2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO"

Transkript

1 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2 INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering Projektplan ANALYSE 07 Audi & Statoil 08 Kommunikation 09 Metode 11 Kommunikationsmodel 12 Målgruppen 14 Designanalyse 16 Paralax scrolling 17 Responsive design IMPLEMENTERING 18 Javascript 20 Database og PHP 23 Nyhedsbrev 24 SEO TEST 25 Usability AFSLUTTENDE 26 Konklusion og reflektion BILAG 2

3 Indledning Motivationen for denne opgave er et stadigt stigende fokus på vedvarende energi og miljø. EU har en målsætning om at gøre Europa mere klima-venligt. EU støtter derfor tiltag, som retter fokus mod vedvarende energi. De fossile brændstoffer vil slippe op, og vi har brug for alternativer. Et sådan tiltag kan ses imellem Audi og Statoil. De to koncerner har indgået et samarbejde for at opnå en grønnere profil. De er aktører og har store kompetencer på hver deres område. Da Statoil og Audi har et fælles ønske om et mere grønt image, har de derfor indgå et samarbejde om udvikling og implementering af brintbiler og brint-påfyldnings stationer i Danmark som et pilotprojekt. For at kunne udforme produktet har vi valgt, at opstille fire problemstillinger med udgangspunkt i projektet. På baggrund af disse problemstillinger vil vi udarbejde projektet såvel teoretisk som i metodisk opfang. Afgrænsninger I henhold til det ovennævnte samarbejde har vi defineret nogle naturlige afgrænsninger. Link til kampagne: mathiasjahn.dk/eksamen2/ Team: Mathias Jahn-Nielsen mathiasjahn.dk Mathias Kofoed moohpied.com/portfolio#page11 Alexander Schwartzlose mul02.itkn.dk/website/s2projekt4. html 1. Case - Om et egentlig samarbejde mellem Statoil og Audi overhovedet kunne realiseres. - Hvordan implementeringen af brintbilen ville ske i Danmark. - Økonomien bag projektet. Morten Bo Nielsen mortenboo.dk/eksamen2.html 2. Website - I forhold til vores kampagne vil vores primære afgræsning beskæftige sig med tekst-indholdet, som mest vil bestå af placeholder-tekst. I forhold til billeder vil der også her være tale om stock-photos. Vejledere: Ditlev Skanderby Morten Rold Anslag:

4 FORMÅL Udfra opgavebesrkivelsen og studieordningen har vi formuleret formålene. Formålet med denne kampagne er, at efterkomme Audis ønske har om et mere grønt image. Måden hvorpå Audi vil opnå dette er ved at bruge viden om alternativ energi i form af brint-biler. Vi skal inddrage organisatoriske aspekter i en multimedieudvikling. For at kunne styre, planlægge og gennemføre et sådan udviklingsprojekt, skal vi vise vores forståelse for systemudvikling samt kunne bruge et metodisk grundlag til at kunne designe og udvikle interaktive brugergrænseflader. PROBLEMFORMULERING Problemstilling: Audi har et ønske om et mere grønt image. Derfor har Audi igangsat udvikling og produktion af biler drevet af brændselsceller, som kører på brint. Samtidig har Audi indgået et samarbejde med Statoil omkring implementering af brintpåfyldningsstationer i Danmark som et pilotprojekt. Problemformulering: Problem spørgsmål: - Hvad er Audis segment? - Hvordan fremstår Audi over for dette segment? - Hvordan skal kommunikationen udformes for at ramme segmentet? Hvordan skal on-og offline medie designes for at efterkomme dette ønske bedst? - Hvordan bliver Audi i stand til at opretholde interessen hos segmentet? 4

5 PROJEKTPLAN Den første dag af projektet udarbejdede vi en projektplan for forløbet. Derudover lavede vi 2 forskellige burndown charts, et for rapporten og et for websitet, med det formål, at danne overblik over vores projektets omfang. Hver af disse burndown varede i 10 dage, men ikke nødvendigvis 10 sammenhængende dage. Dette kom til udtryk ved, at vi den ene dag kunne arbejde på websitet, og dagen efter arbejde med rapporten. - Her ses gant-kortet over vores projekt som det så ud i starten 5

6 Rapport sprint Site sprint 6

7 ANALYSE AUDI & STATOIL IMAGE - STRATEGI - VISION - MISSION Baggrunden for Audis kommunikationsplatform tager udgangspunkt i deres slogan: Vorsprung durch Technik altså fremskridt igennem teknik. Dette slogan er en klar refleksion af Audis produkter, strategi og deres kommunikation. Vorsprung durch Tecknik er et løfte om at følge med tiden, hvilket Audi også stræber efter. Audi bruger hvert år mange millioner på forskning, hvilket styrker deres kreativitet, og gør dermed Audi til et af de mest innovative brands inden for bilindustrien. Innovation på et højt niveau er nødvendigt, hvis Audi vil fortsætte med at kunne tilbyde deres kunder køreglæde og bæredygtig mobilitet. Og dermed indfri deres mission om at blive det foretrukne premium-brand i bilbranchen, som er deres overordnede vision. Audi gør meget ud af at mindske CO2- udledning fra deres biler og gøre dem mere brændstoføkonomiske. Løftet Vorsprung durch Technik er også et løfte omkring CO2-emissionen. Audi stræber efter at sænke CO2-emissionen endnu mere ved at forske i førernes individuelle kørestil, bilens teknologi og transportsystemer. Fra 1990 til 2005 er det lykkedes dem at sænke udledningen af CO2 fra bilerne med op til 25 %. Statoil er nordens største selskab inden for sin branche og har fokus på udvinding, da det er der indtjeningen er størst. Et stort fokus på udvindingsområdet er også nødvendigt, hvis de vil nå deres mål om, at stige 3 % i løbet af Som alle store internationale firmaer har Statoil et etisk ansvar over for miljøet. Statoil løfter deres ansvar over for miljøet ved at være pionerer inden for biobrændsel. Biobrændsel er en af de mest effektive brændselsformer med henblik på at reducere CO2-emissionen på. 7

8 KOMMUNIKATION - For at kunne beskrive og planlægge kommunikationen for denne kampagne, har vi valgt at tage udgangspunkt i Jan Krag Jacobsen 29 spørgsmål. De 29 spørgsmål er en viderebygning på Harold Dwight Lasswell s formel: Who says What to Whom in What channel with What effect. De 14 første spørgsmål vil her blive brugt til at analysere kommunikationen. Resten af spørgsmålene er irrelevante i forhold til kampagnen. 6. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? Formålet med effekten er, at folk får et mere positivt syn på Audi i forhold til miljøet. Dette kan medføre en potentielt forøget omsætning. 7. Hvem er afsender? Statoil og Audi. Fælles mål om en mere grøn profil. 1. Hvem er målgruppen? Målgruppen for vores kampagne er defineret under målgruppe, men opsummeres kort her. Målgruppen for vores kapagne er den kvalitets- og miljøbevidste billist. Den befinder sig i den øvre middelklasse og har børn. Personen i målgruppen sætter mange krav til en bil, som den skal kunne opfylde. Mænd og kvinder over 30 år, med en indkomst over middel. 2. Er kommunikation løsningen? I dette tilfælde er kommunikation løsningen på problemet. Det der ønskes fra kunden er et mere grønt image. Det skabes af tiltag fra kundens side som kommunikeres ud til målgruppen. 3. Hvad er budskabet? Gå en grønnere hverdag i møde med Audi og Statoil. 4. Hvad er mediet? Mediet var givet på forhånd. Vores medie er et website som hjerte for kampagnen. Offline-medier: Annoncer i bilblade, plakater og flyers. 5. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? Målet er at få målgruppen til at købe en Audi, der kører på brint. Samtidig med dette vil Audi og Statoils image blive mere grønt, da de vil være pionerer inden for vedvarende energi uden emission. Kunderne, der køber denne type Audi, vil gerne være miljøbevidste og samtidigt have noget eksklusivt. 8. Indgår produktet i strategi eller politik? Produktet indgår i en ny grøn strategi. 9. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? Statoil og Audi har et fælles ønske om en mere grøn profil/image. Dette skal opnås med kampagnen. 10. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? De fossile-energikilder er ikke uendelige betinget. Et alternativ er derfor nødvendigt. At sikre sig et godt forspring med ny fremtidssikret teknologi vil styrke både Statoil og Audis fremtidsvisioner, og gøre dem mere interessante for investorer. 11. Hvordan påvirkes målgruppen ellers med lignende budskaber? Målgruppen er meget interesseret i miljøet og i et fremtidssikret produkt. Derfor vil den blive påvirket på samme måde. 12. Intimideres målgruppen? Nej, kunden kan frit tilmelde og afmelde nyhedsbrevet og tvinges dermed ikke til noget, personen ikke selv har taget stilling til. 13. Er produktet lavet før? Kampagnen er ikke lavet før. Det er et fiktivt pilotprojekt for Danmark. 14. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produktet? Målgruppen skal opleve produktet på benzintanke, internettet, bilmagasiner samt motorshows. 8

9 METODE Udviklingen af sitet AIDA & Vandfaldsmetoden Attention - Vi har haft AIDA-modellen i baghovedet under opbygningen af siden. Hvis sidens indhold ikke fanger brugeren, er der minimal chance for, at de tilmelder sig nyhedsbrevet. Derfor er det vigtigt, at der hurtigt bliver skabt interesse hos kunden. - Vi skaber attention ved vores første slider, som indeholder billeder og overskrifter, hvilket fanger de besøgende. Efterfølgende anvender vi igen billeder og forklarende overskrifter til placeholdertekst med henblik på at skabe yderlig interesse. Det andet slide på vores første slider med grafiske flotte billeder af bilen skaber en købelyst hos brugeren, altså desire. For til sidst at opnå, at brugeren tager action og vælger at tilmelde sig nyhedsbrevet. Interest Desire - Til udviklingen af vores site har vi gjort brug af vandfaldsmetoden. Action 9

10 Bilag 2 - Wireframe Bilag 3 - Krav-analysen 10

11 KOMMUNIKATIONS MODEL Afsender Budskab Indkodning Modtager Afkodning Støj Bilag 4 - Kommunikationsmodel En anden kommunikationsmodel vi har brugt i forbindelse udviklingen af sitet, er den ovenstående. Det er en enkel model, som bygger på Harold Dwight Lasswell s formel. Den beskriver teorien bag vores kommunikation. Da dette er en reklamekampagne, er der et budskab, som skal nå frem til modtageren. Det vigtigste er, at modtageren afkoder budskabet på samme måde, som det blev indkodet. Det er altså vigtigt med et klart budskab, som ikke kan misforstås eller drejes i en anden retning end på den måde, det blev indkodet. Det er vigtigt at budskabet er indkodet, således at det kan modstå de elementer, som kan medvirke til, at budskabet afkodes forkert. Budskabet skal også have en målgruppe, denne vil vi vende tilbage til. Effekten af reklamen afhænger af om kommunikationen er i stand til at nå ud til den eksakte målgruppe, som vil være interesseret i at købe en miljøbevidst bil. I vores tilfælde vil det være muligt at se en direkte effekt af kommunikationen ved, at der ville blive solgt biler af den reklamerede type. Denne reklame kampagne har også en klar USP, unique selling proposition. Dette skyldes at Audi er de eneste der tilbyder et sådanne produkt, hvilket giver kampagnen en større mulighed for succes. Differentiering fra konkurrenterne på et givet marked er en af de vigtigste strategier, som en virksomhed må stå til ansigt med igennem udviklingen af et produkt. 11

12 MÅLGRUPPEN Vi har valgt at lægge fokus på Audis målgruppe. For at finde ud af hvilken målgruppe vores kampagne skulle målrettes til, var det nødvendigt at finde det rigtige segment. I dette tilfælde er opgaven at sælge en brintbil. Med andre ord en miljørigtig bil. Allerede her henvender vi os til et bestemt segment af befolkningen. Et segment som er miljøbevidst, og gerne vil gøre sit for at forbedre det. Hvis vi kigger på Mini-Risc modellen bliver dette segment beskrevet med farven grøn. Hvis man befinder sig i dette segment, er man moderne og idealist. Man har en mellemlang til lang uddannelse og er kulturel bevidst. Derudover betyder miljø også en del for dette segment. Økonomi er ikke dét, der bliver vægtet højest i dette segment, derfor er vi nødt til at bevæge os lidt hen mod et andet segment. At det er en miljøvenlig bil, kampagnen vil sælge er en ting, en anden ting er mærket på bilen. At bilen har status som en Audi betyder allerede en del, når man analyserer målgruppen. Audi har et bredt modelprogram med mange forskellige biler, som er tiltalende til forskellige typer af kunder, med forskellige behov. Men der er dog visse fællestræk. Audis målgruppe er mænd og kvinder, over 30 år, med en længerevarende uddannelsesbaggrund. De har typisk en husstandsindkomst på kr. eller en personindkomst på kr. jf. bilag Audi-mail. Audis målgruppe findes primært i de større danske byer. Målgruppen er imagebevidste og tænker meget på hvilken signalværdi bilen udsender. De vægter høj kvalitet og design, hvilket de også er villige til at betale mere for. En typisk person der kører Audi vil gerne have en bil, der fremstår præsentabel og prestigefuld. Dette segment har et mere pragmatisk livssyn og er derfor ovre i den blå del af Mini-Risc modellen. En person i dette segment har også en mellemlang til lang uddannelse, men stræber i høj grad efter forbrug og materiel velstand. Her er der 12

13 hovedsageligt tale om mænd, da man er karriereorienterede og borgerlige. planlægge sin rute nøje efter, hvor man kunne skifte sit batteri. Ud fra Mini-Risc modellen er vores segment altså en mellemting mellem det blå og det grønne segment, med det fællestræk, at de begge er moderne og højtuddannede. Det at bilen er en Audi vil henvende sig til det blå segment og det grønne på grund af det miljørigtige. Bæredygtigheden og fremtidsaspektet vil personer fra begge segmenter kunne relatere til. Før eller siden vil olien slippe op, og der brug for et alternativ. Brint er det mest udbredte grundstof på jorden, og det vil derfor formentlig aldrig slippe op. Vi former vores liv omkring bilen, som vi kender den. Den frihed til at kunne køre hvor hen man vil, tanke op og så køre videre. Den frihed tilbyder en benzindreven bil. En kæmpe fordel ved den brintdrevne bil er, at den fungerer på samme måde som en benzindreven bil ved påfyldning af brændstof og rækkevidde. Et eksempel på at elbiler med udskiftelige batterier ikke fungerer, er Renault og Dongs kæmpe satsning med Betterplaceprojektet. Derudover var der tit problemer med ombytningsstationerne, fordi de var ubemandede, og at man så skulle vente på en tekniker, hvis der opstod fejl. Teknologien var ikke moden til en egentlig implementering. For langt størsteparten af billister er det nødvendigt at have en bil, som kan køre fra A til B og at kunne fylde brændstof på hurtigt og nemt, uden at det er for besværligt. På det punkt er en bil med en hydrogen brændselscelle et bedre alternativ til en el-bil. Man skal ikke planlægge sin hverdag omkring, hvor man kan tanke sin bil op, men derimod kan man køre i den, som var Det er fremtidens bil fordi det er bilen som vi har den i dag det en benzindreven bil. Fordi den passer bedre ind i dagligdagen, er det et meget mere bæredygtigt koncept. Konceptet omkring Betterplace var, at Renault producerede en bil med et udskifteligt batteri. Der blev opstillet en række batteri-skiftningsstationer rundt omkring i landet, hvor kunder der kørte i en Renault af denne type, og som havde abonnement hos Betterplace, kunne få udskiftet batteriet, når batteriet var ved at løbe tør. Vi har med vores kampagne målrettet vores kommunikation til kunder, som gerne vil have noget fremtidssikret, noget eksklusivt samt noget miljørigtigt. Derudover vil nuværende kunder blive bekræftet i deres valg af Audi, og potentielle kunder bliver påvirket til at købe en Audi. Ét af problemerne var at rækkevidden for bilerne ikke var særlig lang. Man skulle 13

14 DESIGN ANALYSE KAMPAGNES VISUELLE UDTRYK & VISUELLE VIRKEMIDLER U dover teknologi, kræver grafisk design dømmekraft og kreativitet. En kritisk, observerende, kvantitativ og analytisk tilgang har været nødvendig for at designe vores kampagneside for Audi og Statoil. Undervejs er nye ideer opstået, og websitet har udviklet sig i form af eksperimentering og nye metoder baseret på vores kombinering af visuel og interaktiv kommunikation. De gentagende sider på vores website giver vores kampagne en konsekvent grafisk identitet, som skaber, og derefter styrker en tydelig fornemmelse af sted, og gør vores website mindeværdig. Vi har valgt en konsekvent tilgang til layoutet, som gør det muligt for brugerne hurtigt at tilpasse sig designet, hvilket også gør informationen på websitet forudsigelig. Den overordnede grafiske balance og organisering af siden er afgørende for, at vi får trukket brugeren ind i vores indhold. En side af fast tekst virker ikke imødekommende over for brugeren. Derfor har vi valgt at anvende få overskrifter med lidt tekst, som i stedet vil fange brugeren. Websider set på mobile enheder er normalt kompromitteret -små skærme og lille tekst, der mangler en optimal skærmopløsning og farve. Sol eller anden belysning kan også forringe læsbarheden af websitet udenfor. Mange bærbare computere har skærme, der ikke gør et godt stykke arbejde med at vise farverne rigtigt. Vi har derfor valgt at teste vores website på ipad, iphone og bærbare computere i en række betingelser og dermed justeret kontrasterne derefter. - Udenfor med sol direkte på skærmen - Udenfor i skygge - Indenfor i normal belysning - I et helt mørkt lokale 14

15 Farvevalg Vi har brugt grøn, da det er naturens farve. Den symboliserer vækst, harmoni og friskhed. Grøn har en stærk følelsesmæssig korrespondance med sikkerhed. Mørkere grønne nuancer er ofte forbundet med penge og den finansielle verden, hvilke passer godt på Audis image. Grøn står også for stabilitet og udholdenhed og er samtidig farven på fri passage i trafikken. Blå er farven på himlen og havet. Det er ofte forbundet med dybde og stabilitet. Det symboliserer tillid, loyalitet, visdom, intelligens og sandhed. Blå er stærkt forbundet med ro og bruges også til at symbolisere fromhed og oprigtighed. I modsætning til følelsesmæssige varme farver som rød, orange og gul, er blå knyttet til bevidsthed og intellekt. Derfor ses blå også ofte brugt til at fremme højteknologiske produkter. Typografi Typografien er med til at skabe en oplevelse for brugerne, før de har læst et ord eller klikket på en knap. Typografi har potentiale til at gå videre end blot at fortælle en historie. Det viser brugeren hvem, der står bag websitet, og hvad man står for. Det skaber en atmosfære og fremkalder en reaktion på samme måde, som tonefald gør. Vores valg af typografien PT Sans opretholder en pæn, ren æstetik på sitet. Den er let at læse og indlysende. Den virker professionel på sitet og tager ikke for meget opmærksomhed fra andre elementer på siden. En kritisk, observerende, kvantitativ og analytisk tilgang har været nødvendig for at designe vores kampagneside for Audi og Statoil. Siden vist på tablet 15

16 PARALAX SCROLLING FADE TRANSITION GOOGLE THINK INSIGHTS Parallax scrolling designet er blevet utrolig populær de seneste år. Det er vigtigt for brugeren at blive underholdt og involveret, netop dette er parallax scrolling genialt til. Parallax scrolling er mere visuelt og dynamisk, hvilket er med til at inspirere brugeren. Parallax scrolling tilbyder den ideelle ramme til at kommunikere Audi og Statoils kampagne på en spændende og interaktiv måde. Det lader de besøgende af siden tage kontrol, og lader dem gå gennem kampagnen i deres eget tempo. De forskellige lag, der reagerer forskelligt på, om man ruller op eller ned skaber en fornemmelse af dybde, og fanger brugeren, og når dermed ud med vores budskab. Med parallax scrolling, sætter vi vores besøgende i kontrol. Ved at gøre dette, påtager de sig en aktiv rolle i samspil med vores kampagne. Denne aktive rolle giver folk det indtryk, at de vælger at engagere sig med kampagnen, hvilket gør dem mere positive og mere åbne over for budskabet. Det aspekt, at vi får øjeblikkelig feedback, når der interageres med websitet, gør os mere opmærksomme og mere villige til at fortsætte. Vi scroller ned, og der sker noget. Vi scroller længere ned og noget andet sker. Dette virker meget motiverende og gør folk villige, endda ivrige efter at blive på websitet og lytte til kampagnens budskab. Statistikken nedenfor illustrerer, hvorfor oplevelsen for brugeren er vigtig. Ifølge Googles Think Insights om responsive design, er den hurtigste vej til at nå ud til mobilkunder gennem et mobil-venligt website. Fordi vores website tilbyder en tilfredsstillende mobiloplevelse, er den besøgende mere tilbøjelige til at engagere sig. [1] When they visited a mobilefriendly site, 74% of people say they re more likely to return to that site in the future 61% of users said that if they didn t find what they were looking for right away on a mobile site, they d quickly move on to another site 48% of users say they feel frustrated and annoyed when they get to a site that s not mobile-friendly 52% of users said that a bad mobile experience made them less likely to engage with a company 48% said that if a site didn t work well on their smartphones, it made them feel like the company didn t care about their busines [1] Google, Sterling Research and SmithGeiger, What Users Want Most From Mobile Sites Today, July The report surveyed 1,088 US adult smartphone Internet users. 16

17 RESPONSIVE DESIGN Et responsive design er konstrueret således, at alt det indhold, billeder og struktur på websitet forbliver det samme på alle enheder. Når en bruger åbner en hjemmeside på deres computer, får de den fulde visning af websitet. Men hvis sitet ikke er responsive, og den samme bruger besøger det samme website fra deres smartphone eller tablet, vil webstedet skalere til at passe til den mindre skærm. Responsive design giver brugerne en bedre oplevelse. For eksempel behøver brugerne ikke at bruge tid på at zoome ind på tekst eller billeder på skærmen. I stedet er alt indholdet automatisk tilpasset til enhedens skærm. Dette gør det nemmere og mere bekvemt for brugerne at læse og navigere på websitet. Ydermere skaber vi også et mere troværdigt og professionelt image for Audi og Statoil, da vi har optimeret kampagnesiden til at være responsive, så den kan opleves på alle enheder. Efterhånden som flere er begyndt at bruge mobile enheder, som smartphones og tablets til enhver opgave, der tidligere kun var mulig på computeren, er det nu blevet klart, at mobile enheder overtager internetsurfing. 17

18 IMPLEMENTERING JAVASCRIPT IMPLEMETERING AF JAVASCRIPT VALIDATOR JQUERY FORM VALIDERING - Når man har med data fra tredje part at gøre, eksempelvis med data fra formelementer, er det et must at checke op på denne data for at se, om den er som man kunne forvente. Dette gøres primært for at øge sikkerheden. Dette check kan udføres på to niveauer client side eller server side. Problemet med client side er, at enten har en given bruger ikke en html 5 browser, eller også kan de slå javascript fra, i sin browser, og kan på den måde omgå checket. Derfor skal man primært anvende client site check til en forbedret usabillity. Altså en slags guide til brugeren, så der er større chance for at den rigtige data bliver indtastet. - Da der er input fra to forskellige input fields, som af type er ens, er det en god ide at lave en funktion. Vores ismatch funktion tager to parametre. Først det element (input field) der skal checkes og dernæst et mønster, som der skal checkes op imod. Variablens størrelse tager værdien fra input elementet. Denne variabel matches med mønsteret, plus om længden/antal karakterer er lig med 0. Bare én betingelse er nok, til at få hele funktionen til at returnere false, med andre ord et forkert match. 18

19 - Før at funktionen fra før kan tages I brug, skal der tilføjes en event handler på selve formelementet. Dette gør det muligt at eksekverer kode, på et bestemt tidspunkt, når en bruger submitter formen. I kodeeksemplet, øverst er navne feltet undladt, da det er samme fremgangsmåde, som med , bare med et andet mønster af matche efter. Selve submittet kan deles op i tre faser ; kald ismatch funktion på field og reset status field, set passende status besked og til sidst check om betingelser for submit overholdes. 19

20 DATABASE & PHP DATABASE Til registrering af interesse for nyhedsbrev, har vi en enkelt tabel til at gemme de indtastede data i. Herunder ses strukturen af denne. PHP For at kunne indsætte data i newsletter-tabellen, har vi lavet en enkel scriptfil. Denne fil håndterer dataen alt efter om en ny bruger/mail skal tilmeldes, eller om der skal frameldes. Med simpel logik, checker scriptet for den parameter linket bliver udstyret med, når der bliver trykket på tilmeld eller afmeld. Helt enkelt ville en mail være nok, men ved at bede brugeren om at indtaste navn også, kan vi gøre nyhedsbrevet lidt mere personligt. Derudover tracker systemet status på mailen, altså om brugeren ønsker nyhedsbreve. Når der står... betyder det udsnit af koden Selve kernefunktionen ved scriptet er at få registreret en interesseret bruger til at tilmelde sig med sin mail. Dette gør vi ved at hente infoen ude fra input felterne (undladt i kode eksemplet), når formen submittes. Det første if-statement checker, om der skal afmeldes. Skal der ikke det, kan scriptet fortsætte med at checke, om den 20

21 givne findes i systemet i forvejen. Hvis denne query ikke matcher noget nede i databasen, retunere den altså 0 rows. Dette checker det næste if-statement for. Hvis ikke mailen findes, bruger den en INSERT query og registrerer mailen. Omvendt bruger den UPDATE query, hvis mailen eksisterer i forvejen eksemplet for brug af UPDATE er, at en bruger har frameldt mailen, fortryder og melder sig til igen. Inden scriptet starter på at genererer nyhedsbrevet, checkes der op på om database kaldet, fra tidligere kodeeksempel, ændrede data. I 2 ud af 3 mulige udfald vil der være ændret data, ny mail eller tidligere mail. Hvis en tidligere mail prøves at tilmeldes, selvom den er sat som aktiv, vil intet data være ændret. På denne måde kan vi kontrollerer, at nyhedsbrevet kun sendes, når der er brug for dette. Brugeren sendes tilbage til en statusside med relevant information og indtastet data. 21

22 For at forenkle proceduren, har vi hardcodet et standard nyhedsbrev ind i scriptet. Dette indebærer titlen, afsender og meta data, som sørger for at nyhedsbrevet eksekveres som html, og ikke som tekst. Det sidste vi gør inden nyhedsbrevet afsendes er, at vi trækker html indholdet fra nyhedsbrevet ud, og sætter brugerens navn ind, i stedet for der hvor der står <NAME-PLACEHOLDER>. Ved hjælp af mail funktionen sendes nyhedsbrevet afsted, og til sidst returneres brugeren til en statusside med de indtastede data. 22

23 NYHEDSBREV NEWSLETTER FÅ FREMTIDEN I DIN INDBAKKE tilen med websitet, og andet materiale lavet i forbindelse med projektet, er nyhedsbrevet Sopsat helt minimalistisk. Det første man ser er en lille hilsen. Det navn, man indtastede ved tilmelding, fremgår her, sammen med en beskrivelse af typen af mail, altså en nyhedsopdatering. Derudover består mailen af to nyheder en fra hver part. Et stort billede for blikfang og noget forklarende tekst. I dette udkast har vi brugte overskrifter, der kunne være reelle, mens selve teksten bare er placeholdertekst. Hver nyhed er tilknyttet et link, igen placeholders, hvor en interesseret bruger kan hente mere info. Disse kan så linke videre til nyheden på websitet. Det sidste element er footeren, som er klart særskilt fra resten af indholdet. Dette for at tydeliggøre klarheden om, hvem der er afsenderen, her tænkes på de to logoer og ikke mindst linket til at kunne afmelde nyhedsbrevet. Det sidste er vigtigt, ikke mindst usabillity wise, da det er et kæmpe irritations moment, hvis denne funktion er gemt af vejen, eller i det hele taget ikke optræder på selve mailen, men i en skjult menu på selve sitet. 23

24 SEO SØGEMASKINE OPTIMERING GOOGLE ANALYTIC Når man skal optimere sin hjemmeside til søgemaskinerne, er der nogle konkrete ting, som skal være på plads. For det første skal man sørge for ens title-tag er udfyldt med relevant information, samt indeholde de søgeord som siden omhandler. Man skal være opmærksom på at ens title-tag bør være under 55 tegn, da man på den måde kan være sikker på, at søgemaskinerne ikke beskærer titlen i søgeresultaterne. Vi har valgt, at bruge følgende titel: Audi og Statoil - Brint biler er fremtiden da vi på den måde giver brugeren en god forståelse for, hvad vores side handler om. Derudover er det især vigtigt at skrive en god, præcis og fængende meta-beskrivelse på hjemmesiden. Det påvirker ikke rangering af søgeresultaterne direkte, men eftersom det er den beskrivelse, der bliver vist i søgeresultaterne, er det altafgørende om brugeren besøger siden. Vi har valgt en beskrivelse, der er kort, præcis og holder sig inden for maksimalt 160 tegn, da vi på den måde undgår, at søgemaskinerne beskærer beskrivelsen. Når man skal skrive indhold på sin side, er det en god ide at bruge samme ord, som man har brugt i title-tagget flere gange, men på en naturlig måde. Hvis et bestemt ord bliver brugt unaturligt mange gange, bliver siden ikke taget med i søgeresultaterne. Det samme er gældende, hvis indholdet på siden er set af søgemaskinen på en anden hjemmeside - hvis man eksempelvis kopierer indholdet. Ydermere har søgemaskinerene også gavn af alt-tags på hjemmesider. Vi har oprettet alt-tags med tekst, der passer til billedet, men vi har samtidig også prøvet at skrive alt-tags, der indeholder de ønskede søgeord, så vi på den måde også påvirker søgemaskinerene til at rangere os højere. Vi har på vores side brugt formateringer såsom article-, section-, p- og h-tags. Dette gør også søgemaskinen opmærksom på, hvad der er vigtigt på siden, hvilket også kan være med til at påvirke placeringen i søgeresultatet. Google Analytics har ikke nogen direkte effekt for rangering af hjemmesider i søgemaskinerne, men det er et smart værktøj, der gør det muligt at se trafik på ens hjemmeside. Derfor besluttede vi, at det var en god ide at implementere det. Hvis det var en hjemmeside, der skulle bruges ude i den virkelige verden, kunne det jo være hensigtsmæssigt, at se i hvilke perioder der var mest trafik på siden, samt holde styr på, antallet af de besøgende på siden. 24

25 TEST USABILITY BRUGERVENLIGHEDS TEST MED FOKUS PÅ NYHEDSBREVET F For at sikre at vores site er brugervenligt, vil der nedenfor være beskrevet en række usability-test. Disse test er konstrueret for at forebygge problemer på sitet, når brugeren interagerer med det og hjælpe til en bedre brugervenlighed på sitet. Den første test vi har foretaget på websitet er i forbindelse med vores AIDA model. Nærmere bestemt det sidste skidt på modellen. Det er en brugertest, hvor kunden eller brugeren af sitet skal kunne til- og afmelde et nyhedsbrev. Senariet lyder derfor således: - Testene er ikke kørt på sitet endnu. Dette skyldes at usability-test kan være meget tidskrævende. 25

26 KONKLUSION REFLEKTION Audis målgruppe differentierer sig på mange punkter fra andre bilmærkers målgrupper. Hvis du kører i Audi, er du velhavende og moderne. Du har økonomisk overskud til at kunne tænke på andet end en bils praktiske funktioner. Segmentet interesserer sig for, hvilket image en Audi udsender. Audi fremstår som en koncern der tager miljøproblematikerne alvorligt. De lever op til deres slogan Vorspung durch technik, ved at være nytænkende, med deres igangsættelse af produktionen af brintbiler. Audi bibeholder deres eksklusivitet samtidig med at de styrker deres brand. Nuværende kunder bliver bekræftet i deres valg af Audi, og potentielle kunder bliver påvirket til at købe en Audi. d fra vores undersøgelser af Audis målgruppe og image har vi fundet ud af, hvilket segment vores hjemmeside skal rettes mod. Segmentet foretrækker Audi på grund af deres minimalisme, stilhed og eksklusivitet, som medfølger deres brand. Dette skinner igennem vores prototype ved valg af blandt andet typografi, farve og opsætning. U Vi har udformet platformen, hvor Audi kan opretholde interessen hos deres segment igennem sociale medier og nyhedsbreve. Reflektion I dette projekt har vi lært at arbejde sammen i et team. Vi har udfordret hinanden ved at stille krævende opgaver og have klare mål og ambitioner. Vi stødte på mange uforusete forhindringer, hvor vi til dels kunne have været mere forudsenende. Eksempelvis skulle vi have været mere konsekvente i den løbende test af browser kompatibilitet. Vi kunne også have været bedre til at bruge den til lejligheden stillede vejledning der var tilrådighed. Hvis vi havde gjort det, havde vi kunne arbejde mere målrettet og effektivt. Vi har været gode til rollefordeling. Der har været en udfordring i ikke, at lave det man individuelt var bedst til, men at kunne træde ud af sin comfort zone og beskæftige sig med noget uvant. 26

27

28

29 Fra: Niklas John Theakston Emne: Vedr.: Re: Eksamensprojekt Dato: 28. maj Til: Morten Nielsen Hej Morten. Vores målgruppe kan meget konkret og kortfattet beskrives således: - Det et er personer som er 30+ (både mænd og kvinder) - Husstandsindkomst på eller en personligindkomst på kr. - Vores kunder findes i højere grad i de større byer fremfor mindre landsbyer I forhold til livsstil kan de beskrives således: - Vores målgruppe ligger i høj grad vægt på kvalitet og design og er i den forbindelse også villige til at betale ekstra for dette. Vores vision er: "Det mest attraktive premium-brand". Vores mission er: "Vi vil begejstre kunder i Danmark" Jeg sidder pt. desværre ikke inde med nogen design manual. Hvis du har flere spørgsmål må i sige til. Rigtig god skrivelyst Med venlig hilsen/best Regards Niklas John Theakston Marketingassistent Skandinavisk Motor Co. A/S, Park Alle 355, DK-2605 Brøndby Direkte tlf , Mobil

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN http://education30.wix.com/bruun-larsen Udført af: Sebastian Damm Cpr nr: 250786-3003 Underviser: Gerd Madsen Antal anslag: 17.747 Afleveringsdato: 11/12-2014

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere