kan deltage op til 15 personer på en tur. Status: brugte cykler er indkøbt, men den trænede guide faldt fra. Afventer ny interesseret cykelguide. 4. Gadens Stemmer - til bords. Foredrag, der kan afholdes på Sundholm eller hos kunden. Der kan deltage op til 50 personer. Status: fungerer 5. Gadens Stemmer - hele dagen. Heldagsarrangementer som efterspørges af især uddannelsesinstitutioner. Status: afprøvet og har stort udviklings potentiale. Typer og længder Alle ruter tilbydes både som åbne ture, hvor man kan tilmelde sig individuelt, og som gruppeture, der bookes som et privat arrangement. I dag varer alle ture 1½ time, men bør fra 2014 findes i kortere og længere udgaver, ligesom de i fysisk længde kan variere af hensyn til kunder og guider. Samtidig vil der i 2015 være to-tre forskellige guider, der starter og slutter samme sted, så de kan træde til for hinanden og sikre et minimum af aflysninger. Differentiering Det er en unik oplevelse, der ikke troværdigt kan leveres af andre end dem, der har erfaring med et liv på gaden. Der appelleres til nysgerrigheden til at opleve ukendte sider af København, og til at se de mennesker, vi kalder socialt udsatte i øjnene, hvor de er på hjemmebane og besidder ekspertviden. Det skal ske på en tryg måde uden at politisere og med en værdighed, der undgår at sætte den hjemløse i en offerrolle. For gruppen af personer, der søger oplevelser med kolleger eller venner før en middag i København passer ydelserne godt, da de foregår over det meste af byen, på næsten alle ønskede tidspunkter og alle kan være med. Og for de mere fagligt interesserede (skoleklasser, uddannelsesinstitutioner, politikere mv.) skabes en vigtig jordnær viden som supplement til den mere teoretiske. Baseret på kunders feedback, er det unikke i oplevelsen blevet bekræftet fra starten. For langt størstedelen af kunderne lever oplevelsen op til eller overstiger forventningerne og de anbefaler beredvilligt Gadens Stemmer til andre. Prisniveauet (nedenfor) er generelt oplevet som rimeligt eller lavt (private virksomheder). Kvalitet og levering Inden guiderne starter gennemgår de et uddannelsesforløb over en måned, hvor de undervises af erfarne byvandrere og historikere, hvorefter turene planlægges i detaljer. Til sidst testes de et par gange før de første rigtige kunder deltager. Turene forbedres løbende bl.a. på baggrund af kundefeedback. Der er endnu ingen af de færdiguddannede guider fra 2010 der er faldet fra, men der har været perioder hvor de ikke har været deltagende grundet sygdom, misbrug, boligproblemer, mv. 8 Guiderne har generelt udvist overraskende stort stabilitet i fremmødet, men der har alligevel været for mange aflysninger og situationer med manglende fremmøde (no shows). Kunderne tager forsinkelser og påvirkede guider som en del af oplevelsen, mens aflysninger og især no shows giver meget skuffede kunder og virkelig dårlig omtale. Det er ikke nok at få beløbet retur, hvis man har samlet hele personaleforeningen eller er kommet fra Randers. At undgå no shows er derfor vores allervigtigste 8 Pr. juli 2013 er to erfarne guider desværre faldet fra pga. hhv. dødsfald og flytning til anden kommune. Som det fremgår af evalueringen (se har vi til gengæld oplevet stor søgning fra potentielle guider i projektperiodens sidste tid. 13

14 udfordring, og vores praksis med telefoniske påmindelser op til to timer før turene, er desværre ikke altid tilstrækkelig forebyggelse. Fra 2013 vil nye ruter derfor blive tilrettelagt så vi i 2015 har otte-ti startsteder i København, hvorfra der udgår tre ruter. Det giver den nødvendige mulighed for opbakning i tilfælde af manglende fremmøde og forebygger således i højere grad aflysninger og no shows. Stederne hvorfra ruterne starter vil alle være indenfor få minutters gang fra en station, så de er let tilgængelige for kunder, der kommer med offentlig transport. Kundesegmenter og målgrupper Gadens Stemmer har vist sig at have bredt kundepotentiale. Unge og gamle, under uddannelse og i arbejde, fra private virksomheder og offentlige institutioner, har deltaget i byvandringer. Og byvandringerne er blevet valgt af både faglig og almen interesse. Fremover vil målgrupperne være uddannelsesinstitutioner og private virksomheder i Storkøbenhavn. Forstået på den måde, at salgs- og marketingindsatser vil blive målrettet disse grupper, mens alle kunder naturligvis er velkomne hos Gadens Stemmer. Uddannelsesinstitutioner har hidtil udgjort ca. 30% af kunderne. Indenfor dette segment har klasser fra social- og sundhedsuddannelserne fyldt mest og de er kommet fra hele landet. Gymnasie- og hf-klasser er i vækst og på det seneste også klasser fra folkeskoler i hele landet. Gadens Stemmer er således allerede relativt populær blandt uddannelsesinstitutioner, og området tegner for potentiel stor volumen. Det er prisfølsomt, men kompenserer ved at ønske autentiske, kolde og våde ture i vinterhalvåret, hvor efterspørgslen ellers er lav. Vi vil derfor arbejde på at blive en fast del af undervisningsudbuddet i fx social- og sundhedsuddannelsen, hvor optaget i 2012 var på i alt elever, herunder ca alene på de to største uddannelsesinstitutioner i København. Private virksomheder er et attraktivt kundeområde, da det ligeledes tegner for potentiel stor volumen og er mindst prisfølsomt. Der er betydelig konkurrence, men ydelsen falder godt sammen med virksomhedernes stigende ønske om at være socialt ansvarlige og vise det for medarbejdere/kunder. Vi sigter mere præcist på de mellemstore og store virksomheder med mere end 50 ansatte som har social ansvarlighed på dagsordenen. Dem er der 975 af i Storkøbenhavn. Priser I 2012 har vi haft nedenstående listepriser. Priser inkl. moms 1½ time til fods til søs Grupper på lukkede ture kr kr. Pr. person på åben tur 120 kr. 125 kr. På ovenstående priser for grupper opnår uddannelsesinstitutioner 25 % rabat. Vi har således haft en gennemsnitspris/time på kr. eks. moms i Baseret på kundefeedback steg prisen for en kanalrundfart i 2013 med 10 %, men derudover forventer vi ikke at kunne hæve prisniveauet yderligere udover pristallet frem til udgangen af Det gennemsnitlige prisniveau forventer vi stiger med 10 % om året i perioden , til trods for at andelen af uddannelsesinstitutioner stiger i den periode. Det skyldes, at vi forventer en større andel kanalrundfarter der sælges som læserarrangementer for dagbladslæsere, hvor 100 personer køber en billet til 125 kr. inkl. moms. I alt kr. Herudover vil ture af 45 minutters varighed prissættes med 14

15 en højere timepris. Vi planlægger således at ture til fods á 45 minutter for grupper skal koste kr. i Kalkulationer Guidernes kompensation i 2012 er kr. for en lukket tur, mens de får 100 kr. pr. deltager på åbne ture. Det udgør ca. 70% af indtægterne og i gennemsnit optjener guiderne kr./måned for ca. 8 timers guidede ture. Fremover er det planen at nedsætte andelen af indtægter som guiderne får i takt med at omfanget af guidede ture stiger, sådan at den enkelte guide i 2015 optjener kr./måned i gennemsnit for ca. 15 timers guidede ture. Jvf. tabellen nedenfor. Forudsætninger / år Antal guider Kompensation guider af total 70% 60% 50% 50% Gnst. timer/måned/guide Gnst. Kompensation/guide/måned Kr Kr Kr Kr Fratrukket booking, kundeservice, social støtte mv. vil dette forretningsområde i 2015 bidrage med 25% af indtægterne til virksomheden. Kompensation og selvforsørgelse Guiderne er både førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Kompensation af førtidspensionister er uproblematisk, da de må tjene ca kr./år udover deres pension. Hvervet som guide fungerer således fint som et økonomisk supplement til pensionen. For kontanthjælpsmodtagere er det vanskeligere, da indtægt over timefradraget på ca kr./brutto modregnes i kontanthjælpen. Det økonomiske incitament for deltagelse er derfor ringe. Da arbejdet er sæsonbetonet og den enkeltes optjening i et vist omfang kan puljes, har to guider på kontanthjælp været afmeldt kontanthjælp i mellem to og fire måneder årligt i to år. Arbejdet som guide har vist sig at kunne fastholde guiderne i beskæftigelse i mere end to år. Samtidig betyder den høje timepris, at selv om deres arbejdsevne kun vurderes til i gennemsnit omtrent 15 timer/måned, kan de tjene kr./måned. En vigtig pointe ift. fastholdelse i så lang tid er, at den enkelte har kunnet holde pauser - dvs. undlade at dukket op - og stadig været velkommen, når han/hun valgte at genoptage hvervet. Der har således været plads til store nedture og livsbekræftende opture, med noget der for den enkelte var værd at vende tilbage til. Planen er derfor at lave fleksjobstillinger til guiderne på kontanthjælp, hvor op til 2/3 af deres løn dækkes af tilskud. Vi forestiller os, at en guide i 2015 får kr. i løn/måned og har 15 timers guidede ture/måned. Halvdelen af lønnen tjener guiden selv og den anden halvdel er tilskud. Hvad angår fastholdelse, er der delte meninger om, hvorvidt det er en succes at fastholde guider i perioder helt op til to år og længere. Vores tilgang er enkel: så længe der ikke er andre tilsvarende eller bedre tilbud til målgruppen, er fastholdende beskæftigelse, der samtidig bidrager positivt til den enkeltes livsførelse og livskvalitet, godt for den enkelte og godt for samfundet. 15

16 Markedsbetragtninger Markedet for byvandringer i København er kendetegnet ved mange små spillere, typisk enkeltpersoner, med priser på ca. 100 kr./person/time og kr./gruppe (15-20 pers)/time i Indtil for få år siden var turene typisk målrettet udenlandske turister, dvs. på engelsk, om sommeren og oftest med et historisk fokus. De seneste år er der imidlertid kommet flere danske kunder i form af medarbejdergrupper, fagforeninger, seniorklubber, indenlandske turister o.a. I takt med denne efterspørgsel er ønsket om alternative byvandringer steget markant. (Paul Hartvigsen, turistføreruddannelsen RUC). Så til trods for at der ikke er tilgængelige markedsdata, er efterspørgslen efter byvandringer på dansk stigende og potentialet for de mere alternative ture er stort. Ser man på de store udbydere af byvandringer i New York og London, er det tydeligt, at en betydelig del af deres ture er alternative. Vækstmål I perioden medio 2013 til udgangen af 2015 forventer vi en årlig vækstrate på ca. 100% i omsætningen, som skyldes en gennemsnitlig prisstigning på 10% og en årlig vækstrate i antallet af ture på ca. 85%. Nedenfor er vores forventede antal af ture og deltagere de kommende år. Antal ture Byvandringer Havnerundfarter Cykelture Foredrag Ture i alt Deltagere i alt Planen er altså at gå fra omtrent en til fem ture dagligt. Det ambitiøse væksttal skyldes, at der har været en særdeles positiv respons blandt adspurgte kunder, og der fortsat er et ret lavt kendskab til aktiviteten. Samtidig har alle, der kort har fået beskrevet initiativet, været meget begejstrede. I målgrupperne uddannelsesinstitutioner og private virksomheder udmønter vækstmålene sig som følger: I 2012 havde vi ca. 30 uddannelsessteder som kunder, der hver i sær køber for ca kr./år. I 2015 er målet at have 100 uddannelsessteder, der hver især køber for ca kr./år. Hvor private virksomheder i dag udgør ca. 11% af kunderne, er målet, at de i 2015 udgør 25%. Planen er at have 150 virksomheder som kunder, der hver især køber for kr./år. Det svarer til ca. 15% af de mellemstore og store private virksomheder i Storkøbenhavn. Grundlæggerne I Grundlæggerne får hjemløse og andre socialt udsatte mulighed for et meningsfyldt arbejde på en rummelig arbejdsplads, der løser håndværksopgaver på et snedkeri og hos kunder ude i byen. Der er fokus på opgaverne ude hos kunderne, mens snedkeriet samler de deltagere som ikke vil eller er klar til at køre med ud på opgaver. 16

17 Den produktive beskæftigelse, muligheden for anerkendelse fra en kunde, og det at komme fysisk væk fra miljøet/ det dårlige selskab for at blive del af et socialt arbejdsfællesskab, er lige præcis forhold der tiltaler deltagerne i Grundlæggerne (herefter refereres der til deltagerne som grundlæggere). Kunden køber ydelserne til priser, der bygger på faglærte håndværkeres vurdering af, hvad en given opgave ville koste at få udført af faglærte håndvækere. Dette er så prisen, upåagtet at det tager Grundlæggerne meget længere tid at løse den. Det kunden derved opnår, er ikke en økonomisk besparelse, men en social gevinst, idet kunden bidrager til at skabe meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte medborgere. Dette vil kunden muligvis kunne bruge i en CSR profileringskontekst og ellers bare fordi det giver mening. Baggrund Forsøgsprojektet Grundlæggerne blev afholdt på Sundholm. Et hold udsatte med en ansat socialarbejder fungerede som et håndværkerteam og udførte lettere håndværksarbejde, flytninger mv. for institutioner og virksomheder. Beskæftigelsen var beskyttet/frivillig, med en arbejdsdusør på 14 kr./time og frokost, arbejdstøj mv. som supplement til kontanthjælpen. Forsøgsprojektet er evalueret i rapporten Grundlæggerne, en arbejdsplads i Danmark hvor man ikke kan komme for sent eller gå for tidligt. Erfaringer og resultater med et aktiveringsprojekt for de mest socialt udsatte voksne i København 9. Efter en flot evaluering med klare anbefalinger blev projektet videreført til juni 2010, hvorefter der ikke kunne rejses flere midler. I juni 2011 besluttede Udsatsen at genoplive Grundlæggerne som en socialøkonomisk aktivitet med potentiale som selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Hvor forsøgsprojektets ansatte var socialarbejdere, fungerer Grundlæggerne nu med erfarne håndværkere med socialfaglige evner og løbende efteruddannelse. Det har medført større kvalitet i opgaverne, ligesom kunderne køber mindre filantropi og mere produkt. Som resultat af en vigtig professionalisering, har Grundlæggerne vist at kunne bære socialt og økonomisk. Der er pt. otte indskrevne deltagere i beskæftigelsen som stadig er frivillig, hvorfor det økonomiske incitament er begrænset. Deltagerne er i gennemsnit i Grundlæggerne i tre måneder, men med store udsving. Således har nogen deltaget i halvandet år og ønsker at fortsætte, mens andre kun deltager i få uger. Der er stigende interesse for tilbuddet blandt socialt udsatte mennesker. Senest har der også været en dagpengemodtager med misbrugs- og helbredsproblemer i virksomhedspraktik. I Grundlæggerne fik han hurtigt den basale tryghed og selvtillid tilbage, hvilket resulterede i en løntilskudsansættelse i en privat virksomhed, der samarbejder med Grundlæggerne. I juli 2012 er der ansat yderligere en faglært håndværker og den månedlige omsætning har løftet sig fra kr./måned i starten af året til ca kr./måned oktober Samtidig er det nu kvalificeret, at aktiviteten kan give et dækningsbidrag på 25%. Navnet Grundlæggerne Forretningsområdet tager sit afsæt i de erfaringer der blev gjort i forsøgsprojekt Grundlæggerne. Navnet har vi valgt at arbejde videre med, da det giver de rette associationer: virksomheden udfører grundlæggende arbejde for kunden, og hos deltagerne lægger beskæftigelsen grunden til et bedre liv. 9 Malene Lind, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, (http://www.acsu.dk/grundlaggerne_rapport.pdf) 17

18 Ydelser 1. Grundlæggerne - håndværk udfører opgaver vedr. renovering, vedligeholdelses og istandsættelse af lokaler og flytninger. Der er fokus på ikke-komplekse opgaver i og omkring ejendomme. 2. Grundlæggerne - værksted udfører snedker og håndværksopgaver på bestilling i eget værksted. 3. Hjemløse juletræer leverer juletræer til institutioner og virksomheder i november og december. Aktiviteten sker i samarbejde med Aktivitetscentret, der sælger juletræer fra Byhaven på Sundholm. 4. Grundlæggerne - grønt team udfører udendørs opgaver omkring bygninger, såsom pasning af haver, bede, pladser mv. Lanceres i 2015, hvor relevant faglært ansættes. Differentiering At bruge Grundlæggerne som leverandør er en ny version af forretningsorienteret samfundsansvar. Kunden får løst en håndværksopgave, der alligevel skulle laves, til en pris, der svarer til den leverede kvalitet. Dvs. at den sociale gevinst, kunden kan bruge i sin CSR-profil er gratis. Samtidig er den sociale gevinst synlig for kunden, da arbejdet udføres der, så der er oftest kontakt mellem grundlæggerne og kundens ansatte. Samarbejdet bringer værdi til kundens kommunikation og etiske regnskab i form af dokumenteret social ansvarlighed. Grundlæggerne er pålidelige, fordi vores sociale formål gør os afhængige af langvarige kunderelationer. Vi overholder altid aftaler og afsætter hellere for meget tid end for lidt. Kvalitet og levering En evaluering af forsøgsprojektet og perioden umiddelbart efter ( ) viste, at ydelse og differentiering var rigtig, men at kvalitet og leverance svingede for meget. Det handlede primært om basale forretningsmæssige problemstillinger såsom overholdelse af aftaler, ordentligt afsluttede opgaver, manglende faglighed i visse leverancer, fakturering og opfølgning, mv. Dette er løst ved en organisering af arbejdet i teams, hvor der altid er en erfaren håndværker med på opgaverne. Samtidig styres alle processer med kunden (tilbud, ordre, klarmelding, fakturering) af en erfaren byggeleder. Denne har været ansat siden juni 2011 og alle udførte opgaver er siden blevet modtaget positivt af kunden og fører mere arbejde med sig. Priser Grundlæggerne sælger ydelser til markedspriser. Prisen til kunden er 350 kr./time i På materialer fakturerer vi listepriser fra byggemarkeder. Timeprisen baseres på normtimer /faglærte timer. En opgave vi giver tilbud på, hvor der indgår 40 normtimer, tager os længere tid og flere timer at udfører. Beskæftigelsen Beskæftigelsen af grundlæggerne sker hovedsagligt efter serviceloven ( 103) og tilbuddet er socialt set opbygget som et tilbud jvf. serviceloven. Arbejdsdusøren er 14 kr./time plus frokost, indtil et maksimum på 32 timer/uge. Dvs. deltagerne kan pr uge opnå 448 kr. brutto (ca. 250 kr. netto) samt morgenmad og frokost hver dag. Dette sker uden modregning i kontanthjælpen. Det er frivillig beskæftigelse og deltagerne kan komme som de vil og får dusør for de timer, de deltager. Der ligger derfor en betydelig indsats ift. social støtte, motivation og ledelse. Hvis de slet ikke kommer eller ringer i en 14 dages periode udskrives de, og pladsen gives til en anden. 18

19 Medio 2013 vil vi have 14 deltagere og i slutningen af 2015 vil der kunne være 21 deltagere. Den rummelighed, sociale støtte og opmærksomhed, der er i Grundlæggerne, har vist sig også at være efterspurgt af den enkelte ledige og jobcentre som beskæftigelsesforløb. Det er umiddelbart ikke relevant for Grundlæggerne at tilbyde ordinær beskæftigelse til tidligere grundlæggere, da en vigtig del af arbejdet omhandler den sociale indsats, som forhenværende deltagere ikke bør tage del i. Grundlæggerne vil i stedet arbejde på, at motiverede og stabile grundlæggere kan tilbydes beskæftigelse i samarbejdende håndværksfirmaer. Men Grundlæggerne kan godt beskæftige tidligere grundlæggere i udelukkende håndværksfaglig beskæftigelse i form af løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob. Arbejdsdagen og produktivitet Vi arbejder i teams af syv deltagere plus en faglært. Deltagerne møder til morgenmad kl. 8 og vi er hos kunden ca. kl. 9. Vi spiser frokost hos kunden og er tilbage på Sundholm ca. kl. 14. Der arbejdes således ca. fire timer dagligt. Baseret på de erfaringer der er gjort, kan et team udføre 200 effektive timers arbejde pr. måned. Baggrunden for udregningen ses nedenfor. Produktivitet pr. team 2012 Antal timer hos kunden/dag 4 Antal brugere tilknyttet 7 Antal brugere fremmødte i gnsnit./dag 5 Produktivitet blandt alle 60% Samlet produktivitet pr dag i timer 14 Bruttokapacitet/måned i timer 312 Fravær grundet ferier og møder 20% Netto kapacitet/måned i timer 250 Timer til fakturering (80% af netto) 200 Med en timepris på 350 kr. kan der i timer omsættes for kr./måned. Erfaringsmæssigt ved vi at materialer, kørsel mv. udgør 50% af omsætningen, hvorfor vi i 2012 med ét team potentielt kan omsætte for ca. 1,7 mio. kr./år. Kalkulation På en gennemsnitopgave der tager en uge (fem arbejdsdage) at udføre er der en dækningsgrad på 25%. Kalkulationen ser ud på følgende vis. Kalkulation - 1 uges opgave 2012 Timeomsætning Kr Materialer & kørsel omsætning Kr Omsætning i alt Kr Faglært løn Kr Udsatte - dusører og forplejning Kr Materialer & kørsel* kr

20 Variable omkostninger i alt Kr Dækningsbidrag 10 Kr Dækningsgrad 25% * Vi opnår 30% rabat på listepriser, hvorfor omkostningerne er 70% af omsætningen Marked og konkurrenter Ejendomsservice er et stort og konjunkturfølsomt marked kendetegnet ved intens konkurrence. Der er mange spillere på markedet med hver deres faglige område. Markedsprisen for faglærte kr. ekskl. moms/time. Der er flere virksomheder i branchen, der arbejder målrettet med strategisk CSR. Der er dog ingen, der gør det direkte synligt i ydelserne for kunden. Logik og Co. er den eneste i branchen, som vi har kendskab til, der bygger på et socialøkonomisk fundament. 11 Konkurrence og priser Bl.a. pga. konkurrence fra billig østeuropæisk arbejdskraft er både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger meget opmærksomme på, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Vi har talt med både 3F og Dansk Håndværk omkring aktiviteten, og begge er positivt indstillet. Det vigtige er, at vi ikke underbyder markedspriserne og at aktiviteten ikke æder faglærte arbejdspladser. Vi er åbne med vores priser og har i det hele taget åbne bøger (se organisering), så det er tydeligt, at vi ikke underbyder markedet. Et team ledes af en faglært håndværker. De syv deltagerne i teamet er ikke faglærte, men udfører samlet hvad der svarer til ca. en kvart faglært mands arbejde. Vi regner med at have tre fuldt beskæftigede teams ledet af tre faglærte håndværkere ved udgangen af Dvs. 21 udsatte borgere i beskæftigelse svarende til under en faglært mands arbejde. Segmenter og målgruppe I perioden har kunderne hovedsageligt været offentlige og velgørende institutioner, mens der har været få private virksomhedskunder. Det er dog virksomhedskunderne vi vil sigte efter. Det er både ud fra et beskæftigelsesmæssigt og økonomisk synspunkt dette segment der giver bedst mening. Det er her, der potentielt kan skabes ordinær beskæftigelse, så Grundlæggerne kan fungere som den trygge sluse for både virksomhed og de socialt udsatte ledige. Kunder Hvor private virksomheder i 2012 udgør ca. 20% af kundegrundlaget skal 80% af kundegrundlaget i 2015 være i private virksomheder. Det er målet at omsætningen pr. kunde stiger til kr./år i 2015 og antallet af kunder er 53 i Kunder Private virksomheder Dækningsbidraget det bidrag, som en afdeling, en periode, eller vare kan give til dækning af firmaets faste omkostninger (eller kapacitetsomkostningerne). Dækningsbidraget beregnes på følgende måde: Dækningsbidrag = Omsætning Variable omkostninger (eller stykomkostninger). Ved at sætte det beregnede dækningsbidrag i forhold til omsætningen, får man en procentværdi, som kaldes dækningsgraden. 11 Logik og Co. afstår fra at betegne sig selv som en socialøkonomisk virksomhed, blot som socialt orienterede. 20

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå Uden for nummer 25 en Socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet De sårbare har brug for socialøkonomien Socialøkonomiske virksomheder derfor er de vigtige at forstå Social virksomhed velfærdsfornyer?

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere