Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter"

Transkript

1 Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen

2 Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt Medlemshvervning 6 Erhvervsservice 7 Iværksættere 8 Turistservice 10 Markedsføring 12 Visionsprocessen 13 SETs Events 14 Kompetence Net Skive 16 Fokusområder 18 Udenlandsk Arbejdskraft 19 SundhedsKRAM 20 Øvrige projekter og aktiviteter 22 Skive City Sekretariat 23 Samarbejdspartnere Sponsorer 24 SETs bestyrelse 26 SETs medarbejdere 2

3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, der ved udgangen af 2010 havde 398 medlemmer fordelt på alle brancher og fra alle dele af Skive kommunes erhvervsliv. Dantherm Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen som et innovativt erhvervsområde og et attraktivt handels- og turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Thise Mejeri Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Grafisk layout: Fredskilde & Sørensen reklame, Skive Foto: Gert Laursen, Jimmy Lind, Thomas Køser, Michael Andersen, Fur Museum, Birgitte Bahat, Regnar Hedegaard 3

4 Indledning v/ formanden, entreprenør Kristen Hedegaard 2010 blev året, hvor Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i daglig tale kaldet SET - for alvor konsoliderede sig som et velfungerende og fuldt integreret erhvervs- og turistcenter, med en stabil og trofast medlemskreds og gode relationer til samarbejdspartnere. Centeret var i starten af 2007 et af de eneste steder i landet, hvor man samlede servicen for handelslivet, erhverv og turisme i én organisation, men vi oplever nu, at andre lader sig inspirere af Skives model. Vi har oplevet et meget højt aktivitetsniveau inden for alle centerets afdelinger og langt de fleste mål i bestyrelsens strategi og i resultatkontrakten med Skive Kommune er nået. Overskrifterne for medarbejdernes virke er medlemspleje, virksomhedskontakt, markedsføring af Skiveeegnen, projektudvikling, iværksættervejledning, drift af netværk, aktiviteter i Skives midtby og betjening af turister en bred pallet af aktiviteter, som er med til at skabe vækst i kommunen. Krise og virksomhedslukninger har været en del af virkeligheden for mange af de etablerede virksomheder. Heldigvis er der nu lys forude, men nogle brancher er stadig ramt af den økonomiske nedtur. Der er heldigvis også virksomheder, der er gået forholdsvis uberørt gennem krisen, og opbakningen til SET er stadig flot. På trods af krise og virksomhedslukninger har centeret fortsat ca. 400 medlemmer. Dertil kommer ca. 125 medlemmer af Skive Handelsstandsforening, som serviceres af SETs handelschef. Vi har oplevet en lille nedgang i antallet af iværksættere, der har søgt vejledning. En undersøgelse foretaget af Børsen viste imidlertid, at selvom der er forholdsvis få, der starter egen virksomhed i Skive kommune, har centerets iværksættere landets bedste overlevelsesrate, målt efter tre år. Som formand for SET, hvor de fleste af disse iværksætter får vejledning, er jeg stolt af dette resultat. Fur Bryghus fortsættes næste side... 4

5 Solcelleanlæg Bestyrelsen præsenterede i 2010 en ny struktur for den fremtidige organisation af turistinformationerne i kommunen. Planen bygger i korthed på, at de nuværende 3 informationssteder (Skive, Fur, Spøttrup Borg) bevares. Desuden etableres en delvis ubemandet turistinformation i Glyngøre. Det nye i forslaget er, at økonomi, ansættelsesforhold og organisation samles under SET. Aktiviteterne i de nuværende turistforeninger berøres ikke af den nye struktur. Planen skal implementeres i 2012, men det forberedende arbejde er allerede gået i gang. Centeret deltog aktivt både før og under KFUM s korpslejr i juli måned, hvor SET var repræsenteret med en bemandet informationsstand. Energibyen Skive har været en tæt samarbejdspartner omkring synliggørelse af Skive som energikommune. Der er bl.a. oprettet et lokalt guidekorps, hvis medlemmer er klar til at fremvise Skive Kommunes bæredygtige tiltag. I sommeren 2010 kårede Kristelig Dagblads læsere Fur som Danmarks skønneste ø. Det kommer ikke bag på os, som kender øen, men det er dejligt, at andre også sætter pris på egnens største turistmagnet. Medlemskontakt I løbet af året har SETs medarbejdere været i personlig kontakt med centerets 398 medlemsvirksomheder. Dels for at holde sig ajour med, hvad der rører sig i den enkelte virksomhed dels for at holde virksomhederne ajour med centerets arbejde og tilbud og tilbyde vejledning. Medarbejdere får en generel snak med virksomheden om centerets arbejdsområder og der gives vejledning ift. forestående markedsindsatser, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt mulighederne for støtte gennem Væksthus Midtjyllands virksomhedsordninger. Derudover sættes fokus på netværk, informationsservices samt diverse sparringsmuligheder. For en del virksomheders vedkommende fører møderne til, at der formidles kontakt til eksterne specialister (Læs mere side 6: Erhvervsservice). Medlemshvervning I forbindelse med målet om fortsat forøgelse af medlemstallet hos SET, har der i løbet af 2010 været følgende aktiviteter: Tlbud om gratis medlemskab til lokale iværksættere Specialtilbud til turistvirksomheder Personlig medlemshvervning hos udvalgte virksomheder Alt i alt en god sæson for turismen på Skiveegnen. Årsberetningen omhandler kun et udsnit af de mange aktiviteter, der forgår på SET. Jeg vil gerne ønske god læselyst og slutte med - på bestyrelsens vegne - at takke virksomheder, turismeaktører, detailhandelen, foreninger og organisationer, der støtter med såvel medlemskab og sponsorater som arbejdskraft. Den målrettede medlemshvervning har givet SETs konsulenter mulighed for at fortælle egnens virksomheder om centerets arbejdsområder, netværk, informationsservice samt om mulighederne for at søge støtte via Væksthus Midtjyllands mange tilskudsordninger. Helledie I er alle med til at gøre Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter slagkraftigt. 5

6 Erhvervsservice For at kunne yde den bedst mulige service er det vigtigt, at Skiveegnens virksomheder kender SETs arbejde og tilbud og at SET kender virksomhederne. Regelmæssig kontakt giver tryghed og tillid uanset om kontakten gælder vækstplaner, organisationsændring eller generationsskifte. Dantherm Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland (VHM) er SETs vigtigste samarbejdspartner i indenfor erhvervsservice. Det tætte samarbejde giver god grobund for at kunne formidle de rette kontakter til de rådgivningsforløb, som mange af egnens virksomheder deltager i. Centerets medarbejdere deltager løbende i Væksthusets orienteringsmøder om aktuelle ordninger og tilskudsmuligheder, således, at de er klædt bedst muligt på til at kunne vejlede egnens virksomheder. Via Væksthusets ordninger kan virksomhederne opnå 50% tilskud til specialrådgivning. Erhvervslokaler SET har et internt register over egnens ledige erhvervslokaler/ejendomme. Registeret bliver ajourført i samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejere og lokale virksomheder, som SET henviser til, når der er interesse for specifikke lokaler. Henvendelserne kommer primært fra iværksættere samt fra eksisterende virksomheder, der ønsker andre lokaler. Vejledning og sparring Blandt de mest efterspurgte emner er: Professionel bestyrelse Produktoptimering- og udvikling Generationsskifte Eksport Optimering af interne processer Uddannelse og efteruddannelse Markedsføring og synliggørelse Markedsudvikling- og strategi Vækst og forretningsudvikling Salg Ledelse og organisation. Øvrige samarbejdspartnere Foruden VHM, samarbejder SET med egnens specialiserede rådgivere, pengeinstitutter og erhvervsskoler for at kunne yde den optimale vejledning. 6

7 Iværksættere Blandt SET s grundfunktioner er vejledning af og sparring med iværksættere. I forhold til landsgennemsnittet for antallet af nyetablerede ligger Skive forholdsvis lavt (Dansk Erhvervfremme). Til gengæld har Skive landets højeste overlevelsesrate efter 3 år (Dagbladet Børsen) et tegn på, at SET giver iværksætterne et solidt fundament inden, under og efter virksomhedsstart. Pro Start Via ordningen Pro Start har SET mulighed for at tilbyde i alt 10 gratis vejledningstimer inden virksomhedsstart. Efter en indledende samtale hos én af SETs tre etableringsvejledere, kan iværksætteren få en henvisning til én eller flere af ProStarts 26 lokale, specialiserede rådgivere, der tilbyder 2 timers gratis rådgivning pr. iværksætter. Rådgiverne er med tilbuddet om gratis timer med til at give egnens iværksættere den bedst mulige start. I 2010 har 79 iværksættere modtaget etableringsvejledning via ProStart. De fleste af disse blev hjulpet godt i gang med drømmen om egen virksomhed. Andre valgte at sætte drømmen på stand by eller helt at droppe idéen. Men fælles for dem alle er, at de fik sparring og kvalificeret vejledning til at træffe beslutningen. En intern undersøgelse af etableringsvejledningen viser, at samtlige iværksættere (100%) er enten tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de har modtaget hos SET. Vækstiværksættere Hvis en iværksætter eller en nyetableret virksomheder fra starten har potentiale for vækst og udvikling, har SETs etableringsvejledere mulighed for at henvise til Væksthus Midtjylland, der kan medfansiere særlige rådgivningsforløb for iværksættere. Iværksætterkursus I 2010 tilbød SET kursusforløb for iværksættere både forår og efterår. Evalueringen fra de i alt 43 deltagerne gav fine karakterer til såvel kursusrammerne som undervisningen fra de lokale rådgivere. I lighed med trenden for SETs individuelle iværksættervejledninger i ProStart ordning, var kursusdeltagerne overvejende konsulenter og repræsentanter fra servicefagene. Uge 46 - National iværksætteruge SET var medarrangør af 3 velbesøgte arrangementer i forbindelse med den nationale iværksætteruge, Uge 46 : Iværksættermesse (52 udstillere) Realiser din drøm (400 elever fra erhvervsskolerne) Etablering af Netværket Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer. 7

8 Turismeservice Turistbureauet Bureauets primære aktivitet er servicering af turister og lokale borgere, hvilket sker under mottoet Det gode værtsskab. Ud over servicering af kunder arbejder bureauets medarbejdere løbende med udvikling og videreudvikling af projekter, idéer og markedsføringsmateriale, som f.eks. cykelpakker, foldere, SETs hjemmeside og ikke mindst turistbrochuren VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. I vinterhalvåret afvikler turistafdelingen kurser, aktiviteter og møder for og med Skiveegnens turismeaktører. Statistik Antal besøgende Bureauet i Skive havde i 2010 en fremgang i besøgstallet på 12,1%. Besøgstallet på turistinformation på Fur var ca og Spøttrup Borg havde gæster. SET har allerede intensiveret og struktureret samarbejdet med medarbejderne på egnens tre turistinformationer bl.a. i form af fælles orienterings- og evalueringsmøder før og efter turistsæsonen, ligesom der afholdes regelmæssige møder med egnens 4 turistforeninger. Den nye turismestruktur vil blive implementeret i løbet af 2011 og træde i kraft primo Fælles regionalt fodslaw Med henblik på et tættere samarbejde på tværs i regionen, deltager SET i møder med Region Midtjylland samt med medarbejdere fra nabodestinationer. SET deltager ligeledes aktivt i samarbejdet mellem de 10 Limfjordskommuner med henblik på at opnå større fokus på Limfjorden som turistmål. Overnatningstal Til trods for, at det samlede antal besøgende på Skiveegnen var stigende i 2010, kunne der konstateres et lille fald i det samlede antal overnatninger på egnen. Dette til trods for, at tallene for hotel/vandrehjems overnatninger var steget med 4% og havneovernatninger viste status quo i forhold til Fælles lokalt fodslaw I efteråret blev både Skive Kommunes turismepolitik og SETs turismestrategi offentliggjort. Tilsammen udstikker de to dokumenter rammerne for den fremtidige struktur for såvel betjening af turister som de mere overordnede mål. 8

9 VisitSkive Fur Glyngøre Skive Spøttrup Der er ingen tvivl om, at stadig flere turister søger informationer digitalt, men det er absolut ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker et trykt brochure i hånden, når de når frem til destinationen. Tværtimod er der kun positive tilbagemeldinger om VisitSkive fra turister og gæster (se side 10 Markedsføring). Brochuren distribueres til hele landet. Det digitale turistbureau Fremtidens turister vil i høj grad bruge de digitale medier til at skaffe sig relevante oplysninger om turistmål. SETs medarbejdere holder sig ajour med denne udvikling via møder og kurser, ligesom der arbejdes hen imod en digitalisering af stadig flere turistmæssige aktiviteter. Probus SET er sammen med 4 lokale aktører - med i det fælleskommunale Probussamarbejde, der via fælles markedsføring skal tiltrække grupperejser fra Tyskland. Markedsføringen gav i 2010 en forøgelse af tyske grupperejser på mere end 10%. Cykelturisme SET oplevede igen i 2010 stor interesse for cykelferie og der udvikles løbende færdige pakketure, ligesom bureauet arrangerer individuelle ture efter ønske. Souvenirs Bureauet sælger bl.a. små Skivesouvenirs, lokal glaskunst og naturligvis SETs egen kryddersnaps, Sallingpigens Snaps. Snapsen er blevet en stor succes, der især omkring påske og i julemåneden sælger godt. Turismens Dag - Oplev Danmark SET deltog som lokal koordinator på Turismens Dag, hvor VisitDenmark og Foreningen Danske Turistforeninger ønskede at sætte fokus på den lokale turisme. Målet var at få lokalbefolkningen ud og opleve Danmark som ferieland, for derved at øge loyaliteten og være ambassadører for eget område. 24 lokale virksomheder deltog og fik del i den store nationale markedsføring af dagen. 9

10 Markedsføring Det er SETs mål, at iværksættere, medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere, egnens borgere samt offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om SETs arbejde og tilbud. VisitSkive Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup SETs turistbrochure har skiftet navn til VistSkive, Fur, Glyngøre, Skive, Spøttrup. Titlen refererer til egnens fire hoveddestinationer og er samtidig et signal om gæstfrihed, idet ordet visit- i stigende grad anvendes i både ind- og udland. Brochuren (der er trykt i eksemplarer) havde bl.a. fokus på aktiviteter til lands og til vands, geocaching og cykelferie. Specialfoldere For at skabe større genkendelighed, fik centerets nye små specialfoldere om de mest efterspurgte emner (bl.a. Bed & Breakfast, kunsthåndværk, lystfiskeri og cykelferie) nyt layout, der ligger tæt op af VisitSkive. SET og Skive City fik i 2010 ny fælles portal. Portalen indeholder ca sider om centret, erhverv, turisme og handel samt en flersproget sektion for tilflyttere/ udenlandsk arbejdskraft. Hjemmesiden skal fungere som videnbank for såvel centerets medarbejdere som for turisterhvervet og gæster udefra for iværksættere og lokale erhvervsvirksomheder og for Skives butikker og deres kunder fra nær og fjern. SET News Centerets nyhedsbrev fik i 2010 nyt layout og det første SET News blev kombineret med et indstik, som led i en større hvervekampagne (se side 5 medlemshvervning). SET News udkommer fortsat 6 gange årligt i et oplag på 950 stk, der distribueres til medlemmer og samarbejdspartnere. Erhvervsguiden Hvem Gør Hvad HGH 2010/2011 indeholder 271 virksomhedsprofiler. Guiden er distribueret til medlemmer, annoncører og diverse samarbejdspartnere. Orientering om SET SETs formand og medarbejdere har i det forløbne år ved adskillige lejligheder orienteret om centerets organisation og arbejde samt synergieffekten ved at have samlet erhverv, turisme og handel. Dette er bl.a. sket hos private og offentlige foreninger og organisationer, kommuner, jobcentre og erhvervsskoler såvel lokalt som regionalt. Messedeltagelse Sammen med lokale turistaktører deltog SET på feriemesserne i BellaCenter og MCH. De to messer havde tilsammen over gæster, der viste stor interesse for Skiveegnen. SET, Skive Kommune og 3 lokale virksomheder profilerede Skiveegnen på DSE messen i Aalborg. Messen fungerer som visitkort for såvel udstillere som ingeniørstuderende og teknikere, der søger praktikplads, job m.m. De studerende var meget interesserede, hvilket gav mange konkrete samtaler. Annoncering SETs aktiviteter, kurser og møder har i årets løb været annonceret i bl.a. Skive Folkeblad, lokale ugeaviser, Jyllands Posten, Berlingske, midtjyske distriktsaviser, lokale og regionale turistaviser og Rundt om Skive. 10

11 SEE 20:10 I forbindelse med korpslejren blev der udgivet en fælles avis om Skiveegnen. De eksemplarer blev husstandsomdelt på Skiveegnen og udleveret til de mange tusinde spejdere. Korpslejren gav utrolig stor og meget positiv national omtale af Skiveegnen. Salling Sport Salling Sport fik massiv mediedækning via radio, trykte medier, regional annoncering, SETs hjemmeside og via flyers på feriemesserne og på SEE 20:10. Mediedækning Ud over anden omtale i medierne, har SET i 2010 udsendt ca. 60 pressemeddelelser om centerets aktuelle aktiviteter og projekter d.v.s. i gennemsnit én pr. uge året rundt. Ud over omtale i Skive Folkeblad og de lokale ugeaviser og elektroniske medier, har SET fået omtale i bl.a. DR Midt og Vest, TV MidtVest, TV Skive, TV Twilight, VisitDenmarks elektroniske nyhedsbrev, Børsen m.fl. KFUM korpslejr 11

12 Visionsprocessen Skive Kommune Thise Mejeri Skive Kommunes Visionsproces blev afsluttet ultimo SET havde i 2010 fortsat projekter, der har modtaget støtte fra Visionspuljen blandt andet følgende: Kæde- og produktudvikling: Sallings kyster 8 nye temaruter, samlet kaldet Oplevelser - som perler på en snor : I Sallingpigens fodspor Energiruten Margueritruten Herregårde og klostre Geologiruten Forfatterruten Mælkeruten Industriruten. Turistbureauet har udgivet et samlet oversigtskort, der sammen med de enkelte rutebeskrivelser findes på dansk, engelsk og tysk. Torve- og Kræmmermarked SET står som arrangør af de 5 årlige fødevare- og kunsthåndværksmarkeder på Posthustorvet i Skive. Markederne har trofaste stadeholdere og er yderst velbesøgte. Som noget nyt, var markedet i 2010 udvidet med en kræmmerafdeling. Iværksætterhus i Skive Det er SETs vurdering, at der er behov for lokale iværksættermiljøer for at kunne tiltrække nye virksomheder og for at styrke iværksættere og nyere virksomheder. I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, arbejder SET derfor aktuelt med planerne for etablering af et iværksætterhus i Skive. Iværksætterhuset forventes at få en tæt kobling til SET og centerets mange tilbud til iværksættere. Netværk for oplevelsesøkonomi SET er tovholder i forbindelse med etablering af et tværfagligt netværk, hvor virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner samt turismeaktører, på tværs af størrelse og brancher, kan mødes i en fælles interesse for udvikling og vækst af turisterhvervet på Skive egnen. Netværk for oplevelsesøkonomi er en del af SETs paraply Kompetence Net Skive (se side 15 KNS). Fur Museum Alexandra Instituttet / ikraft Alexandra Instituttet og Projektet ikraft har som formål at optimere brugen af IT i de vestjyske virksomheder. I det forløbne år har projektets eksterne specialkonsulenter bl.a. haft fokus på den tværkommunale indsats Moving Metal, på projektudvikling og på turisterhvervets muligheder for øget anvendelse af IT. Jenle 12

13 SET events Ud over de andet steds nævnte netværk, kurser, projekter og aktiviteter, inviterer SET medlemmer og andre interesserede til at deltage i kortere dags- eller aftenmøder med fokus på et relevant emne. Møderne holdes oftest i samarbejde med lokale sponsorer og med lokale indlægsholdere. Blandt møderne i 2010 var nedennævnte, der havde i alt ca. 250 deltagere. Er din hjemmeside synlig? Søgemaskineoptimering (SEO) og tips til at få en synlig hjemmeside. Ejerskifte Fokus på ejer/generationsskifte. CSR Fokus på virksomhedens sociale ansvar. Den Digitale Værktøjskasse Specielt med fokus på turisterhvervets synliggørelse på nettet. Sundhed og sundhedsledelse Målrettet for virksomhedsledere og HR ansvarlige. Fundraising og sponsorater Hvordan skaffer man midler til sit næste projekt. E-business Fokus på online markedsføring samt forretnings it. Opgaver for Skive Kommune Orientering om Skive Kommunes anlægsprojekter for

14 Kompetence Net Skive (KNS) Et af SETs vigtigste indsatsområder er at skabe rammerne for, at egnens virksomheder og iværksættere kan gøre brug af hinandens viden og kompetencer. Dette sker bl.a. i de 7 KNS netværk. Ledelsesnetværk LederVækst Netværkets medlemmer er mellemledere og ledere, der via netværket får sat fokus på deres personlige udvikling. Der afholdes 4 årlige møder. Kvinder på Vej - Små skridt til store forandringer Som en udløber af projektet Vokse Værket, har SET - i samarbejde med Landbo Limfjord etableret et nyt netværk for kvindelige iværksættere / virksomhedsejere. På de 4 årlige møder vil der blive sat særligt fokus på den individuelle, personlige udvikling og på de særlige behov og ønsker, som selvstændige kvinder har. Læs mere side 20 VokseVærket og side 7 iværksættere. Ejerledernetværket Ejerledernetværket holder 6 årlige møder, der er præget af stor fortrolighed og gensidig åbenhed. Netværket har fokus på tæt samarbejde i og udenfor netværket. Godt i gang Netværket er målrettet virksomheder over 3 år, der er på vej ind i næste fase med ansatte og udvikling og deraf følgende udfordringer. Der sættes fokus på såvel ledelse som den enkeltes holdninger og vaner som leder. Netværket holder 4 årlige møder. Dantherm Iværksætternetværk Dantherm Iværksætternettet Netværket er målrettet iværksættervirksomheder, der er op til 3 år. Iværksætternettet har fokus på at vise deltagerne forskellige Veje til Vækst. Der afholdes 4 årlige møder. 14

15 Branchenetværk KNS Netværk for oplevelsesøkonomi Der har været afholdt kick-off møde i det nye tværfaglige netværk for små og mellemstore virksomheder, der har interesse i at arbejde sammen om at styrke turismen som erhverv på Skiveegnen. Netværket forventes endeligt etableret primo 2011 og få sin styrke ved at have medlemmer på tværs af virksomhedsstørrelse og branche. LEAN netværket Netværkets medlemmer er ansatte, mellemledere og ledere, der dagligt arbejder med Lean i virksomheden. Ved mødernes udveksles erfaringer - og deltagerne bruger hinanden som sparringspartnere både under og mellem møderne. Øvrige netværk Inspirationsforum På møderne mellem SET og Skive-egnens 4 turistforeninger (Skive Turistforening, Spøttrup Turistforening, Fursund Turistforening, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening) udvekslet nyt fra de fire områder med henblik på samarbejde og koordinering. I 2010 har et af de centrale emner i dette forum helt naturligt været kommunens samlede turismestruktur og -politik. AC Netværket SET er medarrangør af møderne i det tværfaglige netværk for akademikere i Midt- og Vestjylland. Ved de kvartalsvise møder lægges der vægt på såvel det faglige som netværksdelen, da flertallet af medlemmer kommer fra virksomheder med kun en enkelt eller få akademikere. 15

16 Fokusområder I 2010 havde SET specielt fokus på nedenstående projekter indenfor turismeområdet: Salling Sport SETs turismeprojekt, Salling Sport, har fokus på aktiv ferie for familier med teenagere. Salling Sport afvikles i samarbejde med lokale foreninger, klubber og turismeaktører samt Skive Ungdomsskole. Årets nyhed var ungetræf hver aften i 6 sommeruger samt multimedie værksteder 6 centrale steder i kommunen. Med ca. 850 deltagere var konceptet med at samle de unge uden forældrene en stor succes. Projektet havde en fremtrædende plads på Skiveegnens stande på de to store feriemesser og blev ligeledes promoveret på korpslejren SEE 20:10. Salling Sport er startet via midler fra Visionspuljen (se side 12). 7 havne Et af SETs fokusområder er udvikling af og samarbejde imellem - kommunens 7 havne. Udviklingsmulighederne i de lokale havne indtænkes naturligt i det fælleskommunale Netværk Limfjordens storstilede projekt, der har som mål at pege på udviklingsmuligheder i de godt 40 Limfjordshavne. SET deltager aktivt i dette projekt, der har 3 hovedmål Havnene som service- og modtageapparat, Havnene som kulturformidlere og Havnene som attraktion. Arbejdet i Netværk Limfjorden koordineres med Skive Kommunes Afd. for By- og Landsbyudvikling. SEE 20:10 Årets største turistbegivenhed var uden sammenligning KFUMs korpslejr, SEE 20:10. SET deltog aktivt i de lokale forberedelser og havde ligeledes en full-service turistinformation på lejren. Tilbagemeldingerne fra såvel handelslivet som turistaktørerne var yderst positive og de mange besøgende på turistinformationen viste stor interesse for Skiveegnen som feriedestination. KFUM Spejderne deltog aktivt på SETs stand på feriemesser for at promovere SEE 20:10. 16

17 Erhvervsturisme Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Energibyen Skive har etableret flere særdeles inspirerende samarbejder om erhvervsturisme. Disse samarbejder har i 2010 primært fokuseret på nedenstående projekter med fokus på turisme og klima/energi. Køb en bæredygtig Skive af Danmark I forbindelse med uddannelse af et lokalt guidekorps, har SET været primus motor i uddannelsen af 8 energiguider, der skal præsentere Skive kommunes energi- og bæredygtige for erhvervsdelegationer, turister, skoler, foreninger og udenlandske besøgende. Samsø-Skive Energisafari SET og Energibyen Skive har etableret et formelt samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Samsø Energiakademi. Samsø er førende indenfor besøgsvirksomhed på energi- og klimaområdet og modtager hvert år op mod 5000 gæster, der kommer til øen for at se og høre de danske erfaringer. Med støtte fra Midtjysk Turisme, vil der blive udbudt samlede energi- og klimature, hvorved Samsøs mange erhvervsturister får mulighed for også at besøge Skive og dermed øge udbyttet af deres ophold. Projektet løber indtil sommeren Energiguiderne (der er en integreret del af Skive Guiderne) skal fremover indgå i en mere offensiv markedsføring af kommunen overfor erhvervsturister. SET har udviklet en række ture, der kan findes på SETs og kommunens hjemmesider, ligesom der vil blive udarbejdet en folder, der skal sendes til potentielle kommuner og virksomheder. Projekt Køb en bæredygtig Skive af Danmark er et samarbejde mellem SET, Midtjysk Turisme, Energibyen Skive og projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Skive Guiderne Skive Guiderne 17

18 Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Projektet er et formaliseret samarbejde mellem SET, Skive og Viborg Kommuner og VIBORGegnens Erhvervsråd. Hovedformålet er at styrke arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg kommuner. Den ene af 3 projektledere er ansat hos SET i projektperioden. Projektet har i det forgangne år haft over mindst 800 personer gennem tælleapparaterne hvoraf hovedparten var arbejdskraftindvandrere. Blandt projektets udadvendte aktiviteter var: Skive International Cafe Russisk jul i Viborg Skive International Days Informationsmøde om SKAT Danskkursus for polske kvinder Arbejdsmiljøforhold i landbruget. Blandt projektets øvrige aktiviteter var: Dialogmøde med bl.a. beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Region Midtjylland og lokale virksomheder. Facebookgruppe Skive International Samarbejde med og mellem lokale genbrugsbutikker Oprettelse af lokalt guidekorps (se også side 21 Øvrige projekter og side 17 fokusområder) Etablering af Idrætsambassadører i lokale foreninger Udarbejdelse og ajourføring af 5-sproget tilflytterhjemmeside på Møder i de tre lokale backup netværk: ModtageNetværket, KommuneNetværket, Virksomheds- Netværket. Spørgeskemaundersøgelser Projektet gennemførte i 2010 to undersøgelser med det formål at forbedre modtagelsen af de fremtidige internationale medarbejdere. En gruppe internationale borgeres gav Skive Kommune gode karakterer i forbindelse med modtagelsen i Skive. Tilflytterhjemmeside Et antal virksomheder svarede på et spørgeskema vedr. anvendelse af international arbejdskraft. Forlængelse af projektet Der har fra alle sider været stor tilfredshed med projektet. SET og Skive Kommune har derfor forlænget den lokale del af projektet med 4 måneder, som projektlederen skal bruge til at forankre projektets delelementer og konkrete resultater lokalt primært hos Skive Kommune, sekundært hos Sprogskolen og SET. 18

19 Projekt Sunde arbejdspladser i Skive kommune Projektet SundhedsKRAM (Kost Rygning Alkohol - Motion) blev afsluttet i Projektet var et samarbejde mellem SET, Skive Kommunes Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg og lokale virksomheder. Hovedformålet var at medvirke til forbedring af den generelle trivsel (herunder kost- og motionsvaner) hos medarbejderne i Skiveegnens virksomheder. Set fra et virksomhedsperspektiv, forventes dette at kunne føre til nedbringelse af bl.a. sygefravær samt til forbedring af produktiviteten pr. medarbejder. Et stort antal lokale virksomheder havde på forhånd givet tilsagn om at deltage i SundhedsKRAM, men da projektet blev en realitet, var den økonomiske krise allerede en realitet. Dette medførte, at en del virksomheder alligevel ikke ønskede at deltage i projektet. Dialogmøder og sundhedssamtaler Der er blevet afholdt 4 dialogmøder pr. deltagende virksomhed. På dialogmøderne blev virksomhedens handlingsplan inden for KRAM-faktorerne udarbejdet. Sundhedstjek De enkelte medarbejdere fik udarbejdet et sundhedstjek med efterfølgende udarbejdelse af sundhedsprofil. Øvrige SundhedsKRAM aktiviteter Skridtkonkurrencer Brugsmeditation Latterkursus Foredrag v/diætist Anne W. Ravn Møde om sund kost. Medarbejderne i de deltagende virksomheder har dog hver især fået stort udbytte af projektets tiltag, der i 2010 bl.a. bestod af: 19

20 Øvrige projekter og aktiviteter Ud over de allerede nævnte projekter og aktiviteter, har SETs medarbejdere deltaget i mange andre sammenhænge i årets løb, lokalt og regionalt. Blandt disse kan nævnes nedenstående. VokseVærket - Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikterne Formålet med Region Midtjyllands projekt VokseVærket er at styrke udviklingen hos iværksættere og mikrovirksomheder (0-10 ansatte) i regionens yder- og landdistrikter, for dermed at skabe og sikre arbejdspladser. SETs erhvervsafdeling har i efteråret besøgt målgruppens virksomheder med henblik på at afdække ønsker og behov. Som en udløber af VokseVærket har SET endvidere etableret netværket Kvinder på Vej (se side 12 Kompetence Net Skive). Derudover deltager centerets konsulenter i en intern læringsdel i form af workshops og netværksgrupper. KompetenceCenter Midt KompetenceCenter Midt er et samarbejde mellem erhvervsskoler, kommuner og erhvervsråd i Skive og Viborg kommuner. Formålet er at skabe En indgang til efter- og videreuddannelse for virksomheder og borgere. SETs konsulenter har tilbuddet med i tasken ved besøg hos virksomhederne, der ligeledes i 2010 har kunnet møde Det Rullende Kompetencecenter, der har været opsøgende i forskellige erhvervsområder. Skive Kommune Med det formål at koordinere indsatsen for vækst og udvikling på Skiveegnen, har SETs medarbejdere et tæt samarbejde med flere af Skive Kommunes afdelinger, bl.a. afd. for By- og Landsbyudvikling og Kultur, uddannelse og markedsføring. SETs landdistriktskonsulent er tovholder på en række konkrete projekter for afd. for By- og Landsbyudvikling. Blandt de mere omfattende projekter er et tværnationalt EU udviklingsprojekt for landdistrikter og arbejdet med at etablere en lokalpark i den sydlige del af Skive kommune. Af øvrige projekter kan nævnes Vestsallingstien, Sundsøre Havn, Skive Kommunes Campus 2020, Naturturisme samt en undersøgelse af, hvor borgerne på Skiveegnen tager hen, når de skal ud i naturen. Skive Kommune benytter endvidere SETs it medarbejder til undervisning i udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider. Skive Guiderne 20

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2011 Skiveegnen www.skiveet.dk DMN Industry 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemmer 6 Information og markedsføring

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Årsberetning 12. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 12. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 12 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Kort om SET 4 Indledning 5 Medlemmer 6 Udviklingsprojekter, virksomheder 7 Udviklingsprojekter, iværksættere

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt S O C I A L E N E T V Æ R K» F R A H Å N D V Æ R K T I L I N D U S T R I «I V Æ R K S Æ T T E R H U S Business Innovation GLYNGØRE

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere:

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor.

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor. Rådhuset Dato: 25. maj 2009 J.nr.: 1/4 01.02.03-P15-6-07 Kære virksomhed i Struer kommune, Efter en lang periode med gode tider for vores erhvervsliv, står vi nu som resten af verdenssamfundet midt i en

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere