fakta Forbrændingsmotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fakta Forbrændingsmotor"

Transkript

1 2 Enhver, der beskæftiger sig med dieselmotorer, bør kende opfinderen af denne maskine. Nedenfor er et kort resume af, hvem han var. Rudolf Diesel blev født i Paris i 1858 af tyske forældre. Under den fransk-tyske krig i 1870 blev de tvunget til at flygte. Derfor kom den unge Diesel til at studere ved universitet i München, hvor han uddannede sig til ingeniør. Han vendte tilbage til Paris, da hans tidligere professor i München udnævnte ham til direktør i Company of Refrigeration Machines. Dieselmotoren Den tyske ingeniør Rudolf Diesel blev tidligt opmærksom på, at dampmaskinen kun udnyttede ca. 10 % af brændslets energi. Han brugte resten af sit liv på udviklingen af en mere effektiv kraftmaskine. I 1897 fik han patent på fremtidens forbrændingsmotor, der udnyttede hele 34 % af brændslets energi. Ottomotoren Før Rudolf Diesel kom på banen havde andre leget med motortankerne, heriblandt tyskeren Nicolaus August Otto. Nicolaus August Otto Tyskland Rudolf Diesel Frankrig Fransk ingeniør og opfinder. Diesel udviklede ideen om dieselmotoren i det sidste årti af 1800-tallet, udtog patent på denne i 1893 og byggede en fungerende prototype i Til at begynde med blev maskinen kendt som Oliemaskinen, men efter proto-typen fik den hurtigt navnet Diesel-maskinen. Ved verdensudstillingen i Paris i 1900 brugte han jordnøddeolie som drivmiddel til maskinen. Opfinderen af det såkaldte 4-takts princip. Otto begyndte sine første eksperimenter med 4-takts motoren i I 1863 byggede Otto sin første Gaskraftmaskine. I 1864 grundlagde Otto sammen med Eugen Langen firmaet N.A. Otto & Cie. Otto og Langen udtog i 1866 et preussisk patent på deres atmosfæriske gasmaskiner. Otto får en guldmedalje på den parisiske verdensudstilling i Kilde: Diesel døde under mystiske omstændigheder under en kanaloverfart til England i Kilde: Det siges om Rudolf Diesel, at hvis han havde haft det samme forretningstalent som Microsoftstifter Bill Gates, ville han have været god for den dobbelte formue. fakta

2 3 Nu ved du lidt om, hvordan det hele startede. Men Diesel og Otto var naturligvis ikke de eneste, der arbejdede med motorer for mere end 150 år siden. Hvis du surfer lidt rundt på internettet via nogle af de ovennævnte links, vil du få kendskab til mange andre interessante motor-mennesker, fx brødrene Hovmøller (Burmeister og Wain) og brødrene Sulzer (Sulzer motorer). Lad os nu gå i gang med at finde ud af, hvordan en dieselmotor er opbygget. Senere i kapitlet vil vi se på, hvordan det hele virker. På figur 1.1 er der nogle små skitser, som viser, hvilke dieselmotortyper, der ligger til grund for nutidens typer. I den forbindelse vil vi både se på 2- og 4-takts dieselmotorer og ottomotorer. Maskinelementer De motorer, som du kommer til at beskæftige dig med, er i langt de fleste tilfælde 4-takts motorer. Derfor gennemgår vi i det følgende opbygningen af den type. Her er brugt mange billeder, og det betyder, at de forskellige dele ikke nødvendigvis stammer fra den samme motor. Men det betyder ikke noget, for grundlæggende er en motor sammensat af den samme slags dele. Forskellen på motorerne ligger ofte i kvaliteten af delene. 1.1 Grundlæggende typer af dieselmotorer 4-takst 2-takst Turboladet

3 4 For overblikkets skyld er der valgt en gennemskåret motor i figur Tværsnit af dieselmotor Stempel 2. Bundkar 3. Krumtap med kontravægt 4. Plejlstang 5. Knastaksel (kamaksel) 6. Brændstofpumpe 7. Eksplosionsdæksel på krumtaphus 8. Vippetøj for ventilåbning 9. Bundramme 10. Udstødningsrør

4 5 Hvis man starter nedefra på motoren er bundrammen (figur 1.3) boltet fast til skibet. 1.5 Smøring af krumtaplejer 1.3 Bundramme Det er meget vigtigt, at alt er tilspændt korrekt omkring krumtappen. Det er også vigtigt, at alle dele i krumtaphuset bliver tryksmurt fra en tvunget trukket smøreoliepumpe. Et eksempel på krumtapsmøring kan ses i figur Cylinderforing I bundrammen monteres krumtapakslen i de såkaldte hovedlejer (se også figur 1.4). 1.4 Krumtap I bundrammen er der boringer, hvor cylinderforingerne (figur 1.6) kan monteres. Motorens stempler (figur1.7) monteres på plejlstængerne (figur1.8) og de sænkes ned i foringerne, og plejlstængerne monteres på krumtapakslen.

5 6 1.7 Stempel På små motorer er topstykket normalt fremstillet til at dække for alle cylindrene, mens der på større motorer er et topstykke på hver cylinder. På større motorer monteres topstykkerne ofte med hydraulisk værktøj for at sikre en ensartet tilspænding. 1.8 Plejlstang Nu lukkes cylinderforingerne med et topstykke/cylinderdæksel (figur1.9). For at styre ventilbevægelsen (figur1.10) på udstødnings- og indsugningsventilerne samt indsprøjtningen af dieselolie er der 1.10 Ventildrev fakta 1.9 Cylinderdæksel

6 Kamaksel og kamakselsektion på motoren monteret en knastaksel/kamaksel (figur 1.11), der er trukket via tandhjul af krumtappen (figur 1.12). Det kræver en ganske bestemt justering af kammene på kamakslen for at få motoren til at køre rigtigt. I figur 1.13 er vist et såkaldt styringsvinkeldiagram, som viser lidt om, hvordan en motor er justeret Kamakseldrev 1.13 Styringsvinkler for brændselspumpe og ventiler

7 Indsprøjtningsventil og brændselsindsprøjtningsventil I topstykket/topdækslet er der normalt monteret en brændselsolieventil (figur 1.14). Brændselolieventilen får tilført brændselsolie via en højtrykspumpe (figur 1.15), der enten er en pumpe pr. cylinder eller, som på mindre motorer, er en blokpumpe. Brændstoffet indsprøjtes normalt med et tryk på bar Brændoliepumpe / hotboks og brændselspumpe

8 Turboladere ABB aksialturbolader MAN turbolader - NA/T9 Til forbrænding af olie kræves en hel del luft. Som tommelfingerregel skal man regne med, at 1 kg olie kræver 50 kg atmosfærisk luft. Det betyder, at motoren skal udstyres med en luftpumpe, som vi kalder en turbolader (figur 1.16). Turboladeren består af en gasturbine, der får tilført udstødningsgas. Herved bringes blæserhjulet, der er monteret på samme aksel, i rotation, hvorved det indsuger og komprimerer luften til forbrændingen Ladeluftkøler Denne proces varmer luften op til henved 200ºC. Det betyder, at luften fylder uforholdsmæssig meget, og derfor er det nødvendigt, at køle den ned. Det sikres ved, at der på motoren er monteret en ladeluftkøler, der enten er kølet af ferskvand eller saltvand (figur 1.17). Ovennævnte beskrivelse med tilhørende skitser og billeder giver et overblik over de væsentligste dele på en skibsdieselmotor. Men det er altid nødvendigt at sætte sig grundigt ind i det aktuelle skibs motorinstallation med tilhørende instruktionsbøger, inden man giver sig i kast med drift og vedligeholdelse.

9 10 Det er særlig vigtigt i forhold til vedligeholdelse. Brug altid motorens instruktionsbogsanvisninger, og anvend altid originale reservedele. Der ligger tusindvis af forsknings- og udviklingstimer i designet af en dieselmotor, og derfor kan det være en rigtig dum ide,at fifle lidt for meget med tingene selv. Lad dig ikke friste af billige kopivarer. Så ender det måske med, at fx en udstødsventilspindel knækker under drift med disse følger.

10 Princippet i en benzin- og dieselmotor benzin- og luftblanding ventil tændrør luft ventil brændstofventil choker udstødning udstødning karburator filter benzin filter cylinder luft luft plejlstang benzinmotor dieselmotor Forbrændingsproces Forbrændingsprocessen i en motors cylindre bliver udført ved at tilføre en brændbar blanding af brændstof og luft. Som tidligere nævnt kræver afbrænding af 1 kg olie en ganske bestemt mængde ilt (oxygen). Det betyder, at den maksimale mængde brændstof, der kan forbrændes, afhænger af hvor meget ilt, der er tilstede. I atmosfærisk luft er iltprocenten 21% vol. Energien, som udløses ved forbrændingen, frembringer meget høje temperaturer. Det bevirker, at trykket stiger, og denne trykstigning omdannes via motorens stempel og krumtap til mekanisk arbejde. Forbrændingsprocessen sættes enten i gang ved at olie-luftblandingen selvantænder eller med hjælp fra en gnist. Når forbrændingen er afsluttet og forbrændingsprodukterne (dvs udstødningsgassen) er ekspanderet til et tryk lige omkring atmosfærens, lukkes udstødsgassen normalt ud i det fri via turboladeren. Når udstødsgassen er ledt bort, fyldes cylinderen igen med frisk luft eller en blanding af luft og brændstof. Det kan ske ved selvansug (motorer uden turbolader) eller via en turbolader.

11 12 Man skelner altså mellem to væsentligt forskellige motortyper. De adskiller sig fra hinanden ved at forbrændingsprocessen finder sted på to forskellige måder i cylinderen. Som indledningsvis beskrevet taler man om - ottomotorer og dieselmotorer. De er begge opkaldt efter deres opfindere. I figur 1.18 er vist et par meget simple udgaver af de to motorer. I ottomotoren indføres en brændbar, eksplosiv blanding af brændsel og luft, som man kalder ladningen, i cylinderen. Disse takter kalder man 1. takt Indsugningsslaget (stemplet bevæger sig fra top til bund). 2. takt Kompressionsslaget (stemplet bevæger sig fra bund til top). kunne finde sted, da det kun er luft, som komprimeres. Tændingen sker først, når man efter kompressionen sprøjter forstøvet brændstof ind i cylinderrummet via brændselsolieventilen. 4- og 2-takts diesel- og ottomotor Arbejdsprocesserne for de to motortyper kan udføres på to forskellige måder. Man taler om 4-takts princippet og 2-takts princippet. 4 takter 3. takt Ekspansionsslaget (stemplet bevæger sig fra top til bund). 4. takt Udstødninslaget (stemplet bevæger sig fra bund til top). Ladningen komprimeres under stemplets opadgående slag. Antændelsen finder sted umiddelbart før, stemplet når topdødpunktet. Antændelsen af ladningen finder ofte sted ved hjælp af en gnist fra et tændrør, og forbrændingen sker som en eksplosionslignende forpufning. Derfor kaldes motoren en eksplosionsmotor. Kompressionen i en sådan motor må naturligvis ikke være høj, for det kan medføre selvantændelse af ladningen på grund af den høje kompressionsvarme. Derfor er det heller ikke muligt at anvende et alt for højt kompressionsforhold, jf. figur I dieselmotoren bliver atmosfærisk luft suget eller trykket ind i cylinderen. Luften komprimeres til et meget højt tryk (op til 150 bar i nogle motorer) med et stor temperaturstigning til følge. Selvantændelse og dermed for tidlig tænding vil ikke En 4-takts motor har selvfølgelig 4 takter. Det betyder altså, at en 4- takts motors krumtap roterer 2 omgange for hver arbejdsproces. Bemærk, at knastakslen kun roterer 1 omgang for hver arbejdsproces. En 2- takts motor har selvfølgelig 2 takter. Det betyder altså, at en 2- takts motors krumtap roterer 1 omgang for hver arbejdsproces. Knastakslen roterer ligeledes 1 omgang for hver arbejdsproces. 2 takter Disse takter kalder man: 1. takt Kompressionsslaget (stemplet bevæger sig fra bund til top). 2. takt Ekspansionsslaget (stemplet bevæger sig fra top til bund).

12 13 4-takts princippet Det var en overordnet beskrivelse af, hvordan motorerne i princippet virker. Med hjælp fra skitserne i figur 1.19 gennemgås 4-takts-princippet. Dieselmotoren og ottomotoren virker på principielt samme måde. Den eneste forskel er, at dieselolien selvantænder i dieselmotoren, mens ladningen i en ottomotor kræver en gnist fra tændrøret taktsprincippet 1. takt Stemplet er i top og begynder sin nedadgående bevægelse. Indsugningsventilen åbner, og der suges eller trykkes luft ind i cylinderen. Når stemplet er i bund, lukker indsugningsventilen. 3. takt Det derved opståede forbrændingstryk trykker nu stemplet ned i cylinderen igen, hvorved der afsættes arbejde i krumtappen. Stemplet når til sidst igen ned i bunddødpunktet. 2. takt Stemplet begynder at bevæge sig op i cylinderen og komprimerer derved den indespærrede luft. Når stemplet er meget tæt på topdødpunktet, sprøjtes der brændstof ind i cylinderen via brændstofventilen. Brændstoffet antænder på grund af kompressionsvarmen. 4. takt Udstødningsventilen åbner, og forbrændigsprodukterne/røggassen strømmer ud, mens stemplet atter bevæger sig op mod topdødpunktet.

13 14 2-takts princippet De to takter i en 2-takts motor skal også beskrives nærmere. En moderne 2-takts motor er udstyret med en udstødningsventil, men ikke nogen indsugningsventil. Til gengæld har den nogle indsugningsporte. Portenes placering i bunden af cylinderforingen gør, at luften til forbrændingen skal trykkes ind af en blæser eller en turbolader. På figur 1.20 begynder vi med, at stemplet er i bunddødpunkt, så skylleluftportene er blottede, og udstødsventilen står åben. Frisk luft strømmer igennem cylinderen og blæser den gamle udstødningsgas ud. Her kunne vi også genenmgå principperne i 2-takts ottomotoren, men den fungerer som beskrevet under 4-takts motoren. Forkammermotor Der findes en mindre type dieselmotor, hvor forbrændingsrummet er delt op i to rum, forkammeret og hovedforbrændingsrummet (arbejdscylinder). De to rum er forbundet med hinanden igennem relativt små huller. Under motorens kompressionsslag komprimeres luften til bar, og ved slutningen at slaget sprøjtes brændselsolien ind i forkammeret gennem et enkelt, relativt stort hul i brændstofventilen. Indsprøjtningstrykket er ret lavt, normalt ca bar. I forkammeret sker en delvis forbrænding af den indsprøjtede og forstøvede brændselsolie taktsprincippet 1. takt Stemplet bevæger sig opad, og så snart indsugningsportene er lukkede, gør udstødventilen det samme. Nu starter kompressionen. Når stemplet har nået topdødpunkt, indsprøjtes brændstoffet som antænder på grund af den høje temperatur. 2. takt Det opståede forbrændingstryk trykker nu stemplet ned i cylinderen igen og afsætter sit arbejde i krumtappen. Lige før stemplet igen blotter skylleluftportene, åbner udstødningsventilen og tager trykket af cylinderen. På den måde strømmer skylleluften ind gennem portene og presser gassen ud, så snart portene blottes.

14 15 fakta Herved opstår der et forbrændingstryk, som blæser resten af de endnu brændbare dele af brændselsolien fra forkammeret ind i arbejdscylinderen, hvor den afsluttende forbrænding finder sted. Ved indsprøjtningen i forkammeret behøver brændselsolien ikke at være så fint forstøvet, som tilfældet er ved den normale dieselmotor med direkte indsprøjtning. Det skyldes, at forkammerets volumen er så lille, at en fuldstændig forbrænding i forkammeret alligevel ikke kan finde sted på grund af iltmangel. Forkammerets størrelse er normalt valgt sådan, at iltindholdet i det netop svarer til brændstofmængden med motoren i tomgang. Det betyder, at temperaturen af forkammerets vægge ved alle belastninger bliver tilstrækkelig høj til at undgå koksaflejringer. For at forhindre en efterforbrænding i cylinderen skal brændselsolien ved indsprøjtningen i forkammeret sprøjtes så tæt som muligt hen til hullerne, der forbinder forkammer og arbejdscylinder. Herved opnås, at brændselsolien straks presses ud i arbejdscylinderen det sker fordi den begyndende forbrændingsproces i forkammeret øger trykket. Af samme grund skal indsprøjtningsperioden være kort. Der er naturligvis både ulemper og fordele ved at anvende forkammerprincippet i stedet for direkte indsprøjtning i arbejdscylinderen. Her imod bevirker de store dysehuller i brændstofventilerne til en forkammermotor, at man sjældent har problemer med tilstoppede brændstofdyser. Til gengæld betyder varmeafgivelsen fra forkammeret til det omgivende kølevand et let øget brændstofforbrug. En forkammermotor arbejder som regel roligere og blødere end en dieselmotor med direkte indsprøjtning. Det skyldes, at forbrændingstrykket, på grund af forbrændingsrummets opdeling, stiger langsommere, end det gør i en tilsvarende dieselmotor med direkte indsprøjtning. Hvis motoren er kold, kan det være vanskeligere at starte en forkammermotor, fordi de kølende overflader er relativt store, og en del af kompressionsvarmen ledes væk med kølevandet, der omgiver forkammeret. Man kan korrigere for denne mangel ved at forøge kompressionsforholdet, så man ved slutningen af kompressionsslaget opnår samme lufttemperatur som ved en dieselmotor med direkte indsprøjtning. Hvis man ikke vil forhøje kompressionsforholdet, kan man under starten anvende en elektrisk glødespiral eller en tændpatron (der populært kaldes en smøg ) bestående af papir imprægneret med salpeter. Den direkte indsprøjtning er relativ følsom på grund af de fine dysehuller i brændstofventilen, som let tilstoppes af forureninger i brændselsolien.

15 16 Kompressionforhold Flere steder i teksten er udtrykket kompressionsforhold brugt som noget der har betydning for antændelsestidspunktet i motoren. Vi skal lige have defineret, hvad kompressionsforholdet egentlig er. Det er klart, at man ikke kan tillade, at stemplet i en cylinder rammer topstykket, når det er i øverste stilling (topdødpunktet). Derfor er der i alle motorer altid et lille volumen mellem stempel og topstykke, når stemplet er i topdødpunktet. Man kalder dette volumen for det skadelige rum (V sk ). Når stemplet er i sin nederste position, bunddødpunkt, vil der oven over stemplet være et volumen, som er summen af slagvoluminet (V s ) og det skadelige rum (V sk ). Vi kan nu definere kompressionsforholdet som forholdet mellem voluminet over stemplet i henholdsvis bund- og topstilling. Kompressionsforholdet ε er: Trykladning 1.21 Kompressionsforhold En motors ydelse afhænger bla. af, hvor meget brændstof, der kan benzinmotor forbrændes i motorcylindrene pr. arbejdsslag. For at kunne forbrændes skal brændstoffet have tilført en passende mængde ilt. 100 cm cm 3 Det siger sig selv, at en motor, der via indsugningsslaget selv skal sørge for at suge luft til sig, ikke kan forbrænde store mængder brændstof. Derfor udstyrer man motorerne til den maritime verden med turboladere, så den tilførte luftmængde kan øges. Motorer udstyret med turbolader udnytter derved en del af energien fra udstødsgassen til at bringe turboladerens blæserdel op i omdrejninger. Kompressionsforhold = 850 = 8,5 : ε = V sk V sk + V s Dieselmotor 50 cm cm 3 Slagvoluminet Er det volumen, der fremkommer, hvis man ganger cylinderarealet med stemplets slaglængde. fakta ε Det omvendte 3-tal er det græske bogstav epsilon. Det bruges som formeltegnet for kompressionsforholdet. I figur 1.21 er ovennævnte tekst omsat til tegninger. Kompressionsforhold = 850 = 17 : 1 50

16 17 Det betyder, at blæserhjulet indsuger og komprimerer luften, som så efterfølgende bliver afkølet i ladeluftkøleren. Resultatet bliver, at motoren får tilført op til 5 gange den luftmængde, som den selv vil kunne indsuge, og det betyder igen, at der kan forbrændes en hel del mere brændstof. Turboladeren sørger for, at motorens ydelse øges med helt op til 40 %. I figur 1.22 ses et turboladersystem. fleksibel slange 1.22 Turboladersystem udstødningsgas til tc luftventil spildevandskompressor luftlader fra tc

17 18 Ottomotor kontra dieselmotor Det er altid blevet diskuteret - blandt både fag- og lægfolk om dieselmotorer er bedre end ottomotorer eller om det forholder sig omvendt. Diskussionen er egentlig irrelevant set i forhold til den maritime verden, for håndteringen af brændstoffet til ottomotoren er meget besværlig og typen er derfor helt forbudt i handelsflåden. Loven siger, at brændstof med et flammepunkt under 60 C ikke må opbevares i tanke, der indgår i skibets konstruktion. Alligevel kommer her et skema, der viser forskellige karakteristika for de to typer af maskiner. Ottomotor Dieselmotor Hvad kaldes de Brændstof Indsugning Antændelse sker med benzinmotor lavtryksmotor eksplosionsmotor benzin petroleum gas diverse bioprodukter ladningen (brændstof og luft) gnist fra tændrør højtryksmotor gasolie dieselolie fuel-olie fuel/gas = duel fuel luft ved selvantændelse på grund af kompressionsvarmen Kompressionsforhold Kompressionstryk Forbrændingstryk Brændstoftilførsel Start bar bar reguleres ved hjælp af gasspjældet, der lukker en større eller mindre luftmængde gennem karburatoren. Ladningen sendes ind via en direkte indsprøjtningsmanifold (elektronisk indsprøjtning) normalt el-start kan startes med håndkraft bar bar reguleres ved at ændre brændstofmængden fra brændstofhøjtrykspump en, som reguleres fra motorens omdrejnings regulator kan startes med håndkraft el-start hydraulisk startanordning med komprimeret luft

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR 73 Motortyper er et meget stort emne. Der findes et utal af både særprægede og sindrigt konstruerede modeller. Afsnittet her indeholder beskrivelser af mindre motorer, både indenbords samt udenbords. Endvidere

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

MOTORLÆRE SKIBSSYSTEMER OG ELTEKNIK. Flemming Hauge Pedersen

MOTORLÆRE SKIBSSYSTEMER OG ELTEKNIK. Flemming Hauge Pedersen MOTORLÆRE SKIBSSYSTEMER OG ELTEKNIK Flemming Hauge Pedersen KOLOFON MOTORLÆRE, SKIBSSYSTEMER OG ELTEKNIK 1. udgave 2007 ISBN: 87-90749-17-0 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Flemming

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding 10. Flymotorer generelt W Aeroplanlære 2 Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud. Boxermotoren er en luftkølet 4-takts stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende cylindre med henholdsvis 2, 3

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING VOLVO PENTA MOTOR VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta VOLVO PENTA 2001 MOTOR Renover din Volvo Penta2001, 2001AG, 2001B, 2001BG. Adskillelse og rengøring af motor.. Kontrol af alle indvendige

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING. Renover din Volvo Penta så den igen er up to date

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING. Renover din Volvo Penta så den igen er up to date VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta HAVNESERVICE startede i 1978 i gamle bygninger som smede- og maskinværksted. I februar 1984 overtog Christian Brodersen værkstedet og firmaet HAVNESERVICE

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Motorlære. skibssystemer og elteknik. Flemming Hauge Pedersen

Motorlære. skibssystemer og elteknik. Flemming Hauge Pedersen Motorlære skibssystemer og elteknik Flemming Hauge Pedersen Kolofon motorlære, skibssystemer og elteknik 1. udgave 2007 ISBN: 87-90749-17-0 Udgiver Fiskericirklen Copyright Fiskericirklen Forfatter Flemming

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse Maskiner til krig og ødelæggelse har desværre været kendt og brugt i mere end 2.300 år. De første udgaver af kastemaskiner stammer således fra Asien cirka år 300-500 f.kr. Romerne var de første i Europa,

Læs mere

Yamaha FS1 karburator

Yamaha FS1 karburator Yamaha FS1 karburator Vejledning i renovering og justering af karburator til Yamaha FS1. Mikuni Karburator data: Standard 10mm karburator (ny model med træk choker): Type: VM10SC Hoved dyse: #110 Pilot

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1212 Offentligt Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm. 1163 og 1212 Beregning af hydrogenproduktion og virkning af elektrolyseanlæg fra H2O-go Generator

Læs mere

Motorstyring. Benzinanlæg med karburator

Motorstyring. Benzinanlæg med karburator Motorstyring Benzinanlæg med karburator Det er karburatorens formål at forstøve benzinen og blande den med den indsugede luftmængde til det korrekte blandingsforhold, der gælder for følgende kørselsområder:

Læs mere

DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA

DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA 2014 Indholdsfortegnelse Sidenummer Indhold Dato Udgave 1 Indholdsfortegnelse 15/2-06 1 2014 2 Foto - Motor 01/1-99 1 2014 3 Sprængtegning 01/1-99 1 2014 4 Specifikationer

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 29 Højderoret anvendes til at bevæge flyvemaskinen omkring: a) tværaksen. b) højaksen. c) propelaksen. d) længdeaksen.

Læs mere

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Hækkeklippere 2015 Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Katalog nr. Hækk300115-0120 Hækkeklippere m. benzinmotor Præcise og velafbalancerede

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Wellness lys til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer INDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget 19 Der er ofte uoverensstemmelse mellem en skibsmotors omløbstal og det omløbstal, som skibets propel skal arbejde med. Det betyder, at der skal indskydes noget mekanik, der kan ændre dette forhold. Mekanikken

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Havefaklen til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer OUTDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Tændingssystem Ford DIS

Tændingssystem Ford DIS DIS Tændingssystem Tændingssystem Ford DIS Generelt DIS Distributorless Ignition System Ford Fiesta, Escort og Orion med Valencia HCSmotor er forsynet med DIS-tændingsanlæg. Anlægget er konstrueret til

Læs mere

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Benyttede Haynes ISBN: 1 85960 561 3 som udgangspunkt. Symptomer: Efter påfyldning af kølervæske samt udluftning af kølersystemet (2 steder), så kørte den

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3 140 HK - 300 HK Stærk og alsidig motor Iveco er en af verdens førende producenter af dieselmotorer over 75 hk med en årlig produktion på over 300.000 stk. tector motorernes konstruktionsfilosofi giver

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? 24 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 25 Kapitel 2: Indhold Kapitlet giver en indføring i de kemiske processer,

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kw), Fase l. Projektrapport November 1997

Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kw), Fase l. Projektrapport November 1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kw), Fase l Projektrapport November 1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30kW), Fase l Per Pedersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hør holm 1997 Titel Rapport

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Ledow Borelli Milano

Ledow Borelli Milano Ledow Borelli Milano V-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Index for Motor (Engine) Stel (Frame) E - - Topstykker E - - Cylinder E - - Krumtap med stempler E - - Ventiler og vippearme

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Under udarbejdelse! Ikke færdigt udkast! Kun som eksempel!

Under udarbejdelse! Ikke færdigt udkast! Kun som eksempel! Skonnerten Martha Motor og pumper 1 Formålet med de e materiale er, at foreningens medlemmer kan læse sig til teoretisk viden omkring skonnerten Marthas motor- og pumpeinstallationer og øvrige tekniske

Læs mere

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet.

Brændselolier. g/cm3 kg/m3 ton/m3 liter/kg. Tyktflydende væsker har høj viskositet. Tyndtflydende væsker har lav viskositet. 24 For driftsfolk er det vigtigt at vide noget om, hvad man kan læse ud af en olieanalyse. Dette kapitel fortæller i små afsnit om de vigtigste analysedata for brændselsolier. Endvidere berøres forhold

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand.

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand. 67 Der er svært at pege på, hvad de vigtigste komponenter på et motoranlæg er. Et er dog sikkert og det er, at kølevandssystemet hører til blandt sværvægterne. Sammenhængen mellem at levere det rigtige

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Om brændstofsystemet til dieselmotorer

Om brændstofsystemet til dieselmotorer Om brændstofsystemet til dieselmotorer Tegningen indeholder følgende komponenter med rørføring. Brændstoftank (påfyldningsrør og afluftningsrør er ikke vist) Grovfilter med vandudskiller (nederste del)

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang SERVICE - DATA. Mærke Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang 1981 1984 MOTOR Antal cl. 4 takt cyl. Luftkølet Boring x slaglængde, volume 83.0mm 69.2 mm 749 cm³ Cylinder kompressionsforhold 8.7:

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Instruktion til samling af hydraulik kran

Instruktion til samling af hydraulik kran Instruktion til samling af hydraulik kran Dette er en manual til hvordan du bygger din helt egen mini havnekran. Samt hvordan du på montere Hydraulik og motor på din nye kran. Vi vil hjælpe dig igennem

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 3. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Forsyningsdel. Symboloversigt. Forsyningsdel

Forsyningsdel. Symboloversigt. Forsyningsdel Forsyningsdel Symboloversigt I det følgende beskrives væsentlige komponenter, deres symboler og arbejdsopgaver. Disse symboler er fælles europæiske, og de er opbygget af enkle grundsymboler, som dels giver

Læs mere

Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007

Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007 Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007 Overblik Det hele begyndte med at jeg fik motorolie udover hele motoren og olien i inspektions glasset blev helt mælkehvid. De kloge hoveder fortalte mig

Læs mere

MOTOREN VIL IKKE STARTE

MOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN VIL IKKE STARTE AUTOCOLLEGE 2015 Min motor vil ikke starte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Har du lavet starteftersyn? Hvis ikke lav det. Lav starteftersyn med de punkter der er beskrevet i de sider du

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk.

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk. Dampmaskinen I en dampmaskine udnyttes energi i vanddamp til mekanisk arbejde. For at fordampe vand inden det føres ind i dampmaskinen tilføres der energi f.eks. ved forbrænding af kul. Vanddampen kan

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Teknisk billedbog for Yamaha PW50 speedwaymaskine

Teknisk billedbog for Yamaha PW50 speedwaymaskine Teknisk billedbog for Yamaha PW50 speedwaymaskine Udgave 1, opdateret den 22-06-2017 Denne billedbog er tænkt som en hjælp til mikrospeedwayforældre. Billedbogen indeholder eksempler på, hvad man bør tjekke

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere