Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter"

Transkript

1 Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen

2 Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt Medlemshvervning 6 Erhvervsservice 7 Iværksættere 8 Turistservice 10 Markedsføring 12 Visionsprocessen 13 SETs Events 14 Kompetence Net Skive 16 Fokusområder 18 Udenlandsk Arbejdskraft 19 SundhedsKRAM 20 Øvrige projekter og aktiviteter 22 Skive City Sekretariat 23 Samarbejdspartnere Sponsorer 24 SETs bestyrelse 26 SETs medarbejdere 2

3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, der ved udgangen af 2010 havde 398 medlemmer fordelt på alle brancher og fra alle dele af Skive kommunes erhvervsliv. Dantherm Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen som et innovativt erhvervsområde og et attraktivt handels- og turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Thise Mejeri Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Grafisk layout: Fredskilde & Sørensen reklame, Skive Foto: Gert Laursen, Jimmy Lind, Thomas Køser, Michael Andersen, Fur Museum, Birgitte Bahat, Regnar Hedegaard 3

4 Indledning v/ formanden, entreprenør Kristen Hedegaard 2010 blev året, hvor Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i daglig tale kaldet SET - for alvor konsoliderede sig som et velfungerende og fuldt integreret erhvervs- og turistcenter, med en stabil og trofast medlemskreds og gode relationer til samarbejdspartnere. Centeret var i starten af 2007 et af de eneste steder i landet, hvor man samlede servicen for handelslivet, erhverv og turisme i én organisation, men vi oplever nu, at andre lader sig inspirere af Skives model. Vi har oplevet et meget højt aktivitetsniveau inden for alle centerets afdelinger og langt de fleste mål i bestyrelsens strategi og i resultatkontrakten med Skive Kommune er nået. Overskrifterne for medarbejdernes virke er medlemspleje, virksomhedskontakt, markedsføring af Skiveeegnen, projektudvikling, iværksættervejledning, drift af netværk, aktiviteter i Skives midtby og betjening af turister en bred pallet af aktiviteter, som er med til at skabe vækst i kommunen. Krise og virksomhedslukninger har været en del af virkeligheden for mange af de etablerede virksomheder. Heldigvis er der nu lys forude, men nogle brancher er stadig ramt af den økonomiske nedtur. Der er heldigvis også virksomheder, der er gået forholdsvis uberørt gennem krisen, og opbakningen til SET er stadig flot. På trods af krise og virksomhedslukninger har centeret fortsat ca. 400 medlemmer. Dertil kommer ca. 125 medlemmer af Skive Handelsstandsforening, som serviceres af SETs handelschef. Vi har oplevet en lille nedgang i antallet af iværksættere, der har søgt vejledning. En undersøgelse foretaget af Børsen viste imidlertid, at selvom der er forholdsvis få, der starter egen virksomhed i Skive kommune, har centerets iværksættere landets bedste overlevelsesrate, målt efter tre år. Som formand for SET, hvor de fleste af disse iværksætter får vejledning, er jeg stolt af dette resultat. Fur Bryghus fortsættes næste side... 4

5 Solcelleanlæg Bestyrelsen præsenterede i 2010 en ny struktur for den fremtidige organisation af turistinformationerne i kommunen. Planen bygger i korthed på, at de nuværende 3 informationssteder (Skive, Fur, Spøttrup Borg) bevares. Desuden etableres en delvis ubemandet turistinformation i Glyngøre. Det nye i forslaget er, at økonomi, ansættelsesforhold og organisation samles under SET. Aktiviteterne i de nuværende turistforeninger berøres ikke af den nye struktur. Planen skal implementeres i 2012, men det forberedende arbejde er allerede gået i gang. Centeret deltog aktivt både før og under KFUM s korpslejr i juli måned, hvor SET var repræsenteret med en bemandet informationsstand. Energibyen Skive har været en tæt samarbejdspartner omkring synliggørelse af Skive som energikommune. Der er bl.a. oprettet et lokalt guidekorps, hvis medlemmer er klar til at fremvise Skive Kommunes bæredygtige tiltag. I sommeren 2010 kårede Kristelig Dagblads læsere Fur som Danmarks skønneste ø. Det kommer ikke bag på os, som kender øen, men det er dejligt, at andre også sætter pris på egnens største turistmagnet. Medlemskontakt I løbet af året har SETs medarbejdere været i personlig kontakt med centerets 398 medlemsvirksomheder. Dels for at holde sig ajour med, hvad der rører sig i den enkelte virksomhed dels for at holde virksomhederne ajour med centerets arbejde og tilbud og tilbyde vejledning. Medarbejdere får en generel snak med virksomheden om centerets arbejdsområder og der gives vejledning ift. forestående markedsindsatser, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt mulighederne for støtte gennem Væksthus Midtjyllands virksomhedsordninger. Derudover sættes fokus på netværk, informationsservices samt diverse sparringsmuligheder. For en del virksomheders vedkommende fører møderne til, at der formidles kontakt til eksterne specialister (Læs mere side 6: Erhvervsservice). Medlemshvervning I forbindelse med målet om fortsat forøgelse af medlemstallet hos SET, har der i løbet af 2010 været følgende aktiviteter: Tlbud om gratis medlemskab til lokale iværksættere Specialtilbud til turistvirksomheder Personlig medlemshvervning hos udvalgte virksomheder Alt i alt en god sæson for turismen på Skiveegnen. Årsberetningen omhandler kun et udsnit af de mange aktiviteter, der forgår på SET. Jeg vil gerne ønske god læselyst og slutte med - på bestyrelsens vegne - at takke virksomheder, turismeaktører, detailhandelen, foreninger og organisationer, der støtter med såvel medlemskab og sponsorater som arbejdskraft. Den målrettede medlemshvervning har givet SETs konsulenter mulighed for at fortælle egnens virksomheder om centerets arbejdsområder, netværk, informationsservice samt om mulighederne for at søge støtte via Væksthus Midtjyllands mange tilskudsordninger. Helledie I er alle med til at gøre Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter slagkraftigt. 5

6 Erhvervsservice For at kunne yde den bedst mulige service er det vigtigt, at Skiveegnens virksomheder kender SETs arbejde og tilbud og at SET kender virksomhederne. Regelmæssig kontakt giver tryghed og tillid uanset om kontakten gælder vækstplaner, organisationsændring eller generationsskifte. Dantherm Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland (VHM) er SETs vigtigste samarbejdspartner i indenfor erhvervsservice. Det tætte samarbejde giver god grobund for at kunne formidle de rette kontakter til de rådgivningsforløb, som mange af egnens virksomheder deltager i. Centerets medarbejdere deltager løbende i Væksthusets orienteringsmøder om aktuelle ordninger og tilskudsmuligheder, således, at de er klædt bedst muligt på til at kunne vejlede egnens virksomheder. Via Væksthusets ordninger kan virksomhederne opnå 50% tilskud til specialrådgivning. Erhvervslokaler SET har et internt register over egnens ledige erhvervslokaler/ejendomme. Registeret bliver ajourført i samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejere og lokale virksomheder, som SET henviser til, når der er interesse for specifikke lokaler. Henvendelserne kommer primært fra iværksættere samt fra eksisterende virksomheder, der ønsker andre lokaler. Vejledning og sparring Blandt de mest efterspurgte emner er: Professionel bestyrelse Produktoptimering- og udvikling Generationsskifte Eksport Optimering af interne processer Uddannelse og efteruddannelse Markedsføring og synliggørelse Markedsudvikling- og strategi Vækst og forretningsudvikling Salg Ledelse og organisation. Øvrige samarbejdspartnere Foruden VHM, samarbejder SET med egnens specialiserede rådgivere, pengeinstitutter og erhvervsskoler for at kunne yde den optimale vejledning. 6

7 Iværksættere Blandt SET s grundfunktioner er vejledning af og sparring med iværksættere. I forhold til landsgennemsnittet for antallet af nyetablerede ligger Skive forholdsvis lavt (Dansk Erhvervfremme). Til gengæld har Skive landets højeste overlevelsesrate efter 3 år (Dagbladet Børsen) et tegn på, at SET giver iværksætterne et solidt fundament inden, under og efter virksomhedsstart. Pro Start Via ordningen Pro Start har SET mulighed for at tilbyde i alt 10 gratis vejledningstimer inden virksomhedsstart. Efter en indledende samtale hos én af SETs tre etableringsvejledere, kan iværksætteren få en henvisning til én eller flere af ProStarts 26 lokale, specialiserede rådgivere, der tilbyder 2 timers gratis rådgivning pr. iværksætter. Rådgiverne er med tilbuddet om gratis timer med til at give egnens iværksættere den bedst mulige start. I 2010 har 79 iværksættere modtaget etableringsvejledning via ProStart. De fleste af disse blev hjulpet godt i gang med drømmen om egen virksomhed. Andre valgte at sætte drømmen på stand by eller helt at droppe idéen. Men fælles for dem alle er, at de fik sparring og kvalificeret vejledning til at træffe beslutningen. En intern undersøgelse af etableringsvejledningen viser, at samtlige iværksættere (100%) er enten tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de har modtaget hos SET. Vækstiværksættere Hvis en iværksætter eller en nyetableret virksomheder fra starten har potentiale for vækst og udvikling, har SETs etableringsvejledere mulighed for at henvise til Væksthus Midtjylland, der kan medfansiere særlige rådgivningsforløb for iværksættere. Iværksætterkursus I 2010 tilbød SET kursusforløb for iværksættere både forår og efterår. Evalueringen fra de i alt 43 deltagerne gav fine karakterer til såvel kursusrammerne som undervisningen fra de lokale rådgivere. I lighed med trenden for SETs individuelle iværksættervejledninger i ProStart ordning, var kursusdeltagerne overvejende konsulenter og repræsentanter fra servicefagene. Uge 46 - National iværksætteruge SET var medarrangør af 3 velbesøgte arrangementer i forbindelse med den nationale iværksætteruge, Uge 46 : Iværksættermesse (52 udstillere) Realiser din drøm (400 elever fra erhvervsskolerne) Etablering af Netværket Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer. 7

8 Turismeservice Turistbureauet Bureauets primære aktivitet er servicering af turister og lokale borgere, hvilket sker under mottoet Det gode værtsskab. Ud over servicering af kunder arbejder bureauets medarbejdere løbende med udvikling og videreudvikling af projekter, idéer og markedsføringsmateriale, som f.eks. cykelpakker, foldere, SETs hjemmeside og ikke mindst turistbrochuren VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. I vinterhalvåret afvikler turistafdelingen kurser, aktiviteter og møder for og med Skiveegnens turismeaktører. Statistik Antal besøgende Bureauet i Skive havde i 2010 en fremgang i besøgstallet på 12,1%. Besøgstallet på turistinformation på Fur var ca og Spøttrup Borg havde gæster. SET har allerede intensiveret og struktureret samarbejdet med medarbejderne på egnens tre turistinformationer bl.a. i form af fælles orienterings- og evalueringsmøder før og efter turistsæsonen, ligesom der afholdes regelmæssige møder med egnens 4 turistforeninger. Den nye turismestruktur vil blive implementeret i løbet af 2011 og træde i kraft primo Fælles regionalt fodslaw Med henblik på et tættere samarbejde på tværs i regionen, deltager SET i møder med Region Midtjylland samt med medarbejdere fra nabodestinationer. SET deltager ligeledes aktivt i samarbejdet mellem de 10 Limfjordskommuner med henblik på at opnå større fokus på Limfjorden som turistmål. Overnatningstal Til trods for, at det samlede antal besøgende på Skiveegnen var stigende i 2010, kunne der konstateres et lille fald i det samlede antal overnatninger på egnen. Dette til trods for, at tallene for hotel/vandrehjems overnatninger var steget med 4% og havneovernatninger viste status quo i forhold til Fælles lokalt fodslaw I efteråret blev både Skive Kommunes turismepolitik og SETs turismestrategi offentliggjort. Tilsammen udstikker de to dokumenter rammerne for den fremtidige struktur for såvel betjening af turister som de mere overordnede mål. 8

9 VisitSkive Fur Glyngøre Skive Spøttrup Der er ingen tvivl om, at stadig flere turister søger informationer digitalt, men det er absolut ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker et trykt brochure i hånden, når de når frem til destinationen. Tværtimod er der kun positive tilbagemeldinger om VisitSkive fra turister og gæster (se side 10 Markedsføring). Brochuren distribueres til hele landet. Det digitale turistbureau Fremtidens turister vil i høj grad bruge de digitale medier til at skaffe sig relevante oplysninger om turistmål. SETs medarbejdere holder sig ajour med denne udvikling via møder og kurser, ligesom der arbejdes hen imod en digitalisering af stadig flere turistmæssige aktiviteter. Probus SET er sammen med 4 lokale aktører - med i det fælleskommunale Probussamarbejde, der via fælles markedsføring skal tiltrække grupperejser fra Tyskland. Markedsføringen gav i 2010 en forøgelse af tyske grupperejser på mere end 10%. Cykelturisme SET oplevede igen i 2010 stor interesse for cykelferie og der udvikles løbende færdige pakketure, ligesom bureauet arrangerer individuelle ture efter ønske. Souvenirs Bureauet sælger bl.a. små Skivesouvenirs, lokal glaskunst og naturligvis SETs egen kryddersnaps, Sallingpigens Snaps. Snapsen er blevet en stor succes, der især omkring påske og i julemåneden sælger godt. Turismens Dag - Oplev Danmark SET deltog som lokal koordinator på Turismens Dag, hvor VisitDenmark og Foreningen Danske Turistforeninger ønskede at sætte fokus på den lokale turisme. Målet var at få lokalbefolkningen ud og opleve Danmark som ferieland, for derved at øge loyaliteten og være ambassadører for eget område. 24 lokale virksomheder deltog og fik del i den store nationale markedsføring af dagen. 9

10 Markedsføring Det er SETs mål, at iværksættere, medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere, egnens borgere samt offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om SETs arbejde og tilbud. VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup SETs turistbrochure har skiftet navn til VistSkive, Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. Titlen refererer til egnens fire hoveddestinationer og er samtidig et signal om gæstfrihed, idet ordet visit- i stigende grad anvendes i både ind- og udland. Brochuren (der er trykt i eksemplarer) havde bl.a. fokus på aktiviteter til lands og til vands, geocaching og cykelferie. Specialfoldere For at skabe større genkendelighed, fik centerets nye små specialfoldere om de mest efterspurgte emner (bl.a. Bed & Breakfast, kunsthåndværk, lystfiskeri og cykelferie) nyt layout, der ligger tæt op af VisitSkive. SET og Skive City fik i 2010 ny fælles portal. Portalen indeholder ca sider om centret, erhverv, turisme og handel samt en flersproget sektion for tilflyttere/ udenlandsk arbejdskraft. Hjemmesiden skal fungere som videnbank for såvel centerets medarbejdere som for turisterhvervet og gæster udefra for iværksættere og lokale erhvervsvirksomheder og for Skives butikker og deres kunder fra nær og fjern. SET News Centerets nyhedsbrev fik i 2010 nyt layout og det første SET News blev kombineret med et indstik, som led i en større hvervekampagne (se side 5 medlemshvervning). SET News udkommer fortsat 6 gange årligt i et oplag på 950 stk, der distribueres til medlemmer og samarbejdspartnere. Erhvervsguiden Hvem Gør Hvad HGH 2010/2011 indeholder 271 virksomhedsprofiler. Guiden er distribueret til medlemmer, annoncører og diverse samarbejdspartnere. Orientering om SET SETs formand og medarbejdere har i det forløbne år ved adskillige lejligheder orienteret om centerets organisation og arbejde samt synergieffekten ved at have samlet erhverv, turisme og handel. Dette er bl.a. sket hos private og offentlige foreninger og organisationer, kommuner, jobcentre og erhvervsskoler såvel lokalt som regionalt. Messedeltagelse Sammen med lokale turistaktører deltog SET på feriemesserne i BellaCenter og MCH. De to messer havde tilsammen over gæster, der viste stor interesse for Skiveegnen. SET, Skive Kommune og 3 lokale virksomheder profilerede Skiveegnen på DSE messen i Aalborg. Messen fungerer som visitkort for såvel udstillere som ingeniørstuderende og teknikere, der søger praktikplads, job m.m. De studerende var meget interesserede, hvilket gav mange konkrete samtaler. Annoncering SETs aktiviteter, kurser og møder har i årets løb været annonceret i bl.a. Skive Folkeblad, lokale ugeaviser, Jyllands Posten, Berlingske, midtjyske distriktsaviser, lokale og regionale turistaviser og Rundt om Skive. 10

11 SEE 20:10 I forbindelse med korpslejren blev der udgivet en fælles avis om Skiveegnen. De eksemplarer blev husstandsomdelt på Skiveegnen og udleveret til de mange tusinde spejdere. Korpslejren gav utrolig stor og meget positiv national omtale af Skiveegnen. Salling Sport Salling Sport fik massiv mediedækning via radio, trykte medier, regional annoncering, SETs hjemmeside og via flyers på feriemesserne og på SEE 20:10. Mediedækning Ud over anden omtale i medierne, har SET i 2010 udsendt ca. 60 pressemeddelelser om centerets aktuelle aktiviteter og projekter d.v.s. i gennemsnit én pr. uge året rundt. Ud over omtale i Skive Folkeblad og de lokale ugeaviser og elektroniske medier, har SET fået omtale i bl.a. DR Midt og Vest, TV MidtVest, TV Skive, TV Twilight, VisitDenmarks elektroniske nyhedsbrev, Børsen m.fl. KFUM korpslejr 11

12 Visionsprocessen Skive Kommune Thise Mejeri Skive Kommunes Visionsproces blev afsluttet ultimo SET havde i 2010 fortsat projekter, der har modtaget støtte fra Visionspuljen blandt andet følgende: Kæde- og produktudvikling: Sallings kyster 8 nye temaruter, samlet kaldet Oplevelser - som perler på en snor : I Sallingpigens fodspor Energiruten Margueritruten Herregårde og klostre Geologiruten Forfatterruten Mælkeruten Industriruten. Turistbureauet har udgivet et samlet oversigtskort, der sammen med de enkelte rutebeskrivelser findes på dansk, engelsk og tysk. Torve- og Kræmmermarked SET står som arrangør af de 5 årlige fødevare- og kunsthåndværksmarkeder på Posthustorvet i Skive. Markederne har trofaste stadeholdere og er yderst velbesøgte. Som noget nyt, var markedet i 2010 udvidet med en kræmmerafdeling. Iværksætterhus i Skive Det er SETs vurdering, at der er behov for lokale iværksættermiljøer for at kunne tiltrække nye virksomheder og for at styrke iværksættere og nyere virksomheder. I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, arbejder SET derfor aktuelt med planerne for etablering af et iværksætterhus i Skive. Iværksætterhuset forventes at få en tæt kobling til SET og centerets mange tilbud til iværksættere. Netværk for oplevelsesøkonomi SET er tovholder i forbindelse med etablering af et tværfagligt netværk, hvor virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner samt turismeaktører, på tværs af størrelse og brancher, kan mødes i en fælles interesse for udvikling og vækst af turisterhvervet på Skive egnen. Netværk for oplevelsesøkonomi er en del af SETs paraply Kompetence Net Skive (se side 15 KNS). Fur Museum Alexandra Instituttet / ikraft Alexandra Instituttet og Projektet ikraft har som formål at optimere brugen af IT i de vestjyske virksomheder. I det forløbne år har projektets eksterne specialkonsulenter bl.a. haft fokus på den tværkommunale indsats Moving Metal, på projektudvikling og på turisterhvervets muligheder for øget anvendelse af IT. Jenle 12

13 SET events Ud over de andet steds nævnte netværk, kurser, projekter og aktiviteter, inviterer SET medlemmer og andre interesserede til at deltage i kortere dags- eller aftenmøder med fokus på et relevant emne. Møderne holdes oftest i samarbejde med lokale sponsorer og med lokale indlægsholdere. Blandt møderne i 2010 var nedennævnte, der havde i alt ca. 250 deltagere. Er din hjemmeside synlig? Søgemaskineoptimering (SEO) og tips til at få en synlig hjemmeside. Ejerskifte Fokus på ejer/generationsskifte. CSR Fokus på virksomhedens sociale ansvar. Den Digitale Værktøjskasse Specielt med fokus på turisterhvervets synliggørelse på nettet. Sundhed og sundhedsledelse Målrettet for virksomhedsledere og HR ansvarlige. Fundraising og sponsorater Hvordan skaffer man midler til sit næste projekt. E-business Fokus på online markedsføring samt forretnings it. Opgaver for Skive Kommune Orientering om Skive Kommunes anlægsprojekter for

14 Kompetence Net Skive (KNS) Et af SETs vigtigste indsatsområder er at skabe rammerne for, at egnens virksomheder og iværksættere kan gøre brug af hinandens viden og kompetencer. Dette sker bl.a. i de 7 KNS netværk. Ledelsesnetværk LederVækst Netværkets medlemmer er mellemledere og ledere, der via netværket får sat fokus på deres personlige udvikling. Der afholdes 4 årlige møder. Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer Som en udløber af projektet Vokse Værket, har SET - i samarbejde med Landbo Limfjord etableret et nyt netværk for kvindelige iværksættere / virksomhedsejere. På de 4 årlige møder vil der blive sat særligt fokus på den individuelle, personlige udvikling og på de særlige behov og ønsker, som selvstændige kvinder har. Læs mere side 20 VokseVærket og side 7 iværksættere. Ejerledernetværket Ejerledernetværket holder 6 årlige møder, der er præget af stor fortrolighed og gensidig åbenhed. Netværket har fokus på tæt samarbejde i og udenfor netværket. Godt i gang Netværket er målrettet virksomheder over 3 år, der er på vej ind i næste fase med ansatte og udvikling og deraf følgende udfordringer. Der sættes fokus på såvel ledelse som den enkeltes holdninger og vaner som leder. Netværket holder 4 årlige møder. Dantherm Iværksætternetværk Dantherm Iværksætternettet Netværket er målrettet iværksættervirksomheder, der er op til 3 år. Iværksætternettet har fokus på at vise deltagerne forskellige Veje til Vækst. Der afholdes 4 årlige møder. 14

15 Branchenetværk KNS Netværk for oplevelsesøkonomi Der har været afholdt kick-off møde i det nye tværfaglige netværk for små og mellemstore virksomheder, der har interesse i at arbejde sammen om at styrke turismen som erhverv på Skiveegnen. Netværket forventes endeligt etableret primo 2011 og få sin styrke ved at have medlemmer på tværs af virksomhedsstørrelse og branche. LEAN netværket Netværkets medlemmer er ansatte, mellemledere og ledere, der dagligt arbejder med Lean i virksomheden. Ved mødernes udveksles erfaringer - og deltagerne bruger hinanden som sparringspartnere både under og mellem møderne. Øvrige netværk Inspirationsforum På møderne mellem SET og Skive-egnens 4 turistforeninger (Skive Turistforening, Spøttrup Turistforening, Fursund Turistforening, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening) udvekslet nyt fra de fire områder med henblik på samarbejde og koordinering. I 2010 har et af de centrale emner i dette forum helt naturligt været kommunens samlede turismestruktur og -politik. AC Netværket SET er medarrangør af møderne i det tværfaglige netværk for akademikere i Midt- og Vestjylland. Ved de kvartalsvise møder lægges der vægt på såvel det faglige som netværksdelen, da flertallet af medlemmer kommer fra virksomheder med kun en enkelt eller få akademikere. 15

16 Fokusområder I 2010 havde SET specielt fokus på nedenstående projekter indenfor turismeområdet: Salling Sport SETs turismeprojekt, Salling Sport, har fokus på aktiv ferie for familier med teenagere. Salling Sport afvikles i samarbejde med lokale foreninger, klubber og turismeaktører samt Skive Ungdomsskole. Årets nyhed var ungetræf hver aften i 6 sommeruger samt multimedie værksteder 6 centrale steder i kommunen. Med ca. 850 deltagere var konceptet med at samle de unge uden forældrene en stor succes. Projektet havde en fremtrædende plads på Skiveegnens stande på de to store feriemesser og blev ligeledes promoveret på korpslejren SEE 20:10. Salling Sport er startet via midler fra Visionspuljen (se side 12). 7 havne Et af SETs fokusområder er udvikling af og samarbejde imellem - kommunens 7 havne. Udviklingsmulighederne i de lokale havne indtænkes naturligt i det fælleskommunale Netværk Limfjordens storstilede projekt, der har som mål at pege på udviklingsmuligheder i de godt 40 Limfjordshavne. SET deltager aktivt i dette projekt, der har 3 hovedmål Havnene som service- og modtageapparat, Havnene som kulturformidlere og Havnene som attraktion. Arbejdet i Netværk Limfjorden koordineres med Skive Kommunes Afd. for By- og Landsbyudvikling. SEE 20:10 Årets største turistbegivenhed var uden sammenligning KFUMs korpslejr, SEE 20:10. SET deltog aktivt i de lokale forberedelser og havde ligeledes en full-service turistinformation på lejren. Tilbagemeldingerne fra såvel handelslivet som turistaktørerne var yderst positive og de mange besøgende på turistinformationen viste stor interesse for Skiveegnen som feriedestination. KFUM Spejderne deltog aktivt på SETs stand på feriemesser for at promovere SEE 20:10. 16

17 Erhvervsturisme Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Energibyen Skive har etableret flere særdeles inspirerende samarbejder om erhvervsturisme. Disse samarbejder har i 2010 primært fokuseret på nedenstående projekter med fokus på turisme og klima/energi. Køb en bæredygtig Skive af Danmark I forbindelse med uddannelse af et lokalt guidekorps, har SET været primus motor i uddannelsen af 8 energiguider, der skal præsentere Skive kommunes energi- og bæredygtige for erhvervsdelegationer, turister, skoler, foreninger og udenlandske besøgende. Samsø-Skive Energisafari SET og Energibyen Skive har etableret et formelt samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Samsø Energiakademi. Samsø er førende indenfor besøgsvirksomhed på energi- og klimaområdet og modtager hvert år op mod 5000 gæster, der kommer til øen for at se og høre de danske erfaringer. Med støtte fra Midtjysk Turisme, vil der blive udbudt samlede energi- og klimature, hvorved Samsøs mange erhvervsturister får mulighed for også at besøge Skive og dermed øge udbyttet af deres ophold. Projektet løber indtil sommeren Energiguiderne (der er en integreret del af Skive Guiderne) skal fremover indgå i en mere offensiv markedsføring af kommunen overfor erhvervsturister. SET har udviklet en række ture, der kan findes på SETs og kommunens hjemmesider, ligesom der vil blive udarbejdet en folder, der skal sendes til potentielle kommuner og virksomheder. Projekt Køb en bæredygtig Skive af Danmark er et samarbejde mellem SET, Midtjysk Turisme, Energibyen Skive og projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Skive Guiderne Skive Guiderne 17

18 Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet er et formaliseret samarbejde mellem SET, Skive og Viborg Kommuner og VIBORGegnens Erhvervsråd. Hovedformålet er at styrke arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg kommuner. Den ene af 3 projektledere er ansat hos SET i projektperioden. Projektet har i det forgangne år haft over mindst 800 personer gennem tælleapparaterne hvoraf hovedparten var arbejdskraftindvandrere. Blandt projektets udadvendte aktiviteter var: Skive International Cafe Russisk jul i Viborg Skive International Days Informationsmøde om SKAT Danskkursus for polske kvinder Arbejdsmiljøforhold i landbruget. Blandt projektets øvrige aktiviteter var: Dialogmøde med bl.a. beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Region Midtjylland og lokale virksomheder. Facebookgruppe Skive International Samarbejde med og mellem lokale genbrugsbutikker Oprettelse af lokalt guidekorps (se også side 21 Øvrige projekter og side 17 fokusområder) Etablering af Idrætsambassadører i lokale foreninger Udarbejdelse og ajourføring af 5-sproget tilflytterhjemmeside på Møder i de tre lokale backup netværk: ModtageNetværket, KommuneNetværket, Virksomheds- Netværket. Spørgeskemaundersøgelser Projektet gennemførte i 2010 to undersøgelser med det formål at forbedre modtagelsen af de fremtidige internationale medarbejdere. En gruppe internationale borgeres gav Skive Kommune gode karakterer i forbindelse med modtagelsen i Skive. Tilflytterhjemmeside Et antal virksomheder svarede på et spørgeskema vedr. anvendelse af international arbejdskraft. Forlængelse af projektet Der har fra alle sider været stor tilfredshed med projektet. SET og Skive Kommune har derfor forlænget den lokale del af projektet med 4 måneder, som projektlederen skal bruge til at forankre projektets delelementer og konkrete resultater lokalt primært hos Skive Kommune, sekundært hos Sprogskolen og SET. 18

19 Projekt Sunde arbejdspladser i Skive kommune Projektet SundhedsKRAM (Kost Rygning Alkohol - Motion) blev afsluttet i Projektet var et samarbejde mellem SET, Skive Kommunes Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg og lokale virksomheder. Hovedformålet var at medvirke til forbedring af den generelle trivsel (herunder kost- og motionsvaner) hos medarbejderne i Skiveegnens virksomheder. Set fra et virksomhedsperspektiv, forventes dette at kunne føre til nedbringelse af bl.a. sygefravær samt til forbedring af produktiviteten pr. medarbejder. Et stort antal lokale virksomheder havde på forhånd givet tilsagn om at deltage i SundhedsKRAM, men da projektet blev en realitet, var den økonomiske krise allerede en realitet. Dette medførte, at en del virksomheder alligevel ikke ønskede at deltage i projektet. Dialogmøder og sundhedssamtaler Der er blevet afholdt 4 dialogmøder pr. deltagende virksomhed. På dialogmøderne blev virksomhedens handlingsplan inden for KRAM-faktorerne udarbejdet. Sundhedstjek De enkelte medarbejdere fik udarbejdet et sundhedstjek med efterfølgende udarbejdelse af sundhedsprofil. Øvrige SundhedsKRAM aktiviteter Skridtkonkurrencer Brugsmeditation Latterkursus Foredrag v/diætist Anne W. Ravn Møde om sund kost. Medarbejderne i de deltagende virksomheder har dog hver især fået stort udbytte af projektets tiltag, der i 2010 bl.a. bestod af: 19

20 Øvrige projekter og aktiviteter Ud over de allerede nævnte projekter og aktiviteter, har SETs medarbejdere deltaget i mange andre sammenhænge i årets løb, lokalt og regionalt. Blandt disse kan nævnes nedenstående. VokseVærket - Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikterne Formålet med Region Midtjyllands projekt VokseVærket er at styrke udviklingen hos iværksættere og mikrovirksomheder (0-10 ansatte) i regionens yder- og landdistrikter, for dermed at skabe og sikre arbejdspladser. SETs erhvervsafdeling har i efteråret besøgt målgruppens virksomheder med henblik på at afdække ønsker og behov. Som en udløber af VokseVærket har SET endvidere etableret netværket Kvinder på Vej (se side 12 Kompetence Net Skive). Derudover deltager centerets konsulenter i en intern læringsdel i form af workshops og netværksgrupper. KompetenceCenter Midt KompetenceCenter Midt er et samarbejde mellem erhvervsskoler, kommuner og erhvervsråd i Skive og Viborg kommuner. Formålet er at skabe En indgang til efter- og videreuddannelse for virksomheder og borgere. SETs konsulenter har tilbuddet med i tasken ved besøg hos virksomhederne, der ligeledes i 2010 har kunnet møde Det Rullende Kompetencecenter, der har været opsøgende i forskellige erhvervsområder. Skive Kommune Med det formål at koordinere indsatsen for vækst og udvikling på Skiveegnen, har SETs medarbejdere et tæt samarbejde med flere af Skive Kommunes afdelinger, bl.a. afd. for By- og Landsbyudvikling og Kultur, uddannelse og markedsføring. SETs landdistriktskonsulent er tovholder på en række konkrete projekter for afd. for By- og Landsbyudvikling. Blandt de mere omfattende projekter er et tværnationalt EU udviklingsprojekt for landdistrikter og arbejdet med at etablere en lokalpark i den sydlige del af Skive kommune. Af øvrige projekter kan nævnes Vestsallingstien, Sundsøre Havn, Skive Kommunes Campus 2020, Naturturisme samt en undersøgelse af, hvor borgerne på Skiveegnen tager hen, når de skal ud i naturen. Skive Kommune benytter endvidere SETs it medarbejder til undervisning i udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider. Skive Guiderne 20

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Nr. 2 april 2011. Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0. Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur

Nr. 2 april 2011. Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0. Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur Nr. 2 april 2011 Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0 Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Bæredygtig vækst - vejen mod Skiveegnen

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Innovation at gøre ting på en ny måde

Innovation at gøre ting på en ny måde Nr. 3 Juni 2010 Innovation at gøre ting på en ny måde I Fremmedordbogen står der om innovation: Fornyelse, forbedring, forsknings- og idéudviklingsarbejde Måske er begreberne innovation og at være innovativ

Læs mere

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 14 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Service, eks. virksomheder 9 Service, iværksættere 11

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring Nr. 2 April 2010 Brug internettet aktivt til kommunikation, markedsføring og salg Et af tidens varmeste emner er, hvordan man bedst muligt udnytter internettets mange muligheder til at skabe kontakt til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Erhvervsturisme i Energibyen Skive

Erhvervsturisme i Energibyen Skive Nr. 7 December 2009 Erhvervsturisme i Energibyen Skive Skives udnævnelse til Energiby rummer et hidtil uudnyttet potentiale for turisme, som Erhvervs- og Turistcenteret nu er i gang med at bearbejde, idet

Læs mere

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre Nr. 3 juni 2011 Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Iværksætteriet slår gnister -

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere