FOTO S: JAN HAUE RSLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTO S: JAN HAUE RSLEV"

Transkript

1 j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der introducerer eleverne til idrætsgrenen orientering. Kontakt gerne den lokale orienteringsklub for yderligere inspiration eller samarbejdsmuligheder: Materialet her lægger op til et forløb fordelt over fem lektioner, som samlet set opfylder de fleste mål, der er opsat for orienteringsløb i faget idræt. Derudover giver et særskilt ark idéer til tværfaglig undervisning, hvor orientering kombineres med eksempelvis dansk, matematik og natur/teknik. Den første lektion er teoretisk, mens de efterfølgende fire er praktiske. Hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej er fundamentet for øvelserne. Hæftet er let at gå til, og det anbefales, at du læser dette først. De fem lektioner er forklaret nærmere på de ark, du sidder med nu. Hvert ark er opdelt i overskrifterne og. Nederst på siden fortæller en orange boks, hvordan man kan graduere øvelserne alt efter klassetrin. Over den orange boks er der en grøn boks med spørgsmål til inspiration i undervisningen. Grundlæggende for de praktiske øvelser gælder det, at de bør udføres med det bedst mulige kort. Det bedste er et orienteringskort med poster sat ud (hentet fra eller efter aftale med den lokale orienteringsklub), men man kan også sagtens bruge fx et oversigtskort over skolen eller et Google-kort. OBS: 2, 3, 4 og 5 er opdelt i type a og b. Type a følger du, hvis I bruger et orienteringskort med poster udsat, mens du følger type b, hvis øvelserne foretages på et alternativt kort.

2 Lektion 1: Teoretisk lektion Læs hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. De vigtiste sider at læse er side 2, 3, 4, 5 og 8. Find et overskueligt lokalt område på Google Maps (se forklaringen til højre). Det må gerne være et kortudsnit, som skolen ligger på. Vær klar med computer med internetforbindelse og projektor til undervisningen. n går ud på at forstå overgangen fra luftfoto til kort med symboler. Forslag til den konkrete øvelse (ca. tidsforbrug i parantes): Del hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej ud til eleverne før lektionen eller som det første i timen (ca. 5 min.). Vis eleverne Google-kortet (luftfoto). Diskuter i plenum, hvad der er på kortet - også gerne de små detaljer (ca. 10 min.). Tryk på kort i øverste højre hjørne, og diskuter, hvad der sker, når man skifter fra satellit til kort (ca. 5 min.). Sådan finder du et egnet kortudsnit med luftfoto på Google Maps 1. Gå ind på maps.google.dk 2. Vælg satellit (luftfoto) i øverste højre hjørne. 3. Træk kortet, så lokalområdet er i centrum. 4. Zoom ind med +knappen til venstre på kortet. Der er typisk zoomet tilpas ind, hvis der står 20 m/100 fod nederst i venstre hjørne af kortet. 5. Træk kortet, så det passer med et område, som eleverne kender. Se eksemplet her, hvor en skole er på kortet: Bed alle slå op på side 3 i ORIENTERING - Lær at finde vej. Diskuter, hvad der sker, når luftfotoet bliver lavet om til et orienteringskort (ca. 10 min.). Bed alle slå op på side 5 i hæftet. Gennemgå, hvordan kortet bliver bygget op med farver og symboler. Diskuter brugen af forskellige signaturer ud fra signaturoversigten på side 4 (ca. 15 min.). Ville I foretrække et Google-kort eller et orienteringskort til at finde vej? Hvorfor? Hvad er det gode ved, at der kommer mange detaljer på kortet? Er det hvide på orienteringskortet sne? Hvad er det mest nødvendige at kende til, når man skal finde vej? (fx veje, stier, bygninger osv.) Del evt. de ældre elever op i grupper, der kan udfordre hinanden i at finde detaljer på luftfotoet. Spørg evt. de ældre elever, hvordan man finder vej fra et sted til et andet på kortene. Snak gerne især om de seks farver på et orienteringskort (se side 4 nederst) med de yngste elever.

3 Lektion 2: At vende kortet rigtigt 2a: Hvis I benytter et orienteringskort Læs side 8 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Print et lokalt orienteringskort fra til alle elever. Alternativt: Måske har I en aftale med den lokale orienteringsklub om, at øvelserne kan finde sted på deres orienteringskort. Arranger transport fra skolen til området, som orienteringskortet illustrerer. Denne øvelse egner sig godt som dobbeltlektion sammen med lektion 3. Denne øvelse handler om at vende kortet rigtigt, når man skal finde vej. Bed gerne eleverne læse side 8 i ORIENTERING - Lær at finde vej inden lektionen. Find et sted på kortet med tydelige stier (tæt på et stikryds) - og transporter jer ud til det. Del orienteringskortet ud (ca. 15 min.). Brug side 8 i hæftet til at forklare princippet i at vende kortet rigtigt: Det skal vende samme vej som landskabet/terrænet (ca. 5 min.). Bed eleverne om at vende sig rundt, men lade kortet blive i positionen. Diskuter, hvordan man kan se på kortet og genkende landskabet (ca. 10 min.) Find et stikryds, del eleverne op to og to og bed dem gå en tur rundt i krydset og lidt ned ad stierne samtidig med, at kortet vendes rigtigt. (ca. 10 min.) Gentag øvelsen i stikrydset, men nu i løb. Løb evt. i roligt tempo en lille rute, hvor kortet hele tiden skal vendes rigtigt (ca. 5 min.) Hvordan skal kortet vende nu? Hvad sker der med kortet, hvis I vender jer om og kigger den anden vej? Hvad sker der, når I begynder at løbe hurtigere? Hvad vil der ske, hvis I vender kortet forkert? Bed evt. de yngste elever om at lægge kortet og danse/løbe rundt om det (kortet vender dermed samme vej uanset bevægelsen). Lad også de yngste elever gentage øvelserne flere gange. Lad evt. de ældre elever løbe/gå en lille rundtur to og to: Første mand går/løber, anden mand vender kort. Løb evt. ind på en mindre skovsti med de større elever, mens de konstant skal vende kortet rigtigt.

4 Lektion 2: At vende kortet rigtigt 2b: Hvis I benytter et alternativt kort Læs side 8 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Print eller tegn selv et groft kort over et afgrænset område nær skolen (fx en fodboldbane eller en skolebygning). En opkridtet fodboldbane er ideel til formålet (kopier gerne hjælpekortet vedlagt særskilt). Denne øvelse egner sig godt som dobbeltlektion sammen med lektion 3. Denne øvelse handler om at vende kortet rigtigt, når man skal finde vej. Bed gerne eleverne læse side 8 i ORIENTERING - Lær at finde vej inden lektionen. Find et sted på kortet med tydelige markeringer (fx et hjørne på en fodboldbane) - og transporter jer ud til det. Del kortet ud (ca. 15 min.). Brug side 8 i hæftet til at forklare princippet i at vende kortet rigtigt: Det skal vende samme vej som landskabet/terrænet - fx en fodboldbane (ca. 5 min.). Bed eleverne om at vende sig rundt, men lade kortet blive i positionen. Diskuter, hvordan man kan se på kortet og genkende virkeligheden (ca. 10 min.) Del eleverne op to og to og bed dem gå en tur omkring hjørner eller rundt på streger på en fodboldbane samtidig med, at kortet vendes rigtigt. (ca. 10 min.) Gentag øvelsen, men nu i løb. Løb evt. i roligt tempo en bestemt lille rute, hvor kortet hele tiden skal vendes rigtigt (ca. 5 min.) Hvordan skal kortet vende nu? Hvad sker der med kortet, hvis I vender jer om og kigger den anden vej? Hvad sker der, når I begynder at løbe hurtigere? Hvad vil der ske, hvis I vender kortet forkert? Bed evt. de yngste elever om at lægge kortet og danse/løbe rundt om det (kortet vender dermed samme vej uanset bevægelsen). Lad også de yngste elever gentage øvelserne flere gange. Lad evt. de ældre elever løbe/gå en lille rundtur to og to: Første mand går/løber, anden mand vender kort. Lad evt. de større elever lægge mærke til detaljer på koret, mens de konstant vender kortet rigtigt i løb.

5 Hjælpekort til Lektion 2b Find vej på fodboldbanen!

6 Hjælpekort til Lektion 2b Forklaring: Find vej på fodboldbanen eller skolen! Sådan bruger I hjælpekortet Find en nærliggende fodboldbane og kopier modsatte side af dette kort til eleverne. Fodboldbanen bliver dermed elevernes kort i øvelsen. Den udgør et fint, afgrænset område, der er velegnet til at forstå princippet i at vende kortet rigtigt. Hvis I ikke har en fodboldbane Hvis I ikke har en fodboldbane i nærheden: Tegn selv et simpelt oversigtskort over en skolebygning - fx ud fra et luftfoto på maps.google.dk. Kopier det derefter til eleverne. Se eksemplet nedenfor.

7 Lektion 3: Signaturjagt 3a: Hvis I benytter et orienteringskort Denne øvelse egner sig godt som dobbeltlektion sammen med lektion 2. Læs side 4 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Genbrug kortet fra lektion 2. Bed eleverne om at tage ORIENTERING - Lær at finde vej med til øvelsen. Denne øvelse handler om at genkende farver og signaturer fra kortet i landskabet/terrænet. Bed gerne eleverne læse side 4 i ORIENTERING - Lær at finde vej inden lektionen. Find et egnet sted på kortet, hvor flere farver støder op mod hinanden. - og transporter jer ud til det. Del orienteringskortet ud (ca. 15 min.). Brug side 4 i hæftet til at forklare, hvad farverne på kortet betyder. Diskuter, hvilke signaturer og farver, I er omgivet af, hvor I står (ca. 10 min.). Send eleverne sammen eller i grupper på signaturjagt! Det gælder om at finde så mange signaturer og farver som muligt på 10 minutter. Eleverne skal selv vende tilbage til udgangspunktet efter 10 minutter (ca. 10 min.). Eftersnak: Snak i plenum om, hvilke signaturer og farver, eleverne har fundet. Diskuter, hvad der var let og svært at finde. Gør det evt. i omklædningsrummet eller på turen tilbage til skolen (ca. 10 min.). Hvilke farver fra kortet så I? Var der noget blåt? Hvad er forskellen på grøn, hvid og gul på kortet? Hvad var de sorte ting? Hvilken type stier og veje stødte I på? Lad gerne de ældre elever tage billeder af signaturer på mobilen (til diskussionen bagefter) Løb eller gå evt. på signaturjagt i samlet flok med de yngste elever. Snak undervejs om, hvad I ser. Lav evt. en lille rute til de ældre elever, hvor de skal finde signaturer og farver.

8 Lektion 3: Signaturjagt 3b: Hvis I benytter et alternativt kort Denne øvelse egner sig godt som dobbeltlektion sammen med lektion 2. Læs side 4 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Bed eleverne om at tage hæftet med til øvelsen. Tag farver og blanke stykker papir med. Tegn og kopier eventuelt et simpelt oversigtskort, som eleverne kan tage udgangspunkt i (se Hjælpekort til Lektion 2b). Kortet kan med fordel være det samme som anvendt i øvelse 2b. Denne øvelse handler om at lære farver og signaturer fra et orienteringskort at kende. Bed gerne eleverne læse side 4 i ORIENTERING - Lær at finde vej inden lektionen. Eleverne skal i øvelsen selv tegne detaljer på et kort. Tag ud til et overskueligt sted, der minimum rummer både åbne områder og træer/buske. Del blanke papirer eller et groft oversigtskort (evt. samme kort som i øvelse 2b) ud sammen med forskellige farver (ca. 10 min.). Brug side 4 i hæftet til at forklare, hvad farverne på kortet betyder. Lad eleverne to og to tegne et kort over området ud farverne og signaturerne på side 4. Det er meningen, at eleverne løber rundt og kigger på området undervejs (ca. 15 min.). Send eleverne sammen eller i grupper på signaturjagt! Eleverne bytter kort med hinanden og løber rundt på området og finder så mange signaturer og farver som muligt. Eleverne skal selv vende tilbage til udgangspunktet efter 10 minutter (ca. 10 min.). Eftersnak: Snak i plenum om, hvilke signaturer og farver, eleverne har fået tegnet og fundet. Gør det evt. i omklædningsrummet eller på turen tilbage til skolen (ca. 10 min.). Hvilke farver kunne tegnes i området? Var der noget blåt? Hvad er forskellen på grøn, hvid og gul? Hvad var de sorte ting? Hvilken type stier og veje stødte I på? Lad gerne de ældre elever tage billeder af signaturer på mobilen (til diskussionen bagefter) Løb eller gå evt. på signaturjagt i samlet flok med de yngste elever. Snak undervejs om, hvad I ser. Lav evt. en lille rute til de ældre elever, hvor de skal finde signaturer og farver ud fra de tegnede kort.

9 Lektion 4+5: Postjagt! 4+5a: Hvis I benytter et orienteringskort med poster Denne øvelse er en dobbeltlektion. Læs side 2 og 12 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Klik dig ind på jeres lokale område via kortet på I skal bruge en lille, let bane, hvor posterne ligger tæt på stierne (som post nr. 1 i illustrationen til højre). Der vil typisk være 7-10 poster på en sådan bane. Nogle steder kan man finde en lille bane (ca. 2 km), når man klikker på Hent turfolder eller Link til projektet, andre steder skal man klikke på Hent kort med alle poster og derefter selv tegne streger mellem 7-8 udvalgte poster. Print/kopier kortet til alle elever. Løb eller gå gerne selv en tur, hvor du finder posterne. Alternativt: Måske har I en aftale med den lokale orienteringsklub om, at øvelsen kan finde sted på deres orienteringskort med poster udsat. Arranger transport fra skolen til området, som orienteringskortet illustrerer. Denne øvelse går ud på at finde poster, der er tegnet ind på et orienteringskort. n kan både foretages i samlet flok og i grupper. Bed gerne eleverne tænke over, hvad de har lært i de forrige øvelser og læse side 2 og 12 i ORIENTERING - Lær at finde vej. Bed også eleverne tage en kuglepen med, så de kan notere posterne, de finder. Find et egnet sted på kortet, hvor I vil starte. Det kan være en trekant på et kort eller en bestemt post - og transporter jer ud til det. Del orienteringskortet ud (ca. 15 min.). Instruer eleverne i, at posterne findes i midten af cirklerne, og at de så vidt muligt skal findes i rækkefølge. Eleverne kan notere posternes koder ned, når de finder dem. Hvis de ikke finder en post, må de springe den over og finde den næste post. Send eleverne af sted i grupper eller i samlet flok sammen med en lærer. Lad eleverne selv vælge, om de vil gå eller løbe (ca. 10 min.). Turen rundt skal gerne vare min., hvorefter alle mødes ved startstedet. Derefter diskuterer I på turen hjem til skolen, hvilke poster der var nemme og svære at finde - og hvorfor. Lad også gerne eleverne udveksle koder fra posterne (ca. 60 min.). Hvad er det nu, farverne på kortet betyder? Hvilken post var den sværeste at finde? Og hvorfor? Hvordan brugte I det, I har lært om at læse kort? Er I klar til den 13. april? Lad de ældste løbe i små grupper. De yngste bør løbe/gå i større grupper - gerne sammen med en lærer. Vælg uanset klassetrin et begrænset areal til øvelsen, men lad evt. de større elever løbe lidt længere (3 km). Tag evt. tid på de ældre elever, der gerne vil have et konkurrenceelement.

10 Lektion 4+5: Postjagt! 4+5b: Hvis I benytter et alternativt kort Denne øvelse er en dobbeltlektion. Læs side 2 og 12 i hæftet ORIENTERING - Lær at finde vej. Genbrug et af kortene fra øvelse 2b eller 3b. Tegn 8 postplaceringer (cirkler) ind ved genkendelige steder (fx et stort træ) og et startsted (en trekant) ca. i midten, hvor alle skal starte fra. Se eksemplet til højre. Kopier kortet til alle elever. Find forskelligfarvede kegler, tøjklemmer eller lign. Arranger transport fra skolen til området, som kortet illustrerer. Denne øvelse går ud på at finde postplaceringer, der er tegnet ind på et kort - og samarbejde om det to og to. Bed gerne eleverne tænke over, hvad de har lært i de forrige øvelser og læse side 2 og 12 i ORIENTERING - Lær at finde vej. Gå alle til startstedet (trekanten). Del orienteringskortet ud, og fordel eleverne, så de er grupperet to og to. Hver gruppe får udleveret et særligt kendemærke (fx en tøjklemme eller en kegle) (ca. 15 min.). Instruer eleverne i, at postplaceringerne er i midten af cirklerne. Forklar selve øvelsen: Den går ud på, at en elev løber til post 1, sætter sit kendemærke og løber retur til start. Her klapper eleven sin makker i hånden, som derefter løber ud til post 1, samler kendemærket op, løber til post 2 med det og løber tilbage til start. Herefter er det første mands tur til at flytte mærket fra post 2 til 3 osv. n er færdig, når makkerparret henter kendemærket hjem igen fra post 8. Et andet makkerpar starter ved post 2, et tredje ved post 3 osv. (ca. 15 min.). Start selve øvelsen. Svar på eventuelle opklarende spørgsmål fra eleverne undervejs. n bør vare min., hvorefter alle mødes ved startstedet. Derefter diskuterer I, hvilke poster der var nemme og svære at finde - og hvorfor. (ca. 60 min.). Hvordan kom I fra post 3 til 4? Hvilken post var den sværeste at finde? Og hvorfor? Hvordan brugte I det, I har lært om at læse kort? Er I klar til den 13. april? Lad evt. de yngste løbe/gå i små grupper. Man kan fx være fire på et hold og løbe to ad gangen. Vælg uanset klassetrin et begrænset areal til øvelsen, men lad evt. de større elever løbe lidt længere. Tag evt. tid på de ældre elever, der gerne vil have et konkurrenceelement.

11 Tværfaglige øvelser - side 1 Inspiration til tværfaglige øvelser En stor fordel ved orientering og Find vej i Danmark er, at det kan kombineres med mange forskellige lærende og udfordrende øvelser, hvor skolens øvrige fag kommer i spil. Dette ark fungerer som inspiration til tværfaglig undervisning, hvor jagten efter poster fungerer motiverende og giver bl.a. matematik-, historie- og danskundervisningen en ekstra dimension. rne er blot til inspiration der er mange muligheder for kombinationer og kreativ tværfaglig brug af orienteringsposterne. Hent yderligere inspiration til tværfaglige øvelser på Følg også med på hvor flere og flere tværfaglige udfordringer, der især inddrager mobilen, løbende bliver lagt ind. Matematik: Tæl til 100 Skriv et tal ved hver post. Del eleverne op i tomandsgrupper og vælg et startsted. Fortæl dem, at de skal samle tal sammen fra posterne (skrive dem på et stykke papir), så det giver 100 eller derover derefter skal de løbe tilbage til startstedet. Send alle grupper på fri jagt efter poster samtidig (de bestemmer selv rækkefølgen). Det gælder om at komme først tilbage med et samlet tal på min Varier størrelsen på tallene efter klassetring n træner hovedregning, og den kan eksempelvis også udføres med papirsedler og mønter ved posterne. Dansk: En god historie Skriv et ord ved hver post. Del eleverne op i tomandsgrupper og vælg et startsted. Fortæl dem, at de skal samle ord sammen (skrive dem på et stykke papir). Det er vigtigt, at de skriver ordene i den rækkefølge, de finder dem. n går ud på, at de skal digte en historie, hvori ordene indgår i den rækkefølge, de finder dem. Send alle grupper på fri jagt efter poster samtidig (de bestemmer selv rækkefølgen, men alle poster skal findes). Når de har fundet den sidste post, kommer de tilbage til startstedet og skriver historien ned. Derefter læser alle de fantasifulde historier højt for hinanden. n kan også fungere som en bogstavleg, hvor det gælder om at skabe et eller flere ord. Engelsk - og andre fremmedsprog Dansk-øvelsen ovenfor kan også anvendes i engelsk (og andre fremmedsprog).

12 Tværfaglige øvelser - side 2 Inspiration til tværfaglige øvelser Historie: Hvornår var det nu, det var? Giv eleverne et stykke papir med historiske begivenheder på en liste. Sæt tilhørende årstal ud på posterne og suppler dem med nogle årstal, som dækker over andre historiske begivenheder. Eleverne skal skrive de rigtige årstal ud for begivenhederne og måske overveje, hvad der skete de år, der ikke passer ind i skemaet. Send grupper på 3-4 mand på jagt efter poster samtidig (de kan evt. selv bestemme rækkefølgen, men alle poster skal findes). Når de har fundet den sidste post, kommer de tilbage til startstedet, og I gennemgår sammen de rigtige svar. De historiske begivenheder gradueres efter klassetrin. Årstal kan skiftes ud med personer. Natur/teknik (geografi): De fire verdenshjørner Nord er altid opad på et orienteringskort. Kortet kan dermed bruges til at bevidstgøre sig om nord, syd, øst og vest. Et kompas kan forstærke øvelsen. Forbered spørgsmål til de forskellige poster, som først kan besvares, når eleverne står ved hver post. Spørgsmålene går på nord, syd, øst og vest. Fx: Ligger den store bunke sten nord, syd, øst eller vest for posten? n hænger tæt sammen med at retvende kortet. Den kan foretages i samlet flok eller eksempelvis i tomandsgrupper. Efter posterne er fundet og spørgsmålene besvaret, diskuterer I svarene og verdenshjørnerne. Inddrag evt. solens placering i spørgsmålene til de ældre elever. Brug gerne større grupper til de yngste elever. Natur/teknik (biologi): Dagens vildeste naturfoto En quiz om den omgivende natur er oplagt at kombinere med posterne (som ved De fire verdenshjørner ovenfor), men hvis eleverne er udstyret med en mobil, kan det også være en spændende udfordring at lade dem konkurrere om at tage det vildeste foto af naturen ved posterne. Et foto pr. post. Efterfølgende kan de forskellige fotos vises i plenum og eleverne stemmer om Dagens vildeste naturfoto. De forskellige fotos skal igangsætte en snak om, hvad det er, eleverne har registreret i naturen måske er der også fænomener, der skal undersøges nærmere inden næste uges time. Lås evt. opgaven til de ældre elever, så det er naturfænomener, de skal dokumentere med mobilen.

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

Gruppe 1: Jer der har valgt emneområde

Gruppe 1: Jer der har valgt emneområde Gruppe 1: Jer der har valgt emneområde Start med at arbejde hver for sig (20 min): Tegn en mind map over dit emne; det du har overvejet, undrer dig over eller fascineres af. Det gør ikke noget at ideen

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

DDK Specialeworkshop #3, november 2015

DDK Specialeworkshop #3, november 2015 Gruppe 1: Jer der har en problemformulering Materiale: de medbragte problemformuleringer (papir x 4) og blyanter. Husk at få blyanterne med retur. Del jer op i grupper på fire personer. Specialemakkere

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende:

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende: Peer-feedback og samarbejde GOOGLE DOCS GUIDE TIL GOOGLE DOCS 1 Google Docs kan fungere som et interaktionsredskab, eftersom de studerende har mulighed for at skrive i det samme dokument, herunder skrive

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet:

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet: Lærervejledning Få ord på trafikken! Har jeres skole en trafikpolitik? Hvis ikke, kan et spil TrafikPanik være det første skridt. Her kan du læse om spillet, og hvordan du bruger det i trafikundervisningen.

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede.

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede. Tilmelding til Spillet For at kunne deltage i Spil For Livet, skal skolen være tilmeldt både selve Spil For Livet og Matematikkens Univers, idet spillet kun kan tilgås fra Spil menuen i Matematikkens Univers.

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

www.ok73.dk Kalenderinstruktion

www.ok73.dk Kalenderinstruktion www.ok73.dk Kalenderinstruktion Indholdsfortegnelse www.ok73.dk Kalenderinstruktion... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Udseende og forklaring af felter... 1 Oprettelse/ændring af kalenderaktivitet... 2 Felter...

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Skolegården er lavet om til et o-løbskort Skolegården er lavet om til et o-løbskort På Frederiksberg har man fået en god ide! Kommunens skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Når posterne

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Startlinje 2-10 m Skåle 5-10 m På gulv/væg. Rødt hold Kort Kort. Blåt hold Kort Kort. Grønt hold Kort Kort. Pink hold Kort Kort

Startlinje 2-10 m Skåle 5-10 m På gulv/væg. Rødt hold Kort Kort. Blåt hold Kort Kort. Grønt hold Kort Kort. Pink hold Kort Kort 4 skåle. 4 kegler til startlinje (alternativt stå bag en linje). Øvelse 1. Stafet almindelig - Banen set ovenfra. Startlinje 2-10 m Skåle 5-10 m På gulv/væg Rødt hold Blåt hold Grønt hold Pink hold 2.

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Øvelse: Pladetektonik

Øvelse: Pladetektonik Øvelse: Pladetektonik Formålet med øvelsen er at lade eleverne arbejde med jordskælvs fordeling, styrke og dybde med henblik på lokalisering af forskellige typer pladerande. Samtidig indøves relevante

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Før du kan komme i gang skal du have et log-in til systemet. Det får du ved at sende en mail til findveji@do-f.dk Hvad er Find vej

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Mus eum. spas. Lærervejledning

Mus eum. spas. Lærervejledning Mus eum spas Lærervejledning Før Kære lærer Dette museumspas danner rammen om jeres besøg på et af de lokale museer i Varde Kommune. Gennem arbejdet med pas og besøg får eleverne et nyt kendskab til et

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Dato Indhold/opgave Lektie Kompetence 17.08 Intro til faget via forskellige billedudsnit http://fc.nrsbgym.dk/~lf/2006aby/intro Erik Hagens: Vinterbanen

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Dan ord... 2 Ordbold på figurbanen... 2 Staveræs på bogstavbanen... 3 Find flest ord på bogstavbanen... 4 Staveløb på figurbanen...

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Introduktion Før du kan komme i gang skal du have et log ind til systemet. Det får du ved at sende en mail til amk@do-f.dk Hvad er

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole Denne udstilling henvender sig til mellemskoling, dvs. klassetrinnene 2.-5. klasse og til fagene Dansk,

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Vejledning til Sang- og liturgiark

Vejledning til Sang- og liturgiark Vejledning til Sang- og liturgiark Når du er logget ind, finder du skabelonerne til sang- og liturgiark ved at klikke skabeloner øverst i vinduet og derefter Sang- og liturgiark. Under teksten Sang- og

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere