Hermed introducerer vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed introducerer vi"

Transkript

1 Hermed introducerer vi Mustek Systems, Inc.

2 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Firmaer, navne og data i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet Ingen del af dette dokument må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, med noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Mustek Systems, Inc. Mustek kan have patenter eller udestående patentprogrammer, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle rettigheder omfattende indholdet i dette dokument. Besiddelse af dette dokument giver dig ikke licens til disse patenter, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle rettigheder, bortset fra dem der udtrykkeligt er omtalt i enhver skriftlig licensaftale fra Mustek Mustek Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Partnr

3 Indhold Velkommen...1 Hjælp...2 Udpakning af scanneren...3 Driverinstallation...3 Scannerkomponenter...4 Hardwareinstallation...4 Hvis det sker...5 Scannerknapperne på kontrolpanelet...6 Indstillinger af knapper til scannerhardwaren...6 Scannerens standardindstillinger (kan ikke ændres)...7 Scan...8 Kopiér...8 Fax...9 E-post...10 BearPaw-panel...10 BearPaw-panelindstillinger...11 BearPaw-panelets standardindstillinger (kan ikke ændres)...11 Scan...12 Kopiér...12 Fax...13 E-post...14 OCR...14 Personlig stil...15 Standardindstillinger for Personlig stil (kan ikke ændres)...17 Link...17 Anden indstilling...18 Energibesparende funktion...18 Brug af TWAIN-dialogboksen...19 Specifikationer...20 iii

4 Velkommen Velkommen til BearPaw Scanner s vidunderlige verden! Med BearPaw bliver alt, hvad du før foretog dig med din scanner nemmere og hurtigere, og hvad du altid har ønsket dig at gøre, er nu muligt. Dette hæfte introducerer dig til BearPawscanneren, så du hurtigt er kørende. Det beskriver, hvordan du udfører de mest almindelige opgaver, giver dig tip og viser dig nogle af de morsomme og spændende nye faciliteter, som findes i BearPaw-scanneren. Hvis du vil udforske BearPaw-scanneren yderligere eller lære om nogle af de mere tekniske aspekter af BearPaw, henviser det første emne i dette afsnit, Hvor findes de oplysninger, jeg har brug for, til andre informationskilder. Til at maksimere din generelle erfaring med BearPaw har vi designet følgende programmer til forskellige scannerfunktioner i BearPaw-software og Scannerpanel, så der ikke er behov for at bruge andre:! SCAN Kun kompatibel med Photo Express SE 3.0! FAX Kun kompatibel med det Mustek faxprogram, der følger med installationen af softwaredriverne! OCR Kun kompatibel med TextBridge OCR! Kun kompatibel med enten Microsoft Internet Explorer 4.0 ELLER Netscape Communicator 4.5 ELLER Lotus cc:mail 8.2. Sørg for at installere dit e-postprogram korrekt. Se i den dokumentation, der fulgte med dit e- postprogram, eller kontakt systemadministratoren, hvis der er problemer. 1

5 Hjælp Hjælp til procedurer Hjælp er den primære informationskilde for BearPaw-scanneren. Den følgende illustration viser, hvor du kan finde hjælp Udpakning af scanneren Pak produktet ud, og undersøg omhyggeligt indholdet, så du er sikker på, at intet er beskadiget. Pakken skal indeholde:! Scanner! Netadapter! BearPaw Scanner Brugervejledning! Installations-CD! Manual over scannerhjælpeprogramme(findes enten på Installations-CD eller trykt separat) Driverinstallation Driverinstallationen skal gennemføres, før du installerer scanneren. Tilslut ikke netadapteren til scanneren på dette trin. 4 Der findes forskellige måder at finde oplysninger om fejlfinding og vedligeholdelse på. 1. Klik på Start på Windows Proceslinje, og klik derefter på Programmer for at vælge din scannermodel. Klik på Hjælpesystem, eller 2. Vælg Scannerhjælp på ikonen Direkte indscanning på Windows Proceslinje, eller 3. Klik på knappen Hjælp på BearPaw-panelet, eller 4. Klik på knappen Link og derefter på Hjælpesystem. Hjælpen er også tilgængelig på Sæt driverinstallations-cd en i CD-ROMdrevet. 2.Følg vejledningen på skærmen. Hvis du efter indsættelse af Driverinstallations- CD en i dit CD-drev ikke får vist skærmbilledet Velkommen til driverinstallationen, skal du gøre følgende: 1.Klik på Start, og vælg Kør. 2. I dialogboksen Kør skal du skrive drev:\run, hvor drev er dit CD-ROM-drev, og klikke på OK. D:\run 2 3

6 Når du bliver spurgt, om du vil genstarte Windows efter udførelse af driverinstallationen, skal du vælge Ja. Scannerkomponenter Hvis det sker Hvis dialogboksen Guiden Tilføj ny hardware vises efter installation af softwaredriverne og tilslutning af netadapteren, skal du udføre følgende trin: Dokumentlåg LED-lampe Bagsiden af scanneren Kontrolpanel Hardwareinstallation Se på den følgende illustration og trin for at tilslutte scanneren: 1.Tænd for PC en, og tilslut scannerens USBkabel til USB-porten på PC en. 2.Tilslut netadapteren til scanneren, og sæt den i en stikkontakt. Når du tilslutter netadapteren, registrerer Windows operativsystemet automatisk scanneren og opdaterer systemkonfigurationen. 1. Klik på knappen Næste. 2.På det næste skærmbillede skal du vælge følgende mulighed og gå til biblioteket Win98 på installations-cd en. 3. Klik på knappen OK, hvorefter Windows på det næste skærmbillede bekræfter, at den har fundet driveren til din scanner. 4.Tryk på Afslut for at afslutte. Scanner USBkabel Stikkontakt 4 5

7 Scannerknapperne på kontrolpanelet Sørg for, at Direkte indscanning er aktiveret (som vist) på Windows Proceslinje for at scannerknapperne kan fungere. Hvis Direkte indscanning er deaktiveret, og brugeren vil aktivere den, skal følgende udføres: Direkte indscanning 1. Klik på Start på Windows Proceslinje. 2.Klik på Programmer, og vælg din Scannermodel. 3.Klik på Direkte indscanning. Indstillinger af knapper til scannerhardwaren Ved dobbeltklik på ikonen Direkte indscanning på Proceslinjen i Windows vises følgende menu: Scannerens standardindstillinger (kan ikke ændres) SCAN Scanningsstørrelse Automatisk Filformat BMP Scanningsstørrelse Automatisk Indscanningsopløsning 200 dpi (farve/grå) 300 dpi (stregtegning) Komprimeringsformat JPEG Klik på Scannerindstillinger, hvorefter der vises følgende, så du kan ændre indstillingerne af knapperne på scannerens kontrolpanel. COPY Scanningsstørrelse Automatisk Indscanningsopløsning 300 dpi 6 7

8 Avanceret ydelse med fem knapper til hurtig betjening lige ved hånden, nemlig: Fax Gør følgende for at sende en fax: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal faxes med forsiden nedad på scannerens 2. Tryk på knappen FAX. Efter scanningen vises faxkonsollen på skærmen. Scan Telefonbogsikon Gør følgende for at udføre en indscanning: 1 Placér dokumentet med det billede, der skal indscannes med forsiden nedad på scannerens 2. Tryk på knappen SCAN. Skærmbilledet viser nu indscanningsforløbet. Efter at have nået 100% indlæser systemet automatisk Photo Express SE. Opkaldsknap Kopiér Gør følgende for at udføre en kopiering: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal kopieres med forsiden nedad på scannerens 2. Tryk på knappen COPY. Skærmbilledet viser nu kopieringsforløbet. Efter at have nået 100%, sender systemet automatisk billedet til udskrivning på printeren. Sørg for, at printeren er tilsluttet korrekt og tændt. Denne funktion udskriver kun én kopi ad gangen. Hvis du vil tage flere kopier, skal du bruge knappen COPY på BearPaw-panelet. 3. Klik på det nummer, du vil kalde op til, eller klik på telefonbogsikonen for at åbne telefonbogen og vælge det nummer, der skal kaldes op til. 4. Klik på opkaldsknappen. Hvis linien er optaget, kalder systemet op igen, og LED-panelet viser den aktuelle status. Sørg for at have en fungerende faxmodemforbindelse. Hvis faxmodemet er tilsluttet en PBX (Private Branch Exchange), skal du først kalde op til nummeret, for at få en udgående linie, før du kalder op til telefonnummeret (f.eks. 0 og derefter ). 8 9

9 E-post BearPaw-panel Gør følgende for at sende e-post: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal sendes som vedhæftelse til e-post, med forsiden nedad på scannerens 2.Tryk på knappen . Skærmbilledet viser nu e-postforløbet. Efter at have nået 100% indlæser systemet automatisk dit e- postprogram og anbringer det indscannede billede som vedhæftelse i JPEG-filformat. BearPaw-panelindstillinger Hvis du klikker på knappen Indstillinger på BearPaw-panelet, vises følgende skærmbillede, hvor du kan ændre BearPaw-panelindstillingerne. Status- og forløbslinie Web-link Indstillinger Hjælp Personlig stil Kopiér Fax Scan E-post OCR Stop/Annullér Link BearPaw-panelets standardindstillinger (kan ikke ændres) SCAN Scanningsstørrelse Automatisk Filformat BMP Hvis du vil anvende BearPaw-panelet, skal du trykke på knappen PANEL, hvorefter BearPawpanelet vises på skærmen. Hvis du trykker på en anden scannerknap, mens BearPaw-panelet er åbent, skjules BearPawpanelet, og indscanningsknappen fungerer normalt. OCR Scanningsstørrelse Automatisk Indscanningsopløsning 200 dpi (farve/grå) 300 dpi (stregtegning) Filformat DOC Scanningsstørrelse Automatisk Indscanningsopløsning Komprimeringsformat 300 dpi JPEG 10 11

10 Scan Gør følgende for at udføre en indscanning: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal indscannes med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen Indscanning. Området Statusog forløbslinie viser forløbet under indscanningen. Efter afslutning indlæser systemet automatisk Photo Express SE. Kopiér Gør følgende for at udføre en kopiering: 1.Placér dokumentet med det billede, der skal kopieres med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen Kopiér, hvorefter følgende vises på skærmen. Fax Gør følgende for at sende en fax: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal faxes med forsiden nedad på scannerens 2. Klik på knappen Fax. Efter scanningen vises faxkonsollen på skærmen. Telefonbogsikon Klik hvor som helst på skærmen, og brug knapperne Plus (+) og Minus ( ) til at ændre værdien ELLER Klik på denne tast for at bringe skærmbilledet Kopipanelindstillinger frem. Kopiknap 3. Foretag de nødvendige valg under Funktion, Skalering og Antal kopier (udskrivning). 4. Klik på knappen Kopiér, hvorefter området Statusog forløb viser forløbet i kopieringen. Efter afslutning, sender systemet automatisk billedet til udskrivning på printeren. Opkaldsknap 3. Klik på det nummer, du vil kalde op til, eller klik på telefonbogsikonen for at åbne telefonbogen og vælge det nummer, der skal kaldes op til. 4.Klik på opkaldsknappen. Hvis linien er optaget, kalder systemet op igen, og LED-panelet viser den aktuelle status. Sørg for at have en fungerende faxmodemforbindelse. Hvis faxmodemet er tilsluttet en PBX (Private Branch Exchange), skal du først kalde op til nummeret, for at få en udgående linie, før du kalder op til telefonnummeret (f.eks. 0 og derefter )

11 E-post Gør følgende for at sende e-post: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal sendes som vedhæftelse til e-post, med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen E-post. Området Status- og forløbslinie viser forløbet under e- postafsendelsen. Efter afslutning indlæser systemet automatisk dit e-postprogram og anbringer det indscannede billede som vedhæftelse i JPEG-filformat. Hvis du vil indstille dit standardprogram til e-post, skal du se i afsnittet BearPaw-panelindstillinger. OCR Gør følgende for at udføre OCR-læsning (Optical Character Recognition): 1.Placér dokumentet med det billede/de tegn, du vil have OCR-læst, med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen OCR, hvorefter området Statusog forløbslinie viser OCR-forløbet. Efter afslutning indlæser systemet automatisk dit standardtekstbehandlingsprogram og anbringer det indscannede dokument på skærmen i DOCfilformat. Dit standardtekstbehandlingsprogram afhænger af den software, der er installeret på din computer. Personlig stil Dette giver dig mulighed for at ændre systemets startskærmbillede, tapet, systemlogo, ikoner, markør, pauseskærm, nedlukningsskærmbillede eller endog retablere standardindstillingerne for ovennævnte elementer ved at gøre følgende: Sådan ændres startskærmbilledet, tapetet, systemlogoet, pauseskærmen eller nedlukningsskærmbilledet: 1.Placér dokumentet med det billede, der skal indscannes med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen Personlig stil, hvorefter der vises en rullemenu. 3.Klik på det, du vil have ændret, hvorefter området Status- og forløbslinie viser forløbet. Efter afslutning opdaterer systemet automatisk den ændrede systemkomponent. Sådan ændres ikonen Denne computer, Andre computere, Papirkurv (tom og fuld): 1.Placér dokumentet med det billede, der skal indscannes med forsiden nedad på scannerens 2.Klik på knappen Personlig stil, hvorefter der vises en rullemenu. 3.Klik på Ikon, hvorefter det følgende skærmbillede til højre vises. 4.Klik på den ikon, du vil ændre, hvorefter skærmbilledet Beskæringsområde vises. 5.Brug knappen Forstørrelse (+ og ) for at zoome ind eller ud og flytte beskæringsmarkeringerne til den ønskede position. 6.Kontrollér i vinduet Præ-visning, at det ønskede billedområde er valgt. 7.Klik på knappen Afkrydsningsmærke, hvorefter systemet automatisk opdaterer den systemikon, du vil ændre. Systemet går tilbage til skærmbilledet til valg af ikon. Klik på knappen med X -mærket for at afslutte, eller fortsæt med at ændre en anden ikon

12 Sådan ændres Windows -markøren: 1. Placér dokumentet med det billede, der skal indscannes med forsiden nedad på scannerens 2. Klik på knappen Personlig stil, hvorefter der vises en rullemenu. 3.Klik på knappen Markør, hvorefter området Status- og forløbslinie viser forløbet. Efter afslutning vises følgende skærmbillede: 4.Brug knappen Forstørrelse (+ eller ) for at zoome ind eller ud og flytte beskæringsmarkeringerne til den ønskede position. 5.Kontrollér i vinduet Præ-visning, at det ønskede billedområde er valgt. 6.Klik på knappen Afkrydsningsmærke, hvorefter systemet automatisk opdaterer Windows markøren. Sådan anvendes funktionen Genopret: Startskærmbilledet, systemlogoet, ikonerne [Denne computer, Andre computere, Papirkurv (tom og fuld)], markør og nedlukningsskærmbilledet kan ændres til Windows -standardindstillinger. 1.Klik på knappen Personlig stil, hvorefter der vises en rullemenu. 2.Klik på knappen Genopret, hvorefter der vises en anden rullemenu. 3.Klik på den komponent, du vil have genoprettet Windows -standardindstillingerne for. Området Status- og forløbslinie viser forløbet. Efter afslutning genopretter systemet automatisk den systemkomponent, du har valgt. Windows -standardindstillinger for Tapet og Pauseskærm kan ikke genoprettes ved hjælp af denne metode. Standardindstillinger for Personlig stil (kan ikke ændres) Startskærmbillede 72 dpi 320 x 400 Tapet 72 dpi skærmstørrelse Systemlogo 72 dpi 180 x 105 Ikon 150 dpi 32 x 32 Markør 150 dpi 32 x 32 Pauseskærm 72 dpi originalstørrelse Lukkeskærmbillede 72 dpi 320 x 400 Alle billeder indscannes i farvetilstand. Link Hvis du vil anvende de ekstra programmer, som følger med scanneren, skal du klikke på knappen Link, hvorefter følgende komponenter vises: 1.BearPaw VIP-område giver dig mulighed for direkte tilslutning til vores website med de nyeste forbedringer til BearPaw. 2.Medfølgende software ekstra programmer, der følger med scanneren til forbedring af billedredigeringsprocessen. 3.Panelerstatning giver dig mulighed for at erstatte det eksisterende BearPaw-panel med et nyt. 4.Hjælpesystem indeholder uvurderlige hjælpemidler, som giver dig en bedre forståelse af de forskellige faciliteter og funktioner i scanneren. 5.Spil disse interaktive spil giver dig mulighed for at anvende dine egne indscannede billeder til at fremstille personlige billeder, som gør der morsommere at scanne og giver større fornøjelse

13 Anden indstilling Energibesparende funktion Giver dig mulighed for at indstille en periode med inaktivitet (1 til 20 minutter), før lampen inde i scanneren slukkes, hvorved lampens levetid forlænges. Sørg for, at Direkte indscanning er aktiveret (som vist) på Windows Proceslinje for at scannerknapperne kan fungere. Hvis Direkte indscanning er deaktiveret, og brugeren vil aktivere den, skal følgende udføres: Direkte indscanning 1. Klik på Start på Windows Proceslinje. 2. Klik på Programmer, og vælg din Scannermodel. 3. Klik på Direkte indscanning. Ved dobbeltklik på ikonen Direkte indscanning på Proceslinjen i Windows vises følgende menu: Brug af TWAIN-dialogboksen Der er tre separate metoder til indscanning af et billede, nemlig: 1. Knappen SCAN på scannerens kontrolpanel. 2.BearPaw-panel. 3.TWAIN-dialogboks. Se i Manual over scannerhjælpeprogramme angående en beskrivelse af disse, så du kan bruge scanneren, eller se i on-line-manualen og hjælpesystemet under brug af scannersoftwaren. Dette let anvendelige system indeholder detaljerede oplysninger om scanneremner og scannerens funktioner. Du kan gøre følgende for at få adgang til dialogboksen TWAIN: 1. Start det TWAIN-kompatible program (f.eks. Photo Express ). 2. Vælg kommandoen Acquire i menuen File, og vælg Scanner ELLER klik på ikonen Scanner. Dialogboksen Select Data Source vises. 3. Vælg din scannermodel fra listen. 4. Klik på knappen Acquire. Dialogboksen Select Data Source lukkes. Dialogboksen TWAIN vises. Klik på Scannerindstillinger for at aktivere eller deaktivere Energibesparende funktion på skærmbilledet Scannerindstillinger og indstille tiden

14 Specifikationer Scannertype Scanningsområde Scannerfunktioner: Ægte farver Gråtonefunktion Farve flatbed 21,6 cm x 29,7 cm 42-bit (internt) 24-bit (eksternt) 48-bit (software-forbedret) 14-bit (internt) 8-bit (eksternt) 1 bit/pixel (2 niveauer) Enkelt scanningsgennemløb Tekst/Stregtegning Indscanningsmetode Opløsningskontrol: Optisk 600 dpi (H) x 1200 dpi (V) Forbedret dpi x dpi (softwarekontrolleret) Scanningsdatabuffer 512 KB (maksimum) Interface USB (Universal Serial Bus) Spændingskrav Vac, Hz Energiforbrug 15W (12V DC), 1,25A netadapter Driftstemperatur 10 C - 40 C Fugtighed ved drift 35% - 80% RF, ikke-kondenserende Opbevaringstemperatur -10 C - 60 C Fugtighed opbevaring 20% - 80% RF, ikke-kondenserende Dimensioner 464 x 290 x 100 mm (L x B x H) Vægt 2,8 Kg 20

SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING

SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING BearPaw-panel TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse 3 Scannings Methoder...4 BearPaw-panel... 5 For at få Adgang til BearPaw-panel...6 BearPaw-panelindstillinger...7

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Scanner BRUGERVEJLEDNING

Scanner BRUGERVEJLEDNING Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING

SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING SCANNEREN BRUGERVEJLEDNING Indscanningsdialogboks TWAIN-dialogboks Appendikser Indholdsfortegnelse 3 Scannings Methoder... 4 Indscanningsdialogboks... 5 For at få Adgang til Dialogboksen Indscanning...

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0 Voodoo Dragon Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Scanner BRUGERVEJLEDNING

Scanner BRUGERVEJLEDNING Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet...

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Håndskanner og Skannerpen Tjekliste

Håndskanner og Skannerpen Tjekliste Håndskanner og Skannerpen Tjekliste Gennemgang af funktioner for Håndskanner og Skannerpen MV-Nordic www.mv-nordic.com Table of Content Øvelse 1 - Scan tekster med C-Pen Windows... 3 C-Pen i værktøjslinjen...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Easy Scan Easy Scan Brugervejledning. Version 1.2

Easy Scan Easy Scan Brugervejledning. Version 1.2 Easy Scan 9600 Brugervejledning Version 1.2 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere