Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder"

Transkript

1 Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende love og forordninger. Vores virksomhedsfilosofi, Takeda-isme, dikterer dog mere end det vi vil handle med retfærdighed og ærlighed samt de højeste etiske standarder i alle vores forretningsaktiviteter. Opretholdelse af det højeste etiske standarder kommer før alt andet. Takedas globale adfærdskodeks (dette adfærdskodeks ), som er grundlagt i overensstemmelse med ånden bag Takeda-isme, er udarbejdet til at hjælpe os med at gøre det rigtige, så vi opfylder de højeste etiske standarder, ved at give vejledning på visse nøgleområder. Dette adfærdskodeks gælder for alle direktører, funktionærer og ansatte i alle Takeda-koncernens selskaber, og derfor omfatter brugen af vi i hele dette adfærdskodeks alle disse personer. Dette adfærdskodeks kan ikke dække alle situationer eller alle gældende lokale love og forordninger, og derfor kan hvert enkelt selskab inden for Takeda-koncernen vedtage deres eget lokale kodeks, som indarbejder bestemmelserne i dette adfærdskodeks sammen med yderligere standarder. Disse lokale kodekser bør imidlertid ikke indeholde bestemmelser, der er i modstrid med, eller som er mindre strenge end dette adfærdskodeks. Hvert at Takeda-koncernens selskaber skal sikre, at alle medarbejdere læser, forstår og overholder dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant). Alle direktører, funktionærer og medarbejdere forventes at forstå, overholde og implementere dette adfærdskodeks samt det lokale kodeks (hvis relevant) i deres daglige forretningsaktiviteter. Enhver overtrædelse af dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant) kan medføre disciplinære foranstaltninger i overensstemmelse med lokal arbejdsret. Dette adfærdskodeks er dateret 21. december 2010 og kan af og til opdateres. Forretning med integritet og retfærdighed 1. Produktsikkerhed og -kvalitet/medicinallove og -forordninger Patientsikkerhed er den højeste prioritet for Takeda. I vores forskning, udvikling, fremstilling, opbevaring, distribution og post-marketingsaktiviteter overholder vi alle gældende love og forordninger, herunder indberetning af sikkerhedsoplysninger, der er designet til at garantere sikkerheden ved og kvaliteten af medicinalvarer. Vi overholder også altid vores interne politikker og standarddriftsprocedurer, som er beregnet til at beskytte patienternes sikkerhed og sikre produktskvalitet. For eksempel: (i) I vores forskning, udvikling og post-marketingsaktiviteter overholder vi alle gældende love og forordninger samt interne standarder, herunder god laboratoriepraksis, god klinisk praksis og god praksis til farmakologisk kontrol, og vi garanterer, at alle forsknings- og udviklingsresultater, herunder resultaterne fra kliniske forsøg, registreres præcist og er fri for enhver form for forfalskning eller manipulation. (ii) Ved fremstilling af produkter overholder vi alle gældende love og forordninger samt interne standarder, herunder god fremstillingspraksis, og vi afholder passende kvalitetskontrol i alle fremstillingsprocesser. 1

2 (iii) Inden for vores opbevarings- og distributionsaktiviteter overholder vi alle gældende love og forordninger samt interne standarder, herunder god distributionspraksis. 2. Annoncer/reklamekampagne Takeda er forpligtet til at overholde alle gældende love, forordninger og brancheforskrifter for salgsfremmende aktiviteter og annoncering og vil udføre disse aktiviteter på en hensigtsmæssig og etisk måde. Vi følger gældende selskabsprocedurer, som skal sikre, at vores salgsfremmende oplysninger og annoncer overholder lovmæssige krav og er korrekte, objektive, retfærdige, underbygget af videnskabelige beviser og ikke er falske eller vildledende. Vi promoverer ikke vores produkter til en bestemt anvendelse i et land, før den nødvendige marketinggodkendelse til den anvendelse er blevet givet i det land. 3. Forholdet til sundhedspersonale Takeda er forpligtet til at overholde alle gældende love, forordninger og brancheforskrifter (herunder IFPMA kodeks for farmaceutisk marketingpraksis og andre kodekser fastlagt af de regionale og lokale erhvervsorganisationer), hvad angår samspil med sundhedspersonale. Vi hverken yder, tilbyder eller lover penge, varer, beværtning, gaver eller andre ting af værdi for at fremkalde eller belønne gunstig behandling af vores produkter. Når vi får konsultationstjenester, tjenester udbudt af en rådgivningskomité eller andre tjenester fra sundhedspersonale, har vi et legitimt forretningsbehov, og vi betaler ikke mere end den passende markedsværdi for de ydede tjenester. 4. Anti-korruption/anti-bestikkelse Vi overholder alle gældende love og forordninger, der forbyder bestikkelse af embedsmænd samt alle gældende love og regler, der forbyder bestikkelse af udenlandske embedsmænd. I nogle lande anses hospitalsansatte eller andre institutioner, der udbyder offentlige tjenester, eller som er finansieret af eller reguleret af statslige enheder, som embedsmænd med hensyn til anti-bestikkelseslove. Desuden er der nogle lande, der endda forbyder bestikkelse af medarbejdere inden for den private sektor. Vi overholder også sådanne love og forordninger. Vi hverken yder, tilbyder eller lover nogen form for bestikkelse (herunder penge, varer, beværtning, gaver eller andre ting af værdi), direkte eller indirekte, til embedsmænd eller udenlandske embedsmænd. Desuden giver vi ikke nogen form for betaling eller fordele til ansatte inden for den private sektor for at påvirke dem, opnå eller fastholde en forretningsmæssig fordel. Vi sikrer også, at dem, der handler på vores vegne, såsom vores agenter, ikke tager del i korrupt praksis. 2

3 5. Konkurrence- og monopollove Vi overholder alle gældende konkurrence- og monopollove i alle de lande, hvor vi driver forretning. Vi overholder især følgende: (i) Vi udveksler ikke oplysninger med konkurrenter om priser, produktion, kapacitet, kundeudvælgelse eller nogen anden form for konkurrencemæssige oplysninger, og vi indgår ikke aftaler om disse ting (såsom prisfastsættelse, markedsfordeling og licitationsfusk). (ii) Vi deltager ikke i brancheforeningsmøder eller andre møder med konkurrenter, hvor vi forventer at blive bedt om at deltage i denne form for udveksling af oplysninger eller aftaler. Hvis en konkurrent stiller den slags spørgsmål, stopper vi samtalen eller beder mødelederen eller mødefacilitatoren om at standse samtalen, og hvis samtalen ikke standser, forlader vi straks mødet. I tilfælde af en sådan samtale rådfører vi os straks med juridisk afdeling i vores selskab eller vores advokat. (iii) Vi påtvinger ikke vores grossister, distributører, licenshavere, salgsagenturer elle nogen anden part ulovlige prisrestriktioner, hvad angår videresalg. 6. International handelskontrol Vi overholder alle gældende love og forordninger om import og eksport af produkter, materialer, maskiner, teknologi og andre ting. Særligt i nogle lande bliver eksport af varer og teknologi nøje kontrolleret af regeringen af nationale sikkerhedshensyn. Medarbejdere med ansvar for import og/eller eksport af varer eller teknologier skal gøre sig bekendt med disse love og forordninger. Beskyttelse af aktiver/oplysninger 7. Selskabets aktiver Vi beskytter Takedas penge, ejendom og andre aktiver og bruger dem udelukkende med henblik på at udføre vores opgaver for Takeda, og vi hverken misbruger dem eller begår underslæb til fordel for os selv eller en tredjepart. Vi gør ikke krav på eller tillader falsk udgiftsrefundering. Derudover promoverer vi en passende og effektiv brug af computere og andre it-systemer, og vi bruger dem ikke ulovligt eller uhensigtsmæssigt eller til personlig brug, ud over brug i ny og næ, som tilladt i henhold til gældende selskabspolitikker. Vi installerer ikke uautoriseret software eller udstyr, såsom fildelingssoftware, som indeholder en risiko for utilsigtet at videregive oplysninger til tredjeparter. 3

4 8. Fortrolige oplysninger/immaterielle rettigheder (1) Fortrolige oplysninger Under og efter ansættelsen fortroligholder og beskytter vi alle fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder og forretningsmæssige eller tekniske oplysninger om Takeda og dets produkter, og vi hverken videregiver sådanne oplysninger til en tredjepart på utilbørlig vis eller bruger sådanne oplysninger til noget andet formål end udførelsen af vores arbejdsopgaver for Takeda. Selv inden for Takeda bruger vi ikke den slags oplysninger til andre formål end udførelsen af vores arbejdsopgaver, og vi videregiver ikke sådanne oplysninger til andre personer end dem, der har brug for at kende til den slags oplysninger i udførelsen af deres arbejdsopgaver. (2) Immaterielle rettigheder Alle immaterielle rettigheder, der ejes, udvikles eller erhverves af Takeda gennem forskning, udvikling eller andre aktiviteter (herunder patenter, design, ophavsret, varemærker, know-how, data og teknisk viden) er vitale aktiver tilhørende Takeda. Derfor værner vi nøje om Takedas immaterialret og samarbejder fuldt ud med at etablere, beskytte, vedligeholde og forsvare Takedas immaterielle rettigheder. (3) Andres fortrolige oplysninger Takeda respekterer tredjeparters fortrolige oplysninger. Derfor indhenter vi ikke den slags oplysninger ved at bruge ulovlige eller uetiske metoder hverken direkte eller gennem brug af en agent, og vi offentliggør heller ikke den slags oplysninger til en tredjepart på utilbørlig vis, ligesom vi heller ikke misbruger sådanne oplysninger. Desuden søger vi ikke fortrolige oplysninger fra andre Takedamedarbejdere vedrørende deres tidligere arbejdsgivere. (4) Andres immaterielle rettigheder Takeda respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder. Derfor tilegner eller krænker vi ikke tredjeparters immaterielle rettigheder. 9. Personlige oplysninger/databeskyttelse Det er Takedas politik at respektere fortroligheden ved personlige oplysninger. (Personlige oplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere en bestemt person ud fra navn, fødselsdato eller anden beskrivelse, der er indeholdt i disse oplysninger. De kan indeholde oplysninger om medarbejdere, patienter, forsøgspersoner i kliniske forsøg, læger, medarbejdere hos kunder og andre). Vi overholder alle gældende love og forordninger om beskyttelse af personlige oplysninger i de lande, hvor vi driver forretning. Selvom disse love og forordninger varierer fra land til land, så overholder vi som et minimum følgende: (i) Vi indsamler kun personlige oplysninger til legitime forretningsformål og på lovlig vis, og vi hverken offentliggør eller bruger personlige oplysninger til andre formål end legitime forretningsformål eller som påkrævet ved lov. (ii) Vi beskytter personlige oplysninger ved hjælp af rimelige sikkerhedsforanstaltninger mod hændeligt tab eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse. 4

5 Selskabets fortegnelser, offentliggørelser og transaktioner med værdipapirer 10. Selskabets fortegnelser Vi overholder alle gældende love og forordninger samt selskabspolitikker, som er relevante for selskabets regnskab. Vi registrerer alle transaktioner i selskabets regnskabsbøger præcist og på behørig vis i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og laver ingen falske eller kunstige poster. Vi opretholder det interne kontrolsystem for at sikre, at alle transaktioner er registreret præcist og på behørig vis. 11. Offentliggørelse Takeda er forpligtet til rettidig og korrekt offentliggørelse af selskabsoplysninger til investorer. Vi overholder alle gældende love og forordninger samt selskabspolitikker for finansielle offentliggørelser. Alle medarbejdere, som deltager i offentliggørelser, skal gøre sig bekendt med disse love og forordninger samt selskabspolitikker. 12. Insiderhandel Vi overholder alle love og forordninger for værdipapirer, der begrænser insiderhandel med værdipapirer. Hvis vi, under udførelsen af vores arbejdsopgaver hos Takeda, får kendskab til væsentlige ikke-offentlige oplysninger om Takeda eller noget andet selskab, der laver forretninger med Takeda, hverken køber eller sælger vi værdipapirer i Takeda eller i det andet selskab, hverken til os selv eller på vegne af Takeda eller for nogen andre. Vi giver heller ikke de væsentlige ikke-offentlige oplysninger til andre, før de offentliggøres i overensstemmelse med gældende love, forordninger og selskabsprocedurer. Væsentlige ikke-offentlige oplysninger er alle ikke-offentlige oplysninger, som kan have en væsentlig indflydelse på investorernes beslutninger om at sælge eller købe værdipapirer. Eksempler kan omfatte udstedelse af aktier, tilbagekøb af aktier, fusioner og virksomhedsovertagelser, kommercialisering af nye produkter, kliniske forsøgs udvikling eller fejl samt væsentlige ændringer i de finansielle prognoser. Arbejdsplads 13. Interessekonflikter Vi handler i Takedas bedste interesse for at undgå alle handlinger eller situationer, der kan være i strid med Takedas interesse. Hvis vi har en reel eller potentiel situation, hvor vores personlige interesser er i modstrid med Takedas interesser, rådfører vi os med vores leder, før vi tager affære og derefter handler i Takedas bedste interesse. Forholdet med leverandører og kunder Vi udvælger leverandører og kunder baseret på retfærdige og objektive standarder og uden fordel eller præference på grundlag af personlige forhold. 5

6 Beværtning og gaver Vi hverken accepterer eller anmoder om ulovlige eller upassende fordele (herunder penge, varer, beværtning, gaver eller andre ting af værdi) fra leverandører, kunder eller andre, som vi foretager forretning med. Finansielle eller ansættelsesmæssige interesser Uden Takedas tilladelse har vi ikke nogen væsentlig økonomisk interesse i eller tager del i en konkurrents eller en reel eller potentiel leverandørs eller kundes aktiviteter. Personaleanliggender Vi håndterer personaleanliggender upartisk og retfærdigt, og vi giver ikke fordel til en medarbejder på grundlag af et personligt forhold i håndteringen af personaleanliggender såsom rekruttering, evaluering, overførsel eller forfremmelse. 14. Respekt for mangfoldighed/ingen diskrimination eller chikane Takeda respekterer mangfoldighed og deres medarbejderes personlige værdighed. Det er Takedas politik at forbyde diskrimination eller chikane baseret på nationalitet, race, hudfarve, tro, religion, køn, alder, handicap eller anden juridisk beskyttet status. Vi tager ikke del i seksuel eller anden form for chikane eller nogen anden opførsel, der kan skabe et fjendtligt arbejdsmiljø. Takeda træffer passende foranstaltninger for at forhindre den slags diskrimination og chikane. 15. Medarbejdernes sundhed og sikkerhed Takeda er forpligtet til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Vi overholder alle gældende love, forordninger og selskabspolitikker vedrørende erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed. Miljø 16. Takeda er forpligtet til at minimere miljøpåvirkningen ved deres produkter og arbejdsprocesser. Vi overholder alle gældende love, forordninger og selskabspolitikker vedrørende miljøbeskyttelse og forebyggelse af ulykker i alle vores forretningsaktiviteter. Rapportering af eventuelle kodeksovertrædelser 17. Vi er personligt ansvarlige for at hjælpe med at opfylde målene for dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant) ved at følge alle dets bestemmelser, forhindre overtrædelser og rapportere enhver mistanke om overtrædelse. Vi har en forpligtelse til at bringe vores bekymring om noget, vi mener, kan være en overtrædelse eller en potentiel overtrædelse af dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant) på bane. 6

7 Det er Takedas politik at: pålægge medarbejdere, der har en begrundet mistanke om, at nogen af Takedas medarbejdere, eller ledelse, overtræder dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant), en lov eller en selskabspolitik, til at rapportere eventuelle overtrædelser, foretage en omgående undersøgelse af enhver påstand om overtrædelse og træffe passende korrektive og/eller disciplinære foranstaltninger, forbyde enhver form for repressalier mod en Takeda-medarbejder for i god tro at rapportere en mistanke om overtrædelse af dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant), en lov, eller en selskabspolitik, selvom en efterfølgende undersøgelse viser, at mistanken var ubegrundet. Hvis vi har mistanke om en eventuel overtrædelse af dette adfærdskodeks eller det lokale kodeks (hvis relevant), en lov eller en selskabspolitik, bør vi kontakte en af følgende: Vores leder, En anden ledende medarbejder i vores selskab. Vores personalechef, Vores compliance-personale, Vores juridiske afdeling, Vores compliance-hotline (hvis den forefindes i vores selskab). 7

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder

ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og. adfærdsstandarder ROPER TECHNOLOGIES, INC. Forretningsetiske regler og adfærdsstandarder 2015 (Danish) ROPER FORRETNINGSETISKE REGLER OG ADFÆRDSSTANDARDER INDHOLDSFORTEGNELSE VORES FORRETNINGSETISKE REGLER OG COMPLIANCE-

Læs mere