Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: , initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK."

Transkript

1 Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, Mark Halding, Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: , initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Omfang - anslag

2 Indhold Introduktion Den nye dille - Problemformulering - Teori og metode Vores projekt Interessenter - Risici - Diskussion af virksomhedens kommunikation - Tidsplan og udviklingsmodel X-fly Boomerang Ide og formål - Instruktionsvideoen og merchendise - Opsamling (SWOT) Website Målgruppe - Kommunikationsmodel - Teknik - SEO Design Design brief - Design udvikling - Design dokumentation Dokumentation af udvikling Implementeringsplan - Funktionelle krav for bruger og adminstrator - Non-funktionelle krav - Informationsdesign - Interaktionsdesign - Præsentationsdesign Usability Kvantitativ brugertest - Kvalitativ brugertest Afrunding Konklusion - Refleksion - Kilder Bilag Bilag 1 PBS - Bilag 2 WBS - Bilag 3 Gantt-chart - Bilag 4 Moodboard - Bilag 5: Sitemap for X-fly - Bilag 6 Storyboard til instruktionsvideo - Bilag 7 Screendrump website forside - Bilag 8 Screendrump Ipad forside - Bilag 9 Screendrump Smartphone forside 2

3 Introduktion Den nye dille - Problemformulering - Teori og metode Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 3

4 X-fly boomerang - den nye dille Flere og flere børn og unge søger væk fra de gode gammeldags legeredskaber og erstatter det med nutidens digitale verden. Mange glemmer, at det kan være sjovt med et godt gammeldags boldspil, eller at kaste med frisbee. Den digitale verden dominerer i den grad ungdommens dagligdag og dette kan desværre resultere i at børn bliver mindre aktive. At spille et spil på en Ipad er ikke fysisk krævende og dette kan blive et problem for børnenes sundhed og velvære. Derfor ville det være oplagt, at skabe en ny gammeldags dille, som får børn og unge til at glemme alt om computer og tablets, men derimod kommer ud i den friske luft. Hvis man kan skabe en livsstil for børnene, hvor frisk luft og aktivitet prioriteres højest, vil de også samtidig være mere oplagte i skolen og deres hverdag generelt. Dette års gennembrud hos børn har uden tvivl været det japanske legetøj Kendama, det er for så vidt fint med et legetøj man altid kan have ved hånden, men det er alligevel ikke meget motion de får ud af det. Derfor vil vi skabe en dille, som både er sjov at lege med, men som samtidig kan give målgruppen mere frisk luft og en mere aktiv dagligdag. Dillen skal ikke være IT-baseret men udelukkende håndlavet og den skal både kunne bruges individuelt og i samspil med andre. Man skal via et website kunne finde de seneste nye lege, som man kan udføre med produktet, samt en vejledning til hvordan produktet skal bruges. Målet med produktet er, at man vil blive ved med at bruge det op til en sen alder - måske vil forældre endda nyde at bruge produktet også - dvs. produktet henvender sig til en bred målgruppe. Et website til potentielt besøgende Hvis den nye X-fly boomerang skal flyve ned i danske børns legekasse, er vi nødt til at tænke innovativt. Der er meget andet legetøj i samme udendørs genre, så der er mange overvejelser inden produktet skal lancheres, så som; skal man holde samme stil som konkurrenterne, finde et nyt fokus, brande anderledes eller finde på en helt ny måde at nå ned i legekassen på. En af mange måder, hvorpå man kan brande en ny dille er ved hjælp af et eventsite. Et website der giver børn og deres forældre lyst til at købe og komme udenfor med vores produkt, men også får information og vejledning i hvordan produktet bruges. Altså et eventside som promovere X-fly boomerangen som sommerens nye dille Som gruppe har vi valgt, at udarbejde et eventsite for X-fly boomerangen. På websitet har vi en instruktionsvideo, som skal vejlede og pirre brugerens interesse for x-fly boomerang kastning. Inde på websitet har brugeren også mulighed for at købe merchendise i form at seje T-shirts med logo på. Tanken er at vores website skal fungere som reklame og udstillingsvindue for X-fly boomerangen, men samtidig give besøgende mulighed for at lære kasteteknik og købe merchendise. Hvis vi kan få børn til at gå med t-shirts med X-fly s reklame og samtidig udvise dygtighed i boomerang kastning, kan vi håbe på at få opmærksomhed så dillen kan sprede sig endnu hurtigere. Problemformulering Hvordan får man på websitet promoveret en legetøjsdille bedst muligt og får målgruppen til at besøge websitet og i sidste ende købe produktet? Hvilke segmenter dækker de potentielle besøgende over? Hvordan kan websitet konkurrere med lignende firmaer? 4

5 Teori og metode Ud fra opgavebeskrivelsen og vores markedsføringsstrategi tidligere nævnt i introduktionen, har vi kunne kunne inddele vores arbejdsgang i 4 kerneområder. Vores arbejdsproces er tilrettelagt efter WBS og PBS kombineret med Gantt chart hvortil vi har angivet tidsestimater og allokeret ressourcer til de forskellige arbejdsopgaver. I undersøgelsestrinnet, har vi sammenlignet lignende hjemmesider og udarbejdet en interessent-, og risiko analyse. Undersøgelserne bunder i en målgruppe,- og kommunikations analyse og udmunder i en SWOT analyse. I udviklingsarbejdet har vi vi brugt prototype-paradigmet som udviklingsmodel, hvilket har gjort at vi løbende har kunne analysere og forbedre vores design. I forløbet har vi undervejs lavet brugertest på designet med kvantitative- og kvalitative brugerundersøgelser. Designudviklingen har vi lavet udfra beslutninger og erfaringer fra undersøgelsestrinnet. Derefter har vi delt produktarbejdet op i 4 hovedaktiviteter: Informations-, navigation-, interaktions-, og præsentationsdesign. Find WBS, PBS, Gantt og SWOT i bilag 5

6 Vores projekt Interessenter - Risici - Diskussion af virksomhedens kommunikation - Tidsplan og udviklingsmodel Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 6

7 Interessenter Hvem bliver berørt af projektforløbet? Hvem bliver berørt af projektresultatet? Der findes mange interessenter i forbindelse med kampagnen af årets dille 2014, hovedinteressenten for kampagnen er selve firmaet (X-fly). Det er firmaet der har den største magt og samtidig dem vi skal lave opgaven for indenfor en bestemt deadline. Børn og forældre er også vigtige interessenter, da det er dem der i sidste ende skal købe produktet. Legetøjsforhandlere som BR, Toys R Us og Legetøjsakademiet er kæder som alle ønsker et videresalg af produktet og dermed også en væsentlig interessent. Eventpartnere er dem som skal give tilladelse til at vi kan arrangere et event og i vores tilfælde er dette kommunen og foreninger. Får vi ikke tilladelse til at arrangere et event i parker, på strande og på boldbaner, vil budskabet om den nye dille højst sandsynligt ikke gå ligeså lydigt igennem hos målgruppen. Budskabet skal kommunikeres ud på et bestemt tidspunkt og når vi ikke har en deadline kan det gå ud over kampagnens målgruppe. Ser man på interessenterne som et skoleprojekt, er det vores undervisere der er en af de vigtigste interessenter i projektet. Ligesom at man skal overholde en deadline overfor arrangører og firmaer, skal vi også her overholde en deadline for afleveringen. En anden interessent på skoleprojektet er virksomheder udefra, som ser vores opgaver - de vurderer vores kundskaber ud fra vores afleverede opgaver på skolen. Påtænkte mellem og slutpunkter Mellempunkter: Website, rapport, Merchendise, instruktionsvideo Slutpunkt: Kampagne aflevering og eksamen Modellen nedenfor viser interessenter i forhold til kampagnen: Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet X-fly Promovering Manglende opmærksomhed. Manglende plads. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position En aktiv hverdag for børn og unge. Håndtering af interessenten Import af x-fly boomeranger Event for børn og forældre Salg af produkt - profit for begge parter. Børn og unge Sjov og aktiv fritid Manglede udfordring på længere sigt Interesse for at starte ny dille Reklame i form af Website, video, events og mechendise Forældre til målgruppen Børn kommer ud ingen Initiativ og overtagelse af børn Reklame i form af Website, video, events og mechendise. Forhandlere: BR, Toys r Us, legeakademiet Profit Reklame Manglende salg/interesse Reklame og salg Reklame Eventpartnere: Aktivt besøgende Svineri og smadrede ting Klargøring af facilitet Intern aftale om retningslinjer Kommunen (park og strand) foreninger Fokus på deres faciliteter Evt. oprydning (boldbane) 7

8 Interessenter i forhold til projektet Interessent Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet Samlet vurdering af interessentens bidrag/position Håndtering af interessenten Undervisere Effektivitet af læring Tidskrævende evaluering og guide Guide og evaluering Fremmøde til undervisning og guide Godt omdømme Udlevering af opgave Aflevering til tiden Overholde deadlines og milestones Virksomheder ude fra Se vores færdigheder Trussel for konkurrende virksomheder Ingen Tilgængeligt online Os selv Vi udvikler vores færdigheder Content til portfolio ingen Tid Penge Informationssøgning Vi laver planer Møder op til guide og undervisning Overholder deadlines Nye og andre studerende Inspiration til kommende skoleprojekter ingen Ingen ingen 8

9 Risici Liste over ting der kan gå galt i arbejdsprocessen: - Et gruppemedlem kan blive syg: Dette kan sløve arbejdsprocessen og gruppen kan komme ud af en ellers velfungerende "rytme". - Manglende generel back-up Kan ødelægge hele arbejdet og vil betyde at projektet skal startes påny. - Manglende kommunikation / overlapper hinandens arbejde Kan gøre at enkelte dele af projektet decideret udebliver, ligeledes vil nogle dele blive direkte gentaget. - Manglende motivation for projektet Kan smitte af på de øvrige gruppemedlemmer og påvirke projektet hele vejen igennem. - Manglende program kundskaber (bl.a. i Adobe programmerne) Kan være tidskrævende og betyde ekstra undervisningstimer. - Server-problemer Kan blive et problem ved aflevering. - Dårligt wifi under kommunikativ arbejdsproces Kan være et problem, specielt når gruppen ikke er samlet og skal kommunikere digitalt. - Langsom computer Kan være en frustration og vil højst sandsynligt påvirke arbejdsprocessen. - Én computer med hele gruppens arbejde Er ikke hensigtsmæssigt - back-up er utroligt vigtigt. - Forskelligheder i browsere Websitet skal altid testes i forskellige browsere, da de kan opføre sig forskelligt. - Forskelligheder på skærmstørrelser Kan forebygges ved hjælp af responsive design. - Misforståelser for formålet med projektet Her må lærerne spørges til råds. - Misforstået vejledning I tilfælde af at lærere giver forskellig vejledning kan de modsige hinaden og skabe forvirring. Risiko Sandsynlighed Konsekvens Risikoværdi Hvordan forebygges? Hvis det sker Et gruppemedlem deltager ikke aktivt Leverendør ønsker ikke at samarbejde Manglende guide-timer og feedback undervejs Manglende kommunikation i gruppen Gruppen aftaler projektforløbet på forhånd Ved at have en kontrakt med leverendør Brug af forummer og møde op til guidetimer Klare aftaler og tidsplanlægning Samles gruppen og sætter gang i projektet igen Find ny leverendør Resevering af relevant lære til problemet Kontrakt blandt gruppe medlemmer Manglende forståelse for projektbeskrivelsen Vejledning Vejledning 9

10 Diskussion af virksomhedens kommunikation Virksomheden X-fly vil gerne indfri visse behov og forventninger hos målgruppen. Vi har ud fra en kommunkations analyse lavet ud fra lignende og tidligere produkter dannet et overblik over virksomhedens budskab til målgruppen. Med udgangspunkt i Harold Lashwells kendte kommunikationssætning har vi redegjort for X-fly kommunikation: "Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect" Who/afsender: X-fly What/hvad: Promovering af X-fly - fokus og interesse for X-fly - salg af X-fly Whom/modtager: Primær målgruppe: Børn, sekundær målgruppe: forældre, Tertiær målgruppe: Institutioner/skoler What channel/igennem hvilken kanal: Website til computer, tablet og smartphone. What effect/hvilken effekt: X-fly vil gerne brandes som et aktivt legetøjs alternativ. Videre diskussion af X-fly's kommunikation: X-fly ønsker som afsender at blive vurderet troværdigt af brugerne. Men som legetøjs producent henvendt til børn, er det stadig vigtigt for virksomheden ikke at blive opfattet som kedelig og "voksen-agtig". Vi ønsker at modtageren danner et billede af X-fly, som en seriøs virksomhed der giver besøgende relevant information om x-fly bommerangen og det community som deler interesse for produktet. Desuden er det relevant at tage højde for forældrene som sekundær målgruppe, fordi de fleste børn skal have tilladelse fra deres forældre til at købe produkter over internettet. Vores primære formål som "promoter" for X-fly er ikke salg. Eftersom vi ikke ligger inde med produkterne er vi nødt til at sende de besøgende videre et en rigtig forhandler, - og på den måde sender vi traffikken væk fra vores eget site. Med det klarlagt har vi derimod valgt at det primære formål med hjemmesiden, er at give brugeren relevant information og inspirere brugeren til at bruge de sociale medier for at dele oplevelser med X-fly, og på den måde sprede budskabet "om den nye boomerang dille". Enhver god promoter, giver de besøgende mulighed for at købe produktet. Som sekundært mål leder vi brugeren videre til en legal forhandler, som vi har indgået et fiktivt samarbejde med. 10

11 Udviklingsmodel Augumentation for udviklingsprocesmodel Vi har valgt prototype-paradigmet som vores udviklingsprocesmodel fordi det passer godt til mindre projekter. Derudover passer fremgangsmåden godt til vores 2 mands gruppe og vi føler os mest sikre i processen. Vi vil løbende evaluere vores arbejde og holde kontakt med lærere og eventuelle test personer med henblik på at gå tilbage i vores udviklingsfase for at rette og tilføje nye og bedre ideer. Optil overordnede specifikationer Byg prototype Evaluer prototype Specificer produkt Design og implementer produkt afgrænsning af projektet Mockup af website Moodboard til instruktionsvideo Logodesign til t-shirt Forbedringer og tilføjelser Udvikling af website, instruktionsvideo, t-shirt design Valider produktet 11

12 Tidsplan Vi har valgt at benytte os af et ganttkort, da vi synes det giver os det største overblik over vores projektperiode. Vi har brugt den til at holde deadlines og den har været et uundværligt redskab i vores projektfase. Vores første udkast af gantt-chartet lavede vi meget nøje og satte os for fra start af, at følge det så godt som overhovedet muligt. Der er været nogle små afvigelser, men overordnet set har vi stort set fulgt det til punkt og prikke. Afvigelserne fra vores første udkast til det endelige resultat ses første gang ved website-udviklingen, dette blev udskudt lidt for at skabe mere plads til indhold i rapporten og andre områder. Videofremstilling og redigering fik vi lavet hurtigere end forventet og det endte med at blive gjort på to dage. Vores trøjetryk blev også udskudt, da trøjeleverandøren ikke havde t-shirts på lager - disse skulle først bestilles hjem til os, hvorefter vi kunne trykke logoet på. Vi har sørget for begge at være inde over alle arbejdsområder og har snakket sammen om hvert enkelt emne i rapporten. Dog har der været enkelte gange hvor vi har måtte skrive enkelte emner individuelt og det har også et par gange resulteret i små overlap. Overordnet set har gantt-chartet giver os en struktureret projektperiode og vi har løbene kigget tilbage på gantt-skemaet for at evaluere om vores indsats overholder tidsplanen. Vektordesignet af logoet lavede vi i god tid, da det samtidig skulle bruges som logo på hjemmesiden. Udskæring og trykning af logoet på trøjerne blev gjort på en enkelt dag. 12

13 X-fly Boomerang Ide og formål - Instruktionsvideoen og merchendise - Opsamling (SWOT) Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 13

14 Ide og formål Et at målene med vores projekt er at finde ud af hvordan digitale og offline medier kan anvendes til at markedsføre en dille Vi fik ideen til at lave projektet om boomeranger efter en del research om nye diller på nettet. Vi vidste at vi ville have en udendørs dille, som var mulig at anvende alene eller i samspil med andre. Dertil vidst vi at dillen skulle være anderledes eller være en udvikling af en tidligere kendt dille. Vi har valgt at lave projektet om boomerang virksomheden X-fly, og prøvet at henvende vores kommunikation og reklame til børn og deres forældre. Vi fremstiller en website prototype hvor besøgende kan finde fakta og information om X-fly boomerangen, med mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med produktet på sociale medier og forummer. Det er også muligt at blive henvist til en forhandler som vi har indgået et fiktivt samarbejde med. Formålet for vores projekt er at skabe interesse for X-formede boomeranger af mærket X-fly, og promovere det som sommerens nye dille til børn og barnlige sjæle. Vi har som multimediedesignere til opgave at lave kampagnen og via digitale medier skabe opmærksomhed for produktet. Som gruppe har vi lagt vægt på følgende bagvedliggende forretningsmodeller: Website, video, billeder, blog, communities, events og merchendise. Vores forretningsmål er at få brugerne til at dele X-fly's brand på de sociale medier og reklamere for produktet på hjemmesiden og på t-shirtsne. 14

15 Instruktionsvideo og merchendise Formålet med instruktionsvideoen er både at give børnene og forældrene en idé om hvordan boomerangen kan benyttes. Videoen viser én ud af mange mulige måder at bruge boomerangen på. Video-eksemplet tager udgangspunkt i hvordan man har den rette position med boomerangen hvis man ønsker at boomerangen kommer tilbage, således at man spiller med sig selv. Andre instruktionsvideoer kunne være hvordan man spiller flere sammen, hvordan man kaster den højt, hvordan man spiller et spil med den osv. Vi har taget udgangspunkt i den ene video. Videoen er forholdsvis neutral, forstået på den måde at den både henvender sig og kan forstås af børn og forældre. Den henvender sig dog mest til ældre børn og forældre - yngre børn har højst sandsynligt ikke tålmodighed til at se en instruktionsvideo, de skal bare ud og prøve kræfter med boomerangen, så snart den er pakken ud af emballagen. Her kommer forældrene ind i billedet - de kan hjælpe børnene med at kaste korrekt, hvis de har set instruktionsvideoen, på denne måde kan de yngre børn alligevel få glæde af den. Videoen fungerer som god vejledning til nye brugere af boomerangen og slutter af med lidt humor i "step 4", i håb om at børnene synes den er ekstra spændende. Videoen er kort i håb om at de mindre børn når at blive fanget af den, så de ikke synes den er for kedelig. Videoen er filmet med "Canon 600D" med objektivet "Canon EF, 50 mm F/1.8" og derefter redigeret i Adobe Premiere Elements og Adobe After Effects. Merchandice (t-shirts) Formålet med at trykke X-fly t-shirts er, at skabe reklame for den nye dille. Fx kan der være kampagner, hvor man får en gratis t-shirt med i købet, hvis man køber 2 X-fly's, på denne måde ville det skabe lidt promovering for X-fly firmaet. Idéen er at denne t-shirt skal bæres ved de officielle X-fly konkurrencer for børn og unge, så alle deltagere er iført samme tøj. Derudover skal trøjerne også kunne købes fra hjemmesiden af ren interesse for et lille beløb. Det mest optimale ville være at sælge svedtransporterende t-shirts, da man nemt kan komme til at svede, når man kommer i bevægelse. Vores eksempel på tryk er dog bare en prototype og er lavet af normalt bomuld. Målet er at t-shirten skal være så sej at den i sig selv også bliver en ny "dille" - så mange børn bærer den til hverdag. 15

16 Merchendise Som merchandice har vi valgt at trykke t-shirts med X-fly logo på brystet. Da et gruppemedlem selv ejer maskiner til trøjetryk, synes vi det var oplagt at lave trøjerne selv. Trøjerne blev først bestilt fra trøjeleverandøren, hvorefter trykningen kunne påbegyndes. Først skæres logoet ud på et stykke to-lags tekstil-folie ved hjælp af en skæreplotter. Efter at skæreplotteren har skåret logoet ud på blot 30 sekunder, fjernes det yderste lag folie og kun logoet står tilbage. Herefter placeres det nyudskåret logo på t-shirten - i vores tilfælde på brystet. Når logoet er korrekt placeret, trykkes det det fast på trøjen med en varmepresser - trøjen varmes i ca sekunder med en varme på 170 grader. Herefter fjernes det yderste lag på foliet og trykket er nu smeltet fast på trøjen. 16

17 Opsamling (SWOT) For at danne et billede af X-fly produktet har vi lavet en SWOT analyse. Interne forhold Stærke sider (S) Svage sider (W) Forholdsvis nemt at anvende, men samtidig udfordrende. Man kan lege selv eller med andre. Boomerangen er lavet i holdbart plastic og er derfor meget holdbar. Den kommer tilbage når du har kastet den. Relativt ukendt produkt i Danmark. Manglende reklame. Skader eller ulykker kan indtræffe ved forkert brug. Eksterne forhold Muligheder (O) Trusler (T) Alle kender til frisbee og boomeranger - det skaber genkendelighed med den anderledes formet boomerang. At skabe årets nye dille Få børn og unges opmærksomhed. At skabe samarbejde med andre legetøjsproducenter. Støtte op om sund leg udenfor. Mange lignende legetøjsprodukter. Omkostninger ved promovering. Afhængig af stort pladsareal ved brug. 17

18 Website Målgruppe - Kommunikationsmodel - Teknik - SEO Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 18

19 Målgruppe På baggrund af observationer, grundlæggende kendskab og et kort interview med en legetøjs forhandler, har vi fastlagt X-flys målgrupper: Den primære målgruppe er børn og unge, dertil kommer deres forældre som sekundær målgruppe og til sidst institutioner så som skoler og fritidsordninger som tertiær målgruppe for produktet. Boomerangen koster mellem kr, og dertil kommer ingen tillæg eller andre omkostninger. Det eneste det kræver at bruge den er et udendørs areal og den rigtige kaste teknik. Boomerangen er bedst til 1 person af gangen, og omkostningen på ca 200kr gør det overskueligt for mellemklasse-familier at købe en boomerang til hvert barn i deres famlie. Boomerangen er lavet i hårdt plastik, som godt kan tåle at lande hårdt mange gange før den går i stykker. Ideelt for børn, fordi de tit ikke gennemtænker deres handlinger. Levetiden for børns legetøj har aldrig været lang, men i X-fly s tilfælde så skal der kun ét forkert kast til at boomerangen er væk. Det er derfor vores vurdering at det økonomiske ikke har særlig stor betydning for målgruppen. X-fly bliver købt fordi den er anderledes aktivt alternativ og den kan bruges uden omkostninger udenfor. For at fastlægge vores målgruppe har vi brugt minerva modellen. Med denne model inddeler vi danskerne i 4 segmentter, kendetegnet ved deres kerneværdier. Vi har valgt det det grønne segment som primær målgruppe til X-fly. Fordi at man som bruger af vores website og produkt ikke behøver at have mange penge. Det grønne segments profil som engageret og aktiv passer godt som primær segment for X-fly, og det rosa segment med de familiere kerneværdier som sekundært segment. Det violette og det blå segment adskiller sig fra de 2 andre ved at være materialistiske, og har dyrere forbrugsvaner. Så violet og blå må deles om at X-flys tertiære segment. Med det segmenterne på plads så vurdere vi X-fly s målgruppe som middelklasse familier med børn og med kerneværdier så som: Aktivt levende, udendørs nydende, børne elskene, på landet eller i nærheden af græs areal-beliggende, middelindkomst-modtagende mennesker, som ønsker at få sig en tilbagevendende oplevelse med et flyvene plastik objekt. 19

20 Kommunikationsmodel Med det grønne segment som primær-, rosa som sekundær- og violet og blå modtager som tertiær modtager har vi indsnævret modtager feltet, og dermed gjort det muligt at opstille en kommunikations model. For at nå segmenterne har vi på forhånd bestemt at vi bruger website med tilknytning til facebook. Websitet har vi forsøgt at gøre designmæssigt attraktivt for vores primære,- og sekundære målgrupper. Dertil kommer kommunikationen via facebook hvor vi forsøger at påvirke alle 4 farve segmenter, fra minerva modellen. Ud fra vores valgte segmenter har vi bygget en kommunikationsmodel. Modellen er en udvidet udgave af Harald D. Laswells klassiske kommunikationsmodel. Modellen illustrerer kommunikationen mellem X-fly og målgruppen igennem websitet og facebook. Formålet med modellen er at klargøre hvordan vi som multimediedesignere ønker at promovere et budskab for en virksomhed. Undervejs i kommunikationsforløbet kan der forekomme støj i forbindelse med at budskabet spredes på de sociale medier. Virksomheden kan få spredt et dårligt budskab f.eks. hvis et uheld indtræffer,for en kunde, og denne person begynder at sprede dårlig omtale. Kommunikationen for X-fly ud til de 3 modtager målgrupper, kan have forstærkene effekt hvis god omtale indtræffer og folk begynder selv at tage initiativ til at uploade film og billeder på andre sociale medier. Internt mellem forældre, børn og institutioner kan budskabet også spredes uden for sociale medier, men simpelt fra mund til mund eller via gaver. I bedste fald finder bliver en X-fly bruger så god til at kaste med X-fly boomerangen, at han bliver til et ikon og en inspirationskilde, som kan få andre folk til at følge ham på sociale medier. Det ville booste kommunikationen og skabe en større målgruppe. Hjælpende faktor Os som multimediedesignere Afsender X-fly Budskab Prøv den nye anderledes dille Medie 1 Facebook Medie 2 Website Modtager 1 (Sekundær) Forældre Modtager 2 (Primær) Børn/unge Modtager 3 (Tertier) Institutioner Ønsket effekt Større interesse for X-fly boomeranger Tilmelding af nyhedsbrev Synes godt om på Facebook Salg af boomerang 20

21 Teknik Vi har lavet projektet med følgende programmer og elektronisk udstyr. Til alt vi har lavet og redigeret, har vi brugt: Dell XPS Samsung (PC) Til at tage billeder har vi brugt: Canon 600D med objektiv Canon EF, 50 mm F/1.8 Til billederredigering og grafik har vi brugt følgende Adobe programmer: Photoshop Illustrator. Til video har vi brugt følgende Adobe programmer: Flash Premier Pro After Effects. Til rapporten har vi brugt: Adobe InDesign Til charts, modeller, diagrammer og tidsplanlægning har vi brugt: Microsoft Excel Microsoft Word Mind View 5. Til website HTML/CSS har vi brugt: Adobe Dreamweaver/Notpad++ 21

22 SEO Vi har benyttet os af SEO på hjemmesiden. meta name="description": I vores meta description, har vi lavet en kort beskrivelse af hvad hjemmesiden indeholder - meta description er det der ses som en kort beskrivelse, når man får hits på google. I vores beskrivelse sørger vi for at nævne vores keywords - dvs. de mest relevante ord for vores hjemmeside. Beskrivelsen ser således ud: "Årets dille 2014: X-fly! Find rekorder, videoer og vilde tricks - du kan samtidig købe en X-fly og få en X-fly t-shirt oven i købet." Som det ses i beskrivelsen gentager vi navnet X-fly flere gange - dette er det vi helst ønsker at blive fundet på ved en google søgning. Samtidig ses "årets dille" i beskrivelsen, dette ønsker vi også at blive fundet på. Specielt forældre kunne godt finde på at søge på "årets dille", for at finde en god overraskelse til deres børn, eller til en gave. Derfor ville det være oplagt at ligge højt i google-søgninger ved netop dette søgeresultat. meta name="keywords": Keywords bliver som bekendt ikke brugt at google længere, men er en god idé at have, for selv hele tiden at være opmærksom på hvilke ord vi vil findes på, på google. Vi har følgende keywords: " X-fly, boomerang, X-fly boomerang, legetøj, dille, årets dille, årets dille 2014, sjov, aktivitet, legeredskab" Disse keywords prøver vi bevidst at gentage på hjemmesidens indhold, så de får så højt et SEOniveau som overhovedet muligt. Vi forsøger at gentage vores keywords i 2 % af hele indholdet på hjemmesiden - det skulle være det optimale for googles webcrawlers. Webtracking kode (Google Analytics): Vi har sat en webtracking kode ind i vores header-tag, for selv at kunne følge med i statistikken over websitet. Her kan vi se hvilke sider der er mest populære og samtidig se målgruppen for de besøgende. På denne måde får vi også et indblik i, om vi kommunikerer til det rette segment. Title: Vores title-tag starter med "X-fly" på alle sider og er efterfulgt at menunavnet. eks: "X-fly Rekorder" - dette gør at "X-fly" bliver gentaget flere gange. 22

23 Design Design brief - Design udvikling - Design dokumentation Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 23

24 Design brief Vi har til opgave at finde sommerens store dille 2014, vi vil dertil lave et website med henblik på at promovere den nye dille Vores website skal fremstå fuldt funktionelt og være designet efter målgruppen på 8 år+ og deres forældre. Hjemmesiden skabes i HTML og CSS, og vi bruger egne billeder, tekst og anden content. Hjemmesiden henvender sig til alle børn på 8 år+ og barnlige sjæle. X-fly boomerangen er et relativt nyt produkt på det danske marked så vi vil forsøge at skabe et nytænkende image for kampagnen. Vi vil bruge børn og unge til vores visuals, for at opnå genkendelighed for målgruppen. Vi brander os selv som et event firma som arrangere gratis afprøvninger af boomerangen for børn og deres forældre plus mulighed for køb af produktet. Hjemmesiden skal derfor være underholdende, action-præget og visuelt interessant for et barn at se på, men stadig indeholde fakta og bevare et legalt udseende så forældre tør bestille boomerangen fra webshoppen. Ved første øjekast skal hjemmesiden se sjov ud. Vi udfordre brugerens indre legebarn og invitere til at der skal klikkes, udforskes og ses instruktionsvideo på forsiden. Farvevalget skal være kontrastfyldt, for at skabe dynamik og danne ramme for de følelser som binder sig til boomeranger, strand, græs og sommer. Sproget er let forståeligt for børn og voksne. Men eftersom billeder sælger bedre til børn, gør vi mere ud af det visuelle udtryk for få mest mulig opmærksomhed fra børn ved første øjekast. Hjemmesiden kommunikere i en sjov dynamisk tone, som bestræber sig på at være en boomerang forhandler og event arrangør. Design: På baggrund af tidligere lavede analyser, kan vi dele websitets designkrav op i 3 hovedområder: Farver: Det er vigtigt at vores farvevalg ikke tager fokus fra billeder, film og produktet på websitet. Vi vil stadig skabe dynamik og sommerstemning, så ved at vælge naturfarver så som: græsgrøn i forskellige nuancer, sand farver kendt fra stranden, og nedtonede blomster farver får brugeren en velkendt følelse af åbne naturområder, hvorpå X-fly boomerangen skal bruges. Inspireret af lignende legetøjs websites og reklamer skal farverne: være i skarp kontrast til hinanden for at skabe kaos og bevægelse i designet. Indhold: teksten skal være let læselig og forelig. Billederne skal indeholde børn der leger med X-fly. undersiderne skal indeholde relevant information i form af rekorder og instruktionsvideo til brug. samt nyhedsbrev for de interesserede. Form: Strukturen i designet skal være minimalistisk, enkelt og overskueligt. Designet skal virke til 3 enheder: Computer, tablet og smartphone for at nå målgruppen bedst muligt. menuen og logoet skal være placeret i nærheden af hinanden for at skabe fokus på brandet og for at brugeren nemt kan navigere rundt. 24

25 Design udvikling Vi startede med at brainstorme os frem til et godt og overskueligt design, som mest henvendte sig til børn, men samtidig fik forældre og legeglade unge til at føle sig velkommen. Baggrund: Første udkast til hjemmesiden blev en udgave med helt sort baggrund, dette mente vi blev for dystert og vi erstattede den derfor med et sløret billede af en stor boldbane af græs. Dette viser både den grønne naturfarve, men samtidig også en "action-fornemmelse" med blur-effect. Dog var baggrunden med til at fjerne fokus fra indholdet og "forvirrede øjet" for meget. Samtidig blev menuen sat i dårlig kontrast til den mørkegrønne baggrund - vores brugertest påviste vores tanker og vi valgte derfor at ændre baggrunden. Vi ville stadig holde den grønne natur-farve i fokus, men med mindre støj. Vi valgte derfor en lys grøn farve - den henvender sig meget til børnene, men tager ikke fokus fra indholdet på siden. Den grønne farve har følgende RGB-værdi: R: 122 G: 225 B: 111 og farvekoden #7ae16f. Menu: Vi besluttede udelukkende på baggrund af brugertesten at lave menudesignet en lille smule om. Teksten er blevet fed for at skabe endnu større kontrast til baggrunden og dermed gøre det mere letlæseligt. Samtidig har hvert menupunkt fået en 2px-border for at skabe ensartethed og dermed gøre brugeren mere opmærksom på menuen. Før "svævede" menuen, nu fremstår den mere ligetil. Logo: Logoet har vi haft mange tanker om - vi startede med at designe et logo hvor "X'et" ikke blot var formet som en X-fly, men ligefrem var et direkte billede af en. Dette så unaturligt ud og hang ikke sammen med resten af logoet, vi hold dog fast ved idéen om at X'et skulle symboliserer selve boomerangens form. Efter en længere skitsefase endte logoet med at blive et "X" med samme form og krumning som X-fly boomerangen har. teksten "fly" er lavet lidt "børneagtigt", men kan samtidig opfattes som fartvind og adrenalin. "X'et" munder ud i rundede fartstriber, som symboliserer at boomerangen kastes og drejer rundt. 25

26 Design dokumentation Websitet: Som det ses på hjemmesiden er grøn den klart dominerende farve, dette skyldes at grøn er farven for natur og sundhed - og det er netop den livsstil vi gerne vil skabe for de unge, med den nye dille. Baggrunden på hjemmesiden er et billede af en fodboldbane, som er forstørret op til et sløret billede, således at der ikke er for stor kontrast og dermed ikke tager fokus fra det relevante indhold. Alt indhold på undersiderne er indrammet i en hvid kasse, så teksten får stor kontrast til baggrunden. Sort skrift på en grøn baggrund er ikke optimalt, når en længere tekst skal læses. Selve hjemmesideopsætningen er meget traditionel, med en hovedmenu i toppen og indhold i midten af siden. Havde målgruppen været meget små børn, skulle hjemmesiden være mere henvendt til dem, men vores målgruppe er børn og unge og samtidig skal der være mulighed for at de ældre kan have det sjovt med den nye dille. Samtidig henvender hjemmesiden sig også til forældrene, da det i sidste ende er dem der køber boomerangen for børnene. Den grønne slørede baggrund gør at den henvender sig til de mindre børn, imens den traditionelle opsætning symboliserer en vis form for troværdighed, så det ældre "publikum" ikke føler sig forbigået. Dog kan yngre børn nemt finde rundt på hjemmesiden, da nutidens børn og unge dagligt surfer rundt på internettet og er vant til den klassiske opsætning med en hovedmenu i toppen. Menu: Menuen er gjort så overskuelig som muligt og vi har derfor ikke engang en dropdown-menu i menubjælken. Folk generelt kan have en tendens til at være meget hurtige, når de navigerer på et website og specielt børn trykker bare på det første det bedste de ser på sitet. Derfor ville en dropdown-menu ikke være til andet end besvær - havde der været 6 underpunkter til hver kategori, ville børnene højst sandsynligt aldrig opleve dem. Samtidig har vi intet overflødigt indhold og det vil derfor ikke blive et problem at skulle "scrolle" langt ned på hver enkelt side. Ved "mouse-over" på menuen, ses en hover-effects, som ændrer tekstfarven fra sort til hvid og ændrer baggrunden til en anden grøn nuance, denne farve fungerer også som "you are here indikation". Billeder: Alle billeder der ses på hjemmesiden er selvtaget og skudt med Canon 600D med objektivet EF 50mm F/1.8, billederne er alle redigerede i Photoshop, hvor den grønne og kølige farve er sat i fokus. Formålet med den nye dille er, at børn og unge skal ud i naturen og være aktive og det er netop derfor den grønne farve er i hovedsædet ved billederne også. Billederne er samtidig meget kontrastfyldte for at skabe spænding og action for børnene. 26

27 Forside: Det er vigtigt at målgruppen bliver fanget af sitet så snart de klikker sig ind på hjemmesiden. Derfor har vi valgt at lade billederne dominere på forsiden, som man siger - billeder siger mere end tusinde ord. Alle billederne er taget selv og der er skabt fokus på aktivitet og glæde hos børn. De bærer vores X-fly boomerang synligt på alle billederne, for at skabe genkendelighed og reklame. "Tips og tricks": I denne menusektion er indholdet indrammet i en hvid kasse så al tekst kan læses tydeligt. Samtidig ses en række billeder i højre side for at skabe blikfang og spænding. Der vises en instruktionsvideo til hvordan man kaster boomerangen så den kommer tilbage igen. Skulle websitet videreudvikles, ville vi have mange instruktionsvideoer - både videoer til hvordan man spiller sammen og hvordan man leger bestemte lege osv. Vi har holdt os til én video for at vise den som eksempel til eventuelle flere instruktionsvideoer. "Rekorder": Vi har lavet et menupunkt kaldet "rekorder", dette har vi gjort for at skabe motivation hos børn og unge. De fleste unge elsker at konkurrere og der er nok gemt et konkurrencemenneske i de fleste. Vi har oprettet en konkurrence som foregår én gang om måneden - her kan alle deltage og man kan gå efter at få aldersklassens rekord i at kaste højest. Som det fremgår af hjemmesiden vil boomerangerne arrangeres med en chip, som måler højden på kastet. Præmier uddeles til de 3 bedste i hver aldersklasse og vi håber på at det kan være med til at skabe motivation og dermed en aktiv hverdag, når kastet skal øves på boldbanen. "Facebook blog": Bloggen har vi lavet for at børn og unge kan dele deres oplevelser og rekorder med andre X-fly fans på Facebook. Her kan de bl.a. poste videoer med deres nyeste tricks og diskutere forskellige synspunkter med hinanden. Hvis man har købt en chip til sin bommerang kan man connecte den til sin computer og overføre højdedata til X-fly bloggen. På denne måde kan børn og unge også konkurrere med hinanden og "blære" sig med deres bedste kast. Samtidig skal bloggen fungerer som et socialt sted hvor børn og unge mødes - fx for at aftale hvor de skal mødes og kaste med deres X-fly. Bloggen skal også opdateres med events, som børnene kan melde sig på. "kontakt": Er man i tvivl om noget eller ønsker man blot at have gode råd omkring sin X-fly, så er det muligt at kontakte X-fly. Man kan i samme funktion ligeledes tilmelde sig et X-fly nyhedsbrev, så man jævnligt for nyheder om de nyeste tilbud og events. 27

28 Dokumentation af udvikling Implementeringsplan - Funktionelle krav for bruger og adminstrator - Non-funktionelle krav - Moodboards og storyboards Kapiteloverskrift - Informationsdesign - Interaktionsdesign Afsnit - Præsentationsdesign A Afsnit B Afsnit C 28

29 Implementeringsplan Eventsite: Vi har valgt at udvikle en hjemmeside, hvorfra man kan få en masse info om X-fly, samt et link til forhandleren af X-fly boomerangen. Vores målgruppe benytter sig af internettet dagligt og selv mindre børn benytter sig af Ipad's i dag - for det meste låner de forældrenes. Udover websitet har vi lavet en facebook-gruppe som promoverer X-fly boomerangen, men kan herfra også diskutere med andre X-fly fans. Udfra ovenstående ville det være oplagt at reklamere igennem offentlige medier såsom: Tv-reklamer: Målgruppen ser højst sandsynligt TV dagligt og at reklamere med X-fly boomerangen i børnenes bedste sendetid ville være oplagt. Der skulle vises en reklame som henvender sig til børn og unge - får de først lyst til at få fingrene i en X-fly boomerang skal de nok få overtalt deres forældre. Det er derfor vigtigt i en TV-reklame at kommunikere til børnene og ikke til forældrene. Kommunikerer man til forældrene, ville det højst sandsynligt blive en kedelig reklame fra børnenes synspunkt og X-fly'en ville aldrig blive solgt og promoveret. Reklamerne kunne med fordel blive vist på "DR Ramasjang" og "Disney-channel", men samtidig også på kanaler som TV2, hvor forældrene også ser med samtidig. Plakater på opslagstavler i folkeskoler og reklamesøjler: De fleste børn går i skole så hvis X-fly kan få plakater på opslagstavler på landets folkeskoler, kunne det have forstærkene kommerciel effekt på målgruppen, i det at plakaterne skal indeholde URL en til vores eventsite. Ligesom med TV-reklamen skal plakaterne tale til børn og unges indre legebarn og sælge dillen visuelt. Facebookreklamer: Announcer på Facebook er en sikker måde at nå børn og unge på. Mange børn helt ned til 6-8 års alderen har facebook, og vil ubevidst klikke ind på reklamer hvis de er fængende. Reklaméring på på facebook sker ved betaling pr. klik eller betaling pr. køb. Eftersom vi bruger en ekstern forhandler, ville det give bedst mening for os at bruge betaling pr. køb, for at formindste unødige udgifter for kampagnen. Timing: Den mest ideelle timing for promovering af X-fly boomerangen må selvfølgelig være i sommermånederne, hvor det rigtig er sæson for den slags legeredskaber. Vi mener derfor at reklamen kan vises i følgende måneder: marts, april, maj, juni, juli, august Efter august er sæsonen slut og børn søger indendørs, når de skal lege. Omkostninger ved implementering: I forsøg på at nå børn og unge har vi lavet en fiktivt omkostningsplan for reklamering for X-fly i en periode på 2 måneder (8 uger). -Køb af domæne: 300kr -Lønning som 2 multimediesignere: 640kr i timen * 50 arbejdstimer. -Reklamespot på ca sekunder, 25 gange i en kampagneperiode på 2 uger: Ca kr -Facebook announcer til middel pris: 500kr/dagen -Plakat kampagne på opslagstavler i folkeskole og instituioner: gratis eller ca 30kr/pr dag. Alt i alt ville omkostningerne for X-flys påtænkte reklame i en periode på 2 måneder blive: 300kr domæne kr løn kr tv reklame kr facebook announcer +2000kr plakater på én folkeskole Alt i alt: 632,300 kr for den samlede reklame. Ud fra den forudsætning af reklamen kunne findes på 1 folkeskole. Hvis plakat kampagnen skulle udvides til bustopsteder, plakatsøjler og flere institutioner så ville prisen blive markant højere. 29

30 Funktionelle krav Som bruger på X-fly's eventsite er der en række funktionelle krav for brugeren, adminstratoren og koderne bag sitet, som skal opfyldes før en reel bestilling. Ved køb fra X-fly's eventsite er det nødvendigt at have en computer eller smartphone/tablet, med strøm og internet. Brugeren bliver sendt videre til den nuværende forhandler: Brugeren skal vælge model, højre/venstre hånd og udfylde personlige- og betalingsoplysninger inde på Kitesailing.dk betalingsside og dermed har kunden brug for sit betalingskort. Funktionelle krav for adminstrator Som adminstrator på X-fly's eventsite er det nødvendigt at have adgang til koderne for at updatere sitet med nye tilbud, billeder, content eller bedre design osv. Det er også et krav at markedsaftalerne for virksomhedsdrivelse i Danmark bliver overholdt af adminstratoren eftersom han/hun har det fulde overblik over virksomhedens bestillinger og indkomst. Eksportaftalen mellem X-flys rigtige virksomhed i Australien og X-fly's eventsite i Danmark skal også vedligeholdes for længerevarende samarbejde med større profit. Selvsagt er det også adminstratorens ansvar at holde styr på boomeranger på lageret så fejlbestillinger ikke opstår. Et funktionelt krav er, at brugeren skal kunne tilmelde sig et nyhedsbrev inde i kontaktformularen og dermed få information på mail, når nye tricks eller tilbud opstår. Taster man forkert eller undlader man at indtaste kommer databasen ud med en fejlmeddelelse der hedder "angiv en adresse". (se billedet til venstre) Efter at have udfyldt alle felter skal to meddelelser kunne poppe op. 1: "Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet, du vil modtage vore nyhedsmails løbene" 2: en fejlmeddelelse vises, hvis interessenten allerede er tilmeldt nyhedsbrevet én gang før med samme . 30

31 Use case: Hvis man skal købe X-fly boomerangen online - foregår salget på forhandlerens hjemmeside. Men hvis vi forestiller os at; Vi som multimediedesignere selv havde boomerangerne og kunne sælge dem via vores eventside, så kunne use casen fra bestilling til ordre modtagelse forløbe som følgende: Fase 1: Kunden skal have strøm og internet forbindelse på sin smartphone/tablet eller computer, og X-fly boomerangen skal selvfølgelig være på lager, før den kan bestilles. Fase 2 X-fly klikker på Køb og vælger hvilken type X-fly som ønskes. Bruger ville få mulighed for at customize boomerangen med farve og mønster, og vælge eventuelle skins som er designet på forhånd. Derefter skal brugeren tage stilling til om han/hun vil have en venstre- eller højrehånds X-fly boomerang og klikker på fuldfør bestilling. Fase 3 succesful bestilling Brugeren bliver sendt videre til vores secure payment site, hvor kunden skal oplyse personlige data inkl. betalingoplysningerne. Derefter klikker brugeren på fuldfør betaling og vi modtager kundens betaling og sender hendes bestilling. Når vi har modtaget betalling vil der blive sendt en mail til hendes adresse, hvor vi kvitterer for betaling og siger tak for bestillingen osv. dertil kommer også information om forventet ankomst på kundens adresse. Ved store bestillingerne fra f.eks. skoler eller fritidsordninger kan vi tilbyde mængde rabat. Fase 3.1 usuccesfuld bestilling Hvis kunden ikke har udfyldt alle relevanter felter eller betalingen ikke kan gå igennem, modtager kunden en fejlmeddelse under betalingen eller på mail f.eks. hvis boomerangen ikke er på lager Fase 4 Efter købet er fuldført og boomerangen er sendt afsted, registrerer databasen at der nu er 1 boomerang mindre på lager og optællingen fra hjemmesiden viser nu 1 mindre, så andre kunder kan se hvor mange der er tilbage på lager. Fase5 Kunden modtager en pakke eller et stor brev med produktet efter 1-2 hverdage, afhængigt af hvor i landet kunden bor, og en kvittering plus eventuel reklame for nye produkter, events og lign. på papir. 31

32 Non funktionelle krav Udfra SWOT analysen ligger vores målgruppe i den mindre velstillede del af modellen. Hvis kunden hverken har smartphone, tablet, computer, internet eller så bliver kunden nødt til at gå på Biblioteket eller låne en enhed på anden vis. Hvis kunden ikke kan læse dansk eller handicappet ville det kræve at vi oversatte hjemmesiden til f.eks engelsk og optimerede koderne f.eks. så handicap-computere kan læse bestillingen op. Kunden kan også være i bisiddelse af et ugyldigt betalingskort eller være fra udlandet. I så fald skulle betalingssiden også oversættes til andre sprog og man kunne eventuelt sørge for at kunden kunne bestille på efterkrav eller med betaling ved afhentning. 32

33 Informationsdesign X-fly's interface er tilpasset til computer, tablet og smartphone brugerflader. Den primære målgruppe for X-fly's besøgende er børn og den sekundære målgruppe er deres forældre, den tertiære målgruppe kan være ungdomsinstitutioner så som skoler og fritidsordninger. Til computer har vi tilpasset informationsdesignet ud fra en analyse af konkurrerende virksomheder og de mål som vi har sat for hjemmesiden. Vi har lagt vægt på billeder med børn og forsøgt at give hjemmesiden en enkel og græs-agtig visuel indentitet. Vi har lavet blikfang efter den F metoden, dvs vi forventer brugerens øjne først ser logo og slideshow, og efterfølgende lægger mærke til underliggende billeder og menuen. Til tablet og smartphone har vi tilpasset interfacet til mindre brugerflader. Vi har formindsket billederne og slideshowet er placeret under hinanden for at skabe bedre overskuelighed. Indholdet er logoet er stadig dominerende i toppen, men menuen er blevet formindsket. Informationen er holdt kort og relevant, og sproget er let forståeligt for børn. Billeder dominerer websitet fordi børn bedre kan relatere til andre børn end tekst. Navigationsdesign Til computer har brugeren menuen til højre for logoet. Ved brug af hover effekt med farve skift fra sort til hvid, og en boks rundt om markeret menupunkt - sikre vi os at brugeren overskueligt kan se hvilket menupunkt det drejer sig om. Boksen og farvet boks sikre vi at brugeren nemt kan se hvilke underside han befinder sig på. Derfor har vi ikke nogen brødkrumme sti, for ikke at bryde vores simple design. De eksterne links som leder væk fra hjemmesiden og videre til facebook åbner nye vinduer, så brugeren forstår sammenhængen mellem eventsite og forhandler eller facebook gruppen. 33

34 Interaktionsdesign Præsentationsdesign Til computer kan hjemmesiden betjenes med mus eller touchpad. Undersiderne og de eksterne links til facebook/forhandler er højst 2 klik væk fra alle sider. Alt andet på siden er kun 1 klik i menuen. Til smartphone/tablet behøver brugeren kun 1 finger for at betjene appen, men man kan stadig zoome med 2 fingre,hvis teksten eller billederne skal være større. Menuen er placeret til højre for logoet i computer versionen, men under logoet til smartphone, for at skabe mere plads til større menu punkter, med henblik på at brugerens fingre nemmere kan ramme. X-fly's nye hjemmeside skal præsenteres til computer, tablet og smartphone. Designet skal spille overens med de kompetencer og værdier som virksomheden besidder. Vi har forsøgt at at skabe et image som en sund, sommer-relateret, udendørs virksomhed. Vi har valgt en græs-grøn baggrund til sitet, for at understøtte dillens krav om udendørs brug, og for at give hele hjemmesiden et natur-agtigt look. Indholdet på hjemmesiden skal matche strukturen og give brugeren relevante og spændende muligheder for at udforske X-fly boomerangen som produkt og dille. Med det i baghovedet har vi lagt vægt på nem og enkel interaktion, det skal være nemt at bruge websitet på computer/tablet og smartphone, men skal med få klik på brugervenlige kunne surfe rundt på sitet.navigationen skal matche interaktionen, så brugeren logisk kan finde den søgte information. Informationen skal være kortfattet og relevant, vi vil ikke spilde brugerens tid, eftersom vores primære målgruppe er børn. 34

35 Usability Kvantitativ brugertest - Kvalitativ brugertest Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 35

36 Brugertest Efter at have det grundlæggende design på plads, udførte vi en kvantitativ brugerundersøgelse, hvor brugerne fik stillet 15 spørgsmål. Vi sendte skemaet ud til 3 forskellige målgrupper. Børn: 8-14 år Unge: år Forældre: år Vi valgte at gøre dette, for at se om de tre forskellige målgrupper har samme tanke om websitet. Det er vigtigt for os at både børn og forældre føler sig velkommen på hjemmesiden. Test på børn (8-14 år): Vi udvalgte i alt 20 personer i alderen 8-14 år, der blev på forhånd forklaret hvad de enkelte kategorier betyder - de fleste kunne godt forstå det, men enkelte af de mindste skulle hjælpes lidt på vej. Vi bad dem give hver punkt en karakter fra 1-10 og det gjorde de så. De fleste testdeltagere var 10 år eller derover. Resultaterne fra denne målgruppe kan være uholdbare, da børnene nok ikke er helt klar over hvad det vil sige at give karakter fra Det ville være smart at optimere testen til børn og i stedet for at stemme fra 1-10, kunne man udføre en test hvor svarmulighederne var "rigtig flot", "grimt" osv. Det er nemlig noget børnene kan relatere til - problemet er bare at vi gerne ville kunne sammenligne resultaterne fra de forskellige målgrupper og valget faldt derfor på en 1-10 test. 36

37 I denne alder er betydningen af testspørgsmålene ikke et problem og de blev derfor overladt fuldstændig på egen hånd. Testspørgsmålene blev sendt elektronisk til udfyldning i excel og sendt retur til os igen. Der blev også her adspurgt 20 testpersoner inden for aldersklassen. Resultaterne afviger kun en lille smule, men de ligger overraskende tæt på hinanden i forhold til den anden målgruppe. En overraskende forskel ses dog ved førstehåndsindtrykket - den er dalet utroligt meget, når man sammenligner med den anden målgruppe. En kvalitativ brugerundersøgelse forklarer senere hvorfor. 37

38 Testsvarene fra forældrene er stort set identiske med aldersgruppen år og det gør det bare nemmere i vores overvejelser omkring designet på siden. Nu er det bare om at optimere sitet så alle målgrupperne tilses bedst muligt. 38

39 Besvarelser på den kvalitative undersøgelse: Svar 1= 12-årig folkeskoleelev Svar 2 = 17-årig gymnasieelev Svar 3 = 23-årig multimediedesigner Svar 4 = 45-årig forældre (mor til 11-årig dreng) Svar 5 = 48-årig forældre (far til 14-årig dreng) Af den kvantitative test fremgik det, at topmenuens læselighed ikke var god hvad mener du man skulle gøre ved den? Svar 1: "Måske en større skrift" Svar 2: "Tykkere skrift og en anden farve" Svar 3: "Skabe større kontrast mellem menuteksten og baggrunden, måske inddele menuen i kasser" Svar 4: "Jeg ville lave en anden baggrund ved menuen, så teksterne er nemmere at læse." Svar 5: "Have større kontrast mellem baggrund og tekst" Topmenuens emnekategorier har ikke fået topkarakterer hvad mener du, problemet med topmenuens emnekategorier er? Svar 1: "Hmm, det ved jeg ikke rigtig, måske sjovere tekst" Svar 2: "Måske skulle "forum" laves om til noget som børn forstår" Svar 3: "Jeg synes ikke der er noget problem - de er dækkende for indholdet." Svar 4: "Jeg synes det er nogle finde kategorier, men man kunne godt snakke mere til børnene, fx et mere barnligt sprogbrug." svar 5: "Jeg synes emnekategorierne er fine" Flertallet fra den kvantitative test mente at menu-designet kunne blive bedre hvad mener du kan blive bedre ved topmenuens design? Svar 1: "Fx knapper formet som boomeranger" Svar 2: "Have en streg under teksten" Svar 3: "Som nævnt i første spørgsmål, kunne man måske inddele menuen i kasser og skabe en større kontrast til baggrunden." Svar 4: "Jeg kan godt lide den enkle stil, men hvis man skulle gøre noget, ville jeg lave en mere tydelig inddeling, fx med en ramme omkring." Svar 5: "Jeg synes designet er fint" Indtryk af troværdighed ligger lavt, hvad mener du man kan gøre for at skabe en større troværdighed på hjemmesiden? Svar 1: Det ved jeg ikke, jeg synes det er godt. Svar 2: "Det ved jeg ikke" Svar 3: "Jeg tror at den lidt forvirrende baggrund kan være med til at skabe utroværdighed - en mere nedtonet og mindre forvirrende baggrund vil nok skabe større troværdighed." Svar 4: "Jeg synes siden appellerer rigtig godt til børn, men hvis man eksempelvis skulle købe noget på siden, ville jeg ikke føle mig sikker. Dette skyldes det lidt barnlige udseende på siden. Måske skulle man nedtone effekterne og have en side der både byder forældre og børn velkommen. Svar 5: "Jeg ville ændre baggrunden til én farve" De 5 adspurgte personer er forholdsvis enige i deres udtalelser, dog ses det at børnene ikke er så "kræsne" med designet og opsætningen af hjemmesiden, som de resterende forsøgspersoner. Et punkt næsten alle testpersonerne er enige om, er at der skal skabes en større kontrast mellem menutekst og baggrund og dette er vi selvfølgelig enige i - den sorte skrift står ikke ret skarpt på den mørkegrønne baggrund. Idéen med at opdele menuen i kasser/streger er fin, men hvis vi laver baggrunden om, vil menuen også stå mere tydeligt, på trods af at den ikke er indrammet. Justeringer efter brugertest: Efter at have fået resultaterne fra brugertesten, har vi lyttet på vores testpersoner og prøvet at optimere det efter deres "ønsker". Vores justeringer ses særligt ved punktet om topmenuen læselighed. For at komme dette problem til livs, har vi ændret den græslignende baggrund til en mere neutral og ens baggrund. Dette giver samtidig et mere troværdigt website som også blev nævnt af en af testpersonerne i brugertesten. Vi har ikke valgt at lave menudesignet om - vi holder den enkle stil, men synes at baggrunden i sig selv i den grad med til at pifte designet på menuen op. 39

40 Afrunding Konklusion - Refleksion - Kilder Kapiteloverskrift Afsnit A Afsnit B Afsnit C 40

41 Konklusion Dette projekt har vi henvendt kommunikationen for produkt så det appellere til børn og unge indenfor vores målgruppe. Vi har ud fra produktet, taget udgangspunkt i sunde og aktive børn. Virksomheden X-fly har vi branded igennem offline og online medier for at promovere X-fly. Vi appellerer til vores målgruppe med et enkelt og moderne design, store billeder og et let forståeligt og relevant sprog. Billederne på hjemmesiden henvender sig primært til drenge, fordi vi er klar over at en boomerang dille vil starte hos drenge og sprede sig ud til piger. Andre elementer på sitet relatere til aktivitet og sundhed. Med til websitet følger et online community igennem en facebook gruppe, hvor børn kan dele film og video med andre børn. På den måde appellere sitet til sund livsstil til børn. X-fly s eventsite kan konkurrere med andre lignende firmaer fordi at produktet er anderledes, moderne og sjovt at mestre. Stort set alle børn har smartphones i dag, derfor har vi konkludereret at et responsivt design er nødvendigt for få kommunikationen helt ud til målgruppen. 41

42 Reflektion Efter at have arbejdet med promovering af X-fly i godt og vel en måned, har vi som gruppe gjort vigtige erfaringer og haft mange overvejelser undervejs. Det at vi har lavet projektet i 2 mands gruppe, har ført flere ting med sig. Individuelt har vi lavet og haft indflydelse på mere, end nogen af os ellers har prøvet. Vi har vundet tid på overvejelser af de enkelte arbejdsopgaver, fordi vi kun var 2 til at godkende ideer og forslag. Dertil er det en selvfølge at resultaterne kan medbære en større usikkerhed, ment på den måde at 3, 4 eller 5 hoveder tænker bedre en 2. Vi har følt eksamens projektet som en kæmpe opgave. Vi var ikke helt forberedt på at det ville tage så lang tid at lave det hele. Tilgengæld har vi ikke haft problemer med kommunikationen i gruppen igennem projektet, fordi at vi løbende har haft kontakt og kendskab til hinandens tid udenfor skolen. Kunne vi havde brugt mere tid? Svaret er ja. Vi har igennem 3/4 dele af forløbet følt os godt med, og vi har holdt os inden for tidsplanen med få undtagelser. Men til sidst løb tiden alligevel fra os. Vi havde ikke sat nok tid af til redigering og rettelser i rapporten, så vi har været nødt til at nedprioritere ekstra ting, som vi ellers godt kunne havde tænkt os at have med. Men hvad har vi lært? Hvis vi overvejer projektet som læringsproces, så kan vi konkludere at vi har lært meget om projekt arbejde. Vi har med bedste formåen prøvet at leve os ind i livet som multimediedesigner med ansvar for promovering for en virksomhed. Arbejdet med X-fly har været spændende, og vi har lært hvad det vil sige at overholde seriøse aftaler indbyrdes i gruppen. Vi har grebet projktet mere seriøst an, end tidligere projekter fordi det er et eksamensprojekt og fordi at vi (Lasse og Mark) endelig har fået mulighed for at være sammen i en 2 mands gruppe. I løbet af projektet har vi tilegnet os nye kundskaber i flere programmer. Vi har igennem vejledning fra lærere og søgninger på nettet forbedret voret praktiske kunnen programmer så som: adobe InDesign, Illustrator, Photoshop og After Effects. Dertil har vi fundet og lært et nyt program der hedder Mind View 5, som vi har brugt til at lave modeller, tidsplanlægning og lignende. Rent teoretisk har vi gjort os mange nye overvejelser om målgrupper og den kommunikation en virksomhed prøver at nå frem til mellem dem og kunden. Vi føler at vi er blevet bedre til tolke markeds tendenser i samfundet, efter at have studeret folks reaktioner på voret ide og produkt. Dem som vi har præsenteret websitet for har vist stor interesse for X-fly boomerangen. Flere personer har givet os positiv feedback på produktet og spurgt ind til hvor Karrieremæssigt har vi tilegnet os mange gode erfaringer og så kan vi opdatere vores portfolier med hvad vi mener er vores bedste skole projekt hidtil. Men en ting vi ærger os over er at projektet er så fiktivt, ment i den forstand at et rigtigt samarbejde, med dialog mellem os og en rigtig virksomhed kunne have været bedre som erhvervserfaring. 42

43 Kilder Bøger Digital Media Management af Louise Harder Fischer & Marie Oosterbaan Nyt Teknisk Forlag, 3. udgave, 2010 ISBN: Kommunikation i Multimediedesign af Anne Mette Busch, David Engelbym, Gunhild Marie Andersen & Torben Larsen Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2011 ISBN: Websites: https://www.facebook.com/ https://kuler.adobe.com/create/color-wheel/ Hvem%20skal%20bruge%20resultatet%20(3)/Interessentanalyse.pdf Usability af Ian Wisler-Poulsen & Ole Gregersen Grafisk Litteratur, 1. udage, 2011 ISBN: Designprincipper af Ian Wisler-Poulsen Grafisk Litteratur, 1. udgave, 2012 ISBN:

44 Bilag Bilag 1 PBS - Bilag 2 WBS - Bilag 3 Gantt-chart - Bilag 4 Moodboard - Bilag 5: Sitemap for X-fly Kapiteloverskrift - Bilag 6: Storyboard Afsnit A Afsnit B Afsnit C 44

45 Bilag 1: PBS

46 Bilag 2: WBS

47 Bilag 3: Gantt-chart for projektet

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN http://education30.wix.com/bruun-larsen Udført af: Sebastian Damm Cpr nr: 250786-3003 Underviser: Gerd Madsen Antal anslag: 17.747 Afleveringsdato: 11/12-2014

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Indholdsfortegnelse 2 Projektformulering 3-5 Problemformulering

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere