Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prosa. Tema: Uddannelse. Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi. Side 20. Side 10-19. De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012"

Transkript

1 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 10 oktober 2012 Filmdiva opfandt trådløs kodeteknologi Side 20 Tema: Uddannelse Side DevOps: Ny agil metode s. 24 Danmarks største koldkrigs-hemmelighed s. 26

2 Synspunkt Arbejdspladser søges Hanne Lykke Jespersen, næstformand, Ved årets udgang træder dagpengereformen fuldt ud i kraft. Det betyder, at den periode, hvor de ledige kan modtage dagpenge, nedsættes fra fire til to år. For igen at opnå ret til dagpenge skal man have arbejde i et år mod tidligere et halvt år. For PROSA betyder det, at vi frem til 30. juni 2013 har 221 medlemmer, som risikerer at miste dagpengeretten. 15 af disse tegner til at kunne få seniorjob, og andre 15 vil have ret til efterløn. Vi har dermed 191 medlemmer, der risikerer at stå uden anden forsørgelse end kontanthjælp som de fleste endda ikke engang kan få. Samlet set risikerer ledige i Danmark at miste dagpengeretten. Regeringen er godt klar over, at vi står med et stort problem. Den har derfor fremlagt en såkaldt 'akutpakke' i Folketinget målrettet mod disse ledige. Pakken indeholder en ret til, at de, der risikerer at miste dagpengeretten inden 1. juli 2013, kan få et opkvalificeringsjob, selvom de har en uddannelse. Et opkvalificeringsjob betyder, at arbejdsgiveren kan få penge til for eksempel et kursus til den nyansatte, hvis dette er nødvendigt for at kunne varetage det nye job. Folk med uddannelse har indtil nu ikke haft mulighed for at bruge denne fornuftige ordning. Et klart plus. Og den anden gode ting: Man får faktisk ret til det. Det er faktisk ikke de arbejdsløses skyld, at der er arbejdsløshed. Derfor skal der ændres på reglerne. Pakken giver de medlemmer, der risikerer at miste dagpengeretten, ret til en personlig jobformidler fra jobcentret. PROSA har i forbindelse med en høring om lovforslaget foreslået, at det skal være en mulighed at finde en anden og i nogle tilfælde mere relevant jobformidler. For vores vedkommende vil det for eksempel være relevant med en jobformidler, som har fingeren på pulsen i it-faget. Vi håber, at det lykkes at komme igennem med dette. Der bliver afsat flere midler til at etablere såkaldte 'rotationsjob'. Vi vurderer, at de bliver meget vanskelige at anvende i it-faget i det mindste inden for den begrænsede tidsperiode, der er, før mange risikerer at miste dagpengeretten. Det sidste element er, at de ledige får ret til et løntilskudsjob, som de selv skal finde. Det er et positivt element i pakken, da det er vores erfaring, at løntilskudsjob, som medlemmerne selv finder, giver større mulighed for at få ordinært job bagefter Vores samlede vurdering er alligevel, at regeringens akutpakke er utilstrækkelig. Det bliver en stor opgave for PROSA at hjælpe med til at skaffe job til alle disse fagfæller. Vi håber, at mange medlemmer vil hjælpe os og ikke mindst jeres ledige fagfæller i denne situation. Vi hører tit, at der er masser af job i faget, som ikke bliver besat. Ser du sådan et i nærheden af dig, så fortæl os om det. Vi sætter hårdt ind på at skaffe job til de ledige, men politikerne har også et ansvar. Der skal sættes gang i egentlig jobskabelse, og så længe dette ikke er lykkedes, bør kravet til igen at optjene dagpengeret igen sættes ned til et halvt år, og dagpengeperioden bør forlænges midlertidigt. Det er faktisk ikke de arbejdsløses skyld, at der er arbejdsløshed. Derfor skal der ændres på reglerne. Prosabladet årgang Adresse: Vester Farimagsgade 37A, 1606 Kbh. V. Tlf , fax Redaktion: Ansvarshavende redaktør Kurt Westh Nielsen Stine Nysten, journalist Palle Skramsø, layout Udgivelsesdato og deadline: Udkommer en gang hver måned, undtagen juli måned. Næste gang 18. oktober Læserbreve: 3. oktober Debatindlæg og klageadgang: Prosabladet modtager meget gerne læserbreve, debat-indlæg, tips, artikelforslag og kommentarer fra medlemmerne. Indlæggene sendes til Indlæggene vil, såfremt de offentliggøres, blive redigeret efter retningslinjer vedtaget af redaktionen. Disse retningslinjer kan læses på prosa.dk/link/23. Ønsker du at klage over håndteringen af henvendelser til redaktionen eller generelle stofprioriteringer kan du læse mere om den procedure her: prosa.dk/link/23. Redaktionsudvalg: Formand: Martin Lindboe Næstformand: Peter Ussing Siemen Baader Artikler: Synspunkter, der fremføres i signerede artikler, er ikke nødvendigvis dækkende for redaktionens opfattelse. Rubrikken Synspunkt stilles til rådighed for Hovedbestyrelsen Annoncer: DG Media a/s Telefon: Deadline for næste nummer: Den 5. oktober Teknisk produktion: Tryk: KLS Grafisk Hus Illustrationer: Hvis ikke andet er angivet, PROSAarkiv Papir og produktion er godkendt til Nordisk Miljømærkning Denne tryksag er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S Kontakt PROSA: Eller se navne og adresser på bladets næstsidste side. Kontrolleret af Men ingen tvivl det bedste er et arbejde. Vi håber derfor meget på, at rigtigt mange medlemmer vil melde sig med jobåbninger og gode ideer. Læs og diskuter synspunktet på Prosa.dk Kontrolleret oplag: ekspl. i perioden 1. januar juni Prosabladet

3 Indhold Hvordan loven tolkes i mit tilfælde, får betydning for alle dem, der kommer efter mig. Derfor tager jeg kampen op. PROSA-medlem i seniorjob Mette Lehmann Mikkel demib fortæller om Googlespin, pandaer, pingviner og det smukke net. Tag et kig ind i det tophemmelige militære anlæg Ejbybunkeren. Alt for få it-folk efteruddanner sig, viser PROSAs lønstatistik. IT AKTUELT FAGLIGT Medlem tvunget til pedelarbejde 4 Hårdt fysisk arbejde er, hvad Fanø kommune forlanger, at PROSA-medlem skal udføre som del af hendes seniorjob. Google kender klokken 6 Søgegiganten linder på sløret for firmaets kronjuvel, Snapper-databasen. UDDANNELSE Lange it-studier hitter 10 I forsøget på at ruste sig bedst muligt til en hård konkurrence om jobbene, vælger flere og flere unge de længerevarende it-uddannelser. Uddan dig hele livet 18 De it-professionelle skal i stigende grad kunne dokumentere deres kvalifikationer, hvilket betyder, at efteruddannelse er i høj kurs. TEKNOLOGI Filmstjerne var kodegeni 20 Heddy Lamarr var ikke bare smuk. Filmstjernen opfandt en teknologi, der i dag sikrer trådløse netværk. Discount løser intet 22 Ny debatbog leverer ingen enkle opskrifter på fagbevægelsens fremtid. UDVIKLING Agil tankegang skal give bedre programmer 24 Softwareudvikling og drift skal ses som et hele, lyder budskabet bag DevOps. PROSA OM PROSA DF for dummies 32 Rust dig til at forstå, hvad der foregår på en delegeretforsamling i PROSA. AKTIVITETER Kurser 36 Kom med PROSA til GirlzNight, lær at lege med dine brugere både mobilt og digitalt, tag med på workshop om arbejdsbetinget stress og meget mere. Prosabladet

4 It-aktuelt NOTER Google blokerer Acer-telefon Den nye smartphone W700 blev ikke lanceret af fabrikanten Acer i starten af september. Årsagen skal ifølge flere medier findes hos Google, der valgte at forhindre lanceringen, fordi telefonen kører på det kinesisk-udviklede Aliyun-operativsystem. Aliyun anvender dele af Googles Androids OS, men opfylder åbenbart ikke de kompatibilitetskrav, som Google afkræver producenter at opfylde. Acer er medlem af Open Handset Alliancen og er dermed forpligtet til at undlade at understøtte eller udvikle operativsystemer, der bygger på Android, men er inkompatible med den oprindelige open source Android-version fra Google. kwn It-professionel tvunget til at feje gader Kan en kommune sætte en ledig med ret til seniorjob til hvad som helst? Det vil 58-årige Mette Lehmann gerne have opklaret efter at være blevet tvunget til at feje gader. W3C lancererbrowserkryptering Webstandardiseringskonsortiet, W3C, har præsenteret et forslag, der integrerer et kryptografi-api med browsere. JavaScript- API'et vil eksempelvis kunne anvendes til at kontrollere autenticiteten af en given bruger. W3C peger selv på, at standardforslaget også vil kunne anvendes til at håndtere læse- og skriverettigheder for krypterede dokumenter i skyen. Arbejdsgruppen "Web Cryptography" opfordrer til feedback fra udviklere og virksomheder, der opdager fejl eller har ønsker til den endelige standard. kwn Hardware går døden i møde Den amerikanske finansanalytiker Jay Golberg rejser til Kina flere gange om året. I et nyligt blogindlæg beskriver han, hvordan han i Shenzhen oplevede at besøge en kæmpe elektronikbutik, som stort set kun solgte tablets. Her kunne veludstyrede tablets med det nyeste Android-operativsystem og fornuftig skærmteknologi erhverves for mellem 35 og 45 dollar. Oplevelsen får analytikeren til at konkludere, at firmaer, der satser på at sælge rene hardwareløsninger, ikke har udsigt til at kunne overleve. Inspirationen for fremtidens device-firmaer skal ifølge Jay Goldberg findes hos Amazon. com og lignende virksomheder, der bygger på en forretningsmodel med tjenester og indhold. Mere om emnet på venturebeat. com/2012/09/15/hardware-is-dead/. kwn Af Stine Nysten, Det ledige PROSA-medlem Mette Lehmann fra Fanø kommune var rigtig glad, da et seniorjob blev muligt. Det var jo chancen for at komme til at lave noget fagligt relevant, siger den 58-årige it-professionelle. Seniorjobordningen betyder, at et ledigt a-kasse-medlem, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Loven understreger, at der skal være tale om et reelt indhold i jobbet, så den enkelte ikke mister motivation og udvikling i jobbet. Ligesom det fastslås, at kommunen skal fastsætte seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og blandt andet under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Men det er ikke den oplevelse, Mette Lehmann sidder tilbage med. Kommunen har overhovedet ikke taget hensyn til mine kvalifikationer, og der har slet ikke foregået en forhandling, siger hun. Trods forslag om jobfunktioner funderet i hendes faglige kompetencer som informationsmedarbejder og computerproblemløser, endte hun med under protest at sige ja til et job, som arbejdsmand og pedel. Medlem vil kæmpe Mette Lehmann tror, at en af årsagerne til kommunens stejle holdning er, at hun er den første i kommunen, der har ansøgt om et seniorjob. Så hvordan loven tolkes i mit tilfælde, får betydning for alle dem, der kommer efter mig. Derfor tager jeg kampen op, siger hun. Siden hun gik til pressen med sin sag, har debatten bølget, og i PROSA er næstformand Hanne Lykke Jespersen glad for diskussionen. Det er klart, at hvis den situation skulle opstå, at vi kun mangler gadefejere, så må vi jo alle tage fra. Men det er jo slet ikke situationen. Tværtimod søger man med alle midler at tvinge unge til at uddanne sig, og når de så har gjort det, siger man til dem, at de skal skamme sig, hvis de også gerne vil bruge uddannelsen. Jeg synes, det er godt at få gang i en debat i rimeligheden af dette. Jeg tror, at denne sag kan være startskuddet til det, der i sidste ende kan blive en positiv debat, siger hun. PROSA har klaget over Fanø kommune til Beskæftigelsesankenævnet, og Hanne Lykke Jespersen er overbevist om, at PROSA vil vinde sagen: Kommunen har nemlig slet ikke forsøgt at gøre brug af Mettes kompetencer, men har bare besluttet, at hun skulle på den billigste overenskomst. Det er ganske enkelt i strid med ikke bare lovens ånd, men også dens bogstav. A-kassernes Samvirke estimerer, at de 98 kommuner tilsammen skal skaffe omkring 200 seniorjob om måneden fra næste år. Tallets størrelse begyndes i, at retten til dagpenge fra årsskiftet er halveret fra fire til to år. Læs også på Prosa.dk: It-professionel tvunget til pedelarbejde, 4 Prosabladet

5 Nye Microsoft-kurser og -certificeringer: MCSA MCSE MCSD superusers.dk/windows_server_2012.htm Certificeringspakker med beståelsesgaranti: MCSA: Kr ,- (3 kurser og 3 tests) MCSE: Kr ,- (5 kurser og 5 tests) superusers.dk/sql_server_2012.htm Certificeringspakker med beståelsesgaranti: MCSA: Kr ,- (3 kurser og 3 tests) MCSE: Kr ,- (5 kurser og 5 tests) MCSA Windows Server 2012 Direct Path MS-0410 (5 dg) Install/config WS Upgrade Path Hvis du allerede er MCSA 2008 (=MCITP SA/EA 2008) MCSA SQL Server 2012 Direct Path MS-0774 (5 dg) Query Upgrade Path Hvis du allerede er MCTS SQL Server 2008 MS-0411 (5 dg) Admin. WS2012 MS-0775 (5 dg) Administration MS-0611 (3 dg) Upgrad MS-0412 (5 dg) Conf. WS2012 Services MS-0417 (5 dg) Upgrad. MCSA WS2012 MS-0777 (5 dg) Implementation MS-0612 (3 dg) Upgrad MCSA MCSA MCSE Windows Server 2012 Desktop Infrastructure MS-0415 (5 dg) Impl. Desktop Infrastruc Server Infrastructure MS-0413 (5 dg) Design/Impl. Serv. Infra. MCSE SQL Server 2012 Data Platform Business Intelligence Direct Path MS-0776 (5 dg) Etabl. DB m. DLL... Upgrade Path Direct Path MS-0778 (5 dg) BI til rapportudtræk Upgrade Path MS-0416 (5 dg) Impl. Desktop Appl Env MS-0414 (5 dg) Impl. Adv. Serv. Infrastr MCSE MS-0465 (5 dg) Skalérbar DB+Cloud MS-0467 (5 dg) BI / SSAS / SPS MCSE MCSE Certificeringspakke med beståelsesgaranti: MCSA: Kr ,- (2 kurser og 2 tests) Certificeringspakker med beståelsesgaranti: MCSD: Kr ,- (3 kurser og 3 tests) MCSA Windows 8 Direct Path MS-0687 (5 dg) Configuring Win. 8 Upgrade Path Hvis du allerede er MCSA Windows 7 (MCITP EDA/EDST 7) MCSD Metro Style Apps & Web Apps Metro Style Apps C# Path MS-0483 (5 dg) Programm. in C# Metro Style Apps HTML Path MS-0480 (5 dg) Programm. w/html5... Web Apps MS-0480 (5 dg) Programm. w/html MS-0688 (5 dg) Mng. & Maintain. Win. 8 MS-0689 (5 dg) Upgrad. to MCSA Win 8 MS-0484 (5 dg) Developing with C# MS-0481 (5 dg) Developing w/html5... MS-0965 (5 dg) Disign. ASP.NET MCSA Win Sådan bestiller du: MS-0485 (5 dg) Optimizing with C# MS-0482 (5 dg) Optimizing w/html5... MS-0966 (5 dg) Develop services... Send en mail til: ELLER Ring til SuperUsers på: Se kursusdatoer via ovenstående web-links MCSD Metro Styl. C# MCSD Metro Styl. HTML MCSD Web Apps Karlebogaard: Karlebovej Hillerød & Kampehøjgaard: Krajbjergvej 3, Vorre 8541 Skødstrup Tlf.: Mail: Web:

6 It-aktuelt NOTER ipad 2 matcher Cray 2-supercomputer 1980'ernes ypperste vektorbaserede supercomputer, Cray 2, matcher nogenlunde en nutidig ipad 2-tablet. Det er resultatet af en sammenlignende benchmark-test, som Piotr Luszczek, forsker fra University of Tennessee, har gennemført. Forskeren måtte dog først tune setuppet lidt, så det fulde potentiale af ipad'ens arkitektur kom til sin ret. Han måtte lave et Python-script, som genererede forskellige rutiner i maskinkode. Da Cray 2 i sin tid blev lanceret, var den datidens hurtigste computer. kwn Googles database kender klokken Beskyttet med tavshed og sjældent halet frem i dagens lys. Googles Spanner Database-teknologi er for første gang beskrevet i et forskningspaper fra søgegiganten selv. Musikelskeres netvaner afsløret Store mængder data indsamlet fra Bit-torrents og internetleverandører afslører, hvor ulovlige downloads af musik er mest populært, og hvad der er den mest foretrukne musikgenre i lokalområder. Musicmetric er et kraftfuldt analyseværktøj, som ud over at tegne en klar profil af downloadernes preferencer også kan gøre brugeren klogere på globale musiktrends og meget mere. En 10-dages gratis demo-udgave af analyseværktøjet kan hentes på com. kwn Roomba fylder 10 Midten af september markerede tiåret for robotstøvsugeren Roomba, som er et af de få fremtidsprodukter, der faktisk er blevet en realitet. Mere end seks millioner robotstøvsugere har firmaet solgt, og selvom Roomba ikke har ændret verden, har den kuglerunde plasticklump støvsuget rigtig mange gulve. irobot er robotstøvsugerens producent, og firmaet har også en indbringende forretning som leverandør til det amerikanske militær. Roomba har i de senere år fået nye følgesvende i form af gulvvaskeren Scooba, rendestensrengøreren Looj og sundhedssektorens telemedicinske robotter til fjerndiagnostik. kwn Af Kurt Westh Nielsen, En database, som skalerer til millioner af computere placeret i datacentre spredt over hele verden. Googles hemmelighedsfulde Spanner Database er ikke blot større end de fleste databaser, Spanner tillader også applikationer, som anvender databasen at diktere, hvor specifikke data skal gemmes, så latenstiden kan reduceres, når data skal genfindes. Detaljerne om Spanner-databasen kommer frem i flere online-medier, efter et forskningspaper om Googles globalt distribuerede database er offentliggjort. Bruger GPS og atomur Det der får selve ideen bag den globale database til at virke, er det, som Google kalder True Time API. Det udnytter kombinationen af et atomur og et GPS-ur til at tidsstemple data, så disse kan synkroniseres på tværs af så mange datacentre og computere, som det ønskes. "Data bliver gemt i skemalagte semirelationelle tabeller; data versioneres, og hver version bliver automatisk tidstemplet med det tidspunkt, hvor den er lagt ind. Gamle versioner tilknyttes garbage-collection-regler, og applikationer kan tilgå tidsstemplerne på data. Spanner understøtter alle mulige transaktioner og anvender et SQL-baseret forespørgselssprog", hedder det i Googles forskningspaper. Analysesitet Gigaom har gransket Googles forskningspaper og fremhæver følgende features i den unikke Spanner-database: Spanner har indbygget logik, der sørger for at migrere data på tværs af computere og datacentre, så belastningen fordeles jævnt, og fejlsituationer på et enkelt datacenter ikke påvirker adgangen til data. Spanner stiller en datamodel til rådighed baseret på semi-relationelle tabeller og et forespørgselssprog. Spanners datamodel er ikke rent relationel. Rækker kræver ikke navngivning, men de må have et arrangeret antal af primære nøgle-kolonner. De primære nøgler danner navnet på en række, og hver tabel definerer en mapning fra de primærnøgle-kolonner til de ikke primærnøgle-kolonner. Ifølge paperet er denne struktur nyttig, fordi den tillader en applikation at kontrollere, hvor data skal placeres (datacenter, computer) gennem valget af nøgler. Forskningspaperet afslører Spanner som en moderne datateknologi og giver et indblik i, hvordan søgegiganten opbygger en datainfrastruktur, som kan drive et dynamisk miljø, hvor hardware, software og selve de data, som bliver behandlet konstant skifter. Googles paper om Spanner: googleusercontent.com/external_content/ untrusted_dlcp/research.google.com/en/us/ archive/spanner-osdi2012.pdf 6 Prosabladet

7 ANNONCE Skaber dine it-kompetencer værdi? Er du it-projektleder, bør du få papir på det, du skal være god til Hos Mannaz kan vi hjælpe dig med den rigtige kompetenceudvikling, så succesraten på dine it-projekter stiger og dermed også din egen værdi. Det er dine kvalifikationer, der skal sikre effektive it-projekter til tiden og af høj kvalitet. Mannaz It Projektlederuddannelsen It Projektledelse 1 Helhedsforståelse for it-projektledelse, analyse, planlægning og styring It Projektledelse 2 Estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse It Projektledelse 3 Forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering It Projektlederprøven Anden kompetenceudvikling Agil projektledelse Krav til it-systemer Læs mere og tilmeld dig på Ring til kompetencerådgiver, Lisbeth Raabjerg Søndergaard, på tlf for personlig rådgivning. Mannaz A/S er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi blev grundlagt i København i I dag servicerer vi kunder i 40 forskellige lande.

8 LÆSERBREV debatindlæg: Ja til Niels Bertelsen som formand PROSA/Offentligs bestyrelse støtter Niels Bertelsen som formand. Niels har været PROSA en god formand i de knap fire år, han har siddet. Niels evner at finde en god balance mellem det klassiske fagforeningsarbejde, medlemsaktivisme og det it-politiske samfundsengagement, som er PROSAs kendetegn. PROSA/Offentlig ser selvfølgelig gerne, at PROSA bliver mere synlig i medierne, men for os er det vigtigere, at PROSA har indflydelse de rigtige steder, selvom denne indflydelse ikke altid kan ses af medieomtalen. I PROSA/Offentlig er man opmærksom på, at formandens udfoldelsesmuligheder kan være begrænset af lokalafdelingernes ønsker. Så hvis formanden skal fokusere på en udvidet og konstruktiv medieomtale, må delegeretforsamlingen og hovedbestyrelsen sørge for, at der er de rigtige ressourcer til dette formål. PROSA/Offentlig vil til enhver tid støtte op om forslag, som har til formål at øge formandens mulighed for at bruge mere tid på aktiviteter, der fører til mere og bedre medieomtale. Derfor støtter PROSA/Offentligs bestyrelse Niels Bertelsen som fortsat formand for PROSA. Jesper Skibber Hansen Formand, PROSA/Offentlig, HB-suppleant Morten Rønne Næstformand, PROSA/Offentlig, HB-medlem. Følg debatten om DF2012 og formandsvalget og bidrag selv på Prosa.dk PROSAs nuværende formand, Niels Bertelsen genopstiller på PROSAs Delegeretforsamling i november. PROSA Offentlig støtter Niels Bertelsens kandidatur. Niels Bertelsen udfordres af Thomas Kølle, nuværende hovedkasserer i PROSA, som også opstiller til posten. Experimenting with Internet of Things in the city context SmartSantander, an FP7 EU project, is deploying a massive IoT infrastructure which allows experimentation in the context of a smart city. The project is seeking new partners wishing to make experimental research on top of the IoT platform deployed in the city of Santander (Spain). Once more the city welcomes you to experiment on it! Three types of experiments are suggested: Innovative applications and services running in the framework of the smart city paradigm supported by IoT technology. Middleware developments bridging applications and technologies and allowing a plug and play approach. Protocols and technologies for maximizing efficiency and sustainability of IoT deployments in the smart city scenario. Further information for submitting your proposal is available here: Call identifier: Contact mail: Call website: Call open: Call deadline: SmartSantander-2-Open-Call The call will be open for submissions from 1st October 2012 The call closes 14th November 2012 at 17h00 (Brussels time) Expected duration: January 2013 to June 2013 Max. EC funding available: Up to 100,000 EUR Submission language: Call objective: English To expand the project s service, protocol and technology offering towards future IoT experimentation as well as the public in the context of the Smart City. 8 Prosabladet

9 ANNONCE Peak Consulting Group - førende i Best Practice medlemmer opnår 20% rabat PRINCE2 Briefing - GRATIS 29. nov. København PRINCE2 - Foundation okt. København okt. København nov. København nov. Århus ITIL Foundation nov. København Konference - NYHED Business case og gevinstrealisering 06. nov. København Læs mere på peakconsulting.dk Peak Consulting Group er et nordisk Management rådgivningshus i Best Practice inden for portefølje-, program-, projekt og kvalitetsledelse. Sølvgade 10, 5. DK-1307 København K Tel PRINCE2, MSP, P3O, P3M3, and ITIL are registered trademarks of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark of the Cabinet Office

10 TEMA: Uddannelse TEMA Indhold: Prosabladet sætter med dette tema fokus på uddannelse Lange it-studier stormer frem s. 10 DIKU hitter s. 11 Danske driftsjob forsvinder s. 12 Lysten driver værket s. 14 Alt for få it-folk efteruddanner sig s. 16 Få papir på dine evner s. 17 It-viden forældes hurtigt s. 18 De unge må have hørt, at it har en fremtid, men også at det kræver længerevarende uddannelser. Lange it-studier er meget populære Flere og flere unge beslutter sig for at kaste sig over itstudierne og gerne på de højere uddannelsesniveauer. Af Stine Nysten, Sølle Så få studerende blev der i katastrofeåret 2006 optaget på it-uddannelserne. Men det er heldigvis historie nu. Det står lysende klart, efter uddannelsesstederne i år siger velkommen til ikke færre end nye it-studerende. I år er det især de tunge civilingeniøruddannelser, der har haft en markant stigning. Det skyldes blandt andet, at en helt ny uddannelse, Software Engineering, ved Syddansk Universitet har haft et flot optag med 44. Det synes jeg faktisk er imponerende, dels da det er en helt ny uddannelse, og dels da det må betragtes som værende en meget it-tung uddannelse, siger ledelseskonsulent i PROSA Michael Tøttrup, der har uddannelse som speciale. Også de øvrige civilingeniøruddannelser har i år haft et flot optag. Datamatikeruddannelsen har oplevet den største vækst på erhvervsakademierne, mens gruppen af informationsvidenskabelige it-uddannelser på universiteterne også har haft en markant stigning. Interesse for teori Ud over at der altså på seks år er sket en stigning i antallet af it-studerende på ikke mindre end 140 procent, viser tallene fra Den Koordinerede Tilmelding, KOT, samtidig, at optaget i stigende grad går imod de højere uddannelsesniveauer altså bachelor- og kandidatniveau. De unge må have hørt, at it har en fremtid, men også at det kræver længerevarende uddannelser. Og så har de unge igen Michael Tøttrup, ledelseskonsulent, PROSA. fået interesse for de mere teoretisk tunge uddannelser, hvilket er rigtigt godt, siger Michael Tøttrup. Han peger på, at både universiteterne, itbranchen og PROSA selv igennem flere år har arbejdet hårdt for at få budskabet ud til de unge om, at gode uddannelser inden for it er det, der har en fremtid. Derfor mener han også, at de nye it-studerende har truffet et godt valg, når det kommer til at vælge et studium med fremtid i. De økonomiske konjunkturer, som vi aldrig kan forsikre os imod, gør selvfølgelig, at man aldrig kan udstede nogen garantier. Men alt andet lige vil der være stigende efterspørgsel på it-professionel arbejdskraft på højt uddannelsesniveau, siger han. De tendenser, der i øjeblikket gør sig gældende blandt de studerende, vil med tiden slå igennem blandt PROSAs medlemmer. I øjeblikket studerer omkring 65 procent af STUD-medlemmerne på en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det betyder, at akademikere udgør en stigende andel af PROSA-medlemmerne, og på sigt vil de komme til at udgøre et flertal som de allerede klart gør blandt de studerende. Ifølge PROSAs egne fremskrivninger vil denne udvikling betyde, at hvert femte medlem i arbejde i 2020 har en it-kandidatgrad. Dertil kommer dem med en bachelorgrad og dem med en kandidatgrad uden for itområdet. I alt vil der ifølge fremskrivningen være tale om cirka 33 procent af medlemmerne i Prosabladet

11 TEMA: Uddannelse DIKU hitter Efter et par magre år melder datalogistudiet på Københavns Universitet med 163 nye studerende nu alt optaget. Flere og flere unge vælger at læse svære uddannelser som datalogi for at ruste sig bedst muligt til konkurrencen om jobbene, mener datalogistuderende Simon Shine. Foto: Lars Bertelsen. Af Stine Nysten, Med raketfart er antallet af nye studerende på DIKU i løbet af de seneste år røget i vejret. Så hvad er der sket? Prosabladet har spurgt et par af de studerende. De førsteårsstuderende, som jeg har spurgt, giver et meget forventeligt svar: De søger en bred, teoretisk uddannelse med mange efterfølgende muligheder. Det synes de ikke, at DTU eller ITU giver i samme grad, siger Simon Shine, der er studerende på datalogi. Han er overbevist om, at de nye studerende har læst jobmarkedet således, at de føler, at de har brug for at kunne noget specialiseret og samtidigt praktisk anvendeligt for at være jobsikrede. Her er software en oplagt mulighed, siger Simon Shine. Han er personligt skeptisk over for, om studerende på erhvervsskolernes korte videregående it-uddannelser i den kontekst kommer ud med noget brugbart. Hvis man sigter for lavt, risikerer man at blive udkonkurreret. Jeg tror, at tanken om at skulle konkurrere på arbejdsmarkedet får folk til at vælge de svære uddannelser, siger han. Michael Andersen, der til november skal til at skrive speciale på datalogi, mener også, at noget af fremgangen skal findes i de dystre jobudsigter. Men han peger også på en anden ting, der måske har haft betydning, da datalogiinteresserede unge skulle vælge uddannelsessted. Studiemiljøet på Datalogisk Institut er enormt godt og tilbyder rigtigt mange muligheder for at socialisere med ens medstuderende, også på tværs af årgangene, siger han. Større fagligt fokus Institutleder Martin Zachariasen kan også mærke, at de studerende i løbet af de seneste år er blevet mere aktive på studiet. Både når det gælder studierne, men også når det kommer til det sociale. DIKU stiller i dag bestemte krav til gennemførelse og beståelse af studieelementer, hvilket betyder, at folk har større incitament til at være studieaktive. Samtidig er der ikke så mange studiejob at få som tidligere. Det betyder, at de studerende ikke har så travlt med at komme ud ad døren, når klokken ringer ud. Jeg tror, der er kommet et større fagligt fokus, ligesom de studerende rent fysisk opholder sig mere her på DIKU end tidligere. Begge ting har stor indflydelse for et godt studiemiljø, siger han. En anden ting, der er godt for studiemiljøet, er en blanding af kvinder og mænd, og her er DIKU til institutlederens ærgrelse stadig ikke godt nok med. Ud af de 163, der er blevet optaget på studiet i år, er 15 kvinder. Vi har faktisk aldrig haft så mange kvindelige studerende på en årgang, men det er ikke nok, siger han. Matematik frem for skærmarbejde Selvom det er fint at juble over et godt optag, mener både Michael Andersen og Simon Shine, at det er mindst lige så vigtigt at se på, hvor mange studerende der rent faktisk er tilbage efter første studieår. Jeg tror desværre, at mange fejlagtigt begynder på studiet i den tro, at man nu bare skal sidde og nørde foran en computer. Men meget af det, man lærer på studiet, er i virkeligheden anvendt matematik, og det, tror jeg, får mange til at falde fra, siger Michael Andersen. Ifølge Martin Zachariasen viser statistikkerne, at kun omkring 60 procent af de nye studerende vil vende tilbage til DIKU efter sommerferien. Og det er slet ikke godt nok. At få gennemførelsesprocenten op er noget, vi kæmper med, for der er for mange, der falder fra i løbet af det første år, siger han og fortæller, at der er flere initiativer i gang for at forsøge at stoppe det store frafald. Prosabladet

12 TEMA: Uddannelse Driftsjob sendes udenlands 40 procent af de danske virksomheder forventer at skulle ansætte flere it-folk. Men udviklingen stiller nye krav til it-ansatte, der må kigge langt efter driftsjob. øjne helt centrale vilkår for en it-professionel. Det er et faktum, at man på dagens itarbejdsmarked i langt højere grad end tidligere skal være mobil, og det er et problem, for de danske it-folk er meget lidt villige til at flytte for arbejdets skyld, siger hun. Danske driftsfolk bør rette blikket mod Island. Det er nemlig hertil, mange datacentre og dermed job - de seneste år er blevet flyttet til. Foto: Bigstock. Af Stine Nysten, Den gode nyhed er, at vi det kommende års tid vil se flere jobopslag efter it-professionelle. Det vurderer 40 procent af danske virksomheder ifølge dette års rapport, "It i praksis", fra Rambøll og Dansk IT. Men en større andel af medarbejderne end tidligere vil skulle beskæftige sig med at udvikle it-understøttelsen frem for at varetage den daglige drift. For rapporten viser også, at de kommende år vil byde på endnu mere outsourcing primært inden for it-drift samt udvikling og vedligehold. Boomet vil ske der, hvor it og forretning mødes. Vi bevæger os væk fra informationsteknologi hen imod det, man kalder operationstechnology, siger direktør i Rambøll Ejvind Jørgensen. Tidligere har it fyldt i den administrative del af forretningen, hvor systemerne er blevet brugt til at behandle informationer. Men nu flyttes mere og mere it over i selve produktionen. Altså, den it, vi putter ind i produkterne som eksempelvis teknologien i Danfoss' pumper eller Vestas' møller. Det betyder, at it-professionelle skal kunne tænke mere abstrakt end tidligere, siger han. Han peger på, at det også er en udvikling, der banker på i det offentlige især i sundhedssektoren og når det gælder borgerservice. Alt i alt vil udviklingen kræve dygtige it-specialister, der kan tænke forretningen med, siger Ejvind Jørgensen. Flyt efter job Anya Vanggaard er managing director i den danske afdeling af den globale rekrutteringsvirksomhed Elan It, der har specialiseret sig i it-professionelle, og hun kan sagtens genkende billedet af færre job til driftsfolk. Det er et vilkår, at drift bliver mere og mere specialiseret og automatiseret. Derfor er det helt naturligt at forvente en nedgang i antallet af job i Danmark inden for dette område, siger hun. Hun ser dog muligheder for de pressede driftsfolk ikke langt fra Danmarks kyster. Rigtig mange datacentre bliver flyttet til Island. Så det er her, nogle af de danske driftsarbejdspladser vil komme til at ligge, siger hun. I fremtiden ser hun også muligheder for centre i Grønland. Hermed peger hun også på en af de i hendes Forandringsvilje nødvendig Så hvad skal morgendagens it-folk kunne? De skal være specialiserede, og de skal have forståelse for og kunne indgå i forskellige udviklings- og driftsmiljøer, siger Anya Vangsgaard. Derfor er veluddannede kandidater, der fra karrierens start har valgt en specialisering og fulgt den, meget eftertragtede. Unge under uddannelse kan ifølge Anya Vangsgaard med fordel rette blikket mod den trend, der hedder selvbetjeningsløsninger, hvor blandt andet mobility og apps er interessante. Udvandes en teknologi, skal der skriftes hest, understreger hun. I det hele taget er it-folk, der har uddannet sig løbende gennem karrieren, eftertragtede. De, der har efteruddannelse, er i høj kurs. De har høj markedsværdi, fordi det beviser, at man er omstillingsparat og forandringsvillig, siger hun. Og her kan også driftsfolk sikre sig gode kort på hånden. Det er en fordom at tro, at driftsfolk ikke kan kompetenceudvikle sig. Netop fordi der sker en stigende specialisering og automatisering på området, er det et must at være proaktiv. Hold dig opdateret. Hvis du ved, at din arbejdsplads skal til at ændre platform, så meld dig til at lære den nye. Lysten til at lære gennem hele karrieren er en væsentlig evne at besidde, siger hun. It i praksis Den årlige rapport, "It i praksis" er lavet af Rambøll og Dansk It. Dette års rapport baserer sig på svar fra 179 private virksomheder, alle blandt landets 500 største, samt 126 offentlige myndigheder, herunder kommuner, regioner og statslige institutioner. 12 Prosabladet

13 Vil du være Master i it? It-videreuddannelse for dig, der arbejder som It-leder Softwareudvikler It-chef It-konsulent Projektleder It-orgAnISAtIonen forhør dig om dine muligheder for optagelse! Mastermodul af ½ års varighed for it-ledere, it-chefer, it-konsulenter m.fl. Du opnår viden om, hvordan en itorganisation designes og ledes professionelt. Du får redskaber til ledelse i forbindelse med samarbejdsrelationer, som it-organisationen indgår i - internt og eksternt. Du får endvidere redskaber til ledelse af it-drift og -udvikling. Seminarer på konferencecenter i Aalborg. It-videreuddannelser på Aalborg Universitet - kompetencer, der styrker dig og din virksomhed Master i it er en fleksibel, modulbaseret deltidsuddannelse for højtuddannede it-med arbejdere. Læs mere på eller kontakt for mere information. Du kan også ringe til os på tlf Indlejret SAndtIdSSoftwAre Mastermodul over 10 måneder for den erfarne softwareudvikler. Du opnår et bredt fundament inden for sandtids systemer (real-time systems), så du bliver i stand til at planlægge, designe og implementere software til indlejrede applikationer, hvor pålidelighed og korrekt håndtering af sandtidsaspekter er essen tielt. Du får kendskab til metoder og teknikker til inter aktion mellem computeren og dens fysiske omgivelser samt dyb forståelse for distribuerede systemers fundamentale egenskaber og opbygning. Seminarer på Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Undervisning i form af seminarer, selvstudium samt kommunikation over nettet. Studiestart: 1. februar 2013 Ansøgningsfrist: 1. december 2012

14 TEMA: Uddannelse MUS-samtalen er en unik mulighed for at tage emnet videreuddannelse op. Lysten driver værket Thomas Mortensen, chefkonsulent i Rambøll og master i it. Thomas Mortensen har netop afsluttet en master i it. Han kan slet ikke lade være med at tilegne sig ny viden om sit felt. Af Stine Nysten, Foto: Lars Bertelsen. Det er noget personligt. Jeg havde simpelthen lyst til at dygtiggøre mig og få et papir på det. Sådan siger Thomas Mortensen om årsagen til, at han i 2008 kastede sig over en masteruddannelse samtidig med, at han arbejdede som Business Relationship Manager i Grundfos. Jeg var bindeleddet mellem it og forretning på det strategiske niveau. Min senest dokumenterede uddannelse lå ni år tilbage med en HD fra 1999, og jeg ville gerne have underbygget min funktion med den nyeste viden, siger den 40-årige jyde, der i dag er chefkonsulent i Rambøll Management Consulting. Mellem HD'en og sin master har Thomas Mortensen dog taget flere kurser. Jeg tror på, at der er noget at hente ved at uddanne sig. Man opnår både en personlig og faglig udvikling, der gør en i stand til at varetage sine opgaver bedre. Den faglige ballast, jeg har opnået, betyder, at jeg kan angribe de udfordringer, mit arbejdsliv bringer, på en anden måde end tidligere, siger han. Fleksibel uddannelse Thomas Mortensens Master i It er taget på It-vest, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Her kan man vælge mellem tre spor. Thomas Mortensen valgte Organisation med fagpakkerne Ledelse af virksomhedssystemer, It-strategi og -ledelse og It-lederen. Selve masterprojektet blev afsluttet ved Aarhus Universitet Uddannelsen er bygget sådan op, at man har seks år til at gennemføre de fire halvårs moduler, der udgør en master. Det er en meget fleksibel måde at læse på, og det tiltalte mig meget. Man behøver kun at forholde sig til ét modul ad gangen. I stedet for at skulle love sig væk til uddannelsen to år i træk behøver man kun at få det passet ind i job og privatliv det næste halve år, siger Thomas Mortensen. Han tog hul på masteruddannelsen efter eget ønske, og der var ikke de store problemer med at få lov. Jeg tror, min chef så det som en gevinst, at virksomheden fik viden ind, der kunne bidrage til min jobfunktion, siger han. Thomas Mortensen undrer sig faktisk over, at ikke flere i virksomheden tog en videreuddannelse. Der er mange, der ville have gavn af det. Nogle kunne nøjes med et modul, men alle ville kunne få noget ud af det, siger han. Et fælles ansvar Rent konkret gav virksomheden ham fri de dage, han skulle bruge på uddannelsen. Både de dage, han var i skolen, og de dage, han skulle bruge i slutningen af hvert modul på at skrive en 25 siders rapport. Det, jeg gav tilbage, var, at jeg i opgaverne tog udgangspunkt i noget, der var relevant for virksomheden og derfor var brugbart ude i virkeligheden, siger han. Uddannelsen gav ham også indsigt i områder af virksomheden, som han ellers ikke ville have fået. Når jeg skulle indsamle empiri til opgaverne, brugte jeg blandt andet mine kollegaer og direktører på forskellige niveauer. Og i den relation kan man stille andre spørgsmål end ellers, siger han. Da kun det sidste modul manglede, fik han job i Rambøll, hvor han begyndte i marts Jeg meldte ud allerede, inden jeg havde skrevet under på kontrakten, at jeg manglede mastermodulet, og at det var min forventning at afslutte det, siger han. Han fik ja, og i sommeren 2011 gik han i gang med opgaven, der mundede ud i en 60 sider lang rapport med titlen "Measuring IT Performance and Communicating Value". Konklusionerne endte med at havne i Rambølls årlige rapport "It i praksis". Bør ruste sig til fremtiden Thomas Mortensen er slet ikke i tvivl om, at hans lyst til at lære opfattes som et positivt træk af hans foresatte, selvom der var en bundlinje at forholde sig til. Virksomheden skal da tænke over, hvordan uddannelseskroner bruges, men begge parter skal få noget ud af det, og i mine øjne er det et fælles ansvar at sørge for, at den nyeste viden hele tiden kommer ind i virksomheden, siger han. Thomas Mortensen tror, at den største barriere ligger hos en selv. Hverdagen er travl. Opgaver skal løses, og lejligheden til at involvere sin overordnede i sine tanker byder sig ikke altid, siger han. Derfor er hans råd, at man bruger den årlige MUS-samtale aktivt. Det er en unik mulighed for at tage emnet videreuddannelse op. Her kan man som ansat have forberedt sig og fundet motivationen og argumenterne frem, siger han. Inden samtalen bør du ifølge Thomas Mortensen finde ud af, hvad dit personlige interessefelt er og efterfølgende afstemme det med virksomhedens behov, for de to elementer skal gå hånd i hånd. Som han siger: Videreuddannelse handler om at være forud, om at orientere sig mod fremtiden. 14 Prosabladet

15 TEMA: Uddannelse Prosabladet

16 TEMA: Uddannelse Fordelingen af it-kompetencer på det danske arbejdsmarked kommer til at ændre sig markant i de kommende år. Alt andet lige vil der være stigende efterspørgsel på it-professionel arbejdskraft på et højt uddannelsesniveau, forudser ledelseskonsulent i PROSA Michael Tøttrup. Foto: Lars Bertelsen. Alt for få it-folk efteruddanner sig Næsten halvdelen af de it-professionelle har ikke brugt en eneste dag hele sidste år på at dygtiggøre sig inden for deres specifikke fagområde. Af Stine Nysten, Aldrig har det været så vigtigt for en it-professionel at være fagligt velinformeret, og aldrig før har så få PROSA-medlemmer fået opdateret deres viden og faglige kunnen. 46 procent af de it-professionelle har ifølge den seneste lønstatistik fra PROSA ingen efteruddannelse fået i løbet af Ikke engang en lille internt workshop er det blevet til. Det er det laveste niveau, siden vi i 1999 begyndte at spørge ind til medlemmernes efteruddannelse, siger ledelseskonsulent i PROSA Michael Tøttrup. De, der fik en eller anden form for videre-/ efteruddannelse, fik typisk mellem en og fem dage til det. Skæv uddannelsesfordeling Statistikken afslører også, at undervisere fik markant flere efteruddannelsesdage end alle andre it-professionelle. It-ansatte inden 16 Prosabladet

17 TEMA: Uddannelse for ledelse, projektledelse, drift samt it- og forretningsprocesser fik også flere dage end flertallet. Absolut færrest dage fik programmører, der opnåede et gennemsnit på intet mindre end nul dage. Det overrasker mig, at programmørerne slet ingen uddannelse har fået. For netop den arbejdsfunktion er under den største internationale konkurrence, idet der er tale om opgaver, der kan løses globalt. Så det er stærkt bekymrende, at netop denne her gruppe slet ikke holder sig ajour, siger Michael Tøttrup. Samtlige it-professionelle bør dog løbende holde sig orienteret om nye teknikker, markeder og produkter relevant for deres job, understreger ledelseskonsulenten. Vi har endnu til gode at se en teknologi, der lever for evigt, siger han. Det er nemt at skubbe tanker om efteruddannelse i baggrunden, når hverdagens mange gøremål presser sig på. Michael Tøttrups påstand er dog, at den indstilling ikke holder hverken for arbejdsgiver eller arbejdstager. Har man ikke adgang til den nyeste viden, forringes den enkelte medarbejders markedsværdi, og det samme gør virksomhedens konkurrenceduelighed, siger han. Michael Tøttrup kan godt forstå den mentale barriere, der gør, at en it-professionel ikke bare går ind til chefen og banker i bordet. Men man skal altså nå til den erkendelse, at der er grænser for, hvor lang tid man kan skubbe det foran sig, siger han. 11 procent af medlemmerne har i 2011 afsluttet eller været i gang med en efter-/ videreuddannelse. Det niveau er uændret i forhold til de seneste år. Og det gælder om at suge ny viden til sig, mens man kan. Vi ser desværre nogle gange, at ledige medlemmer, der i mange år har beskæftiget sig med den samme teknologi, har rigtig svært ved at komme tilbage ind i it-branchen, siger Michael Tøttrup. For det, der fik dem ind til at begynde med, er ikke længere nok. Derfor gælder det om at videreuddanne sig, mens man stadig er i job, slår han fast. PROSA kan hjælpe Vil du gerne have hjælp til at finde vej gennem efteruddannelsesjunglen, kan PROSA hjælpe dig. PROSA tilbyder alle medlemmer personlig sparring i forbindelse med blandt andet karriereplanlægning. Kontakt: Få papir på dine evner Selvom du er selvlært it-professionel, kan du godt få et formelt bevis på dine tekniske evner. Af Stine Nysten, Et enkelt lille stykke manglende papir kan ende med at blive det, der stopper din karriere. Der er mange it-professionelle, der har rigtig gode praktiske kompetencer. Men de har aldrig afsluttet en formel uddannelse og dermed ikke fået et eksamensbevis, siger softwareprofessor Yvonne Dittrich, der er leder af Diplomuddannelsen for Selvlærte på ITU. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt med. Men i en tid, hvor der sker en stadigt stigende specialisering af it-arbejdsmarkedet, bliver det mere og mere vigtigt at kunne dokumentere sine evner. Derfor har ITU oprettet en diplomuddannelse, der alene henvender sig til de it-folk, der ikke har en formel uddannelsesbaggrund. Mange af vores studerende fortæller, at de har arbejdet i en bestemt funktion længe, og at de gerne vil videre, men ikke kan på grund af de manglende papirer, siger Yvonne Dittrich. Men det er ikke kun selve beviset, der trækker. Vores studerende har lyst til at lære nye ting og ønsker i høj grad at tilegne sig en mere systematisk tilgang til deres felt, siger Yvonne Dittrich. Man kan vælge mellem tre faglige specialiseringer, nemlig Design og multimedier, Business og Software, og det er alene erhvervserfaring og it-kompetencer, der afgør, om man optages. Men de selvlærte it-folk skal også gennemgå et særligt ansøgningsforløb, hvor deres studiekompetencer vurderes. Vi bliver nødt til at finde ud af, om den studerende vil trives her hos os, siger Yvonne Dittrich og peger på, at der er nogle arbejdsmetoder, man bliver nødt til at kunne beherske for at få noget frugtbart ud af studierne. Solidt fundament Til gengæld er de selvlærte it-folks helt store force deres praktiske faglighed, siger Yvonne Dittrich. Mange af vores kurser relaterer til både industriel praksis og forskningsresultater, og vores selvlærte studerende har tit et utroligt solidt fundament, når det kommer til det praktiske, siger hun. Der er en obligatorisk del i forløbet, men ITU er indstillet på fra gang til gang at vurdere, om det er nødvendigt, at en selvlært studerende følger et introducerende kursus til et emne, som han eller hun måske har arbejdet med i 10 år ude i virkeligheden. I det hele taget har de studerende på Diplom for Selvlærte meget forskellige forudsætninger. Og det betyder derfor også, at det er meget individuelt, hvad den enkelte studerende ender med at have lært, siger studielederen. Det er ikke kun en bestemt mængde viden, de ender med at få. Det er også en ny måde at lære at lære på. Man lærer at adressere et bestemt emne på en systematisk måde, siger hun. Og det er en af udfordringerne for de studerende. Mange forventer at få en masse svar og det får de også. Men de får samtidig en masse nye spørgsmål. Man kan sige, at de ender med at blive forvirret på et højere plan. De bliver udstyret med en undersøgende akademisk tilgang, siger hun og tilføjer: Ude i virksomheden resulterer projekter i et bestemt produkt, som skal sælges, men på diplomuddannelsen får de øjnene op for, at produktet kun er én del af svaret på et spørgsmål. Gode råd fra Yvonne Dittrich > > Vær sikker på, at du kan afse den tid, der er nødvendig. > > Få opbakning fra din arbejdsgiver. Fleksibilitet er nødvendig, for at det kan lykkes. > > Du skal være nysgerrig og være interesseret i at komme et spadestik dyrere ned i din faglighed. Prosabladet

18 TEMA: Uddannelse It-viden forældes hurtigt De it-professionelle er fuldstændig klar over, at de skal holde sig opdateret. Men at få tid, råd og lov kan være en udfordring. Flere peger derfor på nettets muligheder for efteruddannelse. It er et arbejdsområde, der aldrig står stille. Det, der var nyt i går, er glemt i morgen. Derfor må de it-professionelle hele tiden forsøge at holde sig opdatere, slår brugerpanelet fast. Foto: Lars Bertelsen. 18 Prosabladet

19 TEMA: Uddannelse Efteruddannelse er essentielt for at fastholde min værdi på arbejdsmarkedet. Brugerpaneldeltager. Af Stine Nysten, Tid og penge er de absolut største kæppe i hjulet, når it-professionelle ønsker at dygtiggøre sig inden for deres felt. Det viser svarene fra brugerpanelet, der denne gang er blevet stillet en række spørgsmål om videre- og efteruddannelse. At tage en efteruddannelse kræver en del ekstra arbejde og investering af tid. Det er nødvendigt at håndtere både arbejde og situationen på hjemmefronten med omhu, bemærker en af paneldeltagerne, mens en anden peger på økonomien: Den største barriere er prisen på uddannelse. Det er så dyrt, at det er umuligt at betale for private, når det ikke kan trækkes fra, og så dyrt for firmaerne, at alle skal slås om de få midler, der er tilgængelige. En af paneldeltagerne, der identificerer sig som selvlært it-mand, skriver, at han, når det gælder om at få lov til at uddanne sig, føler sådan, som han tror, kvinder på direktørgangen kan føle det: nemlig, at de skal præstere dobbelt så meget. Jeg bliver sprunget over i spørgsmålet om efteruddannelse, blot fordi jeg er god til at tilegne mig viden selv, men det får jeg så ingen papirer af. Og i en HR-afdeling er man generalister, hvor man ikke kan bruge mine kvalifikationer til en skid, hvis der ikke er papir på det, skriver han. Mistroiske chefer Flere påpeger også, at et ønske om efteruddannelse ikke altid modtages i samme ånd, som det ellers var tænkt. Mange oplever faktisk, at der opstår en mistro fra ledelsens side. Den største barriere er en bagstræberisk ledelse, der tror, at man efteruddanner sig for at skifte job, skriver en, mens en anden understreger arbejdsgiverens frygt for at miste arbejdskraft, hvis man som medarbejder får bedre uddannelse. Andre chefer kan ikke kigge ud over nuet: På den korte bane er uddannelse ikke direkte fakturérbare timer. Og det bryder min chef sig ikke om... Men stort set alle paneldeltagerne er fuldstændig klar over nødvendigheden af at videre- og efteruddanne sig. Og lige under halvdelen af paneldeltagerne har faktisk fået en eller anden form for uddannelse. De fleste af dem har fået certificeringer. Stort set alle har selv taget initiativet til efteruddannelsen, og flere har selv betalt. For andre er det gået smertefrit. Der var generelle regler på arbejdspladsen om, at det kunne man. Man fik fri til timerne og skulle så forberede sig i sin fritid, skriver en, mens en anden har noteret, at efteruddannelse 'indgik i den almindelige lønforhandling'. Ønsker stærkere profil Kompetenceudvikling, mulighed for at avancere og få større og mere spændende opgaver, opkvalificering og muligheden for at øge sin markedsværdi er nogle af de elementer, der bliver brugt som grunde til at videreuddanne sig. Også selve det at få et papir på sine evner er en af de ting, der fremhæves. En af de væsentlige årsager til at videreuddanne mig er ønsket om at have en stærkere profil i et mere og mere konkurrencepræget marked og forøge muligheden for karrierestigning, skriver en. Selv de, der ikke får fingre i en formel uddannelse, holder sig opdateret. Der er intet i vejen for at gå i gang derhjemme selv. Der er rigeligt af materiale på nettet, og her får man tilmed lov til at vælge selv! Det kan dog være svært at få fri fra arbejde for at sidde derhjemme og lære nyt, så det må foregå på hobbyplan, skriver en. Brug nettet Mere end halvdelen af de adspurgte i brugerpanelet kan godt forestille sig at gøre brug af de tilbud om videre- og efteruddannelse, der er tilgængelige på nettet. Mange fremhæver fleksibiliteten, mens andre peger på, at det er billigere end face to face-undervisning. Det er billigere og kan lettere tilpasses ind i, hvad man ellers skal lave, skriver en, mens en anden pointerer: Nogle uddannelser skal bare gennemføres for at få lov til at tage certificeringen. Her ville det klart være attraktivt at tage dem online bare for at komme igennem. Der er dog paneldeltagere, der foretrækker den gammeldags facon med fysisk tilstedeværelse. Hvis jeg skal tage en længere videreuddannelse, skulle det være i et studiemiljø, hvor jeg kunne udvikles og inspireres i samarbejde med andre deltagere, skriver en. Andre føler sig ikke rigtig trygge ved at skulle navigere i den digitale uddannelsesjungle. Derfor lyder et godt råd da også netbaseret eller ej: Find en god og seriøs udbyder. Verificer med omgangskredsen vedrørende den kvalitet, udbyderen tilbyder. Det kan tage noget tid at sortere de mange tilbud, der er på nettet. Men det er værd selv at tage initiativ og finde kursusudbyderen. Panelet er også enigt om, at det er et grundvilkår at holde sig opdateret. Efteruddannelse er essentielt for at fastholde min værdi på arbejdsmarkedet. Den skal derfor være relevant i forhold til nuværende og fremtidige arbejdsområder og tilbyde en reel opkvalificering, der giver værdi for både arbejdstager og arbejdsgiver, lyder det. Prosabladets brugerpanel Brugerpanelet er Prosabladets forum for holdninger og erfaringsdeling om it-aktuelle emner. Brugerpanelets hovedformål er at afdække holdninger og tilføre indsigt. Brugerpanelet må ikke forveksles med meningsmålinger og postulerer ikke repræsentativitet. Meld dig til brugerpanelet og få dine meninger hørt på prosa.dk/brugerpanel. Prosabladet

20 It-historie Hollywoodskønhed opfandt trådløs kodeteknologi Hedy Lamarr udviklede en teknologi, der var tyve år forud for sin tid: Radiokommunikation med frekvensspring. Af Torben B. Sørensen, Publikum sukkede henført, når Hedy Lamarrs skønhed indtog det hvide lærred. I tiden omkring Anden Verdenskrig blev hun regnet blandt de smukkeste af Hollywood-stjernerne. Men biografgængerne vidste ikke, at der i mere end en forstand sad et godt hoved på filmskuespilleren. Hun opfandt en teknologi, som i dag er et bærende element i trådløs kommunikation. Hedy Lamarr blev født i Østrig i Hendes forældre gav hende navnet Hedwig Eva Maria Kiesler. Som 20- årig var hun stjernen i den tjekkiske film "Ekstase", hvor nærbilleder af hendes ansigt under en orgasme vakte furore. Mange år senere afslørede hun, at nogle af ansigtsudtrykkene skyldtes, at instruktøren stak hende med en sikkerhedsnål. Snart blev hun gift med våbenproducenten Fritz Mandal, der ikke brød sig om hendes skuespillerkarriere og opkøbte alle de kopier af "Ekstase", han kunne få fat i. Hans unge, smukke kone blev hurtigt et kendt navn i de bedre kredse i Wien. Hendes mand var interesseret i militærteknologi og kontrolsystemer. Gennem ham blev hun introduceret for teknikere og folk fra militærindustrien. Blandt gæsterne i hjemmet var både Hitler og Mussolini. Hedy Lamarr var både billedskøn og intelligent. Under Anden Verdenskrig opfandt hun en teknologi, der i dag bruges i trådløse netværk. Hendes første hovedrolle i Hollywood var i filmen Algiers fra Prosabladet

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Skab forandring med it Læs en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE PÅ DELTID SIDE 10 Masteruddannelsen

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Richard Stallman. Tema: Lønstatistik. En frihedskæmper blandt ignoranter? [s.30]

Richard Stallman. Tema: Lønstatistik. En frihedskæmper blandt ignoranter? [s.30] Nr. 6/7 // 2013 De it-professionelles fagblad Interview: Richard Stallman En frihedskæmper blandt ignoranter? [s.30] 2. halvår // 2013 De it-professionelles kursuskatalog Tema: Lønstatistik Din realløn

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere