Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter"

Transkript

1 Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen

2 Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt Medlemshvervning 6 Erhvervsservice 7 Iværksættere 8 Turistservice 10 Markedsføring 12 Visionsprocessen 13 SETs Events 14 Kompetence Net Skive 16 Fokusområder 18 Udenlandsk Arbejdskraft 19 SundhedsKRAM 20 Øvrige projekter og aktiviteter 22 Skive City Sekretariat 23 Samarbejdspartnere Sponsorer 24 SETs bestyrelse 26 SETs medarbejdere 2

3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, der ved udgangen af 2010 havde 398 medlemmer fordelt på alle brancher og fra alle dele af Skive kommunes erhvervsliv. Dantherm Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen som et innovativt erhvervsområde og et attraktivt handels- og turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Thise Mejeri Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Grafisk layout: Fredskilde & Sørensen reklame, Skive Foto: Gert Laursen, Jimmy Lind, Thomas Køser, Michael Andersen, Fur Museum, Birgitte Bahat, Regnar Hedegaard 3

4 Indledning v/ formanden, entreprenør Kristen Hedegaard 2010 blev året, hvor Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i daglig tale kaldet SET - for alvor konsoliderede sig som et velfungerende og fuldt integreret erhvervs- og turistcenter, med en stabil og trofast medlemskreds og gode relationer til samarbejdspartnere. Centeret var i starten af 2007 et af de eneste steder i landet, hvor man samlede servicen for handelslivet, erhverv og turisme i én organisation, men vi oplever nu, at andre lader sig inspirere af Skives model. Vi har oplevet et meget højt aktivitetsniveau inden for alle centerets afdelinger og langt de fleste mål i bestyrelsens strategi og i resultatkontrakten med Skive Kommune er nået. Overskrifterne for medarbejdernes virke er medlemspleje, virksomhedskontakt, markedsføring af Skiveeegnen, projektudvikling, iværksættervejledning, drift af netværk, aktiviteter i Skives midtby og betjening af turister en bred pallet af aktiviteter, som er med til at skabe vækst i kommunen. Krise og virksomhedslukninger har været en del af virkeligheden for mange af de etablerede virksomheder. Heldigvis er der nu lys forude, men nogle brancher er stadig ramt af den økonomiske nedtur. Der er heldigvis også virksomheder, der er gået forholdsvis uberørt gennem krisen, og opbakningen til SET er stadig flot. På trods af krise og virksomhedslukninger har centeret fortsat ca. 400 medlemmer. Dertil kommer ca. 125 medlemmer af Skive Handelsstandsforening, som serviceres af SETs handelschef. Vi har oplevet en lille nedgang i antallet af iværksættere, der har søgt vejledning. En undersøgelse foretaget af Børsen viste imidlertid, at selvom der er forholdsvis få, der starter egen virksomhed i Skive kommune, har centerets iværksættere landets bedste overlevelsesrate, målt efter tre år. Som formand for SET, hvor de fleste af disse iværksætter får vejledning, er jeg stolt af dette resultat. Fur Bryghus fortsættes næste side... 4

5 Solcelleanlæg Bestyrelsen præsenterede i 2010 en ny struktur for den fremtidige organisation af turistinformationerne i kommunen. Planen bygger i korthed på, at de nuværende 3 informationssteder (Skive, Fur, Spøttrup Borg) bevares. Desuden etableres en delvis ubemandet turistinformation i Glyngøre. Det nye i forslaget er, at økonomi, ansættelsesforhold og organisation samles under SET. Aktiviteterne i de nuværende turistforeninger berøres ikke af den nye struktur. Planen skal implementeres i 2012, men det forberedende arbejde er allerede gået i gang. Centeret deltog aktivt både før og under KFUM s korpslejr i juli måned, hvor SET var repræsenteret med en bemandet informationsstand. Energibyen Skive har været en tæt samarbejdspartner omkring synliggørelse af Skive som energikommune. Der er bl.a. oprettet et lokalt guidekorps, hvis medlemmer er klar til at fremvise Skive Kommunes bæredygtige tiltag. I sommeren 2010 kårede Kristelig Dagblads læsere Fur som Danmarks skønneste ø. Det kommer ikke bag på os, som kender øen, men det er dejligt, at andre også sætter pris på egnens største turistmagnet. Medlemskontakt I løbet af året har SETs medarbejdere været i personlig kontakt med centerets 398 medlemsvirksomheder. Dels for at holde sig ajour med, hvad der rører sig i den enkelte virksomhed dels for at holde virksomhederne ajour med centerets arbejde og tilbud og tilbyde vejledning. Medarbejdere får en generel snak med virksomheden om centerets arbejdsområder og der gives vejledning ift. forestående markedsindsatser, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt mulighederne for støtte gennem Væksthus Midtjyllands virksomhedsordninger. Derudover sættes fokus på netværk, informationsservices samt diverse sparringsmuligheder. For en del virksomheders vedkommende fører møderne til, at der formidles kontakt til eksterne specialister (Læs mere side 6: Erhvervsservice). Medlemshvervning I forbindelse med målet om fortsat forøgelse af medlemstallet hos SET, har der i løbet af 2010 været følgende aktiviteter: Tlbud om gratis medlemskab til lokale iværksættere Specialtilbud til turistvirksomheder Personlig medlemshvervning hos udvalgte virksomheder Alt i alt en god sæson for turismen på Skiveegnen. Årsberetningen omhandler kun et udsnit af de mange aktiviteter, der forgår på SET. Jeg vil gerne ønske god læselyst og slutte med - på bestyrelsens vegne - at takke virksomheder, turismeaktører, detailhandelen, foreninger og organisationer, der støtter med såvel medlemskab og sponsorater som arbejdskraft. Den målrettede medlemshvervning har givet SETs konsulenter mulighed for at fortælle egnens virksomheder om centerets arbejdsområder, netværk, informationsservice samt om mulighederne for at søge støtte via Væksthus Midtjyllands mange tilskudsordninger. Helledie I er alle med til at gøre Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter slagkraftigt. 5

6 Erhvervsservice For at kunne yde den bedst mulige service er det vigtigt, at Skiveegnens virksomheder kender SETs arbejde og tilbud og at SET kender virksomhederne. Regelmæssig kontakt giver tryghed og tillid uanset om kontakten gælder vækstplaner, organisationsændring eller generationsskifte. Dantherm Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland (VHM) er SETs vigtigste samarbejdspartner i indenfor erhvervsservice. Det tætte samarbejde giver god grobund for at kunne formidle de rette kontakter til de rådgivningsforløb, som mange af egnens virksomheder deltager i. Centerets medarbejdere deltager løbende i Væksthusets orienteringsmøder om aktuelle ordninger og tilskudsmuligheder, således, at de er klædt bedst muligt på til at kunne vejlede egnens virksomheder. Via Væksthusets ordninger kan virksomhederne opnå 50% tilskud til specialrådgivning. Erhvervslokaler SET har et internt register over egnens ledige erhvervslokaler/ejendomme. Registeret bliver ajourført i samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejere og lokale virksomheder, som SET henviser til, når der er interesse for specifikke lokaler. Henvendelserne kommer primært fra iværksættere samt fra eksisterende virksomheder, der ønsker andre lokaler. Vejledning og sparring Blandt de mest efterspurgte emner er: Professionel bestyrelse Produktoptimering- og udvikling Generationsskifte Eksport Optimering af interne processer Uddannelse og efteruddannelse Markedsføring og synliggørelse Markedsudvikling- og strategi Vækst og forretningsudvikling Salg Ledelse og organisation. Øvrige samarbejdspartnere Foruden VHM, samarbejder SET med egnens specialiserede rådgivere, pengeinstitutter og erhvervsskoler for at kunne yde den optimale vejledning. 6

7 Iværksættere Blandt SET s grundfunktioner er vejledning af og sparring med iværksættere. I forhold til landsgennemsnittet for antallet af nyetablerede ligger Skive forholdsvis lavt (Dansk Erhvervfremme). Til gengæld har Skive landets højeste overlevelsesrate efter 3 år (Dagbladet Børsen) et tegn på, at SET giver iværksætterne et solidt fundament inden, under og efter virksomhedsstart. Pro Start Via ordningen Pro Start har SET mulighed for at tilbyde i alt 10 gratis vejledningstimer inden virksomhedsstart. Efter en indledende samtale hos én af SETs tre etableringsvejledere, kan iværksætteren få en henvisning til én eller flere af ProStarts 26 lokale, specialiserede rådgivere, der tilbyder 2 timers gratis rådgivning pr. iværksætter. Rådgiverne er med tilbuddet om gratis timer med til at give egnens iværksættere den bedst mulige start. I 2010 har 79 iværksættere modtaget etableringsvejledning via ProStart. De fleste af disse blev hjulpet godt i gang med drømmen om egen virksomhed. Andre valgte at sætte drømmen på stand by eller helt at droppe idéen. Men fælles for dem alle er, at de fik sparring og kvalificeret vejledning til at træffe beslutningen. En intern undersøgelse af etableringsvejledningen viser, at samtlige iværksættere (100%) er enten tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de har modtaget hos SET. Vækstiværksættere Hvis en iværksætter eller en nyetableret virksomheder fra starten har potentiale for vækst og udvikling, har SETs etableringsvejledere mulighed for at henvise til Væksthus Midtjylland, der kan medfansiere særlige rådgivningsforløb for iværksættere. Iværksætterkursus I 2010 tilbød SET kursusforløb for iværksættere både forår og efterår. Evalueringen fra de i alt 43 deltagerne gav fine karakterer til såvel kursusrammerne som undervisningen fra de lokale rådgivere. I lighed med trenden for SETs individuelle iværksættervejledninger i ProStart ordning, var kursusdeltagerne overvejende konsulenter og repræsentanter fra servicefagene. Uge 46 - National iværksætteruge SET var medarrangør af 3 velbesøgte arrangementer i forbindelse med den nationale iværksætteruge, Uge 46 : Iværksættermesse (52 udstillere) Realiser din drøm (400 elever fra erhvervsskolerne) Etablering af Netværket Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer. 7

8 Turismeservice Turistbureauet Bureauets primære aktivitet er servicering af turister og lokale borgere, hvilket sker under mottoet Det gode værtsskab. Ud over servicering af kunder arbejder bureauets medarbejdere løbende med udvikling og videreudvikling af projekter, idéer og markedsføringsmateriale, som f.eks. cykelpakker, foldere, SETs hjemmeside og ikke mindst turistbrochuren VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. I vinterhalvåret afvikler turistafdelingen kurser, aktiviteter og møder for og med Skiveegnens turismeaktører. Statistik Antal besøgende Bureauet i Skive havde i 2010 en fremgang i besøgstallet på 12,1%. Besøgstallet på turistinformation på Fur var ca og Spøttrup Borg havde gæster. SET har allerede intensiveret og struktureret samarbejdet med medarbejderne på egnens tre turistinformationer bl.a. i form af fælles orienterings- og evalueringsmøder før og efter turistsæsonen, ligesom der afholdes regelmæssige møder med egnens 4 turistforeninger. Den nye turismestruktur vil blive implementeret i løbet af 2011 og træde i kraft primo Fælles regionalt fodslaw Med henblik på et tættere samarbejde på tværs i regionen, deltager SET i møder med Region Midtjylland samt med medarbejdere fra nabodestinationer. SET deltager ligeledes aktivt i samarbejdet mellem de 10 Limfjordskommuner med henblik på at opnå større fokus på Limfjorden som turistmål. Overnatningstal Til trods for, at det samlede antal besøgende på Skiveegnen var stigende i 2010, kunne der konstateres et lille fald i det samlede antal overnatninger på egnen. Dette til trods for, at tallene for hotel/vandrehjems overnatninger var steget med 4% og havneovernatninger viste status quo i forhold til Fælles lokalt fodslaw I efteråret blev både Skive Kommunes turismepolitik og SETs turismestrategi offentliggjort. Tilsammen udstikker de to dokumenter rammerne for den fremtidige struktur for såvel betjening af turister som de mere overordnede mål. 8

9 VisitSkive Fur Glyngøre Skive Spøttrup Der er ingen tvivl om, at stadig flere turister søger informationer digitalt, men det er absolut ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker et trykt brochure i hånden, når de når frem til destinationen. Tværtimod er der kun positive tilbagemeldinger om VisitSkive fra turister og gæster (se side 10 Markedsføring). Brochuren distribueres til hele landet. Det digitale turistbureau Fremtidens turister vil i høj grad bruge de digitale medier til at skaffe sig relevante oplysninger om turistmål. SETs medarbejdere holder sig ajour med denne udvikling via møder og kurser, ligesom der arbejdes hen imod en digitalisering af stadig flere turistmæssige aktiviteter. Probus SET er sammen med 4 lokale aktører - med i det fælleskommunale Probussamarbejde, der via fælles markedsføring skal tiltrække grupperejser fra Tyskland. Markedsføringen gav i 2010 en forøgelse af tyske grupperejser på mere end 10%. Cykelturisme SET oplevede igen i 2010 stor interesse for cykelferie og der udvikles løbende færdige pakketure, ligesom bureauet arrangerer individuelle ture efter ønske. Souvenirs Bureauet sælger bl.a. små Skivesouvenirs, lokal glaskunst og naturligvis SETs egen kryddersnaps, Sallingpigens Snaps. Snapsen er blevet en stor succes, der især omkring påske og i julemåneden sælger godt. Turismens Dag - Oplev Danmark SET deltog som lokal koordinator på Turismens Dag, hvor VisitDenmark og Foreningen Danske Turistforeninger ønskede at sætte fokus på den lokale turisme. Målet var at få lokalbefolkningen ud og opleve Danmark som ferieland, for derved at øge loyaliteten og være ambassadører for eget område. 24 lokale virksomheder deltog og fik del i den store nationale markedsføring af dagen. 9

10 Markedsføring Det er SETs mål, at iværksættere, medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere, egnens borgere samt offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om SETs arbejde og tilbud. VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup SETs turistbrochure har skiftet navn til VistSkive, Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. Titlen refererer til egnens fire hoveddestinationer og er samtidig et signal om gæstfrihed, idet ordet visit- i stigende grad anvendes i både ind- og udland. Brochuren (der er trykt i eksemplarer) havde bl.a. fokus på aktiviteter til lands og til vands, geocaching og cykelferie. Specialfoldere For at skabe større genkendelighed, fik centerets nye små specialfoldere om de mest efterspurgte emner (bl.a. Bed & Breakfast, kunsthåndværk, lystfiskeri og cykelferie) nyt layout, der ligger tæt op af VisitSkive. SET og Skive City fik i 2010 ny fælles portal. Portalen indeholder ca sider om centret, erhverv, turisme og handel samt en flersproget sektion for tilflyttere/ udenlandsk arbejdskraft. Hjemmesiden skal fungere som videnbank for såvel centerets medarbejdere som for turisterhvervet og gæster udefra for iværksættere og lokale erhvervsvirksomheder og for Skives butikker og deres kunder fra nær og fjern. SET News Centerets nyhedsbrev fik i 2010 nyt layout og det første SET News blev kombineret med et indstik, som led i en større hvervekampagne (se side 5 medlemshvervning). SET News udkommer fortsat 6 gange årligt i et oplag på 950 stk, der distribueres til medlemmer og samarbejdspartnere. Erhvervsguiden Hvem Gør Hvad HGH 2010/2011 indeholder 271 virksomhedsprofiler. Guiden er distribueret til medlemmer, annoncører og diverse samarbejdspartnere. Orientering om SET SETs formand og medarbejdere har i det forløbne år ved adskillige lejligheder orienteret om centerets organisation og arbejde samt synergieffekten ved at have samlet erhverv, turisme og handel. Dette er bl.a. sket hos private og offentlige foreninger og organisationer, kommuner, jobcentre og erhvervsskoler såvel lokalt som regionalt. Messedeltagelse Sammen med lokale turistaktører deltog SET på feriemesserne i BellaCenter og MCH. De to messer havde tilsammen over gæster, der viste stor interesse for Skiveegnen. SET, Skive Kommune og 3 lokale virksomheder profilerede Skiveegnen på DSE messen i Aalborg. Messen fungerer som visitkort for såvel udstillere som ingeniørstuderende og teknikere, der søger praktikplads, job m.m. De studerende var meget interesserede, hvilket gav mange konkrete samtaler. Annoncering SETs aktiviteter, kurser og møder har i årets løb været annonceret i bl.a. Skive Folkeblad, lokale ugeaviser, Jyllands Posten, Berlingske, midtjyske distriktsaviser, lokale og regionale turistaviser og Rundt om Skive. 10

11 SEE 20:10 I forbindelse med korpslejren blev der udgivet en fælles avis om Skiveegnen. De eksemplarer blev husstandsomdelt på Skiveegnen og udleveret til de mange tusinde spejdere. Korpslejren gav utrolig stor og meget positiv national omtale af Skiveegnen. Salling Sport Salling Sport fik massiv mediedækning via radio, trykte medier, regional annoncering, SETs hjemmeside og via flyers på feriemesserne og på SEE 20:10. Mediedækning Ud over anden omtale i medierne, har SET i 2010 udsendt ca. 60 pressemeddelelser om centerets aktuelle aktiviteter og projekter d.v.s. i gennemsnit én pr. uge året rundt. Ud over omtale i Skive Folkeblad og de lokale ugeaviser og elektroniske medier, har SET fået omtale i bl.a. DR Midt og Vest, TV MidtVest, TV Skive, TV Twilight, VisitDenmarks elektroniske nyhedsbrev, Børsen m.fl. KFUM korpslejr 11

12 Visionsprocessen Skive Kommune Thise Mejeri Skive Kommunes Visionsproces blev afsluttet ultimo SET havde i 2010 fortsat projekter, der har modtaget støtte fra Visionspuljen blandt andet følgende: Kæde- og produktudvikling: Sallings kyster 8 nye temaruter, samlet kaldet Oplevelser - som perler på en snor : I Sallingpigens fodspor Energiruten Margueritruten Herregårde og klostre Geologiruten Forfatterruten Mælkeruten Industriruten. Turistbureauet har udgivet et samlet oversigtskort, der sammen med de enkelte rutebeskrivelser findes på dansk, engelsk og tysk. Torve- og Kræmmermarked SET står som arrangør af de 5 årlige fødevare- og kunsthåndværksmarkeder på Posthustorvet i Skive. Markederne har trofaste stadeholdere og er yderst velbesøgte. Som noget nyt, var markedet i 2010 udvidet med en kræmmerafdeling. Iværksætterhus i Skive Det er SETs vurdering, at der er behov for lokale iværksættermiljøer for at kunne tiltrække nye virksomheder og for at styrke iværksættere og nyere virksomheder. I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, arbejder SET derfor aktuelt med planerne for etablering af et iværksætterhus i Skive. Iværksætterhuset forventes at få en tæt kobling til SET og centerets mange tilbud til iværksættere. Netværk for oplevelsesøkonomi SET er tovholder i forbindelse med etablering af et tværfagligt netværk, hvor virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner samt turismeaktører, på tværs af størrelse og brancher, kan mødes i en fælles interesse for udvikling og vækst af turisterhvervet på Skive egnen. Netværk for oplevelsesøkonomi er en del af SETs paraply Kompetence Net Skive (se side 15 KNS). Fur Museum Alexandra Instituttet / ikraft Alexandra Instituttet og Projektet ikraft har som formål at optimere brugen af IT i de vestjyske virksomheder. I det forløbne år har projektets eksterne specialkonsulenter bl.a. haft fokus på den tværkommunale indsats Moving Metal, på projektudvikling og på turisterhvervets muligheder for øget anvendelse af IT. Jenle 12

13 SET events Ud over de andet steds nævnte netværk, kurser, projekter og aktiviteter, inviterer SET medlemmer og andre interesserede til at deltage i kortere dags- eller aftenmøder med fokus på et relevant emne. Møderne holdes oftest i samarbejde med lokale sponsorer og med lokale indlægsholdere. Blandt møderne i 2010 var nedennævnte, der havde i alt ca. 250 deltagere. Er din hjemmeside synlig? Søgemaskineoptimering (SEO) og tips til at få en synlig hjemmeside. Ejerskifte Fokus på ejer/generationsskifte. CSR Fokus på virksomhedens sociale ansvar. Den Digitale Værktøjskasse Specielt med fokus på turisterhvervets synliggørelse på nettet. Sundhed og sundhedsledelse Målrettet for virksomhedsledere og HR ansvarlige. Fundraising og sponsorater Hvordan skaffer man midler til sit næste projekt. E-business Fokus på online markedsføring samt forretnings it. Opgaver for Skive Kommune Orientering om Skive Kommunes anlægsprojekter for

14 Kompetence Net Skive (KNS) Et af SETs vigtigste indsatsområder er at skabe rammerne for, at egnens virksomheder og iværksættere kan gøre brug af hinandens viden og kompetencer. Dette sker bl.a. i de 7 KNS netværk. Ledelsesnetværk LederVækst Netværkets medlemmer er mellemledere og ledere, der via netværket får sat fokus på deres personlige udvikling. Der afholdes 4 årlige møder. Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer Som en udløber af projektet Vokse Værket, har SET - i samarbejde med Landbo Limfjord etableret et nyt netværk for kvindelige iværksættere / virksomhedsejere. På de 4 årlige møder vil der blive sat særligt fokus på den individuelle, personlige udvikling og på de særlige behov og ønsker, som selvstændige kvinder har. Læs mere side 20 VokseVærket og side 7 iværksættere. Ejerledernetværket Ejerledernetværket holder 6 årlige møder, der er præget af stor fortrolighed og gensidig åbenhed. Netværket har fokus på tæt samarbejde i og udenfor netværket. Godt i gang Netværket er målrettet virksomheder over 3 år, der er på vej ind i næste fase med ansatte og udvikling og deraf følgende udfordringer. Der sættes fokus på såvel ledelse som den enkeltes holdninger og vaner som leder. Netværket holder 4 årlige møder. Dantherm Iværksætternetværk Dantherm Iværksætternettet Netværket er målrettet iværksættervirksomheder, der er op til 3 år. Iværksætternettet har fokus på at vise deltagerne forskellige Veje til Vækst. Der afholdes 4 årlige møder. 14

15 Branchenetværk KNS Netværk for oplevelsesøkonomi Der har været afholdt kick-off møde i det nye tværfaglige netværk for små og mellemstore virksomheder, der har interesse i at arbejde sammen om at styrke turismen som erhverv på Skiveegnen. Netværket forventes endeligt etableret primo 2011 og få sin styrke ved at have medlemmer på tværs af virksomhedsstørrelse og branche. LEAN netværket Netværkets medlemmer er ansatte, mellemledere og ledere, der dagligt arbejder med Lean i virksomheden. Ved mødernes udveksles erfaringer - og deltagerne bruger hinanden som sparringspartnere både under og mellem møderne. Øvrige netværk Inspirationsforum På møderne mellem SET og Skive-egnens 4 turistforeninger (Skive Turistforening, Spøttrup Turistforening, Fursund Turistforening, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening) udvekslet nyt fra de fire områder med henblik på samarbejde og koordinering. I 2010 har et af de centrale emner i dette forum helt naturligt været kommunens samlede turismestruktur og -politik. AC Netværket SET er medarrangør af møderne i det tværfaglige netværk for akademikere i Midt- og Vestjylland. Ved de kvartalsvise møder lægges der vægt på såvel det faglige som netværksdelen, da flertallet af medlemmer kommer fra virksomheder med kun en enkelt eller få akademikere. 15

16 Fokusområder I 2010 havde SET specielt fokus på nedenstående projekter indenfor turismeområdet: Salling Sport SETs turismeprojekt, Salling Sport, har fokus på aktiv ferie for familier med teenagere. Salling Sport afvikles i samarbejde med lokale foreninger, klubber og turismeaktører samt Skive Ungdomsskole. Årets nyhed var ungetræf hver aften i 6 sommeruger samt multimedie værksteder 6 centrale steder i kommunen. Med ca. 850 deltagere var konceptet med at samle de unge uden forældrene en stor succes. Projektet havde en fremtrædende plads på Skiveegnens stande på de to store feriemesser og blev ligeledes promoveret på korpslejren SEE 20:10. Salling Sport er startet via midler fra Visionspuljen (se side 12). 7 havne Et af SETs fokusområder er udvikling af og samarbejde imellem - kommunens 7 havne. Udviklingsmulighederne i de lokale havne indtænkes naturligt i det fælleskommunale Netværk Limfjordens storstilede projekt, der har som mål at pege på udviklingsmuligheder i de godt 40 Limfjordshavne. SET deltager aktivt i dette projekt, der har 3 hovedmål Havnene som service- og modtageapparat, Havnene som kulturformidlere og Havnene som attraktion. Arbejdet i Netværk Limfjorden koordineres med Skive Kommunes Afd. for By- og Landsbyudvikling. SEE 20:10 Årets største turistbegivenhed var uden sammenligning KFUMs korpslejr, SEE 20:10. SET deltog aktivt i de lokale forberedelser og havde ligeledes en full-service turistinformation på lejren. Tilbagemeldingerne fra såvel handelslivet som turistaktørerne var yderst positive og de mange besøgende på turistinformationen viste stor interesse for Skiveegnen som feriedestination. KFUM Spejderne deltog aktivt på SETs stand på feriemesser for at promovere SEE 20:10. 16

17 Erhvervsturisme Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Energibyen Skive har etableret flere særdeles inspirerende samarbejder om erhvervsturisme. Disse samarbejder har i 2010 primært fokuseret på nedenstående projekter med fokus på turisme og klima/energi. Køb en bæredygtig Skive af Danmark I forbindelse med uddannelse af et lokalt guidekorps, har SET været primus motor i uddannelsen af 8 energiguider, der skal præsentere Skive kommunes energi- og bæredygtige for erhvervsdelegationer, turister, skoler, foreninger og udenlandske besøgende. Samsø-Skive Energisafari SET og Energibyen Skive har etableret et formelt samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Samsø Energiakademi. Samsø er førende indenfor besøgsvirksomhed på energi- og klimaområdet og modtager hvert år op mod 5000 gæster, der kommer til øen for at se og høre de danske erfaringer. Med støtte fra Midtjysk Turisme, vil der blive udbudt samlede energi- og klimature, hvorved Samsøs mange erhvervsturister får mulighed for også at besøge Skive og dermed øge udbyttet af deres ophold. Projektet løber indtil sommeren Energiguiderne (der er en integreret del af Skive Guiderne) skal fremover indgå i en mere offensiv markedsføring af kommunen overfor erhvervsturister. SET har udviklet en række ture, der kan findes på SETs og kommunens hjemmesider, ligesom der vil blive udarbejdet en folder, der skal sendes til potentielle kommuner og virksomheder. Projekt Køb en bæredygtig Skive af Danmark er et samarbejde mellem SET, Midtjysk Turisme, Energibyen Skive og projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Skive Guiderne Skive Guiderne 17

18 Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet er et formaliseret samarbejde mellem SET, Skive og Viborg Kommuner og VIBORGegnens Erhvervsråd. Hovedformålet er at styrke arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg kommuner. Den ene af 3 projektledere er ansat hos SET i projektperioden. Projektet har i det forgangne år haft over mindst 800 personer gennem tælleapparaterne hvoraf hovedparten var arbejdskraftindvandrere. Blandt projektets udadvendte aktiviteter var: Skive International Cafe Russisk jul i Viborg Skive International Days Informationsmøde om SKAT Danskkursus for polske kvinder Arbejdsmiljøforhold i landbruget. Blandt projektets øvrige aktiviteter var: Dialogmøde med bl.a. beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Region Midtjylland og lokale virksomheder. Facebookgruppe Skive International Samarbejde med og mellem lokale genbrugsbutikker Oprettelse af lokalt guidekorps (se også side 21 Øvrige projekter og side 17 fokusområder) Etablering af Idrætsambassadører i lokale foreninger Udarbejdelse og ajourføring af 5-sproget tilflytterhjemmeside på Møder i de tre lokale backup netværk: ModtageNetværket, KommuneNetværket, Virksomheds- Netværket. Spørgeskemaundersøgelser Projektet gennemførte i 2010 to undersøgelser med det formål at forbedre modtagelsen af de fremtidige internationale medarbejdere. En gruppe internationale borgeres gav Skive Kommune gode karakterer i forbindelse med modtagelsen i Skive. Tilflytterhjemmeside Et antal virksomheder svarede på et spørgeskema vedr. anvendelse af international arbejdskraft. Forlængelse af projektet Der har fra alle sider været stor tilfredshed med projektet. SET og Skive Kommune har derfor forlænget den lokale del af projektet med 4 måneder, som projektlederen skal bruge til at forankre projektets delelementer og konkrete resultater lokalt primært hos Skive Kommune, sekundært hos Sprogskolen og SET. 18

19 Projekt Sunde arbejdspladser i Skive kommune Projektet SundhedsKRAM (Kost Rygning Alkohol - Motion) blev afsluttet i Projektet var et samarbejde mellem SET, Skive Kommunes Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg og lokale virksomheder. Hovedformålet var at medvirke til forbedring af den generelle trivsel (herunder kost- og motionsvaner) hos medarbejderne i Skiveegnens virksomheder. Set fra et virksomhedsperspektiv, forventes dette at kunne føre til nedbringelse af bl.a. sygefravær samt til forbedring af produktiviteten pr. medarbejder. Et stort antal lokale virksomheder havde på forhånd givet tilsagn om at deltage i SundhedsKRAM, men da projektet blev en realitet, var den økonomiske krise allerede en realitet. Dette medførte, at en del virksomheder alligevel ikke ønskede at deltage i projektet. Dialogmøder og sundhedssamtaler Der er blevet afholdt 4 dialogmøder pr. deltagende virksomhed. På dialogmøderne blev virksomhedens handlingsplan inden for KRAM-faktorerne udarbejdet. Sundhedstjek De enkelte medarbejdere fik udarbejdet et sundhedstjek med efterfølgende udarbejdelse af sundhedsprofil. Øvrige SundhedsKRAM aktiviteter Skridtkonkurrencer Brugsmeditation Latterkursus Foredrag v/diætist Anne W. Ravn Møde om sund kost. Medarbejderne i de deltagende virksomheder har dog hver især fået stort udbytte af projektets tiltag, der i 2010 bl.a. bestod af: 19

20 Øvrige projekter og aktiviteter Ud over de allerede nævnte projekter og aktiviteter, har SETs medarbejdere deltaget i mange andre sammenhænge i årets løb, lokalt og regionalt. Blandt disse kan nævnes nedenstående. VokseVærket - Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikterne Formålet med Region Midtjyllands projekt VokseVærket er at styrke udviklingen hos iværksættere og mikrovirksomheder (0-10 ansatte) i regionens yder- og landdistrikter, for dermed at skabe og sikre arbejdspladser. SETs erhvervsafdeling har i efteråret besøgt målgruppens virksomheder med henblik på at afdække ønsker og behov. Som en udløber af VokseVærket har SET endvidere etableret netværket Kvinder på Vej (se side 12 Kompetence Net Skive). Derudover deltager centerets konsulenter i en intern læringsdel i form af workshops og netværksgrupper. KompetenceCenter Midt KompetenceCenter Midt er et samarbejde mellem erhvervsskoler, kommuner og erhvervsråd i Skive og Viborg kommuner. Formålet er at skabe En indgang til efter- og videreuddannelse for virksomheder og borgere. SETs konsulenter har tilbuddet med i tasken ved besøg hos virksomhederne, der ligeledes i 2010 har kunnet møde Det Rullende Kompetencecenter, der har været opsøgende i forskellige erhvervsområder. Skive Kommune Med det formål at koordinere indsatsen for vækst og udvikling på Skiveegnen, har SETs medarbejdere et tæt samarbejde med flere af Skive Kommunes afdelinger, bl.a. afd. for By- og Landsbyudvikling og Kultur, uddannelse og markedsføring. SETs landdistriktskonsulent er tovholder på en række konkrete projekter for afd. for By- og Landsbyudvikling. Blandt de mere omfattende projekter er et tværnationalt EU udviklingsprojekt for landdistrikter og arbejdet med at etablere en lokalpark i den sydlige del af Skive kommune. Af øvrige projekter kan nævnes Vestsallingstien, Sundsøre Havn, Skive Kommunes Campus 2020, Naturturisme samt en undersøgelse af, hvor borgerne på Skiveegnen tager hen, når de skal ud i naturen. Skive Kommune benytter endvidere SETs it medarbejder til undervisning i udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider. Skive Guiderne 20

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere