Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje"

Transkript

1 Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få vist de udvidede genvejstaster. Hvis de udvidede genvejstaster er deaktiveret, skal du vælge Filer - Indstillinger - Brugerindstillinger (Macintosh OS X-brugere: Notes - Indstillinger - Brugerindstillinger), klik på Basis og vælg "Vis udvidede genvejstaster" under "Yderligere indstillinger" for at aktivere dem. Du kan bruge tastaturgenveje til at flytte gennem og udføre opgaver i Notes. Hvis du bruger en skærmlæser, kan du maksimere vinduet, så tabellerne med tastaturgenveje i det følgende udvides til deres fulde størrelse og er lettere tilgængelige. Bemærk Følgende tastaturgenveje er baseret på et amerikansk standardtastatur. Klik på en af følgende kæder for at få vist en tabel over genveje: Grundfunktioner i post og kalender Navigering gennem Notes Databaser Dialogbokse Egenskabsbokse Læsning af dokumenter Markering og flytning af tekst i et dokument Flytning af markøren i et dokument Ændring af tekst- og afsnitsegenskaber i et dokument Arbejde i oversigter Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få vist de udvidede genvejstaster. Hvis de udvidede genvejstaster er deaktiveret, skal du vælge Filer - Indstillinger - Brugerindstillinger (Macintosh OS X-brugere: Notes - Indstillinger - Brugerindstillinger), klik på Basis og vælg "Vis udvidede genvejstaster" under "Yderligere indstillinger" for at aktivere dem.

2 Notes-menuer Et sted, hvor der også findes tastaturgenveje, er i menuerne i Notes. Ved de fleste menupunkter vises den tilsvarende tastaturgenvej til højre for menupunktet eller i form af et understreget bogstav i menupunktet. Du kan også vælge at vise menuen Vindue. Vælg Filer - Indstillinger - Brugerindstillinger (Macintosh OS X-brugere: Notes - Indstillinger - Brugerindstillinger), klik på Basis og vælg "Vis menuen vindue" under "Yderligere indstillinger". Almindeligt brugte tastaturgenveje for Post og Kalender Følgende tabel indeholder en oversigt over nogle af de hyppigst benyttede tastaturgenveje i Post og Kalender. Husk, at postmemoer er Notes-dokumenter, og at kalenderen er en oversigt, så du kan også finde en mere omfattende liste over genveje, du kan bruge i Post og Kalender, i genvejstabellerne for dokumenter og oversigter. Bemærk I alle formularer, oversigter, sider eller dokumenter kan der være flere integrerede elementer (datovælgeren på kalenderen er et eksempel på et integreret element). Du kan flytte til et integreret element, placere fokus i det integrerede element og derefter flytte fokus for at fortsætte gennem formularen, oversigten, siden eller dokumentet. Når fokus er på et integreret element, forsvinder den lille tynde ramme omkring det. Når fokus fjernes fra et integreret element, vises den lille tynde ramme igen.

3 ALT+PIL NED ALT+PIL OP PILETASTER CTRL+klik på tidsinterval i kalenderoversigt CTRL+klik på eksisterende kalenderoplysning CTRL+E CTRL+M CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE UP CTRL+PAGE UP CTRL+S DELETE eller CTRL+W F3 F4 eller TAB F6 Fokuser markøren ud for et gruppenavn i feltet Til, cc eller bcc, og tryk på F9 Åbne datovælger, klokkeslætsvælger og tidszonevælger i formularen Ny kalenderoplysning Lukke datovælger, klokkeslætsvælger og tidszonevælger i formularen Ny kalenderoplysning og gemme det valgte Flytte gennem en integreret datovælger Oprette en ny kalenderoplysning og indtaste emnet på oversigtsniveau ( gemmer oplysningen) Redigere emne på oversigtsniveau ( gemmer oplysning) Redigere dokument Oprette et nyt postmemo Flytte til næste dag, uge eller måned i oversigten Kalender Flytte til den valgte måned og dag i det følgende år i integreret datovælger Flytte til foregående dag, uge eller måned i oversigten Kalender Flytte til den valgte måned og dag i det foregående år i integreret datovælger Gemme aktuelt dokument Mærke postmemo til slutning (placere postmemo i papirkurv), slette kalenderoplysning (sletter oplysning permanent) Lukke datovælger, klokkeslætsvælger og tidszonevælger og aktivere det valgte i formularen Ny kalenderoplysning og gemme det valgte Lukke et dokument og åbne det næste dokument Åbne markeret dokument eller oversigt Lukke datovælger, klokkeslætsvælger og tidszonevælger i formularen Ny kalenderoplysning uden at ændre det valgte Afslutte integreret datovælger Lukke aktuelt dokument Flytte til næste markerede dokument Flytte til næste ulæste dokument i en oversigt Bemærk Hvis du har aktiveret "Brug Tab til at flytte gennem skrivebeskyttede dokumenter" i Brugerindstillinger, er det kun F4, der flytter til næste ulæste dokument. TAB flytter til næste ulæste dokument, indtil det sidste ulæste dokument er markeret. Derefter flyttes der til næste navigerbare objekt i næste ramme. Når et dokument er åbnet i skrivebeskyttet tilstand, flytter tryk på TAB til et integreret objekt, f.eks. URL'er, databasekæder og bilag. Flytte til næste rude eller ramme Udvide en gruppe i den personlige adressebog i feltet Til, cc, bcc i en postbesked (viser hvert medlem af gruppen)

4 F9 HOME INS PAGE DOWN PAGE UP SKIFT+TILBAGE SKIFT+CTRL+ SKIFT+DELETE SKIFT+ SKIFT+ SKIFT+F3 SKIFT+F4 eller SKIFT+TAB SKIFT+F6 Opdatere oversigterne Post eller Kalender Flytte til aktuel dag i integreret datovælger Skifte mellem læst og ulæst markering af dokument Flytte til næste måned i integreret datovælger Flytte til foregående måned i integreret datovælger Markere foregående dokument i oversigt Sende postmemo og åbne nyt postmemo i redigeringstilstand Slette postmemo (placerer memo i papirkurv) Lukke og gemme det aktuelle dokument (undtagen postmemo) uden at åbne dialogboksen Luk Sende og lukke postmemo Flytte til foregående markerede dokument Flytte til foregående ulæste dokument Flytte til foregående rude eller ramme Give fokus til integreret datovælger Du kan bruge følgende tastaturgenveje til at flytte gennem Notes.

5 ALT+B og derefter et tal (Vis udvidede genvejstaster i Brugerindstillinger skal være aktiveret) ALT+F5 ALT+F7, så PILETASTER og så ALT+F8, så PILETASTER og så ALT+F9 ALT+F10 ALT+tal og derefter PILETASTER (Vis udvidede genvejstaster i Brugerindstillinger skal være aktiveret) ALT+understreget bogstav for menupunkt eller PILETASTER ALT+W og derefter et tal (Vis udvidede genvejstaster i Brugerindstillinger skal være aktiveret) ALT+W og derefter PILETASTER (Vis menuen Vindue og Vis udvidede genvejstaster i Brugerindstillinger skal være aktiveret) PILETASTER PILETASTER PILETASTER CTRL+BREAK CTRL+F6 CTRL+L, skriv URL-adresse, derefter ALT+F4 eller CTRL+Q CTRL+TAB eller ALT+HØJRE PIL DELETE PIL NED END eller CTRL+W F1 F5 F6 F10 eller ALT Åbne bogmærke på bogmærkelinje Gendanne Notes til standardminimeringsstørrelsen Flytte placeringen af aktivt vindue Ændre størrelsen af aktivt vindue Minimere aktivt vindue Maksimere aktive vinduer Aktivere handlingsknap og handlingsknapmenuer på handlingslinje Flytte til næste menupunkt Åbne vinduesfane og flytte mellem dem på opgavelinje Åbne menuen Vindue Flytte mellem bogmærker på bogmærkelinjen eller på bogmærkeside Flytte mellem faner og ikoner i arbejdsområdet Flytte mellem integrerede elementer og objekter, f.eks. knapper, på velkomstside Stoppe en igangværende aktivitet Skifte mellem åbne vinduer, f.eks. mellem programmet og Hjælp Gå til en web-side Afslutte Notes Flytte til næste vinduesfane Slette ikon i arbejdsområde Flytte til næste oplysning i Replikator Flytte til sidste oplysning i Replikator Åbne nøgleordsliste i nøgleordsfelt Åbne markeret ikon, vinduesfane, menupunkt, bogmærke i arbejdsområde Afslutte integreret element på velkomstside Lukke aktivt vindue Få hjælp til den aktuelle funktion Låse bruger-id Flytte til næste rude eller ramme Få adgang til menulinjen

6 HOME PAGE DOWN PAGE UP SKIFT+ALT+S SKIFT+CTRL, derefter PIL OP eller PIL NED SKIFT+CTRL+PILETASTER, derefter eller SKIFT+CTRL+TAB eller ALT+VENSTRE PIL SKIFT+F6 SKIFT+F10 PIL OP Flytte til første oplysning i Replikator Flytte til foregående side i Replikator Flytte til næste side i Replikator Åbne søgemenuen Markere flere bogmærker eller bogmærkemapper Trække ikoner i arbejdsområdet og slippe dem Flytte til foregående vinduesfane Flytte til foregående rude eller ramme Få adgang til kontekstbetingede menuer Åbne markeret integreret element på velkomstside Flytte til foregående oplysning i Replikator Tastaturgenveje til databaser Du kan benytte følgende tastaturgenveje til åbning og lukning af en database og til brug af databasefunktioner, herunder flytning mellem oversigter, mapper og ruder. Bemærk I alle formularer, oversigter, sider eller dokumenter kan der være flere integrerede elementer (datovælgeren på kalenderen er et eksempel på et integreret element). Du kan flytte til et integreret element, placere fokus i det integrerede element og derefter flytte fokus for at fortsætte gennem formularen, oversigten, siden eller dokumentet. Når fokus er på et integreret element, forsvinder den lille tynde ramme omkring det. Når fokus fjernes fra et integreret element, vises den lille tynde ramme igen. Datovælgeren i Kalender er et eksempel på et integreret element.

7 PILETASTER CTRL+N CTRL+O eller CTRL+W Flytte gennem et integreret objekt Oprette ny database Åbne database Markere element i integreret disposition Afslutte integreret element Lukke aktuel database F9 Opdatere aktuelt dokument (i redigeringstilstand), oversigt eller arbejdsområde MINUS-tasten (-) Folde mappe sammen i integreret disposition PAGE DOWN Flytte til bunden af aktiv side PAGE UP PLUS-tasten (+) SKIFT+CTRL+F9 SKIFT+F9 PIL OP og PIL NED Flytte til toppen af aktiv side Folde mappe sammen i integreret disposition Opdatere alle oversigter i aktuel database Opdatere det aktuelle dokument, den aktuelle oversigt eller det aktuelle arbejdsområde (du skal have administratoradgang) Flytte fokus til integreret element Flytte gennem integreret disposition Flytning mellem oversigter, mapper og ruder

8 PILETASTER (hvis Brug Tab til at flytte gennem skrivebeskyttede dokumenter i Brugerindstillinger er deaktiveret) STJERNE (*) på det numeriske tastatur TILBAGE CTRL+END CTRL+HOME END F6 HOME VENSTRE og HØJRE PIL MINUS-tasten (-) PLUS-tasten (+) SKIFT+8 SKIFT+TILBAGE SKIFT+F6 TAB PIL OP og PIL NED Opgaver Flytte gennem integreret oversigt Udfolde aktuelt sammenfoldet oversigt, kategori eller mappe med undersektioner Åbne foregående dokument i aktuel oversigt eller mappe, mens det åbne dokument stadig er det aktuelle Flytte til bunden af navigationsruden eller oversigtsruden Flytte til toppen af navigationsruden eller oversigtsruden Flytte helt ud til højre i oversigtsrude Åbne næste dokument i aktuel oversigt eller mappe, mens det åbne dokument stadig er det aktuelle Åbne markeret oversigt eller mappe Flytte til næste rude eller ramme Flytte helt ud til venstre i oversigtsrude Udvide og sammenfolde oversigter og mapper, der har undersektioner Sammenfolde udfoldet oversigt, kategori eller mappe Udfolde sammenfoldet oversigt, kategori eller mappe Udfolde alle sammenfoldede oversigter, kategorier eller mapper med undersektioner Markere foregående dokument i oversigt Flytte til foregående rude eller ramme Flytte til næste ulæste dokument i integreret oversigt Flytte mellem oversigter og mapper Tastaturgenveje til dialogbokse Der vises standarddialogbokse, når du udfører mange opgaver i Notes. Når du vælger Filer - Database - Åbn, vises for eksempel dialogboksen "Åbn database".

9 PIL NED eller HØJRE PIL F1 SKIFT+TAB TAB PIL OP eller VENSTRE PIL Vælge næste element på en liste eller i et sæt med indstillinger i dialogboks Annullere ændringer og lukke dialogboks Have hjælp til aktuel dialogboks Flytte til foregående indstilling eller sæt med indstillinger i dialogboks Få adgang til standard- eller markerede elementer i dialogboks Flytte til næste indstilling eller sæt med indstillinger i dialogboks Vælge foregående element på en liste eller i et sæt med indstillinger i dialogboks Tastaturgenveje til egenskabsbokse I Notes kan du se og ændre egenskaberne for et dokument, et objekt eller en database ved at åbne en såkaldt egenskabsboks. Hvis du f.eks. redigerer et dokument, kan du vælge Tekst - Tekstegenskaber for at åbne egenskabsboksen "Tekst". I Notes kan du se og ændre egenskaberne for et dokument, et objekt eller en database ved at åbne en såkaldt egenskabsboks. Hvis du f.eks. redigerer et dokument, kan du vælge Tekst - Tekstegenskaber for at åbne egenskabsboksen "Tekst".

10 ALT+PIL NED ALT+PIL OP ALT+ Åbne feltet Farve på fanen Skrifttype Lukke feltet Farve på fanen Skrifttype Åbne eller lukke egenskabsboksen CTRL+ALT+ Åbne eller lukke ekspresfunktioner i egenskabsboks CTRL+END Flytte til sidste fane i egenskabsboksen (i egenskabsboksen Tekst og Tabel er sidste fane ekspresfunktioner) CTRL+HOME Flytte til første fane i egenskabsboksen CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE UP PIL NED eller HØJRE PIL F1 SKIFT+TAB TAB PIL OP eller VENSTRE PIL Flytte til næste fane i egenskabsboksen Flytte til foregående fane i egenskabsboksen Vælge næste element på en liste eller i et sæt med indstillinger i egenskabsboks Aktivere standard- eller markerede elementer i egenskabsboks Lukke feltet Farve på fanen Skrifttype og aktivere markering Lukke feltet Farve på fanen Skrifttype uden at aktivere markering Lukke egenskabsboksen, når fokus er i egenskabsboks Få hjælp til aktuel egenskabsboks Flytte til foregående indstilling eller sæt med indstillinger i egenskabsboks Flytte til næste indstilling eller sæt med indstillinger i egenskabsboks Vælge foregående element på en liste eller i et sæt med indstillinger i egenskabsboks Tastaturgenveje til dokumenter Du kan bruge følgende tastaturgenveje, når du arbejder i et dokument, der er i læsetilstand.

11 PILETASTER CTRL+PIL NED CTRL+E CTRL+END CTRL+F CTRL+G CTRL+HOME CTRL+P CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE UP CTRL+PIL OP F3 F4 eller TAB VENSTRE PIL HØJRE PIL SKIFT+F3 SKIFT+F4 eller SKIFT+TAB TAB Flytte inden for integreret element i et dokument Flytte til næste fremhævede søgeord i dokument, der vises i dokumentrude Redigere dokument Flytte til bunden af dokument Søge og erstatte tekst Finde næste ord efter start af Søg og erstat tekst Flytte til toppen af dokument Udskrive markeret dokument Flytte til næste fane i tabel med faner Flytte til foregående fane i tabel med faner Flytte til foregående fremhævede søgeord i dokument, der vises i dokumentrude Afslutte integreret element i et dokument Flytte til foregående sammenkædede dokument Flytte til næste markerede dokument Flytte til næste ulæste dokument Flytte til foregående kæde eller objekt Flytte til næste kæde eller objekt Flytte til foregående markerede dokument Flytte til foregående ulæste dokument Få adgang til integreret element i et dokument Aktivere markeret objekt Udvide eller sammenfolde markeret sektion Åbne markeret kæde til dokument, oversigt eller database Flytte til næste objekt i åbent dokument, derefter ud af rammen til rammens sidehoved, derefter til "eksemplet" på rammeoverskriften Tastaturgenveje til at markere og flytte tekst i et dokument Du kan bruge følgende tastaturgenveje, når du opretter eller redigerer et postmemo eller et dokument. Du skal være i redigeringstilstand, hvis du vil bruge disse genveje. Tryk på CTRL+E for at sætte dokumentet i redigeringstilstand.

12 CTRL+A CTRL+C CTRL+PIL NED CTRL+PIL OP CTRL+V CTRL+X DELETE DELETE SKIFT+CTRL+PIL NED SKIFT+CTRL+VENTSTRE PIL SKIFT+CTRL+HØJRE PIL SKIFT+CTRL+PIL OP SKIFT+PIL NED SKIFT+END SKIFT+HOME SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+HØJRE PIL SKIFT+PIL OP Markere alt indhold i dokument Kopiere markeret tekst eller objekt Flytte element på liste eller i tabel en linje eller række ned Flytte element på liste eller i tabel en linje eller række op Indsætte tekst eller objekt Klippe markeret tekst eller objekt Slette markeret grafik Slette markeret tekst eller objekt Markere tekst til samme punkt på næste linje Markere foregående ord Markere næste ord Markere tekst til samme punkt på foregående linje Markere tekst til slutning af aktuel linje, flytte fokus til næste linje Markere tekst til slutning af aktuel linje Markere tekst til start af aktuel linje Markere foregående tegn Markere næste tegn Markere tekst til start af aktuel linje, flytte fokus til foregående linje Tastaturgenveje til at flytte markøren i et dokument Du kan bruge følgende tastaturgenveje, når du opretter eller redigerer et postmemo eller et dokument. Du skal være i redigeringstilstand, hvis du vil bruge disse genveje. Tryk på CTRL+E for at sætte dokumentet i redigeringstilstand. Tryk på flytte til CTRL+VENSTRE PIL Start af aktuelt ord CTRL+HØJRE PIL Start af næste ord END Slut på linje HOME Start på linje SKIFT+TAB Foregående felt i formular SKIFT+TAB Foregående række i tabel TAB (Brug handicapvenlig Næste felt i formular tastaturnavigering i Brugerindstillinger skal være aktiveret) PILETASTER (hvis "Brug handicapvenlig Flytte mellem felter i formular tastaturnavigering" er deaktiveret) TAB Næste række i tabel Tastaturgenveje til at ændre tekst- og afsnitsegenskaber i et dokument Du kan bruge følgende tastaturgenveje, når du opretter eller redigerer et postmemo eller et dokument. Du skal være i redigeringstilstand, hvis du vil bruge disse genveje. Tryk på CTRL+E for at sætte dokumentet i redigeringstilstand.

13 CTRL+B CTRL+E CTRL+F CTRL+G CTRL+I CTRL+J CTRL+K CTRL+R CTRL+T CTRL+U CTRL+Z F2 F7 F8 Gøre markeret tekst fed Sætte dokument i læse- eller redigeringstilstand Søge og erstatte tekst Finde næste ord efter start af Søg og erstat tekst Kursivere markeret tekst Formatere afsnit (justering, afstand osv.) Formatere tekst (skrifttype, størrelse, farve osv.) Vise/Skjule lineal Ændre teksttypografi til standard (farveændringer kun hvis teksttypografien er tilknyttet ved hjælp af en afsnitstypografi) Understrege markeret tekst Fortryde sidste handling Forstørre markeret tekst til næste tilgængelige punktstørrelse Indrykke første linje i afsnit Indrykke hele afsnittet F9 Opdatere aktuelt dokument (i redigeringstilstand), oversigt eller arbejdsområde F11 Cirkulere gennem afsnitstypografier (defineret på fanen Afsnitstypografier i egenskabsboksen Tekst) SKIFT+CTRL+L Indsætte sideskift SKIFT+F2 SKIFT+F7 SKIFT+F8 Formindske markeret tekst til næste tilgængelige punktstørrelse Udrykke første linje i et afsnit Udrykke hele afsnittet Tastaturgenveje, når du arbejder i oversigter Du kan bruge følgende tastaturgenveje, når befinder dig i en oversigt. Bemærk I alle formularer, oversigter, sider eller dokumenter kan der være flere integrerede elementer (datovælgeren på kalenderen er et eksempel på et integreret element). Du kan flytte til et integreret element, placere fokus i det integrerede element og derefter flytte fokus for at fortsætte gennem formularen, oversigten, siden eller dokumentet. Når fokus er på et integreret element, forsvinder den lille tynde ramme omkring det. Når fokus fjernes fra et integreret element, vises den lille tynde ramme igen. Datovælgeren i Kalender er et eksempel på et integreret element.

14 CTRL+A CTRL+C CTRL+F CTRL+P CTRL+V CTRL+X DELETE F3 F4 eller TAB Markere alle dokumenter i oversigt Kopiere markeret dokument Finde tekst i oversigt Udskrive markeret dokument eller oversigt Indsætte markeret dokument Klippe markeret dokument Slette markeret dokument (placere dokument i papirkurv, kalenderoplysninger slettes permanent) Markere element i integreret oversigt Flytte til næste markerede dokument Flytte til næste ulæste dokument F9 Opdatere aktuelt dokument (i redigeringstilstand), oversigt eller arbejdsområde SKIFT+CTRL+F9 Opdatere alle oversigter i aktuel database SKIFT+DELETE SKIFT+F3 SKIFT+F4 eller SKIFT+TAB SKIFT+F9 Slette markeret dokument permanent Flytte til foregående markerede dokument Flytte til foregående ulæste dokument Opdatere aktuelt dokument, aktuel oversigt eller aktuelt arbejdsområde (du skal have administratoradgang) Markere eller ophæve markeringen af dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med.

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med. Tastaturgenveje Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Åbning af post og læsning af beskeder

Åbning af post og læsning af beskeder POST OG ADRESSEBOGEN Åbning af post og læsning af beskeder Som standard åbnes postdatabasen i oversigten Indbakke, hvor du kan læse Notes-post og Internet-post, hvis du er sat op til at benytte det. Du

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 2 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Windows)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Oversigt for Microsoft Word

Oversigt for Microsoft Word Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst.

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fundamentale ting på skærmen 6 2.1 Hovedværktøjslinje..................................... 6 2.2 Værktøj værktøjslinje....................................

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC KOM I GANG 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC Forord FORORD Denne manual giver dig en hurtig introduktion til hvordan du arbejder med programmet Automation fra

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fil-operationer 6 2.1 Om palet-filer........................................ 6 2.2 Åbning af en fil.......................................

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Genvejstaster i COSMIC

Genvejstaster i COSMIC Genvejstaster i COSMIC Forklaring ALT-tasten Du kan bruge ALT-tasten i kombination med bogstavtasterne til at åbne menupunkter og visse knapper i funktionerne. Ved at bruge ALT understreges bestemte bogstaver

Læs mere

Nye features i Notes 9.0 Social Edition:

Nye features i Notes 9.0 Social Edition: Nye features i Notes 9.0 Social Edition: Ny Udforsk-side 1. Erstatter Hjem og Kom i gang vinduerne. 2. Giver lettere adgang til IBM s online ressourcer. 3. Gør det lettere at forstå og finde de værdifulde

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

1. Introduktion. Brugerfladen

1. Introduktion. Brugerfladen Brugerfladen Åbningsskærmbillede Excels åbningsskærmbillede er vist i figuren herunder med anvendte betegnelser og en kort forklaring på de forskellige elementer. Filnavn og type: Kraftig farve viser at

Læs mere

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Dansk Clicker 5 Brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL CLICKER 5 7 Hvad er Clicker 5, 7 Nyheder, 8 Installere Clicker 5, 8 Registrere Clicker 5, 9 SÅDAN KOMMER DU I GANG 10 Starte Clicker

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Mikro Værkstedet. SportsPlanner. Kom godt igang. SportsPlanner

Mikro Værkstedet. SportsPlanner. Kom godt igang. SportsPlanner Mikro Værkstedet SportsPlanner Kom godt igang SportsPlanner SportsPlanner SportsPlanner er et interaktivt planlægnings- og læringsværktøj, der støtter og motiverer underviseren, terapeuten og træneren

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje KAPITEL 6 Genveje Genvejstaster er tastekombinationer der er knyttet til bestemte funktioner i ZoomText så man undgår at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Der findes genvejstaster til næsten alle funktioner

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere