L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven."

Transkript

1 Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.). Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Vis alle indlæg r Forhandlinger Møde nr. 54. torsdag Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.). Vis oversigt over samtlige taler 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 10) 1. behandling af lovforslag nr. L 123: Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse ). 1 Kl.10:28 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er hr. Mads Rørvig som ordfører for Venstre. Vis alle (18) indlæg i denne gruppe 2 Mads Rørvig (V) Kl.10:28

2 Page 2 of 10 Mads Rørvig (V): Dette forslag vil næppe trække de store overskrifter og det, til trods for at det indeholder ændringer, der vil glæde både boligejere og medarbejdere i såvel den offentlige som den finansielle sektor. Dette forslag indeholder nemlig en række forenklinger af tinglysningsafgiftsloven. Det er forenklinger, der vil gøre livet både nemmere og billigere for danskere med fast ejendom og lettere for de ansatte i bankerne og på tinglysningskontorerne forenklinger i flertal, fordi der her er tale om en hel stribe tilpasninger, der sikrer et tidssvarende system. Lovforslaget indeholder bl.a. ændringer, der vil gøre det nemmere at overføre tinglysningsafgiften fra ét pantebrev til et andet. Det er allerede i dag muligt at overføre afgiften, fordi der ikke skal betales fuld tinglysningsafgift, når ét pantebrev afløser et andet. Men med nærværende lovændring forenkles denne proces, idet boligejeren fremover ikke behøver at konvertere ejerpantebrevet først. Denne ændring er måske en teknikalitet, men ikke desto mindre en teknikalitet, der vil få betydning for mange mennesker. Det gør den, fordi der hver måned er op mod ekspeditioner af denne slags. Samtidig forenkles beregningsmetoden, når der overføres afgift. Det betyder, at der for fremtiden kun skal anvendes én form frem for som i dag to forskellige metoder. Desuden lægges der i lovforslaget op til, at det fremover skal være købesummen, der anvendes, når tinglysningsafgiften beregnes. Endelig vil det være muligt at tilbagebetale afgift, hvis det samme dokument ved en fejl tinglyses flere gange. Og visse tinglysninger, der var afgiftsfri, før vi indførte den digitale tinglysning, vil atter opnå afgiftsfrihed. Dette er blot i overordnede træk indholdet i det lovforslag, vi behandler i dag. I Venstre er vi store tilhængere af ændringer, der gør det lettere at være dansker. Boligejerne lader til at gå en hård tid i møde, hvis flertallet skifter efter næste valg. I Venstre ser vi ingen grund til at gøre livet sværere for boligejerne og hilser derfor ændringerne velkommen. Jeg kan således oplyse, at Venstre støtter lovforslaget. 3 Kl.10:31 Tak. Der er ønske om en kort bemærkning. Hr. Thomas Jensen. 4 Kl.10:31 Tak til Venstres ordfører. Nu lyder det jo flot at sige, at Venstre ikke vil gøre livet sværere for boligejerne, men spørgsmålet er, om Venstre i den periode, der er gået, fra den digitale tinglysning blev indført i september 2009 og frem til, at den her lov skal træde i kraft den 1. maj 2011, har bidraget til at gøre livet lettere eller sværere for boligejerne. Det er jo sådan, at der direkte står i lovforslaget, at man faktisk har opkrævet tinglysningsafgift forkert i den her periode som følge af indførelsen af det nye it-system med tinglysningsafgiften. Der er mit spørgsmål til Venstres ordfører så: Synes Venstres ordfører ikke, det er betænkeligt, at man ikke har opkrævet afgifter efter loven, altså at man med andre ord har opkrævet afgifter, som der ikke er lovhjemmel til? Er det ikke betænkeligt, også over for boligejerne? 5 Kl.10:32 6 Mads Rørvig (V) Kl.10:32 Mads Rørvig (V): Jeg mener ikke, der er opkrævet afgifter, som der ikke er hjemmel til. Med den nye digitale tinglysning er der blevet indført en ny måde at behandle tinglysning på, og der har været nogle uhensigtsmæssigheder med afgiftsdelen, og det er jo så det, der lægges op til en ændring af her. Der skal foretages nogle teknikalitetsændringer, og man har været i god dialog både med tinglysningskontoret og de finansielle institutter om at få en fornuftig løsning på det her, og det er jo det, vi ser resultatet af i dag, hvor der med dette lovforslag bliver foretaget en ændring fremadrettet. Så jeg mener ikke, at der er opkrævet afgifter, der ikke er hjemmel til. 7 Kl.10:32 Hr. Thomas Jensen.

3 Page 3 of 10 8 Kl.10:32 Så tror jeg desværre ikke, at Venstres ordfører har læst forslaget grundigt nok, for det fremgår jo direkte af bemærkningerne til lovforslaget, at man er gået ind og har brugt den kontante købesum på en slutseddel til at vurdere, hvor meget der skulle betales i tinglysningsafgift, mens der i loven står, at det skal være den nominelle købesum, man anvender. Man har altså med andre ord brugt den forkerte købesum, og der står også i lovforslaget, at det har medført, at der er nogle, der har betalt for meget i afgift. Derudover er der fire punkter, hvor der direkte står, at der, før den digitale tinglysning blev indført, ikke var afgifter på de her områder, men at der på grund af den digitale tinglysning er kommet afgifter, og det er så dem, man med det her lovforslag prøver at afskaffe. Med andre ord: Der er opkrævet nogle afgifter, som der ikke er lovhjemmel til. Synes Venstres ordfører ikke, at det er meget betænkeligt? 9 Kl.10:33 10 Mads Rørvig (V) Kl.10:33 Mads Rørvig (V): Den digitale tinglysning har jo betydet, at er blevet indført en proces, således at der er opstået nogle uhensigtsmæssigheder med afgiftsopkrævningen. Det har jo bl.a. betydet, at der er nogle, der er blevet opkrævet en afgift, som ikke skulle opkræves. Det er jo så det, man retter op på fremadrettet med det her lovforslag, og det håber jeg da også at Socialdemokraterne vil bakke op om. 11 Kl.10:34 Så er det hr. Jesper Petersen for en kort bemærkning. 12 Jesper Petersen (SF) Kl.10:34 Jesper Petersen (SF): Det er jo muligt, at der har været hjemmel til at opkræve nogle afgifter, men det, man gør med lovforslaget, er jo at indrømme, at det sådan set ikke var meningen, at de afgifter skulle opkræves, og derfor fjerner man dem nu med det her lovforslag. Jeg synes da ikke, at det er at være venlig ved boligejerne, at der skal gå så længe, fra man opdager den fejl ved det digitale tinglysningssystem, der nu har kørt noget tid, til at man retter den. Samtidig var det regeringens løfte før sidste valg, at man ikke ville ændre på boligbeskatningen. Det, regeringen så gør straks efter valget, er, at den nedsætter en skattekommission og et år efter laver en skattereform, der indebærer, at man beskærer rentefradraget for de boligejere, man har sagt man ikke ville røre ved. Så jeg tror nok, at dem, der i den her sag har en dårlig track record, som det hedder på moderne dansk, er regeringen. Den der skræmmekampagne om boligejerne efter valget burde hr. Mads Rørvig også holde sig for god til at føre, når det nu er regeringen, der har skeletter i skabet. Hvorfor skulle der gå så længe, fra den digitale tinglysning blev sat i værk, til man får rettet op på problemerne med bl.a. den her afgift? 13 Kl.10:35 14 Mads Rørvig (V) Kl.10:35 Mads Rørvig (V):

4 Page 4 of 10 Apropos skeletter i skabet og boligafgifter har jeg jo haft fornøjelsen af at have adgang til internettet og også hr. Jesper Petersens hjemmeside, hvor der jo, hvis man kigger på, hvad hr. Jesper Petersens skrev i 2008, står, at der ikke er nogen vej uden om at sætte skatten på boliger op. Så hvem der har en dagsorden om at sætte boligskatterne op, synes jeg er en spændende diskussion at gå ind i. Det er ikke så relevant i forhold til lovforslaget her, men hvis man på hr. Jesper Petersens hjemmeside læser et indlæg, der er skrevet i 2008, kan man da i hvert fald finde hr. Jesper Petersens holdning til den sag, og det er ikke engang blevet sagt på et lukket møde. 15 Kl.10:36 Hr. Jesper Petersen. 16 Jesper Petersen (SF) Kl.10:36 Jesper Petersen (SF): På trods af hr. Mads Rørvigs relativt korte tid på Tinge min er heller ikke så lang, men dog en kende længere end hr. Mads Rørvigs så mestrer han jo kunsten at tale komplet udenom. Det, jeg spurgte om, var, om ikke det var sådan, at regeringen før sidste valg lovede, at den ikke ville røre ved boligbeskatningen, men ender med at barbere rentefradraget i forbindelse med skattereformen. Jeg behøver jo sådan set ikke at spørge, for det er et faktum. Jeg ville bare gerne høre det fra hr. Mads Rørvigs egen mund. Der bliver spurgt, om det er relevant for debatten her. Det var jo sådan set hr. Mads Rørvig, der begyndte på at tale om, hvordan det vil gå boligejerne, hvis der kom en ny regering efter næste valg. Så jeg følger sådan set bare op på det, hr. Mads Rørvig siger. Men jeg vil gerne give en ny chance for, at der blev svaret på følgende: Kan hr. Mads Rørvig ikke bekræfte, at det var regeringspartierne, der faktisk ændrede rentefradraget, selv om den havde lovet ikke at gøre det i breve til flere hundrede tusind boligejere? Og er det at være sød ved boligejerne at indføre et tinglysningssystem, der overhovedet ikke virker og giver for store problemer med at få lavet den digitale tinglysning, og vente så længe med at komme med de rettelser af systemet, der skal til, så man ikke opkræver en afgift, der aldrig var påtænkt skulle opkræves? 17 Kl.10:37 18 Mads Rørvig (V) Kl.10:37 Mads Rørvig (V): Nu kan jeg så forstå, at SF's ambition er at gå tilbage og tinglyse på den gode gammeldags måde og ikke gøre det digitalt. Det synes jeg er lidt ærgerligt, for jeg synes, at vi skal benytte de muligheder, vi har, også rent digitalt. Det er klart, at der har været nogle vanskeligheder, men man ser jo en bedring nu i tinglysningsprocessen, og den skal vi også herinde fra Folketinget hjælpe til med sker, således at vi får den mest smidige offentlige behandling og tinglysning. Med hensyn til rentefradraget sker der en nedjustering af rentefradraget, og det bliver jo netop brugt som finansiering til at sætte indkomstskatten ned, og i den øvelse med rentefradrag og indkomstskat er der jo et samspil, så derfor ser jeg slet, slet ikke nogen spekulation i det. Det er netop blevet brugt til at finansiere skattelettelser i indkomsten, og derfor giver det jo det samme. Man bruger rentefradraget til at finansiere skattelettelser i indkomsten. 19 Kl.10:38 Tak til hr. Mads Rørvig. Der er ikke flere ønsker om korte bemærkninger. Så er det hr. Thomas Jensen som ordfører for Socialdemokratiet. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 20 Kl.10:38

5 Page 5 of 10 Dette lovforslag skal rydde op på skatte- og afgiftsområdet efter Justitsministeriets skandaløse indførelse af den digitale tinglysning. Selve ideen med indførsel af digital tinglysning er ikke skandaløs, men fornuftig nok. Men den måde, hvorpå Justitsministeriet har gennemført indførelsen, udviklede sig jo helt fra planlægningsfasen til en af de største it-skandaler, vi har set i Danmark. Det er en skandale, som Justitsministeriet har ansvaret for, og der er også efter hårdt pres fra oppositionen givet fri proces til de ramte borgere. Det er vi glade for, men vi havde dog helst set, at der var blevet fundet en politisk løsning men det ville justitsministeren ikke. Det her lovforslag har til formål at tilpasse tinglysningsafgiftsloven som følge af overgangen til digital tinglysning, og set i lyset af skandalen, bør man læse det her lovforslag ekstra grundigt for at være sikker på, at der ikke er et ekstra kapitel, eller et nyt kapitel, til skandalehistorien. Desværre ser det ud til, at der er flere problemer, og de afsløres direkte i bemærkningerne til lovforslaget. Her fremgår det og jeg citerer at det er den nominelle købesum, som efter de gældende bestemmelser skal anvendes ved afgiftsberegningen. Samtidig fremgår det og jeg citerer at det digitale tinglysningssystem er systemteknisk indrettet sådan, at afgiftsberegningen tager udgangspunkt i den kontante købesum, som denne fremgår af slutseddelen, købsaftalen. Altså, med andre ord siger loven i dag, at det er den nominelle købesum, som afgiftsberegningen skal foretages ud fra; men med indførelsen af det digitale tinglysningssystem i september 2009 har man systemteknisk anvendt den kontante købesum uden at omberegne denne til den nominelle købesum. I bemærkningerne fejes det så ind under gulvtæppet med en bemærkning om, at reguleringen fra kontant købesum til nominel købesum i praksis ikke er noget, der medfører nævneværdige ændringer i det samlede afgiftsgrundlag. Sagt på jævnt dansk mener skatteministeren, at det ikke gør noget, at man ikke opkræver tinglysningsafgift efter loven, fordi borgeren ikke kommer til at betale så meget ekstra i afgift, at det betyder noget. Her skal vi huske på, at grundlovens 43 siger, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov, men det er desværre sket ved indførelsen af den digitale tinglysning. Og det er ikke kun vedrørende opgørelsen af købesummen, at der bliver opkrævet afgift uden lovhjemmel det er også tilfældet på fire andre områder, og det nævnes direkte her i lovforslaget. Noget, der var afgiftsfrit inden indførelsen af den digitale tinglysning, er med digitaliseringen blevet pålagt en afgift på kr. Det ser ud til, at regeringen gang på gang, når der skal indføres de her it-systemer på skatte- og afgiftsområdet, begynder at opkræve skatter og afgifter uden lovhjemmel. Denne gang ser det ud til, at det er Justitsministeriet, der har lavet en fejl, med konsekvenser for Skatteministeriets område. I 2010 blev det afsløret, at det var Skatteministeriet, der tilbage i 2015 lavede fejl, som har kostet grundejere helt op til 1 mia. kr. i for meget opkrævet ejendomsskat. I udvalgsbehandlingen synes jeg at vi skal følge op på de her sager, for det går simpelt hen ikke, at grundloven overtrædes gang på gang, når der opkræves skatter og afgifter uden lovhjemmel. Vi skal have et overblik over, om de borgere, der fejlagtigt at blevet opkrævet en for høj afgift, skal have deres penge tilbage. Det bør være skatteministerens ansvar og ikke borgerens eget ansvar at det sker. Når det så er sagt om fortidens synder, kan Socialdemokraterne støtte, at man med vedtagelsen af det her lovforslag for fremtiden vil beregne tinglysningsafgiften på grundlag af den kontante købesum. Herudover rummer lovforslaget en lang række enkelaspekter, som jeg lige kort vil komme ind på. Jeg synes, at det er positivt, at der indføres et afgiftspantebrev, og det er også godt, at det bliver muligt at tilbagebetale tinglysningsafgift, hvis et dokument ved en teknisk fejl er blevet tinglyst mere end en gang. Her kan det dog undre, at det er borgeren selv, der skal sørge for, at der sker en tilbagebetaling; her burde ministeriet indføre en teknik i systemet, sådan at det sker automatisk. Derudover er det også positivt, at det gøres muligt at overføre afgift direkte fra ejerpantebrev til realkredit- eller pengeinstitutpantebrev, ligesom fjernelsen af 1-års-kravet indskrænkes til kun at gælde for matrikulære ændringer i form af udstykninger også er positivt. Så er det også positivt, at det gøres muligt, at ejeren af fast ejendom kan få den afgift tilbage, der er betalt for meget, i den situation, hvor ejeren, inden skødets tinglysning, har påklaget ejendomsværdien, men først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndighederne om den ændrede og nedsatte vurdering. Det er positivt, at reglerne for registrering af fly ændres, og det er også positivt, at der sker en forlængelse af afgiftsnedsættelsen ved kommuners overdragelse af fast ejendom til vandselskaber. Her er spørgsmålet, der blafrer i vinden, bare, hvordan de selskaber, der er blevet udskilt fra 1. januar 2011 til og med lovens ikrafttræden 1. maj 2011, skal behandles afgiftsmæssigt. Ud fra en samlet vurdering kan Socialdemokraterne støtte forslaget, men vi skal have klarhed over, hvad det er, der er sket, når der er blev opkrævet for mange afgifter, og vi skal have placeret et ansvar herfor. 21 Kl.10:43 Tak til hr. Thomas Jensen. Så er det hr. Mikkel Dencker som ordfører for Dansk Folkeparti. Vis alle (10) indlæg i denne gruppe 22 Mikkel Dencker (DF) Kl.10:44

6 Page 6 of 10 Mikkel Dencker (DF): Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at lovforslaget her vedrører tinglysningsafgift. Det er vist fremgået klart af de foregående talere. Emnet for lovforslaget her er jo netop bl.a. de faktiske erfaringer, man har gjort sig det sidste 1½ år, efter den digitale tinglysning trådte i kraft. Det har så givet anledning til, at der bliver foretaget nogle justeringer af lovgivningen på området, bl.a. med beregningsmetoder for tinglysningsafgift, men der er også sådan en helt basal ting, at man kan få tilbagebetalt tinglysningsafgift i de tilfælde, hvor man ved en fejl er kommet til at tinglyse det samme dokument flere gange. Det er meget logisk og sympatisk, at der bliver adgang til at få betalt afgift tilbage. Desuden bliver der så også indført, at i en række situationer, hvor der ikke tidligere blev betalt tinglysningsafgift, men hvor det med det nye system er blevet afgiftsbelagt, bliver retstilstanden ført tilbage til den tidligere, nemlig, at man i de her spidssituationer ikke er omfattet af tinglysningsafgift. Lovforslaget indeholder en lang, lang række af tekniske ændringer. Det skal jeg ikke trætte Tinget med. Jeg vil bare sige, at det er ganske sympatisk, og det er udmærket, at man får rettet de her ting til, nu hvor man har gjort sig de praktiske erfaringer med den digitale tinglysning, som man vel kan sige ikke har fungeret tilfredsstillende, men forhåbentlig kommer til det snart. Desuden indeholder lovforslaget også nogle andre mindre elementer, bl.a. afgift ved omregistrering af flyvemaskiner. Det er nok ikke noget, der er ret mange mennesker, der beskæftiger sig med eller er berørt af, men det er alligevel synes jeg og Dansk Folkeparti ganske logisk, at man kun kommer til at betale afgift en gang, når man lejer en flyvemaskine ud. Desuden er der også en midlertidig afgiftsnedsættelse for kommuner, som udskiller deres vandværker, som de jo skal, til aktieselskaber. Der er nogle kommuner, der ikke nåede at komme med i den hidtidige særordning, som udløb her ved årsskiftet, og der indføres så en ny midlertidig særordning, sådan at de sidste kommuner også kan nå at komme med i den omgang. Men da jeg som sagt på vegne af Dansk Folkeparti mener, at det er et udmærket lovforslag med nogle udmærkede tilretninger, skal jeg sige, at vi i Dansk Folkeparti støtter lovforslaget. 23 Kl.10:46 Tak. Der er ønske om kort bemærkning fra hr. Thomas Jensen. 24 Kl.10:46 Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Nu var det jo sådan, at dengang skandalen omkring den digitale tinglysning begyndte at rulle, kom der jo sådan forskellige meldinger fra Dansk Folkeparti, og der synes jeg jo selvfølgelig, at man skal lytte til og se på, hvilke konsekvenser sådan en skandale har for borgerne. Vi ved jo, at der er mange borgere, som simpelt hen har tabt mange, mange penge på den digitale tinglysningsskandale, og det bliver så afgjort senere. Nu er det jo muligt at anlægge sag, der er fri proces til det, og der får vi det så afgjort ved retten. Men nu her har vi nogle helt konkrete sager, der vil opstå som følge af, som det også er kommet frem her, at man har opkrævet afgifter, uden der er lovhjemmel. Så vil jeg bare høre, om Dansk Folkepartis ordfører ikke synes, at det er meget, meget beklageligt, at der simpelt hen er blevet opkrævet skat, uden der er lovhjemmel til det, og om Dansk Folkepartis ordfører ikke mener, at de borgere, som har fået opkrævet sådan en afgift, skal have deres penge tilbage. 25 Kl.10:47 26 Mikkel Dencker (DF) Kl.10:47 Mikkel Dencker (DF): Jeg vil indlede med at sige, at jeg er enig med hr. Thomas Jensen i, at den digitale tinglysning ikke har fungeret tilfredsstillende fra begyndelsen, og det har vi i Dansk Folkeparti været meget utilfredse med, men vi forventer også, at det kommer til at fungere efter hensigten. Det er jo desværre sådan, at ikke alt nyt fungerer efter planen til at begynde med, men det kommer det forhåbentlig til. Derfor skal de borgere, der er kommet i klemme i forbindelse med den digitale tinglysning selvfølgelig også bringes i en situation, så de ikke har lidt nogen skade ved det.

7 Page 7 of 10 Så må jeg jo så sige til det, hr. Thomas Jensen også spørger til, om der er opkrævet afgift og dermed er grundlovsbrud, som der rettes op på med det her lovforslag, at det ikke er noget, jeg har fået ud af læsningen af lovforslaget her, altså at der skulle være noget grundlovsbrud, som hr. Thomas Jensen var inde på i sit eget ordførerindlæg og også i de korte bemærkninger til hr. Mads Rørvig. Så det er ikke den konklusion, som jeg drog, da jeg læste lovforslaget her igennem. Så der ser vi nok forskelligt på det. 27 Kl.10:48 Hr. Thomas Jensen. 28 Kl.10:48 Det kan vi så tage i den efterfølgende debat. Der er jo to behandlinger tilbage, og der er også et langt udvalgsarbejde foran os. Jeg vil bare spørge Dansk Folkepartis ordfører, om det er korrekt, at ifølge grundlovens 43 er det ikke tilladt at opkræve skatter, medmindre man har lovhjemmel herfor. Er det korrekt? 29 Kl.10:49 30 Mikkel Dencker (DF) Kl.10:49 Mikkel Dencker (DF): Både hr. Thomas Jensen og jeg selv har jo skrevet under på, at vi vil overholde grundloven. Det har så også gjort, at vi har læst den, tror jeg, begge to, inden vi skrev under på den. Jeg kan bekræfte, at det forholder sig sådan, at der ikke må opkræves skatter eller afgifter uden ved lov. Sådan er det. 31 Kl.10:49 Tak til hr. Mikkel Dencker. Så er det hr. Jesper Petersen. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 32 Jesper Petersen (SF) Kl.10:49 Jesper Petersen (SF): I SF er vi jo glade for, at der er kommet en digital tinglysning, og at det bliver gjort nemmere at få tinglyst sin ejendom. Man må sige, at det her er et forslag, der for at blive inden for boligsproget skal rette op på en del fejl og mangler, det er en oprydning i nogle af de uhensigtsmæssige ting, der var kommet ind i loven. Det drejer sig om en række forenklinger. Nogle steder er der bl.a. blevet opkrævet en afgift, der egentlig ikke skulle være blevet det, og det støtter vi selvfølgelig at få ændret. Man må sige, at det rod, der har været med den digitale tinglysning, har været utrolig ærgerlig, utrolig frustrerende og meget dyr for mange mennesker. Folk har ventet i meget lange tider på at få deres sager igennem, og siden hen har det krævet stor kamp overhovedet at få ret til at diskutere, om der skulle gives en erstatning. Derfor synes jeg da også, at det er en smule ærgerligt, at der skal gå halvandet år fra, at loven ikke bare træder i kraft, men også den digitale tinglysning starter i 2009, og til vi får rettelserne her. Men vi støtter at få dem lavet. Mange af de konkrete ting er blevet gennemgået, f.eks. at det er helt rimeligt, at der, hvis en ejer klager over den offentlige ejendomsvurdering, inden skødets tinglysning, bliver åbnet mulighed for, at en ny vurdering kan ligge til grund for tinglysningsafgiften,

8 Page 8 of 10 selv om sagsbehandlingen trækker ud. Der har været eksempler fremme om nogle meget urimelige sager i den sammenhæng, også i dagspressen. Det er fornuftigt at få det ændret, så det bliver mere tåleligt at have med det her digitale tinglysningssystem at gøre. 33 Kl.10:51 Tak til hr. Jesper Petersen. Så er det hr. Tage Leegaard. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 34 Tage Leegaard (KF) Kl.10:51 Tage Leegaard (KF): Vores skatteordfører, hr. Mike Legarth, kan ikke være til stede i dag. Derfor tilkendegiver jeg på hans vegne følgende ganske kort: Det Konservative Folkeparti bakker op om lovforslaget, og det gør vi af fem grunde: 1) Der gives mulighed for tilbagebetaling af tinglysningsafgift, 2) visse ekspeditioner gøres betalingsfri, ligesom de var i det tidligere system, 3) der indføres en forenklet procedure, 4) kravet om 1 års pant for at kunne overføre den betalte afgift til et nyt pantebrev fjernes, og 5) der ændres nogle regler om registrering af fly, og en midlertidig aftale om afgiftsnedsættelse på vandselskaber forlænges. Lovforslaget forventes ikke at have nogen nævneværdig økonomisk betydning for staten, og derfor støtter vi det. Tak. 35 Kl.10:52 Tak til hr. Tage Leegaard. Så er det hr. Niels Helveg Petersen. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 36 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.10:52 Niels Helveg Petersen (RV): Jeg vil gerne udtrykke håb om, at hele forløbet med indførelse af digital tinglysning bliver et lærestykke et lærestykke, der fortæller os som lovgivere og administratorer, at man ikke skal iværksætte store, nye digitale systemer uden meget grundig forberedelse. Hele ideen med digital tinglysning er indlysende rigtig. Der er uden tvivl store praktiske fordele vundet for alle parter, for myndigheder og for kunder, ved at indføre digital tinglysning, men det skal ikke forceres igennem. Man skal passe på med, at disse store, nye systemer indkøres fornuftigt og ikke forceret. Jeg kan ikke lade være med at nå til det resultat, at fejlen her var en forceret indkøring og sådan set ikke en forkert idé. Det har ført til forsinkelser og ærgrelser og tab for nogle. Det er domstolene jo inde over, så der kommer et efterspil. Med en af tilpasningerne i lovforslaget her foreslås det, at der skal være mulighed for at tilbagebetale tinglysningsafgift, hvis samme dokument ved en fejl er tinglyst flere gange. Jeg må sige, at det forekommer absolut nødvendigt, og man fatter jo ikke helt, at en sådan adgang til at tilbagebetale for meget betalt afgift ikke eksisterer allerede, men det er så på tide at få det gjort. De rettelser og tilpasninger til lovgivningen, som her er foreslået, forekommer at være aldeles rimelige, og Det Radikale Venstre kan støtte dem. 37 Kl.10:54 Tak til hr. Niels Helveg Petersen. Så er det skatteministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe

9 Page 9 of Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.10:54 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Tak for bemærkningerne til lovforslaget, som vi førstebehandler, og som jo tager afsæt i at rette op på og gøre en lang række regler mere klare, og det er sådan set meget påkrævet i forhold til den diskussion, der har været. Der er heller ikke nogen tvivl om, at der har været ting, der kan gøres mere enkle, og som vi nu prøver at gøre mere tydelige. Det har de fleste ordførere jo også været inde på, og derfor vil jeg ikke gå ind i en lang diskussion om det. Men jeg vil sige, at der selvfølgelig er blevet rejst nogle spørgsmål her, som jeg glæder mig til også at besvare under udvalgsbehandlingen. Det her er jo et mere teknisk lovforslag, og derfor håber jeg på en god diskussion. 39 Kl.10:55 Hr. Thomas Jensen for en kort bemærkning. 40 Kl.10:55 Tak. Jeg skal kvittere for, at vi fra Socialdemokraternes side jo også synes, det er godt, at der bliver rettet op på de skavanker, der er opstået nu her med tinglysningsafgiftsloven. Men som også har fremført over for nogle af partiernes ordførere, er der også nogle komplikationer ved det her forslag, når vi ser tilbage i tiden. Det er jo sådan, at da den digitale tinglysning blev indført i september 2009 det står der jo direkte i det her lovforslag begyndte man faktisk at opkræve tinglysningsafgifter på en måde, der ikke var lovhjemmel for. Vi har tidligere i dag diskuteret det, at man er begyndt at bruge den kontante købesum i stedet for den nominelle købesum, og der er oplistet fire andre områder, hvor der før i tiden, før den digitale tinglysning, ikke var afgifter på tinglysning, men hvor der med indførelsen af den digitale tinglysning lige pludselig er kommet afgifter for de borgere, som skal have tinglyst noget. Der er mit spørgsmål til skatteministeren: Hvordan kan det her ske? Hvordan kan det være, at der bliver opkrævet afgifter, der ikke er lovhjemmel for? 41 Kl.10:56 Ministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe 42 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.10:56 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Nu har jeg sådan set ikke tænkt mig gå ind i en lang diskussion om, hvorvidt der bliver opkrævet afgifter, uden at der er lovhjemmel, for det er jo lige præcis et af de spørgsmål, som hr. Thomas Jensen rejser i bemærkningerne, og det vil jeg selvfølgelig drøfte med udvalget under udvalgsbehandlingen. 43 Kl.10:57 Hr. Thomas Jensen. 44 Kl.10:57

10 Page 10 of 10 Ja, jeg ser også frem til, at vi under udvalgsbehandlingen skal komme godt ind omkring, hvad der er sket i fortiden. Men er skatteministeren ikke enig med mig i, at der rent faktisk er blevet opkrævet tinglysningsafgifter, uden at der er lovhjemmel herfor? 45 Kl.10:57 Ministeren. Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 46 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.10:57 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Uden at gå ind i en lang diskussion om, hvordan og hvorledes der opkræves afgifter, er der jo det, som man definerer som værende kontanthandler, og det er lige præcis det, som hr. Thomas Jensen gerne diskutere, og det kan jeg love hr. Thomas Jensen at vi gør under udvalgsbehandlingen. Det er klart, at der ikke skal opkræves afgift af noget, der ikke er hjemmel til; det siger sig selv, og det har vi rig lejlighed til at diskutere under udvalgsbehandlingen. 47 Kl.10:57 Tak til skatteministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Skatteudvalget, hvis ingen gør indsigelse. Det er ikke tilfældet.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 95 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven.

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udgave. Forhandling. Kl. 11:47

2. udgave. Forhandling. Kl. 11:47 2. udgave Det sidste punkt på dagsordenen er: 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 24: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Page 1 of 21 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven.

Læs mere

B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet.

B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet. Af Anders Samuelsen (LA),,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over 2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven 2010/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0040 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 27 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere